RSS

Tagarchief: rozenkruisers

Het Nieuw Atlantis: Meesterplan van de Eeuwen, 6 maart 2016, Cosmic Convergence

In zijn post van 4 januari 2017 over het Nieuw Atlantis, schreef Cobra: “Nieuw Atlantis is een project van de Lichtkrachten dat al gedurende millennia gaande is. Saint Germain is een van de belangrijkste wezens die aan dit project werkt. Hij heeft delen van dit project aan de mensheid doorgegeven in zijn incarnatie als Francis Bacon, in een novelle genoemd New Atlantis, waar hij een utopische samenleving beschrijft gebaseerd op meritocratie. In zijn incarnatie daarna als Graaf de Saint Germain probeerde hij in cocreatie een nieuwe gemeenschap in Amerika te stichten door de onafhankelijkheid van de USA te helpen en door het zijn van de belangrijkste spirituele kracht achter de constitutie. Hier is een heel goed artikel over de ontwikkelingen van het Nieuw Atlantis project dat een ‘must read’ is voor iedereen die is geïnteresseerd in Nieuw Atlantis, aangezien het vele occulte doctrines in het juiste perspectief plaatst.

Ik heb dit artikel vertaald. Aangezien het een behoorlijk lang verhaal is geef ik hieronder eerst een aantal passages weer, zodat je een beeld krijgt van waar het artikel over gaat. Het is een zeer interessante beschrijving van dingen uit onze geschiedenis die niet algemeen bekend zijn, waardoor er op dit moment vaak verkeerd wordt aangekeken tegen bepaalde gemeenschappen en/of personen uit het verleden.

Veronica

Wat passages uit: Het Nieuw Atlantis: Meesterplan van de Eeuwen

….. Hun begripsvermogen zelfs nog moeilijker makend (vooral vrijmetselarij en illuminisme); er is een overdaad van onverholen ongeïnformeerd materiaal op het internet dat het water – dat al troebel was – nog modderiger maakt. Veel van deze valse informatie is gedurende eeuwen met opzet voor publieke consumptie uitgedragen. Of het opzettelijke desinformatie is, of niet-geïntendeerde misinformatie, het moet worden genegeerd als deze nieuwe en significante onthullingen zijn overdacht. …..

….. Er zijn drie vitale punten van informatie die je moet kennen over graaf de Saint Germain. Eerst, dat deze enorme tussen mannen geen normale man was, aangezien hij welbekend is een authentieke opgestegen meester te zijn en leider van de Great White Brotherhood. Tweede, dat Count Saint Germain was gekozen om de Houder te zijn van de Violette Vlam voor de huidige tijd van de mensheid (Quan Yin was de eerdere houder van de violette vlam). Derde, dat Saint Germain wordt gezien in de hoogste kringen van de Great White Brotherhood als de “Vader van de Amerikaanse republiek” en patroon sint van de United States of America. …..

….. Weinigen zijn zich bewust dat het de Great White Brotherhood was die zowel de intentie als de aardse daadkracht leverde voor het ongeëvenaarde Amerikaanse Experiment. Broeder Roger Bacon, sir Francis Bacon en de Comte de Saint Germain waren allemaal vervuld van de filosofie en methodes van experimentele wetenschap. Elk van hen leverde sleutelcomponenten en technieken aan het grootste laboratorium van de moderne tijd, een experiment wat bekend is geworden als het eeuwig ontwikkelende Amerika Experiment – de United States of America. …..

….. De USA is waar het Nieuw Atlantis was bedoeld te verrijzen en te schitteren. De revolutionaire oorlogsperiode definieerde de spanningen die er zouden zijn tijdens het gehele bestaan van de USA. De Amerikaanse revolutie zou ook de scheidingen accentueren tussen de John Dee imperialisten en sir Francis Bacon nationalisten. De wereld cabal die de wereld regeert in 2016, heeft zijn wortels in het imperialisme van de Britse kroon die nabij was uitgelijnd met de John Dee imperialisten. Daartegenover laat de onervaren Amerikaanse patriot beweging de idealen zien van het Nieuw Atlantis zoals het voor ogen stond bij sir Francis Bacon en zijn kameraad advocaten. …..

….. Dit is precies waarom het eerste akkoord in Jamestown zoveel moeilijkheden kreeg. Het vertegenwoordigde een cruciale poging van sir Francis Bacon et al om een serieuze aanwezigheid te vestigen op het nieuwe continent dat toen serieus was tegengewerkt door de John Dee cabal. Het Nieuw Atlantis moest worden gekoloniseerd om werkelijk individuele soevereiniteit naar voren te brengen en hoog nationale idealen volgens Bacon. Dee wilde het anders want hoe rijp was de Nieuwe Wereld om voordeel van te nemen of om het toekomstige Britse Rijk verder uit te breiden. …..

….. Hierin ligt het oerconflict dat de USA sinds zijn begin heeft uitgedaagd. Elke oorlog die door de US tijdens zijn hele geschiedenis is gevochten heeft laten zien dat het hetzij was om de agenda van Dee te pushen van een Anglo-Amerikaanse wereldrijk, hetzij om het Bacon plan voor het Nieuw Atlantis te dwarsbomen. …..

….. Evenals dat veel erudiete historici en esoterische astrologen geloofden dat Graaf Saint Germain, sir Francis Drake en Roger Bacon allemaal incarnaties waren van dezelfde ziel, zo geloven ook de besten en scherpsten onder ons dat deze vele ondersteunende karakters die samenwerkten met deze giganten van de menselijke geschiedenis allemaal waren geboren van dezelfde zielsgroep. Gezien de herculische inspanningen en uitzonderlijke prestaties bereikt door elke groep, is het heel makkelijk om in te zien waarom dit zo zou kunnen zijn. …..

….. Er is in feite een brandnieuw laboratorium op de Planeet Aarde geconstrueerd op precies dit moment. Het heet de Russische Federatie van Vladimir Putin. Verder, de samengroei van de vele BRICS-uitgelijnde naties is een briljante reflectie van de volgende fase van het postmoderne Amerikaanse Experiment. Misschien is het Kremlin nu het thuis van deze zelfde reizende groep van goedwillende zielen die zichzelf hebben verbonden aan het omhoog liften van de hele mensheid. Uiteindelijk was het Edgar Cayce die zei dat Rusland de hoop van de wereld zou zijn:

“Via Rusland komt de hoop van de wereld. Niet met betrekking tot wat soms wordt genoemd communisme of bolsjewisme – nee! Maar vrijheid – vrijheid! Dat elke mens zal leven voor zijn naaste. Het principe is daar geboren. Het zal jaren duren om te worden uitgekristalliseerd, maar uit Rusland komt weer de hoop van de wereld.”

—–

Laat dit essay dienen als een serieuze waarschuwing aan diegenen die een opeenstapeling van minachting en disrespect leggen op sommige van de grootste mannen uit de Engelse en Amerikaanse geschiedenis, evenals op sommige van de meest spirituele personages van alle tijden.  Met de komst van het internet zijn veel schrijvers opeens “experts” geworden en veronderstelde onderzoekende historici. Door dit te worden hebben zij materiaal geschreven dat is doordrenkt met uitgesproken onwaarheden. Veel van hun schrijven is voor het grootste deel een misselijkmakende verzameling van opzettelijk geplante valse geschiedenissen over sommige van de meest nobele en moedige mensen uit de afgelopen eeuwen.

Zoals de scherpzinnige historici herkennen was de vrijmetselarij uiteindelijk overgenomen door de duistere krachten en ging samen waar de mogelijkheden zichzelf maar presenteerden. Zelfs ondanks dat de Founding Fathers routinematig het beste gebruikten wat de vrijmetselarij had aan te bieden in hun dagen, en het was echt onvervangbaar, hoe kunnen deze moedige figuren worden bekritiseerd omdat de vrijmetselarij groepen later werden ondermijnd door de kwaadwillige illuminatie? Simpel gesteld: zij kunnen geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor zo’n gebeurtenis.

Dan is er het veel meer serieuze geval van deze zelfde bloggers die elke gelegenheid aangrijpen om de Great White Brotherhood te bekritiseren. Wee hen die de deugdzame reputaties bekritiseren of besmeuren van deze werkelijk grote wezens die het firmament van de Great White Brotherhood bevolken. Deze spirituele entiteiten hebben gedurende eeuwen onvermoeibaar gewerkt naar de vooruitgang en verbetering van de mensheid. Niet alleen zijn zij verantwoordelijk voor de bescherming van het huidige ras van de mensheid, maar zij gaan door om ontelbare opofferingen te doen ten bate van de naties en mensen overal.

—–

Er zou moeten worden opgemerkt dat deze specifieke historische verhaallijn, van wat feitelijk een doorgaand multi-millennium saga is, het eerst begon met het zinken van Atlantis in de zee zo’n 12.000 jaar geleden. Voorafgaand aan het Hof van Koning Arthur met vele millennia, is het feitelijk de vele-eilanden natie van Atlantis dat dient als invloedrijke verhaal van het huidige tijdperk van het bouwen van rijken en voortdurende verovering. Als iemand werkelijk de filosofische wortels van alle rijken van de afgelopen meer dan 6.000 jaar bekijkt, dan moet de Atlantische dominantie van de wereld goed worden begrepen.

Net zoals vaak is gezegd dat de keizers en senatoren en generaals van het Romeinse rijk reïncarneerden in het Britse rijk om hun taak te voltooien van werelddominantie, is hetzelfde gezegd over degenen die nu het Amerikaanse rijk regeren. In deze nu grandioze en misleide poging hebben zij zich verschrikkelijk weggegeven. Rome, Londen en Washington D.C. zijn alle geïncorporeerd als autonome stadstaten, elk verantwoordelijk zijnd voor verschillende soorten van administratie voor de New World Order.

—–

Essay: Het Nieuw Atlantis: Meesterplan van de Eeuwen

Cosmic Convergence Research Group

 

Illuminisme, Vrijmetselarij en de Great White Brotherhood

Het Nieuwe Atlantis verrijst … en valt dan, na te zijn tegengehouden door de historische oorlogen van de Kali Yuga en IJzeren Eeuw conflicten

___________________________________________________

De verborgen verbanden tussen het Elizabethaans Hof geleid door sir Francis Bacon, de ‘Founding Fathers’ van de Amerikaanse republiek, en de Kremlin leiders bijeengebracht door de Russische president Vladimir Putin

___________________________________________________

Dit is een verhaal dat de gehele 6000 jaar lange Kali Yuga overspant. Ook bekend als de Eeuw van Strijd – die begon met de Maya langdurige kalender in ongeveer 3113 BCE – is de Kali Yuga analoog aan de huidige IJzeren Eeuw. De werkelijke geschiedenis van de huidige era, die is bepaald door zoveel epische oorlogen en langdurige conflicten, is niet alleen heel langgerekt en extreem complex, veel van de meest belangrijke gebeurtenissen en personages liggen diep verborgen in zijn troebele verleden.

Er zijn verschillende significante bedreigingen verweven gedurende deze multi millennia saga, die grafisch onze huidige Eeuw van Conflict portretteert. Van deze zijn de meest belangrijke bedreigingen door de geschiedenis van Egypte, Sumerië, Perzië, Oud Griekenland, het Romeinse Rijk, het Britse Rijk en, uiteindelijk, de Verenigde Staten van Amerika. Echter, dit essay zal zich primair bezig houden met het meest recente Anglo-Amerikaanse hoofdstuk van de moderne geschiedenis.

Queen Elizabeth

Het is het tijdperk van Elizabeth en het hof van koningin Elizabeth I van Engeland, dat het centrale toneel biedt voor dit essay, evenals de Amerikaanse revolutionaire oorlogsperiode in de beginnende Dertien Kolonies. Want het was tijdens deze twee kritische en formerende periodes dat het Nieuw Atlantis was verwekt en groots oprukte.

Eenvoudig gezegd; de zaken van de wens voor persoonlijke vrijheid en nationale soevereiniteit, die ontsproot in het 16e-eeuwse Engeland, kwamen tweehonderd jaar later volledig tot ontwikkeling op Amerikaanse bodem.

De sprong van de Elizabethaanse en Jacobaanse tijden (1558 tot 1625) naar de Dertien Kolonies van de pre- en post- Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog (vroeg 1770 tot 1783) is niet goed begrepen, zelfs niet door de meest kennishebbende historici. De diepe interrelatie tussen de vele belangrijke karakters van Queen Elizabeth’s (en King James) hof en de Founding Fathers (oprichters) van de Amerikaanse republiek is nooit getrokken of voldoende erkend. Als consequentie is veel van de feitelijke geschiedenis verloren, verdwenen in de mist van de tijd, of opzettelijk verkeerd voorgesteld door die triomfators die de geschiedenisboeken schreven.

De subtitel: Illuminisme, Vrijmetselarij en de Great White Brotherhood pakt de essentie van het onderliggende historische conflict van het “Masterplan van de Eeuwen”. Alle drie deze entiteiten zijn nu diepgaand verkeerd begrepen doordat zij elk hoogst beladen en dicht verbonden zijn met de verschillende ideologieën en ‘isms’, complotten en valse concepten die rondgaan op het internet.

Hun begripsvermogen zelfs nog moeilijker makend (vooral vrijmetselarij en illuminisme); er is een overdaad van onverholen ongeïnformeerd materiaal op het internet dat het water – dat al troebel was – nog modderiger maakt. Veel van deze valse informatie is gedurende eeuwen met opzet voor publieke consumptie uitgedragen. Of het opzettelijke desinformatie is, of niet-geïntendeerde misinformatie, het moet worden genegeerd als deze nieuwe en significante onthullingen zijn overdacht.

Het Elizabethaans hof zet het Wereldtoneel, vooral voor het debuut van de Amerikaanse republiek

De microkosmos van het Elizabethaans hof, van 1558 tot 1603, biedt de perfecte context waarbinnen de uittocht te bestuderen van de geheime genootschappen die de moderne era zijn gaan domineren. Queen Elizabeth was omringd met sommige van de meest briljante en verlichte mannen van de eeuw. Dit is algemeen geaccepteerd feit van Engelse geschiedenis en precies waarom de Elizabethaanse periode een ongeëvenaarde Britse era werd, en er wordt soms naar verwezen als Engeland’s Gouden Eeuw. Het is ook gezien als een hoog punt voor alle Westerse gemeenschappen, en vooral voor de Europese cultuur en verlichting. De hoge verworvenheden op gebieden zo divers als spirituele wijsheid en wereldse kennis, filosofische betogen en artistieke expressie, wetenschappelijke bezigheden en occult leren, werden de rigueur voor degenen die het koninklijke hof van Queen Elizabeth bevolkten evenals Londen’s high society.

Net als Jeruzalem tijdens de regering van King Solomon, en Rome op zijn hoogtepunt ca. 100 AD, werd Londen effectief het centrum van de wereld na de beslissende nederlaag van de Spaanse Armada in 1588. De establishment van de Oost-Indische Compagnie in 1600 plaatste Engeland krachtig op het pad naar de creatie van het Britse Rijk.

De Oost-Indische Compagnie (East India Company – EIC) was oorspronkelijk aangewezen als de gouverneur en de compagnie van kooplieden van Londen die handelden met Oost-Indië, en meer juist genoemd de ‘Honourable East India Company (HEIC)’. Het was een Engelse gezamenlijke voorraad compagnie, gevormd om handel te drijven met Oost-Indië, maar eindigde met handel voornamelijk met het Indiase subcontinent, Qing Dynasty China, Noordwest grens Provincie en Balochistan. De compagnie rees tot verantwoordelijk voor de helft van de wereldhandel, vooral handel in basisbenodigdheden zoals katoen, zijde, indigo verf, zout, peper, thee en opium. De compagnie heeft ook het begin gemaakt van het Britse Rijk in India.

De compagnie verkreeg een koninklijk charter van Queen Elizabeth op 31 december 1600, het de oudste makend tussen verschillende vergelijkbaar geformeerde Europese Oost-Indië compagnies.

Door zowel tijdgenoten als historici gelabeld als ‘de grootste gemeenschap van kooplieden in het universum‘, zou de Engelse Oost-Indië compagnie het symbool worden van het duizelingwekkende rijke potentieel van de corporatie, evenals het symbool van nieuwe methoden van zakendoen die zowel meedogenloos als uitbuitend konden zijn. [1]

Het is nu vanzelfsprekend waarom Groot Brittannië vroeg voorbestemd was om het trappelende Britse Rijk te worden waar de zon nooit ondergaat. Het zou daarom begrijpelijk zijn waarom de Engelssprekende naties van de wereld uiteindelijk tevoorschijn zouden komen als de meest machtige en rijke en invloedrijke op Aarde. De buitengewone bestemming van de Verenigde Staten van Amerika staat als een krachtig testament voor de visie en doorzettingsvermogen, planning en uitvoering van deze grote mannen van geschrift en wetenschap van de Elizabethaanse era.

Als een weinig bekend feit is de uiteindelijke vervulling van de USA als het Nieuw Atlantis het eindresultaat van een extreem geheim, multi eeuwen ‘Masterplan’ dat was gelanceerd door de kernpersonen van het hof van Queen Elizabeth.

Ditzelfde masterplan ging toen door veel meer grip te krijgen gedurende de Jacobaanse era die er onmiddellijk op volgde.

Wat ons brengt op Sir Francis Bacon en Roger Bacon.

Het is al duidelijk dat het bewind van Queen Elizabeth I indrukwekkend was op veel buitengewone en onparallelle manieren. Echter, het waren de ongebruikelijke wijze en werkelijk begenadigde adviseurs in haar hof die het toneel zetten voor de geheime genootschappen om te bloeien. Primair onder deze getalenteerde adviseurs staat sir Francis Bacon, die door sommige van de werelds grootste schrijvers gezien wordt om rechtstreeks verantwoordelijk te zijn voor alle vele werken van William Shakespeare. Drie eeuwen vóór de Elizabethaanse era was er de Engelse filosoof en franciscaanse broeder Roger Bacon (1214-1294) die vaak wordt gezien als de ‘Vader van de Wetenschappelijke Methode’. Dat zowel Francis als Roger Bacon dezelfde achternaam hebben zal als geen verrassing komen wanneer hun ware connectie is geopenbaard.

Wie waren dan deze twee giganten van de Engelse geschiedenis? En hoe hebben zij de oprichting en establishment van het Nieuw Atlantis beïnvloed – de Verenigde Staten van Amerika?

Sir Francis Bacon

Sir Francis Bacon was niet alleen een buitengewoon schrijver en filosoof, hij was ook bekend door veel van de occulte wetenschappen en opkomende kunsten in zijn tijd. Kort samengevat, hij was de ‘voorbeeld’ Renaissance Man van Merry Ole England. Francis Bacon genoot een unieke adviseurstatus bij het hof van Queen Elizabeth wat zowel welverdiend was als een product van vriendjespolitiek; historische records hebben bewezen dat hij de zoon van Elizabeth was van een van haar favoriete hovelingen. Het was deze zeer speciale relatie tussen sir Francis en Queen Elizabeth die de gehele Elizabethaanse periode vorm gaf.

Roger Bacon en de Wetenschappelijke Methode

Een extreem interessante connectie bestaat tussen Francis en Roger Bacon; “De Vader van Experimentele Wetenschap en Middeleeuws Occultisme’. Bij het feit dat hij wordt gezien als de vader van de wetenschappelijke methode was Roger Bacon ook beschouwd als de eerste filosoof van wetenschap die zijn tijd ver vooruit was in de 13e eeuw waarin hij leefde. Als volgt:

[2]

Waarom is de connectie tussen de twee Bacons – Roger en Francis – zo heel belangrijk? Omdat zij beiden hele prominente rollen speelden in de creatie van het Nieuw Atlantis. Elk van hen voorzag een tijd dat de Nieuwe Wereld in het westen door hun mannen zou worden gevonden en door verloop van tijd gekoloniseerd. Zij beiden begrepen het belang dat dit nieuwe land onaangetast lag en maagdelijk, zodat het Nieuw Atlantis zou zijn ‘opgerezen uit zijn as’ van het oorspronkelijke Atlantis dat twaalfduizend jaar geleden in de zee zonk.

Het is wel begrepen in bepaalde esoterische kringen dat het oorspronkelijke Atlantis – ver vooruit in zowel wetenschappelijke kennis en toegepaste technologie vergeleken met onze post-moderne civilisatie – zichzelf heeft verdoemd door het doordringende misbruik van verschillende technologieën door hun gemeenschap. In feite is vaak beweerd dat Atlantis uiteindelijk in de Atlantische Oceaan zonk door het enorme en desastreuze misbruik van hun extreem krachtige asteroïden-omleiding technologieën. De drie punten van de Bermuda driehoek staan als een overgebleven testament voor deze Atlantische sites die het thuis waren van deze centra van kristalgegenereerde energietechnologie. Het kristallijngebaseerde energiegrit was niet alleen gebruikt om Atlantis power te geven, het was uiteindelijk door het corrupte leiderschap misbruikt om de bevolking te controleren op extreem oneigenlijke manieren.

In de loop van de laatste 400 jaar zijn alle naties die de Atlantische Oceaan omringen het thuis geworden voor deze zelfde zielen van Atlantis, die nu terugkwamen om het goed te maken. Terwijl het in sommige cirkels van esoterische kennis algemeen bekend is dat deze koningen en koninginnen van de Engelse monarchie – die eerder regeerden en tijdens het Britse rijk – feitelijk de gereïncarneerde zielen waren van het Romeinse rijk, is het volgende ook bekend over het Nieuw Atlantis; dat de moderne dag naties die de noordse Atlantische Oceaan omringen zijn bevolkt met de herboren zielen die Atlantis bevolkten voordat het in de zee zonk, naar schatting 12.000 jaar geleden.

Zowel Roger als Francis Bacon, meer dan enig ander historisch figuur uit het afgelopen millennium, met uitzondering van de Graaf de Saint Germain, zijn rechtstreeks verantwoordelijk voor het zetten van het toneel voor de Nieuwe Tijd van Aquarius – de tijd van Wetenschap en Technologie, evenals de oprichting van het Nieuw Atlantis. Zo belangrijk zijn de bijdragen van Francis Bacon met betrekking tot wat hij als volgt heeft beschreven.

Bacon is de vader van onderzoek genoemd. Hij werkte aan, bepaalde en populariseerde inductieve methodologieën voor wetenschappelijk onderzoek, vaak genoemd de Baconian methode, of simpel de wetenschappelijke methode. Hij vraagt om een geplande procedure van onderzoek, met alle zaken natuurlijk gemerkt, een nieuwe draai in het retorische en theoretische framework van wetenschap, waarvan veel nu nog steeds de concepties van propere methodologie omringt. [3]

Sir Francis Bacon: The Quintessential English Renaissance Man 

Francis Bacon, meer dan enige andere adviseur van koningin Elizabeth I, was gepassioneerd bezig met de “grondbewerking” van de nieuwe wereld. De vele en verschillende stukken van literatuur, geschreven onder zijn schrijversnaam William Shakespeare, waren integraal voor zijn plan voor het instellen van The New Atlantis in de maagdelijke territoria van Noord Amerika. Elke Shakespeare compositie van komedie en tragedie, geschiedenis en poëzie, was gecodeerd om geheime informatie uit te dragen naar zijn vele verborgen collaborateurs over het rijk, zowel als in het gehele planetaire rijk.

[4]

Niet alleen schreef Sir Francis Bacon, en/of overzag de creatie van alle composities van William Shakespeare, aan hem is ook openlijk toegewezen het schrijven van de eerste Engelse vertaling van de heilige bijbel – de revolutionaire King James versie. Met andere woorden, Bacon is persoonlijk verantwoordelijk voor het produceren van de twee meest belangrijke literaire werken in de geschiedenis van de Engelse taal. De King James versie was, uiteindelijk, het meest bevrijdende werk van religieuze literatuur in het gehele christendom. De emancipatie van het pausdom (en van concepten zoals pauselijke onfeilbaarheid) evenals van de doctrinale autoriteit van de Magisterium, waren beide significant versneld de wereld over na de publicatie van Bacon’s weergave van de King James bijbel.

Als voor de ongeëvenaarde hoeveelheid literaire werken door William Shakespeare; wie heeft niet gehoord van, gelezen over, geciteerd uit, voorgedragen uit, is verrukt van of vergast op zulke sublieme literatuur? De artistieke schoonheid en spirituele wijsheid van elk stuk en sonnet heeft ontelbare zielen gedurende eeuwen geïnspireerd! Shakespeare’s (nu bekend als Bacon’s) literaire meesterstukken hebben ook gediend om burgers en naties te onderwijzen en te stichten, te bekrachtigen en te verlichten, overeenkomend met hun zoektocht naar respectievelijk persoonlijke en nationale soevereiniteit.

To be, or not to be: that is the question:
Whether ’tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles ….
Spoken by Hamlet, Act 3 Scene 1 [5]

Geparafraseerd betekent het gedicht ongeveer het volgende: “De vraag is: is het beter om te leven dan wel dood te zijn? Is het nobeler om geduldig alle onheil te ondergaan die het lot je toewerpt of valt het te verkiezen om de strijd tegen alle zorgen te beëindigen door gewoon jezelf te doden?” https://nl.wikipedia.org/wiki/To_be_or_not_to_be

Het is door wereld historici en Engelse professoren algemeen geaccepteerd dat de Shakespeare literatuur het hoogtepunt is van schrijven in de Engelse taal. Om zo’n buitengewoon en volhardend feit te bereiken kon alleen worden gedaan door een select paar mensen, die zeer bekend zouden zijn in de afgelopen 500 jaar. Om deze en andere behoorlijk duidelijke redenen, is het nu duidelijk dat Sir Francis Bacon & Company verantwoordelijk waren voor deze ongeëvenaarde werken van kunst.

Echter, er is een ander extreem belangrijk achtergrondverhaal geassocieerd met de werken van William Shakespeare. Het is in inlichtingencirkels welbekend dat het eerste wereldwijde spionnennetwerk was samengesteld in Londen. Ja, er zijn altijd spionnen geweest en geheime surveillance, maar Engeland had snel de middelen en de methoden nodig om een wereldwijd spionnennetwerk op te richten. De fundering van deze oorspronkelijke inlichtingenagentschap was gelegd door dezelfde hoofdrolspelers binnen het hof van koningin Elizabeth.

De sleutel individuen verantwoordelijk voor de oprichting van het spionnennetwerk en zijn methoden van communicatie zijn Francis Bacon en John Dee. Echter, het was Bacon die nabij betrokken was bij het creëren van het systeem van cijfers en cryptogrammen die zouden laten zien dat zij niet te ontcijferen zijn. Naar dat eind was begrepen dat veel van de Shakespeare literaire werken expliciet zouden zijn gecodeerd om informatie door te geven door het snel ontwikkelende spionnennetwerk. Op deze manier bevatten de Shakespare tragediën en komedies ook hoogst geclassificeerde informatie, gecodeerd in de verzen die bekend zijn aan alleen diegenen die het corresponderende cryptogram en cijfercodes bezitten.

Natuurlijk, John Dee droeg in substantiële wijze bij aan deze kritieke inspanning, wat voor hem uiteindelijk diende om een terugdraaien te zijn van het oorspronkelijke plan voor het Nieuw Atlantis. Omdat zowel Bacon als Dee toegang hadden tot alle diepe geheimen van het rijk, was er op de achtergrond letterlijk een oorlog gaande tijdens zowel de Elizabethaanse en Jacobaanse tijden. De uitkomst, natuurlijk, was al bij voorbaat vastgesteld, net zoals het is voor het huidige NWO leiderschap dat onwettelijk het Witte Huis bezet via een illuminatie pion en zijn verraderlijke bende overheersers. (maart 2016)

Dr. John Dee

Dr. John Dee: Magiër, Mentor en Mystery Man van de Elizabethaanse Era

Francis Bacon had de allerbeste leraren en mentoren die Engeland had in zijn project van het oprichten van het Nieuw Atlantis. In feite representeren zij een waarlijke ‘Who is Who’ van het 16e- en 17e-eeuws Engeland. Eerst en vooral was daar dr. John Dee, Bacon’s geheime mentor, die een behoorlijke rol had bij het zaad van Nieuw Atlantis dat snel zou ontspruiten in de Amerikaanse bodem. John Dee was niet alleen de astroloog van koningin Elizabeth en het hof orakel, wiens advies rechtstreeks verantwoordelijk was voor de uiteindelijke nederlaag van de Spaanse Armada, hij was ook in dienst genomen door de familie die Francis Bacon had geadopteerd.

Bacon zou in de hofkringen ook de man ontmoeten die Leicester had onderwezen en die Elizabeth adviseerde op staatszaken – de man op wie Ian Fleming zijn 007 James Bond karakter modelleerde, de eerste en wellicht de beste geheime agent van de kroon, dr. John Dee.

John Dee (1527-1608) was een fascinerend genie, gezien als magiër, filosoof en alchemist die de aandacht van de koninklijke hoven en de beste hoofden in Europa had getrokken. Je was òf geïntimideerd door zijn ideeën en reputatie, òf je wilde door hem worden beïnvloed.

Dr. Dee’s lering was ver en wijd, een briljant mathematicus, wiens studie liep van geocartografie en berekeningen – wat vitaal was in het navigeren door de Nieuwe Wereld voor ontdekkers – tot astrologie, alchemie, de cabala, geheimschrift, religie, architectuur, en wetenschap. In het kort, Dee’s metafysica waren een ‘rood’ kruis van de Hermetic traditie met een sterke dosis van mathematica. Zijn bibliotheek aan het oeverdorp van Mortlake was gezien als de beste privé collectie in Europa, die duizenden gebonden boeken en handgeschreven manuscripten bevatte gewijd aan filosofie, wetenschap en esoterica. In vergelijking, de universiteit van Cambridge in die tijd had maar 451 boeken en manuscripten in hun bezit. [6]

Het achtergrondverhaal van dr. John Dee is wellicht het meest significant in het juiste verhaal van het hoofdstuk van Elizabeth van deze fascinerende sage. Aan Dee werden buitengewone occulte krachten toegeschreven en zijn eigen handelsmerk van magie aan de wereldonderneming bekend als het toekomstige Britse rijk. Maar, zonder de directe interventie door John Dee tijdens het zinken en de uiteindelijke nederlaag van de Spaanse Armada is het heel wel mogelijk dat de Engelsen nooit die historische serie van zeeslagen zouden hebben gewonnen.

Wat ons bij de vraag brengt: Heeft John Dee de duistere krachten van het universum opgeroepen om te helpen bij de oprichting van het Britse rijk? Meer specifiek, heeft hij zijn welbekende occulte krachten gebruikt om de Spaanse Armada te laten zinken? Er is veel gespeculeerd in de tussenliggende eeuwen betreffende dit beslissende moment van het spoedig-te-zijn-geïnstalleerde Britse rijk. Het was uiteindelijk de enige meest belangrijke serie van militaire gevechten tussen de Spanjaarden en de Engelsen die in de balans van wereldmacht een radicale verschuiving zag van Madrid naar Londen.

De enige manier om de invloed die Dee had betreffende de nederlaag van de Spaanse Armada juist te begrijpen, is om de variaties van het weer te begrijpen. Uit verschillende verhalen van het gehele zeeslagplan is het duidelijk dat de Spaanse Armada constant was gehinderd door niet alleen genadeloos weer, maar door winden en golven zo heftig dat zij effectief veel schepen schudden en veel soldaten doodden. Hun hele reis naar, rond en van de Britse eilanden was ontspoord door heftige en woeste weergebeurtenissen, waarvan sommige die uit het niets leken te komen. Dit is waar de accounts van John Dee’s counsel aan koningin Elizabeth en haar admiraals behoorlijk significant worden. Door verschillende kwartieren is beweerd dat Dee zijn vinger op de puls had van elke manoeuvre door de Engelse marine, vooral hoe de admiraals reageerden op elke beweging die door de Spaanse Armada werd gemaakt.

Het zinken van de Spaanse Armada brak het monopolie van Spanje op de Nieuwe Wereld, dat zij hadden sinds de tijd van Columbus, en opende een rush van Europese landen die hun claims zetten in Noord Amerika.

Er is zelfs gespeculeerd dat Dee bij voorbaat wist wat de overheersende weerpatronen zouden zijn, van dag-tot-dag. Anderen hebben verondersteld dat het was door zijn magische krachten dat hij feitelijk de vernietigende weergebeurtenissen controleerde die de Spaanse Armada volgden waar zij ook gingen. Als volgt:

In 1572 verscheen een nieuwe ster in de hemelen, die gedurende 17 maanden dag en nacht zichtbaar bleef (wij weten nu dat het een type Ia supernova was, in de Cassiopeia constellatie). Voor het publiek kon het alleen betekenen ‘immanence van de Eschaton’ – het einde van de wereld. Voor Dee gaf het aan dat een nieuwe wereldorde op handen was – een Engels protestants rijk, in plaats van een heilig Romeins rijk.

Het is in deze context dat Dee een “Brits rijk” voorstelde – een frase die hij bedacht – aangezien voor Dee dit niets minder zou zijn dan een restauratie van het rijk van Arthur, aangezien hij geloofde dat Arthur’s oorspronkelijke kolonies in feite in de Nieuwe Wereld waren – zelfs dat Amerika Atlantis zelf was. Dee zag Elizabeth als de levende Arthur; hijzelf Merlijn. Hij vormde een onderneming om Amerika te koloniseren, te converteren en te exploiteren, zelfs tot het openen van een noordoost passage naar Azië, met een geest om te zoeken de onderscheiden bron van alle occulte wijsheid. Er is sterk bewijs dat Dee de intellectuele kracht was achter Francis Drake’s 1577-1580 rondvaren van de globe. Aan Dee zelf waren de rechten verleend van een geheel nieuw ontdekt land ten noorden van de 50e parallel, wat hem Canada zou hebben gegeven – als Drake verder naar het noorden dan Oregon was gegaan.

Zo begon het rijk waar de zon nooit onder gaat, of het op zijn minst niet deed tot het eind van de 20e eeuw. Wat maken wij van het feit dat een van de in de geschiedenis meest succesvolle (en inhumane) rijken, die gedurende vierhonderd jaar veel van de wereld onder zijn controle had, en verantwoordelijk is voor de moderne wereld, kwam uit het meesterbrein van een alchemist die tegen engelen in een kristallen bol sprak? [7]

Wie waren de vele loyale, getalenteerde en wijze collega’s van  Sir Francis Bacon?

Sir Walter Raleigh

Francis Bacon genoot van het gezelschap en de close samenwerking van de meest vakkundige mannen van die tijd. In feite representeerden zij een werkelijke ‘Who is Who’ van het 16e- en 17e-eeuws Engeland. Schrijvers en filosofen, staatslieden en politici, onderzoekers en zeekapiteins, soldaten en spionnen, zij kwamen van alle lagen van het leven. Daar was Sir Walter Raleigh, een andere gigant – zowel literair als politiek – van de Elizabethaanse tijd. Hij was rechtstreeks verantwoordelijk voor verschillende inspanningen bij de kolonisatie van de Nieuwe Wereld. Raleigh’s charter onderzocht van Noord Carolina tot Florida, en noemde de regio ‘Virginia’, ter ere van de ‘Virgin queen’. Raleigh’s plan in 1584 voor kolonisatie in de ‘kolonie en dominion van Virginia’ in Noord Amerika eindigde zonder succes bij Roanoke Island, maar plaveide de weg voor navolgende kolonies. [8]

Naast Sir Walter Raleigh waren er andere collega’s en bekendheden van Sir Francis Bacon, zoals Edward de Vere de 17th Earl of Oxford, Sir Francis Drake, Sir Francis Walsingham, Thomas Hobbes, Edmund Spenser, John Donne, Ben Jonson, John Selden, Christopher Marlowe, Dr. William Rawley, Lancelot Andrewes, Tobie Matthew, George Wither, Thomas Hariot evenals Bacon’s oudere broer, Anthony Bacon.  Deze specifieke groep van de 16e eeuw verlichten representeert veel van de grootste hoofden in de geschiedenis van Groot Brittannië. Behoorlijk significant, deze lijst is bij lange na niet volledig aangezien er andere sleutelfiguren zijn wiens rollen niet meer dan generale repetities waren voor wat het grootste drama zou worden van het 2e millennium.

Sir Francis Drake

Sir Francis Drake’s naam in deze lijst is behoorlijk opmerkelijk. Hij had succes bij het voleinden van het tweede rondom de Aarde varen, een feit dat eerder was geprobeerd door Ferdinand Magellan. “Magellan heeft niet de volledige reis volbracht aangezien hij was gedood tijdens het gevecht van Mactan in de Filippijnen.” [9]  Deze specifieke prestatie van een Engelse expeditie die de hele wereld omging was een veelbelovende omen voor het toekomstige Britse rijk. Het diende om de configuratie te schetsen van de massieve gemenebest handel, wat verzekerde dat Engels de dominante taal zou worden van de wereld, vooral in handel en commercie, diplomatie en oorlog.

De Great White Brotherhood

De geschiedenisboeken vallen vaak stil waar het de meest belangrijke gebeurtenissen betreft die leidden naar de establishment van het Nieuw Atlantis. Wat gemist wordt zijn de hoogst invloedrijke toezieners van de Great White Brotherhood, wiens eminente leden nog steeds in de schaduw van de geschiedenis liggen. Hoevelen hebben ooit gehoord van de onvergelijkbare grote opgestegen meesters zoals de Comte de Saint Germain?  Wie heeft de namen gehoord van Kuthumi en El Morya, Maha Chohan en Djwal Khul, Lady Nada en Lady Portia?

Werkelijk, het zijn deze en vele andere opgestegen meesters waarvan gedacht wordt dat zij de serieuze verantwoordelijkheid hebben voor de fysieke welvaart en spirituele vooruitgang van het huidige ras van mensheid.

*De foto hierboven is nogal afgewezen gezien het feit dat St. Germain (verschenen uiterst rechts op de foto) al overleden was toen de foto  werd genomen. Zijn ‘officiële’ bio geeft aan dat hij overleed op 27 februari 1784. Helena Blavatsky leefde van 31 juli 1831 tot 8 mei 1891 volgens de meeste van haar biografieën. Dit is de kracht van een opgestegen meester.*

Alleen door de Great White Brotherhood te begrijpen, en zijn onmisbare rol bij de bevrijding van het huidige ras van mensheid, kan het werkelijke achtergrondverhaal van het Nieuw Atlantis goed worden begrepen. Naar dat eind is er geen meer prominent en cruciaal figuur in de afgelopen 1000 jaar dan de onvergelijkbare Comte de Saint Germain. Graaf Saint Germain staat als een torenhoge aanwezigheid in het proces van het oprichten en de daaropvolgende formatie van de Amerikaanse republiek, wat uiteindelijk bekend zou worden als de Verenigde Staten van Amerika. Zonder zijn altijd aanwezige leiding, diepe spirituele wijsheid en alles omvattende profane kennis, de gehele “USA creatie enterprise” informerend, zou het nu niet in zijn huidige vorm bestaan.

Er zijn drie vitale punten van informatie die je moet kennen over graaf de Saint Germain. Eerst, dat deze enorme tussen mannen geen normale man was, aangezien hij welbekend is een authentieke opgestegen meester te zijn en leider van de Great White Brotherhood. Tweede, dat Count Saint Germain was gekozen om de Houder te zijn van de Violette Vlam voor de huidige tijd van de mensheid (Quan Yin was de eerdere houder van de violette vlam). Derde, dat Saint Germain wordt gezien in de hoogste kringen van de Great White Brotherhood als de “Vader van de Amerikaanse republiek” en patroon sint van de United States of America.

Geen van deze buitengewone rollen van graaf St. Germain moet licht worden bezien. Zeker, zij worden niet oneerbiedigd door degenen die niets weten over de gravitatie van hun doel in de affaires van het huidige menselijk ras.

St. Germain’s overkoepelend rentmeesterschap van Planeet Aarde ten bate van – en de geestverheffing van – de mensheid is een heilige missie die maar heel weinig zielen ooit in een tijdperk kunnen meten. Gewoon omdat de geschiedenisboeken – geschreven door mannen met hele smalle agenda’s – hem op zo’n gelimiteerde en oppervlakkige manier laten zien, dimt dit niet het licht van de uitzonderlijke bijdragen aan de mensheid. Daarom zouden zowel de wijzen als de onwetenden wel gediend zijn bij het houden van een zeer ‘open mind’ voor de ware werken van Saint Germain’s Great White Brotherhood.

Gezien als de Vader van de Amerikaanse republiek was St. Germain zeer goed bekend in alle hoofdsteden van het 17e-eeuws Europa. Vloeiend in veel van de Europese talen van die tijd liet hij zichzelf zien als een hoogst vaardig diplomaat wiens onovertroffen staatsmanschap vaak op de perfecte tijd arriveerde. Veel van zijn diplomatieke inspanningen waren ontworpen om te verzekeren dat de aankomende 13 kolonies van Noord Amerika op elke mogelijk manier zouden worden gesteund. In deze vele acts van staatsmanschap is St, Germain vergeleken met Sir Francis Bacon, wiens levensmissie het was om een utopische gemeenschap te zien gevestigd in de Nieuwe Wereld.

Tijdens zijn leven was de diepste hoop van Francis Bacon de creatie van een Utopia aan de andere kant van de Atlantic, de realisering van zijn “Nieuw Atlantis” in de vorm van een gemeenschap van vrije mensen, geregeerd door wijsgeren en wetenschappers, waarin zijn vrijmetselaar en rozenkruiser principes het sociale, politieke en economische leven van de nieuwe natie zouden besturen. Het was om deze reden waarom hij, als Lord Chancellor, zo’n actieve belangstelling had in de kolonisatie van Amerika, en waarom hij zijn zoon naar Virginia zond als een van de eerste kolonisten. Want het was in Amerika, door de pen van Thomas Paine en de schrijfsels van Thomas Jefferson, evenals door de revolutionaire activiteiten van zijn vele rozenkruiservrijmetselaar volgers, waarvan de meest prominente waren George Washington en Benjamin Franklin, dat hij hoopte een nieuwe natie te creëren toegewijd aan zijn politieke filosofie.

In zijn ‘Secret Destiny of America’, refereert Manly Hall – de meest begrijpende moderne student van Bacon – aan de verschijning in Amerika, voorafgaand aan het ondertekenen van de Declaratie van Onafhankelijkheid in 1776, van een mysterieuze rozenkruiser filosoof (Saint Germain), een strikte vegetariër die alleen voedsel at dat boven de grond groeide, die een vriend en leraar was van Franklin en Washington, en die een belangrijke rol leek te hebben gespeeld bij de oprichting van de nieuwe republiek. Waarom de meeste historici falen om hem te noemen is een puzzel, want het is zeker dat hij bestond.

Hij was bekend als de “professor”. Samen met Franklin en Washington was hij lid van het comité dat was geselecteerd door het Continental Congress in 1775 om een ontwerp te creëren voor de Amerikaanse vlag. Het ontwerp dat hij maakte was geaccepteerd door het comité en aan Betsy Ross gegeven om in het eerste model uit te voeren.

Een jaar later, op 4 juli 1776, verscheen plotseling deze mysterieuze vreemdeling, wiens naam niemand kende, in Independence Hall en leverde een meeslepende speech aan de angstige mannen die daar samen waren, die zich afvroegen of zij hun levens zouden riskeren als verraders door hun namen te plakken aan het memorabele document dat Thomas Jefferson schreef en waarvan de werkelijke oorsprong van de idealen afkomstig was van Francis Bacon, oprichter van de vrijmetselarij en Rozenkruisers. [10]

Waar Sir Francis Bacon wordt gezien als de oprichter van de Rozenkruisers, evenals de moderne vorm van vrijmetselarij, is het Saint Germain die beide groepen gebruikte om considerabel de aanleiding van wetenschappelijke vooruitgang en universele broederschap te versnellen. Hij was algemeen bekend in zijn dagen, vooral in de verschillende koninklijke hoven van de 18e eeuw in Europa, om een meester alchemist te zijn en een briljant filosoof, virtuoos musicus en volmaakte artiest, geslaagd staatsman en expert diplomaat. Door St. Germains’s indrukwekkende aanvoering van de occulte wetenschappen, vooral alchemie, was hij bekend om het produceren van allerlei soorten van onbetaalbare edelstenen en waardevolle metalen, soms op verzoek.

Comte de Saint Germain

Er moet worden gezegd dat de welverdiende bijnaam van St. Germain – Vader van moderne wetenschap – een directe relatie heeft tot zijn veel hogere status als een spirituele adept. Voor degenen die de denkbeeld van reïncarnatie aanhangen is het heel makkelijk te begrijpen dat de Comte de Saint Germain heel waarschijnlijk een reïncarnatie was van zowel Roger Bacon als Sir Francis Bacon. Dus completeerde de transmigratie van een buitengewone grote ziel wiens verschillende verschijningen de gemeenschap grootse vooruitgang gaf door de establishment van de vele noodzakelijke kunsten en wetenschappen die in de afgelopen 750 jaar zijn ontwikkeld.

Om de lezer summier voor te lichten over de verreikende vertakkingen van deze openbaringen is het volgende statement gemaakt voor ieders begrip: “Ongeacht het feit dat St. Germain nog steeds een relatief onbekend personage is in de geschiedenis, was het niet geweest door zijn cruciale invloed op kritieke momenten van de menselijke geschiedenis zouden velen waarschijnlijk nog steeds leven onder de rubriek van open en bloot feodalisme. Zijn vele en monumentale initiatieven waren letterlijk verantwoordelijk voor het de mensheid opliften uit de donkere eeuwen, toen lijfeigenen hun meesters dienden in ruil voor bescherming. Zoiets is buitengewoon en een onschatbare bijdrage aan de huidige gemeenschap door St. Germain en zijn verschillende incarnaties in vele eeuwen, zo niet millennia.”

Er zijn vele wijsgeren en zieners, sinten en siddhas, opgestegen meesters en spirituele ingewijden, geavanceerde zielen en Lichtwerkers die, net als St. Germain, behoedzaam hebben gewaakt over de evolutie van dit stelsel van de mensheid. Hun aanwezigheid kan worden gevoeld in deze plaatsen en tijdens deze gebeurtenissen dat hoogst belangrijke geschiedenis is gemaakt. Zonder hun doordachte noodzakelijke bemoediging, wijze leiding of urgente ontfutseling, zou de geschiedenis een verkeerde kant op zijn gegaan na een andere periode van deze aanwezige tijdspanne van Kali Yuga.

Er wordt gezegd dat het St. Germain was die mysterieus opdoemde bij de originele ondertekening van de declaratie van onafhankelijkheid en dat hij de allereerste ondertekening aanmoedigde toen allen die aanwezig waren, waren verlamd door vrees. [11]

Wat kan er nog meer worden gezegd over de Great White Brotherhood?

Een voortdurende krachtige en ontembare entiteit, de Great White Brotherhood, werkt vaak middels speciaal voorgeschreven menselijke instrumenten en hun spiritueel begiftigde organisaties. Veel mensen zijn zich nu bewust van sommige van de groepen wier verleden nog steeds in mysterie zijn gehuld, nu hun namen bekend zijn geworden op het internet. Wie heeft niet gehoord van vrijmetselarij en illuminisme, de rozenkruisers en de theosofische gemeenschap, de ridder tempeliers en de priorij van Sion? Echter, het zijn de meest geheime genootschappen van alle – deze die geen naam hebben – die de grootste impact hadden op de laatste 1000 jaar van de menselijke geschiedenis.

Om deze reden zijn letterlijk alle hiervoor genoemde groepen op enige manier geassocieerd geworden met de huidige ‘incarnatie’ van de misdadige illuminatie. Dit is een uitzonderlijk belangrijk punt. Vooral tijdens zijn ‘tijd van conflicten’ (ook bekend als de Kali Yuga); zodra enige machtige en/of invloedrijke organisatie publiek wordt, trekt het aandacht naar zich toe. Hoe meer prominent en goed gefinancierd die groep wordt, hoe waarschijnlijker het een doel zal worden van degenen die het over willen nemen. In elke situatie van een ‘vijandige overname’, of het openlijk of niet openlijk is, hebben deze gecompromitteerde geheime genootschappen onvermijdelijk een draai naar het slechtste genomen.

Dit is precies waarom deze organisaties, die rechtstreeks werken voor de Great White Brotherhood, letterlijk altijd hun werk in volledig geheim doen. Hun inspanningen hebben zulke consequenties dat de openbaarmaking van hetzij hun leden hetzij hun agenda nooit geriskeerd kan worden.

Daarom is het belangrijk om te begrijpen dat de meest goedwillende van geheime genootschappen gedurende de eeuwen onbekend zijn, er is nooit over geschreven en het is niet waarschijnlijk dat zij verschijnen via een opgedragen Wikipedia pagina.

Helaas voor deze vele moedige agenten van verandering die door de eeuwen heen zijn aangesloten bij de verschillende genoemde geheime genootschappen, want deze genootschappen waren uiteindelijk overgenomen door diefstal of door kracht, en zij zijn onverdiend geteerd door de borstel van opprobium. Als voorbeeld, het is een welbekend feit dat veel van de Founding Fathers van de USA vrijmetselaars waren die hoorden bij verschillende loges, afhankelijk van hun banden in Engeland, en de opgerichte loges in hun respectievelijke thuis kolonies. George Washington en Benjamin Franklin zijn gewoon twee van de meer bekende vrijmetselaars onder de Founding Fathers.

Of deze grote mannen 33-graads waren en boven-vrijmetselaars is van geen belang in deze zaak, want hun loges waren georiënteerd rondom de missie van het afgooien van het juk van Brits imperialisme. In feite, het netwerk van vrijmetselaarsloges opgericht door de dertien kolonies was vitaal voor vele militaire en politieke successen tijdens de gehele revolutionaire oorlogsperiode. Was het niet door vele ondergrondse manoeuvres, spionnennetwerken en geheime operaties van de vrijmetselaars om de kolonies te beschermen, zou de USA nog steeds een Engelse kolonie kunnen zijn. George Washington, met name, is nu welbekend om een extreem effectief spionnennetwerk te hebben gecreëerd zonder welk de Amerikaanse revolutie wellicht niet was gewonnen.

De Illuminatie

Natuurlijk, zoals het lot het zou hebben, de beruchte illuminatie was opgericht in hetzelfde jaar dat de declaratie van onafhankelijkheid was ondertekend. Er is gezegd dat in mei 1776 de Duitse filosoof, Johann Adam Weishaupt, de Order of the Illuminati oprichtte in Bavaria.

Bij elk bekend account komt naar voren dat Weishaupt, het ‘oorspronkelijke’ publieke illuminatie figuur van de revolutionaire periode, zijn orde begon met behoorlijk nobele en goede intenties. Hij was een geheim genootschap wier opgegeven charter was om de mensheid omhoog te tillen, zoals zijn woorden illustreren:

“Op een moment, echter, wanneer er geen einde was aan het maken van spel en misbruik van geheime gemeenschappen, plande ik om gebruik te maken van deze menselijke bijzonderheid voor een echt en waardevol doel, voor het benefit van mensen. Ik wenste te doen wat de hoofden van de kerkelijke en wereldlijke autoriteiten hadden moeten hebben doen door eerbaarheid van hun offices.” [12]

De toekomstige richting van de illuminatie hebben een draai naar het slechtste kunnen maken door het betreurenswaardige besluit dat Weishaupt een paar jaar daarvoor maakte, om een professor van Canon Law te worden, een positie die tot dat moment exclusief van de jezuïeten was. Het is ook significant dat “Weishaupt zijn formele educatie begon op een leeftijd van zeven jaar op een jezuïetenschool. Later schreef hij in op de Universiteit van Ingolstadt en studeerde in 1768 af op 20-jarige leeftijd met een doctoraat van recht. In 1772 werd hij een professor van recht.” [13]

De  betreurenswaardige combinatie hier is dat een naïeve en idealistische Weishaupt een zeer serieuze advocaat werd (Roman Katholiek canon law professor) in het model van jezuïet denken en outlook. De jezuïeten zijn door hun geschiedenis heen welbekend voor het zijn van de militaire arm van de romaans katholieke kerk, zelfs geleid door de jezuïeten generaal die een ongebruikelijke militaristische organisatie commandeert en als een echte dictator op de top zit van een hiërarchische structuur.

Of deze en andere redenen hebben te doen met het heerszuchtige klimaat in Bavaria, lijkt het erop dat de toekomstige missie van de illuminatie fundamenteel zou zijn weggetrokken van zijn oorspronkelijke charter. Uiteindelijk is het geen ongeluk van de geschiedenis dat hetzelfde Bavaria milieu het hotbed werd van Adolf Hitler’s nationaal socialisme. Niet alleen waren alle Hitler’s favoriete sluipholen gevestigd in Bavaria (zoals Eagle’s Nes in Berchtesgaden), de werkelijke promotors van nazisme gebruikten zuid Duitsland als een springplank voor de vooruitgang van het derde rijk. Christelijk socialisme is een politiek, economisch en sociaal systeem wat is voor gevochten door de Society of Jezus (ofwel de jezuïeten) waar zij ook maar begonnen.

Terwijl nationaal (christelijk) socialisme wellicht niet zo slecht klinkt als je er naar kijkt, dat deed communisme ook niet totdat zij probeerden om het in de praktijk te brengen. Hierin ligt de crux van het verhaal.

Het Aardse rijk is gedefinieerd door polariteiten zoals kapitalisme en communisme, fascisme en socialisme, libertarisme en totalitarisme, democratie en despotisme. Al deze ‘isme’ zijn geïnstalleerd op verschillende graden tijdens de afgelopen 250 jaar. Elk daarvan is miserabel mislukt … want door wie het was die diende als de drijvende kracht in het uitwerken van deze fataal onvolkomen politieke economieën.

Wanneer de mens zichzelf overschat om een onderneming voorwaarts te drijven – ongeacht hoe excellent en nobel de poging – het zal altijd eindigen in abject falen. De verborgen krachten achter veel van de politieke en sociale bewegingen, revoluties en burgeroorlogen van de afgelopen 300 jaar, hebben niet altijd de beste intenties gehad. Als consequentie zijn zij uiteindelijk bestemd voor falen … en behoorlijk frequent beklagenswaardig falen.

Hetzelfde kan worden gezegd voor veel van deze revolutionairen en veranderingsagenten die niets anders dan de beste intenties hadden. Wie heeft niet gehoord van – en ervaren – gevallen waar “goede intenties de weg naar de hel hebben geplaveid“. Een 250 jaar retrospectieve analyse van zowel Euraziatische en Amerikaanse geschiedenis laat zoveel inspanningen van deze natuur zien.

Het Illuminisme uitgeoefend door de spirituele ingewijden is niet hetzelfde als het illuminisme uitgeoefend door de moderne dag illuminatie.

Alhoewel behoorlijk verschillend in zowel oorsprong en doel, het illuminisme uitgeoefend door de oorspronkelijke illuminatie en later door verschillende sektes van waarheid zoekende vrijmetselaars, hebben iets gemeenschappelijks; beide zijn erg verkeerd voorgesteld en onbegrepen.

Net als bij de Rozenkruisers en de Ridders tempeliers zijn hun ware geschiedenissen gedurende eeuwen verborgen gebleven, met heel weinig maar oppervlakkige rituelen en geheimzinnige handleidingen, veel van ‘horen zeggen’ en beschreven perkament. Tenzij er een diepgaand begrip is van de respectievelijk oprichters van deze geheime gemeenschappen, kan er geen eerlijke waardering zijn voor hun multi eeuwen missies.

Illuminisme zoals uitgeoefend door de moderne dag illuminatie, evenals de vele verschillende loges binnen vrijmetselaars, is werkelijk gewoon een zeer zwakke poging om de Schepper te bereiken zonder de assistentie van de werkelijk spirituele oefeningen of heilige rituelen. De illuminatie van de 18e eeuw lijken een oprechte interesse te hebben gehad in de spirituele kant, vooral binnen de context van een organisatie van gedeelde religieuze waarden. De illuminatie van vandaag is feitelijk een voorbeeld van een gekidnapte naam – I L L U M I N A T I – wat zelfs niet in de verste verte een relatie heeft met de oorspronkelijke organisatie of missie.

Sommige onderzoekers hebben gesuggereerd dat de illuminatie van de 21e eeuw eenvoudig in hun huidige incarnatie zijn gestroomd na tweeënhalve eeuw van jezuïeten invloed. De Society of Jezus (jezuïeten) is gestructureerd als een militaire organisatie wier leden de soldaten van Christus zijn genoemd. In feite gaat hun buitengewone seculaire reputatie ze voor ze waar ze ook  maar gaan, een perceptie die is bekrachtigd door hoe de jezuïeten, zoals de joden, zijn gedwongen om uit zoveel landen te vertrekken sinds hun oorsprong.

Een van de eerste samenkomsten van de Theosophical Society

Helena Blavatsky en de Theosophical Society 

De veel meer recente Theosophical Society heeft een vergelijkbaar patroon van verkeerd te zijn begrepen en daardoor frequent verkeerd voorgesteld. Aangezien de Theosophical society bij verre de minst geheime van allemaal is kan het veel makkelijker worden onderzocht dan de andere. Het is zeer prominent en de oprichters waren essentieel open boeken die ook wat van de meest relevante zaken schreven van de 19e en 20e eeuwen.

In de persoon van Helena Petrovna Blavatsky, een van de drie oprichters van de Theosophical Society, vinden wij een oprechte spirituele aspirant die sommigen zien als de grootmoeder van de New Age. Zij was haar tijd ver vooruit en een vrouw om rekening mee te houden. Blavatsky was door veel critici geconfronteerd die eenvoudigweg niet in haar monumentale schaduw konden staan. Haar niveau van spirituele verworvenheden en profane kennis waren ver vooruit, vooral tijdens de tijdsperiode van de late jaren 1800 waarin zij bloeide.

Het verhaal van Helena Blavatsky en de Theosophical Society is representatief voor hoeveel spirituele organisaties verkeerd zijn gelabeld of opzettelijk zijn ondermijnd, of beide. Haar oprechte en gepassioneerde interesse in het uitdragen van de spirituele welvaart van de wereld zou Blavatsky uiteindelijk naar het gemeenschapshoofdkwartier in Chennai, India, laten gaan. Haar charismatische authenticiteit diende als een magneet voor vele andere soortgelijke geavanceerde zielen. Zij bevatten degenen als Rudolf Steiner, Annie Besant, Alice Bailey, Charles Webster Leadbeater, Henry Steel Olcott, William Q. Judge, Jiddu Krishnamurti, en vele anderen.

Alice Bailey’s Lucis Trust is een perfect voorbeeld van hoe een diepgewortelde goedaardige en nobele organisatie werd gelinkt aan de meest negatieve connotaties van Lucifer. Er zijn veel misleide mensen in de wereld van vandaag wiens zeer erbarmelijke kennis van zulke spirituele zaken ze geheel niet gekwalificeerd maakt om de Lucis Trust te bekritiseren. In dit geval; Lucis betekent Licht, vooral het goddelijk Licht van ijle kennis en sublieme wijsheid.

Door haar intense gerichtheid op occulte astrologie en esoterische psychologie, onorthodoxe genezing en oosterse meditatie, is Alice Baily nog meer onbegrepen. Veel van haar kennis was aan haar geopenbaard middels “the Tibetan”, die ook bekend was met de initialen D.K., later geïdentificeerd als Djwal Khul.  Zelfs een simpele lezing van enig van haar materiaal zal een buitengewoon intellect laten zien en echte spiritualiteit.

Tenzij er een in diepte begrip is van de “founding fathers and mothers” van deze verschillende geheime genootschappen, kan er geen eerlijke waardering zijn voor hun multi-eeuwen missies.

Een oude anekdote reflecteert feitelijk een fenomeen dat steeds weer opnieuw is herhaald. Als volgt:

Er waren eens twee ‘barkruk’ filosofen kameraden die ervan hielden om dezelfde bar te bezoeken. Op momenten van dronkenschap werden zij soms open genoeg om de waarheid van dingen te zien. Soms zouden zij een glimp van de hoogste WAARHEID ervaren, of flitsen hebben van goddelijke inzichten. In spaarzame gevallen waren zij begiftigd met kernachtige soetra’s van sublieme spirituele wijsheid dat de ziel zou kunnen bevrijden. Deze zouden zij zeker altijd opschrijven.

Zij waren zich niet bewust dat de duivel zelf wist van hun filosoferende manieren. Een nacht, toen de duivel met zijn buddy lag te wachten, gebeurde iets zeer ongewoons. Beide mannen verlieten zoals gebruikelijk samen de bar, maar deze tijd leken zij anders … wellicht getransformeerd … misschien zelfs getransfigureerd. Nu wist de duivel dat zijn tijd om toe te slaan nabij was.

Opeens viel een vodje papier uit de hand van een van de filosofen vrienden. Hij had daar woorden op geschreven van opperste WAARHEID alsof verwoord door de almachtige God zelf. De buddy van de duivel spoorde hem aan onmiddellijk het papier met de heilige WAARHEID erop geschreven te grijpen, voordat een van de twee vrienden zich realiseerde dat het op straat was gevallen.

“Nee, nee, dat moeten wij niet doen, mijn vriend” zei de duivel. Wij moeten erop wachten dat zij het papier met de WAARHEID vinden en het dicht tegen hun borst houden, zei hij met het uiterste vertrouwen. “Op deze manier, zullen wij wachten … wij zullen wachten totdat zij zich hebben georganiseerd. Ja, wij wachten altijd op hen om rondom de WAARHEID te organiseren. Nadat zij al het moeilijke werk hebben gedaan, hoeven wij alleen over te nemen wat zij zo idealistisch hebben georganiseerd. [14]

Orde van de Rozenkruisers: Een protestants antwoord op de Romaans Katholieke Society van Jezus. 

Sir Francis Bacon was relatief veilig, en in zijn machtige positie binnen het hof van koningin Elizabeth beveiligd. Echter, hij wist dat de dag zou komen dat degenen die het oorspronkelijk plan voor het Nieuwe Atlantis wilden neutraliseren een plot zouden smeden om hem neer te halen. Door het neerhalen van de boodschapper, zo begreep hij, zou het hele plan om het Nieuwe Atlantis te creëren hetzij worden ondermijnd, hetzij vertraagd, of geheel eindigen.

Met betrekking hierop waardeerde Francis Bacon het zeer dat zijn grootste vijand diep binnen de Romaans katholieke kerk lag. Tijdens precies hetzelfde tijdframe dat hij vorm gaf aan het skelet van het Nieuw Atlantis, was een nieuwe mannelijke religieuze congregatie binnen de katholieke kerk gevormd, bekend als de Society of Jezus (SoJ). Opgericht in 1540, is Ignatius van Loyola het proces begonnen van het oprichten van een quasimilitaire organisatie die zou dienen om de belangen van de katholieke kerk rondom de wereld te beschermen.

Omdat de kerk zo vastbesloten was om te functioneren als de primaire autoriteit op planeet Aarde, stonden zij de jezuïeten toe, zoals zij bekend zijn, om te opereren op een manier die ver stond van de virtuoze handelwijze van al de andere congregaties in de kerk. In feite was de SoJ initieel gevormd om te dienen als een machtige compenserende kracht voor de protestantse reformatie. De charter en het missie statement stond de SoJ toe om elk mogelijk middel te gebruiken om de kerk te beschermen tegen de agenten van de reformatie. Het was zo ook gemachtigd om offensieve maatregelen te nemen tegen enige waargenomen bedreigingen rondom de wereld, wat het frequent heeft gedaan.

Binnen deze context kwamen de Rozenkruisers te bestaan. Hun primaire doel was om te functioneren als een tegenwicht tegen al de politieke intriges en militaire machinaties waar de jezuïeten notoir voor waren om rondom de planeet uit te voeren. De enige manier dat het Nieuw Atlantis kon worden beschermd tegen de voorziene aanvallen en samenzweringen door de SoJ, was om de noodzakelijke inlichtingen te verzamelen dat ze zou voorbereiden. Bacon en de anderen waren zich grimmig bewust van de doordringende macht en buitengewone durf van de Roman Church. Zij voelden ook dat Bacon’s samenhangende band van rechtschapen mannen effectief alle jezuïeten pogingen kon ondermijnen om hun grote plan omver te werpen om Atlantis in de Nieuwe Wereld opnieuw op te richten, als zij voldoende georganiseerd waren om het zo te doen.

Hierin ligt het oorspronkelijke doel en de missie van de Rozenkruisers.

Vrijmetselarij: 33e graad en daarboven

Niemand weet zeker hoe of wanneer de ambachtsgilde was gevormd. Een wijd geaccepteerde theorie onder de ambachtleerlingen is dat het opkwam vanuit de gildes van stenenvrijmetselaars tijdens de middeleeuwen. De taal en de symbolen die zijn gebruikt in de rituelen van de gilde komen uit dit tijdperk. Het oudste document dat refereert aan de vrijmetselaars is het Regius Gedicht, gedrukt rondom 1390, wat een kopie was van een eerder werk. In 1717 vormden vier loges in Londen het eerste ‘Grand Lodge of England’, en de data vanaf dat moment zijn is meer volledig.

Binnen dertig jaar had de gilde zich door Europa en de Amerikaanse kolonies verspreid. Vrijmetselarij werd zeer populair in koloniaal Amerika; George Washington was een vrijmetselaar, Benjamin Franklin diende als het hoofd van de gilde in Pensylvania, zoals Paul Revere en Joseph Warren in Massachusetts. Andere bekende vrijmetselaars betrokken bij de oprichting van Amerika bevatten John Hancock, John Sullivan, Lafayette, Baron Fredrick von Stuben, Nathanael Greene, en John Paul Jones. Een andere vrijmetselaar, chief justice John Marshall, heeft de Supreme Court in zijn huidige vorm geschapen. [15]

Er was eens een bonding van mannen rondom de kunst en wetenschap voor het bouwen van funderingen en constructies van elke soort en vorm. De data en plaatsen van de oorspronkelijke brotherhoods die voor dit specifieke doel waren gevormd zijn in het voorbijgaan van de eeuwen verloren. Als gevolg daarvan is het hoogst twijfelachtig of de ware oorsprong van deze gemeenschappen ooit zal worden gevonden. Er zijn zoveel sporen van vergelijkbare organisaties door de geschiedenis van oud Egypte, Perzië, Griekenland, Rome en Israel. Echter, door de geheimhouding rondom deze groepen opereerden zij vaak onder de radar zonder dat ooit enig publieke notering is opgeschreven.

Het kernpunt van vrijmetselarij is dat het altijd een goed geformeerd netwerk heeft verschaft van hoogst capabele mannen die zichzelf leenden om urgente noden aan te pakken en vitale zaken binnen hun respectieve gemeenschappen te steunen. Dit was vooral waar bij deze grote loges die tijdens het begin van de 18e eeuw in Londen waren opgericht. Het waren deze loges die de nieuwe kolonies van Amerika hebben ingesteld om hetzelfde type genootschappen te dupliceren. Deze brotherhoods waren essentieel voor het uitdragen van belangrijke informatie die onder de kolonisten werd gedeeld. De meest belangrijke informatie was die ging over de vele onderdrukkende edicten uitgevaardigd door de Engelse monarchie in de vorm van “Acts” zoals de ‘Stamp Act’.

Er is genoeg absoluut bewijs dat aangeeft dat vrijmetselaars rechtstreeks betrokken waren bij het ontwerpen en bouwen van veel federale gebouwen binnen Washington DC. Hun distinctieve markeringen en metselaarswerk waren behoorlijk evident over het hele district Columbia. Het saillante punt hier is dat zij altijd bekend waren door het gebruikten van de hoogste standaards van architectuur en constructie, constructietechnieken en materialen. Over de vele verborgen agenda’s die vaak aan hen worden toegeschreven; daar kan alleen naar worden geraden. Echter, de intentie van deze grote visionairs was – eens – edel, juist en zegenrijk.

Voor zover als hoe de vrijmetselarij bewees essentieel te zijn voor de kolonies tijdens de Amerikaanse revolutionaire oorlogsperiode, is er een zeer duidelijk punt. De vrijmetselaarsloges die over het Amerikaanse landschap waren verspreid waren zeer strategisch gevestigd zodat zij konden worden gebruikt als zenuwcentra van informatie verzamelen en verspreiden. Tegen dat eind dienden de loges als bolwerken tegen Britse onderdrukking en inmenging in de levens van de kolonisten. Want de vrijmetselaarsloges waren van Engelse oorsprong, de kolonisten waren in staat om het systeem te gebruiken voor hun eigen voordeel. Zij waren ook in staat te begrijpen hoe de Engelsen de netwerken tegen hen zouden kunnen gebruiken.

Sinds de narevolutionaire oorlogsperiode ging de vrijmetselarij verder met door veel verschillende veranderingen te gaan. Zo effectief gebruikt waren de loges door de hele nieuwe Amerikaanse republiek, dat de Britse monarchie er een punt van maakte om ze allemaal te infiltreren en ze stiekem over te nemen. Dit is precies wat is gebeurd en waarom de vrijmetselaars nu zo’n slechte reputatie hebben. Natuurlijk, het is nauwelijks het lagere niveau vrijmetselaars die zijn betrokken bij de omverwerping van de republiek en het verraad door de Britse agenten. Deze complexe schema’s en plots zijn altijd geformuleerd door het 33e niveau en erboven binnen de vrijmetselaar hiërarchie, en dan uitgevoerd door lagerniveau leden die zich niet bewust zijn van hun ontwerp.

Koning Arthur en de Ridders van de Ronde Tafel

Koning Arthur en de Ridders van de Ronde Tafel is een andere significante allegorie die het komen van het Nieuw Atlantis voorziet. Elk van de heroïsche ridders van Koning Arthur’s hof representeert de verschillende nobele kwaliteiten die benodigd zouden zijn om een nieuw na-feodalistische orde naar voren te brengen. Bij de moed en het ridderschap, kracht en heldhaftigheid, grootmoedigheid en zelfopoffering, zou dus – ook – spirituele wijsheid en diepe kennis nodig zijn; wetenschappelijke knowhow en technologische heldenmoed zijn vereisten voor de ‘ridders’ van de toekomst.

De feodalistische genootschappen die domineerden tijdens de tijd van Koning Arthur zouden op een dag overgaan in meer vrije en gewone, menselijke en democratische. De toekomstige Engelse renaissance zou deze hoge wezens manifesteren en geavanceerde zielen noodzakelijk om voor een evolutie van gemeenschap plaats te vinden. Zijn hoogste vervulling zou uiteindelijk worden gerealiseerd in het verrijzen van het Nieuwe Atlantis via de geboorte van de United States of America.

Als het hof van koningin Elizabeth vol met gevarieerde en kleurrijke ‘Shakespeare’ acteurs een generale repetitie was voor de Founding Fathers van de Amerikaanse republiek, zou kunnen worden gezegd dat de portrettering (echt of voorgesteld) van Koning Arthur en zijn ridders van de ronde tafel een sneak preview gaven van wat zou gaan gebeuren tijdens de Elizabethaanse en Jacobean jaren.

Misschien is het geen toeval dat Sir Thomas Malory, auteur van de “Le Morte d’Arthur” (oorspronkelijke titel “The Book of King Arthur and his noble Knights of the round table”) was geboren in Warwickshire, Engeland. Het is nooit categorisch bewezen dat Malory feitelijk Le Morte d’Arthur schreef, alhoewel het meer dan waarschijnlijk is dat hij dat niet deed. Zijn goed beschreven persoonlijke geschiedenis, indien accuraat, bestond uit veel gedrag dat compleet inconsistent was met de Knights Code of Chivalry (de Riddercode van ridderschap).  Ook, er is geen hard bewijs, behalve zijn naam, die hem linkt aan de literaire productie Le Morte d’Arthur.

Precies zoals bewezen is dat Sir Francis Bacon de vele en diverse werken van William Shakespeare schreef, lijkt het er werkelijk op dat een zeer begenadigd en eerbiedwaardig filosoof/schrijver het boek schreef: The Book of King Arthur and His Noble Knights of the Round Table.  Als het oorspronkelijke literaire werk dat autoritair de Arthur legende uitwerkt, is Le Morte d’Arthur de eerste bron geworden van alle latere edities die van het verhaal van Koning Arthur zijn afgeleid.

De legende van Arthur is vooral indrukwekkend voor het openbaren van de unieke kwaliteiten van elk van de edele ridders waarvan er zo’n 150 kunnen zijn geweest. De primaire 12 ridders, zonder Koning Arthur, representeren de twaalf tekens van de dierenriem. Met elk teken (en ridder) komen speciale karakteristieken, die – wanneer ze zijn samengevoegd onder de banner van een werkelijk rechtschapen missie zoals die van Koning Arthur – succesvol zullen worden volbracht.

Stratford-upon-Avon, Warwickshire, UK, bevindt zich maar 25 mijl van Newbold Revel, Warwickshire

Stratford-upon-Avon, geboorteplaats van de ongeschoolde William Shakespeare en thuis van het Royal Shakespeare Theatre, bevindt zich ook in precies dezelfde provincie van geboorte als sir Thomas Malory – Warwickshire, Engeland. Wellicht is deze gelijke geboorteplaats voor zowel Shakespeare als Malory als een aanwijzing achtergelaten. Er kan misschien één karakter in de geschiedenis zijn die capabel was zulk een mysterieus web van toevallen en verbanden te weven. In het geval dat deze mysterieuze verbindingen nog niet voldoende zijn uitgekristalliseerd, bieden wij hier de volgende vertelling voor overweging.

Graaf Saint Germain: Merlijn, Roger Bacon en Francis Bacon

Count Saint Germain is de gemeenschappelijke noemer bij al de belangrijke hiervoor genoemde mensen en plaatsen, gebeurtenissen en happenings. Er zijn er zelfs die hem zien als een reïncarnatie van Merlijn, de legendarische tovenaar in het hof van Koning Arthur. Deze terugkerende relatie zou volledig verklaren waarom een zeer vergelijkbare verhaallijn optreedt in elk van de drie hierin bediscussieerde historische verhalen. De belangrijkste karakters van elk van de hiervoor genoemde historische drama’s lijken werkelijk elkaar te spiegelen:

(i) Koning Arthur en Merlijn, (ii) koningin Elizabeth en Sir Francis Bacon (iii) George Washington en Comte de Saint Germain.

Alle drie deze grote leiders zijn zeer bekend voor hun werkelijk democratische manieren en visie, morele oprechtheid en inwendige kracht. Elk van hen had de taak door hun tijden en hun bestemmingen om de fundering te leggen voor een nieuwe revolutionaire maatschappelijke constructie die dramatisch de koers van de civilisatie zou veranderen. In elk geval zijn er duidelijk machtige en vastbesloten krachten aan het werk die niet zouden zijn gedwarsboomd. De echte bron van deze krachten, gezien hun miraculeuze successen in het wereldse rijk, lijkt een hogere macht te zijn als in de Hoogste Macht.

Evenzo, alle drie deze giganten van geschiedenis waren omringd door de grootste mannen van hun respectieve tijden. Net zoals Merlijn zijn magie gebruikte tijdens de Arthur legendes om te verzekeren dat elke ridder op het juiste moment opdoemde, speelt sir Francis Bacon precies dezelfde rol tijdens de Elizabethaanse en Jacobean tijden. Zijn supergeheime cirkel van Shakespeare schrijvers liet een traditie voortduren van uitdragen van hoogst privé informatie en esoterisch kennis via een troep(en) van Shakespeare acteurs.

Snel doorgaand naar de Amerikaanse revolutionaire oorlogsperiode, is daar Saint-Germain zelf, verschijnend in de hoofdsteden van Europa evenals in de 13 kolonies, ervoor zorgend dat alles gebeurde overeenkomstig het “Master Plan of the Ages”. Naar dat eind gebruikte hij zijn behendig staatsmanschap en onfeilbare diplomatie om te verzekeren dat elk land dat deelnam, zowel direct als indirect, in de geboorte van de Amerikaanse republiek – Engeland, Frankrijk, Spanje, Rusland en Duitsland – zijn juiste rol speelde op het perfecte moment. Vergelijkbaar, hij bewoog elk van de Founding Fathers, indien nodig, naar hun goede posities zodat zij – ook – hun data hielden met de bestemming.

Bijvoorbeeld, het was Saint Germain die de Markies van Lafayette beïnvloedde om te helpen de Amerikaanse revolutie te financieren, net zoals hij hem aanmoedigde om Generaal George Washington te bezoeken. Bij hun allereerste ontmoeten ervoeren zowel Lafayette als Washington een kameraadschap en onmiddellijke herkenning dat de markies was voorbestemd om naast de generaal te vechten totdat de oorlog was gewonnen. En hij deed dat.

Een andere grafische illustratie van de diepe invloed van Saint Germain op de Founding Fathers was zijn mentorschap van Benjamin Franklin in de opkomende wetenschappen. Franklin had er niet zo lang voor nodig om erin te komen, aangezien hij nu wereldberoemd is voor de ontdekking van elektriciteit. Hij is ook gewaardeerd voor een aantal uitvindingen zoals “lighning rods, bifocals, odometer, Franklin stove and swim fins”. Saint Germain leende ook zijn inzichten aan Frankrijk bij zijn extreem belangrijke inspanning van het in kaart brengen van de oceaan Golfstroom.

Franklin’s oorspronkelijke kaart van de golfstroom.

Er zou zelfs kunnen worden gesteld dat de Graaf Saint-Germain verantwoordelijk was voor het bijeen brengen van alle grote zielen – van alle drie magnifieke saga’s – in zijn verschillende incarnaties als Merlijn, Francis Bacon, en hijzelf. Dit is ongeëvenaard meesterschap, ondefinieerbaar mysterie en grote bestemming van de onvergelijkbare Saint Germain. Werkelijk, het Nieuw Atlantis zou nooit zijn verrezen van het Noord-Amerikaanse continent, was het niet door zijn altijd aanwezig leiding, bewegende inspiratie en vitale interventie. Alleen door de tijdige en beslissende interventie van Comte de Saint Germain waren de United States of America geboren als een vrije en ongebonden natie.

Hoe heeft de Elizabethaanse Tijd van Verlichting veroorzaakt dat Engeland verandert in het trappelende Britse Rijk?

De geschiedenis is verzadigd met momenten waar een land of koninkrijk of keizerrijk begint met de “beste” intenties en dan afglijdt naar een tirannie. In elke rijke en machtige natie en/of hoofdstuk zijn vaak zowel de rechtschapenen als de slechtdoeners samengebundeld. Dit is gebeurd in Babylon en Alexandria, Jeruzalem en Rome, Parijs en Madrid, Londen en Washington. Deze terugkerende dynamiek is gebaseerd op de wet van tegenstellingen die eenvoudigweg stelt dat tegenstellingen elkaar aantrekken.

Er zijn hier veel redenen voor, vooral in het rijk van internationale affaires; echter, deze belangrijke materie is een dwaling van dit al lange essay. Voldoende om te zeggen dat Londen uiteindelijk behoorlijk kwetsbaar werd voor deze hoogst destructieve dynamiek. Want zowel goede als slechte karakters van enorme welvaart en macht waren samengevoegd in en rond het hof van Elizabeth; er was eenvoudig geen rem op de buitengewone groei en het bereik van het onderdrukkende Britse Rijk.

Veel van de goede karakters zijn al genoemd. Zij waren goed bekend in hun dagen door hun goede werken en nobele intenties. Het zijn de gemene spelers in dit veld die veel minder bekend zijn. Een van deze die werkte – leek te werken – voor de duistere kant was een sleutellid van het hof van Elizabeth. Zijn naam is John Dee – dr. John Dee. Dee is zowel een mysterieus man als enigmatisch karakter. Hij was prominent aanwezig binnen de assemblage van Elizabeth’s premiers en counselors. Dit is waar het probleem echt begon.

Het is niet de vraag of – zoals zoveel andere ‘john dee’s’ in de hele geschiedenis – hij met opzet door bestemming was gepositioneerd om uit te blinken in de ongelooflijke invloed die hij had op koningin Elizabeth. Helaas lijkt veel van dit counsel en de invloed van John Dee niet opgetekend te zijn. Derhalve is veel wat is geboden in deze specifieke discussie gebouwd op ‘horen zeggen’ en toespelingen. De duistere kant opereert routinematig onder de bedekking van duister. Er bestaan gewoon geen records van hun verfoeilijke misdaden.

Dr. John Dee voert een experiment uit voor koningin Elizabeth

Echter, er is een kritiek moment in de Britse geschiedenis dat goed is beschreven waar het de onnavolgbare dr. John Dee betreft. Feit is dat de schokkende nederlaag van de Spaanse Armada in 1588 een ommekeer in de wereldgeschiedenis bracht. Vanaf dat punt begon de as van wereldmacht rond te draaien rondom Engeland, niet Spanje of Rome. Deze fameuze zeeslag tussen Spanje en Engeland was om het begin te markeren van de opkomst van John Dee binnen het hof van Elizabeth. Want het was zijn counsel, en vooral zijn welbekende occulte krachten, die de Engelsen de beslissende militaire overwinning garandeerden.

Dee spreidde de werelden van wetenschap en magie net toen zij werden onderscheiden. Een van de meest geleerde mannen uit zijn tijd; hij was uitgenodigd om les te geven over de geometrie van Euclid aan de Universiteit van Parijs toen hij nog begin twintig was. Dee was een vurige promotor van mathematica en een gerespecteerd astronoom, evenals een leidende expert in navigatie waar hij veel van degenen heeft getraind die Engelands ontdekkingsreizen zouden uitvoeren.

Tegelijk met deze inspanningen heeft Dee zichzelf ondergedompeld in de werelden van magie, astrologie en Hermetische filosofie. Hij besteedde in de laatste 30 jaar of zo van zijn leven veel tijd en aandacht om te pogen samen te zijn met engelen en demonen, om zo de universele taal te leren van creatie, en de preapocalyptische eenheid van mensheid te verwezenlijken. [16]

Niet alleen was Dee een geslaagd astroloog en astronoom, alchemist en occultist, hij was ook een onverbeterlijke imperialist. Dit was misschien zijn grootste zwakheid – een zwakheid die toen was gebruikt om de zwakheid van degenen van Londens koopmansklasse tot prooi te maken. Want het waren de koopmannen en bankiers die werkelijk verantwoordelijk waren voor de snelle groei van het Britse Rijk. Dee wist intuïtief dat dit was hoe elk rijk was gegroeid door de hele geschiedenis heen, en dat de snelle ontwikkeling van het Britse Rijk niet anders zou zijn.

In deze onderneming van groeiend rijk had Dee zonder twijfel veel collaborateurs. Het is zeer waarschijnlijk dat zijn opzettelijke intenties om een wereldrijk te creëren dat kon worden gebruikt om een “preapocalyptische eenheid van mensheid” te fabriceren behoorlijk radicaal afweek van de Londense politici en zakenmensen die de rijken van andere landen wilden roven en plunderen. Niettemin lijkt het er uit de extreem snelle ontwikkeling van het Britse Rijk op dat handel de primaire machine zou zijn voor expansie door het hele planetaire rijk. Wie waren deze lagere spelers in deze snel-te-worden-genoemd Great Game?

Hij diende bij gelegenheden als een adviseur en leraar voor Elizabeth I, en onderhield relaties met haar ministers Francis Walsingham en William Cecil. Dee gaf ook les aan en had patronage relaties met Sir Philip Signey, zijn oom Robert Dudley, 1e graaf van Leicester, en Edward Dyer. Hij had ook patronage met sir Christopher Hatton. [16]

Er zijn verschillende anderen die verborgen blijven in de roosters van Engelands machtige bankiers- en investeringsgemeenschap. Zij waren vooral zakenmannen, de oorspronkelijke investeerders in een concept bekend als de ‘Corporation’. Want het was de zakenentiteit bekend als de “CORPORATION” waarmee de Engelsen in staat waren om een rijk uit te breiden tot waar de zon nooit onderging. Een van de eerste van deze in Londen in het jaar 1600 beschreven was bekend als de Oost-Indische Company. Dit was een company wier staande legers groter waren dan al deze dienstplichtigen van de Kroon zelf. Dat geeft een indicatie van de echte diepte en breedte van de gezamenlijke belangen die bescherming nodig hadden.

Het werkelijke verhaal van John Dee zal nooit bekend zijn. Echter, het volgende uittreksel uit een van zijn internet biografieën laat de politieke macht zien waarin hij succesvol was om zijn eigen versie van het Nieuw Atlantis te implementeren.

In zijn leven verzamelde Dee een van de grootste bibliotheken in Europa en de grootste in Engeland. Zijn hoge status als een geleerde maakte het hem ook mogelijk om een rol te spelen in de politiek van Elizabeth. [16]

Het duidelijke moet worden bevestigd dat wanneer een inaugurele politieke daad niet alleen het koninkrijk redt van zijn enige belangrijke tegenstander, maar ook helpt om een toekomstig rijk te definiëren dat was overgehouden aan de hoge zeeën, de monarch altijd een zeer dichte aandacht zal geven aan dat specifieke counsel. En dat deed zij. Koningin Elizabeth wist goed van John Dee’s machten om te goochelen met geesten en stormen, net als de stormen die vanuit het niets kwamen om de machteloze Spaanse Armada te vernietigen. Wellicht voelde de koningin dat het veel beter was voor zulke occulte krachten om te worden gebruikt tegen buitenlandse naties, en niet tegen Engeland zelf.

De Great White Brotherhood en het Amerikaanse Experiment

Dan zijn er deze werkelijk unieke ondernemingen die bijna de perfecte uitlijning van zowel intentie als uitvoering met de Goddelijke wil genieten. Dit was het geval met de oprichting van de Amerikaanse republiek. Ongeacht het feit dat serieuze fouten waren gemaakt toen de 13 kolonies groeiden naar de 50 staten, was de USA voorbeschikt om te worden geboren als het Nieuw Atlantis.

Moraal van dit verhaal:  Ook al zijn grote ondernemingen zoals de oprichting van de Amerikaanse republiek voorbeschikt door het Goddelijke, en hebben Zijn/Haar vele helpers klaarstaan, ook zij kunnen crashen en verbranden, vooral als bij elke belangrijke turn geen waakzaamheid is toegepast. Waakzaamheid refereert in dit geval aan het onderhouden van ongebroken contact met de Goddelijke bron van inspiratie, vooral om goed openbaar gezag te verzekeren en dynamische implementatie. Terwijl de eerbare leiders van een werkelijk oprechte beweging goed verbonden kunnen zijn geweest met de Almachtige God, zullen er altijd enigen zijn die erbij komen en die dit niet zijn, en dan zijn er dezen die zoeken om zulke nobele missies te saboteren en/of over te nemen door stiekeme diefstal en/of brute kracht.

Weinigen zijn zich bewust dat het de Great White Brotherhood was die zowel de intentie als de aardse daadkracht leverde voor het ongeëvenaarde Amerikaanse Experiment. Broeder Roger Bacon, sir Francis Bacon en de Comte de Saint Germain waren allemaal vervuld van de filosofie en methodes van experimentele wetenschap. Elk van hen leverde sleutelcomponenten en technieken aan het grootste laboratorium van de moderne tijd, een experiment wat bekend is geworden als het eeuwig ontwikkelende Amerika Experiment – de United States of America.

Om het Amerikaanse Experiment serieus te beginnen waren er mannen van oprecht karakter gevonden en goed bewustzijn die werkelijk van een hoge en nobele geboorte waren.  Thomas Paine, John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, George Washington, Samuel Adams, James Madison, John Jay, George Mason, John Paul Jones, Samuel Huntington, en Marquis de Lafayette zijn maar een paar van deze werkelijk grote mannen. De opoffering van hart en huis, broodwinning en fortuin, positie en reputatie was behoorlijk buitengewoon voor veel van deze brave collaborateurs.

Door twee zeer moeilijke oorlogen groeiden de 13 kolonies geleidelijk naar de 50 staten en andere territoria. De belangrijkste steden New York en Los Angeles, Miami en Chicago, werden de gateway voor immigranten van over de hele wereld. Door deze trend werd de USA een smeltkroes (evenals een testkanaal) van het goede dat de wereld had te bieden. Langzaam maar zeker is het Nieuw Atlantis opgekomen. Echter, elk experiment kan altijd misgaan zou het worden overgenomen en geleid door misleide individuen wiens agenda niet van het Licht is.

De fase van het Anglo-Amerikaanse rijk van de USA 

De USA is waar het Nieuw Atlantis was bedoeld te verrijzen en te schitteren. De revolutionaire oorlogsperiode definieerde de spanningen die er zouden zijn tijdens het gehele bestaan van de USA. De Amerikaanse revolutie zou ook de scheidingen accentueren tussen de John Dee imperialisten en sir Francis Bacon nationalisten. De wereld cabal die de wereld regeert in 2016, heeft zijn wortels in het imperialisme van de Britse kroon die nabij was uitgelijnd met de John Dee imperialisten. Daartegenover laat de onervaren Amerikaanse patriot beweging de idealen zien van het Nieuw Atlantis zoals het voor ogen stond bij sir Francis Bacon en zijn kameraad advocaten.

In feite waren de vele oorlogen die de Amerikaanse kolonies plaagden een directe manifestatie van het oorspronkelijke conflict dat in Londen tussen deze twee kampen woedde. Ongeacht wie aan het vechten was aan de tegengestelde kanten van de verschillende gevechtsgronden – Franse soldaten of Duitse huurlingen, inboorling Indianen of Amerikaanse mannen, Engelse infanterie of Spaanse conquistadores – elke was gesteund door hetzij de John Dee wereld cabal of de Francis Bacon nationalistische beweging.

Dit is precies waarom het eerste akkoord in Jamestown zoveel moeilijkheden kreeg. Het vertegenwoordigde een cruciale poging van sir Francis Bacon et al om een serieuze aanwezigheid te vestigen op het nieuwe continent dat toen serieus was tegengewerkt door de John Dee cabal. Het Nieuw Atlantis moest worden gekoloniseerd om werkelijk individuele soevereiniteit naar voren te brengen en hoog nationale idealen volgens Bacon. Dee wilde het anders want hoe rijp was de Nieuwe Wereld om voordeel van te nemen of om het toekomstige Britse Rijk verder uit te breiden.

John Dee wilde bewezen zien dat hij sterker was door de verborgen agenda die was uitgevoerd op elk moment dat de United States zijn waargenomen onafhankelijkheid verwierf en ontwikkelde in een machtige natie (werkelijk een kattenklauw van de Britse imperialisten). Hij wist ook dat de USA zou worden gebruikt als de militaire arm van het Britse rijk (en NWO) als het eenmaal was geëvolueerd in het centrale bankencentrum van de hele wereld. Zowel New York City als Washington DC waren over vele decennia behoedzaam geconstrueerd met de expliciete intentie dat zij eerst de belangen van de Britse kroon zouden dienen. Al het andere was verbannen naar een lagere status … veel lagere status zoals de huidige staat van affaires door de hele USA laat zien.

Hierin ligt het oerconflict dat de USA sinds zijn begin heeft uitgedaagd. Elke oorlog die door de US tijdens zijn hele geschiedenis is gevochten heeft laten zien dat het hetzij was om de agenda van Dee te pushen van een Anglo-Amerikaanse wereldrijk, hetzij om het Bacon plan voor het Nieuw Atlantis te dwarsbomen.

Naar deze einden is de US systematisch opgebouwd als een bedrijfsmoloch en technologische macht. De vooruitgang van wetenschappelijke kennis en toegepaste technologie was perfect in lijn met Bacon’s intentie: echter, veel van het militaire gebruik van geavanceerde technologie was aangedreven door de Dee cabal. Want de werkelijke occulte machten achter deze doorgaande onderneming zijn vaak gebruikt als een show van brute kracht naar de hele wereld, de wereld gemeenschap van naties was uiteindelijk gemaakt om een nieuwe entiteit te vereren, bekend als de Almachtige dollar.

In feite is de gehele gemeenschap van naties nu verdeeld in twee kampen – degenen die doorgaan om de US dollar te gebruiken als de reservemunt van de wereld en degenen die het verwijderen uit hun internationale transacties en banksystemen, investeringen en soevereine schulden. Hierin ligt het echte conflict dat virtueel elke vierkante centimeter van Planeet Aarde treft. De twee Irak oorlogen, de Libië oorlog, de Oekraïne oorlog, en de Syrië oorlog zijn alleen de laatste demonstraties van de door Dee geïnspireerde cabal gericht op totale werelddominantie. Zij staan nu bekend als de NWO Neocon cabal.

Conclusie

De conclusie van dit essay zal ongetwijfeld veel lezers schokken en stimuleren. Want de doorgaande presentatie van historische informatie en mysterieuze verbindingen daarin, wijzen maar naar een conclusie: dat de hele zelfde groep van hoogst ontwikkelde zielen samen door de geschiedenis reisde om te reïncarneren tijdens de kritieke periodes die in dit stuk zijn beschreven.

Evenals dat veel erudiete historici en esoterische astrologen geloofden dat Graaf Saint Germain, sir Francis Drake en Roger Bacon allemaal incarnaties waren van dezelfde ziel, zo geloven ook de besten en scherpsten onder ons dat deze vele ondersteunende karakters die samenwerkten met deze giganten van de menselijke geschiedenis allemaal waren geboren van dezelfde zielsgroep. Gezien de herculische inspanningen en uitzonderlijke prestaties bereikt door elke groep, is het heel makkelijk om in te zien waarom dit zo zou kunnen zijn.

Het extreem welgehouden geheim van Saint Germain’s directe deelname tijdens de voor- en na-revolutionaire oorlogsperioden van de Amerikaanse republiek, is een excellent voorbeeld van hoe dezelfde zielen allemaal mogelijk samenkwamen tijdens deze bepalende periode van wereldgeschiedenis. Was het niet voor deze eerdere levens die zij samen hadden, voorbereidend voor elk volgend stadium van het bouwen van het Nieuw Atlantis, zou de USA nooit zijn ontstaan.

Nu zouden velen kunnen zeggen dat de huidige planetaire civilisatie zo is dat het veel beter zou zijn geweest als de USA nooit was opgericht; echter, het Amerikaanse Experiment is gewoon dàt – een doorgaand experiment. Het is waar, het lab is nu een flink aantal keren opgeblazen, maar soms moet dat gebeuren zodat een geheel nieuw laboratorium vanaf de bodem kan worden opgebouwd. Dat is precies wat gebeurde met het oorspronkelijke Atlantis dat op het hoogtepunt van zijn macht in de Atlantische Oceaan zonk in de wereld van de mensheid.

Er is in feite een brandnieuw laboratorium op de Planeet Aarde geconstrueerd op precies dit moment. Het heet de Russische Federatie van Vladimir Putin. Verder, de samengroei van de vele BRICS-uitgelijnde naties is een briljante reflectie van de volgende fase van het postmoderne Amerikaanse Experiment. Misschien is het Kremlin nu het thuis van deze zelfde reizende groep van goedwillende zielen die zichzelf hebben verbonden aan het omhoog liften van de hele mensheid. Uiteindelijk was het Edgar Cayce die zei dat Rusland de hoop van de wereld zou zijn.

“Via Rusland komt de hoop van de wereld. Niet met betrekking tot wat soms wordt genoemd communisme of bolsjewisme – nee! Maar vrijheid – vrijheid! Dat elke mens zal leven voor zijn naaste. Het principe is daar geboren. Het zal jaren duren om te worden uitgekristalliseerd, maar uit Rusland komt weer de hoop van de wereld.”

Zou het zo kunnen zijn?! Zou het kunnen dat Rusland de volgende fase is van deze doorgaande Shakespeareaanse saga, altijd afgewisseld met epische komedies en tragedies. Alleen de tijd zal het vertellen. Zoals het schemerlicht van de Kali Yuga zijn laatste dagen binnengaat … alleen de tijd zal het vertellen.

Cosmic Convergence Research Group
6 maart 2016

Speciale Notitie

Laat dit essay dienen als een serieuze waarschuwing aan diegenen die een opeenstapeling van minachting en disrespect leggen op sommige van de grootste mannen uit de Engelse en Amerikaanse geschiedenis, evenals op sommige van de meest spirituele personages van alle tijden. Met de komst van het internet zijn veel schrijvers opeens “experts” geworden en veronderstelde onderzoekende historici. Door dit te worden hebben zij materiaal geschreven dat is doordrenkt met uitgesproken onwaarheden. Veel van hun schrijven is voor het grootste deel een misselijke verzameling van opzettelijk geplante valse geschiedenissen over sommige van de meest nobele en moedige mensen uit de afgelopen eeuwen.

Deze hoogst inferieure auteurs en onderzoekers hebben geen benul van de feitelijke vooruitgang van veel diepgaande historische gebeurtenissen, die een integraal onderdeel uitmaken van de emancipatie van het menselijk ras. Zij leggen niet de cruciale verbindingen en daardoor gooien zij voor altijd “de baby weg met het badwater”. Bijvoorbeeld, doordat sommige van de Founding Fathers zoals George Washington en Benjamin Frankrijk bekende vrijmetselaars waren, nemen veel van de vandaag de dag bloggers ten onrechte aan dat zij betrokken waren bij de doorgaande omverwerping van de Amerikaanse republiek door de Britse Kroon. Er kan in feite niets verder weg zijn van de waarheid dan dat.

Zoals de scherpzinnige historici herkennen was de vrijmetselarij uiteindelijk overgenomen door de duistere krachten en ging samen waar de mogelijkheden zichzelf maar presenteerden. Zelfs ondanks dat de Founding Fathers routinematig het beste gebruikten wat de vrijmetselarij had aan te bieden in hun dagen, en het was echt onvervangbaar, hoe kunnen deze moedige figuren worden bekritiseerd omdat de vrijmetselarij groepen later werden ondermijnd door de kwaadwillige illuminatie? Simpel gesteld: zij kunnen geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor zo’n gebeurtenis.

Dan is er het veel meer serieuze geval van deze zelfde bloggers die elke gelegenheid aangrijpen om de Great White Brotherhood te bekritiseren. Wee hen die de deugdzame reputaties bekritiseren of besmeuren van deze werkelijk grote wezens die het firmament van de Great White Brotherhood bevolken. Deze spirituele entiteiten hebben gedurende eeuwen onvermoeibaar gewerkt naar de vooruitgang en verbetering van de mensheid. Niet alleen zijn zij verantwoordelijk voor de bescherming van het huidige ras van de mensheid, maar zij gaan door om ontelbare opofferingen te doen ten bate van de naties en mensen overal.

Noot van de auteur

De vele hoge wezens en geavanceerde zielen van de Elizabethaanse periode zijn er ook om bekend te zijn gereïncarneerd tijdens de Amerikaanse revolutionaire periode als de Founding Fathers, evenals hun hoogst invloedrijke ondersteunende cast. Een nauwkeurige beschouwing van de meest belangrijke gebeurtenissen in de beschreven geschiedenis heeft laten zien dat het de ondersteunende cast is (die gewoonlijk volledig onbekend is) die de echte macht is achter de meest paradigmaverschuivende bewegingen in de geschiedenis.

Bijvoorbeeld, in bepaalde esoterische kringen zijn zowel Benjamin Franklin als George Washington bekend om te zijn begeleid door de Comte de Saint Germain. St. Germain was bekend als een begenadigd wetenschapper en alchemist die zijn tijd eeuwen vooruit was. Alleen zulk een goddelijk karakter zou Franklin kunnen hebben overtuigd te doen zoveel als aan hem wordt toegeschreven. De lijst van Franklin’s successen is behoorlijk opmerkelijk, zelfs voor een wetenschapper, die Franklin niet was. Hoe had hij anders zoveel innovatie in het aardse rijk kunnen brengen, anders dan door de directe leiding van de bovennatuurlijke Saint Germain?

George Washington, van zijn kant was in staat om militaire overwinningen over de Engelsen te behalen tegen alle verwachtingen in. Sommige van zijn revolutionaire oorlogsdaden trotseren simpelweg de rede. Altijd werkend met zo weinig getrainde soldaten, inadequate voorraden en munitie, en te weinig geld passend bij het Continental Congress, zijn zijn daden leidend naar de Britse nederlaag niet anders dan miraculeus. Alleen de buitengewone vooruitziendheid en voorwetenschap van de wijze Saint Germain kan worden geïdentificeerd als de beslissende factor. Daarom is Saint Germain in de Great White Brotherhood welbekend als de “Patron Saint of America”.

Editor’s Noot

De geschiedenis heeft keer op keer laten zien dat de twee meest effectieve middelen waarmee cultuur is overgebracht en civilisaties zijn veranderd rondom de wereld is door handel en zaken, en door oorlog en conflict. Het hierboven vertelde spreekt rechtstreeks over deze gemeenschapbouwende dynamiek. Of iemand de snelle groei beschouwt van het Britse Rijk, de huidige ontwikkeling van het Amerikaanse rijk, of het komen en gaan van het Romeinse rijk, zij volgden alle de zeer vergelijkbare patronen van evolutie. Handel en oorlog waren de twee pilaren van hun succes, en uiteindelijk hun ondergang.

Er zou moeten worden opgemerkt dat deze specifieke historische verhaallijn, van wat feitelijk een doorgaand multi-millennium saga is, het eerst begon met het zinken van Atlantis in de zee zo’n 12.000 jaar geleden. Voorafgaand aan het Hof van Koning Arthur met vele millennia, is het feitelijk de vele-eilanden natie van Atlantis dat dient als invloedrijke verhaal van het huidige tijdperk van het bouwen van rijken en voortdurende verovering. Als iemand werkelijk de filosofische wortels van alle rijken van de afgelopen meer dan 6.000 jaar bekijkt, dan moet de Atlantische dominantie van de wereld goed worden begrepen.

Net zoals vaak is gezegd dat de keizers en senatoren en generaals van het Romeinse rijk reïncarneerden in het Britse rijk om hun taak te voltooien van werelddominantie, is hetzelfde gezegd over degenen die nu het Amerikaanse rijk regeren. In deze nu grandioze en misleide poging hebben zij zich verschrikkelijk weggegeven. Rome, Londen en Washington D.C. zijn alle geïncorporeerd als autonome stadstaten, elk verantwoordelijk zijnd voor verschillende soorten van administratie voor de New World Order.

Het is geen toeval dat de rijken van de laatste vijfduizend jaar alle ontstonden in dezelfde regio van de wereld, wat eens een deel was van de grotere Atlantis geografie. Oud Egypte, Perzië, Oud Griekenland, evenals de Romeinse, Spaanse, Britse en Amerikaanse rijken vallen alle binnen deze categorie. Het volgende essay in deze serie – deel II – zal diep graven in de Egyptische wortels van de Britse en Amerikaanse rijken.

Bronnen

[1] East India Company

[2] The Empirical Philosophy of Roger and Francis Bacon

[3] Francis Bacon

[4] Francis Bacon Secret Societies

[5]  The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark

[6] A Bond for All the Ages :Sir Francis Bacon and John Dee : the Original 007

[7] John Dee: Prophet And Point Man Of The British Empire

[8] Walter Raleigh

[9] Ferdinand Magellan

[10] THE MYSTERIOUS ROSICRUCIAN WHO WAS THE FATHER OF THE AMERICAN REPUBLIC

[11] 2015 & 2016: The Great Tribulation Of The 3rd Millennium

[12] The Enlightened Ones: The Illuminati and the New World Order

[13] Adam Weishaupt

[14] Stanley ‘Kubrick’s Odyssey’: Truth Revealed

[15] History of Freemasonry

[16] John Dee

Eindnoten

I   “Wie schreef de werken die worden toegeschreven aan Shakespeare?”

Sommige mensen willen nog steeds niet geloven dat Francis Bacon deze werken schreef. Wel, de Elizabethaanse poeet had veel gelijk met de fameuze admiraal. Hij had een geheime identiteit, leidde een dubbel leven, en schreef in code – wie deze Elizabethaanse poeet ook was.

Shakespeare, volgens een gedachte, gebruikte niet een cijfer, maar een variëteit aan codes: het bi-literal cijfer, het grote cryptogram, anagrammen en letterdichte spellingen, een numeriek cijfer, en een klok cijfer. Verstrengeld rondom de initiële letter B op de titelpagina van “The Tempest” is de echte naam van de auteur Francis Bacon.

Waarom verborg Bacon zijn identiteit en schreef in code? Heel simpel: om zijn leven te redden.

Want wanneer de Shakespeareaanse code is ontcijfert, laat het zien dat sir Francis Bacon de eerstgeboren zoon was van Koningin Elizabeth, “the Virgin Queen,” en de “Earl of Leicester”.

Het gedecodeerde cijfer in de 1623 folio leest: “Koningin Elizabeth is mijn ware moeder, en ik ben de gerechtigde erfgenaam van de troon. Het cijferverhaal die mijn boeken bevatten vertelt grote geheimen, waarvan elk (indien openlijk verkondigd) mijn leven zou verbeuren.”

Het is gezegd dat de werken van Shakespeare waren geschreven door Engelands grootste groep van intellectuelen onder Bacon’s ingenieuze aanwijzingen. Bacon noemde hen zijn “pennen”, onder hen Sir Walter Raleigh, Francis Drake, Edmund Spenser, Tobie Matthew, John Donne, Ben Jonson, Lancelot Andrewes, en George Wither.

De literaire Rosicrosse, een geheime literaire societeit, was opgericht door Bacon. De leden waren gezworen aan de trouw aan Pallas Athena. “Zij was gewoonlijk geplaatst op de Griekse tempels met een gouden speer in haar hand. Wanneer de ochtendstralen van de zon op het wapen schenen leek het beven te veroorzaken, en de mensen zeiden gewoonlijk glimlachend ‘Athena schudt weer met haar speer’. Zij was dus bekend als de ‘speerschudder’ of de ‘schudder van de speer’. Dit was de
Godin waaraan Francis Bacon zijn trouw zwoer toen hij jong was.” (Bron: The Story of William Shakespeare – Elizabeth Clare Prophet)

II   Sir Francis Bacon overzag een enorm netwerk van continentale spionnen en Engeland gebaseerde informanten

Zoals jullie wellicht allemaal weten werkte Christopher Marlowe als spion voor sir Francis Walsingham. Marlowe ontving enige tijd fondsen van een of meer meesters. Maar dat geld droogde op. Washington stierf op 6 april 1590 en met deze “de staat financierde alles maar droogde op, en betaling aan Marlowe …. zou in april of mei zijn geëindigd.” Niemand was aangewezen om Walsingham te vervangen. Zijn spionnen, en misschien wat van Lord Burghley’s (William Cecil) waren aangewezen om de jonge Earl of Essex te dienen. Francis Bacon, in zijn eigen woorden, had zijn broer Anthony aan Essex gekoppeld nadat Anthony terugkeerde van het continent, en geen had regeringssteun ontvangen na 10 jaar als een van zijn agenten te hebben gewerkt. “Individuele counselors betaalden uit hun zak voor informatievergarende operaties terwijl Burghley tobde over de kosten.

[Terzijde: Anthony Bacon, de oudere broer van Francis, was verantwoordelijk voor het ontvangen en sturen van inlichtingenrapporten over veel van Europa via een netwerk van spionnen dat hij instelde tijdens zijn 10 jaar overzee. Inderdaad, Anthony in de paar korte jaren na zijn terugkeer in Engeland in 1592, was erin geslaagd om een van de meest gesofisticeerde spionnennetwerken op te richten en te opereren. Het was op dit punt dat de Earl de trap naar macht begon op te klimmen. Hun rivalen konden niet aan hem tippen in hun mogelijkheden om de waardevolle informatie te zoeken en vinden die Essex aan Elizabeth en haar counsel aanbood. Als resultaat werd aan Essex een zetel aangeboden in de Privy Council.] (Bron: Bacon was Shakespeare – Authorship Evidence: Marlowe and Bacon and Shakespeare)

III. DE MYSTERIEUZE ROZENKRUISER DIE DE VADER WAS VAN DE AMERIKAANSE REPUBLIEK

“Het was in de avond van 4 juli 1776 dat de tweede van deze mysterieuze episodes plaatsvond. In het oude State House in Philadelphia, was een groep mannen samengekomen voor de gedenkwaardige taak van het losbreken van de band tussen het oude land en het nieuwe. Het was een ernstig moment en niet maar enkelen van de aanwezigen vreesden dat hun levens zouden worden beëindigd door hun stoutmoedigheid.

Midden in het debat klonk een ferme stem. De debatters stopten en draaiden zich om om naar de vreemdeling te kijken. Wie was deze man die plotseling was opgedoken in hun midden en hen had gefascineerd met zijn verhaal? Zij hadden hem nooit eerder gezien, niemand wist wanneer hij binnen was gekomen, maar zijn grote verschijning en bleke gezicht vulde hen met ontzag. Zijn stem klonk met een heilige passie, de vreemdeling kwam tot diep in hun zielen. Zijn laatste woorden klonken door het gebouw, “GOD HEEFT AMERIKA GEGEVEN OM VRIJ TE ZIJN!”.

IV   Schudders van de speer en/of speerschuddende godin

Als dit waar is, wie was dan William Shakespeare, de man uit Stratford-on-Avon? De meeste lezers zullen verrast zijn te horen dat er zo weinig over hem bekend is. Het harde bewijs dat bekend is laat zien dat hij een geldlener was, een beetje een acteur en investeerder in het Globe Theatre, en zeer waarschijnlijk analfabeet. Dat is het zo wel! Een lange lijst van sceptici, inclusief veel bekende personen, heeft gedurende 150 jaar geclaimd dat hij niet een auteur kan zijn. Waarom? Bijvoorbeeld, geen enkele letter geschreven door of aan William Shakespeare is ooit gevonden, noch is er enige vermelding over hem ooit betaling te hebben ontvangen voor een toneelstuk, of enige edelman kennend, of zelfs een bibliotheek te hebben. Maar hij had een naam die perfect paste bij de bedoelingen van Francis Bacon, wiens muze sinds zijn tienerjaren was geweest de novelle gelijknamige Pallas Athena, de speerschuddende Griekse godin, patrones van de Kunsten en Wetenschappen (een feit voor het eerst gedocumenteerd in 1903). Natuurlijk, Pallas Athena was ook de muze van Shakespeare zoals beschreven in de sonnetten.

Bacon moest onder een masker schrijven want hij was het liefdeskind van Queen Elizabeth en Robert Dudley, die in het geheim waren getrouwd, zoals welbekend was in Elizabeth’s kring en de hoven van Frankrijk en Spanje. Als potentiële erfgenaam voor de kroon was zijn leven en Elizabeth’s kroon in dodelijk gevaar als de waarheid breed bekend zou worden. (Bron: Shaker of the Speare THE FRANCIS BACON STORY

Referenties

John Dee: Prophet And Point Man Of The British Empire

Compte de Saint Germain: His Divine Mission for the Upliftment of Humanity

Comte de Saint Germain: Rosicrucian, Ascended Master, or Immortal?

The Immortal Count of Saint Germaine: Ascended Master of Ancient Wisdom

Ascended Master Saint Germain

Saint Germain and the Violet Flame

Saint Germain — Lord of the Seventh Ray

Messages From Saint Germain

Addendum

OVER: Sir Francis Bacon en de King James Versie van de bijbel

Vertaald door Veronica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 reacties

Geplaatst door op 23 november 2017 in Cobra, Saint Germain

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

 
%d bloggers liken dit: