RSS

Tagarchief: Interview met Cobra

Interview met Cobra door de Sisterhood of the Rose, over de ‘Portal of Light Activation’ op 1 mei, 23 april 2023

Sisterhood of the Rose organiseerde een interview met Cobra over het belang van de Portal of Light Activation die plaatsvindt op 1 mei 2023.

In dit interview bespreken Cobra en Debra, een leider van de Sisterhood of the Rose Planetary Network, hoe de Portal of Light Activation letterlijk de krachtigste activatie van ons leven is! Zij bespreken hoe belangrijk het is dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan de komende wereldwijde massameditatie op 1 mei om 17.06 uur UTC om een kritieke massa te bereiken, zodat deze ultra-krachtige energieën die door dit zeldzame portaal komen, op de meest evenwichtige en harmonieuze manier zullen worden verankerd … en wat de gevolgen kunnen zijn als de kritieke massa niet wordt bereikt.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deelnemen op 1 mei, dus vertel het door!

In Nederland: maandag 1 mei 2023 om 19.06 uur

Voor meer informatie over deze belangrijke activering kun je hier terecht.

Dit interview is deel 1 van een tweedelige serie; deel 2 verschijnt ergens volgende maand, dus blijf daarvoor op de hoogte!

Je kunt hier het interview beluisteren op het Sisterhood of the Rose YouTube kanaal.

Hieronder staat [de Nederlandse vertaling van] het transcript van het interview:

Debra: Hallo, mijn naam is Debra, en ik ben een leider bij het Sisterhood of the Rose Planetary Network. Vandaag heb ik weer het genoegen om met Cobra te spreken. Cobra is de hoofdinformant van de Resistance Movement, waar hij belangrijke planetaire en galactische informatie geeft op zijn blog, 2012portal.blogspot.com. Welkom, Cobra, en bedankt voor dit interview.

Cobra: Bedankt voor de uitnodiging.  Het is echt een geweldige kans om onze verbinding te verdiepen met een portaal dat zeer binnenkort komt.

Debra: Ja! Dit zeer belangrijke portaal – ik weet dat we veel te bespreken hebben – maar deze Portal of Light activatie is van primair belang, samen met de wereldwijde massameditatie die zal plaatsvinden tijdens deze uitlijning op 1 mei 2023 die eraan komt. Daarom hebben we besloten dit interview in twee delen te doen. Het eerste deel, dat we vandaag doen, zal zich voornamelijk richten op het bespreken van deze zeer belangrijke Portal of Light activering, en dan zullen we volgende maand in het tweede deel de resultaten van deze activering bespreken, evenals vele andere onderwerpen die van belang zijn voor mensen. Dus laten we beginnen.

Cobra, je hebt verklaard dat deze Lichtpoort activatie de energieën van het Watermantijdperk naar het volgende niveau zal brengen, en dat dit letterlijk de krachtigste activatie van ons leven is. Dus om te beginnen, zou je ons publiek willen uitleggen wat de Portal of Light activatie precies is?

Cobra: Oké. Dit is, zou ik zeggen, de eerste grote stap die we zetten naar onze uiteindelijke bevrijding. Alles tot nu toe was slechts voorbereiding.  Alles tot nu toe was slechts een repetitie, maar nu krijgen we serieuze activiteit van de Galactische Centrale Zon. We komen in een serieuze verschuiving van de kosmische cycli. En dit is de eerste echte stap die we nu zetten. Dus dit wordt energetisch gezien enorm. Het zal de koers bepalen van het bevrijdingsproces van deze planeet op een veel hoger niveau.

Debra: Wow. Je zei dat deze activering plaatsvindt op het moment van de voltooiing van een zeer krachtige cyclus. Is dit de huidige kosmische cyclus van 13 miljard jaar waarover je eerder hebt geschreven en die ten einde loopt? En zo ja, wat betekent dat dan?

Cobra: Nee, het is een andere cyclus waar ik niet… het is niet het doel om over te praten. Dus het is niet deze kosmische cyclus. Er is een andere cyclus die eindigt een paar dagen voor 1 mei.

Debra: Interessant, oké. Dus jullie hebben aangegeven dat deze activering een grenspunt is waarop de energie van het Galactisch Centrum eindelijk met grote kracht naar het oppervlak van de planeet zal beginnen te stromen, wat prachtig is om te horen. Nu begrijpen wij dat op het moment van de Event, het de Bron zal zijn die de zonneflits door ons Galactisch Centrum stuurt, maar is het voor deze eerste energiestroom vanuit het Galactisch Centrum op 1 mei ook de Bron die het initiatief neemt? Zal onze planeet voor de allereerste keer de Bronenergie kunnen ontvangen en ermee in contact staan?

Cobra: De Bron zal deze energie initiëren, maar daarna zal ze worden afgezwakt en teruggebracht tot het niveau dat deze planetaire omgeving kan accepteren en absorberen. We zijn dus nog niet op een punt om energie rechtstreeks van de Bron te ontvangen, maar dit is eigenlijk een goede stap in die richting.

Debra: Oké, dus het zal een soort gebufferde energie zijn.

Cobra: Ja. Ja.

Debra: Onze laatste grote massameditatie was de Goddelijke Interventie-activatie die plaatsvond op de zonnewende van december 2021, waarin wij mediteerden voor Goddelijke Interventie en Eerste Contact met welwillende galactische wezens.  Heeft het succes van die meditatie iets te maken met de opening van dit immense energetische portaal op 1 mei? Of hoe zit het met de maandelijkse volle maan meditaties die we blijven doen voor goddelijke interventie? Helpen die bij het creëren van deze krachtige energiestroom die we nu gaan ervaren? Want het voelt zeker alsof er een goddelijke interventie plaatsvindt!

Cobra: De Goddelijke Interventie-activatie in december 2021 was eigenlijk de derde in de rij van meditaties die de initialisatie van het Watermantijdperk voorbereidden. En de astrologische positionering voor de activatie in december 2021 is in zekere zin vergelijkbaar met wat we nu gaan ervaren, en we ervaren het al. Dus dit is nog een stap dieper in het activeren van het Watermantijdperk. Dus dat alles was slechts voorbereiding op wat we nu ervaren. Al die meditaties, alle drie de activeringen voor het Watermantijdperk en alle volle maan meditaties sindsdien, bereidden ons voor op deze stap. En de voorwaarden voor de directe goddelijke interventie moeten klaar zijn, de situatie moet veilig zijn, de situatie moet voldoende in evenwicht zijn, en dat is nog niet gebeurd, maar we komen er steeds dichterbij.

Debra: Oké, goed. Wel, we houden van het idee om dichter bij dat alles te komen. Aangezien de flits van kosmische liefdesenergieën voor deze Lichtpoortactivatie veel krachtiger zal zijn dan de flits die de Aarde bereikte vanuit de M87-melkweg tijdens de AION-portaalactivatie in 2013, en ook de flits die plaatsvond tijdens de laatste Watermantijdperkactivatie in 2020, wat kunnen mensen verwachten te voelen tijdens en na deze activatie, vooral voor degenen die mediteren? Is het mogelijk dat er tijdens deze meditatie krachtige emotionele en energetische heling zal plaatsvinden?

Cobra: Iedereen die mediteert zal zijn of haar eigen individuele ervaring hebben, die heel verschillend zal zijn op basis van hun ontwikkelingsniveau, op basis van hun persoonlijkheidsstructuur en hun niveau van gereedheid om dergelijke energieën te ontvangen. En sommige mensen kunnen vrij krachtige emotionele, spirituele en helende situaties en ervaringen ervaren. Sommige mensen hebben dat al ervaren in de vorige activaties. En deze keer zal het naar verwachting nog sterker zijn omdat de flits, die precies tijdens de activatie plaatsvindt, naar verwachting sterker zal zijn.

Debra: Nu, reeds een jaar geleden zinspeelde je in een van jouw berichten op de opening van een enorm energieportaal op het oppervlak van de planeet dat eind april/begin mei 2023 zou plaatsvinden, waarbij je toen aangaf dat het zeker de sterkste energetische gebeurtenis van de laatste decennia zal zijn. Is het mogelijk dat de kracht van deze gebeurtenis, deze flits, een Carrington-achtige gebeurtenis teweegbrengt, die volgens ons een enorme geomagnetische storm is? Kan dat optreden tijdens deze 1 mei activering, of kunnen er andere fysieke effecten worden waargenomen?

Cobra: Op dit moment wordt verwacht dat het slechts een energetische gebeurtenis zal zijn, er zijn geen verwachtingen voor een fysieke manifestatie zoals een Carrington- gebeurtenis. Eigenlijk zou een Carrington-achtige gebeurtenis op dit moment niet welkom zijn, het is niet de hoogste bedoeling dat dit gebeurt. De Lichtkrachten bufferen nog steeds tot op zekere hoogte de activiteit van de zon met de Dyson-sferen, omdat een Carrington-achtige gebeurtenis op dit moment het elektriciteitsnet en het internet zou platleggen, en dat is niet wat de Lichtkrachten op dit moment willen.

Debra: Zijn die Dyson Sferen al klaar? Ik weet dat ze geïnitieerd zijn.

Cobra: Ze zijn voltooid.

Debra: Ze zijn voltooid, oké, goed om te weten. Je hebt aangegeven dat deze puls een energetische upgrade voor de hele planeet zal betekenen. Zal deze energetische upgrade eindelijk de zwarte gat kwantumanomalie rond de Aarde oplossen en het Ascensieproces voor deze planeet reactiveren door de positieve spirituele energie van het Boeddhische vlak? Wat voor soort reiniging zal deze energie doen?

Cobra: Oké, ik mag niet spreken over de directe effecten van deze energie op verschillende exotische technologieën. Maar na de activering zal ik zeker een rapport uitbrengen over wat er is gebeurd en wat er is opgeruimd. Maar deze energie zal zeker veel anomalieën opruimen, veel negatieve technologieën, veel van wat hier al duizenden en duizenden jaren is. Veel quarantainestructuur, die al 26.000 jaar bestaat. Veel daarvan zal worden verwijderd.

Debra: Wow, fantastisch.  Oké, goed. Betekent dit dat de in grote aantallen aanwezige tachyonen en ruimte eindelijk in staat zullen zijn om massaal onze atmosfeer binnen te dringen totdat zij de oppervlaktebevolking bereiken waardoor het energetisch welzijn van de mens enigszins zal verbeteren? Is dit precies de energetische opwaardering van onze planeet waar je het over hebt, of is dat tenminste wat je ons op dit moment kunt vertellen?

Cobra: De tachyonen zullen het oppervlak van de planeet nog niet kunnen bereiken, omdat de tachyonen het oppervlak van de planeet pas volledig kunnen bereiken op het moment van de Event, wanneer het laatste restje van de sluier wordt verwijderd.

Debra: Zal er door deze activering een upgrade zijn met tachyonenkamers of het gebruik van getachyoniseerde producten?

Cobra: Ja, tachyonkamers krijgen een upgrade, ze worden krachtiger, effectiever. Ook tachyonproducten die na dat moment getachyoniseerd worden zullen eigenlijk, het zal een upgrade zijn voor alle getachyoniseerde technologie.

Debra: Oh, goed. Oké, goed om te weten. Initieert de Portal of Light activatie het ware eindproces van zuivering van anomalieën die leiden tot apocatastasis, wat het moment is waarop alle kwantum en subkwantum anomalieën zullen worden gezuiverd en al het kwade bewustzijn ofwel in het licht zal worden getransformeerd ofwel zal worden vernietigd in de Centrale Zon…met andere woorden, de Event? Zou je zeggen dat dit een soort pre-Event is?

Cobra: Ik zou zeggen dat dit een trigger is, een demarcatiepunt. Dit is een trigger die een bepaalde fase, een bepaalde cyclus, beëindigt en eigenlijk de laatste fase voor de Event inluidt, zou ik zeggen.

Debra: Oké, goed. Nu, voor het eerst in de geschiedenis van wereldwijde meditaties, is de te bereiken kritieke massa niet het bepalende criterium voor de kosmische energiepuls om het oppervlak van de planeet te bereiken; want zoals je hebt gezegd, of de kritieke massa nu wel of niet wordt bereikt, deze ultrakrachtige energieën van het Galactisch Centrum zullen het oppervlak van de planeet hoe dan ook bereiken – wat eigenlijk de omvang van deze impuls laat zien. Maar niettemin is het essentieel dat we absoluut de noodzakelijke kritieke massa van 144.000 mediterende mensen op die dag bereiken, om deze binnenkomende energie op een evenwichtige manier te verankeren, om de snelste en meest harmonieuze overgang voor de planeet te verzekeren en de energetische upgrade tot stand te brengen. Zonder kritieke massa kan de kracht van deze energieën zich veel chaotischer en disharmonischer manifesteren. De kritieke massa bepaalt dus HOE deze energie zal worden verankerd op het oppervlak van de planeet, hetzij op een evenwichtige manier, hetzij op een disharmonische manier. En we willen natuurlijk dat het zo evenwichtig mogelijk wordt verankerd, zowel voor de operaties van de Lichtkrachten als voor de veiligheid en het welzijn van de oppervlaktebevolking. Dus, Cobra, zou je wat meer kunnen zeggen over de gevolgen van het bereiken van de kritieke massa of de gevolgen als we dat niet doen?

Cobra: Oké. Als we de kritieke massa bereiken, zoals ik al eerder zei, zal de overgang veel harmonieuzer verlopen, het zal ook de overgang zelf versnellen. Dus als we de kritieke massa bereiken, zitten we op de optimale tijdlijn. Als we de kritieke massa niet bereiken, zal er meer chaos ontstaan, wat zich zal weerspiegelen in geopolitieke situaties en op de financiële markten. Het zal tot uiting komen in individuele levenssituaties van mensen op het aardoppervlak.

Debra: Nou, dat is de motivatie om te mediteren op 1 mei! 20 minuten van je tijd is zeer de moeite waard, zou ik zeggen. En natuurlijk het woord verspreiden. Dus als we mediteren voor de activering van het Lichtportaal op 1 mei, zullen we dan dienen als doorbrekende energiezenders op het moment van activering, zodat deze ultrakrachtige energieën van het Galactisch Centrum de oppervlakte kunnen bereiken op een zeer evenwichtige en harmonieuze manier?

Cobra: Precies. Dit is een zeer goede beschrijving van wat er zal gebeuren.

Debra: Oké, goed. Wij zijn die energie zenders. Wat zijn jouw suggesties over hoe we ons hierop kunnen voorbereiden om zo effectief mogelijk te zijn?

Cobra: Ik zou zeggen dat het belangrijkste is om ervoor te zorgen dat je niet gestoord wordt, dat je een veilige en heilige ruimte hebt gecreëerd voor deze meditatie. En natuurlijk het woord verspreiden om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Debra: Absoluut. Je had het ook, je deed een recent interview met We Love Mass Meditation en je noemde de voordelen van in water zijn of bij water, of mogelijk op een bergtop.  Kun je zeggen waarom die zo krachtig zijn?

Cobra: Oké. Als je in de buurt van water bent, bij de oceaan, een meer of een rivier, kun je de energie van het portaal direct over de hele planeet uitzenden, want water is een heel goede overbrenger van lichtenergie. Ook op de top van een berg staan creëert een goede verbinding met de hemel, en dan ben je ook een heel effectieve zender van die energieën.

Debra: Is het omdat je in de natuur bent? Of, met het concept van water, als iemand geen toegang heeft tot, laten we zeggen, een meer of een oceaan of een rivier, zou een bad dan hetzelfde effect hebben of op zijn minst helpen?

Cobra: Het zou enig effect hebben, maar niet hetzelfde. Maar ik zou zeggen dat de meeste mensen bij echt, natuurlijk water kunnen komen als ze een beetje moeite doen.

Debra: Oké, goed om in gedachten te houden. Zal het positieve effect van deze activering exponentieel toenemen, gebaseerd op het aantal mensen dat mediteert op het exacte moment op 1 mei? Dus hoe meer mensen deelnemen, hoe positiever en harmonieuzer de resultaten zullen zijn?

Cobra: Ik zou niet zeggen exponentieel, het is een zeer ingewikkelde vergelijking, maar ik zou zeggen hoe meer mensen we hebben, hoe effectiever het zal zijn.

Debra: Oké, goed om te weten. Dus laten we gaan voor een miljoen of meer mediteerders op die dag! Nu hebben we onlangs een boost meditatie gedaan om de kritieke massa op 1 mei te helpen manifesteren. Zou het nuttig zijn voor mensen om deze boostermeditatie dagelijks te blijven doen tot de activering op 1 mei?

Cobra: Dat is eigenlijk een goed idee, en degenen die zich zo geleid voelen kunnen die boostermeditatie ook gebruiken om de aantallen te verhogen.

Debra: Oké. Was die booster succesvol?

Cobra: Ja, het was heel goed. Eigenlijk merkten we een piek in de activiteit ter voorbereiding van de meditatie, voor de hoofdmeditatie. Dus het was heel effectief.

Debra: Fantastisch. Je zei in je recente interview dat het gebruik van een cintamani steen tijdens de meditatie absoluut het krachtigste middel is dat je kunt gebruiken om deze energie te aarden en te kanaliseren. Vergroot het gebruik van meer dan één cintamani steen die energie nog meer? En zal de galactische impuls op 1 mei werkelijk door onze cintamani stenen stromen?

Cobra: Ja, natuurlijk. Het gebruik van meer dan één cintamani steen vergroot de energie, en ja, de energie van de galactische impuls zal direct door jullie cintamani stenen stromen.

Debra: Prachtig. En je zei ook in dat interview dat deze energetische upgrade zal beginnen met het opnieuw activeren van het Lichtwerkersraster op het oppervlak van de planeet. Dus als je zegt “opnieuw”, wanneer was dan de laatste keer dat het Lichtwerkersraster werd geactiveerd, en welk effect kunnen Lichtwerkers verwachten van deze reactivering van het raster?

Cobra: Het Lichtwerkersraster werd, zou ik zeggen, gedeeltelijk geactiveerd in het laatste decennium of zo, voordat het in de laatste paar jaar bijna volledig werd vernietigd of ingestort, omdat er gewoon te veel duisternis was, te veel aanvallen, en de Lichtwerkers niet bereid of in staat waren om het licht vast te houden.

Debra: En welk effect kunnen Lichtwerkers verwachten als dit raster weer geactiveerd wordt?

Cobra: Er zal meer licht zijn. Mensen zullen zich weer beginnen te verbinden. Zij zullen het licht weer gaan vasthouden. Zij zullen weer beginnen deel te nemen aan Lichtwerkersactiviteiten, er zal weer hoop en activiteit zijn.

Debra: Oké, goed. U zei ook dat er veel meer contact tussen Lichtwerkers en Lichtwezens wordt verwacht. Bedoelt u telepathisch contact, meer intuïtie, of bedoelt u echt fysiek contact? En u noemde ook de mogelijkheid voor het ondergrondse Koninkrijk van het Licht, het Agarthanetwerk en de Resistance Movement om meer invloed uit te oefenen op wat er aan de oppervlakte van de planeet gebeurt. Hoe ziet die invloed eruit?

Cobra: Ja. Ten eerste zal er meer, zou ik zeggen, energetisch en ook telepathisch contact zijn met Lichtwezens. Er zal meer intuïtie zijn, er zullen visioenen zijn, dromen, zelfs profetische dromen. Er zal veel inspiratie zijn, spirituele inspiratie. Ik verwacht nu nog niet veel fysiek contact, maar ik zou zeggen dat ondergrondse Lichtwezens actiever zullen worden. Ze zullen weer meer betrokken raken bij de operaties aan de oppervlakte. Op dit moment is het natuurlijk nog geheim wat zij zullen doen, maar zij bereiden zich ook voor op deze activering en zij nemen al deel aan de eerste activiteiten, zowel onder de oppervlakte als op enkele andere plaatsen.

Debra: Heel goed om te horen. Laten we het hebben over de astrologie van deze Lichtpoort activering. Van groot belang was de terugkeer van Pluto naar Waterman op 23 maart. Voor het eerst, na meer dan 200 jaar, opende dit portaal van licht. Nu zal Pluto zijn piekintensiteit bereiken op 1 mei wanneer hij retrograde draait, een moment van stilte en “geen adem”, dat is wanneer de meditatie is gepland en wanneer de krachtigste energieën kunnen binnenkomen. Dan zal Pluto langzaam uitfaseren tot 11 juni, wanneer hij Waterman verlaat en teruggaat naar Steenbok tot 2024, wanneer hij dan definitief terugkeert naar Waterman om er de komende 20 jaar te blijven. Dit portaal van licht staat nu dus open van 23 maart tot 11 juni. Dus hoe kunnen we het beste uit deze energieën halen? Wat kunnen we collectief en individueel doen gedurende deze tijd voordat het portaal op 11 juni sluit?

Cobra: Deze tijd is voor jullie een gelegenheid om je weer te verbinden met je hogere zelf, met je I AM-aanwezigheid, met je ziel. Dit is nummer één. En ten tweede, door de positionering van Pluto die een prachtige driehoek vormt met de Plejaden, is het tijd voor jullie, als jullie je daardoor geleid voelen, om je ook te verbinden met de Pleiadische energie.

Debra: Oké, goed. Zullen de tijdens deze activeringsperiode ontvangen energieën sterk genoeg zijn om bij ons te blijven, of zullen zij de rest van het jaar verdwijnen wanneer Pluto terugkeert naar het meer uitdagende teken Steenbok?

Cobra: Zoals het oude gezegde luidt: we doen twee stappen vooruit en één achteruit. Dus er zal, zou ik zeggen, een vertraging zijn, een achteruitgang. Er zal een bepaalde periode zijn waarin deze energieën moeten worden geïntegreerd. En dit zal naar verwachting gebeuren wanneer Pluto terugkeert naar Steenbok voor de rest van het jaar. Maar deze terugval zal niet zo drastisch zijn, omdat de activering zelf vrij sterk zal zijn en veel van deze energie zal worden geïntegreerd. Maar deze terugval zal eigenlijk voor iedereen een gelegenheid zijn om aan zijn schaduwkanten te werken en zich voor te bereiden op het laatste zetje tot de Event.

Debra: Hmm, interessant. Ja, er is veel schaduwwerk dat mensen op dit moment moeten doen om zichzelf te zuiveren. Als Pluto terugkomt in 2024, komt het dan echt in volle kracht? Je weet wel, na terug te zijn gegaan naar Steenbok?

Cobra: Er is een korte dip in Steenbok aan het eind van, ik zou zeggen tussen september en november 2024. Maar het zal een zeer korte episode zijn. Maar in principe, ja. Als Pluto in januari 2024 weer in Waterman komt, wordt het een grote stap voorwaarts naar het Eerste Contact en de Event.

Debra: Oké, goed. Op het moment van de activering, zoals je zei, zal Pluto een zeldzame, exacte grote driehoek vormen met Alcyone, onze lokale centrale zon in de Pleiaden, en met het sterrenstelsel M87, een belangrijk sterrenstelsel in de Virgo-cluster. Je hebt gezegd dat deze grote driehoek extreem krachtig is. Het zal de trigger zijn waardoor de energieën van het Galactisch Centrum vrijelijk naar onze planeet kunnen gaan stromen. Is dit omdat het een exacte gelijkzijdige driehoek is, wat een heilige geometrische vorm is? Is het krachtig omdat deze energie door een reusachtige driehoek stroomt?

Cobra: Als je vanaf de Aarde kijkt kun je eigenlijk een grote driehoek op de ecliptica zien die de energieën van Pluto, Alcyone en het sterrenstelsel M87 projecteert. Dus eigenlijk is er een enorme driehoek die zich op de Aarde richt, en deze enorme driehoek heeft drie zeer krachtige kosmische bronnen. En die bronnen combineren hun energieën tot een enorme energieflits, die naar ons zal komen.  Eigenlijk zorgen die drie kosmische bronnen die een driehoek vormen ervoor dat het portaal zich opent en dat de Bron de flits door het universum stuurt die de Aarde bereikt op het optimale moment om de volgende fase in gang te zetten. Het is een demarcatiepunt.

Debra: Bedankt dat je dat hebt uitgelegd. Je hebt aangegeven dat het sterrenstelsel M87 een bron van galactische liefde is voor deze sector van het universum, en een belangrijke rol zal spelen ten tijde van de Event. Kun je ons meer vertellen over het sterrenstelsel M87? Zoals hoe het een bron van galactische liefde is? Is het bewoond? Zijn er hoogontwikkelde beschavingen en zo ja, in welke dimensie leven zij?

Cobra: Ik zou zeggen dat er een enorm galactisch netwerk van licht en liefde is in dat sterrenstelsel, dat veel meer geëvolueerd is dan het galactische netwerk in dit sterrenstelsel. En het ras dat die melkweg bewoont is veel meer geëvolueerd dan het galactische ras in deze melkweg; ik zou zeggen dat het supergeëvolueerde galactische kosmische wezens zijn. In Aardse terminologie zou ik zeggen 11e dimensie en verder. Het zijn supergeëvolueerde kosmische wezens van licht en liefde.

Debra: Wow. Wel, we zijn zeer gezegend, dankbaar en vereerd dat zij zich met ons verbinden. Je zei dus in jouw recente interview dat de voornaamste energieblauwdruk van Pluto en Waterman expansie is voorbij de grenzen van de quarantaine Aarde. Dat er een enorme opslag is van spirituele kennis en ook fysieke overvloed, die verbonden is met gebieden buiten het oppervlak van de planeet, en dat Pluto en Waterman het oppervlak van de planeet opnieuw zullen verbinden met reservoirs van wijsheid en overvloed en spirituele inspiratie. En dat hebben we in het verleden gezien toen Pluto in Waterman stond. Dus zal de herverbinding met wijsheid, overvloed en spirituele inspiratie beginnen met deze activering en daarna doorgaan? Of zullen we moeten wachten tot 2024 wanneer Pluto bijna volledig is overgegaan naar zijn 20-jarige positie in Waterman?

Cobra: Zoals ik al zei, dit is een demarcatiepunt. Dus de trekker zal worden overgehaald, het proces zal beginnen en doorgaan. Het zal later tegenslagen kennen, maar er zal ook een enorme vooruitgang zijn. En de periode van 20 jaar is de periode waarin alle veranderingen waarop we gewacht hebben zich moeten manifesteren. Ik zou zeggen dat we in het prille begin van de 20-jarige periode in Waterman die grote veranderingen verwachten.

Debra: Oké. Nu is de energie van Pluto meer gericht en veel directer dan die van andere planeten met kwaliteiten als “vernietiger” en “onthuller”, waardoor alles wat onderdrukt werd aan de oppervlakte komt. En zoals we weten duurt de onthulling en de planetaire bevrijding veel langer dan verwacht. Hebben we deze meer directe energie van Pluto nodig om de planetaire situatie uit het slop te halen? En hoe kan dat tot uiting komen?

Cobra: Dat is precies wat er gebeurt. De energie van Pluto is zeer laserachtig, zeer direct, compromisloos. En dit is precies wat deze patstelling op de planeet zal doorbreken. Het zal dit vasthoudende patroon doorbreken. En wanneer Pluto energie komt, is het zeer plotseling, zeer onverwacht en zeer direct.

Debra: Patstelling is het perfecte woord om de situatie te beschrijven waarin we ons nu bevinden. Dus we verwelkomen Pluto, de energie van Pluto, om de beweging te maken waarop we wachten. Nu lijkt het alsof elke planeet unieke kwaliteiten heeft, zelfs als een persoonlijkheid. Zijn planeten levende wezens omdat een lichtentiteit ze heeft belichaamd? Zijn deze wezens hoogontwikkeld sinds zij ervoor kozen om in het fysieke te incarneren als planeet?

Cobra: Eigenlijk is elke planeet, zou ik zeggen, de fysieke planeet is een fysiek lichaam van een zeer hoog geëvolueerde entiteit, die die specifieke planeet belichaamt, en dat zijn zeer geëvolueerde wezens.

Debra: Hoe zit het met onze geliefde Aarde, Godin Gaia Sophia?  Koos zij ervoor de planeet Aarde te belichamen, wetende dat het het laatste bolwerk voor het kwaad in het universum zou zijn? Hoe kan zij alle negatieve energie hier en het misbruik dat haar is aangedaan weerstaan en omzetten? Wat kun je ons over haar vertellen?

Cobra: Het was niet bekend dat zij het laatste bolwerk voor het kwaad in het universum zal zijn. En, het vergt enorm veel geduld van haar om de planeet zonder cataclysmen in stand te houden. Ze bewaart de cataclysmen voor het juiste moment, om alles volledig op te ruimen. Anders zouden we tientallen jaren geleden al drastische cataclysmen hebben gehad.

Debra: Wow. Nou, ik hoop dat we dagelijks de tijd nemen om haar te eren en te bedanken voor alles wat ze voor ons doet. Dus je gaf aan dat deze activering plaatsvindt omdat de tijd opraakt. Kun je uitleggen wat je bedoelt met tijd die opraakt? Heeft het te maken met de zeer versnelde snode plannen van de duisteren voor de mensheid? Heeft het te maken met het feit dat we dicht bij het kookpunt zitten in de kernfase van de Compressiedoorbraak? Of, met de polaire verschuiving die in onze toekomst ligt?

Cobra: Ik zou zeggen dat deze tijd opraakt omdat bepaalde kosmische cycli samenkomen en alles tot een bepaald tijdstip moet worden opgelost. Dat bepaalde tijdstip is natuurlijk geheim. Het is niet bekend bij de bevolking aan de oppervlakte, maar er is een bepaald punt tot waarop dit op de een of andere manier moet worden opgelost, en het zal op de een of andere manier worden opgelost. Dus de dingen gaan steeds sneller omdat ze naar dat specifieke tijdstip convergeren.

Debra: Kun je ons vertellen in welke positie we ons bevinden, hoe dicht zijn we bij dit kookpunt in de nucleatie fase?

Cobra: In dit diagram, dat op mijn website staat, zitten we in de laatste fase voor de grote thermische overgang. Dus dit, de thermische flux neemt meer en meer toe en op het moment van maximale thermische flux, zullen we de Event hebben.

Debra: Dus we komen steeds dichter bij dat punt?

Cobra: Ja.

Debra: Hopelijk! Hoewel het niet prettig is om de snode plannen van de duisteren te bespreken, wil ik er toch een paar minuten aan besteden omdat dit onderwerp iedereen bezighoudt, vooral met alles wat er de laatste jaren gebeurt en de situaties escaleren.

Dus de plannen die de duisteren voor ons hebben is helaas nogal een lange lijst, met dingen als wereldoorlog, nog gevaarlijker pandemieën, vergiftigd voedsel/water/lucht (inclusief het injecteren van mRNA in ons voedsel), voedseltekorten, een harde financiële crash, hyperinflatie, bewaking met digitale valuta die elke beweging van ons volgt, “15-minuten” steden, nep buitenaardse invasie, aanvallen met energiewapens, cyberaanvallen, en meer…om ontberingen, strijd en hopeloosheid te creëren. Het is een zeer lange lijst.

Dus om het belang te benadrukken van het bereiken van kritieke massa voor deze 1 mei-meditatie, zou ik willen vragen wat we kunnen verwachten met betrekking tot deze plannen en welke plannen zich zouden kunnen manifesteren als we geen kritieke massa bereiken? En ook hoe deze plannen kunnen verzwakken of afschrikken als we wel de kritieke massa bereiken. Dus, alsjeblieft, leg dat eens uit.

Cobra: De verwachting is dat veel van die plannen, de mogelijkheid van veel van die plannen, zullen afnemen tot nul als we het punt van dat portaal bereiken. Dus, sommige zijn al behoorlijk onwaarschijnlijk en hun waarschijnlijkheid zal dalen tot nul. Als we de kritieke massa bereiken, zullen we steeds meer van die plannen tot nul reduceren. Als we de kritieke massa niet bereiken, zullen sommige van die plannen nog steeds tot op zekere hoogte waarschijnlijk zijn, maar ik zou zeggen dat we goede vooruitgang boeken. Veel van die plannen zijn niet meer realistisch. Bijvoorbeeld, het plan van een nep buitenaardse invasie, dat gaat niet gebeuren. Het is onmogelijk, het is al onmogelijk.

Debra: Oké, goed. Nou, weer meer motivatie om deel te nemen aan de 1 mei meditatie! Dus, kritieke massa is essentieel, zo klinkt het. Ik begrijp dat je op jouw recente conferentie in Taiwan zei dat de duistere krachten al hun middelen hebben uitgeput om de pandemie en de covide quarantaine de afgelopen drie jaar in stand te houden, en daarom hebben ze niet veel middelen meer over. Je gaf aan dat, op dit moment, een van de weinige dingen die ze achter de hand hebben is om het financiële systeem te laten crashen, maar er is niet veel anders dat ze kunnen doen. Wil je hier meer over zeggen? Zou deze crash ook kunnen gebeuren als de kritieke massa is bereikt?

Cobra: Deze harde financiële crash is nog steeds mogelijk. Hun plan is om als gevolg van die crash de central banking digital currencies [CBDC’s] te introduceren, die zij zouden uitvoeren. Maar ik zou ook zeggen dat de Lichtkrachten hun eigen plannen hebben, en als ze zoiets doen, zouden de Lichtkrachten voor een verrassing kunnen zorgen. En als we de kritieke massa bereiken, is die verrassing veel waarschijnlijker. Dus, ik zou zeggen dat dit een van de meer waarschijnlijke plannen is van het duister, die nog niet volledig is opgeruimd. Maar de Lichtkrachten doen al het mogelijke om die mogelijkheid tot nul te reduceren.

Debra: Goed. Nou, we kijken uit naar wat die verrassing zou kunnen zijn! Lichtwerkers moeten dus zoveel mogelijk licht vasthouden in deze intense tijden, maar zorgen en angst voor het onbekende over onze toekomst kunnen die vibratie werkelijk verlagen. En deze zorg geldt vooral voor hun financiën, zich afvragend of zij in staat zullen zijn een dak boven hun hoofd of eten op tafel te houden. Als deze negatieve financiële crash plaatsvindt, kunnen mensen dan geld verliezen op hun bankrekeningen?  En wat zijn de aanbevelingen van de Lichtkrachten over waar we het geld dat we hebben moeten bewaren? Is het in alternatieve opties zoals edele metalen of cryptocurrency? En wat is jouw advies over Bitcoin en Ripple?

Cobra: Als de duistere krachten een harde financiële crash veroorzaken, worden de banken gesloten. En als dan de digitale valuta’s worden ingevoerd, zou je waarschijnlijk het meeste of zelfs al het geld dat je voorheen op je bankrekening had staan, kunnen houden, maar het zou digitaal zijn en het zou door de duisteren in de gaten worden gehouden. Het zou dus raadzaam zijn om tenminste een deel van dat geld om te zetten in zilver of goud, edele metalen. Cryptocurrency? Gebruik je eigen innerlijke leiding. Meer kan ik daar niet over zeggen.

Debra: Oké, bedankt om dat met ons te delen. Kun je ons vertellen hoe waarschijnlijk het is dat er een CBDC [Central Bank Digital Currency] systeem komt en hoe snel dat zou kunnen gebeuren? Dingen die we zouden willen weten, zoals hoe lang we te maken zouden hebben met de tirannie van het CBDC systeem voordat een positief financieel systeem in werking treedt? Kan het positieve kwantum financiële systeem al voor de Event in werking treden als de 1 mei meditatie succesvol is? En kan de meditatie voorkomen dat de CBDC wordt ingevoerd? Wij waarderen elk inzicht dat je over dit onderwerp kunt bieden.

Cobra: Er zullen zeker pogingen worden ondernomen om dit systeem in te voeren, maar deze meditatie zal die mogelijkheid verminderen, en het portaal zelf zal die mogelijkheid ook verminderen. En zoals ik al zei, zijn er veel positieve verrassingen mogelijk in elk stadium van het proces. Dus de situatie is niet zo eenzijdig als veel mensen graag willen afschilderen. En op de lange termijn zal dit CBDC systeem niet slagen. Het zal niet slagen.

Debra: Oké, goed om te horen. Je kunnen voorbereiden op wat komen gaat kan mensen helpen om zorgen, angst en bezorgdheid te verminderen. Dus, wat kun je ons adviseren over hoe we ons zowel fysiek als energetisch kunnen voorbereiden op wat voor snode plannen of chaos zich ook manifesteert?

Cobra: Heel eenvoudig, maak contact met je hogere zelf, met je I AM-aanwezigheid, met je ziel.

Debra: Dus blijf op die plaats van verbinding, dank je. Deze vraag gaat specifiek over de financiële problemen waar veel Lichtwerkers mee te maken hebben. Je hebt ons in het verleden de technieken van manifestatie geleerd: intentie, aanroeping en actie. Het lijkt er echter op dat veel Lichtwerkers, vooral degenen die in de frontlinie vechten, een onnatuurlijke hoeveelheid interferentie van de duisternis ervaren wanneer zij proberen een beter leven voor zichzelf te manifesteren. Veel van deze Lichtwerkers hebben jarenlang belangeloos gewerkt in dienst van het Licht zonder enige beloning of compensatie te ontvangen voor hun inspanningen, en in plaats van dat hun leven beter wordt, lijkt het erop dat hoe meer ze geven en hoe meer ze werken voor het Licht, hoe slechter hun leven wordt in alle aspecten zoals financiën en gezondheid, enz. Sommige Lichtwerkers bevinden zich momenteel in financieel zwaar weer en hebben zelfs moeite om een fatsoenlijke woning te vinden.  Onder dergelijke omstandigheden vinden veel Lichtwerkers het steeds moeilijker om gemotiveerd te blijven en door te gaan met hun werk. Zijn er naast de manifestatietechniek van intentie, aanroeping en actie nog andere concrete maatregelen die Lichtwerkers kunnen nemen om duistere inmenging in hun manifestatieproces te verminderen?

Cobra: De sleutel hier zou zijn om een evenwicht te hebben tussen het werk voor het licht en het werk voor je eigen welzijn. Dus als dit in evenwicht wordt gehouden, en als je het manifestatieproces blijft doen, zouden er resultaten moeten zijn. Ook zitten we, helaas, in de laatste fase van deze galactische oorlog, en die is echt heftig. Het is wreed. Het is vrij drastisch en veel mensen hebben de afgelopen jaren vrij drastische aanvallen en vrij ernstige tegenslagen in hun levenssituatie ervaren als gevolg van alle duistere aanvallen. De verwachting is dat die situaties langzaam kunnen beginnen op te lossen, nadat we het portaal hebben geopend.

Debra: Oké, goed. Welke concrete stappen zijn de Lichtkrachten van plan te nemen na de opening van het portaal op 1 mei om de levenskwaliteit van Lichtwerkers aanzienlijk te verbeteren? Wat zijn enkele specifieke verbeteringen die Lichtwerkers kunnen verwachten in hun dagelijks leven?

Cobra: Er is een bepaald specifiek protocol dat nu in beta wordt getest en waarvan verwacht wordt dat het na 1 mei heel effectief zal worden. En wanneer ik hierover concrete informatie heb die ik kan vrijgeven, zal ik die vrijgeven.

Debra: Daar kijken we erg naar uit! Wat zijn de gevolgen voor Lichtwerkers wanneer Dreamland 1.0 bereikt en hoe kunnen zij nu al deelnemen? Is het al in werking in welke hoedanigheid dan ook?

Cobra: Dat is allemaal geheime informatie op dit moment.

Debra: Oké, dank je. Nu, je hebt nog niets onthuld over Dreamspace. Kun je daar iets over vertellen? En is het gerelateerd aan Dreamland?

Cobra: Dit is ook geheime informatie.

Debra: Oké, bedankt. De aanvallen van de afgelopen jaren zijn drastisch toegenomen tegen Lichtwerkers, vooral gericht op hun fysieke gezondheid. Sommige Lichtwerkers die jouw informatie al jaren volgen en ijverig hun missies uitvoeren, zijn ernstig ziek geworden of hebben verwondingen opgelopen waardoor ze niet meer in staat zijn hun missies voort te zetten. Dit zijn Lichtwerkers die regelmatig schermen en beschermen, meerdere keren per dag Commando 1221 aanroepen en verder een gezond leven leiden. Dus naast het gebruik van de Violette Vlam en het aanroepen van de Pleidiaanse commandoprotocollen, welke andere concrete maatregelen kunnen Lichtwerkers nemen om hun gezondheid te beschermen? En voor degenen wier gezondheid ernstig is aangetast door duistere aanvallen, wat is de beste manier voor deze Lichtwerkers om te herstellen en er weer bovenop te komen?

Cobra: Nogmaals, zoals ik al eerder heb gezegd, de sleutel hier is balans tussen werk voor de missie en werk om jezelf te genezen en je leven beter te maken. En een van de andere situaties die moeten worden opgelost is dat die aanvallen steeds minder moeten worden. En wanneer de duisternis echt haar macht begint te verliezen aan de oppervlakte van de planeet, zullen die situaties beginnen op te lossen, ze zullen beginnen te genezen.

Debra: Oké. Dus er is een evenwicht tussen geven aan het licht en ook geven aan jezelf, zelfzorg.

Cobra: Ja.

Debra: Hoe zit het met de vaker voorkomende depressies, angsten, slaapstoornissen, slapeloosheid en zelfs nachtmerries die mensen ervaren? Zijn deze energetische aanvallen een gevolg van de huidige zuivering door de Lichtkrachten van de zwarte gaten en anomalieën, of wat veroorzaakt dit? En is er nog iets dat je ons kunt vertellen om deze toestanden te verminderen?

Cobra: Dit is een direct gevolg van de zuivering van het duister, vooral op het etherische vlak nu. Al die entiteiten, duistere technologieën, dat alles wordt gezuiverd, en dit is vrij intens. En natuurlijk, doe je eigen beschermingstechnieken en focus op het licht. En de verwachting is dat die dingen op een gegeven moment beter zullen worden, zodat we onszelf meer kunnen beschermen en het licht volledig kan binnenkomen op het etherische vlak.

Debra: Juist. En ik weet dat het waarschijnlijk iets vanzelfsprekends is, maar ik wil alleen maar wijzen op het belang om DAGELIJKS beschermingsprotocollen te doen, vooral als je een actieve Lichtwerker bent. Dus Cobra, als de 1 mei-meditatie succesvol is, zal het voor de Lichtkrachten gemakkelijker zijn om onze implantaten te verwijderen en zal het voor ons gemakkelijker zijn om ze ook te helpen verwijderen? Weet je, we doen oefeningen die mensen helpen de implantaten op te lossen. Zal dit gemakkelijker zijn na de 1 mei meditatie?

Cobra: Ja, dat wordt verwacht.

Debra: Goed. En op de Conferentie van Parijs verklaarde je toen dat de Godinnenenergie op de planeet zeer, zeer laag was, wel nul. Is dit verbeterd sinds die conferentie, en vooral nu na de recente conferentie in Taiwan?

Cobra: Het is tot op zekere hoogte verbeterd sinds de laatste Taiwan-conferentie, maar er is nog veel, veel meer verbetering nodig.

Debra: Ja, mee eens. Is er een drempelwaarde van goddelijke vrouwelijke energie nodig die uiteindelijk het tij zal doen keren en mogelijk de Event in gang zal zetten?

Cobra: Er is geen specifieke hoeveelheid goddelijke vrouwelijke energie nodig voor de Event, het bepaalt alleen hoe harmonieus of hoe moeilijk de overgang zal zijn. Natuurlijk, als er meer goddelijke vrouwelijke energie aanwezig is, zal de overgang harmonieuzer zijn. Maar met de hoeveelheid die we nu hebben, zal de Event zelf een vrij schokkende en ingrijpende ervaring zijn voor de meeste mensen op het oppervlak van deze planeet.

Debra: Oké, meer motivatie om betrokken te raken bij Sisterhood of the Rose en ook je eigen innerlijke werk te doen om meer goddelijke vrouwelijke Godinnen energie op te roepen en te verankeren. Dus, absoluut. Je gaf aan dat als het lichtwerkersenergieraster opnieuw geactiveerd wordt, er een wedergeboorte van Godinnenenergie zal plaatsvinden en het vrouwelijke principe vrijer zal gaan stromen, en dat kan allemaal gebeuren als de kritieke massa wordt bereikt. Hoe zal dit zichtbaar worden op de planeet en bij de mensheid?

Cobra: Dit kan zich manifesteren als meer hoop, meer inspiratie, meer vrede, meer evenwicht, minder waanzin en minder geweld op de planeet.

Debra: Heel goed. Met andere woorden, het maakt de overgang veel gemakkelijker. Dus wat kunnen in de tussentijd het Zusterschap van de Roos en anderen die toegewijd zijn aan het verankeren van meer energie doen om dit te ondersteunen?

Cobra: Oké, op dit moment is het belangrijkste om te helpen bij het verspreiden van het woord over het Portaal van Licht [activering] en volledig deel te nemen. Dit is slechts een meditatie van 20 minuten, en ik geloof dat dit niet iets heel moeilijks is om te doen, om 20 minuten van je tijd te nemen en die hieraan te wijden. En dit kan in potentie veel veranderen op deze planeet. Dus ik zou iedereen willen aanmoedigen om het woord te verspreiden en op die dag wat tijd te besteden aan meditatie.

Debra: Absoluut. En nogmaals, deze Portaal van Licht activatie meditatie vindt plaats op 1 mei om 5:06 PM UTC. En je kunt meer informatie over deze meditatie vinden op Cobra’s blog op 2012portal.blogspot.com, alsook op de website WeLoveMassMeditation.com.

Geweldig, Cobra, bedankt voor het delen. In ons deel twee van het interview volgende maand, gaan we het hebben over de resultaten van deze activering. Hopelijk is er heel goed nieuws hierover. We zullen ook veel meer spreken over Godinnenenergie, tweelingzielen, Ascentie, de Event, en nog veel meer. Dus we kijken er naar uit om ons daarvoor weer met jullie te verbinden.

Dus Cobra, nu we deel één van dit interview afsluiten, zou je alsjeblieft wat woorden van inspiratie en aanmoediging willen delen, en of er nog iets anders is dat je zou willen zeggen over de komende activering?

Cobra: Oké. Ik zou zeggen dat de laatste jaren nogal saai waren. Er gebeurde niet veel. Het was gewoon veel van hetzelfde oude, hetzelfde oude. Maar nu komen we eindelijk bij een interessanter deel van ons evolutieproces. Dus ik zou zeggen: houd het licht vast, besteed wat tijd aan het verspreiden van informatie over deze activering – en de overwinning van het licht.

Debra: Ja, overwinning van het licht! Cobra, heel erg bedankt voor dit interview, voor het begeleiden van ons en het blijven vasthouden van het licht voor de mensheid. We waarderen je zeer en kijken ernaar uit om weer met je te praten in deel twee. Dus heel erg bedankt. Ik wil ook de teams van Sisterhood of the Rose en Victory of Light bedanken die vragen hebben gesteld en hebben geholpen bij de ondersteuning van dit interview. Ik dank jullie allemaal hartelijk. Nogmaals bedankt, Cobra, Victory of the Light.

Cobra: Dank je, Overwinning van het Licht.

Vertaald door Veronica

 
 

Tags: , , , ,

Interview met Cobra over de Portaal van Licht Activatie, 14 april 2023

We Love Mass Meditation, International Golden Age Group en Prepare for Change Japan Official een nieuw interview met Cobra om te praten over de Portal of Light Activation.

Hier is de opname van het interview op ons YouTube kanaal.

Speciale dank aan de International Golden Age Group en PFC Japan Official voor hun grote steun bij dit interview.

Blijf alstublieft de woorden over de Portal of Light Activation zoveel mogelijk verspreiden. U kunt de hashtag #PortalofLightActivation gebruiken en onze stem laten horen op sociale media.

Hieronder staat het transcript van het interview.

Hoshino: Hallo iedereen. Vandaag is het 27 maart 2023. Mijn naam is Hoshino. Ik ben hier weer met mijn grote vriend Patrick, die de vertegenwoordiger is van de Internationale Gouden Eeuw Groep, evenals Terry van de Japanse PFC officieel. Dus welkom jongens.

Terry: Hallo.

Patrick: Hallo.

Hoshino: Dus we zijn hier voor een nieuw interview met Cobra en om te praten over de Portaal van het Licht Activatie, wat de meest krachtige planetaire activatie is van onze levens tot nu toe. Dus, welkom Cobra.

Cobra: Dank voor uw uitnodiging.

Dus, oké. Zonder verder oponthoud, laat ik Terry de vragen stellen.

Deel 1: Portaal van Licht Activering 

Terry: Oké. Je zei dat de Portaal van Licht Activering komt op het moment van de voltooiing van een zeer krachtige cyclus. Kunt u uitleggen wat deze cyclus is?

Cobra: Nee, dat kan ik niet. Dit is geheime informatie, maar ik zou zeggen dat het een enorme cyclus is met langdurige gevolgen voor deze planeet, voor de planetaire bevrijding, en voor het einde van de duisternis in dit universum, en dan natuurlijk ook op deze planeet.

Terry: Interessant. Dank je wel. Oké. Dan nu de volgende vraag. U zei dat dit de krachtigste planetaire activering van ons leven tot nu toe is. Kunt u nog eens uitleggen waarom dat zo is? Komt het door de speciale aspecten van de sleutelplaneten?

Cobra: Er zijn hier veel factoren in het spel. De eerste is dat de Lichtkrachten zo ver zijn gevorderd met het verwijderen van de duisternis, dat dergelijke krachtige energieën vanuit het Galactisch Centrum eindelijk in staat zijn de oppervlakte van de planeet te bereiken zonder massale vernietiging te veroorzaken, en in plaats daarvan zullen zij slechts een verheffing van de planetaire evolutie bewerkstelligen. Zij zullen onze spirituele groei versnellen, en zij zullen helpen bij het verwijderen van de resterende duisternis. En één aspect hiervan zijn de planetaire aspecten van de sleutelplaneten, vooral Pluto die Waterman binnengaat en sterke aspecten maakt met de Plejaden en met de Melkweg M87. Er zijn ook enkele andere, ik zou zeggen, trans-Neptuniaanse objecten bij deze configuratie betrokken. Maar de planetaire aspecten zijn niet de enige. Zoals ik al eerder zei, is er een enorme, zeer krachtige kosmische cyclus die vlak voor 1 mei eindigt, en dit zal een extra duwtje in de rug zijn om dit de krachtigste activatie tot nu toe te maken.

Terry: Geweldig. Oké. Dus waarom zouden de golven van het Portaal van Licht de piekintensiteit bereiken wanneer Pluto retrograde gaat?

Cobra: Oké. Vanuit het perspectief van de planeet Aarde is Pluto op het moment dat hij retrograde draait stationair. [Hij beweegt blijkbaar niet aan de hemel. Dus de aspecten met de Plejaden en M87 zullen de krachtigste zijn. Het zal zijn als een moment van geen adem, een moment van stilte, een moment waarop de krachtigste energieën kunnen binnenkomen.

Terry: Ik snap het. Dus soms hebben de mensen de indruk dat retrograde een beetje achteruitgang betekent. Dus dit is nog steeds zeer, zeer krachtig.

Cobra: Het moment van de activering is wanneer Pluto stilstaat, het is niet direct, het is niet retrograde. Het is het moment van stilte. Het is het krachtigste moment.

Terry: Geweldig. Begrepen. Hartelijk dank. Ten tijde van de Eindactivering van het Watermantijdperk in december 2020 werd een grote driehoek gevormd tussen Jupiter en Saturnus, Alcyone, en de M87 Melkweg. Voor deze keer wordt een grote driehoek gevormd met Pluto in plaats van Jupiter en Saturnus. Hoe zal dit verschil de Planetaire Bevrijding van de planeet Aarde beïnvloeden?

Cobra: De energie van Pluto is veel meer laserachtig, veel gerichter en veel directer. En het brengt alles wat onderdrukt werd aan de oppervlakte. En het brengt ook, zou ik zeggen, een kans voor het ondergrondse koninkrijk van het Licht, het Agartha netwerk, en de Verzetsbeweging om meer invloed te hebben op wat er aan de oppervlakte van deze planeet gebeurt.

Terry: Ik snap het. Dus daarom is dat deze keer krachtiger.

Cobra: Ja.

Terry: Oké, geweldig. Ten tijde van de Portaal van Licht Activering zal de energie van het Galactisch centrum met volle kracht naar de oppervlakte van deze planeet beginnen te stromen. Waarom heeft deze energie tot nu toe niet met volle kracht gevloeid?

Cobra: Ik zou niet zeggen dat het met volle kracht zal stromen, want een galactische energiestroom met volle kracht zou een dreigende poolverschuiving veroorzaken. Maar ik zou zeggen dat de energie veel krachtiger zal zijn dan voorheen. De reden hiervoor is dat voordat er zoveel duisternis op deze planeet was, als die energie zou komen, het zo sterke reacties zou uitlokken, zo sterke vergelding van de duistere krachten dat het oppervlak van de planeet het niet zou overleven. Op dit moment is er zoveel duisternis verwijderd dat dit veilig kan gebeuren. Deze energie kan veilig de oppervlakte van de planeet bereiken en de reiniging doen die nodig is, doen wat het moet doen.

Terry: Ik snap het. Begrepen. Geweldig. Dus hoe zou deze volledige energie het Cintamani raster op het oppervlak van de planeet beïnvloeden?

Cobra: Het zal eigenlijk het Cintamani raster tot op zekere hoogte activeren.

Terry: Oké. De volgende vraag, u zei dat Pluto in Waterman een gerichte inspanning zal betekenen van positieve buitenaardse rassen richting het Eerste Contact, en de Pleiadiërs zullen hierin een zeer actieve rol hebben. In vergelijking met de Goddelijke Interventie Activatie in december 2021, hoe anders zal het succes van deze activatie het plan van het Eerste Contact beïnvloeden?

Cobra: Oké. De plannen van de Pleiadiërs met betrekking tot het Eerste Contact en de activiteiten aan de oppervlakte van de planeet in de periode van mei 2023 zijn nog geheim. Maar ik zou zeggen dat er een zekere hernieuwde inspanning is om de Eerste Contact ervaring te creëren. Meer details, hopelijk, weet ik niet zeker, maar hopelijk worden ze in mei vrijgegeven. We zullen zien.

Terry: Oké. Interessant. Heel erg bedankt. Oké, volgende vraag. Bij de Eindactivatie van het Watermantijdperk in december 2020 bereikte een energiepuls van de M87 Melkweg het oppervlak van de planeet gedurende ongeveer 10 tot 15 seconden, en elimineerde prompt ongeveer 10% van de resterende anomalie. Aangezien de energie deze keer nog sterker is dan toen, zal zij waarschijnlijk de implantaten, de anomalie en de zwarte gaten intensiever elimineren dan de vorige keer?

Cobra: Ja, dat wordt verwacht. Het is niet gegarandeerd, maar het wordt verwacht.

Terry: Geweldig. U zei dat de Portal of Light Activation een energetische upgrade voor de hele planeet zal creëren als we erin slagen de kritieke massa te bereiken. Kunt u specifiek beschrijven wat er mogelijk zal gebeuren wanneer de planetaire energie volledig is opgewaardeerd?

Cobra: Wat verwacht wordt is dat het Lichtwerkersraster op het oppervlak van de planeet weer geactiveerd wordt. Wat wordt verwacht is veel meer contact tussen de Lichtwerkers en Lichtwezens. Wat wordt verwacht is een nieuwe golf van inspiratie, die de afgelopen decennia sterk werd onderdrukt. Het is dus het eerste, wat wordt verwacht, maar natuurlijk niet gegarandeerd, is het eerste moment van de wedergeboorte van het nieuwe Watermantijdperk. Dus dit is wat er kan gebeuren.

Terry: Oké, geweldig. Oké. De tijd van de Portal of Light Activation is gebaseerd op CEDT in Parijs, Centraal Europese zomertijd. Welke speciale dingen zullen er in deze stad gebeuren tijdens deze activatie?

Cobra: Oké. De Parijse vortex is de belangrijkste Goddelijke vortex voor het oppervlak van de planeet, en daarom is het hoofdanker daar. Dus dit is de belangrijkste reden waarom de activaties op die specifieke locatie zijn verankerd.

Terry: Oké, geweldig. De vrouwelijke energie op het oppervlak van de planeet Aarde is momenteel erg laag. Zou er verandering in de situatie komen als de kritieke massa met succes wordt bereikt? Wat kunnen we specifiek op dit gebied verwachten?

Cobra: Nogmaals, als het lichtwerkersenergieraster wordt gereactiveerd, zal er een wedergeboorte van Godinnenenergie plaatsvinden en zal het vrouwelijke principe vrijer gaan stromen. En dat kan gebeuren als de kritieke massa is bereikt. En afhankelijk van hoe de dingen gaan, is dit iets dat we kunnen verwachten.

Terry: Oké, geweldig. Als Lichtwerkers een fysieke meditatiebijeenkomst in Parijs willen houden, kunt u hen dan enkele energetisch krachtige plekken aanbevelen?

Cobra: Ik heb hier uitgebreid over geschreven op mijn blog, en mensen kunnen gewoon de artikelen doornemen en dat als leidraad gebruiken.

Terry: Oké, geweldig. Als we deze enorm krachtige energieën willen gebruiken om oude Atlanteaanse Godinnenvortexen te reactiveren, waar zou je dan aanraden voor onze fysieke meditatiebijeenkomst?

Cobra: Oké. Eén ding, één aspect hiervan is langs de oude Atlantische evenaar, en het andere aspect is overal bij het water, of zelfs in het water, meer, rivier, zee, oceaan.

Terry: Ik snap het. Dat is interessant. Oké, geweldig. Zijn er nog andere specifieke locaties in de wereld die u zou aanbevelen voor een fysieke ontmoeting tijdens de Portaal van Licht Activering?

Cobra: Zoals ik al zei, bij het water, of in het water, of op de top van de bergen. Dat is ook een interessante locatie. Er zijn veel vrij krachtige energieplekken die vrij bekend zijn, Mount Shasta, Mount Fuji, en ook enkele andere locaties.

Terry: Ik snap het. Dat is interessant. Dat betekent ofwel op de oceaan, of de zee, of de top van de berg?

Cobra: Ja.

Terry: Oké. Geweldig.

Cobra: Dat is gewoon een aanbeveling. Het is niet absoluut noodzakelijk, maar als je in staat bent daarheen te gaan, zou dat heel gunstig zijn.

Terry: Oké, zeker. Dus als we een fysieke meditatiebijeenkomst willen houden in onze Godinnentempels en de algemene bevolking willen uitnodigen om deel te nemen aan de Portal of Light Activation, welke getachyoniseerde producten kunnen we dan gebruiken om de voordelen van onze bijeenkomsten te vergroten?

Cobra: Alle getachyoniseerde producten die Godinnen energie brengen, er is een hele sectie gewijd aan de Godinnen energie op de Tachyonis website.

Terry: Oké, geweldig.

Cobra: En natuurlijk, Cintamani steen.

Terry: Oké. Geweldig. De laatste keer dat Pluto in Waterman stond was tussen 1777 en 1798. Welke historisch belangrijke gebeurtenissen of acties vervulden de Lichtkrachten in deze 21 jaar?

Cobra: Oké. Mensen noemen meestal de Franse Revolutie in de context van Pluto in Waterman in de 18e eeuw, maar dat is niet het belangrijkste wat er gebeurde. Het belangrijkste was een verruiming van onze horizon wat betreft onze plaats in het universum. De planeet Uranus werd ontdekt. Er was de eerste ballonvaart. Er was… Het was eigenlijk het begin van iets dat zich later ontwikkelde in een ruimteprogramma. Dus die periode begon een cyclus die kan leiden tot het Eerste Contact.

Terry: Ik snap het. Okay. Geweldig. Dus zodra het Portaal van het Licht werd geactiveerd, blijft het open tot 2044?

Cobra: Het Portaal van het Licht is een bepaalde tijdsperiode tussen maart en juni van 2023. Dan zal Pluto weer even in Steenbok komen, en begin volgend jaar weer in Waterman komen, daar bijna een heel volgend jaar doorbrengen en heel even weer in Steenbok komen, en dan uiteindelijk eind 2024 weer voorgoed in Waterman komen. De energie van het Portaal van Licht zal net die eerste impuls geven aan de energie van Pluto in Waterman die uiteindelijk zal leiden tot het Eerste Contact.

Terry: Ik snap het. Oké. Begrepen. Dus als het gaat om Godin gerelateerd aan Pluto, zouden de meeste mensen denken aan Persephone, de Koningin van de Onderwereld. Kunt u alstublieft kort haar achtergrond en haar rol in deze activering uitleggen?

Cobra: Oké. In de mythologie, als ik dit naar onze taal vertaal, betekent het dat Persephone eigenlijk door Pluto werd gered van het oppervlak van de planeet en vervolgens met hem fuseerde in een Zielsverwantschap of zelfs Tweelingzielenvereniging. Dus dit aspect is de Verzetsbeweging die begint met bepaalde activiteiten die zullen leiden tot de ontmoeting van de zielsverwanten en tweelingzielen op het oppervlak van de planeet en onder het oppervlak van de planeet wanneer de tijd rijp is.

Terry: Oké, dat is heel interessant. Oké, volgende vraag. Hedes is de vertegenwoordiger [van de] God van Pluto, is hij lid van een positief sterrenras? Wat is zijn exacte relatie met Persephone?

Cobra: Ja, natuurlijk. Hij is lid van een positief sterrenras en Persephone is ofwel zijn soulmate of zijn tweelingziel. Voor het exacte antwoord zou ik hier veel dieper op in moeten gaan, maar op dit moment zou ik zeggen dat ze een zeer sterke en liefdevolle band hebben.

Terry: Oké, geweldig. Pluto heeft verschillende positieve voorstellingen in de astrologie, zoals transformatie, opwekking, enorme rijkdom, diep verborgen rijkdom in onszelf, en ook wijsheid in leiderschap. Hoe kunnen we de meest buitengewone kans in ons leven benutten om fortuin te maken en onze positieve invloed in ons dagelijks leven uit te breiden?

Cobra: Oké. De belangrijkste energieblauwdruk van Pluto in Waterman is uitbreiding voorbij de grenzen van de quarantaine Aarde. En er is een enorme opslag van spirituele kennis en ook fysieke overvloed, die verbonden is met gebieden buiten het oppervlak van de planeet. En Pluto in Waterman zal het oppervlak van de planeet opnieuw verbinden met die reservoirs van wijsheid en overvloed en spirituele inspiratie.

Terry: Dus met het succes voor deze activatie kan dit gemakkelijker beschikbaar komen voor de oppervlaktebevolking?

Cobra: Ja, dat wordt verwacht.

Terry: Oké, geweldig. Je deelde een poster van “Doorbraak van het Licht” in de [Portaal van het Licht] activeringspost. En als we erin slagen de kritieke massa te bereiken in deze meditatie, welke belangrijke doorbraken zullen we dan meemaken op de oppervlakte van de planeten?

Cobra: Oké, één ding dat wordt verwacht is veel meer Licht dat naar het oppervlak van de planeet komt. Hoe dit precies zal verlopen is nog niet bekend. Een van de redenen is dat de Lichtkrachten nog geen informatie delen over de activiteiten aan de oppervlakte. Ze willen niets zeggen. Misschien hebben ze daar een reden voor, maar er is geen informatie over wat er na mei van dit jaar aan de oppervlakte zal gebeuren.

Terry: Ik snap het. Dus laat me zeggen dat ze misschien deze informatie kunnen delen, als we succesvol zijn met deze activatie

Cobra: Waarschijnlijk na, ik zou zeggen, midden mei, zal er een vrijgave zijn van nieuwe info aan de oppervlakte bevolking, maar ik ben niet helemaal zeker.

Terry: Oké. Geweldig. Heel erg bedankt. Dit is het einde van mijn vragen en de volgende vragen zullen door Hoshino-san worden gesteld.

Hoshino: Oké. Cobra, ik begin met mijn vragen. Dus tijdens de Portal of Light Activation, welk getachyoniseerd product kunnen we gebruiken om de intensiteit van deze energetische doorbraak te versterken?

Cobra: Natuurlijk zijn de eerste de Cintamani stenen. Dit is nummer één. Dit is absoluut het krachtigste instrument dat je kunt gebruiken om deze energie te aarden en te kanaliseren.

Hoshino: Oké. Volgende vraag. M87 galaxy zond twee golven van Kosmische Liefde energie afzonderlijk in 2013 en 2020. Als we de intensiteit van de golf van 2013 als 1 aannemen, kunt u dan het krachtniveau van de golf van 2020 en die van mei schatten?

Cobra: Oké. Ik zou zeggen dat die van 2020 5 was, maar deze kan 10 of 20 of zelfs meer zijn. Dus het wordt heel intens.

Hoshino: Wow, Ja, het kan zeker zeer intens zijn. Oké, volgende vraag. Heeft deze activering betrekking op de bevrijding van het causale vlak?

Cobra: Het heeft betrekking op de bevrijding van het causale vlak en ook op alle andere vlakken, zowel fysiek als niet-fysiek.

Hoshino: Oké. Geweldig. Dank u. En u zei ook in de situatie-update van februari 2023 dat de Lichtkrachten de schok aan het opruimen zijn waaraan de causale lichamen van de oppervlaktemensheid sinds 1996 zijn blootgesteld. Aangezien de energie van het Portaal van Licht vanaf 23 maart voelbaar is, hoe kunnen we de energie gebruiken om onze causale lichamen bewust te helen?

Cobra: De meest effectieve manier om dit te doen is meditatie waarbij je je verbindt met je causale lichaam en mediteert met je causale lichaam. U kunt dat doen door eenvoudigweg stralen van Licht te visualiseren, van gouden Licht bijvoorbeeld, een regenbooglicht dat vanuit uw hartchakra in alle richtingen rond uw energieveld straalt. En je kunt deze meditatie gebruiken, maar waarschijnlijk zal er een bepaald specifiek meditatieprotocol voor worden ontwikkeld. Als we hier tijd voor hebben, zal dit mooi zijn. Dus dit is één manier die je kunt doen [en] je kunt helpen bij de genezing van het causale lichaam en ook je zielevolutie versnellen.

Hoshino: Oké, geweldig. Bedankt voor de informatie. Oké, de volgende vraag. De Pluto in Waterman zal een gerichte inspanning betekenen van positieve buitenaardse rassen richting het Eerste Contact. Wat kan de oppervlaktebevolking doen om dit proces te versnellen?

Cobra: Zich verbinden met positieve rassen in hun meditaties, in hun eigen leven. Zij kunnen hen oproepen, zij kunnen met hen praten in hun geest, in hun hart. Ze kunnen hun ervaring telepathisch of emotioneel met hen delen. Er was zoveel desinformatie over de positieve rassen. Er was zoveel negatieve propaganda tegen de Pleiadiërs, tegen het Ashtar Commando. Dit moet weggegooid worden. Mensen moeten zich weer verbinden met die Wezens, en ze zullen hun eigen positieve ervaring hebben. En dit zal de band herstellen die de afgelopen twee decennia werd verbroken. En Pluto in Waterman zal die band herstellen.

Hoshino: Oké, geweldig. Bedankt daarvoor. En de volgende vraag, zou de energie van het Galactisch centrum in volle kracht naar het oppervlak van deze planeet beginnen te stromen, ongeacht of we de kritieke massa bereiken of niet?

Cobra: Oké. Nogmaals, ik zeg dat het nog niet de volledige capaciteit zal bereiken, maar het zal sterk worden versterkt. Dus het zal veel krachtiger zijn en het zal stromen ongeacht of we de kritieke massa bereiken of niet. Als we de kritieke massa bereiken, zal het hele proces veel harmonieuzer en effectiever zijn. Maar zelfs als we de kritieke massa niet bereiken, is er niet veel tijd meer over. Dus de energie moet versterkt worden. Ze moet versnellen. Het proces moet doorgaan, wat we ook doen.

Hoshino: Oké, begrepen. Oké. En als deze activering succesvol is, wat is dan de waarschijnlijke situatie of scenario voor de donkere krachten?

Cobra: Deze informatie is geheim.

Hoshino: Ja, absoluut. Begrepen. Oké. Wat kunnen we doen om ons fysiek en energetisch voor te bereiden op het grote succes van deze activering?

Cobra: Je kunt je al beginnen te verbinden met de energie van dit Portaal van Licht. Het is al begonnen op 23 maart toen Pluto Waterman binnenkwam. En door dat te doen zul je je eigen individuele ervaring ervan hebben, en je kunt dit delen met anderen, en natuurlijk deze informatie over deze meditatie die we houden delen en verspreiden onder zoveel mogelijk wezens. Natuurlijk, alleen diegenen die openstaan voor zoiets.

Hoshino: Ja, ik denk dat dit verband houdt met wat ik je ga vragen. [De volgende vraag is of je suggesties hebt over hoe we deze Portal of Light Activation kunnen promoten bij de algemene bevolking en hen kunnen aanmoedigen om mee te doen?

Cobra: De meest effectieve manier is het verspreiden van de promotievideo’s via sociale media, via onze netwerken. Als je misschien een van de meer zichtbare Lichtwerkers of Lichtstrijders op de scène kunt inspireren die hiervoor openstaan, kunnen zij misschien helpen in dit proces dat ook gunstig is. Dus we zullen zien. We zullen ons best doen.

Hoshino: Ja, we zullen zien. We doen ons best. Ik denk dat één ding dat we proberen te doen is om een hashtag te doen op sociale media, zoals #PortalofLightActivation zodat we onze stem kunnen verheffen in de sociale media, en Twitter en op de Instagram zodat meer mensen kunnen komen en meedoen met onze activaties. Dus we zullen proberen te zien hoe we het beste eruit kunnen halen.

En oké. De volgende vraag is dat je zei dat als de kritieke massa niet wordt bereikt, de bereikte energie zich op een veel chaotischer en disharmonischer manier zal manifesteren. Misschien valt het nu in herhaling, maar kunt u hier wat dieper op ingaan? En welke specifieke chaos of gebeurtenis kunnen we verwachten als de kritieke massa niet wordt bereikt?

Cobra: Meer van dezelfde chaos die we nu ervaren. We ervaren chaos in de geopolitieke situatie, op de financiële markten, in de samenleving als geheel, tussen mensen in het algemeen. Deze chaos zal doorgaan en kan zelfs toenemen omdat de initiële energieën sterker zullen zijn.

Hoshino: Juist. Zou het mogelijk zijn dat het conflict tussen Rusland en Oekraïne verder escaleert als we de kritieke massa niet kunnen bereiken?

Cobra: Nou, dat is gewoon speculatie. Dus ik zal niet in details treden. Ik zeg alleen dat als we de kritieke massa niet bereiken, er meer chaos kan ontstaan. Als we de kritieke massa bereiken, zal het veel harmonieuzer zijn en ook sneller en efficiënter.

Hoshino: Oké. Bedankt voor de uitleg. Begrepen. Oké. En dan willen we gewoon weten wat de meest geschikte datum is voor het houden van een inleidende of oppeppende meditatie, als die er zou zijn?

Cobra: Ja. Er zal een inleidende boostermeditatie zijn. De meest effectieve tijd daarvoor zou het moment van de Eclips zijn die op 20 april plaatsvindt.

Hoshino: Oké. Ja, we kunnen het organiseren.

Cobra: Dit kan georganiseerd worden. Dit is het moment voor de boostermeditatie, ongeveer 10 dagen voor de hoofdactivering. Dat zal het perfecte moment zijn.

Hoshino: Zeker. Het is logisch. We gaan dat dan organiseren. Oké. Dat is de afronding van onze vragen over de Portaal van Licht Activeringen.

Deel 2: Situatie Update

Hoshino: En we gaan verder met wat meer over de Situatie Update. En de eerste vraag is dat u onlangs een artikel plaatste over de meditatie om het financiële systeem te stabiliseren. In dat artikel staat een foto van Meester St. German, maar die is anders dan zijn 18e eeuwse portret. Is er een betekenisvol doel om hem op deze manier voor te stellen In deze specifieke situatie?

Cobra: Dit was slechts een afbeelding van St. Germain voor deze specifieke meditatie. Natuurlijk is de originele poster van het 18e eeuwse portret krachtiger. Dit is alleen gemaakt voor die specifieke meditatie om mensen in die specifieke situatie te inspireren.

Hoshino: Oké. Begrepen. En de volgende vraag: Kunt u een update geven over de zuivering van het causale vlak en de verwijdering van de Heren van Karma?

Cobra: Ja. Alle Heren van Karma, of ik zou zeggen, Heren van Trauma zijn verwijderd van het causale vlak. Zij zijn ofwel naar de Centrale Zon gebracht, of sommigen van hen zijn ontsnapt naar het lagere mentale vlak, naar het astrale vlak, en de meesten van hen naar het etherische vlak waar zij nu hun voornaamste bolwerk hebben.

Hoshino: Juist. Oké. Vind je het erg als ik vraag, zijn ze nog steeds zo krachtig als voorheen, als ze naar een ander vlak verhuizen?

Cobra: Ze verliezen dagelijks kracht. De Lichtkracht ruimt ze vlak voor vlak op. Ze verwijderen de anomalie. Ze verwijderen al die negatieve technologieën, en de Heren van Karma verliezen dagelijks macht. Op het etherische vlak zijn ze nu nog vrij machtig, maar op de andere niet-fysieke vlakken hebben ze het grootste deel van hun macht al verloren.

Hoshino: Oké, goed. Dat is eigenlijk heel goed nieuws. En oké, als de Lords of Karma worden verwijderd, zoals u al zei, zal de oppervlaktebevolking dan in staat zijn hun zielsverwanten te ontmoeten?

Cobra: Wel, er is een fysiek aspect hiervan, dat we nog niet hebben aangeraakt. Dus het fysieke aspect moet eerst worden aangepakt.

Hoshino: Ik begrijp het. Oké. En de volgende vraag die u noemde in de vorige situatie update dat de Lichtkrachten negatieve zielscontracten uit de causale lichamen van de mensheid wissen. En als wij doelbewust benadrukken dat wij hierbij alle negatieve contracten met de Heren van Karma annuleren en tenietdoen wanneer wij het zielscontractverwijderingsprotocol gebruiken, zal deze intentie dit protocol dan gunstiger maken voor ons en ook voor het Planetaire Bevrijdingsproces?

Cobra: Ja, natuurlijk. En hier zou de suggestie zijn om dat protocol te doen in de massameditatie op het moment van de boostermeditatie op het moment van de zonsverduistering op 20 april. Dus die dag kunnen we een deel van de meditatie gebruiken om al die negatieve zielscontracten te annuleren en teniet te doen die het proces behoorlijk zullen ondersteunen.

Hoshino: Oké. Dus het is meer dat we eerst de boostermeditatie doen en daarna misschien samen de aanroeping.

Cobra: Dit zal deel uitmaken van de boostermeditatie, eerst om de zielscontracten te verwijderen, die eigenlijk in de weg staan en nadat die contracten zijn verwijderd, zal er meer energie stromen. Het zal gemakkelijker zijn om de meditatie te doen en het zal ook helpen om meer mensen te verzamelen voor de hoofdactivering op 1 mei.

Hoshino: Ik begrijp het. Oké. Begrepen. Bedankt. Oké. En voor mijn laatste vraag, nu Pluto voor het eerst na meer dan 200 jaar Waterman binnengaat, hoe zal dat het planetaire bevrijdingsproces beïnvloeden?

Cobra: De overgang van Pluto door Waterman, die meer dan 20 jaar zal duren, is de overgang die de quarantaine zal openbreken. Het zal dus het einde zijn van de quarantaine Aarde. De planeet zal zich weer verbinden met de Galactische familie. Dit is het aspect dat dit zal laten gebeuren.

Hoshino: Ja. Dat is heel goed nieuws. Oké. Bedankt, Cobra. Bedankt voor je antwoorden. Ik geef het nu door aan Patrick.

Patrick: Oké. Dank je, Hoshino. En nu mijn deel. En mijn eerste vraag is dat de Taiwanese regering heeft verklaard dat mensen vanaf 22 februari kunnen stoppen met het dragen van maskers op de meeste plaatsen. De Japanse regering gaat COVID-19 verlagen naar hetzelfde niveau als de seizoensgriep vanaf 8 mei. Denken de Lichtkrachten dat deze 3 jaar durende pandemie dit jaar volledig zal eindigen?

Cobra: Men verwacht dat de Covid als ziekte nog steeds zal bestaan, maar het zal steeds minder ernstig zijn, en het zal steeds minder drama zijn dat door de duistere krachten wordt gebruikt om een valse pandemische situatie te creëren of om enige vorm van beperkingen op te leggen. Het zal gewoon een seizoensziekte zijn, vergelijkbaar met de gewone griep en niets meer en niets minder.

Patrick: Oh, heel goed. Oké. De volgende. In je blog update van februari 2022 presenteerde je twee scenario’s als onderbouwde gissingen en speculaties. Het eerste scenario is voor de gebeurtenis in 15 maanden, dat is mei 2023, 15 maanden tijdspanne vanaf februari 2022 en dan een snelle transformatie van de menselijke samenleving aan de oppervlakte tot de Galactische Impuls in 2025. Betekent dit dat als de gebeurtenis niet plaatsvindt in mei 2023, de volgende kans op de gebeurtenis pas na 2025 is?

Cobra: Nee, nee, nee. Mei 2023 is de demarcatielijn. De hoop was om het Evenement te laten plaatsvinden, om het Evenement door te drukken, vóór die demarcatielijn in mei. Dat zal niet gebeuren. Dus ik denk dat de Event plaatsvindt tussen mei 2023 en de opening van het grote portaal in augustus 2025. Dus dat is maar een gefundeerde gok. Het kan helemaal fout zijn. Het kan goed zijn. We zullen zien. Dit is slechts een schatting, maar het is uiterst onwaarschijnlijk dat zoiets kan gebeuren vóór de activering van het Portaal van Licht, die noodzakelijke stap naar de energievoorwaarden die nodig zijn voor de Event.

Patrick: Oké. Dus de volgende. Zou de Event kunnen plaatsvinden wanneer het causale vlak is gezuiverd en de fysieke ondergrondse putten zijn verwijderd, of is de activering van de Drakenvortexen vereist om de Gebeurtenis te laten plaatsvinden?

Cobra: Dit is geen vereiste.

Patrick: Oh, Oké. Dus de volgende vraag. Kunt u een boodschap geven van de Commandanten van de Plejaden zoals Semjase of Opgestegen Meesters zoals Astar Sheran voor de Lichtwerkers en Lichtstrijders bij het uitvoeren van hun missies op dit moment?

Cobra: Ik heb op dit moment geen speciale boodschap, maar ik weet dat ze de situatie in de gaten houden. Ze helpen zoveel ze kunnen, en ze verwijderen de duisternis. En na de Portal of Light komt er misschien ook nieuwe informatie van hen.

Patrick: Oh, heel goed. Oké. De volgende. In het vorige interview zei u dat de Light Force een nieuw protocol ontwikkelt voor individueel gebruik van de Mjolnir technologie. Is er een update over deze ontwikkeling?

Cobra: Nog niet, maar het komt misschien in de komende maanden.

Patrick: Oh, heel goed. Volgende vraag. Recentelijk zijn er veel AI-gestuurde chatbots en applicaties vrijgegeven voor het publiek. Maakt dit deel uit van het plan van de Cabal voor de Grote Reset?

Cobra: Ja. Eigenlijk zijn die AI-krachtige chatbots niet zo onschuldig. Ze oogsten gegevens van je, en ik raad het gebruik ervan ten zeerste af.

Deel 3: Verduidelijking 

Patrick: Oh, oké. Oké. Dus nu gaan we naar het volgende deel van ons interview. Het is ter verduidelijking. Dus de eerste vraag is dat we weten dat het universum door expansie en contractie kan gaan. Hoe kunt u hun betekenis en principes uitleggen volgens de spirituele wetenschap?

Cobra: Oké. Kun je deze vraag anders formuleren?

Patrick: Dus we weten dat het universum kan uitdijen en inkrimpen. Dus hoe kunnen we de betekenis van uitzetting en inkrimping uitleggen, en hoe het werkt volgens de spirituele wetenschap?

Cobra: Het is een ademhaling van het universum. Zoals ieder levend wezen is dit universum een levend wezen en het ademt in en uit. Dat is een eenvoudig antwoord hierop.

Patrick: Oké. Dus nu het universum steeds uitdijt en inkrimpt, moeten er geen vaste centrale punten zijn. Als het universum geen centraal punt heeft, hoe kunnen de Lichtkrachten dan de locatie van de Kosmische Centrale Zon bepalen?

Cobra: Oké. Het universum heeft eigenlijk de vorm van een Torus. Een Torus heeft, zoals je weet, geen centraal punt, maar wel een centraal ingangspunt. Dit is het punt waar de Kosmische Centrale Zon zich bevindt, en dat is het krachtigste ingangspunt van de hogere niveaus naar het fysieke vlak in dit universum.

Patrick: Oh, oké. Dus de volgende vraag, in “Unveiled Mysteries volume 5”, noemde de auteur de Indiase zonnegod, Surya. Het boek beschreef hem als een Groot Kosmisch Wezen. Kunt u zijn relatie met de Kosmische Centrale Zon uitleggen?

Cobra: Surya is eigenlijk de naam van de entiteit die onze fysieke zon belichaamt. Dat is het kosmische wezen dat onze fysieke zon in het zonnestelsel als fysiek lichaam heeft. En natuurlijk zoals alle sterren is ook onze zon in dit zonnestelsel verbonden met de Galactische Centrale Zon, en alle Galactische Centrale Zonnen zijn verbonden met de Kosmische Centrale Zon.

Patrick: Oké. Dus volgende vraag, als we globale leylijnen beschouwen als het meridiaanstelsel van de Aarde, kan de geomagnetische pool van de Aarde dan beschouwd worden als haar kundalini?

Cobra: Niet precies. De as tussen de zuid- en de noordpool is de as van Kundalini.

Patrick: Oké. De volgende. Taiwan heeft een van de dichtste Cintamani lichtnetwerken ter wereld. We hebben gemerkt dat de luchtkwaliteit in Taiwan opmerkelijk verbeterd is. Bovendien is Taiwan in drie jaar niet getroffen door een tyfoon. We hebben echter ook vastgesteld dat Taiwan kwetsbaarder is geworden voor droogte omdat we niet genoeg regen hebben door tyfoons. Hoe kunnen we het lokale cintamani net van Licht gebruiken om het klimaat van Taiwan te reguleren en meer evenwichtige regenval te behouden?

Cobra: Ja, eigenlijk moeten de mensen in Taiwan beslissen wat ze willen. Als ze geen tyfoons willen, is het erg moeilijk om wat regen te krijgen omdat het een subtropisch klimaat is. Dus zou je waarschijnlijk meer tyfoonsituaties moeten toestaan om meer druppels te krijgen. Niet de meest verwoestende, maar je zou wat van die activiteit op het eiland moeten tolereren. Dus dit is eigenlijk een groepsbeslissing. Het is een beslissing van mensen die daar wonen.

Patrick: Oké. Volgende vraag. Je zei dat Villa dei Vescovi eigenlijk een hemelvaartskamer is. Bedoel je dat de hele architectuur een Hemelvaartskamer is?

Cobra: Ja. De hele villa is in de Renaissance met opzet gebouwd als een Hemelvaartskamer. De heilige geometrie, de afmetingen, de plaatsing van de individuele kamers, de plaatsing van de villa op de vortex. Het is met opzet gedaan als een Ascensiekamer.

Patrick: Oh, heel goed. Dus hoe kunnen de Lichtwerkers deze villa gebruiken om hun eigen Ascensieproces te versnellen?

Cobra: Ga er gewoon heen en mediteer en kijk wat er gebeurt.

Patrick: Oh, heel goed. Volgende vraag. Waarom moeten we ons regenboogsterren voorstellen in de Godin Vortex meditatie? Wat voor soort energie brengen ze met zich mee?

Cobra: Dit is geheime informatie op dit moment, maar ik kan alleen maar zeggen dat dit de krachtigste spirituele technologie is op het oppervlak van de planeet op dit moment.

Deel 4: Toekomstplan 

Patrick: Oh, oké. Dus het volgende deel. Het is slechts een enkele vraag over het toekomstplan. Zouden er meer activeringen zijn in de tweede helft van dit jaar?

Cobra: Misschien wel, misschien niet. En zo ja, dan wordt het op het juiste moment aangekondigd.

Afsluitend 

Patrick: Oké. Heel goed. Dus nu bereiken we het einde van ons interview. Dus kunt u alstublieft een boodschap doorgeven aan alle Lichtwerkers en Lichtstrijders die heel hard werken om het Portaal van Lichtactivering te bevorderen.

Cobra: Ja. De Lichtkrachten en alle Lichtwezens in het universum stellen dat zeer op prijs. Dit is een grote hulp in het planetaire proces en in het kosmische proces. En er zijn er die dit niet bevorderen. En voor hen zal het goed zijn, als zij zich zo geleid voelen, om misschien 20 minuten van hun tijd te nemen om gewoon te mediteren. En het kan geen kwaad. Het kan de dingen alleen maar beter maken.

Patrick: Oh, heel goed. Dus, oké. Nu, ik denk dat we een zeer goed interview hebben. Hartelijk dank.

Ja, dank je Cobra. Bedankt voor je tijd.

Terry: Dank je wel.

Cobra: Graag gedaan.

Vertaald door Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 18 april 2023 in Cobra, Interview met Cobra NL, Meditatie

 

Tags: , , ,

Een nieuw Cobra interview en een Portal of Light Booster meditatie, 15 april 2023

Dit blog bericht van Cobra begint met de vermelding van het interview, hier is het transcript in Engels – de Nederlandse vertaling wordt hierna gepubliceerd, en geeft links naar alle vertalingen die inmiddels al zijn verschenen.

Daarna wordt melding gemaakt van de booster meditatie.

Onze Portal of Light Booster meditatie zal dienen als hulpmiddel om ons te helpen de kritieke massa te bereiken op 1 mei, en dat zal gebeuren op het moment van de totale / hybride zonsverduistering op

19/20 april 2023, in Nederland om 6.17 uur

De exacte tijd van de meditatie zal zijn om 4:17 uur UTC op 20 april, en de tijd voor uw tijdzone staat hier.

Geleide meditatie video voor de booster meditatie is hier.

Instructies:

Gebruik je eigen techniek om je in een ontspannen staat van bewustzijn te brengen.

 1. Verklaar je intentie om deze meditatie te gebruiken als instrument om de kritieke massa van 144.000 mensen of meer die mediteren voor onze Portal of Light activering te bereiken.
 2. Roep de Violette Vlam van zijn primaire bron op om een cirkel van bescherming om je heen te plaatsen tijdens en na de meditatie. Vraag het om alles wat het Licht niet dient te transmuteren.
 3. Visualiseer een zuil van schitterend wit Licht die van de Kosmische Centrale Zon uitgaat, dan verdeeld wordt over de Centrale Zonnen van alle sterrenstelsels in dit universum, dan binnenkomt via de Galactische Centrale Zon van onze Melkweg, dan door onze Melkweg gaat, dan ons Zonnestelsel binnengaat en door alle wezens van Licht binnen ons Zonnestelsel gaat en dan door alle wezens op de planeet Aarde en ook door je lichaam naar het centrum van de Aarde.
 4. Visualiseer dat dit Licht de Zielsterchakra’s van miljoenen en miljoenen mensen activeert en hen de mogelijkheid biedt zich aan te sluiten bij de activering van het Portaal van Licht. Visualiseer dat degenen die zich zo geleid voelen daadwerkelijk deelnemen, dat hun aantal de kritieke massa ver overschrijdt, en dat de activatie zelf een enorm positief helend effect heeft voor alle voelende wezens op Aarde en de positieve tijdlijn stabiliseert. Visualiseer dat iedereen die deelneemt aan de meditatie beschermd en geïnspireerd is.

Vertaald door Veronica

 
2 reacties

Geplaatst door op 18 april 2023 in Cobra, Meditatie

 

Tags: , , ,

Interview met Cobra over tachyon kamers – 2e deel, 6 maart 2023

Het interview met Cobra is geïnitieerd door Jardin des Pleiades, en bevat twee delen:

Link naar de video van het interview

Rhona:

Hallo, iedereen. Ik ben Rhona van Eric’s tachyon kamer bij Poitiers in Frankrijk. We hebben elkaar eerder gesproken. We gaan dit interview vandaag houden als onze tweede aflevering over tachyon kamers, waarin we verder gaan met het begrijpen van tachyon kamers. We raden mensen aan die het eerste interview hebben gehoord… die het eerste interview nog niet hebben gehoord, het te beluisteren voordat ze naar dit interview luisteren, en de link zal worden gegeven nadat we klaar zijn. Dus hartelijk dank voor het aanvaarden van dit interview over tachyon kamers, dat zal worden verdeeld in twee delen, geschiedenis en Genesis, en hoe het werkt en de behandelingen. Dus laten we beginnen. Hoe lang bestaan tachyonskamers al in het universum?

Cobra:

De tachyon kamers bestaan al minstens honderden miljoenen jaren, sinds de tijd dat de geavanceerde kosmische beschavingen tachyons hebben ontdekt en gebruikt voor tachyon kamers.

Rhona:

Oké. Welke verschillende beschavingen van galactische wezens gebruiken tachyonkamers?

Cobra:

Ik zou zeggen dat alle galactische beschavingen die een bepaalde drempel van evolutie bereiken, spiritueel en technologisch, tachyons gebruiken, omdat tachyons de deeltjes zijn die zeer direct verbonden zijn met de Bron en eigenlijk de eerste gemanifesteerde materie in dit universum zijn.

Rhona:

Oké. En op dit moment, wat doet het gebruik van een tachyon kamer voor individuen, wetende dat ze worden bediend door deze zeer spiritueel geëvolueerde wezens?

Cobra:

Het helpt in een spirituele evolutie van die individuen die de tachyon kamer gebruiken. En natuurlijk helpt het ook bij de genezing van hun situatie, hun lichaam, hun emoties, hun geest, hun hele samenstelling.

Rhona:

Oké. Verschillen tachyon kamers afhankelijk van welke verschillende galactische beschaving ze gebruikt?

Cobra:

Natuurlijk kan het eigenlijke ontwerp variëren, maar de basistechnologie, er zijn weinig principes gebaseerd op geavanceerde fysica die niet veranderen.

Rhona:

Oké. Wanneer kwamen de eerste tachyon kamers op Aarde?

Cobra:

Eigenlijk waren ze hier ook al honderden miljoenen jaren geleden, toen er eerdere kosmische beschavingen de Aarde bezochten. Maar meer recent waren ze hier aanwezig in Atlantis.

Rhona:

Oké. Welke beschavingen brachten hen naar de Aarde?

Cobra:

Zowel Pleiadiërs als Siriërs hebben hen in Atlantis naar de Aarde gebracht.

Rhona:

Oké. En waar, waar zouden ze kunnen komen? In wat voor soort locatie?

Cobra:

Ze werden gebruikt in genezingstempels, in inwijdingstempels en ook in sommige privéhuizen.

Rhona:

Oké. Zijn ze verdwenen toen de quarantaine werd ingesteld?

Cobra:

Wat er gebeurde was dat de kwantumverbinding tussen de oppervlakte van de planeet en het tachyonveld werd verbroken. Dus die verbinding was weg en tachyonkamers waren niet meer bruikbaar. Sinds de quarantaine was ingesteld, waren er nog enkele gedeeltelijk functionerende tachyonkamers, vooral in de tempels, maar dit alles is verdwenen, dit alles is ongeveer 2000 jaar geleden volledig vernietigd.

Rhona:

Oké. Laten we verder gaan met het onderwerp piramides. Zijn er tegenwoordig piramides die een bepaald percentage activering hebben?

Cobra:

Ik zou zeggen dat de piramides die in Atlantis werden gebouwd, bijvoorbeeld de Grote Piramides in Egypte, nog steeds enige restverbinding hebben met het tachyonsveld.

Rhona:

Verbinden de tachyon kamers zich energetisch met piramides, tempels en andere constructies die energetisch sterk zijn?

Cobra:

Alle tachyon kamers die wij bouwen zijn verbonden met het planetaire Lichtgrid, dus ze zijn allemaal ook verbonden met de tempels en piramides en andere locaties.

Rhona:

En, en wat is het doel hiervan?

Cobra:

Om het Lichtnetwerk rond de planeet te versterken.

Rhona:

Oké. Kunt u ons in verband met tachyon energie vertellen over de Maya’s en andere verbonden beschavingen? Wat is of was hun verbinding met de Bron en tachyon energie?

Cobra:

De Maya’s waren verbonden met de Pleiadiërs en zij wisten tot op zekere hoogte van het bestaan van de tachyon kamers.

Rhona:

Ah, oké. Dus ze waren verbonden. Op dit moment, wat is de link? De energetische regel tussen de tachyon kamers en Agartha?

Cobra:

In het Agartha netwerk zijn er op dit moment veel tachyon kamers vrij actief en ze ondersteunen het planetaire Lichtnetwerk.

Rhona:

Oké. En is er een bepaald type tachyon kamer in Agartha?

Cobra:

Zij gebruiken enkele tachyon kamers die gebaseerd zijn op oude Atlantische technologie, en er zijn, in enkele zeldzame gevallen, ook Pleiadische tachyon kamers die daar bestaan.

Rhona:

Oké. En wat is de interactie tussen de tachyon kamers op het oppervlak van de planeet en het portaal in het centrum van de Aarde?

Cobra:

De tachyon kamers zijn zowel verbonden met, ik zou zeggen, bron van tachyon veld hoog in de lucht, en zijn ook verbonden met het portaal in het centrum van de Aarde en dit creëert een zuil van tachyon energie, die door de kamer stroomt.

Rhona:

Oké. Nou, bedankt voor het eerste deel van dit interview, en op naar het volgende, dat iets langer zal zijn. Dus hoe het werkt en behandelingen. Tachyon kamer technologie, zoals je net zei, is erg oud. Dus waarom is tachyon kamer technologie pas onlangs beschikbaar gemaakt?

Cobra:

Omdat de mensheid er nog niet klaar voor was. Het werd de mensheid al eerder aangeboden, maar er was geen interesse. Het was niet, er was geen ontvankelijkheid. Dus zodra het bewustzijn er klaar voor was, konden tachyon kamers zich over de wereld verspreiden.

Rhona:

Logisch. Dus wanneer, over een ander onderwerp, wanneer een cintamani steen wordt begraven, wordt daar ook een engelachtig wezen verankerd, wat is dan het rolverschil tussen deze twee soorten engelachtige wezens? Die in de tachyon kamer en die van een cintamani steen?

Cobra:

Engelenwezens die met de tachyonkamers werken zijn gericht op genezing van een mens, die in de tachyonkamer aan het genezingsproces wordt onderworpen. En de cintamani stenen engelen zijn meer gericht op het verankeren van het Licht in het planetaire raster.

Rhona:

Oké. En wat is de rol van de tachyon kamer en de Mjolnir technologie?

Cobra:

Het is niet het hoogste doel om deze vraag te beantwoorden.

Rhona:

Oké. Dus ik stel me voor dat tachyon kamers op Aarde verbonden zijn. Wat is het doel van deze verbinding, en is het zoiets als de verbinding tussen Boeddhische zuilen?

Cobra:

Zoals ik al eerder zei, is het doel van deze verbinding om het planetaire Lichtrooster te versterken en te vergroten. Ja.

Rhona:

Staan ze ook in verbinding met de andere tachyonkamers in de hele melkweg?

Cobra:

Ja. Alle tachyon kamers als onderdeel van het planetaire energieraster zijn verticaal verbonden met het tachyon kamer netwerk, of ik, ik zou zelfs zeggen, met het galactische netwerk van Licht, dat in de hele melkweg bestaat.

Rhona:

Oké. En hoe helpen tachyon kamers wezens uit de onzichtbare wereld?

Cobra:

Ja, wezens uit de onzichtbare wereld kunnen zich soms verbinden met de tachyon kamer. Maar aangezien de meeste van die wezens ver weg in de natuur bestaan, ver weg van menselijke nederzettingen, is het niet zo vaak.

Rhona:

Hmm. Oké. De tachyon kamer is technologie. Het kan worden beschouwd als de aanpassing van een zeer delicate, nauwkeurige klok. De bewaker van de kamer staat garant voor de goede werking ervan, door niets aan te raken dat in de kamer zit, en door geen andere elementen toe te voegen, als dat gedaan is, werkt de kamer perfect. Kan een tachyon kamer worden aangetast door het duister, en zo ja, hoe?

Cobra:

De tachyon kamer kan, als je hem niet verandert, niet door het duister worden aangetast. Maar als je een van de elementen verandert, is de basisbescherming van de kamer natuurlijk weg.

Rhona:

Ja. Logisch. Verwijdert de tachyon kamer tijdens een sessie de volgende entiteiten: reptielachtigen, onstoffelijke zielen (mens en dier), entiteiten gerelateerd aan hekserij, gedachtevormen, egregoren, elementalen, entiteiten gerelateerd aan ziekte, de onzichtbaren op het geestvlak? Zijn er nog andere entiteiten die door de kamer verwijderd kunnen worden?

Cobra:

De tachyon kamer kan al die entiteiten tijdens de healingsessie verwijderen. En dit is een van de sterke punten van de kamer. Dit is een van de belangrijkste aspecten van de kamergenezing.

Rhona:

Oké. Dus gebreken die we hebben in onze verschillende energielichamen, waardoor deze entiteiten blijven hangen, worden niet gesloten tijdens een sessie. Dus één sessie is niet genoeg om ons in de toekomst te beschermen tegen nieuwe aanvallen. We moeten regelmatig aan onszelf blijven werken. Bent u het hiermee eens?

Cobra:

Natuurlijk kan één healingsessie niet al onze problemen oplossen die zich in dit leven en in vorige levens hebben opgehoopt, maar als je een paar regelmatige sessies neemt, zul je zeker een behoorlijke verbetering ervaren.

Rhona:

Prachtig. Onze energetische herinneringen, onze lage frequenties, huidig leven, vorig leven, transgenerationeel collectief bewustzijn, oefenen een energetische aantrekkingskracht uit. Eenmaal getransmuteerd vinden deze attracties niet meer plaats. Zo beïnvloeden we een positievere toekomst voor onszelf. Klopt dit?

Cobra:

Ja.

Rhona:

Oké. Dus na een sessie in de tachyon kamer wordt onze eigen energie verhoogd. Welk niveau kunnen we bereiken?

Cobra:

Er is geen limiet. Het ligt aan ons, aan onze vrije wil en onze bereidheid om de genezing te accepteren.

Rhona:

Oké. Dus alle mensen die de (tachyon) kamer gebruiken dragen bij aan het verhogen van de trilling van de Aarde en haar bewoners en ook aan haar bevrijding?

Cobra:

Ja, natuurlijk.

Rhona:

Prachtig. Dus, uit nieuwsgierigheid, wat als we een tachyon sessie zouden doen voor iemand die het fysieke vlak lang geleden heeft verlaten? Hoe kan de tachyon kamer met hen werken?

Cobra:

Dat is mogelijk. Die gedesincarneerde persoon kan de healing in een tachyonskamer zoeken, bijvoorbeeld als hij of zij moeite heeft om over te steken naar de hogere niveaus, om gehechtheden aan de aarde los te laten en om innerlijke problemen op te lossen, dat kan ook helpen.

Rhona:

Oh, zo, dus hoe kan dat?

Cobra:

Je kunt, je moet een ceremonie doen voor of een korte meditatie voor de healing sessie, en dat wezen uitnodigen als je weet, als hij… een van de, van je geliefden, die eerder is overleden, je nodigt hem of haar gewoon uit naar de, naar de kamer op een bepaalde afgesproken tijd. En de kamer zal zijn werk doen.

Rhona:

Zou de persoon in de tachyon kamer zijn met de overledene of zou de overledene alleen zijn?

Cobra:

Beide opties zijn mogelijk. Het is aan jou.

Rhona:

Oké. Dus wat gebeurt er tijdens iemands allereerste sessie en de allereerste verbinding met de kamer?

Cobra:

In de eerste sessie scant het Lichtwezen meestal het energieveld van die, en het fysieke lichaam van die persoon en past de helende frequentie aan en doet de eerste helende sessie.

Rhona:

Dus is dit mogelijk de reden waarom mensen in de eerste of tweede sessie heel vaak feedback geven dat ze dan de sterkste gevoelens hebben, maar soms is dat niet het geval?

Cobra:

Meestal zijn mensen nog niet zo lang blootgesteld aan tachyon energie, en de eerste blootstelling is natuurlijk meestal de meest intense. Het is alsof je een paar dagen geen water hebt gedronken, en de eerste druppel water is natuurlijk het meest intens.

Rhona:

Oké. Dus tijdens de sessie maakt de persoon contact met de verschillende lichtfrequenties. Kunnen zij zich hier gemakkelijk opnieuw mee verbinden door te mediteren of door emotioneel en mentaal los te laten? In de toekomst?

Cobra:

Dat kan tot op zekere hoogte, maar zonder de hulp van de kamer zullen zij enige tijd nodig hebben, enige oefening, regelmatige beoefening van meditatie bijvoorbeeld, om die frequentie vast te houden.

Rhona:

Oké. Een opmerking van onze vriend, Dr. Mac Namara. Hij zegt, ik heb wonderbaarlijke ontwikkelingen gezien bij sommige mensen, en er lijkt een verandering te zijn in het zwaartekrachtveld, en zelfs de tijdlijn die de cliënt ervaart, de tijd lijkt aanzienlijk te versnellen of te vertragen, zelfs na slechts één sessie. Mensen lijken veel meer te gloeien en sprankelende ogen te hebben. Kunt u ons vertellen over het verlengen van de tijd in de kamer met mensen voor ernstige ziekten? En als het mogelijk is, hoe lang zou u dan aanraden?

Cobra:

Normaal gesproken zou ik dat niet aanraden, omdat de toegewezen 20 minuten de optimale tijd is voor de mens om die hoeveelheid tachyon energie te integreren. Dus ik zou niet aanraden dit te verlengen.

Rhona:

Oké. Oké, perfect. Kunt u ons uitleggen hoe dieren energetisch werken in relatie tot mensen?

Cobra:

Kunt u deze vraag herformuleren?

Rhona:

Maar dieren, als ze een tachyonsessie doen, lijken ze, er lijkt een andere energetische reactie te zijn of een eenvoudigere, maar heeft u, heeft u hier ervaring mee?

Cobra:

Ja, meestal is het mentale lichaam van de dieren veel minder ontwikkeld en staan ze veel meer in contact met hun emotionele lichamen. Dus op een bepaalde manier zijn ze in staat om de energie directer en duidelijker en eenvoudiger te voelen, en ze hebben minder of, of bijna geen psychologisch verdedigingsmechanisme. Dus genezing voor dieren is gewoonlijk gemakkelijker en korter.

Rhona:

Dus wat krijgen ze als ze in de tachyon kamer worden gezet?

Cobra:

Nogmaals, het herstelt hun fysieke gezondheid, vitaliteit en energieveld komt in balans.

Rhona:

Oké. En hoe werkt het op het niveau van de groep dierlijke zielen?

Cobra:

Als een dier van een bepaalde dierenziel in de kamer komt, helpt dit de evolutie van de hele zielengroep van dat bepaalde dier.

Rhona:

Oké. De situatie hier op Aarde met implantaten, zwarte gaten en de primaire anomalie belemmert onze vooruitgang, onze genezing. Het is alsof een deel van ons werk wordt opgepot. Zodra de gebeurtenis plaatsvindt en de implantaten allemaal zijn verwijderd, zullen we dan eindelijk toegang hebben tot alle vruchten van onze hartenarbeid?

Cobra:

Ja. Eindelijk, na de Event of wanneer de dingen beter worden, zullen we eindelijk wat tastbare resultaten krijgen. En al het werk dat we gedaan hebben is niet voor niets geweest.

Rhona:

Kunt u uitleggen hoe duistere krachten ons genezingsproces belemmeren? Wanneer we in sommige gevallen bepaalde frequenties hebben geherharmoniseerd?

Cobra:

Meestal als we een bepaald niveau hebben bereikt, proberen ze aan te vallen om de trillingsfrequentie weer te verlagen.

Rhona:

Oké. En bestaan er tachyon kamers op een etherisch vlak of op een astraal vlak?

Cobra:

De tachyon kamers van de geavanceerde beschavingen bestaan zowel op fysieke, etherische, astrale, mentale vlakken.

Rhona:

Oké. En hoe verschillen ze van de tachyon kamers die we op Aarde kennen?

Cobra:

Oké. De tachyon kamer die we op Aarde hebben is de, ik zou zeggen de gemakkelijkste, eenvoudigste versie van de tachyon kamer, die geschikt is voor het stadium van ontwikkeling van de oppervlakte planetaire situatie. De tachyon kamers die de Lichtkrachten hebben zijn meestal veel geavanceerder.

Rhona:

Oké. En kunnen onze astrale lichamen in deze kamers gaan terwijl we slapen?

Cobra:

Ja.

Rhona:

Prachtig. In een tachyon kamer na een sessie zei iemand dat hij nog nooit zo’n zuiver kanaal had gezien. Kunt u de zuiverheid van de kracht van het kanaal voor de kamer naar de Bron verklaren?

Cobra:

Ja. Het is eigenlijk het zuiverst mogelijke kanaal omdat het gebaseerd is op een kwantumverbinding tussen de Bron, de bron van het tachyonveld en de kamer, dus dit is het zuiverst mogelijke kanaal op dit moment op het oppervlak van de planeet.

Rhona:

Oké. Sommige tachyonkamers voegen een kwantumfluctuatieresonator en/of een Pleiadische Sterrenpoort toe tijdens de sessie. Dat zijn de enige extra voorwerpen die op de vloer van de kamer kunnen worden geplaatst. Wat levert het werken met de kwantumfluctuatieresonator op voor de sessie?

Cobra:

Het harmoniseert het kwantumveld, wat tot op zekere hoogte de efficiëntie van de kamer verhoogt.

Rhona:

En wat levert het werken met de Pleiadische Sterrenpoort op voor de sessie?

Cobra:

Het brengt extra Pleiadische energie naar de sessie omdat de tachyon kamer zelf een Pleiadische technologie is, en de Pleiadische sterrenpoort maakt hem een beetje efficiënter, dus dit wordt ook aanbevolen.

Rhona:

Oké. Waarom raadt u aan geen voorbereiding te doen vlak voor, tijdens of vlak na de sessie?

Cobra:

Voor de sessie kun je een voorbereiding doen als je dat wilt, zoals een korte meditatie. Maar het is niet verplicht. Mensen kunnen hun eigen begeleiding hierbij gebruiken.

Rhona:

En adviseert u mensen om op dezelfde dag geen andere behandelingen te doen, zelfs niet een paar dagen ervoor of erna, of is het geen probleem om verschillende dingen op dezelfde dag te doen?

Cobra:

Het is niet extreem aan te raden, omdat de tachyon energie op zichzelf volledig efficiënt werkt. Maar als je andere behandelingen moet doen, is dat oké, maar doe ze dan gewoon niet… Ik zou zeggen: geef het integratieproces minstens een paar uur de tijd om in ieder geval tot op zekere hoogte voltooid te zijn voordat je andere behandelingen op dezelfde dag doet.

Rhona:

Mm-Hmm. Oké. Veel tachyon kamers over de hele wereld hebben onlangs een scherpe daling in het aantal klanten gehad, sinds de herfst van 2022. Weet je waarom?

Cobra:

Ja, er was een sterke aanval van de duistere krachten tegen de tachyon kamers, omdat ze erg succesvol werden en ze probeerden het aantal bezoeken te verminderen omdat mensen genezen werden. Problemen werden opgelost.

Rhona:

En zijn de Krachten van het Licht zich hiervan bewust en welke acties hebben zij ondernomen of kunnen zij ondernemen om ons te helpen de situatie op te lossen?

Cobra:

Ja, zij zijn zich hiervan bewust. Zij geven begeleiding aan sommige mensen. En een deel van deze begeleiding is dit interview, omdat het een duidelijker begrip zal geven van wat de tachyon kamers zijn en mensen beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over de tachyon kamers.

Rhona:

Dank je. Laten we even kijken naar de medische bedden. Als de Event voorbij is en ze beschikbaar zijn, wie zorgt er dan voor de medische bedden? Zullen het individuen zijn die dat willen, of specialisten zoals artsen, galactische wezens?

Cobra:

Oké. De eerste medische bedden zullen worden geïntroduceerd na de Event, en ze zullen worden gegeven aan, ik zou zeggen, gekwalificeerd personeel. Ze zullen een korte training ondergaan en ze zullen worden gecontroleerd dat hun… ik zou zeggen persoonlijkheidsstructuur zal worden gecontroleerd tegen innerlijke corruptie en op zo’n manier zal dit netwerk exponentieel groeien totdat het de kritische massa bereikt. Zodat mensen aan de oppervlakte echte genezing kunnen krijgen.

Rhona:

En in wat voor soort structuren zullen ze beschikbaar zijn?

Cobra:

Kun je deze vraag herformuleren?

Rhona:

Zal het in ziekenhuizen zijn? Zal het in speciale plaatsen zijn? Zullen er medische centra zijn of zal het helemaal apart zijn?

Cobra:

Dit zal via verschillende kanalen gaan. Het zal via officiële kanalen gaan, via ziekenhuizen, via genezingscentra, via spirituele genezingscentra, naar privé huizen, naar privé bedrijven. Het zal een combinatie van dit alles zijn.

Rhona:

Oké. We hebben het regelmatig over het werk met de tachyon kamers aan de harmonisatie van onze verschillende energetische lichamen. Laten we nu eens kijken naar wat de kamer ons kan brengen vanuit een ander gezichtspunt. Bijvoorbeeld, sommige mensen zeiden tijdens de sessie of zelfs na de sessie dat ze informatie-downloads ontvangen, maar dat ze het gevoel hebben dat ze er geen toegang toe hebben. Kunt u hierop ingaan?

Cobra:

Oké. Tijdens de tachyon healing sessie proberen de Lichtkrachten een energiekanaal te creëren met die specifieke persoon. En soms proberen ze informatie te sturen en op basis van het bewustzijn van dat wezen dat die persoon geneest, bepaalt het hoe succesvol die persoon zal zijn in het ontvangen van de download.

Rhona:

En wat kan de kamer ons brengen naast fysieke verbetering?

Cobra:

Het kan emotionele genezing brengen, energetisch herstel, helderheid van de geest en spirituele verbinding.

Rhona:

Dank je. Op dit moment zijn er talloze aardbevingen over de hele wereld. Er waren er twee in Turkije, een begin februari en de andere eerder deze week. En eind januari vertelde u ons dat het oude Atlantische Lichtnetwerk opnieuw werd geactiveerd. En dat een zeer belangrijk aspect van dit proces de reactivering is van de oude Atlantische Godinnenvortexen en dat deze verbonden zijn met de oude Atlantische evenaar. Houden de aardbevingen in Turkije verband met deze reactiveringen?

Cobra:

Dit is één aspect hiervan. Ze zijn hiermee verbonden en ook met sommige geopolitieke situaties. En natuurlijk, helaas volgens de bronnen, vonden ze niet op natuurlijke wijze plaats.

Rhona:

Oké. Dus, kun je uitleggen wat er gebeurt met de heteluchtballonnen in Noord-Amerika en China?

Cobra:

Het is een geopolitiek spel om het juiste klimaat en voorwaarden te creëren voor de wereldoorlog. Dit is wat ze willen.

Rhona:

Oké. Dus, heel erg bedankt. Dit is het einde van het einde, het interview. Heb je nog een boodschap voor ons en voor de lente van 2023?

Cobra:

Oké. De lente van 2023 is een extreem uitdagende tijd en een extreem veelbelovende tijd. Dus laten we allemaal werken om zoveel mogelijk Licht te verankeren zodat de maximale positieve tijdlijn gemanifesteerd wordt. Grote dingen zijn mogelijk, maar we moeten onze focus houden. En overwinning van het Licht!

Rhona:

Geweldig. Dus nogmaals, hartelijk dank dat u deze tijd met ons neemt. Ik wil ook Gwen van jardin des pléiades in Bretagne, Frankrijk, bedanken voor het organiseren van dit tweede interview. Eric voor de technische ondersteuning van de tachyonkamer bij Poitier in Frankrijk en alle tachyonkamerbewakers die werken aan het ontstaan van de nieuwe wereld. Tot ziens, Cobra. En we eindigen met muziek.

Cobra:

Oké. Bedankt. Bye-Bye.

Rhona:

Dank je.

Vertaald door Veronica

 
5 reacties

Geplaatst door op 11 maart 2023 in Cobra, Interview met Cobra NL

 

Tags: , , ,

Cobra Interview over Godinnentempel Project door WLMM, IGAG en Japan Prepare for Change Official, februari 2023

We Love Mass Meditation, International Golden Age Group en Prepare for Change Japan Official organiseerden een nieuw interview met Cobra om te praten over het Godinnentempel Project en de laatste stand van zaken over planetaire bevrijding.

Hier is de opname van het interview op ons YouTube kanaal.

Speciale dank aan de International Golden Age Group en PFC Japan Official voor hun grote steun bij dit interview.

Hieronder het transcript van het interview:

Hoshino: Hallo iedereen. Vandaag is het 31 januari 2023. Mijn naam is Hoshino, en ik ben hier weer met mijn grote vrienden, Patrick en Jedi, die vertegenwoordiger zijn van de International Golden Age Group, evenals Terry van Japan PFC Official. We zijn hier voor een nieuw interview met Cobra, met zeer goede vragen over het Goddess Temple project en vragen over de recente situatie update. Zonder verder oponthoud, laat ik Terry de vragen stellen.

Deel 1: Situatie-update

Terry: Je zei in de post “De terugkeer van de spirit” dat wanneer het zwarte gat van de implantaten en van het omgekeerde raster op het oppervlak van de planeet worden verwijderd en onder hun kritische massaniveau komen, de positieve spirituele energie van het boeddhistische vlak weer zal beginnen neer te slaan op mentale, astrale en etherische en fysieke vlakken op het oppervlak van de planeet. Wat is het verband tussen de positieve energie en de hemelbubbels?

Cobra: Oké. Deze positieve energie zal komen van de Galactische Centrale Zon en eigenlijk ook van de Kosmische Centrale Zon, en zal eerst geleidelijk en dan exponentieel toenemen, en het zal hemelbubbels beginnen te creëren, die eerst onmerkbaar zullen zijn omdat ze zo klein zijn. Maar die bellen zullen eigenlijk bellen zijn van pure energie zonder anomalie, en op een gegeven moment zullen ze merkbaar worden.

Terry: Ik begrijp het. Dus dat betekent dat de positieve energie de bron is voor de bellen van de hemel?

Cobra: Ja.

Terry: Oké, geweldig. Oké, volgende vraag. Dus zodra deze positieve energie begint neer te slaan op alle vlakken van de Aarde, betekent dit dan dat boeddhistische zuilen 24 uur per dag, 7 dagen per week over de hele wereld verankerd zullen zijn?

Cobra: Nee, want de mensen zullen nog steeds boeddhistische zuilen moeten verankeren op het oppervlak van de planeet. Actieve deelname van mensen zal nog steeds nodig zijn om die energie op de planeet te verankeren.

Terry: Ik begrijp het. Dus hoewel de hemelbubbels er zijn op het oppervlak van de planeet, moeten we nog steeds onze positieve acties ondernemen voor de boeddhistische zuilen.

Cobra: Ja. En we moeten die energie verankeren. De energie zal zichzelf niet verankeren. Het zal er zijn, maar we moeten het gebruiken en op een positieve manier gebruiken.

Terry: Ik begrijp het. Oké. Begrijp het. Nu de put onder DARPA het laatste bolwerk van de duistere krachten is, betekent dit dat er geen andere bolwerken van de duistere krachten zijn die opgeruimd moeten worden?

Cobra: Natuurlijk zijn er andere bolwerken, deze put onder DARPA is het bolwerk van de Chimera groep, maar er zijn vele andere Cabal, Illuminati georiënteerde bolwerken aan de oppervlakte, in de militaire bases en andere locaties.

Terry: Oké.

Cobra: Die zullen worden ontruimd als de Event plaatsvindt.

Terry: Dus dat betekent dat als we net klaar zijn met het opruimen van het DARPA probleem, dat we dan geen andere opruiming nodig hebben van de andere duistere krachten op het oppervlak van de planeet vóór de Event?

Cobra: Deze DARPA-put is een zeer krachtig bolwerk, en wanneer dit zal worden opgeruimd, zal het een enorme doorbraak zijn die de heerschappij van de Cabal op het oppervlak van de planeet gewoon zal doen instorten.

Terry: Geweldig. Dat is interessant. Hartelijk dank. De volgende vraag, u zei dat het hele universum zal opstijgen tot één grote regenboogbal van Eenheid aan het einde van de volgende kosmische cyclus. Kunt u specifiek uitleggen wat dat betekent?

Cobra: Het betekent dat alle aspecten van het universum met elkaar verbonden zullen zijn en geïntegreerd in één geheel. Geest en materie zullen worden geïntegreerd. Alle individuele wezens zullen verbonden zijn met iedereen en met al het andere. Dus het zal één grote onderling verbonden schepping zijn zonder scheiding.

Terry: Dus dat betekent dat er bijvoorbeeld geen mensen op de Aarde zullen zijn en geen mensen op de andere planeten. Dus er is geen verschil?

Cobra: Dit is de volgende kosmische cyclus. Dit is over miljarden jaren. (Ik denk dat de meeste mensen zich niet eens kunnen voorstellen wat dat betekent. (Oké) Het zal een compleet andere schepping zijn.

Terry: Oké, geweldig. Kunnen we ons nu bewust verbinden met een tunnel van licht? Zo ja, hoe kunnen we dat doen?

Cobra: Theoretisch is dat mogelijk. Mensen die in de ongerepte natuur zijn en als ze mediteren, kunnen zich daar al mee verbinden.

Terry: Oké, geweldig. Vorig jaar was er dus een enorme escalatie tussen de Chimera-groep en de Lichtkrachten op 15 oktober. Kunt u in het kort beschrijven wat de Chimera-groep op die dag deed?

Cobra: Ik kan niet in details treden, maar ik zou alleen willen zeggen dat de Chimera-groep een bepaalde grens overschreed die niet overschreden mocht worden, en dit veroorzaakte een onmiddellijke reactie van de Licht Strijdkrachten. Ze namen een vrij groot risico, en dat heeft zich uitbetaald.

Terry: Ik begrijp het. Oké. Dus het betekent dat er geen tegenaanval van hen was?

Cobra: Ze waren zo geschokt. De duistere krachten waren zo geschokt dat ze geruime tijd niet konden aanvallen. Ze hadden tijd nodig om te hergroeperen en ze vielen aan, maar weken later. Ik bedoel, op dat moment waren ze gewoon in complete shock dat zoiets zelfs maar mogelijk was. (Ze konden zich niet voorstellen dat de Lichtkrachten zoiets zouden doen.

Terry: Wow. Geweldig. Oké. Vervolgens, hoewel er een anti-Chimera expertteam in de Andromeda Melkweg is, waarom namen zij niet deel aan de planetaire bevrijding totdat de situatie rond de Aarde vorig jaar bijna uit de hand liep?

Cobra: Het is omdat de Lichtkrachten die betrokken zijn bij de bevrijding van deze planeet door hun eigen proces moesten gaan om genoeg moed te verzamelen om… zodat zij in staat zullen zijn om samen te gaan met het Andromedaanse team, want die mensen zijn echt moedig en hebben geen angst en er moet een bepaald proces zijn. Mensen… Licht Krachten individuen die aan de bevrijding werken moesten hun trauma’s en hun situatie opruimen tot het punt waarop ze met het Andromedaanse team konden samenwerken.

Terry: Ik begrijp het. Dus dat betekent dat de Andromedanen op dat moment moediger waren dan de mensen in het team?

Cobra: Ja. ja, natuurlijk. Moediger dan de mensen die in die tijd op aarde rondliepen.

Terry: Oké, geweldig. Oké, volgende vraag. In “De Godin Evenaar” post, noemde je een plaats genaamd “Qubbet el Bedawi”. Is dat hetzelfde als “Qubbet el-Hawa” of “Koepel van de Wind” in Egypte?

Cobra: Nee.

Terry: Oh, het is anders. Hmm. Ik begrijp het. Oké. Is er een beroemde Aziatische stad in de buurt van de oude Atlantische evenaar?

Cobra: Ik zal het uitleggen. Er waren veel poolverschuivingen in het verleden en veel Atlantische evenwichten. De evenaar waar ik het in mijn laatste bericht over had, was de evenaar die 25.000 jaar en meer voor de huidige tijd op deze planeet aanwezig was. En toen was er een poolverschuiving, en toen was er een andere Atlantische evenaar, die ik enkele jaren geleden in mijn bericht noemde. Maar deze Atlantische evenaar, die hier was tot 25.000 jaar geleden, is nog belangrijker omdat hij verbonden was met de moederschepen van de Galactische Confederatie, en deze evenaar loopt niet door Azië. Dus zijn er geen beroemde Aziatische steden in de buurt van deze evenaar.

Terry: Oh, oké. Begrepen. De Godin vortices schijnen zich voornamelijk in het Europese continent te bevinden. Betekent dit dat er meer mannelijke wervelingen in Azië zijn?

Cobra: Eigenlijk zijn er veel mannelijke leylijnen in Azië en draken-leylijnen, en zij zullen een grote rol spelen in de Event en na de Event, maar het is nog niet de tijd om daarover te praten.

Terry: Ik begrijp het. Maar er zijn ook vrouwelijke vortices in Azië?

Cobra: Ja, natuurlijk.

Terry: Oké, geweldig. Je noemde Planck sterren bij de december update vorig jaar. Kunt u de relatie beschrijven tussen Plancksterren en de enorme kwantumovergang die [dit] universum gaat meemaken?

Cobra: Oké. Plancksterren zijn een van de mogelijke beschrijvingen van het fenomeen van de zwarte gaten. En wanneer het universum naar deze kwantumovergang gaat, zullen zwarte gaten zoals wij die kennen niet meer bestaan in de huidige vorm, omdat bepaalde wetten van de fysica zullen veranderen, en dat gaat op een gegeven moment in de toekomst gebeuren. Niet heel dichtbij, maar dit is de toekomst van dit universum. Dus de hele situatie zal [veranderen]. De wetten van de fysica, de fysische constanten, de manier waarop licht wordt doorgegeven, al die dingen zullen veranderen.

Terry: Oké, geweldig. Dank je. Dus eind vorig jaar plaatste u een astrologische grafiek voor 2023 in relatie tot de Terugkeer van de Spirit. Kunt u beschrijven wat die grafiek betekent?

Cobra: Oké. Die grafiek beschrijft de positie van de planeten in dit jaar en de aspecten die ze met elkaar maken. En sommige van die aspecten zijn heel interessant. Ik zal niet in details treden. Ik zal waarschijnlijk, ik beloof het niet, maar hoogstwaarschijnlijk zal ik hier in de toekomst iets over publiceren op mijn blog als de tijd rijp is. Er zullen gedurende dit jaar enkele vrij interessante astrologische configuraties zijn, en degenen die astrologen zijn zouden er enkele van kunnen kennen, en sommige ervan zouden heel bepalend kunnen zijn voor wat er op deze planeet gaat gebeuren.

Terry: Interessant. Eigenlijk zijn er twee lijnen in de grafiek die afnemen in de richting van maart, en één lijn die sterk afneemt in de richting van mei. Dus geeft het iets aan?

Cobra: Oh, ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk.

Terry: Oké, geweldig. Oké. Zijn alle implantaten vrijgemaakt?

Cobra: De niet-fysieke implantaten zijn nog niet vrijgegeven.

Terry: Oké, goed. Zijn er plannen wanneer ze kunnen worden vrijgegeven?

Cobra: Dat is geheime informatie.

Terry: Oké. Sinds het begin van 2023, zijn er verschillende grote zonnevlammen geweest. Waren ze verwacht door de Lichtkrachten of waren ze gewoon een goede verrassing?

Cobra: Ja, ze werden verwacht omdat we richting het nieuwe zonnemaximum gaan.

Terry: Oké. Dus op de Conferentie van Parijs werd de waarschijnlijkheid van 25% van het zonnemaximum in 2025 genoemd. Is dat nu nog steeds het geval, zelfs na het succes van de conferentie en ook het gevolg van de reeks grote zonnevlammen begin dit jaar?

Cobra: Oké. Ja, de Conferentie van Parijs was een succes, maar het kan de zonnecyclus natuurlijk niet beïnvloeden. Deze verhoogde activiteit is een normaal onderdeel van de zonnecyclus. We gaan richting het maximum. Dus dit is niets buitengewoons op dit moment.

Terry: Ik begrijp het. Dus dat betekent dat de kans [van] 25% nog steeds bestaat.

Cobra: Die blijft hetzelfde. Ja.

Terry: Oké. Begrepen. Een Japanse Lichtwerkersgroep heeft eind vorig jaar met succes Cintamani stenen geplant op de Zuidpool. Het eerste Cintamani project naar Antarctica was begin 2016. Het was weliswaar op Antarctica, maar niet precies op de Zuidpool. Hoe zouden de Cintamani-stenen op de Zuidpool de geopolitieke situatie rond de bevrijding beïnvloeden?

Cobra: Het beïnvloedt de geopolitieke situatie niet. Het beïnvloedt de stabiliteit van de planetaire as. Het helpt de Lichtkrachten om de aardas te stabiliseren, omdat wij zeer binnenkort een nieuwe poolverschuiving verwachten. Dit is zeer belangrijk en een dergelijk Cintamani project zou ook op de Noordpool zeer welkom zijn.

Deel 2: Godinnen Tempel Project

Terry: Oké. Begrepen. Hartelijk dank. De volgende vraag gaat over het Godinnen Tempel Project. De eerste, betekent het bouwen van een Godinnentempel dat we de tempel helemaal opnieuw moeten bouwen?

Cobra: Dat is niet nodig. Je kunt een bestaande architectuur gebruiken of een nieuwe tempel bouwen, wat jouw leidraad ook is.

Terry: Oké, geweldig. Is het noodzakelijk voor een Godinnentempel om een binnenruimte te hebben?

Cobra: Ja, natuurlijk. Het moet een overdekte ruimte zijn, beschermd tegen de elementen.

Terry: Oh, ik begrijp het. Dus we kunnen niet zomaar een buitentempel hebben.

Cobra: Het moet een binnenruimte zijn, beschermd tegen de elementen.

Terry: Oké. Moeten we een Godinnentempel bouwen in een eigen ruimte? Of kunnen we gewoon een binnenruimte huren en die dan aanpassen voor dit doel?

Cobra: Beide opties zijn goed. Het moet alleen minstens één keer per week een paar uur toegankelijk zijn voor het publiek.

Terry: Oké. Welk gebied zouden de Lichtkrachten aanbevelen om een Godinnentempel te bouwen? Kan het gebouwd worden in een stedelijk gebied of in een buitenwijk of op het platteland?

Cobra: Waar je je maar geleid voelt en waar mensen toegang toe hebben.

Terry: Ik begrijp het. Hebben de Lichtkrachten eisen voor de basisgrootte van een Godinnentempel als we het afmeten aan de vierkante meters?

Cobra: Groter dan 10 vierkante meter en er is geen bovengrens.

Terry: Oké. Als de Lichtwerkers zelf een Godinnentempel kunnen bouwen, zouden de Lichtkrachten dan een bepaalde bouwstijl aanbevelen voor zo’n project?

Cobra: Je kunt een Godinnentempel maken als koepel. Je kunt oude architectuur gebruiken als rolmodel, of je kunt je eigen leiding gebruiken.

Terry: Oké, geweldig. Als er genoeg land [of ruimte] is binnen een privé contactzone, kunnen we daar dan een Godinnentempel plaatsen?

Cobra: Ja. Als je je daardoor geleid voelt.

Terry: Oké. Als we een Godinnentempel bouwen, is het dan noodzakelijk of aan te bevelen dat we in de buurt een heilig meer aanleggen?

Cobra: Als jij je daardoor geleid voelt.

Terry: Oké: Oké. Als een Godinnentempel alleen een binnenruimte heeft, kunnen we dan als alternatief een binnen fontein gebruiken als heilig meer?

Cobra: Ja.

Terry: Oké, geweldig. Als we een binnen fontein plaatsen of een kunstmatig meer graven voor een Godinnentempel, hoe kunnen we dan vrouwelijke engelen oproepen om de Godinnenvortex op dat waterlichaam te verankeren?

Cobra: Er is een meditatie om Godinnenaanwezigheid in je lichaam op te roepen, en je kunt die meditatie gebruiken om die Godinnenaanwezigheid ook in dat meer op te roepen. Deze meditatie kun je vinden op de website van Sisterhood of the Rose.

https://www.sisterhoodoftherose.network/meditations

Terry: Oké. Oké, geweldig. En is het acceptabel voor de Lichtkrachten als we de bestaande architectuur veranderen in een tempel?

Cobra: Ja, natuurlijk.

Terry: Oké. Hoe kunnen we zien of een Godinnentempel in orde is volgens de standaard van de Lichtkrachten?

Cobra: Als je het met toewijding en zuiverheid doet, zal het in orde zijn.

Terry: Oké, geweldig. Hoe kunnen we de Godinnenenergie in die tempel in stand houden?

Cobra: Door regelmatige meditaties, regelmatige activiteiten in de tempel, en nogmaals, hij moet minstens één keer per week open zijn voor de algemene bevolking.

Terry: Oké. Nu de Event nadert, stellen de Lichtkrachten een deadline voor Lichtwerkers om tenminste één gekwalificeerde Godinnentempel op het oppervlak van de planeet te creëren?

Cobra: Er zijn geen deadlines. Mensen die begeleiding hebben om die tempels te bouwen of om die tempel op bestaande plaatsen te creëren, zullen dat naar eigen vermogen doen. En hoe meer er gecreëerd worden hoe beter het is, maar er zijn geen eisen.

Terry: Hartelijk dank. Dit is het einde van mijn vragen. Dan de volgende van Jedi.

Jedi: Oké. Ik zal beginnen. Kunt u alstublieft enkele beroemde Godinnentempels over de hele wereld aanbevelen zodat wij lichtwerkers op een bevoorrechte toer kunnen gaan en inspiratie kunnen opdoen voor het bouwen van onze eigen tempels?

Cobra: Oké. Eén voorbeeld is de Tempel van de Liefde in het Petit Trianon in Versailles in Frankrijk, en het andere voorbeeld zijn de Godinnentempels op Malta. Dat zijn twee voorbeelden, die heel interessant zijn en een inspiratiebron kunnen zijn voor het bouwen van die tempels.

Jedi: Oké. Goede keuze. Vervolgens, als Lichtwerkers erin slagen een Godinnen tempel te bouwen op het oppervlak van de planeet, kunt u dan een trainingsprogramma verzorgen en degenen die zich geleid voelen helpen om Godinnenpriesters en Godinnenpriesteressen te worden?

Cobra: Waarschijnlijk niet.

Jedi: Oké. Vervolgens heeft een Japanse Lichtwerker onlangs een Godinnen tempel gebouwd in de prefectuur Gunma. Deze tempel is open voor het grote publiek. Het heeft ook een buitentapijt van Rose Labyrinth voor mensen om een van de helende ervaringen van Godinnen priesteressen te ervaren. Kunt u uitleggen wat het doel is van het Rozenlabyrint en hoe we het op de juiste manier kunnen gebruiken?

Cobra: Dat kun je doen door door het Labyrint te lopen, en die wandeling door het Labyrint symboliseert je innerlijke reis. En terwijl je door het labyrint loopt en naar het centrum komt, kun je tot het doel van je reis komen. Dat kan dus een spirituele ervaring zijn die je verbinding met je hogere zelf en je pad in het Licht kan verduidelijken.

Jedi: Oh, goed. Vervolgens, als een persoon verdwaald is in een grootschalig Rozenlabyrint. Moeten ze terugkeren naar het beginpunt via hun vorige pad?

Cobra: Ja, dat wordt aanbevolen.

Jedi: Oké. En hoeveel Godinnen kunnen we maximaal aanbidden in een Godinnentempel?

Cobra: Zoveel als je wenst.

Jedi: Oké, goed. Moet je de te aanbidden Godin bepalen voordat we haar tempel bouwen?

Cobra: Je doet het volgens je eigen innerlijke leiding.

Jedi: Oké. Kunnen we honden, katten of andere huisdieren houden in een Godin tempel?

Cobra: Het centrale deel van de tempel moet beschermd worden. Dat is dus geen plaats voor honden, katten en andere huisdieren, maar op andere plaatsen is er geen probleem.

Jedi: Oh, dat is goed. Als we een Godin Venus tempel willen bouwen, kunnen we dan met opzet haar sexy en prachtige verschijning binnen haar tempel benadrukken?

Cobra: Ja, natuurlijk.

Jedi: Oké. Als Lichtwerkers prioriteit willen geven aan het verbeteren van hun levenskwaliteit, kunnen ze dan eerst een permanent altaar van Godin Abundantia bouwen en het dan geleidelijk uitbreiden tot een Godinnentempel voor het verankeren van energie van overvloed?

Cobra: Ja, natuurlijk. Dat is een goed idee.

Jedi: Oké. Er zijn veel Guanyin en Mazu tempels in Taiwan. Ise Grand Shrine in Japan is gewijd aan de zonnegodin Amaterasu. In andere landen, zijn er ook veel tempels waar mensen Godin vereren als hun belangrijkste godheden. Wat is het belangrijkste verschil tussen deze bestaande tempels en die welke de Lichtkrachten hopen dat wij Lichtwerkers bouwen voor dit nieuwe project?

Cobra: Oké. Die nieuwe tempels zullen verse kosmische energie van de Godin naar de oppervlakte van de planeet brengen. En natuurlijk is het ook belangrijk om bewustzijn te verspreiden over de reeds bestaande Godinnentempels uit de oude tijden, die nog steeds werken. Sommige zijn nog steeds operationeel. Het is ook goed voor Sisterhood of the Rose om artikelen over die tempels te schrijven om die tempels in het bewustzijn van de oppervlaktebevolking te brengen.

Jedi: Oké, goed. Vervolgens gaat het grootste deel van de oppervlakte bevolking naar de Godin tempel op zoek naar Haar begeleiding en zegeningen in plaats van Haar energie te ervaren. Als we een Godin tempel bouwen, wat moeten we dan doen zodat de oppervlakte bevolking hun stereotype over een Godin tempel loslaat en zich richt op het waarderen van Haar kwaliteiten?

Cobra: Er zijn verschillende manieren om de aanwezigheid van de Godin te benaderen. Het kan zijn door haar leiding te zoeken, door zegeningen te zoeken om haar energie direct te ervaren, door meditatie. Al deze wegen zijn volkomen oké.

Jedi: Oké. Vervolgens, welke activiteiten zouden mensen van geavanceerde oude Aarde beschaving (Atlantiërs en oude Egyptenaren bijvoorbeeld) doen bij hun Godin tempels naast het bidden voor Haar leiding en de zegeningen?

Cobra: Er waren trainingen. Er waren inwijdingen. Er waren heilige verenigingsmeditaties. Er was verbinding met de Galactische broederschap. Al deze activiteiten vonden plaats in Atlantis en tot op zekere hoogte ook in het oude Egypte.

Jedi: Nou, dat is geweldig. Welke festivals en speciale dagen kunnen we vieren of jubilea houden in een Godinnentempel?

Cobra: Er zijn veel feestdagen die in het verleden zijn gevierd om de aanwezigheid van de Godin te vieren en ook de Sisterhood of the Rose kan een artikel maken met een lijst van al die verschillende festivals die over de hele wereld werden gevierd. Heidense feesten, er waren feesten verbonden met Isis, er waren feesten verbonden met andere Godinnen, en ze kunnen allemaal portalen zijn om je te verbinden met de Godinnenenergie.

Jedi: Oké. Zouden oude mensen bewust een plaats kiezen in de buurt van een Godinnenlijn bij het bouwen van een Godinnen tempel?

Cobra: Ja. Een plaats nabij Godin leylijn of een Godin Stemx.

Jedi: Oké. Petit Trianon zelf is een klein kasteel voor Koningin Marie-Antoinette, en Meester St. Germain kwam hier verschillende keren om Godin mysteries te instrueren en Godin energie te verankeren. Veranderde Meester St. Germain zijn kasteel in een Godinnen tempel geschikt voor langdurig verblijf?

Cobra: Ja. En deze plek heeft een bepaald specifiek doel na de Event, dat nog niet bekend mag worden gemaakt.

Jedi: Oké. Vereren Pleiadiërs en andere positieve sterren beschavingen de Godin?

Cobra: Zij verbinden zich met de aanwezigheid van de Godin op hun eigen manier.

Jedi: Oké. Vereren zij een bepaalde Godin in het algemeen?

Cobra: Niet gepersonifieerde Godin, maar de Goddelijke Vrouwelijke essentie die het hele universum doordringt.

Jedi: Oké. Hoe gebruiken de welwillende Galactische wezens hun Godin tempels en verspreiden haar energie?

Cobra: Het Galactische Centrale Ras heeft het netwerk van Godinnentempels gecreëerd op vele planeten die deel uitmaken van de galactische samenleving.

Jedi: Oké. Het kost een aanzienlijke hoeveelheid tijd en geld om een Godinnen tempel te bouwen? Als het aardoppervlak de komende jaren getroffen gaat worden door poolverschuivingen en enorme tsunami’s, lijkt het geen waardige investering om veel Godinnentempels over de hele wereld te bouwen. Wat is uw suggestie om de zorgen van Lichtwerkers hierover te verlichten?

Cobra: Het kost niet veel geld om een godinnentempel te maken. Je kunt gewoon een van de kamers in je huidige locatie verbouwen. Het kan je appartement of je bedrijf zijn. Je kunt met minimale kosten een kamer ombouwen tot een Godinnentempel, deze inrichten en openstellen voor het publiek. Het kan dus gedaan worden met een minimale investering, en in een zeer korte periode. En veel van zulke tempels kunnen een sterke aanwezigheid creëren die de Lichtkrachten in de komende jaren kan helpen.

Jedi: Oké. Goede suggestie. Gezien het feit dat veel Lichtwerkers niet genoeg geld en kennis van bouw of interieur hebben. We willen enkele alternatieve keuzes voorstellen, die vrij haalbaar zijn in de nabije toekomst. Cobra, we hopen dat je je mening kunt delen en deze ideeën aan de Lichtkrachten kunt overbrengen.

Cobra: Ja. Ze luisteren naar dit interview en zijn natuurlijk op de hoogte van de situatie. Dus mensen moeten gewoon een beetje creativiteit en toewijding gebruiken. Dit kan allemaal gedaan worden.

Jedi: Oh dat is geweldig. Dank u. Ten eerste, sommige Lichtwerkers hebben hun healing centrum. Kunnen ze hun healing centra veranderen in Godin tempels?

Cobra: Ja, natuurlijk. Ze kunnen hun hele healing centrum in een Godinnentempel veranderen of alleen een deel van hun healing centrum in een Godinnentempel veranderen. Het staat allemaal open. Alles is mogelijk.

Jedi: Oké, geweldig. Als Lichtwerkers hun kunststudio’s, galerijen, of privé musea gebruiken en op lange termijn Godin-gerelateerde voorstellingen en tentoonstellingen geven aan de oppervlakte bevolking, wordt hun artistieke ruimte dan hun Godin-tempels?

Cobra: Ja, dat kan. Als die activiteiten permanent zijn (OK, goed), en als die ruimte gewijd is aan de Godin. Ja, het kan een Godinnen tempel worden.

Jedi: Oké, geweldig. Als Lichtwerkers hun liefdadigheidsorganisaties opdragen aan een Godin en dan liefdadigheidshulp verlenen in Haar naam, staat hun toewijding dan gelijk aan het bouwen van een Godinnentempel?

Cobra: Nee. Het bouwen of creëren van een Godinentempel is belangrijker.

Jedi: Oké. Begrepen. U zei op de Ascentieconferentie in Parijs dat Christian Louboutin in de Rue Jean-Jacques-Rousseau eigenlijk een tempel van Hathor is in de vermomming van een boetiekwinkel. Als Lichtwerkers hun eigen winkels inrichten met veel Godin-gerelateerde kunstwerken en concepten, worden hun winkels dan een soort Godinnentempel?

Cobra: Ja, als er minstens één keer per week een activiteit is die verband houdt met de Godinnenenergie die openstaat voor het publiek. Alleen Godin-gerelateerde kunst en kunstwerken en decoratie is niet genoeg. Er moet een inwijding zijn en het moet open zijn voor het publiek zodat de energie zich kan verspreiden naar de oppervlakte bevolking.

Jedi: Oké. Goed idee. Veel Lichtwerkers verdienen hun brood met hun professionele vaardigheden. Kunnen zij Godinnenkunst gerelateerd aan hun industrieën introduceren op hun werkplekken en hun kantoor zoveel mogelijk in een Godinnentempel veranderen?

Cobra: Oké. als je kunst introduceert, maakt dat van je kantoor geen Godinnentempel, maar het helpt wel om meer Godinnenenergie naar de oppervlakte van de planeet te brengen.

Jedi: Mm-Hmm. Oké. Als Lichtwerkers tijdelijk niet in staat zijn om een nieuwe Godinnen tempel te bouwen, kunnen ze dan het geld doneren om de restauratie van beroemde oude Godinnen tempels zoals de Notre Dame, Parthenon en de Tempel van Hathor te ondersteunen?

Cobra: Als ze zich geleid voelen, ja. Maar u moet weten dat veel van dat geld verloren gaat en aan andere activiteiten wordt gegeven. Het bereikt het einde niet.

Jedi: Oké. Veel online open-wereld spellen staan spelers toe hun eigen huizen te bouwen, of zelfs steden. Als het hoofddoel van het Godinnen Tempel Project is om de Godinnen energie en Haar kennis te verspreiden, kunnen we dan onze Godinnen tempel bouwen in Minecraft, Valheim, of andere online spellen en dan andere spelers uitnodigen om onze tempels te bezoeken?

Cobra: Dit is niet zozeer aan te bevelen omdat we die tempels op het fysieke vlak moeten bouwen. Deze kunstmatige realiteit is iets dat we moeten vermijden. Besteed niet te veel tijd online aan die spelletjes. Het dient de spirituele evolutie van de mensheid niet.

Deel 3: Verduidelijking

Jedi: Oh, ja. Begrepen. Oké. Het volgende deel is verduidelijking. Wat is het verband tussen hemelbubbels en kwantuminslagpoorten?

Cobra: Quantum insertie portalen gebeuren wanneer het Licht een deel van de quantum anomalie begint op te ruimen, en wanneer genoeg van die portalen opengaan, kunnen er hemelbubbels beginnen te verschijnen.

Jedi: Oké. Geweldig. Is het mogelijk voor ons om een stabiele quantum insertie poort te openen als we onze geest concentreren en mediteren met een duidelijke intentie?

Cobra: Het kan stabiel zijn voor een paar, paar seconden lang genoeg. Als je je geest een paar seconden zonder gedachten kunt vasthouden, kun je een stabiel kwantuminsluitingsportaal openen. Maar de meeste mensen hebben hun geest zo onrustig dat dit voor hen niet gemakkelijk is.

Jedi: Oké. Begrepen. Wat is de exacte relatie tussen de I AM Aanwezigheid, het Goddelijk Mannelijke, het Goddelijk Vrouwelijke en het innerlijke kind?

Cobra: I AM Aanwezigheid is je echte aanwezigheid, je Goddelijke zelf. Het heeft mannelijke [en] vrouwelijke aspecten, die op dat niveau in perfecte balans zijn. En het innerlijke kind is de geïncarneerde ziel. Het is het deel van de Ik Ben Aanwezigheid, dat incarneert op het fysieke vlak.

Jedi: Oké. Goed. Dank u. Oké. De volgende, de 11:11 wapenstilstand die de Eerste Wereldoorlog beëindigde werd van kracht om 11:00 AM Centraal Europese Tijd. Dus de vrede kwam letterlijk naar Parijs om 11:11:11. Zoals het oude gezegde luidt, er is geen toeval in het universum. Weet u of er een occulte regeling was voor zo’n tijdsinstelling?

Cobra: Ja, natuurlijk. Dit verdrag werd met opzet op die dag ondertekend, en de timing om 11:00 was ook met opzet bepaald om het positieve 11:11:11 portaal te helpen activeren.

Jedi: Oké. Goed. Volgende in “Unveiled Mysteries: The Magic Presence”, zei Master St. Germain dat het bestaan van Goud in witte kwarts de zuiverste formatie is binnen de Aarde op dit moment. Wat zijn de fysieke en spirituele voordelen van zo’n soort goud als we het dragen of om ons heen leggen?

Cobra: Goud met kwarts creëert een zeer krachtige en zeer heilzame combinatie die ons verbindt met ons hogere zelf en onze vrije wil versterkt. Dus het is een zeer heilzame, zeer spirituele en zeer krachtige combinatie.

Jedi: Wow. Geweldig. Kunnen we soortgelijke effecten krijgen als we een geacyoniseerde goudfolie op witte kwarts plakken?

Cobra: Nee, het moet natuurlijk goud in kwarts zijn.

Jedi: Oke. Begrepen. Zou het nog beter zijn als ik getachyoniseerde witte kwarts vul met getachyoniseerd goud?

Cobra: Hetzelfde als bovenstaande vraag.

Jedi: Oke. Begrepen. Volgende. Zowel Godin Atargatis en Godin Isis komen van Sirius Star System. Is er een opmerkelijke relatie tussen hen?

Cobra: Ja. Ze komen beiden uit dezelfde zielenfamilie.

Jedi: Oh, begrepen. U zei dat de Galactische Centrale Zon een portaal van de 7e dimensie is. Tot welke dimensie heeft de Kosmische Centrale Zon toegang als portaal?

Cobra: 11e dimensie.

Jedi: Wow. 11e. Oké. Je zei ook dat de Kosmische Centrale Zon geen fysieke zon is, dus tot welke bestaansvorm behoort het? Is het plasma, ether, of iets meer energetisch?

Cobra: Het heeft een fysieke vorm, maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste deel is het enorme energiewezen dat die specifieke locatie bewoont.

Jedi: Oké. Is Cosmic Central Sun de singulariteit van de Big Bang?

Cobra: Nee.

Jedi: Oké. Is het Kosmische Centrale Ras actiever betrokken bij Planetaire Bevrijding sinds de Goddelijke Interventie Activatie?

Cobra: Ja, maar ze zijn meer obstakels tegengekomen dan ze hadden verwacht.

Jedi: Goed. Tijdens de Ascentieconferentie in Parijs zei u dat Boucher veel Goddelijke mysteries in zijn schilderijen verborg. Zijn werken creëerden een energiebufferzone in de Franse high society die Frankrijk behoedde voor een complete ineenstorting tijdens de Franse Revolutie. Als de meeste leden van de Franse aristocratie en rijke families deze geheimen niet begrepen, hoe konden zijn werken dan precies de Franse samenleving van zijn tijd beschermen?

Cobra: De mensen begrepen zijn werk niet op een bewust niveau, maar de energie van zijn werk beïnvloedde hun onderbewustzijn en stemde het meer af op de energie van de Godin.

Jedi: Oké. Begrepen. Net zoals we kijken naar de Flower of Life. Mensen kunnen het niet begrijpen, maar ze kregen de energie ervan.

Cobra: Ja. Ja.

Jedi: Oké. Dank u. Als we ons best doen om de muziek van Mozart, de schilderijen van Boucher en Vigée Le Brun plus andere Godin-gerelateerde kunst te promoten, zou zo’n inspanning de oppervlaktebevolking helpen zich aan te passen aan de Event en de volgende grote veranderingen?

Cobra: Dat is eigenlijk een heel goed idee, en dat zou de oppervlaktebevolking helpen om zich tot op zekere hoogte meer af te stemmen op de Godinnenenergie, en elke dergelijke inspanning helpt.

Deel 4: Toekomstige plannen

Jedi: Oké. Het laatste deel. Toekomstige plannen. Zijn de Lichtkrachten van plan om dit jaar een wereldwijde massameditatie te organiseren?

Cobra: Het is niet het hoogste doel om deze vraag te beantwoorden.

Jedi: Oh, oké. Vervolgens, is het mogelijk voor mensen die opstijgen in de eerste collectieve golf om leerlingen te worden van het Galactische of zelfs Kosmische Centrale Ras?

Cobra: Het is mogelijk voor hen die dit deel van hun make-up of hun vorige beslissing van hun levenspad hebben, ja.

Jedi: Oh, goed nieuws. Over kosmische evolutie gesproken, zal het universum geleidelijk alles in de 3e en 4e dimensie consumeren en transmuteren, terwijl alleen de 5e en verder blijven bestaan?

Cobra: Ja. Dit is eigenlijk gepland voor het einde van de volgende kosmische cyclus. Miljarden jaren vanaf nu.

Afsluiting

Jedi: Oké. Begrepen. Oké, dit is het einde nu. Dus nu we aan het einde van dit interview komen, zijn er nog laatste woorden die je tegen alle Lichtwerkers zou willen zeggen?

Cobra: Oké. Ik zou willen zeggen dat degenen die het Licht nog steeds handhaven en vasthouden zeer moedige en dappere wezens zijn en zeer krachtige wezens, want er zijn zoveel testen geweest, zoveel uitdagingen, zoveel teleurstelling in de laatste paar jaar, dat degenen die het Licht nog steeds vasthouden helden zijn van de nieuwe samenleving, en overwinnaars van het Licht!

Jedi: Heel erg bedankt. Overwinning van het Licht!

Terry: Overwinning van het Licht! Dank u.

Patrick: Overwinning van het licht!

Dank u. Dank u.

Vertaald door Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 1 maart 2023 in Cobra, Interview met Cobra NL

 

Tags: , , , ,

Cobra-interview met Int Golden Age Group en Prepare for Change Japan, deel 2, 24 oktober 2022

Hier vind je de Nederlandse vertaling van het eerste deel van het interview.

In het tweede deel van het interview beantwoordde Cobra veel vragen over de huidige situatie en het ascentieplan.

Speciale dank aan de International Golden Age Group en PFC Japan Official voor hun grote steun bij dit interview.

Hieronder staat het transcript van het [tweede deel van het] interview:

Hoshino: Hallo iedereen. Mijn naam is Hoshino. Vandaag is het 24 oktober 2022. Na het eerste deel van het interview vorige maand, gaan we verder met ons interview met Cobra om te praten over de laatste situatie update, Ascension Plan, en andere onderwerpen. Zonder verder oponthoud, laat ik Terry de vragen stellen.

Deel 1: Situatie update

Terry: Het is echt een intense maand geweest sinds het laatste interview een maand geleden, maar sindsdien voelen we dat er enkele positieve tekenen zijn. Kunt u ons een update geven van de laatste stand van zaken?

Cobra: Ik zal rechtstreeks op mijn blog een update geven als het tijd is om een update te geven.

Terry: Ik begrijp het. Maar heb je op dit moment iets te zeggen?

Cobra: Nee.

Terry: Oké. Begrepen. De volgende vraag, hoe gaat het met het verwijderen van de implantaten? Is het bijna klaar?

Cobra: Er is enige vooruitgang, maar er is nog vrij veel te gaan. Dus het is nog lang niet klaar. Het verwijderen van het implantaat is het meest uitdagende deel van de hele operatie, en het gaat goed, maar er is nog wat tijd nodig.

Terry: Heb je een schatting [van] hoe lang het nog kan duren?

Cobra: Dat is geheim.

Terry: Begrepen. De volgende vraag. Wat suggereert de dood van de Spiderman video in de 13 oktober update? Betekent het de verwijdering van de Chimera?

Cobra: Ja. Bepaalde belangrijke leden van die Chimera groep zijn verwijderd. Sommige van die spinwezens zijn eindelijk verwijderd.

Terry: Betekent het dat de video iets te maken had met de Chimera?

Cobra: Ja.

Terry: Ik begrijp het. Geweldig. Heel erg bedankt. En de volgende vraag, bent u het ermee eens dat wij als oppervlakte bevolking nu klaar zijn voor het Eerste Contact?

Cobra: Ik zou zeggen dat een zeer klein percentage van de meest ontwaakte sterrenmensen op de planeet klaar is voor het Eerste Contact. Alle anderen zijn niet klaar en zullen dat ook nooit zijn. Het zal gewoon gebeuren en zij zullen worden gedwongen de realiteit onder ogen te zien terwijl die zich ontvouwt. Ze zullen de feiten onder ogen krijgen zoals ze zich ontvouwen. Het is de enige manier. We kunnen niet wachten tot iedereen wakker wordt. Dat is niet mogelijk. Dus het eerste contact zal plaatsvinden zodra het fysiek veilig is om de operatie te starten. (Omdat de kritieke massa van de Lichtwerkers hebben besloten en gestemd voor het Eerste Contact, en het zal gebeuren.

Terry: Ik begrijp het. Geweldig. Dus betekent het dat het echt zou kunnen gebeuren, bijvoorbeeld binnen dit jaar?

Cobra: Daar kan ik geen commentaar op geven, maar ik zal zeggen zodra het veilig is, zodra de duistere dreigingen zijn weggenomen, zal het Eerste Contact plaatsvinden volgens de ingangsprotocollen of het Contactschotelproject. Dat alles zal worden besproken en de beste koers zal worden gevolgd met betrekking tot de situatie op dat moment, hoe de dingen zich zullen ontvouwen. Maar ja, het Eerste Contact is gepland en zal plaatsvinden zodra het fysiek veilig is.

Deel 2: Ascentieplan

Terry: Wow, geweldig. Dank je wel. De volgende vraag, in het boek “Magic Presence”, geschreven door Godfried Ray King, wordt vermeld dat een apparaat dat bekend staat als “Atomic Accelerator” een fysiek lichaam in een supergeleidende staat kan brengen. Is dit apparaat hetzelfde als de Ascentiekamer?

https://www.goodreads.com/book/show/752331.The_Magic_Presence

Cobra: Ja.

Terry: Oh, echt waar! Dus dat betekent dat de Ascentiekamer al fysiek bestaat?

Cobra: Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk.

Terry: Ik begrijp het. Dus dat betekent dat we het kunnen gebruiken?

Cobra: Zij die klaar zijn voor hun Ascentieproces zullen het kunnen gebruiken na de Event wanneer zij in die staat van bewustzijn zijn die hun fysieke lichaam en hun bewustzijn toestaat dat proces te ondergaan.

Terry: Ik begrijp het. Dus dat betekent dat we die Kamer alleen na de Event kunnen gebruiken, niet vóór de Event.

Cobra: Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk.

Terry: Ik begrijp het. Begrepen. Dank u. En zullen sommige leden van de oppervlakte bevolking zich aansluiten bij het ondergrondse Agarthan netwerk in plaats van te verhuizen naar de Plejaden of Ascentie te bereiken?

Cobra: Oké. Zeer, zeer weinig leden van de oppervlakte bevolking zullen ondergronds gaan in het Agarthan netwerk. De meesten zullen aan de oppervlakte blijven, hun eigen angsten onder ogen zien, hun eigen psychologische problemen onder ogen zien tot de poolverschuiving. Ook zal een zeer klein percentage van de mensen Ascentie bereiken op de planeet of verhuizen naar andere sterrenstelsels. De meerderheid van de mensheid zal gewoon door een, ik zou zeggen, ontwakings- en zuiveringsproces gaan.

Terry: Ik begrijp het. Wat zijn dan de verschillen daarvoor? De mensen die misschien in een Agarthan netwerk gaan en in Ascentie gaan.

Cobra: Oké. Mensen kunnen ook via het Agarthan netwerk ascenderen, maar er is een specifieke missie of een specifiek doel voor nodig. Het Agarthan netwerk staat niet open voor de oppervlakte bevolking vanwege de Archon infectie, die vrij ernstig is aan de oppervlakte. Dus heel, heel weinig mensen zijn bereid of in staat om daarheen te gaan. (Ik snap het.) Of de vereisten te bereiken.

Terry: Ik begrijp het. Oké. Begrepen. Hartelijk dank. Is zielsverwantschap onmisbaar voor ons Ascentieproces?

Cobra: Het is geen vereiste voor de Ascentie, maar het is iets dat natuurlijk gebeurt als de vibratie van de frequentie stijgt.

Terry: Ik begrijp het. Dus dat betekent dat de zielsfamilierelatie alleen maar nuttig kan zijn voor het Ascentieproces?

Cobra: Ja.

Terry: Oké. Geweldig. Als we op weg zijn naar Ascentie, hoe kunnen we dan het verschil zien tussen een echte soulmate/twin flame relatie en een romance scam?

Cobra: Wanneer je verbinding met je hogere leiding sterk genoeg is, zul je het weten, tot dan kun je het niet weten.

Terry: Oké. Dat is waar. De volgende vraag, zal Nieuw Atlantis worden opgericht na de wereldwijde tsunami?

Cobra: Het zal worden gevestigd na de poolverschuiving en ik zou zeggen dat fragmenten van Nieuw Atlantis daarvoor zullen worden gevestigd in Eilanden van Licht.

Terry: Ik begrijp het. Dus als dat zo is, wie zal dan het Nieuwe Atlantis op Aarde creëren en vormen?

Cobra: De meest ontwaakte bevolking en andere geavanceerde rassen, die hier zullen komen na het Eerste Contact. Het zal een co-creatie zijn.

Terry: Ik begrijp het. Na het Eerste Contact betekent dat nog voor de Event?

Cobra: Nee, na de Event.

Terry: Ik begrijp het. Oké. Begrepen.

Cobra: Voor de Event hebben we dezelfde oude, saaie realiteit die we nu ervaren.

Terry: Oké, begrepen: Oké, begrepen. Dus het is wel logisch. Dus zullen er nog steeds de tweede en derde golf van collectieve Ascentie zijn. Zo ja, zullen die plaatsvinden na de Galactische Tsunami?

Cobra: Dit wordt allemaal gepland na de poolverschuiving. Er is eenvoudigweg niet genoeg tijd en niet genoeg bewustzijn op de planeet om zoiets eerder te laten gebeuren.

Terry: Ik begrijp het. Maar na het Eerste Contact en na het Gebeuren zal er bijvoorbeeld een tsunami zijn voor een paar jaar later. Dan zou er dus niet zoveel tijd zijn.

Cobra: Er is niet genoeg tijd, Precies. Er is slechts tijd voor één golf, die daarna kan plaatsvinden, op het moment van de poolverschuiving (zie ik) met elektrische puls.

Terry: Ik snap het. Dus dat betekent dat er waarschijnlijk geen tweede en derde golf zal zijn.

Cobra: Ik zei na de poolverschuiving, ja, maar niet ervoor.

Deel 3: Verduidelijking

Terry: Ik begrijp het. Oké. Begrepen. Dank u. De volgende vraag. De International Golden Age Group organiseert online healing sessies met een groep vrijwillige healers die zijn ingewijd in Niveau twee Opgestegen Meesters Stralen en Sterrenstralen. En deze sessies worden al enkele jaren gehouden, en tot nu toe kunnen we elke maand meer dan 2000 mensen ontvangen. Kunt u in het kort de voordelen van de healing van Opgestegen Meester Stralen en Sterrenstralen en hun doelen beschrijven?

Cobra: Oké. Opgestegen Meester Stralen kanaliseren de energieën van verschillende Opgestegen Meesters of Opgestegen Wezens en Stellaire Stralen kanaliseren de energieën van verschillende geavanceerde sterrenstelsels en die energieën zijn zeer helend. En al die genezers die ingewijd zijn, kunnen die energieën kanaliseren in een groepshealingsessie die heel effectief en heel krachtig kan zijn. Dit is dus een zeer heilzaam genezingsproces dat elke maand plaatsvindt.

Terry: Ja. In verband hiermee zei je dat Opgestegen Meesters niet in staat waren om contact op te nemen met de oppervlaktebevolking vanwege veiligheidsredenen. Waarom is dan zo’n Opgestegen Meester Stralen transmissie naar de oppervlaktebevolking toegestaan zonder een enorme aanval?

Cobra: Omdat het geen directe verbinding is. Het is slechts een channeling van energieën. Het is geen fysieke materialisatie of aanwezigheid van het Opgestegen Wezen. Het is slechts energieoverdracht, die niet zo krachtig en niet zo intens en niet zo direct is als een directe fysieke interventie van de Opgestegen Meesters.

Terry: Ik begrijp het. Dat klinkt logisch. Dank u. Veel Lichtwerkers zeiden dat de healing van Niveau Twee Opgestegen Meester Stralen en Stellaire Stralen zeer krachtig is. Komen deze Stralen voort uit de leer van mysteriescholen? Wanneer en hoe bent u ingewijd in deze Stralen?

Cobra: Deze leringen zijn afkomstig van Aartsengel Metatron en hij is de bron van al deze informatie en deze overdracht. Dus hij is het wezen dat het hele proces overziet.

Terry: Dus laat me zeggen dat je de inwijding van hem hebt ontvangen?

Cobra: Ik kan deze vraag niet beantwoorden.

Terry: Oké. Begrepen. De volgende vraag, is het mogelijk voor Niveau twee genezers om ingewijd te worden in Niveau drie?

Cobra: Er is geen Niveau drie.

Terry: Oh, ik begrijp het. Dat is het maximum. Oké. Oké. Wat is het grote verschil tussen de Witte Vlam (Vuur) van AN en de Violette Vlam in termen van hun energetische eigenschappen?

Cobra: De Violette Vlam, het doel van de Violette Vlam is zuivering en transformatie. Het doel van de Witte Vlam is verankering van zuiver Licht van Eenheid.

Terry: Oké. Oké, laten Archons mensen meer negatieve zielcontracten tekenen terwijl ze slapen? Zo ja, hoe kunnen we dat voorkomen?

Cobra: Dit gebeurt zeer zelden. De meeste contracten zijn lang geleden getekend, en het is tijd om ze te annuleren en ongeldig te maken.

Terry: Oké. Begrepen. Dank u. En wanneer er een ernstige ramp plaatsvindt, zeggen sommige mensen altijd: “Nostradamus had dit voorspeld.” Is zijn voorspelling echt geloofwaardig? Zo ja, welk jaar is de grens van zijn voorspelling?

Cobra: Die voorspellingen zijn niet extreem geloofwaardig. Dit is er maar één, er was één mogelijk perspectief van hoe het zou kunnen aflopen. Dus ik zou hier niet te veel aandacht aan besteden.

Terry: Oké. Oké. Dat is begrijpelijk. Heel erg bedankt. Dat is het einde van mijn vragen. De volgende vragen worden gesteld door Patrick. Patrick?

Patrick: Ja. Hallo, Cobra. Het is mijn beurt. Mijn eerste vraag is Ryo Tatsuki is een Japanse kunstenares die een aantal duidelijke profetische dromen heeft. Haar herdrukte manga “De toekomst die ik zag” waarschuwt dat er een enorme tsunami zal zijn in 2025. Heeft zij enige leiding ontvangen van de Lichtkrachten?

https://www.ebay.com/itm/124869789098

Cobra: Ik zou niet zeggen rechtstreeks van de Lichtkrachten, maar ze had enkele spirituele gidsen die haar mogelijke uitkomsten gaven zoals die in die bepaalde tijd waren.

Patrick: Oké. Oké. De volgende, onder de leden van de Galactische Confederatie zijn ongeveer 60 tot 80% van hen humanoïde; de rest is niet-humanoïde en zelfs androïde. Is het mogelijk voor niet-humanoïde rassen en androïden om Ascentie te bereiken en zelfs hoogontwikkelde meesters te worden?

Cobra: Ja, natuurlijk kunnen ook niet-humanoïde rassen Ascentie bereiken. En zeer zelden zijn er levensvormen met bewustzijn in androïde lichamen. Dat kan Ascentie bereiken, maar het is echt zeldzaam. Het is niet, het komt niet vaak voor.

Patrick: Oké. De volgende. Twee jaar geleden zei je dat sommige Confederatiecommandanten door de Draco’s werden gecompromitteerd omdat ze vreesden dat hun tweelingzielen door de Draco’s zouden worden gemarteld. Kunt u uitleggen waarom ze die vrees hadden? Is dit nu nog steeds een probleem?

Cobra: Het is geen zorg. Het was iets wat echt gebeurde en ze stonden daardoor onder grote stress en grote druk. Deze kwestie is grotendeels opgelost.

Patrick: Oké. Dus konden die commandanten niet aan hun supervisors melden dat ze bedreigd werden door de Draco’s of zelfs hun geliefden opofferen voor het grotere goed?

Cobra: Ze zouden dit kunnen rapporteren aan de supervisors, maar dat zou het probleem niet oplossen. En natuurlijk zouden ze nooit hun geliefden opofferen.

Patrick: Oké. De volgende, de Galactische Confederatie zou de benodigde technologieën moeten hebben om haar leden te laten herrijzen en hun zielentrauma te genezen. Dus als dat het geval is, kunnen die Pleiadiërs dan beter zelfmoord plegen zodra ze ontvoerd zijn en zich op een veilige plaats laten herleven?

Cobra: Eigenlijk hebben velen van hen hun lichaam verlaten en konden zij ook op het astrale vlak ontsnappen en veilig uit het gebied worden geëvacueerd, maar sommigen van hen bevonden zich in het gebied dat, zelfs als zij uit hun fysieke lichaam zouden ontsnappen, zij opnieuw zouden worden gevangen op het etherische of plasmavlak en teruggebracht. Het was dus geen optie voor hen.

Patrick: Oh, oké. Dus de volgende, sommige mensen zouden de volgende vraag kunnen stellen wanneer zij deelnemen aan het Bevrijdingsplan: “Als de Aarde de laatste plaats is waar duisternis blijft; over het geheel genomen zouden er meer voor- dan nadelen moeten zijn, zelfs als de Aarde niet anders kan dan samen met de duistere krachten te worden vernietigd.” Kunt u uitleggen waarom de Galactische Confederatie en zelfs de Lichtkrachten in de Lokale Groep bereid zijn enorme hoeveelheden tijd en moeite te investeren in de bevrijding van de Aarde?

Cobra: Het is eenvoudigweg zo dat als zij de planeet zouden vernietigen samen met de duistere krachten, de anomalie niet zou worden verwijderd. En in de volgende kosmische cyclus zou de duisternis opnieuw kunnen worden gecreëerd. Dus nu willen de lichtkrachten het kwaad voor altijd uitwissen en uitroeien. Het moet gedaan worden, het moet volledig verwijderd worden, nooit meer gebeuren. Dus dit is de laatste zuiveringsoperatie voor altijd.

Patrick: Oh, ik begrijp het. Dank u. Oké, de volgende. U zei dat de Mjolnir technologie een kwantumkanon technologie is die een sterk scalair veld uitzendt door het kwantumschuim. Het kan alle onzekere golfvormen omzetten in fysieke materie. Dus kunnen we deze positieve technologie toepassen bovenop wat Licht Mandala’s kunnen bieden aan ons manifestatieproces en de Planetaire bevrijding helpen?

Cobra: Eigenlijk is er nog geen protocol voor individueel gebruik van de Mjolnir-technologie, maar de Lichtkrachten ontwikkelen het protocol dat ook de Lichtwerkers in de toekomst zullen kunnen gebruiken. Dus wanneer dit klaar is, wanneer dat protocol ontwikkeld is, zal ik het op mijn blog publiceren.

Patrick: Oh, heel mooi. Oké. De volgende. Zullen de mysteriescholen worden heropgericht voor of na het Eerste Contact?

Cobra: Rond dezelfde tijd.

Patrick: Oh. Oh, oké. Wat zijn de vereisten waaraan we moeten voldoen om in een mysterieschool te worden ingewijd?

Cobra: Een verlangen om je te verenigen met je hogere zelf, toewijding aan je spirituele groei, en vooral zelf-eerlijkheid, (OK) en ook een zekere mate van gezond verstand natuurlijk, waar het nu nogal aan ontbreekt op het oppervlak van de planeet.

Patrick: Oké. Dus de volgende. Er wordt gezegd dat magie gewoon wetenschap is die de mensheid nog niet begrijpt. Dus als de oppervlaktebevolking toegang heeft tot zeer geavanceerde technologieën na het Eerste Contact. Is het dan nog steeds nodig dat mensen occulte kennis bestuderen op mysteriescholen?

Cobra: Voor degenen die zich geleid voelen, ja, natuurlijk. Waarom niet.

Patrick: Oh, oké. Cool. Oké, de volgende. Qigong is volgens de definitie van de Taoïsten ook bekend als innerlijke alchemie. Is opstijging het uiteindelijke doel van zowel oosterse als westerse alchemie?

Cobra: Ja.

Patrick: Oh, oké, de volgende. Het individuele doel van Taoïsten is om een mens te transformeren in een onsterfelijk wezen, bekend als Xian. Is Xian worden ook hetzelfde als opstijgen?

Cobra: Ik zou zeggen dat het ongeveer hetzelfde is, maar technisch gesproken is Xian of onsterfelijk stadium hetzelfde stadium als de Arhat-inwijding in westerse termen. Het is dus, zou ik zeggen, een zeer gevorderd stadium op weg naar de Ascentie.

Patrick: Oké. Maar het is nog steeds geen Ascentie. Toch?

Cobra: Het is een zeer vergevorderd stadium op weg naar de Ascentie, zou ik zeggen.

Patrick: Oké. Oké. Dus de volgende. Het Geheim van de Gouden Bloem is naar verluidt een gids naar onsterfelijkheid geschreven door Lü Dongbin. Kent de Blauwe Draak dit boek en beveelt hij het aan?

Cobra: Dat moet je aan de Blauwe Draken vragen.

Patrick: Oké. Volgende. Taoïstische literatuur heeft veel verslagen over Oosterse goden, Godinnen en Onsterfelijken. Leven de meeste van die wezens in het oostelijke Agarthanetwerk?

Cobra: De meeste van die wezens zijn al opgestegen en hebben de planeet verlaten, en sommige van hen leven zeker in het Oostelijke Agarthanetwerk.

Patrick: Oké. Dus de volgende. Zullen zij naar de oppervlakte komen na de Event om de oppervlaktebevolking te verlichten, vooral de mensen in China en Taiwan?

Cobra: Op een bepaald moment, ja, zijn zij van plan om naar de oppervlakte te komen wanneer de omstandigheden goed zijn en degenen die opgestegen zijn zouden zich kunnen manifesteren in hun Lichtlichamen en ook de oppervlaktebevolking verlichten wanneer de tijd rijp is.

Patrick: Oh, heel goed. We weten dat er Godinnenlijnen en vortexen zijn. Kunt u iets meer vertellen over Drakenlijnen en vortexen, in het bijzonder over hun vorming en doelen?

Cobra: Drakenlijnen en vortexen belichamen het Goddelijk Masculine principe, en informatie hierover mag nog niet worden geopenbaard aan de oppervlaktebevolking omdat de situatie er nog niet klaar voor is.

Patrick: Oké. Is de Drakenlijn hetzelfde als een “Drakenader” in Feng Shui?

Cobra: Ja, het lijkt er sterk op.

Patrick: Oh, heel goed. Dus de volgende. In termen van percentage, hoeveel actieve Drakenlijnen en vortexen zijn er over de hele wereld?

Cobra: De meeste zijn nog niet geactiveerd. Ze zijn in slapende toestand, precies om de reden die ik eerder zei. De tijd is nog niet rijp, nog niet rijp.

Patrick: Oké. Dus hoe kunnen we helpen bij de activering van Drakenlijnen en vortexen?

Cobra: Als de tijd rijp is, zullen er hulp en richtlijnen worden gegeven.

Patrick: Oké: Oké. Dit is mijn laatste vraag. Kunt u alstublieft enkele belangrijke Drakenlijnen en vortexen aan ons publiek voorstellen?

Cobra: Dat kan ik niet doen omdat het nog geen tijd is. Ik kan alleen zeggen dat de meeste belangrijke Drakenlijnen, vooral op het vasteland van China, verbonden zijn met de belangrijkste bergketens in China.

Patrick: Oké. Dus…

Cobra: Meer kan ik op dit moment niet zeggen.

Patrick: Oké. Heel erg bedankt. Nu zal ik mijn gastheer overschakelen naar Jedi.

Jedi: Oké. De volgende is kunnen we die energievlekken gebruiken om ons te verbinden met de Big Dipper boven of het Agarthan netwerk onder het aardoppervlak?

Cobra: Ja, als je weet hoe dat moet.

Jedi: En heb je een suggestie om dat te doen?

Cobra: Nog niet. Zoals ik al zei, het is nog geen tijd. Deze situatie moet daar klaar voor zijn.

Jedi: Oké, begrepen. Vervolgens, bestaan bewuste wezens al sinds de eerste kosmische cyclus? Zo niet, wanneer creëerde de Bron het eerste bewuste wezen?

Cobra: Oké. Gevoelige wezens bestonden al sinds de eerste kosmische cyclus, maar die eerste wezens waren, zou ik zeggen, in zekere zin zeer geavanceerd, maar aan de andere kant, zeer onervaren. Dus toen begon het hele proces.

Jedi: Oké. En vervolgens, creëerde de Bron bewuste wezens op het hoogste niveau en liet hen geleidelijk neerslaan naar het fysieke plan?

Cobra: Precies.

Jedi: Oké, goed. Vervolgens, zijn er Galactic Confederation bases op Triton?

Cobra: Ja.

Jedi: Oké, volgende. Hebben de inheemse reptilian facties op aarde een verdrag getekend met de oppervlakte menselijke alliantie en/of ondergrondse Agarthan facties?

Cobra: Er waren bepaalde verdragen, maar ze werden niet algemeen gerespecteerd. En die verdragen werden ondertekend met bepaalde facties en niet door andere facties. Ze hielden geen stand, die verdragen hadden geen echte praktische betekenis.

Jedi: Oké, volgende. Zijn er positieve inheemse reptielgroeperingen die de Planetaire Bevrijding steunen?

Cobra: Die zijn er, maar het zijn er heel weinig.

Jedi: Oké, volgende. Aangezien de meeste delen van de wereld reisverboden opheffen, is het nu makkelijker voor Sisterhood of the Rose groepen om wekelijkse fysieke bijeenkomsten te houden. Wat kunnen [deze] groepen doen of volhouden om de Godinnenenergie te verankeren?

Cobra: Het belangrijkste is dat de groepen weer echt fysiek gaan samenkomen, wat nu bijna overal mogelijk is. En dan de paar hoofdmeditaties te doen die we vele malen hebben gepubliceerd om de Godinnenenergie te verankeren. En daarna wat ze kunnen doen om de Godinnenenergie te verankeren door hun eigen leiding.

Jedi: Ik heb het. En vervolgens, sommige mensen vonden het moeilijk om genoeg leden te krijgen voor het oprichten van hun eigen Sisterhood of the Rose groepen. Heeft u enig advies over hoe mensen het Godinnenbewustzijn in hun omgeving kunnen vergroten?

Cobra: Ze kunnen beginnen met het publiceren van artikelen over Godinnenenergie in hun lokale gemeenschap, in gebieden die daar het meest voor open staan. Ze kunnen een Facebookgroep oprichten. Ze kunnen een artikel publiceren in een plaatselijk spiritueel tijdschrift. Ze kunnen de video produceren. Dus is het tijd voor hen die dat kunnen om te beginnen met het verhogen van die frequentie in hun lokale gebieden, en dat zal leden aantrekken die klaar zijn voor zo’n groep.

Jedi: Oké. Goede ideeën. Vervolgens hebben veel mensen online groepen gevormd op Zoom voor bijeenkomsten en groepsmeditaties. Bent u het ermee eens dat het een goede manier is om Licht en Godinnen energie te verankeren?

Cobra: Het is beter dan niets, maar fysieke bijeenkomsten zijn veel krachtiger en veel belangrijker.

Jedi: Oké. Begrepen. Vervolgens, voor de Evacuatie, krijgen de mensen genoeg tijd en informatie voordat de Lichtkrachten dit uitvoeren?

Cobra: Ja, natuurlijk. Na de Event zullen de mensen beginnen te begrijpen wat de planetaire situatie is en wat het algemene plan is, en ze zullen wat tijd hebben om die informatie te verwerken, en de meeste mensen zullen in staat zijn om die informatie te verwerken. Als mensen lockdowns hebben overleefd, kunnen ze al het andere overleven.

Jedi: Oke, Goed. En hoe zullen de mensen de informatie ontvangen?

Cobra: Zoals ik al zei, de meeste mensen zullen het vrij gemakkelijk kunnen verwerken. Ik bedoel, sommige mensen zullen er moeite mee hebben, maar het proces moet doorgaan. We kunnen niet wachten tot iemand anders klaar is, want het hele proces duurt al veel te lang.

Deel 4: Toekomstige plannen

Jedi: Oké. Oké. Het volgende deel gaat over toekomstige plannen. Is er een grote meditatie activering van het einde van dit jaar tot de volgende lente?

Cobra: Ik kan deze vraag niet beantwoorden.

Jedi: Oké. Begrepen. Is er momenteel een mogelijkheid dat de Deltaoptie plaatsvindt?

Cobra: Het is zeer onwaarschijnlijk.

Jedi: Oké, volgende. Als de staat van beleg wereldwijd wordt afgekondigd op het moment van de Event, zal de verkeerscontrole, avondklok, en de lockdowns over de hele wereld plaatsvinden?

Cobra: Ja.

Jedi: Oké. Als de Event plaatsvindt en er is verkeerscontrole in mijn gebied, wat moet ik dan doen als ik in mijn auto of in het openbaar vervoer zit?

Cobra: Oké. De beste actie is, als je kan, om naar huis te gaan. Als dat niet kan, kunt u in het voertuig blijven of een onderkomen in de buurt zoeken. U krijgt begeleiding van de lokale autoriteiten. De lokale autoriteiten zullen u begeleiden, hoe de hele operatie moet verlopen, praktisch wat u op dat moment, op die specifieke locatie moet doen. Dus u weet wat u op dat moment moet doen.

Jedi: Oké. Als de Event plaatsvindt terwijl ik op een schip of [in] een vliegtuig zit, zal mijn schip of vliegtuig de bestemming dan gewoon bereiken?

Cobra: Waarschijnlijk niet, waarschijnlijk zullen er noodlandingen zijn [op] de dichtstbijzijnde luchthaven of havens. Dus het meeste verkeer, het luchtverkeer zal op het moment van de gebeurtenis uitvallen. Dus vliegtuigen zullen op hun vroegste gemak veilig landen op de dichtstbijzijnde luchthaven, wanneer dat ook is.

Jedi: Oké, begrepen. Vervolgens, hoe zullen Light Forces de wereldwijde voedsel en medische voorraden beveiligen tijdens de staat van beleg?

Cobra: Het is zeer vergelijkbaar met wat er gebeurde tijdens lockdowns.

Jedi: Oké. Begrepen. U zei dat het officiële Eerste Contact zal plaatsvinden op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties een jaar na de Event. Wordt dit schema ingekort tot minder dan een jaar als de Lichtkrachten het huidige bevrijdingsproces overwegen?

Cobra: Ja, hoogstwaarschijnlijk zal het veel minder dan een jaar zijn, omdat alles wordt versneld. Dus wanneer de dingen beginnen te gebeuren, zullen ze heel snel en heel intensief gebeuren.

Jedi: Wow. Dat is echt goed nieuws. Oké, volgende. Na het Eerste Contact, zullen vele Opgestegen Meesters de oppervlakte bevolking instrueren met hun tastbare hologram lichamen. We hebben een lijst van de meest bekende Opgestegen Meesters, en we willen u vragen of we ze in de toekomst persoonlijk kunnen zien.

 • Jezus Christus
 • Moeder Maria
 • Mohammed
 • De Boeddha
 • Guanyin
 • Laozi
 • Koning Arthur
 • St.Germain
 • Kuthumi
 • Isis de Godin
 • Ashtar Sheran
 • El Morya

Cobra: Ja. Al diegenen van uw lijst zullen zich waarschijnlijk laten zien als de tijd rijp is na het Eerste Contact.

Jedi: Oke. Ik zal deze naam zeggen. Oké. Jezus Christus. Ja?

Cobra: Ik zal geen individueel commentaar geven. U kunt de lijst lezen, maar ik zou zeggen dat de meeste van die wezens zich zullen kunnen laten zien en een plan zullen hebben om zich aan de oppervlaktebevolking te laten zien als de tijd rijp is.

Jedi: Oké. Dat is zeer goed nieuws voor veel mensen. Oké. En ik heb nog steeds een vraag. Heeft u enig plan voor de wereldwijde conferentie volgend jaar?

Cobra: Die vraag kan ik niet beantwoorden.

Afsluiting

Jedi: Oké. Begrijp. Oké. We hebben geen vragen. Dus nu we dit interview gaan beëindigen, is er iets dat je ons publiek wilt vertellen?

Cobra: Ja. Eigenlijk weten we allemaal dat dit proces al te lang duurt en te ver is gegaan. En de reden daarvoor is dat er gewoon te veel duisternis is en het kost tijd om al die duisternis te verwerken. De sleutel is om het Licht vast te houden, het Licht te blijven verankeren, nooit op te geven en gezond verstand te gebruiken.

Jedi: Oké. Heel erg bedankt voor het tweede deel van het interview. Nogmaals bedankt. We houden van je.

Cobra: Dank u. Heel erg bedankt voor deze uitnodiging en Victory of the Light!

Jedi: En Overwinning van het Licht! Dank u. Tot ziens.

Cobra: Dank u. Tot ziens.

Vertaald door Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 4 november 2022 in Cobra, Interview met Cobra NL

 

Tags:

Cobra: Situatie-update, een nieuw Cobra-interview en Cobra Ascentie-conferentie in Parijs, 2 november 2022

Er was een enorme escalatie tussen de Chimera groep en de Lichtkrachten op 15 oktober, en er werden buitengewone maatregelen genomen. De situatie liep uit de hand, en omdat de Lichtkrachten rond de Aarde de situatie niet meer in de hand konden houden, kwamen dringende versterkingen uit de Andromeda Melkweg, die experts zijn in het omgaan met de Chimera groep, in actie.

Als gevolg hiervan zijn alle putten op één na ontruimd, en is de Orion-factie van de Chimera-groep grotendeels verdwenen, met uitzondering van kleine ongeorganiseerde clusters op het astrale en mentale vlak, die in de komende weken zullen worden opgeruimd. Andromeda factie van de Chimera is in angst, wetende dat zij de volgende zullen zijn.

De enige overgebleven put bevindt zich NIET onder de Urim basis, en bevat de mainframe kwantumcomputer van de Andromeda factie van de Chimera, die de scalaire AI matrix/ elektromagnetische omheining rond de Aarde controleert, gekoppeld aan implantaten.

Wanneer de Lichtkrachten die put onder controle krijgen, zullen zij eindelijk kunnen beginnen met het volledig desintegreren van de scalaire matrix aan de oppervlakte, samen met de implantaten en hun topletbommen. Als dat zo ver is dat het risico aanvaardbaar wordt, kunnen fysieke ingrepen beginnen.

Tot voor kort waren de Lichtkrachten rond de Aarde nog onderworpen aan een zodanige kwantumanomalie dat zij bevroren bleven in angst voor de vergeldingsacties van de topletbom, vandaar hun passiviteit. Hun angst had zijn wortels in de kwantumschok van 1996, toen de duistere krachten in staat waren het kwantum van het universum te schokken in een mate die slechts twee keer in deze kosmische cyclus is ervaren: op het moment van de Big Bang, en op het moment van het ontstaan van de duistere krachten miljoenen jaren geleden. De schok van 1996 heeft de verbinding van het hele gemanifesteerde universum met de boeddhische en hogere niveaus verzwakt, en dit heeft geleid tot verminderde kracht van het Licht en toegenomen kracht van de duisternis. Deze schok wordt nu eindelijk aangepakt, nu de totale hoeveelheid kwantumanomalie onder een bepaalde drempel is gedaald.

De gebeurtenissen van 15 oktober hebben de Lichtkrachten uit hun toplet angstmodus gehaald, en zij ondernemen nu meer actie en aanvaarden een redelijker hoeveelheid risico’s. Er kan niets meer worden gezegd over de gebeurtenissen van 15 oktober behalve het feit dat de duistere krachten een bepaalde onaanvaardbare drempel hebben overschreden, en de Lichtkrachten hebben op een zeer proactieve manier gereageerd die de toplet-bommen zou kunnen activeren.

Met deze verbeterde energiedynamiek beginnen zogenaamde kwantuminslag portalen zich te openen. Deze portalen zijn snelle en effectieve flitsen van Licht die het kwantumveld aan de oppervlakte van de planeet bereiken en snelle verbetering van situaties aan de oppervlakte kunnen brengen. Deze portalen zijn nu nog sporadisch, zeldzaam en onstabiel, maar zullen naar verwachting verbeteren. De Lichtkrachten ontwikkelen protocollen die deze portalen zouden gebruiken en met behulp van de Mjolnir-technologie willen zij deze nuttig maken voor de Lichtwerkers aan de oppervlakte om hun levenssituatie te verbeteren.

Die portalen komen rechtstreeks van de Bron en zouden theoretisch gezien een kwantuminsertieportaal dat groot genoeg is, zelfs de Event in gang kunnen zetten, hoewel dat op dit moment nog erg onwaarschijnlijk is.

De Cabal, met hun pandemische Reset plan dat volledig uit elkaar valt, probeert nu de Reset te bewerkstelligen via nucleaire angst.

Ze zijn zich bewust van de komende Solar Flash, en bereiden zich daarop voor.

Hun plannen zullen niet slagen, en de positieve kant bereidt zich stilletjes voor op onze eigen, positieve versie van de Reset.

Het tweede deel van het Cobra Ascension interview is vrijgegeven. U kunt het transcript hier in het Engels lezen.

[Daaronder staan links naar de vertalingen in veel andere talen. De Nederlandse vertaling komt eraan.]

De Lichtkrachten hebben gecommuniceerd dat het tijd is om de Lichtwerkers op het oppervlak van deze planeet weer te activeren, om te helpen bij het reactiveren van het Lichtraster. Om deze reden wordt de heropleving van fysieke Sisterhood of the Rose groepen en andere Lichtgroepen wereldwijd aanbevolen.

Om te helpen bij de heropleving van het Licht zal op 3 en 4 december in Parijs de eerste Cobra Ascensieconferentie na zeer lange tijd plaatsvinden.

Je bent meer dan welkom bij onze ascentie conferentie in Parijs

Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

 
1 reactie

Geplaatst door op 4 november 2022 in Cobra, Interview met Cobra NL

 

Tags: , ,

Cobra: korte update, en een interview met Int Golden Age Group en Prepare for Change Japan, 29 september 2022

KORTE UPDATE

Zo’n 15.000 mensen hebben meegedaan met onze meditatie voor vrede tussen Rusland en NAVO. Alhoewel dit veel minder is dan de kritieke massa, heeft de meditatie geholpen om tot op zekere hoogte de spanningen weg te nemen. Zie: link 1 en link 2.

Verwijderen van de implantaten is gaande en een van de eerste effecten is de verhoging van de kundalini energie. Dit heeft protesten in Iran op gang gebracht, waar veel vrouwen zich verzetten tegen de onderdrukking van de vrouwelijke energie.

Deze protesten hebben het vermogen om het onderdrukkende regime te laten kantelen, en nu doen olie arbeiders ook mee. Zie link 1 en link 2.

De Lichtkrachten vragen iedereen die zich daartoe geleid voelt om mee te doen aan de meditatie om de veiligheid van de demonstranten te beschermen en hen de steun van de Godinnenenergie te geven.

INTERVIEW

Onder deze link vind je vertalingen van het onderstaande interview in veel verschillende talen.

[Noot van vertaler]: Ik geef hier eerst enkele interessante fragmenten uit het interview.

Cobra: De Lichtkrachten voerden de laatste jaren verschillende operaties uit en kwamen steeds dichter bij de oppervlakte, en nu zijn ze erin geslaagd om zo dichtbij te komen dat ze, met hun technologie, kunnen beginnen met het verwijderen van de implantaten.

Cobra: Het zal een planetair proces zijn en het is al een planetair proces. Dus kwantumkanon technologieën bombarderen het oppervlak van de planeet. Ze bombarderen eigenlijk met hun energievelden de implantaten en biochips in elk lid van de oppervlaktebevolking. En ze beginnen de zwarte gaten in de implantaten te verwijderen. Dat is een zeer lastig en uitdagend proces, maar het vindt al plaats en het zal voor iedereen hetzelfde zijn. Het hele netwerk van implantaten en biochips moet worden verwijderd.

Wat is de relatie tussen chakra’s, Merkaba, en Ascentie? Cobra: Chakra’s zijn energievortexen in de menselijke energievelden die verschillende frequenties van Licht uitzenden. Merkaba is het Lichtlichaam, dat een voertuig is dat wij gebruiken om onze Ascentie te bereiken, en Ascentie is een proces dat plaatsvindt wanneer wij in staat zijn alle anomalieën en alle blokkades uit ons energieveld te verwijderen. En als we dan een supergeleiding van het Lichtlichaam bereiken, stijgen we op.

Vervolgens wordt gezegd dat de Lichtkrachten een apparaat hebben dat bekend staat als de Ascentiekamer, die het menselijke Ascentieproces kan stimuleren. Kunt u het uiterlijk en het principe ervan beschrijven? Cobra: Oké. Er zijn twee aspecten van dit apparaat. De eerste is de zuiverings- en genezingskamer, die de obstakels verwijdert en geneest. En dan is er de eigenlijke Ascentiekamer, die de Kundalini energie activeert en iets dat het elektrische vuur wordt genoemd. Het betekent dus dat een zeer sterke, sterk geladen energie door het energielichaam stroomt – nee door het Lichtlichaam, door het Merkaba lichaam en het activeert. Dus dat is een zeer geavanceerde technologie, die gebruikt wordt door Opgestegen Wezens in de hele Melkweg.

Als ik gekwalificeerd ben voor de Eerste Golf van Ascentie, kan ik dan de staat van Ascentie bereiken als ik de Ascentiekamer direct na het Eerste Contact gebruik? Cobra: Oké. Sommige zeldzame individuen zouden hun Ascentie zelfs voor de Eerste Golf kunnen bereiken door die Ascentiekamer te gebruiken, maar de meeste mensen die in de Eerste Golf zullen gaan zullen dit als groep doen, als een planetair groepsproces op hetzelfde moment als de tijd rijp is.

Vervolgens, aangezien de Lichtkrachten zeer geavanceerde spirituele technologie hebben, zullen de meeste oppervlaktebewoners nog jaren van training moeten ondergaan om Ascentie te bereiken? Cobra: De meesten van de oppervlaktebevolking hebben levens nodig, honderden, en duizenden jaren om Ascentie te bereiken op andere planeten. Zij zijn er niet klaar voor.

Cobra: Ongeacht het niveau van de technologie, menselijk bewustzijn is menselijk bewustzijn en dat moet van binnenuit getransformeerd worden. Technologie kan helpen, maar het echte werk moet gedaan worden door mensen die door het Ascentieproces gaan. Dus het percentage van de oppervlaktebevolking dat een echt Ascentieproces zal ondergaan zal zeer gering zijn, zeer laag.

Zullen mensen superkrachten krijgen zoals teleportatie, manifestatie uit de lucht, of elementmanipulatie zodra we Ascentie bereiken? Cobra: Als de mens de Ascentie bereikt, zal hem de sleutel, het gereedschap, worden gegeven om die krachten te gebruiken, en dan zal hij worden getraind om ze te gebruiken. En dat trainingsproces zal enige tijd in beslag nemen, maar vanaf het begin zullen zij dit basisvermogen hebben dat vervolgens in de loop der tijd zal worden geperfectioneerd.

Cobra: Er zal een Ascentiegolf zijn, die vergelijkbaar is met een galactische puls, en iedereen zal van zijn eigen locatie worden gehaald, geteleporteerd naar de moederschepen, en op die moederschepen zullen zij het Ascentieproces zelf ondergaan in de Ascentiekamers.

HET VOLLEDIGE INTERVIEW

We Love Mass Meditation, International Golden Age Group en Prepare for Change Japan Official hadden een interview met Cobra georganiseerd om verschillende onderwerpen door te nemen.

In dit interview beantwoordde Cobra vele vragen over de huidige situatie en over het Ascentieplan.

Hier staat de opname van het interview op ons YouTube kanaal.

Speciale dank aan de International Golden Age Group en PFC Japan Official voor hun grote steun bij dit interview.

Hieronder staat het transcript van deel 1 het interview:

Hoshino: Hallo iedereen. Vandaag is het 16 september. Mijn naam is Hoshino. En ik ben hier weer met mijn grote vrienden, Patrick en Jedi, die de vertegenwoordigers zijn van de International Golden Age Group, evenals Terry van Japan PFC official. Dus welkom Patrick en Jedi.

Patrick: Hallo.

Jedi: Hallo, dit is Jedi

Patrick: En dit is Patrick.

Hoshino: En welkom Terry.

Terry: Hi. Hi. Hallo.

Hoshino: En vandaag zijn we erg blij om Cobra weer te interviewen over verschillende onderwerpen. Dus welkom Cobra.

Cobra: Hallo. Hallo iedereen.

Hoshino: En zonder verder oponthoud, laat ik Terry de vragen stellen.

Deel 1: Situatie update

Terry: Oké. Heel erg bedankt. En er was een zeer opwindende update vandaag op Het Portaal betreffende de implantaat en biochip verwijdering. Het lijkt de eerste grote interventie door [de] Lichtkrachten aan de oppervlakte van de planeet. Hoe werd het mogelijk op dit moment?

Cobra: De Lichtkrachten voerden de laatste jaren verschillende operaties uit en kwamen steeds dichter bij de oppervlakte, en nu zijn ze erin geslaagd om zo dichtbij te komen dat ze, met hun technologie, kunnen beginnen met het verwijderen van de implantaten.

Terry: Dus de technologie betekent Mjolnir technologie?

Cobra: Ja.

Terry: Oké, geweldig. Dus hoe werkt het implantaat en het biochip verwijderingsproces praktisch? Zal het een alles tegelijk verwijdering zijn voor alle personen die de kwantumkanon technologieën op het oppervlak gebruiken, of eerder een geïndividualiseerd proces, afhankelijk van de besmettingsniveaus van een persoon?

Cobra: Het zal een planetair proces zijn en het is al een planetair proces. Dus kwantumkanon technologieën bombarderen het oppervlak van de planeet. Ze bombarderen eigenlijk met hun energievelden de implantaten en biochips in elk lid van de oppervlaktebevolking. En ze beginnen de zwarte gaten in de implantaten te verwijderen. Dat is een zeer lastig en uitdagend proces, maar het vindt al plaats en het zal voor iedereen hetzelfde zijn. Het hele netwerk van implantaten en biochips moet worden verwijderd.

Terry: Oké. Dus ook al is het voor iedereen op hetzelfde moment, maar zal de duur van de verwijdering en de deprogrammering per persoon verschillen?

Cobra: Niet erg, ik bedoel de individuele reacties op de verwijdering zullen verschillend zijn, maar het proces gaat voor iedereen op hetzelfde moment door.

Terry: Ik begrijp het. Dat is interessant. Oké. Volgende vraag. De Lichtkrachten verwachten een massaal spiritueel ontwaken van de oppervlaktebevolking zodra alle biochips en implantaten zijn verwijderd. Hoe zal deze golf van ontwaken Lichtwerkers en Lichtstrijders ten goede komen in termen van ons dagelijks leven en ons Ascensieproces?

Cobra: Ja. Wanneer we bij de afsluiting van dit proces komen, wanneer de implantaten en biochips grotendeels verdwenen zijn, zal het individuele leven van de Lichtwerkers en Lichtstrijders beter worden, lichter, minder stressvol, minder negativiteit, minder duisternis, minder aanvallen, en het leven zal weer, na zoveel tijd, een beetje aangenamer worden.

Terry: Oké. Dus dat betekent dat hun Ascentieproces gemakkelijker kan zijn?

Cobra: Ja.

Terry: Oké. Interessant. Is het niveau van de primaire anomalie en de subkwantum anomalie verminderd in het gebied onder de Lage Omloopbaan?

Cobra: Tot op zekere hoogte, ja, maar de belangrijkste vermindering wordt verwacht op het moment dat deze operatie van het opruimen van de implantaten voortgaat.

Terry: Ik begrijp het. Oké. En wat is de relatie tussen de sluier en vandaag, je noemde ook de Kerr metrische ruimte tijd afwijking rond het oppervlak van de planeet?

Cobra: Deze ruimte tijd afwijking verandert feitelijk de structuur van de ruimte tijd rond de Aarde en die vervormde ruimte tijd maakt het makkelijker voor de technologieën van de duistere krachten om te werken en de Sluier in stand te houden. Zonder die anomalie zouden de duistere krachten hun technologieën niet kunnen gebruiken en zou de sluier worden verwijderd.

Terry: Oh, ik begrijp het. Dus dat betekent dat de Sluier het doel is en dat de Kerr metriek ruimte-tijd vervorming een soort ondersteunend instrument is.

Cobra: Ja. In zekere zin. Ja.

Terry: Oké, geweldig. Dus in de laatste update noemde je een oude duistere entiteit genaamd de Lurker. Is die erg gevaarlijk? Wat is de relatie van “de Lurker” met de Archons en de Chimera?

Cobra: Het is op dit moment niet erg gevaarlijk, omdat veel hiervan al is opgelost. Dit is een heel ander soort entiteit. Het is eigenlijk een kwantum, subkwantum entiteit. Het is een ander soort bewustzijn dan enige andere entiteit die je waarschijnlijk kent. Ik zou zeggen dat het dichtstbijzijnde voorbeeld de entiteit Yaldabaoth is, die al verwijderd is. De Archons en de Chimera, sommigen van hen aanbidden de Lurker en zien hem als bron van hun kwaad.

Terry: Ik begrijp het. Dus dat betekent dat de Lurker superieur is aan de Archons en Chimera?

Cobra: In zekere zin. Ja, want deze entiteit leeft al de hele kosmische cyclus en komt eigenlijk uit de vorige kosmische cyclus. Dus… Maar het is een heel ander soort bewustzijn. Het is iets heel anders. Weet je, het is niet iets dat de meeste mensen zouden kunnen begrijpen.

Terry: Ik begrijp het. Oké. Dank je. Aangezien de Lurker de vorige kosmische cyclus heeft overleefd en tot op heden blijft bestaan, betekent zijn bestaan dat de duistere krachten al sinds de vorige kosmische cyclus bestaan, terwijl de Aartsengelen die 8 miljoen jaar geleden in de Primaire Anomalie vielen, de nieuwe duistere entiteiten in de kosmische cyclus zijn?

Cobra: Nee, duisternis bestond niet voor 8 miljoen jaar. De Lurker bestond als een pure potentialiteit. Het was geen gemanifesteerd bewustzijn van de duisternis. Dat begon pas 8 miljoen jaar geleden.

Terry: Oh, ik begrijp het. Oké. Begrepen. Dus het bestond al voor 8 miljoen jaar geleden als een potentieel. Ik begrijp het. Weten de Pleiadians waarom de meeste sleutelfiguren in positieve militairen tegen het bevrijdingsplan zijn?

Cobra: De belangrijkste reden is vanwege de implantaten en alle programmering en het egoïsme.

Terry: Ik begrijp het. Dus dat betekent dat na de operatie die het implantaat verwijdert, denk je dat de houding van die mensen in positieve militairen kan veranderen?

Cobra: Sommigen van hen zouden kunnen veranderen, maar op dit moment is het onmogelijk om te voorspellen hoe de oppervlakte bevolking hierop zal reageren.

Terry: Ik begrijp het. Oké. Begrijp het. Dank u. Als die belangrijke mensen niet akkoord gaan met het bevrijdingsplan, hoe zullen de Licht Strijdkrachten dan doorgaan met de massa-arrestatie? Zullen ze zelf doorgaan met de arrestatie operaties, of wachten tot de positieve militairen elk mogelijk gecompromitteerd lid binnen hun gelederen verwijderen?

Cobra: Dit is vertrouwelijke informatie op dit moment.

Terry: Oké. Begrepen. Dank u. Denken de Lichtkrachten dat Oekraïne een tweede Afghanistan kan worden en de Russische economie en politiek in chaos kan brengen?

Cobra: Mogelijk wel. Als dit conflict escaleert in een nieuwe wereldoorlog, wat onwaarschijnlijk is, maar toch mogelijk. Het zal niet dezelfde situatie zijn als in Afghanistan, maar er is een zeker potentieel daar dat de dingen een beetje ingewikkelder kunnen worden.

Terry: Ik begrijp het. Oké. Dank u. De volgende vraag over de dood van de Koningin. De Koningin (Elizabeth II) is op 8 september overleden. In termen van het bevrijdingsplan, wat is het standpunt van de Lichtkrachten over haar die de langste regeerperiode in de moderne geschiedenis heeft?

Cobra: Het is niet het hoogste doel om deze vraag te beantwoorden.

Terry: Ik begrijp het. Oké. En omdat het grootste deel van de bevolking denkt dat de Koningin gewoon een symbool van stabiliteit is voor het Gemenebest van Naties. Maar sommige alternatieve media beweren dat ze ook het hoofd was van het Comité van 300. Daarom denken sommige mensen dat ze de wereldpolitiek en economie achter de schermen controleerde. Dus, misschien is dit, opnieuw het vertrouwelijke, en u mag het niet zeggen, maar had de Koningin werkelijk de macht om de geopolitiek in de wereld te beïnvloeden?

Cobra: Ze had een bepaalde hoeveelheid macht, maar ze was niet de hoofdrolspeler in het nemen van beslissingen.

Terry: Ik begrijp het. Oké. Hartelijk dank. Toen de dood van de koningin werd aangekondigd, verscheen er een dubbele regenboog boven het Buckingham paleis. Had deze dubbele regenboog een esoterische betekenis in deze omstandigheid?

Cobra: Eigenlijk is dat een kans voor de bevolking aan de oppervlakte om betere keuzes te maken, maar waarschijnlijk zal deze kans niet op de juiste manier worden gebruikt, omdat het bewustzijnsniveau niet hoog is.

Terry: Ik begrijp het. Oké. Dank u. Hebben de Lichtkrachten een regeling getroffen voor Shinzo Abe en de Koningin met betrekking tot hun zielen?

Cobra: Ja.

Terry: Ja. Oké, geweldig. (Yeah). Dus de magnetische noordpool van de aarde is naar verluidt al aan het verschuiven. Dus betekent het dat de poolverschuiving geleidelijk is begonnen?

Cobra: De magnetische poolverschuiving is al voorzichtig begonnen in de 19e eeuw en het versnelt momenteel.

Terry: Dus misschien houdt dit verband met de volgende vraag. Maar als dat zo is, zouden geografische veranderingen, zoals het hoger worden van de zeespiegel, zelfs vóór de laatste grote tsunami kunnen plaatsvinden?

Cobra: Wat verwacht wordt vóór de uiteindelijke poolverschuiving is verhoogde vulkanische activiteit en aardbevingen.

Terry: Ja, maar hoe zit het daarvoor? Maar nu al, dus dat betekent dat er…

Cobra: Dat wordt verwacht voor de polaire verschuiving.

Terry: Oh, ik begrijp het. Oké. Dus dat betekent dat de… Oké. Dat is heel interessant. In de Planetaire Situatie Update van 23 juni staat: “De Lichtkrachten zijn erin geslaagd ongemerkt te infiltreren in de Chimera commandostructuur en tasten nu de Chimera structuur van binnenuit aan. De meeste negatieve scenario’s voor de planeet zijn ingestort, maar er [is] nog één onwaarschijnlijk, maar zeer gevaarlijk scenario dat nog moet worden opgelost.” Dus op basis van de update van vandaag, kunnen we zeggen dat één gevaarlijk scenario is opgelost?

Cobra: Nog niet.

Terry: Oh, ik begrijp het. Oké. Begrijp het. Dank je wel. Dit is het einde van mijn vragen. Dan de volgende van Jedi.

Jedi: Oké. Dank je, Terry. Oké. Je zei in het Divine Intervention Activation Report “Nadat de kritieke massa van handtekeningen was bereikt, hebben de Pleiadians meegedeeld dat de wettelijke basis voor hun interventie op de oppervlakte van de planeet nu is vastgesteld.” Betekent dit dat de Pleiadiërs nu wettelijk kunnen ingrijpen in de situatie aan de oppervlakte, maar dat dit zich niet uitstrekt tot andere beschavingen in de Galactische Confederatie?

Cobra: Dat is niet correct. Alle beschavingen in de Galactische Confederatie hebben nu een wettelijke basis om in te grijpen.

Jedi: Oh, ja. Oké. Steunde de Galactische Confederatie in het algemeen het idee dat de Pleiadiërs hun wettelijke basis zochten bij de oppervlakte bevolking door meditatie en petitie campagne?

Cobra: Ja, natuurlijk.

Jedi: Oh ja. Oké, volgende. Hebben ze de handtekeningen die de kritieke massa overschreden herkend als het signaal van de oppervlakte bevolking, of alleen van starseeds?

Cobra: Eigenlijk beide. Het is omdat sterrenzaden ook deel uitmaken van de oppervlakte bevolking. Dus het is een geldig… De signaturen waren geldig en ze worden gezien als een collectieve keuze van de oppervlakte bevolking.

Jedi: Oké, goed. Aangezien onze petitie voornamelijk door starseeds werd ondertekend, zouden sommigen kunnen denken dat het niet echt de algemene vrije wil van de oppervlakte bevolking weerspiegelde. Was het mogelijk voor de Galactische Confederatie om het resultaat van onze petitie te negeren, zelfs als de duistere krachten onze petitiecampagne niet verstoorden met hacking en andere negatieve technologieën?

Cobra: Deze petitie is wettelijk bindend voor de Galactische Confederatie. Dus de Galactische Confederatie moet ingrijpen zodra het veilig is. En de eerste mensen die gecontacteerd zullen worden zijn starseeds. Dus degenen die voor deze interventie hebben gestemd zijn de eersten die het zullen krijgen.

Jedi: Oké, goed. Volgende, interventie in de oppervlakte wereld is een zeer ernstige zaak. Hebben de leden van de Galactische Confederatie ooit overwogen dat ze moeten proberen de gehele oppervlaktebevolking te informeren en dan ieder een kans te geven om te stemmen?

Cobra: Dat kan inderdaad gebeuren na een bepaald punt na de Event, wanneer er genoeg begrip zal zijn van wat de Galactische Confederatie is. Er kan een planetaire stemming komen over de toekomstige betrokkenheid van de oppervlaktebevolking bij de Galactische Confederatie. Dat is eigenlijk gepland om op een bepaald moment te gebeuren.

Jedi: Oke. In de 15 augustus update, zei u “De oppervlakte lichtwerker netwerk is bijna ingestort.” Wat betekent dat?

Cobra: Het betekent dat de Lichtwerkers het Licht niet meer wilden of konden vasthouden. En de kritieke massa van Licht die nodig is voor de oppervlakte was niet meer gehandhaafd. Dus hebben de Lichtkrachten een alternatieve oplossing voor dit probleem weten te creëren.

Jedi: Oké. Was de ineenstorting het gevolg van de zware aanval van de duistere krachten op de Lichtwerkers die een lagere vibratie onder hen veroorzaakte?

Cobra: Er waren twee factoren in het spel. De eerste factor waren die aanvallen, die het vermogen van de Lichtwerkers om het Licht vast te houden ernstig hebben beschadigd. En de andere was de verkeerde, egoïstische en domme beslissingen van de Lichtwerkers, die zich niet in overeenstemming met het hogere doel gedroegen.

Jedi: Oké. Ja. Onlangs won een man de eerste prijs in een kunstwedstrijd met zijn AI-ondersteunde schilderij. Sommige kunstenaars zijn bezorgd dat AI op een dag hun banen zal wegnemen. Gebruiken positieve ET-rassen AI om hun kunstcreatie te ondersteunen?

[AI = Artifical Intelligence = Kunstmatige Intelligentie)

Cobra: Eigenlijk kan AI niet het hoogste niveau van kunst genereren. AI kan over het algemeen aangename en esthetische kunst genereren, maar geen meesterwerken. Dit is niet mogelijk. Alleen een wezen met contact met de ziel kan meesterwerken voortbrengen. Dus sommige gemiddelde of relatief goede kunstenaars kunnen hun baan verliezen, maar de beste kunstenaars zullen nooit hun baan verliezen.

Jedi: Oké. Als dat zo is, hoe vinden ze dan een evenwicht tussen het gemak dat AI brengt en hun originaliteit?

Cobra: Gewoon door de hogere leiding te gebruiken die alle positieve rassen hebben.

Jedi: Oh, ja, dat is goed. Kunt u meer informatie onthullen over de “Alexandrijnse vrouwen”, de vrouwen die rond de eeuwwisseling van de Vipava vallei naar Alexandrië verhuisden?

Cobra: Oké. Zij zochten gewoon een baan en verhuisden naar Alexandrië om in feite te babysitten in de hogere regionen van de Egyptische samenleving. En dat was een interessante interactie omdat het een bepaalde combinatie van Godinnen energie bracht, die voorheen niet aanwezig was.

Jedi: Oké. Oké. Is het nu veilig voor u om het geheime aspect van de SpaceX CRS-24 missie te onthullen?

Cobra: Ja. Bepaalde Cintamani stenen werden in een baan om de aarde gestuurd en zijn later, ongeveer een maand later, veilig geland.

Deel 2: Ascentieplan

Jedi: Wow, goed. De volgende zijn [vragen over het] verbazingwekkende ascentieplan. De eerste. Hoe kunnen we individuele en planetaire Ascentie verklaren met de moderne wetenschap?

Cobra: De wetenschap, bij de huidige stand van ontwikkeling, begrijpt niet eens het bestaan van het etherische vlak. Dus het is niet mogelijk om Ascentie te beschrijven met de wetenschap bij de huidige publieke staat van ontwikkeling.

Jedi: Ja, dat klopt. Wat is de relatie tussen chakra’s, Merkaba, en Ascentie?

Cobra: Chakra’s zijn energievortexen in de menselijke energievelden die verschillende frequenties van Licht uitzenden. Merkaba is het Lichtlichaam, dat een voertuig is dat wij gebruiken om onze Ascentie te bereiken, en Ascentie is een proces dat plaatsvindt wanneer wij in staat zijn alle anomalieën en alle blokkades uit ons energieveld te verwijderen. En als we dan een supergeleiding van het Lichtlichaam bereiken, stijgen we op.

Jedi: Ook dat betekent dat voor Ascentie, we [de] perfecte chakra [en] Merkaba conditie nodig hebben. Ja?

Cobra: Ja.

Jedi: Oké, goed. Vervolgens wordt gezegd dat de Lichtkrachten een apparaat hebben dat bekend staat als de Ascentiekamer, die het menselijke Ascentieproces kan stimuleren. Kunt u het uiterlijk en het principe ervan beschrijven?

Cobra: Oké. Er zijn twee aspecten van dit apparaat. De eerste is de zuiverings- en genezingskamer, die de obstakels verwijdert en geneest. En dan is er de eigenlijke Ascentiekamer, die de Kundalini energie activeert en iets dat het elektrische vuur wordt genoemd. Het betekent dus dat een zeer sterke, sterk geladen energie door het energielichaam stroomt – nee door het Lichtlichaam, door het Merkaba lichaam en het activeert. Dus dat is een zeer geavanceerde technologie, die gebruikt wordt door Opgestegen Wezens in de hele Melkweg.

Jedi: Wow, dat is verbazingwekkend. Als ik gekwalificeerd ben voor de Eerste Golf van Ascentie, kan ik dan de staat van Ascentie bereiken als ik de Ascentiekamer direct na het Eerste Contact gebruik?

Cobra: Oké. Sommige zeldzame individuen zouden hun Ascentie zelfs voor de Eerste Golf kunnen bereiken door die Ascentiekamer te gebruiken, maar de meeste mensen die in de Eerste Golf zullen gaan zullen dit als groep doen, als een planetair groepsproces op hetzelfde moment als de tijd rijp is.

Jedi: Oké, goed. Vervolgens, aangezien de Lichtkrachten zeer geavanceerde spirituele technologie hebben, zullen de meeste oppervlaktebewoners nog jaren van training moeten ondergaan om Ascentie te bereiken?

Cobra: De meesten van de oppervlakte bevolking hebben levens nodig, honderden, en duizenden jaren om Ascentie te bereiken op andere planeten. Zij zijn er niet klaar voor.

Jedi: Oké.

Cobra: Ongeacht het niveau van de technologie, menselijk bewustzijn is menselijk bewustzijn en dat moet van binnenuit getransformeerd worden. Technologie kan helpen, maar het echte werk moet gedaan worden door mensen die door het Ascentie proces gaan. Dus het percentage van de oppervlaktebevolking dat een echt Ascentieproces zal ondergaan zal zeer gering zijn, zeer laag.

Jedi: Oké. Vervolgens wordt gezegd dat de seksuele climax het moment is dat de mens het dichtst bij God komt. Is het juist om Ascentie te beschrijven als een eeuwig non-stop orgasme?

Cobra: Eigenlijk kan de staat van bewustzijn na Ascentie beschreven worden als een eeuwig non-stop orgasme.

Jedi: Oh ja. Oké. Voordat we Ascentie bereiken, moeten we fysieke dood en opstanding ervaren zoals Jezus deed?

Cobra: Nee.

Jedi: Oké. Vervolgens, als we het huidige bewuste niveau van de oppervlakte bevolking overwegen, is er een minimumleeftijdsgrens voor toetreding tot de collectieve Ascentie?

Cobra: Nee.

Jedi: Wow, goed. Oké. Dit is mijn laatste. Vrouwen in hun tussentijdse en volledige zwangerschappen hebben twee of zelfs meer zielen in hun lichaam. Kunnen al deze zielen deelnemen aan de collectieve Ascentie?

Cobra: Oké. Dit is mogelijk. Het is een beetje ingewikkeld, maar het is mogelijk.

Jedi: Wow. Goed nieuws.

Cobra: Er zullen zeer weinig gevallen als deze zijn.

Jedi: Wow. Oké. Kunnen ze beter wachten tot ze herstellen van hun bevalling?

Cobra: In principe, wanneer de Ascentiegolf toeslaat, slaat het toe, en degenen die klaar zijn zullen gaan, degenen die niet klaar zijn zullen niet gaan.

Jedi: Oké. Ja. Oké. Patrick is nu aan de beurt.

Patrick: Oké. Nu is het mijn beurt. Ik begin met deze vraag. Zullen mensen superkrachten krijgen zoals teleportatie, manifestatie uit de lucht, of elementmanipulatie zodra we Ascentie bereiken?

Cobra: Als de mens de Ascentie bereikt, zal hem de sleutel, het gereedschap, worden gegeven om die krachten te gebruiken, en dan zal hij worden getraind om ze te gebruiken. En dat trainingsproces zal enige tijd in beslag nemen, maar vanaf het begin zullen zij dit basisvermogen hebben dat vervolgens in de loop der tijd zal worden geperfectioneerd.

Patrick: Oké. Volgende, goed. De volgende. Als het fysieke lichaam van een persoon zich slechts kan verbinden met één enkele I AM Aanwezigheid, hoe moeten we dan Meervoudige Persoonlijkheidsstoornis analyseren volgens het concept van de Ziel?

Cobra: Het is heel eenvoudig. Er is één ziel, één IK BEN Aanwezigheid, maar telkens als er een trauma is, splitst een deel van de persoonlijkheidsstructuur zich af van de kernpersoonlijkheid. En dat proces kan vele malen gebeuren, maar er is één I AM-aanwezigheid, één geïncarneerde ziel die al die verschillende persoonlijkheden heeft, en het genezingsproces is eigenlijk een proces van integratie van die persoonlijkheden met een kernpersoonlijkheid, die de oorspronkelijke persoonlijkheid is die rechtstreeks verbonden is met de geïncarneerde ziel.

Patrick: Oh, heel goed. Oké. De volgende. Als iemand een persoonlijkheid die spiritueel geavanceerd is in zichzelf implanteert via diepe hypnose of fecale microbiota transplantatie, is het dan mogelijk voor hem om zichzelf te trainen om een wijsgeer te worden of zelfs heel dicht bij Ascentie vóór de Event? Zo niet, leg dan uit waarom niet.

Cobra: Ja. Alles wat kan worden gewist

Patrick: Echt. Oké. Dat is goed. Vervolgens zei u in de Ascension Plan Update dat ongeveer 2000 mensen klaar zullen zijn om op te stijgen in de eerste golf van Ascentie. Zullen die mensen afzonderlijk opstijgen op verschillende tijden en plaatsen? Of zullen zij worden verzameld op een aangewezen plaats op een specifieke datum?

Cobra: Er zal een Ascentiegolf zijn, die vergelijkbaar is met een galactische puls, en iedereen zal van zijn eigen locatie worden gehaald, geteleporteerd naar de moederschepen, en op die moederschepen zullen zij het Ascentieproces zelf ondergaan in de Ascentiekamers.

Patrick: Ah, ik snap het. Dank u. De volgende, zullen deze mensen kunnen opstijgen voorbij de vijfde dimensie als zij een compatibel bewustzijnsniveau hebben?

Cobra: Dit zal nog enige tijd duren, maar ja.

Patrick: Oh, heel goed. Dus de volgende, zal de mensheid nog steeds kunnen evolueren na de Ascentie?

Cobra: Ja, natuurlijk.

Patrick: Oké. Dus de volgende, aangezien de Lichtkrachten al twee Dyson-sferen afzonderlijk rond de Zon en de Aarde hebben gebouwd, kunnen zij het Evacuatieschema aanpassen aan de ontwikkelingen na de Event?

Cobra: In principe zal het een combinatie zijn van kosmische cycli, Galactische Zonneactiviteit, en hoe het algemene plan verloopt. De beslissing om de evacuatie uit te voeren zal dus gebaseerd zijn op de omstandigheden rond de poolverschuiving en alles zal perfect op elkaar afgestemd zijn. Als de tijd rijp is, zal alles gebeuren.

Patrick: Oh, oké. Nog één, tijdens de evacuatie, zou de oppervlakte bevolking met lege handen naar het moederschip moeten gaan? Kunnen ze… Kunnen we een paar dingen meenemen als we de Aarde verlaten?

Cobra: In dit stadium van het plan is besloten dat ze alles moeten achterlaten. Maar dit is nog steeds een open vraag. Dit zal nog besproken worden in de toekomst.

Patrick: Oké. Heel goed. Dus de volgende, waarom zouden de Lichtkrachten aandringen op het verplaatsen van de oppervlaktebevolking naar de Pleiaden? Kunnen we na de evacuatie gewoon verhuizen naar het Agartha ondergrondse koninkrijk, de Maan, Mars, of andere planeten in ons zonnestelsel?

Cobra: Het is gewoon dat de oppervlaktebevolking zo aangepast is aan het leven op het oppervlak. Ze hebben een planeet nodig met een bewoonbaar oppervlak en de Aarde is de enige planeet in het zonnestelsel met een bewoonbaar oppervlak. En omdat het zal worden opgewaardeerd naar de volgende stap van de evolutie, zullen de mensen niet langer geschikt zijn om hier te zijn. Dus moeten ze verplaatst worden naar een soortgelijke planeet in de Pleiaden.

Patrick: Ah, oké. Dus, na de evacuatie, kan de oppervlaktebevolking van de confederatiemoederschepen hun nieuwe thuis maken, of kunnen ze naar andere sterrenstelsels reizen in plaats van door de ascentie te gaan?

Cobra: Dat hangt af van hun ontwikkelingsniveau. De meeste mensen zullen worden geëvacueerd naar het Pleiadische stelsel, naar die planeet. Sommige sterrenzaden, sterrenmensen, zullen naar andere sterrenstelsels gaan en sommigen van hen zullen het Ascentieproces doorlopen. Het zullen individuele beslissingen zijn, gebaseerd op het trillingsniveau van mensen en hun eigen voorkeuren.

Patrick: Oh, heel goed. Dus de volgende, veel mensen zijn nooit naar het buitenland gegaan of hebben zelfs hun woonplaats niet verlaten voor hun Ascentie. Zullen wij in staat zijn een soortgelijke omgeving als de huidige oppervlakte van de planeet te herscheppen op een andere superaarde? Zodat de mensheid verschillende menselijke culturen en landschappen kan verkennen?

Cobra: Ja. Eigenlijk zal dat gebeuren op de nieuwe planeet in het Pleiadische systeem. Mensen zullen hun omgeving kunnen bouwen, maar er zal veel creativiteit zijn. Dus die omgevingen zullen veranderen en evolueren.

Patrick: Ah, heel goed. Dus de volgende, als iemand, sommige mensen, Ascentie willen bereiken na de evacuatie, moeten zij dan terugkomen naar de Aarde voor de Tweede Golf of de Derde Golf van collectieve Ascentie? En kunnen zij Ascentie bereiken bij de Pleiaden of elders?

Cobra: Zij zullen waarschijnlijk in deze Melkweg moeten blijven omdat het een Galactische supergolf is. En een deel van die supergolf is de Ascentiegolf. Maar overal in deze Melkweg is het goed, zij kunnen overal in deze Melkweg zijn en zij zullen dat proces doorlopen.

Patrick: Ah, heel goed. De volgende, als iemand Ascentie niet bereikt, zelfs niet na de Derde Golf of verzamelde Ascentie, heeft hij of zij dan nog steeds de kans om te ascenderen? Zo ja, hoe lang moet hij of zij dan wachten?

Cobra: Ja, natuurlijk. Iedereen… Het Ascentiepad zal voor iedereen worden geopend en mensen zullen zo snel kunnen reizen als ze kunnen of willen.

Patrick: Ah, heel goed. Dus de volgende, aangezien de meeste oppervlaktebewoners uiteindelijk van de Aarde moeten evacueren, is het dan echt nodig dat de ondergrondse basis in Noord-Taiwan een miljard mensen kan herbergen?

Cobra: Ja. Het is een voorzorgsmaatregel voor bepaalde scenario’s, die zeer onwaarschijnlijk, maar toch mogelijk zijn. Het is om de veiligheid van de bevolking aan de oppervlakte te garanderen.

Patrick: Heel goed. Dus de volgende. U zei dat een half miljard mensen naar de Galactische Centrale Zon moeten worden gestuurd voor wederopbouw, deze methode zou kunnen lijken op een massale etnische zuivering. Waarom zouden de Lichtkrachten zo’n radicale optie voorstellen?

Cobra: Het is gewoon een decreet van hogerhand dat het kwaad moet ophouden, dat de duisternis moet ophouden, en dat mensen die kiezen voor duisternis of kwaad weg moeten. Daar is geen ruimte meer voor. Het was genoeg.

Patrick: Oké. Dus de volgende. Aangezien de Opgestegen Meesters en Godinnen de belichaming zijn van Kosmische Liefde, is het voor hen mogelijk om die 500 miljoen mensen te inspireren en te verlichten met Liefde?

Cobra: Zij zullen het natuurlijk proberen, maar er wordt niet verwacht dat zij erg succesvol zullen zijn. In sommige gevallen zouden ze succes kunnen hebben, maar in de meeste gevallen is het zeer onwaarschijnlijk.

Patrick: Oké. Dus, de volgende is volgens de Bijbel, Matteüs hoofdstuk 13: 40 “Zoals dan het onkruid wordt verzameld en verbrand in het vuur, zo zal het zijn aan het einde van de wereld.” Heeft Jezus meer dan 2000 jaar geleden voorspeld dat sommige mensen de ascentie niet kunnen bereiken, maar wel verbrand zullen worden door de Galactische Centrale Zon voor nog een evolutiecyclus?

Cobra: Ja, precies.

Patrick: Echt. Wow. Oké. De volgende vraag. Veel mensen voelden zich bezorgd na het lezen van [de] Ascentie Plan Update omdat zij dachten dat zij misschien tot die “te herstructureren” groep behoorden. De Lichtkrachten moeten begrijpen dat een half miljard mensen vrij aanzienlijk is, zelfs op wereldschaal. Veel mensen zijn zich er misschien niet van bewust dat ze een potentiële psychopaat of sociopaat zijn. Kunt u ons enkele voorbeelden geven van personeel of misdaden die nooit getolereerd zullen worden door de Lichtkrachten?

Cobra: Eigenlijk zullen de meeste mensen die mijn blog lezen in orde zijn. Ze zijn niet kwaadaardig. Het zijn geen psychopaten of sociopaten. En mensen die psychopaten zijn zullen zich hier nooit zorgen over maken en ze weten dat ze slecht zijn. Dus iedereen zal een vrije keuze krijgen om het Licht te aanvaarden of niet, en zij die het Licht willen aanvaarden zullen natuurlijk niet naar de Centrale Zon worden gebracht, maar mensen die opzettelijk kwaad doen en niet willen veranderen zullen weg zijn.

Patrick: Oh, oké. Heel goed. Dus de volgende, zijn Mao Zedong, Adolf Hitler en andere beruchte tirannen naar de Galactische Centrale Zon gestuurd voor herstructurering?

Cobra: Veel van hen. Ja.

Patrick: Oh, heel goed. Dus de volgende, zelfs als de Lichtkrachten de zielen van belangrijke Cabal-leden naar de Galactische Centrale Zon kunnen begeleiden, kunnen de duistere krachten geheugenkopieën van die dode leden in menselijke klonen plaatsen en die klonen dan achter de schermen laten handelen. Als dat het geval is, hoe kunnen de Lichtkrachten er dan voor zorgen dat de herstructurering van die zielen de planetaire bevrijdingsvoortgang ten goede komt?

Cobra: De duistere krachten kunnen geen kopieën van die wezens maken. Ze kunnen alleen een nep-persoonskloon maken die op dat specifieke wezen lijkt, maar het is niet hetzelfde. Dus, het herstructureren van die zielen verwijdert hen voor altijd uit dit universum, het is weg.

Patrick: Oh, heel goed. Dus, oké. Nu heb ik de laatste vraag. Aion en Iona zijn een paar kosmische tweelingzielen. Wat is hun rol in termen van de galactische magnetische excursie?

Cobra: Zij zullen tijdens de galactische puls zeer intense energieën met een zeer hoge frequentie kanaliseren en zij zullen de hele Melkweg zegenen met hun aanwezigheid, wat heel mooi zal zijn.

Patrick: Ah, heel goed. Dank u voor uw antwoord. En dit is… Ik geef het terug aan Hoshino. Hoshino, jouw beurt.

Hoshino: Ja. Dank je, Patrick. En dus Cobra, zal ik de volgende vragen stellen. En na de evacuatie zal er een enorme tsunami zijn die het grootste deel van het aardoppervlak overspoelt. Hoe kan zo’n ramp de Aarde zuiveren?

Cobra: Het zal het oppervlak van de planeet zuiveren van de vervuiling en verstoringen die de mensheid heeft veroorzaakt, en het zal de natuur een kans geven om te herstellen en te herleven.

Hoshino: Maar we weten dat een enorme tsunami allerlei puin en vervuiling naar de oceaan kan brengen. Dit klinkt als een oceaanramp. Hoe zouden de Lichtkrachten dit probleem oplossen?

Cobra: De Lichtkrachten hebben technologieën om de meeste van die verontreinigingen te verwijderen voordat ze schade kunnen aanrichten.

Hoshino: Ik begrijp het. Dat is goed om te horen. Dank u. En de impulsgolf die uitgaat van de Galactische Centrale Zon staat ook bekend als de Galactische Golf van Liefde. Is het niet tegenstrijdig om iets dat een doemsdag cataclysme kan veroorzaken Liefde te noemen?

Cobra: Dat is het niet, want het zal geen doemscenario zijn. Het wordt een wedergeboorte, herstructurering, herpositionering. Het is iets totaal anders.

Hoshino: Mee eens. Dank u. De volgende vraag, in het verleden zei u dat de vierde of de Arhat-initiatie de ontbinding van het verticale implantaat betekent. Suggereert dit concept dat alle positieve ET-rassen die in het vrije universum leven Arhat-niveau Opgestegen Wezens zijn?

Cobra: Nee, dat zijn ze niet. Maar het verticale implantaat is het belangrijkste obstakel voor de Arhat-inwijding. En… Maar het betekent wel dat al die positieve ET-rassen die dat implantaat niet hebben, als ze ervoor kiezen, heel gemakkelijk het Arhat-niveau bewustzijn kunnen bereiken.

Hoshino: Ik begrijp het. En wat is het verschil tussen de Arhat-initiatie en Boeddha worden?

Cobra: Arhat-inwijding geeft je eigenlijk toegang tot boeddhisch bewustzijn, maar een volledig ontwikkelde Boeddha worden met een volledig potentieel is een veel hogere staat van evolutie.

Hoshino: Ik begrijp het. En zal de oppervlaktebevolking die deelneemt aan collectieve Ascentie direct Boeddha worden? Zo niet, hoe groot is dan de kloof tussen een pas opgestegen mens en de Boeddha?

Cobra: Zoals ik al zei, de kloof is vrij groot en het zal enige tijd duren voor mensen die opstijgen om dat niveau te bereiken.

Hoshino: Oké. Begrepen. En hoe leggen Opgestegen Meesters het Nirvana uit op een manier die de meeste moderne mensen kunnen begrijpen?

Cobra: Het is een staat van bewustzijn die alles omvat. Het is een staat van bewustzijn van Eén. Het is puur genieten dat ruimte en tijd overstijgt.

Hoshino: Ik begrijp het. Dank u. En wat zou de toekomst zijn van de Maan, de Zon en ons zonnestelsel nadat de Aarde haar Ascentie heeft voltooid?

Cobra: Het hele zonnestelsel zal in zekere zin worden opgefrist omdat de zonnepuls/zonneflits bepaalde effecten in het hele zonnestelsel teweeg zal brengen. Maar over het algemeen zullen de meeste planeten er nog steeds hetzelfde uitzien. Sommige kunnen hun eigen polaire verschuivingen ondergaan, maar het zonnestelsel zal er ongeveer hetzelfde uitzien als nu met enkele kleine veranderingen.

Hoshino: Oké. Dank u. En de volgende vraag, de wereldbevolking zal dit jaar zeker de 8 miljard overschrijden. Als slechts ongeveer 2000 mensen van de 8 miljard gekwalificeerd zullen zijn om deel te nemen aan de Eerste Golf van Ascentie en dan op de Planeet Aarde zullen blijven leven, zullen sommige mensen misschien denken dat die mensen de groep trojaanse paarden zijn die door de ET-rassen zijn gestuurd om de Aarde te bezetten. Kunt u uitleggen aan welke eisen iemand moet voldoen om op de “First Wave List” te komen?

Cobra: Wat voor ideeën hebben mensen? Ik zou zeggen dat mensen die op de “First Wave List” komen te staan mensen zijn met een hoogontwikkeld bewustzijn, met veel onschuld en verbinding met het Licht.

Hoshino: Oké. En het grootste deel van de oppervlaktebevolking zal na de evacuatie verhuizen naar een planeet in de Pleiaden. Kunt u de naam van onze toekomstige thuisplaneet onthullen en de omgeving, het klimaat en de levensstandaard beschrijven, indien mogelijk?

Cobra: Deze planeet ziet er ongeveer hetzelfde uit als de Aarde nu, zonder de vervuiling, zonder de stress, zonder oorlogen. De mensen, die daar zullen wonen, zullen worden geleid door de hoger ontwikkelde wezens en zij zullen begeleiding ontvangen, maar zij zullen in staat zijn op een harmonieuze manier voor hun eigen ontwikkeling te zorgen.

Hoshino: Ik zie het, het is zo verbazingwekkend. Ik kijk er naar uit. <Lach> En zodra de mensheid drie golven van collectieve Ascentie ondergaat, zou er geen duisternis meer moeten zijn in dit universum. Weet je wat het volgende Goddelijke Plan zal zijn voor dit universum?

Cobra: Het volgende Goddelijke Plan is om alles te verenigen in Eén. Het zal dieper gaan in Eén, dieper in geluk, dieper in vreugde. Het is een heel mooi plan.

Hoshino: Ik begrijp het. Dat is goed.

Cobra: Ja. Dus, op dit punt moeten we dit interview beëindigen en kunnen we het tweede deel later doen met het tweede deel van de vragen.

Hoshino: Dat is prima. Hartelijk dank voor je tijd vandaag, Cobra. En vind je het erg om nog wat laatste woorden tot het publiek te richten voordat we het interview beëindigen?

Cobra: Ja. Ik wil iedereen feliciteren die het Licht heeft kunnen vasthouden in deze uitdagende tijden. En het was, ik zou zeggen dit is de meest ongewone tijd in de hele menselijke geschiedenis en de gekste tijd, maar we gaan het redden. Overwinning van het Licht!

Hoshino: Hartelijk dank, Cobra. Overwinning van het Licht!

Allen: Dank u, Cobra. Overwinning van het licht!

Vertaald door Veronica

 
3 reacties

Geplaatst door op 4 oktober 2022 in Cobra, Interview met Cobra NL

 

Tags: , , , ,

Nieuw Cobra interview juni 2022

Link naar de publicatie van het Engelstalige interview

Hallo Cobra,

TY voor het accepteren van onze uitnodiging voor een nieuw interview. Het is alweer 6 jaar geleden sinds onze eerste:

Chania conference report 2016

AGN veg Cobra interview 2021 

Nu we de laatste stadia van planetaire en galactische bevrijding naderen, voelden we dat de tijd rijp is voor dit interview.

Interview

Q. Was de galactische confederatie op 26 november 1977 in delen van Zuid-Engeland, tijdens de onderbreking van de Southern Television uitzending door de ASHTAR Galactic Command en de ontwapeningswaarschuwing aan de Aarde-bevolking, op de hoogte van de negatieve exotische technologie van de AARDE?

A. Zij waren zich bewust van een deel ervan, maar niet van alles.

Q. Galactische Confederatie en RM (Resistance Movement) leden zijn in staat tot telepathisch <lezen> van de oppervlakte (en niet alleen) de gedachten van wezens, maar HOE was de kosmos in het algemeen niet in staat om van tevoren de creatie en complexe verspreiding van de massale negatieve tech te detecteren, gedurende miljoenen jaren?

A. OK, ten eerste, de Resistance Movement is niet in staat om telepathisch de gedachten van de oppervlaktebevolking te lezen. De Galactische Confederatie kan dat wel, maar toen de duisternis miljoenen jaren geleden werd gecreëerd, was er een zeer, zeer drastische negatieve situatie waarin de duistere krachten het hele universum bedreigden met duistere technologie en zij eisten dat de Bron geen intel over die technologie gaf aan de Opgestegen Wezens, aan de Galactische Confederatie, dus de Galactische Confederatie was zich ervan bewust dat er iets mis is, maar zij hadden niet alle details. De details zijn de laatste paar jaar allemaal vrijgegeven, omdat we het einde van de cyclus naderen en dat allemaal opgeruimd moet worden.

Q. Over de MASSIEVE uitslaande branden van de afgelopen jaren over de hele wereld: hoe komt het dat de Galactische Confederatie niet in staat is die massale branden te blussen met geavanceerde technologie?

A. OK, er zijn 2 factoren hier:

-ten eerste, de Galactische Confederatie grijpt niet direct in op het oppervlak van de planeet, omdat dat topletB zou triggeren, hetgeen veel erger zou zijn.

-ten tweede, een deel van het antwoord is, dat er veel van de primaire anomalie vlakbij, naast het oppervlak, is en de Galactische Confederatie kan nog niet zo veel anomalie aan met hun technologie.

Q. Zullen tijdens de zonnevlam-evacuatie naast de mensen op Aarde ook de tientallen miljarden niet-menselijke wezens met gevoel die in de natuur en in boerderijen leven, geëvacueerd worden?

A. Veel dieren, vooral de grotere dieren zullen ook geëvacueerd worden en tenminste een paar leden van elke soort zullen ook geëvacueerd worden, behalve die soorten die bedoeld zijn om uit te sterven, omdat sommige van de soorten genetisch gemanipuleerd zijn en het doel voor hen is om niet meer te bestaan. Dus ik zou zeggen dat de meeste grote, geavanceerde dieren zullen worden geëvacueerd.

Q. Waar zullen ze worden geëvacueerd en herplaatst?

A. Eerst zullen ze worden geëvacueerd op de schepen, velen van hen zullen worden vervoerd naar de planeet in het Pleiaden sterrensysteem waar de mensheid zal leven en sommigen van hen zullen naar andere planeten gaan waar ze in staat zullen zijn om een zuivere, ongerepte natuurlijke omgeving te hebben.

Q. Zullen sommigen van hen na de EVENT worden teruggebracht op de NIEUWE AARDE?

A. Zeer weinigen uitverkorenen, ja…de meesten van hen nee maar sommigen van hen ja.

Q. Zal het mogelijk zijn onze huisdieren met ons mee te nemen tijdens de EVACUATIE en verder waarheen wij ook maar verkiezen te gaan nadat de Aarde door de EVENT is gegaan?

A. OK, in principe zal ieder individueel mens zijn eigen keuze moeten maken over de evacuatie en de huisdieren zullen uit eigen beweging geëvacueerd worden, en als er een hoger doel is dan zullen ze opnieuw verbonden worden, de huidige aanpak die aan de oppervlakte van de planeet is zal veranderd worden omdat de meeste dieren ervoor zullen kiezen om in een natuurlijke omgeving te leven. De emotionele band die is ontstaan tussen de dieren en de mensen zal blijven bestaan, maar de meeste aspecten van die band zullen verdwijnen.

Q. Dus we kunnen onze honden meenemen als we dat willen, of niet?

A. Je zult een keuze moeten maken, ongeacht jouw hond. De meeste honden zullen worden geëvacueerd, ongeacht jouw keuze.  

Q. Hoe lang na de EVENT zullen we in staat zijn om onze oude Aardse verwanten en vrienden die jaren voor de EVENT zijn overleden te herenigen/zien?

A. Dit zal een zeer individuele situatie zijn…er zullen individuele variaties zijn met dit…diegenen binnen de oppervlaktebevolking die meer bewust zijn, meer ontwaakt, zullen toegang krijgen tot technologie om het astrale vlak vrij snel na de EVENT te kunnen bezoeken en dan zal de rest van de mensheid moeten wachten op de EVACUATIE maar ik zou zeggen dat het ontwaakte deel van de bevolking kan verwachten dat te hebben binnen maanden na de EVENT.

Q. Is er ook maar 1% kans dat de EVENT NA 2030 zal plaatsvinden?

A. Ik kan geen data geven…ik kan alleen mijn speculatie geven of ik zou zeggen oriëntatiedatum 2025 maar dat is slechts een oriëntatiedatum. Ik weet niet wanneer de EVENT zal plaatsvinden. We werken er allemaal aan dat het gebeurt, de Lichtkrachten werken eraan dat het gebeurt en het zal gebeuren wanneer het moet gebeuren.

Q. Hoe lang na de bevrijding zullen we nog geld gebruiken?

A. OK, op het moment van de EVENT zal er een reset zijn van het financiële systeem, dan zal het financiële systeem langzaam uit gefaseerd worden, dan volledig verdwijnen op het moment van de POLAR SHIFT en de EINDELIJKE EVACUATIE.

Q. Hoe lang na de bevrijding zal het zijn voordat de hele planeet ALLEEN vrije energie en replicators zal gebruiken?

A. Nogmaals, dit zal gebeuren wanneer de transformatie voltooid zal zijn bij de POLAR SHIFT en de FINALE EVACUATIE.

Q. Ongeveer hoe lang na de bevrijding zullen ALLE mensen op Aarde nieuwe, jonge, geheelde lichamen hebben?

A. De meeste mensen zullen geëvacueerd worden en nadat ze geëvacueerd zijn zullen ze door een bepaald afstemmings- en genezingsproces gaan op de Moederschepen en dan zullen ze jonge, geheelde lichamen hebben. De meeste mensen zullen een vrij dramatische genezing ondergaan vóór de EVENT, maar ik zou zeggen dat de uiteindelijke transformatie zal plaatsvinden op de Moederschepen.

Q. Als gevolg van de vele vertragingen voor de Bevrijding, zal er voldoende tijd zijn tussen de bevrijding en de EVENT voor niet-ontwaakte mensen om alle schokkende nieuwe realiteit en onderdrukte onthullingen te verwerken?

A. Misschien wel of misschien niet, maar de tijd dringt, dus de mensen zullen blootgesteld worden aan een versneld proces dat voor veel wezens overweldigend kan zijn, omdat het grootste deel van de mensheid ervoor gekozen heeft om zoveel te negeren en te ontkennen. Maar we kunnen niet meer wachten op de massa’s, de transformatie moet gebeuren… het zal voor velen een beetje schokkend zijn maar er is geen weg meer omheen.

Q. Tegen de tijd dat de bevrijding wordt aangekondigd, zullen dan ALLE ontvoerde kinderen wereldwijd veilig bevrijd zijn?

A. Ik zou zeggen de overgrote meerderheid ja, omdat sommige reddingsoperaties nog een paar dagen na de EVENT zullen doorgaan.

Q. Zullen we onmiddellijk na de bevrijding genoeg tijd hebben om ook de tientallen en tientallen miljarden voelende wezens die we dieren noemen en die momenteel over de hele wereld gevangen worden gehouden, te redden, te bevrijden, te genezen en te herhuisvesten in veilige natuurlijke heiligdommen?

A. OK, onmiddellijk na de EVENT zullen er bepaalde specifieke reddingsteams zijn die hen zullen bevrijden van de boerderijen, van de verwerkingsfaciliteiten, van de slachthuizen, dit zal onmiddellijk na de EVENT worden gestart.

Q. Hoeveel geëvacueerde mensen kunnen comfortabel worden ondergebracht in PLEIADES?

A. Alle menselijke zielen, dat zijn er ongeveer 70 MILJARD…er is meer dan genoeg ruimte.

Q. In welke dimensie bevindt zich het NIEUWE THUIS van PLEIADES voor de mensheid?

A. Het is een fysieke planeet maar wat betreft de trillingsfrequentie is het ergens tussen de 4e en 5e dimensie.

Q. Zullen alle mensen die niet willen/kunnen ascenderen na de Event in de Pleiaden blijven of zullen sommigen ervoor kiezen om elders heen te gaan?

A. OK, de meeste mensen zullen door een bepaald afstemmings- en genezingsproces moeten gaan op die specifieke Pleiadenplaneet en degenen die door die transformatie gaan zullen, nadat zij door die transformatie zijn gegaan, in staat zijn om naar andere locaties te reizen.

Q. Zijn de Pleiadiërs 5e dimensionaal?

A. Ik zou zeggen dat ze 6-dimensionaal zijn.

Q. Is de Galactische Confederatie 5e dimensionaal?

A. 6e dimensionaal, 7e dimensionaal en hoger.

Q. Zien ALLE leden van de Resistance Movement er humanoïde uit?

A. Ik zou zeggen bijna allemaal. Er zijn er maar heel weinig die dat niet zijn. Ik zou zeggen dat 99,9% mensen zijn.

Q. Zijn ze 5e of 6e dimensionaal?

A. Ja, dat klopt precies, de beschrijving.

Q. Heeft de Galactische Confederatie veel exotisch uitziende kosmische rassen leden?

A. Ja, ik zou zeggen dat de overgrote meerderheid van de rassen humanoïde zijn, maar er zijn er ook die nogal exotisch zijn.

Q. Wat zou de kortste en langste lengte zijn van een lid van de Verzetsbeweging en de Galactische Confederatie?

A. Wel, in de Verzetsbeweging zijn ze ongeveer even lang als de mensen aan de oppervlakte, maar in de Galactische Confederatie veel groter, ik zou zeggen ruwweg, de meeste soorten zijn tussen de 10 cm, wat ongeveer 4 inches is, tot, ik zou zeggen, 10 of 20 meter.

Q. Lijken de leden van de Galactische Confederatie qua anatomie op het menselijk ras?

A. Nogmaals, ik zou zeggen dat de meesten van hen humanoïde zijn qua uiterlijk, en zelfs een groter percentage hebben ze het centrale ruggengraatstelsel, ze hebben de wervels, de meesten van hen… er zijn er die een andere anatomie hebben, maar de meesten van hen zijn behoorlijk gelijk aan humanoïde wezens op Aarde.

Q. Produceren en baren zij op dezelfde manier als het menselijk ras?

A. De meesten van hen nee…

Q. Als grote fans van de jaren 80 muziek als het decennium met de hoge vibrationele muziek infusie, was de muziek van de jaren 80 geïnspireerd door de Pleiadiërs?

A. Veel ervan ja…eigenlijk zou ik zeggen vanaf ruwweg 1983 tot ruwweg 1987 was er grote invloed van de Pleiadiërs die muzikanten inspireerde over de hele wereld.

Q. Is DANCE een groot onderdeel van de verzetsbeweging en de vrijetijdsbesteding van de Galactische Confederatie?

A. Ja, zeker.

Q. Over de huidige zielsverwanten van de mensen…zullen zij na de gebeurtenis splitsen om zich te herenigen met hun respectievelijke tweelingvlammen?

A. OK, hier zal elk individueel wezen zijn eigen keuzes maken, dus sommige van de meeste ontwaakte wezens zullen zich opnieuw verbinden met hun tweelingzielen, sommige zullen nog steeds hun verbinding houden met hun zielsverwanten en sommige niet, dus het zal heel individueel zijn.

Q. Of sommigen van ons in staat zullen zijn om te ascenderen of niet, kort na het EVENT, zullen we ook in staat zijn om vrij te reizen tussen de Nieuwe Aarde, PLEIADES nieuwe thuis voor de mensheid en/of elders waar we zouden zijn?

A. OK, elk individu zal door een zuiverings- en reinigingsproces moeten gaan en wanneer dat specifieke wezen een bepaalde trillingsfrequentie bereikt, door een bepaald proces gaat, dan zou het die vrijheid van beweging door het melkwegstelsel ontvangen.

Q. Zal er nog een planeet zijn vergelijkbaar met de AARDE omstandigheden waar er lijden, oorlogen, enz. zullen zijn?

A. Nee, Nee…DIT ZAL EINDIGEN, ABSOLUUT.

Q. Zal AARDE na de EVENT nog een FYSIEK LICHAAM hebben?

A. Ja

Q. In welke dimensie zal de NIEUWE AARDE zich bevinden, direct na de SOLAR FLASH (EVENT)?

A. De trillingsfrequentie zal afgestemd zijn op de 5e en hogere dimensies

Q. Was er ooit een andere planeet in het bekende Universum en de bekende kosmische geschiedenis in een vergelijkbare situatie als AARDE is?

A. Nee, nee, dit is zeer uniek, iets als dit is nog nooit eerder ergens gebeurd

LAATSTE VRAAG

Q. Heeft de ervaring met AARDE de kosmos in het algemeen laten zien dat de dingen vanaf nu op een heel andere manier moeten worden beheerd dan tot nu toe het geval was?

A. Ja, zeker, eigenlijk was en is dit nog steeds een grote les voor het hele Universum

Met veel DANKBAARHEID en LIEFDE, heel veel dank voor dit broodnodige opbeurende interview en voor alles wat u deed en blijft doen namens de gehele Schepping. U zult eeuwig onze Kosmische SuperHero blijven.

We houden van je, DANK JE!

C. Hartelijk dank!

Vertaald door Veronica

 
2 reacties

Geplaatst door op 13 juli 2022 in Cobra, Interview met Cobra NL

 

Tags: ,

COBRA Interview over Tachyon Kamers – 10 januari 2022

Link naar de Yt met de opname

Nederlandse vertaling

Rhona: Prachtig. Dank voor het accepteren van dit interview over Tachyon Kamers, dat verschillende doelstellingen heeft: om onze geschiedenis en relatie tot tachyonen energie en Tachyon kamers te helpen begrijpen, en om ons begrip van de energie healing met de Tachyon kamer uit te breiden, voor alle beschermers en de mensen die komen om sessies te doen. Er zijn twee delen, geschiedenis en achtergrond en hoe het werkt in healing sessies. Is dat goed?

Cobra: Ja. Dat is oké.

Rhona: Prachtig. Zo, ten eerste, om de scène te zetten, kun je uitleggen wat Tachyonische energie is? Waar komt het vandaan? En wat is zijn rol?

Cobra: Oké. Tachyon energie komt direct van de Bron. Tachyonen waren de eerste deeltjes die werden gecreëerd toen dit universum tot stand kwam. Dus dit is precies de reden waarom ze onze directe verbinding met de Bron zijn. Tachyonen zijn deeltjes die sneller reizen dan het licht en die ons dus verbinden met hogere dimensies.

Rhona: Oké. Dus we denken dat Tachyon kamers te vinden zijn in verschillende Galactische beschavingen in het universum. Wat is het doel van deze Tachyon kamers?

Cobra: Je bedoelt de Galactische Tachyon kamers?

Rhona: Ja, ja, ja.

Cobra: Oké. De kamers die zij hebben, sommige zeer geavanceerde rassen hebben kamers die veel geavanceerder zijn dan wat wij hier op deze planeet hebben. En die kamers zijn in staat om bijna miraculeuze genezingen te doen. Ze zijn in staat om materie te verschuiven. Ze zijn in staat om materie af te stemmen op de perfecte archetypes. Dus er zijn zeer geavanceerde technologieën die op een bepaald moment na de Event op deze planeet zullen worden geïntroduceerd.

Rhona: Oké. Bestonden er al Tachyon kamers op Aarde voordat de quarantaine 26.000 jaar geleden werd opgelegd?

Cobra: Ja, natuurlijk. In Atlantis bestonden er Tachyon kamers op de planeet Aarde.

Rhona: Oké. Oké. Piramides zijn ontdekt over de hele wereld, niet alleen in Egypte. Is er een verband tussen piramides en de Tachyon kamers?

Cobra: Er is natuurlijk een zeker verband, omdat piramidestructuur een heilige geometriestructuur is, die zeer interessante mogelijkheden heeft. En dit is een aspect van technologie die kan helpen bij het benutten van tachyon energie.

Rhona: Oké. Nog steeds over piramides, wat is het verschil tussen een inwijdingskamer en een Tachyon kamer?

Cobra: Inwijdingskamer – Het doel van een inwijdingskamer is om een kwantumsprong in bewustzijn te maken. En dit is wat sommige geavanceerde Tachyon kamers kunnen doen. Maar die kamers zijn niet beschikbaar op de planeet Aarde. Ook om veiligheidsredenen omdat mensen niet in staat zijn om… niet klaar zijn om zulke geavanceerde technologie op dit moment te bedienen. Ze zijn spiritueel niet zuiver genoeg voor zoiets.

Rhona: Oké. Ja. Ja. Oké. De sluier van de matrix absorbeert veel van de tachyon energie. Zonder deze sluier zouden we allemaal baden in tachyonen. Welke veranderingen zullen er voor ons allemaal zijn als de sluier is weggevallen?

Cobra: Oké. Als de sluier valt zal Tachyon energie de menselijke lichamen beginnen te doordringen en beginnen met het herstellen van gezondheid, en ook emotionele en mentale harmonie in de oppervlakte bevolking. Dus dit is wat we kunnen verwachten na de Event.

Rhona: Oké. En op het exacte moment van de gebeurtenis, wat zal de rol van de Tachyon kamers zijn?

Cobra: Oké. De tachyon kamers die we op het oppervlak van de planeet hebben geïnstalleerd zullen zeer sterke energieën geleiden en zullen in feite veel tachyonen energie voor de hele planeet aarden. En dit zal helpen om het Raster te stabiliseren. Dus er zullen geen enorme aardbevingen of drastische cataclysmen zijn op het moment van de Event.

Rhona: Goed, goed. Aangezien we ons nu nog steeds in dezelfde quarantaine situatie bevinden werken de Tachyon kamers nog steeds niet op hun hoogste potentieel. Kun je ons meer vertellen over de update of veranderingen aan de Tachyon kamers na de Event? Zullen ze op hun volle potentieel werken?

Cobra: Ze zullen eerst energetisch worden geüpgraded en na een bepaald moment zullen de Pleiadische teams instructies geven aan de eigenaren van de Tachyon kamers, hoe ze de kamers kunnen upgraden, en ze zullen ook technologische upgrades ontvangen op een bepaald moment na de Event.

Rhona: Oké. Dank je. Dank je voor dat eerste deel. Dus laten we verder gaan met het volgende deel, dat een beetje langer is – Hoe Sessies Werken. Elke door jou geactiveerde tachyon kamer is kwantum gekoppeld aan een wormgat, dat is gecreëerd met een getachyoniseerd kristal dat in een onderzoekssatelliet van Genesis II op het niveau van de sluier cirkelt om een doorgang voor tachyon energie te creëren, een wormgat wordt gekenmerkt door twee uiteinden. Eén daarvan is de Tachyon kamer. En we vragen ons allemaal af waar het andere uiteinde is alsjeblieft.

Cobra: Oké. Eén punt is op de Tachyon kamer. En het tweede punt is het Genesis II ruimtestation, dat achter de sluier ligt. Dus dit wormgat verbindt de bron van Tachyonen bij het Genesis II kristal en de Tachyon kamer.

Rhona: Oké. Kun je ons iets meer vertellen over hoe dit werkt? De verbinding.

Cobra: Het werkt door kwantumverstrengeling. Dus tachyonen, die zich op de Genesis II Satelliet bevinden, zijn kwantumverstrengeld met Tachyonen, die zich in de Tachyon kamer bevinden. En dit creëert een bepaalde link waardoor Tachyonen vrij kunnen stromen, ongeacht de sluier.

Rhona: Oké. We willen ook graag iets meer weten over de Galactische teams die de Tachyon kamers beheren. Wat is de functie van de Pleiadiërs tijdens de Tachyon kamer sessies?

Cobra: Oké. Elke Tachyon kamer heeft een Pleiadisch team dat aan die kamer is toegewijd en terwijl er een healing sessie plaatsvindt in de kamer, assisteren die Pleiadiërs met het helen van energieën en het in balans brengen van energieën door middel van hun eigen kwantum technologieën. Zij projecteren bepaalde energieën door het wormgat in de Tachyon kamer en helpen bij het genezingsproces dat in de kamer plaatsvindt.

Rhona: Oké. Kunnen er andere wezens zijn die een Tachyon kamer sessie begeleiden?

Cobra: Ja. Er zijn soms andere rassen zoals Sirianen of positieve Andromedanen die meedoen. En vaak zijn er ook Engelwezens die helpen bij het genezingsproces.

Rhona: Oké. Zijn er wezens die deelnemen aan de verzorging van de Tachyon kamer buiten de matrix?

Cobra: Zij zijn buiten de matrix en zij projecteren energieën in de matrix.

Rhona: Oké. Sommige mensen zien en voelen wezens die aan hen werken tijdens de sessies en kunnen een pijnlijke, nogal pijnlijke zintuiglijke ervaring hebben alsof je lichaam fysiek wordt verplaatst. Kun je uitleggen hoe ze dit doen?

Cobra: Oké. De healingteams sturen sterke energieën door het lichaam en door het energieveld. En soms creëert dit een ontgiftingsproces, dat licht pijnlijk kan zijn omdat gifstoffen het lichaam verlaten. En daarna kan er een sterke genezing plaatsvinden. Dus je kunt soms een vrij intense ervaring hebben terwijl je in de kamer ligt. Niet altijd, maar soms kan dat heel intens zijn.

Rhona: Ja. Ja. Wanneer een Tachyon kamer wordt geactiveerd, wordt er een vortex gecreëerd. En een engelenwezen verankert zich op de locatie van de tachyon kamer. Wat is de rol van dit engelachtige wezen?

Cobra: Dat engelenwezen is de feitelijke bewaker en verzorger van de energieën van de kamervortex. En het beheert de energieën die door de Tachyon kamer stromen en zorgt ervoor dat alles zo harmonieus en zo positief mogelijk verloopt.

Rhona: Oké. We kunnen zeggen dat Tachyon kamers twee hoofdfuncties hebben. In feite stopt het energiekanaal dat wordt gecreëerd nooit. Dus we hebben de energetische behandeling voor de persoon en de actie die het heeft op de planeet ook. Kun je ons meer vertellen over de actie op de planeet, het Licht Rooster?

Cobra: Oké. Wanneer er een actieve genezingssessie is, stromen de energieën in de eerste plaats voor de persoon die genezen wordt, en wanneer er geen genezingssessies zijn, werkt de kamer als een energiekanaal voor de energieën die rechtstreeks naar het planetaire energierooster gaan en helpen het energierooster te stabiliseren en te harmoniseren, wat er op dat moment ook nodig is.

Rhona: Oké. Dank je. En daarnaast heeft de kamer een energiestraal van ongeveer 30 tot 40 kilometer er omheen. Wat gebeurt er binnen dit veld met de buren?

Cobra: Dat is de grootte van de energie vortex rond de kamer. En binnen die energiewerveling is er een sterke energie, die alles harmoniseert en zuivert.

Rhona: Oké, goed voor de buren. Laten we naar de energiebehandeling voor mensen gaan. De behandeling begint zodra de persoon onder de piramide ligt, en er zijn veel factoren die meespelen tijdens een sessie in de Tachyon kamer, zoals onze emotionele toestand op dat moment of vrije wil of bewustzijn, als je kunt loslaten en ook astraal, conjuncties, et cetera, et cetera, over het algemeen genezen Tachyon niet. Hun doel is om de energie te leveren die nodig is voor het lichaam om zichzelf te genezen. Tachyon energie is gewoon de natuurlijke katalysator voor dit zelfgenezingsproces. Of men zou kunnen zeggen dat het niet de Tachyonen-energie is die aan ons komt werken, maar dat het de energie van ons eigen lichaam is die gaat synergetiseren met de informatie van onze oorspronkelijke essentie, die zich in de Tachyonen-energie bevindt. Onze energetische lichamen worden door deze tachyonen-energie gedynamiseerd en onze trillingssnelheid neemt aanzienlijk toe om de transmutatie van lage frequenties met de informatie van onze oorspronkelijke frequentie mogelijk te maken, het werk gaat door in de drie of vier dagen na een sessie waar onze trillingssnelheid in deze periode beetje bij beetje daalt. Wat vind je van deze vereenvoudigde beschrijving?

Cobra: Je moet je eigen leiding gebruiken of dit waar is of niet. Je moet naar binnen gaan en je verbinding met de Bron voelen en kijken of dit waar is.

Rhona: Oké. Kun je uitleggen wat de oorsprongsessentie is?

Cobra: Dat kan ik niet uitleggen, want die term gebruik ik niet, dus ik weet niet wat de auteur daarmee bedoelt.

Rhona: Ah dus welke term gebruik je dan wel?

Cobra: Voor wat?

Rhona: Voor het terugkeren naar je oorsprong, wie je bent?

Cobra: Je hogere zelf, je ziel, ik bedoel…

Rhona: Je hogere zelf. Oké.

Cobra: Dit is al zo vaak uitgelegd. Ik denk niet dat het nodig is om deze vraag te beantwoorden.

Rhona: Sommige mensen hebben het gevoel dat het werk drie of vier dagen voor de sessie begint, zelfs drie of… Ik heb zelfs mensen gehad die zeiden langer dan dat. Kun je uitleggen waarom zij het gevoel hebben dat het werk begint vóór de sessie?

Cobra: Oké. Zodra de persoon een intentie maakt om naar de kamer te gaan voor een healing sessie, beginnen de Lichtteams al met het werk om de persoon voor te bereiden op de healing sessie en de kamer om de juiste combinatie van energieën te krijgen voor de healing sessie.

Rhona: Oké. Oké. Dus sprekend over verschillende energetische lichamen volgens uw diagram, met de zeven vlakken van creatie, elk verdeeld in zeven subvlakken, dat zijn 49 subvlakken van het dichtste Fysieke vlak tot het hoogste Goddelijke vlak. Om dit in twee delen te verdelen, is er een eerste lager deel van het dichtste Fysieke vlak naar het lagere Mentale vlak waar negativiteit zich kan hechten zoals vlakken onder de invloed en regulatie van de matrixcontroleurs en een tweede hoger deel van het hogere Mentale vlak naar het Goddelijke vlak, waar we ons bevinden op de helderste vlakken, waar geen negativiteit zich kan hechten. Ben je het eens met dit onderscheid tussen lagere vlakken die gemanipuleerd kunnen worden door duistere krachten en hogere vlakken die dat niet kunnen?

Cobra: Ja. Ik ben het ermee eens.

Rhona: Prachtig. Kun je het energiewerk van de Tachyon kamer uitleggen voor de lagere vlakken?

Cobra: Oké. Wat Tachyonen doen – ze stromen door de lagere niveaus door het fysieke lichaam, door het etherische lichaam, door het astrale lichaam, door het mentale lichaam, en ze harmoniseren en stemmen alles op elkaar af. Ze verminderen de hoeveelheid primaire anomalie, en ze verhogen de hoeveelheid Licht in die in die lichamen.

Rhona: En voor de hogere niveaus?

Cobra: Zij stromen eigenlijk ook door die hogere lichamen, door het zielenlichaam en door hogere lichamen en door hogere dimensies van de zielenessentie. En zij verhogen het Licht daar ook, en maken eigenlijk de verbinding tussen de ziel en de persoonlijkheid sterker.

Rhona: Oké. Kun je uitleggen hoe Tachyon energie werkt met de Ego driehoek, Atma, Buddhi, Manas?

Cobra: Oké. Eigenlijk wat Tachyonen doen – zij activeren permanente atomen op die hogere niveaus en door het activeren van permanente atomen, verhogen zij iets dat ik zou omschrijven als een Ascentie snelheid. Zij manifesteren meer van de energie van de Goddelijke wil voor Ascentie. Dus versnellen ze eigenlijk het Ascentieproces.

Rhona: Oké. Dus tussen onze vorige levens, en nu we in de matrix leven, hoe beïnvloeden negatieve herinneringen onze energetische lichamen?

Cobra: Oké. Elke herinnering, elke gebeurtenis die niet volledig is gewist, creëert een karakteristieke afdruk in de energielichamen. En sommige van die afdrukken worden niet gewist tussen de incarnaties en ze worden doorgegeven aan de volgende incarnatie. Dus terwijl wij hier in deze incarnatie leven, zijn sommige van die indrukken er nog steeds. En een deel van het genezingsproces in de kamer is om die imprints te wissen.

Rhona: Oké. Ja. Dat is… dus, en op een collectieve manier, alle mensen die Tachyon kamer sessies doen stralen een energie uit naar hun omgeving, de tachyon energie, en naar het collectieve bewustzijn, kun je dit proces aan ons uitleggen?

Cobra: Het is heel eenvoudig. Mensen die in de kamer zijn geweest hebben een bepaalde hoeveelheid tachyonen-energie ontvangen en ze beginnen een bepaalde hoeveelheid van die tachyonen-energie uit te stralen naar hun omgeving.

Rhona: Oké. Ja. Welk energiewerk gebeurt er tussen twee mensen die samen een sessie doen? Bijvoorbeeld, een ouder en een kind, of een stel of vrienden.

Cobra: Oké. Hun energieveld wordt geharmoniseerd, en we kunnen verwachten dat hun relatie ook meer geharmoniseerd wordt.

Rhona: Oké. Dus het is positief.

Cobra: Ja.

Rhona: Voor een persoon die net is overleden, hoe kunnen Tachyon kamers hun ziel helpen om op andere planeten te komen? We plaatsen er alleen foto’s van mensen in en helaas, zolang er nog quarantaine is, brengt het plaatsen van de foto van de overledene in de kamer hen niet uit de matrix. Ben je het hiermee eens?

Cobra: Oké, eigenlijk kan [het] deze overgang van de overledene naar het Licht helpen. De persoon zal er niet in slagen om volledig uit de matrix te ontsnappen, maar hij kan ontsnappen aan gevangenschap door de duistere krachten op het etherische vlak en het lagere astrale vlak. En dit kan de persoon helpen om in het gebied te komen waar het relatief rustig en vredig is op het astrale vlak.

Rhona: OK. En kun je ons vertellen over de voordelen van deze sessies voor een zwangere vrouw en de baby?

Cobra: Ja. Eigenlijk kan dit de moeder helpen om het proces van de zwangerschap te verlichten en het kan ook het kind helpen om zich harmonieuzer in het fysieke lichaam te verankeren.

Rhona: Oké. Dus het kan helpen bij de bevalling

Cobra: Ja. Met het hele proces.

Rhona: Prachtig. Waarom is het nuttig om sessies in de Tachyon kamer te doen bij een zuigeling stadium tot de leeftijd van 12 jaar?

Cobra: Oké. Voor elke leeftijd zijn er bepaalde uitdagingen en bepaalde ontwikkelingsuitdagingen en de Tachyon kamer helpt die uitdagingen te verminderen en het proces te harmoniseren.

Rhona: OKÉ. Je beveelt tussen de drie en zes sessies aan. Hoe ontwikkelt het werk zich in de loop van de sessies?

Cobra: Oké. Dit is slechts een algemene schatting omdat het niet praktisch is voor mensen om te verwachten dat ze meer en meer, meer sessies hebben, behalve in bepaalde gevallen. Maar ik zou zeggen dat als je dit regelmatig doet, je meer blijvende langere effecten kunt hebben in de Tachyon kamer.

Rhona: En in de maanden die volgen?

Cobra: Hetzelfde.

Rhona: Hetzelfde, oké. Tachyon kamer is geen toverstaf of een achtbaan. Kun je commentaar geven op het feit dat mindful werken op een dagelijkse basis belangrijk is?

Cobra: Oké. Tachyon kamer is gewoon een hulpmiddel dat je kan helpen in je eigen proces, maar je eigen beslissing is nog steeds de sleutel. Dus als je niet actief meewerkt aan het genezingsproces, wat de kamer je ook zal helpen genezen, kun je weer verstoren met je acties en je beslissingen. Dus als je samenwerkt met de kamer, kan dat heel drastische, heel magische resultaten hebben. Als je tegen de helende energie van de kamer in werkt, zul je die resultaten tenietdoen.

Rhona: Oké. Sommige mensen voelen niets tijdens de sessie. Hoe kun je hen geruststellen dat het werk nog steeds wordt gedaan?

Cobra: Oké. Er is geen voorwaarde dat je iets moet voelen voor het werk dat gedaan wordt. Soms wordt het werk gedaan op een onderbewust niveau. Soms wordt het werk gedaan op cellulair niveau. Het geeft niet altijd zichtbare effecten, maar als je de kamer lang genoeg gebruikt, zul je zeker een verschil merken, een verandering opmerken.

Rhona: En welk advies kun je geven om het meeste uit een sessie te halen?

Cobra: Ten eerste, heb geen verwachtingen of vooropgezette ideeën hoe de sessie eruit moet zien, wees gewoon openminded en zo ontspannen mogelijk, en geef je gewoon over aan het proces.

Rhona: Ja. En in de context van de quarantaine die we nog steeds ervaren, is het mogelijk voor onze subtiele lichamen om de sluier over te steken tijdens een Tachyon kamer sessie?

Cobra: Eigenlijk is dit mogelijk. Je kunt een buitenlichamelijke projectie hebben in de moederschepen. Sommige mensen hebben dit ervaren omdat we een bepaalde, ik zou zeggen kwantumtransmissie creëren tussen de kamer en de moederschepen, die daarboven zijn en bepaalde dingen kunnen gebeuren.

Rhona: Oké. We hebben de laatste tijd een explosie gezien in het aantal Tachyon kamers in Frankrijk. Is er een verband met de sleutelrol van Frankrijk in de wereldwijde bevrijding?

Cobra: Ja, natuurlijk. Er wordt energetisch veel werk verricht met Frankrijk en vooral met de Godin Vortex van Parijs. En dit heeft natuurlijk geholpen bij het creëren van deze zeer grote belangstelling voor Tachyon kamers in Frankrijk, omdat Frankrijk een van de weinige sleutellanden is voor het Planetaire Bevrijdingsproces.

Rhona: Oké, geweldig. Kunnen we eens kijken naar de huidige situatie met het COVID virus. Kunnen Tachyon kamer behandelingen de boodschapper RNA (mRNA) informatie van vaccins transmuteren en de toxiciteit van de vaccinsamenstellingen elimineren?

Cobra: Ik zou zeggen dat de Tachyon kamers de schadelijke bijwerkingen verminderen van alles wat er met het menselijk lichaam gebeurt. Het verandert de chemische samenstelling van het lichaam niet, maar de Tachyonen energie harmoniseert wel de energiestroom door het lichaam. Het harmoniseert het chakra systeem. Het harmoniseert het immuunsysteem, dat vervolgens de hele situatie zo effectief mogelijk aanpakt.

Rhona: Oké. Dus het vaccin blokkeert de persoon energetisch. De vaccins beïnvloeden de verbindingen tussen een hoger zelf en een menselijke persoonlijkheid. Hoe kan een Tachyon kamer dit probleem helpen?

Cobra: Oké. Er is niets dat echt je verbinding met je hogere zelf kan doorsnijden, zonder verbinding met je hogere zelf, zou je sterven. Dus er is altijd een zekere mate van verbinding en een Tachyon kamer breidt gewoon die verbinding uit, harmoniseert jezelf met die verbinding.

Rhona: Oké. Heb je tijd voor nog een paar vragen?

Cobra: Oké.

Rhona: Er is veel informatie en geloof me, ik krijg de hele tijd vragen over medische bedden en sommige mensen zeggen dat ze nog steeds bestaan en dat ze worden gebruikt door het positieve leger. Is dit mogelijk vóór de Event?

Cobra: Nogmaals, ik zal zeggen dat medische bedden niet beschikbaar zullen zijn voor de oppervlaktebevolking vóór de Event.

Rhona: Ja. Zoals daarvoor. Ja. Dus wat is het verschil tussen een medisch bed en een Tachyon kamer?

Cobra: Het zijn natuurlijk twee verschillende technologieën. Medische bedden zijn eigenlijk apparaten, die de atomaire structuur van het fysieke lichaam herschikken. En ze kunnen daarmee organen genezen, ze kunnen organen herschikken. Ze kunnen ontbrekende ledematen laten groeien, waar Tachyon kamers meer multidimensionaal zijn. Ze werken op alle niveaus van de schepping tegelijk.

Rhona: Verschillende niveaus. Ja. Dus we komen aan het einde van ons interview. He b je een specifieke boodschap voor de oppervlaktebevolking van de planeet in deze moeilijke tijd?

Cobra: Ja, zeker. Het is heel belangrijk op dit moment om het Licht vast te houden, om het Licht te verankeren, in je eigen Licht, in je eigen lichaam, in je eigen energieveld en om je heen. En ook om je gezond verstand te gebruiken, we zitten in de periode van eindtijdgekte, focus je er niet te veel op. Gebruik je gezond verstand.

Rhona: Ja.

Cobra: Gezond verstand is heel belangrijk.

Rhona: Ja. Nou, heel erg bedankt Cobra dat je de tijd hebt genomen om al deze vragen te beantwoorden, want deze informatie is echt een grote hulp. Ik wil graag Gwen bedanken van de Pleiadische tuin in Bretagne, en voor Eric, die heeft geholpen dit alles op te nemen. En wie weet, misschien zie ik jullie binnenkort nog wel eens. Ik ga nu stoppen met opnemen.

Cobra: Oké.

Vertaald door Veronica

 
1 reactie

Geplaatst door op 15 januari 2022 in Cobra, Interview met Cobra NL

 

Tags: ,

 
%d bloggers liken dit: