RSS

Tagarchief: Brotherhood of Star

Bericht van Cobra, 4 januari 2017, Nieuw Atlantis

Nieuw Atlantis is de codenaam voor het energiegrit rondom de planetaire oppervlakte dat zal helpen bij de compressie doorbraak, en het is ook de codenaam voor de nieuwe gemeenschap na de Event.

In Oud Atlantis, vóór de omkering van de polen 75.000 jaar geleden, was de positie van de evenaar anders, en dus was de positie van het hele planetaire energiegrit ook anders.

2017-01-04-1-polshift75,000 geleden en daarvoor was het energiegrit rondom de planeet compleet, onder volledige controle van de opgestegen wezens en met veel heilige tempels die zich bevonden rondom de evenaar. Je kunt de oude Atlantische evenaar op dit plaatje zien als een rode lijn die Zuid Amerika en Afrika kruist:

2017-01-04-2-atl-equator

Het is interessant om te merken dat veel energiemaalstromen rondom de planeet nog steeds gepositioneerd zijn rondom de oude Atlantische evenaar:

http://sitsshow.blogspot.com/2016/11/There-Is-an-Alignment-Between-Ancient-Sites-That-Will-Blow-Your-Mind.html

http://home.hiwaay.net/~jalison/

Het Nieuw Atlantis project lijnt in feite de maalstromen van het Oude Atlantis uit met het nieuwe energiegrit dat spoedig zal zijn gecompleteerd.

Nieuw Atlantis is een project van de Lichtkrachten dat al gedurende millennia gaande is. Saint Germain is een van de belangrijkste wezens die aan dit project werkt. Hij heeft delen van dit project aan de mensheid doorgegeven in zijn incarnatie als Francis Bacon, in een novelle genoemd New Atlantis, waar hij een utopische samenleving beschrijft gebaseerd op meritocratie. In zijn incarnatie daarna als Graaf de Saint Germain probeerde hij in cocreatie een nieuwe gemeenschap in Amerika te stichten door de onafhankelijkheid van de USA te helpen en door het zijn van de belangrijkste spirituele kracht achter de constitutie.

2017-01-04-3-new_atlantis_baconHier is een heel goed artikel over de ontwikkelingen van het Nieuw Atlantis project dat een ‘must read’ is voor iedereen die is geïnteresseerd in Nieuw Atlantis, aangezien het vele occulte doctrines in het juiste perspectief plaatst.

http://cosmicconvergence.org/?p=13901

Hier moet ik aan toevoegen dat Graaf de Saint Germain in 1775 een geheime mysterieschool in Parijs heeft gevormd dat de verborgen hand was achter de onafhankelijkheid van de USA.

Deze mysterieschool bestond uit leden van de Brotherhood of the Star die toen bij drie belangrijke positieve masonic lodges in Parijs zijn gegaan, hun leden hebben beïnvloed, en zo als gevolg daarvan de wereldkoers van gebeurtenissen.

Een groep ging bij de Les Neuf Soeurs masonic lodge in Parijs en heeft via Benjamin Franklin, die een lid was van deze masonic lodge, de creatie van de United States beïnvloed.

https://en.wikipedia.org/wiki/Les_Neuf_S%C5%93urs

De tweede groep ging bij de Philalethes masonic lodge in Parijs, via welke de Brotherhood of the Star probeerde de ware occulte kennis probeerde uit te dragen. De occulte kennis van deze lodge is de bron van een groot deel van de moderne westerse spiritualiteit en occultisme:

http://freimaurer-wiki.de/index.php/En:The_Philal%C3%A8thes

De derde groep ging bij de Cagliostro’s Isis lodge in Paris. Deze lodge is de belangrijkste bron van Isiac mysteries die later fragmentarisch werden bewaard in sommige Memphis Misraim lodges.

Cagliostro was een van de hele weinige mensen op de oppervlakte van de planeet die een begrip had van een bepaald aspect van mysteries van Isis, die nu nog verborgen moeten blijven. Er kan niets meer over deze zaak worden gezegd vóór de Event.

Nu heeft Graaf de Saint Germain mij gevraagd om hem te helpen bij het voltooien van het Nieuw Atlantis project. Het planetaire energiegrit van Nieuw Atlantis is namelijk het energiegereedschap dat de compressie doorbraak zal manifesteren, de Event en de nieuwe Gemeenschap.

Het Cintamani grit rondom de planeet is een van de belangrijkste middelen bij het manifesteren van dit doel. Wanneer een Cintamani steen in de aarde ergens rondom de planeet is geplaatst, is een enorm engelachtig wezen verankerd in deze plek, dat een energiemaalstroom creëert dat mijlen in diameter is:

2017-01-04-4-vortex7Wanneer de kritieke massa van deze engelachtige wezens is verankerd rondom de planeet zal het hoofd van de Yaldabaoth entiteit beginnen op te lossen.

Cintamani stenen zijn de fameuze blauwe stenen van Atlantis. Blauwe stenen, ook genoemd Blauwe Appels, werden door de Katharen gebruikt om portalen te openen:

http://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/esp_sumer_annunaki13.htm

Onnodig te zeggen dat de Katharen hun Cintamani stenen kregen van de tempeliers, die hun eerste specimen ontvingen van Hubertus Koch van Untersberg. Hij heeft de steen rechtstreeks ontvangen van Godin Isais (een aspect van Isis) bij Nineveh bij Mosul in Irak. Nineveh is een van de belangrijkste Godinnen vortexen op de planeet:

http://www.ancient.eu/nineveh/

Het is geen toeval dat Daesh het wil vernietigen:

http://news.nationalgeographic.com/2016/11/iraq-mosul-isis-nimrud-khorsabad-archaeology/

Het gaat allemaal om het gevecht voor het energiegrit. En hier zal het Licht overwinnend zijn en Nieuw Atlantis zal schijnen als nimmer tevoren.

2017-01-04-5-new-atlantisOverwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

 

 
1 reactie

Geplaatst door op 6 januari 2017 in Cobra, compressie doorbraak

 

Tags: , , , ,

Bericht van Cobra 17-1-2016: Video’s

Er zijn prachtige video’s gemaakt voor enkele van de belangrijkste artikelen op dit blog:

Quarantine Earth Endgame: (artikel in het Nederlands Eindspel quarantaine van de Aarde)

https://www.youtube.com/watch?v=3h8Rq4MK6UE&feature=youtu.be

Cintamani (English): (artikel in het Nederlands Cintamani)

https://www.youtube.com/watch?v=cO0R0NDHnkg

Cintamani (French):

https://www.youtube.com/watch?v=9M15UxKml5A

Brotherhood of the Star (English): (artikel in het Nederlands Brotherhood of the Star)

https://www.youtube.com/watch?v=CiAnZPwu9Zg

Brotherhood of the Star (French):

https://www.youtube.com/watch?v=tTk9WMfCfck

Long River of History (English/Chinese video about the Event / New Atlantis):

https://www.youtube.com/watch?v=VQpD5YswXNc&feature=youtu.be

2016-01-17 Pleiadian MissionVertaling:
De Pleiadianen
Je bent nodig.
Je bent al vele levens in training voor deze taak,
en je bent niet onvoorbereid gekomen.
Alles wat je moet weten zit al in je.

Geniet ervan!

Vertaald door Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 18 januari 2016 in Cobra, Video

 

Tags: , , ,

Bericht van Cobra 20 augustus 2015: Geheim van onsterfelijkheid

Het geheim van fysieke onsterfelijkheid is een van de diepste occulte geheimen van de lichtkrachten dat nooit is onthuld aan iemand die niet een zekere vibrationele frequentie heeft bereikt, een zekere innerlijke zuiverheid en een zekere graad van toewijding aan het Licht.

Ik zal nu aan de oppervlaktebevolking zoveel onthullen als wijs is om te onthullen.

Fysieke onsterfelijkheid wordt bereikt door een zeker conversie proces, wat plaats vindt door de juiste combinatie van drie factoren:

1, Omkering van de entropie processen in ‘mitochondria’:

http://www.breatharian.com/ascension.html

2. Omkering van de entropie processen in de energielichamen. Dit kan worden bereikt door heilige vereniging tussen vrouwelijke en mannelijke polariteit met innerlijke en uiterlijke alchemie

3. Regelmatige inname van het levenselixer om het proces te ondersteunen. Van de twee beschikbare versies is de minerale versie het meest effectief en meer krachtig dan de kruidenversie.

SunMoon bij bericht 2015-08-20

De archons en de rest van de cabal hebben dit proces nooit in zijn geheel begrepen, maar zoeken desalniettemin naar onsterfelijkheid. Zij hebben alleen een fragmentarisch begrip van het proces, wat zij hebben gestolen van Memphis-Misraim masonische lodges. Zij falen te begrijpen dat, om fysieke onsterfelijkheid te bereiken, je de entropie van je persoonlijkheid moet verminderen tot het punt dat de goedheid in je het kwaad in je enorm overweldigt.

Fysieke onsterfelijkheid is de ultieme manifestatie van de godinnenaanwezigheid in het fysieke lichaam en dit kan nooit worden bereikt door de oorlogsmentaliteit die de cabal heeft.

De twaalf oudsten van de Brotherhood of the Star, gevestigd in een zekere niet bekend gegeven ondergrondse locatie in de Himalaya, handhaven al gedurende de afgelopen 26.000 jaar hetzelfde fysieke lichaam.

Brotherhood of the Star heeft duizenden jaren geleden geheimen van onsterfelijkheid doorgegeven aan de Blue Dragons via Xi WangMu, de godin van onsterfelijkheid:

http://www.suppressedhistories.net/goddess/xiwangmu.html

http://www.pantheon.org/articles/x/xi_wang-mu.html

Gebaseerd op haar leringen waren geavanceerde leden van de Blue Dragons in staat om honderden jaren in hetzelfde lichaam te leven.

Brotherhood of the Star heeft onsterfelijkheidlessen doorgegeven aan het Westen via haar lid en alchemist Nicolas Flamel.

Veel leden van de Brotherhood of the Star in het Westen hadden veel invloed in de Priorij van Sion en binnen ‘Rosicrusiaanse’ kringen. Een van hen, Rene d’Anjou, is de enkele sleutelfiguur die de koers van de menselijke geschiedenis ten goede heeft veranderd, meer dan wie dan ook in de afgelopen duizend jaar. Hij is degene die het Licht van de Renaissance heeft ontstoken:

http://www.ancient-origins.net/history-famous-people/rene-anjou-littlefinger-pre-renaissance-game-thrones-003036

http://quintessentialpublications.com/twyman/?page_id=44

Zijn embleem, het Kruis van Lorraine, is het occulte symbool van triangulatie van Licht en duister, het principe van overweldigend Licht dat het duister absorbeert en het oplost door het proces van alchemische transmutatie.

De regio van Lorraine is een heel belangrijke godinnen vortex die tezamen met de Untersberg en Venetie vortexen het Licht vasthoudt voor Europa. De chimera heeft geprobeerd om deze godinnen vortex te onderdrukken door een complex ondergronds systeem aan te leggen van tijd-ruimte verstorende kamers, nu al geschoond door de Lichtkrachten, welke was verbonden met Long Island:

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/fakesecondcoming/fakesecondcoming11.htm

De Lichtkrachten, vooral de Brotherhood of the Star en sommige geavanceerde Blue Dragons, hebben de godinnen vortex van Lorraine ondersteund door inspirerende Art Nouveau glasmakerijen in Nancy, een stad in het centrum van Lorraine. Vele stukken glaskunst van deze periode hebben Lichtcodes ingebed die de godinnenaanwezigheid activeren. Daum, een belangrijke maker van hoge kwaliteit glaskunst van de Art Nouveau periode, heeft zijn stukken ondertekend met het Kruis van Lorraine:

Lorraine+Cross bij bericht 2015-08-20

Een boodschap van het Kruis van Lorraine is dat in elke archon of zwarte adel familie wezens van Licht zijn geïncarneerd die in het geheim of openlijk voor het Licht werken en tegen de plannen van de cabal.

Een voorbeeld is Francesco Colonna, lid van de fameuze archon Colonna familie, die door de Brotherhood of the Star is begeleid om mensen te ontwaken met gecodeerde boodschappen via dit intrigerende book: Hypnerotomachia Poliphili:

https://en.wikipedia.org/wiki/Hypnerotomachia_Poliphili

Dit boek, samen met een ander boek, het Emblem Book van Achile Bocchi, onthult enkele aspecten van het geheim van onsterfelijkheid.

Sommige van de witte adel families, vooral Este en Medici families, zijn in het verleden benaderd door de Brotherhood of the Star en zijn nu nog steeds hoeders van zekere mysteries van de godin, die van generatie op generatie worden doorgegeven binnen de familie. Hiermee wil ik leden van deze twee families, of andere witte adel families die hoeders zijn van de godinnen afstamming, vragen om contact met mij op te nemen cobraresistance@gmail.com .

De godin wil vrede en vrede zal het zijn.

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 21 augustus 2015 in Geschiedenis

 

Tags: , ,

Brotherhood of the Star

woensdag 5 september 2012

Deze post gaat over de tweede positieve groep die in het geheim achter de schermen werkt ten bate van de mensheid en de bevrijding van de planeet.

Ik heb toegang gekregen tot een van de esoterische teksten die is geschreven door een lid van deze groep en ik publiceer het nu in zijn geheel met volledige instemming van deze groep.

»Brotherhood of the Star is een planetaire buitenpost van de Blue Lodge van Sirius, dat met Sirius is verbonden via Jupiter en Jupiter Command. Het doel van de Brotherhood of the Star is om de evolutie van de planeet te begeleiden, met begeleiding van Sanat Kumara.
De binnenste cirkel van de Brotherhood of the Star zijn meesters en Arhats die hun ascentie op deze planeet hebben volbracht. De buitenste cirkel van de Brotherhood of the Star is de Esoterische Brotherhood bestaande uit discipelen van de Opgestegen Meesters die de zevende subgraad van de derde initiatie hebben bereikt. Het fysieke anker van de Brotherhood of the Star is een groot ondergronds koninkrijk van Shamballa, waar de grote mysterie school van de Transhimalayan Brotherhood opereert. De Esoterische Brotherhood is zijn ‘voorpost’.
ster bortherhood

Brotherhood of the Star is sinds de tijd van Atlantis niet meer openbaar. Het werkt in het geheim middels zijn discipelen. De discipelen van de Brotherhood of the Star zijn de Order of the Star. De Order of the Star is een gemeenschap, een mandala van 144.000 sterrenwezens van de eerste, tweede en derde initiatie die zijn geïncarneerd op deze planeet met het doel van occulte ‘triangulatie’ van licht en duister. Leden van de Order of the Star hebben de situatie op de wereld beïnvloed door telepathische begeleiding van de Brotherhood of the Star.

Zij hebben de bloei van de Grieks-Romeinse cultuur gecreëerd geholpen met telepathische impressies van de Brotherhood of the Star. Zij waren actief als druïden priesters in de Keltische cultuur. Zij hielpen als essenties mee in het project van ascentie van Jezus en Magdalene/Grail familielijn als tegenwicht tegen de dertiende bloedlijn van de zwarte edelen. Zij hebben Sufi initiatie ordes opgericht. In de twaalfde eeuw hebben zij de Katharen en de Albigensiaanse beweging opgericht die godinnen mysteries hebben herleefd door poëzie van troubadours en zij hebben ook de gnostisch christianity mysteries herleefd van de tijden voor de Constantijnse christian cult.
In de 13e eeuw hebben zij de Templar orde opgericht die was gebaseerd op de ontdekking van Isisian esoterische teksten in de crypte onder de Salomon tempel. Informatie hieruit heeft de herleving van de oude Egyptische sterren mysteries mogelijk gemaakt en de oprichting van de vrijmetselaars. Gebaseerd op een impuls van de Brotherhood of the Star hebben verborgen Katharen lodges de Renaissance getriggerd rond 1450 in Florence, en dit heeft onze westerse civilisatie vorm gegeven zoals we die nu kennen. Dit heeft de condities volbracht voor de aankomst van de eerste representanten van de Esoterische Brotherhood in Europa vanuit ondergronds Tibet.

Vanaf dat moment zijn een paar dozijn representanten van de Esoterische Brotherhood in het geheim achter de schermen aan het werk in Europa. In de 16e eeuw waren zij voornamelijk actief in Florence, Venetië en Verona, in de 17e eeuw voornamelijk in Londen en ook elders in Engeland, en in de 18e eeuw voornamelijk in Parijs. De Esoterische Brotherhood heeft de spirituele impuls doorgegeven voor het begin van de verlichtingsbeweging naar de Order of the Star en dit heeft de 18e eeuw herschapen en de basis gelegd voor de wetenschappelijke en technologische revolutie.

De Esoterische Brotherhood heeft de creatie van de mysterie school getriggerd via Graaf de Saint Germain in Parijs in 1775. Deze geheime mysterie school was actief gedurende ongeveer 100 jaar en toen heeft de Esoterische Brotherhood de creatie getriggerd van de Theosofische Society door H.P. Blavatsky in 1875. Door telepathische impressies heeft de Esoterische Brotherhood de vooruitgang begeleid van wetenschap, vooral door Nikola Tesla.

Op dit moment is de Esoterische Brotherhood niet betrokken in het matrixsysteem op de planeet aarde. Wij leven op niet-vrijgegeven locaties op de oppervlakte van de planeet.

Het esoterische symbool van de Brotherhood of the Star is de hemelse steen van Sirius, vuurjuweel, cintamani, lapis ex coelis, die het juweel van ons wezenlijke zelf representeert (atma-buddhi-manas).

Het esoterische symbool van de Order of the Star is een chalice van Moldavite, de hemelse steen van de Pleiaden, de Heilige Graal, sangreal, die ons causale lichaam en de sterren nobelheid representeert, de mandala van 144.000 sterrenwezens van licht.

Amor Vincit Omnia!«

Brotherhood of the Star is de laatst overgeblevene van de mysterie scholen van licht van Atlantis. De cabal probeerde erin te infiltreren, zonder succes omdat er een strikt toelatingsbeleid wordt gehanteerd. Helaas was de cabal veel meer succesvol met het infiltreren in de meer publieke mysterie scholen, zoals de Jezuïeten voor elkaar hebben gekregen met de vrijmetselaars in begin 19e eeuw en zoals de Theosophical Society is geïnfiltreerd nadat Helena Blavatsky stierf en haar leringen later werden misbruikt door de cabal. Dit is de oorzaak van veel verwarring onder de lichtwerkers, maar de echte leringen zullen spoedig hersteld worden als onderdeel van Operatie Dreamland.

Daarom kunnen andere leden van de Brotherhood of the Star contact met mij opnemen op
cobraresistance@gmail.com

 

Vertaald door Veronica.

 
1 reactie

Geplaatst door op 14 juni 2015 in Cobra

 

Tags: , , , , ,

 
%d bloggers liken dit: