RSS

SPIRITUS EROS – Ordo Bucintoro

Uit Cobra’s post – Seksuele Energie van 6 maart 2018:

“Het doel van seksuele energie is de samensmelting van vrouwelijke en mannelijke polariteiten in de Ene. Het is de sleutel voor onsterfelijkheid en ascentie. Seksuele versmelting als deel van het ascentieproces maakt deel uit van de grotere Godinnenmysteries. Dit was perfect beschreven in “Spiritus Eros”, een geheime doctrine van een positieve tempeliergroep met de naam Ordo Bucintoro.”

http://www.mental-ray.de/Lolla/Mag_Erotik/magie_der_sexualit%C3%A4t.htm
http://www.mental-ray.de/Lolla/Mag_Erotik/geheimnis_der_liebe.htm
http://www.mental-ray.de/Lolla/unsterblichkeit.htm

Vertaling uit het Duits van deze teksten (via Google translate)

Magie der seksualiteit

Als we de moderne wetenschap vragen wat de mens het meeste bepaalt, krijgen we het antwoord: het instinct van zelfbehoud en het seksuele instinct. Dat geldt zeker. Voor sterke persoonlijkheden, is het in de omgekeerde volgorde: de libido is nog steeds een voorsprong op het zelfbehoud instinct. Want waar de blote seksuele drift voegt zich bij de liefde van het hart, daar gaat alle gedachte aan zichzelf, de ander, de andere is voor ons meer dan wat dan ook, zelfs meer dan ons eigen leven. We zijn klaar om te sterven, om elke kwelling voor ons te nemen – voor jou, voor Hem. Daarom is er geen kracht die gelijk is aan die we liefde noemen. Ze is nooit alleen maar een lichaam, maar laat maar. Alleen dit samen creëert ware liefde. Het bereikt de astrale dimensie in zijn perfectie – dat is zijn uiteindelijke doel. Liefde is een hemelse kracht – en het is de belangrijkste drijvende kracht in ieder van ons.

De drie grote scholen voor psychologie (Freud – Jung – Adler) lijken tegenstrijdige theorieën aan te bieden. Sigmund Freud schreef alles toe aan het libido, dat wil zeggen aan seksualiteit, C.G. Jong op archetypen die stevig in de mens zijn geworteld, en Alfred Adler bedoelde de krachtrit hierboven te zijn. Immers, al deze opvattingen leiden terug naar waar Freud was begonnen (hoewel Jung misschien een aantal opmerkelijke aanvullende aspecten in het bijzonder heeft overwogen). En toch begreep Freud niet wat deze krachten in hun grootheid betekenen, wat hen beweegt en wat hen beweegt. Nadat hij wetenschap had gestudeerd, bestudeerde hij alleen de details, zoals de onderzoeker die een exemplaar bestudeert met zijn microscoop en het leven om hem heen niet langer waarneemt. Seksualiteit alleen zou ondoeltreffend zijn als er geen andere krachten waren die het eerst zijn vleugels wisten te geven. Maar omdat er andere, extra en inspirerende krachten zijn, staat seksualiteit in het middelpunt van ons leven. Het bevat de betekenis van ons hele bestaan ​​voor iedereen, het is het belangrijkste, de almachtige kracht. Om dit te herkennen, is er geen noodzaak voor een psycholoog. We voelen het onfeilbaar in onszelf en toch zijn er hogere niveaus, vooral belangrijke. Dit is nu voor veel mensen geatrofieerd. Maar het bestaat nog steeds, het laat zich ontwaken! We moeten het doen! Wie dit gemist heeft, was als een reiziger die in Egypte was maar de piramides niet zag. Want alleen de ervaring van astrale eros is de openbaring van liefde!

Deze zogenaamde sober begonnen aanleiding wordt gevormd een belangrijke conclusie: Er is een kracht in ons, enorm sterk, dat streeft er voortdurend naar te ontwikkelen en is ook in staat om ons te leiden over de drempel van onze menselijke beperkingen. Alles wordt mogelijk door deze kracht! Het kan echter alleen zijn volledige potentieel ontwikkelen als individuele seksualiteit sterk genoeg is. Dat is een onmisbare vereiste. Zowel emotionele als seksuele bevrediging komt voort uit de seksuele helderheid. Het is aan elke individuele persoon om dit te regelen, het is mogelijk voor iedereen. Alleen vrouwelijke vrouwen en mannelijke mannen kunnen hun potentieel gebruiken dat wordt voorgeschreven door de goddelijke natuur in hen. In andere verdorren, en zulke mensen zullen nooit gelukkig zijn in hun leven, ze zullen nooit de ervaring hebben van de hoogste geneugten van de liefde, ze zullen niet eens raden wat dat is. De woorden seks en liefde kennen ze misschien, maar ze begrijpen de betekenis ervan niet. Wat zij beschouwen als geluk en gelukzaligheid is ongeldig en klein, maar ze weten gewoon niet anders. Zulke mensen vluchten weg van het leven en beseffen het niet. Er zijn er veel vandaag. Maar de meesten van hen konden de weg naar geluk vinden en gaan – zoals jij.

Bepalend voor de perfecte liefde, voor het succes van de magische liefdesact, is de astrale lichtkracht van de twee partners. Om dit te waarborgen, is het noodzakelijk deze kant van grofstoffelijke lichaam zoveel mogelijk overeenkomstig de interne astrale lichaam te houden, zodat het stervormige ademhaling werkt en voortdurend een hoog potentieel stervormig licht aanwezig is. We zouden dat astrale licht het bloed van het astrale lichaam kunnen noemen. Het bepaalt ons mentale en seksuele potentieel – en alle betrokken factoren. Dat is waarom we er in detail over zullen praten.

Een belangrijke sleutel ligt in het begrijpen van ons lichaam als wat het is: de bedekking van een astraal lichaam onzichtbaar in deze wereld.

De verschillen tussen het astrale lichaam van de vrouw en het astrale lichaam van de man zijn veel groter dan de lichamen zichtbaar aan deze zijde. Wat de wetenschap de primaire seksuele kenmerken noemt, betreft de grove behuizingen. Voor het astrale lichaam past hij uitgebreide normen toe. Daarom is het zo belangrijk voor vrouwen om bijvoorbeeld hun haar lang te houden, omdat lang haar een primaire seksuele functie is van het vrouwelijke astrale lichaam. De grove tegenhanger is onmisbaar voor de astrale adem van de vrouw en voor de ontplooiing van het astrale licht in haar. Om goede redenen is daarom het haar van vrouwen in tijden van hoge culturen altijd lang gebleven. Voor mannen heeft het astrale aspect heel andere prioriteiten. Dit alles zal in detail worden besproken.

De magie van liefde zal alleen ervaren en toegepast worden door degenen met voldoende astraal licht – dankzij de intacte astraal-ademhalingsorganen. Waar dit wordt gegeven – en dat is aan elke vrouw en elke man – opent het perspectief van erotiek zich in het astrale licht, de hoogste piek van wat mensen in deze wereld kunnen ervaren. Want alleen de astrale eros creëert de onmiddellijke verbinding met het goddelijke gebied. Hij die volledig regeert de astrale daad van liefde overwint de sterfelijkheid.

Dit kan twee verschillende paden aannemen: het bewuste en het onbewuste. Het onbewuste pad leidt naar de “wereld van de eeuwige dageraad” zoals in een prachtige droom. Terugkerende, enorme krachten worden opgeslagen. Tegelijkertijd is de plaats geborgd in een andere wereld waaruit, na het sterven op aarde, terugkeer altijd mogelijk is. De bewuste manier betekent dat je nooit zelf wegglijdt. Sterven als een verandering van lichaamskleding vindt op natuurlijke wijze plaats, maar het ik-bewustzijn verdwijnt op geen enkel moment; je bepaalt zelf en wat er precies gebeurt bepaalt de zelfgekozen, vooraf geplande manier. Dat klinkt misschien fantastisch en is meer dan een mythe. De zuiver grof-seksuele vereniging van man en vrouw overwint de dood, terwijl nieuw leven wordt verwekt; De astrale daad van liefde overwint overlijden! Wat ook mag worden genoemd magie verdwijnt in het uiterlijk van deze ene actie. Het is het hoogste, het ontwaken van het zuivere goddelijke in de mens! En het is meer dan een legende.

Vroeger wisten de toegewijden van de godin het al lang – zie je het als een symbool of als een gepersonifieerde goddelijke kracht, het maakt niet uit. Doorslaggevend is het begrijpen, en begrijpen van de vloeiende krachten van de hoogste erotiek. In vroeger tijden was dit bekend. Toen kwam het tijdperk van de duisternis. Slechts enkelen waren in staat om de lichtstraal van de godin volledig naar zich toe te trekken. Maar tot het begin van de twintigste eeuw volgde het kennen van mensen keer op keer en zelfs velen die alleen een voldoende sterke voorouder van zichzelf voelden.

Pas in de periode van de diepste duisternis, die in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog ontstond en tot het begin van de jaren zestig reikte, werd het bijzonder moeilijk. Ondertussen komt de dageraad van de New Age naderbij. Sinds de jaren zeventig is zijn eerste glimp toegenomen, sinds ongeveer 1990 is hij effectief. Binnenkort zal de straal van dit licht de Aarde volledig vangen en zal de kracht van de godin zich ontvouwen. Nu al meer en meer tasten vrouwen en mannen het astrale af licht en proberen te begrijpen – alleen niet-bewust, als een wonderbaarlijke kracht die drijft in de ether, dit weten in zichzelf – en uiteindelijk in bewuste Eros van astrale vrijen. Sommigen zijn al in staat om dit te doen, en het worden er steeds meer. Vaak ontbreekt slechts een laatste hint van begrip om de magische liefde zelf volledig effectief te maken.

Het communiceren van dat begrip is een zorg van dit boek. Op de volgende pagina’s willen we veel vertellen, enkele dingen verhelderen – om wakker te worden in de geest, wat daar wacht! En menig lezer zal, zoals sommige lezers zullen begrijpen, het plotseling in zichzelf voelen en begrijpen hoe te handelen in het nieuwe licht! Zo zal het zijn! Koppels zullen elkaar anders voelen en aanraken dan voorheen. De gevoelige vingertoppen en de lippen van de monden zijn streling op een nieuwe manier – als eenmaal in de eerste gouden eeuw, zelfs in het oude Babylon en onder de stammen van de Grieken, Romeinen en Germanen. De huid over de spieren van mannen als glans onder rozenolie, de huid van vrouwen boven de borsten en dijen zal de glimmer extreem fijne zijde, en uit het haar van de vrouwen, zal het licht van de dageraad schijnen. Bij vereniging zal het een astrale gloed worden die rechtstreeks verbonden is met het goddelijke. Wat voorheen alleen seks genoemd kon worden, is dan het hoogste verlangen naar magische kracht; ze verenigt twee mensen, één man en één een vrouw, in haar eigen goddelijke oorsprong, neemt haar mee naar huis tijdens de momenten van het astrale orgasme in het rijk van het eeuwige licht, in de wereld van alle begin, waarin geen einde is.

We zullen spreken van ‘dubbele onsterfelijkheid’. Dat is iets heel bijzonders. Het is mogelijk als de hoogste kroning van ware liefde in verlichtend licht, waar tijd en ruimte tijdloze eeuwigheid en ruimteloze oneindigheid benaderen, het onbegrijpelijke en toch het tastbare. Omdat alles mogelijk is in de magische kracht die VERENIGEN-beklemmende pure geslacht: Er zijn geen grenzen, geen grenzen, geen smalle – wijd open voor alle sferen, geen horizon belemmeren het weidse uitzicht, geen muur en geen hek wandelen.

We zullen hier in het volgende over spreken. precies en duidelijk, zoals de kennis van de goddelijke dageraad en de gouden straal het leert. Gij zult u aangenaam verrassen, omdat je de beelden voor je zult zien en laat de dromen in je rijpen – omdat alle geluk begint in gedroomde gedachten, het is een geheim programma – en elke sterke droom is waar, omdat alle mentale beelden naar een ander niveau actief zijn.

Van daaruit komen ze naar deze wereld om tastbaar te worden. Veel vereist nu een open geest voor het ongewone en een vrij gevoel voor de eigen seksualiteit. Bovenal vereist het de moed om zich sterk te voelen, de onvoorwaardelijke toewijding aan de liefde van het hart, die krachtiger is dan zelfs de angst om te sterven. Want magische liefde kan op een koord dans lopen tussen deze en de buitenaardse wereld – vanuit een aards oogpunt, tussen leven en dood. Als je er bang voor bent, stop dan bij de lijn die wordt aangewezen. Alle clenches voortaan in die ene, in de liefde tussen man en vrouw, deze prachtige kracht die magie in de hoogste zin: de magie van de liefde, de magie van de seksualiteit – in het licht van de dageraad. Je zou ze in je dromen moeten bekijken – en ze uiteindelijk met alle kracht van de zintuigen en in elke vezel van je lichaam doorleven. Je zult verzwolgen worden in het onbeschrijfelijke licht, opgenomen in de kosmos die je uit twee lichamen vormt – een man en een vrouw!

Magie betekent werken door willen. En dat zal je doen. Alles wat je wilt, gebeurt door de magische daad van liefde in het astrale licht. Want hier ligt de sleutel tot het volgende mysterie: die almachtige kracht kan ook van alles getuigen, volgens welke de door hem geleide wil zijn straal uitzendt. Een heel ander beeld van de dingen wordt nu zichtbaar: de transformatie van magische erotiek in de magie van eros!

“Het aardse is het minste deel van ons leven.

Liefde behoort toe aan de Supermundane, het Goddelijke. ‘

(Julietta Montefeltro, Ordo Bucintoro)

 

Het geheim van liefde.

Liefde is gevoel, een hele wereld van gevoelens. Je moet in deze wondere wereld duiken, in zijn gelukzalig astraal licht dat helderder schijnt dan de zon. Alles wat je zou moeten vergeten, want nu heeft het geen waarde, nu we spreken over het mysterie van liefde, de grootste, hoogste en heiligste – de enige ware religie waarvoor we leven en sterven: vrouw en echtgenoot – man en vrouw. Dat is de eeuwigheid! Niets anders doet ertoe. Al het andere is dood gepraat en zinloze snuisterijen. Wij zijn wezens van goddelijke seksualiteit. Alles is erin verborgen. Het is noodzakelijk om volledig te begrijpen, volledig te begrijpen – met hart, lichaam en ziel. De wereld zou verlaten zijn en de kosmos zou leeg zijn zonder dit: de kracht van liefde, de kracht van seksualiteit. Zij alleen is licht en leven en vervulling. Als je doorgaat, versnellen je stappen, val in je armen, omarmen, vasthouden – een nieuwe geest komt eraan! Het trekt je aan en engageert je, ontwaakt onvoorstelbare krachten – en je begrijpt en voelt: het is de eros van een nieuw tijdperk, een tijdperk van de stralen van de magische zon!

Liefde is sensualiteit – drievoudige sensualiteit: de sensualiteit van de geest, de sensualiteit van het lichaam, de sensualiteit van de ziel – dat wil zeggen, van het astrale lichaam. Maar in deze drievoudige sensualiteit ontvouwt zich de magische Eros; en alleen dit leidt tot de hoogste pieken van geluk, omdat het alleen ons de perfecte vervulling van de betekenis geeft! Gevoel en sensualiteit, geest en lichamelijkheid, zijn een groot geheel. Dat is wat zoveel mensen tegenwoordig voelen, waardoor een grotendeels naamloos verlangen in hen opgroeit dat hen zoekers maakt. Dat is de manier waarop het is – je weet het zelf! Het is noodzakelijk om opnieuw te vinden wat diep geworteld is in ons als het centrale element van ons wezen. In vroegere tijdperken was dat vanzelfsprekend. Het verachtelijke moderne tijdperk heeft het verloren. Bizarre conventies en absurde manieren ondermijnden het natuurlijke verlangen van lichaam en geest.

Maar nu komt er een nieuw licht aan! Je kunt het ook zien. Het is nieuw en toch oud. Zijn zon scheen al op Babylon, in het vroege India en zelfs in Hellas en in het oude Rome. Soms zelfs in het midden van de Middeleeuwen en tijdens de Renaissance. Waar mogelijk scheen dit licht het duidelijkst over Hyperborea, de legendarische Atlantis, in de eerste Gouden Eeuw, die de Indiërs Satja Yuga noemden. Oude legendes spreken erover. En het is altijd het begrip van de betekenis achter de betekenis van seksualiteit, wat in het middelpunt staat, de erkenning van de polen vrouwelijk en mannelijk en hun eenheid in een alles bekroond moment: de magie van liefde! Het is oneindig veel meer dan alleen seks. In het oude Babylon was het een heilige religie, de religie van de godin Ishtar, Venus. Wat telt een paar duizend jaar voor jou, het eeuwige, de godin van de liefde? Ze komt terug – en is er al! Als je vooruitgaat, ontvang van haar roze lippen de heilige gelukzaligheid! Dit is het grootste geheim van het leven – een open boek voor alle geliefden. En toch had het gedespiritualiseerde moderne tijdperk dit boek veroordeeld en verbrand. Dat is waarom het hier wordt herschreven. Tekening uit oude bronnen, met een eerlijk hart en het eerste licht van een nieuw tijdperk, waarvan de dageraad al aan de horizon van de tijd oprijst: de liefdesgodsdienst van de godin keert terug! Niets houdt het meer tegen.

Alleen seks dient alleen het grofstoffelijke lichaam. Wat kan het resultaat zijn, de term orgasme verdient het niet, want orgasme betekent ja: climax! Wat deze eendimensionale sensualiteit bereikt, is niet het vermelden waard. Iedereen die niet meer weet, weet niets over de liefde tussen man en vrouw. Maar je moet meer weten dan alleen dit! Veel mensen hebben al het gevoel dat er meer is, dat er meer moet zijn – ergens onder paarse zeehonden die door tedere vingers gebroken willen worden.

U zoekt dus naar mogelijkheden voor verbetering. Er is een hele seksindustrie ontstaan. Het kan de oplossing niet bieden, en toch is dit een signaal, omdat het laat zien dat veel mensen zoekers zijn geworden, terwijl sommigen misschien zelfs ongelijk hebben. Iedereen die begint te zoeken, vindt het eindelijk. Zoeken begint altijd, maar het is altijd goed! Geef daarom nooit op – u zult uw bestemming veilig bereiken! Nu is het heel dichtbij, ja, het is bereikt! De veelbesproken mechanismen van de markt bevatten ook veel waarheid. Dit is waar sinds ten minste het midden van de jaren zestig, want er zijn geen modedictaten meer, omdat er generaties zijn opgegroeid die niet langer worden bedorven door autoriteitsdenken. Tot die tijd was het bedoeld om velen een moeilijk gevecht te geven.

De eerste dapperen vochten het uit, ze gingen door, werden geraakt door talloze pijlen – maar ze wonnen de eerste overwinning van het nieuwe licht! Uitgesplitst is de kracht van afschuwelijke bescheidenheid. De wind van vrijheid waait! En wat vaak de denigrerende term ‘geslachtsgolf’ werd genoemd, was in werkelijkheid een oproep van de ziel van mensen om zichzelf te herkennen! Dit is allesbehalve oppervlakkigheid. Want elke zoektocht begint op het oppervlak voordat het in de diepten van de geest kan doordringen. Maar daarachter staat het verlangen naar erotische spiritualiteit – bewust of onbewust. In de perfecte daad van liefde tussen vrouw en man komt de geest tot leven. Je weet het ook, hebt het altijd in je gevoeld! De geest is geen ding in deze wereld. Hij wil uit een andere sfeer worden getrokken. Het geheim hiervan ligt in het principe van de affiniteit van vibraties. En de liefdevolle vereniging van man en vrouw veroorzaakt trillingen. Dit trekt mentale krachten aan. Natuurlijk helpt geen seksspeeltje, wat, zoals de naam al aangeeft, gewoon speelgoed is. Maar het vinden van een dergelijk gebruik bewijst dat er een gevoel is dat er iets ontbreekt. Het missen is compleet anders.

Maar zoals we al hebben gezegd, zal degene die begon te zoeken het juiste ding vinden aan het einde van het verkeerde pad! Eerst het verlangen, de zoektocht. En het doel van deze zoekopdracht is: een hoger niveau van ervaren seksualiteit. Omdat de lichaamgerichte seks alleen niet ver doorgaat. Maar hij is het uitgangspunt, is kracht van de bodem van de natuur.

Lichaam en geest, lichaam en hart, liefde samen, dragen al veel hoger. Een belangrijk niveau wordt toegevoegd: de geest transformeert sensaties van het lichaam naar de drempel van de ziel. Maar om perfect te zijn. om volledig van iemand te houden heeft alleen die volgende stap nodig, het derde niveau van onze zintuigen: het astrale vlak! Want het is alleen op de toppen van de liefde geflankeerd door de dageraad dat de astrale Eros wacht, strelend met roze vingers en kussen met de lippen van de godin.

Ja, de liefde tussen man en vrouw is een vibratie. In het begin bestaat het volledig uit de geest. Daar groeit het, waar het volwassen wordt, zijn kracht krijgt, zich volledig opbouwt. En toch verenigen de lichamen zich niet, omdat daarvoor de vibratie van elk van de twee moet Het doorbreken van innerlijke kosmische grenzen en reiken naar ‘voorbij’, moet verbinden met de zacht gloeiende stralen van het paarse licht uit de wereld van de liefhebbende godin. Wanneer dit is gebeurd, absorbeert het astrale lichaam dit speciale licht, slaat het op en vormt het ‘astrale vermogen’. Alleen nu is daar de volledige liefdeskracht! Nu verenigen beide lichamen van de minnaars zich tweemaal met elkaar: de lichamen van de heren en de astrale lichamen tegelijkertijd in de onvergelijkelijke volmaakte daad van liefde. Wanneer we spreken over het paarse licht van de godin van de liefde, is dit meer dan een zintuiglijk beeld. Generaties van vroegere tijdperken kenden dit goed. De persoon van de 20ste eeuw moet het eerst opnieuw leren. Maar de tijd is rijp, we vangen het weer op! Het astrale paarse licht kunnen aantrekken en op zichzelf overvloedig opslaan, is vooral een kwestie van de vibratie van liefde, van puur gevoel! Dit is echter geen willekeurige ontvangst, het betekent niet alleen het implementeren van instincten – maar het grijpen van de sterren, naar het goddelijke dat in ons pulseert! We raken het ware en originele licht van het leven. Dit licht komt voort uit de kracht van liefde, een astrale cyclus zonder begin en geen einde. Het is de enige ware religie. Haar godheid heeft geen naam nodig. Het bestaat uit de eeuwigheid.

Als dit gevoel eenmaal is aangekomen, is het mogelijk om steeds sterker te leren in de stralen van het paarse licht te trekken, ze in het astrale lichaam te absorberen en in ruil ze door te geven aan de ander, de ander. Daarin ligt het mysterie van volmaakte liefde: in de tijdelijke overgave van astraal licht, dat dan door elkaars lichamen stroomt en uiteindelijk terugkeert. Het is een cyclus van goddelijke straling. Vrouwelijke en mannelijke astrale lichten zijn van heel verschillende soorten: het lichaam van iemand kan niet het astrale licht van de ander in zichzelf vasthouden, het stroomt er doorheen met astrale sintels en keert dan terug naar transfiguratie. Dit proces kan alleen het grof materiaal inspireren, het kan de ontwikkeling van onze liefdeskrachten teweegbrengen, waarvan de grove materie alleen niets weet. In feite is het geheim van liefde een vibratie! Degene die ze grijpt en voelt wie ze beheerst, kan alles doen. Het geschenk is in elke vrouw en elke man. Je moet haar herkennen!

 

Onsterfelijkheiud

Het sprookjesachtige geloof in mensen die op mysterieuze wijze onsterfelijk zijn en op deze aarde kunnen leven zonder ouder te worden, is al oud, hij kent de meest uiteenlopende vormen in verschillende culturen. Denk hier eens aan de Romeins-Germaanse legende waarvan de oorsprong vermoedelijk teruggreep naar Carthago, Assyrië en Babylonië en die hun opleving vond in de kringen van onze gemeenschap in de Duitse Middeleeuwen en de Italiaanse Renaissance.

De term “dubbele” onsterfelijk verklaard door de onderliggende kosmologische geloof structuur, de Ilu-doctrine: Het eeuwige leven in de wereld van het hiernamaals ieder mens heeft in ieder geval (en elk dier en elke plant, alles wat leeft) op de aarde kan maar hij reïncarneert niet. A “reïncarnatie”, die het uitsterven van het persoonlijke ego-bewustzijn en de dood van de essentie zou betekenen, is er niet; (Echter niets te maken met wat de populaire reïncarnatietheorie), afgezien van specifieke, bijna magische “pre-georganiseerde” individuele gevallen.

Voorbij het eeuwige leven in de werelden van het hiernamaals, bezitten een paar mensen ook het ‘oneindige’ leven in het aardse. Dit zijn de “dubbele onsterfelijken”, de Erinherians en de Venus-dochters. Ze zijn de zeldzame uitzondering die veel voorwaarden vereist.

Het bespreken van het specifieke kosmologische systeem kan hier niet de plaats zijn; zie Jovian Revelation, Ilu Ishtar en / of het Carthaagse boek.

Zoals we weten, leidt een lange weg van mythen en legendes uit het verleden naar onze tijd van vandaag. Diverse stichtingen, waarvan de bronnen zijn de archieven van de Weense Templar erfgenamen en de Venetiaanse Ordo Bucintoro vooral wijzen op dingen die belangrijker zijn ook in de directe huidige tijd zou kunnen worden – in ieder geval in het licht van het geloof van die oude religieuze ordes die zich ten doel het was de overwinning van de godin Venus (Ishtar) over de machten der duisternis te bevorderen en uiteindelijk – over de oprichting van een gesamtabendländischen EMPIRE NOVUM met tot stand te brengen – in een nieuw tijdperk. Het idee was vooral belangrijk in de cirkel van de Ordo Bucintoro. om in een dubbele betekenis onsterfelijk te zijn, om voor onbepaalde tijd te kunnen handelen.

Blijkbaar was aan het begin van het “pad” de verwerving van uitgebreide theoretische kennis. Veel ervan is tegenwoordig niet meer toegankelijk, hoewel er in ieder geval in Italië nog steeds originele bronnen konden worden verkregen. De praktische “manier” varieert dan voor vrouwen en voor mannen. Eerst moet echter worden gesproken over de basis.

Er is niets – noch in deze eeuw of in de wereld daarbuiten – die niet onderworpen zijn aan bepaalde biologische en fysische wetten zou zijn, zelfs als de “wetten van de natuur van het leven na de dood” zijn heel anders dan de bekende van deze wereld. Er is niets dat “gewoon een wonder” zou zijn om zo te zeggen, maar het lijkt misschien vreemd voor deze wereldse persoon. Vanuit het oogpunt van een hogere kennis heeft dit alles zijn volledig sluitende oorzaak. Dus het heeft niets te maken met “wonder” en de “dubbele onsterfelijkheid”, volgt duidelijk, logisch “biofysische” wetten: Het bruto aardse lichaam stabiel is slechts voor een beperkte periode. Vandaar veroudering hier op aarde en tenslotte aards sterven.

Het grove stoflichaam op aarde wordt geconstrueerd door bekende, het patroon van de binnenste eeuwig hemel abdomen (quasi “astraallichaam”). Naar aanleiding van dit hetzelfde patroon later krijgen we, na het sterven op aarde, in het hiernamaals een ander fysiek lichaam – maar de materialiteit van de wereld buiten als. Dit is onze normale manier: in het aardse leven hebben we ons lokaal lichamelijk lichaam na de presentatie van het innerlijke ‘astrale lichaam’. Dit vervalt met de leeftijd en sterft uiteindelijk. Met ons ‘astrale lichaam’ trekken we een buitenaardse wereld, waar rond ons ‘astrale lichaam’ een lichaam wordt ontwikkeld dat geschikt is voor de materialiteit daar. Als we van daar veranderen naar een andere wereld van het onbekende – want er zijn veel verschillende – verandert ook het type materiaal dat het “astrale lichaam bedekt”. Een tijd lang kunnen we terugkeren naar de grofste wereld van de aarde als een geest, maar niet fysiek. Er zijn geen re-in-Carno = Back-to-vlees -Reinkarnation-, want voor dit zouden we moeten opnieuw sterven en bewustzijn Wi-back zaden “Seas van de cry-gen” (zie :. Ilu Ishtar en Carthagers-boek). Wanneer sommige mensen denken dat ze ‘gereïncarneerd’ zijn, is dit te wijten aan een fout die te maken heeft met de oorzaak en het effect van dromen in de slaap.

Er is echter geen hernieuwde dood, noch verliezen we ons ego-bewustzijn weer. Er is nooit een back in een once-through fase. Alles is onderworpen aan deze wetten; ook de Einherier en de Venustöchter zijn geen uitzondering. In hen worden die wetten echter op een speciale manier effectief. Dit zal hieronder in meer detail worden besproken.

De speciale eigenschap van de “dubbele onsterfelijken” is in de eerste plaats dat ze een permanent functionerend lichaam van de spalk hebben. Dientengevolge kunnen ze fysiek op aarde optreden voor vrijwel onbeperkte tijdsperioden. De vraag is nu: waar komt het grof materiaal vandaan, wat de eenhoorns en de dochters van Venus nodig hebben om hun jongen te houden of hun grutten meer dan eens te herbouwen? Niets komt uit het niets – noch in deze wereld noch in het hiernamaals. Hier en daar is de totale hoeveelheid materie en energie altijd honderd procent. Natuurlijk is deze honderd procent niet repliceerbaar. Dus de extra, die nodig is voor de “dubbele onsterfelijken”, moet gemobiliseerd worden. Hoe dat gebeurt, wordt hieronder besproken.

Wanneer een persoon sterft op aarde, het astrale lichaam van de grond grof materiaal lichaam, dat wordt begraven of verbrand, en een manier of de honderd-procent cyclus van aardse materialiteit bevoorraad. Van het kan niet de aanstaande Einherier of de aanstaande Venustochter gebruiken. In tegenstelling tot wat de aardse wetenschap veronderstelt, bevat het menselijk lichaam niet alleen stoffen die over het algemeen op aarde worden verspreid, maar ook een speciale bindende substantie die niet door iets anders kan worden vervangen. Dit moet daarom op een magische manier tot de “dubbele onsterfelijken” worden aangetrokken – omdat die bindende substantie bijzonder belangrijk is. Het veroorzaakt de hechting van het lichaam van de lul aan het ‘astrale lichaam’. In de loop der jaren is de kwaliteit van deze bindende substantie verbruikt, wat een belangrijke oorzaak is van fysieke veroudering. Omdat het Goddelijke levenskracht gaat van het hiernamaals naar het ‘astrale lichaam’ erin, niet naar het lichaam. Van het ‘astrale lichaam’ wordt het vervolgens doorgegeven aan het aardse lichaam. Wanneer de band losraakt, neemt ook de toevoer van levensenergieën voor het aardse lichaam toe. De aardse omstandigheden veroorzaken na verloop van tijd een verandering in de ruwe materie, waardoor de band met het ‘astrale lichaam’ wordt losgemaakt. Dit resulteert in een interactie: het aardse lichaam kan niet zo veel levensenergie onttrekken aan het ‘astrale lichaam’ als eerder. De cirkel verslijt zichzelf: het astrale lichaam registreert dat de tijd van nederlegging van het groeblijf lichaam nadert, zodat mensen binnenkort terrestrisch zullen sterven om zichzelf opnieuw te belichamen in het hiernamaals. De logica van de buitenaardse / wereldlijke wetten neemt zijn weg in.

Voor de “dubbele onsterfelijkheid”, dus de constante voldoende beschikbaarheid van die bindende substantie is nodig. Als deze beschikbaarheid wordt gegeven, kent het aardlichaam geen veroudering en sterft het niet meer.

De goddelijke almacht is de twee Iluhe, de vrouwelijke en de mannelijke Ilu. Alle materialiteit komt van de mannelijke ilu, alle energie komt van de vrouwelijke iliac. Voor elk wezen dat altijd uit materie plus kracht komt, moeten deze twee samenkomen. Dit geldt zowel in het grote als in het kleine. In een notendop wordt gezegd: vrouw en man, als een soort vertegenwoordiger van de Iluhe, moeten samenkomen.

De bewuste bindende substantie is een substantie, daarom komt deze van de mannelijke iliac. Het effect van deze bindende stof is echter een kracht, het komt daarom van de vrouwelijke iliac. Ook voor het “transport” van de bindende substantie is energie nodig, die op zijn beurt weer afkomstig is van de vrouwelijke kracht. Van de drie noodzakelijke factoren: weefsel, bediening en transport, zo zijn twee van de vrouwelijke en één afhankelijk van de man. Simpel gezegd, man en vrouw hebben elkaar nodig om ‘dubbele onsterfelijkheid’ te bereiken. Voor het grootste deel betekent dit: de man op de weg van de reis heeft een vrouw nodig die hem helpt; De vrouw op weg naar de Venus-dochter heeft een helpende man nodig. Anders is het niet mogelijk. De procedures kunnen echter worden gevarieerd. In aanvulling op de gebruikelijke en de beste manier om de fysieke seksuele magie, zelfs de manier waarop een spirituele seks is niet uitgesloten, maar ook helpen de reële participatie van beide seksen is essentieel.

De eerste stap van de weg, zonder dat is niets mogelijk, altijd gaat uit van de vrouw, omdat ze voor het eerst moet overleggen van de nodige “energietransport” – of het nu voor jezelf of voor een man. Deze aantrekkingskracht van energie veroorzaakt de vrouw door middel van haar “magische snaren”, dus door haar lange haar. De haren van de aardse vrouw zijn de fysieke tegenhangers van het innerlijke astrale haar, dat trillingen kan ontvangen en uitsturen. Er zijn verschillende, enigszins variërende manieren waarop de vrouw de nodige trillingen kan absorberen en accumuleren.

Bovendien zijn er veel dingen overgeleverd in afbeeldingen, die op dit punt te veel reflecteren.

Vervolgens is het de man voor zichzelf – of voor een vrouw – om het materiële deel te krijgen. Hiervoor is een heel vreemd klinkende proces nodig, wat de volkeren van de oude wereld en vooral de oude Germanen nog steeds vertrouwd was ( “Einherier” is inderdaad een Germaanse woord), maar nu lijkt het moeilijk te begrijpen: De man heeft de onzichtbare concentraten van de materialiteit van de Natuur “halen”, waarin hij fysiek in bossen of valleien, bergen of op zee uitgeput is. Het zal draaien op maanverlichte nachten, onder de middagzon beklimmen u.s.w .. Drie keer heeft hij naar het midden van de ongerepte natuur van de toestand van fysieke uitputting bereiken, dan liggen in het gras of in het zand en meer stoffen dan het geval onder normale omstandigheden zou zijn aan te trekken. Er moeten maximaal twee dagen zitten tussen de twee “vermoeidheidsruns”.

Dit gebeurt allemaal nadat de man al de krachtige vibraties van de vrouw heeft ontvangen. Vier dagen na zijn “uitputting loopt” kan de man geslachtsgemeenschap hebben, als hij wil de extra opgenomen grof materiaal voor zijn eigen Einherierweg hebben. maar hij zou dit graag een vrouw voor hun Venusweg voorbij is, dan moet hij zich verenigen ten minste 14 uur met haar in de handeling van de liefde ten minste tweemaal achter elkaar.

In het stadium dat nu is bereikt, zijn de voorwaarden aan deze zijde / buiten de natuurlijke wetten gecreëerd. De eerste van de drie fasen die onderweg zijn, is onder de knie.

De tweede fase is heel anders tussen vrouw en man. Voor hen vindt het plaats in de verinnerlijking. Ze moet haar vermogen tot liefde versterken, vooral haar schoonheid cultiveren en alle vrouwelijkheid ontwikkelen. Aan de andere kant moet hij zijn vechtlust testen, zichzelf blootstellen aan gevaar, elke fysieke angst overwinnen.

Het derde deel van het pad is een splitsing in de weg: aan de ene kant is de seksuele magie, aan de andere kant die van ‘spirituele eros’.

De traditionele en veilige manier is die van de beste mensheid, de weg van liefde en het seksuele magieproces. Vrouw en man hebben nu de kwaliteiten van hun respectieve geslacht in het zuiverste gecultiveerd. Dit voor de weg door de “Gouden Deur”. Degenen in nood die niet aan alle voorwaarden voldoen, zullen zeker op de drempel van deze poort smelten. Daarom is hun laatste geheim gecommuniceerd met degenen die hen eerder hebben kunnen overtuigen dat ze volledig rijp zijn voor deze reis.

Dit is – volgens de traditie – de hoogste weg die mensen kunnen gaan, het hoogtepunt van perfectie voor degenen die het aardse doorlopen. Zij zullen het eeuwige en ook het oneindige leven hebben, kunnen incarneren in alle werelden van het hiernamaals en op elk moment op aarde. Maar ze zullen ook in staat zijn om ononderbroken te wonen – zonder veroudering, zonder ziekte en zonder ooit te sterven – omdat ze de drempel van het levend sterven op hun weg door de “Gouden Deur” al zijn overgestoken.

Hun aardse lichamelijke lichamen zullen zich meer en meer aanpassen aan de innerlijke patronen van de ‘astrale lichamen’. Dit betekent dat zelfs een verjonging kan plaatsvinden, afhankelijk van in welk aards tijdperk een persoon de “Gouden Deur” passeerde.

In aanvulling op het pad dat zojuist is geschetst, is er waarschijnlijk een van pure spirituele eros.

Over deze kleine kennis wordt ontvangen, hij werd ook beschouwd als een vaag en onzeker, alleen in individuele gevallen lijkt hij te leiden naar het doel. Ook herbergt deze manier duidelijk bepaalde gevaren. Het spirituele pad werd geschikt geacht wanneer de leeftijd te geavanceerd is om de seksuele magische processen met succes uit te voeren.

Bestonden de “dubbele onsterfelijken” echt? Dat zou betekenen: zijn ze er nog? – Wie zal het weten!

 

 

Reacties zijn gesloten.

 
%d bloggers liken dit: