RSS

Tagarchief: Lichtstrijders

De drie operationele protocollen voor Lichtwerkers & hoe duistere passages in jouw netwerk te ontdekken en uit te schakelen om jouw relaties en operaties te beschermen, 12 mei 2017, The Unknown Lightwarrior

In Cobra’s bericht van 21 juli 2017, Terugkeer naar Licht, schrijft hij: “De Resistance is zich bewust van de hoeveelheid aanvallen die Lichtwerkers en Lichtstrijders ervaren. Hier is wat bruikbare hulp voor deze situatie geplaatst: https://www.returntoyourtruth.com/single-post/2017/05/11/The-3-Operational-Protocols-For-Lightworkers-How-to-Spot-and-Shut-Down-Darkness-Conduits-in-Your-Network-To-Protect-Your-Relationships-Operations

Hieronder de vertaling van dit artikel.

Gegroet liefhebbers van vrijheid, Lichtwerkers, kameraden … Voor degenen die mij nog niet kennen … hier is mijn eerste artikel & Radio Show voor je om later te bekijken, om een beter idee te krijgen over wie ik ben.

Inhoud van dit bericht

Deel I

De operationele protocollen voor het beschermen van relaties … netwerken & operaties voor een veel gemakkelijker rit … dus het momentum vasthouden voor de Event.

Protocol #1: het herkennen en eren van de verschillen van waar ieder van ons energetisch voor is gebouwd en hier is om te doen, tijdens operaties … die onbekend voor je zouden kunnen zijn

Deel II 

Protocol #2: de 10 indicatoren gebruiken van een  gecompromitteerde Lichtwerker … om snel kanalen van infectie in jouw netwerk af te sluiten … dus voorkomen dat relaties kapot gaan & risico’s aan operaties …

Protocol #3: schoon een missie voordat het start

Belangrijk voorwoord 

Met de energieën die alleen maar intenser worden … en het duister wordt alleen maar meer desperaat om zichzelf te redden … onverholen aanvallen op – en subtiele achtergrondmanipulatie van – Lichtwerkerrelaties, zijn kwaadaardiger dan ooit.

Ik ben er zeker van dat je het voelt, of tenminste ziet …

Het is een afschuwelijk iets om te zien, laat staan om te ervaren …

Ook al lijken de aanvallen met de meest langdurige effecten te komen door beschadigde / gecompromitteerde Lichtwerkers en/of bewuste duistere zielen die zich voordoen als Lichtwerkers … die zich aansluiten bij de Lichtwerkergroepen / netwerken van verschillende soorten die zich hebben beziggehouden met verscheidene soorten van planetaire bevrijdingsoperaties.

Daarom dit artikel … Om Lichtwerkers te helpen om hun zielgebaseerde taak uit te voeren met veel meer gemak en gratie, terwijl zij hun netwerken van liefdevolle relaties met kameraden en zielsfamilie in stand houden – die duidelijk enorm worden verstoord door het duister … als deel van een algemene poging om gridwerkoperaties en gesynchroniseerde wereld meditaties te laten ontsporen die het duister in de afgelopen jaren hebben gedecimeerd, en om verder dingen te verbinden, de tijd van nu tot de Event hebben gehalveerd – niet maar één maal, maar verschillende keren dankzij deze enorme successen van Lichtwerkers die samenwerken in krachtige netwerken.

Het probleem wordt zelfs meer acuut omdat Lichtwerkers en Lichtstrijders veel persoonlijke tijd erin steken en met ZEER gelimiteerde middelen …

… kritieke operaties over de hele planeet uitvoeren om niet alleen de tijd naar de Event te versnellen … maar ook om de planeet voor te bereiden op de shock en impact (in elk betekenis van het woord) van de Event Flash, en de Event zelf.

Dit werk wordt hetzij op afstand gedaan, of bevat fysiek reizen naar specifieke locaties waar het duister zijn fysieke ankers in deze wereld heeft.

Echte risico’s zijn hierbij betrokken …

… en degenen die constant hun 3D levens  in de wachtstand zetten en echte risico’s nemen om naar plaatsen te reizen die vaak hevig zijn versterkt door etherische, plasma of andere niet-fysieke “sluierversterking” technologieën … met het reguliere archon nest erin dat zowel dient als poortwachter van genoemde krachtcentra en ook deze lagen van bescherming gebruikt om daarvandaan operaties op Lichtwerkers te lanceren … verdienen speciale eer.

Speciale eer gaat ook naar deze Lichtwerkers die ervoor hebben gekozen om de drukkende matrix energieën te weerstaan (door het hebben van een volledige baan) om te helpen zulke organisaties te financieren en organiseren. Dus … zorgen dat zij GEBEUREN.

Echt werkelijke bewegers en opschudders!

Het werk zelf bestaat uit zaken zoals het planten van specifieke kristallen om de vrije wil te versterken, of Cintamani stenen om Lichtportalen te openen na de massale intense schoning van alle etherische bezetters en sluierversterkingstechnologieën en ze vervangen met Engelen en Godinnen (in de meeste gevallen) … en zulke structuren en organisaties een nieuwe vorm geven weg van hun oorspronkelijke duistere intentie zodat zij nu alleen Licht zullen verankeren … (en ik zal geen verdere details dan dit geven).

In het algemeen … hoe meer impact het succes van een specifieke operatie zal hebben … hoe moeilijker het is. Ervaren gridwerkers hebben dit geleerd door moeilijke lessen.

De aanvallen / obstakels, evenals de vergeldingsmaatregelen komen niet alleen van het niet-fysieke, zij komen ook van het fysieke door dingen als scalar tech interferentie. Deze operaties zijn niet leuk … en zoals je weet, hun huidige modus operandi is om enorme aanvallen uit te voeren op relaties die deze operaties samen uitvoeren.

Conferenties zelf (de meest impactvolle) zijn ook operaties. Zelfs Lichtwerkers / Lichtstrijders zoals Cobra en Corey Goode en David Wilcock zijn niet immuun voor afschuwelijke aanvallen van een zeer smerige soort, voorafgaand aan conferenties waar zij gevoelige en kritieke informatie delen die ook de planetaire bevrijding versnellen. Dit, ondanks hun rechtstreekse links met (en dus ondersteuning van) hoog niveau geavanceerde wezens zoals de Pleiadians, de Anshar en de Resistance Movement.

Deel I

De operationele protocollen voor het beschermen van relaties … netwerken & operaties voor een veel makkelijker rit … dus het momentum vasthouden voor de Event.

Ik heb besloten om deze protocollen heel kort te houden, en een paar. Op deze manier is het meer waarschijnlijk dat het wordt onthouden, en daardoor toegepast. Als alleen maar deze drie dingen worden toegepast … het is genoeg.

Het is genoeg om meningsverschillen te stoppen …  botsende paradigma’s … en verschillende trainingen die er allemaal zijn om elkaar aan te vullen … niet om te wedijveren, of botsend (… dankzij het duister) met de trainingen van andere Lichtwerkers.

“Wij kwamen allemaal hier om in dit leven te zijn voor het doel om onze specifieke vaardigheden bij te dragen om de planetaire bevrijding te helpen. Wij hebben allemaal een deel om te doen …”

Athena: Energy Practitioner/Healer & Lightworker

In feite … deze operationele protocollen zijn een soort van voornaamste regel voor alleen Lichtwerkers die bij operaties zijn betrokken.

“… genius, gevestigd in eenvoud”

 Albert Einstein…

Het zal werken als een lijm, om een team bijeen te houden, verenigd … en de resulterende harmonie zal een meer plezierige ervaring mogelijk maken.

Dit is omdat het mogelijk maakt om te eren …

  1. verschillen in hoe wij zijn gebouwd. Namelijk, hoe onze individuele energiesystemen zijn gebouwd, en waarvoor zij zijn gebouwd.
  2. de herkenning, eer en respect voor deze doelen … en deze doelen zullen verschillend zijn voor verschillende Lichtwerkers … De beste voorbeelden zijnd Godentypes wiens baan het is om eenvoudig Godinnenenergie door te geven door hun velden en in deze wereld zonder er zelfs maar over na te denken … en Lichtstrijder types die ervoor zijn ontworpen om naar behoorlijk nare plaatsen te worden gestuurd, waar het leven risico loopt, zelfs verlies van leven … is gebeurd. Terwijl anderen van ons de machtbrekers zijn achter de schermen … de bureaucratische type energiesystemen … constant samenvoegend, organiserend, en de juiste mensen met de juiste vaardigheden uitsturend om het werk te doen.
  3. het begrip en respect voor verschillende zieldoelen tussen Lichtwerkers, die elkaar allemaal aanvullen binnen operaties, en krachtige synergie creëren wanneer zij in harmonie werken.
  4. het fundamentele bewustzijn, begrip en trouw aan … dat wat sturing door elke individuele Lichtwerker ontvangen … sturing is die alleen voor hen bestemd is … want door hun individuele ziel karakter … zieldoel … hoe en waar hun energiesysteem voor is gebouwd, inherent met ‘talenten’ en vaardigheden.

Het is dit laatste punt waarvan de ervaring heeft geleerd dat de meeste Lichtwerkers zich of niet bewust zijn, of het niet toepassen … daarom, niet eren.

Dit heeft geresulteerd in de zeer naïeve, schadelijke en kostbare “een-maat-past-iedereen” cultprogrammeringsmentaliteit dat alles wat wij moeten doen is … ons alleen maar focussen op het verspreiden van Godinnenlicht, van alleen eenvoudige focus of meditaties!

Wel, je zou alleen voor dit doel kunnen zijn gebouwd, echter … dat is JOUW sturing … niet van anderen.

Deze laag-bewustzijn (en niet respectvolle) mentaliteit is door het duister geëxploiteerd als een zeer doelbewuste, krachtige en toch subtiele tactiek via gecompromitteerde Lichtwerkers of duistere wezens die zich als zodanig voordoen … om de agressieve massatransmutatie en bevrijding van kritieke krachtcentra, die gewoonlijk HEVIG versterkte plekken zijn, te ondermijnen

Straks meer hierover …

Protocol #1:

het herkennen en eren van de verschillen van waar ieder van ons energetisch voor is gebouwd en hier is om te doen, tijdens operaties … die onbekend voor je zouden kunnen zijn

In het kort; dit 1e protocol centreert zich rondom:

Herkennen … Eren … en Houden van ons uniek zijn en verschillen … zoveel als onze Eenheid en Gelijkheid.

Als jij sturing krijgt om alleen op het Licht te focussen, en niets anders, dan is dat voor JOU om te doen … dat is jouw doel … dat is waarvoor je bent gebouwd en waarom je hier bent.

… Het betekent niet dat het dezelfde sturing is die aan alle andere Lichtwerkers is gegeven. Dus het is imperatief dat jij dit feit eert en respecteert. Sommige Lichtwerkers, vooral met het voorbeeld van Lichtstrijders, krijgen sturing om naar de diepste duisterste plaatsen te gaan (zowel fysiek als niet-fysiek) en deze terug naar het Licht te transmuteren.

Dat is HUN sturing … want dat is HUN doel, dat is waar ZIJ voor zijn gebouwd en waarom ZIJ hier zijn.

En hé … iemand moet het smerige werk doen … (massa transmutatie in niet zulke veilige plaatsen).

Laat respect zien en eer ze ook … want zij zijn degenen die ervoor zorgen dat het pad is geschoond voor de Godin om haar Licht overal te verspreiden … vooral op plaatsen die het grootste verschil maken.

… Dus, het is belangrijk om niet aan andere Lichtwerkers jouw sturing op te leggen die specifiek voor jou is; sturing die is gebaseerd op waarvoor jij hier bent en gebouwd. Het is niet alleen laag bewustzijn … maar het ondermijnt de synergie tussen Lichtwerkers, bevordert divisie en disharmonie … en riskeert vertraging van de Event en volledig voorbereid zijn voor een soepele overgang wanneer de Event Flash komt.

Dit is geen spelletje … want blijf ervan overtuigd, je gaat uitvinden dat de wereld niet zo vol met “Liefde en Licht”is als een bepaalde kritieke massa van schoning niet is bereikt op het moment dat de Event Flash komt.

Wees er zeker van niet degene te zijn die letterlijk naaste Lichtwerkers belt (… dit is een letterlijke persoonlijke ervaring) nadat zij zich hebben uitgeput met een harde (en succesvolle) campagne ergens in de wereld … en probeert hen te overtuigen dat “… jij hoeft dat soort schoningswerk niet te doen … focus alleen op “Godinnen Licht” …”

Direct nadat dit telefoongesprek was geëindigd begon mijn partner letterlijk entiteiten op te hoesten voor zo’n 5 minuten (fysiek hoesten) … en de energieën gingen tegelijkertijd duidelijk naar beneden.

Dus in dit persoonlijke  – echte wereld voorbeeld … dat is wanneer onze verdenkingen worden bevestigd, en wij wisten dat wij een negatief kanaal hadden in ons netwerk. Wij zijn toen intuïtief teruggegaan naar het moment dat een van ons een fysiek geschenk kreeg van datzelfde kanaal en dat oude gezondheidsproblemen weer de kop op begonnen te steken.

Dit feitelijke incident is ook een voorbeeld van de ‘Liefde-Licht’ cult mentaliteit die het duister ons oplegt door duistere wezens of gecompromitteerde Lichtwerkers … om schoningswerk te ondermijnen. Dit is niet alleen hoogst disrespectvol naar veteranen Lichtwerkers en Lichtstrijders … maar het is ook fundamenteel naïef … eert niet het doel van anderen en waarvoor zij zijn gebouwd, en dus wat het is wat wij hier moeten doen …

… en het opent ook energetische kanalen voor het duister om te beginnen een netwerk te infecteren, dus uiteindelijk het ruineren van relaties van Lichtwerkers als de infectie heeft post gevat.

Dus als jij een doorgaande afbraak van relaties binnen jouw netwerk hebt opgemerkt, waar eerst niet zo lang geleden de dingen leuk en geestverheffend waren als je met elkaar te maken had … dan is dit hoogst waarschijnlijk gebeurd en het duister is jouw netwerk binnengekomen via zulke naïeve en disrespectvolle “sturing” en acties.

Het wordt erger … als zo’n actie het individu erachter laat zien zoals gecompromitteerd en gemanipuleerd door het duister, want wat anders zou het duister proberen te doen dan Lichtwerkers via verbale overtuiging proberen te stoppen of tenminste te ondermijnen, En …

… van het uitvoeren van zulke taken gebaseerd op intuïtieve informatie specifiek ontvangen alleen door hen, want het is alleen voor hen bestemd, want dat is waarvoor zij zijn gebouwd.

Vooral wanneer zo’n “sturing” wordt doorgegeven aan Lichtwerkers die net kritieke operaties hebben afgerond die nodig zijn voor de juiste sequencing van bevrijdingsmijlpalen om uiteindelijk de planeet te bevrijden.

Belangrijke tip:

Als je een operatie aan het plannen bent … en een van jouw teamleden krijgt sturing die jij niet krijgt, is het prima om te zeggen:

“… ik kan niet zeggen dat ik dezelfde sturing krijg, maar ik respecteer jouw sturing en doel, en ik zal je proberen te helpen ermee als ik kan, hetzij door het financieren van bijdragen, of helpen met contacten op de locatie, of eenvoudig door het aan jou geven van volledige energetische en liefdevolle ondersteuning voor jouw missie …”

… en jullie beiden erkennen die openlijk, verbaal. Probeer dan eenvoudig om toe te staan of in te stemmen met deze persoon die zijn sturing volgt.

Deze krachtige tip zal wellicht niet altijd 100% werken. Maar realiseer je dat verschillen voorkomen in elke organisatie waar mensen moeten samenwerken om grote doelen te bereiken … of het is 3D matrix samenwerking is … of een fondsenwerver … of een non-profit.

De hierboven frase opent eenvoudig een tijdlijn voor een harmonieuze oplossing, want het begint met Protocol #1: … Niet jouw sturing of perspectief die alleen voor jou zou kunnen zijn opleggen aan anderen wiens sturing anders zou kunnen zijn omdat dat is waar ZIJ hier voor zijn en dus … waar ZIJ voor zijn gebouwd.

Dit bevat specifieke last-minute intuïtieve informatie die vaak naar een Lichtwerker of Gridwerker komt op een need-to-know basis … in het midden van operaties. Heel vergelijkbaar met hoe geheim agenten moeten opereren in de alfabet soep agentschappen.

Deel II

Protocol #2:

de 10 indicatoren gebruiken van een  gecompromitteerde Lichtwerker … om snel sturingen van infectie in jouw netwerk af te sluiten … dus voorkomen dat relaties kapot gaan & risico’s aan operaties …

De volgende belangrijke indicatoren zijn verzameld van niet alleen jaren van ervaring in het samenbrengen en uitvoeren van vaak moeilijke en intense, maar succesvolle operaties met een team / netwerk … maar zijn ook gebaseerd op de 3D professionele ervaring van tenminste een kameraad die niet alleen met dezelfde dingen te maken kreeg als ik … maar die ook goed getraind zijn – op 3D niveau – in het veld van psychologie.

… Letterlijk, deze persoon studeerde magna cum laude af (met eer) van een prestigieuze universiteit en studeerde met de meest bekende psychologen en onderzoekers in het veld.

Dit betekent dat zij vele boeken over menselijk gedrag bestudeerden en moesten onthouden en de klinische observatie van “abnormaal” mensen psychologie, en hoe het te herkennen. Van PTSD en de karakteristieken van getraumatiseerde individuen, de gedragskarakteristieken van psychopaten … en weten hoe het disfunctionele gedrag te herkennen dat door deze mensen als een gevolg wordt vertoond. En net zo belangrijk … herkennen hoe het gedrag van deze mensen de anderen rondom hem beïnvloedt.

Dus met de klinische aantekeningen uit de weg, en de verzekering dat je niet jouw tijd verdoet met het luisteren naar opinie of waarneming niets meer dan een “persoonlijkheidsclash” (… alsof wij daar tijd voor hebben) … hier zijn de 10 belangrijke indicatoren dat je een beschadigd, gecompromitteerd of duister individu in jouw netwerk hebt, (en wat eraan te doen), dus je zult zo in staat zijn om passende maatregelen te treffen … voordat de dingen uit de hand lopen en je de trieste consequenties ziet van dit alles – plus de dreiging van het vertragen van de planetaire bevrijding … wat het doel is van het duister.

Als twee of meer van de indicatoren hieronder consistent zijn met het gedrag van een van jouw team / groepsleden, of deel van jouw netwerk … volg eenvoudig de stappen daaronder. Deze indicatoren zijn niet echt toepasbaar op blatante of openlijke negatieve kanalen, (mensen die boos doen, regelmatig disfunctioneel waar andere over klagen, enz) … aangezien deze makkelijk te ontdekken en mee af te rekenen zijn.

Het is de stille, meer gesofisticeerde en vaak “slimme” die moeilijk te ontdekken is, al die tijd dat zij geleidelijk jouw liefdevolle verbindingen hebben geïnfecteerd … en het plezier verdwijnt gewoon.

Indicator #1: Geen feitelijke bijdrage …

Zij dragen feitelijk niet iets unieks bij … oorspronkelijk … of fundamenteel constructief, het meest zichtbaar in persoon, maar ook in team chatgroepen. Dit kan het noodzakelijk maken dat je pauzeert, en terugkijkt naar de constante commentaren van mensen om dit te realiseren. Dit is een indicator dat zij zijn gecompromitteerd, of een negatief wezen.

Indicator #2: Constante beoordeling van anderen …

Zij vullen obsessief en consistent anderen aan, bij elke gelegenheid, in chat groepen. Dit wordt gedaan om gunst, bijval en vertrouwen in jouw netwerk te winnen. Het heeft het risico dat jij dit ziet als niets anders dan het gecompromitteerde individu als zijnde vriendelijk en aardig.

Indicator #3: Opmerkbaar weinig of geen doorlichting en details over hun operaties …

Zij posten obsessief en constant dingen die zij hebben bereikt (of claimen te hebben bereikt) … hetzij door henzelf of door anderen buiten jouw groep die jij en jouw netwerk niet kennen … met een opmerkbare en consistente afwezigheid van enige details over hun “operaties”. Deze prestaties kunnen al dan niet hebben plaatsgevonden … aangezien niemand in jouw groep kan zien of de operatie feitelijk plaatsvond, want het is altijd gedaan door “hun contacten” die zij heel handig over het hele land of de wereld hebben. Zeker een zeer populair persoon ,,,

Je kunt hebben opgemerkt dat teamleden die je kent … vaak een verbaal of geschreven rapport geven en veel serieuze details over wat zij hebben doorgemaakt om te slagen, met alle facetten van de operatie. Deze teamleden die jij kent zijn de echte … en dragen bij aan het bevrijdingsproces op een meer impactvolle manier.

Indicator #4: Stop voor een moment … kijk terug en maak een ‘tijdlijn notitie’ …

Wanneer interacties en jouw algehele ervaring met jouw netwerk opmerkbaar is verzwakt, neem 5 minuten en denk terug aan wanneer het begon te gebeuren … ga dan zoveel als twee maanden terug en bedenk wie jouw netwerk binnenkwam tijdens deze periode. En schrijf een korte lijst van deze individuen voor dit moment.

Indicator #5: Zij lijken vaak helder en duidelijk, gebruiken het ‘zwarte gat’ effect …

Jaren van ervaring en moeilijke lessen hebben ons iets geleerd dat heet ‘het zwarte gat fenomeen’. Dit is waar een persoon die ‘de scene binnenkomt’ gewoon prima voelt en eruit ziet, zelfs prachtig, maar na wat snelle reflectie … realiseer jij je dat de dingen slechter gingen rondom jou (en hen) niet lang nadat zij in jouw netwerk kwamen. Het fundamentele waar elke Lichtwerker zich volledig van bewust moet zijn is:

… het duister dat werkt via een gewond, en daardoor gecompromitteerd individu, zoals door duistere zielen die zich bewust voordoen als Lichtwerkers … dit vaak doend door zichzelf energetisch te verhullen (of laten wij conservatief zeggen … acteren) zoals iemand die heel aardig is, op elke manier.

Nu kun je het verraad opmerken door te zien wat rondom hen gebeurt (daarom de naam – zwarte gat fenomeen … want je kunt niet het duister in het individu zien op dezelfde manier als je geen zwart gat kunt zien. Zij lijken perfect helder en aardig en alleen maar “Liefde en Licht”) … maar zoals met zwarte gaten zul je dingen rondom hen opmerken die niet goed gaan … namelijk, met de mensen en relaties in jouw netwerk.

Als zaken gestaag slechter gaan in jouw netwerk kort nadat deze persoon op de scene verscheen kun je praktische en veilige stappen vinden om actie te ondernemen die jouw relaties en netwerk zullen redden van ontmoedigende interne ruzies, en voorkomen dat goede en krachtige mensen ‘stilletjes vertrekken en naar de achtergrond verdwijnen’ – wat jou en jouw netwerk noodzakelijke talenten en vaardigheden kost die synergie hebben met de talenten van anderen – hieronder weergegeven.

Indicator #6: Zij lijken zo ‘gevend’ …

Zij geven altruïstisch en zelfs agressief fysieke geschenken zoals stenen, kristallen, kralen of andere juwelen aan mensen in jouw netwerk voor ‘bescherming’ of om te helpen bij hun spirituele evolutie.

Als dit is gebeurd … of als jijzelf zulke ‘geschenken’ hebt gekregen, maar je merkt dat het leven niet beter wordt en dat er geen nieuwe bekrachtende bewustzijn inzichten zijn opgetreden in jouw persoonlijke evolutie, of dat je ziet dat anderen in jouw netwerk die zulke geschenken kregen onder constante en massieve aanvallen lijken te zijn – die zij opeens niet kunnen behappen … de manier zoals zij dat in het verleden altijd konden …

… tot een punt waar zij zelfs iemand nodig hebben die altijd fysiek bij hen is om zich veilig te voelen …

… dan is dit een sterke indicator dat zij zulke fysieke geschenken hebben gekregen van een negatief kanaal lid in jouw netwerk.

Zulke geschenken zijn vaker wel dan niet besmet … en hebben een vloek of een portaal erin dat hetzij de ontvanger aanvalt (vaak jouw geliefde, partner of vriend) of is ontworpen om hun persoonlijke aura neer te halen en andere vormen van persoonlijke bescherming, dus zij verliezen hun vermogen om te gaan met de intense energieën van compressie doorbraak op de manier die zij gewend waren. Dus, jij lijdt ook … indirect. Als jij mensen in jouw netwerk ziet die niet in staat zijn om te herstellen van aanvallen zoals zij dat in het verleden konden, en het gaat maar door … vraag ze snel of zij een fysiek geschenk van iemand hebben gekregen, tot wel 12 maanden geleden.

Indicator #7: Het is allemaal Liefde en Licht …

Deze mensen plaatsen hevige nadruk op “Goden Licht” … “Liefde en Licht” … alleen, en maken vaak basic metafysische 101 statements die wij allemaal 10-15 of zelfs 30 jaar geleden leerden… met een opmerkbare afwezigheid van enige nieuwe, bekrachtigende openbaringen of inzichten die feitelijk jouw netwerk / groep bekrachtigen.

Dus, hun energetisch effect op de groep neigt ertoe om dicht te zijn, aangezien ongeïnspireerde statements die iedereen een lange tijd geleden leerde in hun ‘wet van aantrekking’ dagen … dat vaak zijn. Dit helpt negatieve energie in jouw groep te brengen, wat de bewuste of onbewuste intentie is van het gecompromitteerde of duistere individu.

Zulke opmerkingen verstoren ook de veteraan, oudere Lichtwerkers en Lichtstrijders in jouw netwerk die zichzelf in het veld hebben bewezen op vaak riskante plaatsen, en grote tegenspoed hebben overwonnen, als gevolg van afschuwelijke ervaringen die zij hebben doorstaan van negatieve aanvallen, voor … tijdens … en na succesvolle operaties.

Dus meer negatieve energie is in jouw netwerk gekomen, wat jouw geliefde kameraden meer kwetsbaar maakt voor negatieve besmetting / en aanvallen op relaties.

Indicator #8: Iedereen herhalen, met geen bekrachtigende oorspronkelijkheid voor jouw groep …

Zij lijken constant andere dingen te herhalen die mensen zeggen … met gebruikelijke antwoorden als: …”ja, ik ook” of “oh wow, ik zag dat ook” of “dat wilde ik ook net zeggen”, op een consistente manier. Dus, nogmaals … niet iets bijdragen aan de groep, maar in plaats daarvan de oude truc van duister uitvoeren, wat energievampirisme is, door constant aandacht krijgen op een lichtzinnige manier … en alleen dichte energie bijdragen want door het niet geven van feitelijk oorspronkelijke gedachten … inzichten … of alles dat voor jouw bekrachtigend is.

Indicator #9: Vrienden waarmee jij fantastische gedenkwaardige ervaringen had en die jij zo liefhad, verdwijnen uit je leven … en/of worden stil in netwerk chatgroepen … en/of gaan in argumentaties met jou of anderen in jouw netwerk, met toenemende regelmaat.

Deze titel zegt het allemaal … en het is een triest, onnodig, maar onvermijdbaar resultaat van negatieve kanalen (gecompromitteerde of duistere individuen die erin kwamen, vaak juist nadat jouw netwerk is gevormd en doorging) … niet herkend binnen de groep, en verwijderd of de mond gesnoerd door de groep op een consensus / geplande manier.

Indicator #10: Constant tegenhouden of vertragingen in taken die worden uitgevoerd tijdens operaties.

Nu kan deze indicator direct worden veroorzaakt door niet-fysiek duister. Maar in het algemeen is dit, in onze persoonlijke ervaring … opgelost door het doen van een energie schoningssessie vóór een operatie. Vaak is dat niet zo. Het is door een gecompromitteerd of duister teamlid. Dus als jij regelmatig te maken hebt met vertragingen of tegenhouden op elke manier, en het gebeurt consistent, kun je een negatief kanaal (persoon) in jouw netwerk hebben.

Bedenk, dit alles was bediscussieerd … beoordeeld … en geanalyseerd met een gelijkwaardig ervaren ‘loopgraven’ gridwerker die met eer is afgestudeerd in psychologie, die al deze zelfde zaken als ik heeft ervaren … in de echte-wereld omgeving  en context van een Lichtwerker / gridwerker groep met al zijn 3D en energetische verwijzingen.

Een van de meest gedocumenteerde feiten in psychologie is … psychopaten, laat staan beschadigde mensen … doen een fantastische taak door volledig het tegenovergestelde te laten zien van wat zijn zien. Dat is waarom het zwarte gat fenomeen in indicator #5 cruciaal voor je is om toe te passen.

Protocol #3:

Schoon een missie voordat het start

Het enige andere protocol dat ik zou toevoegen is om een missie te schonen voordat het begint, en in sommige gevallen ook voor zijn crescendo.

Dit is in het algemeen niet nodig bij het plaatsen van getachyoniseerde stenen / kristallen op gemakkelijk of publiek toegankelijke plaatsen. Alleen de moeilijk toegankelijke plaatsen, en zeker voor belangrijke vortexen en grote natuurlijke of door de mens gemaakte krachtcentrales, wat soms hetzij moeilijk is om er te komen … of gewoon hachelijk als zij een volledige energie schoningssessie op de locatie nodig hebben.

Als jij niet een goede energiebeoefenaar weet die hiermee een soort van track record heeft,  is hier een bron voor het schonen van projecten dat in het verleden geweldige resultaten heeft behaald.

Daar ga je … het zijn maar 3 protocollen om te volgen … met de handige 10 indicatoren altijd tot je beschikking, dus je kunt makkelijk en succesvol protocol #2 gebruiken.  

Ja, ik ben er zeker van dat je meer protocollen kunt bedenken die je zou willen toevoegen voor jouw netwerk … maar het is het beste om bij zo weinig mogelijk te blijven, zodat het makkelijker is om het te volgen, om niet te zeggen feitelijk gevolgd door jouw team.

Dit zijn de bron – noodzakelijke – universele protocollen die op zichzelf genoeg zijn … om jouw netwerk te redden … om het te beschermen … en deze prachtige en liefdevolle verbindingen te handhaven met jouw goede vrienden die je nooit wilt kwijtraken als de verkeerde persoon erbij komt, wat kan gebeuren als je niet oplet.

Conclusie

Dus als de zaken slechter zijn geworden in jouw persoonlijke netwerk dat een grote doorgang maakte met planetaire bevrijdingsoperaties in de afgelopen 2-4 jaar … en een lid kwam er later bij dat strookt met de hierboven gegeven indicatoren …

… voor het belang van planetaire bevrijding, voor het belang van de geliefde kameraden die jij in het verleden hebt vertrouwd – en jouw relaties met hen – neem alsjeblieft actie door het kopiëren en plakken van wat van de commentaren gemaakt door deze nieuwkomers (en/of opnemen van de acties die deze mensen consistent laten zien …) onder twee of meer van de hierboven vermelde indicatoren en protocollen (die je zult willen plakken in hetzelfde word doc email) …

… en stuur het naar maar twee teamleden waar je altijd op hebt kunnen terugvallen en die altijd in het verleden ‘de goederen hebben geleverd’, consistent (… gezien, met jouw persoonlijke ervaring), en begin een consensus en overeenstemming op te bouwen over wat te doen.

Je hebt nu de middelen en richtlijnen …

Red je relaties.

Zorg dat de Event plaats vindt!

[Bio]

De ‘Unknown Lightwarrior’ is een lid van een klein maar krachtig team van Lichtstrijders en Lichtwerkers die hetzij op afstand, hetzij in persoon, naar het Licht schonen en herstellen; natuurlijke of door de mens gemaakte bezienswaardigheden, natuurlijke en door de mens gemaakte krachtcentrales, vortexen, portalen, leylijnen, controlekamers, heilige geometrie en alle duistere obstakels op de etherische, astrale, plasma lagen … om jou, mij en de hele planeet op de snelste tijdlijn naar de Event te krijgen.

Om hun huidige project te steunen, en/of om toegang te krijgen tot krachtige healing (tot op zielniveau) … schoning … energie ingrepen … DNA activatie en geestelijke hulp, met macro niveau Lichtwezens, om terug te keren naar jouw kracht … ga naar: https://www.returntoyourtruth.com

De ‘Unknown Lightwarrior’ is ook de schepper van het 4 fasen exponentiële healing en clearing systeem … het eindelijk mensen mogelijk makend om de stevige lagen van wonden / issues in één sessie te verwijderen, tegengesteld aan de traditionele ‘laag-voor-laag’ … ‘een issue per keer’ methode, die gewoon te lang duurt  (https://www.returntoyourtruth.com/the ) …

Luister dan naar de laatste of volgende episode van The Unknown Lightwarrior’s breakthrough radio show – Ground Crew Command Radio – klik hier: http://www.blogtalkradio.com/groundcrewcommandradio … en klik op de Follow knop op de pagina voor show herinneringen en downloads/streaming.

… Oh, en DEEL dit, het moet rondzingen!

Vertaald door Veronica

Bron: https://www.returntoyourtruth.com/single-post/2017/05/11/The-3-Operational-Protocols-For-Lightworkers-How-to-Spot-and-Shut-Down-Darkness-Conduits-in-Your-Network-To-Protect-Your-Relationships-Operations

https://www.returntoyourtruth.com/blog/author/The-Unknown-Lightwarrior

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 23 juli 2017 in Cobra

 

Tags: , ,

 
%d bloggers liken dit: