RSS

Tagarchief: Damanhur

Hoe nu verder? – 14 maart 2022

Ik heb al eerder aandacht besteed aan het onderwerp nieuwe gemeenschappen, parallelle samenleving. Dit onderwerp is alleen maar in belang toegenomen. Hieronder heb ik enkele initiatieven opgenomen. Veel plezier! Veronica

 • Als eerste de ‘Hoe nu verder krant’, maart 2022, een heel mooi initiatief van een aantal van de nieuwe media en onafhankelijke journalisten.
 • Daarna een bericht van Damanhur, een prachtige nieuwe samenleving in het noorden van Italië die al bestaat sinds de zeventiger jaren van de vorige eeuw; ik heb dit bericht naar het Nederlands vertaald. (Klik hier voor een eerder artikel van mij over deze gemeenschap.) Damanhur gaat in op de vraag “waarom zou je in een gemeenschap willen leven?”. Wanneer je naar hun website gaat zie je een prachtige introductievideo van hun gemeenschap.
 • Vervolgens “Society 4.0” / “Regio 4.0”; boeken en initiatief van prof. Bob de Wit, docent aan Nijenrode, hoogleraar ‘strategic leadership’.
 • Dan het initiatief Natuurpad – Stichting het pad der natuurlijke energie, einddoel: “een gezonde samenleving creëren tussen mens en milieu”.

Dit zijn slechts enkele van de vele initiatieven; ik heb voor deze gekozen omdat het een pad is voor:

 1. Bewustwording dat het tijd is om onze eigen verantwoordelijkheid te nemen
 2. Nadenken over de soort samenlevingsvorm die je zou willen
 3. Het belang van decentralisatie na de periode van industriële revolutie, centralisatie en globalisatie
 4. Energie, waterhuishouding, bosbouw en akkerbouw verbeteren en verduurzamen. Voor onze en toekomstige generaties.

Hoe Nu Verder Krant

Wij zijn een groep bezorgde Nederlanders en hebben in samenwerking met de VVJ (Vereniging van Vrije Journalisten) en de onafhankelijke media het initiatief genomen om voor iedere inwoner van Nederland een gratis krant uit te brengen.

De Hoe Nu Verder krant

Ons doel is om zoveel mogelijk mensen te informeren en om het maatschappelijk debat op gang te brengen over belangrijke onderwerpen die ons – in het bijzonder in deze tijd – allemaal aangaan.

Denk aan thema’s zoals democratie, grondrechten, economie en gezondheid.

De Hoe Nu Verder krant wordt vanaf 7 maart a.s. op ieder adres in Nederland bezorgd en heeft een oplage van 5,9 miljoen stuks.

De Hoe Nu Verder krant is in principe een eenmalige uitgave.

Op deze website wordt na het verschijnen van de krant het debat over de toekomst van Nederland gefaciliteerd.

Middels de enquête peilen we de mening van Nederlanders. Indien de website bezoekers aangeven vaker een krant te willen en/of vaker online hun stem willen laten horen overwegen we meer uitgaves.

Hoe Nu Verder Krant: https://hoenuverder.org

Via deze link kun je de krant als pdf downloaden

Initiatiefnemers

De Andere Krant – https://deanderekrant.nl/
Gezond Verstand – https://gezondverstand.eu
blckbx.tv – https://www.blckbx.tv/
ANBB – https://anbb.nl/
Café Weltschmerz – https://cafeweltschmerz.nl/
De Blauwe Tijger – https://deblauwetijger.com/
Kanaal 13 – https://kanaal13.tv/
VVJ – https://vrijejournalisten.nl/
Biomedische rekenkamer – www.biomedische-rekenkamer.nl
#voortschrijdendinzicht –  www.voortschrijdendinzicht.org
beUnited – https://www.beunited.nl/

Damanhur: Waarom zou je willen leven in een gemeenschap?

De afgelopen maand hebben we een aantal journalisten op bezoek gehad, waarbij iedereen zich in wezen hetzelfde onderwerp afvroeg: de toegenomen belangstelling voor gemeenschapsleven. In Damanhur geloven we al sinds het begin in een toekomst die gebaseerd is op klein opgezette gemeenschappen, en we hadden nooit gedacht dat een pandemie een belangrijke katalysator zou zijn in de realisatie ervan, maar het lijkt erop dat het zou kunnen. Het lijkt erop dat de pandemie, naast andere dingen, velen het verlangen heeft gegeven om anders te leven. Afsluitingen, beperkte ruimtes en beperkte contacten hebben de wens om je leven te veranderen versterkt, en gemeenschapsleven lijkt een interessant alternatief.

Wij zien de noodzaak om verschillende modellen van gemeenschappen te vinden, om verschillende formules aan te bieden die bij verschillende mensen passen. Sommigen gedijen in grote huizen met veel mensen, waar ze de levendigheid van de interactie voelen en de diversiteit van mensen waarmee ze omringd zijn. Sommigen zijn meer geneigd tot kleinere groepen mensen, misschien alleen het delen van enkele gemeenschappelijke ruimtes of activiteiten, en geven de voorkeur aan de diepte van de relatie die kan worden gecreëerd in een kleinere groep. En sommigen kunnen zich niet voorstellen met andere mensen samen te leven, maar zouden graag gemeenschappelijke projecten delen en gemeenschappelijke ruimtes tot hun beschikking hebben om aan hun realisatie te werken. Maar wij geloven dat de gemeenschappelijke manier van leven de toekomst is.

Wat zijn de voordelen van het leven in een gemeenschap?

-Dromen en doelstellingen kunnen gemakkelijker samen worden gerealiseerd

We leven in een tijd waarin we geneigd zijn om zelfredzaamheid op een voetstuk te plaatsen. Nu is zelfredzaamheid zeker een goed streven, maar wanneer het wordt overdreven kan het de illusie wekken dat we niet afhankelijk zijn van andere mensen. In Damanhur leren we dat dromen veel gemakkelijker samen te verwezenlijken zijn, vooral als ze zijn gebaseerd op een gedeelde spirituele visie, om de waarde in te zien van het delen van onze individuele dromen, en te werken aan het laten bezinken ervan met anderen. Op die manier vervlechten we onze dromen, ontvangen we de steun die we nodig hebben en krijgen we de versterking dat we deel uitmaken van een geheel.

-Wederzijdse steun

Een van de aspecten van geluk is dienstbaar zijn, en in een gemeenschap wordt dit elke dag mogelijk gemaakt. We koken voor anderen, net zoals anderen voor ons koken. We helpen kinderen, ook al zijn ze niet van onszelf, en krijgen hulp van de meest onverwachte persoon in de gemeenschap. De wederzijdse steun maakt het gemakkelijker om liefde en bemindheid te voelen. Zelfs een kleinigheid als samen eten brengt dat gevoel van vreugde en verbondenheid dat in een normale samenleving gewoonlijk alleen is voorbehouden aan feestelijke dagen.

-Leven in de natuur

Er zijn ook stedelijke gemeenschappen, maar laten we zeggen dat de gemakkelijkste plaats om een gemeenschap te stichten in de natuur is. In Damanhur hebben we gemeenschappen die midden in de natuur liggen, omringd door hectaren bos, en dat geeft de gelegenheid om veel vaker in contact te komen met de plantenwereld en de natuurgeesten dan wanneer je in een flat in een stad woont. Wonen in de natuur geeft ook de mogelijkheid om je eigen voedsel te verbouwen, en er is niets beters dan het voedsel te eten dat je samen verbouwt.

-Duurzaamheid

Een meer gemeenschappelijk leven is een geweldige manier om onze voetafdruk op het milieu te verkleinen. Het aantal wasmachines verminderen, het delen van auto’s organiseren, in grotere hoeveelheden inkopen doen, het zijn allemaal voorbeelden van hoe we de planeet kunnen helpen door een efficiëntere en minder verkwistende levensstijl.

Er zijn magische wetten van het universum die meer kans hebben om te functioneren in gemeenschappen – zoals dat je meer mogelijkheden hebt om een vervuld leven te leiden of de wet dat als je een yoghurt met je naam erop in de koelkast zet, het op magische wijze zal verdwijnen tot morgenochtend. Gevoel voor humor helpt, dus we nodigen iedereen met het verlangen om gemeenschappen te verkennen uit om aan deze reis te beginnen met dit cruciale ingrediënt.

Hoe zit het met jou? Heb jij er al eens aan gedacht om in een gemeenschap te leven? In wat voor soort gemeenschap zou je willen wonen? Deel het met ons in het commentaarveld in het artikel hieronder.

En voor het geval je meer wilt weten over onze gemeenschap, hebben we hieronder verschillende manieren gedeeld waarop je Damanhur kunt verkennen, van een eenvoudig bezoek tot een residentieel programma van een maand, helemaal tot het worden van een burger. (Ga hiervoor naar de website van Damanhur.)

Wij wensen je een voldaan gemeenschapsleven! Damanhur

Wat is Society 4.0?

Society 4.0 is een samenleving waar de belangen van burgers in zijn algemeenheid centraal staan.

Regio’s vormen in de nabije toekomst de basis van een burgersamenleving, omdat vele technologische ontwikkelingen de decentrale productie van primaire menselijke levensbehoeften mogelijk maken – van energie en voedsel tot gezondheid en onderwijs. De schaalgrootte die nodig was in een industriële samenleving met massaproductie is steeds minder relevant, en daarmee ook de landelijke inrichting van de samenleving. De fundamenten van onze samenleving dienen opnieuw te worden opgebouwd. Wij starten Society 4.0 door initiatieven te ondersteunen met de her-inrichting van regio’s door middel van inspiratie, kennisdeling, netwerken, experts, actieplannen en concrete toepasbare oplossingen en waar mogelijk financiering.

De 9 regionale domeinen:

 1. Democratisch ondernemen in de regio
 2. Regionale economie
 3. Betalen en bankieren met lokaal geld
 4. Regionale digitale infrastructuur
 5. Regionale nutsvoorzieningen
 6. Gezondheid
 7. Lokaal, gezond en duurzaam voedsel
 8. Samen wonen
 9. Leren ont-wikkelen

In deze yt-video van Zi talk met Bob de Wit geeft hij een heldere uitleg. Hieronder een samenvatting van het begin van dit interview waar hij de essentie en overgangen beschrijft van society 1.0 tot 4.0, en zijn visie voor 4.0.

Op dit moment zitten wij in 2 samenlevingen, tussen 3.0 en 4.0 in. Hij beschrijft de ontwikkelingen in Europa.

 1. – Feodaal tijdperk waar de belangrijkste economische waarde het landbezit was, agrarische waarde. Aan het eind van society 1.0 was Nederland steeds meer een handelsland geworden, dus het belang van handel werd groter en landbezit werd steeds minder belangrijk.
 2. – De overgangsperiode heeft 7 jaar geduurd en aan het eind heeft Nederland zich uitgeroepen tot republiek, een handelsland. Aan het eind van society 2.0 begon door de uitvinding van de machine de industriële revolutie. De output van machines werd belangrijker dan de handel. Het was een hele onrustige periode.
 3. – Ook weer overgangsperiode van 7-8 jaar waarin werd gezocht naar een nieuwe staatsvorm. In het industriële tijdperk was arbeid en kapitaal nodig. Het werd een strijd tussen elite en het volk. En wij zitten nu in de overgang naar 4.0 en de belangrijkste vraag is: maken wij iets wat goed is voor de elite of voor het volk. We zien nu de nadelen van het industriële tijdperk: vervuiling, niet goed werkend kapitalisme, slecht werkend monetair systeem, robotisering.
 4. – In zijn boek Society 4.0 geeft Bob de Wit zijn visie: een vorm voor iedereen. Dat is een ander maatschappijbeeld dan het World Economic Forum, want die zetten in op een elite samenleving op wereldschaal; hun visie is dat mensen met geld de wereld moeten redden. Ze creëren angst want ‘wij gaan jullie redden’. Een grote inzet van NGO’s (organisaties die niet aan het gouvernement zijn gebonden); dat is geen democratie. Zij willen controle met behulp van technologie. Bob de Wit heeft hiervoor een alternatief beschreven: in zijn visie kan deze zelfde technologie zorgen voor vrijheid. Het werken in regio’s die autonoom zijn. Heeft dit beschreven in de ‘Gids Regio 4.0’.

Natuurpad – Stichting het pad der natuurlijke energie

Samen met u willen wij een doorslaggevend verschil maken door verloren gegane wijsheid te hervinden en te openbaren. Met als einddoel: een gezonde samenleving creëren tussen mens en milieu. Onze missie is het toepassen, ontwikkelen en combineren van uitvindingen van de wetenschap uit heden en verleden.  Zo kunnen we energie, waterhuishouding, bosbouw en akkerbouw verbeteren en verduurzamen. Voor onze en toekomstige generaties.

Onze visie is dat de natuur de antwoorden voor ons als mensheid heeft klaarliggen en dat we in harmonie met de natuur gebruik mogen maken van de natuurlijke schatten. Schoon drinkwater, mineraalrijke grond, duurzame energieopwekking uit waterstof, duurzame bosbouw en gezonde en geneeskrachtige voeding en vooral de harmonie en samenwerking daartussen hebben onze bijzondere aandacht.

Inspiratie vinden wij bij Viktor Schauberger, Nikola Tesla, Wilhelm Reich, Justus von Liebig en Benoit Mandelbrot.”

Wie zijn wij?

Mogen wij ons aan u voorstellen? Wij zijn Sven Hulleman, Vincent van Orsouw en Jeroen de Cocq van Delwijnen, oprichters van stichting het pad der natuurlijke energie. Samen met u willen wij de volgende uitdagingen aangaan:

 • Verloren gegane methodes om het immuunsysteem te versterken herontdekken;
 • Écht schone energie (her)uitvinden;
 • Écht gezond drinkwater ontwikkelen;
 • Al onze kennis over deze onderwerpen vrij toegankelijk maken.

Onder deze link vind je de 10 video’s die tot dusver bij Natuurpad zijn verschenen.

Documentaire Gideon

Tenslotte deel ik hier nog een link naar de documentaire “Gideon – op zoek naar de waarheid”, over wat er in de afgelopen twee jaar plaats vond, en de strijd van Gideon van Meijeren om de kennis van wetenschappers etc. die controversieel is aan de mening van de overheid naar buiten te brengen. Hierin komt ook prof. Bob de Wit aan het woord over de onomkeerbare ontwikkeling die ons leidt naar een gedecentraliseerde samenleving en het loslaten van globalisatie.

 
2 reacties

Geplaatst door op 14 maart 2022 in Toekomst

 

Tags: , , , , ,

Damanhur in Italië, internationale spirituele gemeenschap in 1975 opgericht, 18-5-2021

Door de huidige ontwikkelingen en maatregelen zijn veel mensen op zoek naar een andere vorm van samenleving, een waar de spirituele groei en persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Samenlevingen waarbinnen de mensen samenwerken in respect voor elkaar, de dieren en de natuur. Waarbinnen wordt voldaan aan de behoefte van de mens om uiting te geven aan zijn van nature sociale gedrag en zijn intermenselijke contacten. Waar ruimte is voor kunst, muziek, dans, zang, healing, meditatie, ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid.

Veel mensen denken dat het in de huidige maatschappij niet mogelijk is om dergelijke samenlevingen te creëren. Maar als je kijkt naar de ontwikkeling van Damanhur, aan de voet van de Alpen in Noord-Italië, zie je dat zich sinds 1975 een internationale gemeenschap heeft gevormd die leeft volgens de hierboven beschreven normen.

Hieronder heb ik een aantal fragmenten vertaald van de verschillende websites die Damanhur heeft: de foundation, de Temples of Humankind (tempels van de mensheid), de Damanhur University, en de mogelijkheid om naar Damanhur te komen om het zelf mee te maken, variërend van enkele uren tot langere verblijven. En aan het eind van dit artikel vind je de beschrijving hoe Damanhur tot stand is gekomen, dankzij de inzet van zijn oprichter Falco Tarassaco. Lees vooral het jaar 1977, waarin wordt beschreven hoe een oude man Falco in de verlaten vallei verwelkomde met de woorden “waar bleven jullie zo lang!”. Heel bijzonder!

Geniet van de vele mooie beelden op de verschillende websites! De Homepagina van de Damanhur website geeft een korte visuele impressie. De kunstuitingen zijn ongelooflijk! Veronica

Damanhur; een 46-jarige gemeenschap genesteld in de uitlopers van de Alpen in Noord-Italië. Wij zijn een internationale gemeenschap van spirituele onderzoekers, die de grenzen van perceptie verleggen om gekatalyseerde persoonlijke-collectieve groei en galactisch begrip van onze verbinding met de kosmos te brengen. We zijn een voorbeeld van wat een gemeenschappelijke visie, gedragen door individuele wilskracht, kan creëren.

Damanhur is een living lab voor de toekomst, federatie van spirituele gemeenschappen, met zijn eigen constitutie, cultuur, kunst, muziek, valuta, scholen en toepassingen van wetenschap en technologie. Het werd opgericht in 1975 vanuit de inspiratie van Falco Tarassaco (1950-2013). Zijn verlichte en pragmatische visie creëerde een vruchtbare realiteit gebaseerd op solidariteit, delen, liefde en respect voor het milieu.

Damanhur is misschien het best bekend om zijn buitengewone ondergrondse kunstwerk en architectuur, een kathedraal die bekend staat als de “Temples of Humankind”. Het is op de internationale televisie geprofileerd als het ‘Achtste Wereldwonder’. Dit complex is volledig met de hand in het hart van de berg gegraven. Versierd met mozaïeken, glas-in-lood, sculpturen, muurschilderingen en andere kunstwerken, is het gewijd aan het ontwaken van de goddelijke vonk die in ieder mens aanwezig is.

Op het terrein van Damanhur bevinden zich:

 • Observatorium
 • Driedimensionale Spiraal
 • Muziek Theater
 • Geodetische Domes
 • Kleurrijke Piramiden
 • Boomhuizen
 • Circuits
 • Parliament of People
 • Spiraal van Geuren
 • Kristallen Spiraal
 • Fossielen Spiraal

Projecten: https://www.damanhur.foundation

 • A Land of Temples
 • The Parliament of Peoples
 • Humanitree Alliance
 • Community Design Experience

DAMANHUR: EEN DOORGANG NAAR EEN NIEUWE TOEKOMST

Dit zijn de tijden waar alle profetieën over spreken.

De Aarde verandert van frequentie en grote spirituele krachten zijn nu toegankelijk voor alle mensen die klaar zijn om hun bewustzijn te verhogen.

De tempels van de mensheid in Damanhur zijn een planetair hulpmiddel voor genezing, een antenne voor individueel en collectief ontwaken.

Wat je missie ook is, je kunt verbinding maken met de pure spirituele energieën waartoe we toegang hebben, en een nieuwe kracht aanboren.

Ga een nieuwe tijdlijn in!

Waar: een oeroud magisch land, een ontmoetingspunt van synchrone lijnen, de grote rivieren van kosmische energieën.

Waarom: Falco Tarassaco, een man die zo intens in zijn dromen geloofde om vele anderen te inspireren om samen een nieuwe realiteit te creëren. Een richting van evolutie voor de hele mensheid. De toekomst zal niet zijn zoals het verleden. We moeten experimenteren met nieuwe manieren om in vrede en harmonie samen te leven met de hele levende ecosystemen en de energieën die het bezielen.

Een presentatie over Ancient Magical Land – Discover the Mysteries, dynamische visualisatie:

 • Geschiedenis: Kelten, de godin Diana. The Holy Chroud & The Grail, The Egyptian Museum, Culture of the Goddess
 • Heden: het eerste zaad van Damanhur, de grondlegger van Damanhur, The mystieke Valchiusella (vallei), Damanhur, The Temples of Humankind

The Temples of Humankind https://www.thetemples.org

Handmatig gebouwd in het hart van een berg en rijk in kunst en schoonheid: een heilige ruimte voor onze tijd en voor de toekomst. Omarm de vrouwelijke energie van de Aarde.

 • Hall of Victory
 • Hall of the Earth
 • Hall of Metals
 • The Blue Temple
 • The Labyrinth
 • Hall of Water
 • Hall of Spheres
 • Hall of Mirrors

Het eerste houweel raakte de rots op een warme zaterdagavond, in augustus 1978. Falco, de oprichter van Damanhur, en tien andere Damanhurianen zaten rond een vuur achter het huis dat ze hadden gekocht op Vidracco’s heuvel, toen een ster langs de hemel viel. Het was ongewoon groot, heel helder en het bewoog langzaam en liet een zichtbaar spoor van gouden stof achter.

Dit werd geïnterpreteerd als het teken dat het een goed moment was om te beginnen met het graven van een tunnel in de berg, die naar het hart van de aarde leidt, om een ​​kunstwerk te bouwen gewijd aan het heilige aspect in ieder mens.

Een pad naar ontwaken https://oromadamanhur.org

De nieuwe Portal of Damanhur Path of Initiation. ‘ORO’ verwijst naar het goud en innerlijke alchemie, ‘MA’ naar de creatieve kracht van het Woord: globale magische operaties, meditaties, geleide channeling en energetische activaties.

WAAR JE OOK BENT,
JE KUNT BEGELEIDING EN GENEZENDE ENERGIE ONTVANGEN
NOG STERKER ZIJN IN HET ONDERSTEUNEN VAN DE TRANSFORMATIE VAN DE WERELD

EN / OF

DOE MEE AAN EEN MAGISCHE ACTIE
OM VERBINDING TE MAKEN MET HET BEWUSTZIJN VAN DE AARDE
DAT NEEMT NU EEN GROTE EVOLUTIONAIRE STAP.

WAAR WIL JE BEGINNEN?

Damanhur University https://damanhuruniversity.org

Tools en kennis om jouw visie uit te breiden, jouw potentieel uit te drukken en jouw missie te vinden.

Damanhur, geboren in 1975 in de uitlopers van de Alpen in Piëmont, in Italië, is een federatie van gemeenschappen en een wereldwijde beweging, die een positieve invloed heeft op de levens van duizenden mensen die zich inzetten om zichzelf en de samenleving ten goede te transformeren. Damanhur heeft leven gegeven aan een nieuwe samenleving gericht op het nastreven van Bewustzijn door middel van gedeeld leven, kunst en spiritualiteit.

Damanhur Independent University werd meer dan 40 jaar geleden opgericht om kennis van dit laboratorium van training, persoonlijke groei, onderzoek en evolutie te delen op basis van meer dan 45 jaar praktische ervaring, studie en experimenten van Damanhur zelf.

Een laboratorium om activeringen te ervaren, de energieën die verbonden zijn met de tempels van de mensheid, en de bekrachtiging van de spirituele technologie van Selfica om het ontwaken van de ziel en van het menselijke en goddelijke potentieel te versnellen.

Bezoek Damanhur https://damanhur.travel

Ontdek de verschillende activiteiten, bezoeken, vieringen en rituelen die we aan het publiek aanbieden.

Om beschikbaarheid te garanderen, raden we aan om te reserveren voordat je aankomt in Damanhur.

 • Community of Arca Tentyris
 • Community of Damjl
 • Community of Etulte
 • Land of Oropan Community
 • Damanhur Crea
 • Damjl
 • Sacred Woods
 • Temples of Humankind
 • The Farm

Documentaire “The Story of Damanhur” wordt verteld door de ogen van Celastrina, een Zweedse universiteitsstudent die in de gemeenschap arriveerde om een ​​documentaire op te nemen en in plaats daarvan ervoor koos om te blijven. De film vertelt het verhaal van lichten en schaduwen van de spirituele gemeenschap, die al decennialang haar missie vervult te midden van de beschuldigingen een sekte te zijn en een alternatieve samenleving te creëren.

Over Falco Tarassaco https://damanhur.org/en/falco-tarassaco/

Falco Tarassaco (Oberto Airaudi, XNUMX-XNUMX) was een onderzoeker op het gebied van menswetenschappen: hij heeft een schat aan kennis en technieken achtergelaten met betrekking tot genezing, sjamanisme, oude wijsheid, kunst en gemeenschapsleven. Oprichter van Damanhur, wordt hij door menigeen als verlichte Meester beschouwd.

Https://www.damanhur.foundation/falco-oberto-airaudi/

In het begin van de jaren 70 stond hij al bekend als energetisch genezer, parapsycholoog, medium, hypnotiseur, en reisde hij door Italië en nam deel aan vergaderingen en conferenties. In 1975 richtte hij het Horus Centrum in Turijn op om te delen wat volgens hem zijn missie was: het creëren van een spirituele samenleving gebaseerd op onderzoek en praktische acties waarin mannen en vrouwen konden experimenteren met een nieuw evenwicht tussen mensen, goddelijke krachten en natuurkrachten. Een verlichte samenleving en een spiritueel volk dat als magneet zou kunnen dienen om een ​​nieuwe relatie met de goden te oriënteren, en de vonk zou kunnen zijn voor het ontwaken van de mensheid. Deze missie was de reden waarom hij zulke ongewone krachten ontving, en een charisma dat veel verder ging dan zijn vriendelijke en zachte manier van doen.

1976

Om zijn collega-onderzoeker actief toegang te geven tot zijn kennis en reservoirs van kennis en krachten, schonk Falco het leven aan de School of Meditation, een pad van inwijding, zowel collectief als individueel. Het is een origineel inwijdingspad, dat de gemeenschappelijke essenties van alle tradities verenigt. Het is een innerlijke discipline die 24 uur per dag wordt toegepast op kennis en zelfbekrachtiging door een rituele verbinding met het Heilige en het Goddelijke. De Meditatieschool is nog steeds het spirituele hart van Damanhur en haar ingewijden zijn nu actief in veel landen van de wereld.

1977

Vanaf de oprichting van het Horus Center en de School of Meditation is Falco’s leven gekoppeld aan het project van Damanhur: in 1977 werd het idee van de fysieke gemeenschap geboren om spirituele principes om te zetten in een gedeeld leven en praktische prestaties. Falco en zijn vrienden van het Horus Centrum – die de mede-oprichters van de gemeenschap zouden worden – reisden de wereld rond op zoek naar speciale ‘krachtpunten’ van de Aarde, in een poging de plaats te vinden waar de energie van de Synchrone Lijnen – de grote energiestromen die onze planeet omringen en deze met het universum verbinden en informatie, leven en gebeurtenissen dragen – groter en toegankelijker waren. Met een snufje goddelijke humor bleek het meest geschikte gebied de vallei van Valchiusella te zijn, precies ‘om de hoek’ een uur ten noorden van Turijn.

Op dat moment was Valchiusella grotendeels onbewoond en verlaten omdat de meeste boeren van het platteland naar de industriegebieden van Piëmont waren verhuisd. In een weekend, terwijl ze door deze verlaten vallei reden, bereikten Falco en een kleine groep vrienden een heuvelachtig stuk land dat begroeid was met braamstruiken en brandnetels. Falco vroeg hen de auto te stoppen en begon de kleine heuvel op te lopen. Een sjofele oude man kwam tevoorschijn en begon – tot hun grote verbazing – te klagen omdat ze er zo lang over gedaan hadden om hem te vinden.

Hij vertelde hen dat hij vele jaren daarvoor een droom had gehad waarin hij op datzelfde stuk land een nieuwe nederzetting vol kinderen, kunst en gelach zag. Een stem had hem opgedragen het land beetje bij beetje te kopen, zodat hij het op een dag zou kunnen overdragen aan degenen die zich daar zouden vestigen en het visioen zouden realiseren.

De week nadat ze de akte voor het land hadden ondertekend, stierf de oude man vredig.

1978

In een nabijgelegen heuvel was in 1978 in het volste geheim de bouw van de tempels van de mensheid begonnen, de grote ondergrondse kathedraal die een essentieel onderdeel was van Falco’s visie, en een belangrijk geschenk van Damanhur aan de mensheid. De tempels moesten vertrouwelijk zijn omdat, hoewel het land eigendom was van de gemeenschap, het in Italië niet mogelijk was om een ​​vergunning te krijgen om zo’n monumentaal ondergronds gebouw te graven. De Damanhurianen vonden de tempels zo belangrijk, dat ze besloten het risico te nemen.

Gedurende de jaren 80 sloten zich nieuwe mensen aan bij de gemeenschap en Damanhur groeide langzaam maar gestaag tot een paar honderd inwoners.

1992

In het begin van de jaren 90 was de sociale sfeer in Italië een van groot wantrouwen tegen alle nieuwe spirituele bewegingen en Damanhur werd regelmatig aangevallen door de pers en de gerechtelijke autoriteiten die illegale activiteiten vermoedden. Falco moedigde de Damanhurianen aan om te blijven werken en groeien, zichzelf te verfijnen en kunst en schoonheid te creëren, terwijl ze probeerden zo zelfvoorzienend mogelijk te zijn. In 1992 ontdekte het openbaar ministerie in Ivrea het grote geheim van Damanhur: de ondergrondse tempels.

1996

De volgende vier jaar werden besteed aan het voeren van een zware politieke en juridische strijd die eindigde in 1996 met de officiële toestemming om de tempels van de mensheid te behouden en te heropenen. Falco was persoonlijk toegewijd om de tempels te redden en hield altijd het moreel van de Damanhurianen hoog, zelfs op momenten waarop het leek alsof hun kostbare spirituele hart inderdaad vernietigd zou worden.

Vanaf 1996 begonnen pelgrims van over de hele wereld de tempels van de mensheid te bezoeken en te mediteren, en Damanhur werd populair op internationaal niveau, vooral aantrekkelijk voor spirituele onderzoekers, vernieuwers en kunstenaars. Falco’s inspiratie is duidelijk zichtbaar in de tempels, aangezien ze een van de belangrijkste middelen zijn waarmee Damanhur zijn boodschap overbrengt: een eco-samenleving die in staat is om metafysische ambities te combineren met politiek, solidariteit, service en zakelijke bedrijven, innovatieve educatieve diensten, een gezondheidszorgsysteem, en een volledig bevredigend leven voor zijn burgers.

23 juni 2013

De Falcon vliegt zondag 23 juni om 23:12 uur weg. Hij is in zijn huis, bij zijn moeder en een paar mensen die heel dicht bij hem stonden. Het is de nacht van de Volle Maan – eigenlijk een “supermaan”, aangezien het de grootste volle maan van het jaar is en het presenteert de dichtstbijzijnde ontmoeting van de maan met de aarde. Op dat moment, in Damanhur, wordt de Rite of the Oracle gevierd. Op diezelfde dag vierde Damanhur ook het Ritueel van de Zomerzonnewende, gedeeld door honderden mensen die de roeping van Falco’s droom voelden.

 
1 reactie

Geplaatst door op 18 mei 2021 in Damanhur

 

Tags: , , , ,

 
%d bloggers liken dit: