RSS

Publicaties van verschillende Lichtwerkers

Hieronder vind je veel artikelen die door derden zijn geschreven, zowel n.a.v. Cobra’s artikelen, artikelen over de situatie op Aarde en artikelen m.b.t. spirituele zaken. Dit zijn:

 • Janet Ossebaard & Fall Cabal + Sequel of Fall Cabal
 • Elena Danaan & Thor Han
 • Jason Shurka & The Light System (TLS) + The Pyramid Code
 • Robert Kennedy jr. & Children’s Health Defense
 • Lisa Renee (Energetic Synthesis)
 • Dolores Cannon & QHHT
 • Therese Zumi Sumner
 • Untwine
 • Hidden Hand
 • Diverse publicaties m.b.t. actuele zaken: David Icke, Fred Dodson, Kalergi Plan, Unknown Lightwarrior, Ronald Bernard, Jim Stone, Oliver Stone, Q-Anon
 • Achtergrondinformatie over buitenaardse zaken en geheime ruimteprogramma’s: Bill Cooper, Richard Doylan, Laura Eisenhower, Dave Hodges, Michael Salla, Corey Goode, William Tompkins, David Wilcock, Justin Deschamps,
 • Benjamin Fulford

Janet Ossebaard- klik hier voor haar website – hier voor haar Youtube kanaal – hier voor haar Bitchute kanaal

Janet Ossebaard is al langere tijd bekend van haar onderzoek naar graancirkels. In 2017 is zij een diepgaand onderzoek gestart n.a.v. de QAnon publicaties. Haar bevindingen zijn in een documentaire neergelegd “De Val van de Cabal”. In maart 2020 heeft zij een documentaire gemaakt n.a.v. het coronavirus “COVID-19”. Klik hier voor een verdere beschrijving. Update: door de toenemende censuur heeft Janet besloten haar documentaires te publiceren op Bitchute, dit is de link. En deze link is naar een kanaal op Bitchute waar de gehele Fall Cabal documentaire in het Nederlands te zien is.

Elena Danaan & Thor Han + “A Gift from the Stars” – klik hier voor haar website en hier haar Youtube kanaal

Jason Shurka & The Light System (TLS) + The Pyramid Code – klik hier voor zijn website

Robert Kennedy jr. & Children’s Health Defense – Ter gelegenheid van een weekend vol demonstraties en protestbewegingen (24/25 oktober) heeft Robert Kennedy jr., oprichter van Children’s Health Defense, een speech uitgesproken. Hier de Nederlandse vertaling

Lisa Renee – klik hier voor haar website

Dolores Cannon – klik hier voor de QHHT website

In dit interview, dat in 2011 plaats vond, beschrijft Dolores Cannon onder meer hoe en waarom zij de Quantum Healing Hypnosis Technique® (QHHT) heeft ontwikkeld. Dit is een regressietherapie waar de cliënt in diepe hypnose contact maakt met zijn hogerbewuste – dat alle informatie en kennis heeft -, informatie krijgt over issues die in dit leven een rol spelen en healing krijgt. Verder wordt ingegaan op het bestaan van Starseeds, vorige levens, buitenaards leven, de geschiedenis van de mensheid, de Nieuwe Aarde.

Therese Zumi Sumner – klik hier voor haar website

Untwine – klik hier voor zijn website

 • Eindigen van het contractsysteem, 11 december 2015, dit artikel beschrijft de manier waarop wij mensen zijn gemanipuleerd om contracten te tekenen waarmee wij onszelf hebben klemgezet in dit slavernijsysteem. Aan het eind van het artikel is een methode beschreven om voor eens en voor altijd deze contracten te annuleren en je positie als vrij en soeverein wezen van Licht terug te nemen. Cobra heeft naar dit artikel verwezen in zijn bericht van 20 december 2015: zonnestelsel situatie update.
 • Open brief, 18 december 2015, waarin hij ons oproept tot eenheid en samenwerking in groepsmeditaties om de verschuiving te laten manifesteren, ongeacht andere visies of verschil van mening.
 • Deprogrammeren voor Overvloed, 23 december 2015, wat wij kunnen doen om te deprogrammeren en om overvloed te kunnen ontvangen.
 • Implantaten verwijderingsprotocol, mei 2015, dat door Untwine op zijn website is geplaatst en dat is geschreven door Freddy Ground Crew. Cobra refereert hieraan in zijn post van 17-10-2016, waar hij zegt dat dit protocol enigszins succes kan hebben in het tot op zekere hoogte tegengaan van de activiteit van de fysieke biochips, aangezien zij zich bevinden op dezelfde plaatsen in het lichaam als de plasma implantaten. Onderaan de beschrijving van het protocol is een interessante reactie toegevoegd waarin andere mogelijke methoden worden beschreven.
 • Nieuw Atlantis Uitlijning, 27 juni 2017, Er is een heel interessante uitlijning van krachtplaatsen wat zeer verbonden is met de creatie van Nieuw Atlantis. Deze Nieuw Atlantis uitlijning is zeer verbonden met St. Germain, die uiteraard een van de belangrijkste spelers is die werken aan de creatie van Nieuw Atlantis.
 • Volle Maan Keerpunt Meditatie, 6 september 2017
 • Spel van spiegels, 6 oktober 2017
 • Oplossingen voor Lichtwerker Harmonie, 30 april 2018, Dit artikel van Untwine geeft een prachtig helder beeld van hoe wij als Lichtwerkers zouden moeten samenwerken vanuit onze individuele vrije wil, en ons innerlijk werk doen, in plaats van elkaar aanvallen. Untwine stelt: “…wij kunnen een thuisrealiteit van Licht creëren precies hier en nu op Aarde…”. “Wij zijn de doorgangen, de bruggen van Licht, die magnetisch via onze energievelden alle positieve gebeurtenissen kunnen aantrekken, genezing van deze planeet, Eerste Contact, de Event, ascentie, Nieuw Atlantis – Thuisrealiteit van Licht, hier en nu, in elke context, overal.
 • Vlammen van Licht en Vloeibaar Licht, 14 december 2018; Vlammen van Licht en Vloeibaar Licht zijn hoger dimensionale energieën die de oorsprong zijn van fysieke realiteit; bijvoorbeeld, Gouden Licht is de substantie waarvan fysiek goud is gecreëerd. Wanneer wij dit gekleurde Licht gebruiken in meditatie, visualisatie, intenties, etc., gebeurt er iets echts en feitelijks in onze hogere lichamen

Hidden Hand

Hidden Hand – een generatielid van een familie van regelende bloedlijnen – beantwoordde in 2008 vragen van leden van het forum Above Top Secret. Zijn/haar boodschap gaat in op de ‘Familie’ van HH, hun taak/rol bij de ontwikkeling van de mensheid hier op Aarde, onze afkomst, het proces waar wij in zitten, onze taak hier op Aarde, en inzichten die ons daarbij kunnen helpen.

Diverse publicaties m.b.t. actuele zaken

Analyse door SOTN van de Brussel aanslagen, 22 maart, de kop van dit artikel luidt: “Bomaanslagen in Brussel: waarom het vliegveld en de metro? Waarom nu? Waarom Brussel?” In het artikel worden al deze vragen beantwoord en het geeft een goede analyse van de situatie in Europa.

Over Brexit en hoe de EU nu feitelijk werkt, 22 juni, heel illustratief en informatief – kort en goed leesbaar – artikel dat ons nu echt de ogen moet laten openen.

De officiële agenda voor de vernieting van Duitsland, september 2016, met de getuigenis van een vrouwelijke Duitse ingenieur die sinds medio 2001 rechtstreeks betrokken was bij de aanleg van ondergrondse bases in Duitsland. Cobra verwijst naar deze agenda in zijn Belangrijke Situatie Update van 9 oktober 2016. (Zie ook dit artikel over de aanleg van Ondergrondse Bases in het algemeen). De essentie is: een afschuwelijke planning voor vernietiging die je voorstellingsvermogen te boven gaat. Ik vind het belangrijk om hieraan het volgende toe te voegen: Wij moeten weten wat er achter de schermen gaande is maar wij worden daar absoluut niet blij van. Ik hou mij echter vast aan datgene wat Cobra stelt, nl. dat het ze niet zal lukken, en ik hou de wereld voor ogen zoals die eruit zou moeten zien: vol liefde, respect, geluk, voorspoed. Deze positieve energie moeten wij met zijn allen in de wereld zetten, dat is onze kracht om deze negativiteit te bestrijden, en wij moeten ons vooral niet laten meeslepen in boosheid en neerslachtigheid.

David Icke over de rol van de archonten en de kracht van de mens, interview in november 2017, toen hij in Nederland was voor zijn wereldtournee. Een tweede interview met hem, bij deze zelfde gelegenheid, vind je op de site van Cooperatie De Vrije Media. En een interview met David Icke door Brian Rose in mei 2020; met veel info over de plandemie.

Publicatie van Nesaranews, april 2017, over het gebruik van gerichte energiewapens door de cabal. Zie ook de berichten van Cobra van 22 april en 2 mei 2017.

Filteren, Verstoring, Fabriceren – Hoe de Massa Media het Massa Brein Controleert, Fred Dodson – ‘verbeter-jezelf’ coach

Het Kalergi Plan, het genocidale plan om de autochtone naties en mensen van Europa te vernietigen, twee vertaalde artikelen. Het eerste is een korter artikel dat met name ingaat op een aantal personen die hierbij een hoofdrol spelen, en het tweede belicht uitgebreid de achtergronden, en de effecten van de manipulatie en de hersenspoeling van de Europese bevolking, ook in relatie met het totale wereldbeeld.

De drie operationele protocollen voor Lichtwerkers & hoe duistere passages in jouw netwerk te ontdekken en uit te schakelen om jouw relaties en operaties te beschermen, 12 mei 2017, door ‘The Unknown Lightwarrior‘. Cobra heeft in zijn bericht ”Terugkeer naar Licht” van 21 juli 2017 naar dit artikel verwezen met de aantekening “De Resistance is zich bewust van de hoeveelheid van aanvallen die Lichtwerkers en Lichtstrijders ervaren. Hier is wat bruikbare hulp voor deze situatie geplaatst”

De interviews met Klokkenluider Ronald Bernard over de machten achter de schermen en de financiële wereld. De interviews zijn gehouden door Irma Schiffers van DVM-tv, Dutch Vision Movement, een nieuwe Nederlandse stichting met een professioneel videokanaal in de alternatieve media. Andere interviews die je bij DVM-tv kunt vinden zijn met David Icke, Ole Dammegard, Kim Kamala Ekman, en er komen er nog meer. De website van DVM-tv is op 5 november 2017 gepubliceerd: “De onderwerpen die door ons worden belicht komen zelden in de mainstream media terecht vanwege de vaak zeer eenzijdige berichtgeving, in verband met zakelijke belangen waardoor deze onderwerpen worden geschuwd en derhalve volledig worden genegeerd. DVM-TV biedt een podium voor ‘de andere kant van het verhaal’ opdat de kijker zelf een oordeel kan vormen op basis van deze informatie. DVM-TV stelt contributies zoals journalistiek, expertise en redactionele medewerking zeer op prijs, maar daarnaast uiteraard ook de broodnodige financiële bijdragen in de vorm van donaties, aangezien professionele videoproducties kostbaar en tijdrovend zijn.” En hier is een NL-samenvatting van een (Engelstalig) interview van Sacha Stone met Ronald Bernard.

Loren Trlin interview met Sacha Stone over persoonlijke vrijheid, soevereiniteit en het creëren van een nieuwe Aarde, 24 mei 2020

11 Echte Klokkenluiders die de wens van de wereldelite voor een ‘new world order’ bedreigen, 18 september 2017, door collective-evolution.com

De branden in Californie zijn niet “wild”, zij zijn veroorzaakt, oktober 2017, door Jim Stone, over weermodificatie en geo-engineering.

Universum, krachten van Licht en duister, de Aarde, wat gebeurde er? Gepubliceerd 28 november 2017. Op internet kwam ik wat oudere artikelen tegen (geschreven in de beginjaren van deze eeuw) die naar mijn mening een zeer toegankelijk en duidelijk overzicht geven van de ontwikkelingen van het universum, de planeet Aarde, en de mensheid. Natuurlijk … hierin is 2012 genoemd als het keerpunt … het is nu 2017, en er zijn wellicht wat voorspellingen die wat anders uit gaan pakken maar de uiteindelijke uitkomst blijft dat het Licht zal overwinnen. Het gaat om de informatie in deze artikelen die ons allemaal de ware geschiedenis leert, en wat wij zelf kunnen doen in het proces van bevrijding van de Aarde en terugkeer naar het Licht!

20 Signalen dat je bent geëvolueerd als een persoon, een artikel uit 2015 waarvan de conclusie is: Geëvolueerde mensen veranderen de wereld. Zij leven gelukkiger, eenvoudiger en meer productieve levens. Het beste deel is dat terwijl je groeit in bewustzijn je deze bewijzen in je leven kunt zien – bevestigend dat je de persoon wordt die je bent bedoeld te zijn.

Poetin interviews door Oliver Stone 2015-2017, Een samenvatting door Rob Vellekoop – De Lange Mars.

Q-Anon publicaties, 2-6 juli 2018, Al vele maanden verschijnen op het internet boodschappen van een anonieme bron – Q-anon. Het zou een groep personen zijn die dicht bij Trump staat en die veel kennis heeft over wat er achter de schermen gebeurt. De publicaties van Q roepen de lezers op tot nader onderzoek van essentiële feiten. Nu is er een Q-boodschap gepubliceerd die door Prepare for Change is overgenomen: “Urgente boodschap – besteed er alsjeblieft aandacht aan“.

Slachtoffering middels Gerichte Energiewapen Mind Controle Technologie, mei 2018, Stillness in the Storm

Ontwikkelingen in Amerika m.b.t. arrestaties en kinderhandel, 6 juli 2020

Interview Eva van Zeeland met Peter Toonen, 29 juni 2020 – Uitgangspunt interview: zijn boek ‘Opgesloten in een piramide‘, Hoe 13.000 jaar misleiding en manipulatie ons wist te ketenen.

Achtergrondinformatie over buitenaardse zaken en geheime ruimteprogramma’s

Dit ter ondersteuning van wat Cobra  in zijn artikelen beschrijft over wat zich afspeelt in de ruimte, over het bestaan van geheime ruimteprogramma’s, over buitenaards leven.

De nazi’s waren de eersten met een geheim ruimteprogramma. Daarna zijn er meer ruimteprogramma’s gestart waarbinnen door vele landen werd samengewerkt. Bijvoorbeeld tijdens de ‘koude oorlog’ zaten onder meer de USSR en de USA samen in hetzelfde programma.

Over het bestaan van deze programma’s is al decennia lang gesproken zie deze website, die schrijft:

*) Lang geleden, in 1989, heeft William (Bill) Cooper, een ‘US Naval Intelligence officer’, in zijn boek ‘Behold a Pale Horse’ (en in lezingen) geopenbaard dat de US voor de eerste keer op Mars is geland op 22 mei 1962. Cooper zei dat tegen de tijd dat het US/NASA openbare ruimteprogramma in 1969 op de Maan landde, de US daar al sinds het midden van de vijftiger jaren een maanbasis had. Cooper is door de politie gedood in 2001.

 • Overige geheim gehouden politieke informatie over buitenaards leven Bill Cooper, (vermoorde) klokkenluider over de waarheid achter de gekaapte politiek, ufo’s, buitenaards leven. Bekijk de – Nederlands ondertitelde – video met een door hem gegeven lezing op deze pagina. Wij hebben op deze pagina ook de tekst van een aantal belangrijke fragmenten uit deze lezing weergegeven.
 • Als je deze link volgt vind je heel veel in het Nederlands vertaalde publicaties van Bill Cooper.

*) Kolonel Steve Wilson, USAF, werd (in 1997) door dr. Richard Boylan genoemd: ‘De man die het US schotelprogramma heeft blootgelegd’.
Zijn getuigenissen zijn weergegeven op Dr. Boylan’s website. Hij prijst hem als een dappere soldaat-patriot en heeft een korte biografie in zijn nagedachtenis opgenomen.
Kolonel Steve Wilson, voormalig directeur van Project Pounce, schreef openbaringen over MJ-12 (ook genoemd Majic), dat naar verluidt een groep is van militairen, wetenschappers, elites, e.d., georganiseerd door president Truman, om het gehele buitenaardse onderwerp te ‘beheren en te overzien’.
Kolonel Wilson overleed kort na zijn openbaringen: Colonel Wilson’s revelations in 1997.

*) De kleindochter van voormalig president Dwight D. Eisenhower heeft zich erover uitgesproken Laura Magdalene Eisenhower: ET invasion has already occurred…

In hetzelfde artikel wordt ook over het volgende geschreven:
In 1947, heeft President Truman gecreëerd: de National Security Council, de CIA, het Department of Defense, en het ultra topgeheim MJ-12 – de “Committee” genoemd – en het lijkt erop dat het geheime ruimteprogramma was geboren
Dick Cheney verbonden met een Mars kolonie?
Het Montauk Project, tijdreizen, Al Bielek, Duncan Cameron, Preston Nichols en Stewart Swerdlow
Gary McKinnon en Naval Space Command
Dan Burisch werkte met een buitenaardse in Area 51
Andrew D. Basagio en Arthur Neumann werkten met buitenaardsen op Mars
Charles Hall werkte met “Tall Whites”
Het gevecht op Dulce heeft een eind gemaakt aan een afschuwelijk buitenaards ‘broed’programma waarbij duizenden jonge vrouwen werden gebruikt
Super soldaten Duncan O’Finioan, James Casbolt, en Barry King
Twee nieuwe klokkenluiders : gepensioneerde kapitein Mark Richards en gepensioneerde kapitein Randy A. Cramer

Dr. Michael E. Salla, schreef in 2004 een artikel, over een bijeenkomst die president Eisenhower zou hebben gehad met buitenaardsen, waarvan de volgende samenvatting (volg de link voor het volledige, zeer uitgebreide Engelstalige artikel):

In de nacht en vroege uren van 20-21 februari 1954, terwijl hij op ‘vakantie’ was naar Palm Springs, California, was president Dwight Eisenhower vermist en naar verluidt meegenomen naar Edwards Air Force Base, voor een geheime bijeenkomst. Toen hij de volgende morgen opdook in een kerkdienst in Los Angeles, werd aan de reporters verteld dat hij met spoed een tandbehandeling nodig had de avond ervoor, en dat hij een lokale tandarts had bezocht. De tandarts bleek later elders aanwezig te zijn geweest die avond en hij werd gepresenteerd als de tandarts die Eisenhower had behandeld. De nacht en ochtend dat hij werd vermist heeft tot gevolg dat geruchten werden aangewakkerd dat Eisenhower het genoemde tandartsbezoek heeft gebruikt als een dekmantel voor een speciale gebeurtenis. De gebeurtenis is mogelijk de meest significante die een Amerikaanse president kon hebben uitgevoerd : een naar verluidt ‘eerste contact’ bijeenkomst met buitenaardsen op Edwards Air Force Base (voorheen Muroc Airfield), en het begin van een serie bijeenkomsten met verschillende buitenaardse rassen, die leidde tot een overeenkomst dat uiteindelijk werd getekend. Deze verbluffende eerste contact gebeurtenis, als die heeft plaatsgevonden, had op 20-21 februari 2004 zijn 50e verjaardag.

Dit stuk onderzoekt het bewijs dat de eerste contact bijeenkomst heeft plaatsgevonden, met buitenaardsen met een uitgesproken ‘Nordic’ uiterlijk, de kans dat een overeenkomst met dit ‘Nordic’ ras is afgewezen, het begin van een serie bijeenkomsten die leidde tot een overeenkomst die uiteindelijk werd ondertekend met een ander buitenaards ras, aangeduid als de ‘greys’, en de motivaties van de verschillende buitenaardse rassen die in deze onderhandelingen waren betrokken. Dit stuk zal verder onderzoeken waarom deze gebeurtenissen zo lang zijn geheim gehouden, de significantie van de 50e verjaardag van Eisenhower’s bijeenkomst met buitenaardsen, en of het waarschijnlijk is dat in de nabije toekomst een officiële onthulling openbaar wordt gemaakt.

Het volgende is een extract uit het artikel van Cobra ‘solar system situation update’ van februari 2015:

Het echte geheime ruimteprogramma startte begin 60er jaren, toen de chimera groep toestemming gaf aan de negatieve militairen van de USA, Nato-Europese landen, de USSR en China om gezamenlijk geheime maan en mars bases te bouwen in specifiek vastgestelde gebieden. Er werd ook een geheim verdrag ondertekend tussen de cabal en het draco / reptillian / zeta complex waarmee de cabal technische ondersteuning kreeg bij de constructie van de maan en mars bases, terwijl deze negatieve buitenaardse rassen toestemming kregen om ondergrondse bases op aarde te bouwen, samen met de negatieve militairen.

Een gezamenlijke USA / USSR mars basis werd in 1964 gebouwd, en daarna uitgebreid gedurende de volgende tientallen jaren, toen meer maan en mars bases werden toegevoegd aan het programma. De belangrijkste maanbasis was gebouwd aan de andere kant van de maan en had de codenaam LOC (Lunar Operations Command).

Het totale geheime ruimteprogramma had de naam Solar Warden en supersoldaten werden toegelaten tot het programma en zij werden gehersenspoeld met het idee dat zij de aarde verdedigden tegen negatieve buitenaardsen. Sommige VN-diplomaten wisten van het bestaan van Solar Warden en zij geloofden heel naïef dat het een wereldprogramma voor de aarde was voor de verdediging tegen een buitenaardse dreiging. In werkelijkheid was het doel van het geheime ruimteprogramma om een gezamenlijke mensen / draco infrastructuur door het hele zonnestelsel aan te leggen ten behoeve van de archon invasie die in 1996 plaats vond.

In het najaar van 2014 is een nieuwe klokkenluider naar voren gekomen, Corey Goode, die in het geheime ruimteprogramma werkte. Op zijn -engelstalige- website beschrijft hij zijn ervaringen en beantwoordt vragen van lezers. In samenwerking met David Wilcock werd zijn verhaal gepubliceerd, zowel in boekvorm als via Gaiam TV, waarvan de eerste uitzending plaats vond op dinsdag 21 juli 2015.

Op de Want to Know website is op 18 augustus 2015 een artikel over Corey Goode geplaatst.

Op zeer jonge leeftijd werden kinderen (mannen en vrouwen) met specifieke gaven / talenten geselecteerd om te worden opgeleid tot supersoldaat in het geheime ruimteprogramma. Bij de training werd gebruik gemaakt van het ‘mind control’ programma, vaak trauma gebaseerd, en binnen dit programma werd gebruik gemaakt van technieken die het geheugen van deze kinderen onderdrukten. Na de jarenlange training werden zij – vaak nog als tiener – gedwongen om een 20-jarig contract te tekenen voor een buitenaardse dienstperiode.

Na afloop van het contract werd met behulp van ‘mind control’ hun geheugen ‘gewist’, maar bij enkelen zijn de herinneringen teruggekomen en zij delen nu hun ervaringen met ons.

Hun getuigenissen worden kritisch bekeken en beoordeeld door onder meer dr. Michael E. Salla en op zijn website beschrijft hij zijn bevindingen. Hij is van mening dat zij oprecht zijn in hun getuigenissen.

In oktober 2015 kwam Dave Hodges met zijn verhaal naar buiten. Dave Hodges is de zoon van iemand die in Amerika in geheime projecten heeft gewerkt en de informatie die hij doorgeeft heeft hij van zijn vader en van derden gekregen. Zijn vader is in 1985 overleden, zijn moeder in 2011. In zijn publicaties vertelt hij hoe de mensen in geheime projecten in de tang zijn genomen zodat zij hun mond zouden houden, en ook hij heeft tot 2015 zijn mond gehouden uit angst om zijn naasten in gevaar te brengen. Het verhaal van Dave Hodges bestaat uit 4 delen.

David Wilcock en Corey Goode – Cosmic Disclosure:

 • De tekst van een episode van de Cosmic Disclosure show op Gaiam TV door David Wilcock en Corey Goode, waarin Corey vertelt over zijn leven buiten de Aarde in het SSP (geheime ruimteprogramma). Cobra verwees naar deze aflevering in zijn update van 13 september 2015 en hij stelde daarbij: “Klokkenluider Corey Goode heeft een hele goede beschrijving vrijgegeven van de LOC (Lunar Operations Command = Maan Operaties Commando) zoals het was voor 2012, en van het leven binnen de geheime ruimteprogramma’s zoals het was voor 2012”. De vertaling van dit laatste artikel vind je hier.
 • Cosmic Disclosure, seizoen 9, episode 5, over Onderzeese bases, 29 december 2017; Cobra verwijst naar deze episode van Cosmic Disclosure in zijn update van 16 januari 2018 over Operatie Mjolnir.
 • William Tompkins over geheime ruimteprogramma’s, in enkele afleveringen van Cosmic Disclosure, met een analyse door Justin Deschamps (blog sitsshow).
 • In deze post vind je een link naar een artikel op Irma’s blog. Zij heeft het artikel in 4 delen van David Wilcock vertaald “Disclosure showdown”, dat hij op 25 november 2015 op zijn website heeft gepubliceerd. Hij zegt daarbij dat er ook veel updates zullen volgen, dus hou Irma’s blog in de gaten.
 • David Wilcock en volledige disclosure, 19 juni, alle informatie die door Corey Goode aan hem is doorgegeven. Deze intel is van diverse bronnen afkomstig en betreft de oorlog boven ons hoofd (in onze luchten en in het zonnestelsel), de wereld onder onze voeten (binnenaarde) en de ontwikkelingen omtrent disclosure en ascentie. Het 4e deel van zijn artikel is een verduidelijking van wat hij in de eerdere delen heeft geschreven en vormt zo een soort overzicht / samenvatting. Dit deel is vertaald.
 • Justin Deschamps over Corey Goode en de geheime ruimteprogramma’s, op het blog Stillness In The Storm (SITS) heeft Justin Deschamps beknopt en overzichtelijk de essentie omtrent Corey Goode, de door hem geopenbaarde geheime ruimteprogramma’s en de verschillende betrokken partijen beschreven, met een link naar publicaties waarin je meer informatie over dat onderwerp kunt vinden.
 • Voorbereiding op disclosure en zonneflitsgebeurtenissen, Corey Goode heeft in het voorjaar van 2019 een presentatie gegeven op Hawaii en dr Michael Salla heeft hiervan dit verslag gemaakt.

Benjamin Fulford:

 

Reacties zijn gesloten.

 
%d bloggers liken dit: