RSS

Tagarchief: Cobra update

Situatie-update en Cobra-conferentie in Japan, 21 mei 2023

De Lichtkrachten maken goede vorderingen met het opruimen van het etherische vlak, en er wordt binnenkort goed nieuws daarover verwacht.

Het opruimen van de subkwantum anomalie vordert ook tot op zekere hoogte.

Fysieke biochips zijn veel problematischer, althans op dit moment. Zij zijn het belangrijkste controlemiddel waarmee de Chimera de bevolking aan de oppervlakte controleert:

De frontale kwab biochips zijn bevestigd aan de optische zenuw van beide ogen en met kunstmatige synapsen verbonden met de auditieve cortex van de hersenen. Ze sturen een constante audio-videostroom van wat je ziet en hoort naar de mainframe computer van de chimera groep. Die computer controleert constant de activiteit van de oppervlakte bevolking.

Die biochips zouden elke fysieke interventie van de Lichtkrachten aan de oppervlakte detecteren. Het gecontacteerde individu zou eerst heel gelukkig zijn, maar zijn verhoogde trillingsfrequentie zou samen met de video/audiofeed van de biochip de Chimera mainframe computer in de DARPA-kuil alarmeren.

Onmiddellijke actie zou worden ondernomen om de trillingsfrequentie van het gecontacteerde individu te verlagen, ofwel door dat individu te verwijderen door middel van een door DEW elektroplasma veroorzaakte hartaanval, door een auto-ongeluk te orkestreren, door de geliefden van dat individu te verwijderen, of op welke soortgelijke manier dan ook. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom de Lichtkrachten geen contact opnemen met individuen aan de oppervlakte.

De andere reden is asymmetrische vergelding. Als één Lichtwerker wordt gecontacteerd, dreigen de duistere krachten duizenden anderen te schaden of zelfs te doden.

Als er niet-fysiek contact wordt gemaakt, of als een bepaald individu zijn trillingsfrequentie te veel verhoogt, detecteert de fysieke biochip dat ook, en verlaagt automatisch de trilling van het individu door elektroshocks op te wekken via de navel-biochip. De navel-biochip kan elektroshocks van 20 tot 130 volt geven, afhankelijk van de omstandigheden. Tegelijkertijd produceren de twee biochips in de frontale hersenkwab sterke magnetische velden die slaperigheid, hersenmist en verwarring veroorzaken. De fysieke biochips vormen dus een zeer efficiënt slavendrijfmechanisme dat de oppervlaktebevolking controleert.

Bovendien synthetiseren de biochips geestveranderende chemicaliën die slaperigheid (frontale kwab biochips) en angst (biochip boven de navel) veroorzaken.

Bovendien controleren de frontale kwab biochips de hersenactiviteit en communiceren zij met andere biochips en met de DARPA mainframe computer via ultrageluid, en onderdrukt de navel biochip voortdurend de trillingsfrequentie via infrageluid.

Het fysieke vlak wordt verder bewaakt en gecontroleerd via een scalair netwerk dat wordt gevormd door gsm-masten, gsm’s zelf en wi-fi-netwerken: Zie deze link en deze link

De volgende laag is het wereldwijde netwerk van ionosferische verwarmers: Zie deze link en deze link

En de volgende laag is het Space Force (voormalig Air Force Space Command) bewakingsnetwerk, dat elke poging tot indringing van Positive ET in de quarantaine opspoort en verwijdert:

De Lichtkrachten hebben me uitgelegd hoe dit alles samenhangt met de timing van de Event:

De eerste curve op de grafiek (gemarkeerd met 1) stelt de entropie van de oppervlakte-samenleving voor. Deze entropie neemt toe met de tijd, aangezien de fysieke quarantaine een gesloten systeem is zonder enig contact met positieve ET-rassen van buitenaf.

De tweede curve (gemarkeerd met 2 op de grafiek) vertegenwoordigt de entropie van de Event. Deze entropie neemt af met de tijd, omdat steeds meer vergeldingsmechanismen van de duistere krachten die ten tijde van de Event zouden worden geactiveerd (zoals topletbommen) worden verwijderd.

Beide curven ontmoeten elkaar op een bepaald moment dat met een cirkel op de grafiek is aangegeven. Op dat moment overtreft de entropie van de oppervlaktemaatschappij de entropie van de Event, en dat is het moment waarop de Event in werking treedt. Het huidige moment is op de grafiek gemarkeerd met een X.

Als de Event voortijdig zou worden geactiveerd, voorspellen de simulaties een gedeeltelijke instorting van het elektriciteitsnet en de voedseldistributieketen in vele delen van de wereld, die pas over 1-2 weken zou kunnen worden aangepakt. Ook zouden de Lichtkrachten niet in staat zijn alle biochemische wapens die door de duistere krachten in hun laatste poging om de controle te behouden zouden worden losgelaten, volledig te blokkeren. Dit zou leiden tot vele doden en onnoemelijk veel lijden, en zou voor velen een smet werpen op de ervaring van de Event: Zie deze link

Zoals een van de commentatoren op mijn blog het verwoordde:

Neem van een veteraan aan dat zelfs als er een totale militaire aanval wordt gelanceerd om iets recht te zetten, het moeilijke probleem zal zijn om de positie vast te houden. Ze zullen gerichte energiewapens inzetten, nucleaire, chemische en biologische wapens, bendes gewapende strijders, ze zullen proberen elektriciteit, water en aardgas en andere zaken uit te schakelen. Het zal geen snel einde zijn. Ik raad iedereen aan te bestuderen hoe de ineenstorting van de Sovjetunie Rusland heeft getroffen om een idee te krijgen van wat ons te wachten staat. Het lijkt goed te zijn afgelopen, maar de strijd om daar te komen was erg moeilijk. Mensen stierven.

NB van de vertaler: lees ook dit artikel : https://eventnl.wordpress.com/geheime-geschiedenis-onthuld-putin-speelde-een-kritieke-rol-na-de-voorgeplande-ineenstorting-van-de-ussr/

Desondanks is ‘soft disclosure’ mainstream aan het worden: Zie deze link

Met echte en betrouwbare instructies voor de evacuatie op het moment van de poolverschuiving beschikbaar in alternatieve media: Zie deze link

Nu het besef van de cyclische aard van het universum langzaam doordringt tot de wetenschap..: Zie deze link en deze link

En zelfs over het bewustzijn dat wij aan het eind van de kosmische cyclus staan: Zie deze link

Met een eenvoudige uitleg over kwantum fluctuaties: Zie deze link

Na de activering van het Portal of Light begrijpen steeds meer mensen massameditaties in een evenwichtig en positief perspectief: Zie deze link

En eindelijk keert de Godinnenenergie terug naar de oppervlakte van de planeet. Sisterhood of the Rose is weer actiever: Zie deze link

En meer en meer mensen creëren daadwerkelijk fysieke Godinnentempels. Als je zo’n tempel hebt gemaakt, kun je hem openbaar maken op de volgende website: Zie deze link

Je kunt inspiratie krijgen met dit prachtige boek: Zie deze link

Of in vroegere interviews met Cobra: Zie deze link

NB van de vertaler: Zie deze link naar de Nederlandse vertalingen van de interviews

Franssprekende mensen kunnen ook hier inspiratie vinden: Zie deze link

Iedereen kan healing krijgen van maandelijkse healing sessies door ascended master en stellar rays: Zie deze link en deze link

Of de persoonlijke tijdlijn optimaliseren met deze meditatie: Zie deze link

En verbinden met de IK BEN aanwezigheid door het gebruiken van geavanceerde ATVOR spirituele technologie: Zie deze link

NB van de vertaler: Zie deze link (Nederlandstalig) voor uitleg over ATVOR – scroll naar IV. ATVOR ACTIVERING. In ditzelfde bestand staat ook: “ATVOR is een spirituele technologie ontwikkeld door de Galactische Confederatie om te helpen bij het Ascentieproces van de oppervlaktebevolking. Het wordt sinds 1990 gebruikt en wordt steeds sneller verbeterd. Het is een technologie van een kolom van zuiver wit licht. Het wordt eigenlijk gecreëerd door lichtwezens als je het aanroept. Er zijn enorme moederschepen rond de planeet die worden aangeroepen, ze zijn niet waarneembaar. De Lichtkrachten gebruiken dus niet alleen Mjolnir, maar ook ATVOR. Het verhoogt de trillingsenergie van de lichamen van de oppervlaktebevolking, laten we het oproepen en voelen.” En op deze Nederlandstalige pagina vind je allerlei hulpmiddelen, waaronder ATVOR.

Iedereen is meer dan welkom om bij onze Ascentie conferentie in Kyoto te zijn, de meest krachtige Dragon vortex in Japan, op 8 en 9 juli 2023: Zie deze link

Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 22 mei 2023 in Cobra

 

Tags: , , , ,

Cobra: Verslagen van de Portal of Light Activatie en de Conferentie van Taiwan, 13 mei 2023

Onze activatie was een enorm succes, bijna 1 miljoen mensen werden geïnformeerd over de activatie en ongeveer 160.000 mensen namen daadwerkelijk deel.

De energiepuls op het moment van de activatie was zeer sterk en toch zacht, en stuurde de zuiverste energieën van kosmische Liefde van de M87-melkweg naar de oppervlakte van deze planeet. De puls heeft de planetaire tijdlijn gecorrigeerd, waardoor de kans op een conventionele wereldoorlog is afgenomen van 33% naar 27% en de kans op een harde financiële crash van 37% naar 32%: Zie deze link

M87 galaxy werd slechts enkele dagen voor de activering in het bewustzijn van de oppervlaktebevolking gebracht: Zie deze link

De energiepuls heeft veel prachtige energieën in de planetaire quarantaine gebracht, en deze energieën hebben in de dagen na de activering enkele prachtige vergezichten gemanifesteerd:

In de dagen na de activering werd de COVID pandemie uiteindelijk gedeactiveerd: Zie deze link en deze link en deze link

In de weken voor de activering en de weken erna zijn de Lichtkrachten erin geslaagd veel exotische wapens van de duistere krachten te verwijderen, en de positieve tijdlijn is nu veel stabieler dan ooit tevoren.

Ten eerste hebben de Lichtkrachten, door gebruik te maken van Mjolinr technologie, alle fysieke en niet-fysieke zwarte gaten rond het oppervlak van de planeet verdampt, inclusief alle zwarte gaten in de aurische velden en alle zwarte gaten in implantaten van de oppervlaktebevolking. Hierdoor zijn alle Tunnels van Set ingestort en is het donkere raster rond de planeet niet langer een omgekeerd raster, maar slechts een vervormd raster. Zonder zwarte gaten is Kabbalistische zwarte magie veel minder effectief, aangezien qliphoth niet meer bestaan: Zie deze link

Ten tweede, de Lichtkrachten hebben alle overgebleven topletbommen vernietigd. Dit is een enorme overwinning, want topletbommen vormden een groot gevaar voor de planeet en een enorme barrière tegen de planetaire bevrijding.

In het verleden was ik nogal optimistisch en naïef door te geloven dat zodra de topletbommen zijn verwijderd, de Event zal plaatsvinden. De realiteit is veel complexer. De oppervlaktebevolking is veel meer geprogrammeerd dan voorheen werd aangenomen, en er moet veel meer van de etherische matrix en de subkwantum anomalie worden verwijderd om de oppervlaktebevolking veilig door het Eventproces te loodsen zonder dat belangrijke personen doordraaien, omdat de basis voedsel- en energiedistributieketens grotendeels intact moeten blijven op het moment van de Event.

Het goede nieuws is dat het verwijderen van alle resterende obstakels veel gemakkelijker, relatief sneller en veel minder riskant zal zijn dan het verwijderen van de topletbommen.

De Lichtkrachten zijn er ook in geslaagd het hogere mentale vlak volledig vrij te maken van alle duistere entiteiten, en zij hebben de controle die de duistere krachten hadden over het lagere mentale en het astrale vlak verbroken. Bijna alle onzichtbaren zijn verwijderd. De paar overgebleven duistere entiteiten op het astrale vlak zijn ongeorganiseerd, op de vlucht, en maken geen deel meer uit van het duistere netwerk. Alle Lords of Karma (Lords of Trauma) die niet gevangen zijn genomen en naar de Galactische centrale Zon gebracht, zijn van hogere vlakken ontsnapt naar de etherische en fysieke vlakken, waar zij nog steeds de controle hebben.

Causale lichamen van de mensheid herstellen zich van de schok van 1996 en genezen mooi.

De implantaten op het mentale en astrale vlak zijn grotendeels afgebroken, alleen de etherische implantaten en fysieke biochips zijn overgebleven.

Het grootste probleem blijft de etherische matrix / etherische archon grid, gecontroleerd door de Chimera Lords of Karma, van waaruit zij nog steeds de reïncarnatiecyclus controleren: Zie deze link

En het fysieke zwarte adel raster, gecontroleerd door Chimera uit de DARPA put: Zie deze link en deze link en deze link en deze link

Met hun elektromagnetische, ultrasone en infrageluid omheining: Zie deze link

En hun mind control: Zie deze link

Subkwantum anomalie op de fysieke en etherische vlakken rond het oppervlak van de planeet is ook nog steeds een behoorlijk probleem, hoewel dit wordt aangepakt.

Het Portaal van het Licht heeft de meeste duistere scenario’s verwijderd, met slechts twee (wereldwijde conventionele oorlog en harde financiële crash met implementatie van CBDC’s) die nog overblijven.

Daarom dringt de Cabal hard aan op CBDC’s: Zie deze link en deze link en deze link en deze link

Maar de oppervlakte bevolking heeft goede ideeën om zich te verzetten: Zie deze link

Wanneer de scheuren van Licht in de etherische matrix zullen beginnen te verschijnen, zal het tijdperk van de middelmatigheid tot het verleden gaan behoren: Zie deze link

De eliminatie van de rede zal stoppen: Zie deze link

Het geheugenverlies zal worden teruggedraaid: Zie deze link

En we zullen beginnen te ontsnappen uit het gekkenhuis: Zie deze link

Als de op trauma gebaseerde mind programmering uit elkaar begint te vallen: Zie deze link en deze link

Sommige mensen vinden misschien dat onze activering hun hoge verwachtingen niet heeft waargemaakt, maar het volgende artikel kan de zaken in perspectief plaatsen: Zie deze link

Onze Ascentieconferentie in Taiwan was zeer succesvol, want het was de energetische trigger die de Drakenfamilies opnieuw activeerde.

Het is misschien geen toeval dat tijdens de activiteiten van de conferentie een ontmoeting tussen Macron en Xi plaatsvond in Guangzhou: Zie deze link en deze link en deze link

Deze zeer symbolische ontmoeting werd van achter de schermen georkestreerd door de Rode en de Blauwe, en heeft de kans op een wereldwijde conventionele oorlog effectief verminderd van 38% naar 33%: Zie deze link

De Guqin-melodie, Hoge bergen en stromend water, bezegelde het vriendschapspact tussen Macron en Xi, en dit heeft het depolarisatie- en pacificatieproces tussen het Westen en het Oosten effectief in gang gezet: Zie deze link en deze link

Maar het verhaal heeft nog een andere, meer sinistere laag.

De guqin waarop de melodie werd gespeeld, werd vervaardigd in het jaar 756, tijdens het hoogtepunt van de Tang-dynastie: Zie deze link

Het is geen toeval dat dit precies het jaar was van de Donatie van Pepijn: Zie deze link

waarin de wereldlijke heerser (nu Macron, een marionet van Rothschild) gebieden afstaat aan de paus (nu Xi, een jezuïet).

Een ander, meer positief aspect van het verhaal is dat Guangzhou de machtigste Godinnenvortex van China is.

Tijdens de conferentie zijn de Blauwe Draken begonnen met het reactiveren van de Agartha portalen rond de Himalaya: Zie deze link en deze link

en grothemels in Taiwan en het Chinese vasteland: Zie deze link

De notities van de conferentie zijn nu beschikbaar. De officiële notities zijn voor 80% betrouwbaar: Zie deze link (dag 1) en deze link (dag 2)

De volgende notities zijn ongeveer 65% betrouwbaar, maar u kunt de energie van de conferentie erdoor voelen: Zie deze link

Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 19 mei 2023 in Cobra

 

Tags: , , , ,

Cobra: Situatie update en Cobra Ascentie Conferentie in Taiwan, 23 februari 2023

Cobra: Situatie update en Cobra Hemelvaart Conferentie in Taiwan, 23 februari 2023

Het opruimen van de Chimera groep gaat door. De Lichtkrachten beginnen de primaire anomalie op het causale vlak (hogere mentale vlak) op te ruimen.

Eén aspect van die anomalie zijn de zwarte gaten op het causale vlak, die in de periode 1996-1999 vanuit Rigel werden geteleporteerd en nu worden verdampt door het gebruik van Mjolnir kwantumkanonnen.

Een ander, zeer verontrustend aspect van het causale vlak zijn de zogenaamde Lords of Karma. Lords of Karma zijn spinachtige Chimera entiteiten die miljoenen jaren geleden uit de Andromeda melkweg kwamen via het Rigel portaal en die 26.000 jaar geleden de quarantaine Aarde matrix creëerden. Velen van hen kwamen bijna 1 miljoen jaar geleden op Aarde aan, met versterkingen die gedurende de hele Atlantische periode binnenstroomden om uiteindelijk 26.000 jaar geleden de volledige controle over de planeet over te nemen en haar lot te bezegelen met de laatste versterking vanuit Rigel in 1996-1999.

Lords of Karma hebben bijna volledige controle over de quarantaine Aarde, en zij hebben een duister spinnenweb vol zwarte gaten en topletbommen gecreëerd op het causale, mentale, astrale en etherische vlak. Hun causale lichamen zijn bijna volledig zwart, omdat zij aan zoveel anomalie zijn blootgesteld, en zij aanbidden de zwarte gaten op het causale vlak als een portaal naar de duistere omgekeerde werkelijkheid als de Zwarte Zon.

Zij hebben grote controle over de menselijke reïncarnatiecyclus, en hebben grote zeggenschap over waar en hoe een bepaald individu zal worden gereïncarneerd. Zij hebben volledige toegang tot de Akasha kronieken. Zij houden tweelingzielen uit elkaar, vernietigen zielsverwantschappen, boezemen jaloezie en angst in en streven ernaar de menselijke bevolking zoveel mogelijk leed te berokkenen. Zij breiden hun invloed uit via hun volgelingen, Draco en Reptilian demonische entiteiten op lagere mentale, astrale en etherische vlakken, en beheersen de fysieke geopolitieke situatie via demonische bezetenheid van Zwarte adel en Illuminati volgelingen op het fysieke vlak.

Zij beheersen de scalaire matrixtechnologie op causale, mentale, astrale, etherische en fysieke vlakken, waardoor het Licht het oppervlak van de planeet niet kan bereiken.

Na extreem brute aanvallen op de belangrijkste Lichtwerkers en Lichtstrijders in de laatste paar weken hebben zij zichzelf overbelicht, en de Lichtkrachten hebben operaties geïnitieerd voor hun snelle, effectieve en volledige verwijdering. Het eerste wat de Lichtkrachten aan het opruimen zijn, is de schok waaraan de causale lichamen van de oppervlaktemensheid sinds 1996 zijn blootgesteld. Deze schok heeft de verbinding van de oppervlakte met de hogere spirituele niveaus ernstig aangetast, en nu wordt deze situatie eindelijk aangepakt.

De Lichtkrachten beginnen ook zwarte gaten en alle negatieve scalaire velden van het causale vlak te verwijderen, en wissen negatieve zielscontracten uit de causale lichamen van de mensheid. Nadat dat in redelijke mate is verdwenen, zullen de Lichtkrachten beginnen de Heren van Karma zelf te verwijderen. Dit zal de quarantainematrix van de Aarde beginnen af te breken en het Licht zal eindelijk kunnen binnentreden. Daarna kunnen zij eindelijk de resterende fysieke put opruimen en een doorbraak maken op het fysieke vlak, zoals beschreven in dit geweldige commentaar van een van de lezers van mijn blog:

De topletbommen zijn de echte dreiging. Zodra deze weg zijn kan echt daadkrachtig worden opgetreden. Ik neem aan dat ze denken dat het te riskant is om voluit te gaan om ze op te ruimen. Zoals een in de hoek gedreven wolf zou dit een kettingreactie kunnen veroorzaken die de Aarde zou vernietigen, en wie weet wat nog meer. Zolang wij niet in een onmiddellijke dreiging van vernietiging zijn, is dat het risico niet waard. Dus gebruiken ze Mjolnir om langzaam de anomalie te verwijderen en zo wordt het steeds veiliger om te handelen. Dit verzwakt en verkleint de zwarte gaten en laat de mensen langzaam bewust worden. Op het kritieke moment van risico tegenover beloning, zullen ze oprukken en de laatste topletbommen opruimen. Dan kunnen ze de computer deprogrammeren en mensen laten ontwaken. Ik heb ook een vraag over hoe de datacentra in Utah hier in passen. Ik dacht dat dit de plek is waarvandaan de computers zoals de BEAST opereren. Worden deze ook gedeactiveerd? Wanneer de belangrijkste bedreigingen zijn verdwenen, dan kan de alliantie werken met de lokale landen om de criminele elementen van de oppervlakte cabal en hun handlangers te verwijderen.

Het besef van de komende Zonneflits wordt steeds gedetailleerder.

En begint de mainstream te bereiken op eigenaardige manieren.

Daarom wil de Zwarte adel in 2025 een wereldoorlog creëren, en 2e link: ‘taiwan-asia-war’.

Drakenbronnen hebben laten weten dat een grootschalige oorlogsescalatie niet zal plaatsvinden, hoewel het er voor een bepaalde tijd eng uit kan zien.

Ook zijn betrouwbare bronnen het erover eens dat een dystopische reset in WEF-stijl niet zal plaatsvinden en zichzelf zal opheffen voordat het zelfs maar begint.

Een van de belangrijkste aspecten in de volgende fase van het planetaire bevrijdingsproces is de terugkeer van de Godinnenenergie. Daarom is het Godinnentempelproject aan de mensheid voorgesteld.

Met vele Godinnentempels die al over de hele wereld bestaan.

Met vele groepen die oude tempels van de Godin reactiveren.

Met energiewerk dat gedaan wordt op de oude Atlantische Godinnen evenaar.

Met mensen die zich het leven herinneren in oude Godinnentempels uit het verleden: links naar boek Christian Jacq en boek Mary Byrd-Clarke.

Met mensen die zich verbinden met Godinnen energie door middel van kunst.

En door de natuur.

Er komen grote veranderingen aan, en de komende maanden zullen cruciaal zijn voor de ontwikkeling van de planeet.

Daarom bent u van harte welkom op onze Ascentieconferentie in Taipei, Taiwan op 8 en 9 april.

Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 1 maart 2023 in Cobra

 

Tags: , , , ,

Cobra: Terugkeer van de Spirit, 8 januari 2023

Het opruimen van de Chimera-groep gaat door. De Lichtkrachten gebruiken de Mjolnir-technologie om de zwarte gaten te verwijderen uit de implantaten en uit het omgekeerde raster op het oppervlak van de planeet.

Wanneer de kritieke massa van die zwarte gaten is verwijderd, zal de positieve spirituele energie van het Boeddhische vlak voor het eerst sinds 1996 weer beginnen neer te slaan op mentale, astrale, etherische en fysieke vlakken op het oppervlak van de planeet.

Deze positieve spirituele energie zal, wanneer ze sterk genoeg wordt, de Nieuwe Renaissance op gang brengen, het echte spirituele ontwaken van het Tijdperk van de Waterman, en zal de basis vormen voor de activering van Operatie Dromenland.

[Onderaan dit artikel vind je de Nederlandse vertaling van Operatie Dreamland.]

Deze positieve spirituele energie zal eindelijk de zwarte gat kwantumanomalie rond de Aarde oplossen en het Ascentieproces voor deze planeet reactiveren. Het zal de oppervlakte van deze planeet verbinden met Tunnels van Licht, die precies het tegenovergestelde zijn van de Tunnels van Set. Tunnels van Licht verbinden het hele universum tot Eén, en zij zullen uiteindelijk het hele universum doen opstijgen tot één reusachtige regenboogflubber van Eenheid aan het einde van de volgende kosmische cyclus.

Miljoenen jaren geleden hebben de Chimera enorme deeltjesversnellers gebouwd in de vorm van Dyson ringen met een diameter van miljarden kilometers in het Rigel sterrensysteem in Orion.

Zij gebruikten die Dyson ringen om een voldoende hoeveelheid top quark en strange quark condensaat te creëren om een voldoende hoeveelheid toplet en strangelet bommen te maken om de sterrenstelsels Rigel en Sol te controleren.

Ze gebruikten die deeltjesversnellers ook om andere vormen van ontaarde materie te creëren.

Degeneratieve materie ontstaat onder extreme druk en/of temperatuur en is zo dicht en samengeperst dat het kwantumeffect de eigenschappen ervan aanzienlijk beïnvloedt.

Behalve materiaal voor toplet- en strangeletbommen produceerden ze vooral grote hoeveelheden quark-gluonplasma.

En ook wat neutronen degenererende materie.

Een groot deel van dit quark gluon plasma en neutron ontaarde materie werd naar de Aarde gebracht tijdens de Grote Invasie van 1996[*] en sommige van de nog resterende containers van deze twee soorten ontaarde materie beschermen de laatste put tegen de laatste aanval van de Lichtkrachten.

[*] Hier de link naar de Nederlandse vertaling van ‘Het grote vergeten van 1996’

Hier is het interessant om te weten dat reguliere wetenschappers proberen technosignaturen van buitenaardse beschavingen te vinden, waaronder Dyson-sferen.

Wetende dat hun nederlaag nabij is, proberen de Chimera de quarantaine te versterken door een absurd aantal satellieten in een baan om de Aarde te lanceren.

De Lichtkrachten proberen nu een tijdlijn te manifesteren waarin een vredesakkoord wordt bereikt tussen Rusland en Oekraïne.

Rusland en Oekraïne zijn verwikkeld in een oorlog die geen van beide partijen waarschijnlijk zal winnen, en veel mensen worden deze oorlog beu. Een vredesakkoord wordt dus eindelijk mogelijk, zoals de vrede van Westfalen.

Of de 11:11 wapenstilstand die WO1 beëindigde, en hier 2e link hierover.

We sluiten deze situatie-update af met een lied.

Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

Nederlandse vertaling van ‘Operation Dreamland’, door Cobra in 2012 op zijn blog gepubliceerd:

20 augustus 2012

Operatie Droomland is een operatie van de Lichtkrachten om een nieuwe Renaissance te beginnen op het oppervlak van deze planeet. De eerste Renaissance 500 jaar geleden is geïnitieerd door een bepaalde positieve occulte groep achter de Witte Adel in het 15e eeuwse Florence.

De tweede Renaissance zal wereldwijd door dezelfde occulte groep worden gestart en zal de definitieve overwinning inluiden van de vrije menselijke geest op de krachten van beperking.

Er is contact gelegd met lijnen van de Witte Adel die betrokken waren bij het ontstaan van de eerste Renaissance en die net zo goed kunnen helpen bij het ontstaan van de tweede.

Contact met de witte adel van de Graal betekent herstel van de Magdalena-mysteries als voorbereiding op de ware openbaring van de Godin.

De Resistance Movement zal de belangrijkste operationele kracht zijn voor Operatie Droomland vanaf het moment van de Event. Het doel van Operatie Dromenland is tweeledig.

Ten eerste, het herstellen van overvloed voor de Lichtwerkers. Veel Lichtwerkers hebben een geloofssysteem dat spiritualiteit betekent om in armoede te leven. Dit geloofssysteem is gedachteprogrammering van de Cabal. In werkelijkheid is fysieke overvloed een natuurlijke uitdrukking van de schoonheid van de geïncarneerde Ziel en elke Lichtwerker verdient het. De Cabal wil Lichtwerkers weghouden van geld om de vooruitgang van de Lichtkrachten te belemmeren. De methoden van de Cabal variëren van relatief onschuldig zoals betaalde disinfo agenten die ad hominem aanvallen plaatsen voor “Cobra die $1000 donaties aanneemt”, tot matig zoals niet-fysieke negatieve entiteiten die zakelijke activiteiten van de Lichtwerkers blokkeren en dan tot ernstiger zoals het blokkeren van de toegang tot fondsen die aan de Lichtwerkers toebehoren of het regelrecht stelen ervan.

Saint Germain Trust is eind 18e eeuw opgericht door Comte de Saint Germain met als doel de Lichtwerkers bij te staan ten tijde van de wisseling der tijden. Saint Germain Trust zal worden gedeblokkeerd zodra de Cabal tijdens de Event wordt verwijderd. Lichtwerkers zullen eindelijk in overvloed kunnen leven.

Het tweede doel van Operatie Droomland is een begin te maken met de verspreiding van de ware occulte leer van de mysteriescholen van de Opgestegen Meesters. In de afgelopen 26.000 jaar, toen deze planeet in quarantaine was geplaatst en bijna volledig was afgesneden van direct contact met de Opgestegen Meesters, zijn de spirituele leringen gedegenereerd en nu leiden de blinden de blinden. Een voorbeeld hiervan zijn vele gechannelde boodschappen die zogenaamd afkomstig zijn van de Opgestegen Meesters of de Galactische Confederatie. Wat er in de meeste van die gevallen gebeurt is een echt energetisch contact, maar op het mentale vlak komen de Archons binnen met hun technologie en brengen boodschappen in die op het eerste gezicht vol liefde en licht lijken, maar in werkelijkheid slechts gerecycleerde zinnen zijn.

Tijdens de Event zullen de Lichtkrachten de ware leer van het Licht beginnen te openbaren. In veel gevallen zullen die leringen een beetje afwijken van wat de meeste mensen verwachten, omdat deze planeet 26.000 jaar lang is afgesneden van het ware Licht en veel dingen al lang vergeten zijn.

Er zijn bepaalde voorbereidingen voor Operatie Droomland die vóór de Event moeten worden getroffen. Sommige leden van de Witte Adel hebben al gereageerd op mijn oproep, en als er nog meer van hen willen meedoen, kunnen ze contact met me opnemen via cobraresistance@gmail.com. 

Daarnaast hebben ook honderden Lichtwerkers daartoe contact met mij opgenomen en hun hulp aangeboden. Ik zou iedereen die betrokken wil zijn bij Operatie Dromenland willen vragen om heel duidelijk aan te geven welke talenten, vaardigheden, contacten en middelen zij kunnen aanbieden. Als zij betrokken kunnen worden bij de voorbereidingen voor de Event, zal er spoedig contact met hen worden opgenomen. Zo niet, dan zal de Resistance Movement snel na de Event rechtstreeks contact met hen opnemen.

Vertaald door Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 18 januari 2023 in Cobra

 

Tags:

Aantekeningen van Cobra’s Ascentie Conferentie op 3 en 4 december 2022

Aantekeningen van Cobra’s Ascentie Conferentie op 3 en 4 december 2022

Hieronder vind je twee vertalingen van aantekeningen: de eerste aantekeningen zijn gemaakt door Prepare For Change France Official since 2013 en ze zijn door Cobra goedgekeurd. De tweede aantekeningen zijn gemaakt door Felipe.

N.B. Tijdens de conferentie wordt ook gesproken over de rol van Saint-Germain: via deze link kun je een uitgebreid artikel lezen over Saint-Germain’s ‘Nieuw Atlantis’.

Parijs, 3-4 december 2022

KOSMISCHE RESET

Meditatie

Hier [in de kamer waar we waren], is het een plaats van Licht.

Breng het Licht naar Parijs.

Parijs is een zeer belangrijke vortex. Deze vortex werd 250 jaar geleden geactiveerd. Het veranderde de loop van de geschiedenis. Het zal een rol spelen.

Het was bijna onmogelijk om het seminar te organiseren. En toch is het gelukt.

We moeten afleren wat we geleerd hebben. Programmeren begint al voor onze geboorte. Je moet je gezond verstand gebruiken.

Het menselijk brein neemt maar een heel klein deel van de werkelijkheid waar.

Cobra kon voorbij de sluier gaan, in een Russisch vliegtuig.

De Matrix bestaat uit verschillende lagen op een niet-fysiek vlak.

Deze sluiers zullen worden opgeheven en we zullen worden opgenomen in de Galactische Samenleving.

I.    NIEUWE KOSMISCHE CYCLUS

Vele kosmische cycli kruisen elkaar.

Er is wetenschappelijk bewijs dat we ons op een zeer belangrijk moment in de geschiedenis bevinden.

Het universum is een torus. De ruimte-tijd draait op zichzelf, voortdurend in beweging.

Dit universum heeft zijn uiteindelijke evenwicht nog niet gevonden. Het bevindt zich niet in een staat van evenwicht.

Deze verandering zal alle natuurkundige wetten veranderen: wet van de zwaartekracht, enz…

We stevenen af op een gat dat alles zal veranderen.

Het universum beëindigt zijn expansie en stopt.

Alle natuurkundige wetten veranderen.

Er komt een kwantumsprong. Het universum zal naar een ander niveau springen en alles reorganiseren.

Na 13 miljard jaar gaan we naar een nieuwe realiteit.

Alle sterrenstelsels hebben een centrum dat energie stuurt. Dit zal de planeet naar een nieuwe dimensie verplaatsen.

We zullen deeltjes tegenkomen die sneller dan het licht reizen.

Cobra heeft een steen die verbonden is met de Galactische Centrale Zon. Het heeft de hoogste vibratie.

Cobra heeft deze steen zes maanden geleden gekregen. Daarvoor was de mensheid nog niet klaar.

Sommige van de sieraden die bij de stand verkrijgbaar zijn, zijn doordrenkt met de energie van de Godin.

De situatie rond de planeet is voor 80% opgeklaard.

De kosmische verandering is nog niet voelbaar.

II.      GALACTISCHE SUPERGOLF EN SOLAR MICRONOVA GEBEURTENIS

Spiraalstelsels zijn het meest complex.

Ze hebben een galactische hartslag met regelmatige tijdsintervallen.

Wetenschappers hebben deze galactische puls ontdekt.

Deze verandering vindt zeer snel plaats.

In de loop van 9 maanden zijn de polen van het sterrenstelsel omgekeerd.

Elke 12.000 / 13.000 jaar is er een gebeurtenis die een deel van de biosfeer wegvaagt.

In 1859 was er de Carrington-gebeurtenis. Daarvandaan is het magnetisch veld afgenomen.

We verliezen 1 tot 2% van het magnetisch veld per jaar.

In 776 CE: Charlemagne-gebeurtenis die een zeer sterke zonnestorm veroorzaakte.

In 1859: Carrington gebeurtenis

NASA heeft op de maan gezocht naar fragmenten van deze zonnestorm.

De opwarming van de aarde is een voorwendsel om de activiteit van de zon voor de bevolking te verbergen.

Moederschepen vormen de Dyson bol.

De Krachten van het Licht verlagen de activiteit van de Zon omdat we wat meer tijd nodig hebben.

Zonnevlammen kunnen het magnetisch veld beschadigen.

Ten tijde van de oude evenaar was het klimaat in Parijs tropisch.

Ten tijde van Atlantis was het de evenaarlijn van de Godin.

Bewijs van bouwwerken die niet van menselijke oorsprong zijn: de Romeinse tempel van Jupiter in Baalbeck (Libanon) heeft stenen die 1000 ton wegen.

III.  DYNAMIEK VAN HET PORTAAL 2025

2025 is de tijd van het volgende zonnemaximum.

Er is geen wetenschappelijk bewijs.

Er is 25% kans dat het in 2025 gebeurt.

Er is 50% kans dat het in 2037 gebeurt.

De Lichtkrachten zien dat 2025 het sleutelmoment is.

Astrologie: het gaat over scalaire velden.

De planeten zenden een scalair veld uit.

Zij die bereid zijn, zullen naar de moederschepen worden geteleporteerd.

De Ark van Noach is een voorbeeld.

Wie niet naar de schepen wil, zal de dood ervaren.

In 2025 zullen er interessante astrologische aspecten zijn.

Pluto in Steenbok = ontmaskering van alle corruptie tot maart 2023. Daarna komt er iets interessants.

We zijn aan het einde van de Pluto-cyclus.

In maart 2023 zal het “the Good Guys” zijn aan de ene kant en “the Bad Guys” aan de andere.

Uranus komt in 2025 in Tweelingen. Deze zal contact maken met de Pleiaden en zeer sterke Pleiadenactiviteit veroorzaken.

Sedna [een trans-Neptunisch object in het Zonnestelsel] zal in conjunctie staan met de Pleiaden.

De duistere krachten vertragen het proces, maar kunnen het niet stoppen.

Zij kunnen de mensheid niet eeuwig beheersen.

Dit weekend (3 en 4 december 2022) is de enige tijd van het jaar dat dit seminar kan plaatsvinden.

Niet één of twee weken later… Het is 3 en 4 december 2022.

༻✦༺ ༻✧༺ ༻✦༺

FYSICA VAN DE QUARANTAINE

Meditatie van inademing/uitademing van stralend wit licht + intoneren van het heilige woord “Om” 🕉 3 keer.

I.    ZWARTE GATEN EN OMGEKEERD RASTER

Quarantaine: onze planeet is onderworpen aan zeer geavanceerde controletechnologieën om te voorkomen dat wezens aan de oppervlakte ingrijpen.

Deze technologieën hebben drastische gevolgen.

De laatste 5000 jaar zijn gevuld met oorlog en vernietiging.

Zo was het niet bedoeld.

Zwarte gaten zijn de basis van de duistere realiteit.

Negatieve emoties zouden niet kunnen bestaan zonder zwarte gaten.

Ze komen voort uit de vervormingen die verband houden met deze zwarte gaten.

De angst die langer dan een seconde wordt ervaren is niet natuurlijk. Het is hetzelfde voor de fysieke, etherische vlakken…

Een zwart gat is niet echt een gat.

Het is een gebied met een zeer massief object. Zo groot dat zelfs licht er niet aan kan ontsnappen. Het gebied bevindt zich buiten onze ruimte-tijd.

Met onze meetinstrumenten is het niet mogelijk om in een zwart gat te kijken.

Sommige wetenschappelijke theorieën zitten vrij dicht bij de waarheid. Dit is de snaartheorie.

In zwarte gaten zijn snaren met elkaar verstrengeld.

Ze bestaan in andere dimensies.

Er zijn veel zwarte gaten. De ruimte-tijd is extreem vervormd door het aantal zwarte gaten.

Het kwantumveld zit vol anomalieën.

De ruimte-tijd is niet vlak, hij is vervormd door de zwarte gaten.

Er zijn zeldzame massieve quarks: vreemde quarks en charme quarks.

De vreemde quarks vormen de strangeletbommen.

Net als top quarks, zijn vreemde quarks zwaarder en gevaarlijker.

Chimera heeft de technologie.

Er zijn deeltjesversnellers zo groot als een zonnestelsel.

De donkere krachten hebben ze op Orion gebouwd en naar de Aarde gebracht.

Hierdoor kunnen de Lichtkrachten niet naar de Aarde komen.

Daarom zijn we geïsoleerd.

De Lichtkrachten veranderen de eigenschappen van het kwantumveld met Mjolnir.

Het is als een kwantumcanon dat de aard van het kwantumveld verandert.

Zwarte gaten zijn een 11e dimensie van snaren.

De donkere krachten plaatsen deze zwarte gaten in ons energieveld.

Deze implantaten zijn zwarte gaten die antigravitatie draaien.

Implantaten zijn niet de enige locatie van zwarte gaten. Ze plaatsen ze in het mentale, astrale en emotionele lichaam.

Ze zweven in de aura van de mens. Dit verhindert bepaalde verbindingen in de geest.

Ieder mens heeft een beschadigd deel van zijn hersenen.

Daarom kunnen sommige mensen niet “wakker worden”.

Sinds 1996 is dit zwarte gat gebied veel groter geworden. Dit is wat de Krachten van het Licht ophelderen.

Zwarte gaten zitten vol materie.

Het gebied van de Aarde zit vol met zwarte gaten en reptielachtigen. Dit is al 25 jaar aan de gang. Maar we zijn er bijna.

De zwarte gaten zijn aan het verdampen. Door de lichtsnelheid te verhogen, gaat deze verdamping sneller.

Met een versnelling van het licht:

– 10 keer sneller ➠ gebeurt de verdamping van zwarte gaten 10.000 keer sneller.

– 100 keer sneller ➠ zwarte gat verdamping gebeurt 100.000.000 keer sneller.

Dit is wat de Mjolnir technologie biedt.

De Lichtkrachten zullen alle zwarte gaten en topletbommen verdampen.

We moeten een voorbeeld stellen met gezond verstand en integriteit.

II.   SUBKWANTUM EN KWANTUMANOMALIE

Anomalie: het is een vervorming, iets dat niet is uitgelijnd.

Kwantumschuim (kwantumfluctuaties) in zeer kleine ruimtes. Je kunt ze niet zien met een microscoop.

Als er een foton ontstaat, kunnen we een klein lichtpuntje zien, dat uit het kwantumveld komt.

Er is een manier om het kwantumveld uit te lijnen met een apparaat: de kwantumresonator.

Het is niet willekeurig. De Krachten van het Licht werken om het kwantumveld te harmoniseren.

Zwarte gaten verstoren het kwantumveld zo erg dat de schepen zich niet kunnen manifesteren.

Planeet Aarde staat bekend als de gevaarlijkste. Verstandige mensen mijden het!

III.   VALSE VACUÜM METASTABILITEIT GEBEURTENIS

Verdamping van alle zwarte gaten in ons universum.

De Lichtkrachten versnellen de verdamping van zwarte gaten.

Deze planeet is het moeilijkst schoon te maken.

Voor 1996, waren de donkere krachten in het sterrenbeeld Orion. Ze offerden Orion op en brachten alle technologie/reptielachtigen/schepen in het zonnestelsel.

Het kostte de Lichtkrachten 5 jaar om te herstellen.

Langzaam ruimden ze op.

Het duurde twintig jaar om het zonnestelsel op te ruimen.

De Lichtkrachten zullen zich met de oppervlakte bemoeien.

Het eerste zichtbare teken zal een nogal onverwacht geopolitiek teken zijn. We zijn er snel bij.

Daarom is deze conferentie hier mogelijk.

We hebben een paar maanden nodig om te veranderen. Terwijl het in het verleden veel langer duurde.

De Matrix: een verzameling van zeer geavanceerde technologieën gecreëerd door de duistere krachten om de mens in slavernij te houden.

Dit zijn scalaire technologieën. Op het fysieke vlak: gebaseerd op ultrageluid en infrageluid.

Ze gebruiken mobiele telefoontorens.

Niet-fysieke technologieën zijn nog krachtiger.

80% van de emoties worden gecreëerd door deze technologieën.

De Resistance Movement: ze zijn weer actief.

De Gele Vesten beweging is ontstaan als gevolg van een Kundalini activatie in november 2018.

De Resistance is vanaf vandaag (3 december 2022) weer actief in Parijs.

Parijs is een van de toegangspunten tot de Nieuwe Wereld.

Cobra’s antwoord op een vraag: “Looking Glass” is desinformatie van de CIA.

Cobra’s antwoord op een vraag: Goddelijke energie is bijna op nul.

IV.    ATVOR ACTIVERING

Dit is een spirituele technologie. Het is ontwikkeld door de Galactische Confederatie als onderdeel van het ascentie Project.

Hij wordt sinds het begin van de jaren negentig gebruikt. Sindsdien is het verbeterd.

Het is een pure Lichtzuil technologie.

Enorme schepen zijn gecamoufleerd rond de Aarde. Ze gebruiken niet alleen Mjolnir-technologie. Ze gebruiken ook ATVOR.

Dit verhoogt de energie van het lichaam.

Dit licht harmoniseert.

Cobra laat ons de ATVOR Activatie hieronder drie keer uitspreken:

 • Ik roep de Kolom van Puur Wit Licht op om op mij neer te dalen en om mij heen te vormen.
 • Ik roep de Aanwezigheid van de Ik Ben Die Ik Ben aan.
 • Ik vraag de Aanwezigheid van de Ik Ben die Ik Ben om zich bij mij aan te sluiten en met mij te versmelten.

Jij bent Ik Ben Dat Ik Ben (ieder van ons is deze “Ik Ben Dat Ik Ben” Aanwezigheid). Zonder deze Aanwezigheid zouden we niet leven. We hebben toegang tot deze Aanwezigheid met deze meditatie.

Illustratie van het Ascentie proces:

Sinds 1996 hebben de duistere krachten het supergeleidingsproces (van fysieke lichamen) geblokkeerd.

Het Ashtar Commando is de sleutel in het Ascentieproces.

Ashtar is een echt wezen. Cobra heeft persoonlijke ervaring dat Ashtar echt is.

Cobra laat ons de volgende beschermingsmeditatie drie keer herhalen:

 • Moge een bel van Licht je omringen.
 • Moge het Licht je beschermen tegen alle negatieve energie.
 • En zo is het.

༻✦༺ ༻✧༺ ༻✦༺

Zondag 4 december 2022 – 9:30u – 12:30u

PLANETAIRE RESET

Meditatie van inademing/uitademing van stralend wit licht + intoneren van het heilige woord “Om” 🕉 3 keer

I.    INEENSTORTING VAN DE METASTABIELE SAMENLEVING

Het woord “reset” is heel gewoon geworden.

De duistere krachten hebben dit idee gestolen van de Lichtkrachten die het meer dan tien jaar geleden introduceerden.

De planetaire reset is een noodzaak en kan niet worden vermeden.

De structuur van de mensheid is zodanig dat zij keuzes heeft gemaakt die de reset onvermijdelijk maken.

Sinds 2019 was het mathematisch zeker dat er geen manier was om het te vermijden.

Sinds augustus 2019 zijn de Lichtkrachten begonnen belangrijke leden voor te bereiden op deze reset.

De duistere krachten hebben deze informatie gebruikt om hun eigen plannen te organiseren.

De pandemie is de verantwoordelijkheid van Lichtwerkers omdat sleutelfiguren zijn gecompromitteerd.

Hoe de samenleving instort: na gewend te zijn geraakt aan uitbreiding en comfort, raken mensen eraan gewend, worden minder creatief.

Kleine instortingen komen voor.

Maar het vertrouwen begint te eroderen.

De slimste mensen voelen dit en beginnen zich voor te bereiden.

Minder en minder capabele mensen komen naar voren.

De maatschappij kan bepaalde individuen manipuleren.

We zijn in een metastabiele staat.

Er was de pandemie, toen Oekraïne… Schok na schok, alles zal uiteindelijk instorten.

Hoe dichter we bij instorting komen, hoe meer instabiliteit er is.

Er zijn scheuren in de Matrix.

De duistere krachten weten niet hoe mensen zullen reageren omdat we in een metastabiele staat zijn. Alles is wazig.

De Lichtkrachten staan klaar om deze kans te benutten als de tijd rijp is.

Er mogen geen fouten worden gemaakt, want alles zou uit elkaar kunnen vallen.

Maar het kan wat langer duren.

De Lichtkrachten zullen iets doen op het moment van de ineenstorting.

Ze kunnen zich geen fouten veroorloven.

Er komt een tijd dat een kritieke massa van mensen er genoeg van heeft.

En dan zullen de Lichtkrachten ingrijpen.

Er zullen chaotische momenten zijn, maar het zal ten goede zijn.

Het is niet gemakkelijk om mensen te deprogrammeren. Het vergt een psychologische aanpassing aan de nieuwe realiteit.

Er zullen psychologische schokken zijn.

Omdat mensen zichzelf hebben voorgelogen, hebben ze fouten gemaakt.

Door de pandemie hebben de Lichtkrachten kunnen modelleren hoe mensen in shock reageerden en de Lichtkrachten begrijpen het nu beter.

Er is geen tijd meer. De natuur zal niet wachten.

We komen bij de poolverschuiving. Het is geen kwestie van klaar zijn.

Doe wat het beste is in elk moment

Voor de Event moeten Lichtwerkers de beste therapeuten vinden, en na de Event zullen ze veel hulp krijgen.

II.    WEF-RESET VERSUS GALACTISCHE RESET

Gemiddeld werkt een Lichtwerker op 10% van zijn of haar vermogen.

Zeer weinigen zitten op 50%.

De Cabal reageert volgens haar trauma’s en gebruikt haar gezond verstand niet, hoewel zij zich bewust is van de poolverschuiving.

Er zijn twee versies van de reset: de WEF-versie en de Galactische Confederatie-versie.

Deze twee tijdlijnen vechten momenteel.

Maar de Galactische versie zal onvermijdelijk winnen.

De 19e eeuwse definitie van entropie is fout.

Een volledig gesloten systeem is onmogelijk.

Natuurkundig gezien is het onmogelijk.

Het World Economic Forum wil het natuurkundige equivalent van een warmtepomp maken: een feodale samenleving met weinig rijken en veel armen.

In de natuurkunde is dat onevenwichtig.

Het kost veel energie om dat onevenwicht in stand te houden.

De verspreiding van informatie op een kwantum manier is een obstakel voor het World Economic Forum.

Er zullen altijd deeltjes in ons lichaam zijn die kwantumintelligent zijn.

Op een gegeven moment is het niveau van verstrengeling zo hoog.

Digitalisering is de weg die het World Economic Forum wil gaan.

Ze willen dat al onze financiële transacties gedaan worden in onze smartphones.

Op het juiste moment zal de Resistance Movement alle systemen hacken.

De Resistance heeft de beste hackers.

[Iemand zegt de zin: “Light Brother Is Watching You” – – in plaats van het bekende “Big Brother Is Watching You”].

Zelfs een kwantumsysteem kan gehackt worden.

Het systeem dat ze proberen te creëren is zo ver van de Natuur dat het een onstabiel systeem creëert volgens de tweede wet van de thermodynamica en het zal instorten.

Achter de schermen wordt er een ander systeem gecreëerd.

In augustus 1971 werd de goudstandaard veranderd met veel nepgeld.

De Lichtkrachten gaan al het goud gebruiken om een nieuw financieel overgangssysteem te creëren, gebaseerd op goud, het gestolen geld van de mensheid, de block-chain en het netwerk van kwantumcomputers.

We moeten in het heden leven met wat we hebben.

We moeten nu iets doen.

[Cobra zegt met humor dat hij thuis in bed zou kunnen liggen. Maar dat is hij niet. Hij is naar Parijs gekomen. En degenen die hier zijn ook].

Sterren ter grootte van de maan zijn gemaakt van diamant, waarvan de oorsprong koolstof is.

Geld brengt opties, vrijheid.

III.   WERKELIJKHEID VORMENDE DOORBRAAK

Vrije energie is alleen mogelijk in een open systeem, dus na de Event.

Het financiële overgangssysteem is nodig voor en tijdens de Event.

Het oorspronkelijke plan werd 25.000 jaar geleden ontwikkeld en werkte niet.

De verandering die komt is een groepsmanifestatie van Lichtwerkers die het al tientallen jaren visualiseren.

Wetten van Schepping bestaan.

Op de planeet zijn er maar heel weinig mensen die beslissen hoe de dingen gedaan moeten worden en het ook doen.

De scheppingsenergie manifesteert zich in een wormgat.

De menselijke massa is lui en wil de werkelijkheid niet veranderen.

De Lichtwerkers zetten de tijdlijn recht. Zij hebben grote kracht.

De intentie moet lang genoeg worden vastgehouden.

Contracten getekend met de Archons beperken onze mogelijkheden.

Cobra liet ons drie keer hardop de hele contractherroeping hieronder herhalen:

CONTRACTHERROEPING

 • In de naam van Ik Ben Dat Ik Ben,
 • in de naam van de Goddelijke Ziel die ik Ben,
 • in de naam van alle Opgestegen Wezens van Licht,
 • in de naam van de Galactische Confederatie,
 • in de naam van het Galactisch Centrum,
 • Ik verklaar en beveel om al mijn vroegere, huidige en toekomstige contracten en overeenkomsten tussen enig deel van mijn wezen en de duistere krachten te annuleren en teniet te doen.
 • Al deze contracten en overeenkomsten en al hun gevolgen worden nu volledig uit mijn werkelijkheid gewist.
 • Ik ben nu vrij,
 • al het karma van mijn hele wezen is nu ook uitgewist,
 • Ik ben een vrij soeverein wezen van Licht,
 • vanaf nu tot in de eeuwigheid.
 • Zo zij het, en zo is het.
 • In Licht,
 • [schrijf naam en teken]

Cobra stelt voor deze contractherroeping drie keer achter elkaar met de hand te schrijven, wanneer je je daartoe geleid voelt.

Fysieke realiteit is het resultaat van kwantumschuim.

Ons bewustzijn heeft invloed op het kwantumveld.

Als we ons op iets concentreren, manifesteert het zich.

Als we een enorm probleem hebben, moeten we het kleine deel dat we kunnen oplossen, oplossen. Dit heeft een werking op het kwantumveld die neigt naar harmonie.

Palmanova (in Italië) is een stad die volledig is gebouwd volgens de heilige geometrie.

Het centrum van Parijs is gemodelleerd naar de tempel van Luxor.

༻✦༺ ༻✧༺ ༻✦༺

Zondag 4 december 2022 – 14:30 – 18:00 uur

GALACTISCHE GOLF VAN LIEFDE

Meditatie van inademing/uitademing van stralend wit licht + intoneren van het heilige woord “Om” 🕉 3 keer.

I.    TERUGKEER VAN DE GODIN

Beeld geprojecteerd op het scherm van de kamer waarop staat:

EEN GALACTISCHE GOLF VAN GODDELIJK LICHT NADERT ONS.

De galactische puls is niet alleen een fysieke verandering. Het is een enorme golf van energie die van het Galactisch Centrum uitgaat.

De golf zal plotseling verschijnen.

Wanneer de zwarte gaten zijn verwijderd, zal een golf van Galactische Liefde verschijnen.

We zullen deze aanwezigheid beginnen te voelen.

Een belangrijk aspect is de terugkeer van de Godinnenenergie.

In de tijd van Atlantis werd deze sterk gevoeld.

Vooral in de neolithische periode.

5000 jaar geleden kwam de eerste archontische invasie en vernietigde de tempels en priesteressen.

Alles was bijna vergeten.

We moeten ons herinneren, want met herinnering komt kennis.

In Malta was er bijvoorbeeld een tempel van de Godin.

De energie van de Godin komt terug in het geheugen.

Vele jaren geleden, met de hulp van Isis Astara, werd de Sisterhood of the Rose opnieuw opgericht.

Het is een zeer oud genootschap dat de vlam van de Godin levend houdt.

Beeld geprojecteerd op het scherm van de kamer waarin staat:

Ik ga alles om me heen mooier maken.

Dat wordt mijn leven.

We moeten schoonheid terugbrengen in kunst, architectuur, muziek.

Iemand vraagt wat we moeten doen aan de valse Lichtwerkers. Cobra antwoordt: “Vermijd ze gewoon.”

Iemand vraagt waarom de Aarde is binnengevallen. Cobra antwoordt dat de Aarde op een zeer interessante locatie ligt. Zoiets als “interessant onroerend goed”. Daarom werd het binnengevallen.

Ieder mens heeft banden met de twee basis chakra’s die verbonden zijn met een reptiel.

Voor ieder mens is er een reptiel.

Je moet je wil bewaren. Laat je niet provoceren.

Reptilians verergeren lage emoties.

Je moet uit zinloze conflicten stappen.

Cobra schenkt geen aandacht meer aan conflictverhalen.

Reptilians zullen proberen zoveel mogelijk drama te creëren.

Mensen zijn aangesloten op de Matrix en willen daar blijven.

Als de Event komt, zullen de mensen weigeren te ontwaken.

De Lichtkrachten zullen alle technologieën uitschakelen op het moment van de Event. Vooral de sociale netwerken: Facebook, Twitter…

WhatsApp, Telegram, Signal zullen werken.

Uit de matrix stappen betekent alle banden verbreken, ook die in je geest.

Mensen zullen gedwongen moeten worden om de stekker eruit te trekken.

De Event zal worden afgedwongen door de Natuurkrachten.

Cobra lijsten: De natuur heeft er genoeg van. De dieren hebben er genoeg van. De Opgestegen Wezens hebben er genoeg van. De Galactische Confederatie heeft er genoeg van. Het Galactisch Centrum heeft er genoeg van, het gaat niezen.

Je moet je integriteit bewaren. Als je een baan hebt die niet bij je past, moet je ontslag nemen.

Iemand vraagt waarom veel dieren op de planeet rondjes lopen. Cobra legt uit dat het magnetisch veld instort, niet langer uniform is. Er zijn nu verschillende polen. Het magnetisch veld is chaotisch. De dieren zijn in de war omdat ze het magnetisch veld niet meer kunnen vinden. Daarom draaien ze rondjes.

II.    1775 TIJDLIJN EN PARIJS / VERSAILLES VORTEX

Ascentie gaat over een kwantumsprong.

Er zijn sleutelmomenten geweest die Parijs verbinden met de bestemming van onze planeet.

De 18e eeuw is een van de belangrijkste momenten.

De Opgestegen Wezens besloten zoveel mogelijk licht te brengen omdat zij wisten dat de duistere krachten daarna zouden toeslaan.

Van het begin tot het einde van de 18e eeuw was het het Tijdperk van de Lichten.

Daarom werd Parijs de “Lichtstad” genoemd.

Er is een sterke band tussen Parijs en Isis.

In Parijs zijn er twee tempels: één in de crypte van de Notre-Dame en de andere ligt 2 km ten westen van Parijs.

De Mysteries van Isis werden ingevoerd tijdens de Romeinse periode.

In de 16e eeuw stond er een beeld van Isis in een kerk. Totdat een Jezuïet het zag en het vernietigde.

Sinds de 17e eeuw brachten sommige architecten van Lodewijk XIV bouwprojecten terug.

Aan het Hof, in de 17e eeuw, waren sommige mensen zich bewust van de Mysteries van Isis.

Er zijn plaatsen in Parijs waar er tempels zijn:

foto geprojecteerd op het grote scherm in de zaal met een beeld van Isis in de Parijse Rozenkruisersfaciliteiten.

foto van een salon van de Christian Louboutin winkel (in de Véro-Dodat galerij): in deze winkel staat een tempel van de godin Hathor. Aan het plafond hangt een schilderij dat de dierenriem van Denderah voorstelt. Dit straalt permanent de energie van de godin uit. Dit werd in bewustzijn gedaan.

Parijs werd door Saint-Germain uitgekozen om de dubbele vortex van de Godin te activeren.

Saint-Germain verzamelde sleutelpersonen aan het hof van Lodewijk XV in Parijs en Versailles.

Waarom een dubbele vortex: meestal komt de oorspronkelijke vortex in één stad aan.

Lodewijk XIV verplaatste het Hof naar Versailles omdat er te veel corruptie was in Parijs. Hierdoor ontstond een dubbele vortex.

Parijs en Versailles creëren een oneindige dubbele vortex.

Eén groep in Parijs en één in Versailles samengebracht door Saint-Germain.

Gecodeerde boodschappen werden verzonden door belangrijke vrouwen (projectie op het grote scherm van de zaal van een schilderij dat verschillende dames uit die tijd voorstelt; elk met een opgeheven hand met vingers in bepaalde posities ➠ mudras…). De posities van hun vingers betekenden elk een gecodeerde boodschap.

Madame de Pompadour activeerde enkele veranderingen. In 1762 verbande ze de Jezuïeten van het Hof. Ze moesten vertrekken.

Maar de Jezuïeten deden wat ze konden om de energie van de Godin te onderdrukken.

Madame de Pompadour gaf de rechten op Hoge Cultuur die we overal ter wereld hebben.

Dit voorkomt dat de samenleving instort en bewaart de vrede.

De volgende Hoge Priesteres was de Prinses van Lamballe, ingewijd door Saint-Germain.

Zij begon de Mysteries van de Godin in de vrijmetselaarsgroepen te brengen.

Zij was de eerste die de steungroepen begon.

De Prinses van Lamballe opende een portaal in Parijs en Versailles in 1775, verbonden met het jaar 2025.

In opdracht van Saint-Germain werkte zij aan de tijdlijnen.

Het hoofdkwartier was in Versailles.

De Tempel der Liefde werd gebouwd in opdracht van Saint-Germain.

In Versailles is de “Kamer van Bewegende Spiegels” een hyperdimensionaal portaal.

Het is de belangrijkste plek in Frankrijk.

Dit is een portaal dat in 2025 open zal gaan.

In de kelder van de Banque de France, 30 meter onder de grond, net onder een schilderij van François Boucher (1703-1770), ligt 2.000 ton goud.

Cobra stelt voor het te gaan bekijken op de website van de Bank van Frankrijk. Er is een foto van dit schilderij.

in de privé vertrekken van de Bank van Frankrijk.

Op deze foto staan bepaalde codes.

“Vrede brengt overvloed.”

“Liefde brengt overvloed.”

In 1774 werd Louis XVI koning.

In 1775 begon de Amerikaanse Revolutie.

In 1776 werd het geheime genootschap Illuminati opgericht in Beieren.

In 1775 werd het lot van onze planeet bepaald: het proces van Hemelvaart.

De graaf van Cagliostro: de jezuïeten deden alles om hem tegen te houden.

Hij reisde naar Malta, etc. Hij werd ingewijd door Saint-Germain. Hij creëerde de lodges van Isis.

De affaire van de Halsketting begon de Bourbon dynastie te desintegreren en te vernietigen, omdat zij de energie van de Godin steunden.

De val van de Bourbon dynastie werd georganiseerd:

1°) om de Godin te vernietigen

2°) om de Franse Revolutie te organiseren

Het Petit Trianon is een plaats waar de energie van de Godin zich bevindt.

Zelfs Louis XVI mocht de kamer waar koningin Marie-Antoinette zich bevond niet betreden tijdens haar speciale activiteiten. De koning wist niet wat de koningin daar deed.

Om binnen te komen moest een speciaal teken worden gegeven.

De Hemelvaarttijdlijn werd in 1775 veiliggesteld in het Petit Trianon in Versailles.

In Versailles bestond het grootste potentieel van de hele mensheid.

Op het grote scherm van de zaal wordt een schilderij geprojecteerd van de inwijding van de Tempel der Liefde: in onze tijd zijn we niet meer in staat tot zulke schoonheid en harmonie.

De jezuïeten hebben de Duitse en vervolgens de Franse vrijmetselaarsloges geïnfiltreerd.

Dit is wat er nu gebeurt met het “Woke” proces.

Sindsdien is het een ondergang.

De prinses van Lamballe is gereïncarneerd in de verzetsbeweging.

Marie-Antoinette wordt gereïncarneerd, maar is zich niet bewust van het proces.

De Broederschap van de Ster: deze bestaat uit bijzondere wezens, die binnen de Matrix leven, maar op een vrije manier.

Zij zijn verbonden met het Dreamland project.

In Parijs zijn er 10 leden. Zij zijn bang voor de duistere krachten.

Ze zijn hier om de Nieuwe Renaissance te brengen.

We staan aan het begin van deze nieuwe astrologische configuratie.

Het zal extreem sterk zijn in 2025.

Na de val van Atlantis zal het Licht terugkeren.

Cobra raadt de deelnemers aan voorzichtig te zijn met hun energieveld als zij de conferentie verlaten, omdat degenen die aanwezig waren niet “Matrix compliant” zijn.

EINDE VAN DE CONFERENTIE ❁

Link naar youtube video Victory of the Light 432Hz

Dank aan Felipe die de volgende aantekeningen heeft gemaakt en op zijn blog heeft geplaatst.

Graag deel ik mijn aantekeningen over deze conferentie, maar let op: deze tekst moet niet worden opgevat als de exacte woorden van Cobra.

1e dag:

Intro: We hebben de conferentie klein gehouden, ik zal interessante info geven, ik zal proberen het zo eenvoudig mogelijk te maken, makkelijk te begrijpen wat er op deze planeet gebeurt.

Oefening om onze energieën op elkaar af te stemmen:

 • Sluit je ogen, let op je ademhaling, adem stralend wit licht in en adem stralend wit licht uit in je omgeving.
 • Adem stralend wit licht in in je fysieke lichaam, en ontspan je, ontspan elke cel in je fysieke lichaam en adem dit licht uit in je omgeving, en ontspan steeds meer en blijf zo ademen. En nu is je fysieke lichaam vol licht, en we zingen 3 keer OM.
 • Adem stralend wit licht in in je plasmalichaam, en laat alle blokkades los, alles wat daar niet thuishoort. Je ademt stralend wit licht uit je plasmalichaam, en het wordt een licht plasmalichaam, en we zingen 3 keer OM.
 • Hetzelfde geldt voor je etherische lichaam, en je straalt licht uit in alle richtingen, etherisch lichaam van licht.
 • Hetzelfde geldt voor je astrale lichaam, en het wordt een astraal lichaam van licht.
 • Hetzelfde geldt voor het mentale lichaam, en je laat alle geloofssystemen en twijfels los, laat ze gaan.
 • En nu ademt u stralend wit licht in, in de totaliteit van uw wezen en als u uitademt, straalt u dat licht uit en wordt u een wezen van licht, u bent een wezen van licht, ik ben een wezen van licht. En als een wezen van licht verbindt u zich nu met andere wezens van licht in deze kamer en wordt u één wezen van licht, en we ademen in als één wezen van licht, en doen nu 3 keer OM.
 • En als groep, als wezen van licht, verbinden we ons met andere wezens van licht en creëren we een planetair netwerk van licht en zien we alle duisternis verdwijnen, alle duistere wezens verwijderd, het licht neemt het over en bevestigt de uiteindelijke overwinning van het licht, 3 keer OM.
 • En nu zien we miljarden en miljarden sterren met elkaar verbonden in een galactisch netwerk van licht en we verwelkomen deze planeet als de laatste die zich aansluit, waarmee de oude profetie in vervulling gaat dat er een tijd zal komen dat alle duisternis zal verdwijnen, en we bevestigen dat door 3 keer OM te zingen.
 • En nu visualiseren wij een kolom van licht die uit de hemel komt, door de hele groep naar het centrum van de aarde gaat en de duisternis uit deze groep verdrijft, dit is een plaats van licht, en zo zij het en zo is het.

Het algemene doel van deze conferentie is om licht naar Parijs te brengen. Het ligt op een belangrijke vortex die 250 jaar geleden werd geactiveerd en die de loop van de menselijke geschiedenis heeft veranderd, en we zullen hem opnieuw activeren, daarom heb ik deze conferentie hier georganiseerd.

Als je iets wilt leren moet je de verschillende lagen van programmering afleren. Het begon voor je geboorte met implantaten, bio-chips, later met programma’s van ouders, school, media, maatschappij. Als je de waarheid wilt vinden, oefen dan je mentale lichaam. De mensheid is zo geprogrammeerd dat ze een klein deel kan zien (olifantenfoto). (Foto van de Melkweg) Alle sterren die je ziet staan in een kleine cirkel (vanuit ons perspectief, als we vanuit onze positie rond de Melkweg kijken)

Foto: Cobra voorbij de sluier op een Russisch militair vliegtuig. Verschillende lagen op het niet-fysieke vlak, miljoenen jaren slaafs, en het is tijd om die te doorbreken, zodat de mensheid kan worden geaccepteerd in de galactische samenleving.

KOSMISCHE RESET

Vele kosmische cycli kruisen elkaar en beïnvloeden niet alleen het menselijk ras, maar het universum. Ik zal enkele bewijzen uit de wetenschap presenteren. Het universum als geheel is een torus, ruimte-tijd gevouwen, geen centrum, is overal en voortdurend in beweging, en creëert energie op kwantumniveau. Wetenschappelijke theorieën die zeggen dat het universum geen staat van evenwicht heeft bereikt, zijn correct. Het is in een onevenwichtige staat.

Het zal verschuiven naar een meer evenwichtige toestand en dit zal de structuur van het fysieke veranderen. De als vanzelfsprekend beschouwde zwaartekracht zal veranderen. We gaan door een expansie van het heelal die 13 miljard jaar geleden begon. Het expandeert nu, maar op het moment van omkering zullen alle natuurkundige wetten veranderen.

De massa van topquarks bevindt zich in de metastabiele toestand, niet zo stabiel, dus wat er staat te gebeuren is iets groots, er zal een kwantumsprong plaatsvinden, de kwantumwerkelijkheid zal het volgende niveau bereiken, en dit proces werkt door tot op kosmisch niveau. Elke centrale zon van elk sterrenstelsel stuurt kwantumenergie, en er zal een galactische golf komen die het leven drastisch naar het volgende niveau zal verschuiven.

De Galactische Centrale Zon zal actiever worden en deeltjes uitzenden die de lichtsnelheid overschrijden. Pleiadiërs hebben ons technologie gegeven om deze deeltjes te gebruiken, De ionosfeer is goed in het absorberen van kosmische straling, goed voor mensen, maar absorbeert ook tachyonen, we krijgen er niet te veel, daarom gaven pleiadiërs ons technologie om tachyonen naar de planeet te brengen.

Cintamani steen, gegeven aan de meeste ontwaakte mensen en bij duizenden neergelegd, kan onweer afschrikken, als je het weet kun je het weer beïnvloeden.

Cobra presenteerde de galactische Cintamani, een steen die de energieën heeft van het centrum van de Melkweg, doordrenkt met Godinnen energie.

Roganiet is om trauma’s te verwijderen

St Germain was 250 jaar geleden zeer actief.

Het plasmavlak is voor ongeveer 85% vrijgemaakt

GALACTISCHE SUPERGOLF EN MICRO-NOVA GEBEURTENIS

Galactische cyclus: elk sterrenstelsel heeft een galactische hartslag, een puls van hi-energie die uit het centrum komt. Een van die pulsen is ontdekt door de wetenschap, het keert de magnetische polen om, het is zeer snel.

Foto pre flare – post flare 2011-2021. 9 maanden nadat de galactische puls begon om te keren, nog 1 jaar te gaan. Als het centrum van de Melkweg verandert, duurt het maar 2 jaar.

Elliptisch roterend vlak, uitgelijnd met de evenaar van de Melkweg, de laatste keer was het Pleistoceen. Uitsterven van 70% van de soorten, verliet het vlak. Deze keer zal het niet zo moeilijk zijn, elke 12.000 jaar, bewezen door isotopen tests en het is cyclisch. Vlak voordat de galactische puls plaatsvindt, is er een verandering in polariteit, en het beïnvloedt het scalaire veld, het gaat naar het kwantumveld, dit beïnvloedt alle planeten.

Cobra deelt een foto waaruit blijkt dat het aardmagnetisch veld verzwakt. Eerst langzaam, dan snel. Eén daarvan, veroorzaakt door een zonnestorm, gebeurde in 1859, het was een Carrington gebeurtenis, intens zonneveld.

Nu is het magnetisch veld 25% en verliest 1-2% per jaar. De zonnestorm in 776AD, ten tijde van Karel de Grote, was 40 keer zo sterk. Die van 1859, de Carrington gebeurtenis, was 30 keer zo sterk, ze zullen steeds zwakker worden. 30 keer betekent instorting, 20 keer zeker instorting van het magnetisch veld.

Als het aardmagnetisch veld instort, is er een sterke flits van zonneplasma, die alles verbrandt. Geologen hebben gesmolten gesteente gevonden dat door zonnevlammen is gesmolten. De maan heeft een zwak magnetisch veld en daar kan gesmolten gesteente worden gevonden.

Het aardmagnetisch veld houdt de korst en de mantel stabiel. Als het wordt verzwakt, komt er een enorme kinetische energie vrij, en een tsunami van 2-3 mijl hoog.

De Lichtkrachten hebben een bol rond de zon gebouwd. Ze onderdrukken de activiteit van de zon tot op zekere hoogte. Er is geen complete poolverschuiving nodig om de mantel de korst te laten vasthouden.

De Goddelijke leylijn gaat door Syrië, Libanon, Parijs. Dit was duizenden jaren geleden de evenaar. Er waren veel tempels uitgelijnd met moederschepen in de tijd van Atlantis. Massieve steenblokken tot 2000 ton zijn daar gevonden.

DYNAMIEK VAN HET PORTAAL 2025

Er is een venster voor de zonnevlam die het magnetisch veld aantast, wat de cohesie van de mantel-korst verstoort. Elk zonnemaximum na 2027 verhoogt de kans met 50%. Vanuit spiritueel perspectief heeft 2025 veel aanwijzingen voor… de val van de westerse beschaving. De PC App Socrates onderzoekt cycli.

Als planeten rond de zon draaien, zenden ze een scalair veld uit en creëren een multi-lichaamsveld als een mandala, dat gebeurtenissen beïnvloedt. Niet dat we geen vrije wil hebben, maar deze duwen gebeurtenissen in bepaalde richtingen.

Astrologische configuratie rond 2025 zal alle corruptie aan de oppervlakte brengen. Maart volgend jaar, Pluto in Waterman kan verlichting brengen of dystopisch, beide versies van de reset brengen. De poging tot een reset begint maart volgend jaar.

In 2025 betekent Neptunus van Vissen naar Ram dromerig, hoopvol, begint met een focus op spirituele actie. Uranus, nu in Stier, komt in 2025 in Tweelingen. Contact met de pleiaden.

Asteroïde Setna Stier-Gemini, nieuw spiritueel, new age, hernieuwde interesse in spiritueel en occultisme. Brengt renaissance, dit gebeurt om de 500 jaar.

Veel lichtwerkers “weten” dat er iets moet gebeuren, dingen worden geactiveerd als de tijd rijp is. Er zijn bepaalde fysieke wetten die niet geschonden kunnen worden, de cabal kan het uitstellen, maar niet voor altijd.

Dit weekend van 3 en 4 december was het enige mogelijke moment voor deze doorbraak en kwam niet om deze wetenschappelijke mumbo-jumbo te horen.

FYSICA VAN DE QUARANTAINE

Onze planeet staat onder zeer geavanceerde duistere technologie, waardoor de Lichtkrachten niet kunnen ingrijpen. Een zeer geavanceerde technologie die we niet kunnen zien, beïnvloedt de menselijke samenleving. De menselijke geschiedenis, vooral in de laatste 5.000 jaar, staat bol van oorlogen en vernietigingen die niet hadden mogen plaatsvinden. Zwarte gaten zijn de basis van de duistere werkelijkheid, en produceren negatieve emoties zoals angst en jaloezie. Ze zijn een reactie van het kwantumlichaam hierop. Angst die langer dan 1 seconde duurt, is een reactie op het verstoorde quarantaineveld. Woede als reactie op onrecht dat langer dan 5 seconden duurt, is een reactie van het kwantumlichaam hierop.

Zwarte gaten zijn geen “zwarte gaten” maar het gebied van een zeer massief object, zo groot dat zelfs het licht er niet aan kan ontsnappen. Omdat in onze werkelijkheid de lichtsnelheid de maximale snelheid is, kan de technologie dat niet zien, alleen wiskunde. De snaartheorie komt dicht bij de waarheid. Als we aannemen dat de ruimte-tijd vlak is, zijn zwarte gaten krommingen in de ruimte. Als het er miljarden zijn, raakt de ruimte-tijd behoorlijk in de war. De basis van de ruimte-tijd is het kwantumveld. Het zit vol met heel kleine bewegingen, een potentieel om iets te laten gebeuren. Als we de zwarte gaten kunnen opruimen en alle vervormingen verwijderen, verandert het leven drastisch.

Toplet bommen: Alle materie is gebaseerd op bovenste en onderste quarks, maar er bestaan meer massieve zeldzame quarks, vreemde quarks zijn zwaar en worden gebruikt om strangeletbommen te maken, en charme quarks. Als je twee atoomkernen met kracht duwt en dit in het vacuüm achterlaat, is er geen probleem. Als er materie is zal het groeien en groeien, en de hele aarde zou kunnen instorten in een bal van 200 meter breed. Met top quarks tot 100 meter. De donkere krachten hebben deze technologie, en gebruikten een enorme versneller rond een zonnestelsel om toplet bommen te maken, en dit is de belangrijkste reden waarom geavanceerde lichtbeschavingen hier niet zijn. We zijn gemaakt om alleen te zijn.

Tor is een kwantumkanon dat het kwantumveld verandert en de reactie van topletbommen stopt, en zal de weg vrijmaken voor de goede reset. De Lichtkrachten zullen de zwarte gaten moeten verwijderen om het kwantumveld vrij te maken. Als je een zwart gat zou kunnen zien vanuit een hogere dimensie, zul je het zien als een energie die gemakkelijk op te lossen is. Er zijn meer dan 3D extra-dimensies van de ruimte. Sommige zwarte gaten zijn minder massief en kunnen sneller worden opgeruimd. De duistere krachten plaatsen zwarte gaten in ons aura, 3 zwarte stippen. Ze bevinden zich in het etherische, plasma en mentale vlak en blokkeren de verbinding met De Bron. De essentie van een implantaat is een zwart gat. De duistere krachten plaatsen die zwarte gaten overal in ons lichaam, ook in het astrale en mentale lichaam, we hebben ze allemaal in ons aura. Ze sluiten een deel van ons mentale lichaam af, zodat mensen geen verbindingen kunnen maken, ieder mens heeft een bepaald deel van zijn hersenen beschadigd. Daarom kunnen ze niet ontwaken, ze kunnen de verbinding niet maken, het niet begrijpen. Hetzelfde probleem met het astrale, en emotionele, een specifieke emotionele staat kunnen ze niet hebben, hetzelfde op het etherische en plasmavlak. Dus het energieveld rond de planeet zit vol met zwarte gaten, en is sterk toegenomen sinds 1996, het kunnen astrale, etherische, mentale vlakken zijn. Ze worden opgeruimd door de Lichtkrachten. Ze zitten vol materie, en als sommige uitbarsten zitten ze vol of worden er reptielachtige entiteiten uit gegooid. Deze worden opgeruimd, en er komt een einde aan.

Formule voor de verdamping van een zwart gat. Meestal zijn zwarte gaten massief en vervormen ze de ruimte, en duurt het enorm lang voor ze verdampen. De Mjolnir technologie gaat over het aanbrengen van veranderingen in de ruimte-tijd zodat de zwarte gaten sneller kunnen verdampen. De duistere krachten hebben een probleem omdat de Lichtkrachten ze dan kunnen verdampen en een lichtflits hebben die hen allemaal verdampt.

Vragen:

Hoe kunnen we de Lichtkrachten helpen om het proces te versnellen. A: Je moet een voorbeeld zijn, intelligent zijn

Hoe verwijder je negativiteit? A: Snijd energetische banden door, gebruik de violette vlam.

SUB-KWANTUM EN KWANTUM ANOMALIE

Het is iets dat niet uitgelijnd is, een vervorming. Fluctuaties in het kwantumschuim gebeuren in extreem kleine ruimtes. Als je het zou kunnen zien, zie je het met enorme hoeveelheden… en creëert een subatomair deeltje, dus als de energie groot genoeg is, creëert het iets. Als er bijvoorbeeld een foton wordt gecreëerd, zul je het zien. Het komt uit het kwantumveld, het lijkt totaal willekeurig, maar dat is het niet, we hebben een apparaat dat dat kan, de kwantumresonator. Met toroïdale velden kun je het kwantumveld harmoniseren.

De Lichtkrachten gebruiken Mjolnir om het kwantumveld te harmoniseren, als de golf groot genoeg is creëert het een deeltje. Het kwantumveld rond de aarde zit vol zwarte gaten en kan geen dingen materialiseren vanwege de vervorming van de ruimte-tijd. Ruimteschepen ook, het kan gevaarlijk voor ze zijn. Ze zouden 3D schepen kunnen gebruiken en ze zouden neergeschoten kunnen worden. Deze plek is beroemd in de hele Melkweg omdat het de gevaarlijkste is.

VALSE VACUÜM META-STABILITEIT GEBEURTENIS

Het lijkt stabiel, maar dat is het niet. De kosmische verandering zal het hele universum reorganiseren. Eén doel is de verdamping van alle zwarte gaten in dit universum. Sommige worden primordiale zwarte gaten genoemd, ontstaan bij het ontstaan van het universum. En de Lichtkrachten zullen de verdamping versnellen.

De duistere krachten gebruiken deze planeet als bolwerk. Het belangrijkste fort was in de Orion constellatie. In 1996 werd een besluit genomen, ze besloten Orion op te offeren en alle duisternis naar dit zonnestelsel te brengen. Ze openden een portaal en verscheepten alles naar hier. Na 1996 zat dit zonnestelsel vol met alles van hen, en de Lichtkrachten hadden ongeveer vijf jaar nodig om te herstellen van de schok, en creëerden een ring rond de zonnestelsels met hun moederschepen. Het heeft 20 jaar geduurd om die op te ruimen en nu zullen ze zich met de oppervlakte gaan bemoeien. We zullen interessante geopolitieke gebeurtenissen zien en we zijn niet ver van dat punt verwijderd. Daarom is deze conferentie zelfs mogelijk. Belangrijke gebeurtenissen worden sneller. De pandemie heeft de planeet in twee weken tijd veranderd. Als er dingen beginnen te gebeuren, gaan ze heel snel.

Beeld: Water dat kookt – tijd die kookt is menselijke kundalini energie.

Gewoonlijk wordt kundalini geactiveerd bij het zonnemaximum, zal convergeren, exacte volgorde niet bekend, zelfs de snelle kwantumcomputers kunnen niet snel genoeg rekenen. Controleer het Few-body probleem.

De matrix zal instorten. Het is een optelsom van hoogwaardige technologie, gecreëerd door de duistere krachten om de mensheid in slavernij te houden op de fysieke en niet-fysieke vlakken. Fysica scalaire golven, elektromagnetische golven, bijvoorbeeld angst. Ook ultra- en infrageluid 9-16 Hz. We kunnen ze niet horen, maar we voelen ze emotioneel als angst en zorgen. Ook in de astrale vlakken, en 50 % van de reacties zijn reacties hierop, en men probeert ze te verhogen, en maakt zich zorgen.

De Resistance Movement was bezorgd over de gevolgen maar nu zijn ze weer actief. Bijvoorbeeld de gele hesjes beweging. Toen in nov. 2018 bepaalde priesteressen van de Verzetsbeweging bijeenkwamen in de Parijse ondergrondse en een specifieke kundalini activatie deden en een reactie creëerden, werd het zwijgen opgelegd. De Verzetsbeweging is weer actief in Parijs, daarom was de Parijse vortex activatie mogelijk. Na de Event zal de Resistance de oppervlaktebevolking bijstaan. Er ligt een hele nieuwe wereld onder onze voeten, met geavanceerde technologie en hoge spirituele ontwikkeling.

Vraag: Verandert 5G de mens? A: Alle elektromagnetische straling verandert de mens.

ATVOR TECHNOLOGIE

ATVOR is een spirituele technologie ontwikkeld door de Galactische Confederatie om te helpen bij het Ascentieproces van de oppervlaktebevolking. Het wordt sinds 1990 gebruikt en wordt steeds sneller verbeterd. Het is een technologie van een kolom van zuiver wit licht. Het wordt eigenlijk gecreëerd door lichtwezens als je het aanroept. Er zijn enorme moederschepen rond de planeet die worden aangeroepen, ze zijn niet waarneembaar. De Lichtkrachten gebruiken dus niet alleen Mjolnir, maar ook ATVOR. Het verhoogt de trillingsenergie van de lichamen van de oppervlaktebevolking, laten we het oproepen en voelen.

Aspecten:

1) Licht verzorgend, balancerend, harmoniserend.

2) Aanwezigheid van lichtwezens die energetisch op ons kunnen neerdalen.

Oefening thuis.

 • Ik roep de kolom van puur wit licht aan
 • om op mij neer te dalen en zich om mij heen te vormen.
 • Ik roep de aanwezigheid op van het Ik ben dat ik ben.
 • Ik vraag de aanwezigheid van de ik die ik ben…
 • om zich bij me aan te sluiten en met me samen te smelten.

Visualiseer een moederschip dat een zuivere kolom van wit licht door je heen stuurt, naar het centrum van de planeet, en stem je energieveld af op je Ik Ben-aanwezigheid.

De ik ben aanwezigheid is je hogere zelf dat geïncarneerd is in je wezen en deze aanwezigheid straalt een sterk licht uit. Zonder dit zou je niet leven, en je kunt er toegang toe krijgen, als je dit dagelijks doet zal het goed met je gaan. De ik ben aanwezigheid is een ster.

Als je jezelf zuivert, wordt het supergeleidend en wordt je lichaam een ruimteschip. Er zijn veel meldingen van mensen die transformeren in lichtgevende lichamen. Dit was veel gemakkelijker vóór 1996, want toen gebruikten de duistere krachten technologie om het te blokkeren. Maar dit proces wordt gedeblokkeerd omdat de Lichtkrachten technologie gebruiken om de zwarte gaten te verwijderen. Eén factie van De Galactische Confederatie, het Asthar Commando, is sleutel tot de planetaire bevrijding en ascentie. Er is een sterke propaganda tegen hen, om tegen hen te vervreemden, op het internet. Asthar is een echt wezen. Hij bestaat en hij kan zeer effectief zijn.

Wanneer de poolverschuiving komt, zullen mensen worden gered in moederschepen met behulp van ATVOR lichtzuilen, die het gravitatieveld tegenwerken, en ze kunnen je optillen. Als dit gebeurt, raak dan niet in paniek, traumatiseer niet, want dan creëer je weerstand en spanning. Als je rustig blijft, wordt het een prachtige ervaring.

We leven in een wereld met niet zo mooie energieën. Daarom gaan we deze bescherming maken:

 • Sluit je ogen, visualiseer een bel van blauw licht die je omringt en je beschermt en blijf daar enkele ogenblikken staan.
 • Moge een bel van licht mij omringen. Moge zijn licht mij afschermen en beschermen, tegen alle negatieve energie, en zo is het.

2e dag:

PLANETAIRE RESET

Vraag: Hunab Ku is een wormgat met in- en uitgangen.

Het duister heeft het idee van een planetaire reset gestolen van de Lichtkrachten. Sinds meer dan een decennium is het perspectief anders, het is een noodzaak, het is onvermijdelijk voor de structuur van de menselijke samenleving. Sinds augustus is het met wiskundige zekerheid bekend dat er geen manier is om de reset te vermijden, en beide partijen weten dit. Sinds 19 augustus begonnen de Lichtkrachten zich voor te bereiden op deze reset. De duistere krachten gebruikten deze info voor bankieren en pandemie.

Extra vertragingen zijn deels de verantwoordelijkheid van de Lichtwerkers, die in 2018 en 2019 een keten van gebeurtenissen creëerden. We hebben dit dus over onszelf afgeroepen.

Elke cultuur of samenleving heeft een bepaalde manier om zich te ontwikkelen. Het begint met veel idealisme, grote ideeën, uitbreidingen leidt tot groei en mensen raken eraan gewend, en dan krijgen ze gekte, creativiteit neemt af, stopt groei.

DE INEENSTORTING VAN DE META-STABIELE SAMENLEVING

Er komen steeds minder mensen in de overheid, tenzij het psychopaten of sociopaten zijn. Omdat zij de samenleving niet kunnen besturen, begint de samenleving in te storten. Onze samenleving is op dat punt met de shock pandemie en de shock oorlog in Oekraïne. Als dit 2000 tot 5000 jaar geleden was gebeurd, was de westerse samenleving ingestort. Geen internet, geen elektriciteit? Dat leidt tot een barbaarse samenleving.

Maar nu hebben we een zeer interessante balans, dicht bij de ineenstorting, het is stabieler, er zijn scheuren in de matrix, omdat de duistere krachten willen controleren, ze kunnen niet voorspellen hoe het zal vallen, en kunnen de dingen niet berekenen, alles is in beweging. Als die scheuren beginnen, staan de Lichtkrachten klaar om in te grijpen. Als de Lichtkrachten een grote fout maken zal alles instorten, er is geen ruimte voor fouten. Ze zullen ingrijpen als er ernstige instortingsverschijnselen optreden.

Een revolutionaire situatie is het rijzen van de kundalini, het betekent dat mensen zich gaan afvragen of ze een beter leven willen. Als de grenzen zijn bereikt, maakt het niet meer uit, je gaat er gewoon voor. Er zal een bepaalde hoeveelheid of groep mensen zijn die er genoeg van heeft, en zij zullen tegen de controleurs ingaan en de Lichtkrachten zullen ingrijpen, zodat de samenleving zich kan herstellen. De tijden zullen chaotisch zijn. De oppervlaktebevolking is geprogrammeerd.

Mensen zullen door een schok gaan, een psychologische aanpassing aan een nieuwe realiteit. Mensen zullen zich moeten realiseren, hoe men zichzelf en anderen heeft voorgelogen en zullen zich snel moeten aanpassen. De Lichtkrachten zullen begrijpen hoe mensen reageren en zullen betere modellen bouwen. Het duister heeft de verwachtingen overtroffen. Er is een snellere weg die leidt tot instorting en teleurstelling. Want de mensen zullen niet klaar zijn, maar zullen geen tijd meer hebben. Je kunt je hier niet op voorbereiden, je moet je eraan aanpassen, we zullen ervan leren, en we zullen er beter aan toe zijn.

WERELD ECONOMISCH FORUM (WEF) VS. GALACTISCHE RESET

Voor de Lichtkrachten is de toekomst anders, er zijn tijdlijnen die met elkaar conflicteren. Onvermijdelijk zullen de plannen van de galactische krachten winnen. De 2e wet van de thermodynamica over entropie uit de 19e eeuw is fout, staat op zijn kop. Een volledig gesloten systeem bestaat niet en het WEF wil het systeem sluiten, wil een warmtepomp doen, de entropie verlagen voor een kleine groep mensen, en een nieuwe samenleving creëren die een grote onbalans creëert. Alle fysieke systemen neigen naar een evenwicht, het is niet mogelijk om dat eeuwig in stand te houden. Op dezelfde manier dat het niet mogelijk is om de kwantum informatiestroom te stoppen. Zelfs als ze het afsluiten, zullen er atomen in je lichaam verstrengeld zijn met het Asthar Command.

Wat het WEF probeert te doen is de maatschappij digitaliseren, mobiele telefoons werden niet alleen geïntroduceerd voor informatie, maar het is een spionage apparaat. Wat ze proberen is om alle transacties naar je telefoon te verplaatsen zodat ze er toegang toe hebben. Als de tijd rijp is, zal de Resistance het hacken, en zal het gepakt worden door de Lichtkrachten. De Resistance heeft veel betere hackers dan wie dan ook. Dus de Lichtbroeder houdt jou ook in de gaten. Blockchain is te hacken, toetsaanslagen kunnen worden getraceerd, zelfs kwantumsystemen kunnen worden gehackt. De ontvanger zal niet weten dat het gehackt is, omdat het kwantum veranderd is. De reden waarom de meeste media je telefoon proberen te bereiken, is omdat ze je geest proberen te bereiken.

In augustus 1971 ging de VS van de goudstandaard af en creëerde een grote verandering in het financiële systeem. Er werd veel schuld, fictief geld gecreëerd.

Achter de schermen wordt dit systeem nog steeds gesteund door goud. Centrale banken in Europa krijgen goud. China is meer open, India moedigt aan om juwelen te kopen. De Lichtkrachten zullen dat goud gebruiken om de basis te leggen voor het transactionele banksysteem, dat goud, gestolen activa, blockchain (verbinding van netwerk) en kwantumcomputing zal combineren. Dit alles is nodig voor de transitie.

Zeer belangrijke psychologische opmerking: veel mensen wachten, maar wat we hebben is nu. We kunnen plannen maar we kunnen nu leven. En wat we hebben is 1000 keer waardevoller dan de toekomst, maar we moeten nu leven met de middelen en het begrip dat we hebben en iets creëren. Wachten tot er iets gebeurt werkt niet, we willen nu iets doen. De juiste manier is om hier te zijn en nu iets te doen.

Er is een obsessie met geld op deze planeet omdat we niet genoeg hebben. Diamanten en goud? Er zijn asteroïden die miljarden aan goud waard zijn. Er is een verband tussen meer geld hebben en gelukkiger zijn. Geld kan je geen gezondheid of relaties geven, maar wel meer vrijheid om iets te doen, Veel geld komt vrij in de handen van de lichtwerkers. Mensen die het geld ontvangen moeten betrouwbaar zijn. Saint-Germain werkt op vele manieren om dit mogelijk te maken. Veel projecten zijn gestopt. Het is een verkeerde bewustzijnstoestand, er is genezing nodig.

WERKELIJKHEID VORMENDE DOORBRAAK

 • Geest + impuls van creatief denken (met de klok mee draaiend)
 • Punt van transformatie – omschakeling van polariteiten
 • Synthese van voorbije ervaringen (linksom draaiend)

Vragen:

-Het financiële overgangssysteem zal slechts korte tijd na De Event nodig zijn.

-We hebben een algemeen plan dat 25000 jaar geleden is gemaakt, maar alle details kunnen niet bekend zijn totdat ze plaatsvinden.

De Lichtkrachten visualiseren dit al tientallen jaren. Door de wetten van manifestatie te gebruiken, gebeuren de dingen. Er waren niet veel mensen nodig om de beslissing te nemen dit gebouw te bouwen. Energie heeft de neiging zich via een wormgat naar de fysieke realiteit te manifesteren. Mensen kunnen elkaar opheffen. Maar als mensen één idee hebben met een sterk coherent signaal, zal het zich manifesteren omdat het een wormgat creëert om dit te manifesteren.

Beeld: Elke gedachte, elke actie creëert rimpelingen door dit oneindige veld van bewustzijn. Je bent veel krachtiger dan je beseft.

We hebben een sterke groep Lichtkrachten die de tijdlijn corrigeren naar een positieve uitkomst.

Intuïtie = behoefte aan een idee + fysieke actie = magie. Veel mensen stoppen bij 80 %. Al deze tijd en energie worden verspild.

Beeld: Archon zielencontract → moest het doen, beperkte ons, moet het opzeggen om onze kracht terug te krijgen.

CONTRACT HERROEPING

 • In de naam van het Ik ben dat ik ben,
 • In de naam van de goddelijke ziel die ik ben,
 • In de naam van alle opgestegen wezens van licht,
 • In de naam van de Galactische Confederatie,
 • In de naam van het Galactisch Centrum,
 • decreteer ik en beveel ik om te annuleren en nietig te verklaren…
 • al mijn vroegere, huidige en toekomstige contracten
 • en overeenkomsten gemaakt tussen enig deel
 • van mijn wezen en de duistere krachten.
 • Al deze contracten en overeenkomsten en alle…
 • hun gevolgen zijn nu volledig gewist
 • uit mijn realiteit.
 • Ik ben nu vrij.
 • Al het karma van mijn hele wezen is nu ook uitgewist.
 • Ik ben een vrij soeverein wezen van licht.
 • Vanaf nu tot in de eeuwigheid.
 • Zo zij het en zo is het.
 • In het licht.
 • (zeg of teken hier je naam)

Beeld: Ik zal loslaten en het zal instorten in een nieuwe uitkomst

Bewustzijn kan het kwantumveld aantasten

Advies en Kwantumfysica: als we een enorm probleem hebben dat duidelijk niet harmonisch is kun je het niet oplossen, je neemt één stukje en lost het eerst op. Als je erin slaagt dat kleine stukje op te lossen, zal het een kwantumgolf creëren die het kwantumveld zal organiseren volgens jouw wensen.

Dit is de kracht van …, creëert een resonantieveld in het kwantumveld dat in alle richtingen resoneert en het veld van de werkelijkheid harmoniseert. In de renaissance legde men steden aan met behulp van heilige geometrie.

Vraag: Wat doen de wolkenschepen in Japan? A: Zij bereiden zich voor op de overgang.

GALACTISCHE GOLF VAN LIEFDE

Een galactische golf van liefde, van goddelijk licht komt naar ons toe. De galactische centrale zonnepuls zal de polariteiten omkeren. Het is een enorme golf van energie die uit het galactisch centrum komt. Vanuit de spirituele kant zal het plotseling verschijnen en het bewustzijn in de hele Melkweg veranderen, een heel mooie liefde zal op de planeet komen. De anomalie houdt het tegen, maar wanneer de zwarte gaten en de anomalie gedeeltelijk verdwenen zijn, zullen we dit voelen.

TERUGKEER VAN DE GODIN

De godin was aanwezig in de tijd van Atlantis, bleef bewaard door de zonnewende en het neolithicum in Europa. Er was een enorme aanwezigheid van Godin-tempels vóór de poolverschuiving in Europa. De evenaar doorkruiste Europa. Een archontische golf vond 5000 jaar geleden plaats, ze doodden priesteressen en er is nu 5000 jaar niet genezen verleden. Het geheugen moet terugkomen, en met geheugen komt bewustzijn.

Je kunt je geheugen terugkrijgen als je die plaatsen bezoekt, bijvoorbeeld de Godinnentempels op Malta. Het is de sleutel tot herontwaken, wat je je herinnert zal ingaan tegen de programmering en alles wat je weet. De Godinnenenergie zal herinneringen en verbinding met het hogere zelf terugbrengen. Jaren geleden werd met Isis Astara het Zusterschap van de Roos gecreëerd. Het was een zeer oud en antiek genootschap dat in het oude Egypte en Rome hielp de Godinnenmysteries actief te houden. Een paar jaar geleden ontstond er een renaissance, sommige fysieke groepen behielden de leiding of waren zuiver genoeg om het licht vast te houden.

Cobra riep deelnemers van de Sisterhood of the Rose naar voren om de Sisterhood of the Rose te reactiveren, ze werden in een cirkel gezet en Cobra vroeg:

 • Visualiseer de aanwezigheid van Godin Isis boven je hoofd en roep haar aanwezigheid aan, nodig haar uit om je lichaam, je energieveld binnen te gaan, nodig haar uit om met je samen te smelten.
 • En als je inademt, adem je de aanwezigheid van Godin Isis in,
 • En als je uitademt, adem je de aanwezigheid van de Godin uit in deze kamer.
 • En nu roepen alle leiders van Sisterhood of the Rose (Duolipan?) op om te doen wat nodig is om de aanwezigheid van de Godin op de planeet aarde te brengen, en jullie kunnen visualiseren dat de energie van de Godin in jullie groepen stroomt en van jullie groepen naar de planeet.
 • En nu zal elke leider een zegening krijgen van Isis Astara en in stilte zijn om deze zegening te ontvangen.
 • Je wordt je bewust van je fysieke lichaam en opent je ogen.

– Cobra vroeg of er een boodschap is van het Zusterschap van de Roos.

– Debra en Agi zullen de Sisterhood of the Rose coördineren.

Cobra: Dit is een heel goed begin van een nieuwe cyclus, twee dingen zijn belangrijk:

Fysiek samenkomen, regelmatig. Online zijn veel minder effectief, elke week dezelfde tijd en locatie. 3 meditaties staan vermeld op de site van de Sisterhood of the Rose. Je bent welkom om iets moois en leuks te doen volgens je hogere leiding. In deze nieuwe cyclus zijn er een paar aspecten. 1e, zacht en zorgzaam aspect. De cabal maakt het hard en zo moeilijk mogelijk en creëert een dis-balans. 2e, aspect wat op deze planeet gaat komen, schoonheid op fysiek lichaam en omgeving. De cabal heeft hard gewerkt, kunst en architectuur zijn niet de beste vandaag. Schoonheid door het aanbidden van je fysieke lichaam.

NIEUWE RENAISSANCE

De oude renaissance begreep schoonheid in de kunst, het had een hogere aanwezigheid die in de 15e en 16e eeuw het ontwaken op gang bracht en vooruitgang veroorzaakte. Dezelfde energie moet terugkomen. Wij zijn erin geslaagd een nieuwe cyclus te creëren en deze principes moeten de groepen vinden zodat zij de planeet kunnen beïnvloeden.

Aspecten: Er moeten fysieke tempels van de Godin komen in een openbare, open ruimte, die energie van de Godin kunnen brengen, waar mensen over de Godin kunnen leren. Het is tijd voor de Zusterschap van de Roos om een tempel voor de Godin te beginnen. Door dans, kunst en muziek kunnen mysteries gedeeld worden. Op dit moment is er maar één in Glastonbury, 5000 jaar geleden waren er duizenden tempels. Het is tijd om die tempels weer op te richten. Zij die een directe verbinding en innerlijke ervaring hebben, kunnen dit doen, de energie van de Godin naar de mensen brengen door middel van dans, meditatie, enz.

Vraag: Waarom vielen de Archons in 1996 de aarde binnen? A: Omdat de aarde een galactische oerstaat is.

– Vrouwelijke seksuele energie moet geheeld worden en Sisterhood of the Rose zal naar het volgende niveau gaan.

Er zijn problemen in lichtwerkers en de menselijke samenleving. Mensen vechten met elkaar omdat er reptielachtigen aan lagere chakra’s vastzitten, aan het basischakra, ze zijn bang, het sekschakra is vervormd. De zonnevlecht heeft te maken met creativiteit. Er is een symbiose met de menselijke gastheren. De Lichtkrachten ruimen hen meer en meer uit de zwarte gaten, het is heel moeilijk om van hen af te komen. Wees je ervan bewust dat dit je agressiviteit, competitie, lagere emoties opdrijft.

Stap uit zinloze geschillen, conflicten lossen zichzelf op, stap uit die frequentie en blijf in je eigen leiding en licht, ze zullen proberen zoveel mogelijk drama te creëren voordat ze worden opgeruimd.

Mensen zitten vast in de matrix, ze willen er niet uit, daarom duurt het te lang. Zelfs na De Event zullen de mensen weigeren het te verlaten, en de Lichtkrachten zullen de matrix eenvoudigweg uitschakelen. Zij zullen de TV/radio/internet uitschakelen. Persoonlijke berichtensystemen zullen werken, sociale sites niet.

Wat gebeurt er als iemand gedeeltelijk ontwaakt, maar er is geen verandering? Dan drukt de reptielachtige entiteit op de knop en wordt alles weer hetzelfde. De matrix verlaten betekent de verbindingen verbreken, eerst met de matrix en je leven leiden volgens je eigen leiding, volgens je vrije wil. Mensen zullen niet klaar zijn voor De Event, natuurkrachten kunnen niet op hen wachten, iedereen (planten, dieren) hebben genoeg, het zijn alleen wij die niet genoeg hebben.

Vraag: dieren gaan in cirkels omdat ze geen magnetische polen vinden.

Isis heeft duizenden namen en elke naam is een straal van liefde, Astra, Inana, Astarte, zijn hetzelfde wezen.

1775 TIJDLIJN EN PARIJS/VERSAILLES VORTEX

In de 18e eeuw werd het grondwerk gedaan. Het was toen opgestegen wezens besloten zoveel mogelijk licht en ontwaking te brengen omdat ze wisten dat de duistere krachten zouden toeslaan. Astrologisch was het harmonieus en dit “proberen” duurde 100 jaar. Bijna de hele 18e eeuw was een eeuw van licht, en het zwaartepunt lag in Parijs. Dit is de echte reden waarom Parijs de lichtstad wordt genoemd. Verbindingen met Isis zijn te vinden in twee tempels, de ene is de Notre Dame kerk, de andere 2 km westelijker. Deze priesteressen hielden de aanwezigheid van Isis levend, zelfs in Romeinse kerken, totdat ze werden gevonden en verwijderd.

Sinds de 17e eeuw, ten tijde van Lodewijk 14, hielden geheime groepen de mysteries in stand, en brachten sommige mysteries naar Parijs (in de architectuur). Sommigen probeerden het zichtbaar te houden, in het zicht. Er zijn bepaalde groepen in Parijs verbonden met de Godinnenmysteries.

Die mysteries zijn op een of andere manier verborgen voor de bevolking. De dierenriem van Dendera door de 19e eeuw was Astarna, bestond in een tempel. Hator is een zuster Godin van Isis. Dus, de tempel van Hator in het midden van Parijs, in het Louvre. Parijs ligt op een leylijn, en werd gekozen door Saint-Germain voor het project Nieuw Atlantis. Hij begon samen met belangrijke mensen aan het hof van Lodewijk 14. Eerst Parijs later Versailles. Meestal gebeurde de oorspronkelijke vortex in de stad. Waarom verhuisd? Te veel corruptie.

Het oneindigheidssymbool van Parijs en Versailles is de oneindige lus van energie.

Een geheime groep gebruikte mudra’s om boodschappen te versturen (er waren verschillende schilderijen waarin de dames mudra’s met hun handen lieten zien) voor de Sisterhood of the Rose. Saint-Germain gaf mysteries van de Godin aan Madame Pompadour om Priesteres te worden, de opleiding was gedeeltelijk succesvol, en zij wist enkele veranderingen in gang te zetten, bijvoorbeeld de Jezuïeten verdrijven, ze moesten weg.

Madame Pompadour zorgde onder Saint-Germain voor een hoge cultuur. Dit voorkwam dat de hele maatschappij instortte. Ze was betrokken bij de politiek, maar volgde niet altijd de leiding van Saint-Germain.

Prinses Lamballe werd later door Saint-Germain opgeleid om de Godinnenmysteriën naar vrijmetselaarsgroepen te brengen. Ze kreeg ook privé-instructies. Zij begon de eerste vrouwelijke vrijmetselaarsgroep. Ze werkte met de tijdlijnen, het hoofdcentrum was Versailles. De tempel van de Liefde, in 1778 werd gebouwd in opdracht van Saint-Germain, prinses Lamballe had er iets mee te maken, de koning gaf het bevel. Petit Trianon, de spiegelzaal, is een hyperdimensionale kamer. Deze zijn het meest verbonden met het portaal dat het gaat openen.

Schilderij in de Bank van Frankrijk, 30 meter onder dit schilderij ligt 2000 ton goud, geschilderd door Boucher, hij was ingewijd in de goddelijke mysteries, was onze tijd ver vooruit. Dit schilderij zit vol symboliek. Ga naar de bank of bekijk het via hun website. Codes: vrede brengt overvloed, liefde brengt overvloed.

Andere loges initiëren op mysteries van de Godin rond 1775. 1774: Lodewijk XV werd koning, 1776: Amerikaanse revolutie. Dit is het jaar waarin de opstijging van de planeet werd veiliggesteld.

De Jezuïeten probeerden Cagliostro te stoppen. Hij was ook ingewijd in de Goddelijke mysteries. Hij creëerde lodges van Isis, een in Parijs, waar occulte rituelen plaatsvonden. Een paar weken later werd hij gearresteerd en beschuldigd van de “affaire van de ketting”. De Jezuïeten wilden de Bourbons vanwege de Godinnenmysteries. Ze pakten Cagliostro, zetten hem gevangen en bevochten de Bourbons. Tijdens de revolutie vermoordden ze prinses Lamballe en vernietigden de Godin-Mysteries. Het Petit Trianon was de plaats van de koningin. Zelfs de Franse koning wist niet wat er in het Petit Trianon gebeurde.

Foto: 1778 toen de Tempel der Liefde klaar was.

Nadat de jezuïeten uit Frankrijk waren verdreven, deden ze tegenaanvallen. Ze organiseerden een congres in Duitsland en infiltreerden de Franse loges met hun ideologie. Na de revolutie was het makkelijk voor de jezuïeten om hun werk te doen.

PARIS VORTEX ACTIVERING

Het wordt tijd om de Parijse vortex te reactiveren. Cobra nodigde mensen uit Parijs uit, en slechts 4 mensen meldden zich. Later kwamen er meer mensen naar voren.

Cobra: Prinses Lamballe is bij ons. Visualiseer Godin Isis boven je hoofd en nodig haar aanwezigheid uit om met je samen te smelten. Het doel van deze meditatie is de Parijse vortex te reactiveren, de Godin terug te brengen, het licht terug te brengen naar dit gebied, en Isis Astara brengt de zegening en Prinses Lamballe en Saint-Germain geven hun zegeningen.

En deze vortex is nu geactiveerd.

BROEDERSCHAP VAN DE STER

Zij zijn een groep op aarde van spiritueel geavanceerde menselijke wezens, maar behoorlijk bevrijd daarvan, die de mensheid begeleiden. De archons zijn betrokken bij een geheim project genaamd (blauwe maan?). De volgende stap is over een paar weken. 10 leden aanwezig in Parijs. Deze groep werkt achter de schermen om een nieuwe renaissance te brengen. De astrologische configuratie is sterk op 2023 en 2024, en supersterk in 2025.

Ik weet dat we in dezelfde wereld leven, je moet voorzichtig zijn met je energieveld. We zullen onze zielsfamilies ontmoeten en we zullen in de toekomst kunnen creëren.

Websites: tachyonis.orgcintamani.spacesisterhoodoftherose.network

DE TERUGKEER VAN HET LICHT

Eindelijk terugkeren naar het licht, herenigen met de tijd om jezelf en je missie te activeren. Alles was onmogelijk totdat iemand het deed.

Vertaald door Veronica

 
 

Tags: , , , , , , , , ,

Cobra: verslag van de Ascentie Conferentie en een korte update, 16 december 2022

Onze Ascentie Conferentie in Parijs was een groot succes. Na de lange covid-pauze was dit de eerste conferentie in jaren, en daarom hebben we besloten de groep klein te houden. De belangstelling onder de oppervlaktebevolking was groter dan verwacht, en de conferentie was binnen enkele dagen na aankondiging volgeboekt. Ondanks alle organisatorische uitdagingen verliep alles soepel op de conferentie, en we hadden een sterke en toegewijde groep van ongeveer 320 deelnemers. Voor velen van hen was het de eerste gelegenheid in jaren om zich opnieuw te verbinden met hun mede-Lichtwerkers en Lichtstrijders.

We zijn erin geslaagd de Sisterhood of the Rose nieuw leven in te blazen, en hopelijk hoort u binnenkort van hen. U kunt hier vrij betrouwbare aantekeningen van de conferentie lezen:

https://revolutionvibratoire-fr.translate.goog/conference-de-lascension-paris-2022-notes-personnelles-premiere-journee/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc

Notities van de tweede dag van de conferentie worden binnenkort gepubliceerd.

Een andere reeks notities van de conferentie vindt u hier:

https://2012portal-french.blogspot.com/2022/12/notes-taken-during-cobras-ascension.html

https://2012portal-french.blogspot.com/2022/12/notes-prises-durant-la-conference-de.html

Noot van de redactie: ik heb een vertaling gemaakt van 2 verschillende aantekeningen: de eerste van de Franse PFC groep – deze aantekeningen zijn door Cobra goedgekeurd, en de tweede van Felipe. Je vindt deze vertaling in dit bestand.

Na de conferentie heeft een toegewijde groep van ongeveer 70 mensen de vortex van Parijs versterkt en een andere groep van 35 mensen heeft hetzelfde gedaan met de vortex van Versailles.

Een bijzonder object is verschenen in de lucht boven Parijs net na de conferentie:

Het is een zeer interessante synchroniciteit dat China zijn zero covid beleid net na het weekend heeft laten vallen.

Het is ook interessant dat Iran tijdens het weekend de macht van zijn “moraalpolitie” lijkt te hebben opgeheven of op zijn minst verzwakt.

Dit is de eerste overwinning van de hernieuwde Godinnen-energie en houdt verband met de reactivering van de positieve Qajar Godinnen-tijdlijn die achter de schermen plaatsvindt:

De Qajar dynastie heeft de Godinnen mysteries gereactiveerd in het begin van de 19e eeuw aan het Perzische hof.

Sommige mensen geven nooit op, en het WEF blijft aandringen op haar versie van de Reset.

Ze proberen een nieuwe wereldoorlog te creëren door de VS en China tegen zich in het harnas te jagen.

Hun pogingen om te escaleren tot nucleaire uitwisseling zullen falen.

En al hun plannen om een covid virus te creëren worden voor iedereen blootgelegd:

Ondertussen gaat het opruimen van de Chimera groep door.

Begin december zijn de Lichtkrachten begonnen met het opruimen van de enorme laatste put die zich onder Washington D.C. uitstrekte in een spinachtige formatie die ongeveer het metrostelsel volgde:

Ze zijn erin geslaagd het overgrote deel van de put te ontruimen, waaronder de kloonfaciliteiten voor politici, de MILAB-faciliteiten onder het Pentagon, het “Clinton-mortuarium” en de “Hillary’s shapeshifter-kamer”.

Het enige deel van de put dat nu nog over is, is de faciliteit onder DARPA met de centrale kwantumcomputer.

De Light Forces zouden zeker rekening moeten houden met de status van het lijden van de oppervlaktebevolking en meer risico’s moeten nemen, actiever moeten zijn aan de oppervlakte, maar dit (cloaked ufo) hebben we tenminste.

En het indirecte bewijs dat dit universum op het punt staat een enorme kwantumovergang te ondergaan komt uit een onverwachte hoek: de Plancksterren:

Link 1

Link 2

Link 3

Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

 
3 reacties

Geplaatst door op 19 december 2022 in Cobra

 

Tags: , , ,

Cobra: Situatie-update, een nieuw Cobra-interview en Cobra Ascentie-conferentie in Parijs, 2 november 2022

Er was een enorme escalatie tussen de Chimera groep en de Lichtkrachten op 15 oktober, en er werden buitengewone maatregelen genomen. De situatie liep uit de hand, en omdat de Lichtkrachten rond de Aarde de situatie niet meer in de hand konden houden, kwamen dringende versterkingen uit de Andromeda Melkweg, die experts zijn in het omgaan met de Chimera groep, in actie.

Als gevolg hiervan zijn alle putten op één na ontruimd, en is de Orion-factie van de Chimera-groep grotendeels verdwenen, met uitzondering van kleine ongeorganiseerde clusters op het astrale en mentale vlak, die in de komende weken zullen worden opgeruimd. Andromeda factie van de Chimera is in angst, wetende dat zij de volgende zullen zijn.

De enige overgebleven put bevindt zich NIET onder de Urim basis, en bevat de mainframe kwantumcomputer van de Andromeda factie van de Chimera, die de scalaire AI matrix/ elektromagnetische omheining rond de Aarde controleert, gekoppeld aan implantaten.

Wanneer de Lichtkrachten die put onder controle krijgen, zullen zij eindelijk kunnen beginnen met het volledig desintegreren van de scalaire matrix aan de oppervlakte, samen met de implantaten en hun topletbommen. Als dat zo ver is dat het risico aanvaardbaar wordt, kunnen fysieke ingrepen beginnen.

Tot voor kort waren de Lichtkrachten rond de Aarde nog onderworpen aan een zodanige kwantumanomalie dat zij bevroren bleven in angst voor de vergeldingsacties van de topletbom, vandaar hun passiviteit. Hun angst had zijn wortels in de kwantumschok van 1996, toen de duistere krachten in staat waren het kwantum van het universum te schokken in een mate die slechts twee keer in deze kosmische cyclus is ervaren: op het moment van de Big Bang, en op het moment van het ontstaan van de duistere krachten miljoenen jaren geleden. De schok van 1996 heeft de verbinding van het hele gemanifesteerde universum met de boeddhische en hogere niveaus verzwakt, en dit heeft geleid tot verminderde kracht van het Licht en toegenomen kracht van de duisternis. Deze schok wordt nu eindelijk aangepakt, nu de totale hoeveelheid kwantumanomalie onder een bepaalde drempel is gedaald.

De gebeurtenissen van 15 oktober hebben de Lichtkrachten uit hun toplet angstmodus gehaald, en zij ondernemen nu meer actie en aanvaarden een redelijker hoeveelheid risico’s. Er kan niets meer worden gezegd over de gebeurtenissen van 15 oktober behalve het feit dat de duistere krachten een bepaalde onaanvaardbare drempel hebben overschreden, en de Lichtkrachten hebben op een zeer proactieve manier gereageerd die de toplet-bommen zou kunnen activeren.

Met deze verbeterde energiedynamiek beginnen zogenaamde kwantuminslag portalen zich te openen. Deze portalen zijn snelle en effectieve flitsen van Licht die het kwantumveld aan de oppervlakte van de planeet bereiken en snelle verbetering van situaties aan de oppervlakte kunnen brengen. Deze portalen zijn nu nog sporadisch, zeldzaam en onstabiel, maar zullen naar verwachting verbeteren. De Lichtkrachten ontwikkelen protocollen die deze portalen zouden gebruiken en met behulp van de Mjolnir-technologie willen zij deze nuttig maken voor de Lichtwerkers aan de oppervlakte om hun levenssituatie te verbeteren.

Die portalen komen rechtstreeks van de Bron en zouden theoretisch gezien een kwantuminsertieportaal dat groot genoeg is, zelfs de Event in gang kunnen zetten, hoewel dat op dit moment nog erg onwaarschijnlijk is.

De Cabal, met hun pandemische Reset plan dat volledig uit elkaar valt, probeert nu de Reset te bewerkstelligen via nucleaire angst.

Ze zijn zich bewust van de komende Solar Flash, en bereiden zich daarop voor.

Hun plannen zullen niet slagen, en de positieve kant bereidt zich stilletjes voor op onze eigen, positieve versie van de Reset.

Het tweede deel van het Cobra Ascension interview is vrijgegeven. U kunt het transcript hier in het Engels lezen.

[Daaronder staan links naar de vertalingen in veel andere talen. De Nederlandse vertaling komt eraan.]

De Lichtkrachten hebben gecommuniceerd dat het tijd is om de Lichtwerkers op het oppervlak van deze planeet weer te activeren, om te helpen bij het reactiveren van het Lichtraster. Om deze reden wordt de heropleving van fysieke Sisterhood of the Rose groepen en andere Lichtgroepen wereldwijd aanbevolen.

Om te helpen bij de heropleving van het Licht zal op 3 en 4 december in Parijs de eerste Cobra Ascensieconferentie na zeer lange tijd plaatsvinden.

Je bent meer dan welkom bij onze ascentie conferentie in Parijs

Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

 
1 reactie

Geplaatst door op 4 november 2022 in Cobra, Interview met Cobra NL

 

Tags: , ,

Cobra: korte update, en een interview met Int Golden Age Group en Prepare for Change Japan, 29 september 2022

KORTE UPDATE

Zo’n 15.000 mensen hebben meegedaan met onze meditatie voor vrede tussen Rusland en NAVO. Alhoewel dit veel minder is dan de kritieke massa, heeft de meditatie geholpen om tot op zekere hoogte de spanningen weg te nemen. Zie: link 1 en link 2.

Verwijderen van de implantaten is gaande en een van de eerste effecten is de verhoging van de kundalini energie. Dit heeft protesten in Iran op gang gebracht, waar veel vrouwen zich verzetten tegen de onderdrukking van de vrouwelijke energie.

Deze protesten hebben het vermogen om het onderdrukkende regime te laten kantelen, en nu doen olie arbeiders ook mee. Zie link 1 en link 2.

De Lichtkrachten vragen iedereen die zich daartoe geleid voelt om mee te doen aan de meditatie om de veiligheid van de demonstranten te beschermen en hen de steun van de Godinnenenergie te geven.

INTERVIEW

Onder deze link vind je vertalingen van het onderstaande interview in veel verschillende talen.

[Noot van vertaler]: Ik geef hier eerst enkele interessante fragmenten uit het interview.

Cobra: De Lichtkrachten voerden de laatste jaren verschillende operaties uit en kwamen steeds dichter bij de oppervlakte, en nu zijn ze erin geslaagd om zo dichtbij te komen dat ze, met hun technologie, kunnen beginnen met het verwijderen van de implantaten.

Cobra: Het zal een planetair proces zijn en het is al een planetair proces. Dus kwantumkanon technologieën bombarderen het oppervlak van de planeet. Ze bombarderen eigenlijk met hun energievelden de implantaten en biochips in elk lid van de oppervlaktebevolking. En ze beginnen de zwarte gaten in de implantaten te verwijderen. Dat is een zeer lastig en uitdagend proces, maar het vindt al plaats en het zal voor iedereen hetzelfde zijn. Het hele netwerk van implantaten en biochips moet worden verwijderd.

Wat is de relatie tussen chakra’s, Merkaba, en Ascentie? Cobra: Chakra’s zijn energievortexen in de menselijke energievelden die verschillende frequenties van Licht uitzenden. Merkaba is het Lichtlichaam, dat een voertuig is dat wij gebruiken om onze Ascentie te bereiken, en Ascentie is een proces dat plaatsvindt wanneer wij in staat zijn alle anomalieën en alle blokkades uit ons energieveld te verwijderen. En als we dan een supergeleiding van het Lichtlichaam bereiken, stijgen we op.

Vervolgens wordt gezegd dat de Lichtkrachten een apparaat hebben dat bekend staat als de Ascentiekamer, die het menselijke Ascentieproces kan stimuleren. Kunt u het uiterlijk en het principe ervan beschrijven? Cobra: Oké. Er zijn twee aspecten van dit apparaat. De eerste is de zuiverings- en genezingskamer, die de obstakels verwijdert en geneest. En dan is er de eigenlijke Ascentiekamer, die de Kundalini energie activeert en iets dat het elektrische vuur wordt genoemd. Het betekent dus dat een zeer sterke, sterk geladen energie door het energielichaam stroomt – nee door het Lichtlichaam, door het Merkaba lichaam en het activeert. Dus dat is een zeer geavanceerde technologie, die gebruikt wordt door Opgestegen Wezens in de hele Melkweg.

Als ik gekwalificeerd ben voor de Eerste Golf van Ascentie, kan ik dan de staat van Ascentie bereiken als ik de Ascentiekamer direct na het Eerste Contact gebruik? Cobra: Oké. Sommige zeldzame individuen zouden hun Ascentie zelfs voor de Eerste Golf kunnen bereiken door die Ascentiekamer te gebruiken, maar de meeste mensen die in de Eerste Golf zullen gaan zullen dit als groep doen, als een planetair groepsproces op hetzelfde moment als de tijd rijp is.

Vervolgens, aangezien de Lichtkrachten zeer geavanceerde spirituele technologie hebben, zullen de meeste oppervlaktebewoners nog jaren van training moeten ondergaan om Ascentie te bereiken? Cobra: De meesten van de oppervlaktebevolking hebben levens nodig, honderden, en duizenden jaren om Ascentie te bereiken op andere planeten. Zij zijn er niet klaar voor.

Cobra: Ongeacht het niveau van de technologie, menselijk bewustzijn is menselijk bewustzijn en dat moet van binnenuit getransformeerd worden. Technologie kan helpen, maar het echte werk moet gedaan worden door mensen die door het Ascentieproces gaan. Dus het percentage van de oppervlaktebevolking dat een echt Ascentieproces zal ondergaan zal zeer gering zijn, zeer laag.

Zullen mensen superkrachten krijgen zoals teleportatie, manifestatie uit de lucht, of elementmanipulatie zodra we Ascentie bereiken? Cobra: Als de mens de Ascentie bereikt, zal hem de sleutel, het gereedschap, worden gegeven om die krachten te gebruiken, en dan zal hij worden getraind om ze te gebruiken. En dat trainingsproces zal enige tijd in beslag nemen, maar vanaf het begin zullen zij dit basisvermogen hebben dat vervolgens in de loop der tijd zal worden geperfectioneerd.

Cobra: Er zal een Ascentiegolf zijn, die vergelijkbaar is met een galactische puls, en iedereen zal van zijn eigen locatie worden gehaald, geteleporteerd naar de moederschepen, en op die moederschepen zullen zij het Ascentieproces zelf ondergaan in de Ascentiekamers.

HET VOLLEDIGE INTERVIEW

We Love Mass Meditation, International Golden Age Group en Prepare for Change Japan Official hadden een interview met Cobra georganiseerd om verschillende onderwerpen door te nemen.

In dit interview beantwoordde Cobra vele vragen over de huidige situatie en over het Ascentieplan.

Hier staat de opname van het interview op ons YouTube kanaal.

Speciale dank aan de International Golden Age Group en PFC Japan Official voor hun grote steun bij dit interview.

Hieronder staat het transcript van deel 1 het interview:

Hoshino: Hallo iedereen. Vandaag is het 16 september. Mijn naam is Hoshino. En ik ben hier weer met mijn grote vrienden, Patrick en Jedi, die de vertegenwoordigers zijn van de International Golden Age Group, evenals Terry van Japan PFC official. Dus welkom Patrick en Jedi.

Patrick: Hallo.

Jedi: Hallo, dit is Jedi

Patrick: En dit is Patrick.

Hoshino: En welkom Terry.

Terry: Hi. Hi. Hallo.

Hoshino: En vandaag zijn we erg blij om Cobra weer te interviewen over verschillende onderwerpen. Dus welkom Cobra.

Cobra: Hallo. Hallo iedereen.

Hoshino: En zonder verder oponthoud, laat ik Terry de vragen stellen.

Deel 1: Situatie update

Terry: Oké. Heel erg bedankt. En er was een zeer opwindende update vandaag op Het Portaal betreffende de implantaat en biochip verwijdering. Het lijkt de eerste grote interventie door [de] Lichtkrachten aan de oppervlakte van de planeet. Hoe werd het mogelijk op dit moment?

Cobra: De Lichtkrachten voerden de laatste jaren verschillende operaties uit en kwamen steeds dichter bij de oppervlakte, en nu zijn ze erin geslaagd om zo dichtbij te komen dat ze, met hun technologie, kunnen beginnen met het verwijderen van de implantaten.

Terry: Dus de technologie betekent Mjolnir technologie?

Cobra: Ja.

Terry: Oké, geweldig. Dus hoe werkt het implantaat en het biochip verwijderingsproces praktisch? Zal het een alles tegelijk verwijdering zijn voor alle personen die de kwantumkanon technologieën op het oppervlak gebruiken, of eerder een geïndividualiseerd proces, afhankelijk van de besmettingsniveaus van een persoon?

Cobra: Het zal een planetair proces zijn en het is al een planetair proces. Dus kwantumkanon technologieën bombarderen het oppervlak van de planeet. Ze bombarderen eigenlijk met hun energievelden de implantaten en biochips in elk lid van de oppervlaktebevolking. En ze beginnen de zwarte gaten in de implantaten te verwijderen. Dat is een zeer lastig en uitdagend proces, maar het vindt al plaats en het zal voor iedereen hetzelfde zijn. Het hele netwerk van implantaten en biochips moet worden verwijderd.

Terry: Oké. Dus ook al is het voor iedereen op hetzelfde moment, maar zal de duur van de verwijdering en de deprogrammering per persoon verschillen?

Cobra: Niet erg, ik bedoel de individuele reacties op de verwijdering zullen verschillend zijn, maar het proces gaat voor iedereen op hetzelfde moment door.

Terry: Ik begrijp het. Dat is interessant. Oké. Volgende vraag. De Lichtkrachten verwachten een massaal spiritueel ontwaken van de oppervlaktebevolking zodra alle biochips en implantaten zijn verwijderd. Hoe zal deze golf van ontwaken Lichtwerkers en Lichtstrijders ten goede komen in termen van ons dagelijks leven en ons Ascensieproces?

Cobra: Ja. Wanneer we bij de afsluiting van dit proces komen, wanneer de implantaten en biochips grotendeels verdwenen zijn, zal het individuele leven van de Lichtwerkers en Lichtstrijders beter worden, lichter, minder stressvol, minder negativiteit, minder duisternis, minder aanvallen, en het leven zal weer, na zoveel tijd, een beetje aangenamer worden.

Terry: Oké. Dus dat betekent dat hun Ascentieproces gemakkelijker kan zijn?

Cobra: Ja.

Terry: Oké. Interessant. Is het niveau van de primaire anomalie en de subkwantum anomalie verminderd in het gebied onder de Lage Omloopbaan?

Cobra: Tot op zekere hoogte, ja, maar de belangrijkste vermindering wordt verwacht op het moment dat deze operatie van het opruimen van de implantaten voortgaat.

Terry: Ik begrijp het. Oké. En wat is de relatie tussen de sluier en vandaag, je noemde ook de Kerr metrische ruimte tijd afwijking rond het oppervlak van de planeet?

Cobra: Deze ruimte tijd afwijking verandert feitelijk de structuur van de ruimte tijd rond de Aarde en die vervormde ruimte tijd maakt het makkelijker voor de technologieën van de duistere krachten om te werken en de Sluier in stand te houden. Zonder die anomalie zouden de duistere krachten hun technologieën niet kunnen gebruiken en zou de sluier worden verwijderd.

Terry: Oh, ik begrijp het. Dus dat betekent dat de Sluier het doel is en dat de Kerr metriek ruimte-tijd vervorming een soort ondersteunend instrument is.

Cobra: Ja. In zekere zin. Ja.

Terry: Oké, geweldig. Dus in de laatste update noemde je een oude duistere entiteit genaamd de Lurker. Is die erg gevaarlijk? Wat is de relatie van “de Lurker” met de Archons en de Chimera?

Cobra: Het is op dit moment niet erg gevaarlijk, omdat veel hiervan al is opgelost. Dit is een heel ander soort entiteit. Het is eigenlijk een kwantum, subkwantum entiteit. Het is een ander soort bewustzijn dan enige andere entiteit die je waarschijnlijk kent. Ik zou zeggen dat het dichtstbijzijnde voorbeeld de entiteit Yaldabaoth is, die al verwijderd is. De Archons en de Chimera, sommigen van hen aanbidden de Lurker en zien hem als bron van hun kwaad.

Terry: Ik begrijp het. Dus dat betekent dat de Lurker superieur is aan de Archons en Chimera?

Cobra: In zekere zin. Ja, want deze entiteit leeft al de hele kosmische cyclus en komt eigenlijk uit de vorige kosmische cyclus. Dus… Maar het is een heel ander soort bewustzijn. Het is iets heel anders. Weet je, het is niet iets dat de meeste mensen zouden kunnen begrijpen.

Terry: Ik begrijp het. Oké. Dank je. Aangezien de Lurker de vorige kosmische cyclus heeft overleefd en tot op heden blijft bestaan, betekent zijn bestaan dat de duistere krachten al sinds de vorige kosmische cyclus bestaan, terwijl de Aartsengelen die 8 miljoen jaar geleden in de Primaire Anomalie vielen, de nieuwe duistere entiteiten in de kosmische cyclus zijn?

Cobra: Nee, duisternis bestond niet voor 8 miljoen jaar. De Lurker bestond als een pure potentialiteit. Het was geen gemanifesteerd bewustzijn van de duisternis. Dat begon pas 8 miljoen jaar geleden.

Terry: Oh, ik begrijp het. Oké. Begrepen. Dus het bestond al voor 8 miljoen jaar geleden als een potentieel. Ik begrijp het. Weten de Pleiadians waarom de meeste sleutelfiguren in positieve militairen tegen het bevrijdingsplan zijn?

Cobra: De belangrijkste reden is vanwege de implantaten en alle programmering en het egoïsme.

Terry: Ik begrijp het. Dus dat betekent dat na de operatie die het implantaat verwijdert, denk je dat de houding van die mensen in positieve militairen kan veranderen?

Cobra: Sommigen van hen zouden kunnen veranderen, maar op dit moment is het onmogelijk om te voorspellen hoe de oppervlakte bevolking hierop zal reageren.

Terry: Ik begrijp het. Oké. Begrijp het. Dank u. Als die belangrijke mensen niet akkoord gaan met het bevrijdingsplan, hoe zullen de Licht Strijdkrachten dan doorgaan met de massa-arrestatie? Zullen ze zelf doorgaan met de arrestatie operaties, of wachten tot de positieve militairen elk mogelijk gecompromitteerd lid binnen hun gelederen verwijderen?

Cobra: Dit is vertrouwelijke informatie op dit moment.

Terry: Oké. Begrepen. Dank u. Denken de Lichtkrachten dat Oekraïne een tweede Afghanistan kan worden en de Russische economie en politiek in chaos kan brengen?

Cobra: Mogelijk wel. Als dit conflict escaleert in een nieuwe wereldoorlog, wat onwaarschijnlijk is, maar toch mogelijk. Het zal niet dezelfde situatie zijn als in Afghanistan, maar er is een zeker potentieel daar dat de dingen een beetje ingewikkelder kunnen worden.

Terry: Ik begrijp het. Oké. Dank u. De volgende vraag over de dood van de Koningin. De Koningin (Elizabeth II) is op 8 september overleden. In termen van het bevrijdingsplan, wat is het standpunt van de Lichtkrachten over haar die de langste regeerperiode in de moderne geschiedenis heeft?

Cobra: Het is niet het hoogste doel om deze vraag te beantwoorden.

Terry: Ik begrijp het. Oké. En omdat het grootste deel van de bevolking denkt dat de Koningin gewoon een symbool van stabiliteit is voor het Gemenebest van Naties. Maar sommige alternatieve media beweren dat ze ook het hoofd was van het Comité van 300. Daarom denken sommige mensen dat ze de wereldpolitiek en economie achter de schermen controleerde. Dus, misschien is dit, opnieuw het vertrouwelijke, en u mag het niet zeggen, maar had de Koningin werkelijk de macht om de geopolitiek in de wereld te beïnvloeden?

Cobra: Ze had een bepaalde hoeveelheid macht, maar ze was niet de hoofdrolspeler in het nemen van beslissingen.

Terry: Ik begrijp het. Oké. Hartelijk dank. Toen de dood van de koningin werd aangekondigd, verscheen er een dubbele regenboog boven het Buckingham paleis. Had deze dubbele regenboog een esoterische betekenis in deze omstandigheid?

Cobra: Eigenlijk is dat een kans voor de bevolking aan de oppervlakte om betere keuzes te maken, maar waarschijnlijk zal deze kans niet op de juiste manier worden gebruikt, omdat het bewustzijnsniveau niet hoog is.

Terry: Ik begrijp het. Oké. Dank u. Hebben de Lichtkrachten een regeling getroffen voor Shinzo Abe en de Koningin met betrekking tot hun zielen?

Cobra: Ja.

Terry: Ja. Oké, geweldig. (Yeah). Dus de magnetische noordpool van de aarde is naar verluidt al aan het verschuiven. Dus betekent het dat de poolverschuiving geleidelijk is begonnen?

Cobra: De magnetische poolverschuiving is al voorzichtig begonnen in de 19e eeuw en het versnelt momenteel.

Terry: Dus misschien houdt dit verband met de volgende vraag. Maar als dat zo is, zouden geografische veranderingen, zoals het hoger worden van de zeespiegel, zelfs vóór de laatste grote tsunami kunnen plaatsvinden?

Cobra: Wat verwacht wordt vóór de uiteindelijke poolverschuiving is verhoogde vulkanische activiteit en aardbevingen.

Terry: Ja, maar hoe zit het daarvoor? Maar nu al, dus dat betekent dat er…

Cobra: Dat wordt verwacht voor de polaire verschuiving.

Terry: Oh, ik begrijp het. Oké. Dus dat betekent dat de… Oké. Dat is heel interessant. In de Planetaire Situatie Update van 23 juni staat: “De Lichtkrachten zijn erin geslaagd ongemerkt te infiltreren in de Chimera commandostructuur en tasten nu de Chimera structuur van binnenuit aan. De meeste negatieve scenario’s voor de planeet zijn ingestort, maar er [is] nog één onwaarschijnlijk, maar zeer gevaarlijk scenario dat nog moet worden opgelost.” Dus op basis van de update van vandaag, kunnen we zeggen dat één gevaarlijk scenario is opgelost?

Cobra: Nog niet.

Terry: Oh, ik begrijp het. Oké. Begrijp het. Dank je wel. Dit is het einde van mijn vragen. Dan de volgende van Jedi.

Jedi: Oké. Dank je, Terry. Oké. Je zei in het Divine Intervention Activation Report “Nadat de kritieke massa van handtekeningen was bereikt, hebben de Pleiadians meegedeeld dat de wettelijke basis voor hun interventie op de oppervlakte van de planeet nu is vastgesteld.” Betekent dit dat de Pleiadiërs nu wettelijk kunnen ingrijpen in de situatie aan de oppervlakte, maar dat dit zich niet uitstrekt tot andere beschavingen in de Galactische Confederatie?

Cobra: Dat is niet correct. Alle beschavingen in de Galactische Confederatie hebben nu een wettelijke basis om in te grijpen.

Jedi: Oh, ja. Oké. Steunde de Galactische Confederatie in het algemeen het idee dat de Pleiadiërs hun wettelijke basis zochten bij de oppervlakte bevolking door meditatie en petitie campagne?

Cobra: Ja, natuurlijk.

Jedi: Oh ja. Oké, volgende. Hebben ze de handtekeningen die de kritieke massa overschreden herkend als het signaal van de oppervlakte bevolking, of alleen van starseeds?

Cobra: Eigenlijk beide. Het is omdat sterrenzaden ook deel uitmaken van de oppervlakte bevolking. Dus het is een geldig… De signaturen waren geldig en ze worden gezien als een collectieve keuze van de oppervlakte bevolking.

Jedi: Oké, goed. Aangezien onze petitie voornamelijk door starseeds werd ondertekend, zouden sommigen kunnen denken dat het niet echt de algemene vrije wil van de oppervlakte bevolking weerspiegelde. Was het mogelijk voor de Galactische Confederatie om het resultaat van onze petitie te negeren, zelfs als de duistere krachten onze petitiecampagne niet verstoorden met hacking en andere negatieve technologieën?

Cobra: Deze petitie is wettelijk bindend voor de Galactische Confederatie. Dus de Galactische Confederatie moet ingrijpen zodra het veilig is. En de eerste mensen die gecontacteerd zullen worden zijn starseeds. Dus degenen die voor deze interventie hebben gestemd zijn de eersten die het zullen krijgen.

Jedi: Oké, goed. Volgende, interventie in de oppervlakte wereld is een zeer ernstige zaak. Hebben de leden van de Galactische Confederatie ooit overwogen dat ze moeten proberen de gehele oppervlaktebevolking te informeren en dan ieder een kans te geven om te stemmen?

Cobra: Dat kan inderdaad gebeuren na een bepaald punt na de Event, wanneer er genoeg begrip zal zijn van wat de Galactische Confederatie is. Er kan een planetaire stemming komen over de toekomstige betrokkenheid van de oppervlaktebevolking bij de Galactische Confederatie. Dat is eigenlijk gepland om op een bepaald moment te gebeuren.

Jedi: Oke. In de 15 augustus update, zei u “De oppervlakte lichtwerker netwerk is bijna ingestort.” Wat betekent dat?

Cobra: Het betekent dat de Lichtwerkers het Licht niet meer wilden of konden vasthouden. En de kritieke massa van Licht die nodig is voor de oppervlakte was niet meer gehandhaafd. Dus hebben de Lichtkrachten een alternatieve oplossing voor dit probleem weten te creëren.

Jedi: Oké. Was de ineenstorting het gevolg van de zware aanval van de duistere krachten op de Lichtwerkers die een lagere vibratie onder hen veroorzaakte?

Cobra: Er waren twee factoren in het spel. De eerste factor waren die aanvallen, die het vermogen van de Lichtwerkers om het Licht vast te houden ernstig hebben beschadigd. En de andere was de verkeerde, egoïstische en domme beslissingen van de Lichtwerkers, die zich niet in overeenstemming met het hogere doel gedroegen.

Jedi: Oké. Ja. Onlangs won een man de eerste prijs in een kunstwedstrijd met zijn AI-ondersteunde schilderij. Sommige kunstenaars zijn bezorgd dat AI op een dag hun banen zal wegnemen. Gebruiken positieve ET-rassen AI om hun kunstcreatie te ondersteunen?

[AI = Artifical Intelligence = Kunstmatige Intelligentie)

Cobra: Eigenlijk kan AI niet het hoogste niveau van kunst genereren. AI kan over het algemeen aangename en esthetische kunst genereren, maar geen meesterwerken. Dit is niet mogelijk. Alleen een wezen met contact met de ziel kan meesterwerken voortbrengen. Dus sommige gemiddelde of relatief goede kunstenaars kunnen hun baan verliezen, maar de beste kunstenaars zullen nooit hun baan verliezen.

Jedi: Oké. Als dat zo is, hoe vinden ze dan een evenwicht tussen het gemak dat AI brengt en hun originaliteit?

Cobra: Gewoon door de hogere leiding te gebruiken die alle positieve rassen hebben.

Jedi: Oh, ja, dat is goed. Kunt u meer informatie onthullen over de “Alexandrijnse vrouwen”, de vrouwen die rond de eeuwwisseling van de Vipava vallei naar Alexandrië verhuisden?

Cobra: Oké. Zij zochten gewoon een baan en verhuisden naar Alexandrië om in feite te babysitten in de hogere regionen van de Egyptische samenleving. En dat was een interessante interactie omdat het een bepaalde combinatie van Godinnen energie bracht, die voorheen niet aanwezig was.

Jedi: Oké. Oké. Is het nu veilig voor u om het geheime aspect van de SpaceX CRS-24 missie te onthullen?

Cobra: Ja. Bepaalde Cintamani stenen werden in een baan om de aarde gestuurd en zijn later, ongeveer een maand later, veilig geland.

Deel 2: Ascentieplan

Jedi: Wow, goed. De volgende zijn [vragen over het] verbazingwekkende ascentieplan. De eerste. Hoe kunnen we individuele en planetaire Ascentie verklaren met de moderne wetenschap?

Cobra: De wetenschap, bij de huidige stand van ontwikkeling, begrijpt niet eens het bestaan van het etherische vlak. Dus het is niet mogelijk om Ascentie te beschrijven met de wetenschap bij de huidige publieke staat van ontwikkeling.

Jedi: Ja, dat klopt. Wat is de relatie tussen chakra’s, Merkaba, en Ascentie?

Cobra: Chakra’s zijn energievortexen in de menselijke energievelden die verschillende frequenties van Licht uitzenden. Merkaba is het Lichtlichaam, dat een voertuig is dat wij gebruiken om onze Ascentie te bereiken, en Ascentie is een proces dat plaatsvindt wanneer wij in staat zijn alle anomalieën en alle blokkades uit ons energieveld te verwijderen. En als we dan een supergeleiding van het Lichtlichaam bereiken, stijgen we op.

Jedi: Ook dat betekent dat voor Ascentie, we [de] perfecte chakra [en] Merkaba conditie nodig hebben. Ja?

Cobra: Ja.

Jedi: Oké, goed. Vervolgens wordt gezegd dat de Lichtkrachten een apparaat hebben dat bekend staat als de Ascentiekamer, die het menselijke Ascentieproces kan stimuleren. Kunt u het uiterlijk en het principe ervan beschrijven?

Cobra: Oké. Er zijn twee aspecten van dit apparaat. De eerste is de zuiverings- en genezingskamer, die de obstakels verwijdert en geneest. En dan is er de eigenlijke Ascentiekamer, die de Kundalini energie activeert en iets dat het elektrische vuur wordt genoemd. Het betekent dus dat een zeer sterke, sterk geladen energie door het energielichaam stroomt – nee door het Lichtlichaam, door het Merkaba lichaam en het activeert. Dus dat is een zeer geavanceerde technologie, die gebruikt wordt door Opgestegen Wezens in de hele Melkweg.

Jedi: Wow, dat is verbazingwekkend. Als ik gekwalificeerd ben voor de Eerste Golf van Ascentie, kan ik dan de staat van Ascentie bereiken als ik de Ascentiekamer direct na het Eerste Contact gebruik?

Cobra: Oké. Sommige zeldzame individuen zouden hun Ascentie zelfs voor de Eerste Golf kunnen bereiken door die Ascentiekamer te gebruiken, maar de meeste mensen die in de Eerste Golf zullen gaan zullen dit als groep doen, als een planetair groepsproces op hetzelfde moment als de tijd rijp is.

Jedi: Oké, goed. Vervolgens, aangezien de Lichtkrachten zeer geavanceerde spirituele technologie hebben, zullen de meeste oppervlaktebewoners nog jaren van training moeten ondergaan om Ascentie te bereiken?

Cobra: De meesten van de oppervlakte bevolking hebben levens nodig, honderden, en duizenden jaren om Ascentie te bereiken op andere planeten. Zij zijn er niet klaar voor.

Jedi: Oké.

Cobra: Ongeacht het niveau van de technologie, menselijk bewustzijn is menselijk bewustzijn en dat moet van binnenuit getransformeerd worden. Technologie kan helpen, maar het echte werk moet gedaan worden door mensen die door het Ascentie proces gaan. Dus het percentage van de oppervlaktebevolking dat een echt Ascentieproces zal ondergaan zal zeer gering zijn, zeer laag.

Jedi: Oké. Vervolgens wordt gezegd dat de seksuele climax het moment is dat de mens het dichtst bij God komt. Is het juist om Ascentie te beschrijven als een eeuwig non-stop orgasme?

Cobra: Eigenlijk kan de staat van bewustzijn na Ascentie beschreven worden als een eeuwig non-stop orgasme.

Jedi: Oh ja. Oké. Voordat we Ascentie bereiken, moeten we fysieke dood en opstanding ervaren zoals Jezus deed?

Cobra: Nee.

Jedi: Oké. Vervolgens, als we het huidige bewuste niveau van de oppervlakte bevolking overwegen, is er een minimumleeftijdsgrens voor toetreding tot de collectieve Ascentie?

Cobra: Nee.

Jedi: Wow, goed. Oké. Dit is mijn laatste. Vrouwen in hun tussentijdse en volledige zwangerschappen hebben twee of zelfs meer zielen in hun lichaam. Kunnen al deze zielen deelnemen aan de collectieve Ascentie?

Cobra: Oké. Dit is mogelijk. Het is een beetje ingewikkeld, maar het is mogelijk.

Jedi: Wow. Goed nieuws.

Cobra: Er zullen zeer weinig gevallen als deze zijn.

Jedi: Wow. Oké. Kunnen ze beter wachten tot ze herstellen van hun bevalling?

Cobra: In principe, wanneer de Ascentiegolf toeslaat, slaat het toe, en degenen die klaar zijn zullen gaan, degenen die niet klaar zijn zullen niet gaan.

Jedi: Oké. Ja. Oké. Patrick is nu aan de beurt.

Patrick: Oké. Nu is het mijn beurt. Ik begin met deze vraag. Zullen mensen superkrachten krijgen zoals teleportatie, manifestatie uit de lucht, of elementmanipulatie zodra we Ascentie bereiken?

Cobra: Als de mens de Ascentie bereikt, zal hem de sleutel, het gereedschap, worden gegeven om die krachten te gebruiken, en dan zal hij worden getraind om ze te gebruiken. En dat trainingsproces zal enige tijd in beslag nemen, maar vanaf het begin zullen zij dit basisvermogen hebben dat vervolgens in de loop der tijd zal worden geperfectioneerd.

Patrick: Oké. Volgende, goed. De volgende. Als het fysieke lichaam van een persoon zich slechts kan verbinden met één enkele I AM Aanwezigheid, hoe moeten we dan Meervoudige Persoonlijkheidsstoornis analyseren volgens het concept van de Ziel?

Cobra: Het is heel eenvoudig. Er is één ziel, één IK BEN Aanwezigheid, maar telkens als er een trauma is, splitst een deel van de persoonlijkheidsstructuur zich af van de kernpersoonlijkheid. En dat proces kan vele malen gebeuren, maar er is één I AM-aanwezigheid, één geïncarneerde ziel die al die verschillende persoonlijkheden heeft, en het genezingsproces is eigenlijk een proces van integratie van die persoonlijkheden met een kernpersoonlijkheid, die de oorspronkelijke persoonlijkheid is die rechtstreeks verbonden is met de geïncarneerde ziel.

Patrick: Oh, heel goed. Oké. De volgende. Als iemand een persoonlijkheid die spiritueel geavanceerd is in zichzelf implanteert via diepe hypnose of fecale microbiota transplantatie, is het dan mogelijk voor hem om zichzelf te trainen om een wijsgeer te worden of zelfs heel dicht bij Ascentie vóór de Event? Zo niet, leg dan uit waarom niet.

Cobra: Ja. Alles wat kan worden gewist

Patrick: Echt. Oké. Dat is goed. Vervolgens zei u in de Ascension Plan Update dat ongeveer 2000 mensen klaar zullen zijn om op te stijgen in de eerste golf van Ascentie. Zullen die mensen afzonderlijk opstijgen op verschillende tijden en plaatsen? Of zullen zij worden verzameld op een aangewezen plaats op een specifieke datum?

Cobra: Er zal een Ascentiegolf zijn, die vergelijkbaar is met een galactische puls, en iedereen zal van zijn eigen locatie worden gehaald, geteleporteerd naar de moederschepen, en op die moederschepen zullen zij het Ascentieproces zelf ondergaan in de Ascentiekamers.

Patrick: Ah, ik snap het. Dank u. De volgende, zullen deze mensen kunnen opstijgen voorbij de vijfde dimensie als zij een compatibel bewustzijnsniveau hebben?

Cobra: Dit zal nog enige tijd duren, maar ja.

Patrick: Oh, heel goed. Dus de volgende, zal de mensheid nog steeds kunnen evolueren na de Ascentie?

Cobra: Ja, natuurlijk.

Patrick: Oké. Dus de volgende, aangezien de Lichtkrachten al twee Dyson-sferen afzonderlijk rond de Zon en de Aarde hebben gebouwd, kunnen zij het Evacuatieschema aanpassen aan de ontwikkelingen na de Event?

Cobra: In principe zal het een combinatie zijn van kosmische cycli, Galactische Zonneactiviteit, en hoe het algemene plan verloopt. De beslissing om de evacuatie uit te voeren zal dus gebaseerd zijn op de omstandigheden rond de poolverschuiving en alles zal perfect op elkaar afgestemd zijn. Als de tijd rijp is, zal alles gebeuren.

Patrick: Oh, oké. Nog één, tijdens de evacuatie, zou de oppervlakte bevolking met lege handen naar het moederschip moeten gaan? Kunnen ze… Kunnen we een paar dingen meenemen als we de Aarde verlaten?

Cobra: In dit stadium van het plan is besloten dat ze alles moeten achterlaten. Maar dit is nog steeds een open vraag. Dit zal nog besproken worden in de toekomst.

Patrick: Oké. Heel goed. Dus de volgende, waarom zouden de Lichtkrachten aandringen op het verplaatsen van de oppervlaktebevolking naar de Pleiaden? Kunnen we na de evacuatie gewoon verhuizen naar het Agartha ondergrondse koninkrijk, de Maan, Mars, of andere planeten in ons zonnestelsel?

Cobra: Het is gewoon dat de oppervlaktebevolking zo aangepast is aan het leven op het oppervlak. Ze hebben een planeet nodig met een bewoonbaar oppervlak en de Aarde is de enige planeet in het zonnestelsel met een bewoonbaar oppervlak. En omdat het zal worden opgewaardeerd naar de volgende stap van de evolutie, zullen de mensen niet langer geschikt zijn om hier te zijn. Dus moeten ze verplaatst worden naar een soortgelijke planeet in de Pleiaden.

Patrick: Ah, oké. Dus, na de evacuatie, kan de oppervlaktebevolking van de confederatiemoederschepen hun nieuwe thuis maken, of kunnen ze naar andere sterrenstelsels reizen in plaats van door de ascentie te gaan?

Cobra: Dat hangt af van hun ontwikkelingsniveau. De meeste mensen zullen worden geëvacueerd naar het Pleiadische stelsel, naar die planeet. Sommige sterrenzaden, sterrenmensen, zullen naar andere sterrenstelsels gaan en sommigen van hen zullen het Ascentieproces doorlopen. Het zullen individuele beslissingen zijn, gebaseerd op het trillingsniveau van mensen en hun eigen voorkeuren.

Patrick: Oh, heel goed. Dus de volgende, veel mensen zijn nooit naar het buitenland gegaan of hebben zelfs hun woonplaats niet verlaten voor hun Ascentie. Zullen wij in staat zijn een soortgelijke omgeving als de huidige oppervlakte van de planeet te herscheppen op een andere superaarde? Zodat de mensheid verschillende menselijke culturen en landschappen kan verkennen?

Cobra: Ja. Eigenlijk zal dat gebeuren op de nieuwe planeet in het Pleiadische systeem. Mensen zullen hun omgeving kunnen bouwen, maar er zal veel creativiteit zijn. Dus die omgevingen zullen veranderen en evolueren.

Patrick: Ah, heel goed. Dus de volgende, als iemand, sommige mensen, Ascentie willen bereiken na de evacuatie, moeten zij dan terugkomen naar de Aarde voor de Tweede Golf of de Derde Golf van collectieve Ascentie? En kunnen zij Ascentie bereiken bij de Pleiaden of elders?

Cobra: Zij zullen waarschijnlijk in deze Melkweg moeten blijven omdat het een Galactische supergolf is. En een deel van die supergolf is de Ascentiegolf. Maar overal in deze Melkweg is het goed, zij kunnen overal in deze Melkweg zijn en zij zullen dat proces doorlopen.

Patrick: Ah, heel goed. De volgende, als iemand Ascentie niet bereikt, zelfs niet na de Derde Golf of verzamelde Ascentie, heeft hij of zij dan nog steeds de kans om te ascenderen? Zo ja, hoe lang moet hij of zij dan wachten?

Cobra: Ja, natuurlijk. Iedereen… Het Ascentiepad zal voor iedereen worden geopend en mensen zullen zo snel kunnen reizen als ze kunnen of willen.

Patrick: Ah, heel goed. Dus de volgende, aangezien de meeste oppervlaktebewoners uiteindelijk van de Aarde moeten evacueren, is het dan echt nodig dat de ondergrondse basis in Noord-Taiwan een miljard mensen kan herbergen?

Cobra: Ja. Het is een voorzorgsmaatregel voor bepaalde scenario’s, die zeer onwaarschijnlijk, maar toch mogelijk zijn. Het is om de veiligheid van de bevolking aan de oppervlakte te garanderen.

Patrick: Heel goed. Dus de volgende. U zei dat een half miljard mensen naar de Galactische Centrale Zon moeten worden gestuurd voor wederopbouw, deze methode zou kunnen lijken op een massale etnische zuivering. Waarom zouden de Lichtkrachten zo’n radicale optie voorstellen?

Cobra: Het is gewoon een decreet van hogerhand dat het kwaad moet ophouden, dat de duisternis moet ophouden, en dat mensen die kiezen voor duisternis of kwaad weg moeten. Daar is geen ruimte meer voor. Het was genoeg.

Patrick: Oké. Dus de volgende. Aangezien de Opgestegen Meesters en Godinnen de belichaming zijn van Kosmische Liefde, is het voor hen mogelijk om die 500 miljoen mensen te inspireren en te verlichten met Liefde?

Cobra: Zij zullen het natuurlijk proberen, maar er wordt niet verwacht dat zij erg succesvol zullen zijn. In sommige gevallen zouden ze succes kunnen hebben, maar in de meeste gevallen is het zeer onwaarschijnlijk.

Patrick: Oké. Dus, de volgende is volgens de Bijbel, Matteüs hoofdstuk 13: 40 “Zoals dan het onkruid wordt verzameld en verbrand in het vuur, zo zal het zijn aan het einde van de wereld.” Heeft Jezus meer dan 2000 jaar geleden voorspeld dat sommige mensen de ascentie niet kunnen bereiken, maar wel verbrand zullen worden door de Galactische Centrale Zon voor nog een evolutiecyclus?

Cobra: Ja, precies.

Patrick: Echt. Wow. Oké. De volgende vraag. Veel mensen voelden zich bezorgd na het lezen van [de] Ascentie Plan Update omdat zij dachten dat zij misschien tot die “te herstructureren” groep behoorden. De Lichtkrachten moeten begrijpen dat een half miljard mensen vrij aanzienlijk is, zelfs op wereldschaal. Veel mensen zijn zich er misschien niet van bewust dat ze een potentiële psychopaat of sociopaat zijn. Kunt u ons enkele voorbeelden geven van personeel of misdaden die nooit getolereerd zullen worden door de Lichtkrachten?

Cobra: Eigenlijk zullen de meeste mensen die mijn blog lezen in orde zijn. Ze zijn niet kwaadaardig. Het zijn geen psychopaten of sociopaten. En mensen die psychopaten zijn zullen zich hier nooit zorgen over maken en ze weten dat ze slecht zijn. Dus iedereen zal een vrije keuze krijgen om het Licht te aanvaarden of niet, en zij die het Licht willen aanvaarden zullen natuurlijk niet naar de Centrale Zon worden gebracht, maar mensen die opzettelijk kwaad doen en niet willen veranderen zullen weg zijn.

Patrick: Oh, oké. Heel goed. Dus de volgende, zijn Mao Zedong, Adolf Hitler en andere beruchte tirannen naar de Galactische Centrale Zon gestuurd voor herstructurering?

Cobra: Veel van hen. Ja.

Patrick: Oh, heel goed. Dus de volgende, zelfs als de Lichtkrachten de zielen van belangrijke Cabal-leden naar de Galactische Centrale Zon kunnen begeleiden, kunnen de duistere krachten geheugenkopieën van die dode leden in menselijke klonen plaatsen en die klonen dan achter de schermen laten handelen. Als dat het geval is, hoe kunnen de Lichtkrachten er dan voor zorgen dat de herstructurering van die zielen de planetaire bevrijdingsvoortgang ten goede komt?

Cobra: De duistere krachten kunnen geen kopieën van die wezens maken. Ze kunnen alleen een nep-persoonskloon maken die op dat specifieke wezen lijkt, maar het is niet hetzelfde. Dus, het herstructureren van die zielen verwijdert hen voor altijd uit dit universum, het is weg.

Patrick: Oh, heel goed. Dus, oké. Nu heb ik de laatste vraag. Aion en Iona zijn een paar kosmische tweelingzielen. Wat is hun rol in termen van de galactische magnetische excursie?

Cobra: Zij zullen tijdens de galactische puls zeer intense energieën met een zeer hoge frequentie kanaliseren en zij zullen de hele Melkweg zegenen met hun aanwezigheid, wat heel mooi zal zijn.

Patrick: Ah, heel goed. Dank u voor uw antwoord. En dit is… Ik geef het terug aan Hoshino. Hoshino, jouw beurt.

Hoshino: Ja. Dank je, Patrick. En dus Cobra, zal ik de volgende vragen stellen. En na de evacuatie zal er een enorme tsunami zijn die het grootste deel van het aardoppervlak overspoelt. Hoe kan zo’n ramp de Aarde zuiveren?

Cobra: Het zal het oppervlak van de planeet zuiveren van de vervuiling en verstoringen die de mensheid heeft veroorzaakt, en het zal de natuur een kans geven om te herstellen en te herleven.

Hoshino: Maar we weten dat een enorme tsunami allerlei puin en vervuiling naar de oceaan kan brengen. Dit klinkt als een oceaanramp. Hoe zouden de Lichtkrachten dit probleem oplossen?

Cobra: De Lichtkrachten hebben technologieën om de meeste van die verontreinigingen te verwijderen voordat ze schade kunnen aanrichten.

Hoshino: Ik begrijp het. Dat is goed om te horen. Dank u. En de impulsgolf die uitgaat van de Galactische Centrale Zon staat ook bekend als de Galactische Golf van Liefde. Is het niet tegenstrijdig om iets dat een doemsdag cataclysme kan veroorzaken Liefde te noemen?

Cobra: Dat is het niet, want het zal geen doemscenario zijn. Het wordt een wedergeboorte, herstructurering, herpositionering. Het is iets totaal anders.

Hoshino: Mee eens. Dank u. De volgende vraag, in het verleden zei u dat de vierde of de Arhat-initiatie de ontbinding van het verticale implantaat betekent. Suggereert dit concept dat alle positieve ET-rassen die in het vrije universum leven Arhat-niveau Opgestegen Wezens zijn?

Cobra: Nee, dat zijn ze niet. Maar het verticale implantaat is het belangrijkste obstakel voor de Arhat-inwijding. En… Maar het betekent wel dat al die positieve ET-rassen die dat implantaat niet hebben, als ze ervoor kiezen, heel gemakkelijk het Arhat-niveau bewustzijn kunnen bereiken.

Hoshino: Ik begrijp het. En wat is het verschil tussen de Arhat-initiatie en Boeddha worden?

Cobra: Arhat-inwijding geeft je eigenlijk toegang tot boeddhisch bewustzijn, maar een volledig ontwikkelde Boeddha worden met een volledig potentieel is een veel hogere staat van evolutie.

Hoshino: Ik begrijp het. En zal de oppervlaktebevolking die deelneemt aan collectieve Ascentie direct Boeddha worden? Zo niet, hoe groot is dan de kloof tussen een pas opgestegen mens en de Boeddha?

Cobra: Zoals ik al zei, de kloof is vrij groot en het zal enige tijd duren voor mensen die opstijgen om dat niveau te bereiken.

Hoshino: Oké. Begrepen. En hoe leggen Opgestegen Meesters het Nirvana uit op een manier die de meeste moderne mensen kunnen begrijpen?

Cobra: Het is een staat van bewustzijn die alles omvat. Het is een staat van bewustzijn van Eén. Het is puur genieten dat ruimte en tijd overstijgt.

Hoshino: Ik begrijp het. Dank u. En wat zou de toekomst zijn van de Maan, de Zon en ons zonnestelsel nadat de Aarde haar Ascentie heeft voltooid?

Cobra: Het hele zonnestelsel zal in zekere zin worden opgefrist omdat de zonnepuls/zonneflits bepaalde effecten in het hele zonnestelsel teweeg zal brengen. Maar over het algemeen zullen de meeste planeten er nog steeds hetzelfde uitzien. Sommige kunnen hun eigen polaire verschuivingen ondergaan, maar het zonnestelsel zal er ongeveer hetzelfde uitzien als nu met enkele kleine veranderingen.

Hoshino: Oké. Dank u. En de volgende vraag, de wereldbevolking zal dit jaar zeker de 8 miljard overschrijden. Als slechts ongeveer 2000 mensen van de 8 miljard gekwalificeerd zullen zijn om deel te nemen aan de Eerste Golf van Ascentie en dan op de Planeet Aarde zullen blijven leven, zullen sommige mensen misschien denken dat die mensen de groep trojaanse paarden zijn die door de ET-rassen zijn gestuurd om de Aarde te bezetten. Kunt u uitleggen aan welke eisen iemand moet voldoen om op de “First Wave List” te komen?

Cobra: Wat voor ideeën hebben mensen? Ik zou zeggen dat mensen die op de “First Wave List” komen te staan mensen zijn met een hoogontwikkeld bewustzijn, met veel onschuld en verbinding met het Licht.

Hoshino: Oké. En het grootste deel van de oppervlaktebevolking zal na de evacuatie verhuizen naar een planeet in de Pleiaden. Kunt u de naam van onze toekomstige thuisplaneet onthullen en de omgeving, het klimaat en de levensstandaard beschrijven, indien mogelijk?

Cobra: Deze planeet ziet er ongeveer hetzelfde uit als de Aarde nu, zonder de vervuiling, zonder de stress, zonder oorlogen. De mensen, die daar zullen wonen, zullen worden geleid door de hoger ontwikkelde wezens en zij zullen begeleiding ontvangen, maar zij zullen in staat zijn op een harmonieuze manier voor hun eigen ontwikkeling te zorgen.

Hoshino: Ik zie het, het is zo verbazingwekkend. Ik kijk er naar uit. <Lach> En zodra de mensheid drie golven van collectieve Ascentie ondergaat, zou er geen duisternis meer moeten zijn in dit universum. Weet je wat het volgende Goddelijke Plan zal zijn voor dit universum?

Cobra: Het volgende Goddelijke Plan is om alles te verenigen in Eén. Het zal dieper gaan in Eén, dieper in geluk, dieper in vreugde. Het is een heel mooi plan.

Hoshino: Ik begrijp het. Dat is goed.

Cobra: Ja. Dus, op dit punt moeten we dit interview beëindigen en kunnen we het tweede deel later doen met het tweede deel van de vragen.

Hoshino: Dat is prima. Hartelijk dank voor je tijd vandaag, Cobra. En vind je het erg om nog wat laatste woorden tot het publiek te richten voordat we het interview beëindigen?

Cobra: Ja. Ik wil iedereen feliciteren die het Licht heeft kunnen vasthouden in deze uitdagende tijden. En het was, ik zou zeggen dit is de meest ongewone tijd in de hele menselijke geschiedenis en de gekste tijd, maar we gaan het redden. Overwinning van het Licht!

Hoshino: Hartelijk dank, Cobra. Overwinning van het Licht!

Allen: Dank u, Cobra. Overwinning van het licht!

Vertaald door Veronica

 
3 reacties

Geplaatst door op 4 oktober 2022 in Cobra, Interview met Cobra NL

 

Tags: , , , ,

Cobra: Chimera Situatie Update, 15 september 2022

Noot van vertaler: excuses, deze dateert van 15 september, maar ik had hem gemist.

De Lichtkrachten hebben belangrijke doorbraken gemaakt in het opruimen van de Chimera groep. Ze hebben alle ondergrondse putten met Chimera-aanwezigheid ontruimd, behalve de belangrijkste Chimera-put onder de Urim-militaire basis in Israël. Twaalf leden van het militaire hoofdcommando van de Chimera (de laatste overgebleven leden van de Orion-subfactie van de Chimera) die in die put wonen, controleren het netwerk van biochips en implantaten van de oppervlaktebevolking via een fysieke/etherische kwantum-supercomputer.

De Lichtkrachten zijn met volle kracht begonnen met het opruimen van de biochips en implantaten van de oppervlaktebevolking, waarbij geavanceerde Mjolnir kwantumkanon-technologieën worden toegepast. Deze operatie zal enige tijd duren, maar zal een zeer gunstig effect hebben op de deprogrammering van de oppervlaktebevolking, en na voltooiing wordt een massaal spiritueel ontwaken van de oppervlaktebevolking verwacht.

Mjolnir technologieën worden ook gebruikt om micro zwarte gaten te verwijderen uit de aurische velden van de etherische, astrale, mentale en causale lichamen van de oppervlaktebevolking. Deze micro zwarte gaten werden in de menselijke aurische velden geforceerd met exotische duistere technologieën tijdens trauma-dissociatie gebeurtenissen, en zijn een van de belangrijkste elementen van de duistere matrix in de laatste 25.000 jaar. Deze micro-zwarte gaten, samen met de grotere zwarte gaten in de implantaten, vervormen de niet-fysieke ruimtetijd rond de oppervlakte-mensen in overeenstemming met de Kerr-metriek.

De Lurker wordt uitgehongerd door simpelweg het reservoir van de niet-gemanifesteerde sub kwantum anomalie uit te putten, wat weer wordt gedaan met geavanceerde Mjolnir technologie die niet-gemanifesteerde sub kwantum anomalie uitlokt om zich te manifesteren als kwantumfluctuaties, die dan gemakkelijk kunnen worden opgeruimd.

Een lezer van deze blog heeft een vrij nauwkeurige beschrijving van de Lurker gemaakt:

De enige putten die nu nog overblijven zijn ongeveer 300 putten van de oppervlakte Illuminati, en die worden hier zeer nauwkeurig beschreven.

Helaas bevatten sommige van die putten nog Pleiaidische gijzelaars in gevangenschap.

Er zijn nog enkele zeer machtige leden van de Chimera in menselijke kloonlichamen, behorend tot de subfactie Andromeda, geïnfiltreerd in het systeem op het oppervlak van de planeet, en hun structuur ziet er ongeveer zo uit:

Het plan van de topleden van de Cabal is nu om de beschaving aan de oppervlakte te vernietigen met een wereldoorlog en vernietiging van de bevoorradingsketens, en dan te verhuizen naar ondergrondse putten om de ineenstorting en de daaropvolgende zonnevlam te doorstaan. Na de zuivering willen ze de oppervlakte opnieuw bevolken. Onnodig te zeggen dat hun plan verschillende grote gebreken heeft en NIET succesvol zal zijn:

Link 1: war-with-russia-war-with-china-civil-war-congress-is-literally-trying-to-get-this-country-destroyed-because-they-are-broke-and-need-debt-forgiveness

Link 2: eu-controlled-demolition

Zij proberen een nieuwe wereldoorlog te ontketenen door gebruik te maken van de energieën van de splitsing van het Romeinse rijk die plaatsvond in het jaar 395 na de dood van Theodosius, een belangrijke archonische Romeinse keizer die de goddelijke mysteriën vernietigde en het christendom oplegde als de belangrijkste en enige aanvaardbare religie:

Zwarte adellijke topfamilies willen nu de welvarende as West USA / EU / Australië, die voortkomt uit het westelijke deel van het Romeinse rijk en die onder direct Rothschild beheer staat, verpletteren. De mensen in het Westen zijn naar hun smaak te onafhankelijk en te gelukkig geworden:

Link 1: it-appears-money-can-buy-happiness-after-all

Link 2: macron-warns-of-end-of-abundance-as-france-faces-difficult-winter

Ze promoten nu een Nieuwe Wereld Orde onder Chinese controle en Rusland als de belangrijkste Chinese underdog (cultureel afgestemd op het oostelijke deel van het Romeinse rijk).

Met Chinese invloed die zich geruisloos overal verspreidt:

Link 1: china-creates-digital-twin-of-americans-cybersecurity-expert

Link 2: tiktok-weaponized-military-application-hands-our-kids-casey-fleming

Ondertussen bereidt China zich voor op de Zonneflits.

met recente wetenschappelijke studies die bevestigen dat zonnevlammen om de paar duizend jaar voorkomen.

De buitenaardsen staan voor de deur.

En hoewel onze huidige oppervlakte beschaving nep en dom is.

schijnt er al Licht door de scheuren in de Matrix.

Jullie kunnen dat Licht helpen door het oppervlak van de planeet te zuiveren met de meditatie met de violette vlam.

Video violette vlam meditatie

Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

 
3 reacties

Geplaatst door op 28 september 2022 in Cobra

 

Tags: , , ,

Cobra: Planetaire Situatie Update, 15 Augustus 2022

Noot van de vertaler: excuses, deze update van een week geleden was aan mijn aandacht ontsnapt.

Er gebeuren veel dingen achter de schermen en hoe graag ik ze ook zou willen melden, het is gewoon te gevaarlijk in deze hogere fase van het Plan.

In de leegte die is ontstaan door bijna geen solide intel op het oppervlak van de planeet sinds de ineenstorting van de alfa-tijdlijn begin 2018, is er desinformatie in overvloed.

De duistere krachten leiden campagnes tegen de weinige ware bronnen, met ongefundeerde geruchten en valse beschuldigingen. Ze vallen vooral de ware Godinnenleringen en ware intel over de bevrijding van de planeet aan. Verscheidene vrij bekende informatiebronnen die in het verleden relatief betrouwbaar waren, waren niet in staat het Licht vast te houden en zijn overgestoken om instrumenten van de duistere kant te worden.

Het oppervlak Lichtwerkersraster is bijna ingestort, en de Lichtkrachten hebben een noodbackup Lichtraster geactiveerd voor het oppervlak van de planeet, waarover niets kan worden gezegd. De Kerr metrische vervorming van de ruimtetijd rond het oppervlak van de planeet zal eind augustus 2022 zijn piekdichtheid bereiken, en na die tijd zal het weer gemakkelijker worden om het Licht vast te houden, en het Lichtwerkersraster zal naar verwachting op zijn minst gedeeltelijk herstellen van de brute aanvallen waaraan het de afgelopen maanden is blootgesteld.

De Lichtkrachten hebben uitgelegd dat de hoeveelheid anomalie en duisternis op de oppervlakte van deze planeet enorm is, en dit is de voornaamste reden waarom het Licht niet efficiënter is in het bijstaan van de oppervlaktebevolking. Zij hebben ook meegedeeld dat zij de primaire anomalie met grote snelheid aan het opruimen zijn en op een gegeven moment in staat zullen zijn om ook de oppervlakte van de planeet direct te beïnvloeden. Op de vraag waarom zij in het verleden hebben verklaard dat zij zullen ingrijpen wanneer bepaalde lijnen worden overschreden, hebben zij geen antwoord gegeven en bleven zwijgen.

Zij hebben ook meegedeeld dat de sub kwantum anomalie rond het oppervlak van de planeet een duistere entiteit verbergt dat het laatste overblijfsel van duisternis is uit de vorige kosmische cyclus, en dat de Big Bang heeft overleefd in de (sub)kwantumtoestand. Deze entiteit is dit universum binnengekomen via de centrale Zon van het Andromeda melkwegstelsel, heeft miljoenen jaren in Rigel doorgebracht en is in 1996 naar de Aarde geteleporteerd. Deze entiteit zal samen met de sub kwantum anomalie geheel en al worden opgeruimd. In bepaalde kringen wordt deze entiteit “de Lurker” genoemd.

Aan de positieve kant heeft men gezegd dat de Mjolnir kwantum kanon technologie de anomalie rond het oppervlak van de planeet steeds sneller opruimt in een ruwweg exponentiële curve, en er worden doorbraken verwacht.

De ineenstorting van de bètatijdlijn in augustus 2019 heeft de oppervlaktemaatschappij in een langzaam instortingstraject geduwd, dat het Wereld Economisch Forum probeert uit te buiten in hun Grote Reset-plannen (Great Reset). Zij behandelen de oppervlaktemaatschappij als een thermodynamisch systeem waarin een klein geselecteerd deel van het systeem (zij) zijn entropie vermindert ten koste van het hele systeem (de mensheid), waarvoor de som entropie toeneemt. Kortom, zij behandelen de menselijke samenleving aan de oppervlakte als een warmtepomp.

Hun onvolledig begrip van de thermodynamica zal tot hun ondergang leiden, en hun Reset-plannen zullen NIET succesvol zijn.

Ze hebben nu de streefdatum voor hun ontworpen ineenstorting / reset gesteld op 2030, wat veel te laat zal zijn:

1e link

2e link

3e link

4e link

Ze proberen kunstmatig de toeleveringsketens te verstoren om de ineenstorting te versnellen.

Ze proberen een conventionele oorlog te creëren tussen Oost en West door Rusland en China te polariseren tegen de VS.

In hun geplande oorlog zouden geen kernwapens worden gebruikt.

De recente escalatie tussen de VS en China over Taiwan was een poging om die oorlog te beginnen, en onze meditatie was succesvol in het kalmeren van de situatie, samen met de Pleiadiërs die een waarschuwing gaven aan Xi Jinping.

De Pleiadiërs zijn de laatste tijd erg gefrustreerd met de Russische generaals, er is niet veel samenwerking, en de communicatie is bijna tot nul gedaald.

Na onze Goddelijke Interventie meditatie in december 2021 hebben de Pleiadiërs contact opgenomen met een aantal sleutelfiguren in positieve militairen in Rusland, VS en China, en de meeste van deze mensen stonden niet open voor het bevrijdingsplan, in feite begonnen velen van hen zich actief te verzetten tegen het Plan en helpen eerder de Cabal in hun pogingen een nieuwe wereldoorlog te bewerkstelligen. Dit is een van de belangrijkste redenen voor de vertragingen in 2022 en de belangrijkste reden waarom onze meditatie niet het verwachte effect heeft gehad.

Ondertussen bouwen de Duistere krachten hun belangrijkste bolwerk op in China en proberen ze dat land te veranderen in een volledig dystopische samenleving:

1e link

2e link

3e link

4e link

Ze zijn bang voor de revolutie die onder de gehoorzame oppervlakte broeit:

1e link

2e link

In een bepaald land werden vele Lichtwerkers onlangs rechtstreeks aangevallen en vervolgd door hun regering vanwege hun Lichtwerkersactiviteiten. Dit was een duidelijke schending van het niet-inmengingsverdrag dat was ondertekend tussen de Lichtkrachten en de Cabal:

De Lichtkrachten waren gedwongen om een niet-inmengingsverdrag te ondertekenen dat stelt dat zij niet rechtstreeks zullen ingrijpen op de oppervlakte van planeet Aarde en daar staat tegenover dat de chimera ook niet rechtstreeks zullen inmengen op de oppervlakte. Dit is de reden dat de Resistance Movement agenten geen contact opnemen met menselijke wezens op de oppervlakte van hun planeet. Dit verdrag is ook de reden waarom de reptillians niet openlijk massaal mensen als ontbijt zijn gaan eten in de oppervlakte steden na 1996, toen hun aanwezigheid onder de oppervlakte van de planeet enorm was, met 500 miljoen entiteiten aanwezig. Dit verdrag is ook de reden dat bij veel gelegenheden strangelet bommen niet zijn gedetoneerd.

Een deel van dat verdrag stelt dat de Cabal veiligheidsinformatie zal ontvangen van de Lichtkrachten om de belangrijkste mensen van de Cabal te beschermen tegen willekeurige aanvallen van de oppervlaktebevolking (wat de enige reden is waarom Bill Gates, de meest gehate man op de planeet, nog in leven is), en op zijn beurt beloofde de Cabal de Lichtwerkers niet direct te vervolgen vanwege hun geloof en activiteiten.

Als gevolg van die schending hebben de Lichtkrachten de deconflictatielijn begin juli bij wijze van waarschuwing voor een paar dagen gesloten. Gedurende deze paar dagen heeft de Cabal geen veiligheidsintel ontvangen om hun belangrijkste mensen en locaties te beschermen, wat voor hen resulteerde in twee veiligheidsinbreuken.

De eerste beveiligingsinbreuk heeft de Georgia Guidestones neergehaald.

Het tweede veiligheidslek heeft Shinzo Abe neergehaald.

Dit tweede veiligheidslek was een waarschuwing aan de leider van dat land wat er met hem kan gebeuren als zij doorgaan met het vervolgen van Lichtwerkers.

Die situatie is sindsdien gede-escaleerd.

Het hoofdplan om de planeet te bevrijden is nog steeds van kracht, ondanks alle vertragingen.

En ondanks alle negativiteit aan de oppervlakte van de planeet, worden de dingen steeds beter.

De grote ommekeer is nabij:

1e link

2e link

En het Licht zal eindelijk komen.

Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 22 augustus 2022 in Cobra

 

Tags:

 
%d bloggers liken dit: