RSS

Sisterhood of the Rose

Sisterhood of the Rose: wat Cobra erover heeft verteld en naar het Nederlands is vertaald

Sisterhood of the Rose video, nederlands

 

Uit: Deel 4 van de aantekeningen van de Konstanz-conferentie van Cobra in maart 2015

Godinnen energie en de ‘Sisterhood of the Rose’

De godinnen energie komt door de ‘Sisterhood of the Rose’ terug naar de aarde. Het is het echte bewustzijn van eenheid zonder competitie, zonder jezelf te vergelijken met een ander levend wezen. Het is een deel van de zielsaanwezigheid binnenin. Het gaat allemaal over onconditionele liefde, respect, begrip. Wij zijn allemaal facetten van één enkele, prachtige, schitterende diamant.
De aspecten van de godinnen als Isis, Hathor, Sekhmet, Bastet, zijn allemaal verschillende expressies van de Ene. Dit begrip komt nu terug op aarde. Het helpt mannen en vrouwen om te ontwaken en om hun eigen echte kracht terug te krijgen en opnieuw te gaan leven.
Voor de mannen is het een ‘wake-up call’ om niet langer hun gevoelens te onderdrukken en om ze laten zien zonder angst om belachelijk gemaakt te worden.
Voor de vrouwen betekent het dat zij nu in hun eigen waarheid kunnen zijn zonder te mannelijk te worden, zij kunnen zacht en krachtig zijn op hetzelfde moment.
Het goddelijke kind is een symbool voor de volledig gebalanceerde energieën van mannelijk en vrouwelijk. Dus, Horus is hiervoor een symbool, het symbolische kind van Isis en Osiris/Ashtar. Als een goddelijk kind van de godin, helpt het ons om de aanwezigheid te voelen van het goddelijke kind binnenin ons, het creëert evenwicht binnen onszelf en het staat de godinnen energie toe om door ons te stromen. Door onze connectie met de godin vinden we onze balans, spiritueel, emotioneel en fysiek. Nieuwe voorkeuren en nieuw bewustzijn ontstaan. Geven en ontvangen, actie en receptie zijn in evenwicht.

In de oude tijd in Egypte werden mannen en vrouwen ingewijd in de mysteries van de godin. Zij leerden hoe bepaalde symbolen te gebruiken, gereedschappen en kennis om de godinnen energie naar de planeet te brengen. De hogepriesteressen wisten ook hoe ze klanken in hun volledige impact konden gebruiken. Maar, het eerste mysterie van de godin is inderdaad : stilte. Stilte is de doorgang naar ontvangen en dit leidt naar overgave. En overgave maakt het mogelijk voor godinnen en gods energie om volledig aanwezig te zijn in je fysieke lichaam. Het is de uitdrukking van de geest in de materie, het de ziel mogelijk maken om volledig in dit leven te zijn. De ziel dient het hoogste goed van alles wat is, de hele schepping. Elke daad is een ceremonie om het leven te vieren. Door de godinnen aanwezigheid leren we hoe natuurlijk te zijn, de goddelijke energie door ons heen te laten stromen. De kennis over al deze zaken is wat de hogepriesteressen leerden in Egypte en dat zal ook weer aanwezig zijn in de nieuwe samenleving.

Een heel belangrijk symbool hierbinnen is het pentagram. Het pentagram balanceert de vijf elementen: vuur, aarde, lucht, water en ether. Het is een magisch nummer en het leven is alleen mogelijk door deze 5 elementen samen te smelten. Wij zijn microkosmossen die de 5 elementen bevatten. De ‘Fibonacci spiral’ en de Orde van heilige geometrie laten zichzelf al zien in elk embryo, in een schelp, in stenen, in het DNA. De nieuwe samenleving zal de 5 elementen bewust gebruiken.

De heilige symbolen zijn kosmische energieën in manifestatie. De Melkweg met het Galactische centrum is een dubbele spiraal met een goddelijk patroon, waaruit de oceaan van liefde voortvloeit.

~ Tempel op Malta ~

Het centrale ras is de eerste geavanceerde civilisatie die hoge wijsheid vergaarde in deze galaxy miljoenen jaren geleden, omdat zij bij de Centrale zon leven. Deze wezens brachten hun wijsheid binnen de hele galaxy. Zij stonden bekend als ambassadeurs, ‘angelos in greek’, boodschappers, engelen. Het zijn niet alleen etherische wezens, zij zijn ook fysieke engelen met vleugels. Iona is de gevleugelde godin die de mysteries naar de aarde bracht in de tijden van Atlantis. Isis/Astara was haar leerling. Toen Iona de aarde verliet gaf zij de missie aan Isis om de kennis over de godin levend te houden. Isis richtte de mysterie scholen op Atlantis op en zij moesten ondergronds gaan toen Atlantis ten onder ging.
De belangrijkste plaats van de mysterie scholen op aarde was in Egypte. Dit gebied was groter dan we het nu zien, het omvatte ook vele eilanden van de middellandse zee. Op Malta bevond zich de hoofdtempel die altijd een lichtpilaar is geweest.
Volgens de legenden zijn de tempels gebouwd door reuzen. Dit was het begin van de ‘Sisterhood of the Rose’ vele duizenden jaren geleden in Egypte. De ‘Sisterhood of the Rose’ bestond uit verlichte wezen van hoge geavanceerde wijsheid en mogelijkheden, die heilig in de tempels leefden en vierden. Zij waren dus heel, heel krachtig en de archons hielden daar uiteraard niet van. De archons vernietigden de tempels en de kennis van de Sisterhood werd ondergronds verborgen. De archons zonden boodschappers om tot hun God genaamd Aton te bidden. Zij verboden het bestaan van de mysterie scholen die toen onder de oppervlakte gingen als Isis tempels. De priestergemeenschap was echter heel sterk en daardoor konden zij zich na een korte periode hergroeperen en zo waren de tempels weer actief in de mediterrane gebieden.
Gedurende het Romeinse rijk verspreidden tempels van de ‘Sisterhood of the Rose’ zich over het gehele rijk, zoals bijvoorbeeld Avalon in Ierland. De kennis van de ‘Sisterhood of the Rose’ werd extreem geheim gehouden en alleen ingewijden wisten wat er in de tempels gebeurde. Zij zwoeren om nooit iets over de mysteries te vertellen aan iemand buiten de Sisterhood. De mysteries van de godin zijn heel heilig. Zij zijn niet bedoeld voor wezens die er niet klaar voor zijn om ze te ontvangen. Als zij aan de massa’s zouden worden verteld zouden zij worden vervormd en misbruikt. Dus de diepere mysteries van de godin zijn alleen verteld aan de ingewijden. Zelfs de meeste van de meest ontwaakte wezens op deze planeet zijn er nog niet klaar voor om het hele spectrum van de mysteries van de godin te ontvangen. De programmering is dieper dan zelfs de meeste lichtwerkers zich bewust zijn.

In de loop van de tijd, en alleen na The Event, zullen de volledige mysteries worden vrijgegeven aan degenen die er klaar voor zijn om ze te ontvangen. De naam van een eenvoudige mysterie van de godin kan nu al worden vrijgegeven:
het mysterie van de onsterfelijkheid van de ziel.

Ook in de Romeinse tijden probeerden de archons de mysteries te vernietigen. In de 4e eeuw wilde Constantijn de Grote een onechte religie creëren die een bundeling was van alle religies. Bisschoppen door het hele rijk werd opgedragen zich te verenigen tot de welbekende ‘Council of Nicaea’. Daar moesten alle bisschoppen een document ondertekenen want anders zouden zij deze kamer niet meer levend verlaten, de ‘wachters’ zouden zich daarmee bezig houden. Het decreet van Nicaea is de basis van de katholieke religie, die werd en nog steeds wordt gebruikt als een speciaal middel om de massa’s te controleren.
Sinds die dag was al het andere verboden binnen het Romeinse rijk. De mysteries van de godin bestonden niet in geschreven vorm. De tempels werden vernietigd en de priesteressen en priesters werden gedood. Later werkten de gereïncarneerde leden van de ‘Sisterhood of the Rose’ vanuit het ondergrondse, zij verspreidden hun kennis indirect door symbolen te gebruiken, bijvoorbeeld in de architectuur, schilderijen en muziek. De kathedraal van Chartres is een van de gebouwen waar je veel van deze symbolen kunt vinden.
De Heilige Graal is een van die symbolen en het heeft zijn faam gekregen doordat het aanwezig is in gebouwen en in poëzie. Een ander symbool is de kelk van de godin, gevormd als een roos, dus de roos is ook een symbool dat is verbonden aan de mysteries van de godin, aanwezig in poëzie en kunst.

Er bestaat een geheim boek, met de naam “The Red Book”, en de katholieke kerk kon het nooit in handen krijgen. Het werd van moeder aan dochter doorgegeven, en zo verder.

De ‘Sisterhood of the Rose’ heeft vanachter de schermen vele malen invloed uitgeoefend op gebeurtenissen in de politieke wereld, zoals het geval was met Hitler, toen de ‘Sisterhood of the Rose’ contact opnam met Eva Braun. Zo konden de meest erge scenario’s worden voorkomen.
Aan het hof van Saladin is vele malen voorkomen dat gevechten plaatsvonden en vaak werd vrede bereikt dankzij de invloed van de Sisterhood. Een nieuw leger werd aan Richard Löwenherz gestuurd toen hij hevig gewond was, een volledig onlogische manoeuvre in de geschiedenis.
De ‘Sisterhood of the Rose’ heeft voorkomen dat er een atoomoorlog op aarde ontstond. De godin wil vrede, en vrede zal er zijn.

Met the Event zullen de leden van de ‘Sisterhood of the Rose’ de energieën en stilte en vrede verankeren. De massa zal niet begrijpen wat er gebeurt, dus er zal wat agitatie zijn, en de ‘Sisterhood of the Rose’ zal dit kalmeren door hun meditaties. Dit betekent dat zij een sleutelrol vervullen bij The Event.
Ook al realiseren de meesten zich nog niet wat dit allemaal betekent, het is belangrijk om nu de groepen te beginnen, zodat gedurende the Event alles kalm en vredig zal zijn. Op dit moment lijkt het waarschijnlijk dat de meeste mensen die de ‘Sisterhood of the Rose’ groepen vormen ook het mannelijke aspect van The Event samenbrengen, de Event support groepen. Dit is vaak het geval omdat de anderen nog niet voldoende zijn ontwaakt. In ieder geval is het goed om je eigen rol in dit hele proces te vinden en om je innerlijke gids te volgen, zoals altijd.

Isis:

Het pentagram is ook een symbool voor de godin en de cirkel rondom de pentagram betekent bescherming. De energie van de godin is heel erg zacht en op hetzelfde moment heel erg krachtig. Het is de energie van creatie.
Door de geschiedenis hebben de duistere krachten vele malen geprobeerd om deze energie te onderdrukken. Sterke vrouwen, helers en heksen, waren inderdaad hogepriesteressen.
Door de ‘Sisterhood of the Rose’ kunnen mannen en vrouwen hun levensenergie en levenskracht terugnemen die in het verleden is onderdrukt.

 

Uit: Bericht van Cobra 14 augustus 2015: Galactische Godin

Terwijl de energieën van het Galactische Centrum intensiveren is het belangrijk dat de mensen zich bewust zijn van de Galactische Godin. In het verleden waren de mensen zich bewust van de mannelijke energieën van het Galactische Centrum, die zich manifesteerde als Galactische supergolven, die in staat waren om planetaire polen te laten veranderen, drastische klimaatveranderingen te triggeren, en species te laten uitsterven.

Nu is het tijd om je bewust te worden van de Galactische Godin, het vrouwelijke aspect van de Galactische supergolf, die zichzelf manifesteert als Liefde, nog nooit eerder gezien op deze planeet.

Deze energie zal de doorbraak op het moment van het Event vergemakkelijken en effectief het grootste deel van de negativiteit op het hoogtepunt van de transitie verwijderen.

Meer dat mensen zich bewust zijn van deze energie en in staat zijn om deze door te geven door hun energievelden en hun lichamen, meer zal het in staat zijn om ons globale collectieve pad te verzachten.

Dit is een voorbeeld van hoe het zich kan manifesteren:

https://www.youtube.com/watch?v=8oqPR5-GLuA#t=238

Het zou goed zijn als zoveel mogelijk Sisterhood of the Rose groepen wereldwijd zouden worden gevormd om deze Galactische energie door te geven. Als je een groep zou willen beginnen in jouw gebied, kun je hier kijken:

http://prepareforchange.net/sisterhood-of-the-rose/sisterhood-of-the-rose-member-assistance-form/

Of contact sisterhood@prepareforchange.net

De volgende groepen zijn niet direct verbonden met de Sisterhood of the Rose maar zijn heel goed uitgelijnd met de essentie van de Godin en zijn een goed voorbeeld van hoe de Sisterhood of the Rose groepen kunnen opereren:

http://awakeningwomen.com/womens-temple/

http://awakeningwomen.com/womens-temple/list-of-groups-2/

De cabal is zich heel goed bewust van de kracht van de Godinnenenergie bij het manifesteren van de Event en alhoewel wij ons niet meer in de Middeleeuwen bevinden, zijn zij het nog steeds aan het onderdrukken:

http://www.dailydot.com/lifestyle/instagram-goddess-tag-banned/?fb=ss&prtnr=xojane

Uit: Interview met Cobra, 30 augustus 2015 door PFC

Lynn – Dank u. Kunt u ons iets vertellen over de geschiedenis van de Sisterhood of the Rose (SOTR)? Waar komt deze vandaan en wie waren er lid van?

COBRA – OK. In basis komt SOTR van de centrale stralen, de centrale civilisatie. Het is de eerste hoog spiritueel ontwikkelde civilisatie die zich heeft ontwikkeld in de centrale regio van deze Melkweg. Er waren bepaalde wezens die tot deze centrale civilisatie behoorden die dit begrip verspreidden en die het Licht van de Godin door de Melkweg verspreidden. En een van deze wezens kwam naar de planeet Aarde in Atlantis en heeft in de Atlantische tijd de SOTR gevormd. Er waren veel tempels van de Godin in Atlantis en hun doel was om de aanwezigheid van de Godin op de planeet te verankeren, en nadat de cabal deze tempels heeft vernietigd is deze balans verstoord en deze onbalans heeft feitelijk geresulteerd in de vernietiging van Atlantis. En daarna waren de SOTR groepen aanwezig in vele landen. Ze probeerden in hun mysterie scholen deze balans zo veel als mogelijk was in stand te houden. Nu is de tijd voor ons gekomen om deze vrouwelijke aanwezigheid te laten her-ontwaken en om nieuwe SOTR groepen te formeren omdat dit heel belangrijk is ten tijde van de Event. Dus ik zou zoveel mogelijk mensen over de hele planeet willen vragen om deze groepen te formeren, om elkaar regelmatig op het fysieke vlak te ontmoeten en om de Godinnenenergie zoveel als mogelijk is te verankeren op deze planeet.

Lynn – Dank u voor dit Cobra.  prepareforchange.net heeft SOTR in the healing groep opgenomen en we formeren deze groepen op dit moment over de hele wereld, dus voor iedereen die is geïnteresseerd, ga alsjeblieft naar www.prepareforchange.net en schrijf je in. We zullen komende activiteiten publiceren.

 

Vertaling: Veronica

 

Advertenties
 

Reacties zijn gesloten.

 
%d bloggers liken dit: