RSS

Sisterhood of the Rose

Sisterhood of the Rose: informatie van Cobra – vertaald naar het Nederlands

Sisterhood of the Rose video, nederlands

 

Uit: Deel 4 van de aantekeningen van de Konstanz-conferentie van Cobra in maart 2015

Godinnen energie en de ‘Sisterhood of the Rose’

De godinnen energie komt door de ‘Sisterhood of the Rose’ terug naar de aarde. Het is het echte bewustzijn van eenheid zonder competitie, zonder jezelf te vergelijken met een ander levend wezen. Het is een deel van de zielsaanwezigheid binnenin. Het gaat allemaal over onconditionele liefde, respect, begrip. Wij zijn allemaal facetten van één enkele, prachtige, schitterende diamant.
De aspecten van de godinnen als Isis, Hathor, Sekhmet, Bastet, zijn allemaal verschillende expressies van de Ene. Dit begrip komt nu terug op aarde. Het helpt mannen en vrouwen om te ontwaken en om hun eigen echte kracht terug te krijgen en opnieuw te gaan leven.
Voor de mannen is het een ‘wake-up call’ om niet langer hun gevoelens te onderdrukken en om ze laten zien zonder angst om belachelijk gemaakt te worden.
Voor de vrouwen betekent het dat zij nu in hun eigen waarheid kunnen zijn zonder te mannelijk te worden, zij kunnen zacht en krachtig zijn op hetzelfde moment.
Het goddelijke kind is een symbool voor de volledig gebalanceerde energieën van mannelijk en vrouwelijk. Dus, Horus is hiervoor een symbool, het symbolische kind van Isis en Osiris/Ashtar. Als een goddelijk kind van de godin, helpt het ons om de aanwezigheid te voelen van het goddelijke kind binnenin ons, het creëert evenwicht binnen onszelf en het staat de godinnen energie toe om door ons te stromen. Door onze connectie met de godin vinden we onze balans, spiritueel, emotioneel en fysiek. Nieuwe voorkeuren en nieuw bewustzijn ontstaan. Geven en ontvangen, actie en receptie zijn in evenwicht.

In de oude tijd in Egypte werden mannen en vrouwen ingewijd in de mysteries van de godin. Zij leerden hoe bepaalde symbolen te gebruiken, gereedschappen en kennis om de godinnen energie naar de planeet te brengen. De hogepriesteressen wisten ook hoe ze klanken in hun volledige impact konden gebruiken. Maar, het eerste mysterie van de godin is inderdaad : stilte. Stilte is de doorgang naar ontvangen en dit leidt naar overgave. En overgave maakt het mogelijk voor godinnen en gods energie om volledig aanwezig te zijn in je fysieke lichaam. Het is de uitdrukking van de geest in de materie, het de ziel mogelijk maken om volledig in dit leven te zijn. De ziel dient het hoogste goed van alles wat is, de hele schepping. Elke daad is een ceremonie om het leven te vieren. Door de godinnen aanwezigheid leren we hoe natuurlijk te zijn, de goddelijke energie door ons heen te laten stromen. De kennis over al deze zaken is wat de hogepriesteressen leerden in Egypte en dat zal ook weer aanwezig zijn in de nieuwe samenleving.

Een heel belangrijk symbool hierbinnen is het pentagram. Het pentagram balanceert de vijf elementen: vuur, aarde, lucht, water en ether. Het is een magisch nummer en het leven is alleen mogelijk door deze 5 elementen samen te smelten. Wij zijn microkosmossen die de 5 elementen bevatten. De ‘Fibonacci spiral’ en de Orde van heilige geometrie laten zichzelf al zien in elk embryo, in een schelp, in stenen, in het DNA. De nieuwe samenleving zal de 5 elementen bewust gebruiken.

De heilige symbolen zijn kosmische energieën in manifestatie. De Melkweg met het Galactische centrum is een dubbele spiraal met een goddelijk patroon, waaruit de oceaan van liefde voortvloeit.

~ Tempel op Malta ~

Het centrale ras is de eerste geavanceerde civilisatie die hoge wijsheid vergaarde in deze galaxy miljoenen jaren geleden, omdat zij bij de Centrale zon leven. Deze wezens brachten hun wijsheid binnen de hele galaxy. Zij stonden bekend als ambassadeurs, ‘angelos in greek’, boodschappers, engelen. Het zijn niet alleen etherische wezens, zij zijn ook fysieke engelen met vleugels. Iona is de gevleugelde godin die de mysteries naar de aarde bracht in de tijden van Atlantis. Isis/Astara was haar leerling. Toen Iona de aarde verliet gaf zij de missie aan Isis om de kennis over de godin levend te houden. Isis richtte de mysterie scholen op Atlantis op en zij moesten ondergronds gaan toen Atlantis ten onder ging.
De belangrijkste plaats van de mysterie scholen op aarde was in Egypte. Dit gebied was groter dan we het nu zien, het omvatte ook vele eilanden van de middellandse zee. Op Malta bevond zich de hoofdtempel die altijd een lichtpilaar is geweest.
Volgens de legenden zijn de tempels gebouwd door reuzen. Dit was het begin van de ‘Sisterhood of the Rose’ vele duizenden jaren geleden in Egypte. De ‘Sisterhood of the Rose’ bestond uit verlichte wezen van hoge geavanceerde wijsheid en mogelijkheden, die heilig in de tempels leefden en vierden. Zij waren dus heel, heel krachtig en de archons hielden daar uiteraard niet van. De archons vernietigden de tempels en de kennis van de Sisterhood werd ondergronds verborgen. De archons zonden boodschappers om tot hun God genaamd Aton te bidden. Zij verboden het bestaan van de mysterie scholen die toen onder de oppervlakte gingen als Isis tempels. De priestergemeenschap was echter heel sterk en daardoor konden zij zich na een korte periode hergroeperen en zo waren de tempels weer actief in de mediterrane gebieden.
Gedurende het Romeinse rijk verspreidden tempels van de ‘Sisterhood of the Rose’ zich over het gehele rijk, zoals bijvoorbeeld Avalon in Ierland. De kennis van de ‘Sisterhood of the Rose’ werd extreem geheim gehouden en alleen ingewijden wisten wat er in de tempels gebeurde. Zij zwoeren om nooit iets over de mysteries te vertellen aan iemand buiten de Sisterhood. De mysteries van de godin zijn heel heilig. Zij zijn niet bedoeld voor wezens die er niet klaar voor zijn om ze te ontvangen. Als zij aan de massa’s zouden worden verteld zouden zij worden vervormd en misbruikt. Dus de diepere mysteries van de godin zijn alleen verteld aan de ingewijden. Zelfs de meeste van de meest ontwaakte wezens op deze planeet zijn er nog niet klaar voor om het hele spectrum van de mysteries van de godin te ontvangen. De programmering is dieper dan zelfs de meeste lichtwerkers zich bewust zijn.

In de loop van de tijd, en alleen na The Event, zullen de volledige mysteries worden vrijgegeven aan degenen die er klaar voor zijn om ze te ontvangen. De naam van een eenvoudige mysterie van de godin kan nu al worden vrijgegeven:
het mysterie van de onsterfelijkheid van de ziel.

Ook in de Romeinse tijden probeerden de archons de mysteries te vernietigen. In de 4e eeuw wilde Constantijn de Grote een onechte religie creëren die een bundeling was van alle religies. Bisschoppen door het hele rijk werd opgedragen zich te verenigen tot de welbekende ‘Council of Nicaea’. Daar moesten alle bisschoppen een document ondertekenen want anders zouden zij deze kamer niet meer levend verlaten, de ‘wachters’ zouden zich daarmee bezig houden. Het decreet van Nicaea is de basis van de katholieke religie, die werd en nog steeds wordt gebruikt als een speciaal middel om de massa’s te controleren.
Sinds die dag was al het andere verboden binnen het Romeinse rijk. De mysteries van de godin bestonden niet in geschreven vorm. De tempels werden vernietigd en de priesteressen en priesters werden gedood. Later werkten de gereïncarneerde leden van de ‘Sisterhood of the Rose’ vanuit het ondergrondse, zij verspreidden hun kennis indirect door symbolen te gebruiken, bijvoorbeeld in de architectuur, schilderijen en muziek. De kathedraal van Chartres is een van de gebouwen waar je veel van deze symbolen kunt vinden.
De Heilige Graal is een van die symbolen en het heeft zijn faam gekregen doordat het aanwezig is in gebouwen en in poëzie. Een ander symbool is de kelk van de godin, gevormd als een roos, dus de roos is ook een symbool dat is verbonden aan de mysteries van de godin, aanwezig in poëzie en kunst.

Er bestaat een geheim boek, met de naam “The Red Book”, en de katholieke kerk kon het nooit in handen krijgen. Het werd van moeder aan dochter doorgegeven, en zo verder.

De ‘Sisterhood of the Rose’ heeft vanachter de schermen vele malen invloed uitgeoefend op gebeurtenissen in de politieke wereld, zoals het geval was met Hitler, toen de ‘Sisterhood of the Rose’ contact opnam met Eva Braun. Zo konden de meest erge scenario’s worden voorkomen.
Aan het hof van Saladin is vele malen voorkomen dat gevechten plaatsvonden en vaak werd vrede bereikt dankzij de invloed van de Sisterhood. Een nieuw leger werd aan Richard Löwenherz gestuurd toen hij hevig gewond was, een volledig onlogische manoeuvre in de geschiedenis.
De ‘Sisterhood of the Rose’ heeft voorkomen dat er een atoomoorlog op aarde ontstond. De godin wil vrede, en vrede zal er zijn.

Met the Event zullen de leden van de ‘Sisterhood of the Rose’ de energieën en stilte en vrede verankeren. De massa zal niet begrijpen wat er gebeurt, dus er zal wat agitatie zijn, en de ‘Sisterhood of the Rose’ zal dit kalmeren door hun meditaties. Dit betekent dat zij een sleutelrol vervullen bij The Event.
Ook al realiseren de meesten zich nog niet wat dit allemaal betekent, het is belangrijk om nu de groepen te beginnen, zodat gedurende the Event alles kalm en vredig zal zijn. Op dit moment lijkt het waarschijnlijk dat de meeste mensen die de ‘Sisterhood of the Rose’ groepen vormen ook het mannelijke aspect van The Event samenbrengen, de Event support groepen. Dit is vaak het geval omdat de anderen nog niet voldoende zijn ontwaakt. In ieder geval is het goed om je eigen rol in dit hele proces te vinden en om je innerlijke gids te volgen, zoals altijd.

Isis:

Het pentagram is ook een symbool voor de godin en de cirkel rondom de pentagram betekent bescherming. De energie van de godin is heel erg zacht en op hetzelfde moment heel erg krachtig. Het is de energie van creatie.
Door de geschiedenis hebben de duistere krachten vele malen geprobeerd om deze energie te onderdrukken. Sterke vrouwen, helers en heksen, waren inderdaad hogepriesteressen.
Door de ‘Sisterhood of the Rose’ kunnen mannen en vrouwen hun levensenergie en levenskracht terugnemen die in het verleden is onderdrukt.

 

Uit: Bericht van Cobra 14 augustus 2015: Galactische Godin

Terwijl de energieën van het Galactische Centrum intensiveren is het belangrijk dat de mensen zich bewust zijn van de Galactische Godin. In het verleden waren de mensen zich bewust van de mannelijke energieën van het Galactische Centrum, die zich manifesteerde als Galactische supergolven, die in staat waren om planetaire polen te laten veranderen, drastische klimaatveranderingen te triggeren, en species te laten uitsterven.

Nu is het tijd om je bewust te worden van de Galactische Godin, het vrouwelijke aspect van de Galactische supergolf, die zichzelf manifesteert als Liefde, nog nooit eerder gezien op deze planeet.

Deze energie zal de doorbraak op het moment van het Event vergemakkelijken en effectief het grootste deel van de negativiteit op het hoogtepunt van de transitie verwijderen.

Meer dat mensen zich bewust zijn van deze energie en in staat zijn om deze door te geven door hun energievelden en hun lichamen, meer zal het in staat zijn om ons globale collectieve pad te verzachten.

Dit is een voorbeeld van hoe het zich kan manifesteren:

https://www.youtube.com/watch?v=8oqPR5-GLuA#t=238

Het zou goed zijn als zoveel mogelijk Sisterhood of the Rose groepen wereldwijd zouden worden gevormd om deze Galactische energie door te geven. Als je een groep zou willen beginnen in jouw gebied, kun je hier kijken:

http://prepareforchange.net/sisterhood-of-the-rose/sisterhood-of-the-rose-member-assistance-form/

Of contact sisterhood@prepareforchange.net

De volgende groepen zijn niet direct verbonden met de Sisterhood of the Rose maar zijn heel goed uitgelijnd met de essentie van de Godin en zijn een goed voorbeeld van hoe de Sisterhood of the Rose groepen kunnen opereren:

http://awakeningwomen.com/womens-temple/

http://awakeningwomen.com/womens-temple/list-of-groups-2/

De cabal is zich heel goed bewust van de kracht van de Godinnenenergie bij het manifesteren van de Event en alhoewel wij ons niet meer in de Middeleeuwen bevinden, zijn zij het nog steeds aan het onderdrukken:

http://www.dailydot.com/lifestyle/instagram-goddess-tag-banned/?fb=ss&prtnr=xojane

 

Uit: Interview met Cobra, 30 augustus 2015 door PFC

Lynn – Dank u. Kunt u ons iets vertellen over de geschiedenis van de Sisterhood of the Rose (SOTR)? Waar komt deze vandaan en wie waren er lid van?

COBRA – OK. In basis komt SOTR van de centrale stralen, de centrale civilisatie. Het is de eerste hoog spiritueel ontwikkelde civilisatie die zich heeft ontwikkeld in de centrale regio van deze Melkweg. Er waren bepaalde wezens die tot deze centrale civilisatie behoorden die dit begrip verspreidden en die het Licht van de Godin door de Melkweg verspreidden. En een van deze wezens kwam naar de planeet Aarde in Atlantis en heeft in de Atlantische tijd de SOTR gevormd. Er waren veel tempels van de Godin in Atlantis en hun doel was om de aanwezigheid van de Godin op de planeet te verankeren, en nadat de cabal deze tempels heeft vernietigd is deze balans verstoord en deze onbalans heeft feitelijk geresulteerd in de vernietiging van Atlantis. En daarna waren de SOTR groepen aanwezig in vele landen. Ze probeerden in hun mysterie scholen deze balans zo veel als mogelijk was in stand te houden. Nu is de tijd voor ons gekomen om deze vrouwelijke aanwezigheid te laten her-ontwaken en om nieuwe SOTR groepen te formeren omdat dit heel belangrijk is ten tijde van de Event. Dus ik zou zoveel mogelijk mensen over de hele planeet willen vragen om deze groepen te formeren, om elkaar regelmatig op het fysieke vlak te ontmoeten en om de Godinnenenergie zoveel als mogelijk is te verankeren op deze planeet.

Lynn – Dank u voor dit Cobra.  prepareforchange.net heeft SOTR in the healing groep opgenomen en we formeren deze groepen op dit moment over de hele wereld, dus voor iedereen die is geïnteresseerd, ga alsjeblieft naar www.prepareforchange.net en schrijf je in. We zullen komende activiteiten publiceren.

 

Uit: Hongaarse Cobra Etherische Bevrijding Groep – interview met Cobra, 29-12-2016

De deelnemers konden ook de leden van de Hongaarse Sisterhood of the Rose groep ontmoeten, de vrouwen geselecteerd door de Godinnenenergie voor deze prachtige missie. De groep heeft tot dusver twee samenkomsten gehad. De vrouwen spraken over hun nobele missie en hoe hun levens zijn veranderd en hoe zij kunnen assisteren bij het ascentieproces om een betere wereld voor iedereen te creëren. Zij hebben maandelijkse bijeenkomsten; de volgende zal plaatsvinden op 22 januari 2017 in Boedapest.

Verschillende mensen meldden zich aan als vrijwilliger om door het hele land lokale Event Support Groepen en Sisterhood of the Rose groepen te beginnen, waar veel mensen zich in de toekomst bij kunnen aansluiten.

Steve: Wat voor soort kwaliteit representeert de Godinnenkwaliteit? Op welke manier kan het verschijnen in onze persoonlijke levens? Met wat voor soort “taken” gaat het hand in hand? Hoe kunnen wij deze kwaliteit verdiepen binnen onszelf, dag bij dag? Wat is de echte missie van de hedendaagse Sisterhood of the Rose groep, de Godinnen, die deze gemeenschap over de hele wereld hebben gecreëerd. naast het ondersteunen van de Event?

COBRA: De Godinnenenergie brengt de vrouwelijke kwaliteit van Liefde, Tederheid en Schoonheid. Het kan onze levens soepeler laten verlopen en met minder obstakels. Je kunt je op je eigen manier met de Godinnenenergie verbinden. Sisterhood of the Rose groep kan wekelijks bij elkaar komen om zoveel mogelijk van de Godinnenenergie in het dagelijkse leven te brengen.

 

Uit: Cobra’s bericht De Kracht van de Godin, 18 februari 2018

Het is nu ook de tijd voor alle vrouwen dat zij het zorgzame deel van hun Ziel ondersteunen en uitdrukken, deze energie in het planetaire energieraster verankeren, en zich verbinden met andere zusters in de Sisterhood of the Rose:

https://www.facebook.com/groups/242118535999353/

https://www.youtube.com/watch?v=ei6gUtBsC3A&index=116&list=PLwrQzC63PHaL9CmwCajTioXsN4qSmoiqg

Of in wereldwijde sisterhood:

http://women.unify.org/

Het is heel belangrijk voor de planetaire bevrijding dat zoveel mogelijk mensen de twee volgende Godinnenmeditaties doen, zo vaak als mogelijk is:

Goddess Vortex meditation

  1. Sta op, hef je handen boven je hoofd, en ga rustig met je lichaam met de klok mee draaien.
  2. Terwijl je dat doet, zing de mantra iiii, zodat het door je hele lichaam trilt, en visualiseer dat je lichaam verandert in een schitterende zuil van Licht, met miljoenen sterren in de kleuren van de regenboog verspreid binnen die pilaar van Licht.
  3. Blijf de mantra zingen en blijf draaien. Na een paar minuten laat je je handen dicht bij je lichaam zakken en blijf doorgaan met de klok mee te draaien.
  4. Terwijl je dat doet, zing de mantra eee-aaa (e wordt uitgesproken als e in “proces” en a als in “man), zodat het door je lichaam trilt, en visualiseer een regenboogachtige draaikolk van Licht die zich uitbreidt vanuit je hart naar buiten de hele planeet door. Roep de aanwezigheid aan van je spirituele gidsen, opgestegen meesters, Pleiadiërs, engelen, dolfijnen, tweelingzielen, soulmates, ziel families en andere wezens van Licht.
  5. Blijf de mantra zingen en blijf draaien en blijf een tijdje in de aanwezigheid van al deze wezens van Licht.

http://2012portal.blogspot.com/2013/03/goddessvortex-goddessvortex-is-ultimate.html

http://www.theeventchronicle.com/metaphysics/spiritual/goddess-vortex-transmuting-darkness

Meditatie voor de terugkeer van de Godin

1. Ontspan je lichaam en geest door een paar minuten aandacht te geven aan je ademhaling.

2. Visualiseer een kolom van roze Licht die komt van de Galactische Centrale Zon, door jouw lichaam gaat naar het centrum van de Aarde. Houdt deze kolom van Licht gedurende een paar minuten actief. Visualiseer dan een liefdevolle vrouwelijke aanwezigheid in de vorm van een prachtig Godin die uit de hemel neerdaalt en jouw fysieke lichaam binnengaat. Deze aanwezigheid zal jouw innerlijke vrouw harmoniseren en je meer liefhebbend maken. Blijf een tijd in contact met deze aanwezigheid.

3. Visualiseer een heldere nieuwe spirituele toekomst voor de mensheid, met man en vrouw in perfect begrip, met onze gemeenschap die groeit voorbij noodzaak voor oorlogen en conflicten wanneer alle duistere entiteiten, fysiek en niet-fysiek, van onze planeet zijn verwijderd. Visualiseer dat alle wonden van de mensheid zijn geheeld, de gehele mensheid geïnspireerd en geleid, waar iedereen zijn eigen verbinding heeft met hun eigen Ziel en de Bron in perfecte balans van hun innerlijke mannelijke en vrouwelijke aspecten.

Doe deze visualisatie alsjeblieft zoals beschreven en verander het niet aangezien het anders niet het gewenste effect zal hebben.

De goddelijke mannelijke aanwezigheid (de Held) in ieder van ons moet ook worden geactiveerd. De Held is een strijder die beweegt voorbij wraak en machteloze boosheid naar volledige intense kracht van methodisch het duister verwijderend om zo alles te beschermen dat heilig en prachtig is, om alle kinderen, vrouwen en mannen te beschermen die zich niet kunnen verweren tegen de wreedheid van het duister die zo nadrukkelijk aanwezig is op de oppervlakte van de planeet.

Lang geleden waren de wapens van de Held het zwaard en de pen. Nu zijn de wapens zijn toegespitste geest, de scalar bescherming apparaten, en het computer toetsenbord. En Mjolnir:

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2018/02/working-with-mjolnir.html

De Held begrijpt dat al het lijden op deze planeet kunstmatig is gecreëerd. Hij begrijpt dat hij zijn medemensen niet kan dwingen om te ontwaken, aangezien zij zich hebben teruggetrokken op hun eilanden van geestelijke gezondheid (bier en voetbal) om niet de te wrede realiteit onder ogen te hoeven zien van draco-bezetting van de planeet met alle afschuwelijke kindermisbruik en niet verteld lijden, zoals het hier precies is beschreven door een lezer van Benjamin Fulford:

https://benjaminfulford.net/2018/02/14/comment-one-recent-articles-dated-feb-6th-2018/

Het is nu tijd voor ieder van ons om ons te verenigen met de Godin en Held archetypes binnenin, heel worden, en om te stoppen te vechten met elkaar, en ons te verenigen in dit laatste stadium van het planetaire bevrijdingsproces:

https://www.returntoyourtruth.com/single-post/2018/01/17/Open-Letter-To-The-Resistance-Why-Lightworkers-Attack-Each-Other

 

Uit: Cobra’s bericht Zielsfamilies, 2 april 2018

De zielsfamilie is een van de centrale mysteries van de Sisterhood of the Rose:

https://inanaeliana.wixsite.com/perlen-der-liebe/celebrate

Het is het Ene wezen wat zich manifesteert in het fysieke.

Alle verstrengelde niveaus van verbinding binnen een zielsfamilie creëren een Clifford torus die de matrix breekt:

http://2012portal.blogspot.com/2012/07/plan.html

 

Uit: Cobra’s verslag van de Ascentie Conferentie in Boedapest, 23 april 2018

Onze ascentie conferentie in Boedapest was succesvol voorbij onze wildste dromen. Wij hebben de nieuwe positieve tijdlijn voor de planeet veilig gesteld door het activeren van het planetaire Sisterhood of the Rose netwerk op een geheel nieuw niveau. Het is nu van het grootste belang om zoveel mogelijk fysieke Sisterhood of the Rose groepen te creëren. Deze groepen moeten elkaar één keer per week op een fysieke locatie ontmoeten en de Godinnenenergieën verankeren in het planetaire energieraster door het doen van zowel de Godinnen vortex als de terugkeer van de Godin meditaties:

http://2012portal.blogspot.com/2018/02/power-of-goddess.html

NL-vertaling: https://eventnl.wordpress.com/2018/02/19/cobra-de-kracht-van-de-godin-18-februari-2018/

Succesvol gevormde Sisterhood of the Rose groepen kunnen contact met mij opnemen op cobraresistance@gmail.com en zij zullen verdere instructies krijgen.

 

Sisterhood of the Rose: Informatie van Prepare for Change – vertaald naar het Nederlands

Sisterhood of The Rose Groepen bestonden duizenden jaren geleden in Atlantis om de Godinnenenergie te verankeren. Zij kwamen later op in oud Egypte als priesteressen van Isis, waarbij de roos het heilige symbool is van de Godin Isis. In de tijd van de kruistochten was de Sisterhood of the Rose de vrouwelijke tegenhanger van de tempeliers, en zij hebben positieve invloed gehad.

De transities Venus-Zon in 2004 en 2012 waren een gecodeerd signaal in de lucht om de Sisterhood of the Rose te reactiveren. In 2014 activeerde de ‘grand trine’ van Eris, Lilith en Chariklo het Godinnen archetype op deze planeet op een dieper niveau dan ooit daarvoor. Het is interessant op te merken dat tegelijkertijd buitenzijde zonnestelsel objecten Chariklo, Pholus en Ixion een drievoudige conjunctie maakten in laat Sagittarius, dicht bij de positie van het Galactische Centrum. Dit wijst op een doorbraak van het onderdrukte Godinnen archetype van collectief onbewustzijn op een planetair niveau. Het Vrouwelijke principe was door de archons gedurende de hele menselijke geschiedenis onderdrukt door controle en manipulatie over de vrouwelijke seksuele energie, en de sleutel om het vrouwelijke te bevrijden is voor vrouwen om het zichzelf toe te staan om hun energie te voelen, het met hun hart uit te lijnen, en het op hun eigen manier uit te drukken.

Door de Lichtkrachten is gevraagd dat vrouwen en mannen met innerlijke verbinding met de Godin samen gaan komen in groepen om de Sisterhood of the Rose te reactiveren.

Bekijk hier de prachtige Sisterhood of the Rose video.

English;  German;  Nederlands;  Danish;  French;  Italian;  Spanish;  Portuguese;  Romanian;  Greek;  Russian;  Slovenian;  Hungarian;  Chinese (simplified);  Chinese (traditional);  Japanese;

Sisterhood of the Rose : Een introductie

Welkom aan iedereen. Welkom lieve mensen in deze heilige ruimte geïnspireerd door en toegewijd aan de Liefde van de Godin. Terwijl je deze woorden leest houdt zij van jou, en zij omhelst jou onvoorwaardelijk, consistent Vrede en Harmonie wensend onder alle wezens op deze planeet.

De Sisterhood of the Rose is rondom de gehele wereld weer aan het opkomen, activeert weer een oude cirkel van Atlantische priesteressen, later in Egypte bekend onder deze naam, de roos het heilige symbool zijnde van de Godin Isis. Deze priesteressen kwamen bijeen in hun hart om de Godinnen energieën van Liefde en Harmonie aan te roepen en voort te brengen. Deze energieën zijn de fundamenten voor de Eenheid van Creatie. Zonder deze kan er geen leven zijn, want zonder deze kan de goddelijke mannelijke geen haven vinden van waaruit zichzelf te zaaien. Deze goddelijke vrouwelijke energieën keren nu terug met de Godin zelf, in haar vele aspecten, om zo Gaia te genezen en het menselijke collectieve, de heilige verbinding herstellend, alle leven op deze planeet verenigend, aangezien een nieuwe en ongeëvenaarde eeuw van stralende gelukzalige Gouden Eeuw er nu gaat zijn middels het goddelijke plan en liefdevolle co-creatie.

De energieën van het goddelijke vrouwelijke representeren de kalmerende, balancerende, verzachtende en verzorgende energieën die nodig zullen zijn naar, met en na de Event, om zo alle transformaties zich vredig te laten ontvouwen, zo veilig en zacht als mogelijk.

De Sisterhood of the Rose is dus de spirituele zielsverwant, de vrouwelijke tegenhanger van de Event Support groepen. Waar de goddelijke mannelijke (Event support groepen) in rechte lijnen voortbeweegt, gestuurd door de wil en gefocust op actie, stroomt de goddelijke vrouwelijke (Sisterhood of the Rose) in spiralen, opgeroepen in stilte en alles harmoniserend met Vrede. Het een kan niet bloeien zonder het andere; zij houden van elkaar en alleen wanneer elk van deze goddelijke principes is hersteld naar zijn ware en deugdelijke uitdrukking kan genezing binnenin ons en van deze planeet plaatsvinden.

In deze balancerende dans van aanvullende polariteiten, is de Sisterhood of the Rose hier om de energie van de Godin te verankeren in het hart van Moeder Aarde, en om het vrouwelijke principe te bevrijden dat is verstoord en onderdrukt gedurende onze menselijke geschiedenis. Het is hier om de Liefde van het goddelijke vrouwelijke vast te houden, en het zo vast te houden dat de vibraties van kalmte, rust, van onverstoorde vrede, overvloedig beschikbaar zullen zijn ten tijde van de Event.

Het vrouwelijke principe is er een van ontvangend, verstilling, acceptatie, compassie, liefde, harmonie, openheid, vrede, vergeving. Het is een principe van gratie en schoonheid dat komt vanuit het hart en daar verblijft, straalt zijn passieve creativiteit door het omhelzen van alles, verwelkomt alles dat er naar uitreikt, maakt het mogelijk dat de puurste compassie en diepste vergeving de wonden van onze zielen en van onze Moeder Aarde oplossen.

Binnen de heilige ruimte van onze goddelijke vrouwelijke bestaat geen competitie, geen jaloezie, geen vergelijking: elke vrouw en elke man is een unieke gift van en aan creatie, gezien en geapprecieerd in de Eenheid van Een Hart – een prachtige kostbare mandala van samenwerkende Godinnen, waar elkeen uiting geeft aan de Godin op hun eigen unieke manieren – nodig en cruciaal om de multidimensionale kristal van Godinnen energie voort te brengen en te verankeren.

Aangezien ieder van ons zowel het goddelijke vrouwelijke als het goddelijke mannelijke in zich heeft, is het van doorslaggevend belang voor onze missie van Bevrijding van deze planeet dat wij grote zorg brengen voor de balans van de mannelijke aspecten van onze actie, beweging, uitreiking, doelmatige focus en opzettelijk gebruik van onze wil, met de vrouwelijke aspecten van ons ontvangen, eenheid, verbinding, acceptatie, compassie – deze overgevend vanuit een plaats van innerlijke stilte en volslagen verstilling.

Dus is het dat vandaag zusters en broeders van het Licht door de Lichtkrachten worden opgeroepen om op een wekelijkse – of meer – basis samen te komen, als Sisterhood of the Rose, om de Godin aan te roepen en haar uit te nodigen met hun hele zijn, en via hun lichaam haar energie te verankeren binnen het hart van de Aarde, in een genezend en balancerend opnemingsvermogen dat beweegt in harmonieuze aanvullendheid op het mannelijke principe en aspecten van de Event Support groepen.

Mediterend voor Vrede en Harmonie, zowel van binnen als van buiten, Godinnen maalstromen creërend in onze omgevingen en soms op specifieke locaties, ingrijpen in situaties waar schade wordt gebracht en wij kunnen advies geven of spreken tot de harten van de mensen die daarbij zijn betrokken – zoals de Sisterhood of the Rose altijd heeft gedaan in het verleden, bijvoorbeeld tijdens WW2 door te proberen om sommige van de top nazi’s te beïnvloeden naar meer vreedzame manieren, vele levens reddend – is ons samenwerkende antwoord op de roep van de Godin: onze openheid aanbiedend en volledige overgave aan Haar, het haar mogelijk te maken om door te komen zodat een liefdevolle en vreedzame overgang zich kan ontvouwen op het moment van de Event, en Harmonie en Vrede voor iedereen op Aarde zal zijn gerealiseerd.

Op het Prepare for Change platform zal de Sisterhood of the Rose toegewijd zijn om jou te steunen bij het creëren van meditatiegroepen of het vinden van een bestaande in jouw gebied, meditaties delen, artikelen, beelden en informatie die jou kunnen inspireren en jou steunen verder op het pad van de Godin. Je zult hier verschillende types bronnen vinden, inclusief meerdere meditatiesjablonen en visualisatie protocollen voor het creëren van Godinnen maalstromen, dat het jou mogelijk zal maken om deel te nemen in de Sisterhood of the Rose, haar helpt te groeien en geboorte te geven – over de hele wereld – aan ontelbare heilige plaatsen die zijn toegewijd aan aanroepen, verzorgen en het vasthouden van de frequenties van Vrede, Liefde, Vergeving en Harmonie.

Weet geliefden dat het niet noodzakelijk of gevraagd is dat je al kennis hebt van de Godin, of van de praktijk van met haar te verbinden om haar roep te beantwoorden en bij de Sisterhood of the Rose te gaan. Als je voelt dat je resoneert met de principes en energieën van het goddelijke vrouwelijke – en als je dit leest dan is dat zo – is dat alles dat nodig is voor vertrouwen dat de Godin je zal leiden en je hart zal vullen met haar Liefde en zachte Aanwezigheid. Wekelijkse meditaties binnen een Sisterhood of the Rose groep zullen het mogelijk maken dat deze verbinding groeit en bloeit, terwijl jij consistent de Godin uitnodigt en verwelkomt binnen jouw hart, en opneemt in jouw bewustzijn, dagelijks gedrag, gedachten, woorden en daden, met de heilige principes van haar aanvaarding, compassie, vergeving, liefdevolle vriendelijkheid, vrede, overgave en Liefde.

Moge het goddelijke Vrouwelijke schijnen binnen jou en door jou, moge de Godin jou genezen en jou de weg laten zien naar Zelfliefde en Zelfvergeving, in service van de Bevrijding van al het leven op de planeet – en de galaxy.

In Liefde, in Vrede – zo is het –

 

Vertaling: Veronica

 

 

Reacties zijn gesloten.

 
%d bloggers liken dit: