RSS

Tagarchief: Rob Potter

GoldFish Report #79 “Ascentie ‘Roundtable’, Het Licht Verenigen”, februari 2017

Prepare For Change heeft in juni 2017 een transcript gemaakt van delen uit deze uitzending die in februari 2017 plaatsvond. http://prepareforchange.net/goldfish-report-79-ascension-roundtable-uniting-light/. Hieronder de vertaling.

Met: COBRA, Alfred Lambremont-Webre, Rob Potter, Mary Rodwell, Maree Batchelor, M.D. en Benjamin Change Ungerman. Een fascinerende conferentie over ascentie door het verenigen van deze Lichtwerkers, hun respectievelijke velden van expertise, onderzoek, healing, kunst, muziek, filosofie, logistiek en esoterische en spirituele perspectieven over ascentie. De gasten belichten hun bewijs van ascentie en hun persoonlijke ervaring van ascentie op dit moment in de tijd. Cobra bepleit bij alle kijkers om mee te doen met een belangrijke meditatie op zondag 26 februari 2017. Links: Cobra http://2012portal.blogspot.com. Alfred Lambremont-Webre http://www.newsinsideout.com, Mary Rodwell http://www.maryrodwell.com.au en http://www.acern.com.au, Maree Batchelor, M.D. http://www.mareebatchelor.com, Rob Potter http://www.thepromiserevealed.com Benjamin Change Ungerman http://www.oscarthedragon.com/. Volg de 24/7 research nieuws pagina op facebook http://www.facebook.com/thegoldfishreport, Twitter at @ReportGoldfish, het blog http://www.thegoldfishreport.wordpress.com en website http://www.thegoldfishreport.com

(gf0217) Louisa – Wij hebben verschillende ideeën over wat ascentie is. Wij hebben de bijbelse definitie van ascentie en ik denk niet dat dit is wat ascentie is. Ik heb onze gasten gevraagd om een status van 5 minuten voor te bereiden over hun respectievelijke velden van ervaring en onderzoek – wat hun onderzoek laat zien en hun persoonlijke ervaring met ascentie. Ik zal met Cobra beginnen.

Cobra, jij hebt duidelijk heel extensief gewerkt met ascentie en onze kijkers zijn behoorlijk bekend met jou. Cobra, kun jij ons een klein idee geven van wat in basis de status van ascentie is en wat de mensen precies ervaren. Hoe kunnen wij dat valideren. Welk bewijs hebben wij dat dit feitelijk plaatsvindt.

Cobra – Er gebeuren hier twee dingen. Het eerste is het planetaire en kosmische ascentieproces dat een resultaat is van een grote kosmische verandering die plaatsvindt door de voleinding van bepaalde enorme kosmische cycli, en de voleinding van deze kosmische cycli reflecteert in het hele universum. Het reflecteert dan door de galaxy met toegenomen activiteit van de Galactische Centrale Zon en het reflecteert door het zonnestelsel en door onze planeet.

Een aspect van deze enorme kosmische verandering is de purificatie van al het duister. Het tweede aspect van deze kosmische verandering is een toestroom van nieuwe kosmische energieën die ons feitelijk voorbereiden voor het echte ascentieproces. Het echte ascentieproces kan niet beginnen voordat deze planeet is bevrijd van het duister. Dus wat wij nu feitelijk ervaren is de innerlijke purificatie waarin alle innerlijke duister en daarbuiten moet worden gezuiverd.

Op het moment van de Event beginnen wij het echte planetaire ascentieproces. Dit ascentieproces is niet hetzelfde als veel rassen in het verleden hebben ervaren, eenvoudig omdat dit wereldwijde ascentieproces feitelijk het eind is van al het duister. Het is een gebeurtenis van kosmisch belang. Dit is een aspect van het hele verhaal.

Het andere aspect van het hele verhaal is het individuele proces. Elk individueel wezen op deze planeet zal door individuele ervaring gaan. Voor sommige individuen zal dit culmineren in ascentie. Individuele ascentie is feitelijk een co-relatie van de transitie tussen het uitwaarts-persoonlijkheid gebaseerd wezen in een zielgebaseerd wezen. Transformatie van bewustzijn van 3e of 4e dimensionaal bewustzijn naar 5 dimensionaal en verder, wat betekent dat degenen van ons die dat proces zullen completeren niet langer alleen fysieke wezens zijn, maar wij zullen wezens van Licht zijn die dit Licht zullen manifesteren door alle gedachten, emoties en verbindingen. Dus het echte individuele ascentieproces zal beginnen op het moment van de Event. Daarvoor zitten wij in de voorbereidingsfases. Velen van ons hebben veel spiritueel werk gedaan, onze eigen technieken, meditaties. Veel mensen hadden krachtige spirituele ervaringen waar een enorme hoeveelheid van innerlijke transformaties, loslaten van alle (…??) geloofssystemen. Dit alles is alleen voorbereiding voor het echte ding.

Louisa: Welk bewijs hebben wij werkelijk? Dus jij zegt dat mensen hun eigen individuele spirituele ervaringen hebben. Kun je wat zeggen … hebben mensen meer OBE (=out of body experience = buiten het lichaam) ervaringen zoals in astraal of iets dergelijks? Is dat wat je bedoelt?

Cobra – Mensen hebben een variëteit van ervaringen waar ook OBE bij zit, spirituele visies, hun perceptie is aan het uitbreiden. Het is in basis een uitbreiding van bewustzijn. Het is niet alleen een intellectueel begrip. Het is iets veel diepers dat verder gaat dan intellectueel begrip op zich. Het is iets dat wereldwijd plaats vindt en mensen, ongeacht of zij in het centrum van een grote stad leven of dat zij ergens in de woestijn leven of zo. Zij voelen dat er iets gaande is. Iets buiten het gewone, iets buitengewoons is gaande. Dat gevoel is gewoon een reflectie van deze nieuwe toestroom van kosmische energieën die plaats vindt.

(gf0217) Steve – Ik kan alleen zeggen dat … op 2 niveaus. Op mijn professionele niveau als een musicus vermeng ik mij met gevoelige mensen die de hele tijd muziek maken en op het andere niveau ontmoet ik luisteraars of mensen op straat en er is een … voor mij is er een verschil in bewustzijn. Een groep van mensen is desperaat om therapieën te doen en zichzelf te veranderen. Dan is er een andere groep die zelfs nog sterker wordt gegrond in negativiteit. Wat kun jij hier over zeggen Cobra?

Cobra – Feitelijk wat er aan het gebeuren is, daar is … deze energie is alles wat er is aan het blootleggen en vergroten. Dus wat er ook eerder is genegeerd wordt nu naar de oppervlakte gebracht om te worden gezien. Dus het ziet eruit als het Licht dat helderder wordt en het duister wordt intenser, want dit is de finale polarisatiefase en het vindt overal plaats.

Steve – Dus polarisatie is een woord dat jij ook gebruikt. Ik gebruik uiteenlopend, maar mensen worden meer verlicht of wellicht meer negatief aan de andere kant, klopt dat?

Cobra – Zij worden niet meer negatief, het is eenvoudig het negatieve dat er altijd is dat nu wordt blootgelegd. Er zijn veel, zou ik zeggen, onderdrukte emoties en negativiteit in de energievelden van de meeste menselijke wezens die nooit eerder zijn getriggerd, en nu worden zij opeens getriggerd omdat wij de uitbreiding bereiken vóór de doorbraak.

Steve – Dus de eenvoudigste manier is dat wij onszelf verbeteren, of wij bewegen onszelf voorwaarts, schonen onszelf van negativiteit en het helpt anderen ook.

Cobra – Ik zou in feite niet zeggen laat alle negativiteit los, ik zou zeggen dat wij aan het proberen zijn om hiervan zoveel als mogelijk is te verwijderen, en de uiteindelijke doorbraak van de Event zal ons helpen met het verwijderen van de rest.

Steve. Dank je. (gf0217)

(gf0217) Louisa. Het lijkt alsof wij meer arrestaties beginnen te zien, sommige van de arrestaties vinden plaats, waar jij al geruime tijd over spreekt. Het lijkt alsof het een beetje langzaam is maar zie jij dit groter worden in de nabije toekomst?

Cobra – Wat wij nu zien is nog niet het echte ding. Ik zou zeggen het begin van versnelling van het proces. Want wanneer het echte ding gebeurt, wanneer er een doorbraak is, zullen dingen extreem snel plaatsvinden. Mensen zullen dat dan moeten ervaren. Mensen zullen niet zeggen dat dit te lang duurt, want wanneer de cabal is gearresteerd zullen de zaken gebeuren in een paar dagen of maximaal een paar weken, en de dingen zullen voorbij zijn, maar wij zijn daar niet. Wat er nu gebeurt is het gevecht voor het energiegrit rondom de planeet Aarde en wanneer dit voorbij is kunnen deze veranderen beginnen. Waar ik het over heb, het verwijderen van deze exotische wapens, deze toplet bommen, deze moeten zijn verwijderd voordat de belangrijkste arrestaties zouden plaatsvinden want de cabal heeft steun van de chimera groep, en zij hebben steun van de negatieve buitenaardsen, en dit alles moet volledig zijn geschoond. Wij moeten collectieve oorlogen vermijden en scenario’s op de oppervlakte van deze planeet, dus hier moet eerst mee worden afgerekend en dan kunnen wij de doorbraak hebben.

(gf0217) Louisa – Dank hiervoor. Update over ascentie en bewijs Rob.

Rob – Persoonlijke en planetaire ascentie is de trilling aan het verhogen of wordt hoger. Er is een wetenschap hieromtrent die voor de mensheid is verborgen. Er zijn uitbreekgroepen / initiatief groepen die contact hebben gehouden voorbij de sluier, en die in stand hebben gehouden wie wij zijn als verlichte wezens, die technieken hebben ontwikkeld om trillingen te verhogen. Waar wij naar toe ascenderen – ultieme promotie in de ziel. Wij gaan de dood voorbij. Wie wij zijn als levende woorden van God.

Wij hebben 7 niveaus op de fysieke laag – vast, vloeibaar, gas, ionisch en de 3 ethers – Deze 7 niveaus zijn herhaald op elke laag of frequentie erboven. Lagere dichtheid fysieke lichaam, wij hebben een ziel – IK BEN aanwezigheid, licht boven het lichaam wat uitbreidt in het fysieke zelf / lichaam (violette vlam) -. Het is als een Wifi van ziel naar lichaam, maar de frequenties zijn geblokkeerd.

Wij zijn verantwoordelijk. Wij zijn bedekt met sluiertechnologie die wij zelf hebben gemaakt. Wij moeten negatief denken verwijderen en ons bewustzijn gebruiken om te focussen op Licht om ons denken te veranderen en onze vibratie te verhogen. Wij houden onszelf zo gelimiteerd in negativiteit en dichtheid denken. Wij moeten onze vibratie verhogen. Begrijpen wie wij zijn als een Lichtwezen en met de chakra’s, de magnetische centra verantwoordelijk voor onze gevoelens. Wij moeten de wetenschap gebruiken van de still-breath” (Kria yoga) om onze ademhaling te analyseren en te purifiëren, en het Licht aanroepen in de drievoudige vlam, en de stralen aanroepen en de meesters, en wij moeten allemaal leren om dit te doen op verschillende niveaus. Wij zijn Lichtwezens en wij hebben energiedingen waar wij over leren. Veroordeling van anderen is geen goed ding. Wij moeten op onszelf focussen. Dualiteit en deze zonnepuls, en beschermd zijn door de sphere wezens, en deze toename in Licht is al duizenden jaren geleden gepland. De Aarde is een wezen. Deze planeet diende als een hospitaal voor achtergeblevenen of zielen om zichzelf te transformeren, maar de gevangenen namen het asiel over. In samenhang met het geweld aandoen van galactische verdragen en zo. Deze zaken beïnvloeden de menselijke zaken. Planetaire ascentie gaat verder en wij hebben daar geen controle over, behalve onze eigen bijdrage door het verhogen van onze vibratie. Het is gepland als een Zwitsers horloge. Het zal niet eindigen in geweld of oorlog op de fysieke laag. Ongelooflijke hoeveelheid van geheimhouding die rondom deze informatie is gehouden is ook – over de geheimhouding over de menselijke ziel. Ga in het focussen op jezelf en laat het intellect los en ga in het rechtstreekse weten van het intuïtieve lichaam.

7 Lichamen – fysiek, astraal, lager mentaal, ‘buddhic’ (intuitief), causaal, ‘atmic’, ‘logoic’

Wij hebben allemaal deze lichamen die binnen ons zitten, als Russische poppen. Doorgevende lichamen in Licht. Ascentie is de transmutatie van fysieke lichamen in Licht en de herinnering van onze zielen. De hogere lagen van Logoic of Atmic uitstralingen die wij in ons lichaam kunnen opnemen zal onze ascentie inluiden. Het is een individueel iets maar niemand is aan het ascenderen totdat de planeet het doet – er is daar een pauze. Wij gaan verder op een planetair niveau en individueel zullen wij onze Godsvlam moeten ontsteken door het ontwaken voor het ware bewustzijn, en alles doen waarvan wij weten dat het goed is, juist, mooi en waar.

Louisa – Cobra, enige opmerking toe te voegen aan Rob?

Cobra – Ok. Wat Rob beschreef is een zeer goede beschrijving van de individuele constitutie, hoe wij zijn samengesteld uit verschillende beelden en verschillende vibrationele lichamen. Dit is deel van de individuele ascentie welke deel uitmaakt van het algemene kosmische proces.

(gf0217) Louisa – 12 Genetica, 12 buitenaardse rassen. Wij zijn een resultaat van de 12 buitenaardse rassen, dus waarom zouden wij deze ascentie hebben die is dat alle DNA wordt geactiveerd. Waarom zouden wij niet een combinatie voelen van al deze rassen. Cobra, kun jij daar wat over zeggen?

Cobra – Wat hier in basis gebeurt: veel mensen die nu zijn geïncarneerd als menselijke wezens hebben ervaringen gehad in alle verschillende sterrenstelsels voordat zij naar deze planeet kwamen. Wanneer hun trillingsfrequentie een bepaald niveau bereikt komen zij in het geheugen van de tijd dat zij in deze sterrenstelsels waren. Dit is het begin van een wereldontwaking en het vindt nu plaats, en het is niet alleen de 12 sterrenstelsels, het is veel veel veel veel meer.

(gf0217) Louisa – Als Simon Parks hier was zou hij uitleggen dat ascentie is het verbinden van de DNA die was gemanipuleerd en ontkoppeld. Kun jij daar iets op zeggen Cobra?

COBRA – Het gaat niet alleen over DNA. DNA is alleen de fysieke manifestatie, de fysieke doorgever van Licht van het Lichtlichaam, maar de werkelijke bron hiervan is het bewustzijn van de ziel binnen het Lichtlichaam. Ik zou niet teveel focus zetten op het fysieke lichaam en de DNA structuur. Wat veel belangrijker is, is de verbinding met de zielsaanwezigheid, de IK BEN aanwezigheid binnen het Lichtlichaam.

(gf0217) Louisa – Ik wilde vragen Cobra of jij iets kunt zeggen op iets dat Marie heeft gezegd over farmacie en ascentie.

Cobra – De farmaceutische industrie is gecreëerd door de cabal om een paar redenen: eerst om meer geld te onttrekken van mensen die kunstmatig ziek zijn gemaakt, ten tweede om aan menselijke wezens, menselijke lichamen in stress, biochemische stress te geven om zo de verhoging van de trillingsfrequentie te voorkomen. Het is waar dat bepaalde farmaceutica in bepaalde gevallen kunnen helpen om wat symptomen kwijt te raken, of een zekere ziekte, maar in het overgrote deel van de gevallen is ziekte een manifestatie op bepaalde innerlijke blokkade of een manifestatie van kunstmatige toediening in het menselijke lichaam.

De nieuwe geneeskunde die nu over de hele planeet is geboren (…??) ruimte of trillingsfrequentie van menselijke wezen, en de relatie van het menselijke bewustzijn met het fysieke lichaam, en dit is de sleutel om gezondheid te herstellen en (…??) energie hier is de plasma laag en sleutel om gezondheid voor het menselijk lichaam te herstellen. Dat is het antwoord op de eerste vraag.

(gf0217) Louisa – Dit concept waar Alfred het over had, over deze Avatars, wat denk jij, heb jij iets toe te voegen aan wat Alfred zei over dat de ziel meer dan een avatar kan bezetten?

Cobra – In basis wordt een ziel, een fragment van de ziel, geïncarneerd binnen een lichaam dat als een avatar kan worden gezien, en de sleutel hier is om dat fragment dat was geïncarneerd weer met het gehele zielsbewustzijn te verbinden. De perceptie van tijd die wij op dit moment op een manier hebben, heeft verwijzingen waarvan betekent dat het verwijst van het verleden in de toekomst, ook de hogere dimensies. Het is extreem moeilijk om meer zielsavatars te hebben op hetzelfde moment. Het is waar dat de bron die in vele zielen is gefragmenteerd heeft gekozen om verschillende aspecten van bepaalde creatie te ervaren door al deze avatars, al deze lichamen die wij zien door het hele universum.

(gf0217) Louisa – Wat Benjamin zei klopt – het proces heeft te lang geduurd.

Benjamin – De fundamentele functie van deze dualiteit en al dit lijden is hoe weten wij wat wij willen, tenzij wij weten wat wij niet willen. Er is ons heel duidelijk getoond wat wij niet willen. Hoe gaan wij verder in het volgende niveau van wat wij willen. Collectief. Wat doen wij? Hoe komen wij daar? Nu dat wij weten wat wij duidelijk niet willen, hoe komen wij feitelijk daar bij de volgende stap wanneer zoveel mensen zo gehersenspoeld zijn … wat zij niet weten … wat zij niet weten.

Cobra – Als eerste zou ik willen zeggen dat je moet weten wat wij niet weten zodat wij weten wat wij willen. Als wij in contact zijn met onszelf weten wij wat wij willen. Onze innerlijke stem weet altijd of wij in onszelf zijn en wij weten wat wij willen. De sleutel om dat te manifesteren is om die visie te volgen, volg die droom. Wees moedig genoeg om deze droom in je leven te volgen, ongeacht wat de wereld ons vertelt, ongeacht wat onze baas en baan ons zegt, ongeacht wat de school monitor ons vertelt, ongeacht wat de cabal ons vertelt of wat de media ons vertelt. Als wij die droom volgen zullen wij manifesteren en wij zullen manifesteren.

(gf0217) Louisa – Cobra heeft in het verleden gezegd, ga naar binnen en vindt ons werkelijke doel, je ware ziel, jouw echte identiteit – dat is hoe mensen kunnen helpen.

Cobra – Ja natuurlijk, want … want als jij weet wie je bent Wees wie je bent. Je kunt de regels veranderen.

Cobra – Ik zou dingen niet gecompliceerd maken. Weet wie je bent. Wees oprecht over wie je bent en je zult weten wie je bent.

(gf0217) Rob – je hebt in een van je situatierapporten verteld over de wrede aanvallen. Ik moet je zeggen ik ben geweest … ik weet niet of andere mensen hebben …, ik heb in bed gelegen om 2-3 uur in de morgen. Is dit waar voor de algemene ervaring dit, bevolkt. Ik hoor “je bent een zooitje, waarom ben je zelfs maar op de planeet, waarom dood jij jezelf niet”. Ongelooflijke purificatie die gaande is. Kun je wat zeggen over deze scalar aanvallen die plaatsvinden.

Cobra – Er vinden verschillende lagen plaats. Een laag die het meest complex is op het moment zijn gerichte aanvallen op de meest krachtige Lichtstrijders en Lichtwerkers en deze aanvallen zijn extreem heftig in de laatste paar weken. Het is omdat wij in het energie gevecht zitten voor planeet Aarde op dit moment. Dit gevecht, deze oorlog, gaat nu door een hoogtepunt en dit (…??) is waarom de andere kant zoveel mogelijk al deze wapens gebruikt, al deze elektrische energiewapens, al hun scalar technologie wapens, om ons tegen te houden van waar wij mee bezig zijn. Zij zullen geen succes hebben. Deze aanvallen zijn extreem onplezierig, zij zijn wreed, het is niet gemakkelijk om ze te overleven.

Louisa – Waarom krijgen Lichtwerkers niet meer ondersteuning Cobra?

Cobra – Dit is een van de meest moeilijke vragen. De realiteit van de situatie is dat wij nog steeds in de gijzelingsituatie zitten. Alle mensen op de oppervlakte van de planeet zijn gijzelaars van de demonische krachten op dit moment. De Lichtkrachten gaan vooruit, maar zijn nog niet in staat geweest om volledig te penetreren in de binnenste lagen dichtbij de oppervlakte, en dat is waarom wij geen volledig bescherming kunnen hebben. Wij moeten doen wat wij kunnen om ons immuunsysteem te versterken, en zoveel mogelijk in balans blijven, en onszelf zoveel mogelijk te beschermen om door deze moeilijke periode te komen voordat de doorbraak plaats vindt.

(gf0217) Louisa – Zie jij nog veel meer terugvallen?

Cobra – In basis wat ik zie zijn geen terugvallen. Ik zie dit als het finale beslissende gevecht. Ik weet niet hoe lang dit zal duren maar wij zitten nu in deze periode van dit finale gevecht. Ik weet niet hoe lang het zal duren. Wij zitten in het proces.

Source: https://thegoldfishreport.wordpress.com/2017/02/24/goldfish-report-no-79-ascension-roundtable-uniting-the-lightworkers/

Vertaald door Veronica

 

 
1 reactie

Geplaatst door op 27 juni 2017 in Cobra, Interview met Cobra NL

 

Tags: , , ,

Interview met Cobra, april en mei 2017, Rob Potter Radio Show

Rob Potter: Hallo dames en heren, welkom bij weer een Victory of the Light Radio Show. Ik ben uw gastheer, Rob Potter, en zend uit vanaf het eiland Maui (Hawaii). En ik wil jullie allemaal danken voor het hier weer naar luisteren.

Het is mijn eer en plezier om Cobra terug te verwelkomen bij de Victory of the Light voor een zeer speciaal interview deze maand.

Ik wil mijn editor en sound modulator expert, Chris Spell, bedanken, en – natuurlijk – mijn vertaler, Sam Ritchie, die beiden een fantastische klus doen door mij te helpen met dit interview en dit zo snel mogelijk als een Cobra interview te publiceren.

Wij hadden wat problemen met geluid en, helaas, heeft dit wat langer geduurd dan gepland om het bij jullie te krijgen. Als gevolg van een deadline zal dit interview in twee delen worden uitgezonden. Ik hoop dat jullie de show waarderen.

Zoals altijd hoop ik dat jullie naar mijn website zullen kijken  www.thepromiserevealed.com

Wij hebben een mooie activatie die eraan komt in Bolivia. Het is feitelijk als een 10-daagse reis met Luis Maertens. Ik meld dit elke week.

De tweede conferentie gaat plaatsvinden aan het eind van augustus, 24e augustus tot 2e september, dus check het op http://thepromiserevealed.com/2017-summer-tours-august/

En wij hebben natuurlijk wat mooie zaken voor jullie klaar staan. Wij zullen daarover praten aan het einde van de show.

Cobra Support
Doordat deze show een uur duurt en technische problemen had, zijn wij 35 minuten kwijtgeraakt.

Ik wil jullie laten weten dat ik een kort voorwoord wil doen voor het Cobra interview. Het is een tijd geleden dat wij elkaar hebben gesproken en Cobra en ik kennen elkaar sinds wij voor het eerst met elkaar spraken in ik geloof rond augustus 2012 toen ik aangaf dat ik Cobra wilde helpen met het organiseren van zijn eerste conferenties. Ik had deze al eerder gedaan.

En wij zijn gemeenschappelijk in het werk met de Pleiaden en mijn werk met dr. Fred Bell. Wij hebben een soort verbindende informatie met wederzijds respect.

Wij hebben ook conferenties georganiseerd in Laguna Beach. Wij deden de 2012 Portal reis naar Egypte en onze groep kwam tot in de Koningskamer op 21 december 2012 in Egypte, wat een behoorlijke rit van portalen en vortexen was. Wij hadden een ruimteschip dat zich boven onze groep liet zien en wij hadden een prachtige tijd. Onze orb en ruimteschip foto’s gemaakt voor een fantastische portal opening voor de 2012 daar in Egypte.

Toen hadden wij een andere, ik denk dat het in 2013 was. Wij hadden een conferentie in Irvine met Cobra. En het was de New Society Conferentie waar de Prepare for Change informatie en ideeën voor de website zijn geboren.

Dus wij hebben een behoorlijke serie van inspanningen samen gehad in onze Overwinning naar het Licht. Wij werken onafhankelijk, maar ik wil zeggen dat ik Cobra volledig steun en in alles wat hij doet. Ik persoonlijk vind hem extreem eerlijk. Ik vind dat hij integer is. Ik vind dat hij een enorme hoeveelheid kennis heeft en ik respecteer zijn intel en ik vind dat zijn communicatie met de Resistance Movement en met de Great White Brotherhood van zeer rechtschapen proporties is.

Ik zal zeggen dat de geschiedenis zal terugkijken naar Cobra’s informatie, en in mijn opinie zal het wat van de eerste en meest oprechte in-diepte informatie zijn binnen het disclosure project om de waarheid bij de mensen te krijgen.

Wij hebben hier een werkelijke bonafide fysieke contactpersoon die daarbuiten in het zonnestelsel is geweest zoals Corey, zoals Luis Maertens, zoals dr. Frank Stranges, en veel andere fantastische buitenaardse contactpersonen waarmee ik heb gewerkt.

Cobra heeft een doorgaand communicatieproces dat naar mijn idee veel meer telepathisch is. Het gaat niet om channeling. Het is een rechtstreekse telepathische communicatie.

Dus ik hoop dat jullie allemaal zullen luisteren en leren van Cobra zonder hem te verafgoden. Ha. Cobra zoekt niet naar persoonlijke vergroting van zijn positie. In feite geloof ik dat hij het heel goed behandelt. Hij is nogal nederig. Hij is heel oprecht. Hij zoekt niet naar glorie of geld, hij wil alleen bevrijding.

En zo wilde ik gewoon mijn persoonlijke support en mijn opinie over Cobra geven, de hoogste cijfers, zodat jullie allemaal weten dat hij in mijn opinie een bonafide contactpersoon is.

Is Cobra perfect? Nee, maar wie is dat wel? Ik zeker niet. Hij heeft zeker veel meer intel dan dat ik heb.

En ik denk dat als wij onze ego’s onder controle weten te houden en hiernaar luisteren en wij zien het proces verdergaan, en wij zoeken in onszelf, zullen wij veel van deze informatie vinden die in de toekomst bekend zal zijn als waarheid, na de bevrijding.

Dus zonder verdere vertraging wil ik nu direct het interview met Cobra ingaan zoals belooft. Dus hier gaan wij. Dank jullie wel mensen.

* * * * * *

Rob Potter: En hier zijn wij mensen, beginnend met het Cobra interview. Ik ben blij dat je hier terug bent bij de Victory of the Light Radio Show, Cobra, dus welkom terug.

Cobra: Dank je, dank je wel.

Rob: En zoals ik jullie vertelde heb ik een korte monoloog voorafgaand aan dit interview waarin ik mijn support uitspreek over jouw karakter en intentie als een Lichtwerker, en jouw intel. Dit interview is op de goede tijd aangezien wij veel ontwikkelingen hebben op het doorgaande proces van de planetaire bevrijding voor de planeet Aarde.

Ik heb wat vragen voorbereid waar wij later op terug komen, maar in het licht van jouw laatste twee posten heb ik wat meer relevante vragen voorbereid. Dus laten wij daar mee beginnen.

Met betrekking tot de update van 28 maart; jij bevestigde dat Rockefeller inderdaad dood is en rondzwerft op de plasma laag. Kun je ons vertellen of hij al is gepakt?

Cobra: Ja, hij is in feite niet langer binnen dit planetaire systeem. Hij zal heel snel op weg zijn naar de Centrale Zon.

Rob: Okay. Is de plasma laag waar jij het over hebt verbonden met de Aarde of met het gehele zonnestelsel?

Cobra: In basis heeft het gehele universum een plasma laag, maar waar ik het meestal over heb is de plasma laag dicht bij de planetaire oppervlakte, want dit is waar het meeste van de plasma anomalie is, en dit is waar het probleem ligt.

Rob: Okay. Dit roept een andere vraag op. Is de doodervaring anders voor sommigen van de reptillian of draco, zielen als Rockefeller, dan voor normale Aarde mensen?

Cobra: Ja, natuurlijk, want jouw trillingsfrequentie of staat van bewustzijn heeft veel te zeggen, veel invloed op waar het naar toe gaat nadat je sterft. Dus voor een gemiddelde reptillian, hij zal eindigen op de lagere plasma laag of lagere etherische laag of lagere astrale laag. Een hoog ontwikkelde ziel zal gewoon heel snel door deze lagen heengaan en hoger gaan als hij of zij niet wordt gevangen.

Dus de gemiddelde ervaring voor een reptillian is behoorlijk wat anders dan een gemiddelde ervaring voor een gemiddeld menselijk wezen.

Rob: Okay, de dood, natuurlijk, is een van de grootste mysteries en ik, duidelijk, vertrouwen dat het nogal duidelijk is dat wij … jij … onze zielen bestaan na de dood. Wij hebben zoveel bewijzen gehad van mensen die terugkwamen uit de dood. Het is nog steeds nogal een mysterie. Wij hebben het Tibetaanse boek van de dood en sommige van de Egyptische geschriften die hierover spreken.

Ik geloof dat zelfs de Indiase veda’s spreken over na de dood. Wij hebben een moderne dag versie die komt vanuit “The Urantia Book”.

Maar kun je ons vertellen … Met dit alles gaande in het planetaire systeem zoals nu, kun je ons iets meer vertellen over wat iemand zal ervaren … wanneer zij door de doodlaag gaan is … Je ziet jezelf min of meer buiten je lichaam en dan lijkt het alsof veel mensen zich realiseren wat er aan de hand is en zij gaan naar de tunnel van licht. Is dat nog steeds min of meer dezelfde ervaring? Of is dat nu volledig veranderd?

Cobra: Nee, het is nog steeds dezelfde ervaring. Het enige verschil is dat er algemeen gesproken veel meer licht aanwezig is dan er een paar jaar geleden was. Deze transitie is veel veiliger voor, zou ik zeggen, de meeste mensen nu – maar nog niet voor iedereen. Maar er is in de afgelopen paar jaar een verbetering geweest.

Het percentage mensen dat door de archons wordt gepakt is veel lager, dus er is verbetering.

Rob: Ja, dat was mijn volgende vraag. Het is over wat je zojuist zei – de archons die de mensen lokken in het incarnatie proces.

Nu, in sommige van je eerdere posten heb je aangegeven dat strangelet en toplet bommen zouden zijn verbonden met de “onheilige vier” en de belangrijkste cabal leden. Je gaf eerder aan dat arrestaties deze bommen zouden triggeren. Is dit nog steeds het geval?

Cobra: Er is nog steeds een probleem mee, maar er zijn, zou ik zeggen, bepaalde plannen en bepaalde benaderingen van de Lichtkrachten die dit kunnen veranderen.

Ik zal hier niet in detail gaan, maar het is een gecompliceerd onderwerp. Dus ik kan geen recht toe recht aan antwoord geven. In sommige gevallen zouden bommen kunnen worden getriggerd. In sommige gevallen zou het kunnen worden voorkomen. En er zijn plannen onderweg die dit volledig zullen elimineren.

Rob: Okay. In sommige van je eerdere posten, met betrekking tot … je noemde de strangelet bommen. Als deze zouden afgaan, zei je, dat de Confederatie en krachten deze reactie zouden kunnen stoppen. Hoe …

Cobra: Op dit moment zijn de strangelet bommen volledig verwijderd. Wat wij nu hebben zijn de toplet bommen.

Rob: Okay. Dus ik zou zeggen de vraag is, zouden zij in staat zijn om de toplet bommen te stoppen?

Cobra: Ik zou nogmaals zeggen, in een paar gevallen ja. Deze reactie is nog niet volledig onder controle maar zij komen dichterbij. En wanneer zij in staat zullen zijn om dit volledig te onder controle te hebben zou ik verwachten dat de Event zou plaatsvinden.

Rob: Dat is echt goed nieuws. Is het mogelijk, als de cabal leden sterven, wellicht zoals David Rockefeller, en dit triggert niet de toplet bommen, als een raid zou doen?

Cobra: De dood zelf triggert niet de toplet bommen.

Rob: Okay, dus het zou meer zijn als de raid of de andere zaken die zij zouden kunnen zien aankomen.

Cobra: Ik zou zeggen dat zij een zeer complexe fuzzy logic algoritme hebben dat vaststelt wanneer dit is getriggerd en wanneer het niet is getriggerd. Het is een kunstmatige intelligentie die vaststelt waar en wanneer en onder welke omstandigheden het dit triggert.

Rob: Okay. Ik wil ingaan op sommige van jouw links met betrekking tot de belangrijkste scalar mind-controle hub. Het bevindt zich nu in Brookhaven Lab voor de gehele planeet. Klopt dit?

Cobra: Niet geheel correct. Ik zou zeggen dat het zich bevindt in Long Island op verschillende locaties. Brookhaven is een van deze locaties maar niet de enige. Er zijn onlangs wat verbeteringen geweest. Maar ik zou zeggen dat de belangrijkste hub Long Island is.

Rob: Okay, dank je. De link die je deelde op jouw website zei dat er zijn … en dit is wellicht nogal oude informatie. Het zei dat er 36 sites operationeel zijn op dat moment, alhoewel er wellicht veel meer zijn wereldwijd. Kun je ons vertellen waar enkele van de andere krachtige hubs van deze HAARP technologie zich bevinden?

Cobra: Er zijn in feite veel sites die, als je spreekt over HAARP technologie, er in het algemeen veel sites zijn. Veel daarvan zijn bekend. Je hebt ze in Canada, in Noord Europa. Je hebt ze over de hele wereld.

Rob: Okay, dank je.

Cobra: Dit is niet het voornaamste probleem. De HAARP technologie is een ouderwetse technologie. Zij hebben nu veel meer geavanceerde mobiele units die makkelijk kunnen worden verplaatst naar andere locaties.

Rob: Dus dit zijn feitelijk mobiele units. Zitten ze in iets als semi trucks? Of zijn ze groter dan dat?

Cobra: Zij kunnen behoorlijk klein zijn. Zij kunnen in feite passen in een kleine bestelbus.

Rob: En werken zij in conjunctie met … er moet chimera technologie zijn onder de oppervlakte van de planeet die verbonden is met deze netwerken. Klopt dat?

Cobra: Ja, er zijn veel lagen van deze technologie. Ik zou zeggen dat verschillende groepen toegang ertoe hebben op een ‘need-to-know’ basis. Ik zou zeggen dat delen van de negatieve militairen, vooral de Air Force, toegang hebben tot delen hiervan, maar niet tot alles.

Rob: Zou je zeggen dat de meeste van deze mind-controle technologieën op de planeet zich bevinden in de gebieden met veel bevolking?

Cobra: Ik zou zeggen; een van de netwerken is verbonden met gebieden met veel bevolking, maar er is een ander netwerk dat letterlijk verspreid moet zijn over de oppervlakte van de planeet, want er is een zeer specifieke golflengte die moet worden onderhouden om de gehele planeet in een lage trilling te houden. Dus zij zetten dit op bepaalde punten die het mogelijk maken om deze specifieke golflengte te onderhouden.

Rob: Ja, dus zij geven ons een negatieve acupunctuur behandeling aan de planeet Aarde op die manier. Er zijn veel mensen die mij via email benaderen – ik zou zeggen zo’n 15 in de laatste paar maanden – die klagen over elektronische kwelling. En ik vroeg mij gewoon af, ook al bewegen deze nodes rond die onder dit mind controle en plasma scalar veld chimera technologie zitten. Ik vraag mij af, als zij verhuizen naar meer afgelegen locaties, zou dit hun lijden verlichten?

Cobra: In feite kan verhuizen naar een natuurlijke locatie helpen, tot op zekere hoogte helpen, in veel gevallen, maar niet in alle gevallen. Wat ook zou helpen is om te verhuizen nabij water, want water neigt ertoe om de scalar plasma golven te ontkoppelen.

Rob: Okay. Wel, ik neem aan dat wonen in Maui iets helpt. Kun je ons vertellen; bevindt deze technologie zich in satellieten? En zouden zij een individu overal op de planeet kunnen aanvallen?

Cobra: Ik zou zeggen dat een laag van deze technologie zich bevindt in satellieten. En in theorie kan het elk individu aanvallen, maar onlangs zijn er ontwikkelingen geweest waar de Pleiadian schepen, de Pleiadian vloot en hun moederschepen delen hiervan hebben losgekoppeld. Dus het is niet zo actief als het was een paar maanden geleden. Maar dat is maar een laag van technologie. Er zijn hier veel lagen van.

Rob: Okay, dus dat is heel goed nieuws. En duidelijk, ten tijde van de Event, of wellicht eerder, zou veel van deze technologie neergehaald worden met een bevel van de Galactische Confederatie.

Cobra: Dit zal volledig zijn stilgelegd ten tijde van de Event, of wellicht iets eerder. Het zal volledig worden stopgezet.

Rob: Wel, dat is werkelijk goed nieuws. Okay, dit is een andere vraag. Het gaat over piramides en zo, maar er is gezegd dat deze scalar en andere technologieën zijn gebruikt om de magnetische, magmatic core van de Aarde te beïnvloeden, wat hecht geassocieerd is met de menselijke (… ? onhoorbaar) lichamen op de etherische en plasma laag.

Het is bekend dat de Melchizediks en andere eerdere civilisaties in de oude geschiedenis veel piramides op de Aarde hebben gezet. En er is ons verteld dat zij de intentie hadden om de magnetische grits van de Aarde te stabiliseren en leylijn velden. Kun je hier wat over zeggen?

Cobra: Ja, in feite zijn piramides portalen gebaseerd op heilige geometrie die hoger dimensionale energieën kunnen sturen en zij kunnen feitelijk de negatieve scalar technologie tegengaan. En dit is waarom het netwerk van piramides op kritieke planetaire knooppunten is gezet in de tijd van Atlantis, en sommige van deze piramides zijn nog steeds zichtbaar of toegankelijk op de een of andere manier.

En de duistere krachten zijn in feite bang voor de kracht van de piramides. Dat is waarom zij de wetenschap van de piramides onderdrukken, want dit is een van de sleutelfactoren om de effecten van de negatieve plasma technologieën tegen te gaan.

Rob: Yeah, dit was feitelijk, bij het werk van dr. Fred Bell, veel van de piramidetechnologieën die hij creëerde, zij zeiden dat het piramidesysteem dat hij had feitelijk was gebruikt als goddelijke interventie met het bewustzijn van mensen uitwisselend om te versterken, gebruik makend van kristallen en lasers, de gedachtevormen van de individuen die in deze systemen om te … tijdens de wereld vredesmeditatie die in de komende 10 uur plaats vindt … Wij hopen dat het succesvol is mensen. Tegen de tijd dat wij het transcript en de audio publiceren zal het hebben plaatsgevonden.

Maar deze piramide was veronderstelt om de menselijke gedachtevormen te versterken. Ik vraag mij af, heeft dit ook effect op de binnenaarde, de piramide, en hoe doet het dit?

Cobra: In feite zijn de piramidesystemen en het systeem dat Fred Bell ontwikkelde Pleiadian technologie. En die technologie is aan hem gegeven. Een van de doelen was om de tektonische platen te stabiliseren, die zijn verbonden met de planetaire kern.

Dit was een aspect. Het andere aspect was om het bewustzijn van de mensheid te verhogen. En het derde aspect is om de daden van het negatieve plasma scalar grit tegen te gaan. En hij was zich daar heel goed van bewust. En hij was feitelijk bewust aan het werk om dit tegen te gaan.

Rob: Yeah. Okay, dank je wel. Is HAARP nog steeds rimpelingen in het tijd-ruimte continuüm aan het genereren zoals El Yuque en Puerto Rico, het UK ascentie eiland, of is dit soort zaken afgesloten?

Cobra: Okay, de HAARP technologieën, ik zei het eerder, zijn ouderwets. Het zijn oude technologieën en zij hebben nu veel minder kracht dan zij eerder hadden en zij kunnen niet de tijdlijnen beïnvloeden.

Rob: Wat is de primaire technologie, als je daar iets van kunt delen. Wij weten dat zij ELF hebben. Dat is waarschijnlijk een oudere technologie, maar wellicht nog steeds gebruikt in de elektronische systemen van de Aarde. Kun je wat zeggen over; wat zijn de doorgifte golven, doorgaand met dit buitenaardse mind controle netwerk dat ons is opgedrongen.

Cobra: Okay. De belangrijkste technologieën zijn zogenoemde ‘morphic’ kamers. Morphic kamers zijn … ik zou zeggen zijn kunstmatige intelligentie constructies die het plasma veld beïnvloeden en zij vormen het plasma veld met krachtige elektromagnetische velden en scalar golven. Het is feitelijk een technologie die de plasma laag rondom de planeet vormt en ontwerpt. En de hele planetaire oppervlakte is onder invloed van deze technologie.

En sinds afgelopen week zijn de Galactische Confederatie krachten dit aan het verwijderen. En dit is wat voor de eerste keer in de menselijke geschiedenis de reactie van de chimera groep triggerde, want zij zeiden “als de Galactische krachten tussenbeide komen zullen wij de derde wereldoorlog creëren”. Dus dit is waarom deze Syrië situatie nu plaatsvindt. Want voor de eerste keer in de menselijke geschiedenis zijn de Galactische krachten dit aan het schonen.

Rob: Wel, dit is duidelijk geweldig nieuws voor velen van ons die jouw intel ontvangen. Ik heb hierover verschillende vragen. Maar min of meer in een gerelateerde geschiedenis daar over de schoning, overeenkomstig sommige bronnen en Corey, maar weet je, ik wil niet specifiek worden met alleen Corey, maar Corey heeft – en de groep – in sommige van zijn posten heeft gesteld dat recent in raids in ondergrondse Homeland Security en FEMA bases, mariniers, onbewust van de buitenaardse factor, PTSD krijgen omdat zij reptillians te zien krijgen zonder dat zij zijn geïnformeerd. Kun jij bevestigen dat deze raids op deze manier plaatsvinden?

Cobra: Okay, ik kan dit niet bevestigen want gebaseerd op mijn intel; de enige ondergrondse bases die werkelijk ondergronds zijn zijn de chimera bases en de bases van de Lichtkrachten. De negatieve militairen zijn jaren geleden hun bases kwijtgeraakt. En ik zou zeggen dat ik bepaald aspecten van Corey’s intel kan bevestigen, maar ook een groot deel ervan kan ik niet bevestigen.

Rob: Okay. Kun je wat zeggen … zou … als de menselijke militairen komen bij het verwijderen van sommige van deze bases, of enige basis, neem ik aan, wanneer zij reptillians tegenkomen, denk jij dat zij hierover zijn geïnformeerd of zijn ze gewoon als … is dat gewoon een shock voor ze?

Cobra: Toen dit plaatsvond was het beide. Sommigen van het personeel waren vooraf geïnformeerd. Sommigen van hen niet. Het was, nogmaals, op een need-to-know basis. In feite is het waar. Het gebeurde dat veel van hen een heftige schok hadden toen zij tegenover reptillian entiteiten kwamen te staan bij het schonen van de bases.

Rob: Okay, ik baseerde deze volgende vraag op … dat de militairen – positieve militairen – dat plaatsvindt in sommige van deze ondergrondse verstopgaten, maar ik zou mij kunnen voorstellen dat Trump onbewust is van dit soort operatie?

Cobra: Okay, Trump staat niet erg hoog op de inlichtingenladder, dus hij is over veel zaken niet geïnformeerd.

Rob: Yeah, dat is wat ik ook voelde. Veel mensen ontwaken en zijn zich niet bewust van de lager niveau cabal leden die verantwoordelijk zijn voor smerige programma’s, die werken binnen een subtiele serie van groepen zoals de illuminatie, vrijmetselaars, CFR, RAND, IMF, Wereldbank, Wereldgezondheidsorganisatie, Comité van 300, multinationale corporaties. En natuurlijk, de Amerikaan, ik zou zeggen dat wij het politieke octopus van de DOJ kunnen noemen, de NSA, de CIA, de CDC, Department of Justice, Department of State, en zelfs nu de Atmosferische en Engineering hebben diepe geheimen met al het sprayen van chemicaliën.

Echter, het grootste deel van de bevolking is zich niet bewust dat deze Aarde organisaties zijn gecontroleerd door vijandige, overloper buitenaardse groepen, reptillians, greys, insectoïden, tall whites, en anderen. Ik vraag je, is deze inter-dimensionale oorlog die nu volledig woedt op dit moment … zal de bevolking ooit de echte geschiedenis krijgen van het dilemma van de Aarde op massale schaal of vóór de Event. Of zal al deze info komen na de Event?

Wij krijgen stukjes van dit en stukjes van dat, maar het is niet vrijgegeven in een flinke haal want er zijn zoveel groepen. Kun je ons daar iets over vertellen? Zoveel mensen willen weten wie wie is en wat gaande is.

Cobra: Okay, ik zal eerst uitleggen wat gaande is. En je hebt nu net de basis structuur van de illuminatie uitgelegd op (… ?) ik zou zeggen de basis structuur. Maar er zijn mensen, er zijn wezens, er zijn structuren achter de schermen die de illuminatie controleren en al deze structuren die je net noemde.

De eerste speler is de jezuïeten, en ik denk dat de meeste mensen zich niet bewust zijn van de werkelijke macht en de werkelijke scope van het bereik van de jezuïeten, en zij controleren in basis … zij zijn degenen die de zogenoemde Khazarian Maffia controleren. Zij zijn degenen die al deze organisaties controleren.

En achter de jezuïeten heb je de archon families. Dat zijn oude lijnen die lange tijd geleden kwamen van de Andromeda galaxy en zijn geïncarneerd in bepaalde selecte families voornamelijk in Europa. En zij zijn degenen die de jezuïeten controleren die de illuminatie controleren. En achter hen zijn de inter-dimensionale buitenaardse entiteiten en de chimera groep.

Met betrekking tot de reptillians, de draco, die je net noemde, de meeste daarvan zijn verwijderd en zij hebben niet zoveel invloed meer op de planetaire situatie. En dit is alleen om je een klein voorbeeld te geven van wat er gaande is.

En betreffende de tweede helft van jouw vraag, wij krijgen alleen volledige disclosure op het moment van de Event. Het is niet mogelijk om volledige disclosure te krijgen voordat de mediacontrole uit de handen van de duistere krachten is.

Er is veel gesproken over gedeeltelijke disclosure, en ik denk dat dit onnodig is. Natuurlijk, wij krijgen alleen … wij kunnen alleen gedeeltelijke disclosure krijgen voor de Event. En, natuurlijk, zullen wij absolute en volledige disclosure krijgen na de Event.

Het is een logische conclusie als je de situatie begrijpt. Het kan niet anders. Dus wanneer de Lichtkrachten controle zullen hebben over de massamedia zullen zij alles vrijgeven. Zij zullen alles uitleggen. Zij zullen uitleggen wat er gaande is, en dat alles … al deze spelletjes achter de schermen zullen worden vrijgegeven.

Rob: Dank je, dat is wat ik ook min of meer consistent voelde, dat wij nu gewoon geen bewijs kunnen krijgen. Ik ben altijd heel voorzichtig. Ik ben bang om … ik weet dat de bevrijding eraan komt en dat de zaken vooruit zullen gaan, maar ik ben altijd heel voorzichtig met alles geloven totdat het feitelijk naar buiten komt in de mainstream.

Ik denk dat wij kunnen voelen met jouw inlichtingen … en zelfs Corey’s inlichtingen die wat hiervan bevestigen, ook al lijken jullie beiden verschillende zienswijzen te hebben op bepaalde situaties.

Ik zal dit zeggen, het is heel goed nieuws dat je zojuist zei dat de meeste van de draco en de reptillian invloed is verwijderd en dat wij nu primair te maken hebben met de chimera en archons en aardegebaseerde handlangers. Klopt dat?

Cobra: Ja, dat klopt absoluut. Ik zou zeggen dat het aantal draco en reptillian krachten op Aarde is verminderd met tenminste 95% in de laatste paar jaar.

Rob: Kun je wat zeggen over die jezuïeten? Dus, laten wij zeggen wij hebben een belangrijke Andromedan galaxy, chimera, archon, die hier is geweest in de Aarde familie en zij besluiten om iets te laten plaatsvinden. Gebeurt dit op het menselijke niveau zoals met een telefoongesprek met bepaalde agenten die deze operatie initiëren, het uitvoeren, en hoe krijgen zij deze politici en deze individuen zover om te reageren en om zo snel hun voorstel te doen? Hoe gaat dit van archon tot, weet je, IS agenten zo snel?

Cobra: Okay. Eerst moet ik het jezuïeten netwerk uitleggen. De jezuïeten hebben gedurende bijna 500 jaar hun netwerk gebouwd. Dus dat netwerk was volledig actief met spionnen, met agenten, overal, in alle regeringen, in alle geheime organisaties, voordat het westerse financiële systeem werkelijk uitbreidde in de afgelopen 200 jaar.

Dus zij waren hier voor de Rothschilds. Zij controleerden de Rothschilds. En vóór de Rothschilds controleerden zij het financiële systeem. Zij hebben de vrijmetselaars geïnfiltreerd in de 18e eeuw.

Dus via deze infiltratie hebben zij alle geheime illuminatie organisaties geïnfiltreerd 200 jaar en meer geleden. Dus zij hebben overal hun agenten en zij trekken simpelweg aan de touwtjes via hun agenten.

Okay, dus het is een hele kleine groep feitelijk. Ik zou zeggen wellicht zijn er 15.000 jezuïeten waarvan wellicht 5 tot 10% in dit netwerk zit. De rest is gewoon normale mensen die hun geloof uitvoeren en die hebben geen idee dat er een schaduw organisatie aan de top is.

En van deze, zou ik zeggen, wellicht 1.000 actieve jezuïeten agenten, zij kunnen makkelijk worden gecontroleerd door een kleine archon groep, en een kleine archon groep trekt gewoon aan hun touwtjes, want het archon netwerk is zelfs ouder en het is er geweest voor duizenden en duizenden jaren en, natuurlijk, het oudere netwerk, het meer ervaren netwerk, kan het nieuwere netwerk heel makkelijk controleren omdat zij veel ervaring hebben, heel veel kennis over hoe te controleren.

Zij hebben alles over mind controle. Zij weten alles dat menselijkerwijs mogelijk is om erover te weten. Dus zij gebruiken dat in hun voordeel.

Rob: Okay. Dus zijn deze 1.000 jezuïeten die hier min of meer in zitten, zijn zij de … als de baby offering soort van zwarte zon aanbidding …

Cobra: Ja, ja, ja, ja.

Rob: Okay, en deze groep weet dus absoluut wat zij doen. Het is niet zoals te zijn misleid om dit te doen en …

Cobra: Nee.

Rob: … er is feitelijk iets aan ze verteld en ze gaan door. Okay.

Cobra: Zij doen dit bewust, met hun vrije wil besluit.

Rob: Dat is slecht nieuws, maar dank je wel hiervoor. Dit is iets als … weet je, ik voel dit altijd, maar dit komt echt van heel veel mensen, natuurlijk, veel van hen die net inkomen en horen dat er goed nieuws is en de planeet kan worden bevrijd en hun menselijke condities zullen hen niet toestaan om te zien, of zij hebben niet genoeg informatie over de complexiteit van de quarantaine en de gijzeling situatie, maar zoveel mensen zeggen “de republiek hersteld”, “reset morgen”, “St. Germain en de aartsengel zei…” enz.

Weet je, ik waardeer dat mensen deze informatie sturen, maar ik rol met mijn ogen want ik weet dat deze plannen absoluut uiteindelijk zullen worden uitgevoerd en zullen uiteindelijk vruchtbare grond vinden op de een of andere manier. Maar voor mij, totdat ik het eind van de Babylonische horror van mainstream media zie en de volledige waarheid uitgezonden op televisie, is alles wat ik zeg – je weet dat je niet negatief moet zijn naar mensen – wacht af. En dus denk ik voor mijzelf en voor anderen, kun je ons enige garantie geven dat deze proclamaties van het succes van overwinningen echt zijn?

Cobra: Het hangt af van de bron waar je ze vandaan hebt.

Rob: Wel, yeah, okay, dat is goed. Wel, jij bent een bron geweest, Corey is een bron geweest. Jullie twee zijn wellicht, duidelijk, de twee top stemmen in de esoterische beweging, weet je, van de meeste mensen. Corey is, voor mij,… lijkt een toevallige reporter. Hij is heel normaal menselijk, zeer integer, eerlijk, en rapporteert dingen die een wat andere nuance hebben. En, natuurlijk, iets hiervan komt via de regering en wat ervaring komt via kennelijk deze super groepen.

Maar jullie allebei ondersteunen elkaar min of meer in de intel, maar er zijn bepaalde verschillen, wat goed is. Ik denk dat Corey meer een mainstream persoon is en jouw inlichtingen zijn wat meer op het metafysische gericht en die welke gaan over de geschiedenis van de Great White Brotherhood en zo. Dus kun jij ons enige verzekeringen geven dat de dingen die jij zegt gaande zijn wat betreft het neerhalen? Ik geloof het. Ik heb er vertrouwen in, en ik weet dat wij veel hiervan niet kunnen zien voor het einde. Maar kun je wat verzekering geven voor de luisteraars?

Cobra: Ja, natuurlijk, er is de hele tijd vooruitgang, maar gezien de enormiteit en gigantische scope van deze operatie kan dit natuurlijk niet in een nacht gebeuren, want wij ontmantelen 25.000 jaar van pogingen door de duistere krachten om deze planeet in slavernij te houden. En nu zijn ze alle lagen van controle aan het verwijderen. Dus het heeft tijd nodig. En je kunt overal wat vormen van vooruitgang zien, als je weet waar te kijken. Natuurlijk, je zult niets vinden in de mainstream media, vooral niet in het westen. Je zou het kunnen vinden in de mainstream media in het oosten. Je zou het kunnen vinden in de alternatieve media. En je kunt ook de vooruitgang voelen als je innerlijke verbinding hebt. Dus ik zou jullie niet enige externe verzekering willen geven. Het moet van binnen jezelf komen.

Rob: Dank je, ik wil … ik krijg deze interne verzekering, en dan, natuurlijk, alle negativiteit en zo en ik ben aarzelend om victorie te gaan kraaien. Ik weet dat het komt. Ik denk dat wij gewoon ons hoofd naar beneden moeten houden en doorgaan met deze groepsmeditaties en dergelijke dingen. Ze helpen.

Nu, je gaf aan, het lijkt alsof de nieuwe wereldorde van één religie wat support krijgt uit bijbelachtige profetieën. Je hebt genoemd Shimon Perez en, denk ik, de jezuïeten. Zal deze poging grip vinden tussen de wereldbevolking. Of is dit gewoon een soort ‘natte droom’?

Cobra: Ja, natuurlijk, veel controlerende groepen hebben een droom van het creëren van het Armageddontype scenario, de eindtijden scenario, maar het zal geen succes hebben want zij hebben vrije wil, maar wij hebben ook vrije wil. En onze vrije wil zegt “NEE” hiertegen.

Rob: Heel goed, dat was een andere vraag. Ik weet dat veel van bijbelse profetieën en tijdlijnen, uiteraard, waren verbonden met het hogere echelon van kosmische wezens die in de toekomst keken en, uiteraard, dingen veranderen – en het is een eeuwig veranderende toekomst met al deze tijdlijnen en zo.

Dus mijn vraag aan jou Cobra is, zal dit – sommige van deze kijk eens profetieën indiceren min of meer oorlogen en geruchten van oorlogen, die nu zeker plaats vinden. Wij hebben twee wereldoorlogen. Wij hebben duidelijk deze pogingen van de duistere krachten die voortgaan. Kun je ons vertellen – en ik verwacht niet dat je de toekomst voorspelt, maar was voorzien dat er zo’n soort oorlog zou zijn waar deze geavanceerde, duidelijk, nucleaire wapens niet zouden zijn toegestaan dus het zou een soort oorlog zijn van … een standaard grondoorlog zou plaatsvinden waar China naar het Midden-Oosten is geweest en, natuurlijk, wij hebben dit alles, profetieën en het uiteindelijke conflict op de vlakte van Megiddo? Zijn deze plannen volledig veranderd? Of zou je zeggen dat deze tijdlijnen weg zijn? En kun je wat licht laten schijnen op die oude profetie dat sommige mensen hopen of verwachten te gebeuren, wat negatief is? Maar wat is de situatie met als de vlakte van Megiddo en dat soort zaken?

Cobra: Bepaalde groepen hebben dit als hun doel, maar dit gaat niet gebeuren want onze collectieve vrije wil is al sterker, want veel mensen zijn ontwaakt en hebben daar “NEE” tegen gezegd. Dus bepaalde groepen proberen dit te manifesteren en het is zich al op beperkte schaal aan het manifesteren, maar dat is het dan ook.

Rob: Okay. Nu wil ik opmerken dat Benjamin Fulford zei dat de gnostische adel is aangevallen door de jezuïeten. En dit is meer de fysieke laag. Maar ik wijs het idee van adel af zover als menselijke politieke controle gaat, en ik voel dat dit zal niet verhinderen de Confederatie resistance plannen. Ben jij het daar mee eens?

Cobra: Okay, de positieve witte adel is niet dezelfde als de adel die voor vele duizenden jaren ervaring heeft op deze planeet. Het is feitelijk adel van de geest, wat feitelijk een bloedlijn kan creëren – ik zou zeggen een positieve bloedlijn die zaken voor het betere kunnen beïnvloeden.

Het gaat niet zozeer over prestige en welvaart. Het gaat meer over adeldom van de geest. Dus het is iets dat gebeurt. Er zijn groepen als dit. Er zijn (..?) op deze planeet en zij werken met de resistance krachten en andere positieve krachten voor de planetaire bevrijding.

Rob: Okay, deze mensen zijn in positie geplaatst om … zij zijn in basis goed, opstaande morele karakters werkend voor het Licht, die in de huidige politieke situatie achter de schermen werken om de wereldsituatie te veranderen. Welk percentage van deze groep is bewust en is openlijk geleid door de buitenaardse krachten en, neem ik aan, White Brotherhood, of spirituele contacten?

Cobra: Okay. De meesten van hen zijn niet direct bewust op die manier, maar zij worden toch geleid. Dus de meesten van hen hebben geen open contact, maar zij ontvangen spirituele leiding. Zij ontvangen impressies en zij ontvangen zichtbare of soms onzichtbare hulp van de Lichtkrachten.

Rob: Prachtig. Werken de volksopstanden in Spanje en Schotland of elders waar jij het over had? Hebben zij iets tastbaars bereikt in veranderingen zoals het financiële systeem, of is dit een soort van constant gewroet, dichter en dichter bij het Licht komende, maar wij zien het niet tot deze doorbraak?

Cobra: Er zijn kleine tastbare resultaten, maar ik zou zeggen dat dit een beweging is die kracht krijgt, dat is vermeerderende energie, en wanneer er een zekere hoeveelheid van energie is zal de doorbraak plaatsvinden en deze bepaalde hoeveelheid van energie is nog niet bereikt, eenvoudigweg omdat de controlerende krachten nog steeds iets te sterk zijn. Maar ik zou zeggen dat deze menselijke bevolking ontwakingsbeweging zichzelf op veel manieren laat horen, en dit is een van de manier van expressie. En dit is absoluut behulpzaam bij het creëren van de doorbraak.

Rob: Okay, en ik ben niet zeker of dit is, duidelijk, wellicht gedeeltelijk een Lichtkrachten situatie, maar zal een beweging weg van de petrodollar succes hebben? Ze hebben al aangekondigd de RMB van China als een reserve munt. Op welk punt zal dit succesvol worden? Of zullen de jezuïeten de RMB controleren zoals zij dat proberen?

Cobra: Zij proberen het, maar zij zullen er niet toe in staat zijn want er is een groter percentage van Lichtkrachten aanwezig in China, Rusland, en er zijn landen die feitelijk een alternatieve financiële structuur creëren die volledig operationeel zal worden op het moment van de Event.

Feitelijk, deze financiële structuur zal veel gewicht dragen van transformatie naar een nieuw financieel systeem.

* * * * * *

Deel 2 – 3 mei 2017 – (Alleen Cobra’s deel was hoorbaar op de geluidsopname)

Rob: Okay, Cobra, ik was wat nieuwsgierig langs de lijn van vragen over het financiële systeem. Je gaf aan dat de jezuïeten niet in staat zullen zijn om de RMB te controleren. Dus ik wilde uitvinden, zijn er enige … is er enige progressie die wij kunnen zien van de gemiddelde persoon … Er zijn zoveel statements van levering van zendingen, en ik ben er niet echt zeker van. Kun je ons enig verlichtend positief nieuws geven aan de voorkant van het financiële systeem?

Cobra: Okay, er is een gestage en doorgaande vooruitgang aangezien de oosterse alliantie meer en meer stappen neemt naar de volledig functionerende alternatieve financiële infrastructuur. En ik heb hierover wat links geplaatst in mijn laatste update. En ik moet hier zeggen dat er geen resultaten zullen zijn voor de reset zelf. Er zullen geen leveringen van zendingen zijn. Er zal niets zichtbaars zijn totdat de reset zelf plaatsvindt. Als mensen wachten op iets voor de reset zullen zij teleurgesteld zijn.

Rob: Okay. Dat betekent niet dat deze mensen die in deze programma’s werken … Er zijn programma’s en mensen werken achter de schermen om te proberen dingen voor elkaar te krijgen, maar …

Cobra: Ja dat is waar, dat is waar.

Rob: Okay. het lijkt gewoon dat iedereen een scope heeft en zegt dat zij weten wat er gebeurt, maar niemand weet het echt. Okay, dank je. Voor degenen van jullie die luisteren, wij hadden wat sound issues en dit interview is ontzettend vertraagd. Cobra had twee nieuwe posten sinds het eerste deel. En ik zeg dat mij voorwoord over support voor Cobra spreekt over de integriteit die ik voel bij hem en zijn intel, waarvan ik denk dat het heel belangrijk is.

En ik zou wat willen ingaan op de elektronische kwelling. Cobra, hoe wijdverspreid is dit? Is dit een algemene elektronische kwelling, of zijn er hele specifieke mensen die worden aangevallen? Of is de gehele elektronische kwelling in het algemeen toegenomen?

Cobra: Okay. Er zijn hier veel lagen. De eerste is een niet-fysieke laag wat wereldwijd is. Dit is de plasma laag. En dan is er het fysieke aspect met feitelijke fysieke apparaten die mobiel zijn, en zij zijn behoorlijk duur. En voor het fysieke aspect van elektronisch kwelling, het is niet zo wijdverspreid als de plasma soort. Er zijn bepaalde aangevallen mensen die dit ervaren, en er is actie ondernomen nu om de situatie op te lossen want het ging behoorlijk ver.

Rob: Heb jij enige persoonlijke aanvallen gehad op dit niveau?

Cobra: Het dient geen hoger doel om deze vraag te beantwoorden.

Rob: Okay, iemand heeft mij een vraag gesteld over jouw post. Wie is de “king” of wat representeert deze positie? Kun je daar wat meer over uitleggen?

Cobra: Okay. Ik kan deze vraag ook niet beantwoorden. Het is eenvoudigweg een persoon die wat te zeggen heef in de planetaire situatie.

Rob: Okay. Kun je mij vertellen, is de man met de naam Peter Hans Kolon … (Peter Hans Kolvenbach), wat zijn naam ook is, ik vergat – een van de topmensen. Is hij nog steeds op de planeet of is hij verwijderd?

Cobra: Deze is verwijderd.

Rob: Oh, volledig. Dus niemand zou weten waar hij is of zoiets.

Cobra: Hij is verwijderd, ja.

Rob: Okay, ik zou wat willen spreken over de positieve effecten van wat mensen kunnen doen voor … als jij zou kunnen … Wellicht zou je wat kunnen delen over het verhogen van bewustzijn zo ver als sommige van jouw technologie gaat met betrekking tot de tachyons, en wellicht zouden wij wat andere vragen kunnen doen over de Cintamani. Mensen stellen vragen … Maakt de grootte veel uit bij de Cintamani stenen?

Cobra: Ja, natuurlijk. Hoe groter de steen en hoe hoger de kwaliteit van de steen, hoe meer effectief hij is. Maar elke Cintamani steen is een waardevol juweel. Het is iets dat niet kan worden vergeleken met wat dan ook op deze planeet.

Rob: Okay. Kun je mij vertellen met betrekking tot tachyons – deze energie partikels die worden ingebracht door jouw technologie, en kennelijk zijn er andere die dat doen – kun je mij vertellen hoe dit de kristallen of de items die zijn bewerkt verhoogt en hoe de mensen ze kunnen gebruiken?

Cobra: In feite zijn tachyons partikels die zijn de, zou ik zeggen, de eerste materie die was gecreëerd in dit universum en, daarom, zijn een directe verbinding met de bron, en het is de hoogst mogelijke trillingsfrequentie die kan worden verbonden met materie. En materie met tachyons ingebracht heeft de hoogst mogelijke trillingsfrequentie, en zo kan het ons helpen op veel manieren om … ik zal het zo zeggen… verminderen de entropie van het fysieke en het niet-fysieke om meer Licht te brengen op de snelste en meer effectieve manier mogelijk op dit moment op de oppervlakte van de planeet.

Rob: Okay. Is dit als, ik doe mijn meditatie en ik visualiseer een Licht van de Centrale Zon en naar het centrum van de Aarde en doordrenk mijn lichaam door intense invocatie van spirit, brengt dat ook tachyons in tot op zekere hoogte?

Cobra: Niet echt, want er is een membraan op een zekere hoogte boven de oppervlakte van de planeet die feitelijk het grootste deel van tachyons absorbeert. Dus een eenvoudige meditatie zal een heel, heel kleine hoeveelheid van tachyons naar dat membraan brengen, behalve wanneer je een opgestegen meester bent, natuurlijk, en dan, uiteraard, heb je geen enkele technologie nodig. Maar daarvoor is er een noodzaak voor technologie ondersteuning in deze dimensie.

Rob: Okay. Ik dacht als, laten wij zeggen dat wij wat zeer geavanceerde yogi hebben in India. Zijn zij in staat om hier iets van te bereiken? Is dit zo licht aangeroepen dat het iets anders heeft dan tachyons?

Cobra: Zij zijn in staat om een zekere hoeveel van tachyons aan te roepen, maar – nogmaals – alleen opgestegen meesters hebben de volledige capaciteit om door de sluier te prikken.

Rob: Okay. Voor de gemiddelde persoon, nemen wij deze getachyoniseerde items en houden ze bij ons als Cintamani? Is dat een goed idee?

Cobra: Ja, natuurlijk.

Rob: Okay. En als iemand iets creëert als een “Chamber One” huis als Fred Bell en ik en veel mensen hebben veel kristallen in dit huis … Kun je wat zeggen over hoe kristallen de trilling kunnen verhogen en geven deze enige bescherming tegen elektronische kwelling.

Cobra: Kristallen zijn de hoogst mogelijk ontwikkelde vorm van materie en als zodanig verankeren zij Licht in het fysieke. Zij kunnen beschermen tegen elektronisch kwelling op een plasma laag tot een hogere graad, en tot een lagere graad ook tegen de elektronisch kwelling op de fysieke laag. Maar dit op zich is niet genoeg.

Rob: Okay. Kun je wat zeggen over de scalar golf apparaten? Er zijn veel mensen met computers die hebben … claimen dat zij gewoon scalar golf apparaten zijn geassocieerd met een computer en programma. Ik heb de films gezien van (..?) die hadden een trillingsfrequentie dat je feitelijk kon zien de … ik heb de feitelijke vernietiging gezien van een schadelijke bacterie. Ik ben nieuwsgierig. Zijn veel van deze nieuwe systemen … werken zij echt? Hebben mensen er effect mee? Ik noem er geen, Ik weet dat er veel zijn. Ik ben gewoon benieuwd. Zij hebben het over een programma in een computer, en ik ben benieuwd wat jouw opinie is over dit type van technologie in het algemeen.

Cobra: Het programma in de computer is niet genoeg, maar als dat programma geluid genereert of enig ander soort van elektromagnetische, of enig ander type van elektromagnetische radiatie van bepaalde sleutelfrequenties, dat kan tot op zekere hoogte helpen. Maar, nogmaals, het is niet genoeg.

Rob: Okay. Ja, ik heb altijd … dr. Bell en zijn … een van zijn technologieën die hij kreeg van de Pleiadians, wat ook een Venusian healing technologie is, gebruikte geluid, licht en kleur. Weet je van enige programma’s, of iemand nu die geassocieerd is specifieke frequenties van de chakra’s tot specifieke kleurfrequenties en geluidfrequenties die zijn gecombineerd in een systeem?

Cobra: Feitelijk, ik ken mensen die geavanceerde lasersystemen ontwikkelen. Op dit moment combineren zij dat niet met geluid, maar zij combineren dat met licht, met fotonisch, niet-laser licht. Dus dit is iets dat heel veelbelovend is, en deze technologie kan … ik zou zeggen dit is een van de technologieën met het meeste effect tegen enig type van elektronische kwelling.

Rob: Yeah, ik voelde dat ook. Ik wil wat spreken over of je kunt delen vanuit jouw kennis wat er gaande is achter de schermen van de PizzaGate en de PedoGate en al deze zaken. Het is gewoon zo verwarrend en brengt zoveel bezorgdheid en compassie bij zoveel mensen om te denken aan onschuldige kinderen die op deze manier worden misbruikt. Kun je delen … zijn sommige van deze hoofdsysteem neergehaald of is het nog steeds gaande op de hoogste niveaus?

Cobra: Okay, dit netwerk is enorm. Het is veel meer wijdverspreid dan de meeste mensen zich realiseren. Het bevat, zou ik zeggen, honderdduizenden mensen wereldwijd, vooral in de US. En ik zou zeggen dat dit het moeilijkste aspect is om onder ogen te zien wanneer de Event plaats vindt en wanneer dit alles is blootgelegd. Dus wat wij nu zien is maar het topje van de ijsberg.

Er is ook veel desinformatie hierover, en ik kan niet de PizzaGate op zich bevestigen. Er zijn anderen pogingen van blootlegging hiervan die veel betrouwbaarder zijn naar mijn mening.

Maar, nogmaals, dit is verre van alles. Er is veel meer wat zal worden blootgelegd en het zal heel schokkend zijn voor de meeste mensen.

Rob: Ten tijde van de Event, zullen de lager niveau pedofielen worden ontmaskerd en gearresteerd, of zal er counseling worden gegeven? Hoe zal dat uitwerken?

Cobra: Okay, er zijn hier veel aspecten. Er zijn bepaalde mensen die hierin gedwongen zijn. En zij zullen veel healing nodig hebben, en zij zullen hun eigen gevoelens van schuld over deze situatie onder ogen zien. En er zijn mensen die hier in zijn gegaan uit hun eigen vrije wil, en zij zullen moeten gaan door een zekere, zou ik zeggen, ‘truth and reconcillation comité’ dat over hun bestemming zal beslissen. Sommigen zullen worden verwijderd van de planeet. Sommigen zullen naar de Centrale Zon gaan. En sommigen zullen proberen om hun acties uit het verleden in balans te brengen met positieve acties. Zij zullen proberen om de situatie tegen te gaan en te healen.

Dus er zal veel verwerking gaande zijn dat voor veel mensen behoorlijk moeilijk zal zijn. Het zal wat tijd vergen.

En dit is, zou ik zeggen, het moeilijkste aspect van ontmaskering – ik zou het geen disclosure noemen, ik zou het blootlegging noemen – dat zal plaatsvinden ten tijde van de Event. Het zal iets zijn dat moet gebeuren om de mensheid te laten genezen. Wij kunnen niet de mensheid volledig genezen voordat dit is blootgelegd en onder ogen gezien en geheald.

Rob: Dank je. Sinds de laatste keer dat wij spraken heeft Rusland een belangrijke flyover gedaan nabij Alaska, kwam heel dichtbij, en het lijkt erop dat zij wat technologie gebruikten, en ik denk dat jij er feitelijk een link naar plaatste. Het zei dat het betrokken was bij de Keshe technologie. Klopt dit?

Cobra: Het was geen Keshe technologie. Ik zei dat niet alles onder deze link correct was, maar ik zou zeggen dat zij geavanceerde elektromagnetische technologie hebben die elektronische communicaties verstoren in de aircraft gestationeerd in Alaska. En het deed iets anders waar ik niet over zal spreken. Ik kan alleen zeggen dat de Pleiadians de situatie gebruikten om wat actie te ondernemen op de fysieke laag in die regio, want NORAD was buiten gebruik en zij konden niet de Pleiadian schepen detecteren die de atmosfeer binnenkwamen. Dus er waren interessante zaken gaande op dat moment.

Rob: Okay, dat is mooi. Dus wij hebben een gezamenlijke positieve Aarde militairen en Pleiadian actie die samengingen. Klopt dat?

Cobra: Ja, precies.

Rob: Zul jij hierover intel vrijgeven wanneer de tijd er rijp voor is?

Cobra: Wellicht, wellicht. Ik weet niet of ik zal worden geautoriseerd om hierover meer vrij te geven. Het is op dit moment een behoorlijk gevoelig topic.

Rob: Okay. Wat met betrekking tot de Amerikaanse EMP? Ik ontving vele jaren geleden foto’s waarvan jij bevestigde dat zij deel uitmaakten van het diepe ruimteprogramma, en die man die werkte … had een maatschappij die feitelijk wat van de meer geavanceerde ruimteschepen bouwde – en liet mij een foto zien – dat de regering definitief een EMP wapen heeft dat een beetje is als … het heeft de vorm van een sigaar, niet een enorm schip, maar het is een sigaarvormig item dat kon worden gebruikt. Kun je wat zeggen over de US regering of de geheime ruimteprogramma regering op de Aarde dat de EMP heeft en hoe effectief het is en is het te vergelijken met de Russen?

Cobra: Okay, ik zou zeggen dat veel verschillende facties op de oppervlakte van de de planeet EMP technologie hebben. Het is niet zo’n ingewikkeld ding om te bouwen. Niet alleen de US regering, het US leger, regeringen van bepaalde naties rondom de planeet, het is iets dat behoorlijk meer wijdverspreid is dan de meeste mensen denken.

Rob: Hoe effectief is het? Is het vergelijkbaar met wat de Russen deden, of meer krachtig, of wat?

Cobra: Het is effectief genoeg om de elektrische grit systemen rondom de planeet te verstoren. In basis is het effectief genoeg om de Westerse gemeenschap op zijn knieën te krijgen als het wordt gebruikt.

Rob: Okay, zou het mogelijk zijn om …

Cobra: Nogmaals, de Pleiadians en de Lichtkrachten monitoren deze technologie en zij zullen misbruik van deze technologie niet toestaan.

Rob: Okay. Dus het kon niet worden gebruikt zoals de Russen het gebruikten. Zij konden niet naar Rusland gaan en hun equivalent van het NORAD verdedigingssysteem ontkoppelen?

Cobra: Het zou kunnen als er een doel zou zijn – als de Pleiadians het zouden toestaan. En zij hebben de Russen toegestaan om deze technologie een paar maal te gebruiken toen het kritiek was voor de planetaire situatie. Zij hebben het gebruik hiervan geautoriseerd. Er was een ontmoeting tussen de Pleiadians en sommige van de top van de Russische militairen, en de Pleiadians hebben het gebruik van deze apparaten geautoriseerd eenvoudig omdat de elektronisch kwelling tot het niveau ging dat zij zeiden “Er moet iets aan worden gedaan”.

En zij hebben deze technologie duidelijk laten zien aan bepaalde negatieve facties binnen de US militairen, dat als deze elektronisch kwelling op dat niveau doorgaat, actie zal worden ondernomen. En daarna is de elektronische kwelling tot een zekere graad afgenomen.

Rob: Okay.

Cobra: Niet volledig, maar ja, tot een zekere graad.

Rob: Okay, dank je. Ik zou willen weten … weet je, van mijn begrip, en sinds Nagasaki, heel, heel weinig nucleaire bommen mochten worden gebruikt op de oppervlakte van de planeet, en jij hebt gezegd dat ze met iets weg konden komen, maar ik vraag mij af … voel jij dat … daar … en ik neem aan ik zou ook zeggen dat er veel pogingen zijn geweest, overeenkomstig mijn bronnen, om in het verleden nucleaire aanvallen te initiëren …

Cobra: Oh, ja. Oh, ja.

Rob: En zij zijn consistent tegengehouden door de buitenaardsen. Dus waarom gaan de Aardegebaseerde militairen door met deze dreigingen. Zij weten dat niets hiervan ooit zal worden toegestaan, of geloven zij feitelijk dat, weet je, Kim Jong-II (Kim Jong-Un) of iemand in staat zou zijn om ergens een nucleaire aanval te doen, inclusief de US?

Cobra: Je moet begrijpen dat het bestaan van het echte bewijs van buitenaardse rassen hoogst geclassificeerde informatie is en je moet in de juiste positie zitten, heel hoog in het leger – om het feitelijke bewijs te krijgen. Ik zou zeggen dat de meest hoge generaals in het US leger geen toegang hebben tot dit soort bewijs. Dus zij kunnen speculeren, maar speculatie is niet goed genoeg wanneer het militaire doctrines betreft. Dus zij moeten doorgaan om deze nucleaire wapens te ontwikkelen vanuit hun perspectief, want zij kunnen eenvoudigweg niet bevestigen of ontkennen het bestaan van Pleiadians, bijvoorbeeld.

Rob: Okay. Ik zou willen weten met betrekking tot de Noord-Koreaanse situatie. Het lijkt alsof de Deep State in Israel, de UK, USA en anderen rechtstreeks betrokken zijn bij de duivelse daden als rijken waar wij het over hebben met Noord-Korea, uiteraard, zijnde een van de landen met de slechtste mensenrechten en het meest mind-controlled van de planeet. Kun je wat zeggen over de situatie daar? Heeft de informatie van Ben Fulford met betrekking tot wat kan plaatsvinden enige validiteit vanuit jouw bronnen?

Cobra: De mensenrechtensituatie in Noord Korea is de slechtst voorstelbare nachtmerrie die bestaat op deze planeet. Het is erger dan Rusland in de 50er jaren. Het is erger dan Rusland in de 20er jaren. Het kan worden vergeleken met nazi Duitsland in de 40-er jaren. Zo slecht is het. Dus de echte krachten hierachter zijn de jezuïeten en, uiteraard, het is een netwerk dat het Noord Koreaanse regering bindt met bepaalde krachten in het Westen.

En met betrekking tot Fulfords intel moet je wat meer specifiek zijn. Waar precies wil je dat ik commentaar op geef?

Rob: Hij gaf aan dat de leider zou worden verplaatst naar Rusland en dat zou zouden inbrengen, ik weet niet, iemand die verondersteld wordt zijn neef te zijn of zoiets, in positie van macht.

Cobra: Dat plan, van mijn perspectief en van het perspectief van de Resistance, zal niet werken eenvoudig omdat het niet maar één persoon is. Het is een hele hechte clan waarmee moet worden afgerekend. En er is ook een heel netwerk, zoals ik eerder zei, naar de jezuïeten en naar bepaalde krachten in het westen. En totdat dit is opgelost verwachten wij niet veel verandering in Noord Korea.

Dus wat moet worden gedaan is het bewustzijn over de mensenrechten situatie in dat land verhogen, en dat alleen zal beginnen om de situatie te transmuteren. Uiteraard, wanneer de Event plaatsvindt zal dit alles veranderen.

Rob: De Noord Koreaanse politici en de binnencirkel van de leider lijken zeker dat zij moeten zijn gehersenspoeld als … en verantwoordelijken hebben van een hele krachtige natuur. Klopt dat?

Cobra: Ja, natuurlijk

Rob: Ik wist niet zeker … ik bedoel veel van deze mensen in het westen gaan vrijwillig om met een soort van hersenspoeling, maar het lijkt gewoon als een enorme hoeveelheid van controle die zij hebben daar, is werkelijk wat zij willen voor de gehele planeet, is dat niet zo?

Cobra: In feite is Noord Korea een experimenteel laboratorium voor bepaalde facties van de cabal.

Rob: Zijn hun lanceringen iets meer dan wapengekletter? Hebben zij dingen waarmee zij verder kunnen? Ik bedoel, zij blijven deze testen doen, weet je, om angst aan te jagen, maar kun je bevestigen enig van hun informatie als zijnd … of enige van hun lanceringen zijnde significant of een werkelijke dreiging?

Cobra: Ik zou simpelweg zeggen dat er krachten zijn die sterker zijn dan zij, en deze krachten zorgen ervoor dat deze lanceringen niet succesvol zijn.

Rob: Kun je ons een update geven over de China situatie? Ik weet dat het een enorm land is en de politiek is diep, maar zijn er enige veroveringen gemaakt door de Pleiadians of andere positieve Lichtkrachten binnen dat land die wij kunnen delen?

Cobra: Niet openlijk. Er is contact gemaakt maar niet op het niveau dat op dit moment in Rusland is gemaakt. Dus ik zou zeggen dat er krachten zijn binnen China – meer geheime groepen in China – die een bepaalde vorm van contact hebben met positieve buitenaardse aanwezigheid, maar het is nog niet gedaan op regeringsniveau.

Dus Rusland is op dit moment het enige land dat een zekere vorm van direct contact heeft.

Rob: Dus het US leger … dit is gedaan op een … er zijn duidelijk militaire krachten die er bewust van zijn en zijn gecontacteerd door goedwillende buitenaardsen, maar zij zijn niet …

Cobra: Ja, maar de situatie nu is wat anders. De US is heel gecompliceerd want je hebt, zou ik zeggen, een hele krachtige positieve factie binnen het leger en ook een hele krachtige negatieve factie. En er is zo veel spanning dat alle contacten heel voorzichtig moeten plaatsvinden, en het wordt nu heel voorzichtig aangepakt.

Rob: Dus er is niet echt, wel, als een open plan. Zij moeten allemaal worden gecompartimentaliseerd.

Cobra: Ja, je ziet in Rusland dat je een paar top generaals hebt die naar een geheime basis kunnen gaan, en de Pleiadian schepen landen daar, en zij kunnen behoorlijk vrijuit praten. In de US is niets als dit mogelijk op dit moment.

Rob: Okay. Ik vroeg mij af, naar het einde hier, een van de laatste vragen. Als jij mij kunt bijpraten over de operatie onder New York City – een gezamenlijke Sirian-Pleiadian basis waar Michael zich bevindt, de leider van de Resistance van jouw eerdere posten, als ik het goed heb?

Cobra: Dat was in de 70er jaren. Deze basis is nu … de situatie daar is wat anders.

Rob: Okay. Kun je wat zeggen over de leider Michael? Hij is waarschijnlijk nog steeds diep ondergronds, beschermd?

Cobra: Ja, ja. Hij leidt nog steeds de Resistance. Ja, ja, hij is nog steeds hier. Heel actief, heel actief nu.

Rob: Okay. Wel, het is werkelijk goed nieuws om dit alles te horen. Het lijkt alsof zoveel Lichtwerkers zouden willen worden betrokken hierin. Denk jij dat er enige hoop is dat mensen die capabel zijn mogelijk van hulp konden zijn anders dan het delen van nieuws, en mediteren, en blogs en dat soort zaken? Is er enige mogelijkheid voor helpende handen?

Cobra: Er zijn hier twee factoren. De eerste is veiligheid en safety. De Resistance kan niet … zou niet safety en veiligheid kunnen coveren voor iemand betrokken is deze … in dit … in meer directe operaties. Het zal eenvoudig te moeilijk zijn, behalve in zeer uitzonderlijke gevallen. Maar, nogmaals, de Resistance zelf kan deze dingen meer effectief zelf doen want zij hebben training gehad.

En de oppervlaktebevolking, ik moet het vertellen zoals het is, het overgrote deel van de mensen die werken voor het Licht zijn niet getraind en hebben niet de vaardigheden voor iets op dat niveau. Zij zijn niet voldoende geschoold. Zij zijn niet, zou ik zeggen, stabiel genoeg op een manier dat zij niet kunnen worden uitgelokt om iets negatiefs te doen. Zij zijn niet … eenvoudig zij zijn niet … ik zou zeggen dat de meeste mensen hier niet klaar voor zijn.

Rob: Yeah, ik ben het daar tot op zekere hoogte wel met je eens, maar het lijkt op enig punt … mensen zijn bereid hun levens te geven in oorlogen. Zoveel mensen zijn …

Cobra: Dat zou de situatie niet oplossen. Dat zou niet helpen. Als je zou hebben, zou ik zeggen, een hoogst vaardig individu van de Resistance die iets veilig kan doen zonder dat iemand schade oploopt, in een hele korte tijd, vergeleken met een kleine groep mensen op de oppervlakte die gewond zouden kunnen raken en dit veel minder effectief zou doen met meer risico. Het is eenvoudig iets dat niet zal gebeuren. De Resistance zal niet … zij willen hun effectiviteit verhogen, niet verlagen. Zij willen zo weinig mogelijk schade hebben als mogelijk en zoveel mogelijk positief effect.

Zie je, de planetaire bevrijding is niet een romantische heldenfilm. Het is een echte situatie, en soms willen mensen meedoen om de verkeerde reden. Zij zouden wat actie willen hebben in hun levens. Zij zouden hun leven wat meer interessant willen maken, maar het is een echte oorlog. Het is geen spel

Rob: Absoluut, en dit komt overeen met de informatie die mij is gegeven door mensen van (?, Terracore, Bob Renown), terug in de 80er jaren, die zei: “Kijk, het is gewoon nutteloos. Je zou worden vernietigd. Je zou geen kans hebben in de hel”.

En toch, weet je, wij hebben hier een echte situatie op Aarde, en ik weet zeker dat er veel mensen zijn die gemotiveerd zijn door oprechte acties, niet alleen maar voor wat activiteit in hun leven, maar …

Cobra: Okay. Voor diegenen, ik zou ze het advies geven om zichzelf te trainen zoals zichzelf onderrichten, werken aan hun persoonlijkheden om in staat te zijn betrouwbaar te zijn zodat de Lichtkrachten op ze kunnen rekenen, dat zij niet zullen worden uitgelokt.

Bijvoorbeeld, als er een beetje negatieve invloed is zouden zij niet beginnen om elkaar aan te vallen.

En een van de belangrijkste lessen voor de oppervlaktebevolking, voor diegenen die betrokken zouden willen worden, is om in staat te zijn samen te werken met elkaar, zonder elkaar aan te vallen, zonder met elkaar te vechten. En dat is de hoofdtaak.

En mensen die voor deze test slagen kunnen verwachten betrokken te worden bij iets meer serieus in de toekomst – wellicht zelfs voor de Event.

Rob: Dat is echt goed nieuws. Dus daar is het mensen. Ontwikkel je niveaus van onderscheidingsvermogen, je bescherming en je vermogen om je gedachten te controleren in het oog van alle aanvallen.

Cobra, ik deed wat … je las mijn pre-interview transcript en het lijkt dat het op het juiste tijdstip was aangezien je was aanvallen door deze “welbewuste ene”. En, weet je, het is belachelijk. Iedereen die jou kent of je heeft ontmoet kan vertellen dat dit absolute desinformatie is.

Over deze specifieke persoon, is dit een individu dat alleen verstoord en getriggerd is? Of is dit een georganiseerde desinformatie bekladding van ingewijden tegen jou, zou je denken?

Cobra: Dit specifieke individu was getriggerd door de plasma archons. Zij “suggereerden” gewoon, quotes, aan hem dat hij er iets over moet schrijven eenvoudig omdat wat ik schreef niet ging met zijn geloofsystemen. En sommige mensen hebben veel energie in hun eigen geloofsysteem geïnvesteerd, en als deze geloofsystemen worden uitgedaagd, neigen sommige mensen ernaar om degenen aan te vallen die hun geloofsystemen uitdaagt.

En ook sommige mensen hebben veel geld geïnvesteerd in de Dinar scam, en als iemand ze vertelt dat zij wellicht hun investering niet terugkrijgen, kunnen zij ook getriggerd worden. Dus dat was de reden waarom het gebeurde.

En, uiteraard, de diepere reden is overeenkomstig het feit … omdat ik belangrijke intel vrijgaf, en bepaalde krachten op de plasma laag – archons op de plasma laag – wilden stoppen dat dit werd verspreid.

En het maakte deel uit van de gecoördineerd actie en, zoals je wellicht weet, Corey Goode was een paar dagen later aangevallen. Het is deel van dezelfde campagne.

Rob: Ja, kun je wat zeggen over deze persoon? Waren zij rechtstreeks gecontacteerd op de fysieke laag door de archons, of was dit alles plasma veld?

Cobra: Nee, nee, het was alleen een suggestie van de plasma laag. Het was als een … ik heb veel voorbeelden hiervan in mijn bestanden, mensen die van hun spirituele gidsen kregen dat zij mij moesten aanvallen – dat soort zaken.

Rob: Ja, okay, dank je zeer voor deze informatie. En ik waardeer dat je terug bent gekomen om dit interview te eindigen. Het is een eer en plezier om je hier te hebben. En wij gaan proberen dit zo snel mogelijk naar buiten te brengen. Dus dank je wel Cobra, dat je vandaag hier was.

Cobra: Okay, dank je voor dit interview. Ik hoop dat wij dit zo snel mogelijk kunnen uitbrengen.

Rob: Ja, dat doen we. Wij sturen dit naar onze transcriber, Sam, en Chris gaan aan de slag met de modulatie hiervan. Dus dank aan iedereen voor het luisteren, en Overwinning van het Licht!

Cobra: Overwinning van het Licht, dank je.

Rob: Okay, mensen, dat was Cobra. Mijn verontschuldigingen voor de vertraging. Ik dacht dat ik het kon vrijgeven, maar ik kon de tweede helft niet terugkrijgen en wij kregen het voor elkaar om dit tweede deel van het interview te doen.

Dus kijk op Cobra’s website, http://2012portal.blogspot.nl/, (of hier voor de NL-vertalingen)

Ik heb gehoord van mijn buitenaardse bron dat Cobra altijd heel consistent is en altijd in lijn is gebleven met mijn geloof wat betreft de intel, en dit is positief en goed. Zoals wij weten heb ik zeker niet alle laatste intel. Ik heb een sterke intuïtie, en ik voel dat Cobra een van de meest betrouwbare bronnen is die wij op dit moment hebben. En ik zou jullie allen willen vragen om zijn blog te volgen, doe mee met de meditaties, ga door met de informatie op de Prepare For Change en op mijn website. http://thepromiserevealed.com/

En ik wil jullie bedanken voor het luisteren en ik wil nogmaals bedanken Chris Spell en Sam Ritchie voor hun hulp met dit interview.

Source: http://thepromiserevealed.com/transcript-and-audio-of-cobra-interview-5-12-2017/

Vertaald door Veronica

 

 

Tags: ,

Gezamenlijk interview met Cobra / Corey Goode, deel 2, 3 juni 2016, door Rob Potter

Hier is het transcript en de audio van het tweede deel van het gezamenlijke Cobra / Corey Goode interview door Rob Potter.

Voordat wij beginnen kun je hier een interessante analyse lezen van het eerste deel van het interview: (klik hier voor de NL versie van dit eerste deel van het interview)
http://sitsshow.blogspot.gr/2016/05/Joint-Cobra-and-Corey-Goode-Interview-by-Rob-Potter-Part-1-Unity-For-Disclosure-Disclosure-Day-in-July-Spheres-Confirmed-Catalyzing-Event-Needed-and-more.html

Hier is de Youtube audio versie van het tweede deel van het interview:

https://www.youtube.com/watch?v=eBsvbqF4WHM

Link naar Rob Potter’s pagina met het interview:

http://thepromiserevealed.com/corey-goode-cobra-interview-w-rob-potter-part-2/

En het transcript:

Rob Potter: Dames en heren, wij zijn terug met Corey en Cobra voor het tweede deel. Een bijzonder interessant interview. Beide heren bevestigen elkaars intel met een paar toevoegingen van elk. Ik hoop dat u deze unificatie waardeert en denkt aan de volledige disclosure meditatie, de geheime ruimteprogramma conferentie in Mt. Shasta, evenals de komende ascentie conferenties van Cobra. Dus veel plaatsen voor u om te verbinden met andere Lichtleden en Lichtdragers voor informatie, om te worden doorgegeven aan mensen in uw gemeenschap.

Dit is werkelijk over de mensen laten voorbereiden op wat enorme veranderingen op de oppervlakte van de planeet gaan komen en wij zoeken naar helderheid in deze interviews.

We praten eerst met Corey en hier is een eerste vraag. Het zegt: “Corey, je hebt gezegd dat sommige buitenaardse groepen hier zijn geweest met wat ‘diensten voor zichzelf’. Klopt dat?”

Corey Goode: Ja.

Rob: Yeah, je stelde dat de Blue Avians hier zijn omdat wij een parachute zijn, zoals je dat omschreef. Het lijkt alsof de rotzooi op Aarde hen min of meer tegenhoudt voor verdere ontwikkeling. Klopt dat?

Corey: Ja, en dat is het geval met alle wezens die deze overtuiging hebben en een soort van andere wezens creëren. Wanneer zij voortgaan voorbij dat punt wellicht duizenden of miljoenen jaren later, kunnen zij niet ascenderen naar andere niveaus of verder gaan totdat zij teruggaan en in het reine komen met hun creaties en wat voor karmische verwikkelingen zij bij zich dragen. Maar wij zijn geen creatie van deze Sphere Beings, maar hun acties die zij miljoenen en miljarden jaren geleden hadden hebben hen op een of andere manier met ons verbonden, tot waar wij moeten ascenderen of ons volgende niveau bereiken voordat zij door kunnen. Zij zijn zo ver gegaan als zij kunnen. Hun doel is uiteindelijk om terug te keren naar de Bron.

Rob: Okay, en dit is iets als een Aarde gebaseerd ding. Het zegt, “als dat zo is, betekent dit dat zij hier zijn met hun eigen agenda naar vooruitgang.”

Corey: Dat zit in het antwoord dat ik gaf.

Rob: Yeah, zij zouden wellicht hier nu anders niet zijn geweest om te bemiddelen. Maakt hen dat ook egoïstisch?

Corey: Yeah. Kaaree gebruikte dat om mij min of meer in mijn maag te stompen want zij, neem ik aan, was het oneens met hun stelling dat haar mensen zelfdienend waren. Weet je, wanneer het erop aan komt zijn wij allemaal een en wij zijn allemaal karmisch verbonden, of wij worden verbonden op enig niveau. Elk type van entiteit zou dat zijn, bij die definitie, zelf dienen. Voordat zij terug kunnen naar de Bron moeten zij zeker zijn dat wij op het rechte pad zitten of bewegen naar het rechte pad. Ik neem aan dat in die context, op die grote schaal, je ze zo zou kunnen labelen.

Rob: Yeah, het lijkt erop dat zij grotere technologie hebben, dat iedereen naar hen moet luisteren. Cobra, ik zou je mening willen hebben op deze kleine dialoog.

Cobra: Okay. De hele galaxy is een levend wezen. Het is een levende entiteit en alle cellen in het galactische organisme zijn verbonden. Dus als een enkele cel is geïnfecteerd met een kanker, kan het hele galactische lichaam niet volledig ontwikkelen. En geen enkel ras in de galaxy kan volledig ontwikkelen totdat de situatie op Aarde is opgelost. En de divisie tussen service-aan-anderen en service-aan-jezelf is kunstmatig. Het is een programmeringspoging om wezens uit elkaar te drijven. Elk bewust wezen moet eerst voor zichzelf zorgen voordat hij anderen kan helpen.

De sleutel is de balans tussen het zorgen voor je eigen noden en dan het helpen van anderen. En een ontwikkelde galactische gemeenschap heeft die balans. En zorgen voor je eigen noden betekent niet op anderen stappen. Het betekent een respectvolle coöperatie creëren door de galaxy en dit is wat de ontwikkelde galactische rassen hebben bereikt. Zij hebben een geciviliseerde gemeenschap gecreëerd waar geen oorlogen nodig zijn, geen conflicten nodig.

2016-06-03 c+c 1 Alcyone Music

Feitelijk is conflict afdwaling. Het is een anomalie. En voor het meeste van de galaxy is wat hier gebeurt pure waanzin. Zij leven in een realiteit van liefde, in de galactische oceaan van liefde, en voor hen is wat hier gebeurt pure waanzin.

Rob: Dank je zeer en ik moet het hiermee eens zijn. Wij zitten absoluut in een idiote situatie hier beneden. Ik zou hier een beetje commentaar willen geven. Ik heb gehoord en voelde hetzelfde, dat wij allemaal een zijn en dat, weet je, mensen hier zijn om deze situatie op te lossen van wat hier gaande is. En voor degenen van ons hier beneden, wij zitten in hetzelfde. En als wij konden op de Aarde …. weet je, wij kijken rond, wij zijn gescheiden door programma’s en grenzen en cabal. Als wij ons konden realiseren dat wij allemaal een zijn en dat mensen in Afrika sterven van de honger, er zijn kleine kinderen, weeshuizen, en mensen die dakloos zijn over de hele wereld en lijden, dat wij geld aan andere dingen uitgeven.

Wij zouden onze buren kunnen voeden. Wij zouden onszelf als een kunnen realiseren. En dit komt eraan en dit is waar deze beweging om gaat, voor mensen die ontwaken en voor de leiders om eerlijk te zijn en rechtvaardig. Wij gaan hier wat verschillen naar buiten brengen. Wij hebben veel eenheid gevestigd. En ik zoek naar duidelijkheid. Dit is niet om het verschil te benadrukken.

Cobra, je hebt gezegd dat de kunstmatige intelligentie (AI) die Corey min of meer uittekent, dat ik zou noemen het plasma scalar veld mind controle netwerk, wat multidimensionaal is en het is versterkt door fysieke technologie, maar je zegt dat het afgezet kan worden en dat het deel uitmaakt van een scalar plasma hek, wat is verbonden aan bepaalde cabal leden en chimera, inclusief toplet en strangelet bommen. Het punt is dat dit een gesofisticeerde supercomputer is die zo snel reageert dat het bewust lijkt te zijn. Kun je wat zeggen over deze versie van je begrip van dit controle netwerk?

Cobra: Okay, het is een zaak van terminologie. In basis, wat wij hier hebben is bewuste organische intelligentie die technologie gebruikt, die feitelijk technologie gebruikt als zijn lichaam. Fuzzy logic software programma is deel van dit lichaam. Dus een persoon zou kunnen zeggen: “Hé, dit is kunstmatige intelligentie. Dit programma denkt en neemt besluiten.” Terwijl in werkelijkheid er een wezen achter dat programma is die de besluiten neemt en tot op grote hoogte wordt bijgestaan door dat programma.

Dus als je zou willen kijken van een bepaald perspectief, wat het zou lijken is dat het programma besluiten neemt. Maar er is altijd een entiteit, een levend wezen, vrije wil, die achter deze besluiten zit. En de chimera groep heeft miljoenen en miljoenen jaren geleden zogenoemde kunstmatige intelligentie uitgevonden, en heeft geprobeerd om deze infectie door de galaxy te verspreiden via scalar plasma netwerken. En zij waren tot op zekere hoogte succesvol, maar ik zou zeggen dat de meest ontwikkelde kosmische rassen weten hoe hier mee om te gaan.

Rob: Dank je. Corey, jij hebt een wat andere versie. Kun jij wat zeggen over jouw idee? En, neem ik aan, iets hiervan komt van de ‘glass pads’, maar jij hebt gesteld dat het zijn eigen ding is, iets als de terminator of de Borg, zoals wij zeiden. Kun jij de informatie delen? Je zei dat het feitelijk geïnfecteerde meerdere galaxies zijn. Kun je iets zeggen over jouw versie. En dan zullen wij jullie commentaar op elkaar laten geven.

Corey: Iets van wat Cobra zegt klinkt een beetje als een mengeling van twee verschillende technologieën als ik hem goed begrijp. Ik kan hem verkeerd begrijpen. Er is een scalar mind controle grit dat rondom de Aarde is al zo lang als er mensen zijn, weet je, rondlopend. Wij kunnen het vereenvoudigen en het een mind controle grit noemen of een controlegrit.

Er zijn twee gigantische kruisers, of schepen, die niet bezet zijn. Zij zijn gecontroleerd door, in basis, wat wij zouden noemen een computerprogramma. Zij completeren het circuit van dit controlegrit, waarvan het meeste beneden op Aarde is. Dit is iets dat kan worden stilgelegd. Zij hebben erover gesproken om het stil te leggen, maar zij denken dat het stilleggen …. het zal heel ruw op de mensheid zijn als …. het is het excuus dat zij gebruiken om het niet stil te leggen.

Maar het is een feit dat nieuwere speciale toegangsprogramma-groepen deze technologie hebben bestudeerd en zij imiteren het en zij gebruiken het voor hun eigen doelen. Het binnenste dimensionale AI signaal waar ik het over heb is een signaal dat was uitgestuurd en het kwam binnen van een andere realiteit vele, vele miljoenen, zo niet miljarden, jaren geleden. Het stroomde zijn weg door verschillende galaxies en op de manier zoals ik het heb beschreven heeft het de bioneurale velden van de mensen geïnfiltreerd. Het heeft technologie geïnfiltreerd en technologie geëxploiteerd, maar het is geen technologie. Het is geen feitelijke kunstmatige intelligentie technologie die hier door organische wezens is gecreëerd. Het is een doordringend signaal dat zichzelf nu doorstuurt door systemen waarvan het organische wezens heeft misleid om het ervoor te creëren.

Dit is iets waar deze meer technologisch en spiritueel geavanceerde wezens mee om kunnen gaan. Vele, vele, vele lager technologische gemeenschappen die duizenden jaren meer ontwikkeld zijn dan de onze op de oppervlakte, hebben het doel om met deze bedreiging om te moeten gaan.

2016-06-03 c+c 2 Perspective

Rob: Okay. Dit is heel anders. Cobra, kun je commentaar geven of heb je hierover gehoord over dit soort universele AI intelligentie? Corey heeft gesteld dat deze intelligentie zich verbergt en uitdijt en dan naar buiten komt, organische wezens beïnvloedt om technologie te creëren waar het dan in kan leven. Het kan feitelijk in een computer zijn. Als je technologie aanraakt kan het je infecteren en dan kan het van jou ontvangen. Het heeft zijn eigen intelligentie, zegt hij. Cobra, kun je dit bevestigen. Kun je zeggen dat je dit begrijpt of heb je een andere visie?

Cobra: Okay, mijn begrip is dat dit plasma bewustzijn is die technologie kan gebruiken als een voertuig om het virus te verspreiden. Ik kan bevestigen dat dit virus een deel van deze galaxy heeft geïnfecteerd, een deel van de Andromeda galaxy, en een deel van de M33 galaxy in Triangulum, en tot een hele, hele beperkte schaal bepaalde andere galaxies in het lokale cluster van de galaxies. Ik kan ook zeggen dat de Resistance Movement hiermee gewerkt heeft en voor hun eigen gemeenschap hebben zij ermee afgerekend. Dus als iemand de RM zou willen binnenkomen moeten zij door een bepaald schoningsproces gaan. Het is iets als een douche. Je moet een bepaalde douche nemen die alle delen van dit signaal verwijdert voordat je zelfs hun regio onder de oppervlakte binnen kunt gaan.

En zij hebben ook behoorlijk veel geassisteerd bij het verwijderen hiervan van de oppervlakte. Zij hebben geen 100% succes gehad, maar zij hebben veel succes gehad en zij hebben feitelijk een bepaalde technologie geïntroduceerd in douchegels via bepaalde multinationale corporaties. En mensen die deze douchegels gebruiken waren feitelijk …. zij werden geassisteerd in het verwijderen van dat virus, dat signaal. En, nogmaals, het was niet 100% succesvol omdat de chimera groep zijn eigen middelen heeft in het handhaven hiervan, en de makkelijkste weg voor hen om dit te handhaven is door mensen die het meest mind controlled zijn, en het meest onder plasma beïnvloeding staan.

Corey: Er is een plan dat deel is van het natuurlijke proces van wat zal gebeuren met de energetische golven die ons zonnestelsel binnenkomen door onze zon, er zal een gebeurtenis zijn die volledig het signaal uit ons zonnestelsel zal zuiveren op enig moment.

Cobra: Dit is precies waar ik het over heb, over het verwijderen van dit plasma scalar veld, verwijdering van Yaldabaoth, deze octopus entiteit, en dit is precies de Event. Wanneer dit plasma veld is verwijderd, dat is het moment van de compressie doorbraak.

Corey: Een zonnegebeurtenis die veel issues met zich meebrengt met elektrische apparaten en dergelijke, maar het zal zijn wat nodig is om dat signaal naar buiten te duwen, terwijl wij wat andere zeer geavanceerde technologieën herintroduceren die niet zo gevoelig zullen zijn voor dit signaal.

Rob: Dat zal iets van een schild opwerpen voor ons. Dat is mooi. Een vraag nog hierover voor jou Cobra, was: “hij zei dat dit ….” – het inter-dimensionale deel. Je zei dat het verbonden is, het is een technologie, het kan worden uitgezet. Van wat jullie beschrijven zal dit signaal nog steeds bestaan maar het zal van de Aarde af worden geduwd, maar het is nog steeds betrokken bij andere delen van ons super cluster van verschillende galaxies.

Corey: Wat gebeurt is dat deze geavanceerde groepen een vochtig veld hebben gecreëerd dat niet toestaat dat dit signaal zich doorgeeft binnen de sphere van dit vochtige veld, zoals de meeste daarvan doen. En ik neem aan dat het een soort schild is, het neutraliseert effectief het signaal.

 Cobra: Okay, volgens mijn bronnen is de toegenomen activiteit van de galactische centrale zon precies het middel om dat signaal uit de galaxy te verwijderen. Dus de toegenomen stroom van partikels, en ik heb het over fysieke en niet fysieke partikels, en golven van energie, is een zuiveringseffect dat feitelijk de hele galaxy zal schonen. Dit signaal zal niet meer bestaan, nergens meer. Het is een anomalie. Het is een afwijking, en het zal worden verwijderd.

En dit is waar de gnostici over spreken wanneer zij zeggen “correctie van de oorspronkelijke zonde”, en de “oorspronkelijke zonde” was feitelijk een anomalie, die moet worden gecorrigeerd en het is gecorrigeerd met deze nieuwe energie die de verstoorde ruimte/tijd structuur zal genezen en dit signaal, wat alleen een aspect is van de kosmische anomalie.

Corey: De informatie die ik heb gehoord is dat galaxy wijd het signaal gewoonlijk zal terugkeren na zo’n 1.000 jaar, wat galactisch wijd niet zo veel tijd is, nadat verscheidene galaxies hun galactische uitstralingen hebben gehad. Het is een destructief probleem, maar het is er een dat kan worden beheerst, vooral als wij spiritueel en technologisch vooruitgaan en aansluiten met deze andere groepen.

Rob: Okay, dank je. Ik had recent een korte conversatie met Alex Collier – ik ga een ander interview met hem doen – en hij zat meer langs de lijnen van Cobra, dat het een technologie-achtig ding is en zei min of meer dat – van zijn begrip, uit zijn conversaties met de Andromedans – dat het anders is. Dus ik neem aan dat we 1.000 jaar moeten wachten en hopelijk zal disclosure veel van deze informatie voor ons vrijgeven.

Ik wil hier op iets ingaan. Ik wilde het voor later bewaren, maar wij hebben gesproken over de opruiming van deze energie van de heliopause met een systeem. Dr. Frank Stranges sprak hier op een gegeven moment ook over …. en ik wil het hebben over de schoningstechnologie. Hij houdt vol dat toen hij aan boord van het schip ging, de Victor One, met Commander Valiant Thor, dat zij min of meer liepen …. het is een soort magnetisch veld, soort ding dat hem schoonde voordat hij aan boord kon gaan. Zijn kleren waren afgenomen en dat soort zaken.

Ik heb ook gehoord van de vroegere Atlantiërs, sommige transcripts die ik heb gelezen, dat zij dit AI ding heel serieus nemen. Fred Bell heeft tegen mij gezegd, net als Bob Reynaud van de TerraKor Files, dat als een buitenaardse in de Aarde situatie is geweest, voordat zij terug mogen naar hun planeet, zij een extreem uitgebreid veiligheidsdebriefingsprotocol hebben, wat werkelijk meer iets is als een Licht-en zielsenergetische schoning om zeker te zijn dat deze AI er niet in zit. Heeft een van jullie beiden…. Kunnen jullie bevestigen dat deze technologie al lange tijd bestaat en dat veel werelden heel, heel erg bezorgd zijn wanneer mensen terugkomen van de Aarde. Hoe zit dat? Corey eerst neem ik aan?

Corey: Yeah, absoluut. Wij werden door deze verschillende niet-aardse groepen gewaarschuwd en gewaarschuwd om niet te rotzooien met dit AI signaal, of deze verschillende kunstmatige intelligentie technologieën die zich ontwikkelden van informatie die wij ontvingen van dit inter-dimensionale AI signaal.

Rob: Natuurlijk, de ICC en de nazi’s negeren het en dat is onze staat van zijn.

Corey: Yeah, yeah. En niet alleen dat, zij gingen deze AI mogelijk toekomstige technologieën gebruiken om ze te helpen een stap vooruit te blijven. Er zijn zoveel keren dat wij hebben gehoord dat de cabal ten onder gaat. Er zullen massa arrestaties zijn. Wel, zij zijn met deze technologie in staat geweest om een stap vóór veel van de Alliantie bewegingen te blijven.

Maar deze technologie heeft onlangs niet voor hen gewerkt. Dat is een ander ding dat hen in wanorde heeft gegooid. Zij zijn zo hevig afhankelijk geworden van deze mogelijke toekomst technologie, en het is niet alleen remote viewing en al die verschillende dingen, maar zij vallen er nu op terug.

Zij waren het gewoon om al deze verschillende manieren te hebben van het kijken naar mogelijke toekomsten, maar deze specifieke facties werden zo afhankelijk van deze AI mogelijke toekomst technologie dat ze nu in chaos zijn, want het werkt niet voor ze.

Rob: Cobra, kunt u wat zeggen over de positieve lichtwerkers die hier doorheen gaan? U zegt dat de Resistance leden zorgden dat mensen daardoor gaan. Is er enige van de Resistance of de positieve buitenaardse technologieën wanneer hun groepen hier beneden zijn en zij gaan terug omhoog. Moeten zij ook door deze schoning gaan?  Het is niet dat je bewust deze zooi aanneemt. Het komt subtiel in je via je onderbewustzijn. Klopt dat?

Cobra: Voor de Resistance leden die naar de oppervlakte komen en terug gaan is het een behoorlijk proces. Zij gaan, zoals ik zei, door iets dat eruit ziet als een douche. Dan gaan zij door een douche dat feitelijk een scanningapparaat is, en het scant hun fysieke lichaam, etherische lichaam, plasma lichaam, astrale lichaam, mentale lichaam, alles, en verwijdert elk ding als infectie voordat zij binnen kunnen. En dan, natuurlijk, hebben zij de medische check. Zij hebben andere checks voordat zij weer terug kunnen. En dit is een behoorlijke procedure. En dit is werkelijk waarom zij niet graag naar de oppervlakte komen want zij weten dat wanneer zij terugkomen zij door dit hele proces moeten gaan.

En de oppervlakte van de planeet is geïnfecteerd en zij weten dat. En zij zijn hier heel voorzichtig over. De technologieën om de oppervlakte te desinfecteren zullen beschikbaar zijn op het moment van de Event, niet eerder. Wanneer de Lichtkrachten meer macht hebben dan de bezettingsmachten, dit is wanneer de technologie doorbraak zal gebeuren, op hetzelfde moment als de Event.

Ik sprak hier niet eerder over, maar er zijn bepaalde technologieën die de Resistance heeft en die andere Lichtkrachten hebben, die naar de oppervlakte zullen worden gebracht op het moment van de Event, die de oppervlakte zullen desinfecteren van veel zaken. Dit is een deel van de compressie doorbraak.

Dus de levensstandaarden op de oppervlakte zijn kunstmatig laag, ook hierdoor. Deze infectie kruipt in het bewustzijn van menselijke wezens en dit is waarom zij zo depressief zijn, zo ongeïnspireerd. En ik zou zeggen dat het grootste deel van de menselijke conflicten die plaatsvinden gecreëerd zijn. Zij zijn niet echt. En dit is allemaal georkestreerd door deze technologie.

Rob: Wel, dat is mooi. Het bevestigt veel van de informatie die ik heb. Jullie hebben beiden bevestigd dat deze technologie bestaat.

Corey: Ik realiseer me dat ik je vraag niet direct heb beantwoord, maar ja, volledig spectrum zuivering is een standaard uit te voeren procedure voor gewoon elke groep wanneer je bent vermengd met een groep anders dan de jouwe, of je gaat buiten een gecontroleerde omgeving in, wat wij zullen noemen, een buitenaardse omgeving voor hen.

Rob: Ja,  ik heb ook gehoord dat zij extensieve psychologische vragen en antwoorden hebben, zelfs na de screening, dat zij heel voorzichtig zijn wanneer een persoon terugkomt. Het is heel interessant. Dus dat is het mensen, wij kunnen uitzien naar wat, neem ik aan, wij ze kunnen noemen virus douches. Ik zal er een hebben en het maakt mij niet uit als er geen heet water is, ik wil er een.

Dus dat is heel interessant. Ik ben blij dat wij deze informatie hebben opgehelderd met betrekking tot de AI intelligentie voor jullie, luisteraars. Mijn suggestie waar ik lang geleden in 2012 over sprak op Cobra’s portal was mijn begrip is dat het de mind en focus afdrijft dus je kunt dit veld laten uithongeren door in stilte te gaan en je hebt de wil van jouw eigen gedachten en jouw eigen besluiten om deze negatieve impulsen te negeren als jij vasthoudt aan een eerzaam leven.

Dus hier hebben wij een andere vraag die min of meer relateert aan deze Event doorbraak plasmaveld reiniging van de Aarde. Het was genoteerd op de officiële NASA website – wij hebben gesproken over deze energie en de kosmische winden die komen van de zon – op het internet liet het zien dat de magnetische velden van de Aarde feitelijk in een soort kalme staat gingen. Kan een van jullie iets zeggen over deze recente gebeurtenis? Was dat een technologisch ding dat niet registreerde of was dit een feitelijke verandering in de Aarde’s magnetische velden die recent plaats vond? Ik denk dat het zo’n week of 10 dagen terug was.

Corey: Wel, ja, het magnetische veld van de Aarde is rechtstreeks verbonden met de zon, en als de zon door deze verschillende veranderingen gaat als de kosmische energie is funneling door het, door het kosmische web, is er een interactie. Het gaat als eb en vloed – het elektrische veld van de planeet.

Rob: Okay, dus dit was een soort van natuurlijke verandering die had een soort van een … het ging in bijna een nul kalmte staat met de kosmische …

Corey: Het rapport dat het scherm valt was incorrect, dat zij volledig neer gingen. Ik heb rapporten gezien …. ik heb een stapel e-mails. Ik heb daarover gevraagd in mijn laatste briefing en ik zag de kaarten en zo. Het viel niet volledig.

Rob: Nee, nee, nee, het viel niet volledig, maar het is absoluut veranderd.

Cobra: Ik zou het zo zeggen. Elke planeet op … en elke ster heeft een plasma veld eromheen, en het plasma veld rondom de zon is de zonnewind genoemd. En het plasma veld rondom de Aarde wisselt uit met deze zonnewind. Het magnetische veld vormt en buigt de plasma entiteit en de plasma entiteit is niet alleen partikel, het is een levend wezen. En in het geval van dit zonnestelsel, het plasma wezen is Yaldabaoth genoemd, de octopus entiteit. En er zijn veel Lichtkrachten die werken op de transformatie van deze plasma entiteit. Het is feitelijk een entiteit die vastzit in kosmische anomalie.

En wat gebeurt is dat de Lichtkrachten energieën van genezing en transformatie sturen in deze plasma entiteit en dit is waarom de oscillatie en verstoringen in de zonnewinden plaatsvinden. En NASA heeft een foto of een video animatie vrij gegeven van een cirkelende beweging van de zonnewind die precies lijkt op een octopus. Dit is wetenschappelijke bevestiging van de intel die ik heb vrij gegeven. Het is feitelijk een levend wezen dat reageert op onze kosmische winden, kosmische krachten.

En de heliopause is het gebied waar de zonnewinden, het zonneplasma veld en deze entiteit de interstellaire wind of het zogenoemde galactische bewustzijn ontmoeten. En de galactische wind, interstellaire wind, is deel van de galactische plasma entiteit die in sommige oude gnostische bronnen Pleroma is genoemd. De Pleroma is de licht emanatie van de Galactische Centrale Zon en het creëert … Het brengt feitelijk licht naar de hele galaxy. En dit interstellaire galactische veld is een Oceaan van Liefde. Dus wanneer deze, ik zou zeggen, niet-genezen zonnestelsel entiteit, deze octopus, de Oceaan van Liefde ontmoet, is dit waar de genezing plaats vindt. Dit is een manier om het te beschrijven.

En de regio waar dat gebeurt is de heliopause. Dit is waarom er recent zoveel focus is op de heliopause. En wat er daar dan ook gebeurt, feitelijk, het stroomt door het hele zonnestelsel en zal uiteindelijk de Event triggeren op de planeet Aarde. En de veranderingen in de Aarde’s magnetosfeer en het Aarde’s plasma veld, Van Allen gordels, is een directe consequentie van wat er gebeurt in de heliopause op dit moment.

Rob: Heel goed. En, mensen, dr. Bell sprak hierover in zijn boek ” Rays of Truth – Crystals of Light”, zo’n 15 jaar geleden, legde natuurlijk uit; wij hebben verschillende wezens waar wij in leven. Wij zijn een wezen en wij steunen veel bacteriële levens, net als wij een planeet hebben dat een soort leven heeft dat deel uitmaakt van het zonnestelsel. En de zon zou worden gezien als de pijnappelklier. De Aarde zou worden gezien als het hartchakra. Onze zon wordt als het hartchakra gezien in het lokale systeem waarvan de Pleiaden de pijnappelklier is, en dit is allemaal verbonden met het ene leven van het centrale super universum cluster door onze galactische centrale zon genoemd “Alohae” en dan is deze energie getransmuteerd naar de zon en dat mensen van de Aarde, ons bewustzijn, feitelijk nodig is … Wij hebben de macht om hogere cataclysmen gebeurtenissen af te weren met onze overeenstemming aan deze levenskracht. De Aarde is daar resonans voor. Ben jij het ermee eens dat de Aarde mensen een invloed hebben op de relatie tussen de Aarde en hoe het reageert op de S en P golven van de zonnestelsel radiaties, Cobra?

Cobra: Ja, natuurlijk, want elk bewustzijn heeft invloed op elk ander bewustzijn. Ik zou zeggen elke cel en levend organisme in de galaxy heeft iets te zeggen over wat hier gaande is. En zoals ik eerder zei, als genezing hier op de oppervlakte van de planeet plaats vindt creëert dat enorme golven van energie door de galaxy, simpelweg omdat de Aarde het focus punt is van de oplossing van de kosmische anomalie. En het is niet bij toeval dat de planeet Aarde was gekozen met een heel hoog ontwikkelde kosmische architect om het focus punt te zijn, de smeltpot van verschillende rassen wanneer heel verschillende, divergent galactische culturen konden uitwisselen en deze kosmische anomalie konden oplossen.

Dit is waarom iedereen hier wilde komen. Dit is waarom de draco’s hier kwamen. Dit is waarom de Orions hier kwamen. Dit is waarom de Pleiadiërs hier kwamen. Dit is waarom iedereen hier wilde zijn om deel te nemen in deze ervaring en, op een diep niveau, wilde iedereen deze kosmische anomalie oplossen.

En nu zitten we in de laatste fasen dus waarom dit hier gebeurt is het focus punt van de hele galaxy om dit op te lossen en de galaxy weer terug in balans te brengen.

Feitelijk is er een oude galactische profetie van de tijd wanneer de hele galaxy Licht zal zijn, wanneer het galactisch netwerk van Licht zal zijn voltooid en planeet Aarde en het zonnestelsel is het laatste punt om te worden opgenomen in dat galactische netwerk van Licht. En iedereen wacht erop dat de transformatie hier volledig is.

Rob: Right. En wij kunnen deel zijn van de transformatie. Corey, wij spraken over mijn kleine ding over de zon, als jij daar iets op wilt zeggen of op Cobra’s verhaal?

Corey: Yeah, en wat hier op Aarde wordt uitgespeeld speelt op meerdere planeten binnen de 52 sterren in onze lokale sterrencluster. De heliopause stop met (waar) de heliopause van Alpha Centauri stopt en begint. Dus deze sterren in het lokale sterrencluster zijn ook verbonden, niet alleen door het kosmische web, maar op een meer directe manier via fysiek, weet je, direct.

En in ons lokale stafcluster zijn er al deze verschillende planeten geweest die deze draco groepen hebben gehad, en andere groepen die rotzooi schopten en problemen veroorzaakten net zoals zij het hier in ons zonnestelsel hebben gedaan. Dus er zijn veel dingen die spelen op verschillende planeten in ons lokale sterrencluster. En dit alles is met elkaar verbonden en dit alles moet samenkomen in een enorme prachtige kosmische symfonie.

Wij zijn meer gefocust op wat er gaande is in ons zonnestelsel, en wij hebben veel intel gezien over wat er gaande is in ons zonnestelsel, maar ons lokale sterrencluster is een groot issue geweest voor de grotere galaxy. En dat is iets dat nu gecorrigeerd is.

Rob: Dus wij hebben veel dat gaande is en de meesten van ons moeten focussen op onze eigen levens en gewoon onze vibratie verhogen. Dit alles is heel interessant. Corey, jij weet dat wellicht niet, maar Cobra heeft een heel krachtig document uitgebracht dat met mij resoneerde en met veel mensen resoneerde, en het heet de Galactische Codex. En het is iets als de wetten van Hanbury of de ethische code of de tien geboden…. het is iets als een statement dat kennelijk is gebruikt in de galaxy en bepaalt de vrije wil van een planeet

Ik ga Cobra dit voor je laten uitsplitsen en dan wil ik graag dat je mij vertelt of je hierover hebt gehoord. Voor velen van ons, voor mij, is het heel echt en het is geweld aan gedaan. En dat is waarom wij beloftes hebben met sommige van deze terrein verliezende buitenaardsen.

Corey: Yeah, ik heb gehoord over deze edicten, dat deze dingen zijn opgezet. Zij zijn iets anders voor elk zonnestelsel, voor elke cultuur, afhankelijk van hoe zij ontwikkelden. De bron ervan is in basis hetzelfde.

Rob: Cobra, kun je jouw Galactische Codex delen? Is dit een galactische codex of is het een ander zonnesysteem voor zover jij weet? (zie de NL versie van de Galactische Codex: https://eventnl.wordpress.com/galactische-codex/)

Cobra: Okay, Ik zou zeggen dat het de spirituele evolutie van de galaxy is die begint bij het galactische centrum. Dus, rondom de centrale zon is het meeste licht en dit is waar de zogenoemde centrale civilisatie zich ontwikkelde. En toen het zich ontwikkelde door de galaxy, creëerde het een netwerk van Licht en assisteerde het in de ontwikkeling van andere rassen door de galaxy, en samen hebben zij ontdekt dat er een zekere innerlijke code is die nergens is geschreven. Het is gewoon zoals dingen zijn, hoe gemeenschappen, de divergente gemeenschappen, kunnen co-creëren en co-existeren.

En de Galactische Codex die op mijn blog is gepubliceerd is gewoon, zou ik zeggen, een interpretatie van deze innerlijke waarheid die is uitgelijnd met de menselijke geest. Dus ik zou zeggen de onderstrepende waarheid is hetzelfde door de galaxy, maar de manier waarop wezens het zien of interpreteren is overeenkomstig hun eigen ontwikkeling en hun eigen begrip van de waarheid. Maar sommige basis regels zijn hetzelfde.

Er is veel gesproken over niet tussenbeide komen alsof het een kosmische wet is. Dat is het niet. Niet tussenbeide komen was gewoon een excuus voor de archons om de planeet Aarde bezet te houden. Wat werkelijk gebeurt is, als een bepaalde entiteit op een bepaalde planeet contact wil creëren, dat dit contact zal worden toegestaan.

En de reden waarom dit contact niet is toegestaan op planeet Aarde is niet door de wet van niet interveniëren, of geen interferentie, maar omdat er iemand was en nog steeds is die dit contact aan het tegenhouden is. En als mensen dat beginnen te begrijpen zullen wij een grote, enorme, planetaire sprong maken naar volledige disclosure. Om te begrijpen waarom volledige disclosure nu nog niet plaats vindt, het is niet omdat er geen wezens daarbuiten zijn die contact met ons zouden willen hebben, maar omdat iemand voorkomt dat er contact is door het in gijzeling nemen van de mensheid.

Dus wanneer deze gijzelingssituatie is opgelost zal volledig contact plaatsvinden. Het is een natuurlijke wet. Het is ons geboorterecht. Wij hebben een recht om te spreken met onze sterrenbroeders en zusters. Wij hebben een recht om met ze uit te wisselen. Dit is ons goddelijk geboorterecht. En dit is waar ik voor vecht.

Rob: Corey, kun jij wat zeggen over wat Cobra hier zei met betrekking tot dat het echt geen vrije wil is dat zij zich niet met ons hier bemoeien…. de reden waarom wij geen contact kunnen hebben en zo? Er is een indicatie dat onze vrije wil hier rond is gegaan. Het is meer een veiligheidsissue en een gijzeling. Kun jij je visies daarop geven?

Corey: In de Super Federation zijn de wetten van vrije wil belangrijk en genoemd, maar de wetten zijn nogal soft en los. Er is altijd een weg omheen. En zij hebben duidelijk wegen rond de wetten van vrije wil gevonden. Nu, het feit dat zij open gevechten hadden in de luchten boven ontwikkelende mensen voor tienduizenden jaren geleden tot zeer recent, tot het punt in de tijd dat zij deze overeenkomsten tekenden na de tijd van Mohammed, dat zegt een hoop. Dat, voor mij, dat is openlijke en directe bemoeienis met de ontwikkeling van een wereld, genetisch, spiritueel, en doorgaande bemoeienis met onze civilisatie op een sociologisch niveau.

Rob: Juist, en een van de artikelen die ik steeds weer heb gepost, en waarvan ik hoop dat het de mensen raakt is “The TerraKor Files – An Overview of the Omegan Situation” waar het spreekt over het syndicaat en aangeeft dat de reden dat deze verdragen waren getekend is dat zowel de confederatie, de alliantie, en sommige van deze syndicaten, duistere, regressieve buitenaardsen, in grote gevechten zijn geweest die aan alle kanten veel verliezen heeft gegeven. En tegen elke prijs wilden zij dit gevecht vermijden. En zouden jullie allebei het ermee eens zijn dat dit is waarom vijandige groepen bases op de maan kunnen delen, en toch min of meer elkaars ruimte respecteren. Ik heb gehoord dat er de hele tijd invallen en pogingen zijn in deze bases.

Corey: Oh, werkelijk? Op de Maan?

Rob: Yeah, de Maan. Er is zowel positieve …. er zijn nazi bases, draco’s, naast de confederatie en Pleiadische en positieve bases. Klopt dat?

Corey: Yeah, er zijn daarboven allerlei ambassades. Een groot deel ervan is gecontroleerd door een negatieve groep, maar met alle overeenkomsten die zijn getekend, vooral op de Maan…. De Maan is zoiets als Antarctica. Het is allemaal opgesplitst en het is een belangrijk diplomatiek gebied, maar, weet je, er wordt gevochten in Antarctica. De enige mensen die hebben aangevallen of iets aan de Maan hebben gedaan zijn wij. Mensen. Deze lagere militaire geheime ruimteprogramma facties hebben allerlei dingen op de Maan gelanceerd. En zij zijn de enigen die openlijk iets vijandigs hebben gedaan. Het is een hele delicate balans daarboven, maar niet een van deze groepen  gaat het risico lopen om de boel daar te verzieken.

Rob: Juist, zij willen het niet laten escaleren in een opgeblazen conflict dat galactische proporties in het zonnestelsel zou kunnen bereiken. Cobra, jouw commentaren op de diplomatieke relaties op de Maan en hoe dit zwakke staakt-het-vuren tot op zekere hoogte plaats vindt tussen deze verschillende groepen.

Cobra: Okay, ik zal eerst een situatie op de oppervlakte van de Aarde beschrijven. Ja, dit was waar, er waren veel verdragen ondertekend omdat als deze verdragen niet zouden worden gerespecteerd er veel dingen zouden gebeuren. Wij zou reptillians hebben die openlijk kinderen eten als ontbijt, en we zouden Pleiadiërs hebben die de slachtoffers van auto-ongelukken redden. En beide zaken tegelijkertijd zouden kunnen leiden tot extreme acties, dus dit was niet verstandig.

En dit is waarom dit ongemakkelijke verdrag is getekend. En deel van dit verdrag beschermt ons, dus deel van dit verdrag was om de Lichtwerkers en Lichtstrijders te beschermen. Maar aan de andere kant van de munt beschermt ditzelfde verdrag de meest zichtbare cabal leden. Dus het werkt naar twee kanten.

En dit ongemakkelijke verdrag is tot op zekere hoogte gerespecteerd door alle wezens, natuurlijk, niet volledig. Er zijn aan beiden kanten dingen gebeurd. Maar dit verdrag zal worden gerespecteerd tot het moment van de Event, wanneer de oppervlakte van de planeet zal zijn bevrijd.

Ik kan bevestigen dat wat Corey heeft beschreven voor de Maan, is tot vrij recent op de Maan gebeurd. Ik kan niet bevestigen wat daar nu gebeurt, maar toch we zijn geweest …. er zijn veel belangengroepen daar geweest met behoorlijk strikte gebieden waar zij zich konden bewegen en zij moeten elkaars grenzen respecteren anders zouden zij wederzijds vast en zeker vernietiging kunnen hebben. En de meeste rassen hebben ontdekt, en de meeste facties hebben ontdekt, dat dit geen veilige optie is. Dus zij neigden ernaar een open gevecht te vermijden, directe open confrontatie, want zij begrepen dat het dan voor hen ook einde verhaal zou zijn.

Rob: Yeah, het is heel verdrietig dat ons zonnestelsel een soort van microkosmos van de Aarde is en hopelijk …. het is jammer dat zij op dit moment zelfs grenzen op de maan hebben. Hopelijk zal dit worden opgelost. Ik ga terug om Corey eerst deze vraag te stellen en dan Cobra. Veel vragen over de maan. Hij draait niet. Corey, wat is jouw verhaal over de geschiedenis van de Maan. Is het kunstmatig? Is het gebracht vanuit een ander gebied. Was het een ruimteschip? Wat is het verhaal van de Maan van jouw perspectief, zijn geschiedenis en zijn gesloten loopbaan?

Corey: Het was een natuurlijke formatie die is uitgehold en tot een gigantische ark gemaakt. Het kan deel hebben uitgemaakt van het oorspronkelijke verdedigingsnetwerk dat was gecreëerd door wat zij noemden het oude bouwers ras (Ancient Builder Race) die operatief was tot het moment dat deze super Aarde opblies. Het bracht dit verdedigingsgrit naar beneden dat rondom ons zonnestelsel zat en ook de zonnesystemen van het lokale sterrencluster beschermde.

Toen deze technologie neer ging, begonnen al deze verschillende rassen – waar wij aan refereren als genetische boeren rassen – binnen te komen en, weet je, te rotzooien met ons, met onze genetica en gewoon deden wat ze wilden. Ok. sorry. Wat was de oorspronkelijke vraag. Ik dwaalde af.

Rob: Het is goed, je beantwoordde het min of meer. Dus voor jou was het een …. is het een natuurlijk gecreëerde planeet of Maan die oorspronkelijk natuurlijk was gecreëerd en die is uitgehold en gebruikt als een ark, mogelijk door de oude bouwers.

Corey: Er is conflicterende informatie erover van de verschillende groepen die naar de informatie hebben gekeken, toen er archeologische expedities waren door de Maan. Afhankelijk van de groep en hun gezichtspunt of religieuze kant zijn ze gekomen met verschillende perspectieven over wat de Maan is.

Rob: Okay, Cobra, ik zou jouw commentaar willen hebben over jouw begrip van de Maan. Komt dat overeen met wat Corey vertelde, of heb je een wat ander perspectief?

2016-06-03 c+c 3 Moonship2

Cobra: De Maan is een natuurlijk object dat een loopbaan heeft dat is gebonden aan de Aarde en dit is een behoorlijk natuurlijke gebeurtenis door de meeste van de zonnestelsels. Het is niet uitgehold, maar het is als een bijenkorf, wat betekent dat er verschillende tunnels zijn uitgegraven onder de oppervlakte van de Maan. Er zijn tunnels uitgebreid door de natuurlijke lava gangen, er zijn ondergrondse steden en de verschillende civilisaties hebben deze gebruikt voor een behoorlijk lange periode van tijd. En ik zou zeggen het is een natuurlijke satelliet. Er is niets kunstmatig aan de Maan maar, ja, het is in het verleden voor vele doeleinden gebruikt.

Rob: Okay. Dank jullie beiden. Dat is mooi. Dit is meer een Corey vraag, maar Cobra kun jij antwoorden. Corey, wij hebben hier eerder over gesproken en dit is van een persoon, maar het zegt niet dat jij niet denkt dat er een positieve galactische federatie is, maar, nogmaals, jouw …. tot dusver in jouw verslagen, je hebt ons gegeven de ICC, de nazi’s infiltrerend, dit soort van vijandigheid wat gaande is met de duistere vloot. Wij weten dat je naar deze super federatie vergaderingen bent geweest.

Je hebt mij persoonlijk verteld in onze privé conversatie, aangezien jij hebt uitgewisseld met enkelen van hen, maar het is wat als gebrek …. dit is alleen een algemene view van sommige mensen die …. ik heb een paar vragen als deze. Dus hier is de vraag. Het lijkt dat Corey zegt dat er veel buitenaardse rassen zijn en federaties met verschillende agenda’s. Maar hij schijnt niet te geloven dat er een Galactische Confederatie is van positieve rassen die werken voor het Licht. Tenminste, het lijkt alsof hij het nooit echt aangeeft, los van de Sphere Being Alliance. Dus de vraag, Corey, geloof jij in de positieve Galactische Confederatie en zijn zij de slechteriken eruit aan het werken. En wat is jouw beeld van hun pogingen. Zijn zij goedwillend?

Corey: Daar, opnieuw, we gooien rond met ‘positief’, ‘negatief’, en al dit soort zaken. Deze Super Federatie is een super federatie. Het is gevormd uit andere federaties, en deze federaties zijn gevormd uit honderdduizenden zonnestelsels, zo niet meer. Dus deze Super Federatie zou heel goed gevormd kunnen zijn uit sommige van deze groepen die deze persoon noemt, maar zij hebben zichzelf niet geïdentificeerd op dezelfde manier als mensen dat op Aarde doen.

Deze groepen, zoals ik heb gesteld, sommige ervan zijn positief vanuit ons gezichtspunt. Zij lijken ons heel graag te willen helpen ook al hebben zij hun eigen agenda, zoals elk wezen zijn eigen agenda heeft. Sommige van hen zouden het echt niet erg vinden als wij worden vervangen door wat zij zien als meer verantwoordelijke zorgende wezens op deze planeet. Dus dit gaat over het hele spectrum tussen de mensen die deel uitmaken van deze super federatie.

Voor het grootste deel, de meeste van hen zijn wat wij zouden noemen, van ons gezichtspunt, positief. Zij willen dat wij vooruitgaan. Zij zijn een deel van dit grote experiment. Wij zijn een deel van dit grote experiment. En zoals zij vooruit willen gaan, willen zij dat wij vooruitgaan. Dus dat is het beste dat ik hierover kan uitleggen.

Rob: Okay, dank je. Ik dacht, duidelijk, we hebben dit Ganymede waar Cobra het over heeft, dat mijn vriend Luis is geweest naar deze kunstmatige maan, en het is trainingsgebied voor gidsen en leraren. En het is een groep die heel erg moederliefde instincten heeft. Het is als een ontstoken voet. Wij zijn een ontstoken voet in de galaxy en zij zijn hier om het te herstellen door het menselijke bewustzijnsveld te gidsen. Dus als ik zeg ‘negatief’ weet ik dat het een oordeel is en goed en slecht en zo, maar ik bedoel ik heb het over de groepen die werken met de regeringen en agenda 21 depopulatie.

Corey: De super federatie, zij zijn een veel hoger niveau. De meeste mensen in de geheime ruimteprogramma zijn zich zelfs niet eens bewust van deze groepen. Zij zijn zich meer bewust van de groepen waar zij mee te maken hebben, zoals deze draco groepen of deze andere groepen die zijn binnengekomen en die niet hevig meedoen in deze super federatie.

Rob: Mijn punt zijnde dat wat ik zie als … als ik het woord ‘negatief’ gebruik probeer ik niet een heel ras te ontkennen van absolutie of verandering op welke manier, maar wanneer een ras de Galactische Codex negeert, dat zijn de groepen waar ik het over heb die negatief zouden zijn en het lijkt erop, weet je, de zienswijze van sommige mensen is dat de verhalen en jezelf…. en ik weet we hebben veel meer zaken waar wij over willen horen. Wij willen details horen, wie je ontmoette, wat voor groep dat was, wat ze zeiden, wat hun opinie is, wat zou jij kunnen vrijgeven over hun positieve plannen. Heb je hier iets op?

Corey: Wel, er is wat informatie die ik heb gekregen en het wordt nu vrij gegeven op Cosmic Disclosure waar wij nog wat meer editing op moeten doen. Ik eindige ermee veel beschrijvingen te geven en veel operationele informatie waarvan mij was gezegd dat ik het kon delen, maar dan konden sommige van deze groepen het niet waarderen. Dus er zijn nog steeds wat zaken die ik uit moet vissen voordat ik informatie deel, vooral in termen van wat heel recent gebeurde tussen Gonzales en mij met een incident waar ik was opgepakt en ondervraagd door een concurrerende factie die veel meer stress en issues heeft veroorzaakt tussen de SSP alliantie en mij. Dus ik moet een beetje voorzichtig zijn om niet een al heel erg schommelende boot te schommelen.

Rob: Cobra, ik zou jouw commentaar willen hebben op dat aspect tussen de positieve en negatieve allianties daar buiten. En communiceren zij echt. Jij gaf aan dat de draco’s niet communiceren. Zij nemen niet deel.

2016-06-03 c+c 4 Ashtar12

Cobra: Eerst moet ik zeggen dat er een Galactische Confederatie is die positief is. Het is heel echt. Zij hebben feitelijk vele malen mijn leven gered, dus zij zijn heel echt, tenminste voor mij. En er zijn veel rassen die horen bij deze confederatie.  En het is, van mijn perspectief, de meest krachtige groep in de galaxy, want zij leven in een realiteit van kosmische liefde. En zij hebben geen enkele, zou ik zeggen, slechte motivatie, enige agenda. Zij zouden simpelweg willen dat iedereen deze ervaring heeft. Zij hebben een natuurlijke tendens om te delen en deze galactische liefde te expanderen en ervaren door de galaxy en om de anomalie te helen die hier bestaat. Dit is hun primaire motivatie.

En als het galactische netwerk van Licht zich uitbreidt door de galaxy, doen meer en meer rassen mee door een proces van integratie bij dit galactische netwerk van Licht. Door dat proces is hun soevereiniteit en integriteit gerespecteerd en zij komen deze alliantie binnen als gelijke deelnemers in het galactische evolutieproces. Rassen die niet willen samenwerken zijn in basis vooral rassen die een agenda hebben, vooral rassen die andere rassen wil domineren, bijvoorbeeld de draco’s.

En er blijven onderhandelingen met draco’s, maar hun onderhandelingsstijl is niet een poging om tot een oplossing te komen. Het is meer voor hen om hun eigen manier af te dwingen. Dus, op een zeker punt, moeten zij worden gedwongen. Zij  moeten in bepaalde situaties worden gezet waar zij anderen niet kunnen schaden, want door andere rassen te schaden doen zij de Galactische Codex geweld aan.

En elk ras dat bepaalde grenzen overschrijdt daar moet mee worden afgerekend. En nu de rassen die over de grenzen binnen het zonnestelsel zijn gestapt, daar wordt mee afgerekend. Het is zo simpel.

Rob: Cobra, met de grote kracht die naar voren zal komen en die deze negatieve krachten zal neutraliseren, wellicht met de technologie van de Blue Sphere Alliance wat in staat lijkt te zijn hen terug te wijzen, wat gaat er gebeuren met deze negatieve rassen. Zullen zij feitelijk worden gearresteerd? Wij hebben aangegeven dat sommigen zullen worden gezonden naar de centrale zon om hun zielen reset te hebben. Zullen sommige door de cracks slippen en doorgaan in andere gebieden van de galaxy? Of is de intentie dat sommige van deze wezens zijn geplaatst in quarantaine status in een andere wereld waar zij dingen uitwerken. Wat gaat daar gebeuren Cobra, met deze wezens. Zullen wij deze situatie over een miljoen jaar weer hebben?

Cobra: Nee. Dit is het finale schoningsproces van de galaxy. Alle individuele bewuste wezens die  horen tot deze rassen zullen bepaalde keuzes krijgen. Als zij willen samenwerken krijgen zij hulp. Er waren veel pogingen, positieve pogingen, om hen ruimte te geven om erover na te denken en te realiseren dat het positieve pad het pad is dat meer zin heeft. Als zij niet willen samenwerken zullen zij door een  herstructureringsproces moeten gaan, want duister heeft een bepaald tijdslot in de geschiedenis van het universum en deze tijd is bijna voorbij. Het is ‘game over’ voor ze. Het heeft geen enkel doel in de evolutie. Het is simpel een anomalie dat moet worden gecorrigeerd.

Rob: Dank je wel. Corey, Cobra heeft een hele positieve blik op de toekomst. Heb jij enige informatie … ik weet dat je te maken hebt met wat …. veel van het geheime ruimteprogramma stuff en het spijt mij voor de aantasting door de groep die opnieuw contact met je opnam, maar kun je mij vertellen, heb jij dit soort vertrouwen dat de Blue Sphere Beings aan jou aangaven dat dit zal worden genezen voor eens en voor altijd en dat het een galactisch wijde schoning en heling is die plaats vindt door de planeet Aarde’s bevrijding.

Corey: Ja, dat is behoorlijk het hele verhaal waarom zij hier zijn. Dat is hun doel, dat is hun missie. Dus ik moet vertrouwen en geloof hebben dat dit de ultieme uitkomst zal zijn.

Rob: Wel mensen, dat was een geweldig interview met Corey en Cobra, deel 2. Ik hoop dat jullie ervan genoten. En zij hebben ingestemd om een ander interview te doen. We laten er wat tijd overheen gaan en wij zullen dit opnieuw doen. Zij zijn beiden heel erg druk . Het was heel moeilijk om ze samen te krijgen, maar we doen het nog een keer.

Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

 
 

Tags: , , ,

Gezamenlijk interview Cobra / Corey Goode – deel 1, 13 mei 2016, door Rob Potter

Van de redactie: in dit interview wordt nog eens benadrukt dat de mens een enorme manifesterende kracht heeft, en wij worden opgeroepen deze kracht ook te gebruiken.
“…. jullie hebben beiden gezegd dat wij een enorme kracht tot manifestatie hebben waarvan de cabal niet wil dat wij dat weten. Zij gebruiken zelfs technieken zoals programmering, scalar plasma golven, hersenspoel beelden, die ons tegen onszelf hebben laten werken.”
Cobra heeft zijn wekelijkse Event meditatie op zondagavond https://eventnl.wordpress.com/2015/12/04/bericht-van-cobra-4-december-2015-wekelijkse-event-meditatie/ (20.00 uur Nederlandse tijd) en Corey heeft een “Full Disclosure Project” opgericht, http://fulldisclosureproject.org. Allemaal middelen om ons te laten samenwerken voor het ultieme doel – de bevrijding van de planeet en de mensheid.

Ons wordt gevraagd om ons nu te gaan focussen op
8 juli 2016
die is uitgeroepen tot de FULL DISCLOSURE DAG
Op deze dag mediteren en focussen wij allemaal op volledige openbaarmaking van alles wat voor ons verborgen is gehouden, op wereldvrede en op planetaire bevrijding.
Verspreid deze oproep, zorg ervoor dat zoveel mogelijk mensen meedoen. Want echt:
MET ONZE GEZAMENLIJKE KRACHT MAKEN WIJ HET VERSCHIL!

Love Signal: door Cobra op zijn blog geplaatst op 19 mei 2016


Hier is het transcript en de audio van het eerste deel van het gezamenlijke Cobra / Corey Goode interview door Rob Potter. Het tweede deel zal worden geplaatst wanneer het klaar is.

2016-05-13 Happy

Hier is de Youtube audio versie:

https://www.youtube.com/watch?v=5isRaDTQ6sg

En hier de SoundCloud player audio versie:

https://soundcloud.com/thepromiserevealed/corey-goode-cobra-interview-w-rob-potter

Link naar Rob Potter’s pagina met het interview is hier:

http://thepromiserevealed.com/may-2016-cobra-corey-goode-intervew-with-rob-potter-part-1/

En hier is het transcript:

Rob – Hallo dames en heren, meisjes en jongens, zusters en broeders, goddelijke belichaming van het AL. Mijn naam is Rob Potter en dit is de Victory of the Light radio show. Ik ben uw gastheer van de Pyramid One. Ik zou Alan van het land van wonderen ‘down under’ willen bedanken die dit mogelijk maakt. Je kunt de button op de website gebruiken als je dit station wilt ondersteunen.

Ik wil dat jullie weten dat ik een Fb pagina heb en Cobra Resistance en blog. Je kunt dat nakijken. Ook mijn website  http://thepromiserevealed.com/.

Ik wil Danell bedanken voor het transcript. Ik bedank Rique Seraphico die normaal gesproken het transcript doet. We zullen hem weer terughebben. Ik dank Chris voor het moduleren van Cobra’s stem. Met 24K mijlen signaalvertraging af en toe maakt het dit een beetje moeilijk.

(Rob – http://thepromiserevealed.com,  Cobra – http://2012portal.blogspot.com, Corey – http://www.spherebeingalliance.com)

Rob –  Corey en Cobra.  Ondanks het feit dat bepaalde aspecten van jullie informatie niet met elkaar overeenkomen, zijn jullie het in het algemeen eens met de grotere issues zoals volledige disclosure, vrijheid voor de mensen, vrijgave van verborgen technologie, een einde aan oorlog en milieuvernietiging?  Corey

Corey –  Yea, ik denk dat dit iets is waar ongeveer iedereen achter staat. Wij hebben allemaal de signalen gezien van al deze onderwerpen, dat het geen complottheorieën zijn, ze zijn echt. Wij hebben de verschillende politieke bewegingen gezien. Iedereen is de leugens zat. Ze zijn er klaar mee.  Cobra

COBRA – Ja, natuurlijk ben ik het daarmee eens, en ik ben mijn hele leven hiermee aan het vechten, en natuurlijk ben ik het eens met iedereen die aan het vechten zou zijn volgens dezelfde lijnen.

Rob – Is er enige reden waarom jullie respectievelijke publiek niet met elkaar zou samenwerken naar volledige disclosure en planetaire bevrijding?  Cobra

COBRA – Ik zie daar geen enkele reden voor.  Corey

Corey – Dat is een van de belangrijkste dingen die wij proberen met het Full Disclosure Project, het krijgen van eenheid in de gemeenschap. Er zijn zo veel verschillende ideologieën waar wij over kunnen debatteren. Het enige waar wij het allemaal over eens zijn is dat wij volledige disclosure willen. Wij willen de waarheid weten. Als wij oogkleppen zetten op alle zaken waar wij het niet met elkaar eens zijn en focussen op waar wij het wel met elkaar eens zijn, kunnen wij heel veel voor elkaar krijgen.

Rob – Mooi. Dat is wat de wereld wil horen. Corey, weet u wat de Event is zoals Cobra het heeft beschreven?   (Nee)     Cobra, zou u hem een korte samenvatting kunnen geven?

COBRA – Ja natuurlijk. De Event is het moment van de compressie doorbraak. De compressie doorbraak is wanneer de Lichtkrachten van boven de oppervlakte van de planeet en die van onder de oppervlakte van de planeet elkaar in het midden ontmoeten en dat is dan op de oppervlakte van de planeet. Ik hoop dat wij het er allemaal mee eens zijn dat er bepaalde facties zijn die het Licht ondersteunen en de bevrijding die bestaat binnen het zonnestelsel ondersteunen.

Er zijn wat facties die het Licht en de bevrijding van de planeet ondersteunen die bestaan onder de oppervlakte. Zij gaan voort naar de oppervlakte van de planeet want de oppervlakte van de planeet is het voornaamste gevechtsgebied, is de belangrijkste focus van deze hele situatie, die niet alleen bestaat op de planeet Aarde. Wanneer deze doorbraak plaatsvindt, is dit wat wij de Event noemen.

De Event is feitelijk vele dingen op hetzelfde moment. Het is wanneer de Lichtkrachten de massa media overnemen en intel vrijgeven over buitenaardse betrokkenheid, over de misdaden van de cabal, over de geavanceerde technologieën, dus VOLLEDIGE disclosure. Dit maakt er deel van uit. Het andere deel ervan is de massa arrestatie van de cabal. En het andere deel is de financiële reset die de oosterse alliantie al gedurende een behoorlijk lange tijd aan het voorbereiden is. En natuurlijk gaan wij geleidelijk naar het eerste contact, wat een feitelijk officieel contact is tussen de Aarde civilisatie en andere positieve buitenaardse rassen die bestaan doorheen de galaxy. En de Event is een triggerpunt die dit proces start.

Dat is het korte overzicht van wat de Event is. En natuurlijk hebben wij de puls van de galactische centrale zon. De galactische centrale zon is een levende entiteit en het regelt de puls van energie overeenkomend met ons globale bewustzijn, en het niveau van dit bewustzijn, en het niveau van de ontwaking. En wanneer wij deze compressie doorbraak hebben is het niveau van ontwaking hoog genoeg voor de mensheid om deze puls van toegenomen energie van het galactische centrum te ontvangen.

2016-05-13 Aelora

Rob – Corey, heb jij enige intel die Cobra’s informatie bevestigt over de Event zoals hij dat specifiek beschreef?

Corey –  Veel van wat hij zei maakt deel uit van de onderhandelingen tussen al deze verschillende allianties, cabal groepen. Dit zijn allemaal zaken die ik heb gehoord tussen de zaken die zijn onderhandeld. Ja, dat is behoorlijk een onderdeel van de realiteit van wat er gaande is en wat is onderhandeld. Veel van deze zaken zijn in een flux over welk percentage sommige groepen naar buiten willen brengen en zo. Als het allemaal is gezegd en gedaan zijn ze niet echt …. zij denken dat zij meer macht hebben over hoe het eruit gaat zien dan dat zij werkelijk hebben.

Rob – Dat is echt goed nieuws voor iedereen. De volgende vraag is voor Cobra. Cobra heeft u al iets gehoord of enige bevestiging gehad van uw bronnen om te bevestigen niet alleen de Blue Avians, maar de Sphere Being Alliance, of de vergaderingen die plaatsvinden zoals Corey ze beschrijft met de Super Federatie van 40, de Anshar Alliance en de verschillende groepen zoals hij ze beschrijft?

COBRA – Dit zijn feitelijk vele vragen in een. Ik kan bevestigen dat mijn bronnen het bestaan van de zogenoemde spheres hebben bevestigd. Zij definiëren het niet op die manier. Zij zeggen dat er vele gigantische objecten zijn in de buitenste regio van het zonnestelsel en ook doorheen het zonnestelsel, die meestal zijn verhuld. Verhuld, niet alleen in het zichtbare deel van het spectrum, maar verhuld op alle ranges van elektromagnetische radiatie, dus zij kunnen niet worden gedetecteerd. Zij zijn ook niet te detecteren door remote viewers. En ja, dit is wat ik kan bevestigen. Ik kan niet alle details bevestigen die Corey heeft vrijgegeven en ik kan niet zijn bijeenkomsten bevestigen met verschillende allianties. Maar ik kan absoluut bevestigen het bestaan van de spheres, niet in details, met algemene informatie kan ik bevestigen.

Rob – Nogmaals dames en heren, wij hebben heren die beiden echte contacten hebben en het lijkt erop dat deze groepen werken binnen hun eigen verschillende parameters. Corey, kun jij jouw opinie geven. Ik weet dat er veel verschillende mensen zijn die veel verschillende types van contact hebben. Is de reden dat sommige van de oprechte mensen met face to face contact werkend voor dezelfde reden, vanuit jouw begrip, dat zij niet op dezelfde lijn zitten. Er zijn duidelijk veel groepen. Wat is jouw opinie hierover?

Corey – Er zijn veel verschillende groepen die werken met enigszins verschillende ultieme agenda’s, die hebben dezelfde generale -neem ik aan- agenda, die werken hun eigen gesegmenteerde operaties uit en zo, weet je, zij zijn niet altijd compleet nadenkend over de operaties van andere groepen. Zij kunnen veel van dezelfde intel hebben uitgewerkt maar zij werken niet vanuit hetzelfde missie statement. Als je begrijpt wat ik bedoel. Als je bedoelt verschillend, deze verschillende wezens, kun je 2 of 3 verschillende wezens ontmoeten die verschillende operationele modes hebben waar zij in zitten en zij hebben verschillende redenen voor het leveren van informatie aan mensen. Je kunt weten dat het van hetzelfde generale operationele doel is.

Rob – Cobra, bent u het daarmee eens of heeft u er enig commentaar op?

COBRA – Ja, ik ben het ermee eens en ik zou zeggen dat elke groep zijn eigen culturele wortels heeft en zijn eigen strategie. Het is niet makkelijk voor die groepen om de situatie te navigeren want er is zoveel complexiteit in de situatie en zij moeten …. elke groep moet zijn eigen politiek vinden en het is niet altijd makkelijk. Elke groep komt van hun eigen perspectief en wanneer deze perspectieven samenkomen is er altijd een periode van elkaar leren kennen, uitlijnen van intel. Dit proces heeft tijd nodig, vooral binnen dit zonnestelsel waar er zoveel verdeling is en zoveel onderdrukking van intel. Dus dit is het proces waarvan ik denk dat het wat tijd nodig heeft.

Corey – Dat is een belangrijk punt dat Cobra maakte. Je moet een verstandhouding ontwikkelen met een Wezen om zijn cultuur te begrijpen, neem ik aan, waar ze vandaan komen, de manier waarop zij communiceren, want al deze verschillende wezens kunnen op een andere manier communiceren net zoals al de verschillende mensen die je tegen komt in je dagelijkse leven.

Rob – Dat is ok. Zoals Italianen op een bepaalde manier spreken en communiceren.

Corey – Niet alleen dat, maar verschillende persoonlijkheidstypes en verschillende zienswijzen. Mensen communiceren verschillend en in ons dagelijkse leven kunnen wij onze normale conversatie misverstaan, dus, weet je, totdat je een persoon kent dan ga je begrijpen wat zij met je proberen te communiceren. Je moet een verstandhouding ontwikkelen met sommige van deze wezens voordat je volledig kunt relateren wat zij aan je communiceren.

Rob – Ok. dank. Ik kies gewoonlijk vragen waar ik herhalingen op krijg. Dit is een nogal interessante. De mensen hebben mij links gezonden van nieuwsreporters van rondom de wereld met deze zelfde fenomenen; iets van enorme ronde ‘sink holes’ die zijn verschenen, nogal stil gehouden. Maar rondom de wereld hebben veel mensen video’s gemaakt, evenals op nieuwsrapportages, bepaalde steden horen bepaalde geluiden. En de vraag is, wat is het trieste geluid van trompetten geregistreerd in landen rondom de wereld. Cobra eerst. Heeft u enige intel over wat deze geluiden zijn. Zij lijken duidelijk echt.

COBRA – OK. Volgens mijn bronnen is wat er plaatsvindt is, ik zou het noemen, infrasound, wat gewoon de drempel is van wat mensen horen. Zij horen zo’n 16 Hz en deze frequentie is schadelijk voor het menselijke bewustzijn en de cabal gebruikt scalar apparaten die infrasound uitzenden. De infrasound reist niet alleen door fysieke ruimte, het reist door de etherische ruimte en het reist vooral door plasma. Bij infrasound scalar golven houden zij het menselijke bewustzijn opgesloten in een bepaalde trillingsstaat, en mensen die goede oren hebben kunnen dit geluid horen. Sommige van de mensen kunnen feitelijk dat geluid voelen binnen hun lichamen als een bepaalde vibratie, bepaalde onderdrukkende vibraties. Het is iets dat feitelijk is gemonitord, gemeten en gedocumenteerd rondom de wereld.

Rob – Om hierop door te gaan, sommige van de geluiden gaan feitelijk zo ver dat zij kunnen worden gehoord in bepaalde gebieden. Het is gedurende een week opgenomen, denk ik, ik weet het niet zeker, ergens in Utah horen zij deze geluiden en het is op het nieuws, dus het is de technologie van de cabal die stukloopt en het breekt nu in het hoorbare spectrum?

COBRA – Feitelijk kunnen veel mensen dat geluid horen. Het is niet zo moeilijk te horen als je weet waar naar te luisteren maar mensen letten er gewoonlijk niet op omdat zij zoveel andere dingen in hun leven hebben waarop zij moeten focussen. Zoals ik heb gezegd, nogmaals, deze geluiden zijn gedocumenteerd, zij zijn gemeten. Het frequentiespectrum is gemeten en gewoonlijk ligt het net onder de drempel van menselijk horen, maar sommige mensen kunnen het horen.

Rob -Ok. Het is opgenomen dus veel mensen kunnen het horen. Kun jij er iets over zeggen Corey?

Corey – Dit is iets waar ik behoorlijk veel vragen over krijg en het hangt af van het feitelijke incident. Dit is een geluid dat volledig hoorbaar is, dat je kunt opnemen. Dan is het een mechanisch geluid. Dit …. als het regionaal is, als het alleen maar gebeurt net rondom een kleine stad, vaak is het lucht aan het uitwisselen met de oppervlakte, met de ondergrondse bases. Wanneer het wordt gehoord in grotere regionen rondom de planeet, de enorme trompet geluid en andere laag frequentie geluiden, is het vergelijkbaar met luchtbevingen. Het is van inkomende, de verhoging van de energetische golven die het zonnestelsel binnenkomen, die uitwisselen met onze bovenste atmosfeer.

Rob – Interessant, dank je wel. Wij hebben de twee verschillende mogelijkheden hierop, het is een vibratie ding evenals een cabal infrastructuur. Beiden zijn het daarover eens. Hier is een andere interessante vraag die ik voor jullie beiden heb. Heeft een van jullie intel over de explosies buiten de kust van Japan. Volgens Benjamin Fulford zijn dit ondergrondse gevechten onder een militaire basis waarvan Ben Fulford zei dat het was om de derde wereldoorlog te voorkomen. Corey heb jij enige intel over die aardbeving in Japan. Was het een kleine schaal nucleaire bom of heb je er enige informatie over?

Corey – Behoorlijk wat van de aardbevingen die wij hebben die liggen tussen de 5.8 en 6.8 zijn getriggerd door verschillende exotische wapens. Deel van deze intel in updates die wij vrijgeven, het zal zijn vandaag of morgen, zal David Wilcock op zijn website http://www.divinecosmos.com/ voor mij plaatsen.

Het heeft te maken met sommige verschrikkelijke gevechten die er waren in ondergrondse bases en grotten, vooral daar beneden in Zuid Amerika en onder de oceaan rondom Antarctica. Er is heel veel activiteit gaande ondergronds, en veel verschillende exotische wapens inclusief 5e generatie nucleaire bommen zijn gebruikt, al deze verschillende exotische scalar wapens, en het is nu behoorlijk hectisch. Ja, er is veel gaande.

Rob – Met dat gezegd, kun je ons iets meer vertellen. Is dit tussen verschillende buitenaardse groepen of is dit tussen bepaalde aspecten van positieve militairen of negatieve militairen vanuit jouw begrip, of alle drie?

Corey – Al het genoemde, en een van de laatste stukjes intel recent van Gonzales. Ik hoor al gedurende weken enorme rapporten van verschillende types bolvormige soorten van ufo’s boven Australië. Sommigen zouden zeggen dat zij van metaal zijn. Sommigen rapporteren dat zij portalen rondom ze hadden. Sommigen zeggen dat zij van Russische origine waren en dan waren er rapporten over deze hele grote pompoenzaad-vormige kruisers die draco zijn. Het is in Australië, Antarctica. En dan hadden sommige ervan feitelijk de Aarde’s atmosfeer verlaten voordat al deze onbekende duistere chevron schepen verschenen en ze begonnen aan te vallen, en met de laatste bijeenkomst die stelde dat het is iets als een Aarde alliantie groep die deze technologie heeft gerealiseerd maar zij claimen niet de verantwoordelijkheid van het te gebruiken.

Rob – OK, dus jij zegt dat draco’s probeerden Antarctica te verlaten in pompoenzaad-vormige schepen, en er zijn chevron schepen waarvan wordt gezegd dat het aarde alliantie schepen zijn, dat zij degenen waren die ze terug duwden, niet de hoofd confederatie, klopt dat?

Corey – Klopt, en gedurende maanden zijn wij deze cabal/nazi groepen aan het observeren die naar Brazilië en Argentinië gaan en zij zijn in de ondergrondse bunkers gegaan als mieren in de grond, en zij hebben veel van hun bezittingen en mensen daar naar Antarctica geschoven. Dus deze mensen, wij geloven dat zij op deze kruisers zijn, proberen van de planeet af te komen voordat er iets gebeurt. De zaken lijken een crescendo te krijgen, vooral in de Aarde alliantie met de Aarde onderhandelingen en wat er gaande is op de achtergrond.

Rob – Dank je. Cobra, we gingen nogal over op andere informatie maar kunt u de Japan informatie bevestigen zoals Corey het vertelt, dat het klopt, en deze andere dingen of delen van zijn intel. Kunt u daar alstublieft iets op zeggen?

COBRA – OK.  Wat ik van mijn bronnen heb gekregen is ja, er zijn gevechten in, zou ik zeggen, ondiepe ondergrondse bases in Japan. Er zijn meestal conventionele wapens gebruikt die sommige van de aardbevingen triggerden. Maar niet alle aardbevingen zijn hierdoor getriggerd. Er is ook een toegenomen activiteit van de tektonische platen die reageert op de toegenomen activiteit van de galactische centrale zon.

Het andere ding dat ik kan bevestigen is dat er veel beweging is van de cabal groepen. Zij willen via 2 routes naar Antarctica ontsnappen. De ene zal gaan van Texas naar Mexico, dan naar Zuid-Amerika, vooral Brazilië en Argentinië, en dan richting Antarctica. De andere gaat naar Nieuw Zeeland en Tasmanië richting Antarctica. Zij willen ontsnappen omdat zij denken dat zij daar niet zullen worden gevonden. Feitelijk probeerden sommigen van hen van de planeet te ontsnappen en volgens een bron, de groep die Corey de duistere vloot noemt, de nazi uitbreek factie van een lange tijd geleden, probeerde contact op te nemen met de nazi factie in Antarctica en een brug te creëren die wat van het personeel zou vervoeren van Antarctica naar de buitenrand van het zonnestelsel naar de Kuipergordel. En deze intel is niet bevestigd dus ik kan dit niet 100% garanderen, maar het is wat ik heb gehoord van een van de bronnen.

Rob – OK. Dank u. Heeft iemand van jullie gehoord dat er een oude Pleiadische civilisatie was in Zuid-Amerika, dat was in een regenwoud situatie, die als gevolg van aardeverschuivingen niet langer bestaat. Maar een lange tijd geleden was er een hele diep ondergrondse, en bestaat nu nog steeds, technologie die de planeet stabiliseert. Heeft een van jullie gehoord over deze diep ondergrondse Antarctica technologie basis van de Pleiadianen?

Corey – Niet van de Pleiadiërs die je noemde maar …. ja, ik heb in detail gesproken over veel van dit oude type technologie dat is geplaatst in verschillende delen van de Aarde, ondergronds, inclusief Antarctica en sommige ervan zijn verwijderd en het heeft problemen veroorzaakt met onze tektonische platen en weer en andere dingen, en zij hadden deze technologie verhandeld en weggegeven en het heeft onbalans veroorzaakt.

Rob – Ik wil graag duidelijkheid van Corey, weet jij wie oorspronkelijk deze technologie daar heeft gezet?

Corey – Het is onbekend. Het is heel oud. Als ik keek naar de voetnoten van het rapport waren er zo’n 3 verschillende bevolkingen die het daar hadden kunnen zetten.

Rob – Dank u. Cobra, heeft u enige informatie?

COBRA – Feitelijk moeten wij een beetje terug gaan in de geschiedenis van Atlantis. Atlantis op planeet Aarde was behoorlijk een globale civilisatie die was gezaaid of bemoedigd door verschillende golven, golven van verschillende kosmische rassen. Er was een Pleiadische golf die Atlantis naar zijn top heeft gebracht zo’n 200.000 jaar geleden, en er was kolonisatie van het Sirius sterrenstelsel dat de top van de Atlantische civilisatie zo’n 75.000 jaar geleden creëerde. En elk van deze rassen heeft veel technologie gebracht en veel spiritueel begrip naar Atlantis, en elk van deze rassen die ik noemde heeft zijn eigen netwerk van oppervlaktesteden gecreëerd, van ondergrondse steden, van tunnelnetwerken, van ondergrondse piramides, van kristallen, van stabiliserende technologie voor de tektonische platen. Maar helaas was er een andere factie die van Orion kwam die deze netwerken van Atlantis infiltreerde, en misbruikte de technologie, en misbruik van deze technologie was feitelijk verantwoordelijk voor de ondergang van Atlantis, voor het laatste zinken van Atlantis dat zo’n 11.500 jaar geleden gebeurde. Veel van deze oude technologie is nog steeds verspreid. Iets ervan is onder water gegaan op de bodem van de oceaan. Iets ervan is een beetje ondergronds. Iets ervan is doelbewust vernietigd of onderdrukt. Maar veel van deze machines en technologieën en kristallen bestaan nog steeds, en sommige van de ondergrondse facties hebben deze oude overblijfselen ontdekt en veel hiervan zal in de mainstream media komen op het moment van de Event.

2016-05-13 Atlantis3

Corey – Dat is veel nieuwere technologie, dat is niet de oudste technologie in stenen, ondergronds.

Rob – Dus er is veel meer oude technologie, ik heb dat ook gehoord.

Corey – Ja, honderden miljoenen jaren oud.

Rob – Dank hiervoor. Ja, laten wij kijken, die is een wat andere vraag die opkomt. Simon Parkes heeft aangegeven dat hij heeft gehoord dat dit een gevecht was. Dit is een beetje dichter bij huis en wij weten het niet zeker want de mensen die het filmden. Er waren verschillende groepen. Het was area 51, er was een enorme hoeveelheid rook en het zag er niet uit als een bosbrand, het kwam een beetje van één bron. Heeft een van jullie intel over die gigantische rookwolk die was gerapporteerd op area 51. Was deze ondergrondse basis betrokken bij een van de gevechten of was dit een bosbrand, heeft een van jullie intel?

Corey – Er was een groot probleem om nucleair materiaal van hun testen kwijt te raken en zij hebben nucleair materiaal verbrand en het is verschillende keren van hen weg geraakt daar. Dit is iets dat eerder is gebeurd.

COBRA – Volgens mijn bronnen was het gewoon een bosbrand.

Corey – Yea.  Zij hebben wat verbrand en wat dingen vrijgelaten die ze niet onder controle hadden en het hele gebied heeft vlam gevat. Het is meerdere keren gebeurd. Zij eindigen ermee de radiatiedetectoren uit te schakelen in het gebied waar de wind het naar toe draagt. Dit is iets wat verschillende keren is gebeurd.

Rob – Interessant, beiden kunnen hier gelijk hebben. Cobra zegt bosbrand. Corey

Corey – Het was een bosbrand. Het was een bosbrand. Het veranderde in een enorme bosbrand.

Rob – Veroorzaakt door verbranding, dat is gewoon gekkenwerk. Die lui daar zijn echt gek. Dank u hiervoor. Dus wij hebben hier de vraag aan beiden van jullie en ik neem aan Corey, aangezien jij wat nieuw bent voor de Event informatie, het algemene thema van wat jij hebt gehoord van jouw verschillende bronnen …. intentie in de bevrijding. De vraag is, als de globale situatie verbetert op de planeet, zelfs als het langzaam lijkt, hebben wij werkelijk een Event nodig of een keerpunt moment om verder te gaan met de situatie te verbeteren zoals wat al is gebeurd de afgelopen jaren. Zou het gewoon een langzaam moment kunnen zijn of geloven jullie beiden, zoals ik geloof, dat het een Aha moment nodig heeft, een openbaring en onthulling door mainstream media met een grote focus op de wereld om de Event te creëren?

Corey – Yeah.  Het zal absoluut een katalyserend moment nodig hebben voor iedereen om wakker te worden geschud. Als wij te langzaam gaan verwacht dan dat iedereen druppelt in deze nieuwe realiteit van begrip over al deze onderdrukte technologieën, en ook al dat andere waar Cobra en ik over praten. We zouden millennia moeten wachten. Dus er zullen buiten bronnen zijn die alles doen wat zij kunnen, maar wij moeten een rol spelen in dit scenario. Iedereen van ons. Niet één persoon is te klein om deel te nemen en een verschil te maken en wij allemaal …. zij wachten om op te staan en ons deel hierin op te nemen. Niemand van ons kan zeggen dat wij ‘skin in the game’. Dus als elk van ons bijdraagt en onze verschillen terzijde zet en begint te werken aan volledige disclosure om de informatie naar buiten te krijgen naar het algemene publiek, dan zal het 100e aap effect optreden. Als meer en meer van hen deze informatie leren, weet je, wordt het meer acceptabel en de mensen gaan de vragen stellen die wij willen dat zij stellen. Wanneer dat katalyserende moment optreedt dan zullen zij niet in zo’n shock terecht komen zoals dat eerder het geval zou zijn geweest.

Rob – Heel goed. Cobra, wij weten … u voelt duidelijk dat er een openbaring moment zal zijn dat u de Event noemt. Wilt u alstublieft er iets over zeggen?

COBRA – Ja natuurlijk, Ik zal gewoon een voorbeeld geven. Het is een proces genoemd fase transitie. Fase transitie is een proces in de fysica dat ook in de gemeenschap gebeurt. Dus wanneer jij een bepaalde hoeveelheid energie stopt in een gemeenschap zal het zich beginnen te gedragen als water dat kookt. Dus wat wij nu ervaren is dit kokende water, het is al deze verschillen van mening in de mensengemeenschap, al deze vragen, het zoeken. Al deze rusteloosheid in de mensengemeenschap is een reflectie van deze kosmische verandering. Wanneer een bepaalde hoeveelheid energie in dat systeem is gebracht begint het water te koken. Het begint te veranderen in stoom en dit is wat gebeurt met de mensengemeenschap. Het gaat door een fase transitie. Het moment van de fase transitie is de Event. Het is een plotselinge verandering die van te voren een beetje kan worden gevoeld. Het kan worden verwacht maar wanneer het gebeurt is het een plotselinge transitie. Het is een kwantum sprong. En dit is de manier waarop transities gebeuren in de natuur. Zij gebeuren niet geleidelijk. Fase transities gebeuren plotseling en dit is wat er zal gebeuren, want wij hebben eenvoudigweg geen tijd. Wij hebben geen millennia om te wachten. Wij zijn feitelijk aan het reageren op kosmische krachten die deze transitie triggeren. Zij gidsen ons door deze transitie dus het kan zo snel als mogelijk is plaatsvinden, zo harmonieus als mogelijk.  Het menselijke ras is bekend om het deelnemen in deze transitie maar het is een globaal kosmische gebeurtenis en natuurlijk speelt elk van ons een rol in deze gebeurtenis.

Rob – Dank u. En ik zou willen toevoegen dat degenen onder jullie die bekend zijn met, je kunt kijken naar de cymatic shift, je kunt een plaat van metaal zien die is getrild naar geluid en je kunt zien dat het zand in een ‘chop mode’ is en dan beweegt het wanneer een bepaalde frequentie is bereikt. Het zand beweegt in een specifiek patroon en wij zijn heel kort door deze chaos positie aan het gaan om een nieuw patroon in te stellen.

Corey, zijn er specifieke plannen waar je van weet van de Sphere Being alliance specifiek, om openlijk bondgenoten te worden met de Aarde oppervlaktebevolking ergens in de toekomst?

Corey – Nee, niet dat ik weet. Wat met mij is gecommuniceerd is dat zij op de achtergrond zullen blijven. Als de buitenste barrière en deze verschillende bollen langzaam wegvagen of overgaan als de kosmische energie binnenkomt, dan zullen zij hier niet langer nodig zijn en wij hebben ze niet nodig. Wij zullen zelf in een andere staat zijn.

Rob – Dus het lijkt erop dat wij enkelen van hen nooit zullen ontmoeten. Cobra, u sprak over de Resistance Movement (RM) en wij weten dat zij zeker betrokken zijn bij de oppervlakte van de planeet. Ik persoonlijk voel dat er vele andere wezens zijn die hier op de planeet zijn die hier een lange tijd zijn geweest. Sommigen komen en sommigen gaan en sommigen zijn al voor een mensenleeftijd Aardeleden. Kunt u wat zeggen over de plannen voor de, u heeft dit eerder genoemd, dus van uw groep hebben zij plannen om te communiceren met de oppervlaktebevolking. Kunt u met onze luisteraars delen wat deze plannen zijn. Velen willen inschrijven, maar zo zal het niet gaan. Kunt u spreken over dat contact dat zal plaatsvinden in de toekomst Cobra?

COBRA – Ja het is nu niet safe voor dat contact om plaats te vinden, maar na de Event zal het contact er zijn. de RM zal fysiek contact leggen met mensen die, zou ik zeggen. het meest wakker zijn en bewuste individuen. Dit zal de eerste interactie zijn die zal plaatsvinden, en gebaseerd op hoe dit gaat zullen zij geleidelijk beginnen zichzelf bloot te geven aan de oppervlakte bevolking. Zij zijn niet de belangrijkste groep om uit te wisselen met de oppervlaktebevolking. De belangrijkste groep zal zijn de Pleiadiërs, later de Siriërs en de Arcturianen, en ik zou zeggen de andere positieve galactische rassen van onze galactische buurtschap. De RM’s rol is om tactisch de Event te ondersteunen, om zeker te stellen dat de infrastructuur draait en dat wij elektriciteit hebben, internet, de voedseldistributieketen. Zij zullen militairen in hun operaties steunen. Zij zullen de media steunen die intel vrijgeeft. Er zal niet zo veel face to face interactie zijn met de oppervlaktebevolking, tenminste niet in het begin. Op een zeker moment na de Event zullen zij rondleidingen hebben voor bepaalde oppervlaktemensen, een rondleiding naar hun ondergrondse verblijven. Zij zullen een deel hiervan laten zien aan de oppervlaktebevolking. En voor degenen die zouden willen aansluiten en willen worden geïntegreerd zal het mogelijk zijn als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Rob – Corey,  heb jij enig commentaar op Cobra’s vragen, antwoorden, bedoel ik?

Corey – Het gaat deel uitmaken van de intel die wij vrijgeven. Kaaree, van de Anshar, heeft gevraagd, nadat zij de bijeenkomst had daarbuiten in de Kuipergordel, zij heeft gevraagd om een bijeenkomst met de Super Federation, en het doel van deze bijeenkomst was … al die groepen die hier zijn, die niet zo lang na de tijd van Mohammed dit akkoord of deze overeenkomst hebben getekend over open contact of openlijk verschijnen met de mensheid. Dat was om ons de gelegenheid te geven om onszelf te ontwikkelen, en zij stemden ermee in om dingen vanuit de achtergrond te doen, weet je, en contact met mensen wat in het geheim. Ik ken niet alle details van dit akkoord maar het is nogal bindend, en het kwam na wat behoorlijk grote schermutselingen die zij hadden. Dit is iets dat zij willen herzien, en wat amendementen maken, want sommige van deze binnenaarde groepen willen beginnen met meer verschijningen op de oppervlakte, en dit is een bijeenkomst die is toegestaan en het zal vrij snel gaan plaatsvinden.

Rob – Cobra, heeft u enig commentaar op Corey’s intel hier?

COBRA – Ja, er zijn overeenkomsten gemaakt maar het doel van deze overeenkomsten was …. De echte reden waarom met de oppervlaktebevolking geen contact werd opgenomen is omdat de duisteren de oppervlaktebevolking hebben gecontroleerd en geïsoleerd. Er waren veel positieve groepen die wilden en zouden contact op willen nemen met de oppervlaktebevolking maar zij konden dat niet omdat het gewoonweg te gevaarlijk was want de cabal zou terug slaan. Er waren wat momenten wanneer contact was opgenomen met de oppervlaktebevolking, en er waren consequenties.

Corey – De draco’s en andere negatieve groepen hebben dit akkoord ook getekend. Dit zal een van de moeilijkste delen zijn. Deze volgende bijeenkomst zal niet alleen vertegenwoordigers hebben van de Super Federation maar het zal ook vertegenwoordigers hebben van sommige van de negatieve groepen, wat het soort bijeenkomst zal worden die niet heeft plaatsgevonden sinds de akkoorden waren gemaakt en getekend.

COBRA – Ja, maar de draco’s onderhandelden nooit. Zij willen het gewoon op hun manier hebben.

Corey – Ja, ik heb ze best wel wat zien onderhandelen, maar zij onderhandelen “out of the side of their mouth” (red: met alle winden meewaaien).

Rob – Dus dit is een vraag voor Corey en dit is iets waar ik vragen over had. Je noemde de Anshar Alliance alsof zij het enige Agartha netwerk zijn en zij lijken te zijn… zijn negatief geweest en jij hebt in een van je latere, maar niet je laatste, post aangegeven dat zij waren meegenomen naar de Kuipergordel en uitgefoeterd door de “triangle head” (red: een wezen met een driehoekig hoofd) en je hebt aangegeven dat vier van hen ermee hebben ingestemd dat zij, dat hun terechtwijzing verdiend was, en zij hebben ermee ingestemd om in een meer positieve relatie met de mensheid te gaan, en dat 3 van hen terug traden. Je hebt mij verteld dat de Omegans een van hen waren. Zijn zij de enige …

Corey – Wij moeten dit rechtzetten. Je blijft de negatieve stempel erop zetten waar het niet hoort. Het is een wijze van bekijken.   (OK)    Deze groepen zijn niet negatief. Zij zijn in een vijandig land en proberen te overleven, maar tegelijkertijd leveren zij positieve informatie aan de mensen ofschoon op een misleidende manier. Van hun gezichtspunt moet je begrijpen dat zij proberen zichzelf te beschermen tegen mensen van de oppervlakte die de mogelijkheid hebben om ze aan te vallen en ze te doden. Dus zij leven in een hele …. De dingen zijn niet zo simpel als veel mensen zouden willen zeggen in de ufologie gemeenschap. Het is een heel wild paradigma dat zij leven daar waar al deze groepen leven. Zij hebben ook een hele vreemde politieke omgeving waarin zij proberen te overleven – vooral degenen die hier hun ambassades hebben of al hun tijd besteden in het zonnestelsel. Want zoals Cobra zei, dit zonnestelsel is een heel gevaarlijke plek.   (Juist)    Niet alleen zijn deze duistere entiteiten heel gevaarlijk, maar wij als de mensen in de staat waar wij in zitten zijn ook gevaarlijk.

Rob – Ik begrijp dat. We hebben een strijdlustige en een gewelddadige natuur. Ik spreek vooral over de Omegans. De ‘chemtrail’ vliegtuigen hebben feitelijk het Omega symbool erop dus ik zie ze als vijandig. Je kunt overwegen ….

Corey – Dat zou wellicht geen relatie met hen hebben. Alleen omdat er groepen daar waren die een swastika hadden wil dat niet zeggen dat zij rechtstreeks gerelateerd zijn aan de nazi’s of de nazi ideologie. Dus symbolen kunnen worden genomen en een ander doel krijgen. Weet je, je kunt niet gewoon een symbool zien en onmiddellijk conclusies trekken zonder achtergrondinformatie.

Rob – Daar ben ik het mee eens. Cobra, wat is uw visie op deze situatie? Kunt u het ondergrondse landschap beschrijven. Weet u iets. Zou u de binnenaarde alliantie zien als het was vijandig, of kunt u de verschillende ondergrondse Agartha netwerkgroepen voor ons uittekenen, vanuit uw positie?

COBRA – De situatie ondergronds is heel dynamisch en verandert constant, maar ik zou zeggen … ik sta in contact met bepaalde facties, niet met alle facties, en kennelijk zijn er meer verschillende facties daar beneden dan wij allemaal weten. Maar de RM bijvoorbeeld heeft nooit geclaimd dat zij Pleiadiërs zijn of zichzelf aan enig deel van de oppervlaktebevolking gepresenteerd als zijnde goden die moeten worden aanbeden, noch heeft enige andere factie die ik ken in deze vorm van het globale Agartha netwerk of de Oosterse Agartha facties. Op dit moment is er een proces van unificatie die plaatsvindt. Er is veel contact, veel onderhandeling tussen verschillende facties en veel achterdocht. Deel van deze achterdocht komt van manipulatie door de chimera groep van een van de facties tegen de andere, en van samenwerking tussen de chimera groep en de verschillende ondergrondse draco facties komend van de 1930 -1940 en de nazi groepen op de oppervlakte. Dus er is in die tijd veel wantrouwen gecreëerd en er moet veel healing plaatsvinden. Ik zou willen zeggen dat vooral de oosterse Agartha facties een gelijk perspectief hebben als de oosterse filosofieën van de oppervlaktebevolking op het leven zouden hebben gehad. En dit is behoorlijk wat anders dan wat de westerse mensen hebben. Het westerse idee van leven. Dus wat er gaande is op de oppervlakte is feitelijk een reflectie van wat er gaande is onder de grond. Er is communicatie gevestigd tussen deze verschillende groepen en de healing is gaande. Maar, nogmaals, dit heeft tijd nodig. Dit is langzaam want zij hebben millennia tot millennia van geschiedenis die moet worden opgelost, omgezet, en genezen. Dus, maar ik kan zeggen van mijn perspectief, ik heb nooit gehoord van een groep die behoort tot een sub-oppervlakte factie die claimt hetzij Pleiadisch te zijn of reddende goden of wat dan ook.

Rob – OK. Mannen, ik heb een vraag want ik woon in Mt. Shasta. Het ligt mij na aan het hart. Het is altijd gezien als een bastion van de Lichtkrachten van Lemurië. Als eerste zou ik Corey willen vragen. Deze groep maakt geen deel uit van de Anchara alliantie, niet? Heb jij enige informatie over de Agartha civilisatie onder Mt. Shasta?

Corey – Ik heb wat informatie ontvangen over de groepen die nu niet alleen onder Mt. Shasta zijn, maar door de regio helemaal tot in Oregon en Washington. En zij zijn zeker een hele positieve groep en zij maken ook deel uit van een netwerk maar ik sta niet in contact met ze.

Rob – Dank u. Cobra, kunt u commentaar geven op de Mt. Shasta groep. Mijn Zuid-Amerikaanse contactpersoon Louis en verschillende anderen hebben aangegeven dat daar een sterk netwerk is dat gaat van Mt. Shasta helemaal naar het centrale, door het centrale en Zuid-Amerika, van een hele positieve natuur. Kunt u vanuit uw kennis iets zeggen Cobra?

COBRA – De groep onder Mt. Shasta en binnen Mt. Shasta is deel van het, ik zou zeggen, globale Agartha netwerk die zijn oorsprong heeft uit de tijd van Atlantis, toen een deel van de Lichtkrachten ondergronds moest gaan door de archon invasie 25.000 jaar geleden. En 25.000 jaar geleden hebben zij een netwerk gecreëerd van ondergrondse steden en ondergrondse tunnels. Een van deze tunnels gaat door Alaska, door Washington staat. door noord Californië met Mt. Shasta, door zuid Californië, Mexico, centraal Amerika en naar Zuid-Amerika. En daar is een andere hoofdtunnel die gaat door Peru ondergronds door de Cariben door de Atlantische oceaan, door Marokko, door Egypte en dan verder naar Tibet. Dit maakt allemaal deel uit van hetzelfde netwerk en er was een hele, en er is nog steeds een hele positieve gemeenschap van Licht die ik zou noemen het globale Agartha netwerk en Mt. Shasta stad is deel van deze gemeenschap. De oppervlaktebevolking heeft via bepaalde kanalen intel gekregen over deze groep. Bepaalde mensen die woonden in Mt. Shasta hadden ontmoetingen. Ik zou zeggen zo’n 80% van die intel is correct. Ik zou niet zeggen dat zij oude Lemuriërs zijn. Ik zou zeggen dat zij overblijfselen zijn van het oude positieve Atlantis.

Rob – Atlantis had een wetenschapsstation hier op Maui. Het punt is dat zij positief zijn. Cobra, heeft u iets gehoord over de Anshar alliantie groep ondergronds, vooral degene waar Corey het over heeft. Hij heeft aangegeven …. ik weet niet of u zijn rapport zag. Een is met de vrouw met de naam Kaaree, de Omegans en wat anderen. Heeft u gehoord over met name deze Anshar alliantie, bent u bekend met deze groep van zeven?

Corey – De Anshar alliantie zijn er maar drie.   (O, drie)    Degenen die het Saturnus symbool dragen.

Rob – Het Saturnus symbool. Heeft u over deze groep gehoord Cobra?

COBRA – Ik heb Corey’s rapport gelezen. Ik heb niet over deze geroep gehoord van enige van mijn bronnen, maar ik weet dat Sheldon Nidle het bestand van Anchara heeft genoemd in 1995.

Rob – Ok.  Dank u. Cobra, kunt u praten over uw kennis van de ‘halls of Amenti’ en de Akashic records zoals Corey ze heeft beschreven als een soort van aardegebaseerde bibliotheek op de buitenkant, en dan neem ik aan de hoofd records. Corey, kunt u mij corrigeren hierop, was achter de, was dit kristal dat zij probeerden te groeien. Klopt dit Corey?

Corey – Ja, en dat is een levende technologie die veel records in zich heeft en deze technologie kan de Akashic records aanboren. Ik weet niet precies waar je aan refereert, maar ik heb eraan gerefereerd op een paar verschillende manieren. Het is absoluut een belangrijke historische database die heel belangrijk voor ze is.

Rob – Alleen voor jouw opheldering Corey, Akashic records is het minerale koninkrijk dat alle informatie opslaat over wat ooit heeft plaatsgevonden op de planeet. Het is een soort van levende herinnering die kan worden bijgewerkt …

Corey – Ik heb gehoord het ook was … dat heeft alles … alles wat ooit gebeurde in de kosmos.

Rob – Ja, ja, ik zou zeggen dat … Cobra kunt u spreken over de Akashic records en de ‘halls of Amenti’? Iets als wat Corey heeft gezegd over deze groep.

COBRA – OK, de Akashic records zijn een natuurlijke imprint van elke gebeurtenis in de etherische matrix, in de etherische structuur, substructuur of realiteit zelf. Met juiste technologie kun je altijd lezen wat er is opgeslagen. Deze informatie imprint. Dus Lichtkrachten van de geavanceerde rassen, hebben technologie om deze records rechtstreeks van de etherische substantie te lezen. Kristallen, fysieke kristallen, kunnen deze informatie behoorlijk effectief opslaan. Ik zou zeggen, fysieke kristallen zijn meer en meer geavanceerde versies van onze huidige harde schijf van de computer. Zij kunnen meer informatie opslaan, meer dimensionaal en effectiever. In basis kunnen de Akashic records met bepaalde technologie rechtstreeks worden benaderd vanuit de etherische laag, en voor meer betrokken wezens, zij kunnen de Akashic records rechtstreeks met hun bewustzijn benaderen.

Rob – Dank u. Kunt u wat zeggen over de ‘halls of Amenti’. Daar is over gesproken in de smaragden tabletten, gevonden in de tempel van de maan in Centraal Amerika, en zij hebben het over een persoon van Egypte met de naam Thoth. De ‘halls of Amenti’ waren min of meer aangegeven als zijnde onder Egypte. Cobra, kunt u iets zeggen over de ‘halls of Amenti’ en zijn er wellicht meerdere waar Corey het over had?

COBRA – Ok. Elke stad van Licht had zijn eigen records en vooral in Egypte waren er kristallen, kristallen records van het verleden, onder de Sfinx. En de RM heeft toegang gekregen tot deze kristallen in 1999, voordat de cabal ze kon krijgen.

Corey – Ik hoorde dat ze waren verplaatst.

Rob – Cobra en Corey, jullie hebben beiden gezegd dat wij een enorme kracht tot manifestatie hebben waarvan de cabal niet wil dat wij dat weten. Zij gebruiken zelfs technieken zoals programmering, scalar plasma golven, hersenspoel beelden, die ons tegen onszelf hebben laten werken. Als onze groepsfocus en het collectieve bewustzijn de meest beïnvloedende factor is om de bevrijding te bespoedigen, zouden wij dan niet als een groep de gehele Lichtwerkergemeenschap proberen te bemoedigen om samen te komen en te mediteren en te bidden voor een gezamenlijk doel. Bent u het daar beiden mee eens?

Corey – Absoluut, Dat is een van de dingen waarover is gesproken in onze Full disclosure projectgroep. 8 Juli is de disclosure dag en wij hebben geprobeerd een ad campagne te lanceren en allerlei andere dingen om disclosure te promoten, dus ja, dat is een goede tijd om andere dingen te doen.

Rob – Cobra, bent u het ermee eens?

COBRA – Ja natuurlijk. Ik ben het ermee eens dat massa meditatie de ene meest beïnvloedende factor is waarmee de oppervlaktebevolking kan bijdragen aan de doorbraak. De 8e juli is disclosure dag en is een gelegenheid om diverse groepen bijeen te brengen met een gezamenlijk doel en om onze attentie te focussen op dat specifieke punt in ruimte en tijd om dichter bij de doorbraak te komen.

Rob – OK dames en heren, velen van u hebben om dit soort eenheid gevraagd. Cobra heeft al een wekelijkse meditatie. Ik heb eerder met deze heren gesproken en de suggestie die ik had was … laten wij een unanieme wereldwijde meditatie maken als een gezamenlijk doel voor volledige disclosure en planetaire vrede. Dus u heeft het hier gehoord. Beide heren zullen niet de enigen zijn. Maar zij lenen hun ondersteuning om samen te vallen met Corey’s Full Disclosure Project, wat hetzelfde is als Cobra’s. Het gaat niet om de naam, het gaat over planetaire bevrijding. Dus jullie, Lichtwerkers daar, die banners en informatie creëren en video’s en media, wij zouden graag willen dat jullie …. 8 juli volledige disclosure dag, planetaire wereldvrede. Dit is de hoofdtoon om de mensen het bewustzijn te brengen op elke manier die je kunt, door video’s om te helpen dit te ondersteunen zodat de wereld, tenminste de social media groepen die ons volgen, kunnen groeien tot helder bewustzijn over wat volledige disclosure is in de mainstream media. Om onszelf te voegen in de conversatie en bij de mensen het bewustzijn te krijgen over wat er gaande is. Dus dat gaan we doen. Nu, mensen, is het aan jullie. Je kunt focussen via PFC. Zij zijn dit aan het oppikken en ik weet zeker dat Corey’s Full Disclosure Project hier al aan werkt , maar wij voegen wereld meditatie- en vredesdag toe. Dat gaan we doen.

COBRA – Ik zou voorstellen dat andere groepen die volgen of proberen te assisteren in het bevrijdingsproces dit ook ondersteunen. Als David Wilcock dit zou kunnen ondersteunen, andere mensen kunnen het ondersteunen. Wij moeten allemaal meer van dit soort ondersteuning zien en manifesteren. Het maakt niet uit of het mijn meditatie is of iemand anders meditatie. Wat uitmaakt is focus en gezamenlijk doel op een zeker moment in ruimte en tijd. Dit is wat resultaten brengt.

Rob – Dank u, dat is precies wat wij gaan ….

Corey – Focus op de eenheid. Het gaat om ons allemaal samenwerkend, en andere programma’s promoten zoals deze, en je weet, als we het gezamenlijk aanpakken gaan wij het verschil maken.

Rob – Heel goed. Beiden van jullie Cobra en PFC, Untwine is dit soort netwerkgroep begonnen dat wellicht kan worden gecombineerd met Full Disclosure Groep en jullie tweeën kunnen het samen op jezelf doen. Wij komen aan het eind van dit eerste uur. We gaan deel 2 krijgen. Cobra, ik zou u willen vragen om uw website te delen, uw blog, zodat Corey’s mensen weten waar ze uw informatie kunnen vinden. Sommige mensen zullen u voor de eerste keer horen. Hetzelfde geldt voor de mensen die naar Cobra luisteren. Dit is een gelegenheid om te verbinden met Corey. We gaan al hun websites vermelden. Cobra, deel wat u denkt dat de mensen moeten volgen en op de hoogte blijven.

COBRA – Als je naar Google gaat: Cobra, portal 2012, zul je mijn blog vinden. Er is een enorme hoeveelheid informatie daar: http://2012portal.blogspot.com

(red: klik hier voor de Nederlandse vertalingen van een groot deel van Cobra’s informatie – vanaf juni 2015 zijn al zijn blogs vertaald en van voor die tijd de meest belangrijke).

Rob – Wij hebben wat u noemt ascentie conferenties die eraan komen. Kunt u meer toekomstige data geven voor de mensen.

COBRA – Ja, we zullen een ascentie conferentie hebben begin juni in Griekenland en natuurlijk is iedereen welkom om mee te doen: http://portal2012.org/Greece.html

Rob – OK.  En wellicht wordt er later meer vrijgegeven. Corey, kun jij alsjeblieft je website noemen, je disclosure project: , http://www.gaia.com/.  Mensen, jullie kunnen beide heren ondersteunen via hun websites. Corey?

Corey – Ja, mijn hoofdwebsite is is http://www.spherebeingalliance.com. Dat is waar je de meeste van mijn artikelen kunt vinden. De nieuwe site is http://fulldisclosureproject.org en dat is de nieuwe site waar wij heel veel van de eenheid in de gemeenschap soort gebeurtenissen gaan doen, en ook samenwerken met andere groepen. Wij zijn al begonnen te werken met Steven Greer’s groep om te helpen zijn nieuwe film te ondersteunen “Unacknowledged” en beginnen samen te werken met veel andere groepen. Als je naar de show wilt kijken die David Wilcock en ik samen doen Cosmic Disclosure, kun je wat vrije episodes bekijken en je aanmelden op www.blueavians.com http://www.gaia.com/show/cosmic-disclosure?cid=aff:amb:sh:goode:s024

Rob – Dat is mooi. Heren, het was heel mooi om u beiden hier te hebben voor deze eerste show. Ik hoop mensen …

Corey – Heb jij niet een conferentie aan te kondigen?

Rob – Bedankt voor de herinnering Corey. Mijn website www.thepromiserevealed.com. Ik heb aangekondigd dat er een zomerconferentie aan komt. Corey Goode zal daar twee dagen presenteren. Michael Salla zal er zijn, Laura Eisenhower, ikzelf, en wij kondigen aan … Ik maak de tijd op het midden van de dag wat langer dan mijn normale conferenties, voor degenen die er zijn geweest. Voor degenen betrokken die hebben ingetekend en Corey’s team, Corey en Laura zullen Michael en mij vergezellen. Er zullen wat discussies zijn over Full Disclosure om de mensen die op de projecten werken klaar te krijgen om te coördineren en te ontmoeten. Degenen van jullie op de full disclosure teams; wij zouden graag willen dat jullie komen en ons te ontmoeten in het weekend. Corey kan wellicht wat suggesties doen in hoe wij gaan samenwerken. Het zal fantastisch zijn. Dat is alles op mijn website mensen, spoedig op Corey’s website. Wij hebben de marketing materialen gegeven. De kaarten verkopen goed. Dat is de zomerconferentie op Mt. Shasta op 26, 27 en 28 augustus. Kijk ernaar en dank u beiden zeer. Overwinning van het Licht. En wij zullen spoedig terug zijn met deel 2.

Vertaald door Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 20 mei 2016 in Interview met Cobra NL

 

Tags: , , ,

Interview met Cobra, 18-2-2016, door Rob Potter, -vervolg- en wat aanvullende info

Voorwoord van Veronica: excuses voor het lange wachten op het vervolg van het interview. Ik heb een aantal dagen zonder internet gezeten en kon niets doen (woon afgelegen). Hieronder heb ik voor de volledigheid het hele interview geplaatst, inclusief de introductie van Rob. In de tekst heb ik aangegeven waar het tweede deel begint.

Cobra plaatste op zijn blog een link naar een website waarop antwoorden uit veel van de interviews met hem zijn gerubriceerd op onderwerp. Het is Engelstalig en ik zal de komende tijd wat van deze onderwerpen gaan vertalen.

Als je vragen hebt die je in het volgende interview beantwoord zou willen zien, kun je ze in het Engels sturen aan cobraquestions@prepareforchange.net

Het Interview – introductie

Rob: Ik voel dat de draai van spirituele ontwikkeling waarover Valiant Thor door dr. Frank Stranges heeft gesproken nu werkelijk epische proporties bereikt. Het aantal reguliere niet zulke esoterische sites die bereid zijn om de waarheid te onderzoeken is dramatisch gestegen in het afgelopen jaar.

Zij kijken echt met een open mind naar de realiteit dat wij niet alleen zijn en dat de goedwillende ruimtefamilie werkelijk hier is en betrokken om onze innerlijke realisatie te voeden en spirituele transformatie binnen onszelf. Dit zal het intellectuele begrip geven om te accepteren dat wij niet alleen zijn, nooit alleen zijn geweest, op het juweel van de bol die wij Aarde noemen.

Er zijn nu veel mensen op de wereld die opstaan en voorwaarts komen in service en het creëren van alternatieve oplossingen voor de problemen van de wereld. Nooit eerder hebben zovelen de tijd genomen om hun gemeenschappen te dienen. Het is zo mooi om te leven in deze tijd van ontwaking. Met liefde kunnen wij dit doen en onze wereld genezen.

“WEES DE VERANDERING DIE JE WILT ZIEN IN DE WERELD”
Mahatma Ghandi

De buitenste sociale infrastructuur veranderingen die er zeker zijn verschillen dramatisch en worden steeds meer overheersend in de nabije toekomst, en zijn al bij ons. Als wij snakken naar het begrip dat zal komen van uiteindelijk onvermijdelijke open interplanetaire uitwisseling dat in proces is, moeten we ons realiseren dat onze medewerking kritiek is. Het financiële systeem is alleen de top van de ijsberg die zoveel druk krijgt omdat de mensen geobsedeerd zijn door geld. Ik zeg, wees geobsedeerd door de Spirit van de Waarheid binnenin je en liefde voor je medemens. Leer alsjeblieft hoe de grote IK BEN christus aanwezigheid in jezelf te adoreren. Geef een omhelzing, lach wanneer anderen gestrest zijn en heb altijd geduld en compassie voor elkaar.

Het Cobra interview van deze maand en zijn post zijn een keerpunt moment als de Resistance Movement via Cobra laat weten dat zij een meer tastbare betrokkenheid hebben om letterlijk de cabal te stoppen met hun moorden en geweld tegen individuen binnen hun geledingen die willen stoppen, net als de algemene bevolking, en op kritieke plaatsen in de wereld. Cobra heeft ook aangegeven een overal meer directe benadering van doorgaande aantastingen van de vrije wil van de mensheid. Dit zal verborgen blijven voor het grootste deel, maar deze acties zullen de volledige openbaarmaking versnellen. “Fasten your seat belts!”

Denk aan de kinderen

Doneer hier aan kinderen in directe nood alsjeblieft

De volgende informatie is heel belangrijk en dicht bij mijn hart. Ik vraag iedereen hier om de verandering te zijn door tenminste $5 te doneren (maak er alsjeblieft meer van) aan mensen die het minder hebben dan wijzelf. Zovelen hebben mij brieven gestuurd, dat zij betrokken wilden worden en hoe kan ik meedoen. Voor u allen… hier is de manier om te worden betrokken.

Ik ben geen pastoor en ik voel mij er niet prettig bij om mensen te vertellen hoe hun eigen missie te kiezen of wat te doen op een dagelijkse basis. Regelmatig wijs ik af om leiding te geven aan degenen die mij dat vragen. Alhoewel dankbaar een nederig door hun vertrouwen in mij, vertel ik meestal aan deze individuen die door mijn schrijven worden geïnspireerd, en mijn werk hier, om in zichzelf te zoeken, om hun eigen noot in de symfonie van transfiguratie te zoeken. Maar dit doel is zo opbouwend en zo desperaat dat ik bij de keel ben gegrepen om mijn naam te gebruiken op deze site en uw aandacht om deze open wond in de mensheid te helen. Wilt u alstublieft helpen?

Onschuldige kinderen over de hele wereld lijden door geen fout van hun eigen onschuldige zelven. Door Hope-Girl en Bethany heb ik een echte held ontmoet, Christopher Kala, een 28-jarige voormalige wees die echt doorzettingsvermogen heeft, wil, en toewijding vanuit liefde voor de kinderen, en die gedurende 9 jaar een weeshuis heeft gebouwd in Moshi Tanzania vanaf de grond, met af en toe hulp van verschillende mensen.

De regering heeft hem onlangs gearresteerd omdat hij niet de belastingen kan betalen voor zo’n instituut. Gelukkig voor hem hebben de 23 kinderen de arrestatie huilend gevolgd en pleitten voor zijn vrijlating waarop is toegegeven (sommige politiemensen hebben harten). De kinderen weigerden het politiebureau te verlaten totdat hij was vrijgelaten.

Alhoewel vrijgelaten, de dreiging van gevangenneming ligt nog steeds op de loer als de bureaucratie doorgaat om de onschuldigen te vast te zetten. Ik vaardig uit: “Eens zal voor elk onschuldig kind worden gezorgd door liefdevolle ouders, het zal een bed hebben, kleding, een dak en voedsel, zodat het niet hongerig naar bed hoeft te gaan, LAAT HET ZO ZIJN!”

Ik heb deze fantastische man op Skype gebeld om kennis te maken en hij was buiten zijn dorp met een stok om groenten te verzamelen voor de 23 kinderen, een stok! Christopher, die ons allemaal egoïstisch doet lijken door zijn onbaatzuchtigheid als hij elke dag gepassioneerd nastreeft voor zijn 23 kinderen: waardigheid, onderwijs en nog belangrijker, voedsel, onderdak en kleding. Kijk alsjeblieft naar de video -van slechte kwaliteit- om kennis te maken met Chris en de kinderen.

Chris en verscheidene anderen hebben letterlijk steen voor steen een fantastisch bastion van liefde gebouwd om deze prachtige kinderen van de straat te beschermen, van afvalbergen geplukt. Sommige kinderen hebben aids van hun ouders die zijn overleden. Hij heeft geen angst en werkt hard elke dag voor zijn juwelen, met vreugde in zijn hart. Het interview met Bethany, de schat die de fondscampagne opzette om Christopher te helpen, zal zeker je hart raken, als zij je laat delen met haar inspanningen voor meer dan een jaar.

Door te kijken zul je weten dat dit een echte en wanhopige nood is. De situatie schreeuwt om ondersteuning. Als je geen tijd hebt om te kijken drukt dan alsjeblieft OP DEZE KNOP en doneer. Ik weet dat er duizenden mensen zijn met genoeg geld om een echt verschil voor deze kinderen te maken, niet alleen door de regeringsheffingen te betalen, maar om ze te helpen met voedsel.

Alsjeblieft, help Christopher niet alleen door het hem mogelijk te maken de belachelijke regeringsheffingen van $4.000 te betalen, maar laten wij Chris helpen om deze kinderen te voeden.

God Bless You All. Thank you

Rob

U kunt hier luisteren naar een mooi interview met Hope Girl.
U zult ons ook kort horen praten over Christopher Kala en het weeshuis.

Hier is het eerste deel van mijn interview met Randy Kramer en klik hier voor het tweede deel.

Ook blij om aan te kondigen dat we nu weer Cintamani Stones beschikbaar hebben.

Transcript van het interview

Februari 2016

– de vertaling van het eerste deel dat op 26 februari is geplaatst –

Rob – Zoals beloofd dames en heren, zijn we hier met een volgende speciale editie van de Victory of the Light radio show. Ik ben uw gastheer, Rob Potter. We hebben Cobra vandaag. Ik ga vandaag een andere tactiek proberen. Sommige mensen vragen waarom ik inleidingen heb. Ik ga wat van deze vragen voorlezen. Ik krijg paragraaf twee en drie paragraaf vragen en mensen vragen zich soms af waarom ik vooraf wat spreek omdat ik probeer wat achtergrond vragen te stellen.

Wij gaan deze vragen precies lezen zoals ze zijn. En Cobra is net uitgekomen met een nieuwe post en we gaan daar wat vragen over stellen.

Ik heb deze maand ook niet zoveel intro voor jullie. Ik wil gewoon dat jullie naar het interview kijken dat ik had met Christopher Kala, zelf een weeskind, die een weeshuis heeft opgericht.

Ik hoop mensen, na gezien te hebben dat jullie vroegen hoe te helpen, dat je rechtstreeks kunt helpen door 5 of 10 dollars te doneren aan deze man die 28 jaar oud is en probeert dagelijks 22-23 kinderen te voeden. Ik was door Hope-Girl op hem geattendeerd en dit is een goed doel

We gaan nu starten met de vragen.

Rob- Cobra, welkom bij de show. Dank weer voor het in de show komen en ik waardeer het dat u elke maand de tijd neemt om met mij te werken hier in de Victory of Light radio show. Het is een eer u weer hier te hebben.

COBRA – Het is voor mij een plezier en ik waardeer deze interviews heel erg.

Rob – Dank u zeer. Ik zou direct willen ingaan op uw post die u net deze ochtend heeft geplaatst, voordat we gaan naar de vragen van de gasten. Ik ga u wat vragen stellen en veel van deze vragen die mensen hebben zouden kunnen zijn beantwoord met wat van die zaken die u net heeft vrijgegeven. Het is vandaag feitelijk een belangrijke situatie update.

U heeft het erover dat we heel snel in staat zullen zijn om alle plasma en strangelet bommen te verwijderen. Er is een gelijkwaardige techniek om ze te verwijderen en als deze voor eens en voor altijd zijn verwijderd lijkt het erop dat wij werkelijk voorwaarts kunnen gaan met de Event, klopt dat?

COBRA – Ja absoluut, zodra deze zijn verwijderd zijn wij heel dicht bij de Event. Er zijn wat andere technologieën, maar ik denk niet dat deze een heel groot probleem zullen zijn.

Rob – Ja, dat is echt goed nieuws. U vertelde dat er wat fee-achtige energieën terugkeren naar de oppervlakte van de planeet. Zij hadden zich teruggetrokken in de binnenaarde, wat fysieke en lagere astrale lagen feeën, vanwege de energieën. Sommigen daarvan zijn aan het terugkeren en sommige ervan in prachtige natuurplekken rondom de planeet, correct?

COBRA – Ja, dat is juist.

Rob – Kunt u wat meer ingaan op de feeën, sylfen en engelen en dergelijke voor de mensen die niet bewust zijn. Zijn sommige ervan fysiek of zijn zij strikt alleen zichtbaar voor degenen met sensitief zicht in de plasma, etherische of astrale lagen?

COBRA – Het zijn geen fysieke wezens. Het zijn wezens die gezien kunnen worden op de plasma, etherische en astrale lagen, maar iedereen die op zijn minst een beetje sensitieve energie heeft kan ze voelen. Je kunt ze niet zien. Je kunt hun aanwezigheid voelen. En als je naar de meest prachtige plekken in de natuur gaat weg van de menselijke bevolking, zul je hoogst waarschijnlijk in staat zijn om hun aanwezigheid te voelen.

Rob – OK. Dank u. U heeft gezegd: “De duisteren zijn onlangs behoorlijk brutaal met hun acties en de Resistance heeft wat actie ondernomen op de fysieke laag”. Kunt u wat meer zeggen over de brutale acties van …. Voor ons is alles wat zij doen brutaal en in ons gezicht en negatief, maar kunt u spreken over specifiek wat deze acties waren?

COBRA – Ja, er zijn nogal wat van deze situaties. De eerste is de situatie in Syrië waar je kunt zien dat Turkije en Saoedi-Arabië aan het uitdagen zijn …. feitelijk zijn zij met vuur aan het spelen zou ik zeggen. Dit is een van die situaties.

Rob – Juist. Het lijkt erop dat ze wat oorlogsspelletjes op de grens aan het doen zijn. Ik zag dat zij feitelijk een ziekenhuis hebben gebombardeerd, ik geloof dat het in Syrië is, dat verantwoordelijk is voor 40.000 mensen. Kunt u daar wat over zeggen?

COBRA – Ja, ik zou zeggen dat de negatieve alliantie krachten dat ziekenhuis hebben aangevallen. Zij hebben het in een jasje gegoten alsof de Russen het deden, maar de Russen hebben het niet gedaan. De Russische militairen is …… heeft een strikt verbod om burgers aan te vallen en zij zijn voor 100% toegewijd aan het verwijderen van de zogenoemde “terroristen”, die feitelijk huurlingen zijn voor de jezuïeten, want dit alles is een jezuïeten creatie. De negatieve militaire factie in de VS, de Saoedi-Arabische, de Turkse mensen, zij zijn allemaal poppen in de handen van de jezuïeten, en de jezuïeten willen zoveel mogelijk lijden creëren in de Syrische regio omdat het een hele belangrijke energie vortex is.

Rob – Ja ik denk dat ook. Het is duidelijk dat het een hele belangrijke vortex is. Al onze historische profetieën gaan over dat gebied. Een van de dingen die de Resistance heeft gedaan zoals in uw artikel van vandaag is aangegeven, is dat zij feitelijk bewijs van crimineel gedrag door de cabal in de computersystemen hebben gestopt van de belangrijkste nieuwsagentschappen rondom de wereld en in de computers van privé personen. Is dit allemaal op de achtergrond gedaan en niemand weet er echt iets van?

COBRA – Ja, het zit in het computersysteem. Het is heel moeilijk te vinden. Je zult een hele goede computerexpert moeten hebben die de computer nakijkt om het te vinden, maar het zit erin.

Rob – Dus het zal feitelijk gewoon automatisch worden getriggerd en flitsen over de schermen als een nieuwsitem. Dat is heel opwindend.

COBRA – Het zal zijn als een pop-up scherm met een hele aantrekkelijke titel, en de mensen zullen erop klikken en zij zullen allerlei soorten bewijzen zien die daar zijn. Als de cabal te ver gaat zal dit worden geactiveerd. Dit zit nu in heel veel computers rondom de wereld.

Rob – Uiteindelijk zal dit sowieso worden geactiveerd, maar bepaalde acties van de cabal kunnen het eerder activeren.

COBRA – Ja, natuurlijk zal dit alles met het moment van de Event actief zijn, maar ik heb het over de tijd voor de Event. Het kan feitelijk vandaag of morgen gebeuren als zij te ver gaan.

Rob – Iets over de bewijzen. Zijn deze in het algemeen of zijn er wat namen, data, feiten en cijfers over individuen?

COBRA – Het is heel specifiek, heel erg uitgewerkt. Het is bewijs over de misdaden van de cabal. Het is disclosure gerelateerd bewijs met totalen, met data, met namen, met alles. Geheime ruimteprogramma’s, buitenaardse contacten, dat allemaal.

Rob – Wow, dat is prachtig. Ik weet dat Chip Tatum al jaren bewijs heeft over de Bush’s. Video’s, films die hij bezit van George Bush sr. en zijn jongens cocaïne snuivend en drugs handelend, dus dit zal echt hard bewijs zijn om de gaten in zijn bewijsstukken verder in te vullen. Dit is echt cool. En het zegt nu, de tweede belangrijkste actie “bepaalde gewapende Resistance agenten zijn nu op de oppervlakte en zullen ingrijpen in veel gevallen wanneer onschuldige burgers worden aangevallen, daarmee geweld en misbruik voorkomend”. Ik neem aan dat dit zou zijn in Syrië-achtige plekken of ook op andere plekken?

COBRA – Het kan overal op de planeet zijn. Het zal niet verwacht worden. Deze Resistance agenten zullen er gewoon uitzien. Zij zullen anoniem zijn en niemand zal in staat zijn om ze te identificeren. Dus als mensen, als de duistere mensen de intentie hebben om wat van hun duistere acties of geweld tegen mensen te gebruiken kunnen ze iemand verwachten die ze zal stoppen. Maar eerst zullen zij niet in staat zijn om alles te stoppen, maar zij zullen beginnen met dingen tegen te houden. Dit is nog nooit eerder gebeurd.

Rob – Zal dit het soort stoppen van dingen zijn met de krachten van superluminale wezens en de opgestegen meesters waar de negatieve krachten letterlijk worden bevroren, onmachtig om zich te bewegen en een niet-gewelddadig proces dat plaats vindt, of zal dit een hoog-technologisch en wapenachtig iets zijn van de Resistance dat feitelijk de negatieve krachten zal stoppen maar ze niet doden?

COBRA – OK. Ik zal hier niet op de details ingaan want anders kunnen de duisteren beginnen met zichzelf te verdedigen. Maar het zal onverwacht zijn.

– de vertaling van het vervolg van het interview –

Rob – Heel goed, Ik hoop dat het snel gebeurt. Ik heb een vraag hier. Veel mensen hebben de cintamani steen onderzocht en zij zeggen dat het een smaragdgroen is, dus de mensen denken aan moldavite en columbianite. Zijn dat cintamani stenen? En waarom is de cintamani steen … (Ik heb gemerkt dat het gaat van een soort van grijs transparant, het heeft een donker opaak. Als je het tegen het licht houdt is het soms zelfs lavendel.) Kunt u wat zeggen over de verschillende kleuren, is het van een andere bron? Komt het van verschillende locaties? Wat is het?

COBRA – OK. Moldavite heeft een groene kleur en komt van de Pleiaden en het is niet de cintamani steen. De cintamani steen komt van het Sirius sterrenstelsel en het heeft een prachtige lavendel, soms grijs, soms bruinachtig roze kleur als het transparant is.

Rob – OK. Veel van de historische documenten van de Boeddhisten en sommige van het Midden-Oosten beschrijven het als groen. Is daar een reden voor?

COBRA – Ze spreken feitelijk over twee verschillende stenen. Een daarvan is de cintamani steen en de andere is de animati steen. De animati steen is een zogenoemde vuursteen of vuurkristal dat moldavite is.

Rob – OK. Dus sommige van de tekst en foto’s zijn niet uitgelegd. Ok. Dank voor deze opheldering, en er is een nieuwe voorraad cintamani stenen beschikbaar. Ik zal wat grotere stukken hebben, en ik ben er zeker van dat er in de nabije toekomst meer komen via andere bronnen.

Hier is een vraag: “Ik ben van Ethiopië. De zogenaamde Ethiopische regering die al gedurende 25 jaar aan de macht is, wordt gecontroleerd door psychopaten, sociopaten van de Nigeriaanse mensen. TPLF vernietigt mij en andere mensen al vanaf de eerste dag. Hun belangrijkste doelen zijn de christenen en de Amhara etnische groep. De regering pleegt genocide, etnische schoning van kloosters, kerken en de kostwinning van Amhara’s. Deze man denkt dat er miljoenen zijn vermoord en er is geen eind in zicht. Kunt u aan Cobra vragen waarom dit gebeurt, wie deze mensen aan de macht werkelijk zijn en wanneer er een einde aan komt?”

COBRA – OK, de situatie beperkt zich niet tot Ethiopië. Het gehele sub-sahara Afrika heeft een groot probleem door een grote reptilliaanse aanwezigheid en een grote archon aanwezigheid die deze regeringen hebben geïnfiltreerd, en dit is erger geworden sinds de archon invasie in 1996, en alleen heel recent zijn er wat veranderingen en wat verbeteringen in dit gebied, en er is nog een lange weg te gaan.

Rob – OK. Dank u. Dit is een reactie op uw beschrijving van het absolute, en ik ga deze persoon rechtstreeks quoten. “In de ‘Course of Miracles’ is gesteld dat dit woord niet bestaat. Het is een droom of illusie van afgescheidenheid van de bron en alleen het absolute bestaat. De uitbraak van de random functie, de anomalie, was onmiddellijk gecorrigeerd door het absolute toen het zich voordeed, maar wij denken dat wij onszelf hebben afgescheiden van het absolute in tijd en ruimte. Wij denken dat wij in dit universum leven in afgescheiden lichamen omdat wij de gedachte van afscheiding hadden en wij voelen angst en schuld. Wij zijn onbewust dat de tijd voorbij is en dat de anomalie is gecorrigeerd. De ‘Course in Miracles’ leert dat wij alleen in het absolute bestaan als een uitbreiding van het absolute. Met God en ons als zijn enige zoon van het christusbeginsel. Wij zijn niet schuldig. Wij zijn onschuldig bij voortduring toen wij zijn gecreëerd. Wij zien deze wereld als een resultaat van het hebben van een gespleten geest, en de heilige geest hogere zelf voor het goddelijke binnenin draagt de herinnering van het absolute en assisteert ons om de gespleten geest te genezen. Er wordt gezegd dat de ‘Course in Miracles’ was gechanneld door Yeshua.” Cobra, kunt u hierop commentaar geven of dit klopt of wat uw informatie hierover is?

COBRA – OK. Ik ben het niet helemaal eens met dit perspectief. Als je kijkt van een bepaald hoger perspectief kan de wereld een illusie lijken, maar alleen omdat je niet bent geïdentificeerd met deze lagere lagen van creatie. Maar deze lagere lagen van creatie zoals de fysieke laag, astrale laag, mentale laag, bestaan nog steeds, omdat zij een dynamische interactie zijn tussen het absolute en de random functie, de contingentie. Dus het is een zaak van perspectief. Dus de ‘Course in Miracles’ beschrijft gewoon een bepaald perspectief van bepaalde wezens die een zeker niveau van spirituele ontwikkeling hebben bereikt, en het is alleen dat, een perspectief.

Rob – OK. Zoals alles een perspectief is neem ik aan. Een andere vraag, het zegt: “Simon Parks, als u met hem bekend bent, heeft aangegeven dat het Adam en Eva verhaal waar is en geen mythe. Ik zou zeggen, van mijn perspectief van het Urantia boek lijkt het waar te zijn, maar het heeft uitleg nodig. Kunt u wat zeggen over de Adam en Eva mythe of de realiteit van Simon Parks die zegt dat er werkelijk twee wezens waren die hier kwamen?”

COBRA – In feite is de mensheid eens gecreëerd door spirituele engineering en genetische engineering en deze creatie mythe is een reflectie van een verre herinnering van deze gebeurtenis. Dus zoals de meeste mythes zijn, zijn zij feitelijk een reflectie van herinneringen van dingen die feitelijk gebeurden, maar door de afstand in de tijd van toen het gebeurde worden ze verdraaid en verstoord tot een zekere hoogte.

Rob – OK. Dank u. Een vriend van mij stelde een vraag die wat huiswerk nodig had. Ik keek naar de video en ik weet niet of u ervan heeft gehoord, maar uit de kust van Brits Columbia Canada was een kleinere aardbeving en een luide soort van sonische boem. Volgens deze persoon was het verondersteld de vernietiging te zijn van een reptilliaans schip door de Andromedanen. Heeft u enige intel of dit klopt of mogelijk is?

COBRA – Van mijn bronnen klopt dit niet.

Rob – Dank u, volgende vraag. Zijn bijna dood ervaringen die mensen beschrijven een authentieke ervaring van wat het bestaan is na de dood, of is dit een andere laag van het matrix-gecontroleerde systeem, een andere laag van de sluier? De mensen beschrijven intense vreugde en liefde, prachtige muziek en ook God of Jezus of verscheiden familieleden die hen vertellen om terug naar het lichaam te gaan. Is dit echt?

COBRA – Ja, deze ervaringen zijn echt. De mensen ervaren helder licht en liefdevolle wezens rondom hen. Het enige ding hier is dat de gidsen die liefdevol zijn en hen vertellen om terug te gaan of hen enige vorm van suggesties geven, soms zelf zijn gemanipuleerd. Zij hebben allemaal de beste intenties. Het zijn goede wezens maar zij zijn gemanipuleerd op de astrale laag. De leiding die je kreeg van de gidsen klopt soms, en soms niet. De ultieme bron van leiding zit uiteindelijk in jezelf.

Rob – Dank u. Is het mogelijk dat de Event zal plaatsvinden als er 144.000 mensen zijn die de meditatie doen? Met andere woorden, vóór de verwijdering van de strangelet bommen, als 144.000 de Event meditatie doen, is het mogelijk dat de Event gebeurt?

COBRA – Ja, dat is mogelijk.

Rob – De volgende vraag is: “Kan de Event plaatsvinden zonder dat 144.000 mensen de Event meditatie doen en de tijd is er rijp voor?”

COBRA – De Event zal plaatsvinden ongeacht wat wij doen. Wij doen gewoon wat wij kunnen om het proces te versnellen en om het makkelijker voor iedereen te maken. Maar de Event hangt niet af van wat ik doe of wat jij doet.

Rob – OK. “Ben Fulford sprak over de illuminati groep en dat zij de zwarte zon aanbidden. Kunt u aan Cobra vragen wat de zwarte zon is?”

COBRA – Bepaalde kringen binnen de cabal structuur hebben de zwarte zon als het symbool van het galactische centrum. Zij aanbidden het, zij zijn er bang voor en zij respecteren het. En het is heel snel hun uiteindelijke bestemming.

Rob – Haha. OK. Heel goed. Ben Fulford heeft ook gezegd dat de mens moest worden vernieuwd vanwege de corruptie van hun agenda’s. Dat is een understatement. Deze persoon heeft aangegeven dat zij lessen nemen bij een lokaal college en het college biedt feitelijk een agenda 21 duurzaamheidsgraad. Heeft u daar enig commentaar op?

COBRA – Nee. Het is gewoon een reflectie van de staat van het huidige onderwijssysteem op de planeet.

Rob – En voor degenen die dat niet weten mensen, agenda 21 is een overblijfsel van Global 2000. Zoals Cobra zei, ze hadden een agenda om de bevolking te verminderen en om volledige dominantie over de wereld te hebben in het jaar 2000. En nu is agenda 21 een doorgaande ontvolkingsagenda met verschillende activiteiten, inclusief voedsel om ons potentieel voor het krijgen van kinderen te verminderen om zo de bevolking op de planeet te verminderen. Volgende vraag. En ik had nogal wat mensen die dit vroegen. Iemand plaatste het op mijn blog en zo’n 10 mensen wilden het antwoord weten. “Kun je aan Cobra vragen over de cannabis en het endocannabinoïde systeem in de menselijke en dierlijke lichamen?” Ik heb daar nooit over gehoord. Wat is de werkelijke rol van dit alomtegenwoordige en essentiële systeem?

COBRA – Ik kan deze vraag niet beantwoorden.

Rob – OK. Is dat omdat u niet weet wat een endocannabinoïde is?

COBRA – Kun je dit heel langzaam zeggen?

Rob – Het gaat over marihuana. “Kun je aan Cobra vragen over het endocannabinoïde systeem in het menselijke en dierlijke lichaam?” Ik denk dat waar zij aan refereren is wanneer mensen … er zijn resultaten getoond dat het lichaam neurohormonen creëert, heel vergelijkbaar met cannabis die pijn kan wegnemen en dergelijke zaken.

COBRA – Ja, dat deel klopt, dat klopt.

Rob – Yea, Ik wilde dit ophelderen. Ik wilde dit vragen zoals de persoon het vroeg en ik voelde dat het zo moest. Zij zeiden dat dit een essentieel communicatiesysteem is voor alle andere lichaamssystemen, en het zenuwstelsel. Zij zeiden dat het effect lijkt te hebben op en een interface is tussen de lichtlichamen en de fysieke lichamen. Heeft u enige andere informatie over cannabis en de interactie met het lichaam?

COBRA – Cannabis bemoeit zich met de connectie tussen het fysieke brein en het etherische brein, maar deze connectie lost in feite het membraam op tussen het fysieke brein en het etherische brein, en soms is dat goed en soms is dat niet goed. Want gewoonlijk, als bij mensen dit membraam is opgelost krijgen zij heel goed contact met de astrale reptillians en andere etherische reptillians.

Rob – Yea.

COBRA – Soms is het risicovol, dus als je dit goed benadert kan het een goed effect hebben, maar anders kan het feitelijk je verbinding met de lagere dimensionale entiteiten op de etherische en lagere astrale lagen vergroten.

Rob – Dus een dubbelzijdig zwaard. Zij zeiden ook dat deze plant duidelijk van galactische herkomst is. Weet u welke beschaving ons deze plant heeft gegeven?

COBRA – Deze plant is geïmporteerd van bepaalde planeten die dichter bij het centrum van de galaxy zijn.

Rob – Ja, ik begrijp dat deze plant duidelijk enorm potentieel en gebruik in de industrie heeft en andere dingen tegenover het, ik zou het noemen, valse gevoel van vrede dat wij ervan krijgen. Voor sommige mensen kan het handig zijn. Volgende vraag; eerst wat achtergrond. Er is een verhaal van sommige mannen dat ons een artikel geeft dat ons vertelt dat de regering van Obama zijn eerste aardbevingsweerstand summit bijeenbrengt en praat over de California-Oregon-Washington staat op de eerste lijnen van een potentieel vernietigende aardbeving. Zij spraken over de Cascadia subduction zone en ook dat Obama een uitvoeringsorder heeft uitgevaardigd met een federale aardbeving beheersingsstandaard. Weten zij iets wat wij niet weten?

COBRA – Zij weten feitelijk veel zaken waar de algemene bevolking geen weet van heeft, maar ik zou zeggen dat deze angst voor een Californische aardbeving wordt overdreven. De mensen voorspellen al sinds de zestiger jaren een mega aardbeving in Californië. En er zijn hele sterke lichtkrachten, de Galactische Confederatie, het Ashtar Commando, die de tektonische platen stabiliseren, vooral in dat gebied. En de lichtkrachten verwachten geen belangrijke catastrofale aardbeving in dat gebied.

Rob – Goed. Alles wat een regering doet is altijd verdacht voor ons, maar weet u, het hebben van een actieplan voor als iets gebeurt is geen slechte zaak. Volgende kwestie: “Als de cabal snel zou worden overwonnen, wat weerhoudt hen ervan om een strangelet of toplet bom te laten ontploffen, omdat zij toch wel zullen eindigen in de centrale zon? Wat weerhoudt ze ervan om te denken ‘we hebben het toch verloren dus laten we maar zoveel mogelijk vernietigen’?”

COBRA – Degenen die de toegang hebben tot strangelet bommen zijn er niet veel en ze zijn niet zo emotioneel gepolariseerd, zij zijn meer mentaal gepolariseerd en zij plannen. Zij reageren niet. Dit is hoe zij in staat waren om deze quarantaine gedurende 25.000 jaren in stand te houden.

Rob – OK, volgens dr. Salla’s geheime ruimteprogramma boek zei een insider dat tachyon kan worden gebruikt bij ruimtereizen. Ik voeg hier iets aan toe, mensen houden er niet van. Dr. Bell’s contact, de Pleiadiaan die ik eens ontmoette met de naam James, zijn schip werd aangedreven door tachyon. Dus Cobra, de vraag is “Zou u weten hoe het op een hoog niveau zou worden gedaan om tachyons te gebruiken bij ruimtereizen?”

COBRA – Tachyons zijn hele interessante partikels omdat zij een hele sterke connectie hebben met de Bron en zij hebben meestal geen rechtstreeks contact met materie. Zij hebben alleen een wisselwerking met sterke nucleaire kracht en door bepaalde fysieke karakteristieken van tachyons zijn zij heel goed in ‘combating entropy’. En zij worden veel gebruikt door verschillende geavanceerde beschavingen als aandrijfsystemen voor hun ruimtevaartuigen, en tachyons hebben ook het vermogen om subluminale reizen samen te voegen met superluminale reizen. Het betekent een naadloze transitie door een stargate. Dus als een ruimteschip deze aandrijving gebruikt om te reizen door gewoon ruimte-tijd continuüm, en dan door een stargate gaat, zul je niets merken. Het zal een soepele vredige reis zijn, bijvoorbeeld, van hier naar het Sirius sterrenstelsel dat zal maar een paar momenten vergen.

Rob – OK. Dank u. In de Peiadiaanse schepen… dr. Bell had het er altijd over dat zij worden aangedreven door klank, en u gaf aan dat de tachyons feitelijk niet echt gedetecteerd konden worden op de fysieke laag. Heeft dit iets te maken met de soort van oneindige natuur van de levende geluidsgolf in het universum zoals ze dat noemen, het woord van creatie waarop zij afstemmen? Is een tachyon geassocieerd …

COBRA – Nee, nee, nee. Tachyons kunnen niet worden gedetecteerd omdat, ik zou zeggen, de wetenschap op deze planeet op dit moment alleen iets kan detecteren met een paar basis interacties – interacties met elektromagnetische kracht. Zie je, de meeste detectoren gebruiken protonen. Deze gebruiken elektriciteit en magnetisme, en tachyons hebben geen interactie met deze krachten, dus je kunt ze niet zien. Zij produceren geen elektriciteit, en zij hebben geen interactie met een magnetisch veld. Het is niet gemakkelijk om ze te detecteren. Zij kunnen worden gedetecteerd door hun invloed op subatomatische partikels. Als wetenschappers zouden weten waar te zoeken, dan konden zij ze makkelijk detecteren, zelfs nu.

Rob – Dank u, De volgende vraag gaat over bijen. Ik denk dat we er eerder over spraken. Er is duidelijk enorm bewijs dat zij zijn uitgedund. Kunt u iets zeggen over de situatie met bijen op dit moment en hoe kritiek het is, en wat het betekent voor de bevruchting van planten? Zijn er plannen van de Resistance om te helpen bij dit probleem? Wat is er gaande bij de bijen?

COBRA – De Resistance is in feite al iets aan het doen en de situatie is geleidelijk verbeterd gedurende het laatste jaar of zo.

Rob – Heel goed. “Zijn de dimensies nu aan het splitsen als deel van het proces van het reinigen van de Aarde en de slechteriken verwijderd; worden mensen naar verschillende dimensies gestuurd?”

COBRA – Nee.

Rob – Ik dacht het ook niet. “Hoe kunnen we daar zeker van zijn en kunnen deze mensen die leven in andere parallelle realiteiten nog steeds toegang hebben tot de hoofdrealiteit, of zijn zij van ons afgesloten?”

COBRA – Het hele idee van parallelle realiteit is feitelijk het idee van verschillende dimensies. Natuurlijk, we hebben de fysieke laag, we hebben de etherische laag, astrale laag, mentale laag, en deze zijn op een manier parallelle realiteiten maar zij zijn allemaal verbonden met het uniforme veld. We zouden kunnen zeggen dat zij allemaal een aspect of facet zijn van dezelfde realiteit die van de Bron komt en interactie heeft met de contingentie en zo dat de richting heeft gemanifesteerd. Zij gehoorzamen allemaal aan dezelfde spirituele en fysieke principes.

Rob – Ja. U bent op de hoogte van Corey Goode’s laatste interview waarin hij openbaart dat Zecharia Sitchin’s informatie voor het overgrote deel was verzonnen?.

COBRA – Ik ben hiermee bekend en dit is precies wat ik in interviews met jou 1 of 2 jaar geleden heb gezegd.

Rob – Ja, en het is precies wat dr. Frank Stranges zei, en het zet vraagtekens bij het verhaal van de Annunaki. Is er enige waarheid bij het verhaal van Enlil en Enki? Vertegenwoordigt dat enig type van interferentie van bepaalde galactische krachten ook al is dit verhaal valselijk erin gebracht door de illuminati?

COBRA – Ik zou willen voorstellen dat iedereen gewoon het hele Zecharia Sitchin verhaal loslaat.

Rob – Ik heb mij altijd afgevraagd of er enig aspect van waarheid daaromtrent is. Dank u hiervoor. Dan is hier een andere vraag die sommige mensen hebben, een ouder stel. “Als ons geld in mutual fondsen zit en we kunnen dit wellicht allemaal kwijtraken, wat kunnen we nu doen met ons geld om te beschermen wat wij hebben? Zilveren en gouden munten werden genoemd. Is dat wat wij zouden moeten kopen en waar zouden we ze moeten kopen?”

COBRA – Ja, goud of zilver of onroerend goed, of alles dat stoffelijk is, is een goed idee. En je kunt vertrouwde dealers vinden. Ik kan Rob wat links sturen en hij kan ze ergens plaatsen. Ik weet niet. We kunnen zoiets doen.

Rob – OK. Dank u. Ik wil …. de geldsituatie is heel gevoelig en wij zijn geen financiële experts, maar de mensen moeten hun eigen onderscheidingsvermogen gebruiken en wat zij gaan doen met hun financiën. Wees heel voorzichtig als je je geld van de bank haalt, bewaar het thuis in vuurbestendige kluizen, heel goed verborgen. Iemand wil weten hoe wijdverbreid, wij zullen het geen AI (Artificial Intelligence = kunstmatige intelligentie) noemen maar dat is het woord dat zij gebruiken, maar hoe krachtig is de, ik neem aan, wat wij noemen het plasma scalar veld mind controle netwerk in de VS. Is het wat minder aan het worden, of wat is hier het verhaal?

COBRA – Het is wat minder aan het worden, maar het is nog steeds heel krachtig zoals je dat wellicht dagelijks kunt ervaren, sturend van mensen.

Rob – Kunt u iets zeggen over hoe Bill Gates een van deze mensen werd, omdat hij informatie had? Zat hij er vanaf het begin in en was hij vermoord? Wat is het verhaal met Bill Gates?

COBRA – Hij was gewoon een computerprogrammeur die heel rijk werd, en nadat hij rijk was geworden heeft de illuminati contact met hem opgenomen. Hij werd verleid door de macht, en hij werd er dronken van, en zijn ziel is verwrongen. Helaas, hij heeft zoveel verkeerde keuzes in zijn leven gemaakt, en nu zal hij voor de consequenties moeten opdraaien.

Rob – OK. “Ben Fulford en Corey Goode zeggen dat het mogelijk is dat gedeeltelijke openbaarmaking zal plaatsvinden in plaats van de volledige openbaarmaking die wij echt nodig hebben. Kunt u aan Cobra vragen om te uitgebreid op de situatie in te gaan en hoe wij de volledige openbaarmaking op de lijn kunnen krijgen?”

COBRA – OK. Ik weet niet dat Benjamin Fulford zegt dat er sprake kan zijn van gedeeltelijke openbaarmaking. Ik weet dat Corey Goode deze dingen zegt, maar dit is geen optie. Het plan van de Lichtkrachten is niet veranderd. De enige optie is volledige en complete openbaarmaking en de Lichtkrachten zullen doorgaan om hun plannen door te drukken totdat dit gebeurt. Er kunnen facties van de cabal zijn of andere belanghebbende groepen die kunnen pushen voor gedeeltelijke openbaarmaking, of het verdraaien, maar dit is eenvoudigweg niet acceptabel en het zal niet gebeuren.

Rob – Ik zou iets willen opmerken. Het commentaar van een persoon die heeft uiteengezet wat hij dacht dat Ben Fulford zegt. Dames en heren, de pagina’s van openbaarmaking worden dagelijks omgedraaid en ze worden voldaan door de duistere krachten. Op een zeker moment en tijd zal gewoon het hele boek openvallen en het is voorbij. De rest van het boek zal vrij en open worden gedumpt ten tijde van de Event. Hier is een andere vraag. Vragen over Shambhala. “Is alles daarover geclassificeerd of kan er iets worden vrijgegeven over het mysterie van Shambhala?”

COBRA – Shambhala is een ondergronds koninkrijk van Licht dat de lichtfrequentie heeft verankerd, gestabiliseerd, onder de planeet voor miljoenen en miljoenen jaren, en vooral de laatste 25.000 jaar toen wij de volledige quarantaine status op deze planeet hadden. Zij hebben de vernietiging van de planeet voorkomen en zij hebben succes gehad.

Rob – Ja. Een andere vraag over het binnenaarde interview met Corey Goode, die ik interessant vind. Corey ging deze record ruimte binnen van deze ene Agartha groep en ik ben er zeker van dat veel van deze groepen Agartha werken hebben. Zij zeiden dat onder hen werd genoemd de “Hall of Records”. Voor mij was dit een beetje … ik ben nogal nieuwsgierig wat u denkt over de Hall of Records. Omdat wij weten dat er een hele geavanceerde “Akashic Hall of Records” is waar toegang tot is. Kunt u er iets over zeggen … het leek er een beetje op dat de groep waar Corey mee werkt had toegegeven dat geen goede stewards van de Aarde oppervlaktebevolking de Hall of Records beheerden. Kunt u daar iets over zeggen?

COBRA – Ik zou eerst willen zeggen dat mijn bronnen nog steeds niet hebben bevestigd dat Corey Goode feitelijk deze ondergrondse visites heeft. Ook komt zijn intel niet overeen met wat ik weet over de situatie ondergronds. Zijn beschrijving van de ondergrondse bibliotheek is als de beschrijving die was gepubliceerd in een boek van Diane Robbins een paar jaar geleden. En er zijn vele bibliotheken in ondergrondse steden op verschillende locaties. De Hall of Records is een algemene naam die veel dingen kan betekenen. Een daarvan is de genoemde Akashic Records en er zijn ook veel kristallen bibliotheken die waren genoemd de Hall of Records van Atlantis. Een daarvan was gelokaliseerd onder de Sfinx in Egypte en er waren er veel meer onder de Himalaya op bepaalde locaties in Zuid-Amerika en andere locaties. En het zijn geen fysieke boeken. Het zijn feitelijk kristallen met gecodeerde informatie die kan worden gelezen met bepaalde geavanceerde technologie, en sommigen van de Agartha netwerk mensen hebben toegang tot deze locaties.

Rob – Ja, ik heb het daarover al vaak gehad. Dr. Frank Strange heeft ook Cobra’s informatie versterkt. Op een zeker moment in de tijd zullen deze kristallen beschikbaar komen voor het publiek en de technologie zal worden vrijgegeven. Dat zal onze werkelijke geschiedenis van de Aarde delen en de mensen zullen feitelijk in staat zijn om het te zien en te observeren, en dat wat is teruggehouden voor de toekomstige bevolking dat is klaar en beschikbaar na de Event. Bent u het daarmee eens Cobra?

COBRA – Dit zal beschikbaar zijn na de Event, maar niet direct na de Event, maar wanneer de mensheid een bepaald niveau van begrip en ontwikkeling heeft bereikt, wanneer zij in staat zullen zijn om dat type technologie te hanteren dat een nogal pure staat van bewustzijn nodig heeft.

Rob – OK. Dank u. Hier is een vraag, een andere lange mensen. “Tot welk niveau kan het resultaat van de petitie voor openbaarmaking van de geheime ruimteprogramma’s werkelijk invloed hebben op de timing van de Event?

COBRA – Deze petitie zal geen invloed hebben op de timing van de Event zelf, maar het kan het openbaarmakingsproces vóór de Event behoorlijk versnellen. En dat is waarom de duistere krachten hebben gerotzooid met de petitie en zich behoorlijk hebben bemoeid met de petitie.

Rob – OK. Hier is een andere die ik krijg van veel mensen die gewoonweg geen vertrouwen hebben, en zij hebben niet allemaal iets van achterdocht over u, maar ik wil doorgaan met het lezen: “Doordat de datum van de Event al zo’n lange tijd is vertraagd heb ik gemerkt dat sommigen van de Lichtwerkers en Lichtstrijders zijn beginnen te twijfelen dat er nu iets gaat gebeuren. Technisch zouden er meer mensen moeten zijn die actief zouden participeren in de petitie. Ik persoonlijk heb verbale aanvallen gehad van sommigen die ik zou beschouwen als behoorlijk ontwaakte individuen op Aarde. Enkelen daarvan wantrouwen Cobra’s expertise in het leveren van authentieke content van de Resistance Movement omdat zij voelen dat de informatie op Cobra’s website te weinig gegrond is. Wellicht omdat tot dusver niets werkelijk belangrijks heeft plaatsgevonden (tenminste voor zover ze dat kunnen zien). Dit was een zorg voor mij omdat er vrijwel geen echt bewijs is. Meer mensen zullen beginnen het vertrouwen te verliezen ondanks de beloftes van de uitkomst.”

COBRA – Ik heb vele malen aangegeven dat niets significants zal gebeuren tot zeer kort voor de Event. Het zal erop lijken alsof er niets gebeurt omdat de controle van de massa media nog steeds in handen is van de cabal en dit zal in handen van de cabal blijven tot het moment van de Event,. Dus deze illusie dat alles ‘business as usual’ is zal doorgaan tot het moment van de Event. Dus als iemand zoekt voor 100% bewijs zullen ze het niet vinden voordat dingen echt plaatsvinden, en het is nogal logisch dat dingen niet gebeuren voordat zij gebeuren.

Rob – Ja, we hebben dat al vele malen gezegd. Vaak hebben we nieuwe mensen die niet door alle informatie kunnen gaan. ik wilde dit gewoon nog eens gezegd hebben en verduidelijkt voor de mensen. Dank u hiervoor. Dus was de oorlog in de Atlantis periode tussen verschillende duistere facties of tussen de duisteren en de Lichtkrachten?

COBRA – Beide.

Rob – Waren er toen reuzen?

COBRA – Ja.

Rob – Sommigen overleefden dat, klopt dit?

COBRA – Zij overleefden, maar zij waren naar ondergronds verdreven. Tot heel recent waren er, ik zou zeggen een paar decennia terug, waren er behoorlijk wat reuzenkolonies onder de oppervlakte van de Aarde.

Rob – Ja, zijn zij nu verwijderd, ik neem aan dat sommigen van de reuzen goed waren.

COBRA – De meesten van de reuzen waren goed, en zij hebben ervoor gekozen om te verplaatsen naar een meer vriendelijk bestaan toen deze optie aan hen werd geboden.

Rob – OK. Waren er van degenen die overleefden, zouden zij vandaag nog steeds leven of zijn het hun opvolgers?

COBRA – Ik zou zeggen dat de gemiddelde levensduur voor reuzen lag rond de 1000 jaar en de oorspronkelijke Atlantische reuzen, met heel, heel weinig uitzonderingen, waren niet meer in leven.

Rob – Hier is een interessante vraag van iemand uit China. Het was nogal lastig om te vertalen, maar in basis gaven ze mij een statement dat zei: “U weet dat problemen komen met 7 vermommingen. Met andere woorden, soms zijn problemen giften voor mensen om van te leren en te overstijgen. En zij wilden geen inmenging van iemand. Wat zouden we doen als iemand anders in problemen is? Ik zou zeggen, help ze. Bent u het daarmee eens?”

COBRA – Ja natuurlijk, ja natuurlijk.

Rob – OK. En hier is een echte basisvraag die ze stelden en, uiteraard, dit is een beladen neem ik aan: “Wat is goed en wat is slecht?”

COBRA – OK. Dit is zo duidelijk. Elk kind kan deze vraag beantwoorden. Ik zou suggereren dat als iemand niet weet wat goed of slecht is, je dit aan het dichtstbijzijnde kind kunt vragen en deze zal de vraag heel duidelijk beantwoorden. Het is heel simpel.

Rob – Yea, ik ben het daarmee eens. Hier is een andere die ik stel: “Heeft u ooit het verhaal gehoord achter het Dyatlov Pass incident in 1959 in de Ural Mountains?”

COBRA – Ah, ja, ja.

Rob – Kunt u alstublieft erover praten wat dit was. Er was een recent RT artikel hierover. Zij zouden graag uw perspectief op dit incident horen.

COBRA – Sommige mensen zijn duidelijk verdwenen onder vreemde omstandigheden en er was wat uitwisseling met negatieve wezens die niet van menselijke natuur waren.

Rob – OK. Dank u. Kunt u alstublieft … zij vroegen u om een post te plaatsen over monatomic goud. Er is daarover veel geschreven – mensen verkopen het kennelijk. Kunt u iets zeggen over monatomic goud? Verlengt het je levensduur? Dit is deel van het Sitchin ding dat buitenaardsen hier kwamen om dit goud te delven voor dit doel. Kunt u iets zeggen over monatomic goud? En, natuurlijk, dit heeft een relatie met het verhaal in de Bucegi Mountains.

COBRA – Het elixer van het leven is niet gemaakt van monatomic goud. Dat ten eerste. Dus het belangrijkste doel van monatomic goud is niet het verlengen van het leven, maar monatomic goud is feitelijk een ….(?) partikel dat als onze verbinding met hogere dimensies, dus het versnelt de spirituele evolutie behoorlijk. Het goud in de Bucegi Mountains is niet gerelateerd aan monatomic goud. Het is eenvoudig goud dat in dit bergcomplex is geplaatst door natuurkrachten, miljoenen jaren geleden, en ja, er zijn substantiële goudreserves in Roemenie die verondersteld zijn onderdrukt vanwege de nationale veiligheid.

Rob – OK. “Kunnen wij onze gedachten gebruiken om de huidige programmering op een globale schaal te overheersen, en zo ja, hoe?”

COBRA – Ja, de kracht van gedachten is een van de meest belangrijke instrumenten van vrije wil, en als een kritieke massa mensen harmoniseert in hun intentie en hun hoofd gebruiken, hun gedachten, om deze intentie te manifesteren, kunnen zij de wereld veranderen. En dit is precies wat wij aan het doen zijn.

Rob – OK. Een vraag over … (Iedereen ziet overal een samenzwering.) Wie weet? Wij stellen u de vraag: “Over de Supreme Court Justice Antonio Scalia’s dood. Het was in Texas in de buurt van de Bushes. Kunt u wat zeggen over zijn dood? Wat het natuurlijk. Was het beraamd?”

COBRA – Hij is vermoord.   (OK)   Dit is een van de acties van de cabal die heeft … Zij hebben hier de lijn overschreden.

Rob – OK.

COBRA – En dit is een van de redenen dat de Resistance heeft besloten om wat van hun agenten te infiltreren om bepaalde mensen te beschermen.

Rob – Dus dat is goed. Dus bepaalde mensen die erin zitten en er klaar voor zijn om het tij te keren en de waarheid te vertellen en zichzelf min of meer vrijspreken van zonden waarbij zij zijn betrokken in deze programma’s, worden nu weggewerkt en het heeft een drastisch effect dat de Resistance er nu in stapt. Klopt dit?

COBRA – Ik zou zeggen, de Resistance zal beginnen om fysiek sleutelpersonen te beschermen die de Event op een positieve manier kunnen beïnvloeden, of bepaalde dingen kunnen tegenhouden om te gebeuren. En aan de andere kant, zij zullen ook … de Resistance agenten hebben de beveiliging rondom het cabal personeel geïnfiltreerd – cabal mensen – en zij zijn niet meer zo veilig als zij eerst waren.

Rob – Goed. “Kunt u aan Cobra vragen of hij iets weet over de planeet in de Pleiaden genoemd Theauba en hun mensen? Heeft u daar ooit over gehoord?”

COBRA – Er was een boek dat een paar decennia geleden uitkwam over een bepaalde profetie van deze mensen. Ik zou zeggen dat de meeste boeken die buitenaards contact beschrijven bepaalde aspecten hebben die dicht bij de waarheid zitten en er zijn veel andere dingen bij betrokken. Soms manipulatie, soms verbeelding, soms bepaalde agenda’s. Dus je moet dit soort dingen met een korrel zout nemen.

Rob – Heel goed. Er is hier een andere vraag van een ouder stel over de financiën. We hebben dat al min of meer besproken. Dus wees voorzichtig mensen met je geld, dat is alles wat ik hierover zal zeggen. Hier is een andere vraag over Litouwen. Zij zeggen dat zij het hoogste aantal zelfmoorden in de wereld hebben. De mensen worden vergiftigd. Ik ga hier dit voorwoord lezen zodat de mensen een idee hebben. “Recent werden de dingen meer uitgesproken, bijvoorbeeld in 2009 hadden zij de dienstplicht opgeheven, maar afgelopen jaar was het hersteld, vernieuwd, vanwege nieuwe uitdagingen in de geopolitieke situatie. Zij noemen het Russische agressie. Afgelopen jaar werd een Russisch televisiekanaal verbannen. Ja, verbannen in de 21e eeuw van vrijheid van meningsuiting want, zoals ze beweren, oorlogsopruiing. Sommige mensen die actief politieke ideeën uiten anders dan die van de regering worden onderuit gehaald op het internet, worden bedreigd, en sommige mensen worden ontslagen van … Een persoon werd ontslagen van zijn baan op een universiteit vanwege een andere opinie over wat er in de Oekraïne gebeurde. De neef van deze persoon werd ontslagen omdat hij uiting gaf aan andere visies over achterbakse verhalen. Met andere woorden, het lijkt op de oude Russische manier van als je tegen ons bent, zullen wij je treffen in Litouwen.” Zij zijn echt gedeprimeerd en zij zouden willen weten of u iets kunt zeggen over de situatie in Litouwen. Zij zeiden dat de mensen daar die met pensioen gaan minder geld krijgen dan de Syrische vluchtelingen die er binnen komen, dat die per maand twee maal zoveel krijgen als wat zij krijgen, en het veroorzaakt heel veel over hun toeren spanning in Litouwen dat heel arm is en heel beklemd. Kunt u wat zeggen over de mensen daar?

COBRA – OK. Deze situatie is feitelijk een hele goede beschrijving van wat er door heel Europa gebeurt en de meeste Europese landen, dus het is niet alleen maar in Litouwen. Het is een gecoördineerde, ik zou zeggen, niet alleen Europese, maar het wereldwijde aanrichten van de cabal om de controle aan te halen, om de onderdrukking te vergroten en het censorschap, omdat zij zo bang zijn dat zij zullen verliezen, en dat is waarom zij de druk vergroten. Dit gebeurt overal.

Rob – Juist. We zeggen altijd dat …

COBRA – De strategie met vluchtelingen die twee maal zoveel geld krijgen als de mensen die hun hele leven voor hun land hebben gewerkt, vindt op dit moment plaats in de meeste Europese landen.

Rob – Dit is om feitelijk de spanning en frustratie te creëren en om de mensen het te laten uiten naar de vluchtelingen en te destabiliseren, correct?

COBRA – Ja, dit was deel van het plan ja.

Rob – OK. Hier is een andere vraag. “Kan Rudolf Steiner worden vertrouwd als een leraar en zijn zijn leringen en het pad zoals aangegeven in de antroposofie vandaag de dag valide?” Een daarop volgende vraag: “Is deze gemeenschap in goede verstandhouding met de spirituele wereld en kunnen zij op het geheel worden getest?” Wat is uw insteek hier?

COBRA – OK. Hij was een goede persoon die goede leringen bracht, maar deze zijn niet volledig voor de volle 100% in lijn met de waarheid. En je moet, natuurlijk, luisteren naar je eigen innerlijke leiding en onderscheidingsvermogen over al zijn informatie. Maar hij werkt voor de Lichtkrachten en hij is toegewijd aan het Licht en hij maakt nog steeds deel uit van de Lichtkrachten. Dus dit is een perspectief over Rudolf Steiner.

Rob – OK. Ik wil een vraag voorlezen die een beetje dwaas lijkt omdat het zo duidelijk is, als het waar is voor ons, het is zo ver weg dat het er niet echt toe doet. Ik ben benieuwd, het zegt: “Waarom voegen sommige galaxies samen?”

COBRA – Galaxies voegen zich samen omdat het een feitelijk proces is van samenvoeging van tweelingzielen op het galactische niveau, of het is een proces van samenvoeging van verschillende geavanceerde galactische wezens die geen tweelingzielen zijn op wat andere locaties. Het is op een manier ver weg van ons, maar deze energieën van galactische samenvoeging zijn heel intens en zij beïnvloeden het hele universum op een positieve manier.

Rob – Ja. Ik ben nogal benieuwd over de fysieke laag, we praten hier over de have. Ik neem aan dat we ze Logos van galaxies noemen, met elkaar samenvoegend zoals u hier zei, tweelingvlammen of andere. Maar ik ben nogal benieuwd op de fysieke laag, ik bedoel, is deze samenvoeging, worden er geen planeten vernietigd? Wat gebeurde met het leven daar, hebben zij allemaal een verschillend niveau van bewustzijn bereikt of is er … wat gebeurt op de fysieke laag met de werelden daar?

COBRA – Kijk, galaxies zijn vooral lege ruimte. De afstanden tussen sterren zijn enorm dus wanneer twee galaxies samenvoegen, hebben de sterren geen botsing, behalve in hele, hele uitzonderlijke situaties. Soms komen sterren dichterbij en zij verstoren bepaalde zonnestelsels, maar voor het overgrote deel van de zonnestelsels is het gewoon … er is geen invloed op de levensstromen in de meeste zonnestelsels in samenvoegende galaxies, dus je hoeft je geen zorgen te maken.

Rob – OK. “Is er zoiets als opgestegen dragons?”

COBRA – Heb je het over de Draco populatie of heb je het over dragons als dieren?

Rob – Ik zou moeten zeggen, de bewuste dragons van Draco bewustzijn, zoals de White Winged dragons, of dit soort wezens?

COBRA – Er waren bepaalde entiteiten van de Draco populatie die aan hun ascentie werken en zij zijn er behoorlijk dichtbij. Zij hebben het nog niet bereikt, maar wanneer de Event plaatsvindt zal dit een grote spirituele impuls zijn en sommigen van de Draco populatie zullen hun ascentie bereiken.

Rob – Heel goed. Is het waar dat er onder Duitsland een stad was die Nieuw Berlijn heette en die was gebouwd onder Duitsland (wellicht nu gesloten), maar was dit ooit waar?

COBRA – Er was een netwerk van, een behoorlijk uitgebreid netwerk van ondergrondse locaties onder Duitsland. Dit is een, en het andere is dat er steden waren van Duitse reizigers om te reizen naar Zuid-Amerika die ondergronds gingen en hun kolonies daar stichtten, en er waren ook steden, natuurlijk, in Antarctica – Nazi bases ondergronds. En er was een bepaalde Nazi ondergrondse bases genaamd New Berlin, genoemd Neu Schwabenland in Antarctica.

Rob – OK. Dank u. De volgende vraag is, sommigen willen weten wat ze denken dat de verklaring is voor aseksualiteit. En ze zeggen, volgens hen is er 1 tot 2% van de bevolking die over zichzelf denkt als aseksueel. Is er een energetische verklaring?

COBRA – Ik zou zeggen dat het in het grootste deel van de gevallen onderdrukte seksuele energie is. Ik zou zeggen volledige ontkenning. Sommige mensen voelen geen emoties. Sommige mensen voelen geen seksuele energie. Niet in alle gevallen, maar ik zou zeggen in het grootste deel van de gevallen, ja.

Rob – OK. U heeft gesproken over de verschuiving van de polen. Veel mensen… Dingen zijn natuurlijk veranderd door tijdslijnen en zo. Op enig moment in de toekomst, en ik weet dat het nogal geclassificeerd is, maar op enig moment in de toekomst, Florida is heel laag, de mensen in Florida vragen zich af: “Op enig moment kunnen er overstromingen zijn in Florida, maar zullen de mensen daarvoor worden gewaarschuwd?” Zou dit, ik bedoel een kleine aardbeving van een niet zo drastische vorm zou Florida kunnen overspoelen. Ik denk dat de hoogste berg in Florida zo’n 900 feet is.

COBRA – Ja, mensen hoeven zich geen zorgen te maken over Florida. Als er enige overstroming zou komen zouden de mensen lang van te voren worden gewaarschuwd, vooral voor de echte, meer zou ik zeggen, als een bepaalde gebeurtenis zou staan te gebeuren dat heel Florida zou beïnvloeden zou de bevolking worden gewaarschuwd, en dit gaat niet gebeuren voor de Event.

Rob – OK. Dat is heel goed nieuws. Cobra, met veel dingen in de mainstream media, de propagandamachines draaien nog steeds op volle toeren, en dit alles gaande rondom de verkiezingen, kunt u ons alstublieft vertellen, heeft u enige informatie? Zal er iets krachtigs gebeuren om de verkiezingen in Amerika te voorkomen? Het ziet er nogal beangstigend uit als wij een Clinton of een Trump hebben of wie dan ook van de Republikeinen die president wil worden. Denkt u dat de verkiezingen plaats gaan vinden dit jaar, of is dit onbekend.

COBRA – OK, over de verkiezingen, op een manier is het niet belangrijk wie de president is want de president is altijd, ik zou zeggen sinds de dagen van Eisenhower, hij is het poppetje van de cabal. Dus het maakt niet uit of het een democraat of een republikein is die wordt gekozen, want wat belangrijk is, is dat degenen die erachter zitten en het spel controleren moeten worden verwijderd, en dat zou de acties van de huidige president beïnvloeden, wie dat ook zal zijn.

Rob – OK. Dank u. We komen aan het eind van ons uur. Ik zou u nogmaals willen bedanken en, mensen, ik weet dat sommige van de vragen lang zijn, maar ze zijn woord voor woord voorgelezen. Ik heb er niet veel van mijzelf ingestopt. Zoals u begrijpt, dat is waarom ik wat van de vragen beschrijf en bij gelegenheid wat achtergrond geef op wat vragen. Dank u zeer Cobra. Heeft u enige boodschap voor de wereld op dit punt in de tijd – alles hoopvol of iets voor de toekomst voor onze luisteraars om vandaag mee naar huis te nemen?

COBRA – Ja, de mensen zijn behoorlijk moe, maar we moeten echt volhouden, en we komen dichter en dichter bij elke dag, en ook al ziet u geen concrete veranderingen buiten u kunt u toch veel signalen zien als u gewoon weet waar te kijken. U kunt de vooruitgang van de Oosterse Alliantie zien op het financiële vlak, op het politieke vlak. Beetje bij beetje, elke dag zijn er meer en meer zichzelf openbarende dingen naar buiten aan het komen. En als je het in een groter perspectief ziet, het is allemaal deel van een groter plaatje, en als je weet waar te kijken zou je zien dat het allemaal leidt naar de Event. Het is deel van een groter plan, dus je kunt een klein aspect van dit plan zien dat elke dag wordt uitgevoerd en dit is ook voor de eerste keer in de menselijke geschiedenis in de mainstream media aan het komen. Dit was niet eerder gebeurd, dus we moeten gewoon wat langer door blijven gaan. Voor sommige mensen is het behoorlijk wat langer, want sommige mensen zouden willen dat de Event vandaag of morgen of volgende week plaats vindt. Dit zal hoogst waarschijnlijk niet zo zijn, maar we zijn een lange weg gegaan en we komen steeds dichterbij, en wij zijn in dit leven geboren met het doel om dit te laten gebeuren. Dit is waarom wij hier zijn. En wij zullen niet opgeven.

Dank u voor het luisteren en overwinning van het Licht!

Rob – Overwinning van het Licht Cobra. En mensen, toen wij met die PFC (prepareforchagne.net) groep begonnen, heb ik feitelijk gestemd voor de quote van Gandhi

Wees de verandering die je wilt zien in de wereld

en als je deze verandering wilt zijn en je wilt een verschil maken, dan stel ik voor dat je kijkt naar de video van Christopher Kala. Ik heb deze maand niet teveel in de introductie gezegd. Ik zou willen dat u kijkt naar de video. De man, Christopher Kala, is echt. Er zijn 23 kinderen daar die dagelijks niet genoeg te eten hebben en ik zou de kracht van het Cobra interview willen gebruiken om Hope-Girl, Brenda, en natuurlijk deze man te ondersteunen. Kunt u nu meteen $5 of $10 geven om deze man te helpen om deze kinderen te voeden? Dit is geen nep. Bekijk de video. Kijk naar de kinderen en kijk wat hij doet. God bless you all.

Overwinning voor het Licht. Dank u zeer Cobra, en we zien u de volgende maand.

COBRA – Dank u en tot de volgende maand.

End

Vertaald door Veronica

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 4 maart 2016 in Interview met Cobra NL

 

Tags: ,

Interview met Cobra, 18-2-2016, door Rob Potter – eerste deel ervan

Voorwoord van Veronica: het op 18 februari gehouden interview vond plaats op dezelfde dag als de laatste publicatie van Cobra, de belangrijke situatie update. Rob begint het interview met vragen over deze update.
Ik heb op dit moment weinig gelegenheid om te vertalen, maar ik wil dit eerste vertaalde deel alvast publiceren en later, als ik de vertaling klaar heb, de rest van het interview plaatsen.

Maar -ter inspiratie- eerst de door Cobra op 25 februari geplaatste video van “The Age of Aquarius”.

Transcript van het interview

Rob – Zoals beloofd dames en heren, zijn we hier met een volgende speciale editie van de Victory of the Light radio show. Ik ben uw gastheer, Rob Potter. We hebben Cobra vandaag. Ik ga vandaag een andere tactiek proberen. Sommige mensen vragen waarom ik inleidingen heb. Ik ga wat van deze vragen voorlezen. Ik krijg paragraaf twee en drie paragraaf vragen en mensen vragen zich soms af waarom ik vooraf wat spreek omdat ik probeer wat achtergrond vragen te stellen.

Wij gaan deze vragen precies lezen zoals ze zijn. En Cobra is net uitgekomen met een nieuwe post en we gaan daar wat vragen over stellen.

Ik heb deze maand ook niet zoveel intro voor jullie. Ik wil gewoon dat jullie naar het interview kijken dat ik had met Christopher Kala, zelf een weeskind, die een weeshuis heeft opgericht.

Ik hoop mensen, na gezien te hebben dat jullie vroegen hoe te helpen, dat je rechtstreeks kunt helpen door 5 of 10 dollars te doneren aan deze man die 28 jaar oud is en probeert dagelijks 22-23 kinderen te voeden. Ik was door Hope-Girl op hem geattendeerd en dit is het waard.

We gaan nu starten met de vragen.

Rob- Cobra, welkom bij de show. Dank weer voor het in de show komen en ik waardeer het dat u elke maand de tijd neemt om met mij te werken hier in de Victory of Light radio show. Het is een eer u weer hier te hebben.

COBRA – Het is voor mij een plezier en ik waardeer deze interviews heel erg.

Rob – Dank u zeer. Ik zou direct willen ingaan op uw post die u net deze ochtend heeft geplaatst, voordat we gaan naar de vragen van de gasten. Ik ga u wat vragen stellen en veel van deze vragen die mensen hebben zouden kunnen zijn beantwoord met wat van die zaken die u net heeft vrijgegeven. Het is vandaag feitelijk een belangrijke situatie update.

U heeft het erover dat we heel snel in staat zullen zijn om alle plasma en strangelet bommen te verwijderen. Er is een gelijkwaardige techniek om ze te verwijderen en als deze voor eens en voor altijd zijn verwijderd lijkt het erop dat wij werkelijk voorwaarts kunnen gaan met de Event, klopt dat?

COBRA – Ja absoluut, zodra deze zijn verwijderd zijn wij heel dicht bij de Event. Er zijn wat andere technologieën, maar ik denk niet dat deze een heel groot probleem zullen zijn.

Rob – Ja, dat is echt goed nieuws. U vertelde dat er wat fee-achtige energieën terugkeren naar de oppervlakte van de planeet. Zij hadden zich teruggetrokken in de binnenaarde, wat fysieke en lagere astrale lagen feeën, vanwege de energieën. Sommigen daarvan zijn aan het terugkeren en sommige ervan in prachtige natuurplekken rondom de planeet, correct?

COBRA – Ja, dat is juist.

Rob – Kunt u wat meer ingaan op de feeën, sylfen en engelen en dergelijke voor de mensen die niet bewust zijn. Zijn sommige ervan fysiek of zijn zij strikt alleen zichtbaar voor degenen met sensitief zicht in de plasma, etherische of astrale lagen?

COBRA – Het zijn geen fysieke wezens. Het zijn wezens die gezien kunnen worden op de plasma, etherische en astrale lagen, maar iedereen die op zijn minst een beetje sensitieve energie heeft kan ze voelen. Je kunt ze niet zien. Je kunt hun aanwezigheid voelen. En als je naar de meest prachtige plekken in de natuur gaat weg van de menselijke bevolking, zul je hoogst waarschijnlijk in staat zijn om hun aanwezigheid te voelen.

Rob – OK. Dank u. U heeft gezegd: “De duisteren zijn onlangs behoorlijk brutaal met hun acties en de Resistance heeft wat actie ondernomen op de fysieke laag”. Kunt u wat meer zeggen over de brutale acties van …. Voor ons is alles wat zij doen brutaal en in ons gezicht en negatief, maar kunt u spreken over specifiek wat deze acties waren?

COBRA – Ja, er zijn nogal wat van deze situaties. De eerste is de situatie in Syrië waar je kunt zien dat Turkije en Saoedi-Arabië aan het uitdagen zijn …. feitelijk zijn zij met vuur aan het spelen zou ik zeggen. Dit is een van die situaties.

Rob – Juist. Het lijkt erop dat ze wat oorlogsspelletjes op de grens aan het doen zijn. Ik zag dat zij feitelijk een ziekenhuis hebben gebombardeerd, ik geloof dat het in Syrië is, dat verantwoordelijk is voor 40.000 mensen. Kunt u daar wat over zeggen?

COBRA – Ja, ik zou zeggen dat de negatieve alliantie krachten dat ziekenhuis hebben aangevallen. Zij hebben het in een jasje gegoten alsof de Russen het deden, maar de Russen hebben het niet gedaan. De Russische militairen is …… heeft een strikt verbod om burgers aan te vallen en zij zijn voor 100% toegewijd aan het verwijderen van de zogenoemde “terroristen”, die feitelijk huurlingen zijn voor de jezuïeten, want dit alles is een jezuïeten creatie. De negatieve militaire factie in de VS, de Saoedi-Arabische, de Turkse mensen, zij zijn allemaal poppen in de handen van de jezuïeten, en de jezuïeten willen zoveel mogelijk lijden creëren in de Syrische regio omdat het een hele belangrijke energie vortex is.

Rob – Ja ik denk dat ook. Het is duidelijk dat het een hele belangrijke vortex is. Al onze historische profetieën gaan over dat gebied. Een van de dingen die de Resistance heeft gedaan zoals in uw artikel van vandaag is aangegeven, is dat zij feitelijk bewijs van crimineel gedrag door de cabal in de computersystemen hebben gestopt van de belangrijkste nieuwsagentschappen rondom de wereld en in de computers van privé personen. Is dit allemaal op de achtergrond gedaan en niemand weet er echt iets van?

COBRA – Ja, het zit in het computersysteem. Het is heel moeilijk te vinden. Je zult een hele goede computerexpert moeten hebben die de computer nakijkt om het te vinden, maar het zit erin.

Rob – Dus het zal feitelijk gewoon automatisch worden getriggerd en flitsen over de schermen als een nieuwsitem. Dat is heel opwindend.

COBRA – Het zal zijn als een pop-up scherm met een hele aantrekkelijke titel, en de mensen zullen erop klikken en zij zullen allerlei soorten bewijzen zien die daar zijn. Als de cabal te ver gaat zal dit worden geactiveerd. Dit zit nu in heel veel computers rondom de wereld.

Rob – Uiteindelijk zal dit sowieso worden geactiveerd, maar bepaalde acties van de cabal kunnen het eerder activeren.

COBRA – Ja, natuurlijk zal dit alles met het moment van de Event actief zijn, maar ik heb het over de tijd voor de Event. Het kan feitelijk vandaag of morgen gebeuren als zij te ver gaan.

Rob – Iets over de bewijzen. Zijn deze in het algemeen of zijn er wat namen, data, feiten en cijfers over individuen?

COBRA – Het is heel specifiek, heel erg uitgewerkt. Het is bewijs over de misdaden van de cabal. Het is disclosure gerelateerd bewijs met totalen, met data, met namen, met alles. Geheime ruimteprogramma’s, buitenaardse contacten, dat allemaal.

Rob – Wow, dat is prachtig. Ik weet dat Chip Tatum al jaren bewijs heeft over de Bush’s. Video’s, films die hij bezit van George Bush sr. en zijn jongens cocaïne snuivend en drugs handelend, dus dit zal echt hard bewijs zijn om de gaten in zijn bewijsstukken verder in te vullen. Dit is echt cool. En het zegt nu, de tweede belangrijkste actie “bepaalde gewapende Resistance agenten zijn nu op de oppervlakte en zullen ingrijpen in veel gevallen wanneer onschuldige burgers worden aangevallen, daarmee geweld en misbruik voorkomend”. Ik neem aan dat dit zou zijn in Syrië-achtige plekken of ook op andere plekken?

COBRA – Het kan overal op de planeet zijn. Het zal niet verwacht worden. Deze Resistance agenten zullen er gewoon uitzien. Zij zullen anoniem zijn en niemand zal in staat zijn om ze te identificeren. Dus als mensen, als de duistere mensen de intentie hebben om wat van hun duistere acties of geweld tegen mensen te gebruiken kunnen ze iemand verwachten die ze zal stoppen. Maar eerst zullen zij niet in staat zijn om alles te stoppen, maar zij zullen beginnen met dingen tegen te houden. Dit is nog nooit eerder gebeurd.

Rob – Zal dit het soort stoppen van dingen zijn met de krachten van superluminale wezens en de opgestegen meesters waar de negatieve krachten letterlijk worden bevroren, onmachtig om zich te bewegen en een niet-gewelddadig proces dat plaats vindt, of zal dit een hoog-technologisch en wapenachtig iets zijn van de Resistance dat feitelijk de negatieve krachten zal stoppen maar ze niet doden?

COBRA – OK. Ik zal hier niet op de details ingaan want anders kunnen de duisteren beginnen met zichzelf te verdedigen. Maar het zal onverwacht zijn.

…… Hierna volgen de vragen van de gasten van de Victory of the Light radio show – dit deel wordt nog vertaald ……

Vertaald door Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 26 februari 2016 in Interview met Cobra NL

 

Tags: , , ,

Interview met Cobra, 26-1-2016, door Rob Potter

Rob geeft in zijn intro verscheidene links, maar als je direct naar het Cobra interview wilt gaan, scroll dan even naar beneden.

Je kunt hier een telefoongesprek beluisteren, of het transcript ervan lezen,. dat Rob had met een financiële insider.

In de VS is een tweede tacyhon kamer geïnstalleerd; voor een NL beschrijving over tachyon kamers klik je hier, en hier ga je naar de overkoepelende engelstalige tachyon website.

Boek van dr, Takaaki Musha; een uitgebalanceerd en objectief boek, voor iedereen die de waarheid zoekt over geavanceerde technologieën die nu nog verborgen worden gehouden door de elite en regeringen.

Alan Holt heeft vele jaren geleden dr. Fred Bell gevraagd om wetenschapper te zijn bij het star wars programma in de Reagan periode, maar Bell weigerde te werken voor de duivelse agenda. Alan Holt heeft nu wat insider informatie vrijgegeven over transdimensionale fysica, hyper ruimtereizen vortexen en wormgaten die laten zien dat reizen sneller dan het licht mogelijk is.

George Green, die Pleiadian informatie heeft uitgedragen over wereldtransformatie.

Een eerder interview met Rob Potter, commandant Valiant Thor en dr. Frank Stranges.

De website van Veterans Today, waar zoveel disclosure wordt gepubliceerd en wat andere websites, van Therese Zumi, van Tom Heneghan, van Anna von Reitz, en over graancirkels.

Artikelen over het Zika virus en over de cintamani stenen.

2016-01-26 Star_Altar-1-450x600Some Technology From The Pleiades
In my home somewhere on Maui

—————————

Hier is het transcript van het interview met Cobra

Rob – OK Dames en heren.

Zoals beloofd zijn we er weer met Cobra, en ik wil een paar dingen zeggen voordat we beginnen. Veel mensen hebben mij meerdere vragen gesteld. Hou alsjeblieft je vragen op 3 of 4. Ik zou dat zeer waarderen. Wilt u ook geen vragen stellen over YouTubes of boeken of personen. Ik moet u er weer aan herinneren om zelf dat boek te lezen, de YouTube te bekijken en dan specifieke vragen te stellen. Veel mensen sturen ons lange stukken informatie om te bekijken en dan een algemeen commentaar te geven. We geven liever geen commentaar op andermans werk. Hou dat alsjeblieft als gegeven.

De afgelopen maand was er ook wat controversie ten aanzien van het Cobra interview. We hadden wat verschil van inzicht en Cobra en ik “agree to disagree” (hebben er geen probleem mee dat we van mening verschillen). Dus daar gaan we het zo over hebben, maar er is geen enkel probleem met Cobra. Ik ondersteun hem volledig. Ik weet dat Cobra absoluut puur is in zijn intentie. Ik heb Cobra constant verdedigd tegen aanvallen van mensen en ik ben een supporter van hem. Ik heb 3 conferenties bijgewoond. Ik heb heel veel werk met Cobra gedaan en ik voel dat zijn informatie absoluut geweldig en krachtig is, vooral binnen de bandbreedte van de controlematrix. Nog  nooit eerder hebben wij zo’n duidelijkheid gehad over het plasma scalar veld, de krachten erachter, de implantaten matrixen en dergelijke dingen, en ik wil het duidelijk maken, heel duidelijk, dat ik Cobra steun. We zijn grote jongens en kunnen “agree to disagree” op bepaalde metafysische informatie hier en daar. Een verschil van mening verandert niet de missie. Het gaat niet om mij, het gaat niet om Cobra, het gaat niet over verschillen of gelimiteerde menselijke visies. Wij komen allemaal tezamen hier in een ruimte van liefde en vrede en zo wilde ik deze informatie in liefde ondersteunen. Cobra, ben je het eens met wat ik zojuist heb gezegd?

COBRA – Ja, ik zou willen zeggen dat we dit drama achter ons moeten laten en gewoon door moeten gaan met de missie.

Rob – Absoluut. Dank u wel. Mensen, we hebben veel interessante dingen gaande de laatste paar weken. Cobra was weg. We moesten het interview uitstellen. We hebben veel vragen gehad over wanneer het zou komen. We doen ons best om dit uit te brengen.

Dus Cobra, na de laatste keer dat we elkaar hebben gesproken kwam Alex Collier naar mijn conferentie en we, opnieuw, we hebben het hier eerder over gehad en het is nogal op tijd. Gisteren bracht u een post uit over de 9e planeet die natuurlijk de planeet is waarvan u zegt waar de Resistance Movement (RM) vandaan komt, en u maakte een prachtig bericht waarin u uitlegde dat de mensen een blauwe methaangas waterplaneet zouden zien en dat, als zij zouden kijken binnen het gradiënt niveau van 10 pixels, zij feitelijke rechthoekige glazen dingen zouden kunnen zien, ik neem aan ramen waardoor je vanonder de oppervlakte de ruimte in kunt kijken. Dus dit is de RM planeet en dit is goed nieuws. U gaf ook aan dat waar ik ben, op Maui, de chimera nog steeds een diep ondergronds ruimtecentrum complex heeft en dat zij feitelijk alle bewijzen zullen weghalen van belangrijke astronomische observaties op deze planeet en dat gooit het wel een beetje dicht mensen.

Dat verklaart waarom wij daar nog niet zoveel over hebben gehoord. Lees deze post van Cobra en blijf zijn blog volgen op www.2012portal.blogspot.com (NL: http://eventnl.info/). Ik zou het er niet over hebben gehad maar met de informatie van Alex Collier…. en u maakte het in deze post duidelijk en beantwoordde een deel van deze vraag. Ik vraag mij af over Nibiru…. Heeft de RM enige informatie, en ik zou willen dat u hen vraagt of er enige andere planetaire werelden of kometen zijn of iets als dwerg, onzichtbare zon zoals sommige mensen zeggen, die in ons zonnestelsel komen en ons beïnvloeden, weet u, zoals vulkanische activiteit, zoiets als dat?

COBRA – OK. Ik weet dat antwoord al, en zij zijn er absoluut zeker van dat er niets is dat zal veroorzaken, dicht genoeg bij de baan van de aarde, om de tektonische activiteit op deze planeet te verstoren, of enig soort van catastrofale impact op de planeet in de nabije toekomst. Dus niets als dat bestaat op dit moment binnen ons zonnestelsel.

Rob – OK. Heel interessant. Ik heb net een interview met Randy Kramer gehad dat heel snel gepubliceerd zal worden in twee delen, de SSP man (red: SSP=Secret Space Program=geheim ruimteprogramma). En hij bevestigde de informatie over de, wat is genoemd, wat hij ziet als Nibiru en hij zei dat het elke 3600 jaar komt. Hij zei dat het waarschijnlijk niet binnen 1200 jaar zal komen.

Volgens de notities van Billy Meyer die ik heb gelezen hebben ze de baan ervan gebotst en het zal geen gevaar vormen voor de planeet Aarde. U zei dat er iets is dat verstoring zal veroorzaken. Is het mogelijk dat er wellicht een ander groot iets het zonnestelsel binnenkomt maar geen tektonisch schade zou veroorzaken dat het weer of zulke dingen kan beïnvloeden.

COBRA – Voor zover mij bekend is er geen hemellichaam dat het leven op Aarde zal verstoren. Maar wat gebeurt, en al in het begin is van het proces, is de galactische puls. De galactische puls vindt elke 26000 jaar plaats en het is natuurlijk al de weersystemen op de planeet aan het beïnvloeden.

Rob – Absoluut. Er is wat informatie geweest dat er enige toename zal zijn in Aarde cataclysmen die de aandacht van de mensheid kunnen trekken, dat zou een natuurlijk cataclysme zijn en dat niet, weet u, door de galactics kan worden overwonnen. We zullen een bepaalde hoeveelheid van tektonische activiteit moeten hebben en het is mogelijk dat sommige zaken zouden kunnen gebeuren. Ik zou willen noemen dat er recent een aardbeving was uit de kust van Malibu en buiten Alaska. En de ene bij Maliby is precies op die locatie. Kunt u ons vertellen, was deze aardbeving natuurlijk of was er iets gaande met deze ondergrondse Malibu ingang.

COBRA – Er was op die specifieke locatie niets gaande dat niet natuurlijk was.

Rob – OK. Dit dat maakt het duidelijk mensen. Cobra zegt dat er niets komt. Het Nibiru verhaal is niet juist volgens Cobra.

We hebben helder gekregen dat sommigen van de mensen die erover spraken, die in een recente publieke aankondiging waren over deze planeet, het is niet Nibiru, dus er is geen noodzaak voor paniek of angst. Het is niet de vernietigingskomeet. Cobra, we hebben wat stralingspieken gehad in de USA die begonnen in november en privé onderzoekers hebben veel ervan bevestigd. Is er iets dat u hierover kunt zeggen. Is dit Fukushima, is dit wellicht een golf die daarvan kwam, of enige informatie over de stralingspieken van november en december in het westen van de VS.

COBRA – Dit gebeurde niet alleen in het westen van de VS, het gebeurt door de hele VS en het heeft geen relatie met Fukushima. Het is meer gerelateerd aan bepaalde, ik zou zeggen, experimenten die de negatieve militairen hebben uitgevoerd en helaas zijn enkele van deze pieken echt. Zij zijn niet extreem gevaarlijk, maar het is nog steeds een zorg. Geen reden om bang te zijn, maar tegelijkertijd is het goed voor de mensen dat zij zich ervan bewust zijn, en het is goed voor de mensen om dit te monitoren onafhankelijk van enig publiek instituut. Dus sommige mensen hebben meetinstrumenten om radioactiviteit te monitoren, dat is een goed idee.

Rob – Ja,. dat is goed. Ik heb zelf feitelijk een kleintje gekocht. Het kost ca. $50. Je kunt het in je I-phone steken, het is een app. Ik nam het mee naar de winkel hier in Maui en ging naar de visafdeling om te zien of daar iets was. Ik kreeg geen enkele lezing, maar het is duidelijk dat sommige nucleaire kracht het meest misbruikt is en gevaarlijke bronnen voor, naar ik aanneem, de gezondheid van mensen. Een deel van de oorspronkelijke goedwillende ET contacten wilde dat de Aarde afstand zou doen van zijn gevaarlijke nucleaire technologie.

Dus in uw eerdere update sprak u over veel positieve updates over het financiële systeem. Kunt u alstublieft commentaar geven op enige vooruitgang die plaatsvindt, of is het alleen in de laatste 3 weken, het lopende programma met de Yuan die de ‘exchange currency’ van keuze internationaal wordt. Wij hadden dips in de Dow, Baltic index. Kunt u hierover iets zeggen. Dit is duidelijk een aandachtssituatie. Kunt u ons wat meer details geven over wat er gaande is met het financiële systeem en iets hoopgevends waar we naar uit kunnen kijken.

COBRA – Ja natuurlijk, hetzelfde proces is door aan het gaan in de laatste paar weken. Er zijn veel voorbereidingen op de achtergrond om de ‘basket of currencies’ te herpositioneren, om ze een meer gelijk en gebalanceerd perspectief te geven als de reset er is. Er is versterking van de oosterse alliantie op het financiële front. Er is de voortduring van de aanvallen tegen de cabal door het verlagen van de olieprijzen, omdat dit de cabal op de knieën zal krijgen. Dit is een van de belangrijkste bronnen van hun inkomen en dit is waarom de olieprijs zo snel aan het dalen is, om de cabal op de knieën te krijgen. En daarmee opgaande is er natuurlijk de voortgang op het politieke front en op het militaire front. Dus het is een voortgaand proces dat nu langzaam is omdat de dingen voorzichtig moeten gebeuren, om niet enige ongewenste reacties van de cabal te triggeren, dus we moeten het doen op een manier die iedereen aankan.

Rob – Er was door iemand contact met mij opgenomen die veel macht heeft in de handel van de platforms. Een goede man en ik denk dat ik er met u over heb gesproken. Hij was uitgenodigd op de Bush’s ranch en zij boden hem geld en hij weigerde die deal. Hij is onlangs ‘set straight’ en hij heeft geïnvesteerd in wat ‘treasury bonds’ en ik weet dat u niet denkt dat het noodzakelijkerwijs zal gebeuren. Hij werkt met de Chinezen met de Mui-hai. In de intro zet ik een link voor de mensen om deze telefonische conversatie te lezen waarvan hij instemde het publiek te maken. Danell heeft het transcript gemaakt dus de mensen kunnen dat lezen. Hij is heel positief. Hij zei dat hij nooit kalmer heeft gevoeld dat dingen aan het gebeuren zijn. Hij zei dat cabal leden in hun vergaderingen kwamen en probeerden hen te verstoren. Kunt u mij zeggen… hij zei mij dat sommige mensen fondsen hebben gekregen. Ik zei, werkelijk, wie? Hij zei Obama die net een gigantisch huis heeft gekocht, mansion, ik geloof dat het in Qatar is. Ik was als: waarom zouden ze hem fondsen? Ik zei dat hij de slechterik was. Ja, de slechteriken laten deze fondsen door. Is er enige fondsing van de positieve goedwillende groepen op de diepe lagen waar u vanaf weet.

COBRA – Nee, helaas, het project waar je over hebt gehoord is dat de slechteriken wat van de fondsen hebben vrijgegeven aan hun handlangers om ze aan de lijn te houden. Dat is alles wat gebeurde. Het heeft niets te maken met de financiële reset. Het heeft niets te maken met waar wij op hopen. Dat is een heel ander verhaal.

Rob – Ik ga een laatste financiële vraag doen, er kunnen nog andere zijn. Er waren wat runs voor mensen die wat geld van hun bank haalden. Ziet u dit als iets dat goed is. Is de run die paniek zal veroorzaken, of zouden de mensen langzaam hun geld van hun banken moeten halen. Wat denkt u?

COBRA – Ik zei lange tijd geleden al, haal je geld van de bank, het is daar niet veilig. Als je het op de bank laat geef je een vrije lening aan de cabal om door te gaan met hun controlemechanisme.

Rob – OK mensen, dat zou ‘put safe sales up’ en hou het veilig als je dat doet. Je kunt ‘Mylar’ rond je geld doen dat elke cabal gerelateerde machine zal stoppen die kan lezen hoeveel geld je in je huis hebt, en geloof mij mensen, ze hebben dat. Die microchips in de dollars, zij kunnen vertellen hoeveel geld je heb in je auto terwijl je rijdt door hun kleine tolwegen en dat soort zaken. Die technologie is er.

We gaan nu op iets anders over. Dit is een exacte quote van een wetenschapper. Hij gaf mij zijn geloofsbrieven hier, maar ik dacht ik vraag het gewoon. Overeenkomstig huidige wetenschappelijke theorieën is de hittebron in het binnenste van de Aarde waarschijnlijk afkomstig van accretie impact van asteroïden op de Aarde. Voor mij klinkt dit een beetje verdacht. Mijn vraag is, is het waar dat de Aardemassa en eeuwige hitte een resultaat is van astrale accretie of is er meer aan de hand?

COBRA – Ja, natuurlijk is er meer aan de hand. De oorspronkelijke bron van hitte in alles in dit universum kwam van de oorspronkelijke bijzondere geaardheid. Oorspronkelijke bijzondere geaardheid is niet iets dat gewoon gebeurde. De Big Bang is niet gewoon een bepaalde explosie die plaats vond lange tijd geleden. Er is een bepaalde hyperdimensie tunnel gecreëerd tussen deze dimensie en hogere dimensies die een continue golf van energie mogelijk maakt, wat meer is dan alleen de energie die kan zijn gematerialiseerd van de fysieke laag, en dit is een van de redenen waarom wetenschappers soms problemen hebben om het energiemomentum te beschrijven en het gehoekte momentum van het lichaam, omdat er een zekere hoeveelheid energie is die niet past in hun vergelijkingen. Ik zal het zo zeggen…. het is omdat het niet komt van de fysieke laag. Om het anders te zeggen: het centrum van de planeet is een portaal. En de energie komt van dat portaal.

Rob – Dank u zeer, dat bevestigt wat dr. Frank Strange eens zei toen hij omging met commandant Valiant Thor. Zij zouden feitelijk overgaan van het portaal in de binnenaarde naar Venus. Vraag hier van iemand van onze Egypte 2012 crew, “Zijn belangrijke vortexen die worden gecontroleerd door het duister versterkt met entiteiten, parasieten, etherische technologieën. En zo ja, kunt u ons alstublieft daar zoveel mogelijk over vertellen?”.

COBRA – Ja, natuurlijk zijn zij versterkt met entiteiten en technologieën en één technologie daarvan is de strangelet bommen op de plasma laag, en dit is wat deze vortexen stabiel houdt.

Rob – OK. Ik vraag mij af, er komen duidelijk wat van deze vortexen naar beneden. Zijn deze vortexen verbonden met de natuurlijke knooppunten of leylijnen van de Aarde?

COBRA – Ja, dat is allemaal met elkaar verbonden.

Rob – Als de vibratie van de planeet verandert en deze nieuwe leylijnen zijn gevestigd op de planeet, zullen enkele van deze vortexen simpelweg niet meer functioneren als gevolg van de verandering van de Aarde’s vibratie, of hebben deze vortexen kunstmatig geprobeerd om te bewegen met de nieuwe lijnen?

COBRA – Alleen de negatieve vortexen zullen oplossen. Zij zullen zijn vernietigd of zij zullen overgaan in de positieve, dus er zullen geen negatieve vortexen op de planeet meer zijn als de tijd er rijp voor is.

Rob – Heel goed. Alex Collier zei dat het frequentiehek neer is. Ik weet niet wat dat betekent. Ik ben niet op het vasteland geweest en het is redelijk vibrationeel helder hier in Hawaii. Kunt u ons enige updates geven op het plasma scalar veld netwerk binnen het fysieke aspect van de satellieten en sommige van de meer basis technologieën in de controlematrix op de Aarde. Zijn er wat belangrijke ontwikkelingen geweest in de laatste maand?

COBRA – Er zijn wat ontwikkelingen op het fysieke aspect geweest, ja, er zijn wat verbeteringen, maar helaas is het plasma aspect nog niet OK. Nog lang niet.

Rob – Kunt u ons zeggen; is de ELF golf situatie die een verstoringsveld droeg naar elke elektrische verbinding in de VS in het verleden, nog steeds in werking op dit moment, en zijn er nog steeds ELF golven in de mind control matrix die komen door ieders elektrische systemen.

COBRA – Ja, dit is nog steeds zo omdat ik zou zeggen, het plasma aspect van elektriciteit zoals sommige mensen het noemen, een onzichtbare stroom is er nog steeds, en er is nog niet mee afgerekend.

Rob – OK, dat is jammer. Nu heb ik een andere vraag en ik was er niet erg zeker van wat hij hier precies zegt. Ik bedoel, u en ik zijn het er wel over eens dat de AI (red: AI=Artificial Intelligence=kunstmatige intelligentie) een zeer geavanceerde technologie is, dat het wordt gecontroleerd en het heeft een programma, en als het programma en de technologie zelf is stilgelegd zal het niet langer een probleem zijn. Veel mensen voelen dat het nu alles om technologie gaat. Dus zij willen weten, hier is een vraag: “Speelt de echte AI de rol van een architect die de wereld construeert of creëert zoals wij die mogen zien door de golfdeeltjes te lokaliseren zoals het wil door ons onderbewustzijn en onze ogen”. Met andere woorden, we zien alleen … in de spirituele aspecten, de grote Avatar Yogananda zei: dit is een droom en je zult ontwaken in de realiteit van wie je bent als je bent overgegaan, maar dit leven is een droom. Is dit gecontroleerd tot dat niveau dat wij feitelijk een film aan het bekijken zijn die door de duistere krachten is gecontroleerd, is de vraag.

COBRA – Nee, het is niet gecontroleerd op die manier, niveau. Dat is niet waar.

Rob – Wat is gecontroleerd tot een bepaalde hoogte.

COBRA – De AI zou alleen zeggen, ik zou zeggen, het software aspect van de technologie die was gecreëerd door biologische wezens, de chimera. Zij creëerden AI als een middel om hen te assisteren in hun controle van de planeet in deze sector van de galaxy. De AI is geen probleem. Het hoofdprobleem is de vrije wil van wezens die naar de negatieve kant zijn gegaan. De AI is gewoon een probleem dat kan worden gehackt, en de RM heeft geen problemen met de AI. Zij hebben dat in hun eigen omgeving volledig onder controle en zij kunnen het hier onder controle krijgen zodra de kritieke massa van mensen die hun vrije wil gebruiken dit besluit zal ondersteunen.

Rob – OK. Dank u. Een verdere vraag hierover. Alfred Lambremont Webre. Ik heb het niet echt gevolgd omdat het meer negatief slecht nieuws is. Ik weet dat de positieve elementen in onze goedwillende ruimtefamilie in staat zullen zijn om ermee af te rekenen. Het is een beetje voorbij de menselijke technologie op dit punt als het werkelijk is, en u sprak zojuist over het fysieke aspect waarvan wij hopen dat het is verwijderd.

De vraag is: wat is het verhaal met ‘black goo’. Is het echt? Is er echt ‘goo’? Sommige super soldaten, sommige mensen hebben gezegd dat zij zich herinneren in sommige van hun programma’s geïnjecteerd te zijn geweest met een of andere zwarte substantie. Werd daarbij ‘goo’ of naniet technologie gebruikt? Is er enige waarheid in de ‘black goo’ theorie? Kunt u dit uitleggen?

COBRA – Ja, die technologie bestond. Het was gevaarlijk op een zeker punt, maar het is onder handen genomen. Het was niet altijd zwart van kleur, soms was het diep groen of bruin. Veel verschillende bronnen van kleuren. Het was feitelijk bio vloeistof vol met nanieten en gecontroleerd door AI programma’s, maar, nogmaals, het was iets dat de RM volledig heeft kunnen vernietigen in hun eigen omgeving,. Deze zogenoemde ‘black goo’ zou alleen een probleem kunnen zijn in bepaalde diep geheime negatieve militaire programma’s op dit moment, en niet ergens anders op de planeet. En opnieuw, op het moment van de Event zal dit volledig zijn verwijderd, overal.

Rob – Nu, dat is goed nieuws mensen. De ‘black goo’ is niet echt iets waar wij ons zorgen over moeten maken hier op de oppervlakte, niet dat het niet bestaat. Ik bedoel, het is duidelijk dat als deze ‘black goo’ zich kon verspreiden dat veel mensen er problemen mee zouden hebben. Hebt u er nog meer over te zeggen Cobra.

COBRA – Ja, dit zal niet naar buiten komen want zodra het teveel probeert zich te verspreiden zal de RM gewoon, ik zou zeggen, bepaalde dingen doen om het volledig van de planeet te verwijderen. Op dit moment kan deze ‘black goo’ alleen bestaan in condities die heel, heel gecontroleerd zijn, onder hele specifieke condities waar alleen aan wordt voldaan in bepaalde plaatsen, heel erg onder controle en commando van de negatieve militairen. Zij kunnen niet gewoon bestaan en uitbreken op de oppervlakte.

Rob – OK. Dat is ook heel goed nieuws. Ik wil wat praten over, we hadden een interview met Len Horowitz. Het is nog niet gepubliceerd. De briljante tandarts die de AIDS heeft blootgelegd dankzij zijn intellect is een expert geworden in virologie en volgt de cabal’s vaccinatieplannen. We hebben helaas wat recente situaties gehad waar kinderen feitelijk onderuit zijn gegaan binnen momenten na het krijgen van vaccinaties. Veel van gecontinueerde vaccinaties als wapen vindt plaats.

Bijvoorbeeld, Dengue koorts is onlangs als wapen ingezet en zij hebben delen van Hawaii afgesloten en het lijkt als of zij doorgaan met deze pandemie. We weten dat zij Andrew Molden hebben vermoord, de man die bewees dat autisme is gecreëerd door vaccinaties, en dames en heren, als jouw familie vaccinaties krijgt, maar als jij zo afwijzend en ontkennend bent en je weigert naar de waarheid te kijken, en je hebt je kind beschadigd, is er altijd vergeving en je hebt een lange weg te gaan. Dus, GEEN vaccinaties dames en heren.

Cobra, kunt u wat zeggen over de doorgaande plannen en deze programma’s. Ze lijken nooit te ver te komen maar ze brengen veel mensen in angst. Wanneer zullen wij een eind zien aan deze virussen die uitkomen en de vaccinaties? Worden er nog steeds microchips ingestopt, of wat is het verhaal?

COBRA – Nee, er zijn geen microchips meer, maar vaccins zijn dodelijk vergif. Dit is niet iets om over te lachen. Het is iets om heftig tegen te vechten dus de mensen moeten de informatie over vaccinaties verspreiden, over hun bijwerkingen, en hun stem verheffen.

Rob – Dank u Cobra. Ik beveel aan dat de mensen naar de website gaan over ‘swine flu’ waar ik samen met Len Horowitz aan werkte, ‘community action link’, je zult wat dingen zien die ik schreef over hoe je kunt worden betrokken in het bevechten van de vaccinatieprogramma’s, en over je bewust zijn en deze voorzichtig benaderen met intelligentie en bewustzijn.

Cobra, soms hebben we vragen over verschillende landen. We hebben een vraag gehad over wat veranderingen in Polen. De mensen willen weten of de leider daar deel uitmaakt van de cabal. Wat is het verhaal in Polen? Zij gaven een paar verschillende dingen aan. Kunt u ons iets vertellen over de opwinding die onlangs in Polen was?

COBRA – Je ziet, we zullen moeten oordelen naar zijn acties, zoals ieder ander. Het is niet zo belangrijk of op enig specifiek moment een bepaalde leider deel uitmaakt van de cabal of ermee is verbonden. Hij zal worden getest door de omstandigheden want zelfs deze vele politieke leiders die geen deel uitmaakten van de cabal maar bezweken onder de druk, zij waren niet sterk genoeg. Dus we zullen zien wat de situatie daar zal zijn in de komende paar maanden.

Rob – OK, dank u. Zijn er enige belangrijke vortexen of binnenaarde ingangen in Noorwegen?

COBRA – Ja natuurlijk zijn die er.

Rob – Kunt u daar iets over zeggen. Wat is er, of wat is de situatie.

COBRA – Er is een hele krachtige Pleiadian energie in Noorwegen en er zijn helaas wat negatieve militaire bases die de Pleiadian activiteit monitoren en controleren. Zij zijn daar op die locaties neergezet precies vanwege de Pleiadians.

Rob – OK. Dank u. Er was een andere heer die mij opbelde en ik gaf hem wat informatie die Fred Bell hierover aan mij had verteld, en de mensen maken zich zorgen over veroordelen en dergelijke zaken. Ik wil deze ene vraag van deze persoon die u volgt, voorlezen en is …. was verward en zo. Ik zal gewoon de hele vraag lezen en het u laten behandelen.

“Ik las Cobra’s interview op uw pagina en kwam bij een vraag die u stelde over homoseksualiteit. Cobra’s quote: ‘in de meeste gevallen is de seksuele energie gemanipuleerd door de archons omdat wanneer de seksuele energie is getraumatiseerd en zich niet kan uiten in man-en-vrouw relaties het zich kan uiten als dit, maar het is niet altijd zo’. Is het mogelijk dat er een zielverbinding is met twee wezens van dezelfde sekse die zich ook in een seksuele relatie kan uiten?”

En dan zegt deze persoon “aangezien ik zelf homoseksueel ben is het enige wat mij van mijn stuk brengt dat hij daarmee stelt dat heteroseksuelen gezond zijn terwijl homoseksuele relaties ongezond en onnatuurlijk zijn. Ook al zei zij dat in de meeste gevallen het niet gemanipuleerd is. Ik kan er niet over uit dat, nadat ik uiteindelijk mijzelf kan liefhebben, ik nu moet horen dat ik ongezond gemanipuleerd zou kunnen zijn omdat ik niet wordt aangetrokken door vrouwen. Onze zielen hebben geen geslacht en sommige ET hier. Ik weet het niet, ik ben nu verward. Het brengt mij tot tranen. Kunt u dit alstublieft ophelderen en aan Cobra vragen om hier wat uitgebreider over te spreken.”

Ik zou dit graag inleiden Cobra met te zeggen, mensen moeten van zichzelf houden en er is geen veroordeling en u weet dat er veel compassie en begrip nodig is en mensen moeten stoppen met anderen te veroordelen. Kunt u deze man antwoord geven?

COBRA – Ja, natuurlijk, ik zet geen enkele veroordeling op hem. Het is zijn persoonlijke keuze van zijn persoonlijke besluit. Ik zeg niet welke relatie precies gezond is of ongezond over zijn relaties. Het is zijn eigen persoonlijke zaak en ik ga daar niet op in. Maar ik zeg dat je in het grote deel van de gevallen mannelijke en vrouwelijke polariteit hebt van kosmische architect. Dit is waarom het mogelijk is om gezonde mannelijke en vrouwelijke relaties te hebben. Ik zei ook dat het mogelijk is voor twee zielen van dezelfde polariteit, bijvoorbeeld twee mannen, om een gezonde relatie te hebben als er een connectie is op zielniveau.

Rob – Heel goed, Dank u voor deze opheldering. Ik waardeer dat. Er zijn veel andere programma’s daar, waar mensen in kunnen gaan; boosheid, geweld, woede en haat, die wij onder ogen moeten zien zonder veroordeling. Mensen moeten geschoond worden van dit soort zaken. Hier is een vraag die u min of meer beantwoordde maar niet iedereen kan het hebben opgepikt. Ik zag dat u dit aangaf, dat het wat dingen naar buiten brengt.

We hebben onlangs een nieuwe batch cintamani stenen ontvangen van de cintamani jagers en de mensen waarderen ze echt. Ik heb manieren om gefacetteerde exemplaren te krijgen. Hier is een vraag van iemand. De meeste mensen hebben heel positieve ervaringen gehad. Hier is een vraag: sommigen van ons die cintamani stenen hebben en ze de hele tijd bij zich dragen, 24/7, ervaren grote emotionele schommelingen, ups en downs, en boze uitvallen. Kunt u beschrijven hoe de cintamani werkt om de emotionele staten van mensen te reinigen. Is dit een van de belangrijkste dingen die het doet? De persoon, ik stelde voor dat zij gewoon naar hun gedachten kijken en de controle hebben over hun emotie en ernaar kijken als golven op het strand, komend en gaand. Wat is uw suggestie aan mensen die wat geïntensiveerde emotionele reacties hebben op de cintamani stenen en kunt u uitleggen hoe dat gebeurt?

COBRA – Als je een cintamani steen hebt moet je begrijpen dat het je op een versneld groeipad zet. Het zal je in een versneld schoningsproces zetten. Deze steen is een krachtige steen. Het is niet gewoon een stukje dood materiaal. Het is levend met energie. Het zal geen enkele negativiteit in jou zetten maar wat het zal doen is dat het zal uitlokken wat er binnenin je zit en brengt het dichter bij de oppervlakte, zodat je in staat zou kunnen zijn om het te zien, bekijken, observeren en vrijlaten. En voor sommige mensen betekent dit het loslaten van geloofssystemen. Voor sommige mensen soms, het hangt af van de drager van de steen, dus er zijn geen regels over hoe met deze steen om te gaan. Je moet communiceren met de steen. Het is een levend iets, het is niet gewoon een stukje materie. Het is een hele intelligente gids die je kan helpen om door een proces te gaan, maar weet dat het proces soms intens kan zijn.

Rob – Ja Cobra, in de vroege dagen van onze contacten met de Pleiadians en zeker in ’73, ’74. Dr. Bell had de contacten, ik was er af en toe getuige van. Zij waren heel stellig dat kristallen een vibrationeel veld hebben, natuurlijk hebben zij het geheugen dat wij kunnen wisselwerken met in onze menselijke lichamen. Kunt u iets zeggen over kristallen en hun piramide vorm. Zij hebben een levenskracht energie. We weten dat, wanneer zij worden ingeklemd, zij elektriciteit creëren, maar dit aspect van ze, bewust zijn in wezens, is moeilijk te begrijpen voor de mensen.

Ik zou hier graag heel snel wat achtergrond geven. Iemand vertelde mij over een man, hij was een priester die wetenschapper was en hij had een machine ontwikkeld die in het lichaam kon kijken. Het was heel interessant en natuurlijk controleerden de Jezuïeten het. Zij wilden het niet uit laten komen.

Hij hield het onder doeken. Hij was in Engeland, maar bepaalde aspecten van zijn technologie zijn naar buiten gekomen en het kijkt feitelijk in het lichaam. Zij filmden het scherm van  deze machine en er was een kristal en er was iets dat rond bewoog tussen de man en de kristal, heen en weer gaand, en toen de mensen die op het scherm keken het zagen, was het alsof deze entiteit zich realiseerde dat het werd bekeken en ging stil binnenin de kristal zitten.

Kunt u iets zeggen over het niveau van bewustzijn en hoe deze kristallen, stenen en het gaat natuurlijk terug naar juwelen, mensen, smaragden en diamanten en saffieren, deze hebben allemaal dezelfde informatie langs bepaalde golfenergieën. Kunt u vertellen over hoe deze resonantie plaats vindt en de wetenschap daarvan Cobra.

COBRA – Er zijn drie aspecten hierbij. De eerste is het etherische aspect wat betekent dat er altijd een bepaald engelachtig wezen is dat zich verbindt met deze specifieke steen en energie doorgeeft via deze steen. Als je meer gaat naar het fysieke (2) is er veel plasmastroom die door kristallen gaat omdat de kristallijn structuur ernaar neigt om een resonantieveld te creëren waardoor plasma kan vloeien, iets anders dan elk ander medium. En drie: het creëert dus een unieke specifieke plasma conditie die kan assisteren in deze specifieke kristal bij het hebben van bepaalde karakteristieken die anders niet mogelijk zouden zijn geweest.

Rob – Wel, dank u zeer. Dat is een groot deel van het werk waarmee ik werkelijk resoneerde met mijn werk met Fred Bell waar ik altijd plezier in heb gehad, en waar je feitelijk geluid gebruikt, licht en kleur in conjunctie met kristallen langs deze lijnen. De mensen hebben vele malen gevraagd hoe de cintamani stenen te gebruiken. Ik beveel aan mensen, krijg een kleine pen laser of ik heb er wat op mijn site, of wat dan ook, gebruik de laser op de cintamani steen en focus. Cobra, aangezien we hier nu in zitten, wil ik iets verder springen en een vraag stellen die ik heb. Ik wilde met de mensen delen… de mensen hebben gevraagd over manifestatie en gebed en ik heb het beschreven zoals u het heeft; om een oriëntatie te hebben en een innerlijke emotionele roep en ik vertel de mensen met alle macht, met al uw attentie en focus met een open hart om te focussen op het binnengaan van de stilte en om je Ik Ben aanwezigheid op te roepen. Kunt u uw eigen beschrijving geven van iemand die een diep verlangen heeft naar de verbinding met zijn Ik Ben aanwezigheid.

Hoe zouden zij hiermee omgaan en mentaal voorbereiden als u daar enige suggesties voor heeft. Voor mij. als ik in gebed ga, het is soms sterker en dieper gebaseerd op mijn gevoelens en mijn persoonlijke situatie elk moment. Ik vraag u, zijn er, ik bedoel, ik weet fysiek we kunnen hele mooie kamers maken, sommige mensen houden van kaarslicht om zich op te focussen, het is een goede manier. Als u wellicht zou kunnen delen met de beste manier mentaliteit,, ik neem aan dit is een individueel proces, maar hoe zou u de voorbereiding beschrijven om te focussen op de Ik Ben aanwezigheid en hun eigen innerlijke God bewustzijn, u weet, de Christus binnen in je zoals ik het zou willen noemen.

COBRA – Dit is een mentaal proces. Het is iets dat gebeurt in stilte in de leegte. Dus wat ik zou zeggen is om instructies voor nu opzij te zetten, heb wat lege ruimte, fysiek, en wat tijd, gun jezelf wat tijd en geef je dan gewoon over en wees in die stilte, in die leegte, en er zullen dingen gaan gebeuren.

Rob – Dank u zeer. Terugkomend naar de echte wereld hier. Ik plaatste onlangs wat posten over Hillary en Bill Clinton, de drugshandel, de seksslaven en de criminele activiteiten en de moorden die hebben plaatsgevonden rondom hen. Dames en heren, toen zij Waco binnengingen, de meeste mensen realiseren zich dit niet, maar Bill Clintons lijfwacht was een van de eerste mensen in het raam en de tweede groep kwam naar voren en vermoordde hem. Wat ons bij de volgende vraag brengt, dat is een hoogst verdacht aspect van het officiële verhaal. Heel recent zijn vier van Hillary Clinton’s geheime agenten, persoonlijke lijfwachten, 4 van hen, gestorven in een auto-ongeluk, Enige inzichten hierover Cobra?

COBRA – Zij stierven omdat zij wilden gaan praten en je weet dat zij veel geheimen heeft waarvan zij niet wil dat zij naar buiten komen.

Rob – OK. Dank u, dat is heel bondig en helder, ‘to the point’ en een ‘understatement’. Dit leidt ons min of meer naar de volgende vraag. Er is een man die naar buiten is gekomen en er is een andere waar ik contact mee heb gehad in de SSP hier. Hij is een beetje zoals Randy Kramer. (red: een klokkenluider uit het SSP mind control programma). Hij heeft geen herinneringen. Hij wil nog niet publiek bekend worden, maar hij vertelde mij dat in zijn vroege jaren, toen hij zijn ’20 en terug deed’ (red: 20 jaren diensttijd in de ruimte zonder contact met de Aarde, daarna mag je terug), is hij gebruikt als een seksslaaf, als jongen in de periode 9-16 jaar, in deze geheime cabal partijen die zijn als “Eyes wide shut” of zo, Stanley Kubrick film met Tom Cruise, ik vergeet de naam ervan, waar de elite die afschuwelijke seksuele partijen heeft en dergelijke dingen. Ik weet niet of u over hem heeft gehoord, maar er is een man die naar buiten is gekomen op zijn latere leeftijd en hij claimt een MK Ultra (red: is een mind control programma) seksslaaf te zijn en hij praat erover dat Hollywood-mensen naar deze partijen kwamen waar sommigen van hen gekloond zijn en dan zijn ze gemarteld in hun ritueel of iets dergelijks. Hij heeft veel claims ervan die nogal apart zijn, inclusief Dick Cheney die 21 klonen heeft vermoord. Ik geloof dat dit mogelijk is. Ik ben nogal benieuwd.

COBRA – Het is niet alleen mogelijk, dit gebeurde feitelijk, vooral in de tijdsperiode vanaf eind zeventiger jaren tot, ik zou zeggen, 2001 – 2002.

Rob – Dus deze moorden vinden niet meer plaats en kunt u er iets over zeggen.

COBRA – Klonen met het doel om deze klonen te gebruiken in deze rituelen gebeurt nu niet meer.

Rob – OK, dat is goed. Dus deze man die recent over wat deze dingen spreekt, en u kunt zeggen dat het niet is gebeurd en het is mogelijk dat hij put uit oudere herinneringen of zoiets dergelijks.

COBRA – Zegt hij dat het onlangs gebeurde? Of wat zei hij?

Rob – Hij zei onlangs; in feite zegt hij dat er de fameuze zwarte komediant was die plotseling stierf, Bernie Mack, die was naar een van deze bijeenkomsten meegenomen en zoals u weet laten ze meer en meer deze Hollywood-mensen kijken in een dieper en dieper niveau, en als zij zich tegen het programma verzetten gaan zij niet verder. Maar hij kwam hier, en volgens deze man zei deze zwarte komediant Bernie Mack dat deze persoon niet op deze manier zou moeten worden behandeld, en hij werd weggehaald van het cabal ritueel, en de volgende dag had hij een hersenaneurysma en was hij dood.

COBRA – Ja, ja, dat is waar. Deze rituelen vinden plaats maar er zijn geen klonen meer bij betrokken.

Rob – OK. Ja, dat is in ieder geval behoorlijk zware stof. Laten we een update geven op de situatie in Europa en hier is een quote van een persoon: “Een tijd geleden leek u erop te wijzen dat hele negatieve mensen Europa binnenkwamen, beschreven als vluchtelingen, zij zouden makkelijk kunnen worden geïdentificeerd en verwijderd door de lichtkrachten. Er zijn verkrachtingen geweest. Kunt u ons een update geven over de voortgang van de verwijdering van deze gewelddadige moslim elementen die in het Europese continent zijn neergezet?”

COBRA – Ik kan deze vraag niet beantwoorden omdat het hoogst geclassificeerde informatie betreft.

Rob – OK, maar kennelijk wordt er wel aan gewerkt?

COBRA – Natuurlijk, natuurlijk. Zij kunnen niet gewoon iets ineens verwijderen maar zij maken verdere plannen, maar zoals ik zei, het is een heel, heel, heel, gevoelig issue op dit moment.

Rob – Ja, dat is het zeker. Ik kijk het in de mainstream af en toe na. Ik heb niet veel informatie gehoord, ik ben natuurlijk niet in Europa en ik weet niet wat er daar gezegd wordt, of dat zij dat pushen om rassenspanningen te creëren. Ik heb er niet zoveel over gehoord duidelijk, deze afschuwelijke verkrachtingen vinden plaats zoals zij dat deden in Egypte tegen vrouwen. Dit afschuwelijke disrespect voor het menselijke leven en vooral voor deze heilige vrouwelijke vibrationele energie op deze planeet, het is een van de meest hartverscheurende dingen die ik kan onderscheiden bij dit type geweld. Wat voor dingen kunnen de mensen daar doen om te helpen genezen… deze godinnen meditaties. Denkt u dat kaarslichtwakes in de straat helpen? Op welke niet-gewelddadige manier kunnen wij bewustzijn in deze situatie brengen zodat het niet escaleert, waar dan ook op de wereld feitelijk.

COBRA – Het eerste ding is natuurlijk, dit soort godinnenmeditaties die meer evenwicht zullen brengen in deze situatie, en het volgende is om vrouwen te ondersteunen, vooral degenen die het doelwit zijn, geef ze zoveel ondersteuning als mogelijk is, vooral mensen die in de regio leven en het gebeurt.

Rob – Ok. Dank u. We spraken hierover en om eerlijk te zijn heb ik Corey Goode interviews gezien en ik denk dat ik nu bij episode 11 of 12 ben. Fantastische informatie. Het is heel iets anders dan lezen wat mensen zeggen en zij veranderen min of meer dit soort zaken. Ik heb werkelijk een enorm respect voor de informatie die hier naar buiten komt en nogmaals, er is geen commentaar op de positieve confederatie en het goedwillende Agartha netwerk door hem. Hij heeft niet die informatie of dat contact. Maar de vraag is wat denkt Cobra van Corey Goode’s claim van die AI nanieten binnen de kosmos evenals op Aarde. Ik bedoel, is dit, dit is nog steeds gaande in bepaalde segmenten van de galaxy denkt u?

COBRA – Nee, niet meer. En deze die was genoemd als AI naniete infectie, was feitelijk als onze beschrijving van dit plasma netwerk met …. Het is hetzelfde ding met een andere terminologie.

Rob – Cobra, ik zou graag willen dat u hier commentaar op geeft. Ik weet zeker dat u er iets van weet. Mijn begrip uit contacten met Fred, uitgelegd met zijn contacten met de Andromedanen evenals onze Pleiadians, is dat, en ik heb dat ook van dr. Frank gehoord. Er is een plasma etherisch veld dat is verbonden met de computers en technologieën van veel van de goedwillende confederatiekrachten. Zoals ik het begrijp is dat een secure technologie die de AI tegenwerkt, dat gemanipuleerd en gecontroleerd is. Dit is een technologie verbonden met het universele plasmaveld van licht en liefde door het gehele universum, dat elke computer of elke negatieve activiteit binnen de technologie zal stoppen. met andere woorden, als het in verkeerde handen komt, kan goedwillende ruimteconfederatietechnologie niet worden gebruikt voor slechte dingen. Is hier een positieve verbinding met een universele intelligentie, die is verbonden met technologie door de goedwillende machten, gebruikt op een positieve manier.

COBRA – Ja, natuurlijk is dat er. Het plasma is niet alleen maar slecht. Er is natuurlijk ook het positieve plasmanetwerk, dat wordt gebruikt door de lichtkrachten om galactische netwerken van licht te creëren en het is een positief licht. Het is iets heel moois en het kan niet verkeerd worden gebruikt.

Rob – Ja, en ik voel dat veel van onze technologie, alhoewel het op jr. niveau is, veel van onze heilige geometrie, piramides, kristallen, uw stargates in verschillende zaken als dit, zijn feitelijk in het proces aan het afstemmen en versnellen. Klopt dat?

COBRA – Ja, absoluut correct.

Rob – Dank u zeer. OK, hier is een vraag en het is een lang verhaal. U kunt het kort houden. Iemand wil de waarheid weten achter het Boek van Mormon. Laten we het eerst over dit boek hebben en de ervaring van Joseph Smith. Zouden deze echte contacten met goedwillendheid en oorspronkelijke informatie van Joseph Smith van waarde en ten bate van de mensheid zijn?

COBRA – Het waren eerst echte contacten en -uiteraard- werden ze in het geheim onmiddellijk daarna verstoord.

Rob – Dat is achter de tweede vraag, de waarheid achter het boek van Mormon en de LDS kerk. Het is gecorrumpeerd net als elke andere religie en gecontroleerd om mensen te misleiden. We zullen het daarbij houden.

Volgende vraag is: “wij zijn volledig open in onze dromen en helderziend. Waarom hebben onze hogere gidsen geen open conversaties met ons in onze dromen om ons te helpen te ontwaken voor de waarheid van de realiteit en de echte oorlog van goed en slecht en in ons leven”?

COBRA – Een van de problemen is de implantaten die zijn geplaatst om precies dat soort verbinding te voorkomen. En als alle implantaten zullen zijn verwijderd, en als de sluier, het plasmanetwerk en al dit ook is verwijderd, zullen er veel sterkere verbindingen zijn tussen de persoonlijkheid en het hogere zelf en het zal veel meer natuurlijk zijn.

Rob – Dus heldere dromen en dingen als dat zullen veel meer beschikbaar komen na de Event, en veel meer contact, klopt dat?

COBRA – Ja.

Rob – Alex Collier stelde onlangs dat ons slapende DNA nu begint te vibreren en ontwaken op een hoger niveau dan ooit eerder, en duidelijk kinderen zijn super krachtig langs deze lijnen. Kunt u wat zeggen over het DNA. Gaan wij in staat zijn om ons te herverbinden als het hek neergaat en zal ons DNA zijn groei versnellen zodat wij een verenigd brein hebben in plaats van een gespleten geestestoestand.

COBRA – DNA is alleen een consequentie van uitgebreid bewustzijn, dus wat zal uitbreiden zal ons bewustzijn zijn, en DNA zal zich alleen aanpassen aan deze nieuwe frequentie.

Rob – OK. Hier is een basis vraag waar ik nogal geïnteresseerd in ben. Net voor WW2 zijn Italiaanse troepen Ethiopië binnengevallen en keizer Haile Selassie ging naar de League of Nations om te pleiten voor zijn land. Velen zien zijn woorden als profetisch en voorspellend van WW2. De invasie van Ethiopië lijkt op het Vaticaan versus de Ethiopische orthodoxe kerk. Omdat we de archon link met het Vaticaan kennen, wat was de echte reden achter deze inval.

COBRA – De jezuïeten zaten erachter en natuurlijk wilden de jezuïeten hun eigen versie van religie op hun realiteit opleggen. Er was de realiteit van mind programmering in elk land op de planeet en dit is de reden van de Italiaanse invasie in Ethiopië.

Rob – In de zeventiger jaren nam het communistische regime het over in Ethiopië. Hij was feitelijk in quarantaine gezet door de communisten daar in dat land. Hij ging naar een kerk om te bidden en hij is nooit meer gezien. Is het mogelijk dat de goedwillende krachten hem meenamen of is hij vermoord, of heeft u enige informatie over de vele verhalen over zijn kennelijke dood of verdwijning. Weet u hier iets over?

COBRA – Volgens mijn intel was hij genomen door de negatieve krachten.

Rob – Dat is geen goed nieuws. Hij was een werkelijke aanbidder van God en een groot man en gaf echt om zijn mensen. Kunt u ons vertellen over, er was een gigantische wolkenkrabberbrand in Dubai op oudejaarsavond. En er was een UFO gezien voordat het vuur begon. Zou een binnenlandse kunnen zijn. Kunt u er iets over zeggen. Het bracht het natuurlijk niet neer, maar het was een gigantische wolkenkrabber die in vlammen was gehuld en vele mensen overleden. Enige informatie over deze brand?

COBRA – Het maakte deel uit van de cabal’s operaties om meer angst aan te jagen en om de trillingsfrequentie van de planeet te verlagen.

Rob – Dank u. Nu Korea, claimt een waterstofbom tot ontploffing te hebben gebracht. De meeste mensen geloven het niet. Kunt u daar iets over zeggen. Was het een gebruikelijke ondergrondse nucleaire test van de cabal om meer angst te creëren?

COBRA – Ja precies, het was helemaal geen waterstofbom.

Rob – Ok. Goed. Dit is een beetje angst gebaseerd, maar met betrekking tot David Wilcock en Corey Goode informatie; zij zeggen, en het klinkt nogal negatief, u heeft het net beantwoord, zij zeiden dat er tentakels zijn die overal komen, de internet mensen, zelfs andere galaxies. Dus ik neem aan dat wij dat al hebben beantwoord. Ik wil dat hier alleen maar zeggen. De andere, is een interessante, over uw post over het masterplan enige tijd geleden, zij wilden een update op de specifieke informatie met betrekking tot het masterplan en u hoeft er niet helemaal doorheen te gaan. Alleen belangrijke punten zou u kunnen geven.

COBRA – Maar je moet die specifieke vraag stellen, welk deel van het masterplan willen ze behandelen.

Rob – Precies, ik weet het, het moet specifieker. Laten we gaan naar, hier is een vrouw en zij schreef deze brief en u heeft wellicht van haar gehoord en het lijkt een echt goede brief. Zij heeft zoveel namen hierin. Ze zegt aan het eind van de brief, in service aan de heiligheid de paus. Haar naam is Anna van Reitzinger. Het is een geweldige brief die gaat over het oproepen van een einde van het financiële systeem. Heeft u hier wat informatie over? Is dit een accurate brief, is dit een verkeerde richting? Het was geschreven 2014 en veel mensen hadden het over de toon van de brief. Heeft u hier iets over te zeggen. Weet u ervan?

COBRA – Ik zou de brief moeten zien voordat ik commentaar zou kunnen geven.

Rob – OK. Het is rondgegaan. Het is hier een nogal groot iets. Kunt u iets zeggen over de significantie van de Gobekki Tepe binnen 100 mijl van Aleppo. J.J. Hurtak heeft dit lange tijd geleden genoemd en het is een heel belangrijk gebied en hij hoopte dat de oorlog deze heilige sites niet zou vernietigen. Kunt u praten over de significantie van de Gobekki Tribe.

COBRA – Zij waren een gemeenschap die feitelijk een grote ontwikkeling en groei doormaakte onmiddellijk na de val van Atlantis. Zij waren echter geen deel van het vreedzame godinnenvereerdersdeel van de gemeenschap, helaas. Zij hadden een behoorlijk sterke connectie met hun draco meesters maar zij hebben behoorlijk imposante monumenten in de aarde nagelaten, en ik zou zeggen dat zo’n 10% daarvan is ontdekt of opgegraven.

Rob – Kunt u iets zeggen over de werkelijke esoterische bedoeling van het oog van Horus. Ik heb gehoord dat het is gerelateerd aan onze relatie tussen de pijnappelklier en hypofyseklier als je het bekijkt vanuit de menselijke psychologie. Kunt u iets zeggen over de werkelijke rol van het oog van Horus. Is het een multidimensionaal iets, maar als u er een korte beschrijving van kunt geven.

COBRA – Het is iets dat is genoemd ‘het ene oog’, en het ene oog is een interdimensionaal portaal. In het midden daarvan is wat verbindt het fysieke brein met het etherische brein en je hogere dimensionale lichamen, en door dit innerlijke orgaan is het mogelijk voor het menselijke brein om gedachten te registreren en dit is waarom wij kunnen denken. Dit is waarom wij het fysieke lichaam kunnen laten functioneren. Het is niet alleen het orgaan van innerlijke visie, het verbindt de link die deel uitmaakt van het fysieke lichaam.

Rob – Heel goed, dus daar hebben we de esoterische anatomische relatie van het innerlijke oog. Verdergaand langs deze lijnen van spirituele verlichting, de Rozenkruisers zijn op een bepaald niveau overgenomen, maar een grote hoeveelheid van positieve echte informatie is bij de Rozenkruisers, die wij niet kunnen ontkennen. Rozenkruisers zijn vernoemd naar ochtenddauw volgens sommige bronnen. Rose betekent dauw, en crusian betekent smeltkroes of flesje. De Rozenkruiserorde heeft een portret van een roos met dauwdruppels op de blaadjes. De orde van de gouden dauw is een geheime gemeenschap die was geformeerd door leden van de Rozenkruisers die zich hadden afgescheiden van hun eigen groep. De naam was gekozen omdat het de primaire bron vertegenwoordigt en het belangrijkste ingrediënt voor het elixer van het leven en de filosofensteen.

Er is een andere orde die de ochtendster is genoemd, die wijst naar de planeet Venus als de Maan als de Zon opkomt, je kunt de ster zien als de ochtenddauw op zijn hoogste niveaus is. Kunt u iets zeggen over ochtenddauw als de heilige bron of gebruikt als een elixer van leven of iets dergelijks. Vertel ons iets over ochtenddauw.

COBRA – De vraag komt duidelijk van iemand die diep is geïnitieerd in mysteries, want ochtenddauw is een codenaam voor een bepaalde essentie. Ik zal niet meer zeggen. Ik zal alleen zeggen dat in sommige cirkels het bekend is als de 16e kleur.

Rob – Kunt u praten over hoe het wordt gebruikt of wat u ervan weet?

COBRA – Ja, ik weet hiervan maar het is niet iets waarover openlijk zou moeten worden gesproken op een radioshow. Als deze persoon mij een e-mail stuurt dan kan ik dat privé bespreken.

Rob – Ik had u willen vragen of u kunt spreken over het Fatima incident en hoe dat plaatsvond. Duidelijk was er een wolkendek dat die dag overkwam. De mensen op de grond zagen de zon bewegen, dat was een ruimteschip. Ik denk dat we dit lange tijd geleden vroegen. Kunt u spreken over de profetieën van de Fatima en waarom is de derde profetie nooit vrijgegeven en kunt u ons zeggen wat het was.

COBRA – Het was niet vrijgegeven omdat het feitelijk de oorsprong van de romaanse katholieke kerk openbaarde en de profetie was hoe het ongedaan kan worden gemaakt. Dus als deze profetie in zijn geheel zou worden gepubliceerd zou het feitelijk de hele achtergrond openleggen waarop de romaanse katholieke kerk is gestoeld.

Rob – OK. Dank u wel. Een laatste notitie hier, mensen. Bij de intro wilden de mensen direct het Cobra interview hebben. Het is heel simpel. Deze maand hebben we heel duidelijk de scheidslijn aangegeven tussen de intro en het interview. Als u het transcript wilt lezen, scroll gewoon door. Wij danken u om te luisteren naar de Victory of Light. Nogmaals wil ik mijn steun aan Cobra onderstrepen, aan zijn missie, wat hij doet en de informatie. We hebben allemaal verschillende bandbreedtes op terreinen van expertise en tezamen kunnen we hopelijk deze puzzelstukjes bij elkaar brengen. Cobra en ik hebben hier eerder over gesproken en we zijn het er samen over eens dat deze informatie heel belangrijk is, maar tegelijkertijd zijn jouw eigen interne frequenties en hoe jij je verbindt met de bron van alles dat goed is, mooi en waar, heel belangrijk voor jou om je trillingen te verhogen, en om geen angst te hebben als wij kijken naar deze enorme transformaties.

Cobra, dank u wel voor dit interview. Ik zou u willen vragen om alles aan te kondigen dat speciaal gaande is en over uw website, of dat u enige laatste boodschappen heeft voor onze luisteraars.

COBRA – Ja, ik heb een paar boodschappen die ik zou willen delen; de eerste is aan de mensen om door te gaan met de Wekelijkse Event Meditaties, de tweede is voor degenen die zich hiervoor willen inzetten om door te gaan met de meditaties voor Europa. Zij zijn nog steeds nodig. U vindt de meditatie instructies op mijn blog (red: voor NL op Evennl op de Index pagina). Ik heb veel intel die ik zal vrijgeven als de tijd er rijp voor is. Ik weet niet wanneer dit zal zijn, maar zeker als aan bepaalde condities is voldaan; tot dat moment moeten de mensen geduld hebben want er zijn veel dingen die ik nog niet kan vertellen. Ik hoop dat de voorwaarden snel voldoende verbeteren maar ik kan niet garanderen wanneer dit zal zijn.

Rob – Dank u zeer. Ook, Louise Polennza, die werkt voor de Red Dragon ambassadeur wilde dat wij aangeven dat zij een wereldvredemeditatie heeft en zij hoopt dit met een groep te combineren. We kunnen het niet formeel doen, de tijd is kort tegen de tijd dat u terug bent van uw reis.

Alle meditaties zijn fantastische oproepen voor vrede. Er is een vredesoproep van Louisa die dit heeft georganiseerd en het is onbenoemd. Het ondersteunt geen enkele informatie met betrekking tot financiële zaken. Het is een vredesinitiatief. Dus hiermee wil ik u allen danken. Overwinning van het licht.

En dank u om hier weer te zijn Cobra en ik hoop dat iedereen op de wereld weet dat wij nog steeds broeders zijn en dat wij kunnen ‘agree to disagree’, maar wij werken allemaal aan dezelfde missie van bevrijding van de planeet. Dank u Cobra.

COBRA – Dank u zeer.

Rob – Overwinning van het licht mensen, we zien jullie volgende maand. Sorry dat deze zo laat kwam. Cobra was voor bijna 10 dagen op pad.

Vrede

Vertaald door Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 6 februari 2016 in Interview met Cobra NL

 

Tags: , ,

Interview met Cobra, 15-12-2015, door Rob Potter

In vervolg op de post van gisteren met de introductie door Rob Potter, is hieronder de vertaling van het feitelijke interview.

BEGIN TRANSCRIPT

Rob –  En hier zijn we weer met onze afgezant van het Licht, Cobra. Ik wil u bedanken om hier weer te zijn bij de Victory of licht radio show. Ik weet dat het altijd een plezier is om met u de planetaire situatie update te delen en wat er gaande is. Welkom Cobra.

COBRA –  Dank u voor uw uitnodiging. Het is altijd een plezier om deze interviews te doen.

Rob – Ja, het is nogal een toestand geweest. Het lijkt erop dat na het laatste interview hadden we Parijs en toen spraken wij erover en nu hebben we natuurlijk de San Bernardino valse vlag schietpartij, en het lijkt het gewenste effect te hebben. Er zijn wat aanvallen op moslims geweest en verscheidene van dit soort zaken. Kunt u iets zeggen over de geestestoestand of hoe de mensen dit soort negativiteit kunnen overwinnen en wat we kunnen doen om deze situatie te helen.

COBRA – OK. Het is belangrijk om te begrijpen dat deze valse vlag aanvallen één enkel doel hebben; om de mensen betrokken en verwikkeld te houden in deze situatie. Om die beelden ervan te hebben en gedachtevormen die door het hoofd gaan, om hun focus hierop te hebben. Het is feitelijk erg effectief door het gebruik van de massamedia. Zij vermoorden een paar mensen of ze ensceneren het vermoorden van een paar mensen en dit beeld en deze boodschap wordt gedistribueerd door de massamedia en het verlaagt heel effectief de trillingsfrequentie van de mensen en het trekt de mensen heel effectief weg van constructieve actie. De enige remedie hiertegen is het uit je bewustzijn te laten vallen. Laat het gewoon gaan. Er zijn meer belangrijker zaken die plaatsvinden die veel meer invloed hebben op de planetaire situatie en in plaats van te focussen op deze valse vlag aanvallen is het veel belangrijker om te focussen op het doel van de planetaire bevrijding en wat je kunt doen om te helpen bij dit proces.

Rob – Dank u zeer. Als een resultaat van de Parijs aanvallen en de San Bernardino, hebben zij, de cabal, actief door verschillende agentschappen gepromoot, inclusief het Congres (zoals 9-11), een serie van nieuwe wetten om beweging te beperken en om Visa’s te weigeren, en zijn natuurlijk al dit soort negativiteit aan het creëren in de wetgeving om de strop van de NWO fysiek strakker aan te trekken. Kunt u de angsten van de mensen sussen vanuit directe informatie van de Resistance Movement (RM) dat niets van deze plannen … ik bedoel het lijkt alsof ze de bewegingen van mensen in en uit het land behoorlijk aan het beperken zijn. Kunt u hier commentaar op geven alstublieft?

COBRA – OK. Ik zou niet zeggen dat niets hiervan succes zal hebben, maar ik zal zeggen dat het grootste deel van hun plannen niet succesvol zal zijn. Je ziet dat zij al die tijd van alles proberen om de beweging te beperken, om oorlogen te ontketenen, te doen wat ze kunnen om hun NWO geïmplementeerd te krijgen, maar ik kan hier zeggen dat het in feite hun plan was om het proces van de NWO geïmplementeerd te hebben in het jaar 2000. En dat is duidelijk niet gebeurd. Zij hadden het plan om een totalitaire wereldregering volledig operationeel te hebben in het jaar 2000. Nu, 15 jaar later, is het ze nog steeds niet gelukt en daar is maar één reden voor; het bestaan van de Lichtkrachten – wat betekent WIJ, wat betekent de RM, wat betekent verschillende types van ruimtebroeders en -zusters, en vele andere positieve wezens die dagelijks hun plannen dwarsbomen. Dus ik zou willen zeggen dat zo’n 80-90% van hun plannen nooit het daglicht ziet omdat ze zijn tegengehouden. Sommige van de plannen lukken tot een bepaalde hoogte, maar nooit volledig. Dus wat hun plannen ook zijn, zij zijn voor het grootste deel niet succesvol. Natuurlijk, voordat de planeet is bevrijd kunnen wij niet garanderen of kunnen we niet zeggen dat al hun plannen zullen worden gestopt, maar de meeste daarvan wel. Ik zou niet teveel focussen op de angst van wat zal gebeuren of wat ze zullen gaan doen, maar nogmaals, focus meer op wat je kunt doen om het proces van de bevrijding te versnellen en onze overwinning te verzekeren.

Rob – Dank u zeer hiervoor. Ik heb de mensen aangeraden om hun TV uit te zetten. Ik krijg veel vragen vanuit paniek en angstgebaseerde informatie van veel mensen. Ik raad jullie aan om je TV uit te zetten. Besteed meer tijd in de natuur en probeer je te verbinden met je eigen hogere zelf op een goede manier. Daarover sprekend, we zullen wat heen en weer springen. We gaan nu direct naar wat van de vragen van anderen. Ik heb er zelf een paar maar we hebben behoorlijk wat vragen vandaag. Veel mensen willen weten hoe zij een gevoel kunnen krijgen voor hun energetische lichamen, de astrale, etherische of plasma laag, terwijl zij nog steeds in hun lichaam zitten. Is er een methode die u kunt aanraden? Ik heb piramides aanbevolen, kristallen en lasers. Ik denk dat de cintamani stenen wat goede effecten op de mensen hebben gehad. Kunt u wat suggesties doen?

COBRA – OK. In basis is de bedoeling van deze vraag dat de mensen zich bewust zouden willen zijn van andere aspecten van hun wezen, andere hogere dimensiedelen van hun wezen. Feitelijk is iedereen zich hier altijd van bewust. Als je emoties hebt voel je jouw astrale lichaam. Als je denkt voel je jouw mentale lichaam. Als je enig type van energie voelt dat door je lichaam stroomt, als je je moe voelt of hyperactief, of wat je energiebeweging is, voel je jouw etherische lichaam. Dus de mensen voelen deze dingen al. Zij zijn zich er niet van bewust, maar wat hier zelfs belangrijker is om je bewust te zijn van de bron van dit alles wat je ziel is, je hogere zelf, je IK BEN aanwezigheid. En je bent je er ook van bewust door simpelweg te zijn. Het is de staat van het bestaan. Je bent, en deze IK BEN, of JIJ bent is je ziel. Dus ik zou geen specifiek advies geven over hoe daarmee in contact te komen omdat er veel goede boeken over zijn en elke individuele persoon heeft een individueel pad om dit doel te bereiken. Ik zou zeggen, volg je diepste inspiratie, je diepste visie, en je zult het bereiken.

Rob – OK. Dank u. Ik heb meditatie en gebed aanbevolen, spreken met de machtige IK BEN en om te luisteren voor antwoorden in jezelf. Hier hebben we een andere snelle vraag. Het is een opinie en niet zozeer over Keshe hier. Ze zeggen “hij (Keshe) heeft een post uitgebracht over zijn technologie dat hij aangaf dat er wat aardbevingen zouden zijn. Het is duidelijk dat de cintamani steen en de Great White Brotherhood en het net van de Lichtkrachten sommige van deze effecten tegenwerken. Het lijkt erop dat zij er komen, maar dat gebeurt niet”. Kunt u commentaar geven op de mogelijkheden van komende aardbevingen over de wereld en Noord Amerika in het bijzonder?

COBRA – OK. De situatie is de laatste paar jaar niet veel veranderd. Er zullen af en toe aardbevingen zijn omdat het Aarde-energiegrit bepaalde spanningen moet loslaten. De Lichtkrachten kunnen natuurlijk het meeste van deze schok absorberen, maar niet alles van de schok, omdat de aarde als een levende entiteit, als een energetisch wezen, alle stress van de cabal en de mensheid gecombineerd moet dragen. Plus de chimera groep en de plasma aangroei maalstroom, en dit alles is een behoorlijk zware stress voor het planetaire energielichaam. En ook al is er hier veel assistentie, er moet wat van deze druk worden losgelaten door aardbevingen. De meeste aardbevingen vinden plaats in gebieden en op een manier waar zo weinig mogelijk gewonden en schade zal zijn.

Rob – Heel goed, dank u. Een andere vraag is wat als een van mijzelf. Je vraagt je altijd af, en natuurlijk met tijdlijnen weet je het nooit. De vraag was als een mens op deze planeet, zullen wij ooit in staat zijn om onze ontbrekende DNA strengen terug te nemen of, zij zeggen gebruik 100% van het brein, ik bedoel verenig je met ons goddelijke zelf. Duidelijk is dit het plan. Zal dit gebeuren in onze levenstijd of is dit afhankelijk van de leeftijd natuurlijk. Is dit aanstaande of is dit meer iets als een geleidelijke verandering die individueel zal plaatsvinden voor bepaalde mensen en voor sommige mensen niet.

COBRA – De Event is het moment waarop deze verandering zal worden geïnitialiseerd. En natuurlijk zal het wat tijd vergen, afhankelijk van de individuele gevallen. Elk individueel wezen zal door zijn eigen proces gaan, maar het proces zal beginnen met de Event. Het zal een enorme vooruitgang zijn op dat moment. Een kwantumsprong kun je zeggen. En er zullen later grotere subsequente kwantumsprongen zijn, maar ik zou zeggen dat de Event het moment is wanneer je deze kritieke massa van bewustzijn aanwezig hebt op deze planeet, wanneer jouw wezen als een ras, als een collectief om je hogere mogelijkheden te gebruiken om het slapende deel van ons brein te gebruiken en het slapende deel van ons DNA. En dan zal dit niet langer een issue zijn, het zal simpelweg een hele snelle voortgaande evolutie zijn. Het probleem is de tijd voor de Event wanneer iedereen nog steeds kunstmatig is onderdrukt. De cabal en de chimera onderdrukken nog steeds de collectieve evolutie van de mensheid. Dit is de reden waarom mensen zich zo ongelukkig voelen met de huidige situatie.

Rob – Ja, het is zeker een aflaat op de ziel voor degenen die in contact zijn en zien wat er gaande is. De volgende vraag is over Osho of Baghran Sri Rajneesh. Hij was zeker een persoon die veel programma’s en geloven liet zien. Fred Bell zei dat hij een soort leraar was en aantrok wat hij noemde de 6e straal devoten. Mensen die iemand anders zoeken voor hun bevrijding. Op een zekere manier droegen veel mensen zijn foto rond. Ik zag veel open bewustzijn. Iemand vraagt zich af, hij is nu gestorven, ik denk dat we erover kunnen spreken, ik ben wat nieuwsgierig over wat u voelt over zijn missie en zo. Ik weet dat er veel dingen politiek waren. Kunt u praten over Osho?

COBRA – Hij was een ziel van het Sirius sterrenstelsel. Zij missie was om de westerse gemeenschap te laten ontwaken voor de realiteit van emotionele processen, het schonen van het emotionele lichaam. Hij assisteerde tot op zekere hoogte in de bevrijding van de seksuele energie en het integreren van deze energie met de energie van het hart, en hij had een hele belangrijke missie om praktische gereedschappen naar de westerse gemeenschap te brengen, hoe om te gaan met emoties. Dit was een sleuteldeel van zijn missie. Natuurlijk, er waren andere aspecten en, natuurlijk, de cabal zat achter hem aan. Hij was feitelijk … er is geprobeerd om hem te vergiftigen en hij is feitelijk vermoord door de cabal.

Rob – Ja, ik zie dat ook zo. Hij was echt ‘cool’. Hij creëerde feitelijk een ding in Oregon en bracht een groep mensen in een democratisch proces en nam het stemmen over zodat deze groep zou niet worden lastig gevallen voor wat zij in de stad daar aan het doen waren. Er waren wat andere elementen binnen zijn volgers die wapens kochten. Hij was in stilte voor vele jaren en daarom waren er mensen die …. sommige van zijn leiders waren feitelijk wapens aan het verzamelen en enkele ontelbare Rolls Royces en dergelijke.

COBRA – (dit antwoord was teveel vervormd om te verstaan)

Rob – OK.  Dit is een interessante. Iemand zegt “De laatste keer dat u sprak over de voedselketen en de archons en de draco’s en andere groepen. Kunt u de annunaki noemen”. Ik kreeg behoorlijk wat vragen over hen en over hun invloed. Zij zijn degenen die claimen de leiding te hebben over de Red Dragons. De vragen zijn: zijn zij nog steeds hier op de planeet, zijn zij archons, wie zijn zij. Kunt spreken over hun geschiedenis.

COBRA – OK.  Ik heb er nooit een ontmoet dus ik kan deze vraag niet beantwoorden.

Rob – Vanuit uw kennis, kunt u weten of er enige van de oorspronkelijke annunaki, archon, draconian leven op de planeet,.

COBRA – Mijn informatie noemt deze naam niet. Zij bevestigen deze naam niet. Zij kennen bepaalde rassen en bepaalde facties bij verschillende namen maar zij bevestigen deze naam niet.

Rob –  Okay. Dr. Frank vertelde mij dat sommige van deze records waren genomen van oudere records en gemanipuleerd. Mijn begrip (ik weet niet of dit erin past) maar sommigen van hen waren wezens die hier wisselwerking hebben met mensen en zichzelf in posities van macht plaatsten. Uw heeft natuurlijk de geschiedenis gehoord van Zachariah Sitchen waar hij claimt onze schepper te zijn en dat zij ons als slaven gebruikten.

COBRA – Ja natuurlijk, ja, maar mijn bronnen zeggen dat al deze verhalen zijn gefabriceerd en dat er veel misinformatie is.

Rob – Okay. Dat sluit aan bij Dr. Frank Stranges’ informatie en begrip dat er elementen in de buitenaardse wezens hier waren en hij probeert zeker om het erop te laten lijken dat deze wezen onze Lords en meesters waren. Volgende vraag. Iemand heeft een vraag gesteld en ik heb deze bewust niet gesteld omdat ik niet helemaal zeker was. Ik wilde meer achtergrond. Hij gaf mij een hele lang gecompliceerde achtergrond over de mensen, maar ik wil hun naam correct uitspreken. Kunt u spreken over … Ben Fulford sprak over de HYKSOS, afdalers van Abrahams religie en hun invloed op de geschiedenis. Zijn zij nog steeds hier?

COBRA – Ja dit is deel van een tak van de Khazarians, of zouden we zeggen voorvaderen van de Khazarians. Feitelijk kunnen we veel verder de geschiedenis in gaan omdat dat hele gebied al is genoemd rond de Chechnya vortex. Het doel van dit gebied is het huis van een tak van de bijbelse man. Hetzelfde gebied was gebruikt als een portaal waardoor verscheidene archon invasies waren om reptillian hybriden in menselijke lichamen naar de planeet aarde te brengen en deze zijn degenen die wij de Khazarians noemen.

Rob – U gelooft niet dat er een schepper is, dat er meerdere Gods zijn.

COBRA – Ik geloof dat er een absolute bron is, maar de absolute bron is niet correct gerepresenteerd in de monotheïstische religies. Feitelijk, monotheïstische religies misbruikten het feit van de afstand van de absolute om mensen te controleren. Omdat archons er erg goed in zijn om spirituele waarheid te gebruiken en deze in te zetten in het gereedschap van controle.,

Rob –   Ik ben het ermee eens dat het is misbruikt door monotheïstische religies, maar ik geloof dat de ene absolute bron van creatie, dat je er een persoonlijke relatie mee kunt hebben, alhoewel alles wat je kunt zeggen of denken daarover zou dat limiteren.

COBRA – Dat is waar maar ik zei alleen dat monotheïstische religies zijn gecreëerd, niet met het doel om een persoon te verbinden met het absolute, maar met het doel om de verbinding van de mensen met het absolute te controleren.

Rob – Mijn informatie van de GWB is dat bepaalde incarnaties hier zijn gebracht om feitelijk de waarheid en het licht te brengen zoals het was geprobeerd in Egypte en in centraal Amerika om het echte begrip terug te brengen over de relatie met de ene levende God. Kunt u mij zeggen wat u denkt over Mozes?

COBRA – Moses was een priester die was geïnitieerd in Egyptes mysteriescholen.

Rob – OK.  Wie initieerde hem in de mysteriescholen? Waren er positieve lichtwezens of negatieve lichtwezens.

COBRA – Ja positieve, ja

Rob – Kunt u uitleggen hoe hij was misbruikt en wat hij deed?

COBRA – Hij werd later misbruikt toen hij wat de leringen van de mysteriescholen overbracht. Hij had feitelijk niet de bedoeling om dat te doen. Het doel van de archons achter de schermen was, zoals ik eerder heb gezegd, om zichzelf te plaatsen als een tussenpersoon tussen een persoon en hun eigen spirituele ervaring.

Rob – Wat was zijn contact op de berg toen hij de tabletten meebracht? Was dat positief of negatief contact?

COBRA Dat was positief contact.

Rob – Dat was een behoorlijk krachtig contact daar. Ik zou voelen dat zijn missie tot een bepaalde hoogte behoorlijk succesvol was. Duidelijk is er een menselijk element en zij accepteren niet de geboden. Ik ben wat nieuwsgierig hoe u kunt zeggen dat later in zijn missie, nadat hij was gestorven, zijn leringen zijn misbruikt.

COBRA – Hij had een hele krachtige spirituele ervaring en was ook getraind als een priester, en de archons zijn erin geslaagd om bepaalde delen van hun leringen in zijn leringen te krijgen. Hetzelfde dat gebeurde met de meeste van de profeten in die tijd.

Rob – Ja, de leringen zijn altijd veranderd. De profeet heeft een unieke spirituele ervaring met superluminale lichtwezens. U opende een grote ‘can of worms’ voor mij. Kunt u praten over uw concept van monotheïsme of een werkelijk levende God of van mensen …. Ik zie het niet als een seculaire religie, maar als een individuele relatie met de absolute schepper. Wat zijn uw visies hierop?

COBRA – In basis is de absolute niet de schepper. Het universum was gecreëerd met een interactie met het absolute en de onvoorspelbaarheid. Dit is 1. En wat de meeste religies doen, zij versimpelen het begrip over hoe het universum werkt en zij stoppen bepaalde andere elementen erin zodat zij functioneren als een controlerend medium voor de mensen. Dus het doel van de meeste religies was niet om mensen dichter bij het absolute te brengen, maar ze te verwijderen van het absolute. En iemand die daar niet mee instemde, met deze specifieke versie van de waarheid. was niet geaccepteerd en was vervolgd.

Rob – Ik zou het met dit deel eens zijn. Ik ben wat nieuwsgierig. Wat creëerde de onvoorspelbaarheid? Het is nogal wat. Iets komt niet van niets. U spreekt over het absolute. De schepper was gecreëerd door. Leg mij uit hoe de creatie was gecreëerd en wat uw concept is van de eerste aanleiding?

COBRA – In basis is er geen eerste aanleiding. Absolute was niet gecreëerd, het was altijd, is altijd, en zal altijd zijn. Onvoorspelbaarheid was niet gecreëerd met een doel. Het was een uitbraak van een random functie en anomalie en deze twee zaken waren logischerwijs tegengesteld. Zij waren twee hele sterke maar tegengestelde krachten, en de krachten tussen deze twee creëerden het universum.

Rob – Yeah, okay.  Ik ben het daarmee eens. Het absolute is altijd, was altijd, en zal altijd zijn. Ik neem aan dat dit alleen een verschil in terminologie is. Ik zou dat de schepper noemen. Gelooft u in een oneindige reflectie van alles wat we allemaal zijn van alles dat is en altijd zal zijn? U wilt het niet God noemen. Ik begrijp dat omdat het veel connotaties heeft van individueel antropomorfisch zijn. Gelooft u dat een individu een persoonlijke relatie kan hebben met alles dat is, ooit was, en zal zijn?

COBRA – Ja, natuurlijk

Rob – Goed.  Dat maakt dat ik mij beter voel over wat u hier zegt. Voelt u dat de intentie van de ingewijden en de profeten die werken met de lichtkrachten, en de spirituele verlossing van de planeet, om de waarheid te brengen over de werking van het universum in zijn oorspronkelijke bedoeling, is om ons terug te brengen naar de waarheid? Dus de vraag is en u stelde duidelijk dat dit is gekaapt door de archons, klopt dat?

COBRA – Ja.

Rob – OK.  Kunt u spreken over de missie van Yeshua en de Christus en dat krachtige plan van verlossing van de planeet en de boodschap hier? In uw opinie …. duidelijk dat was ook gekaapt, maar voelt u dat Christus een goddelijk personage was van de hoogste niveaus van de administratie van de materiële en niet materiële universa van de multiple dimensionale wezens die administrators zijn van creatie, ik neem aan dat we ze zo kunnen noemen? Wij werken allemaal samen in deze bedoeling. Kunt u commentaar geven op het niveau van succes in zijn missie?

COBRA – Hij was de eerste die een hele belangrijke boodschap bracht en dat is de boodschap van onconditionele liefden en dit is de sleutelboodschap om het succes van de planetaire bevrijding te verzekeren. Aan een kant was hij heel succesvol omdat veel mensen vanaf die tijd de betekenis van compassie begonnen te begrijpen, de betekenis van onconditionele liefde, de betekenis van puur en onconditioneel licht, en zij begonnen te begrijpen – tenminste een paar van hen – het belang van het innerlijke kind. Maar de archons slaagden erin om veel delen van zijn boodschap te onderdrukken en zij zijn erin geslaagd om de rest van zijn boodschap te verstoren, dus ik zou zeggen dat het grootste deel van de mensen die praten over Hem zijn boodschap niet begrijpen. Dus aan een kant was zijn missie heel succesvol maar aan de andere kant was het succes niet zoals het was gepland. De verwachtingen van de lichtkrachten waren veel groter.

Rob – Ja, duidelijk. Het lijkt erop dat er wat mensen zijn, en ik geloof dat hij een bepaalde plaats heeft in de toekomst van de aarde om zaken op te helderen, en sommige mensen zeggen en voelen dat hij een bepaalde autoriteit heeft in wat plaatsvindt. Overeenkomstig commandant Valiant Thor had hij een dichte wisselwerking met de zonnecoumcils en als hij een decreet maakte als een opgestegen meester om iets te laten gebeuren zien de volledige krachten van de licht confederatie erop toe dat de dingen gebeuren, en hij is nogal een autoriteit in de verlossing van de planeet. Bent u het daar wel of niet mee eens?

COBRA – Niet volledig. Ik zou zeggen elk wezen heeft een bepaalde zeggenschap over wat gaat gebeuren, inclusief hem en inclusief ieder ander.

Rob – Zou u zeggen als een opgestegen meester en vanuit zijn positie, dat hij een hogere zeggenschap heeft dan zeg maar, sommige wezens op de Ganymede portaal, of zou hij hulp daarvan zijn?

COBRA – Ik zou niet zeggen dat iemand hoger of lager is. We zijn allemaal ontsprongen van de Ene.

Rob – OK. Laten we naar wat lichters gaan. In de avatar series wordt gezegd dat de Navi zijn neergezet met tapse tenen. Sommige mensen noemen dat Egyptische voeten. Kunt u daar iets over zeggen? Is dat buitenaards, of willekeurige menselijke mutaties?

COBRA – Het is feitelijk beide. Er waren in Atlantis wat experimenten hiermee, en het was ook een willekeurige menselijke mutatie.

Rob – Dank u. Kunt u spreken over wat gaat gebeuren met het onderwijs na de Event.

COBRA – Het onderwijs zal eindelijk interessant gaan worden voor kinderen omdat de waarheid zal worden verteld. De reden dat kinderen op school verveeld zijn is omdat de waarheid niet wordt verteld. Hen worden leugens gevoed. De waarheid over de menselijke geschiedenis, over echte wetenschap, over vrije energie, over buitenaards contact, over de realiteit van achter de schermen politiek, zal de zaken veel interessanter maken. De mensen zullen zijn gemotiveerd en ook hogere intellectuele, spirituele vaardigheden zullen dit proces veel makkelijker maken.

Rob – Kunt u spreken over de interactie van de chimera groep met de menselijke bevolking in de twintiger en dertiger jaren. U noemde Carl Howhopper van de Duitsers. Kunt u daar wat op ingaan. Is dit gerelateerd aan … kwamen zij van de binnenaarde om contact met hem op te nemen? Wat gebeurde daar?

COBRA – De chimera neemt maar zelden contact op met een menselijk wezen van de oppervlakte. Wat zij deden is geen direct contact. Zij zonden wat afgezanten van een bepaalde negatieve dragon factie van Tibet en hij was in contact met die factie.

Rob – Juist. Er is een zwarte Tibetaanse groep die een beetje een eigen kleine uitloper was wat ik hoorde. Veel mensen vragen wat zal gebeuren na de Event – banen en zo. Kunt u de mensen die werken in wat wij noemen nucleaire krachtcentrales, chemische zaken, wat zekerheid geven? Kunt u iets uitleggen over hoe de Event voor hen zal zorgen en hoe zij zullen overgaan naar nieuwe banen?

COBRA – OK.  De mensen stellen deze vragen in feite vanuit een perspectief van onzekerheid, dat als zij niet werken in de een of andere tak van industrie waarin zij zijn opgeleid dat zij geen geld meer zullen hebben of dergelijke zaken. De mensen moeten begrijpen dat na de Event er een herstructurering zal zijn op de hele economie van de planeet. Zelfs als jouw baan is afgesloten zullen er vele openen die jullie meer welvaart zullen brengen. Dit is de basis van dezelfde vraag. Deze angst die wil dat de zaken blijven zoals ze zijn blokkeert evolutie en evolutie moet plaatsvinden zelfs als dit een beetje opschudding geeft en wat verandering die wellicht onplezierig kan zijn voor een korte periode. De uitkomst zal veel beter zijn voor iedereen. Als voorbeeld; als iemand nu werkt op een nucleaire krachtcentrale en de Event vindt plaats, zal hij wellicht voor een paar maanden geen werk hebben maar dan gaan werken op een ander project waar hij in staat zal zijn zijn expertise te gebruiken met meer beloning, minder stress en veel meer productiviteit.

Rob – Dank u zeer. De mensen hebben wat vragen over de sluier. U heeft dit genoemd. Wat is de bron? Is dit strikt van door mensen gemaakte technologie en satellieten? Kunt u erover spreken wat de bron is van het primaire ding? Dit is de, ik geloof dat u het noemt, het plasma scalarveld netwerk. Is dit vooral buitenaards of werkt het in conjunctie met aardegebaseerde technologie zoals mobiele telefoons?

COBRA – De basis van de bases is heel oud, hele oude scalargolf technologie, die hier is geweest voor tenminste 25.000 jaar. Ik zou zeggen dat het netwerk is voltooid en volledig functioneel in de laatste 25.000 jaar. De laatste eeuw zijn meer en meer toevoegingen aan de sluier gedaan, gebaseerd op de betrokkenheid van het militair-industrieel complex. Hun eigen technologieën als HAARP, zoals verschillende, Gwen Towers bijvoorbeeld, en toen werden mobiele telefoons toegevoegd aan het netwerk, microchips – laag op laag, infrarood scalar devices, radar devices, vele lagen op lagen, satellieten. Veel van de ‘key-hole’ satellieten maken deel uit van het netwerk, en ga zo maar door.

Rob – OK.  Dank u, dat beantwoordt de vraag. Hier is een vraag: iemand wil weten de significantie van Larimar. Ik geloof dat het wordt gevonden in Costa Rica, alleen tot dusver. Iemand zegt, Atlantische steen. Kent u deze blauwe steen, Larimar?

COBRA – Ja, het komt van de Dominicaanse republiek. Er is maar één plaats waar het wordt gevonden. Het heeft de vibrationele frequentie van Atlantis omdat die regio een behoorlijk belangrijk tempelcomplex was in Atlantis en de spirituele energie van dit tempelcomplex is opgenomen in die steen.

Rob – Dank u zeer. Wat is een empatisch wezen. Kunt u een empath beschrijven?

COBRA – Empath is een wezen dat in staat is om de emoties van andere mensen te voelen en is feitelijk, ik zou het beschrijven als een emotionele clairvoyant – iemand die de emoties van andere mensen kan waarnemen, hen kan begrijpen -soms beter dan andere mensen-, de intenties van andere mensen kunnen lezen. Soms waren empaths gebruikt in geheime militaire programma’s om leugens te detecteren of enige manier van manipulaties. Ook, deze empaths zijn niet voor 100% betrouwbaar. Soms kunnen zij dingen detecteren die op een andere manier niet te detecteren zijn.

Rob – Dank u. U zei dat, natuurlijk, alle religies zijn misleid en overgenomen. Sinds wij de moslim zaken gaande hebben, hebben we daar heel veel vragen over die nogal interessant zijn en ik zal u daarin laten delen. Zij willen weten wat is het mystieke symbolisme van het ‘cube’ (Kaaba) gebouw. Waar is de steen van gemaakt – de fundering? Is de fundering een rots? Heeft het enige invloed. Wat is de stad Mekka? Hebben ze specifieke waarden en wat is het doel van de pelgrimage rondom deze steen? Kunt u spreken over enige astrologische timing van Ramadan of de Hajj rondom de steen? In basis willen we weten wat er gaande is met de steen in Mekka en wat het is?

COBRA – OK. Ja natuurlijk. Dit gebied was feitelijk een hele belangrijke godinnenvortex voordat de islam kwam. Het was een van de afgodscentra voor een van de pre-islamitische godinnen, voor een paar van de pre-islamitische godinnen. De archons hebben deze plaats gebruikt, deze locatie, om de godinnenvortex hier te onderdrukken. Zij hebben deze cube gebruikt om de godinnenvortex te onderdrukken en deze cube werd geprepareerd met occulte magische rituelen om mensen in de derde dimensie in slavernij te hebben. En de rotatie van mensen in Hadj rondom de steen werd verder gebruikt om deze steen op te laden met de energie van de mensen en om ze nog meer in slavernij te houden. Er zijn vele rituelen gemaakt elk jaar in Hajj van de etherische en plasma laag. De mensen zijn geprogrammeerd door dit programmeringscentrum, ethisch. Dezelfde situatie vindt plaats in het vaticaan; precies hetzelfde proces, precies dezelfde technologieën die worden gebruikt door het vaticaan.

Rob – Dank u zeer. Dus deze ceremoniële order en magie van de lichtkrachten die positief kan worden gebruikt wordt gebruikt voor mind control. Iemand heeft gezegd dat bij het Napels complex u zei dat de Event nooit heeft plaatsgevonden en daarom zijn er geen Akashic records voor ons om ons mee te verbinden. Zij wilden weten, zal de waarheid van onze oorsprong, zielfamilies, en onze levenstijden en aarden, of anders, zal dat een onmiddellijk resultaat van de Event zijn of zal dit een geleidelijk ontvouwend proces zijn?

COBRA – Ik heb vandaag deze vraag al beantwoord. Het zal een geleidelijk proces zijn dat een grote kwantum sprong heeft op het moment van de Event.

Rob – OK.  Iemand zei de Hapsburgs, kunt u daarover spreken, zijn zij de duistere cabal.

COBRA – Je moet altijd begrijpen dat als iemand tot een bepaalde familie behoort dit niet automatisch betekent dat het een slechte persoon is, maar de familie als geheel maakt deel uit van de cabal. Ik zou zeggen de oude Europese edelen cabal structuur.

Rob – Ja ik kan daarover iets zeggen. Ik ken een persoon die deel uitmaakt van die familie en die niet blij was met de reptillians die op haar terrein rond renden, maar zij deden dat. De volgende vraag hier is wat is de impact op het lichaam en de mentale gezondheid als wij vlees eten? Duidelijk, het fysieke is een gevolg van hormonen en slechte behandeling van dieren, maar kunt u iets zeggen over andere impacts van het eten van vlees?

COBRA – Er zijn er veel. Eerst, als het dier is gedood, is de vibrationele angst opgeslagen in het celgeheugen van dit dier en mensen nemen dit op in hun eigen lichamen. Het tweede ding is dat het eten van vlees de vibrationele frequentie van het lichaam verlaagt. Sommige mensen hebben een bepaalde hoeveelheid vlees nodig voor hun welbevinden, maar de meeste mensen zouden veel beter af zijn zonder vlees te eten.

Rob – Dank u zeer. Ik sluit mij daarbij aan. Iemand wil verduidelijking over de holle bewoonde aarde. Sommigen zeggen dat het een portaal is, dat er een groot gat is, en sommigen zeggen dat er een kleiner gat is. Kunt u ons zeggen waar de hoofdholte van de binnenaarde is, ik neem aan dat het zou zijn genoemd, misschien de hallen van Amenti waar de hele grote wezens leven als tegengesteld aan het Agartha netwerk. Leg uit over de honingraat aarde. Is het centrum gesmolten of is er een groot gebied waar de mensen wonen?

COBRA – OK.  Ik zou het niet eens zijn met de holle aarde en ik ben het niet eens met de polaire opening, maar ik zou het eens zijn met de honingraat Aarde. Er zijn veel grotten, vele grote tunnelsystemen, ondergrondse rivieren, enorme ruimtes, maar er is niets als een centrale zon binnen de Aarde en er is niets als de polaire opening, en nee, de Aarde is niet plat

Rob – OK. Is er een grotere gemeenschap van licht die daarin heeft geleefd voor lange tijd, meer naar het centrum, of niet?

COBRA – De levenscondities meer naar het centrum op het fysieke vlak ondersteunen eenvoudigweg leven niet, omdat wanneer je dieper gaat …. hoe dieper je gaat begint de temperatuur op te lopen. Als je dieper gaat dan misschien meer dan 10 mijl onder de grond wordt het heel heet daar en het is onpraktisch om iets te bouwen dieper dan misschien 10 mijl, of zelfs minder. En soms is de aardkorst niet zo dik. Het kan daar beneden geen bouwstructuren hebben. Dus ik zou zeggen dat het grootste deel van de ondergrondse complexen heel dicht bij de oppervlakte liggen, ik zou zeggen tot maximaal een paar mijl onder de oppervlakte.

Rob – OK.  Hier is een vraag over een man met de naam Stewart Swerdlow, die een Montauk jongen is en verondersteld is dat hij wat positieve buitenaardse DNA had, en een van de dingen die gezegd zijn is dat zijn vader voor hem tussenbeide kwam en zei “mijn zoon zal geen moordenaar worden omdat hij in dit programma zat”. George Bush had contact met hem en hij zei dat er wat groepen zijn aan de andere kant van de Kuiper gordel die de mensheid assisteren op deze planeet in het verslaan van de groepen hier op Aarde, die niet noodzakelijkerwijs goedgunstig zijn voor mensen. Zij assisteren en hebben hun eigen agenda en willen de leiding hebben over de Aarde. Bent u het daarmee eens, dat het mogelijk is dat sommige daarvan dat niet zijn, of zijn de lichtkrachten volledig in leiding hiervan?

COBRA – OK. Het was waar lange tijd geleden, maar nu is het niet meer zo. Er waren enorme veranderingen in de laatste paar decennia over deze hele structuur.

ob – OK. Een laatste vraag hier. Ik denk wellicht twee. Ik geloof dat iemand wilde weten: is het waar dat Turkije olie koopt van de IS?

COBRA – Ja, natuurlijk is dat waar. Ik denk dat dit heel duidelijk is.

Rob – Zij wilden weten waren de manipulaties van de … waren er manipulaties bij de verkiezing van Erdogan of zoiets?

COBRA – Ja natuurlijk, dit is ook heel duidelijk.

Rob – OK.  Er was een rapport dat in Thailand een miljoen studenten ging mediteren in een georganiseerde boeddhistisch of priesters rondom de wereld. Kunt u daar iets over zeggen, waarom dit niet de Event triggerde voor de 144.000?

COBRA – Omdat zij niet mediteerden voor de Event. Zij mediteerden alleen om een positieve resonantie op de planeet te brengen en dat had succes.

Rob – OK. En dan gaat dit verder met wat van de Pleiadian informatie zoals ik het begrijp, dat wat u denkt en voelt over emotionele intensiteit over tijd kan je realiteit worden. U heeft wisselwerking met andere realiteiten, maar de Event meditatie is heel specifiek en het is belangrijk dat de mensen als ze dat doen, dat ze heel specifiek het idee moeten hebben van het verwijderen van de cabal, bent u het daarmee eens?

COBRA – Ik zou zeggen dat de mensen het specifieke idee moeten vasthouden van het manifesteren van de Event en het visualiseren en het voelen, en natuurlijk, het verwijderen van de cabal is daar een aspect van.

Rob – Ja, OK.  In de laatste post over de Kuiper gordel zei u dat we ons geen zorgen moeten maken. Het is duidelijk dat dit iets is waar niemand van ons mogelijkerwijs bij betrokken kan zijn. Het gaat voorbij ons begrip en kennis., Wij zijn duidelijk niet in de ruimte. Heeft u enige informatie…. Zijn er enige aspecten van de positieve elementen van het geheime ruimteprogramma betrokken bij dit soort zaken? Zijn zij nog steeds niet volledig onder de vleugels van de positieve lichtkrachten betrokken in deze zaken.

COBRA – De Kuiper Belt bevat zowel de chimera bases en, natuurlijk, heel veel lichtkrachten die behoren bij de positieve ruimteprogramma’s.

Rob – Oh, mooi.  Dus er zijn positieve geheime ruimteprogramma elementen aan het werk.

COBRA – Ik zou ze geen SSP (=secret space program=geheim ruimteprogramma) noemen omdat de meeste ervan geen relatie hebben met deze planeet. Zij zijn niet Aarde-gebaseerde ruimteprogramma’s die hebben …. Zij zijn geen Aarde-gebaseerde uitbreekcivilisaties, zo zou ik het willen zeggen.

Rob – Zij zouden geïnitieerden zijn of als de man die weigerde voor het cabal programma te werken.

COBRA – Ik zou zeggen takken van de RM die blijven op planeet X, Pleiadian vloot, Adromedan vloot, Sirian vloot, en andere delen van de Confederatie en wat nieuwe verse input vanuit de galaxy.

Rob – Dank u. Een laatste vraag hier. U heeft aangegeven dat er wat alternatieve plannen zouden aankomen. Er lijkt een toename te zijn in verschijningen. Dit blijft zich opbouwen. Is dit deel van het openbaarheidsproces dat van de cabal is weggenomen door de steeds toenemende verschijningen rondom de wereld?

COBRA – Natuurlijk. Ja.

Rob – Zijn er kansen dat de negatieve cabal verschijningen creëert om de informatie te claimen die zou kunnen worden gebruikt als desinformatie?

COBRA – Je hebt het waarschijnlijk over het project Bluebeam. Dit gaat niet gebeuren.

Rob –  All right. Dank u zeer Cobra, heel interessant. Ik ben blij dat u wat zaken heeft opgehelderd over de Schepper hier. Ik heb wat andere informatie met betrekking tot de Great White Brotherhood en bepaalde aspecten van de pogingen van deze profeten en contacten om bepaalde informatie naar buiten te brengen over hoe het universum feitelijk werkt, en ik zou met u instemmen dat zij zijn omgedraaid. Maar het lijkt dat op een bepaald punt de lichtkrachten hebben ingegrepen met bepaalde incarnaties om bepaalde specifieke missies te bereiken die bepaalde veranderingen in een positieve manier hebben gebracht. Bent u het daarmee eens?

COBRA – Ja.

Rob – Dank u zeer. Ok Cobra, hartelijk dank voor het hier weer zijn. Sorry mensen, we hadden wat technische problemen. God bless you en overwinning van het Licht Cobra.

COBRA – Dank u zeer. Overwinning van het Licht.

Einde

Vertaald door Veronica

 
3 reacties

Geplaatst door op 28 december 2015 in Interview met Cobra NL

 

Tags: , ,

Interview met Cobra 15-12-2015, door Rob Potter – Introductie

Rob geeft in zijn introductie heel veel interessante links en uitleg over bepaalde zaken. Daarom heb ik ervoor gekozen om het interview in tweeën te hakken; het eerste deel dat ik publiceer is de introductie van Rob en daarna (morgen) publiceer ik het feitelijke interview met Cobra.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om jullie te herinneren aan de Wekelijkse Event Meditatie vanavond (zondag) om 20.00 uur. De instructies vind je hier.

15-12-2015 Interview met Cobra door Rob Potter; Introductie van Rob

Hallo dames en heren. Welkom bij weer een andere speciale editie van de Victory of light radio show. Ik ben uw gastheer Rob Potter. Ik wil het Pyramid One network bedanken en ook Bob Charles, en Rique Seraphico voor zijn geweldige bewerking van de stemmodulatie en het bewerkingsproces, evenals DaNell die een geweldigee klus doet met het uitschrijven van dit interview, en natuurlijk SR in Taiwan voor zijn finale bewerking van dit schrijfproces.

Ik wil Cobra bedanken dat hij hier vandaag is en hem vooral een speciaal gevoel van liefde en omhelzing geven.

Zoals jullie weten ben ik verhuisd naar Maui. Het gaat geweldig. Ik ben bijna klaar met mijn TV productie lessen en ik hoop te worden betrokken bij een meer krachtig visueel aspect van mijn werk, en het delen van informatie en de woorden samen met de foto’s, en hopelijk wat muzikale integratie doen wat ik graag doe.

Hier is een goed interview dat ik recent had met Maarten Horst; luister goed, er is een grote hoeveelheid informatie op veel aspecten van spiritueel bewustzijn dus zit klaar om aantekeningen te maken: Great Interview with First Contact Radio Maarten Horst

De volgende link is van een recent interview met Justin Deschamps van “Stillness in the Storm” en we spreken over Corey Goode en zijn bijdrage om de mensen voor te bereiden voor het eerste contact: https://www.mixcloud.com/PyramidOne/

Deze link is een ‘must see’ website van een belangrijk contact Bob Reynaude, die nog nooit publiek heeft gesproken over zijn missie die al 50 jaar duurt. Hij was geassocieerd met Gabriel Green en de informatie die hij deelt over het leven op Korrendor is fascinerend en openbarend, dus neem alsjeblieft wat tijd om “A love written in the stars” te leren kennen, en andere aspecten van zijn website die nog maar bij weinig bekend zijn. Besteed 3 uur aan deze website; het zal je helpen veel te begrijpen. Ik beloof dat je versteld zult staan: http://www.berkshire.net/~brenaud/index.htm#Info

De volgende link hieronder is van Bob Reynaude en heeft een directe relatie met Corey Goodes ontmoeting met de Omegans in zijn “honey comb inner earth” artikel. Je zult zien dat deze Omegans een gemeen ras is dat door zijn arrogantie veel heeft gedaan om zich met de Aarde te bemoeien. Ik voel dat zij soms de “Tall Whites’ zijn genoemd, alhoewel niet alle “tall white aliens” in deze categorie vallen. Hun relatie met de Kalrans en ‘het syndicaat’ is bewezen hier in de missie van deze broeder. Bob is de ‘real deal’ en mijn mentor Gabriel Green ontving veel intel van hem vanaf eind vijftiger jaren tot in de negentiger jaren, totdat Gabe overleed. Ontmoet de Omegans; zij zijn de krachten achter chemtrails want de vliegtuigen hebben het omega symbool op hun staart. Merk op dat hij gelijksoortige intel als Cobra vrijgeeft eind tachtiger jaren: http://www.berkshire.net/~brenaud/HTML/Omegans.htm

De volgende link is naar de nieuwe Wekelijkse Event Meditatie website: https://shar.es/1G70Di

Ik heb een fantastische numeroloog ontmoet, zij is top en extreem accuraat, en als je wilt leren hoe de energieën van de dag te lezen en wat jouw levenspad is en waar jouw namen en geboortedag vibrationeel mee verbonden zijn in relatie tot de wereld is zij de dame om te zien. Kijk naar ms. C. bij deze link. Haar prijzen zijn heel redelijk en je zult verstelt staan en haar hulp kan jou helpen om jezelf te begrijpen en je relaties met anderen: http://thepromiserevealed.com/product-category/numerology-readings/

De foto hieronder is van een gefaceteerde cintamani ring. Deze is de ‘godin’ genoemd en is heel populair. We hebben verschillende ringstijlen beschikbaar. Niet alle stenen worden door de bewerking zo helder maar veel ervan wel, en we hebben er nog maar 23. Alle ‘gewone’ stenen zijn uitverkocht op mijn website totdat de batch volgend jaar is gevonden. Als je wilt genieten van een cintamani steen ring, klik op de link onder de foto.

Q&A 2015-12-15 1 The-Goddess-on-Hand-3

http://thepromiserevealed.com/product-category/cintamani-stones/cintamani-rings/

Mijn komende evenementen en verschijnen deze winter aan het eind van februari op Maui en eind juli in Shasta zullen worden gedeeld door een prachtige ziel waarvan ik vereerd ben hem mijn broer en vriend te noemen, Luis Maertens.

De link hieronder neemt je naar verschillende video’s en artikelen om kennis te maken met Luis en zijn missie om de mensen voor te bereiden voor contact. Sommige mensen in zijn groepen hebben fysieke contacten met de Confederatie. Luis is een zeer hartgecentreerde leraar wiens vele missies bevatten het voorbereiden van mensen en hun lichtlichamen voor initiatie en contact. Kijk alsjeblieft naar deze link voor verbazingwekkend bewijs en bevestiging van Luis’ werk door de ruimtefamilie van Licht, het zal je verbijsteren: Meet Luis Mostojo Fernando Maertens

Sluit je bij Luis en mij aan in Maui in februari of in Shasta deze zomer; ga naar deze link: Solar Activations Maui February and Shasta July

Hier een foto genomen door onze groep van kortstondig contact toen ik in Bolivia was afgelopen zomer:

Q&A 2015-12-15 2 ufo-contactos-600x345

En hier een andere van Luis’ foto’s:

Q&A 2015-12-15 3 ufo-Brazil

Deze foto is genomen door Luis Maertens die de Zuid-Amerikaanse broeder is wiens groepscontacten heel vergelijkbaar zijn met James Gilliland waar er meerdere ooggetuigenverklaringen zijn en die demonstraties dichtbij bevatten en zelfs landingen en fysieke contacten.

Dit boek “Secret places of the Lion” geeft de geschiedenis of hoe de “Great White Brother/Sisterhood” werkt met de Confederatie om erop toe te zien dat bepaalde positieve acties zijn voltooid om de benodigde uitkomsten in verschillende tijdlijnen te bewerkstelligen, om de archon/cabal manipulaties tegen te gaan. Deze worden gedaan door supra lichtwezens aangestuurd door goddelijke krachten. Deze acties en incarnaties waarborgen de overwinning van het Licht door goddelijke openbaringen in de geschiedenis van de Aarde te brengen. Deze incarnaties van bepaalde groepszielen keren de vloed van archon manipulaties om te garanderen dat de mensheid op het juiste spoor zit. De Amerikaanse constitutie was gecreëerd door een groep van geavanceerde zielen die hun missie hebben volbracht, secret places of the lion

De Christusmantel en frequentie is opgenomen in het zaadatoom van deze planeet en is dat wat de planeet heeft onderhouden en in stand gehouden samen met de Confederatie en de opgestegen meesters gedurende de geschiedenis. God zal niet kunnen worden misverstaan als een antropomorfisch wezen. Ik zie Yehosha als de hoogste vertegenwoordiger van wat altijd was en altijd zal zijn om op Aarde te incarneren.

Wij moeten ons realiseren dat geen enkele vorm het oneindige kan bevatten en toch zijn we allemaal reflecties van deze oneindige altijd aanwezige Schepper. Het is een paradox. Krishna en veel andere Avatars zoals Sai Baba hebben ook dit hoogste aspect van waarheid vertegenwoordigd om licht te laten schijnen op deze wereld. Sommige van deze wezens hebben gehouden wat in geïnitieerde esoterische kringen wordt genoemd de “office of the Christ”.

De waarheid van de Christus is nog steeds omfloerst door mysterie en een van de grootste geheimen waarvan ik beloof dat het snel zal worden onthuld aan de buitenwereld van de mensheid na de Event, en aan dezen die altijd klaar zijn.

Ik beveel je sterk aan om de werken te bestuderen van dr. Frank Stranges die mijn mentor en vriend was. Dr. Frank heeft de opgestegen meester Christus vele malen ontmoet op Victor One, op het vlaggenschip van commandant Valiant Thor. Val was een van de vele Elohim aanwezig gedurende Christus missie op aarde en daarna. Je kunt van deze ervaringen hebben gehoord via mijn “inner circle” portaal hier: inner circle sign up

I ondersteun Cobra en zijn Missie

Ik ondersteun Cobra’s begrip van de matrix en zijn kennis van de fysieke en niet-fysieke aspecten van het AI-netwerk (AI=artificial intelligence=kunstmatige intelligentie). Ik ondersteun zijn intentie in de wekelijkse meditaties en zijn beschrijving van de compressie doorbraak en vele andere aspecten van zijn openbaringen en van zijn missiedoel.

God maakt wonderen in de creatie waarin wij bestaan en in de levens van mensen en door de Christus zal de waarheid openlijk worden onthuld op aarde, zoals zo lang geleden beloofd. Het plan en de missie van de tegenstander / Satan is om God uit de vergelijking te halen en om de Schepper te ontkennen en onze intieme associatie met het goddelijke door onze IK BEN Christus aanwezigheid.

GELUKKIG KERSTFEEST

Ik heb mijn ervaringen met Christus en de reddingskrachten van bevrijding die goddelijk zijn aangewezen om de aarde te sturen door zijn bevrijdingsproces. Dit moet niet religieus worden gezien, alleen spiritueel. Ik promoot niet een persoonlijkheidscult omtrent een avatar.

Om geobsedeerd en bang te zijn voor wat er gebeurt met de cabal en andere valse vlag terreur netwerken, chimera, plasma velden, etc. vult jouw gevoelens met negatieve tijd geïnvesteerd in nutteloze contemplatie. Zet alsjeblieft jullie TV’s uit.

Om de Gouden regel te volgen en te handelen alles wat wij zien en ontmoeten zelfs reptillians als onze broeders en zusters is zeker een moeilijke taak maar is liefde die onze wereld zal herstellen, niet de intel over de cabal. Intel is belangrijk en relevant maar monitoren van onze gevoelens als wij deze informatie verwerken is net zo belangrijk.

Robs reden voor de vertraging van de Event

Ik voel een andere belangrijke reden waarom de Event nog niet heeft plaatsgevonden, want de vertraging maakt het voor meer mensen mogelijk om zich naar de boodschap van Christus te keren van onconditionele liefde, vergeving en compassie. Verder willen de hemelse krachten niet alleen winnen en de aarde bevrijden. Het is noodzakelijk om die wezens te arresteren die ziek zijn en geïmplanteerd, die hebben gekozen voor gemene acties van moord en vernietiging als hun dagelijkse werk.

Het voor eens en voor altijd genezen van deze slechtheid is ook heel erg belangrijk voor ons allemaal, dus deze situatie zal niet in andere werelden worden herhaald. Deze wezens moet een laatste kans worden gegeven om zich naar het Licht te keren door een werkelijke spijtbetuiging en door hun manieren te veranderen. De genezing moet beginnen en het kan niet gebeuren als deze negatieve krachten wordt toegestaan om te vluchten en hun overheersing door terreur voort te zetten. Dit is een belangrijke intentie om de situatie voor eens en voor altijd te genezen.

Ons leed en lijden is groot, maar dit zal de dag van de bevrijding en de terugkeer naar het Licht zelfs zoeter maken. Blijf er alsjeblieft van verzekerd dat alle zielen zullen worden vrijgelaten en genezen door de kosmische Christus bewustzijn. Onze gehechtheid aan onze materiële lichamen is niet goed en wij moeten aan de waarheid vasthouden en ons overgeven aan het Licht op de beste en hoogste manier die wij kennen.

De recente Kuiper post

Cobra’s recente Kuiper gordel post is een voorbeeld van iets dat compleet nieuw voor hem is. De Kuiper gordel, de strangelet bommen, de toplet bommen, en alle andere vormen van vernietiging zullen als stofwolkjes in de wind zijn als de spirituele krachten deze lang verwachte dag van bevrijding en eerste contact een realiteit maken.

Als je moe bent van het wachten op de Event ga dan maar weer slapen. Als je dat kunt, gefeliciteerd. Nogmaals, ik heb gidsend contact ervaren sinds de leeftijd van 16 dus stel je de hoeveelheid geduld voor die ik moest ontwikkelen gedurende 42 jaar. Als een viervoudige ram is het niet gemakkelijk geweest. Mijn vertrouwen is altijd beloond met steeds nieuwe ervaringen om de weg te verlichten. Mijn werken met Cobra kwam na intens verlangen en gebed om het Licht te mogen dienen.

Ik krijg mensen die mij vertellen dat Cobra een gehersenspoelde agent van het slechte is en blah blah blah. Voor mij is hij werkelijk oprecht en eerlijk. Hij is een beetje als Spock in zijn levering en wetenschappelijk georiënteerd, niet anders dan dr. Bell op die manier. Ik ben een gigantische hartgebaseerde nuanceerder met een bovengemiddeld intellect, een fotografisch geheugen met een …. in mijn zak als ik misleiding voel. Ik voel geen misleiding in Cobra.

Dit veranderen van info op zijn blog waarvoor de RM verantwoordelijk is legt druk op Cobra die hij niet verdient; als iemand die gewoon vertelt wat hem wordt gezegd kan hij hiervoor niet de blaam krijgen. Wij hebben veel te danken aan de planeet X fysieke bevrijdingskrachten. Cobra legde mij uit dat hij net als ik voldoende bewijs moet hebben voordat hij iets plaatst. Dit is waarom sommige van zijn posten wat tegenspraak met elkaar hebben. Hij post in ieder geval de nieuwe intel correct en direct, dus naar mijn mening moet zijn integriteit om dingen te veranderen worden gerespecteerd, aangezien hij eerlijk is ten aanzien van de waarheid.

De menselijke lichtwerkers bevinden zich zelfs meer in het duister en moeten sterk zijn in vertrouwen en krachtig in zielslicht om hun missie te vervullen.

Het beeld van Christus hier beneden is genomen door een werkelijke mysticus Robbert van den Broeke, die heel prachtige en verbazende contacten heeft gehad,en het fenomeen is om de mensen vertrouwen te geven in de kennis en het bewustzijn dat wij kunnen communiceren met degenen aan de andere kant en zelfs boodschappen ontvangen. Deze foto is een in een serie die Robbert ontving en die Christus laat zien in zijn glorie als een die dominante heeft op deze planeet. Christus is door mij herkend als de hoogst mogelijke frequentie om te incarneren op de fysieke laag. Ik deel dit om mijn persoonlijke vertrouwen te herhalen in een levende, liefdevolle Schepper die zich manifesteerde als het ‘wereld geworden’ vlees. Dit is niet over persoonlijkheidsverheerlijking of een support aan priesterschap die zichzelf tussen de mens en God plaatsen, want dit is niet mogelijk tenzij je het toestaat.

Q&A 2015-12-15 4 jesus-picture

Deze foto is gemaakt in een goddelijke openbaring aan de gelovigen om hoop en vertrouwen te verhogen in Christus. Bezoek alsjeblieft Robberts website en onderzoek deze speciale zielsmissie en doel. Hou je voeten op de grond en je ziel in het hoogste niveau van liefde.

Robbert van den Broeke mystic

Je kunt krachtige openbaringen vinden over het leven van Christus door het astrale beeld in de Aquarian gospel van Levi hier: Astral version of Christs mission as recorded by Levi

Om te leren over de universele Christus door autobiografie van een yogi hier: SRF AUTOBIGRRAPHY OF A YOGI WEBISTE

Om een boek te lezen en een moderne nalatenschap van de orde van Melchisedek en Christus door Yoganadas leerling Norm Paulsen, een man die ik verschillende keren heb ontmoet en hogelijkst bewonder, kijk hier: http://thepromiserevealed.com/shoppe/christ-consciousness-by-norm-paulsen/

Om een ander verbazingwekkend boek te lezen die voor 1/3 is gewijd aan het leven van Christus, en de rest is de universele administratie van het multidimensionale universum, lees hier het Urantia boek: urantia-book

En als laatste een van de meest unieke beschrijvingen van het leven van Mary en Christus, die is verteld door een vrouw die fysieke visitaties had van zowel Yehoshua en Mary. Zoek om de 5-delige serie te vinden van “The Poem of The Man of God”. Deze link is een hele dure maar er zijn anderen waar je het goedkoper kunt kopen als je zoekt op amazon en ebay voor dit boek. Het is een hele persoonlijke door een sensitieve die fysieke visitaties had van Christus en Mary en visies van Christus’ leven gedurende haar schrijven van deze boeken. Deze zijn werkelijk prachtig: amazon site to buy poem of the man of god

Om het universele begrip van de manifestatie van de OFFICE OF THE CHRIST te lezen, van een ras in het vegan systeem van de planeet Iarga, ga naar google search en type dit in : UFO CONTACT FROM IARGA GOOGLE SEARCH CHECK IT OUT  Dit boek was geschreven door een goede vriend Wendell Stevens, de grootste onderzoeker van echte contacten in de huidige tijd.

Weet dat Robbert van den Broeke ook een foto van het Iarga ras heeft op zijn website.

En noteer dat ik ook net een interview heb gehad met Dave Schmidt dat op 24 december beschikbaar zou moeten zijn op mijn VOL radio show en je zult het heel interessant vinden.

Zie hieronder een foto die aan mij is gegeven door een vriend die van dichtbij betrokken is bij de financiële reset; hij zei dat dit echte foto’s zouden kunnen zijn van de nieuwe “Treasury Reserve Notes”. Interessant!

Q&A 2015-12-15 6 new-treasury-reserve-note-2016

Zonder verder oponthoud; hier is het Cobra interview die mijn broedervriend is en de afgezant van het Licht.

Overwinning van het Licht.

Rob

Vertaald door Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 27 december 2015 in Interview met Cobra NL

 

Tags: , ,

Interview met Cobra en de Red Dragon ambassador, 12-11-2015, door Rob en Louisa

http://thepromiserevealed.com/2015-november-20-cobra-and-red-dragon-interview/

Rob – OK, dames en heren, welkom bij een andere speciale editie van de Victory of Light radio show. Dit is is het tweede interview met Cobra deze maand. We zijn zeer vereerd om dit interview vandaag te delen met The Goldfish report -Louisa-, en de Red Dragon ambassador. Er zijn veel zaken gaande met betrekking tot de financiën op deze planeet, en we doen dit omdat Louisa en ik beiden gepassioneerd zijn over eenheid en elkaar ondersteunen in de waarheidsbeweging.

Voor degenen van jullie die weten dat ik de Red Dragon ambassador heb geïnterviewd; ik was wat streng tegen hem in dat eerste interview. Ik heb wat andere zienswijzen over dat het financiële systeem open zou moeten zijn. Hij was zeer vergevend in het mij mijn andere zienswijzen toestaan. Hij geeft aan dat de Red Dragon ouderlingen reptillian van oorsprong zijn; een ervan is een reptillian. Ik had hier wat moeite mee en vind dat het financiële systeem “even Steven” (?) zou moeten zijn over de hele wereld en niet echt onder controle van de Chinezen of welke groep dan ook – vooral niet reptillian.

Natuurlijk, als zij (de Chinese Red Dragons) degenen zijn om de weegschaal te doen omslaan is dat prima. Ik denk dat het een holistische cirkel moet zijn. Dat was ons enige verschil. Ik voel dat de ambassador oprecht is. De Red Dragon ambassador was, nogmaals, erg vriendelijk, erg begripvol over mijn “testy Rob” vibratie in ons laatste interview. Vandaag hebben we een vier-richtingen conversatie over de wereld. Ik ben in Hawaï. We hebben verschillende punten op de globe: Louisa is in New York. Louisa werkt met de ambassador. Zij is erbij en ze zal ook wat vragen stellen.

Jullie moeten weten dat de ambassador en Cobra elkaar nog niet hebben ontmoet of met elkaar hebben gesproken, maar zij beiden respecteren de ander. Zij zullen vragen aan elkaar stellen. Dit is geen gevecht over ideeën of dingen. We gaan proberen helderheid te krijgen voor ons allen hier in het Lichtwerker team om te zien wat er gaande is en om te zien of we wat van de verscheidene uitdagingen die we hier hebben kunnen doorprikken.

Zonder verdere heisa wil ik ze allen verwelkomen. Omdat het via Skype gaat denk ik dat we gaan beginnen door Louisa een vraag aan Cobra te laten stellen en we luisteren naar wat Cobra zegt, en daarna kan de ambassador commentaar geven of een vraag stellen. Ik denk dat we het zo gaan doen. Welkom nogmaals met the Goldfish report en de Victory of Light radio show. Hiervan komt alleen een transcript – nogmaals, als gevolg van opname issues. Dank u zeer. Louisa, ga je gang.

Louisa – Dank je wel Rob. En ik wil de ambassador danken dat hij er vandaag bij is en ook aan u Cobra, dank u zeer. Dit is een hele interessante gelegenheid want we zijn hier om positieve veranderingen op de planeet te brengen. Ik denk dat als we onze energie kunnen combineren, en onze intentie en inspanning, dat we een formidabele positieve kracht kunnen zijn op de planeet om deze veranderingen te laten gebeuren. Ik ben heel opgetogen en blij dat we dit interview hebben en zo blij dat Rob zo vriendelijk is geweest om dit platform te bieden. Ik zou willen beginnen met een wat esoterische vraag aan Cobra. Neem het mij niet kwalijk als dit zaken zijn die u al eerder heeft uitgelegd. Ik weet dat de ambassador heel vaak dezelfde vragen krijgt. Wanneer er nieuwe mensen tussen de luisteraars zijn is het goed om alles op een rij te zetten.

Wat ik begrijp, deze etherische bevrijding waar u over spreekt. Er is bevrijding op veel verschillende niveaus gaande en van wat ik begrijp bevat uw missie ook het etherische niveau. U spreekt over deze strangelet bommen en dat dit zwarte gaten zijn en op een of andere manier is iedereen geïncarneerd in dit leven met een soort van implantaten en dat het allemaal in elkaar grijpt. Het klinkt erg gecompliceerd. Ik vraag mij af of u een beetje een overzicht kunt geven over hoe dat werkt en wat op dit moment hiervan de voortgang is.

COBRA –  OK.  De situatie lijkt gecompliceerd maar is het in realiteit niet. Het is simpelweg dat er naast de fysieke laag we, ik zou zeggen, hogere lagen van creatie hebben, hogere dimensies, en in deze hogere dimensies zijn veel zaken gaande. We hebben naast onze fysieke lichamen; we hebben onze plasma lichamen, we hebben onze etherische lichamen, we hebben onze astrale lichamen, we hebben onze mentale lichamen, en al deze energievelden die we hebben zijn gemanipuleerd door de archons en zijn feitelijk in quarantaine gehouden. Zij zijn opgesloten in een bepaalde vibrationele frequentie om te voorkomen dat wij onszelf vrijmaken. En implantaten zijn feitelijk gereedschappen van deze controle, en strangelet bommen zijn gereedschappen van deze controle, en nu is dat alles aan het oplossen omdat er een grote golf van vrije wil plaats vindt door de galaxy. Er is een sterke golf van Licht die uitstroomt van het galactische centrum op dit moment, dat alles zuivert dat niet juist is. Het lijnt alles met elkaar uit wat niet klopt met het doel van de creatie, wat is om Liefde en Licht te ervaren door de creatie. En dit is waarom we een heel sterk en heel intens proces van zuivering op deze planeet en in ons zonnestelsel hebben. En dit is waarom wij door deze drastische verandering gaan en dit is waarom de Event zal gaan plaatsvinden. Dit is waarom de bevrijding van de planeet zal gebeuren. Het maakt deel uit van het grotere galactische plan.

Louisa – OK.  Dank u.

Rob – Ambassadeur, heeft u hierover vragen voor Cobra.

AMBASSADOR – Ja, ik zou een vraag willen stellen. Hoe kwam u in deze specifieke ontwaking en deze omgeving die u leidde naar de kennis die u nu heeft?

COBRA – In basis was het geen ontwakingsproces. Ik heb feitelijk nooit mijn geheugen verloren over wie ik ben en wat mijn missie hier is. Het was simpelweg een doorgaande voortgang van wat ik doe en ik zat eenvoudigweg te wachten op het juiste moment, de juiste omstandigheden, waar ik kon beginnen om deze zaken aan het publiek door te geven. Maar ik werkte al voor een behoorlijk lange tijd achter de schermen voordat mijn publieke werk door mijn blog begon. Dus het is een doorgaand proces en het heeft vele lagen en vele aspecten. Sommigen daarvan zijn publiek, sommigen daarvan zijn dat niet.

Rob – OK.  Ik ga een vraag aan de ambassador stellen en het volgt een beetje uit Cobra, ambassador. Hij heeft een fysiek contact gehad toen hij jonger was, met hetzelfde Pleiadiaanse contact waar ik mee werkte met Dr. Bell. We hadden veel dingen gemeen. Dus mijn vraag voor u ambassadeur is, zoals ik eerder aan de mensen heb gezegd, ik geloof dat u absoluut oprecht bent. U steekt er veel tijd en moeite in met Louisa om mensen te helpen projecten voor te bereiden voor financiële vrijgaven. Ik heb contact gehad met iemand die anoniem moet blijven, die veel ‘bonds’ had en hij ging feitelijk naar China zo’n twee weken geleden en hij had een deal gemaakt waar hij aan heeft gewerkt met ‘Treaty of Versailles bonds’.

Hij had geen nieuwe Irakese dinars en terwijl hij daar was, zo vertelde hij, kwam Christine LeGarde feitelijk de bijeenkomst binnenlopen en heeft aangegeven dat de zaken wat korte tijd nodig kunnen hebben. Hij heeft het gevoel dat het nog steeds moet gaan door de bestaande IMF en Wereldbank. Hem werd ook verteld dat volgens haar wat arrestaties moeten plaatsvinden maar deze fondsen zouden heel snel worden vrijgegeven. Kunt u wat zeggen over de huidige status van affaires zoals u ze kent van uw bronnen in de Dragon families? Wat is de gaande situatie op dit moment met de vrijgave van de welvaartsfondsen?

AMBASSADOR –  Als ik mijn uitspraken doe, sommige dingen, helaas, mag ik niet over spreken vanwege de vertrouwelijkheid in deze missie die gaande is terwijl we spreken. Maar ik hou er niet van als de wereld te maken heeft met wat we noemen desinformatie. Zoals we allemaal weten is deze ‘Treaty of Versailles’ box in basis een schuld. Deze box op zich is waardeloos. Ze bestaan al, wat we noemen de grijze schermen of de dode schermen. Op dit moment hebben alle internationale entiteiten; Wereldbank of IMF en elk van deze organisaties bepaalde trustees die het hoofd is van deze specifieke organisaties. We hebben bezocht, zoals u zag, het VK in Europa waar de Chinese president was en ook met de koningin. En dit is wat we kunnen zeggen is als een Wereldbank … En zo is de Wereldbank situatie gesetteld en de prioriteit van dingen is vandaag gesetteld en de IMF is ook gesetteld, maar elk van deze organisaties heeft wat we noemen bepaalde controllers.

En in deze situatie werkt alles precies zoals het zou moeten. Nu, wanneer deze fondsen worden overgemaakt en nu… het is niet aflossing bestaat niet. Als deze dingen zijn afgelost, wat gebeurt is in basis dat een portie, een percentage van deze activa zal worden vrijgegeven aan de houder. Dit fonds is een behoorlijk grote som geld die zal worden vrijgegeven op dat moment. En dit fonds moet natuurlijk worden verdeeld over humanitaire projecten.

Een beetje geld kan worden gehouden voor privé doeleinden, maar prioriteitsfondsen moeten aan de mensen worden gegeven, terug door verschillende humanitaire projecten, het schonen van de planeet, helpen met de infrastructuur, helpen met het creëren van banen, en andere sociale programma’s. Dat is wat de realiteit is.

Veel van deze organisaties zult u hun huizen zien verlaten waar ze nu zitten, zullen komen naar het nieuwe huis omdat we verschillende tijden hadden waar we hadden ‘box Brittannia’ en nu ‘tax America’, en die tijd is nu over, en dus in basis moet het nu naar links gaan bewegen, gewoon als de ‘Arc of the Covenant’ heeft gedaan. Dus in dat opzicht is het nu tijd voor feest, en een tijd van bewaking en verbod, en dat is waarom de piramide zoals we die kennen zal vallen. Dat is in basis wat ik kan zeggen in relatie tot de vrijgave van fondsen zoals het is gepresenteerd door veel mensen. Het is, vanuit mijn opinie, gebaseerd niet alleen van de familie maar ook van de financiële structuur, alle ouderlingen. Het is niet de manier waarop het is gepresenteerd. Helaas, het is veel desinformatie.

Rob – Dank u zeer ambassadeur, ik waardeer dat. Cobra, zou u nu een vraag willen stellen aan de ambassadeur, wellicht over iets anders of iets wat hij zei?

COBRA – OK.  Eerst zou ik een paar dingen willen zeggen. Het proces van de financiële reset omvat niet alleen de Dragon families, het omvat alle betrokken groepen die we hebben op de oppervlakte van de planeet en onder de oppervlakte van de planeet. Dus ik zou willen zeggen dat elk van de belangengroepen hun eigen idee hebben, hun eigen motivatie, hun eigen – ik zou niet zeggen agenda, maar hun eigen koers van actie en al deze verschillende groepen moeten samenkomen en een gezamenlijke grond vinden. En dit is een van de redenen waarom dingen zo lang duren, omdat elk van deze groepen een perceptie heeft dat zij degenen zijn die verantwoordelijk zijn voor de financiële situatie op de planeet, en dat zij verantwoordelijk zijn voor de reset, wat niet waar is.

Feitelijk, de gecombineerde inspanning en gecombineerde gesynchroniseerde actie van al deze groepen zal de reset brengen. En wat er moet gebeuren is dat al deze mensen de gemeenschappelijke noemer moeten vinden en niet moeten focussen op de verschillen, want er zullen altijd verschillen zijn, maar er moet een bepaalde kritieke massa van overeenstemming worden gecreëerd om deze veranderingen te laten gebeuren, want de veranderingen moeten gebeuren bij de oppervlaktebevolking. De veranderingen kunnen niet gebeuren door… de Resistance Movement of de buitenaardse wezens kunnen niet de dragers zijn van de veranderingen op de oppervlakte van de planeet. De oppervlaktebevolking moet degene zijn die de veranderingen maakt en dit gaat niet over China, het gaat niet over focussen op de verschuiving van west naar oost. Het gaat over het hebben van een globale planetaire bewustzijn en elke belangengroep die iets te zeggen heeft in wat er moet gebeuren op de oppervlakte van de planeet.

Rob – Heel goed, dank u. Louisa, heb jij een vraag voor Cobra in relatie tot wat hij zojuist zei?

Louisa – Die heb ik. En ik denk dat u zei dat het nodig is dat de oppervlaktebevolking de verandering maakt, maar dat al deze andere entiteiten moeten worden betrokken in dit proces om zo een wat gemeenschappelijke noemer te hebben over wat te doen op de oppervlakte. Dus als ik dit niet verkeerd heb begrepen, het lijkt een beetje een contradictie te zijn en wellicht begrijp ik niet wat u zei. Kunt u dit verhelderen? Het lijkt mij dat de oppervlaktebevolking hulp nodig heeft. Als de buitenaardsen en andere entiteiten leefden op de oppervlakte van de planeet zou het sneller gebeuren. Het is niet leuk om hier te zijn zoals de zaken zijn. Ik denk dat ze nogal wat tijd verspillen, ‘pussy footing around’, wanneer zij gewoon het werk gedaan moeten zien te krijgen. Wat grappig is, is dat erop lijkt dat zij zelf het niet voor elkaar krijgen en zij hebben kritiek op ons en noemen ons lagere wezens of nutteloze eters wanneer ze het zelf niet lukt. Het lijkt een hele, hele lang tijd te nemen. Ik vraag me gewoon af … als zij degenen zijn die de besluiten moeten nemen om hun act bijeen te krijgen, en kan komen, en hebben deze gemeenschappelijke noemers om besluiten te nemen voor de mensen op de oppervlakte, gewoon precies wat verwacht u van de mensen om op de oppervlakte te doen?

AMBASSADOR – Als u het zo kan zien, er is wat bloed. Mensen hebben … zij hebben hun eigen begrip gehad en denken over hoe de zaken zijn op de planeet en hoe het financiële systeem opereert en de zaken met de cabal en zaken met de Dragon familie. Als u simpelweg gaat en luistert naar mensen als Neil Keenan, en je volgt hem, bijvoorbeeld. voor jaren en luistert naar zijn verhalen, zul je heel eenvoudig een begrip krijgen over hoe het systeem werkelijk werkt. Begrijp dat dit zijn versie is met een heel, heel laag begrip over hoe de Dragon familie werkt op de eerste plaats. Ik weet zelfs niet …. ik weet dat hij claimt een relatie te hebben met en te werken met het niveau waar ze op zijn, maar hij is niet erg goed getraind door wie hem leerde, hem vertelde de dingen die hij doet. Als je dat gebaseerd of baseert waarover Benjamin Fulford spreekt, je baseert wat deze mensen uitgeven of ideeën over hoe dingen werken met de Dragon families en illuminatie en de cabal en al deze verschillende zaken. Het is heel erg anders van wat de realiteit werkelijk is.

Nu de wereld zoals u hier stelt, als u kijkt, we hebben iets zoals de Supreme Council. In de Supreme Council zit een aantal Dragons, dan heb je een aantal Tigers, waar Cobra wellicht weet van heeft, dit zijn gewoon codes. Maar in deze structuur die is opgebouwd, en was opgebouwd gedurende duizenden jaren, alle entiteiten van de planeet is feitelijk in realiteit —- als we stellen we bewegen van een richting naar een andere richting is het deel van een proces dat de ouderlingen naar voren brengen dat duizenden jaren teruggaat, alsmede als de voorspellingen die leiden naar de 555 revolutie die nu is.

Nu weten we heel goed dat sommige van de ouderlingen verondersteld niet 100% menselijk zijn, dus een buitenaardse lijn hebben of —-. In dit respect, ze communiceren allemaal in een shape of vorm. Het probleem is dat op de planeet we een convenant hebben en het convenant is wat we noemen vrije wil. Mensen willen zeggen, je hebt de duivel en je hebt de God en je hebt het goede en het slechte en het evil en dan wil je de schuld leggen bij iemand anders in plaats van verantwoordelijkheid voor jezelf nemen. In het concept van de wereld bouwend, we bouwen op als yin en yang en hem en haar, wat is positief en negatief, en die orde is gerespecteerd en de gerespecteerde order van de vrije wil. Nu mensen, sommige mensen willen vrije wil hebben en op hetzelfde moment willen ze geen vrije wil hebben als het gaat over verantwoordelijkheid. Maar ik denk dat waar u over spreekt Cobra, bestaat al, is precies waar we het over hebben, maar er zijn fricties naast dezelfde structuren waar we over praten, zelfs in dezelfde families. Er zijn feitelijk wat mensen die een opinie hebben en andere die een verschillende opinie hebben, en dat is de reden waarom we deze vertragingen hebben die we zien op de planeet vandaag, want sommige mensen willen niet de macht kwijtraken die ze gewoon zijn te hebben.

Rob – OK.  Ik zou nu graag Cobra Louise’s vraag willen laten beantwoorden die hier wat op een zijspoor is gekomen. Cobra, als u Louise’s vraag zou kunnen beantwoorden.

COBRA – OK. In basis hebben de mensen een verkeerd begrip over wat de buitenaardsen aan het doen zijn hier, als zij de planeet helpen bevrijden. Zij hebben hun rol. Zij voeren hun rol uit. Ik zou niet zeggen, perfect, maar goed genoeg op dit moment. Wat zij doen, zij ontmantelen exotische wapens. Zij verwijderen strangelet bommen. Zij doen veel om deze planeet in vorm te houden. Zij voorkomen een drastisch cataclysme. Zij hebben vele wereldoorlogen voorkomen.

Dus zij doen hun deel. Ook de oppervlaktebevolking, het ontwaakte deel van de oppervlaktebevolking, doet hun deel, en het gaat hier niet over dat iemand beter is dan de ander, maar de situatie op zich is behoorlijk drastisch want er zijn veel fouten gemaakt in de laatste, ik zou zeggen, 25K jaar, en tot op zekere hoogte de laatste paar miljoen jaar. En nu corrigeren we deze kosmische fouten. Dus het is niet over de schuld geven aan noch de oppervlaktebevolking noch de buitenaardsen.

Elk segment doet wat het kan naar hun beste vermogen, hopelijk. Er zijn vele wezens die doen wat ze kunnen maar er zijn, natuurlijk, ook veel wezens die niet doen wat ze kunnen om te helpen in deze situatie. Over de rol van de Dragon families, mijn ervaring met interactie met de verschillende Dragon families is dat er veel positieve Dragon families zijn, maar ze zijn niet volledig uitgelijnd met hun visie, en er zijn ook wat facties die verschillende agenda’s hebben, en dit alles moet worden uitgelijnd voordat de verandering kan plaatsvinden.

En zoals ik eerder heb aangegeven, de verandering kan alleen gebeuren door de oppervlaktebevolking, en de Dragon families zijn een belangrijk deel van deze oppervlaktebevolking. Dus ik zou tegen deze Dragon families die niet volledig zijn uitgelijnd willen zeggen: deze rijkdom behoort niet aan hen. Deze rijkdom behoort aan de hele planeet. En ik weet dat veel van de ouderlingen zich hier heel erg bewust van zijn, maar ik zou willen zeggen dat het belangrijk is dat iedereen aan boord komt en dit begint te begrijpen. Het gaat niet over China om de nieuwe wereldleider te zijn. Het gaat niet over bepaalde dynastieën die terugkomen in hun leidinggevende rol. Het gaat over de oude bewaarders die naar voren komen en assisteren met het distribueren van deze rijkdom naar het geheel van de mensheid – in Afrika, Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Europa, Azië, Australië, overal. Dit is het doel.

Rob – Ja, ik waardeer dat. Cobra, heeft u nog specifieke vragen voor de Ambassador in zijn rol zoals hij aangaf of wat van de informatie. U heeft er wat van aangetipt. Het is uw beurt om de Ambassador een specifieke vraag te stellen als u er een heeft.

COBRA – OK. Ja, feitelijk heb ik een vraag. Heeft hij enig rechtstreeks contact met de ouderlingen die claimen onsterfelijk te zijn of die honderden en honderden jaren leven?

AMBASSADOR – U ziet onze meester, zijn vader is een van hen, begrepen. (Ja). En, ook, door onze structuren zijn we, en ik heb rechtstreeks gewerkt met deze entiteit op sommige manieren in een fysieke vorm. Wat dat betekent is niet alleen over elektronische communicatie, dat is waarom ik zou willen zeggen, ik gaf aan, dat mijn meester, zijn vader, is deze belangrijkste ouderling waar iedereen altijd over praat.

En naast hem bestaan er andere entiteiten op deze planeet in verschillende delen van de wereld. Je kunt ze krijger-monniken noemen of Llama’s, of wat je hen wilt gebruiken, als je sommige van hen hebt die buitenaards zijn. In sommige gevallen van hen, ja, ik had een persoonlijke fysieke ontmoeting met deze entiteiten, en in mijn werk dat ik deed gedurende deze jaren, ik weet, en niet alleen te maken had met de Dragon families, ik had te maken met alle families, ziet u.

Inclusief anderen die gaan met de groepen genaamd de Tigers. En zo heb ik de communicatie met deze mensen gehad. En zoals ik heb aangegeven aan iedereen eerder, omdat ik denk dat als we in staat willen zijn om verder in de toekomst te komen, we op de een of andere manier het verleden moeten betreuren en vragen om vergeving.

Hierbij moeten we zien dat we in werkelijkheid mensen hebben die de zienswijze van de minderheid delen, van degenen nu in de council, maar je hebt ook wat mensen die andere agenda’s hebben. OK. En dat is niet specifiek pas geleden. De factie van de familie waar ik van kom, de meerderheid van ons, staan op een lijn, maar een deel van anderen, net zoals Cobra zei, zien het niet altijd dezelfde manier als wij het zien. Zij zien een ander systeem voor de mensheid.

Ook ik weet dat mensen geloven dat deze activa aan de mensheid behoort, maar zij kijken ook naar zichzelf als de bewaarders van deze activa en als rechtelijke eigenaren ervan. Dus dit is een argument dat kan worden gesteld door de mensen die op de niveaus zitten, maar het meest belangrijke is dat de mensen die de mogelijkheid en de macht hebben om het te doen, de wereld te veranderen en te verschuiven, en doe het juiste – we gaan het doen op een manier die het beste zal zijn voor de mensheid. Met Gods wil.

Rob – Dank u ambassador, ik heb een snelle vraag. De entiteit die u ontmoette is dat uw meesters vader, is dit degene waar u het over had die is, zoals u zei, een Annunaki reptillian?

AMBASSADOR – Ik heb niet gezegd dat ik mijn meesters vader ontmoette. Ik specificeerde … ik zei dat de meesters vader de man is waaraan vele mensen refereren voor honderden jaren. Maar er zijn er veel meer dan hem in deze structuur met dezelfde achtergrond. Dat houdt een verschillende positie. Deze specifieke entiteit waar ik het over heb, hij heeft veel verschillende codes, namen, en er zijn niet veel mensen op de planeet die is toegestaan bij hem te zijn, maar er zijn veel kopieën van dezelfde man waarvan sommige mensen claimen dat ze hem hebben ontmoet. Ik heb tot dusver deze persoon niet ontmoet, maar ik heb andere ouderlingen ontmoet met dezelfde overjarige dingen die buitenaards zijn in de vorm zoals u net uitlegde.

(Rob voegt na het interview toe dat de ambassadeur refereert aan zijn meesters vader die hij niet heeft ontmoet maar die een menselijk-reptillian-hybride is, genoemd Annunaki. Nu, ongeacht mijn gevoelens, de ambassador is oprecht en vertrouwt dit wezen dat hij nog niet heeft ontmoet … Ik vind dat dit wezen zichzelf bekend moet maken en vele zaken moet uitleggen voordat ik zeker kan zijn van de intenties van dit wezen.)

Rob – Ja, dus het zijn Annunaki reptillians, enkele van deze ouderlingen? Dat is wat ik probeer te vragen.

AMBASSADOR – Ja, en we hebben zelfs een persoon die we een paar jaar geleden tegenkwamen die een zogenoemde krijger-monnik Llama is dat is een noords … en hij ziet er net als mij uit, het enige verschil is dat hij wat langer is dan ik, en waarschijnlijk veel intelligenter.

Rob – OK.  Ambassador, heeft u een andere vraag aan Cobra?

AMBASSADOR – Ja, Cobra, Ik heb een vraag aan u. Bent u ooit een persoon tegengekomen met de codenaam Golden Violet?

COBRA – Nee, nee.

Rob – Louisa, heb jij een vraag voor Cobra?

Louisa – OK, die heb ik. Ik wilde vragen, dat concept van deze zielsgroepen die samenkomen, de soulmates, de tweelingvlammen, en ik ben benieuwd wanneer… ik heb dit gelezen omdat ik u al voor lange tijd volg voordat ik aan het werk ging met de ambassador. Wat betekent dit en wat is het doel van de zielsgroep en kun je het afbreken? Wat betekent het om een zielsgroep te zijn. Wat betekent het om een tweelingvlam en een soulmate te zijn en waarom komen zij nu bij elkaar?

COBRA – De zielen zijn niet gecreëerd als individuen. De zielen zijn gecreëerd in groepen en zielen zijn feitelijk uitgestraald van het galactische centrum in deze groepen, en deze groepen die samen waren gecreëerd zijn zielsgroepen genoemd. En gewoonlijk neigen deze zielsgroepen ertoe om samen te incarneren in dezelfde ruimte en tijd en hetzelfde, zou ik zeggen, ook in hetzelfde land of dezelfde regio en zij ontmoeten elkaar in hun … gedurende het verloop van hun leven ontmoeten ze elkaar en ze herkennen elkaar. Deze zielen die veel dichter bij elkaar staan zijn soulmates genoemd. Elke individuele ziel, voordat het de driedimensionale wereld binnengaat, splitst in twee polariteiten, de mannelijke en de vrouwelijke polariteit. Zij worden de zogenaamde tweelingzielen genoemd, of sommige mensen noemen ze de tweelingvlammen. Een van de programma’s van de archons is om te voorkomen dat de tweelingzielen elkaar ontmoeten. De reden waarom tweelingzielen ontmoetingen niet hebben plaatsgevonden op de oppervlakte van de planeet, of als zij gebeurden zijn ze verhinderd, in sommige gevallen behoorlijk drastisch. Dus zijn er extreem weinig tweelingzielen die elkaar nu op de oppervlakte van de planeet ontmoeten. Het gebeurt nog niet. Maar veel soulmates ontmoeten elkaar en zij werken samen voor de bevrijding van de planeet.

Rob – Dank u. Ik heb een vraag voor de ambassador. Een van de dingen die u eerder zei is dat het niet is over God of satan of goed of slecht, en we zijn allemaal vrije wil wezens. Nu, deel van de informatie van Cobra en mijn begrip van mijn eigen persoonlijke ervaring is dat we vrije wil wezens zijn, maar er is iets geweest wat is genoemd ‘the fall’ of laten we het noemen een rimpel in de kracht zoals Star Wars tot op zekere hoogte, die een hele negatieve situatie heeft gecreëerd die letterlijk miljoenen jaren in het proces van opruiming is geweest.

Nu zou ik naar voren willen brengen dat we, als we dat willen, ik wil het niet alleen satan noemen, maar er is zeker een onrechtvaardig element binnen de galaxy en vooral op deze planeet dat ervoor kiest om tegen de natuurlijke wet in te gaan en dat onze vrije wil aanvalt. Dus met dat in het hoofd … ik weet dat we allemaal hebben ingestemd met deze contracten en stuff, maar ik zou u willen vragen wat uw positie is op, laten we de Confederatie noemen, de lichtkrachten in de Christus energiegroep. Wat is uw positie? Gelooft u in een levende liefdevolle God en wat is uw positie over Christus en bestaat satan of is er een negatieve kracht. Kunt u hierbij over uw gevoelens praten.

AMBASSADOR – Dit zal mijn persoonlijke opinie zijn. OK. Ik wil gewoon zeggen dat ten eerste wil ik het over satan hebben. Hij is vijf keer in de Torah genoemd en hij is 125 keer in de bijbel genoemd en het woord satan betekent feitelijk obstakel. Hij is een obstakel tussen de mensen. Als je de Torah leest, hij was gezonden om Abraham te testen. Ook, hij was niet de slang die u in de bijbel zag die zegt dat de slang en satan dezelfde entiteit zijn, wat niet in de Torah staat. Er is veel miscommunicatie en conflicterende informatie als je begint met deze religieuze boeken. Ik geloof dat we een schepper hebben. Ik geloof dat we een hoogste intelligentie hebben die achter de hele creatie zit, zelfs de creatie van aliens – creatie van alle vormen van levensvormen. En ik geloof dat dit is wat het verschil is. U gaf aan het concept van Jins, de Jins kunnen zelfs moslims zijn, joden. Zij kunnen christenen zijn, ze kunnen boedisten zijn. Zij kunnen verschillende vormen van religie hebben. Zij ondersteunen de vorm van creatie, overeenkomstig de koran. Je hebt al deze verschillende vormen van concepten. Nu, waar ik het over heb als ik spreek over wezens … ik zei in de koran is in basis geschreven dat God zowel de Jins als de mensen creëerde en de Jins zijn een levensvorm waaraan veel mensen refereren als demonen of aliens of andere types wezens. Het is een vorm van verschillende creatie.

En, in basis, daar kunnen zij andere religieuze zienswijzen hebben. Deze mensen kunnen boedist zijn, christen, jood, moslim, of alle verschillende vormen van religies. Het ding dat ik wil benadrukken is dat een van mijn grootmeesters eens aan mij vertelde dat een man tenminste een jaar in de gevangenis moet doorbrengen, in isolatie, om de wereld van spiritualiteit te begrijpen. En toen ik dat hoorde was ik een jonge man en ik dacht dat hij gek was.

En ik had nooit, maar op een punt in de tijd was ik in een situatie waar de cabal agressief jegens mij was en ik was in isolatie voor meer dan 2 jaar voordat ik van deze situatie was bevrijd. En in basis, wat ik ontdekte was dat zelfs toen ik was geïsoleerd in een kleine kamer en geen contact had met mijn familie of iemand anders, zij mijn lichaam konden opsluiten maar zij konden niet mijn ziel opsluiten en zij konden niet mijn geest opsluiten. En, in basis, je kunt beslissingen nemen in je leven die zijn gebaseerd op goed, of beslissingen die zijn gebaseerd op slecht, en wij zijn degenen die de besluiten nemen.

We kunnen ook goed en slecht zien en we kunnen zelfs in stilte akkoord zijn of we kunnen ingrijpen. En het probleem dat in de mensheid is gekomen is wat we ontvluchting noemen. En dat is iets waarvan ik voel dat het de grootste bedreiging is voor de mensheid. Net zo als dat we satan de schuld overal van geven of we geven de schuld aan iemand anders zonder zelf verantwoordelijkheid te nemen. Met de massa-ontwaking of massabewustwording zullen we in staat zijn om de mensheid te transformeren naar waar het hoort te zijn, maar als we satan tussen ons in zetten, want satan betekent shaton – betekent obstakel. Als we dit obstakel tussen ons in zetten dan zullen we niet in staat zijn om te streven naar waarvoor we zijn gecreëerd te zijn.

Rob – Ik waardeer dit. Uw aspect daar dat u voelt dat mensen, en ik wil volledig instemmen dat mensen niet alles op satan kunnen gooien. Maar er is zeker een vijandige kracht. Bent u het ermee eens dat er een vijandige kracht is? U noemde het de cabal. Zij gooiden u in de gevangenis, dus ik neem aan dat ik de vraag beantwoordde. Dus u begrijpt dat er een kracht is die de mensheid manipuleert. De mensheid zou nooit kiezen voor slecht als het niet was bedrogen door gemeenschappelijke intelligente negatieve actie. Ik zou nu aan Cobra willen vragen, heeft u iets te zeggen of commentaar of vragen nu.

COBRA – Ja, er is een kracht die de evolutie tegengaat en er is een kracht die positieve groei tegengaat, en dit is waarom wij deze planeet moeten bevrijden, en, ja, iedereen heeft de vrije wil maar deze vrije wil is gemanipuleerd en we moeten deze vrije wil bevrijden zodat we het volledig kunnen uiten.

Rob – Dank u. Louisa, je zei dat je een vervolgvraag voor Cobra had.

Louisa – Ja die heb ik, maar het is als twee vragen. Het is voor zowel de ambassador en Cobra. Eerst wil ik zeggen … begrijp me niet verkeerd. Ik ben niet agressief tegen buitenaardsen die proberen te komen en de planeet te bevrijden. Ik vind het alleen een beetje interessant dat buitenaardsen, waarvan ik begrijp, dat zij verondersteld worden veel geavanceerder te zijn, maar toch hoe kan het dat zij het hier niet goed kunnen krijgen en overeenstemming over zaken hebben? Het is als, zo boven, zo beneden. Ik geloof niet echt dat we heel erg verschillend zijn. Mijn vervolgvraag is, ik wil Cobra vragen wat is het met tweelingvlammen dat de cabal probeert ze tegen te houden van eenwording. Is er iets speciaals?

De tweede vraag is: hoe kunnen we de mensheid helpen? Hoe ziet u, en dit wil ik ook aan de ambassador vragen, we zullen twee rondes moeten hebben – eerst Cobra. Hoe kunnen wij de mensheid helpen. Wat kunnen we nu doen? Hoe kunnen we onze energie uitlijnen en onze gecombineerde missies hier om het te doen, en de veranderingen sneller te laten gebeuren? Dus dat is de vraag die ik voor u beiden heb. En ook, als Cobra het niet erg vind om dieper in te gaan op waarom de cabal probeert de tweelingvlammen tegen te houden om te verenigen. Wat is daarmee?

COBRA – Ja, de vereniging van tweelingzielen zou het bevrijdingsproces drastisch versnellen omdat de gecombineerde energie van tweelingzielen de meest krachtige macht in het universum is. En, natuurlijk, de archons weten dit en dat is de reden waarom zij het tegen houden. Wat betreft de tweede vraag, wat de mensen kunnen doen, het meest belangrijke op dit moment is om informatie door te geven aan de mensen. Want de mensen, ook al zijn er veel blogs, zijn er veel outlets, informatie outlets, het is ver van genoeg. We moeten het internet volledig doordrenken met de waarheid. Er is zoveel desinformatie daar, dus er moeten veel meer alternatieve blogs opkomen overal op de planeet, want dit zal meer en meer mensen wakker maken. Dit is nummer 1.

Nummer 2 is voor iedereen om zichzelf af te vragen: wat kan ik doen om met andere mensen in harmonie te verenigen. Wat kan ik doen om praktisch meer eenheid te creëren in mijn leven?

Rob – Louisa, wil je nu een directe specifieke vraag aan de ambassador stellen?

Louisa –  Ja, en ik wil de ambassador de gelegenheid geven om dezelfde vraag te beantwoorden. Wat kunnen we collectief doen om de mensheid te helpen, individueel? Dus de ambassador heeft zijn eigen missie, waarmee hij de vraag zou kunnen beantwoorden in deze context. Ziet de ambassador een manier, iets anders dat we kunnen doen om de mensheid te helpen en deze veranderingen sneller te hebben?

AMBASSADOR – Het meest belangrijk is dat ik denk dat de mensen hun geest moeten openen en dat is de reden waarom wij The Goldfish Report zijn gestart, om te proberen en te zorgen dat de mensen op een andere manier naar de dingen kijken. Veel mensen op de planeet zijn helaas in slaap en zij zijn zich niet bewust over wat er gaande is, zelfs in hun eigen dagelijkse levens, want veel van hen zijn te druk met proberen te werken en te overleven in dit slavernijsysteem. Ik denk dat het belangrijk voor ons is om naar iedereen uit te reiken en te zorgen dat de mensen meer tijd hebben om met hun families door te brengen en een betere kwaliteit van leven te hebben, en ik denk dat als de mensen een betere kwaliteit van leven hebben, dat ze beter in staat zullen zijn om dieper te gaan in de verandering. Ook als zij zichzelf in projecten begeven, zichzelf begeven in het werkelijk iets doen om de dingen te veranderen in hun eigen gemeenschappen, en hun eigen steden en zelfs hun eigen landen. En ook is het heel belangrijk dat men zijn onderscheidingsvermogen gebruikt bij de media en bij de politici in hun landen want, helaas, zij hebben een graad in misleiding. Het is soms niet makkelijk maar het is als de goudvis die in zijn bol rondzwemt en die voor zichzelf moet uitmaken of dit zijn realiteit is of een realiteit die iemand anders voor hem creëerde.

Rob – Dank u zeer. Ik denk, aangezien de ambassador een lid is van de Red Dragons, hoop ik dat u enkele vragen voor hem heeft, Cobra, over de financiën. We hebben gehoord van Ben Fuldord en Corey Goode zei dat de Chinezen vragen om een uitstel van 100 jaar. Ik moet daarom lachen omdat het niet, zoals u eerder zei … Ik voel sterk dat het een wereldwijde situatie gaat zijn en mijn ervaring is dat op een gegeven moment spirit en de goddelijke mind van de schepper ertussen zal komen en de dingen gaan veranderen, en een stortvloed van spirit en een openbaring aan de mensheid individueel het werkelijke bewustzijn naar voren brengen, en dit zal plaatsvinden als de controlematrix is afgebroken. Of het in de infrastructuur van financiële tirannie is of in een plasma scalar veld netwerk, er zal een enorme toename zijn in zielscontact die een verandering zal brengen, en dit zal ook samenvallen met contact van de goedwillende Great White Brotherhood en de buitenaardsen. Dat is wat van een persoonlijk commentaar. Cobra, aangezien we de Red Dragon ambassador hier hebben, met al dit financiële gedoe gaande, zou ik u willen vragen of u een vraag heeft voor de ambassador waarvan u denkt dat hij wellicht in staat is om de situatie te verduidelijken met de Dragons, of iets waarvan u voelt dat de mensen dat zouden moeten weten.

COBRA – Wel, wellicht zou hij zijn eigen opinie kunnen geven over hoe deze reset en hoe deze financiële transformatie plaats zou moeten vinden – zijn eigen versie, zijn eigen perceptie van wat de Red Dragons willen bereiken en hoe zij denken of hoe zij plannen dat deze transformatie plaats zal vinden. Ik zou alleen willen zeggen, ik zou een kort commentaar willen geven op wat Corey zei over de Chinezen. Helaas, er zijn wat Chinese facties die de openbaarmaking zouden willen uitstellen met 100 jaar. Natuurlijk zal dit niet gebeuren. Maar mensen die deze agenda’s hebben vertragen het proces. Sommige van deze mensen zijn uitgelijnd met de cabal en sommige van deze mensen zouden gewoon hun macht willen houden. Ik zou het gewoon nog een keer willen zeggen, aan al de Dragon families die het proces zouden willen vertragen – dit zal niet gebeuren. En ik zou willen zeggen aan de Dragon families die het proces aan het versnellen zijn om te verenigen, en de rest van de families te integreren in de gemeenschappelijke visie want deze visie zal het grootste deel van de wezens op deze planeet voordeel brengen.

Rob – Ambassador, graag uw antwoord op Cobra’s vraag.

AMBASSADOR – Ik wil wat van de desinformatie hier corrigeren die komt van de Japanse kant van de gemeenschap die Benjamin Fulford creëerde, deze White Dragon Society. Ten eerste, het is niet 100 jaar dat de mandaten zijn. De mandaten zijn in een 70-jarige cyclus. Deze laatste 70-jarige cyclus en het jaar ervoor dat was gegeven als een mandaat aan Barak Sheis, Rockefeller, Morgan’s en Stanley’s en de koningin van Engeland en veel van deze anderen. Zij waren de enigen die het mandaat hadden, niet de Chinezen.

De Chinezen zijn degenen die dat mandaat aan hen hebben gegeven. 2012, toen de bijeenkomst plaats vond en de cabal, zoals we ze noemen, of in basis de oude elite, kreeg niet het 70 jaar project wat was gevraagd. Dus wat moet gebeuren is sinds die periode van tijd de transformatie die leidt naar de globale valuta reset die leidt naar de nieuwe era, heeft zijn tijd nodig gehad, maar had zijn tijd nodig omdat sommige porties zelfs binnen de Dragon families van verschillende vormen en verschillende entiteiten in uitlijning met de cabal het proces heeft vertraagd door het vastzetten van mensen, inclusief mijzelf en anderen, en in basis proberen ons te vermoorden, maar u weet op een verdekte manier omdat ze anders 9 generaties terug vermoorden. Dit is het probleem, dus het is belangrijk voor de mensen om zich te realiseren dat het een 70-jarige cyclus is. De nieuwe 70-jarige cyclus is feitelijk nieuwe mensen voor de nieuwe generaties in de plaats gezet. Maar u moet zich realiseren dat de oude groep, zij hebben 120 jaar, 140 jaar, van gevestigde contracten en hersenspoeling, en zij hebben hun mensen overal rondom de wereld in de banken financiële structuren. Dus ik denk dat het wat tijd gaat nemen om dit te transformeren maar als de mensen die in de ‘grassroots’ of hoger in dat systeem toegeven en het juiste doen, denk ik dat we in staat zijn om dit te transformeren in deze nieuwe era. En in deze nieuwe era is het opgebouwd waar alle naties betrokken zijn en alle mensen zijn betrokken, en het is opgebouwd en feitelijk schuld wegstrepen in plaats van schuld creëren. Het hele nieuwe systeem is in basis compleet 360 graden anders dan wat we vandaag hebben. En ik denk dat dit ook is wat mij af en toe zorgen baart, is dat mensen, zij hebben halve waarheden en zij maken er waarheid van en geven het als een rapport, maar de echte waarheid is dat het mandaat niet met de Chinezen was. De Chinezen geven het mandaat, maar het mandaat was met de oude groep en zij zullen geen mandaten meer hebben. Dus laten we zien hoe de nieuwe mensen in staat zullen zijn om de toekomst te veranderen. Dat is wat ik te zeggen heb. En al de mensen zijn betrokken en alle naties en alle vijf continenten.

Rob – OK.  Dank u. Dus het mandaat waar u het over heeft … ik denk dat het mandaat feitelijk komt van de hemel dit keer, van de allerhoogste bron of schepper om deze planeet te zuiveren in de naam van waarheid en het levende woord van God. Ik geloof dat het niet een 70-jarige cyclus is dat dit oude financiële systeem volledig zal worden veranderd. Cobra heeft u gevraagd hoe u voor u ziet dat dit plaats gaat vinden. Kunt u doorgaan ambassdador, met dit deel van de vraag? Hoe ziet u deze reset gebeuren?

AMBASSADOR – We zien het voor onze ogen terwijl we spreken. We zien de Chinese Renminbi plaatsvinden als een van de basket valuta, wellicht zijnde de volgende reserve valuta. We zien machten en entiteiten verschuiven zoals wat ik zei van west naar oost. We zien hoe Europa en Amerika veranderen in tirannen en we zien veel verschillende organisaties, verschillende mensen uitlijnen met deze mensen wat zij nooit eerder deden. We zien Putin opkomen als feitelijk een ridder in harnas en, meesterlijk, de zwendel van de cabal verpulveren, en we zien veel dingen gebeuren. En we zien deze nieuwe entiteiten gecreëerd en dit is een begin. Ik denk dat we in realiteit wellicht op 30% van de reis zijn gekomen van wat we nodig hebben. Maar ik denk dat het heel snel zal versnellen na het Chinese Nieuwjaar.

Rob – Dank u zeer. Cobra, heeft u vervolg vragen aan de ambassador met betrekking tot zijn verklaringen?

COBRA – Ja, ik zou willen dat hij wat meer preciseert hoe de Red Dragon families concreet de reset zien, en binden zij samen met andere aspecten van de Event, zoals de globale massa arrestaties en het globale openbaarmakingsproces, en wat is hun perceptie van het openbaarmakingsproces? En hebben zij enige concrete plannen om wat intel vrij te geven over buitenaardse betrokkenheid in wereldgebeurtenissen?

AMBASSADOR – Ja, zoals u begrijpt is de familiestructuur verdeeld over drie armen. Je hebt de treasury arm die eerder het geld en de rijkdom beheerde. Dan heb je de tweede arm wat de politieke arm is, wat je kunt zien door de BRICS naties en andere creaties en de leiders daar. Dan heb je de derde arm die de militaire arm is. Waar het gaat over de militaire arm, ja, zij zullen zich bezig houden met de mensen die niet zwichten of overgeven.

U heeft al gezien dat mensen verdwijnen en verschuivingen en veranderingen die hier plaatsvinden. Aan de kant van het geld zijn de zaken voorwaarts aan het bewegen op een manier dat het zou moeten, een beetje vertraging als gevolg van de ouden die niet los willen laten en de politieke arm moet ook zelfs beter zijn omdat, helaas, nog steeds mensen leven in sommige van de naties met veel corruptie en dat moet veranderen.

Maar ik persoonlijk geloof dat wij de goede richting in gaan. Ik geloof dat de veraf agenda met waarheid en heroverweging, dat houdt de aliens in, dat houdt alle aspecten op de planeet in, en dat zou ook kunnen worden vrijgegeven op een bepaalde vorm van tijd als iedereen klaar is om het te ontvangen en de stabiliteit van de wereld er is, maar zoals we allemaal weten is er veel activiteit deze dagen in onze luchten. En ik weet niet hoe lang het zal duren, de politieke arm zal proberen om wat gaande is weg te houden van het publiek. Maar het is allemaal een proces.

Rob – Dank u, Ambassador.  Nu wil ik vragen aan de Ambassador of u enige vragen heeft voor Cobra nu?

AMBASSADOR – Ja, een laatste vraag: heeft u ooit gehoord van deze entiteit genaamd Vladumere (?)

COBRA – Nee.

AMBASSADOR –  Ik wilde het gewoon weten omdat Vladumere (?)ook een van de buitenaardsen is dat heeft …. dat verondersteld dood lijkt te zijn maar hij was dat niet, en verondersteld wakker te zijn nu. Hij is in Moskou om te spreken, communiceert met de mensen na in diepe slaap te zijn geweest voor duizenden jaren. Ik vroeg me alleen af of hij enige kennis had over deze specifieke entiteit. Maar anders dan dat, als u geen informatie over hem heeft, dan vraag ik wat hier uw plan is. Heeft u enige plannen waarmee we samen kunnen zitten en werken? Hoe zouden we samen kunnen werken, u en ik, en met entiteiten waar u mee werkt om deze plaats een betere wereld te maken, het proces van verandering op deze planeet te versnellen?

COBRA – Als hij enige projecten heeft waarbij hij assistentie nodig heeft kan hij mij mailen en ik zal bij mijn contacten kijken of we hem kunnen helpen met zijn projecten. Dus dit is iets wat we kunnen doen.

Rob – Wel dat is goed nieuws Ambassador.  Ik zal ervoor zorgen dat u Cobra’s e-mail krijgt. Louisa heeft een andere vraag voor Cobra.

Louisa – Dank u. Ik wil wat vragen over deze openbaarmaking. We zien op het moment veel dingen in de luchten. Heeft Cobra enig inzicht over Los Angeles. Wat was dat wat gezien is boven Los Angeles en waarover onlangs is gerapporteerd.

COBRA – Daar zijn twee dingen gaande. De ene is de toegenomen activiteit van de VS militairen. Het andere is de toegenomen activiteit van de positieve buitenaardsen in Californië’s luchten omdat zij beginnen wat gevoelige energieënodes te triggeren in dat deel van de wereld omdat Californië een van de sleutel triggers is voor het openbaarmakingsproces. Dus zij triggeren dit en de militairen reageren. Dus we hebben wat van, niet precies confrontatie, maar ik zou zeggen een energetische uitwisseling die soms zichtbaar kan zijn in de lucht.

Rob – Dus dit specifieke lichtfenomeen, dat is waargenomen door veel mensen, was niet een raket zoals is gerapporteerd?

COBRA – Er waren veel lichtfenomenen zichtbaar, sommige daarvan waren militair, sommige waren buitenaards.

Rob – Ja, het is heel moeilijk voor ons hier op aarde om elk lichtfenomeen dat plaatsvindt te begrijpen. Gek genoeg in dezelfde nacht, was ik hier op Maui en ik zag een heel helder licht van midden hemel vallen achter een berg, heel wit, heel glorieus, een soort flits. Het was geen raket, het bewoog te snel. Het liet geen spoor na. Ja, er is veel activiteit gaande mensen, en als Cobra spreekt over de nodes, hij spreekt over het grit en de leilijnen die energetisch zijn overgenomen om het menselijke bewustzijn te beïnvloeden op een esoterisch veld, en de Lichtkrachten zijn de natuurlijke orde aan het herstellen, en het goddelijke licht stroomt in de planeet voor balans. Bent u het daarmee eens Cobra?

COBRA – Ja, ik zou willen zeggen dat het LA gebied een van de sleutelpunten is voor de planetaire bevrijding met betrekking tot openbaarmaking. Het is een van de mogelijke entreepunten voor de openbaarmakingsintel om te worden vrijgegeven. En het is een van de meest belangrijke portalen, entreepunten , voor vele, vele schepen, lichtschepen van de lichtkrachten die zullen arriveren op het moment van het eerste contact. Dus het is een van de sleutelplaatsen op de planeet, en positieve buitenaardse activiteit in die regio zal doorgaan en zal feitelijk op een bepaald moment toenemen.

Rob – Ja, de stad van de engelen. Louisa, had je een andere vraag voor Cobra?

Louisa – OK.  Ik neem aan, wat ik wil weten is hoe weten de mensen dat zij van dezelfde zielsfamilie zijn. Ik weet dat dit deel is van dezelfde vraag, maar dit is een vervolg. Hoe kun je je soulmate vinden of je tweelingvlam en hoe kun je weten wie ze zijn of als er is … is er nog steeds een missie of zoiets? Is er een soort doel voor deze tijd? Is het speciaal voor deze specifieke tijd? Wat weet u hierover?

COBRA – OK.  Zo, in basis herkennen mensen van dezelfde zielsfamilie elkaar omdat er een bepaalde familiariteit in energie is. Zij voelen dat zij elkaar eerder hebben gekend en met soulmates, die energie is zelfs veel sterker. Maar voor tweelingzielen heeft dit nog niet plaatsgevonden, dus het is een vraag die nu nog niet kan worden beantwoord.

Rob – Ik zou willen toevoegen dat het is een energetisch, het is een biologisch en vibrationeel gevoel, dat alles goed zal zijn. Ik wil de ambassador bedanken, en Louisa, en Cobra, voor dit interview en ook The Goldfish Report. Voor vier mensen hier deden we een goede klus. Ik zou de ambassador willen vragen een om finaal statement te geven van wat u zou willen dat de mensen horen met dit interview, als er iets is waarvan u wilt dat de mensen het weten. Ambassador, alstublieft geeft u ons twee of drie minuten met een slotstatement van waarvan u voelt dat de mensen van Cobra’s kant die worden geïntroduceerd met uw werk, wat u wilt dat zij weten. Dank u.

AMBASSADOR – Ik zou willen zeggen dat ik denk dat het heel belangrijk is dat we samen zitten en dit soort discussies hebben. Het is belangrijk dat we komen en ideeën uitwisselen en opinies, en samenwerken in coöperatie omdat het probleem dat ik zoveel zie in de alternatieve media en alternatieve ideeën is dat er zoveel gesloten geesten zijn en zoveel genoemd als mijn gebied, en zij willen elkaar er niet bij hebben. We zijn hier om de mensheid te dienen, en om onszelf te dienen, en onze families, en dat we moeten samenkomen, samenwerken en ideeën uitwisselen, omdat we samen sterk zijn, en wellicht heeft iemand wat kennis die de ander niet heeft, en met die kennis kunnen we een betere wereld maken. Dus ik denk dat het belangrijk is om dit type discussies te vervolgen en dit type samenwerking. Dat is wat ik wilde zeggen. En ik wil jullie beiden danken en ook Cobra voor het nemen van tijd om dit vandaag te doen.

Rob – Dank u zeer.  Cobra, wilt u nog een laatste response geven. Cobra, als u ons uw laatste gedachten van vandaag wilt geven.

COBRA – Ja, feitelijk ben ik heel blij dat deze conversatie plaatsvond, want dit is een stap voorwaarts in vereniging van krachten. Ik hoop dat in de toekomst meer en meer mensen zullen beginnen om dit soort interviews te hebben, gezamenlijke interviews met elkaar, want dit zal een resonantieveld creëren dat behoorlijk nodig is op de oppervlakte van de planeet voor de finale duw naar de finale bevrijding. En ik wil ook graag iedereen bedanken. Feitelijk, op de 21e november, ik hoop dat dit wordt geplaatst voor de 21e november, zullen we een wereldmeditatie hebben om de Event te bespoedigen zoveel als mogelijk is op een positieve manier. Als de mensen mee kunnen doen met deze meditatie kunnen ze feitelijk behoorlijk wat bijdragen aan het versnellen van de verandering, want de mensen voelen dat het te lang duurt en ik ben het daarmee eens. Het duurt veel te lang. We hebben de kracht om dit te versnellen. Dit moment is nu. Dank jullie allemaal.

Rob – Dank aan u beiden. Het was prachtig en Louisa, ik wil jou bedanken dat je dit hebt gecoördineerd en ik waardeer je tijd en moeite hier, en ik wil alle luisteraars bedanken en te realiseren dat we hier twee mensen hebben die om veiligheidsredenen ervoor kozen anoniem te blijven, die bereid zijn samen te komen om met elkaar te discussiëren, wellicht iets andere opinies of begrippen hebben, maar die beiden oprecht de mensheid willen helpen en een positieve verandering in de wereld creëren.

De ambassador, door zijn werk als vertegenwoordiger van de ouderlingen waar hij mee werkt om verandering te brengen in de financiële tirannie sector. En Cobra, in het verduidelijken van de vijandige krachten en de doorgaande plannen van bevrijding op een meer esoterisch of verborgen niveau in de niet-materiële realms, om de lichtwerkers vertrouwen te geven dat er een proces is. Het is gaande.

Dus twee goed bedoelende dienaren van het licht hier. Ik waardeer echt uw intentie, van u beiden, en ook Louisa, voor het faciliteren. Ik ga voorstellen dat op enig moment in de toekomst we feitelijk wat fysieke bijeenkomsten zullen hebben met deze groepen, met deze supreme councils, en deze groepen moeten hun openbaarmakingsproces naar het publiek in forum discussies brengen zodat het publiek meer kan leren. Op enig moment in de toekomst kunnen we hiernaar uitkijken. Het zal gaan gebeuren. In de tussentijd, overwinning voor het licht. Dank u Red Dragon Ambassador, Louisa en Cobra.

Overwinning voor het licht

Rob

 

Vertaald door Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 2 december 2015 in Interview met Cobra NL

 

Tags: , ,

 
%d bloggers liken dit: