RSS

Tagarchief: Cabal

Samenvatting van de situatie op Aarde en de groepen die zijn betrokken bij de bevrijding van de planeet – april 2018

Cobra: “Ons besluit is de sleutel die de wereld vormt. Beslissing is de vonk van vrije wil die de cyclus ontsteekt wat alles in manifestatie brengt. De mensheid als geheel heeft in de tijd van Atlantis de duistere krachten op deze planeet uitgenodigd. Dit was onze oude beslissing die een cyclus van lijden bracht voor de mensheid.

Nu nemen wij een nieuw besluit! Wij kiezen voor bevrijding van al het duister en wij nodigen de Krachten van Licht uit. Wij besluiten voor eenheid en samenwerking, wij kiezen ervoor om niet te veroordelen, en om elkaar lief te hebben.

Vergeving is de enige manier om onszelf te ontlasten van de pijn van bitterheid die alleen maar leidt tot meer pijn en uiteindelijk duister.

Mensen vroegen mij welk besluit elke doorsnee persoon kan nemen om te helpen bij het planetaire bevrijdingsproces. Het is zo eenvoudig, maar soms zo moeilijk om te doen: wordt een meer liefdevol persoon in jouw dagelijkse leven uitwisselingen met mensen en leer om samen te werken met anderen op een niet-veroordelende en constructieve manier.

Voor degenen die meer ontwaakt zijn; je kunt je bewust worden van niet-fysieke wezens die jou provoceren en op je knoppen drukken, en ervoor kiezen om daar positief op te reageren in plaats van te reageren vanuit provocatie. Je kunt ook tijd vrijmaken om jouw vaardigheden en talenten aan te scherpen en manieren te vinden om ze te gebruiken als een actieve bijdrage aan het planetaire bevrijdingsproces.

Neem simpelweg een besluit wat je wilt creëren en ondersteun het met actieve visualisatie, invocatie, of Licht en fysieke actie.”

Veronica: Hieronder een samenvatting van de situatie op en rondom de Aarde, en de partijen die daarbij een rol spelen. Deze informatie is afkomstig van Cobra en door Therese Zumi Sumner samengebracht op deze pagina van haar website www.veritasgalacticsweden.net. Ik heb daar wat stukken uit gehaald en vertaald. Veel daarvan heeft zij geschreven in 2015. Dit overzicht helpt om het totaalplaatje te zien van wat gaande is, maar als je dieper op de materie wilt ingaan kun je de links volgen die ik bij de verschillende onderwerpen heb gezet naar de vertalingen die op eventnl zijn geplaatst. Achtereenvolgens wordt beschreven:

  • Geschiedenis
  • De Event
  • Groepen op drie niveaus:
    1. Onder de oppervlakte: Agartha, Resistance Movement
    2. Op de oppervlakte: Positieve Militairen, Lichtwerkers, Groep van 15000 wezens, Sisterhood of the Rose, Sisterhood / Brotherhood of the Star, Order of the Star, Positieve Tempeliers, White Dragon Society & the Dragon Gate, Blue & Red Dragons
    3. Boven de oppervlakte: Galactische Confederatie, Ashtar Commando, Pleiadians, Sirians, Centrale Civilisatie, van Duister naar Licht
  • Operatie Omega Phoenix

Geschiedenis

De chimera factie / archons houden de mensheid op de oppervlakte van de Aarde al gedurende 26.000 jaar in gijzeling. Zij gebruikten daarbij allerlei wezens als hun huurlingen of slaven, zoals draco’s en reptillians. Deze onderdrukking is kracht bijgezet door de inzet van strangelet en toplet bommen die bij detonatie tot volledige vernietiging zullen leiden. Op de oppervlakte van de Aarde hebben zij mensen voor hun karretje gespannen, bekend als de ‘cabal’.

De macht van de duistere krachten ligt in angst en verborgen agenda’s. Zij verliezen alle kracht als zij Licht, Waarheid en Moed aanschouwen. Als wij ons hiervan zonder angst bewust zijn, zal het licht van ons bewustzijn deze plooien in ruimtetijd-structuur platstrijken en al deze negatieve wezens zullen worden verwijderd uit de etherische lagen van de planeet Aarde. Lees hier Cobra’s beschrijving van onze geschiedenis.

De Aarde krijgt hulp van de Geallieerde Lichtkrachten die in volledige samenwerking bezig zijn om de macht van deze duistere krachten te verwijderen. De Geallieerde Lichtkrachten bestaan uit veel verschillende groepen die alle tegelijkertijd en in synchroniciteit werken voor precies hetzelfde doel, namelijk: bevrijding van en vrede op Aarde, waarbij de EVENT het keerpunt zal zijn. Kijk hier voor Cobra’s beschrijving van de krachten van Licht en krachten van duister.

In het universum leven en handelen de Lichtkrachten naar de richtlijnen van de Galactische Codex, kijk hier voor de uitleg

De Event

De Event is een dynamische situatie, een co-creatie van ons allemaal, een besluit op een collectief niveau

Er bestaat absoluut geen twijfel aan dat onze gemeenschappelijke bewustzijninspanningen overeenkomstig de Wet van de Manifestatie ons de dag zal brengen waar wij allemaal naar verlangen: de dag van de COmpression BReAkthrough (vandaar de codenaam “COBRA“), de dag die door veel inlandse groepen is genoemd ‘de verschuiving van eeuwen’, de dag die wij de EVENT noemen. Zoals Cobra in zijn beschrijving over de Pleiadians vermeldde:

“De oppervlakte van deze planeet bevat veel meer duister dan ik, de Resistance, of de Pleiadians, ooit hebben verwacht. Het opruimen van deze complexe situatie creëert onvermijdelijk vertragingen. Ik ben daar niet blij mee. Jij bent er niet blij mee. Niemand is er blij mee.

Wat nu te verwachten? Ik kan je bloed, zweet en tranen beloven.

En dan kan ik je de Overwinning van het Licht beloven.

Wanneer? Niemand weet het. De Event zal NIET plaatsvinden totdat het overgrote deel van de plasma toplet bommen is verwijderd.”

De verschuiving in bewustzijn die het overgrote deel van de menselijke wezens op Gaia bij deze Event zal ervaren kan echt niet in woorden worden uitgedrukt voordat het een feit is. Er kan alleen maar worden geraden naar de vaart van ontwikkeling voor de mensheid op ieder niveau.

Als wij denken aan de technologische vooruitgang die wij in de afgelopen 30 jaar of zo hadden dan zullen wij gaan ontdekken dat dit slechts een voorproefje was van hoe snel de ontwikkelingen zullen gaan nadat de Event flits onze planeet bereikt. Uiteindelijk zullen wij beginnen te leren wat het is om te leven in een geest van waarachtigheid, oprechtheid, harmonie, samenwerking en Liefde op onze prachtige planeet Gaia.

Wij zullen leren om weer te vertrouwen. Wij zullen het trauma genezen dat onze geesten, zielen, harten en lichamen voor eeuwen hebben ervaren. Wij zullen waarachtig gaan begrijpen wat de betekenis is van het woord VREDE in al zijn geledingen. Wij zullen leren hoe van onszelf te houden en van elkaar, onvoorwaardelijk. Wij zullen de vreugde gaan ervaren van echte samenwerking en vriendschap en de vreugde van het tezamen creëren van een Gouden Eeuw op Gaia. Uiteindelijk zullen wij de vreugde en het wonder ervaren dat wij ons geen zorgen hoeven te maken over de alledaagse details van specifieke sociale problemen in onze eigen levens of in de levens van anderen.

Eindelijk zullen wij ons verenigen en zij aan zij werken om de positieve veranderingen overal aan te pakken. Eindelijk kunnen wij ons bezighouden met plezierige positieve doelen voor de GEHELE MENSHEID, samen met onze eigen persoonlijke of spirituele ontwikkeling. De vrouwen op Gaia zullen eindelijk op elke manier worden gerespecteerd als een wezen dat een gelijk menselijk wezen is als een man. Het oude patriarchale gemeenschapsdenken dat deze planeet heeft overheerst zal snel de weg vrijgeven aan de prachtige gebalanceerde Godinnenenergie waar zowel mannen als vrouwen de perfecte balans zullen vinden voor het in evenwicht gebruiken van zowel hun mannelijke als vrouwelijke attributen.

Lees hier de volledige beschrijving van de Event.

Groepen op drie niveaus

Hieronder vind je een beschrijving van de verschillende Lichtgroepen die samenwerken binnen de Geallieerde Lichtkrachten. Deze Lichtkrachten werken onder de oppervlakte, op de oppervlakte, en in Lichtschepen rondom deze planeet, en zo ver weg als het Galactische Centrale Zon gebied waar de Centrale Gemeenschap rechtstreeks is betrokken bij ons bevrijdingsproces.

Krachten onder de oppervlakte: Agartha, Resistance Movement

Zo’n 25/26.000 jaar geleden trok het grootste deel van de Lichtkrachten zich ondergronds terug en ontwikkelde de ondergrondse Agartha steden en gemeenschap om te helpen het evenwicht op de planeet te houden. Zij hebben geholpen om de planeet te stabiliseren, maar zij mengden zich niet rechtstreeks in de oppervlaktebevolking. Wel hadden zij een enorme rol bij het stabiliseren van de situatie hier op de oppervlakte door het doorgeven van liefdevolle gedachten naar ons.

De Agartha stad Telos ligt onder Mt. Shasta (Californië). Het is een belangrijke ondergrondse stad. Veel Opgestegen Meesters materialiseren zich in dat gebied boven de oppervlakte. Deze Binnenaarde gemeenschap is een vijfdimensionale gemeenschap. Vijfdimensionaal zijn betekent dat het is uitgelijnd met het hogere doel. De Agartha gemeenschap netwerkt gemakkelijk, heeft hogesnelheidstreinen die hun steden verbinden. Sommige mensen ontdekten deze openingen naar de Binnenaarde, waaronder de Maya’s en Hopi’s, evenals de Anasazi, Inca’s en Grieken. Veel van het Inca goud wordt nu veilig ondergronds bewaard, evenals veel van de Tempeliers en Eldorado schatten. Meer informatie vind je op de index pagina onder “Belangrijke elementen uit Cobra’s informatie op onderwerp” – kopje Agartha.

In 1975 was er een inlichtingenagent die voor het Licht werkte met de naam Michael. Michael ging het ondergrondse metrosysteem in New York in met een groep gelijkgestemden. Er zijn geheime toegangen tot het ondergrondse systeem die zij kenden. Daar creëerden zij hun hoofdcentrum van de Light Resistance Movement, honderden en honderden feet onder de oppervlakte van New York City. De RM is een groep vrijheidsvechters die leven in ondergrondse ruimten in de bovenste laag van de Aardkorst. Zij hebben een constant fysiek contact met ondergrondse Pleiadian bases in Himalaya en onder Bora-Bora eiland. Hun officiële publieke contact is Cobra.

Michael kwam in contact met het Agartha netwerk en ook met de Andromedans die hem technologie gaven. Al in 1975 namen zij contact op met mensen in het leger voor de plannen voor massa arrestaties. Het oorspronkelijke plan was een militaire coup. Mensen veranderden dit plan.

De Lichtkrachten onder de grond bestaan in veel grottensystemen die met elkaar zijn verbonden. Zij zijn ook verbonden met de Agartha gemeenschap waarvan de steden van Licht met elkaar zijn verbonden met hogesnelheidstreinen.

Zo’n 7 miljoen mensen werden in 1999 vanaf Planeet X naar hier geteleporteerd als versterkingen voor de ondergrondse Resistance Movement. Toen de zaken hier op hun ergst waren groeide de ondergrondse Resistance Movement tot zo’n 70 miljoen mensen. Nu zijn er zo’n 20 miljoen in de laatste tien jaar of zo, velen keerden terug naar hun ‘huizen’ toen de zaken hier beter gingen.

Lees hier de volledige beschrijving over Michael, Planeet X en de Resistance Movement.

En het artikel “Universum, krachten van Licht en krachten van duister, de Aarde, wat gebeurde er?” geeft een zeer uitgebreide beschrijving.

Met behulp van de Confederatie hebben zij alle overgebleven reptillian krachten uit dit zonnestelsel verwijderd. Kort na het jaar 2000 hebben zij ook alle ondergrondse reptillian bases in hevige gevechten verslagen. Zij hebben toen hun focus verlegd naar het verwijderen van de meeste ‘zwarte budget’ (=geheime) militaire programma’s en technologieën, wat zij succesvol deden.

Daarna hebben zij hun agenten binnen het leger geplaatst en binnen inlichtingenagentschappen om de Positieve Militairen groep te helpen met hun plan dat nu tot bloei komt. De belangrijkste motivatie van de Resistance Movement is om te helpen de planeet te bevrijden, zodat zij kunnen stoppen met het wonen in grotten en verder kunnen gaan naar meer explorerende missies elders in de galaxy.

Krachten op de oppervlakte

Positieve Militairen

De Positieve Militairen van de USA, Rusland en China zullen op de oppervlakte de groep op de achtergrond zijn die voorziet in technologie, transport en logistiek ten tijde van de Event. Sommige leden van de Chinese en Russische militaire krachten maken deel uit van de Oosterse Alliantie en werken onder indirecte leiding van de Resistance Movement om deze planeet te bevrijden.

Zij hebben het plan voor planetaire bevrijding ontwikkeld met ongeziene hulp van de Resistance Movement. Zo’n driederde van de militairen stemmen in met dit plan en dit is een voldoende kritieke massa om dit plan realiteit te laten worden.

Het grootste deel van deze groep is zich niet bewust van de “ongeziene vriendelijke hand” van de Resistance. Sommigen ervan in hoge posities zijn goed op de hoogte van hun Resistance contact maar zullen dit niet toegeven aangezien het nog steeds geclassificeerde informatie is.

De belangrijkste motivatie van de Positieve Militairen is om soevereiniteit terug te brengen en vrijheid aan de menselijke bevolking op Gaia.

Lichtwerkers

Een Lichtwerker is iemand die zich dagelijks met de Bron verbindt en die werkt samen met het Licht. Zoals velen van jullie zullen weten zijn er ontelbare portaalopeningen rondom de Aarde om het Lichtraster rondom Gaia te herstellen, te stabiliseren, in voorbereiding voor de Event. Na veel openingen van deze Godinnen Vortex portalen begint het Lichtraster van Gaia weer te werken!

Lichtwerkers van veel verschillende soorten hebben gedurende decennia en intensief gewerkt. De doorgaande versterking van dit Lichtraster vindt plaats met elke beweging in de richting van werkelijke LIEFDE door menselijke wezens. Er zijn sinds 2012 doorgaande regelmatige wekelijkse meditaties voor vrede en bevrijding, waar honderdduizenden mensen aan deelnemen. Drie van de belangrijkste activeringen die in de laatste paar jaar hebben plaatsgevonden waren de ‘AION Portal Activation’, de ‘Reboot of the Grid’ en het ‘IS:IS Portal’.

Sinds de IS:IS Portal Activatie stroomt het Licht rechtstreeks van de Galactische Centrale Zon en triggert het ontwaken van veel meer Lichtwerkers. Deze activaties zijn de ankerpunten geweest voor het volledige functioneren van het Netwerk van Licht. Wanneer het Netwerk van Licht perfect functioneel is zal dit het effect hebben gehad van het stabiliseren van de rest van de mensheid in alle aspecten van leven en op alle niveaus.

Een groep van 15.000 wezens

Deze groep incarneerde ten tijde van Atlantis om te helpen de afscheiding te genezen. Zij gaan door om steeds weer te incarneren tot het eind. Deze groep bevat de Boeddha, Christus, Tempeliers en Lichtwerkers. Wanneer deze planeet is bevrijd zullen wij de 3e Atlantis binnengaan (=Nieuw Atlantis). Het uiteindelijke paradijs op Aarde met steden van Licht en geavanceerde technologie. Dit is deel van het plan.

Toen St. Germain was geïncarneerd als Francis Bacon sprak hij over deze tijd. Zie ook dit artikel over St. Germain en het Nieuw Atlantis.

Sisterhood of the Rose

In Atlantis kwamen priesteressen van de Godin in cirkels van twaalf bijeen om de energie van vrede en harmonie te verankeren. Zij werden de Sisterhood of the Rose genoemd. Later kwamen zij op in oud Egypte als priesteressen van Isis, met de roos als heilig symbool van de Godin Isis.

Ten tijde van de kruistochten was de Sisterhood of the Rose de vrouwelijke tegenhanger van de Tempeliers. Tijdens de tweede wereldoorlog probeerden zij om sommige van de top nazi’s te beïnvloeden, soms succesvol hen overtuigend voor meer vreedzame wegen en zo vele levens reddend. Kijk hier voor meer informatie over de Sisterhood of the Rose.

Zie ook deze video uit 2014: https://youtu.be/tf69F8UKw00

Het vrouwelijke principe was gedurende de menselijke geschiedenis door de archons onderdrukt door controle over de vrouwelijke seksuele energie en manipulatie daarvan, en de sleutel om het vrouwelijke te bevrijden is voor vrouwen om zichzelf toe te staan hun seksuele energie te voelen, het uit te lijnen met hun hart, en het op hun eigen manier uit te drukken. Zie Cobra’s post “Seksuele Energie”.

Sisterhood en Brotherhood of the Star

De leden van de Sisterhood en Brotherhood of the Star zijn bewakers van het Licht op, boven en onder de oppervlakte van de planeet. Gedurende de eeuwen beschermden zij het Licht en hielden het levend.

Deze groep heeft in het geheim achter de schermen gewerkt voor het welzijn van de mensheid en de bevrijding van de planeet. Dit zijn geavanceerde wezens. Zij werken door te projecteren op de geesten van degenen die klaar zijn, om hogere idealen van Licht naar de menselijke bevolking te brengen. Cobra verkreeg toegang tot een van de esoterische teksten die was geschreven door een lid van deze groep en hij publiceerde het in zijn geheel met volledige instemming van deze groep.

Brotherhood of the Star is een planetaire buitenpost van de Blue Lodge van Sirius die met Sirius is verbonden via Jupiter en het Jupiter Commando. Het doel van de Brotherhood of the Star is om de evolutie van de planeet te begeleiden, onder leiding van Sanat Kumara ….. De Brotherhood of the Star was nooit publiek sinds de tijd van Atlantis. Het werkte in het geheim via zijn discipelen. Discipelen van de Brotherhood of the Star bevatten de Order of the Star, dit is een gemeenschap, een mandala van 144.000 sterrenwezens van de eerste, tweede en derde initiatie die op deze planeet zijn geïncarneerd met het doel van occulte triangulatie van Licht en duister. Leden van de Order of the Star hebben de wereldsituatie beïnvloedt gebaseerd op telepathische leiding van de Brotherhood of the Star.” Je kunt hier de volledige tekst en beschrijving lezen. (triangulatie: een meetmethode die gebruikmaakt van het feit dat een driehoek volledig bepaald is als één zijde (de basis) en de aanliggende hoeken bekend zijn)

Order of the Star

Dit is een taakgroep van 144.000 wezens uit de tijd van Atlantis die vrijwillig werken voor het doel van het transformeren van duister naar Licht. Zij blijven steeds weer opnieuw incarneren om te helpen. Elke persoon heeft een unieke set van vaardigheden voor planetaire bevrijding. Na de Event zal er een grote nood zijn voor de genezing van de mensheid waar zij bij zullen helpen. De groep is als een complexe Mandala met individuele vormen. De ‘Holy Grail”, een kelk gemaakt van Moldavite, is een reflectie van deze groep en heeft 144.000 gepolijste facetten, waarvan elk een code bevat voor zielen om te ontwaken. Het wordt veilig bewaard door de Galactische Confederatie.

Positieve Tempeliers

Deze groep wordt ook Faction 2 genoemd, of soms “White Hats”. Deze groep heeft zijn oorsprong van oude Europese adeldom die bijna volledig was verwijderd door de Rothschilds. Zij hebben een sterke krachtbasis in de US (marine), UK en continentaal Europa. Hun publieke contact is Lord Blackheath. Zij zijn heel erg betrokken geweest bij de creatie van het BRICS alliantie financiële systeem. Zij werken samen met de Positieve Militairen groep. Hun belangrijkste doel is om de “Federal Reserve” neer te halen en om de Rothschilds te vernietigen – hun oude vijand.

Zij moeten niet worden verward met zionistische tempeliergroepen die deel uitmaken van de Rothschild factie, ook al zijn er wat Rothschild agenten geïnfiltreerd in de positieve Tempeliergroep.

Verborgen onder Salomons tempel bevindt zich informatie over Jezus die de kerk zou kunnen bedreigen. In het verleden waren de Kruisridders/Tempeliers allemaal door de cabal op een enkele dag gearresteerd, vrijdag de 13e. Maar enkelen gingen door, sommige Tempeliers gingen naar Schotland en begonnen de Vrijmetselaars. In die tijd gingen negatieve Tempeliers naar Italië en werden de illuminatie.

De persoon met de codenaam Michael waarvan Cobra ons vertelde dat hij in 1975 ondergronds ging is een White Hat / Tempelierslid. Hij was gedwongen om ondergronds te gaan toen de cabal hem opjaagde. Hij had een groep agenten die voor hem werkten, zij gingen ook ondergronds. Er zijn leden van de White Hats over de hele wereld. Een van hen die op de oppervlakte goed bekend is, is Benjamin Fulford. Benjamin heeft ontelbare aanvallen op zijn leven gehad. Hij was gedurende 20 jaar chief editor voor Forbes Magazine. Cobra heeft regelmatig contact met leden van deze groep die in topposities werken binnen de financiële en administratieve posities wereldwijd en die het werk van de Licht Resistance Movement ondersteunen op Aarde. In Cobra’s post over de jezuïetenagenda lees je meer over de rol van de positieve Tempeliers.

White Dragon Society, the Dragon Gate

Deze groep vertegenwoordigt belangen van wat oude Chinese koninklijke lijnen, ondersteund door veel ‘martial arts’ groepen rondom de wereld. Hun contactpersoon is Benjamin Fulford. Hun voornaamste motivatie is om de cabal neer te halen, maar hun motieven kunnen niet volledig puur zijn, aangezien zij hun rol in de nieuwe gemeenschap na de Event zien als iets te dominant en controlerend. Zij hebben ook een sterk financieel belang in de fondsen die zullen worden vrijgegeven na de val van de cabal. Deze families hebben ook fabrieken die nu vrije energie ontwikkelen. De technologie die daarbij is betrokken zal in de palm van je hand passen. Kun jij je voorstellen wat dit betekent?

In juli 2014 was er een Cobra conferentie in Taiwan wat een groot succes was. Echter, wij leerden toen dat “Taiwan is een van de hoofdzetels van de Dragon families. Helaas hebben mijn contacten met de Dragons verteld dat de families niet verenigd zijn en er is een behoorlijk groot deel van infiltratie en ook een grote nood voor spirituele leiding. De “Blue” en de “Azure” zullen daarvoor zorgen.”.

De Dragon Gate is een zuster ondergrondse organisatie parallel aan de White Dragon Society. Lange tijd geleden waren beide groepen in feite één. Toen de Qing dynastie van China omver was geworpen in de Xinhai revolutie in 1912 moesten beide groepen ondergronds gaan en zij begonnen achter de schermen de cabal tegen te werken en toen begonnen hun wegen uiteen te lopen. De White Dragon Society (zoals sommige mensen in het westen het nu noemen) focuste meer op politieke, militaire en financiële oppositie van de cabal.

Tegelijkertijd begon de Dragon Gate zich meer te focussen op de ontwikkeling van de geavanceerde technologieën en het spirituele bevrijdingsproces uit de grip van de etherische archons. Beide groepen werken achter de schermen samen om te helpen bij de bevrijding van de planeet en hun methodes vullen elkaar aan.

Blue en Red Dragons

De Blue Dragons hebben hun oorsprong van geheime Taoïstische groepen verbonden met het Agartha netwerk. Samen met de geheime “Pythagorean Order” hebben zij de vonk van de renaissance in Italië ontbrandt.

Het is interessant om te zien dat Leonardo da Vinci veelal oud-Chinese teksten kopieerde voor zijn fameuze >uitvindingen<.

De Red Dragons hebben hun oorsprong van de militaire krachten uit de Ming dynastie. Zij werkten in het geheim in het Qing koninklijk hof en in de militaire krachten tegen Manchu en jezuïeten indringers.

De gebeurtenissen die plaatsvonden in het Qing koninklijk hof in de 18e eeuw hebben veel meer invloed op de huidige geopolitieke situatie dan de meeste mensen zich realiseren. In de 19e eeuw, toen de Rothschilds de controle over China namen middels de opium oorlogen, waren de Red gedwongen om zich ‘gedeisd’ te houden, maar vermomd als de “Eight Trigrams” geheime genootschap lukte het hen toch om later de Boxer opstand te organiseren, een poging om de jezuïeten en de Rothschilds China uit te gooien.

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/76364/Boxer-Rebellion

De Red Dragon families hebben hun oorsprong van de positieve factie van het Draconian ras. Hun doel is hun aartsvijanden de jezuïeten (Andromedan/Orion hybriden) te verslaan en de Rothschilds (Orion black magi). Zij zijn heldhaftige beschermers en bewaarders van gerechtigheid.

Je moet begrijpen dat de Red Dragons van nu niet dezelfde zijn als soldaten van een Ming keizer. Zij hebben pas gehouden met de vooruitgang van technologie en zij hebben toegang tot een behoorlijke militaire macht op een manier die hier niet zal worden beschreven. Ook zijn hun computerspecialisten bijdehand genoeg om het wereld financiële systeem te resetten met één druk op de knop, als de noodzaak daarvoor komt.

De Red worden meer actief, zij hebben hun eigen plannen met de “onheilige vier”. Zij zijn de geheime kracht achter Putin; lees hier het volledige verhaal over Putin. En hier voor de uitgebreide beschrijving van de Red Dragons en de Blue Dragons.

Boven de oppervlakte positieve groepen, Lichtkrachten

Galactische Confederatie

Ook bekend als de Galactische Federatie. Dit is een losse confederatie van positieve gemeenschappen binnen deze galaxy, zoals de Pleiadians, Sirians, Arcturians … die inter-dimensionaal reizen door de galaxy. Alle schepen van de Lichtkrachten binnen ons zonnestelsel zijn verhuld door een Tachyon membraan om ontdekking vanaf de oppervlakte van de planeet te voorkomen. Deze schepen zijn geen schepen zoals wij dat begrijpen, het zijn multidimensionale biosatellieten, een organische interactie van bewustzijn en intelligente Lichtmaterie. De kleinere schepen behoren tot het Ashtar Commando, het Jupiter Commando, en vloten van Pleiaden, Sirius, Andromeda, Arcturius en de Resistance. De grotere bolvormige biosatellieten behoren tot de Centrale Civilisatie.

Deze groep ziet toe op de evolutie op planeten. LIEFDE is hun natuurlijke status. Zij bestaan voorbij oorlog, polariteiten en dualiteiten. Zij willen alleen Liefde verspreiden, en de leiders zijn Opgestegen Wezens, wezens die leven in een verlichte staat van bewustzijn. Het Ashtar Commando is een sectie van de Galactische Confederatie wiens primaire functie is om de planeet Aarde te bevrijden uit de grip van de duistere krachten. Een andere belangrijke divisie is genoemd het Jupiter Commando, de bewaker van het Ganymede portaal en zijn voornaamste doel is de spirituele bevrijding van dit zonnestelsel. Het is de belangrijkste spirituele kracht achter de Order of the Star en achter de Blue Dragon families.

De Galactische Confederatie heeft miljoenen fysieke moederschepen in de Aardebaan die zijn verhuld met Tachyon membranen en die dus niet gedetecteerd kunnen worden met optische/radar instrumenten van de cabal. Zij hebben al vele malen een nucleaire oorlog op Aarde voorkomen. Ook hebben zij veel aardbevingen voorkomen aangezien zij de tektonische plaatactiviteit stabiliseren. Er zijn zo’n 200.000 species in deze galaxy, 70% is humanoïde. Hun voornaamste motivatie is om geluk en Liefde die zij zelf hebben bereikt als een resultaat van hun spirituele groei te delen met de niet zo fortuinlijke Aardebevolking. Zonder hun interventie zouden wij nu uitgestorven zijn.

Deze post van Cobra geeft wat belangrijke informatie over de Galactische Confederatie en de risico’s van gechannelde informatie die verwarring over deze groep veroorzaakt.

Ashtar Commando

Dit is een groep binnen de Galactische Confederatie. Zoals eerder gezegd is hun missie om de planeet Aarde te bevrijden. Zij hebben veel schepen rondom de Aarde bijeen gebracht, letterlijk miljoenen. Hun schepen variëren van 5-10 feet tot duizenden feet in diameter. Het vlootsquadron komt samen op strategische posities. Zij staan klaar om in actie te komen wanneer de tijd er rijp voor is. De cabal organiseerde in de 90er jaren een sterke negatieve campagne tegen het Ashtar Commando en deden hun uiterste best om angst te creëren bij de mensen die hun naam hoorden. Nu is het Licht terug en de groep is nu weer op zijn sterkst.

Veel Lichtwerkers zijn gekomen van de Pleiaden en Sirius. Veel Lichtstrijders hebben hun oorsprong van Antares en Arcturius. Veel vertegenwoordigers van de Dragon families komen van de positieve factie van het draco ras. Veel leden van de Resistance Movement en de Positieve Militairen hebben een Andromedaanse oorsprong.

Pleiadians

Cobra is een incarnering vanuit de Pleiaden. Zij hebben contact met hem opgenomen toen hij kind was. Cobra wilde Pleiadian technologie naar de Aarde brengen en het vermengen met die van ons. Net zoals dr. Fred Bell en Rob Potter stond ook hij in contact met Semjase. De Pleiadians hebben de sterkste banden met de mensheid. Zij hebben vele malen contact opgenomen met de oppervlaktebevolking. Bekijk hier het recente artikel van Cobra over de Pleiadians. Hieronder nog wat quotes uit artikelen van Cobra over de Pleiadians:

Voor een korte periode van een paar jaar lukte het de duistere krachten om de meeste sterrenstelsels onder controle te hebben in een radius van 1000 lichtjaren rondom planeet Aarde, met uitzondering van het Sirius sterrenstelsel. Het is ze zelfs gelukt om het Pleiaden sterrenstelsel in 1996 binnen te vallen. Dit was een enorme schok voor het Pleiadian ras aangezien zij vóór deze invasie honderdduizenden jaren in vrede hadden geleefd. De Rigelians hebben zelfs een klein aantal Pleiadians in gijzeling genomen, hen naar de Aarde gebracht in diep ondergrondse militaire bases onder het Zuidwesten (Dulce), en hen gemicrochipped.

De Galactische Confederatie heeft de Pleiaden in 1999 bevrijd en de Resistance heeft in 2001 de Pleiadian gevangenen uit Dulce en andere bases gehaald, maar de Pleiadians hadden bijna een decennium nodig om volledig van de schok te herstellen en om in staat te zijn om volledig deel te nemen in de operaties van de Galactische Confederatie voor de bevrijding van planeet Aarde. Lees hier meer daarover.

Veel moederschepen van de confederatie die waren gepositioneerd binnen de Oort Cloud zijn nu binnen ons zonnestelsel om zich voor te bereiden op de finale bevrijding van de planeet Aarde. De meeste van deze moederschepen zijn Pleiadian.

Sirians

Sommigen zijn hier als mensen geïncarneerd, en sommigen als dolfijnen en walvissen. Zij zijn de hoeders van water. De meesten van ons – meest ontwaakte wezens, zijn zich bewust van de enorme rol die onze dolfijnen en walvissen broeders en zusters hebben gespeeld / spelen op onze planeet, om meer vreugde en Liefde en genezing te brengen, zoals het helende werk wereldwijd met autistische kinderen. Zij werken ook aan het balanceren van de tektonische platen. Zij zijn zich heel goed bewust van hun doel.

Wanneer wij onze energie met Sirius verbinden kunnen wij weten dat Sirius altijd de Aarde en de mensheid heeft geholpen. Dit diepe verbinden met Aarde, of de sterke verbinding met de Godin waarin Sirius voorziet, is ervaren door veel sterrenzaden als een liefdevolle terugkeer naar “huis”. Afstemming met Sirius herverbindt ons met het diepe gevoel van betekenis en welzijn waar wij naar snakken als hogere bewuste wezens; het geneest de gevoelens van afscheiding en motiveert ons om ons bezig te houden met onze levensmissies. Het brengt een uitgebreider bewustzijn van de grote cycli van ascentie, tijd en de Godin. Vaak is er een verbinding gemaakt met een van de tempels van Sirius die speciale giften aan ons biedt. Hier kunnen wij healing krijgen, activaties, begeleiding en initiaties wanneer wij belangrijke punten bereiken in onze spirituele reis.

Het Ganymede portaal op de grootste maan van Jupiter is de meest belangrijke locatie in ons zonnestelsel. Het is het krachtigste energetische pad in ons zonnestelsel welke leidt naar de Galactische Centrale Zon. Sirius is een tussenstation tussen het Galactische Centrum en het Ganymede portaal, en brengt de trillingsfrequentie van de Centrale Zon naar beneden tot de gradatie die ons zonnesysteem kan absorberen.

Er is een enorme Galactische Confederatie ondergrondse basis op Ganymede wat het centrale punt is voor alle intelligente positieve rassen die werken aan de bevrijding van ons zonnestelsel en planeet Aarde in het bijzonder.

Deze basis is het belangrijkste bolwerk van het Jupiter Commando en zij bedienen het portaal richting het Galactische Centrum.

Het Ganymede portaal is het belangrijkste baken van Licht voor dit zonnestelsel en onze planeet. Als dit portaal niet geopend was geweest zou de mensheid de archon invasie in 1996 niet hebben overleefd en zou nu zijn uitgestorven. Exopolitieke gebeurtenissen hebben veel meer invloed op de geopolitieke situatie dan de meeste mensen beseffen. De archons hebben heel slim iedereen die meer dan een voorbijgaande interesse heeft in de kosmos het etiket opgeplakt dat hij een dwaas is, om zich er zo van te verzekeren dat de mensen niet de echte bron zouden ontdekken van de problemen die wij op Aarde hebben.

Je kunt je ook energetisch verbinden in je meditaties met het Ganymede portaal, aangezien het de krachtigste bron is van spiritueel Licht in ons zonnestelsel. Het Ganymede portaal zuivert de plasma accretie vortex banden (tunnels van Set) die zich uitstrekken van de planeet Aarde voorbij ons zonnestelsel naar de locale bubbel. Lees hier meer over het Ganymede portaal.

Centrale Civilisatie

In maart 2001 was een zekere belangrijke operatie van de Lichtkrachten voltooid en de Centrale Civilisatie was in staat om rechtstreeks in te grijpen in het zonnestelsel. Zij hebben bolvormige tussenstations met de omvang van de Maan geplaatst net buiten de heliopause van dit zonnestelsel, om de instroom van intense energieën te stabiliseren van de Galactische Centrale Zon, die op het punt stond om meer actief te worden op de piek van zijn 26.000 jaar cyclus. Door deze energieën harmonieus in het zonnestelsel te sturen zijn veel cataclysme, inclusief deze op Aarde, voorkomen. Toen de illuminatie de aanwezigheid van deze bollen ontdekten flipten ze en zij creëerden 9-11.

In 2003 begonnen de Lichtkrachten te overheersen in het zonnestelsel en in 2012; alle negatieve geheime ruimteprogramma’s met uitzondering van die rechtstreeks verbonden aan de chimera groep werden opgeruimd.

Na de succesvolle opening van het IS:IS portaal, wat de triangulatie van duister voor het locale cluster van galaxies heeft voltooid, heeft de Centrale Civilisatie grotere bolvormige tussenstations gepositioneerd (sommige daarvan meer dan 30.000 mijl of 10.000 km in doorsnede) op de heliopause en herpositioneerde veel kleinere, met de maat van de Maan, binnenin het zonnestelsel.

Bij de lentedoorbraak conferentie in Konstanz legde Cobra uit dat aangezien deze werkelijk grote schepen te groot zijn om rechtstreeks binnen het zonnestelsel uit te wisselen, zij energetisch vanuit de Oort cloud opereren en zij zijn verhuld. Zij bundelen de energie die komt van de meer en meer actieve Centrale Zon, en zij sturen het ons zonnestelsel in. Cobra benadrukt dat wij hier niet meer zouden zijn zonder deze schepen, en dat de oppervlakte van de planeet onbewoonbaar zou zijn zonder hun operaties.

De Centrale Civilisatie is een oud ras, dat zich ontwikkelde dicht bij de Galactische Centrale Zon en het is het eerste ras in de galaxy dat spirituele rijpheid bereikte vele miljoenen jaren geleden. In sommige cirkels is dit ras bekend als de Wingmakers:

http://soulconnection.net/glossary_in_depth/central_race.html

Soms hebben zij zich gemanifesteerd gedurende de menselijke geschiedenis als fysieke engelachtige wezens met vleugels.

Een van hun vertegenwoordigers, Iona, bracht Godinnenmysteries naar de Aarde in Atlantis.

Wij leerden in Konstanz ook dat de wezens op deze schepen waar soms naar wordt verwezen als Blue Avians leden zijn van de Centrale Civilisatie, wat het eerste en oudste intelligente leven is in onze galaxy, en daardoor de meest geavanceerde. Zij komen nu voor de uiteindelijke bevrijding van deze planeet.

De tijdcapsules van de Wingmakers zijn gecodeerd en nieuwe zullen alleen worden gevonden wanneer de tijd er rijp voor is, wanneer de Lichtwerkers op deze planeet hun trilling hebben verhoogd en genoeg begrijpen om in staat te zijn de kennis en leringen te integreren.

Cobra liet tijdens de conferentie een foto zien van de Oort cloud met ijsobjecten en kometen erin, die ook als doorgifte punten functioneren. Ertussen zijn verhulde bolvormige moederschepen. De Oort cloud heeft een diameter van één lichtjaar. Cobra liet ook een andere foto zien van ons zonnestelsel met de Kuiper gordel. Kleinere schepen zijn daar geplaatst die de energie van de schepen in de Oort cloud doorgeven aan ons zonnestelsel.

Tot dusver hebben de wezens van de bolvormige moederschepen alleen indirect uitgewisseld met de aardepopulatie en zij hebben alleen vanachter de schermen gewerkt, want zij hebben de hoogste wijsheid, en zij hebben altijd een communicator tussen ons en hen nodig. De vibrationele mismatch tussen de aardebevolking en hen was gewoon te groot. Gedurende tijden gidsten zij het Ashtar Commando en de Pleiadian vloot. Nu hebben zij gekozen voor een meer rechtstreekse interactie met planeet Aarde.

Van duister naar Licht

Wij hebben in de afgelopen paar jaar geleerd dat bepaalde groepen buitenaardse rassen die eerder als negatief werden beschouwd nu zijn overgegaan naar de Galactische Confederatie. Deze rassen maakten eerder deel uit van of werkten samen met het draco-reptillian rijk, maar werken nu met de positieve Alliantie want zij hebben zich eindelijk gerealiseerd dat de veranderingen die nu in dit universum plaatsvinden veranderingen zijn die voor alle rassen voordelig zijn. Dus er zijn veel verschillende facties en rassen in deze sector van de galaxy die samenwerken met de kosmische Alliantie voor de planetaire bevrijding.

Cobra heeft bevestigd dat sommige rassen die nu samenwerken met de Lichtkrachten de Zeta Reticuli zijn, de Greys, de Mantis en de Annunaki.

Het feit dat archons van de Andromeda galaxy kwamen duizenden – en in sommige gevallen zelfs miljoenen – jaren geleden betekent niet dat iedereen die van Andromeda komt aan de duistere kant zit. In feite is de Andromeda galaxy fameus om sommige zeer heldere helden van de Lichtkrachten.

Om meer te leren over de Andromeda groep en hun werk volg dan deze link: “go to ‘Tolec and the Biospheres’ on Veritas”; http://www.veritasgalacticsweden.net/bigger-picture/bigger-picture-continued

Operatie ‘Omega Phoenix’

De Resistance Movement zal zijn eigen rol spelen bij de Event en dit is bekend onder de codenaam Operatie ‘Omega Phoenix’. Deze operatie heeft twee delen.

Het eerste deel is inmiddels vrijgegeven: ten tijde van de Event zal een zeker aantal leden van de Resistance naar boven komen vanuit hun ondergrondse bases naar de oppervlakte. Zij zullen gewone burgerkleding dragen en geen militaire uniformen. Zij zullen het massa arrestatieproces goed monitoren en zullen zonodig de Positieve Militairen en burgerautoriteiten helpen bij de arrestaties zelf. Leden van de cabal die zullen worden gearresteerd door de Resistance mensen zullen naar niet nader vrijgegeven locaties worden getransporteerd en later vrijgegeven in de handen van de Positieve Militairen / burgerautoriteiten. De enige uitzondering hiervoor zijn een paar leden van de cabal die in hun verleden misdaden buiten deze planeet hebben begaan en die zullen moeten verschijnen voor het Galactische Hof. De meesten zullen daarna worden teruggebracht naar de Aarde zodat de mensheid hun bestemming kan bepalen, maar een klein deel van hen zal onmiddellijk naar de Galactische Centrale Zon worden gebracht.

Topmensen binnen de Positieve Militairen zijn geïnformeerd over Operatie Omega Phoenix en zij stemmen er volledig mee in.

Operation Omega Phoenix ~ Resistance Movement ( HD ) : https://www.youtube.com/watch?v=QcvSVS8f77Q

Vertaald door Veronica

 
3 reacties

Geplaatst door op 9 april 2018 in Cobra, Geen categorie

 

Tags: , , , , , , , , , ,

Cobra’s Situatie Update, 17 november 2017

Operatie Perseus is in voortgang. Op dit moment kan daarover verder niets worden gezegd.

De chimera groep begint zich nu echt zorgen te maken en zij zijn hun verdedigingen in de lage Aarde orbit aan het opvoeren middels hun gemachtigden binnen USAF:

https://www.rt.com/usa/409535-us-air-force-weaponize-space/

Kennis over het bestaan van zware quark reacties die potentieel zouden kunnen leiden tot de creatie van toplet bommen begint eindelijk de ‘mainstrream’ wetenschap te bereiken:

https://www.livescience.com/60847-charm-quark-fusion-subatomic-hydrogen-bomb.html

Mainstream wetenschap begint ook eindelijk plasmavezels tussen galaxies te erkennen, hetgeen cruciaal is als de mensheid de structuur van het universum wil begrijpen.

https://www.seeker.com/space/astronomy/the-mystery-of-the-universes-missing-normal-matter-has-begun-to-unravel

Wetenschappers hebben ook hun eerste wormhole gecreëerd:

https://eraoflight.com/2017/11/17/scientists-create-a-magnetic-wormhole-that-connects-two-regions-of-space/

En er is nog meer ‘soft disclosure’ gaande:

https://www.rt.com/news/409516-saturn-moon-alien-life/

https://www.space.com/38782-possibly-earth-like-alien-planet-ross-128b.html

https://www.rt.com/news/409979-earth-exoplanet-habitable-discovered/

Ondertussen is er veel aan de hand in het Midden-Oosten waar de cabal facties om de macht vechten vóór hun uiteindelijke nederlaag.

De door Rothschild gesteunde Saoedische prins Mohammed bin Salman heeft de Bush georiënteerde Saoedie factie gezuiverd die gedeeltelijk verantwoordelijk was voor 9/11

http://www.whatdoesitmean.com/index2427.htm

Mohammed bin Salman’s agenda is versterkt met macht om de banden met Israel te verhogen en om een regionale oorlog te beginnen tussen de Shia en Sunni moslims, hetgeen de belangen van Rothschild zou dienen:

http://stateofthenation2012.com/?p=88841

http://www.moonofalabama.org/2017/11/the-saudi-tyrants-devilish-plan-sell-out-palestine-for-war-on-iran.html#more

https://www.rt.com/business/409905-saudi-arabia-iran-war-oil/

Iran heeft al een waarschuwing doen uitgaan dat deze oorlog GEEN optie is:

http://www.whatdoesitmean.com/index2434.htm

De Rothschilds zijn vandaag ook meer direct gewaarschuwd:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5093089/Helicopter-plane-crash-mid-air-collision.html

In weerwil van geruchten in de alternatieve media is Jacob de Rothschild nog steeds in leven en was NIET gedupeerd met dit incident.

De Rothschilds zijn hier ook bang voor:

https://www.rt.com/business/407704-china-oil-plans-yuan-contract/

Positieve en negatieve facties zijn nog steeds aan het vechten voor hun invloed bij Trump.

De jezuïeten hebben zijn keus beïnvloed om Jerome Powell aan te stellen als de nieuwe voorzitter van de Fed. Je zou wellicht willen weten dat Powell was onderwezen op de Georgetown Preparatory School, het enige jezuïeten internaat binnen de US:

https://en.wikipedia.org/wiki/Jerome_Powell

https://en.wikipedia.org/wiki/Georgetown_Preparatory_School

Aan de andere kant zijn positieve facties binnen de NSA en het US leger ook tot een zekere graad Trump aan het beïnvloeden.

De QAnon lekken hebben hun oorsprong van de positieve factie binnen de NSA en zijn voor zo’n 70% correct. Trump is NIET QAnon.

Alhoewel wij er nog niet zijn is er een enorm onderzoek tegen de cabal gaande en het zal uiteindelijk leiden tot de massa arrestaties wanneer de chimera factie binnen de Air Force niet meer in staat zal zijn om de rug van de cabal te dekken met hun toplet bommen.

Een ongebruikelijk aantal verzegelde aanklachten is het meest zichtbare bewijs van dit enorme onderzoek.

http://www.ascensionwithearth.com/2017/11/massarrests-understand-context-of-1183.html#more

Veel leden van het middenniveau management van de cabal zijn al aan het meewerken en zijn bereid om tegen de cabal te getuigen in ruil voor amnestie.

De volgende meditatie kan helpen om dit proces te versnellen:

1. Ontspan je lichaam, emoties en geest door op je ademhaling te focussen, of op elke andere manier die voor jou werkt.

2. Visualiseer een vortex van briljant wit Licht die neerdaalt van de zielsterchakra van alle cabal middenniveau mensen naar hun energieveld en hun persoonlijkheid, hen ontwakend voor de realiteit van Licht, hen gidsend om weg te stappen van de cabal, hen de kracht gevend om zichzelf vrij te maken van duister.

3. Visualiseer dat al deze cabal middenniveau mensen zich aansluiten bij het planetaire netwerk van Licht, hun wapens van vernietiging en bedrog neerleggen, leren om samen te werken en zich op een constructieve manier voegen bij de menselijke gemeenschap.

Het “Command PB Stardust” protocol van de Pleiadians voor de verwijdering van chronische pijn heeft bewezen in zo’n 80% van de gevallen effectief te zijn. De belangrijkste factoren die de effectiviteit van het protocol verminderen zijn onderdrukte schuld, onderdrukte negatieve emoties, vroegere levenszielscontracten met de duistere krachten, en extreem complexe en/of sterke medische condities.

Je moet begrijpen dat dit protocol in de meeste gevallen niet de oorzaak van de pijn wegneemt, maar dat dit alleen het centraal zenuwstelsel bijstuurt zodat deze het pijnsignaal vermindert. Een middelmatig pijnsignaal is dan simpelweg een signaal dat er iets fout is met het fysieke lichaam en dat medische aandacht noodzakelijk is. Dit protocol is NIET een vervanging voor medische interventie door conventionele en/of alternatieve geneeskunst.

De Lichtkrachten hebben gevraagd om dit protocol rond te sturen omdat het de kracht heeft om de hoeveelheid niet noodzakelijk lijden op de oppervlakte van de planeet drastisch te verminderen.

Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

 

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 18 november 2017 in Cobra

 

Tags: , , , ,

Cobra’s update – Fysieke Interventie, 6 november 2017

Het verwijderen van de plasma toplet bommen is verdergegaan tot het punt waar wij meer positieve fysieke actie zullen zien naar de planetaire bevrijding, maar nog niet de Event. Ik heb zeer interessante intel gekregen over de Event, en hopelijk zal ik dit begin december kunnen vrijgeven. Tot die tijd kan ik alleen hints geven. Laat mij alleen zeggen dat 2-4 weken voor de Event situaties drastisch zullen versnellen.

De volgende intel druppels zijn gedeeltelijk correct bij het beschrijven van de situatie, waarvan sommige erg optimistisch zijn over hoe snel de veranderingen zullen plaatsvinden:

https://truthearth.org/2017/11/06/part-ii-massive-intel-drops-on-4chan-by-individuals-with-highest-level-q-clearance/

https://benjaminfulford.net/2017/11/06/purge-khazarian-mobsters-intensifies-trump-kept-safe-asia/

http://alcuinbramerton.blogspot.com/2017/09/the-decapitation-of-darkside-america.html

Kort geleden hebben Dragon bronnen gecommuniceerd dat “tussen november 2017 en februari 2018 iemand er eindelijk genoeg van zal hebben en volledige disclosure zal triggeren”. Het is interessant om op te merken dat dit tijdframe samenvalt met een belangrijke operatie van de Lichtkrachten.

Een andere relatief betrouwbare bron heeft gesteld dat “de Event het meest waarschijnlijk in 2018 zal plaatsvinden.”. Dit statement is op een bepaalde manier gerelateerd aan de volgende ontwikkelingen:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-03/commercial-spaceflight-is-about-to-get-real

http://www.popularmechanics.com/flight/a28627/virgin-galactic-fly-spaceshiptwo-space-2017/

De Resistance weigerde om commentaar te geven op de twee statements hierboven, aangezien zij om hele duidelijke redenen nooit enige tijdschattingen geven. Ik heb deze bovenstaande tijdschattingen toegevoegd om je alleen een idee te geven van wat voor geruchten zich nu verspreiden in de top van de inlichtingengemeenschap.

Dragons hebben ook gesteld dat “het duister te ver is gegaan en hun acties zijn genoteerd. Er zullen maatregelen worden getroffen dat de kosmische balans is hersteld.”.

Een andere bron heeft gesteld dat “Microsoft programmeurs wijs moeten kiezen of zij de krachten van evolutie volgen of de krachten van verval. Deze keuze zal drastische consequenties in hun levens hebben.”.

Het statement hierboven is gerelateerd aan, maar niet gelimiteerd tot het volgende:

http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=86120

Een andere hint dat wij in de laatste stadia zitten is het feit dat het Syrische pentagram nu is bevrijd, met het laatste vortexpunt (Raqqa) heel recent bevrijd:

https://www.almasdarnews.com/article/raqqa-city-officially-declared-isis-free-long-campaign/

https://www.almasdarnews.com/article/nearly-92-syria-freed-islamic-state-russian-defense-ministry/

De reden waarom de duistere krachten in staat waren om zoveel slechtheid te doen is dat niemand ze tegenhield. Nu, terwijl het aantal overgebleven plasma bommen snel aan het afnemen is, zullen er meer en meer fysieke acties zijn die als enig doel hebben om de cabal in hun acties te stoppen.

Naast plasma anomalie, is fysieke pijn de tweede meest krachtige bron van slechtheid, wanneer het is gecombineerd met negatieve vrije wil. Fysieke pijn komt van imperfecte evolutie van het centrale zenuwsysteem in de fysieke lichamen op planeten met een excessieve hoeveelheid primaire anomalie. Angst voor fysieke pijn is de bron voor traumagebaseerde hersenprogrammering die de gemeenschap structureert op planeten die door de duistere krachten worden gecontroleerd, waarvan de laatste planeet de planeet Aarde is.

Nu zijn de Lichtkrachten begonnen met het tot in de kern oplossen van het gehele traumagebaseerde hersenprogrammeringscomplex op planeet Aarde met hun geavanceerde technologieën, op een manier die hier niet zal worden beschreven.

Als een positief neveneffect van de huidige acties van de Lichtkrachten zijn er veel doorbraken in geneeskunde die de levens van veel mensen veel makkelijker zullen maken.

http://www.independent.co.uk/news/science/microchip-tech-skin-cells-heal-wounds-nerves-organ-damage-treatment-breakthrough-ohio-state-a7882981.html

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170807120530.htm

De volgende uitvinding lijkt heel erg op wat de Resistance in de laatste twee decennia gebruikt:

https://sydney.edu.au/news-opinion/news/2017/10/05/_squirtable_-elastic-surgical-glue-seals-wounds-in-60-seconds.html

https://www.forbes.com/sites/robertglatter/2017/10/08/the-surgical-glue-that-can-repair-an-injury-in-60-seconds/#16db45475ac8

De Pleiadians zouden nu mensen willen helpen met chronische pijn, en zij hebben een protocol ontwikkeld dat kan helpen om de pijn te verlichten. Als jij chronische fysieke pijn hebt, kun je drie maal in jouw hoofd herhalen:

“Command PB stardust”

De Pleiadians zullen dan hun geavanceerde technologieën gebruiken om jouw centrale zenuwstelsel binnen te gaan om jouw pijn te verlichten. Dit nieuwe protocol is nog in ontwikkeling en is in zijn effectiviteit gelimiteerd, en de Pleiadians vragen om feedback. Degenen die dit protocol zullen gebruiken wordt gevraagd om over zijn effecten te rapporteren in de ‘comment’ sectie op mijn blog waar dit artikel is geplaatst.

(Redactie eventnl: je kunt ook je ervaringen in het Nederlands beschrijven onder deze vertaling en dan zal ik het naar het Engels vertalen en met jouw naam op Cobra’s blog plaatsen).

Ik kan verder niets meer zeggen over de situatie, maar de komende maanden zullen zeer interessant zijn.

Je kunt helpen met de uiteindelijke push door deze meditatie te doen:

https://recreatingbalance1.blogspot.com/2017/10/gaia-yaldabaothplasma-parasites.html?m=1

Onder deze link vind je de NL-vertaling van deze meditatie.

 Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 7 november 2017 in Cobra, Meditatie, The Event

 

Tags: , , , , , , ,

Bericht van Cobra, 23 augustus 2017, Eenheid Meditatie Rapport

Onze meditatie was het keerpunt in het bevrijdingsproces van onze planeet:

https://www.youtube.com/watch?v=y97rBdSYbkg (red: beslist bekijken, heel leuk)

Een paar miljoen mensen waren geïnformeerd over de meditatie met meer dan een kwart miljoen die feitelijk deelnamen, dus het was onze krachtigste meditatie ooit.

De eenheid en de resonantie die wij hebben bereikt was opmerkelijk en het was een signaal voor het Centrale Ras dat het ontwaakte deel van de menselijke bevolking in staat zal zijn om het Licht in eenheid te houden wanneer de Event plaatsvindt, en dat het nu tijd is om deze planeet door zijn ascentieproces te laten gaan. Dit betekent dat van nu af aan de energieën van het Galactische Centrum exponentieel zullen intensiveren totdat alle duister is gezuiverd en de planeet is bevrijd.

Tijdens de meditatie is de kritieke massa van het Nieuw Atlantis energiegrid rondom de planeet gecompleteerd, en van nu af aan is dit grid sterk genoeg om de energieën van de Event te hanteren. Van nu af aan zal het Nieuw Atlantis energiegrid worden gebruikt door de Lichtkrachten om missie activeringscodes door te geven in de vorm van openbarende dromen, indrukken en visies naar het ontwaakte deel van de menselijke bevolking.

Meer dan de helft van de overgebleven plasma anomalie van de Yaldabaoth entiteit was getransmuteerd, en de Oostkust plasma anomalie vortex is nagenoeg verdwenen. Wat is overgebleven zijn kleinere fragmentarische ontbindende plasma anomalie vortexen in Washington DC en New York. De archons gebruikten occult de Oostkust plasmavortex om de cabal te beschermen en nu dit beschermende schild vrijwel is verdwenen zullen veel acties van de cabal, inclusief hun extensieve kindermisbruiknetwerken, snel worden blootgelegd voor de algemene bevolking.

De Lichtkrachten waren heel actief in de laatste paar maanden om de zwarte steen te verwijderen, en onze Eenheid Meditatie gaf de benodigde ondersteuning voor de uiteindelijke duw, en nu is de zwarte steen bijna verdwenen. Het zal binnen een week volledig zijn geschoond, en alle anomalie die ermee is geassocieerd binnen een maand. Wanneer dat gebeurt zal de RHIC collider op Long Island alle nut voor de chimera groep verliezen en zij zullen stoppen het te gebruiken. Dus zal het gewoon een van de vele colliders rondom de wereld worden, niet capabel om serieuze schade voor de mensheid aan te richten.

Dit alles heeft zo’n 80 overgebleven leden van de chimera groep in paniek gebracht. Twee groepen daarvan hebben Long Island al verlaten, voelend dat hun locatie nu te bekend is.

De eerste groep heeft zich nu rondom hier geconcentreerd:

https://www.bizjournals.com/washington/blog/fedbiz_daily/2012/05/darpa-moves-into-new-13-story-hq-in.html

De tweede groep hier:

https://en.wikipedia.org/wiki/Peterson_Air_Force_Base

En de derde groep blijft op de kloonfaciliteit onder dit lab:

https://en.wikipedia.org/wiki/Cold_Spring_Harbor_Laboratory

Het belangrijkste obstakel dat nog steeds moet worden opgeruimd voordat de Event plaatsvindt zijn de overgebleven plasma toplet bommen.

EARTH EX oefening die nu plaatsvindt geeft extreem waardevolle intel aan de Resistance over hoe de infrastructuur in stand te houden wanneer de Event plaatsvindt:

http://www.eiscouncil.com/EarthEx

Bepaalde Resistance agenten zijn op een zekere manier bij deze oefening betrokken en dit zal ons een volgende stap dichter bij de Event brengen.

Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 24 augustus 2017 in Cobra, Meditatie, The Event

 

Tags: , , , , , , ,

Bericht van Cobra, 5 juli 2017, Planetaire Situatie Update

De belangrijkste focus van de Lichtkrachten nu is het schonen van het plasma “hoofd” van de Yaldabaoth entiteit, toplet bommen, zwarte steen, en primaire anomalie geassocieerd met dit alles. Dit is een hele gevoelige operatie en ik hoop dat begrepen wordt dat ik niet veel intel erover kan geven voordat het is volbracht.

Na de voleinding van deze operatie zullen er plotselinge en onverwachte doorbraken zijn die zullen overstromen in de Event.

De chimera groep is meer en meer bezorgd over de “invasie van de Galactische Confederatie vloot” en zij zijn hun verdedigingsposities aan het opkrikken in de Lage Aarde baan. Zij zitten achter de creatie van de zesde poot van het US leger:

http://news.antiwar.com/2017/06/29/house-votes-to-make-space-corps-the-sixth-branch-of-us-military/

Deze achterkamertjes overeenkomst heeft veel congresleden bij verrassing genomen

https://federalnewsradio.com/defense-news/2017/06/house-panel-votes-to-split-air-force-create-new-u-s-space-corps/

http://www.foxnews.com/us/2017/06/23/space-warfare-america-could-soon-have-new-branch-military-protecting-outer-space.html

Ook is de Air Force zelf zich aan het voorbereiden voor een mogelijke confrontatie tussen de Galactische Confederatie en de chimera-geïnfiltreerde Air Force laatste verdedigingslinie tegen de Lichtkrachten in de Lage Aarde baan:

http://mysteriousuniverse.org/2017/06/the-us-air-force-is-preparing-for-war-in-space/

Deze militaire confrontatie zal mogelijk net voor de Event zijn en als het plaatsvindt zal het kort, spectaculair, gelimiteerd zijn in zijn bereik, en het zal worden besloten met een volledige nederlaag van de chimera.

Ondertussen zijn de Lichtkrachten aan het pushen naar volledige disclosure.

Het eerste veelbelovende signaal is deze nieuwe naar voren gebrachte “planeet 10”, die veel meer lijkt op de werkelijke Planeet X dan de eerder naar voren gebrachte “planeet negen”.

https://uanews.arizona.edu/story/ua-scientists-and-curious-case-warped-kuiper-belt

https://www.space.com/37295-possible-planet-10.html

De baanelementen van deze nieuwe naar voren gebrachte planeet zitten heel dicht bij de werkelijke Planeet X, zoals je hier kunt zien:

http://2012portal.blogspot.com/2016/01/planet-x.html

NASA (Never A Straight Answer [= nooit een rechtstreeks/eerlijk antwoord]) was gedwongen om het bestaan te ontkennen van geheime ruimteprogramma’s toen Alex Jones een interview had met Robert David Steele en het interview de mainstream media bereikte:

http://exopolitics.org/slave-colony-on-mars-claim-goes-mainstream/

http://phibetaiota.net/2017/07/michael-salla-expolitics-including-mars-colony/

https://www.space.com/37366-mars-slave-colony-alex-jones.html

Maar toen kreeg Elon Musk’s toekomstige Mars kolonie wederom mainstream support, eenvoudigweg omdat zij het niet langer kunnen achterhouden. De mensheid zal uit de quarantaine breken en naar de ruimte gaan, op de ene of op de andere manier:

https://www.space.com/37200-read-elon-musk-spacex-mars-colony-plan.html

Ondertussen zijn de Lichtkrachten op de oppervlakte van de planeet begonnen om bepaalde objecten en krachtplaatsen te activeren binnen het planetaire energiegrit, als onderdeel van het Nieuw Atlantis project onder leiding van de Graaf van Saint Germain.

De eerste plaats die in het proces van activering zit is de Tempel van Liefde nabij Petit Trianon:

http://en.chateauversailles.fr/discover/estate/estate-trianon/english-gardens#the-love-monument

Het kabinet van bewegende spiegels in het Petit Trianon gebouw is de plaats waar echte Godinnen mysteries van Atlantis waren verankerd in 1776 door de Prinses de Lamballe en Marie Antoinette, zoals geïnstrueerd door de Graaf de Saint Germain.

De koningin van Frankrijk was in de mysteries van de Godin geïnitieerd en hier is het occulte bewijs voor degenen die er klaar voor zijn om het te begrijpen:

De activering van Petit Trianon stuurt krachtige Godinnenenergieën door een leylijn die door de Tempel van Liefde op Long Island gaat, effectief de oosterse US plasma anomalie vortex genezend:

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2017/06/new-atlantis-alignment.html
(red: hier de vertaling van dit artikel)

Het andere krachtobject dat in het proces van activering is, is de Kroon van St. Stephen:

https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Crown_of_Hungary

http://www.lmrkat.hu/szentkorona.html

Deze talisman van kracht stuurt nu krachtige energieën van het Sirius sterrenstelsel, die de positieve Tempelierskrachten achter Viktor Orban kracht geven in zijn gevecht tegen de cabal krachten die proberen om Europa te vernietigen.

Hij is tegen Soros:

http://dailycaller.com/2017/06/29/hungarian-pm-soros-threatens-the-peace-in-europe-with-his-mafia-network/

En tegen de vernietiging van de Europese gemeenschap die door Angela Merkel was geïnitieerd, de belangrijkste promotor van het Kalergi plan:

http://www.renegadetribune.com/angela-merkel-kalergi-plan-destruction-white-race/

https://sovereignwales.com/2016/09/20/the-genocidal-kalergi-plan-to-destroy-the-indigenous-nations-and-peoples-of-europe/

(red: vertaling van Kalergi Plan volgt)

Positieve Tempelierskrachten en veel positieve Witte Adel families van het vroegere Oostenrijks-Hongaarse rijk staan voor Europa:

https://visegradpost.com/en/2017/06/23/the-central-european-defence-cooperation-commited-against-mass-migration/

Hier is een hint:

http://www.rumormillnews.com/esterhazy_connection.htm

Ik zal intel vrijgeven over andere objecten en krachtplaatsen die de geopolitieke situatie beïnvloeden zodra ik het groene licht krijg om dat te doen.

Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

 
1 reactie

Geplaatst door op 6 juli 2017 in Chimera, Cobra, Disclosure, Geheime ruimteprogramma's

 

Tags: , , , , , , , , , ,

Reactie op de recente poging om de Resistance Movement in diskrediet te brengen, 25 april 2017, door Edward Morgan van Prepare For Change

“Er is veel entertainment op het internet, en terwijl de cabal kronkelt in zijn doodsweeën is de wanhoop duidelijk.”

(Red: dit is een reactie van PFC op het onzinnige bericht dat op internet circuleert met de titel ‘Cobra = cabal”. De wanhoop moet inderdaad groot zijn.)

In de laatste Situatie Update van Cobra op 22 april 2017 heeft Cobra alle Lichtwerkers en Lichtstrijders geïnformeerd dat, doordat de cabal niet in staat is geweest om de derde wereldoorlog te beginnen, zij een ‘elektronische oorlog’ voeren tegen sleutelwerkers en -strijders van het Licht. Hij heeft ook een krachtig ultimatum gesteld – een waarschuwing – naar de cabal, stellend: “Iedereen die een gericht energiewapen gebruikt tegen een burger doelwit, hetzij bewust hetzij onbewust, bedrijft een misdrijf tegen de mensheid en kan erop rekenen er op te worden afgerekend”. Hij stelde verder dat een “internationaal diplomatiek en politiek schandaal met ver reikende consequenties, dat bepaalde sleutelfiguren van de US ontmaskert die verantwoordelijk zijn voor het gebruik van deze wapens tegen de burger bevolking, snel kan exploderen”.

Cobra zei ook dat dit een duidelijke poging is om de werkers van het Licht van de oppervlakte van de planeet te verwijderen, aangezien de Lichtwerkers en Lichtstrijders met hun macht van hun gezamenlijk bewustzijn een van de belangrijkste obstakels zijn voor de plannen van de cabal om een wereldoorlog te creëren. Hij legde verder uit hoe deze wapens worden gebruikt door de cabal agenten, wereldwijd, een heel belangrijk segment van de burgerbevolking martelend. Hij vroeg iedereen om dit breed te verspreiden en voegde er een link bij waarin wordt uitgelegd wat “gerichte energiewapens” zijn.

(red: zowel Cobra’s post als de vertaling van deze uitleg vind je hier)

Cobra waarschuwt ons al jaren voor de energie en plasma scalar apparaten die negatief kunnen beïnvloeden en onze fysieke lichamen schaden. De chimera groep gebruikt deze apparaten om Lichtwerkers en Lichtstrijders aan te vallen door hun lichaamsfuncties te beïnvloeden, die ademhaling en hartritme verstoren. De chimera groep gebruikt deze scalar lasers ook om gedachtevormen te projecteren in de hoofden van Lichtstrijders, plasma infrasound om de frequentie van het aura membraan van Lichtwerkers te verlagen, en plasma ultrasound apparaten. Het is de ultieme spionage en surveillance machine.

Het blootleggen en tentoonstellen van de recente pogingen van de cabal om het werk van het Licht te stoppen heeft een zenuw geraakt en creëerde een onmiddellijke terugslag van de cabal. In basis is nu DE CABAL ZELF aan het claimen dat “Cobra is de cabal”, terwijl in realiteit Cobra het verste weg is van de cabal. Iedereen die gelooft dat ‘Cobra is de cabal’ is –  even bot gezegd – een idioot. Als je zulke waanzin gelooft zou het het beste zijn om jezelf te verdiepen in dit topic voordat je ongefundeerde beschuldigingen uit.

Sommige websites hebben correct gesteld dat deze recente dwaze commentaren die ronddwalen dat ‘Cobra ia de cabal’ eenvoudigweg laten zien dat de persoon die zulke dingen schrijft onwetend is van de feiten, Cobra’s werk niet heeft gevolgd, of enig onderzoek heeft gedaan. Gebalanceerde mensen die hun research hebben gedaan kunnen duidelijk door de laatste pogingen van de cabal heen zien om Cobra en zijn organisatie in diskrediet te brengen. Hier is een van deze gebalanceerde commentaren:

— Ik, persoonlijk, heb geen enkele intentie of zo waargenomen om ‘angst aan te jagen’ in de laatste post van Cobra, die hierboven is genoemd. Deze post was meer een ‘wees je hiervan bewust’ en ‘hier is hoe jij jezelf ertegen kunt beschermen’ artikel. Dat ‘andere artikel’ maakte de beschuldiging dat Cobra’s post was om angst aan te jagen en het creëren van angst. Dat artikel lijkt de intentie te hebben om Cobra (en zijn Licht gemeenschap) in diskrediet te brengen, en het werk dat zij hebben gedaan en doen om ons op ascentie voor te bereiden. Dit is een oude tactiek. Wat anders is nieuw? —

Als er op dit punt geen gevaar is voor de mensheid van de cabal, en desinformatie en leugens zijn niet langer toegestaan in dit land, zoals de beschuldiger die de vreemde naam gebruikt “iemand die weet” claimt, waarom zijn dan de CNN en al de andere MSM websites nog steeds gevuld met duidelijk ‘vals nieuws’ vanmorgen? Waarom hebben wij nu dan geen disclosure? Ik heb het over disclosure over de buitenaardse aanwezigheid. Buitenaardsen, zowel positief als negatief, zijn hier voor miljoenen jaren geweest.

Als er geen gevaar is voor de mensheid van de cabal omdat de “iemand die weet” en zijn team het nu allemaal onder controle hebben, waarom dan zijn er nog steeds oorlogen gaande in het Midden-Oosten? Waarom zijn de bankiers nog steeds huizen aan het inpikken van mensen en gaan door met het stelen van ieders geld? Waarom zijn er overal nog steeds massa’s die lijden waar niet over wordt gesproken en waarom gaan er nog steeds miljoenen dood door honger als de cabal al onder ‘hun controle’ is? Waar is de RV en GCR waarvan de desinformatie agent met de naam “iemand die weet” altijd claimt dat het VOLGENDE WEEK of VOLGENDE MAAND zal gebeuren … waarom komt deze ‘volgende week’ of ‘volgende maand’ nooit terwijl het gevecht TEGEN de RC en GCR non-stop is doorgegaan gedurende de laatste 10 jaar?

Waarom zegt deze persoon, die zichzelf “iemand die weet” noemt (die in het verleden andere kwaadaardige beschuldigingen heeft geuit), nu dat Cobra niet de waarheid vertelt maar angst aan het verspreiden is. “Iemand die weet” weet dus niet veel.

Waarom zegt hij in zijn artikel dat hij in Dinar Chronicles postte dat Cobra een ‘vrouw’ is terwijl iedereen die Cobra kent of heeft geluisterd naar zijn vele Youtube interviews die online zijn geplaatst als een feit weet dat Cobra een man is. Dit alleen al is een enorme leugen. “Iemand die weet” weet niet veel beste mensen, denk er altijd aan: “Door hun vruchten zult u ze kennen”. (Matthew 7:15-20)

Alle beloften en voorspellingen die door de agent provocateur met de naam “iemand die weet” zijn gemaakt zijn nooit bewaarheid geworden, alhoewel hij claimt om zijn intel te krijgen van de hoogste bronnen en van de ‘grandfather’ (wie dit dan ook moge zijn) zelf. Wakker worden mensen, hoe vaak moet er tegen je worden gelogen om in staat te zijn een leugenaar te zien?

Helaas hebben andere desinformatie agenten nu van de gelegenheid gebruik gemaakt en zijn bezig om meer leugens over Cobra en zijn organisatie te verspreiden. Andere desinformatie agenten zeggen dat Cobra zei dat marihuana slecht was omdat het ‘nanites’ bevatte. “Hoe slecht klinkt dit”. Deze claim is eenvoudig een verkeerde, onjuiste parafrasering van Cobra’s woorden. Leest Cobra’s laatste interview. Je zult zien dat hij alleen een vraag over marihuana beantwoordde.

Hier is dit stukje uit het interview:

Aaron – Volgende vraag. Ik vond dit volgende statement en ik zou willen dat je mij vertelt wat je erover weet. Dit statement begint met te zeggen: denk je echt dat je pure marihuana zult krijgen, of zuivere marihuana? Denk eens na! Dit is de marihuana, vooral de legale medicinale graad, die is gecatalogiseerd in Quantico Virginia bij de FBI; geïmplanteerd en gechipt … nano tech, het is allemaal GMO nanite compatibel, hele kleine computersystemen. Hetzelfde als met alle rookwaren, vape, junk food, enz. Hij vraagt, is dit waar?

COBRA – Ja, het is waar

Ja, dit is alles wat Cobra zei!

Denk je werkelijk dat de marihuana die speciaal wordt gekweekt, geproduceerd en netjes verpakt alleen voor jou, door jouw CIA, FBI en Monsanto vrienden, voorzichtig is gecreëerd met het hoogste goed voor jou in hun hoofden?

De ‘bottom line’ is dat al deze zogenoemde waarheidszoekers of zogenaamde blogs van het licht moeten beginnen hoger onderscheidingsvermogen te gebruiken wanneer zij artikelen plaatsen met zulke achterbakse en ongefundeerde beschuldigingen tegen zusterorganisaties die door de jaren heen hun toewijding aan het Licht hebben bewezen.

Wanneer je ermee doorgaat om te posten of mensen te interviewen die STEEDS WEER hebben bewezen dat hun informatie en claims onjuist zijn en onwaar, en hun vele voorspellingen altijd inaccuraat blijken te zijn – is dit alleen maar puur onverantwoordelijk! Door te helpen om leugens te verspreiden, bewust of onbewust, inclusief Youtube kanalen en blogs, maak jij jezelf het tegenovergestelde  van wat je claimt te zijn. Je wordt de indirecte kanalen en middelen van het duister.

Dit hele drama heeft mij een trieste les geleerd: Onze gemeenschap van “ontwaakte” blogs en sites is werkelijk niet veel anders dan de “valse nieuws” MSM kanalen, wij zijn dezelfde sensatiezoekers en even gemakkelijk te manipuleren als zij.

Op zijn minst, als je de adrenaline voelt vloeien en de drang om de eerste te zijn om ‘iets’ te posten, neem de tijd om je eigen onafhankelijke onderzoek te doen voordat je iemand beschadigt of het image van wat werkelijke Lichtstrijders verkeerd afschildert, alleen maar omdat het nieuws ‘sensationeel’ genoeg lijkt om te worden geplaatst op je blogs of Facebook pagina’s.

Deze link, http://2012portal.blogspot.com/  zegt:  “This blog is the official communication outlet for the Resistance Movement.” (Dit blog is het officiële communicatiekanaal voor de Resistance Movement)

De Resistance Movement zijn Pleiadians die leden zijn van de GFL (Galactische Federatie van het Licht) die hier zijn om deze planeet te bevrijden van de chimera groep die hem controleert. Beste vrienden, er is een oorlog in de hemelen gaande. Ja kunt klaar zijn voor de “Event” als je blijft luisteren naar degenen die hier zijn om je liefdevol te gidsen en je te helpen door het proces door het vertellen van de WAARHEID.

Of, in plaats daarvan kun je luisteren naar de agenten van de tegenstanders die hier zijn om je verward te houden door jou prachtige leugens te vertellen die je wilt horen.

Denk aan het advies dat Cobra ons verschillende malen heeft gegeven om desinformatie agenten te herkennen: “Een persoon die van zijn pad af gaat om publiek van anderen van het Licht de geloofwaardigheid aan te vallen en in diskrediet te brengen is een signaal dat de aanvaller een desinformatie agent is”.

Ik laat je achter met de volgende boodschap die deel uitmaakt van onze Prepare For Change organisatie Missie Statement: “Men moet onder ogen zien dàt wat IS zodat hij het kan veranderen naar een pad van glorie in plaats van een pad naar slavernij en vernietiging”.

Je zou kunnen vragen, “hoe kan het kennen van deze waarheden mij vrijmaken?”

Denk hieraan: de waarheid mag niet altijd prettig zijn om te kennen, vooral in deze tijden. Maar als je het eenmaal weet kun jij jezelf voorbereiden en herinneren hoe het God’s co-creatieve geest mogelijk te maken om je te helpen bij het maken van strategische plannen van actie om balans terug te brengen in alle ongebalanceerde omstandigheden.

Aan de andere kant, wanneer je onwetend bent van de waarheid, wat helaas de situatie is voor de meeste mensen op onze planeet, zul je niet in staat zijn om je voor te bereiden om de noodzakelijke gebalanceerde veranderingen te maken. Je zult in plaats daarvan lijden onder de consequenties van jouw inactiviteit of ongebalanceerde actie, wat een resultaat is van onwetendheid.

Waarheid is behoorlijk onaangenaam en op zijn minst onplezierig. Willen wij je van je stuk brengen of je plezier wegnemen? Nee – maar waarheid zal je vrij maken en je plezier brengen.

Maar alleen plezier zal je geen vrijheid brengen.

Wij houden van je.

Vertaald door Veronica

http://prepareforchange.net/2017/04/25/respond-to-the-latest-attempt-to-discredit-the-resistance-movement/

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 26 april 2017 in Cobra, Resistance Movement

 

Tags: , ,

Bericht van Cobra, 13 april 2017, Vredesmeditatie Rapport

Ook al is de kritieke massa niet gehaald, onze Vredesmeditatie was een enorm succes. Gegeven het feit dat wij, als gevolg van de urgentie van de situatie, maar vier dagen hadden om dit te organiseren op een zeer ongelegen tijdstip tijdens een werkdag, en gegeven het feit dat de cabal bijna volledig het delen van deze meditatie op Facebook heeft geblokkeerd, waren wij zeer succesvol.

Een paar uur voor de meditatie was er dit sein in de lucht:

http://www.amsmeteors.org/2017/04/bright-fireball-over-san-diego-ca/

Op het hele exacte moment dat ik deze meditatie online wilde zetten afgelopen vrijdag heeft iemand heel veel moeite gedaan om de hele Blogger offline te krijgen:

http://downdetector.com/status/blogger/news/121741-problems-at-blogger

Het is interessant om te zien dat de cyberaanval op Veterans Today deze website neerhaalde gedurende 12 uur, ruwweg op hetzelfde tijdstip. Volgens hun bronnen was de US Army Cyber Command op Fort Huachaca verantwoordelijk, het spoor leidend naar generaal McMaster. Kennelijk willen zij niet dat DIT artikel wordt gepubliceerd:

http://www.veteranstoday.com/2017/04/06/swedish-medical-associations-says-white-helmets-murdered-kids-for-fake-gas-attack-videos/

Zoals de Resistance heeft voorspeld was dinsdag het moment van maximale spanning. De archon families die hier zijn beschreven:

http://benjaminfulford.typepad.com/benjaminfulford/2017/04/many-people-died-to-obtain-the-sent-to-me-by-the-individual-below-who-for-good-reasons-wishes-to-remain-anonymous-i-like-t.html

(red: deze publicatie van Benjamin Fulford is ook vertaald, zie aan het eind van dit bericht van Cobra)

vooral Orsini en Pallavicini, probeerden Doom 33 eindstrijd wereldvernietingsprogramma te activeren via hun Khazarian ‘underdogs’ binnen het Omega grit, om de eindstrijd profetieën te laten uitkomen:

http://stateofthenation2012.com/?p=70849

Dit was snel voorkomen een paar uur later, toen de Pleiadians met sommige sleutelcontactpersonen binnen het Russische en Chinese leger contact hadden opgenomen, wat ook mogelijk was gemaakt – naast andere redenen – door de energie ondersteuning die wij met onze meditatie hebben gemaakt aan het energiegrit rondom de planeet.

De Pleiadians hadden een korte discussie met Putin, “hem bepaalde zaken vertellend die hij persoonlijk niet kon waarderen”, maar toen zij aan hem uitlegden wat op het spel staat, begreep hij, nam het risico, en koos ervoor om samen te werken met het Licht.

Als al dit wapengekletter wereldwijd niet snel stopt, liggen de volgende opties op tafel, afhankelijk van het niveau van urgentie: ‘exposure, disclosure en removal’ (ontmaskering, openbaarmaking en verwijdering).

Exposure betekent dat de Russische media gedetailleerde intel zal vrijgeven over A) wereldwijd illuminatienetwerk en hun operaties en/of B) geheime bondgenootschappen tussen de US regering en negatieve buitenaardsen.

Disclosure betekent volledig vrijgave van intel over buitenaardse aanwezigheid, financiële reset en de Event, via Russische en Chinese media, wat in feite al is begonnen:

https://v.qq.com/x/page/c0390w2t2hv.html

Removal betekent dat Spetsnaz agenten zich bezig houden met het illuminatienetwerk, beginnend met de ‘onheilige vier’.

Exposure begon onmmiddellijk met Putin die het vertelde precies zoals het is:

https://www.rt.com/news/384333-putin-idlib-attack-provocation/

Als een resultaat van onze meditatie en de Pleiadian interventies wordt er opeens over vrede gesproken:

https://www.washingtonpost.com/world/chinas-xi-in-call-with-trump-urges-peaceful-settlement-to-korea-crisis/2017/04/12/63c127a3-40fc-4115-ae25-3399900c9108_story.html?utm_term=.039fc8e242c3

https://www.rt.com/usa/384455-trump-assad-animal-syria/

https://www.rt.com/usa/384633-trump-russia-lasting-peace/

Vrezend dat volledige disclosure gebeurtenissen ze nu zullen inhalen, heeft de NASA zich gehaast om aan te kondigen dat er een mogelijkheid is van buitenaards leven op de Saturnus maan Enceladus:

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/04/13/nasa-announce-major-discovery-ocean-worlds-search-alien-life/

Dit is de eerste keer in de menselijke geschiedenis dat de mainstream wetenschap openlijk heeft toegegeven dat er een mogelijkheid is dat wij niet alleen zijn.

Dragon bronnen hebben gecommuniceerd dat bepaalde vertegenwoordigers van de cabal nu hun overgave onderhandelen, maar de Resistance is heel sceptisch over wat hier uit zal komen.

Er is nog steeds veel werk dat moet worden gedaan, want het conflictknooppunt in Noord Korea is nog niet opgelost:

https://www.rt.com/news/384554-us-armada-china-korea-menace/

http://www.veteranstoday.com/2017/04/13/pravda-north-korea-nuclear-war-to-start-on-the-day-of-the-sun/

De Pleiadians kunnen wellicht verdere actie ondernemen en de Resistance blijft op ‘full alert’.

Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

Hieronder de vertaling van de publicatie van Benjamin Fulford waar Cobra naar verwijst:

http://benjaminfulford.typepad.com/benjaminfulford/2017/04/many-people-died-to-obtain-the-sent-to-me-by-the-individual-below-who-for-good-reasons-wishes-to-remain-anonymous-i-like-t.html

04/12/2017

Benjamin Fulford: Veel mensen zijn gestorven om de zending te pakken te krijgen die aan mij is gestuurd door het individu hieronder die, om hele goede redenen, anoniem wenst te blijven.

Anoniem individu: Ik zou commentaar willen geven op iets wat jij zei in de video met de titel “Benjamin Fulford On David Rockefeller’s Passing & the Power Vacuum Created. The Ochelli Effect 2017” (red: video te zien als je de link naar het Engelstalige artikel volgt)

In de video zeg jij dat je gelooft dat “de Rothschilds neutraal zijn en alleen maar alleen willen worden gelaten”. Ik kan je vertellen dat al dezen in posities van absolute macht, zoals de koningin van Engeland, de Rothschilds, de Bushes, de Clintons, de Rockefellers, de paus, de verborgen jezuïetenhiërarchie, etc…. zij zijn allemaal EEN grote blije bloedfamilie.

Zij zijn allemaal nichten, neven, ooms en tantes van elkaar. Ik ken sommige van deze mensen dus laat hen je niet voor de gek houden!

Zij zijn als Medusa, een enkel maar complex brein met veel kleine slangenhoofden verbonden. De belangrijkste figuren staan zelfs niet eens in het publieke oog, de top van de piramide is bekend als de zwarte adel ofwel “Ancient Egyptian Ptolemaic Dynasty Rulers”; “The Saturnalia brotherhood”, “The Real 13 Zoroastrian Bloodlines of The Illuminati”.
De volgende lijst van misdaadfamilies staan in volledige controle van de onderneming van Jesus (Jesuits); “High Grey Council Of Ten”, “the Black Pope”, “the White Pope” en al het andere waar jij het vaak over hebt, inclusief alle koninkrijken rondom de globe. Dit zijn de families die het complexe brein / hoofd van de slang vormen. De zelf-benoemde Luciferian halve goden die regeren over hun eigen G.O.D. (Goud, Olie, Drugs):

House of Borja
House of Breakspeare
House of Somaglia
House of Orsini (Orso)
House of Conti
House of Chigi
House of Colonna
House of Farnese
House of Medici
House of Gaetani
House of Pamphili
House of Este
House of Aldobrandini

Zoals je zag staan de Rothschilds niet in de top 13. Er zijn natuurlijk andere machtige misdaadfamilies zoals de Maximum familie, de Pallavicini (Maria Camila Pallavicini is machtiger dan koningin Elizabeth). Ja, koningin Elizabeth is onderschikt aan deze mensen.

De meest machtige man in de wereld is de ‘Grey Pope” (grijze paus), zijn naam is Pepe Orsini en hij woont ergens in Italië, hoogst waarschijnlijk Venetië en het vaticaan. Hij controleert de zwarte en witte pausen die nu beiden algemeen zijn. De grijze paus blijft altijd ongezien!

Heb jij opgemerkt dat David Rothschild trouwde met princes Olimpia Aldobrandini? Want zij zijn allen een enorme familie die altijd hun laatste namen veranderen om de samenzwering verborgen te houden en om publiek nauwkeurig onderzoek te vermijden. Veel van deze mensen leven nu in Azië, vooral China, India, Japan, Singapore, Indonesië en de Filippijnen. Wat vertelt dit jou? Ja, om de nieuwe wereldorde te creëren met Azië aan het stuur? Dit is waarom zij langzaam al de US producerende infrastructuur verschoven naar Azië en China.

In het kort; de zwarte paus is de president van deze wereld en de Bourbon koning van Spanje is de monarch van de wereld (niet koningin Elizabeth zoals de meesten geloven). Hij controleert het vaticaan via de jezuïeten – De Spaanse Borgia’s / Borja creëerden de jezuïeten – Hij is ook bekend als de koning van Jeruzalem. (Wat vertelt dit jou over wie in het geheim regeert over de Zionisten – Khazarian globale staat van Israel?) En de grijze paus is de “vastgestelde” regeerder over dit alles!

Als jij je afvraagt waarom het altijd Italianen zijn en geen Spanjaarden die regeren over vaticaan stad? Omdat hun modus operandi is om altijd de show achter de schermen aan te voeren zonder enige publiciteit of publieke bijval, en om niet aan te wakkeren de 500+ jaren oude Italiaanse haat voor de Spanjaarden. (Voor details hiervan, kijk naar de geschiedenis van verschrikkelijke regering van paus Alexander VI en ook de scheiding van Henry VIII -Engeland- van Catherine van Aragon -Spanje-.)

Wij moeten ermee stoppen om naar landen te kijken als vijanden en beginnen te zoeken naar deze bloedlijnen en hun voetsoldaten, zoals de commissie van 300, Bilderbergers, trilaterale commissie, etc., als de werkelijke vijanden – niet alleen van het menselijk ras maar van al het leven op deze planeet!

Als wij werkelijk het machtsvacuüm willen creëren dat wij nodig hebben op de top van de piramide van macht, om effectief te beginnen met het implementeren van wat echte veranderingen, moeten wij deze gedemoniseerde mensen vervolgen. Maak je niet druk over de kunst en de schatten die zijn opgeslagen binnen hun compounds, voor elk jaar dat een van hen leeft sterven 100.000 van ons. Welke schat zou zoveel waard kunnen zijn? Wij moeten ze ‘nuke’ voordat zij ons ‘nuke’, simpele logica Benjamin. (red: nuke staat voor nucelaire bommen)

Een laatste opmerking: de beste US politieke leider die wij hebben is verreweg Ron Paul. Hij heeft bewezen om de ideale leider te zijn voor de USA, onderzoek hem goed. Laten wij niet een andere clown steunen. Paul Ryan of enige militaire man zou ook desastreus zijn. Zij weten alleen hoe orders op te volgen, het is verbazingwekkend hoe gehersenspoeld de militairen zijn, altijd blind orders opvolgen.

Het was zo’n opluchting om te lezen wat jij zei over Donald Trump in je rapport van deze week. Ik ben blij dat je hem nu ziet voor wat hij werkelijk is.

Vertaald door Veronica

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 14 april 2017 in Cobra, Meditatie

 

Tags: , , ,

Bericht van Cobra, 28 maart 2017, Korte Situatie Update

Gerechtigheid van Maat! Na het “medicijn te hebben geproefd” had David Rockefeller, het hoofd van de Rockefeller factie van de cabal, een hartfalen en verliet de planeet:

https://www.rt.com/usa/381433-banker-david-rockefeller-dies/

Hij is nu op de plasma laag en probeert te ontsnappen aan de Lichtkrachten; er wordt verwacht dat hij binnen een week is gegrepen en naar de Galactische Centrale Zon wordt genomen.

George Bush Sr., Henry Kissinger en Dick Cheney zullen hem naar verwachting relatief snel volgen, in deze specifieke volgorde.

Ondertussen gaat het verwijderen van de chimera groep door. De Lichtkrachten krijgen eindelijk wat voordeel tegen de chimera en hopelijk zal ik in staat zijn om medio april wat goed nieuws te rapporteren.

Er zijn nu maar zo’n 180 leden van de chimera groep op de planeet overgebleven. Het is een kleine maar toch krachtige en gevaarlijke groep die de quarantaine status van de planeet Aarde in stand houdt door middel van een top quark-antiquark condensaat op Long Island, verbonden aan de plasma toplet bommen:

http://2012portal.blogspot.com/2014/09/planetary-situation-update_16.html

Zij zijn geïnfiltreerd op sleutelposities in de Amerikaanse, Russische en Chinese legermachten, het grootste deel van hen in de US Air Force, effectief voorkomend dat wereldwijd positief buitenaards contact plaatsvindt.

Meer specifiek; hier kun je hen vinden op bepaalde sleutelposities:

https://en.wikipedia.org/wiki/21st_Space_Wing

En meer specifiek hier:

https://en.wikipedia.org/wiki/20th_Space_Control_Squadron

Hier:

https://en.wikipedia.org/wiki/Vandenberg_Air_Force_Base

Hier:

http://www.activistpost.com/2017/03/can-see-stick-butter-space-billion-dollar-spy-agency-youve-never-heard.html

En hier:

https://sputniknews.com/russia/201507281025119227/

Je kunt interessante codenamen vinden zoals Ascension, Cobra en MOSS in hun ruimte surveillance netwerk:

Ongeacht hun inspanningen gaat het disclosure proces verder. NASA heeft foto’s vrijgegeven van de maan Pan van Saturnus, die absoluut niet lijkt op een natuurlijk object:

https://saturn.jpl.nasa.gov/news/3005/cassini-reveals-strange-shape-of-saturns-moon-pan/

Sprekend over NASA, zijn ruimtesonde Voyager is jaren geleden gehackt door de Galactische Confederatie zodra het ons zonnestelsel verliet, het Tachyon membraan / buitenste grens kruisend:

http://www.physics-astronomy.com/2016/10/voyager-2-may-have-been-hacked-as-it.html#.WKYZuzg6BS8

Nu de quarantaine Aarde op het punt staat open te breken beginnen de hoofdplannen om het zonnestelsel te koloniseren meer realistisch te klinken:

http://www.independent.co.uk/news/science/space-colonies-orbiting-earth-20-years-expert-prediction-a7623726.htmlđ

En Rusland heeft zich bij de vele naties gevoegd die plannen om binnen een paar jaar toeristen naar de nabije ruimte te sturen:

http://news.xinhuanet.com/english/2017-02/15/c_136056820.htm

Al deze plannen zijn pogingen van de Lichtkrachten om het proces naar de compressie doorbraak te versnellen.

Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 29 maart 2017 in Cobra, compressie doorbraak, Disclosure

 

Tags: , , , ,

Benjamin Fulford nieuwsbrief, 29 augustus 2016, Duitsland maakt baanbrekende beweging, bereidt zich voor op oorlog om de Khazarian maffia te verslaan

Gedurende de afgelopen paar weken hebben de wielen van geopolitics de modder omgewoeld gedurende een zomer ‘staakt-het-vuren’. Dat eindigt nu.

De Duitse regering heeft een beslissende breuk gemaakt met de Khazarian maffia en heeft zijn burgers opgeroepen om voor 10 dagen noodvoorraad voedsel op te slaan, in voorbereiding op een oorlog voor onafhankelijkheid, volgens zowel CIA en MI6 bronnen. Daar komt bij dat de Duitse regering 600.000 militia leden mobiliseert in voorbereiding op deze oorlog, zo zeggen de bronnen.

De trigger voor deze mobilisatie was een verzoek van de door de Khazarian gecontroleerde US regering aan Duitsland om een enorme valse vlag aanval op zijn terrein te accepteren als een excuus voor totalitaire Khazarian overheersing. De Duitsers hebben besloten om dit verzoek te weigeren en in plaats daarvan zijn zij bondgenoten aan het worden met de Russen en doen zij effectief mee met de UK en Turkije in een door het westen geleide beweging tegen de Khazarian gecontroleerde Amerikaanse regering, daar zijn de bronnen het over eens.

Deze informatie kan worden bevestigd door een serie van Duitse regeringsstatements die in de corporale media worden gezien. Deze bevatten de aankondiging van de oproep voor de noodvoorraad voedsel, een statement door de Duitse minister van buitenlandse zaken dat Duitsland met Rusland moet werken, en een statement door de minister van economische zaken dat de US Khazarian geleide TTIP handelsovereenkomst niet levensvatbaar is.

De Duitse beweging is alleen het openingssalvo van wat wordt verwacht een beslissende campagne te zijn om permanent een einde te maken aan de Khazarian controle van het westen en zijn overgebleven slavenstaten. Verwacht vergelijkbare bewegingen in veel landen als het herfstoffensief tegen de finale Khazarian maffia bolwerken op volle kracht gaat. Als het sneeuwbaleffect doorgaat, hou je ogen op Frankrijk, Japan, Turkije, Saoedi-Arabië en Brazilië, en andere plaatsen in de komende maanden.

Een ander duidelijk signaal dat de zaken niet als gebruikelijk zijn is het feit dat Khazarian presidentskandidate Hillary Clinton te bang is geworden om echte mensen te ontmoeten en is begonnen met het gebruiken van een groen scherm om hiervoor haar campagneverschijningen uit te voeren. Dat is omdat de mensen op de premielijst die door de White Dragon Society is uitgebracht, een voor een uit het publieke zicht aan het verdwijnen zijn. Dat is ook omdat haar massamoordende Bush/Clinton/Rockefeller maffia bazen worden gehaat door een grote hoeveelheid van het ontwakende publiek in de wereld.

De Chinezen van hun kant hebben Hillary opgegeven en, omdat zij ook niet weg zijn van de republikeinse kandidaat Donald Trump, overwegen nu een meer radicale beweging. Zij hebben de Canadese premier Justin Trudeau uitgenodigd om China te bezoeken vóór de grote G20 bijeenkomst op 4-5 september in China. Bronnen in Aziatische geheime gemeenschappen zeggen dat de Chinezen Trudeau zullen vragen of hij geïnteresseerd zou zijn in het leiden van een Mexicaanse/Amerikaanse/Canadese Noord-Amerikaanse alliantie.

Het is echter niet duidelijk hoe bewust van de realiteit Trudeau is. De Canadese corporale pers praat zijn US tegenhanger na, zoals de New York Times, in het presenteren van regelrechte leugens als feiten. In hun wereldbeeld waren het niet de Saoudies en hun Bush/Clinton bondgenoten die Sarin gas in Syrië gebruikten, maar eerder de “dictator Assad” (ook al was hij gekozen in een internationaal geobserveerde poll). In hun wereldbeeld is ook Ruslands Vladimir Putin een duivelse dictator die de Krim peninsula binnendrong. Deze zelfde pers houdt vast aan het wereldbeeld dat Hillary Clinton de redelijke ‘status quo’ kandidaat is en dat Donald Trump een idiote maniak is aan wie niet de macht moet worden gegeven.

De eigen moeder van deze schrijver, die haar informatie krijgt uit Canadese kranten en de Canadese Broadcast Corporation (CBC), heeft visies volgens deze lijnen. Robert Fulford, een prominente Canadese schrijver (niet een rechtstreekse bloedverwant van je correspondent), bijvoorbeeld, schreef een editorial in de Canadese pers die ook op ging met dit wereldbeeld. Dus het is goed mogelijk dat Trudeau nog steeds teveel is gehersenspoeld om de historische kans te begrijpen die de Aziaten hem gaan aanbieden.

In ieder geval gaan de Chinezen er het beste van proberen te maken bij de G20 bijeenkomst waar zij gastheer van zijn. Zij hebben landen uitgenodigd die niet in de G20 zitten om deel te nemen, evenals top Europese Unie leiders, in een signaal dat zij hard gaan duwen voor grote veranderingen in de manier waarop deze planeet wordt geleid. De bijeenkomst volgt op maandenlange gemeenschappelijke verkoop van US Treasury bonds door centrale banken over de hele wereld. Deze keer is het duidelijk dat de Aziaten het niet zullen laten gebeuren dat de gebruikelijke criminelen het overnemen nadat de US corporale regeringsfaillissement onderhandelingen zijn beëindigd.

De eigenaren van de Federal Reserve Board System van hun kant zitten vast in een dodelijke spiraal. Zij drukken hun eigen fiat geld, om aandelen en corporale bonds te kopen, uitgebracht door hun eigen maatschappijen. Het is als een slang die zijn eigen staart opeet. Ieder ander, inclusief oude gewoonten pensioenfonds managers en andere institutionele investeerders met integriteit, ontwijkt de hele beerput die de US financiële markt is geworden.

Dat is de ware reden waarom Fed hoofdpersoon Janeet Yellen vorige week hints gaf naar verhoogde rentetarieven. Als zij proberen de rentetarieven te verhogen zal dit het tegengestelde effect hebben van wat zij verwachten, want het zal worden gezien als een signaal van wanhoop, niet van kracht. Zelfs het plunderen van het Japanse nationale pensioenfonds met meer dan $100 miljard is niet genoeg om deze criminelen te helpen om hun rijk kredietwaardig te houden.

De situatie is zo geworden dat Jacob de Rothschild heeft gewaarschuwd dat het systeem van centrale banken dat door zijn familie is gecreëerd de richting opgaat van ‘system failure’.

De Rand Corporation, een oorlogsopruiende neo-con denktank, heeft op de situatie gereageerd door te zeggen dat de US oorlog zouden moeten verklaren aan China, liever eerder dan later. Echter, zij zijn zo’n 10 jaar te laat met deze oproep. Toentertijd liet het Pentagon simulatie na simulatie draaien over een oorlog met China en het resultaat was altijd hetzelfde, de verliezer zou een nucleaire oorlog ontketenen en het resultaat zou zijn dat 90% van de wereldbevolking sterft en de noordelijke hemisfeer van de planeet wordt onbewoonbaar. Dat is dezelfde reden waarom de Aziaten niets arrogants gaan doen dat het militair industrieel complex zou provoceren om te kiezen voor gezamenlijke zekere vernietiging.

In plaats daarvan is het deel dat hersenen heeft van het militair industrieel complex al aan het omgaan met de situatie met het dwingende argument dat wij niet de Khazarian massa overheersing willen vervangen door Chinees totalitarisme. De Japanners, Koreanen, Indonesiërs, Vietnamezen, Indiërs en anderen begrijpen dit argument, evenals de Chinezen.

In het Midden-Oosten houdt het Pentagon zich aan zijn overeenkomst met de Russen om hun regio’s van invloed te verdelen langs de Euphraat rivier, waarbij de Russen krijgen wat daar west van ligt terwijl de Amerikanen krijgen wat er oost van ligt. De Turken stemmen daar nu ook mee in.

Het vechten dat nu in de regio gaande is, is tegen huurlingenlegers die werken voor oliemaatschappijen die nog steeds worden gecontroleerd door de Clinton/Bush/Rockefeller maffia. De Israëli’s hebben dit ook uitgedokterd en hebben de Russen uitgenodigd om ze te helpen om vrede te vinden met hun buren. Dat zal betekenen dat zij hun Messiaanse waandenkbeelden over het de wereld regeren vanuit Jeruzalem moeten opgeven, en een eerlijke deal met de Palestijnen en anderen moeten accepteren. Zij hebben niet langer de supermacht om te manipuleren dat er voor ze wordt gevochten en dus moeten zij leren nederig te zijn.

http://benjaminfulford.net/

Vertaald door Veronica

 

 
1 reactie

Geplaatst door op 30 augustus 2016 in Benjamin Fulford

 

Tags: , ,

RoundTable discussie met Cobra, Red Dragon Ambassador, Alfred Lambremont-Webre en Capt. Max Steel, 29 juli 2016, GoldFish Report

Aan het begin van het interview wordt de beroemde Charlie Chaplin speech uit zijn film ‘The Great Dictator’ beluisterd. De titel van de speech is “Een boodschap aan de Mensheid”, en het is een prachtige oproep aan de mensheid om de macht in eigen hand te nemen. Ik heb ervoor gekozen om de speech vóór het interview te zetten.

The Great Dictator’s Speech

“Sorry, maar ik wil geen keizer zijn. Dat is niets voor mij. Ik wil niet regeren of iemand overwinnen. Ik zou graag iedereen willen helpen – zo mogelijk -, jood, ongelovige, zwarte man, wit. Wij willen allemaal elkaar helpen. Menselijke wezens zijn zo. Wij willen leven door elkaars geluk – niet door elkaars ellende. Wij willen niet haten en een ander verachten. In deze wereld is er ruimte voor iedereen. En de goede Aarde is rijk en kan voor iedereen voorzien. De manier van leven kan vrij en mooi zijn, maar wij zijn de weg kwijt geraakt.

Hebzucht heeft de zielen van de mensen vergiftigd, heeft de wereld gebarricadeerd met haat, heeft ons in ganzenpas naar ellende en bloedvergieten geleid. Wij hebben vaart ontwikkeld, maar wij hebben onszelf ingesloten. Machines die overvloed geven heeft ons in het ‘willen’ gelaten. Onze kennis heeft ons cynisch gemaakt. Onze slimheid; hard en onvriendelijk. Wij denken te veel en voelen te weinig. Meer dan machines hebben wij mensheid nodig. Meer dan slimheid hebben wij vriendelijkheid en zachtheid nodig. Zonder deze kwaliteiten zal het leven gewelddadig zijn en allen zullen verloren zijn….

Het vliegtuig en de radio hebben ons dichter bij elkaar gebracht. De natuur van deze uitvindingen schreeuwt om de goedheid in de mensen – schreeuwt om universele broederschap – voor de eenheid van ons allemaal. Zelfs nu bereikt mijn stem miljoenen over de wereld – miljoenen van wanhopige mannen, vrouwen en kleine kinderen – slachtoffers van een systeem dat maakt dat men onschuldige mensen martelt en gevangen zet.

Degenen die mij kunnen horen zeg ik – wanhoop niet. De ellende die nu over ons ligt is maar het doorgeven van de hebzucht – de bitterheid van mensen die bang zijn voor de manier waarop de mensen vooruit gaan. De haat zal voorbij gaan, en dictators sterven, en de machten die zij van de mensen namen zullen teruggaan naar de mensen. En zolang als mensen sterven zal vrijheid nooit ten onder gaan …

Soldaten! Geef jezelf niet aan bruten – mensen die je verachten – je slaaf maken – die jullie levens regeren – vertellen wat je moet doen – wat te denken en wat te voelen! Die je drillen – in een regime houden – je behandelen als vee, je gebruiken als kanonnenvoer. Geef jezelf niet aan deze onnatuurlijke mensen – machinemensen met machinegedachten en machineharten! Jullie zijn geen machines! Je bent geen vee! Jullie zijn mensen! Jullie hebben de liefde van de mensheid in jullie harten! Jullie haten niet! Alleen de ongeliefden haten – de ongeliefden en de onnnatuurlijken!

Soldaten! Vecht niet voor slavernij! Vecht voor vrijheid!

In het 17e hoofdstuk van St. Lucas is geschreven: “het Koninkrijk van God zit in de mensen” – niet een man of een groep mannen, maar in alle mensen! In jou! Jullie, de mensen hebben de macht – de macht om machines te maken. De macht om geluk te creëren! Jullie, de mensen, hebben de macht om dit leven vrij en mooi te maken, om dit leven een prachtig avontuur te maken.

Dan, in de naam van democratie, laat ons die macht gebruiken – laten wij ons allen verenigen. Laten wij vechten voor een nieuwe wereld – een fatsoenlijke wereld die aan de mensen een kans geeft om te werken – die de jeugd een toekomst zal geven en een oud leven een veiligheid. Door de belofte van deze zaken zijn bruten naar de macht gestegen. Maar zij liegen! Zij vervullen deze belofte niet. Dat zullen zij nooit doen! Dictators bevrijden zichzelf maar zij nemen de mensen in slavernij. Laat ons nu vechten om deze belofte te vervullen. Laat ons vechten om de wereld te bevrijden – om nationale grenzen te laten verdwijnen – om hebzucht, haat en intolerantie te laten verdwijnen. Laat ons vechten voor een wereld van rede, een wereld waar wetenschap en vooruitgang zal leiden naar het geluk van iedereen. Soldaten! In de naam van de democratie, laten wij ons verenigen!”

Cobra’s slotwoord bij deze RoundTable discussie geeft nog eens goed weer hoe wij dit met zijn allen kunnen manifesteren:Een van de meest belangrijke dingen is om de visie voor ogen te houden. Iedereen heeft een zeker begrip, of gevoel, of intuïtie, of zeker innerlijk weten over de komende veranderingen, over de nieuwe eeuw, over de nieuwe cyclus, over de nieuwe realiteit. En als wij deze in het collectief houden creëren wij een resonantieveld om het te manifesteren. En dit is een van de redenen dat ik deze massa meditaties uitvaardig, om dat resonantieveld sterker te creëren en om het sneller te manifesteren. Ik weet dat er veel vertragingen zijn geweest, niemand verwachtte dat dit zo lang zou duren, maar wij moeten de focus houden. Dit is mijn boodschap. De controlerende machten hebben gedurende eeuwen hun focus weten te houden, en dit is waarom zij zo’n succes hebben gehad in het de mensheid in slavernij nemen; ongeacht hun verschillen en hun conflicten zijn zij in staat om hun krachten te verenigen tegen ons. Maar nu moeten wij onze krachten uitlijnen om onze visie te houden en -ongeacht onze kleine verschillen- om de visie voor onze nieuwe realiteit voor deze planeet vast te houden, voor de bevrijding, voor de nieuwe gemeenschap, voor de nieuwe geavanceerde technologie, voor veel vermiste mensen, voor het eerste contact, voor dit alles moeten wij de visie vasthouden. Ongeacht wat dan ook, wij zullen het vasthouden zolang als het nodig is. En dit is waarom wij succes zullen hebben dus ik zou iedereen willen bedanken en ik hoop dat jullie deze bijeenkomst hebben gewaardeerd.

En Louisa zegt: Zoals de boodschap zei: “Wij willen van een ander houden, wij willen een ander helpen, wij hebben de liefde voor de mensen in onze harten … dit is hoe onze natuur is, wij willen focussen op houden van elkaar.

De focus van de RoundTable discussie ligt bij onze kracht tot manifestatie, bij de noodzaak om ons te verenigen en samen te werken, en zo met onze gezamenlijk manifesterend vermogen de verandering die wij in onze samenleving willen zien te creëren.

Hieronder staat de vertaling van de gehele discussie, die ook veel interessante informatie bevat.

Veronica

LOUISA– Hallo allemaal, welkom bij GoldFish Report. Ik ben Louisa. Wij hebben een hele speciale GoldFish Report voor jullie vandaag. Dit is het derde deel van onze ExoPolitics RoundTable discussie en de focus van vandaag ligt op het creëren van onze nieuwe gemeenschap. En in het proces van dit te bediscussiëren zullen wij het manifesteren, en ik wil focus leggen op het manifesterende deel hiervan, want als wij discussiëren, als wij spreken, zullen onze gesproken woorden manifesteren waar wij vandaag over praten. En ik ben heel blij om onze hele speciale gasten te verwelkomen om ons te helpen dit te doen. Wij hebben met ons Cobra, dank je zeer dat je erbij bent en welkom terug bij GoldFish Report.

COBRA– Dank je wel voor de uitnodiging. Ik zie uit naar deze boeiende discussie.

LOUISA- We hebben hier Alfred Lambremont-Webre, dank dat je er vandaag bij bent Alfred.

ALFRED- Dank je wel en ik ben blij om erbij te zijn.

LOUISA- Wij hebben ook Captain Max Steel en zijn partner Nicole Steel die ook op Wolf Spirit Radio zijn en die vandaag bij ons zijn, dank jullie wel Max en Nicole.

MAX- Dank je. Het is fijn om hier te zien met deze zeer belangrijke indrukwekkende gasten die heel belangrijk zijn voor de mensheid en ik ben blij en vereerd om met jullie allen vandaag hier te zijn.

LOUISA- En wij willen vandaag natuurlijk graag onze gast verwelkomen de Ambassador van de Red Dragon Familie, welkom.

AMBASSADOR- Dank je wel. Welkom aan alle gasten.

LOUISA- Even als kennisgeving. Wij inviteerden Simon Parkes die hier vandaag ook bij zou zijn maar hij had problemen met zijn internet verbinding.

Wij hebben een hele speciale GoldFish Report. Zoals ik aangaf is dit onze ExoPolitics RoundTable. De reden dat wij deze ‘ronde tafel’ discussie doen is dat wij mensen kunnen hebben die bezorgd zijn over de mensheid en informatie vrijgeven aan de mensen die niet wordt gegeven in de mainstream media, en dat is van kritiek belang voor de mensheid over wat er gaande is met onze planeet. Het meest belangrijke waar wij over willen praten is het samen creëren van onze nieuwe toekomst.

Wat ik zou willen doen is een korte video afspelen om te helpen de toon hier te zetten, en zodat wij allen kunnen beginnen vanaf dezelfde plek in ons hart. Om de manifestatie en de discussie te beginnen vanuit een plek van compassie en Liefde naar intentie en manifestatie.

Ik zou willen beginnen met deze YouTube video met de titel “Een boodschap aan de Mensheid”.

– zie hierboven –

LOUISA- Wow, dit was heel meeslepend. Dit is een geweldige plek om te beginnen. Een manier om ons eraan te herinneren waar wij als mensheid zijn geweest en zodat wij collectief, in onze harten, onze nieuwe gemeenschap kunnen bouwen met compassie en Liefde in onze harten voor elkaar. Ik hoop dat deze video jullie harten ook zo heeft geraakt, een beetje, want wij willen het beter hebben voor de mensheid en dit is waarom wij hier vandaag zijn zodat wij dit kunnen manifesteren. Je moet het min of meer beleven met de muziek om het in je hart te voelen. En dit gezegd hebbende zou ik enkele van de vele goede quotes en doordringende beelden van deze video “Het Koninkrijk van God zit in de Mensen” willen kiezen en bediscussiëren. Laten wij beginnen met Cobra. Dit is niet een nieuw statement maar ik denk dat wij hiernaar moeten kijken op een hele andere manier, en waar jij over spreekt met het doen van je meditaties, en naar binnen gaan, en je chakra’s openen. Kun jij deze conversatie beginnen Cobra door te antwoorden op dat statement?

COBRA- Mijn perspectief is dat als je naar binnen gaat je alle antwoorden zult vinden, je zult alle leiding vinden en je zult manifesteren, of zullen wij zeggen, wij allemaal samen zullen onze nieuwe gemeenschap manifesteren, eerst door het naar binnen gaan, uitreiken naar de visie, en die visie manifesteren in het fysieke. Dus, wij moeten eerst naar binnen gaan en dan uitreiken naar de wereld en het van binnenuit veranderen.

LOUISA- Cobra, hebben wij het over de ‘metagene’? Er zijn veel onderzoekers die hebben gesproken over het feit dat mensen iets hebben wat ‘metagene’ wordt genoemd. Is dit hoe wij manifesteren, door deze metagene, Cobra? Is dit iets unieks, wat zo uniek is aan menselijke wezens?

COBRA- Elk ras in het universum kan dit doen. De mensheid is in een unieke positie omdat die het meest op deze planeet is geweest met het meeste contrast, de meest complexe levensvormen, en is een focuspunt voor de kosmische transformaties. Dus, het gebeurt feitelijk overal, het is een universeel proces.

LOUISA- Is dit vermogen gekaapt van de mensheid voor misdadige doelen door kunstmatige intelligentie of de archons?

COBRA- Ik zou zeggen dat er tegenovergestelde krachten zijn die proberen het proces te kapen, en proberen de vrije wil te kapen, maar het initiële besluit van iedereen op deze planeet om in deze realiteit te komen was een vrije wil keuze, wij ondertekenden het contract. Wij moeten dat contract annuleren en weer onze vrije wil gebruiken.

LOUISA- En hoe annuleren wij dat contract?

COBRA- Eenvoudig door het gebruiken van de vrije wil door er nee tegen te zeggen. Wij willen dit niet meer en wij willen een andere wereld, wij willen een andere realiteit. Het is heel eenvoudig. En dat is waarom mensen wakker worden, dat is waarom wij al de blogs hebben en waarom wij al de activiteiten en reacties hebben die nu plaatsvinden over de hele wereld om hier ‘nee’ tegen te zeggen. Wij hoeven er niet mee in te stemmen, wij kunnen dit veranderen.

LOUISA- Dus wij moeten onszelf de macht geven?

COBRA- Wij kunnen het. Als wij weten wat wij willen, als wij onze visie kennen, en als wij ons bewust zijn dat wij feitelijk kunnen manifesteren. Het is niet iets dat niet gedaan kan worden. Het heeft tijd nodig, het heeft doorzettingsvermogen nodig, maar het kan worden gedaan. En het zal worden gedaan.

LOUISA- Dank je Cobra. Er is een onderzoeker met de naam Mary Rodwell die wij onlangs interviewden op GoldFish Report, die een boek heeft uitgebracht met de titel “The New Human” en het onderzoek daarin is gebaseerd en -waar ik aan refereer aan haar werk- is systematisch bestudeerd. En het idee van “The New Human” is genomen van haar onderzoek met de jonge kinderen van vandaag die incarneren met ongelooflijke mogelijkheden. Zij komen binnen met herinnering van talen die geen Aarde talen zijn. Zij komen binnen met herinneringen aan engineering technologie die wij nog niet hebben. Zij komen binnen met het vermogen om te praten met feeën, dus inter-dimensionale ervaringen. Zij gaan kennelijk ’s nachts naar voertuigen waar zij lessen krijgen van verschillende soorten vaardigheden zoals leren hoe te vliegen, etc. Wat gebeurt hier Cobra, is ons DNA opgewaardeerd? Gaat dit helpen om ons te laten manifesteren?

COBRA – Het is niet alleen het DNA, het is een hele innerlijke transformatie, niet alleen het fysieke lichaam. Het zijn onze emoties, onze geest, onze percepties, onze persoonlijkheid, onze verbinding met onze bron, met ons hogere zelf. Dit alles wordt getransformeerd. Het is deel van een kosmisch proces.

LOUISA – In onze laatste ExoPolitics RoundTable, Cobra, heb je gezegd dat wij de 4e en 5e dimensie ingaan en wat ik dacht dat echt interessant was is, dat jij had gezegd dat wij proberen de huidige problemen op een 3-dimensionale manier van denken op te lossen en dat was niet nuttig voor ons. Nu ga ik Capt. Max Steel wat vragen. Max denkt ook dat deze Event heel dichtbij is. Ik weet niet of jullie over hetzelfde Event praten waar Cobra het over heeft, maar ik denk het wel. Wil jij uitleggen wat je bedoelt met de Event en als een ‘remote viewer’?

MAX- Ja, ik ben zeer vereerd om jullie allen vandaag te ontmoeten. Ik had op zondag een visie die heel helder was en hij schokte mij echt. Ik ben een galactische commandant, ik heb een voertuig daar in de ruimte. Ik heb verschillende 120.000 mijl grote voertuigen, groter dan Jupiter. Ik zag een visie van een groot ruimtevoertuig en in het vergelijken van het mijne met deze grote zag eruit als een zwarte straal naast deze ene en de Zon zag eruit als een dubbeltje vergeleken met deze ene. Ik heb dit bevestigd met andere fysica inclusief Nicole die hier met ons is en Jessica Morocco. Het komt deze kant op en deze wezens die binnen deze voertuigen zijn, zijn niets wat ik ooit eerder heb gezien. Zij hebben een schild op zich, zij hebben grote klauwen en hun gezicht is helemaal zwart en het is heel beangstigend voor een doorsnee menselijk wezen maar ik ben helemaal niet bang of zo, ik heb geen angst of ego, maar ik ben bezorgd over wat er kan gebeuren wanneer het arriveert. Het vertelde mij dat de cabal dit gigantische voertuig ging gebruiken om de mensheid op Aarde bang te maken. Maar dat is niet de reden dat zij hier zijn. De reden dat zij hier zijn is om alle cabal te verwijderen, alle negatieve entiteiten die hier op deze planeet zijn. Zij vertelden mij dit is de dag des oordeels, dat dit de Event is waar de mensen op hebben gewacht. En zij komen hier om de negatieve entiteiten te verwijderen die hier zijn, inclusief mensen die problemen hebben veroorzaakt, inclusief degenen hier in de gevangenis, zij worden allemaal verwijderd. allemaal. En dan gaan zij de atmosfeer schonen, het vervuilde water en alle chemicaliën van de planeet verwijderen, volledig, alsof het nooit heeft bestaan. Ik hoop dat dit echt gaat gebeuren.

LOUISA- Dat is heel interessant want het lijkt erop dat er technologie is die dit kan doen, en dat er andere mensen naar voren zijn gekomen die claimen dat buitenaardsen hier zijn geweest en altijd zijn geweest en die in feite verschillende malen hier op deze planeet nucleaire oorlogen hebben voorkomen. Laat mij Alfred vragen om erbij te komen. Wij moeten veel te boven komen. In het manifesteren van onze nieuwe gemeenschap Alfred, hoe zie jij de veranderingen plaatsvinden binnen de gemeenschap als niet alleen iemand werkend in de media, maar met jouw achtergrond in Recht en ExoPoliltics, hoe gaan wij onze nieuwe gemeenschap manifesteren? Of de Event plaatsvindt op de manier zoals Max beschrijft of zoals Cobra het beschrijft. Er zal een transformatie op de planeet zijn en op een sociaal niveau, wat zie jij gebeuren Alfred?

ALFRED- Wel, er zitten veel vragen in je vraag. Ten eerste, er is geen ‘of’ tussen wat Cobra zei en wat Max zei; er is een ‘beide’, ‘en’, en wij kunnen op objectieve data gebaseerde wetenschap erbij halen om te ondersteunen wat beiden zeiden, en ik zou dat nu meteen willen doen. Dit komt rechtstreeks van onze proefondervindelijke studies in ExoPolitics en ik zal eerst met Max beginnen.

Als wij bijvoorbeeld gewoon teruggaan naar het jaar 2010 en de zaak van Stanley Fullham die levenslang een NORAD officier is van Winnipeg, Manitoba, hier in Canada, die een collega van mij is. Zijn baan bij NORAD was om de jet interceptors te verzenden elke keer dat er een UFO binnendringen was in het NORAD luchtruim. Dus hij was bekend met deze protocollen en was bekend met UFO’s en inter-dimensionale UFO’s. En nadat hij met pensioen ging werd contact met hem opgenomen door een inter-dimensionaal geavanceerd, mogelijk zevende dichtheid zielencluster, dat zei dat zij hem in contact willen brengen met de regionale galactische regeringscouncil, de Alpha Centaurians, de Siriërs, en anderen die werkelijk de regionale galactische regeringscouncil zijn die de leiding hadden over het Homo Sapiens project waarvan wij een voorbeeld zijn. Zij zijn werkelijk degenen die de leiding hebben over de veehouderij van deze planeet op het universum niveau, niet op het spirit dimensionale niveau wat een zielsniveau is dat erin komt en het alles overziet.

Op dat moment gingen zij in intense doorgaande communicatie met Stanley Fullham, dat staat allemaal in zijn boek. Zij vertelden hem dat zij op 15 oktober 2010 boven New York city zouden verschijnen, en zij zouden hun vloot zichtbaar maken en zij kozen New York omdat het een centrum was van communicaties, financiën en regeringen wereldwijd, en dat de bevolking van New York zoals wij allemaal weten blasé was, en dat zij niet ‘over hun toeren’ zouden raken. En als je naar ons exopolitics.com artikel hierover gaat zul je zien dat de mensen omhoog kijken op de hoek van 38th en Madison Avenue en zij waren nogal blasé toen de vloot zich op die datum liet zien.

Dus, Stanley Fullham publiceert begin 2010 een boek dat zegt: “De vloot gaat zich laten zien boven Manhattan op 15 oktober 2010 en wij allemaal die in ExoPolitics waren zeiden, Stanley ben je gek geworden? Weet je wat gebeurt met mensen die exacte data voorspellen, zij worden in de pan gehakt. Wel, op 15 oktober 2010 liet de vloot zich boven Manhattan zien. En natuurlijk was er contra inlichtingen die zei: “Oh, het zijn ballonnen”, het is weet je zoals de contra inlichtingen was.

Nu, waarom 15 oktober 2010. Omdat er de volgende dag de bijeenkomst was van de UN Ruimte Council. Hun kantoren vlogen over van hun Wenen basis en hun directeur, een vrouw, gaf een speech, dit zijn de protocollen die wij op hun plek gaan zetten wanneer de Aarde een buitenaardse beschaving ontmoet. Dus dat is waarom, dat is het niveau van interactie die gaande was in 2010. Die behoorlijk geavanceerd was. En wat zij Stanley toen vertelden was dat hun spelplan, de Galactische Vloot, binnen gaat komen als de dichtheid voldoende geopend is. Om in het ideale portaal te komen is 2025, wat ook het portaal is waarvan ik denk dat de 4e dichtheid gaat komen … en 5e dichtheid voor anderen, dat zij zullen landen en zij zullen een speech geven op de UN en niet-traumatisch zijn. En dan zullen zij doorgaan zoals Captain Max zei om het milieu te schonen. Het is allemaal heel specifiek uitgelegd in Stanley Fullham’s boek.

Ik ging daarop door met een hele serie interviews in de balans van 2010. Hij kwam naar voren en voorspelde dat er waarnemingen zullen zijn in Londen in december en in Moskou in december, die er ook waren. En toen kwam de negatieve kracht, mogelijk zou ik aannemen de NSA, CIA, MI5, erin, en zij hebben hem gedood met een snelwerkende pancreas kanker, dus hij was dood aan het eind van dat jaar. Ik had het laatste interview met Stanley Fullham voordat hij dood ging aan de kanker.

Dus, iedereen die werkelijk de gedocumenteerde bewijzen wil zien met foto’s gecoördineerd met de feitelijke foto’s; wij hebben Randy Kitcher die een master’s degree niveau afgestudeerd student is, briljant, op de Universiteit van Manitoba, die een collega was die dicht bij Stanley Fullham woonde. En hij is waarschijnlijk een leidende, zo niet de leidende ufoloog in Canada, want hij begrijpt inter-dimensionale entiteiten, evenals de ‘nuts & bolts kind’.

Wij hebben verschillende interviews met Stanley gedaan, Randy deed een onafhankelijk interview over de New York UFO’s, de Londen UFO’s, de Moskou UFO’s. Niet alleen dat, maar er waren UFO’s in Jeruzalem boven de koepel van de moskee, waar het duidelijk was dat zij de vijandschap tussen islam en christendom moesten integreren en afbreken en dat was deel van waar hij over sprak. En deze UFO’s … de Mossad kwam erbij en zei dat het alleen Mossad desinformatie was maar wij lieten zien dat het onmogelijk was om een Mossad operatie te zijn. En dat is alleen om captain Max nu te documenteren.

Ik kan meteen doorgaan om exact wetenschappelijk te documenteren wat Cobra zei over bewegen naar de vierde en vijfde dimensie ascentie als wij beginnen te kijken naar 2012, de intervallen van 2012 tot 2025, in termen van het grote jaar, of wat wij noemen in de oosterse traditie de Yugas, die 25.800 jaar lang zijn, de processie van de equinoxen, waar wij nu in gaan. Wat de verandering is tussen de ‘caliyuga’ in de ‘satiyuga’, waar wij nu in gaan, en het is in deze portalen dat dit in het westen bekend is geweest vanaf de tijd van Plato, en in het oosten altijd, dat dit de tijd is, zoals Cobra zegt, naar binnen.

Want ascentie is naar binnen, niet naar buiten, waar je typisch de universum derde en vierde dichtheid hebt, de universum wasmachine voor zielen. Je weet hoe je de cycli hebt zoals was, spoel uit, centrifugeer, wel de derde dichtheid is als de wascyclus, de vierde dichtheid is als de uitspoelcyclus en dan is de vijfde dichtheid als de centrifugeer cyclus.

En dus wat Max zei over de vloot die eraan komt en het wegdrijven van de slechte zielen, ja, want service-aan-jezelf zielen kunnen niet ascenderen naar de vierde dichtheid, dus zij worden weggedreven van de derde dichtheid planeten. Andere wasmachines daarbuiten om hun specifieke cycli te completeren en naar boven. Als je kijkt naar het omniversum zichtpunt; wat wij deden was een wetenschappelijk gebaseerd model neerzetten van het universum, het multiversum, en het omniversum, hoe zij met elkaar uitwisselen als in basis een enkel geïntegreerd systeem voor zielscreatie en ontwikkeling.

LOUISA– Wow, you are so far out there Alfred, en als een futurist is dit wat jij doet, om ons het grotere perspectief te geven. En in onze ruimte waar wij nu inzitten, om te focussen op manifesteren, wat wij moeten doen om wat eraan komt te manifesteren in termen van onze nieuwe gemeenschap, werk, familie, voedsel, agricultuur.

Laten wij erover praten zodat wij het samen kunnen manifesteren. Laat mij naar de Ambassador gaan om te praten over een nieuw financieel systeem. Duidelijk is dat het financiële systeem dat wij hebben niet werkt. Wat denk je Ambassador, is de beste manier om voorwaarts te gaan met een financieel systeem. Hebben wij eigenlijk wel geld nodig?

RD AMBASSADOR– Ik geloof dat wij enige vorm van uitwisseling moeten hebben. Voor services en handelswaar en wat dan ook. Want het heeft ook te maken met onze eigen onafhankelijke ontwikkeling. Dus het moet worden gebalanceerd, helaas. Wat er moet worden gedaan is dat het huidige systeem dat wij vandaag hebben gebouwd op zonde… Ik weet niet of veel van jullie de bijbel lezen of de koran, van belang is dat een zonde die God heeft gecreëerd een oorlog op, dus ik denk dat wij een enorme reform nodig hebben in het financiële systeem, en wij hebben nodig dat de wereld zou worden vertegenwoordigd in dit nieuwe financiële systeem, en dat naties hun eigen werkelijke stem zouden moeten laten horen. En vandaag zie je de IMF die in basis Amerika en Europa is, en de rest van de wereld moet gehoorzamen aan hun besluiten. Ik denk niet dat dit de rest van de wereld vertegenwoordigt die de internationale gemeenschap maakt. Wij horen zo vaak mensen praten over dat de US en Engeland claimen dat zij de internationale gemeenschap representeren, en elke keer dat zij spreken over de internationale gemeenschap is het alleen Engeland en de US, en ik denk dat dit type van mind set moet worden verwijderd. Ik denk dat het belangrijk is dat naties als India, China, Rusland en veel andere naties met grote bevolkingen, dat hun bevolkingen en hun naties en hun capaciteiten ook de grootste eigenaren zijn van kapitaal en grootste garanties van leningen die de US en andere naties hebben genomen. Wij moeten een vorm van werkelijke verzoening hebben, en een goede audit, en een duidelijke weg om verder te gaan.

En dat is waarom ik denk dat wij in de komende maanden de rechtvaardiging zien beginnen. Ik geloof dat wij munteenheden omhoog en omlaag zullen zien gaan in bepaalde plaatsen, en dat zij zouden moeten zijn gestabiliseerd voor hun werkelijke waarde. Nu zitten wij al in een stadium van de derde wereldoorlog, het is al een oorlog die plaatsvindt en wij hebben ook een financiële oorlog op dit moment, waar mensen als een oorlogsdaad de valuta manipuleren, bijna.

Ik denk dat het belangrijk is dat wij allemaal moeten gaan zitten, en wij moeten het westen naar het oosten schuiven want het oosten is waar de grootste hoeveelheid mensen leven, en wij zouden een wereld moeten hebben die is vertegenwoordigd door de mensen van zijn populatie, niet gerepresenteerd door een paar olichargen die alles controleren.

Zoals ik eerder zei, zoals je kunt zien met de gepoogde coup in Turkije, dit is precies waar ik om heb gevraagd sinds ik begon, de mensen zouden de leiding moeten nemen en hun criminele regeringen afzetten, maar in dit geval lijkt het dat het alleen een stiekeme operatie was zodat hij de ultieme macht kon grijpen en het recht kon hebben om alle oppositie om zeep te helpen. Maar wij als naties moeten samenkomen en mensen moeten samenkomen om deze tirannie te bevechten die wij zien op de planeet en niet instemmen met al deze onzin.

Nu, er is in de US een verkiezing gaande die in basis een belediging is voor de mensheid, waar je twee keuzes hebt: een is pest, de andere is cholera, en daaruit moet je kiezen. En wat je ook kiest, je gaat naar de hel, en wanneer je dit soort situatie in je gezicht krijgt gesmeten en de mensen reageren niet, en de mensen doen zelfs niets om de duistere agenda mensen weg te drukken waarvan zij zien dat zij nog steeds de controle hebben over de onwetende massa’s of hoe je ze wilt noemen, die gewoon doorgaan om te proberen te overleven, niet denken over hun rechten, en hun stemmen niet gebruiken voor de rechten die zij hebben.

Ik denk dat het belangrijk is dat wij als bevolkingen en alle bevolkingen rondom de wereld de verantwoordelijkheid moeten nemen, ons verenigen en deze kleine elitegroep bevechten die het systeem voor zo’n lange tijd heeft gekaapt, de 555 implementatie voor zo’n lange tijd gestald, en het verder duwt in deze nieuwe eeuw van welvaart die wij heel makkelijk met onze vrije wil zouden kunnen zien. Wij hebben naties, wij hebben mensen in regeringen die extreem ondersteunend zijn voor de wereldbevolking, en dan hebben wij een kleine groep mensen die ik zou noemen de North Atlantic Terrorist Organization of wat wij noemen NATO, die voortdurend de wereld op de rand van een nucleaire oorlog wil houden, en ik denk dat wij dit type leiderschap weg moeten stemmen.

En wij hadden de BRICS exit, wat is als nog een keer een Rothschild herhaling van de ‘Waterloo’ en het was weer gedaan, recht in de gezichten van de mensen en iedereen stonk erin. En ik denk dat deze entiteiten met ons spelen om te zien hoe ver zij ons kunnen duwen voordat wij reageren, en als wij niet reageren denk ik dat we of slaven worden van deze mensen, of we worden slaven van een kunstmatig ras dat eraan komt. Dat is hier de vraag. Wij als menselijke wezens moeten samenkomen en het hogere bewustzijn creëren. Ik geloof dat sommige van de stappen die in deze afgelopen weken zijn genomen hopelijk op zo’n manier zijn gedaan dat dit een weg zal voorbereiden voor een betere gemeenschap voor ons allemaal.

Maar dan heb je al de desinformatie agenten, mensen levend in een ongelooflijke fantasiewereld die claimen dit te zijn, die claimen dat te zijn, en zij worden verondersteld om dit te doen en dat te doen, en het is nergens op gebaseerd. En dan heb je mensen die claimen dat zij de Dragon familie representeren of de Dragon familie zijn en verhalen vertellen die rechtstreeks uit Walt Disney komen.

Ik denk dat het belangrijk is dat wij heel voorzichtig moeten onderscheiden wat je zowel in de media ziet en van mensen hoort. Want het grootste deel, zo’n 98% van wat je ziet en hoort van mensen is helaas rotzooi naar mijn mening. Maar als wij erin gaan slagen, en ik geloof dat de mensheid die zoveel keren gedurende ons bestaan is samengekomen en zowel het slechte heeft verslagen, en samengekomen en dingen beter maakte, en ik denk dat het nu in feite de tijd is voor een revolutie. En ik hoop dat wij in een nieuwe dimensie komen, of een hoger begrip ook al heb ik daar nog niet veel bewijs voor gezien, ik hoop echt dat het heel snel komt, want om het grootste deel van de mensheid op deze planeet te redden denk ik dat wij nu in actie moeten komen, en wij moeten niet op onze stoelen zitten en denken dat iemand ons in vervoering zal brengen, ik geloof dat wij onszelf in vervoering moeten brengen. Dit is mijn persoonlijke opinie.

LOUISA– Dank je Ambassador. Een van de interessante zaken over deze vraag over geld is dat je weet dat geld werkelijk mensen corrupt maakt, helaas. Het is iets als de kip of het ei, welke komt eerst? Is de persoon spiritueel failliet of eerst gecorrumpeerd, of begint de persoon met goede intenties en dan maakt de macht geassocieerd met geld hen corrupt?

Cobra, zijn er andere planetaire systemen die bestaan zonder dit monetaire systeem? En hoe gaan zij om met uitwisseling zoals de Ambassador zei. Is er een alternatief Cobra?

COBRA– In basis is het monetaire systeem dat wij op deze planeet hebben geïmporteerd van het Orion constellatie sterrenstelsel. Het is een schuldslavernij systeem wat feitelijk is gebruikt om bevolkingen te controleren en het is absoluut niet noodzakelijk. Wanneer de controlerende krachten zijn verwijderd zal niemand in staat zijn om geavanceerde technologieën te onderdrukken die in staat zijn om alles te creëren vanuit etherische substanties. Dus wij zullen replicatoren hebben, en wanneer mensen replicatoren hebben zal geld als een middel van uitwisseling zijn waarde verliezen, want iedereen zal een replicator hebben en zal in staat zijn om thuis te materialiseren wat hij ook maar wil.

De echte waarde van uitwisseling is onze eigen essentie, onze eigen aanwezigheid, en in de meer geavanceerde beschavingen door het universum gebeurt deze uitwisseling energetisch als een daad van liefde. Het is niet iets dat gemeten moet worden. Want er is een overvloed van alles en het geldsysteem op deze planeet was gecreëerd vanuit het perspectief van tekort, dat er niet genoeg is. En de enige reden dat er niet genoeg is, is omdat iemand de vloed van overvloed naar de oppervlakte van de planeet onderdrukt, dat is waarom wij een quarantaine hebben. En wanneer de quarantaine status van de planeet is verwijderd zal de vloed van overvloed door de hele mensheid vloeien. Ik spreek hier over fysieke en ook over spirituele overvloed, en wanneer de vloedgaten van overvloed openen zal er geen noodzaak meer zijn voor geld.

Dit kan natuurlijk niet direct na de Event gebeuren. Er zal een bepaalde transitieperiode zijn maar het zal niet lang zijn. Het zal net lang genoeg zijn voor de mensheid om de verandering te integreren en gewend te raken aan de replicatoren, nadat zij alle intel hebben verwerkt die vrij zal komen. Dus nadat de planeet door een integratieproces is gegaan is er absoluut geen noodzaak voor geld in enige vorm.

LOUISA– Cobra, je zei dat het moleculaire replicatoren zijn, is dat wat je bedoelt als je spreekt over replicatoren?

COBRA– Het zijn niet alleen moleculaire replicatoren, zij materialiseren feitelijk de blauwdruk voor elk fysiek object dat de blauwdruk manifesteert naar de fysieke laag.

LOUISA– Want de technologie was echt een onderwerp dat wij vandaag ook wilden bespreken, en aangezien wij op dit onderwerp zijn gekomen blijven wij erbij. Mèt teleportatie willen wij deze technologie, wij willen vrije energie. Voordat ik bij jou kom Cobra, ga ik iets voor allemaal delen dat vandaag in het nieuws was, ook al is het volgens Cobra geen nieuws, en alle mensen die Cobra volgen weten en zijn zich al bewust van wat tachyons zijn.

Hier hebben wij een zeer bekende en gerespecteerde theoretische fysicus Michio Kaku, pratend over de ontdekking “The Force that Governs Everything” (de kracht die alles beheerst). Hij refereert hieraan als “Tachyons zijn theoretische partikels in staat om de universele materie vrij te maken, of vacuüm ruimte tussen materie partikels, iedereen vrij latend van de invloed van het omringende universum”. Met deze ontdekking concludeert Michio Kaku dat “wij in een matrix leven”. Cobra, kun je hier wat op zeggen en ons helpen dit beter te begrijpen?

COBRA– Ja, toen ik dit artikel las … het is precies waar ik al jaren over spreek over Tachyon energie. Het is heel bekend voor mij en het is een goede bevestiging omdat dit kwam van iemand die feitelijk een van de vaderen is van de ‘String’ theorie. Dus ik zal zeggen, het is een interessant aspect van geleidelijke disclosure dat de gangbare wetenschap langzaam bepaalde zaken die eerder niet bespreekbaar waren begint te accepteren, want de positie van de orthodoxe fysica doctrine was dat er geen tachyons zijn. Zij zijn onmogelijk omdat door de speciale theorie van relativiteit en ‘niets gaat sneller dan licht’, en dit was de mantra van orthodoxe fysica. En nu opnieuw komen wij een beetje dichter bij de werkelijke waarheid en natuurlijk weet iedereen die iets van een spirituele verbinding heeft dat de snelheid van licht niet de maximum snelheid in het universum is.

LOUISA– Ja, natuurlijk, en degenen die telepathisch zijn zouden dit al weten. Gewoon door telepathie weten wij dat dit niet het geval is.    (Cobra – ja precies.)     Zeker de UFO voertuigen reizen met super luminale snelheden. Ik lag een nacht op mijn deck en keek naar de sterren en ik zie zoveel dingen die gewoon heel snel overvliegen, en ook al ben ik in een groot stedelijk gebied waar vliegvelden niet ver weg zijn, dit zijn geen vliegtuigen. Ik weet dat het geen vliegtuigen zijn aangezien zij werkelijk zo hoog lijken te zitten als de sterren met regelmatig licht. Er is een groep van broeders met de naam ‘Cousin Brothers’ die de Third Phase of Moon website hebben en een YouTube kanaal en zij hadden onlangs iemand die UFO’s opriep te verschijnen. En het is zeker, de Cousin Brothers namen op video op dat deze man deze techniek gebruikte en de UFO verscheen. Hij claimt dat wij dit allemaal kunnen. Wij hebben het over zaken die onze wetenschap niet aan ons vertelt. Voor de mensen die wakker en bewust zijn is dit echt een lang wachten. Maar in de ruimte waar wij nu zijn willen wij een betere wereld creëren en denken en manifesteren. Laat mij naar Cobra gaan om te zien of hij hier iets over te zeggen heeft voordat ik naar Max ga, want Max was in staat om telepathisch te communiceren met het voertuig toen hij werkte in Area 51. Cobra, zullen wij ook teleportatie gaan hebben?

COBRA– Ja natuurlijk. Teleportatie en materialisatie zijn twee aspecten van hetzelfde proces. Ik zou zeggen het is een vorming van het universele ruimte-tijd veld en alle geavanceerde rassen in het universum weten hoe het te doen. En wanneer wij het eerste contact hebben en wanneer wij deze verbinding hebben met onze sterrenbroeders en zusters zal het alledaagse realiteit zijn. Dit is onze toekomst.

LOUISA – Maar je zegt dat de technologie al bestaat. Maar is dit niet wat CERN deels doet. Begrijp ik dit goed, is het een zaak van de units van informatie zijn afgebroken en zij zijn getransporteerd op een specifieke manier zodat het weer kan worden samengesteld aan de ontvangende kant? Ik weet dat dit een hele beginners manier is om dit te beschrijven, en wij zijn aan het proberen het simpel te houden voor onze kijkers. Cobra, is dat hoe het werkt? Is dat wat CERN doet?

COBRA– Nee, CERN is een deeltjesversneller, het is geen teleportatie machine. Het probeert alleen om de deeltjes zo dicht als mogelijk is bij de snelheid van licht met hele hoge energieën, om theoretische deeltjes te detecteren die waren voorspeld door klassieke fysici. Dit is geen teleportatie machine. Teleportatie is een proces wanneer je feitelijk materie door een hyperdimensionale wormhole duwt, en deze materie gaat uit het normale ruimte-tijd continuüm, wordt geteleporteerd en gaat ergens anders een ruimte-tijd continuüm binnen. Door een ander portaal en deze informatie reist dan door een wormhole zou ik zeggen in een andere dimensie, in een andere realiteit, en de informatie arriveert intact bij zijn uiteindelijke bestemming. Het is in basis een heel eenvoudig proces en iedereen zal dit kunnen uitproberen na de Event.

LOUISA– Je zegt dat het zo eenvoudig is en toch zijn wij zo verstoken ervan, en ik voel het als dat wij dit een lange tijd geleden gehad zouden moeten hebben. Denk jij dat de mensheid klaar is of voelde jij dat er enige echte reden was om zo’n lange vertraging te veroorzaken?

COBRA– De mensheid was altijd klaar, het probleem was dat de mensheid was gemanipuleerd. Toegang tot informatie was ingeperkt maar wanneer de mensheid alle basis intel heeft nadat zij door dit integratieproces gaan, zullen zij heel open zijn en accepterend, en ik zou zeggen dat meer dan 90% van de mensen absoluut geen probleem zal hebben met het accepteren van nieuwe en geavanceerde technologieën die hun horizon zullen verbreden.

LOUISA– Dank je Cobra. Max, dit hele concept van telepathisch zijn en jij legde in een van onze GoldFish Reports uit over het in staat zijn om te communiceren met deze geborgen straalschepen, en je liet ons eerder wat foto’s zien van sommige symbolen die je had getekend, en je was in staat om te communiceren met deze straalschepen toen je in Area 51 was. En om Max even te recapituleren; Max was een vervoerder voor de gevonden gecrashte straalschepen voor de US regering, en hij vervoerde deze straalschepen die hij vond, hij was in staat om telepathisch met ze te communiceren. Dus Max, kan iedereen dit?

MAX– Ik weet het alleen van mijzelf, ik ben er zeker van dat er andere mensen zijn die dit kunnen. Als je eenmaal voor de eerste keer contact hebt gemaakt, zoals ik deed, toen de commandant van Area 51 mij meenam naar de S-four om naar een voertuig te kijken dat in Bay 7 was, vroeg hij mij ernaar te kijken en of ik het open kon maken. Ik zei, ik weet niet of ik dat kan, ik weet het echt niet, maar toen begon het voertuig telepathisch met mij te praten en het vertelde mij wat te doen. Ik legde mijn hand op de bodem van het voertuig, ik voelde deze elektriciteit tintelen in mijn hand, en de deur opende zich.

Ik vertelde de commandant dat ik naar binnen moest gaan en hij zei nee. Ik vertelde hem, ik moet nu naar binnen of de deur sluit zich voor altijd. Toen gaf hij mij toestemming om het voertuig binnen te gaan en zodra ik binnenkwam legde ik mijn handen op het controlepaneel recht voor mij. Het vertelde mij dit te doen. Dus, ik leg mijn handen op dat paneel, het was als een zilverachtig metaal, en ik kan niet herleiden wat voor soort metaal het was omdat onze technologie van waar ik kom heel anders is. Ik voedde deze elektriciteit in mijn vingers, over mijn handpalm en het vertelde mij dat een grote flits van informatie door mijn geest ging, als een download, en ik was in staat om te zien of het voertuig was vervaardigd, waar het had gereisd, waar het was gemaakt, de leeftijd van het voertuig, en het vertelde mij veel zaken.

Dus nadat ik contact maakte met dat voertuig… in andere interviews zei ik dat het een Procyon schip was. Ik kon de werkelijke identiteit op dat moment niet herleiden maar later deed ik een van je GoldFish Reports waarvan ik blij was het te doen, en het was werkelijk een reptillian voertuig waar ik in ging. Ik herkende wie ik was omdat ik van de toekomst kom, niet jullie toekomst, dat wil ik duidelijk stellen. Ik ben van de toekomst van mijn sterrenstelsel wat in het 17e universum is en de 21e dimensie, dat is waar mijn mensen van komen. Want toen ik voor de eerste keer naar de Aarde kwam, kwam ik in 1958 en dit lichaam was al 5 jaar oud. Ik was geboren in 1953, maar ik was in staat om dit lichaam binnen te lopen.

Ik ben een galactische commandant, en koning van mijn planetaire systeem. Ik zal jullie vertellen over deze drie voertuigen waar ik foto’s van had genomen, die feitelijk telepathisch met mij communiceerden. Het voertuig onderaan was die met mij communiceerde en het kende mij en het kent mijn mensen. Hier is een andere foto van een voertuig dat ik in Georgia nam en het was zo’n 200 feet boven mij. Ik communiceerde telepathisch met al deze voertuigen. Zij weten dat mijn mensen heel vreedzaam en niet-gewelddadig zijn. Wij willen geen oorlogen starten, wij willen geen oorlogen vechten. Wij zijn voornamelijk over vrede en liefde en harmonie. Ik heb wapens op mijn voertuig, zeer geavanceerde en ongelooflijke wapens, wij doden geen mensen, wij zenden een signaal naar wat voor voertuig dan ook, het maakt niet uit welke maat het heeft. Wij transporteren het naar een dimensie die wij creëerden om deze entiteiten in te brengen en ze te laten zien wat voor soort leven zij hier kunnen leven zonder geweld.

Maar zoals Cobra zojuist zei, wij hebben replicatoren. Wij sturen deze replicatoren naar hun voertuig zodat zij alleen kunnen repliceren wat zij nodig hebben voor voeding, water, en wat ze … zij kunnen het niet gebruiken om eruit te komen, daar werkt het niet. Ik heb een foto die aan mij was gegeven door een vriend die werkte voor de NASA en het is een echte foto van Elenin. Het is een foto van negen moederschepen. Het was genomen met NASA Hubble Telescopen en andere scopes en feitelijk is deze foto vanaf Mars genomen. Wij hebben een scope daar dat de US hebben opgezet in de baan van Mars. Het was vanaf Mars aan ons gezonden. NASA vertelde het publiek dat het of een komeet was of een asteroïde, maar hoe kon het zo opeens op de remmen trappen en stoppen? Dat is wij zij zeiden, maar zo werkt het niet.

LOUISA– Cobra, je sprak over het dunner worden van de sluier in de conferentie die je kort geleden had, en je liet een foto van de lucht zien en het was een rozeachtige lucht. Gaan wij meer vaardigheden krijgen als deze sluier volledig weggaat?

COBRA– Ja natuurlijk, want de sluiertechnologie blokkeert onze hogere vaardigheden. En wanneer de sluier is verwijderd zullen al deze vaardigheden heel natuurlijk komen, vooral voor degenen onder ons die vanaf andere sterrenstelsels naar deze planeet kwamen. Wij zullen gewoon ontwaken voor onze eigen innerlijke macht. Wij zullen het terugkrijgen.

LOUISA– Sommigen van ons hebben dit tot op zekere hoogte. Veel mensen zeggen “ik wist dat iemand ging bellen voordat zij belden” of “ik wist gewoon iets, ik weet niet hoe, maar ik wist het gewoon”. Alfred, jij sprak over jouw boek en ik weet dat jij je eigen interessante ervaringen had. Maar Alfred, wij kunnen dit ontwikkelen en zoals Cobra zei, deze sluier moet weg. Wat kun jij ons daarover vertellen Alfred? Zoals Cobra zei, betekent dit dat de sluier dunner wordt of dat er gaten in zijn of is het een maas aan het worden en desintegratie? Wat betekent dat?

ALFRED– Ja, dat is een hele interessante vraag. Wij zijn dit allemaal aan het monitoren. Ik noem een specifiek deel van het ‘de chronogarchy’ omdat het een specifieke technologie gebruikte, wat geheime ruimtereizen technologie is. Geheime teleportatie en tijdreizen technologie aangezien wij leven in een tijd-ruimte hologram, tijd gewoon een van de dimensies zijnd als hoogte, breedte, diepte, en tijdruimte, dan kun je feitelijk elke positie in onze tijdruimte hologram opzoeken en daarnaar teleporteren. Ik kan heel snel voor het publiek beschrijven wat wij hebben kunnen documenteren, gebruik makend van de wet van bewijs wat goed genoeg is voor rechtbanken en dat is ooggetuige actueel bewijs wat wij hebben opgenomen.

Ik heb exhibit A hier, mijn boek ExoPolitics dat kennelijk de wetenschap van ExoPolitics grond legde. Het was geschreven in Vancouver in 1999, het was online gepubliceerd als een vrij e-boek om het paradigma te veranderen, het was gepubliceerd als een paperback in 2005, en het was prompt tijdgereisd door geheime CIA tijdreistechnologie terug naar het jaar dat wij weten, tenminste 1966. Omdat ik een bijeenkomst had met gouverneur Winthrop Rockefeller, een privé bijeenkomst met maar twee andere mensen daar op Yale Law School in 1966 want hij had dit, ze achtervolgden mij. En dan de chrononaut Andrew D. Basiago, hij was getuige hiervan als deel van project Pegasus in 1971 in het bijzijn van twee andere mensen inclusief zijn vader die deel uitmaakte van het CIA tijdreis project, en in 1971 was ik de general counsel van het Department of Environmental Protection Administration in New York City. Ik was uitgenodigd voor een bijeenkomst bij wat later bleek te zijn rond de 50 officieren van Department of Defense en CIA tijdreis, die waren ingelicht over mijn boek. Zij wilden zien hoe ik eruit zag in 1971 omdat zij wisten dat op 29 juli 2016 ik een klokkenluider zou zijn, pratend samen met een heel leger van klokkenluiders, en dit is hoe succesvol naar de toekomst te komen. Dus nu, dat is een echt stuk van bewijs, dat is Exhibit A.

LOUISA– Maar zo is iets waar wij onlangs over spraken, sorry om te interrumperen, is dat zij alle US presidenten in hetzelfde proces voorselecteerden, klopt dat?

ALFRED– Wel, je hebt nu Exhibit B. En mensen kunnen online gaan en een artikel van mij lezen dat was gepubliceerd in 2011 in Veritas Magazine in Australië, en het is allemaal gedocumenteerd. Wij hebben de hele geschiedenis van geheim tijdreizen hier. Wij hebben ooggetuigenverslagen van mensen die op de bijeenkomsten waren toen George H.W. Bush en George W. Bush in 1971 werden ingelicht over het zijn van toekomstig president die zij zouden zijn, in Las Haciendas restaurant in Sakkara, New Mexico. George W. was 18 jaar oud, hij rende de kamer rond zeggend ” mijn vader en ik gaan president worden”, “mijn vader en ik gaan president worden”. Ik bedoel, je weet wat W. deed toen zij het hem vertelden.

LOUISA– Wel, jij ging naar school met hem dus jij zou het moeten weten, niet?

ALFRED– Wel, W. was 4 jaar achter mij op Yale toen ik op de rechtenfaculteit zat en Dick Cheney, die vice-president was, was een tweedejaars toen ik een nieuwkomer was en hij zakte.

Dus ik had deze twee gasten de hele tijd op mijn kosmische schouders, je weet het niet. Zelfs de obstructie (stonewall) vond plaats om de hoek van mijn Greenwich Village appartement de nacht dat ik een enorme party had omdat ik de New York Bar Exam had gehaald. Mijn hele leven is een wandelende psy-op. Weet je dat de stonewall gewoon een CIA psy-op is?

LOUISA– Wel, bijna alles in onze realiteit is een psy-op.

ALFRED– Dus de volgende pregeïdentificeerde, wij hebben Bush 1 die Clinton versloeg, Bush 2, Obama wiens echte naam Barry Sorbarka is, en hij is de zoon van een Indonesische cult leider. En deze volgende president die eraan komt heet Donald J. Trump en zij heben hem in 1971 ingelicht, wees er blij om of niet, het is Donald J. Trump. Nu, komend, in 20 of 24 is mijn goede maat van New Jersey, de grote Garden State van New Jersey, wij rekenen op jou Louisa, jij gaat New Jersey leveren.    (Louisa – het is Andrew D. Basiago, laten wij het daarover hebben.)    Alfred – Hier is de 2016 dagelijkse stemming boodschap: ‘Stem op je bewustzijn!’ ik stem op Basiago voor mijn bewustzijn van een positieve toekomst en voor de honderd volgende specifieke redenen of voorstellen. Andy heeft geprepareerd, inclusief nummer 1 planetaire teleportatie die Andy heeft uitgevoerd als een kind deelnemer in CIA teleportatie. Hij moest regelmatig naar een DARPA voorwaartse tijdbasis gaan in het jaar 2045, wat Andy heeft uitgevoerd en wat een randvoorwaarde is voor Aarde om een type 1 gemeenschap te worden die oorlog, ziekte, misdaad en armoede zal uitbannen en wat de mensheid zal opheffen naar het volgende niveau van universele gemeenschap voorbij ons tijdruimte hologram naar vierde, vijfde dichtheid van binnen, wat precies is wat Cobra zegt. Dus dat is mijn boodschap, het is alles hier dat de opgang naar de hemel is. Boem einde verhaal.

LOUISA– Dat is een prachtige manier om te eindigen. En ik wil ook zeggen dat Cobra ook een boek heeft, dat ik heb uitgeprint van het internet met de titel ‘the Event’, het is een heel dik handboek van zo’n 1000 pagina’s. Dit boek is heel goed doordacht en beschrijft alle processen waar wij doorheen gaan, alles wat zij verwachten dat zal gaan gebeurden ten tijde van de Event, manieren waarop wij elkaar kunnen helpen door deze veranderende tijden. Cobra, ik moet jou hiervoor ook credit geven, er is veel werk in gaan zitten en ik denk dat het heel goed is doordacht. Omdat wij visionairs moeten hebben als Alfred. Wij moeten mensen hebben als Max die ervaring heeft van andere civilisaties. En laat mij alleen zeggen dat wij ook de ondergrondse gemeenschappen hebben. Cobra, wij hebben de Agarthanen en zo.

Ik heb deelgenomen aan een online seminar met een persoon die contact had met de Agarthanen als deel van mijn onderzoek, en het blijkt dat, als ik het juist heb, deze ondergrondse gemeenschappen duidelijk geen geld gebruiken maar wat ik hoorde dat zij hebben is een soort van co-op soort van gemeenschapsparticipatie, waar er een redelijke hoeveelheid van tijd in de dag is, zoals in Zweden, waar zij een gelimiteerde werkdag hebben waar iedereen werkt, maar iedereen werkt een korte tijd zodat ieders noden zijn vervuld en je kunt het grootste deel van je tijd besteden met je familie en je eigen interesses volgen om jezelf werkelijk te actualiseren. Cobra, hoe realistisch is dit voor onze oppervlaktebevolking?

COBRA– Het is heel realistisch want zelfs nu hebben wij op de oppervlakte van de planeet technologie beschikbaar die de werkdag zou kunnen terugbrengen naar vier uur of minder. Ik zou zeggen, vooral in ontwikkelde landen is het grootste deel van het werk gedaan om alleen maar de matrix in stand te houden. Het is werk dat geen enkele waarde produceert maar het onderhoudt gewoon de status quo. En de vooruitgang die beschikbaar zou zijn, en de focus die zou kunnen verschuiven naar iets meer productiefs, zou de werkdag reduceren tot vier uur of minder. De introductie van meer geavanceerde technologieën na de Event, dit zou zelfs nog meer kunnen reduceren en na de Event zal het werk zelf geen hard werk zijn, het zal inspiratie zijn, creatief vanuit zielsdoel. Het zal niet moeilijk meer zijn om te werken. Wij zullen onze energie niet meer hoeven te stoppen in het onderhouden van onze fysieke lichamen. Wij zullen vrij zijn om creatief te zijn en vrij om onze werkelijke innerlijke stem en roep te volgen. Wij zullen niet gelimiteerd zijn en getekend zoals wij nu zijn.

LOUISA– Maar als ik dit nu correct begrijp Cobra, ik wil het woord commune niet gebruiken maar wat is echt het goede woord om het systeem te beschrijven dat zij gebruiken. Het lijkt utopisch en ik ben er helemaal voor, ik denk dat het geweldig is, maar is er een formele manier om dit soort gemeenschap te beschrijven?

COBRA– Ik zou zeggen dat het een postcommune gemeenschap is. Het is een zielsfamilie gemeenschap.

LOUISA– Ik snap het. Dus iedereen werkt naar een gemeenschappelijk doel, en aan ieders noden wordt in het proces voldaan, dus met andere woorden… om de kleren aan je lijf te hebben moet iemand groeien, maar wacht, als iedereen de replicatoren heeft dan hoeft niemand katoen te verbouwen. Maar moet er niet iemand zijn die de replicatoren maakt? Is er niet altijd iemand die zijn mouwen moet oprollen en het vuile werk doen?

COBRA– Dit was zo duizenden jaren geleden in veel civilisaties. Wij hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. De technologie is er al, het is niet iets dat wij van het begin af aan moeten doen.

LOUISA– Wat over het ‘mijnen’ van onze planeet. Moeten wij nog steeds goud delven en zo?

COBRA– Nee, goud kan ook worden gerepliceerd.

LOUISA– Alles kan worden gerepliceerd.

COBRA– Alles.

LOUISA– WOW, dit is waar onze harten nu moeten zijn. Dit is waar onze zielen moeten zijn, resonerend met deze concepten zodat wij dit sneller kunnen manifesteren. Want wij verdienen het, ik denk dat wij onze schulden hebben betaald, ook al hoefden wij dat wellicht niet, maar wij deden het.

COBRA– Wij gaan door een volledige paradigma verschuiving. Het is niet alleen een kleine verandering waar wij doorheen gaan. Het is niet alleen de arrestatie van de cabal, het is niet alleen disclosure, het is niet alleen de vrijgave van intel… het is een volledige verandering van het leven op deze planeet zoals wij dat kennen. Het is een ingang naar een nieuw realiteitssysteem zonder geld, zonder moeite, zonder lijden en zonder dualiteit. En het is een kosmische verandering, het is niet alleen een kleine schoningsoperatie op de oppervlakte van de planeet. Het is veel meer dan dat.

LOUISA– Cobra, over sommige zielen die naar deze planeet kwamen en zeiden, dit klopt niet, en het voelde nooit goed hier. Elke ziel heeft zijn doel, ik begrijp dat, maar het lijkt alleen dat sommigen een veel moeilijker tijd hebben dan anderen. Waarom is dat?

COBRA– Eerst zijn er de individuen die het mikpunt zijn, die een sterker potentieel hebben en de controlerende machten willen ze afremmen. En dan zijn er mensen die in het verleden door heel erge ervaringen zijn gegaan en deze herhalen vanwege hun geloofsystemen. Het is een combinatie van verschillende factoren.

LOUISA– Nu gaat dit veranderen wanneer deze Event plaatsvindt want religie, en ik ga de Ambassador het volgende laten behandelen want het is iets waar hij veel van af weet, wij moeten deze geloofsystemen die wij hier hebben in overeenstemming brengen, en dit Event gaat ons helpen en zo ja, hoe gaat het ons helpen om dit te doen?

COBRA– Wij zullen geen geloofsystemen meer nodig hebben. Geloofsystemen zijn alleen pogingen om te kunnen omgaan met een realiteit die te moeilijk is, dat is de definitie van een geloofsysteem. Dus, wanneer de realiteit verandert zullen wij niet meer in iets hoeven te geloven want wij zullen de werkelijke realiteit ervaren en alle geloofsystemen zijn mentale concepten, zijn gewoon ‘firewalls’ die wij oprichten om niet de harde realiteit onder ogen te hoeven zien van de primaire anomalie. En dit alles zal worden getransformeerd.

LOUISA– Van wat Max zegt lijkt dit Event op onze drempel te staan Cobra, is dat wat je zegt. Want ik denk van jouw recente conferentie notities dat jij zei dat wij in de volgende fase zitten die zal versnellen naar de Event. Kun je uitleggen wat je daarmee bedoelt?

COBRA– Ik kan niet teveel in detail gaan maar ik zou zeggen dat bepaalde belangrijke cycli in juli waren vervuld, en wij begonnen gewoon aan een nieuwe, en er was een sterke doorbraak op de niet-fysieke lagen van de sluier. het was echter niet een volledige doorbraak, maar het was een eerste krachtige indicator die een nieuwe fase heeft getriggerd die zal worden gecompleteerd op het moment van de Event. Dus als wij naar de basis kijken hebben wij scheuren in de matrix van de sluier. Deze technologie is niet langer 100% waterproof. En het zal langzaam beginnen te desintegreren en als het begint te desintegreren zijn wij heel nabij.

LOUISA– Zullen wij een gevoel hebben dat er iets aan komt? Of gaat het ons werkelijk bij verrassing nemen?

COBRA– Op een manier zal het ons bij verrassing nemen want wanneer dingen beginnen te gebeuren zullen zij heel, heel snel accelereren. Mensen zullen niet in staat zijn om plannen te maken wanneer er dingen beginnen te gebeuren. Het zal heel, heel snel zijn. Maar er zullen vooraf signalen zijn en er zijn al wat signalen, maar wanneer wij spreken over de feitelijke doorbraak zal het een verrassing zijn, want wanneer de finale doorbraak plaatsvindt zal het een verwijderen zijn van alle obstakels in één keer. Het zal niet een geleidelijk proces zijn.

LOUISA– Fantastisch. Dit klinkt gewoon te mooi om waar te zijn. Sorry dat ik klink als een New Yorker, maar je weet wanneer iets klinkt als te mooi om waar te zijn is een New Yorker, weet je, wij zijn wat sceptisch en moeten het met onze eigen ogen zien om het te geloven.

COBRA– Ok, wanneer de Event plaatsvindt zullen de New Yorkers niet meer zo blasé zijn. Het zal voor hen ook een shock zijn.

LOUISA– Daar ben ik zeker van. Ik weet het. En ik zie Alfred daar naar mij lachen omdat hij weet waar ik het over heb aangezien hij ook in New York City heeft gewoond … het is een moeilijke plaats om te gedijen. Maar ik wil nu naar de Ambassador gaan, hij heeft zo geduldig gewacht, maar ik zou iedereen willen uitnodigen om in de conversatie te springen want ik weet dat ik vragen aan bepaalde mensen stel maar ik weet ook dat jullie allemaal wat te zeggen hebben over de verschillende onderwerpen waar wij het over hebben, dus voel je vrij om erin te springen. Maar Ambassador, wij hebben het over zoveel onderwerpen hier gehad en zoals ik zei, je hebt zo geduldig gewacht, is er iets dat je wilt toevoegen aan alles wat langs is gekomen? Was er iets dat je vandaag wilt bespreken en wat nog niet voorbij is gekomen?

RD AMBASSADOR– Ja, feitelijk wil ik gewoon een paar dingen bevestigen. Ik was vorige week ook bijgesproken en ik weet dat de zaken heel snel vooruit gaan en ik geloof dat wellicht in de komende zes maanden je iets zult zien dat wij nog nooit eerder hebben gezien. Dus ik denk dat dit type van disclosure steeds dichterbij komt maar tegelijkertijd is de wereld steeds idioter aan het worden zoals wij kunnen zien met alle zogenaamde terroristische aanvallen, het racisme, en de onwetendheid, en alle types van emoties die naar buiten komen. Ik denk dat het belangrijk is om je te realiseren dat het grootste deel van waarover wij spreken over geloofsystemen, met wat er aan staat te komen in de nabije toekomst hen tot grote hoogte zal traumatiseren. Ik denk dat veel mensen zullen zijn teneergeslagen en getraumatiseerd. Ik geloof dat het belangrijk is voor mensen om in hun mind set te zijn voorbereid, en onderscheidingsvermogen te gebruiken voor wat juist is en wat niet. Ik spreek voor mijzelf, ik keek van buiten van een buitenaards ras naar beneden naar de mensheid, het is geen prettig gezicht. Het ziet er wellicht uit als een kanker die zich over een gezond lichaam verspreidt. Dus ik denk dat wij onszelf moeten veranderen en dieper in ons eigen begrip van de schepper moeten gaan, en het een met hem zijn, en ook een groter begrip hebben van de wereld. En dat is waarom ik denk dat het nu belangrijker is dan ooit om een oorlog tegen onwetendheid te voeren.

En ik denk ook dat wij in de komende volgende dagen verder bewegen naar een bepaalde datum in september, na september zullen wij veel escalaties zien van de desinformatie, en wij hebben al heel veel desinformatie agenten die werken in de propagandamachines als CNN, NBC, BBC en FOX nieuws, en al deze verschillende organisaties. En ook in de vrije media en de vrijheidsvechters hebben wij sommige waanzinnige mensen, compulsieve leugenaars, en sommige desinformatie agenten, dus ik denk dat het in deze dagen heel belangrijk is dat wanneer al deze dingen gaan escaleren, en wanneer alle vallen naar de bevolking worden uitgezet, dat zij bewust zullen zijn en hun onderscheidingsvermogen gebruiken zodat zij niet beschadigd raken.

En ik bid en hoop dat wij op een betere manier door elk type van transformatie zullen komen, en ik denk dat de wereld nu meer dan ooit verenigd moeten zijn in plaats van verdeeld. En ik denk dat het belangrijk is om sommige organisaties die niets anders hebben gedaan dan deze planeet schade toe te brengen gedurende zo’n lange tijd hun macht te ontnemen. En wij zijn de enigen die dat kunnen doen, niemand doet dat voor ons. En ik denk dat dit hetgeen is waarmee ik vandaag mijn statement wil eindigen. Dat wij onszelf moeten bevrijden en wij moeten onszelf redden en samenwerken. Daarmee denk ik dat wij alles aankunnen.

LOUISA– Alright Ambassador, dank je wel. Wij zijn nu anderhalf uur bezig en het is zo snel gegaan en ik weet dat Cobra er vandoor moet dus ik ga nu om afsluitende commentaren vragen.

Cobra, wij willen ons focussen op het manifesteren van onze nieuwe gemeenschap vandaag en ik weet dat jij je wekelijkse meditatie hebt waar ik ook aan mee doe. Er was vandaag een artikel over hoe klassieke muziek feitelijk een hoger dimensioneel rijk bezet, maar voor mensen die componist zijn en schrijvers is het de daad van het creëren van muziek, waarvan ik persoonlijk vind dat het hologrammen creëert in deze hogere dimensie. Wij kunnen allemaal manifesteren, gebruik makend van verschillende technieken en stijlen, maar dit alles tegelijkertijd doen en het combineren met onze energie en intentie van oorzakelijkheid, is een heel krachtig middel van manifestatie. Cobra, welke boodschap kun jij achterlaten aan onze kijkers vandaag over hoe wij samen onze nieuwe gemeenschap kunnen manifesteren?

COBRA– Een van de meest belangrijke dingen is om de visie voor ogen te houden. Iedereen heeft een zeker begrip, of gevoel, of intuïtie, of zeker innerlijk weten over de komende veranderingen, over de nieuwe eeuw, over de nieuwe cyclus, over de nieuwe realiteit. En als wij deze in het collectief houden creëren wij een resonantieveld om het te manifesteren. En dit is een van de redenen dat ik deze massa meditaties uitvaardig, om dat resonantieveld sterker te creëren en om het sneller te manifesteren. Ik weet dat er veel vertragingen zijn geweest, niemand verwachtte dat dit zo lang zou duren, maar wij moeten de focus houden. Dit is mijn boodschap. De controlerende machten hebben gedurende eeuwen hun focus weten te houden, en dit is waarom zij zo’n succes hebben gehad in het de mensheid in slavernij nemen; ongeacht hun verschillen en hun conflicten zijn zij in staat om hun krachten te verenigen tegen ons. Maar nu moeten wij onze krachten uitlijnen om onze visie te houden en -ongeacht onze kleine verschillen- om de visie voor onze nieuwe realiteit voor deze planeet vast te houden, voor de bevrijding, voor de nieuwe gemeenschap, voor de nieuwe geavanceerde technologie, voor veel vermiste mensen, voor het eerste contact, voor dit alles moeten wij de visie vasthouden. Ongeacht wat dan ook, wij zullen het vasthouden zolang als het nodig is. En dit is waarom wij succes zullen hebben dus ik zou iedereen willen bedanken en ik hoop dat jullie deze bijeenkomst hebben gewaardeerd.

LOUISA– Cobra dank je wel dat je erbij was. Dit is jouw tweede keer als een gast op onze GoldFish Report RoundTable en wij zijn je dankbaar dat je meedeed. En dat was een hele krachtige boodschap die je ons zojuist gaf, en wij kunnen niet onderschatten hoe belangrijk de boodschap is, want, zoals je zei, de duistere krachten combineren hun energie, hun intentie om zich zo lang ons te verzetten, en dat het zo machtig is geweest, en als mensen gewoon begrijpen dat wij hetzelfde vermogen hebben maar dat wij het allemaal collectief moeten doen, zeg jij dat het de Event zal versnellen?

COBRA– Ja, natuurlijk.

LOUISA– Dat klinkt goed. Ik wil je nog vragen of je nog een keer bij ons op GoldFish Report wilt komen?

COBRA– Ja dat wil ik.

LOUISA– Fantastisch. En wij hopen dat Simon Parkes, die er vandaag ook bij zou zijn geweest, bij een van de komende RoundTable discussies zal zijn. En wij willen zeggen: Overwinning van het Licht. Dank je zeer dat je er vandaag bij was Cobra.

COBRA– Bedankt voor het luisteren

LOUISA– Max, ik wil nu naar jou gaan. Wat zou jij vandaag tegen onze kijkers willen zeggen? Wat zou de meest belangrijke boodschap zijn die je bij onze kijkers achterlaat over het manifesteren van onze nieuwe gemeenschap?

MAX– Ik zou willen zeggen dat zo’n anderhalve maand geleden mijn galactische familie in hun ruimtevoertuig daar… wij verwijderden verschillende leylijnen die tegen de mensheid werden gebruikt om de onderbewuste geest en ons bewustzijn te controleren. Wij verwijderden dat allemaal en het betekent dat de tijdlijnen waar jullie allemaal in leven, dat het nu aan jullie is om te creëren en te manifesteren wat je ook maar wilt. De tijdlijn in jouw matrix is verwijderd dus nu kun je doen wat je ook wilt maar probeer iets voor de mensheid te creëren en te manifesteren, dat is nu het belangrijkste doel om de mensheid op de planeet te helpen. Mijn boodschap is dat je de vrijheid hebt om dit te doen en te creëren en te manifesteren wat je maar wilt. Ga niet in op de mind controle die gaande is. Luister niet naar de desinfo op YouTube die daar moedwillig is gezet om ons af te leiden van de realiteit die wij nu proberen te creëren. Vrede, Liefde en Harmonie.

LOUISA– Dank je Max. Dat is ook een hele krachtige boodschap. Vrede, Liefde en Harmonie. En het lijkt, nogmaals, dat deze tijd zo snel voorbij is gegaan en wij hebben zo veel onderwerpen te bestrijken en wij zullen een andere RoundTable gaan doen aangezien wij zoveel onderwerpen te bespreken hebben met onze gewaardeerde gasten. Ik ben daar blij mee en ik waardeer dat je er vandaag bij was Max, en ik weet dat jouw partner Nicole met ons is en ik weet niet zeker of zij iets heeft dat ze wilde zeggen of toevoegen aan de conversatie, maar spring erin alsjeblieft en geef jouw commentaar op wat wij vandaag bespraken?

NICOLE– Ik denk dat wat iedereen zei fantastisch was. Ik weet zeker dat er een andere RoundTable of twee of drie of vier nodig zijn. En als wij meer mensen erbij betrokken konden krijgen, ook omdat het krijgen van verschillende perspectieven werkelijk helpt voor wie dan ook die luistert naar deze boodschappen. Ik denk dat dit een echte fantastische RoundTable was die wij nu hadden en ik wil je bedanken dat ik er deel van mocht uitmaken en hopelijk nog wat meer in de toekomst.

LOUISA– Jullie zijn allemaal welkom, en ik denk dat je het helemaal goed hebt Nicole dat wij meer van deze RoundTable moeten hebben, en ik denk dat er een doorgaande dialoog moet zijn, en ik denk in de geest van waarover Alfred sprak om een council samen te stellen. Breng een groep mensen bij elkaar die al klaar zijn om te leiden. Mensen als Alfred, de Ambassador, Cobra, ikzelf, die deze moeilijke weg hebben gelopen. Mensen die zijn ontwaakt en door de matrix heen kijken en dit is wat ik heb geprobeerd te doen met deze RoundTables. En zoals jij zei Max, iedereen moet een kans hebben om iets te zeggen en met het aantal mensen in deze RoundTables willen wij de uitwisseling van perspectieven mogelijk maken en natuurlijk, iedereen redelijke tijd geven om te spreken.

NICOLE– Ik denk dat de tijd is gekomen waar wij meer oplossingen aan moeten dragen, en terwijl wij deze samenkomsten hebben, meer proactief zijn zoals jij ons wilt hebben. om te creëren en te manifesteren in het moment, en ik denk dat het zeker iets is om toekomstige groepen op roepen, waar wij in staat zijn dat te doen, niet alleen maar erover praten, maar laten wij beginnen het te doen.

LOUISA– Wel, dat is wat ik dacht dat wij vandaag deden. Door erover te praten op de manier dat wij dat deden waren wij het ook collectief aan het manifesteren. Klopt dat Alfred, zijn wij werkelijk aan het manifesteren … dit is de sleutel om dit te doen, om het te denken, om het te voelen, om erover te praten met intentie en oorzakelijkheid. Alfred, ik hoop dat je terug zult komen en doorgaat met deze conversatie met ons op GoldFish Report. En Alfred, ik wil je vragen om iets waar je onze kijkers mee wilt achterlaten.

ALFRED– Oh, zeker, graag.

LOUISA– Alfred, wat wil je bij onze kijkers vandaag achterlaten in de geest van het manifesteren van onze nieuwe gemeenschap en de geest van het creëren van de goddelijke plaats op deze planeet waar wij zijn geboren om er te zijn, wij zijn geboren om het te hebben. Wat is jouw boodschap voor onze kijkers?

ALFRED– Wel, al die mooie punten herhalen die onze collega’s zojuist hebben gezegd, terwijl wij gaan door wat ik noem een afbraak, doorbraak proces, wat is hoe complexe systemen naar het volgende niveau gaan, dat is om constant, zowel door je perceptie en door wat je vertelt aan anderen in gesprekken, in je schrijven, hoe je de wereld ziet, hoe je spreekt tegen de wereld, wat je post. Focus op doorbraken en niet de afbraken. Want je zou kunnen rondlopen met, heb je deze afbraak gehoord, of kijk naar die afbraak, of dat is de grootste afbraak ooit. En de mensen focussen niet op de doorbraken. En zo, het uitzoeken van de doorbraken en het bekrachtigen van de doorbraken en ze te posten, en erover praten, en ze in je hoofd te houden, is niet alleen hoe wij de toekomst bouwen, maar wij manifesteren het en maken het werkelijk. Dat is wat ik zou willen zeggen. focus op de doorbraken, manifesteer doorbraken, en vergeet over de afbraken, de vuilnismannen zullen daar zijn om ze weg te halen morgen, of vandaag, of gelijk in deze snelle wereld.

LOUISA– Precies, ik denk dat wij eindigen waar wij begonnen met de titel van de boodschap van deze video van Charlie Chaplin’s “Message to Humanity” van de film The Great Dictator. En de reden dat ik die in het begin afspeelde was niet om negativiteit te creëren maar juist het tegenovergestelde, om motivatie bij ons allen te creëren, om te worden geraakt in onze harten door wat wij zagen en hoorden, en als wat Alfred noemde de afbraak. Wij zagen kinderen die gewond en gedood waren, wij zagen hun bloed op de grond en de Ambassador is helder bewust van dit lijden van de mensheid en het is wat ons motiveert, het maakt ons verdrietig in onze harten … het is NIET als mensen zijn. Zoals de boodschap zei: “Wij willen van een ander houden, wij willen een ander helpen, wij hebben de liefde voor de mensen in onze harten … dit is hoe onze natuur is, wij willen focussen op houden van elkaar en de Ambassador heeft dit gedaan met zijn missie, en wil je een laatste commentaar hierop Ambassador?

RD AMBASSASDOR– Ik wil deze discussie eindigen met te zeggen dat ik blij ben om te zien dat al deze geweldige geesten samenkwamen om dit programma te doen en wij kunnen hier zitten en hebben een geciviliseerde open discussie met elkaar en dat wij werken voor hetzelfde doel en dat is beter voor deze planeet, en beter voor de mensheid, en ik denk dat wij een weg moeten proberen te vinden hoe wij ons kunnen verenigen en samenwerken en niet alleen maar deze vijandige menselijke frequentie hebben die wij zo veel in de wereld zien. En om rond deze tafel te komen en samen te spreken en oplossingen te vinden is volgens mij een fantastisch platform. En dat is waarom wij ook de symposia hebben in Global Mission of Peace waar mensen samenkomen en uitwisselen en samen oplossingen vinden. Dus ik wil iedereen bedanken voor bij het programma te zijn en ik hoop jullie allemaal snel weer te zien.

LOUISA– Wel, dank je Ambassador voor het beschikbaar stellen van dit platform voor iedereen en wetend hoe belangrijk het is dat wij samenkomen collectief, onze geesten samen brengen en onze harten en onze zielen om dit te doen. En zoals in het werk dat je doet, wij doen het allemaal een beetje anders maar ik denk dat onze harten allemaal op de goede plaats zitten en ik zou alleen willen zeggen wij willen iedereen bedanken die hier vandaag was.

Hier komt een transcript van en een digitale stemkopie op de GoldFish Report.

Vertaald door Veronica

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 19 augustus 2016 in Cobra, Interview met Cobra NL

 

Tags: , , , , , , ,

 
%d bloggers liken dit: