RSS

Tagarchief: Lichtwerkers

Untwine: Oplossingen voor Lichtwerker Harmonie, 30 april 2018

Dit artikel van Untwine geeft een prachtig helder beeld van hoe wij als Lichtwerkers zouden moeten samenwerken vanuit onze individuele vrije wil, en ons innerlijk werk doen, in plaats van andere Lichtwerkers bekritiseren en aanvallen (zoals de afgelopen dagen met Cobra is gebeurd). Untwine stelt: “…wij kunnen een thuisrealiteit van Licht creëren precies hier en nu op Aarde…”. “Wij zijn de doorgangen, de bruggen van Licht, die magnetisch via onze energievelden alle positieve gebeurtenissen kunnen aantrekken, genezing van deze planeet, Eerste Contact, de Event, ascentie, Nieuw Atlantis – Thuisrealiteit van Licht, hier en nu, in elke context, overal.

In aansluiting hierop breng ik nog een keer onder de aandacht dat deze week de eerste bijeenkomsten plaatsvinden van Sisterhood of the Rose groepen in Nederland, waar wordt samengewerkt om het Licht naar de planeet te brengen en de Godinnenenergie op Aarde te verankeren. Kijk voor de data, locaties en aanmelding op hun website: https://sisterhoodoftherose.nl/. Mannen èn vrouwen zijn welkom op de wekelijkse bijeenkomsten van de Sisterhood of the Rose. Onder het artikel van Untwine heb ik het meest recente bericht van SotR met alle relevante informatie opgenomen. Veronica

Untwine: Waar spirituele bewegingen in recente jaren veel hebben gefocust op informatie buiten ons (de cabal, de duistere krachten, de Event, de Lichtkrachten) hebben veel mensen het feitelijke doel gemist van deze informatie en zijn het belang vergeten van hun innerlijke werk. Ons doel bij het leren over de ‘buiten’ informatie is om de actieve rol te vinden die wij in dit verhaal hebben, en niet om vast te komen zitten als toeschouwers, of slachtoffers, of veroordelers. Wij zijn nog steeds de scheppers van onze realiteit en zullen dat ook altijd zijn.

Terwijl de mensen leren over de duistere status van deze planeet, de matrix bezetting van het Aarde energieveld, worden de mensen zich bewust van de negativiteit in de doorsnee realiteit op Aarde, en kunnen zij aanvallen ervaren, verstoring, persoonlijke negatieve situaties. Reageren op deze negativiteit door simpelweg de duisteren of anderen te beschuldigen – en het daarbij te laten – helpt niet en is geen volledig accuraat beeld van wat er gaande is.

Deze duistere bezetting is in staat geweest om de Aarde over te nemen omdat het is uitgenodigd en toegestaan sinds de Atlantis tijden. En zelfs nu is het in staat om door te gaan, alleen omdat het nog steeds is uitgenodigd en toegestaan door de Aardebevolking.

Zelfs op een individueel niveau; wij hebben individuele vrije wil om onze eigen individuele realiteit te creëren gebaseerd op wat wij in ons energieveld hebben, en negatieve situaties kunnen alleen onze realiteit binnendringen via negatieve toegangspunten in ons persoonlijke energieveld. Vrije wil is de basiswet, de basisfundering van realiteit, en geen wezen in het universum kan eraan voorbij gaan.

Laten wij naar een voorbeeld kijken dat heel gewoon is voor veel sterrenzaden die in het verleden op bevrijde planeten veel gezondere realiteiten hebben ervaren, en daardoor gewoonlijk een innerlijk gevoel hebben dat er iets verkeerd is met deze realiteit. Sommigen van hen kunnen het zich bewust herinneren en zien. Dit helpt ze om ontwaakt te zijn en om de wens te hebben om iets anders te creëren, iets van Licht. Echter, velen hebben ook moeite om te accepteren dat zij hier zijn wat betekent dat hun vrije wil besluit over wat zij willen creëren niet helder en stabiel is, aangezien een deel van hen naar elders wil ontsnappen, en een deel van hen wil hier zijn en het Licht verankeren.

De matrix creëert een niet-vergevende spiegel van onze innerlijke staat, vaak met de negatieve delen versterkt, maar het is nog steeds alleen maar een spiegel van onze innerlijke staat. Als wij niet aanvaarden dat wij hier zijn, tenminste op dit moment (wat niet betekent dat wij de matrix aanvaarden), dan verwelkomen wij onszelf niet in dit hier en nu, en wij openen de weg voor onwelkome situaties om onze realiteit binnen te komen.

Dit is hoe de matrix werkt, als een niet-vergevende spiegel. Deze wezens in het verleden die toegewijd genoeg waren om zichzelf te zuiveren, ongeacht het duister en de waanzin die zij kunnen hebben gezien in hun tijd, zijn òf geascendeerd, of naar Agartha gegaan, of naar andere planeten (Maya’s, Hopi’s, …) aangezien zij niet langer magnetisch konden worden vastgebonden aan de matrix.

Situaties kunnen alleen onze levens binnenkomen door magnetisch aangetrokken te worden door onze levens, door het hebben van gelijksoortige energieën in ons energieveld die zijn gecreëerd door onze wil, en onze wil verdicht in onze persoonlijkheid als gedachten, emoties, etherisch plasma en fysieke energieën.

In gezonde realiteiten is, als er een innerlijk issue is, dit tegemoet getreden met vergeving en barmhartigheid, met genezing en leiding, die alle zijn gecreëerd door de Opgestegen Wezens. Maar dit kan niet gebeuren met de geïmplanteerde en geprogrammeerde mensencontext binnen de matrix. Alleen mensen die zichzelf hebben gedeprogrammeerd, die hun innerlijk werk doen, en die hun IK BEN aanwezigheid hier en nu verankeren, kunnen barsten in de matrix manifesteren, een gezonde realiteit – hier en nu.

Toen wij in het verleden realiteiten van Licht in de Pleiaden of in andere sterrenstelsels creëerden en eraan deelnamen, manifesteerden wij het van de Bron, van de IK BEN aanwezigheid. Bron en IK BEN aanwezigheid zijn overal in het universum op gewoon dezelfde manier, en wij kunnen een thuisrealiteit van Licht creëren precies hier en nu op Aarde, wanneer wij accepteren om hier nu te zijn en om volledig onze zielaanwezigheid te gronden hier en nu in het fysieke. Dan zullen wij onze eigen realiteit van Licht creëren. De zielaanwezigheid houdt binnenin zich de blauwdruk van de realiteit van Licht, van Nieuw Atlantis en Gouden Eeuw, en dit is onze oorspronkelijke missie als sterrenzaden, om de realiteit van Licht thuis te brengen, waar dan ook en overal.

(Red: lees hier meer over Nieuw Atlantis: https://eventnl.wordpress.com/over/#Cobra%27s%20onderwerpen – iets naar beneden scrollen tot het subkopje Nieuw Atlantis)

Om negatieve toegangspunten in ons energieveld te verwijderen moeten wij in staat zijn om harmonieus uit te wisselen met mensen, aangezien andere mensen onze innerlijke staat spiegelen, en wij zijn bedoeld om samen al onze verschillende talenten, stukjes van de puzzel, al onze verschillende zielcodes met elkaar te completeren, een zielfamilie mandala creëren die de energetische blauwdruk is en triggert voor Nieuw Atlantis.

Er is een eenvoudig basisprincipe dat als wij er werkelijk aan vasthouden dit het mogelijk kan maken om alle issues los te laten en samen harmonieus te verbinden. Dit is om te begrijpen dat vrije wil WET is, en nooit kan worden oneerbiedigd door wat dan ook, en dat kritiek de simpelste oneerbiediging is van vrije wil, wat gewoonlijk de doorgang is waardoor conflicten en disharmonie binnen komen.

Wij hebben nooit de taak, of de macht, of de noodzaak toegewezen gekregen om andere mensen onder druk te zetten om hun vrije wil te veranderen, of om meer te doen, of minder, door ze te bekritiseren. Kritiek is gebaseerd op het valse idee dat mensen een recht hebben om anderen met kracht te veranderen, zelfs wanneer deze kracht alleen maar verbaal is, of zelfs alleen stil en energetisch. De enige keer dat vrije wil kan worden gestopt is wanneer vrije wil zal verstoren met een andere vrije wil, en/of openlijk rechtstreekse schade zal toebrengen aan een ander bewust wezen, wat de basis is voor de Galactische Codex:

http://2012portal.blogspot.com/2012/04/galactic-codex-normal-0.html

NL-versie https://eventnl.wordpress.com/2018/03/19/galactische-codex-achtergrond-en-uitleg/

Dit betekent bijvoorbeeld dat als wij buiten lopen en zien dat iemand een ander bewust wezen slaat wij tussenbeide mogen komen.

Het betekent niet dat wij andere Lichtwerkers mogen aanvallen en bekritiseren gebaseerd op opinies, interpretaties, persoonlijke percepties, verschillende speculaties en indirecte factoren verbonden aan persoonlijke keuzes. Mensen veranderen en maken vooruitgang alleen dankzij constructieve en respectvolle uitnodigingen en suggesties.

Als wij vasthouden om altijd nul kritiek te hebben en nul disrespect van vrije wil, dwingt dit dat zaken op harmonieuze manieren worden opgelost. In plaats van kritiek kunnen wij vragen stellen, onze persoonlijke situaties uitleggen, respectvolle suggesties doen (wanneer ze welkom zijn), laten zien met voorbeelden, etc.

Wij moeten ook niet onze persoonlijke issues oppotten, maar de inspanning verrichten om dingen te bespreken met de mensen die erbij zijn betrokken, zonder enige kritiek, om het mogelijk te maken dat de zaken verschuiven en transmuteren. Wanneer wij elkaar spiegelen kunnen wij volledige verantwoordelijkheid nemen voor wat wij creëren in onze realiteit, vergeving hebben voor onszelf en de anderen, en een onmiskenbare positie innemen voor het manifesteren van puur Licht en Liefde, wat onze IK BEN aanwezigheid is van oneindig Licht, ons Hogere Zelf.

Wij zijn de doorgangen, de bruggen van Licht, die magnetisch via onze energievelden alle positieve gebeurtenissen kunnen aantrekken, genezing van deze planeet, Eerste Contact, de Event, ascentie, Nieuw Atlantis – Thuisrealiteit van Licht, hier en nu, in elke context, overal.

Overwinning van het Licht!

http://recreatingbalance1.blogspot.fr/2018/04/solutions-for-lightworker-harmony.html

Vertaald door Veronica

URGENT! VROUWEN én MANNEN, neem deel aan The Sisterhood of the Rose Bijeenkomsten

Waarom het van het allergrootste belang is dat jij NÚ aan haar wekelijkse bijeenkomsten deelneemt.

Ik – SARA – behoor tot de internationale groep vrouwen die tijdens de Cobra Ascensie Conferentie in Boedapest op 15 april 2018 geïnitieerd is in the Sisterhood of the Rose. Met deze initiatie heeft ieder van ons het op zich genomen om wekelijks Sisterhood of the Rose bijeenkomsten te organiseren en begeleiden.

In deze video vertel ik waarom het NÚ van het allergrootste belang is dat zoveel mogelijk mannen en vrouwen wereldwijd deelnemen in de wekelijkse Sisterhood of the Rose bijeenkomsten. Waarom het bijzonder belangrijk is dat ook jij NÚ jouw unieke bijdrage aan deze bijeenkomsten gaat leveren.

De bedoeling

De ons bekende aarde en de mensheid waren voor de Godin een setting waardoorheen zij volledig vrij had kunnen léven. Waarin ze tot expressie en creatie had kunnen komen. Als je dit anders verwoord dan had dit een setting kunnen zijn waarin de Godin weer met God samen had kunnen smelten tot EEN.

De realiteit

Door diverse factoren heeft de Godin hiertoe de kans niet gekregen. Mondjesmaat, in ogenblikken, door relatief enkele mensen heen heeft zij vrij kunnen léven. Zij is bijzonder geduldig geweest, ze heeft aangemoedigd en uitgenodigd, en het heeft haar het Léven zelf niet gebracht.

Besluit van de Godin

De Godin heeft haar besluit om niet meer te wachten genomen. Haar vuurkracht is enorm. Ongeacht wie of wat dan ook: de Godin gaat NÚ Léven. In de setting van de oude aarde is dit niet mogelijk gebleken. Ze laat die setting nu voor wat die is en kiest ervoor om door en met degenen die het meest ontwaakt zijn op te stijgen naar een hogere vibratie aarde waar zij wel volledig vrij kan Léven en tot expressie kan komen. Voor degenen die nog niet ontwaakt zijn voelt het alsof De Godin weg gaat.

De Godin doet dit alles door zich door zoveel mogelijk mannen en vrouwen te laten verankeren in de aarde en onze lichamen en hier doorheen de sprong naar een hogere vibratie te maken. Dit betekent dat The Event zéker plaats gaat vinden. Hoe dan ook.

Taak van de Sisterhood of the Rose in dit alles

Het verankeren van de Godin in de aarde – in onze lichamen – zodat zij volledig vrij kan léven, creëren, tot expressie kan komen. Zodat wij een wereld ervaren die vorm krijgt vanuit LiefdeLicht.

Hoe eerder haar hoog frequente LiefdeLicht energie door ons in ons lichaam en de aarde verankerd wordt, des te eerder vindt The Event plaats.

Urgentie 

De urgentie van het verankeren van De Godin in de aarde betreft de periode van vóór plaatsvinden van The Event, The Event zelf en de periode vanaf plaatsvinden van The Event.

  • Periode vóór plaatsvinden van The Event – pré-Event

Door hier NÚ al – vóór het plaatsvinden van The Event – actief mee bezig te zijn, hoe meer de Godin in de aarde/ons lichaam verankerd wordt, hoe meer ze al kan Léven en hoe krachtiger zij wordt. Haar LiefdeLicht smelt samen met ons lichaam/de aarde. Zo kan het kwaad/donkere krachten die nu nog op aarde werkzaam zijn uitgeschakeld/verwijderd worden en oplossen. En kan The Event zo spoedig mogelijk plaatsvinden. De Godin – het oneindige LiefdeLicht dat zij is – is zo heel veel krachtiger dan wat voor kwaad dan ook.

 

  • The Event en periode vanaf plaatsvinden van The Event

The Event is het omslagpunt. Het moment dat de Godin dusdanig in de aarde/onze lichamen is verankerd dat wij als geheel daadwerkelijk de sprong maken naar een hogere vibratie aarde waar de Godin wél kan léven en dus één kan zijn met God. Tijdens The Event komt vanuit de Galactische Centrale Zon een LiefdeLicht energiegolf vrij die door ons universum, de aarde en ons heen gaat stromen. Deze gebeurtenis is prachtig én het laat ons dingen voelen en in de buitenwereld ervaren die voor velen – die nog niet eerder deze hoge vibratie energie hebben ervaren – bijzonder intens en uitdagend zullen zijn. The Event zet ons in een ongekend groots veranderingsproces. De grootste ooit. De energie vibratie of frequentie die vrijkomt is bijzonder hoog. Willen we deze periode zo soepel mogelijk doorkomen, dan móeten NÚ al zoveel mogelijk mannen en vrouwen ernaartoe werken dat ze deze hoge frequentie in hun lijf kunnen houden.

Dit proces vindt plaats door wekelijkse deelname aan the Sisterhood of the Rose bijeenkomsten.
Neem Ook Deel! 

Wij zijn NÚ met velen iets onvoorstelbaar moois aan het realiseren! Wanneer je hier onderdeel vanuit wil maken, meld je dan aan voor de Sisterhood of the Rose bijeenkomsten. In Nederland kun je terecht in Deventer, Nijmegen en Haarlem.
Bij jou in de buurt

Wanneer je graag dichter bij jou in de buurt een Sisterhood of the Rose bijeenkomst wilt hebben en je hebt een groep mensen georganiseerd, neem dan contact met ons op. Samen kunnen we dan bekijken of we naar jullie toe kunnen komen.
Mannen én vrouwen zijn welkom op de wekelijkse bijeenkomsten van de Sisterhood of the Rose!

Meld je aan via de SotR Website https://sisterhoodoftherose.nl/

Dankjewel voor jouw bijdrage! 

Goddess wants Ascension and Ascension there will be!

Godin wil Leven en Leven zal ze!

Kijk voor meer diepgaande info op…..

https://sisterhoodoftherose.us18.list-manage.com/track/click?u=cc783268338a5195887c3a1ba&id=c6aeb67b6f&e=7dca849032

Sisterhood of the Rose Bijeenkomsten

Komende donderdag 17 mei van 19.30-21.30 uur door Anasuya;
Meld je hier aan https://sisterhoodoftherose.nl/anasuya/

Komende vrijdag 18 mei van 19.30-21.30 uur door SARA;
Meld je hier aan https://sisterhoodoftherose.nl/sara/

 
1 reactie

Geplaatst door op 15 mei 2018 in Untwine

 

Tags: , , ,

De drie operationele protocollen voor Lichtwerkers & hoe duistere passages in jouw netwerk te ontdekken en uit te schakelen om jouw relaties en operaties te beschermen, 12 mei 2017, The Unknown Lightwarrior

In Cobra’s bericht van 21 juli 2017, Terugkeer naar Licht, schrijft hij: “De Resistance is zich bewust van de hoeveelheid aanvallen die Lichtwerkers en Lichtstrijders ervaren. Hier is wat bruikbare hulp voor deze situatie geplaatst: https://www.returntoyourtruth.com/single-post/2017/05/11/The-3-Operational-Protocols-For-Lightworkers-How-to-Spot-and-Shut-Down-Darkness-Conduits-in-Your-Network-To-Protect-Your-Relationships-Operations

Hieronder de vertaling van dit artikel.

Gegroet liefhebbers van vrijheid, Lichtwerkers, kameraden … Voor degenen die mij nog niet kennen … hier is mijn eerste artikel & Radio Show voor je om later te bekijken, om een beter idee te krijgen over wie ik ben.

Inhoud van dit bericht

Deel I

De operationele protocollen voor het beschermen van relaties … netwerken & operaties voor een veel gemakkelijker rit … dus het momentum vasthouden voor de Event.

Protocol #1: het herkennen en eren van de verschillen van waar ieder van ons energetisch voor is gebouwd en hier is om te doen, tijdens operaties … die onbekend voor je zouden kunnen zijn

Deel II 

Protocol #2: de 10 indicatoren gebruiken van een  gecompromitteerde Lichtwerker … om snel kanalen van infectie in jouw netwerk af te sluiten … dus voorkomen dat relaties kapot gaan & risico’s aan operaties …

Protocol #3: schoon een missie voordat het start

Belangrijk voorwoord 

Met de energieën die alleen maar intenser worden … en het duister wordt alleen maar meer desperaat om zichzelf te redden … onverholen aanvallen op – en subtiele achtergrondmanipulatie van – Lichtwerkerrelaties, zijn kwaadaardiger dan ooit.

Ik ben er zeker van dat je het voelt, of tenminste ziet …

Het is een afschuwelijk iets om te zien, laat staan om te ervaren …

Ook al lijken de aanvallen met de meest langdurige effecten te komen door beschadigde / gecompromitteerde Lichtwerkers en/of bewuste duistere zielen die zich voordoen als Lichtwerkers … die zich aansluiten bij de Lichtwerkergroepen / netwerken van verschillende soorten die zich hebben beziggehouden met verscheidene soorten van planetaire bevrijdingsoperaties.

Daarom dit artikel … Om Lichtwerkers te helpen om hun zielgebaseerde taak uit te voeren met veel meer gemak en gratie, terwijl zij hun netwerken van liefdevolle relaties met kameraden en zielsfamilie in stand houden – die duidelijk enorm worden verstoord door het duister … als deel van een algemene poging om gridwerkoperaties en gesynchroniseerde wereld meditaties te laten ontsporen die het duister in de afgelopen jaren hebben gedecimeerd, en om verder dingen te verbinden, de tijd van nu tot de Event hebben gehalveerd – niet maar één maal, maar verschillende keren dankzij deze enorme successen van Lichtwerkers die samenwerken in krachtige netwerken.

Het probleem wordt zelfs meer acuut omdat Lichtwerkers en Lichtstrijders veel persoonlijke tijd erin steken en met ZEER gelimiteerde middelen …

… kritieke operaties over de hele planeet uitvoeren om niet alleen de tijd naar de Event te versnellen … maar ook om de planeet voor te bereiden op de shock en impact (in elk betekenis van het woord) van de Event Flash, en de Event zelf.

Dit werk wordt hetzij op afstand gedaan, of bevat fysiek reizen naar specifieke locaties waar het duister zijn fysieke ankers in deze wereld heeft.

Echte risico’s zijn hierbij betrokken …

… en degenen die constant hun 3D levens  in de wachtstand zetten en echte risico’s nemen om naar plaatsen te reizen die vaak hevig zijn versterkt door etherische, plasma of andere niet-fysieke “sluierversterking” technologieën … met het reguliere archon nest erin dat zowel dient als poortwachter van genoemde krachtcentra en ook deze lagen van bescherming gebruikt om daarvandaan operaties op Lichtwerkers te lanceren … verdienen speciale eer.

Speciale eer gaat ook naar deze Lichtwerkers die ervoor hebben gekozen om de drukkende matrix energieën te weerstaan (door het hebben van een volledige baan) om te helpen zulke organisaties te financieren en organiseren. Dus … zorgen dat zij GEBEUREN.

Echt werkelijke bewegers en opschudders!

Het werk zelf bestaat uit zaken zoals het planten van specifieke kristallen om de vrije wil te versterken, of Cintamani stenen om Lichtportalen te openen na de massale intense schoning van alle etherische bezetters en sluierversterkingstechnologieën en ze vervangen met Engelen en Godinnen (in de meeste gevallen) … en zulke structuren en organisaties een nieuwe vorm geven weg van hun oorspronkelijke duistere intentie zodat zij nu alleen Licht zullen verankeren … (en ik zal geen verdere details dan dit geven).

In het algemeen … hoe meer impact het succes van een specifieke operatie zal hebben … hoe moeilijker het is. Ervaren gridwerkers hebben dit geleerd door moeilijke lessen.

De aanvallen / obstakels, evenals de vergeldingsmaatregelen komen niet alleen van het niet-fysieke, zij komen ook van het fysieke door dingen als scalar tech interferentie. Deze operaties zijn niet leuk … en zoals je weet, hun huidige modus operandi is om enorme aanvallen uit te voeren op relaties die deze operaties samen uitvoeren.

Conferenties zelf (de meest impactvolle) zijn ook operaties. Zelfs Lichtwerkers / Lichtstrijders zoals Cobra en Corey Goode en David Wilcock zijn niet immuun voor afschuwelijke aanvallen van een zeer smerige soort, voorafgaand aan conferenties waar zij gevoelige en kritieke informatie delen die ook de planetaire bevrijding versnellen. Dit, ondanks hun rechtstreekse links met (en dus ondersteuning van) hoog niveau geavanceerde wezens zoals de Pleiadians, de Anshar en de Resistance Movement.

Deel I

De operationele protocollen voor het beschermen van relaties … netwerken & operaties voor een veel makkelijker rit … dus het momentum vasthouden voor de Event.

Ik heb besloten om deze protocollen heel kort te houden, en een paar. Op deze manier is het meer waarschijnlijk dat het wordt onthouden, en daardoor toegepast. Als alleen maar deze drie dingen worden toegepast … het is genoeg.

Het is genoeg om meningsverschillen te stoppen …  botsende paradigma’s … en verschillende trainingen die er allemaal zijn om elkaar aan te vullen … niet om te wedijveren, of botsend (… dankzij het duister) met de trainingen van andere Lichtwerkers.

“Wij kwamen allemaal hier om in dit leven te zijn voor het doel om onze specifieke vaardigheden bij te dragen om de planetaire bevrijding te helpen. Wij hebben allemaal een deel om te doen …”

Athena: Energy Practitioner/Healer & Lightworker

In feite … deze operationele protocollen zijn een soort van voornaamste regel voor alleen Lichtwerkers die bij operaties zijn betrokken.

“… genius, gevestigd in eenvoud”

 Albert Einstein…

Het zal werken als een lijm, om een team bijeen te houden, verenigd … en de resulterende harmonie zal een meer plezierige ervaring mogelijk maken.

Dit is omdat het mogelijk maakt om te eren …

  1. verschillen in hoe wij zijn gebouwd. Namelijk, hoe onze individuele energiesystemen zijn gebouwd, en waarvoor zij zijn gebouwd.
  2. de herkenning, eer en respect voor deze doelen … en deze doelen zullen verschillend zijn voor verschillende Lichtwerkers … De beste voorbeelden zijnd Godentypes wiens baan het is om eenvoudig Godinnenenergie door te geven door hun velden en in deze wereld zonder er zelfs maar over na te denken … en Lichtstrijder types die ervoor zijn ontworpen om naar behoorlijk nare plaatsen te worden gestuurd, waar het leven risico loopt, zelfs verlies van leven … is gebeurd. Terwijl anderen van ons de machtbrekers zijn achter de schermen … de bureaucratische type energiesystemen … constant samenvoegend, organiserend, en de juiste mensen met de juiste vaardigheden uitsturend om het werk te doen.
  3. het begrip en respect voor verschillende zieldoelen tussen Lichtwerkers, die elkaar allemaal aanvullen binnen operaties, en krachtige synergie creëren wanneer zij in harmonie werken.
  4. het fundamentele bewustzijn, begrip en trouw aan … dat wat sturing door elke individuele Lichtwerker ontvangen … sturing is die alleen voor hen bestemd is … want door hun individuele ziel karakter … zieldoel … hoe en waar hun energiesysteem voor is gebouwd, inherent met ‘talenten’ en vaardigheden.

Het is dit laatste punt waarvan de ervaring heeft geleerd dat de meeste Lichtwerkers zich of niet bewust zijn, of het niet toepassen … daarom, niet eren.

Dit heeft geresulteerd in de zeer naïeve, schadelijke en kostbare “een-maat-past-iedereen” cultprogrammeringsmentaliteit dat alles wat wij moeten doen is … ons alleen maar focussen op het verspreiden van Godinnenlicht, van alleen eenvoudige focus of meditaties!

Wel, je zou alleen voor dit doel kunnen zijn gebouwd, echter … dat is JOUW sturing … niet van anderen.

Deze laag-bewustzijn (en niet respectvolle) mentaliteit is door het duister geëxploiteerd als een zeer doelbewuste, krachtige en toch subtiele tactiek via gecompromitteerde Lichtwerkers of duistere wezens die zich als zodanig voordoen … om de agressieve massatransmutatie en bevrijding van kritieke krachtcentra, die gewoonlijk HEVIG versterkte plekken zijn, te ondermijnen

Straks meer hierover …

Protocol #1:

het herkennen en eren van de verschillen van waar ieder van ons energetisch voor is gebouwd en hier is om te doen, tijdens operaties … die onbekend voor je zouden kunnen zijn

In het kort; dit 1e protocol centreert zich rondom:

Herkennen … Eren … en Houden van ons uniek zijn en verschillen … zoveel als onze Eenheid en Gelijkheid.

Als jij sturing krijgt om alleen op het Licht te focussen, en niets anders, dan is dat voor JOU om te doen … dat is jouw doel … dat is waarvoor je bent gebouwd en waarom je hier bent.

… Het betekent niet dat het dezelfde sturing is die aan alle andere Lichtwerkers is gegeven. Dus het is imperatief dat jij dit feit eert en respecteert. Sommige Lichtwerkers, vooral met het voorbeeld van Lichtstrijders, krijgen sturing om naar de diepste duisterste plaatsen te gaan (zowel fysiek als niet-fysiek) en deze terug naar het Licht te transmuteren.

Dat is HUN sturing … want dat is HUN doel, dat is waar ZIJ voor zijn gebouwd en waarom ZIJ hier zijn.

En hé … iemand moet het smerige werk doen … (massa transmutatie in niet zulke veilige plaatsen).

Laat respect zien en eer ze ook … want zij zijn degenen die ervoor zorgen dat het pad is geschoond voor de Godin om haar Licht overal te verspreiden … vooral op plaatsen die het grootste verschil maken.

… Dus, het is belangrijk om niet aan andere Lichtwerkers jouw sturing op te leggen die specifiek voor jou is; sturing die is gebaseerd op waarvoor jij hier bent en gebouwd. Het is niet alleen laag bewustzijn … maar het ondermijnt de synergie tussen Lichtwerkers, bevordert divisie en disharmonie … en riskeert vertraging van de Event en volledig voorbereid zijn voor een soepele overgang wanneer de Event Flash komt.

Dit is geen spelletje … want blijf ervan overtuigd, je gaat uitvinden dat de wereld niet zo vol met “Liefde en Licht”is als een bepaalde kritieke massa van schoning niet is bereikt op het moment dat de Event Flash komt.

Wees er zeker van niet degene te zijn die letterlijk naaste Lichtwerkers belt (… dit is een letterlijke persoonlijke ervaring) nadat zij zich hebben uitgeput met een harde (en succesvolle) campagne ergens in de wereld … en probeert hen te overtuigen dat “… jij hoeft dat soort schoningswerk niet te doen … focus alleen op “Godinnen Licht” …”

Direct nadat dit telefoongesprek was geëindigd begon mijn partner letterlijk entiteiten op te hoesten voor zo’n 5 minuten (fysiek hoesten) … en de energieën gingen tegelijkertijd duidelijk naar beneden.

Dus in dit persoonlijke  – echte wereld voorbeeld … dat is wanneer onze verdenkingen worden bevestigd, en wij wisten dat wij een negatief kanaal hadden in ons netwerk. Wij zijn toen intuïtief teruggegaan naar het moment dat een van ons een fysiek geschenk kreeg van datzelfde kanaal en dat oude gezondheidsproblemen weer de kop op begonnen te steken.

Dit feitelijke incident is ook een voorbeeld van de ‘Liefde-Licht’ cult mentaliteit die het duister ons oplegt door duistere wezens of gecompromitteerde Lichtwerkers … om schoningswerk te ondermijnen. Dit is niet alleen hoogst disrespectvol naar veteranen Lichtwerkers en Lichtstrijders … maar het is ook fundamenteel naïef … eert niet het doel van anderen en waarvoor zij zijn gebouwd, en dus wat het is wat wij hier moeten doen …

… en het opent ook energetische kanalen voor het duister om te beginnen een netwerk te infecteren, dus uiteindelijk het ruineren van relaties van Lichtwerkers als de infectie heeft post gevat.

Dus als jij een doorgaande afbraak van relaties binnen jouw netwerk hebt opgemerkt, waar eerst niet zo lang geleden de dingen leuk en geestverheffend waren als je met elkaar te maken had … dan is dit hoogst waarschijnlijk gebeurd en het duister is jouw netwerk binnengekomen via zulke naïeve en disrespectvolle “sturing” en acties.

Het wordt erger … als zo’n actie het individu erachter laat zien zoals gecompromitteerd en gemanipuleerd door het duister, want wat anders zou het duister proberen te doen dan Lichtwerkers via verbale overtuiging proberen te stoppen of tenminste te ondermijnen, En …

… van het uitvoeren van zulke taken gebaseerd op intuïtieve informatie specifiek ontvangen alleen door hen, want het is alleen voor hen bestemd, want dat is waarvoor zij zijn gebouwd.

Vooral wanneer zo’n “sturing” wordt doorgegeven aan Lichtwerkers die net kritieke operaties hebben afgerond die nodig zijn voor de juiste sequencing van bevrijdingsmijlpalen om uiteindelijk de planeet te bevrijden.

Belangrijke tip:

Als je een operatie aan het plannen bent … en een van jouw teamleden krijgt sturing die jij niet krijgt, is het prima om te zeggen:

“… ik kan niet zeggen dat ik dezelfde sturing krijg, maar ik respecteer jouw sturing en doel, en ik zal je proberen te helpen ermee als ik kan, hetzij door het financieren van bijdragen, of helpen met contacten op de locatie, of eenvoudig door het aan jou geven van volledige energetische en liefdevolle ondersteuning voor jouw missie …”

… en jullie beiden erkennen die openlijk, verbaal. Probeer dan eenvoudig om toe te staan of in te stemmen met deze persoon die zijn sturing volgt.

Deze krachtige tip zal wellicht niet altijd 100% werken. Maar realiseer je dat verschillen voorkomen in elke organisatie waar mensen moeten samenwerken om grote doelen te bereiken … of het is 3D matrix samenwerking is … of een fondsenwerver … of een non-profit.

De hierboven frase opent eenvoudig een tijdlijn voor een harmonieuze oplossing, want het begint met Protocol #1: … Niet jouw sturing of perspectief die alleen voor jou zou kunnen zijn opleggen aan anderen wiens sturing anders zou kunnen zijn omdat dat is waar ZIJ hier voor zijn en dus … waar ZIJ voor zijn gebouwd.

Dit bevat specifieke last-minute intuïtieve informatie die vaak naar een Lichtwerker of Gridwerker komt op een need-to-know basis … in het midden van operaties. Heel vergelijkbaar met hoe geheim agenten moeten opereren in de alfabet soep agentschappen.

Deel II

Protocol #2:

de 10 indicatoren gebruiken van een  gecompromitteerde Lichtwerker … om snel sturingen van infectie in jouw netwerk af te sluiten … dus voorkomen dat relaties kapot gaan & risico’s aan operaties …

De volgende belangrijke indicatoren zijn verzameld van niet alleen jaren van ervaring in het samenbrengen en uitvoeren van vaak moeilijke en intense, maar succesvolle operaties met een team / netwerk … maar zijn ook gebaseerd op de 3D professionele ervaring van tenminste een kameraad die niet alleen met dezelfde dingen te maken kreeg als ik … maar die ook goed getraind zijn – op 3D niveau – in het veld van psychologie.

… Letterlijk, deze persoon studeerde magna cum laude af (met eer) van een prestigieuze universiteit en studeerde met de meest bekende psychologen en onderzoekers in het veld.

Dit betekent dat zij vele boeken over menselijk gedrag bestudeerden en moesten onthouden en de klinische observatie van “abnormaal” mensen psychologie, en hoe het te herkennen. Van PTSD en de karakteristieken van getraumatiseerde individuen, de gedragskarakteristieken van psychopaten … en weten hoe het disfunctionele gedrag te herkennen dat door deze mensen als een gevolg wordt vertoond. En net zo belangrijk … herkennen hoe het gedrag van deze mensen de anderen rondom hem beïnvloedt.

Dus met de klinische aantekeningen uit de weg, en de verzekering dat je niet jouw tijd verdoet met het luisteren naar opinie of waarneming niets meer dan een “persoonlijkheidsclash” (… alsof wij daar tijd voor hebben) … hier zijn de 10 belangrijke indicatoren dat je een beschadigd, gecompromitteerd of duister individu in jouw netwerk hebt, (en wat eraan te doen), dus je zult zo in staat zijn om passende maatregelen te treffen … voordat de dingen uit de hand lopen en je de trieste consequenties ziet van dit alles – plus de dreiging van het vertragen van de planetaire bevrijding … wat het doel is van het duister.

Als twee of meer van de indicatoren hieronder consistent zijn met het gedrag van een van jouw team / groepsleden, of deel van jouw netwerk … volg eenvoudig de stappen daaronder. Deze indicatoren zijn niet echt toepasbaar op blatante of openlijke negatieve kanalen, (mensen die boos doen, regelmatig disfunctioneel waar andere over klagen, enz) … aangezien deze makkelijk te ontdekken en mee af te rekenen zijn.

Het is de stille, meer gesofisticeerde en vaak “slimme” die moeilijk te ontdekken is, al die tijd dat zij geleidelijk jouw liefdevolle verbindingen hebben geïnfecteerd … en het plezier verdwijnt gewoon.

Indicator #1: Geen feitelijke bijdrage …

Zij dragen feitelijk niet iets unieks bij … oorspronkelijk … of fundamenteel constructief, het meest zichtbaar in persoon, maar ook in team chatgroepen. Dit kan het noodzakelijk maken dat je pauzeert, en terugkijkt naar de constante commentaren van mensen om dit te realiseren. Dit is een indicator dat zij zijn gecompromitteerd, of een negatief wezen.

Indicator #2: Constante beoordeling van anderen …

Zij vullen obsessief en consistent anderen aan, bij elke gelegenheid, in chat groepen. Dit wordt gedaan om gunst, bijval en vertrouwen in jouw netwerk te winnen. Het heeft het risico dat jij dit ziet als niets anders dan het gecompromitteerde individu als zijnde vriendelijk en aardig.

Indicator #3: Opmerkbaar weinig of geen doorlichting en details over hun operaties …

Zij posten obsessief en constant dingen die zij hebben bereikt (of claimen te hebben bereikt) … hetzij door henzelf of door anderen buiten jouw groep die jij en jouw netwerk niet kennen … met een opmerkbare en consistente afwezigheid van enige details over hun “operaties”. Deze prestaties kunnen al dan niet hebben plaatsgevonden … aangezien niemand in jouw groep kan zien of de operatie feitelijk plaatsvond, want het is altijd gedaan door “hun contacten” die zij heel handig over het hele land of de wereld hebben. Zeker een zeer populair persoon ,,,

Je kunt hebben opgemerkt dat teamleden die je kent … vaak een verbaal of geschreven rapport geven en veel serieuze details over wat zij hebben doorgemaakt om te slagen, met alle facetten van de operatie. Deze teamleden die jij kent zijn de echte … en dragen bij aan het bevrijdingsproces op een meer impactvolle manier.

Indicator #4: Stop voor een moment … kijk terug en maak een ‘tijdlijn notitie’ …

Wanneer interacties en jouw algehele ervaring met jouw netwerk opmerkbaar is verzwakt, neem 5 minuten en denk terug aan wanneer het begon te gebeuren … ga dan zoveel als twee maanden terug en bedenk wie jouw netwerk binnenkwam tijdens deze periode. En schrijf een korte lijst van deze individuen voor dit moment.

Indicator #5: Zij lijken vaak helder en duidelijk, gebruiken het ‘zwarte gat’ effect …

Jaren van ervaring en moeilijke lessen hebben ons iets geleerd dat heet ‘het zwarte gat fenomeen’. Dit is waar een persoon die ‘de scene binnenkomt’ gewoon prima voelt en eruit ziet, zelfs prachtig, maar na wat snelle reflectie … realiseer jij je dat de dingen slechter gingen rondom jou (en hen) niet lang nadat zij in jouw netwerk kwamen. Het fundamentele waar elke Lichtwerker zich volledig van bewust moet zijn is:

… het duister dat werkt via een gewond, en daardoor gecompromitteerd individu, zoals door duistere zielen die zich bewust voordoen als Lichtwerkers … dit vaak doend door zichzelf energetisch te verhullen (of laten wij conservatief zeggen … acteren) zoals iemand die heel aardig is, op elke manier.

Nu kun je het verraad opmerken door te zien wat rondom hen gebeurt (daarom de naam – zwarte gat fenomeen … want je kunt niet het duister in het individu zien op dezelfde manier als je geen zwart gat kunt zien. Zij lijken perfect helder en aardig en alleen maar “Liefde en Licht”) … maar zoals met zwarte gaten zul je dingen rondom hen opmerken die niet goed gaan … namelijk, met de mensen en relaties in jouw netwerk.

Als zaken gestaag slechter gaan in jouw netwerk kort nadat deze persoon op de scene verscheen kun je praktische en veilige stappen vinden om actie te ondernemen die jouw relaties en netwerk zullen redden van ontmoedigende interne ruzies, en voorkomen dat goede en krachtige mensen ‘stilletjes vertrekken en naar de achtergrond verdwijnen’ – wat jou en jouw netwerk noodzakelijke talenten en vaardigheden kost die synergie hebben met de talenten van anderen – hieronder weergegeven.

Indicator #6: Zij lijken zo ‘gevend’ …

Zij geven altruïstisch en zelfs agressief fysieke geschenken zoals stenen, kristallen, kralen of andere juwelen aan mensen in jouw netwerk voor ‘bescherming’ of om te helpen bij hun spirituele evolutie.

Als dit is gebeurd … of als jijzelf zulke ‘geschenken’ hebt gekregen, maar je merkt dat het leven niet beter wordt en dat er geen nieuwe bekrachtende bewustzijn inzichten zijn opgetreden in jouw persoonlijke evolutie, of dat je ziet dat anderen in jouw netwerk die zulke geschenken kregen onder constante en massieve aanvallen lijken te zijn – die zij opeens niet kunnen behappen … de manier zoals zij dat in het verleden altijd konden …

… tot een punt waar zij zelfs iemand nodig hebben die altijd fysiek bij hen is om zich veilig te voelen …

… dan is dit een sterke indicator dat zij zulke fysieke geschenken hebben gekregen van een negatief kanaal lid in jouw netwerk.

Zulke geschenken zijn vaker wel dan niet besmet … en hebben een vloek of een portaal erin dat hetzij de ontvanger aanvalt (vaak jouw geliefde, partner of vriend) of is ontworpen om hun persoonlijke aura neer te halen en andere vormen van persoonlijke bescherming, dus zij verliezen hun vermogen om te gaan met de intense energieën van compressie doorbraak op de manier die zij gewend waren. Dus, jij lijdt ook … indirect. Als jij mensen in jouw netwerk ziet die niet in staat zijn om te herstellen van aanvallen zoals zij dat in het verleden konden, en het gaat maar door … vraag ze snel of zij een fysiek geschenk van iemand hebben gekregen, tot wel 12 maanden geleden.

Indicator #7: Het is allemaal Liefde en Licht …

Deze mensen plaatsen hevige nadruk op “Goden Licht” … “Liefde en Licht” … alleen, en maken vaak basic metafysische 101 statements die wij allemaal 10-15 of zelfs 30 jaar geleden leerden… met een opmerkbare afwezigheid van enige nieuwe, bekrachtigende openbaringen of inzichten die feitelijk jouw netwerk / groep bekrachtigen.

Dus, hun energetisch effect op de groep neigt ertoe om dicht te zijn, aangezien ongeïnspireerde statements die iedereen een lange tijd geleden leerde in hun ‘wet van aantrekking’ dagen … dat vaak zijn. Dit helpt negatieve energie in jouw groep te brengen, wat de bewuste of onbewuste intentie is van het gecompromitteerde of duistere individu.

Zulke opmerkingen verstoren ook de veteraan, oudere Lichtwerkers en Lichtstrijders in jouw netwerk die zichzelf in het veld hebben bewezen op vaak riskante plaatsen, en grote tegenspoed hebben overwonnen, als gevolg van afschuwelijke ervaringen die zij hebben doorstaan van negatieve aanvallen, voor … tijdens … en na succesvolle operaties.

Dus meer negatieve energie is in jouw netwerk gekomen, wat jouw geliefde kameraden meer kwetsbaar maakt voor negatieve besmetting / en aanvallen op relaties.

Indicator #8: Iedereen herhalen, met geen bekrachtigende oorspronkelijkheid voor jouw groep …

Zij lijken constant andere dingen te herhalen die mensen zeggen … met gebruikelijke antwoorden als: …”ja, ik ook” of “oh wow, ik zag dat ook” of “dat wilde ik ook net zeggen”, op een consistente manier. Dus, nogmaals … niet iets bijdragen aan de groep, maar in plaats daarvan de oude truc van duister uitvoeren, wat energievampirisme is, door constant aandacht krijgen op een lichtzinnige manier … en alleen dichte energie bijdragen want door het niet geven van feitelijk oorspronkelijke gedachten … inzichten … of alles dat voor jouw bekrachtigend is.

Indicator #9: Vrienden waarmee jij fantastische gedenkwaardige ervaringen had en die jij zo liefhad, verdwijnen uit je leven … en/of worden stil in netwerk chatgroepen … en/of gaan in argumentaties met jou of anderen in jouw netwerk, met toenemende regelmaat.

Deze titel zegt het allemaal … en het is een triest, onnodig, maar onvermijdbaar resultaat van negatieve kanalen (gecompromitteerde of duistere individuen die erin kwamen, vaak juist nadat jouw netwerk is gevormd en doorging) … niet herkend binnen de groep, en verwijderd of de mond gesnoerd door de groep op een consensus / geplande manier.

Indicator #10: Constant tegenhouden of vertragingen in taken die worden uitgevoerd tijdens operaties.

Nu kan deze indicator direct worden veroorzaakt door niet-fysiek duister. Maar in het algemeen is dit, in onze persoonlijke ervaring … opgelost door het doen van een energie schoningssessie vóór een operatie. Vaak is dat niet zo. Het is door een gecompromitteerd of duister teamlid. Dus als jij regelmatig te maken hebt met vertragingen of tegenhouden op elke manier, en het gebeurt consistent, kun je een negatief kanaal (persoon) in jouw netwerk hebben.

Bedenk, dit alles was bediscussieerd … beoordeeld … en geanalyseerd met een gelijkwaardig ervaren ‘loopgraven’ gridwerker die met eer is afgestudeerd in psychologie, die al deze zelfde zaken als ik heeft ervaren … in de echte-wereld omgeving  en context van een Lichtwerker / gridwerker groep met al zijn 3D en energetische verwijzingen.

Een van de meest gedocumenteerde feiten in psychologie is … psychopaten, laat staan beschadigde mensen … doen een fantastische taak door volledig het tegenovergestelde te laten zien van wat zijn zien. Dat is waarom het zwarte gat fenomeen in indicator #5 cruciaal voor je is om toe te passen.

Protocol #3:

Schoon een missie voordat het start

Het enige andere protocol dat ik zou toevoegen is om een missie te schonen voordat het begint, en in sommige gevallen ook voor zijn crescendo.

Dit is in het algemeen niet nodig bij het plaatsen van getachyoniseerde stenen / kristallen op gemakkelijk of publiek toegankelijke plaatsen. Alleen de moeilijk toegankelijke plaatsen, en zeker voor belangrijke vortexen en grote natuurlijke of door de mens gemaakte krachtcentrales, wat soms hetzij moeilijk is om er te komen … of gewoon hachelijk als zij een volledige energie schoningssessie op de locatie nodig hebben.

Als jij niet een goede energiebeoefenaar weet die hiermee een soort van track record heeft,  is hier een bron voor het schonen van projecten dat in het verleden geweldige resultaten heeft behaald.

Daar ga je … het zijn maar 3 protocollen om te volgen … met de handige 10 indicatoren altijd tot je beschikking, dus je kunt makkelijk en succesvol protocol #2 gebruiken.  

Ja, ik ben er zeker van dat je meer protocollen kunt bedenken die je zou willen toevoegen voor jouw netwerk … maar het is het beste om bij zo weinig mogelijk te blijven, zodat het makkelijker is om het te volgen, om niet te zeggen feitelijk gevolgd door jouw team.

Dit zijn de bron – noodzakelijke – universele protocollen die op zichzelf genoeg zijn … om jouw netwerk te redden … om het te beschermen … en deze prachtige en liefdevolle verbindingen te handhaven met jouw goede vrienden die je nooit wilt kwijtraken als de verkeerde persoon erbij komt, wat kan gebeuren als je niet oplet.

Conclusie

Dus als de zaken slechter zijn geworden in jouw persoonlijke netwerk dat een grote doorgang maakte met planetaire bevrijdingsoperaties in de afgelopen 2-4 jaar … en een lid kwam er later bij dat strookt met de hierboven gegeven indicatoren …

… voor het belang van planetaire bevrijding, voor het belang van de geliefde kameraden die jij in het verleden hebt vertrouwd – en jouw relaties met hen – neem alsjeblieft actie door het kopiëren en plakken van wat van de commentaren gemaakt door deze nieuwkomers (en/of opnemen van de acties die deze mensen consistent laten zien …) onder twee of meer van de hierboven vermelde indicatoren en protocollen (die je zult willen plakken in hetzelfde word doc email) …

… en stuur het naar maar twee teamleden waar je altijd op hebt kunnen terugvallen en die altijd in het verleden ‘de goederen hebben geleverd’, consistent (… gezien, met jouw persoonlijke ervaring), en begin een consensus en overeenstemming op te bouwen over wat te doen.

Je hebt nu de middelen en richtlijnen …

Red je relaties.

Zorg dat de Event plaats vindt!

[Bio]

De ‘Unknown Lightwarrior’ is een lid van een klein maar krachtig team van Lichtstrijders en Lichtwerkers die hetzij op afstand, hetzij in persoon, naar het Licht schonen en herstellen; natuurlijke of door de mens gemaakte bezienswaardigheden, natuurlijke en door de mens gemaakte krachtcentrales, vortexen, portalen, leylijnen, controlekamers, heilige geometrie en alle duistere obstakels op de etherische, astrale, plasma lagen … om jou, mij en de hele planeet op de snelste tijdlijn naar de Event te krijgen.

Om hun huidige project te steunen, en/of om toegang te krijgen tot krachtige healing (tot op zielniveau) … schoning … energie ingrepen … DNA activatie en geestelijke hulp, met macro niveau Lichtwezens, om terug te keren naar jouw kracht … ga naar: https://www.returntoyourtruth.com

De ‘Unknown Lightwarrior’ is ook de schepper van het 4 fasen exponentiële healing en clearing systeem … het eindelijk mensen mogelijk makend om de stevige lagen van wonden / issues in één sessie te verwijderen, tegengesteld aan de traditionele ‘laag-voor-laag’ … ‘een issue per keer’ methode, die gewoon te lang duurt  (https://www.returntoyourtruth.com/the ) …

Luister dan naar de laatste of volgende episode van The Unknown Lightwarrior’s breakthrough radio show – Ground Crew Command Radio – klik hier: http://www.blogtalkradio.com/groundcrewcommandradio … en klik op de Follow knop op de pagina voor show herinneringen en downloads/streaming.

… Oh, en DEEL dit, het moet rondzingen!

Vertaald door Veronica

Bron: https://www.returntoyourtruth.com/single-post/2017/05/11/The-3-Operational-Protocols-For-Lightworkers-How-to-Spot-and-Shut-Down-Darkness-Conduits-in-Your-Network-To-Protect-Your-Relationships-Operations

https://www.returntoyourtruth.com/blog/author/The-Unknown-Lightwarrior

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 23 juli 2017 in Cobra

 

Tags: , ,

26 april 2016, Het Nieuwe Koninkrijk van de Godin is gearriveerd, door Therese Zumi Sumner (PFC)

Dit artikel gaat over de kracht van het gezamenlijke vermogen. Het probeert te laten zien hoe de gecombineerde inspanningen van Lichtwerkers van allerlei gebieden op elk niveau en in elke dimensie hebben samengewerkt om het de Godinnenaanwezigheid mogelijk te maken om opnieuw haar legitieme plaats in te nemen op deze prachtige planeet Gaia. Het is al gebeurd!

Zumi 2016-04-26 1 piva-canyon-boznia-and-herzegovina-beautiful-nature-and-amazing-world-fbWij hebben nu de Godinnenenergie stevig opnieuw op deze planeet gezet! We hebben dan nog niet het fysieke bewijs van deze energie volledig geverifieerd met zaken als een nieuw financieel systeem en vrije energie, maar het nieuwe rijk – het nieuwe koninkrijk is al gevestigd en het groeit elke dag sterker, en de mensen vinden steeds meer bewijzen om dit in hun dagelijkse leven en ervaringen hier op Gaia te bekrachtigen.

Zumi 2016-04-26 2 SpiralIn maart 2013 leerden wij over de ultieme technologie van de Lichtkrachten die uiteindelijk de matrix op de astrale en de etherische lagen rondom onze planeet zou oplossen. Wij leerden over de Godinnen vortex en hoe wij ankers konden worden van deze aanwezigheid op Gaia door het doen van de Godinnen vortex meditatie. We leerden dat de Godinnen vortex een engelachtige aanwezigheid is die door onze lichamen gaat en verankert met de fysieke laag, en hoe wij konden leren om deze Godinnen vortex te voelen in onze lichamen en instrumenten te worden voor het ankeren van de terugkeer van de Godinnenenergie naar Gaia. Om de meditatie te leren kennen, ga naar http://2012portal.blogspot.se/2013/03/goddessvortex-goddessvortex-is-ultimate.html

Gedurende jaren en tot onlangs hebben velen de Godinnen vortex meditatie regelmatig op zondagavonden uitgevoerd. Door vernieuwd contact met een oude vriend die gedurende decennia heeft gewerkt om anderen te leren hoe je te verbinden met Gaia en Godinnenenergie heb ik ontdekt dat er, zonder enige vorm van twijfel, groepen van mensen wereldwijd zijn die regelmatig gelijksoortige meditaties doen om de Godinnenaanwezigheid te verankeren.

Veel van deze groepen hebben contacten met ouderen van de vele stammen van wijsheid op onze planeet. Deze ouderen wijsheid heeft zich verspreid van hun stammen naar groepen wereldwijd, die opnieuw het verbinden met hun harten en zielen en spirits met de Bron en met Gaia uitvoeren, en leren om zich te verbinden met hun hartcentrum wat de zekerste en snelste weg is om het zogenoemde derde oog te openen.

Ik neem hier een extra link op voor degenen die zich zouden afvragen waarom de duistere cabal ervoor heeft gekozen om de naam van ISIS te gebruiken voor hun terreurgroep. “De archons hebben opzettelijk ISIS gekozen als de naam van de jihadist groep en hun islamitische staat om de naam van ISIS te associëren (zij is een Godin van Licht) met duister en horror in de geesten van de menselijke massa’s, vooral nu nadat wij gedeeltelijk het IS:IS portaal hebben geopend en waar er groot verder potentieel is voor de Godinnen ontwaking in 2014.”

http://2012portal.blogspot.se/2014/06/isis.html

Eenheid + Samenwerking + Gemeenschap + Communicatie + Volledige Disclosure

Alle werkelijke Lichtwerkers van de Aarde kunnen nu herkennen dat het de gezamenlijke inspanningen van zoveel mensen op zoveel niveaus zijn die deze Verschuiving van de Eeuwen voortbrengt. Wij moeten volledig begrijpen dat de komst van volledige disclosure niet louter het resultaat is van verschillende websites die de waarheid posten over wat werkelijk omgaat. Ja, alle waarheden moeten volledig worden blootgelegd en uiteindelijk de mainstream media bereiken. Het is waar dat hoe meer blogs en websites erbij zijn betrokken om de waarheid te vertellen hoe beter (maar niet de rookgordijnen die aandacht trekken en ervoor kunnen zorgen dat mensen worden verdeeld). Echter, denk eraan dat er in feite tien- en tientallen miljoenen mensen zijn die op de een of andere manier bijdragen aan deze volledige disclosure. Jij die dit nu leest zal zonder enige twijfel je uiterste beste doen om je leven te leven overeenkomstig de waarheid.

Zumi 2016-04-26 3 Full-DisclosureJe zou een bezorgde moeder kunnen zijn, toegewijd aan een heel ziek kind dat jouw liefde nodig heeft en je volledige aandacht, je zou een genezer kunnen zijn of gebruik makend van wat je weet om andermans gezondheid te ondersteunen, je zou een aardebeheerder kunnen zijn doende wat je kunt om de energieën op Gaia te balanceren, in feite ongeacht het werk dat je doet is dit het zogenoemde lichtwerk; wanneer jij het werk doet om anderen op enige manier te dienen, waar jouw focus ligt op service aan anderen en niet voornamelijk aan een inkomen genereren.

Velen geloven dat de zogenoemde ‘new age’ beweging een andere religie in enige vorm is die alleen toevoegt aan je problemen. Dit is triest genoeg tot een hoge graad waar omdat de hebzuchtige en angstige altijd wegen vindt om een goed ding te gebruiken voor zijn eigen voordeel. Echter, in de basis van de new age movement (ik schat dat het dicht bij de 30% ligt) heb je de meest fantastische mensen die werk doen als helers, adviseurs, gezondheidspraktijken op verschillende manieren, musici, etc. allemaal grote Lichtwerkers. Mediumschap is ook een gebied dat gezien zou kunnen worden als behorende tot het zogenoemde new age gebied en hier – nogmaals – vinden wij dat degenen die werken vanuit het hart en met alleen de wens om te ondersteunen wijsheid zullen ontvangen die verspreid moet worden. Je kunt je niet vergissen wanneer een gechannelde boodschap van een echte bron komt en niet voornamelijk wat verzamelde info is. Een echte boodschap heeft altijd een focus op LIEFDE – het brengt je altijd meer duidelijkheid, het is frisse en nieuwe informatie die groei ondersteunt, het heeft heel vaak effect op je emotionele lichaam en brengt je tot tranen. Dit zijn mijn reflecties / ervaringen.

Als er enige manier is waarvan je voelt dat je nu kunt bijdragen aan volledige disclosure van waarheid aarzel dan niet om actie te ondernemen. Dit zou kunnen zijn door het verspreiden van wat nieuwe betrouwbare informatie over de waarheid aan iemand die je kent. Elke persoon die ontwaakt voor de waarheid op enig niveau beweegt het proces voorwaarts.

Dingen bewegen nu heel snel voorwaarts

Het punt dat ik hier probeer te maken is dat de dingen nu heel snel voorwaarts bewegen doordat de vele vrije soevereine mensen hun vrije wil gebruiken en verklaren dat zij alleen de Licht / Liefdes energie dienen. Deze mensen zullen openlijk hebben verklaard dat zij alle contracten hebben verbroken met enige duistere entiteit op alle tijdslijnen en dimensies, en zullen vanaf nu alleen het Licht dienen. Wereldwijd doen de mensen dit nu. Gisteren las ik het recente interview tussen Rob Potter en Corey Goode die diep betrokken is geweest in de SSP (secret space programs). In dit interview vertelt Corey ons dat hij eerder niet zoveel vertrouwen had in het komen van een positieve verandering voor ons allen hier op Gaia, maar dit is nu veranderd. Hij zegt: “Corey – de dingen bewegen zo snel. De SSP had zich vastgezet op de tijdslijn dat een volledige disclosure zich zou gaan ontrollen tussen 2018-2023. Dat is wat ik de hele tijd hoorde wanneer ik buiten was (op missies in de ruimte etc.). De dingen gaan nu zo snel, ik weet niet hoe wij tot 2018 kunnen komen zonder dat het gebeurt. Iedereen ziet al deze ongelooflijke dingen die plaatsvinden, zelfs in de mainstream nu.”

We hebben nu meer mannen nodig om de Godinnenenergie te verankeren

Ik ben in het geheel niet verrast door dingen die nu snel bewegen. Duizenden en duizenden mensen hebben gedurende 3-4 jaar op een dagelijkse basis gestaag gewerkt om de Godinnenenergie op Gaia te verankeren. Dit zijn mensen die voor het meest anoniem hun tijd eraan hebben gewijd om de Moeders Tsunami Golf van Liefdesenergie tussen Hemel en Aarde te verankeren. Untwine herinnerde ons gisteren in een nieuw artikel aan de noodzaak om verantwoordelijkheid te nemen voor wat wij willen doen om de verandering te bewerkstelligen. Cobra zei jaren geleden “één vrouw die Godinnenenergie gebruikt kan een oorlog voorkomen”. Gebruik maken van de Godinnenenergie vraagt het nemen van verantwoordelijkheid over jezelf zonder dat iemand dat van je vraagt. Je vraagt niet voortdurend om dingen die aan jou worden geserveerd. Je neemt verantwoordelijkheid voor je leven, je besluiten en waar jij je energie aan wilt geven, elk wakker uur, om zo balans in je leven te houden.

Zumi 2016-04-26 4 LightforceWe zitten in het midden van deze sandwich van Liefdesenergie. We hebben het Licht van de Spirit en Bron energie steeds intensiever deze laatste 4-5 jaar naar deze planeet gestuurd. Wij hebben de liefdesconnectie van de gehele Co van Hemel, willend, en altijd klaar om dagelijks met ons te verbinden. Wij hebben onze Galactische Licht Familie schepen die ons hun Liefde en Licht van boven sturen. Wij hebben de Agartha 5e dimensie gemeenschap van Licht samen met miljoenen van Resistance Movement Licht familie onder onze voeten die ook hun Liefde naar de oppervlakte sturen, en wij op de oppervlakte zijn de ankers van deze energie in onze lichamen. Dit is het werk dat de Godinnenenergie terug naar Gaia heeft gebracht om hier voor de eeuwigheid te blijven.

Herinner jij je december 2014, toen 144.000 mensen van de Resistance Movement en het Agartha netwerk naar de oppervlakte kwamen om met ons samen een van deze belangrijke meditaties te doen? Het  was de gelegenheid van de IS:IS portaal activatie. Dit was de eerste keer dat dit gebeurde in 25.000 jaar!! Met de energetische ondersteuning van deze activatie, waarin tienduizenden Lichtwerkers op Gaia deelnamen, en rond deze tijd de Lichtkrachten zijn erin geslaagd om grote delen van het chimera scalar plasma grit te verwijderen. Dit is een hele significante prestatie, aangezien dit de eerste keer is sinds de 1996 archon invasie dat enige manier van overwinning over de plasma scalar technologieën op de oppervlakte van de planeet is bereikt. De scalar energie aanvallen op ons worden nu verwacht langzaam te vervagen.”

Om meer te lezen over deze fascinerende update ga naar; http://2012portal.blogspot.se/2014/12/isis-portal-activation-part-ii-report.html

Ik herinner jullie allemaal aan deze prestaties om een begrip over te brengen van het belang van elk individu deel te nemen aan deze transformatie op Gaia in deze tijd. Ja, Lichtwerkers als David Wilcock, Corey Goode, Michael Tsarion, Benjamin Fulford, etc. zijn doorslaggevend om deze verandering te laten plaatsvinden, doen enorm werk met hun unieke kennis en vaardigheden, voortdurend werkend tegen alle ratio in dit gevecht tussen Licht en duister, en zo zijn duizenden en duizenden anderen dagelijks op de een of andere manier aan het bijdragen.

Aan het eind van de update waarnaar hierboven is gelinkt zei Cobra het volgende: “De Godinnenenergie, puur onvoorwaardelijk vrouwelijk aspect, keert terug naar de fysieke laag van de planeet als nooit eerder.”

Zumi 2016-04-26 5 LovejoyGoddessDeze foto is in deze tijd door American Kabuki gevonden in de Space Weather Gallery

Toen, op 7 januari 2015, zou je je kunnen herinneren dat wij het fantastische nieuws kregen over de Godin Dou Mu die neerdaalde van een hogere dimensie om hier tussen ons in te leven en te helpen om de Godinnenenergie op Gaia te verankeren.

“Gedurende en na de IS:IS portaal activatie was een hoog niveau verbinding gemaakt tussen de Resistance Movement, het Oosterse Agartha netwerk en het Andes Agartha netwerk. Op dit punt kan niets meer worden vrijgegeven over deze verbinding.”

Zumi 2016-04-26 6 Sky-GoddessMet de IS:IS portaal activatie heeft een kosmische Godin genaamd Dou Mu haar huis-sterrenstelsel verlaten, teleporteerde naar het Oosterse Agartha netwerk en arriveerde toen op de oppervlakte van de planeet. Nu leeft zij in haar fysieke Lichtlichaam op een heel krachtig vortex punt op de oppervlakte ergens in Azië, geeft kosmische Godinnen archetypes door van Nut (lucht), Maat (gerechtigheid) en Hathor (liefde) voor de planeet, met leden van een bepaalde Dragon groep die haar wachters zijn:

https://journeyingtothegoddess.wordpress.com/2012/04/13/goddess-tou-mou/

Dit is een heel significante ontwikkeling want het heeft de doorbraakfase voor de planetaire bevrijding geïnitialiseerd, en het begin van de desintegratie van de sluier. Dit is de eerste keer in vele millennia dat een kosmische buitenaardse entiteit van Licht op de oppervlakte van deze planeet leeft.

Dou Mu is de Godin die de Halaf/Hassuna-Samarra vortex 7000 jaar geleden heeft geactiveerd. Nu is zij teruggekeerd naar de planeet om deze vortex te helen aangezien islamitische staat militanten proberen het vrouwelijke in dit gebied te vernietigen.

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30573385

De aanwezigheid van Dou Mu heeft al positieve effecten aangezien na de IS:IS portaal activatie hoge regeringsambtenaren beginnen te weigeren om de naam Isis te gebruiken voor de islamitische staat:

http://edition.cnn.com/2014/12/18/politics/pentagon-now-calls-isis-daesh/index.html?iref=obinsite

Om deze fascinerende update volledig te lezen, ga naar;

http://2012portal.blogspot.se/2015/01/agartha-network-developments.html

Alle echte Lichtwerkers zijn een gesynchroniseerde collectieve macht

Wij kennen het doel! Er zijn er nu zoveel van ons! Wij kunnen onmogelijk falen! Er is alleen Overwinning van het Licht voor ons. De Godinnenenergie is naar Gaia teruggekeerd om te blijven en de zaken zullen nu per dag verbeteren. Wij zullen volledige disclosure hebben, zonder enige vorm van twijfel. Er is veel discussie over samenwerking, eenheid, positieve communicatie enz. Ik durf te stellen dat deze eenheid van doel, deze samenwerking al een feit is tussen alle werkelijke Lichtwerkers op deze planeet. Wij weten wie wij zijn. Wij herkennen elkaar makkelijk als zijnde deel van waarheid en liefde. Wij voelen elkaars oprechtheid van geest. Wij voelen de hartconnectie met degenen die onvermoeibaar, liefdevol, toegewijd doorgaan met de strijd voor bevrijding en vrijheid voor elk menselijk wezen op deze planeet. Het zijn opwindende dagen voor ons. Wij hebben ook de ondersteuning van al degenen die werkelijk geven om hun naasten. Zij dienen ook degenen die alleen staan en wachten.

De terugkeer van Feeën en Engelen

Zumi 2016-04-26 7 faerie-light-beings

Veel van onze lezers zullen een sterke affiniteit hebben ervaren met een liefde voor het in de natuur zijn, zo vaak als mogelijk is. Wij weten dat dit een krachtig geneesmiddel is. Sommigen van jullie zullen al een ervaring hebben gehad met het voelen van de aanwezigheid van deze elementale wezens rondom je. Uiteindelijk als de verschuiving heeft plaatsgevonden zullen er veel meer van ons zijn die deze mogelijkheden ontwikkelen om te communiceren met de ongeziene etherische energieën die ons omringen op een vernieuwd en schoon Gaia. Cobra vertelde ons op 18 februari van dit jaar dat “Door deze significante ontwikkeling op de plasma laag zijn de energieën op de etherische en lagere astrale lagen behoorlijk aan het verbeteren en sommige feeën en engelen zijn al naar de oppervlakte van de planeet aan het terugkeren, naar afgelegen plaatsen in de natuur, ver weg van mensen. Deze subtiele wezens houden niet van de harde energie van de meeste mensen, maar zij verwelkomen liefdevol contact en je bent uitgenodigd om de natuur in te gaan en de liefdevolle verbinding met hun energie te zoeken.”

Contact met onze Galactische Familie

Zoveel mensen ontvangen nu innerlijk contact met Galactische familieleden die wonen op de schepen in ons zonnestelsel. Een vriendin verklaarde hoe zij deze contacten had voor het “grote vergeten van 1996”: http://2012portal.blogspot.se/2015/10/the-great-forgetting-of-1996.html (NL: https://eventnl.wordpress.com/2015/10/07/bericht-van-cobra-6-oktober-2015-het-grote-vergeten-van-1996/) en zij hebben nu het contact met haar hersteld. Haar contact lijkt een soort van commandant op een schip te zijn. Zij glimlacht en geeft informatie dat alles heel goed zal worden hier op Aarde. Er lijkt veel activiteit en zaken op het schip plaats te vinden alsof zij in haast zijn om ergens klaar voor te zijn. Zij voelt dat dit contact Pleiadisch is. Nu ben ik zeker dat veel van jullie gelijksoortige ervaringen zullen hebben en ook fysieke ervaringen van het zien van de schepen bij gelegenheden. Dit zijn zulke opwindende dagen nu. In waarheid is het een wonderbaarlijke tijd om te leven.

Zumi 2016-04-26 9 20150918-070208-2219.jpg

Hierbij word ik herinnerd aan Naasim** in de video link hieronder die een groep vertelt dat wij ‘drijven in genade’. Ik twijfel er niet aan dat wij in feite drijven in genade omdat zonder de support van de Lichtkrachten en de bescherming die de moederschepen ons bieden voor alle soorten van gevaar wij simpelweg nu niet meer hier konden zijn.

**http://prepareforchange.net/2016/03/29/unbelievable-that-we-are-here-at-all/

En wat meer info over Nassim’s werk ** http://prepareforchange.net/2016/03/14/nassim-haramein-interview-from-the-conscious-life-expo/

En voor degenen die dit zouden hebben gemist: “De Pleiadiërs zijn ook in Antarctica: https://www.youtube.com/watch?v=sqM1MF4gce8

Spoedig vrije soevereine wezens op een vrije planeet

Dit is waar wij onszelf gaan vinden in de niet zo verre toekomst. Hier is maar een quote over wat dit woord soeverein omvat: “Waar elk individu balans brengt van het goddelijke mannelijke en vrouwelijke binnenin, zij worden meer liefdevol en compassievol met henzelf en alle anderen. Zij worden gepassioneerd verbonden met hun ware authentieke zelven en in de expressie van deze waarheid in de wereld rondom hen.”

http://prepareforchange.net/2015/05/07/sovereignty-what-does-it-mean/

Dus als er enig werk is dat nog steeds van belang is voor iedereen om nu te doen, terwijl wij de verschuiving van de eeuwen naderen, is het het werk van het werkelijk bekend worden met onze ware authentieke soevereine zelf. Dit vraagt dat wij verantwoordelijkheid nemen voor alles dat wij doen. Wij moeten ermee stoppen om andere mensen als vanzelfsprekend te vinden. Wij moeten stoppen met het projecteren van ons frustraties en onze eigen zwakheid op het gedrag van anderen en wat zij kiezen te doen of niet te doen.

Zumi 2016-04-26 10 inner_earth

Wanneer de Gouden Eeuw van Gaia er uiteindelijk is, wanneer wij niet langer enige zorg zullen hebben over voedsel op tafel of daken boven onze hoofden en dergelijke zaken, zullen wij te maken hebben met een keuze zoals waar wij onze tijd en energie aan willen besteden. Wat zou je willen gaan doen. Wat zou in de weg kunnen liggen van deze wens of activiteit. Welke is de kans die je nu het liefst in je leven zou willen zien. De energie verandert dagelijks. Wonderen gebeuren dagelijks. Mensen praten over de griep krijgen en na maar een dag zijn zij weer beter. Relaties die eerder heel moeilijk waren worden makkelijker omdat elke persoon consistent de verantwoordelijkheid neemt om te voelen wat goed voor ze voelt op elk moment en stopt met zich aan te passen aan de ander. Ben je klaar voor de Verschuiving – de Event?

Wat brengt jou plezier? Dat zal altijd een gids zijn voor wat je zou willen doen aan de andere kant van de brug. De keuzes zullen eindeloos zijn. Het zal zo opwindend zijn. Sta jezelf niet toe om limieten op je visie te zetten. De sky is the limit, dat is grappig, dat is wat wij altijd zeiden. De sky zal niet langer de limit zijn. De mensen zullen gelijksoortige geesten vinden onder deze die bestaan op gelijke dimensionale niveaus. Het gemiddelde bereik van dimensionale ervaring op Gaia zal zijn ergens tussen 4:4 – 4:5 en tot 5:3 – 5:4 om mee te beginnen. Dit houdt rekening met de zogenoemde steden of gebieden van Licht waar mensen meer kunnen leren over het ascentieproces.

Er is absoluut niets om je zorgen over te maken. Deze verandering is onvermijdelijk en niets kan het meer tegenhouden. Wij zullen inderdaad de bevrijding uit de slavernij hebben op deze planeet. Wij zullen vrede op Gaia ervaren. Het is een gegeven!

Overwinning van het Licht

Therese Zumi

Website: www.veritasgalacticsweden.net

Vertaald door Veronica

 

 
3 reacties

Geplaatst door op 1 mei 2016 in Geen categorie

 

Tags: , , , ,

 
%d bloggers liken dit: