RSS

Tagarchief: Time Shift Blog

Lisa Renee, Energetic Synthesis (ES) – Demoralisatietactieken Blog

Klik hier voor een uitgebreide introductie tot Lisa Renee en haar websites.

Geliefde ES familie, (ES = Energetic Synthesis)

Terwijl wij reizen in de hoge vreemdheid van deze tumultueuze en transformatieve tijden kunnen veel mensen het gewicht voelen van de pogingen die worden ondernomen om het publiek te demoraliseren die komen van het constante spugen van de ontmenselijking agenda’s die in de energetische omgeving zijn verhoogd.

Het is belangrijk te weten dat demoralisatie en ontmenselijking tactieken de meest belangrijke middelen zijn van psychologische oorlogsvoering en intentionele marteling, die worden gebruikt om een persoon, of groepen mensen te breken.

Ontmenselijking: een proces in psychologische oorlogsvoering met het doel om het moraal aan te tasten of degenen te ontmenselijken die je als de vijand ziet. Door de intentie om hun waardigheid en moraal te vernietigen, kan het ze bemoedigen om zich terug te trekken, over te geven, of over te lopen, eerder dan ze te confronteren of ze in een fysiek gevecht te verslaan.

Demoralisatie en ontmenselijking is het belangrijkste middel van psychologische oorlogsvoering en opzettelijke marteling die wordt gebruikt om een persoon te breken. Demoralisatie wordt meestal geïmplementeerd middels verscheidene vormen van gefabriceerde propaganda om mensen te verzwakken, terwijl ontmenselijking gewoonlijk wordt gebruikt door de satanische agenda om de menselijke waardigheid te bespotten en te schenden, of de spirit binnen de persoon aan te vallen.

Dus, wij moeten het zien als het rondom ons gebeurt, en identificeren wat er gaande is voordat de subliminale* boodschappen diep ons bewustzijn inzakken, terwijl wij ons emotioneel uitgeput kunnen voelen en neergedrukt met energetische lasten, maar niet begrijpen waardoor dit komt.

*(red: Een subliminale boodschap is een signaal of boodschap verborgen in print, video of audio en is bedoeld om onbewust opgemerkt te worden. Een subliminale boodschap heeft de bedoeling om een stimulans uit te dragen of aan te zetten tot een bepaald doel. https://teamnijhuis.com/nl/blog/subliminale-boodschappen-werking-en-effect/)

Demoralisatie moet worden genoemd en herkend voor wat het werkelijk is: een tactiek om een persoon zwak te maken, hun spirituele kracht en persoonlijke overtuiging om de hogere waarheid te zoeken te verzwakken.

Ik heb een gedeeltelijk transcript gemaakt van waarvan ik voel dat het een cruciaal begrijpen is voor degenen onder ons op het spirituele ascentiepad in deze tijd, die last hebben van de hoge intensiteit van terug te worden geblazen gegenereerd door recente gebeurtenissen.

Transcript: Wij komen vandaag samen om onszelf te versterken, om onze spirituele toewijding te versterken, en onze overtuiging om in de waarheid te zijn en te leven, om te werken in harmonie met de natuurlijke wetten, om onszelf uit te lijnen met onze grootste en hoogste expressie van persoonlijke waarheid. Het is van kritiek belang in het volledig begrijpen van ons hart, ons pure hart, onze verbinding met de Bron via de golven van licht, resonanties die vanuit ons hart met de omgeving zijn gedeeld wanneer wij liefde voelen en uitdrukken.

Wanneer wij een energiesignatuur om ons heen herkennen, en wij kunnen diep iets voelen, is dit de ware hartresonantie die werkt, zijn functie, de manier waarop het in alle mensen zou moeten functioneren. Herkennen dat in deze tijd op onze planeet wij de ruimte delen met veel menselijke wezens en menselijke lichamen die niet deze zelfde functie hebben. Sommigen kunnen zelfs menselijk lijken maar zijn hun menselijke vermogens kwijt geraakt om liefde te voelen, compassie en empathie.

Zij hebben niet dezelfde “nadial structure”* upgrades ontvangen, of sensor verbindingen, die het hen mogelijk maken om werkelijk de aanwezigheid van ons menselijk hart te voelen, onze liefde, onze empathie, onze compassie, ons om elkaar geven, en ons geven om wat er in deze wereld gebeurt.

*(red: het “nadial complex” controlepaneel bevindt zich achter het 4e chakra in het hartcomplex op het bovenste deel van de wervelkolom. Dit is de locatie van “het circuit board controlepaneel” van de fysieke lichamen. De voornaamste functie van dit circuit board op de wervelkolom is doorgifte van het neurologische boodschappensysteem dat impulsen van en naar het centrale zenuwstelsel en het brein draagt. Het gehele “nadial system” is de etherische blauwdruk van het centrale zenuwstelsel van het fysieke lichaam en ontvangt zijn instructieset van de 4D astrale

niveau lagen https://ascensionglossary.com/index.php/Nadial_Complex.)

We moeten er wel aan denken dat wij geen enkele soort van controle kunnen uitoefenen op het eindresultaat. Zonder liefde te voelen verkommeren wij en we sterven. De dood op deze manier zien, niet de dood zoals die is beschreven in de fysieke wereld van het sterven van het lichaam, maar dat dood het in verval raken is van de liefdevolle spirit, wanneer jij geen toegang hebt – om wat voor reden dan ook – tot het ervaren van liefde, hart, zuiverheid, affectie, de onvoorwaardelijke acceptatie die onvoorwaardelijke liefde brengt, dat is liefdevolle goedertierenheid.

Liefde is de organiserende, harmoniserende en synchroniserende kracht die in de gehele creatie bestaat, en via zijn expressie is Liefde in perfecte balans en harmonie met dat wat is zoals het is.

Daarom zou ik de strategie van de oorlog over bewustzijn willen delen, in termen van dieper begrijpen van moralisatie en demoralisatie tactieken die worden gebruikt om liefde af te snijden, ons hart af te snijden, en onze spirit af te snijden. Deze concepten zijn als wapens gebruikt tegen onze mind, en velen van ons lijden diep door het op de verkeerde weg te zijn gezet door deze controlerende figuren die de intentie hebben om controle en macht over ons te krijgen middels de vele complexe lagen van aanvallen die psychologische wapens van demoralisatie richten, en zelfs verkeerde interpretaties van moralisatie.

Wat is demoralisatie? Het gaat hand in hand met ontmenselijking, en deze zijn de meest belangrijke middelen van psychologische oorlogsvoering, wat in zijn scope aan het toenemen is tegen de mensen van de Aarde, en het is om deze reden dat wij dit nu aan de oppervlakte brengen voor groter bewustzijn en begrip.

Ons is geleerd en wij zijn geconditioneerd om te denken dat moralisatie zijn basis heeft in fundamentele religie, en dat de aard daarvan verstikkend is, veroordelend en limiterend. Dit is een andere leugen die aan ons is verteld, door degenen die belang hebben bij het doorgeven van satanisme en lucifermanisme. Wanneer je het concept van moralisatie overdenkt, neem daar dan ook in mee de op deugd gebaseerde ethica die zijn wortels heeft in natuurlijke wet, en essentieel zijn voor de fundering van de ware betekenis van moralisatie.

Want demoralisatie is zo algemeen op de Aarde dat ik de associatie in herinnering zou willen brengen die moet worden gemaakt tussen moralisatie en op deugd gebaseerde ethica, om zo de onderbewuste lagen en het mentale lichaam te schonen van de negatieve associaties die bij moralisatie zijn gemaakt, middels de verschillende lagen van hersenspoeling die op veel terreinen zijn gebruikt, zoals georganiseerde religie.

Wij weten dat dit ook een NAA (Negatieve Alien Agenda) creatie is en het is ingebed in de NAA religieuze structuren die op Aarde zijn gezet om de populatie in slavernij te brengen door het controleren van hun geloven en door het controleren van hun relatie met hun innerlijke goddelijkheid en spirit. Te moraliseren is gedefinieerd als te reflecteren op, of opinies te geven over iets in termen van goed of fout, vooral op een zelf-rechtschapen of irritante manier.

Wij hebben allemaal de priester gezien en gehoord die preken afsteekt over moralisatie die alle volledig hypocriet zijn en veroordelend, veroordeling eisend over mensen om ze op deze manier te ontmenselijken, of ze zich schuldig te laten voelen of beschaamd over zichzelf. Vaak gebeurt dit op zeer beschadigende manieren, het etiketteert automatisch menselijk gedrag als moreel fout, terwijl vaak de beschadigende gedragingen die worden uitgevoerd feitelijk aantastingen zijn van iemands ziel, en door deze persoon geheel verkeerd worden geïnterpreteerd. Een aantasting gemaakt tegen de ziel brengt spirituele schade aan jezelf.

Denk aan de Law of Suggestion, aangezien dit natuurlijke wet is. In essentie betekent dit dat wij de som zijn van het geheel van onze gedachten en geloven, wat aan ons is gesuggereerd via gesproken woorden, onze rechtstreekse ervaringen en interpretaties van leven, onderbewust, bewust, en via onze spirituele lichamen. Suggestie is het psychologische proces waarmee een persoon de gedachten, gevoelens of gedrag van een andere persoon leidt. Wat is gesproken, wat is gehoord, wat is gezien en waargenomen van dit lichaamsfilter, is de suggestie van wat wij worden. Laat dit alsjeblieft dieper belichten, werkelijk de repercussies voelen van waar wij nu op de planeet Aarde doorheen gaan.

Dit bewustzijnsprincipe legt ook uit het verkrijgen van innerlijke kracht die nodig is om voorbij te gaan aan hetgeen is gesproken en gehoord, daarom voorbij gaan aan wat aan ons was gesuggereerd vanuit omgevingsconditionering, zoals de geloven en gedragingen gekregen vanuit de familie van oorsprong. Hoe verschuiven wij van de geaccumuleerde resultaten van de miljoenen suggesties die naar ons zijn gestuurd sinds wij zijn geboren? Wij moeten leren hoe wij helder denken en helder spreken door onze gefocuste mentale energie te richten op een positief idee of liefdevolle gedachtevorm, om zo dat gesproken woord of die gedachtevorm te versterken van substantie naar manifestatie. Maar, met het behouden van het punt van de observator zonder gehechtheid aan hoe het feitelijk manifesteert.

Mensen moeten leren eerst zichzelf lief te hebben, te accepteren, te respecteren en te eren, en dit is het belangrijkste deel van moralisatie, of het bouwen van deugd gebaseerde ethica. Want totdat men zichzelf werkelijk onvoorwaardelijk kan liefhebben en accepteren, zijn zij niet in staat om anderen op dezelfde manier lief te hebben. Dit is een kritiek principe om te begrijpen; je blijft niet in staat om geheel lief te hebben, volledig vol en onvoorwaardelijk, totdat jij jezelf deze exacte bejegening van liefde, eer en respect geeft, en totdat jij dit kunt bereiken houdt jij liefde weg van anderen, je houdt liefde weg van jezelf.

Ons is geleerd om liefde van onszelf weg te houden en om de leegte en pijn in ons hart en de gaten binnen ons spirit lichaam te vervangen met iets schadelijks, meestal misinterpretaties van onze betekenis en waarde, onze inherente verdienste. Jij bestaat hier nu, dat is bewijs van jouw verdienste, jouw ware waarde en jouw inherente goddelijkheid, dat in dit moment moet worden herkend en erkend, als geheel, volledig en universeel liefdevol – om te houden van en van te worden gehouden is wie jij bent.

Dus, moralisatie is een belangrijk middel bij het begrijpen van het concept van het vasthouden van onafhankelijkheid in alle relaties. Dit betekent het bereiken van duurzaamheid in een onafhankelijk model, zoals het concept van autonomie en vastberadenheid, eigendom van jezelf – de basis waarvan wij deze staat kunnen bereiken is middels het in uitlijning zijn met waarheidsgetrouwe principes die in harmonie zijn met de natuurlijke wetten, en in harmonie zijn met de natuur zelf. Dit is moralisatie.

Echter, moralisatie bevat essentieel respect en waardigheid voor alle levende dingen. Het is duaal, de tegenoverliggende zijde van moralisatie wat demoralisatie is, wordt vermeden in de open discussie in de mainstream, omdat dit het meest belangrijke middel is van de tiran en controleur die hun macht over anderen wensen te behouden. Dit gaat zover tot het creëren van een slavernijsysteem waarbinnen de middelen die van anderen zijn gemakkelijk kunnen worden geëxploiteerd en gepakt. De belangrijkste methoden voor het bereiken van demoralisatie is om de inherente goddelijkheid van het levende wezen aan te vallen, en om de innerlijke spirit aan te vallen, met de poging om te demoraliseren. Het eerste niveau van psychologische en emotionele oorlogsvoering is het isoleren van de persoon of de groepen mensen, hetgeen afscheiding genereert, en te zorgen dat alle mensen voelen dat zij nergens bij horen, en dat er niemand is die zij kunnen vertrouwen.

Vervolgens om desinformatiecampagnes te promoten om zo mensen in tegenovergestelde richtingen te leiden, weg van hetgeen gemeenschap en eenheid genereert, weg van wat meer liefde, compassie en empathie creëert, wat een tactiek is van misleiding. En om dan een soort van herhalende hersenspoeling te verspreiden die ongeloof en twijfel aanmoedigt van alles dat afwijkt van wat de gemeenschappelijke consensus is van de mainstream-grotere groepen, die alle onderwerp zijn geweest van dezelfde vormen van herhalende hersenspoeling van de dood cultuur dienst van de archontische deceptie strategie. Dit is de klassieke conditionering die wordt gebruikt om de focus van iemand te pakken en het op de buitenwereld te plaatsen, om de exterieur materiële waarden te valideren, die minutieus zijn gevormd door de controleur vooraf gemedieerde programmering, om zo de innerlijke ervaring te negeren en ontkrachten. De innerlijke ervaring is waar onze innerlijke spirituele essentie, onze authentieke kern zelf zich bevindt. Onze kern zelf zal tegen ons fluisteren: er wordt van je gehouden, je bent verbonden, je bent gerespecteerd, je hebt waardigheid voor het leven en alle levende dingen! Lieve spirit, je moet eren, respecteren en waarde geven aan al jouw levenservaringen, want al deze informatie is waardevol, en jij bent waardevol.

Ik hou van mijzelf en ik eer mijzelf, door al mijn levenservaringen, ik word geliefd en gewaardeerd.

Ik kies om lief te hebben, anderen te respecteren en te eren, door al mijn levenservaringen, zijn zij geliefd en gewaardeerd.

Ik kies om woorden te spreken die compassievol en liefdevol zijn, en daarmee creëer ik meer liefdevolle compassie voor mijzelf en anderen, ik voel en hoor compassie en liefde van anderen komen.

Ik ben een krachtige, vitale en waardevolle persoon, ik ben Liefde, ik ben om van te houden en er wordt van mij gehouden.

Dit zijn ware woorden uitgelijnd met natuurlijke wetten, het inherente design van wat is, het bestaat gewoon zoals het is.

Nu hebben wij controleurs, bullebakken, tirannen, en de scope van wat negatief is gecocreëerd middels de Law of Suggestion als tegenovergestelde van deze natuurlijke wetten, om zo de waarheid te vervangen door misleidingen en leugens, en zo kunnen wij makkelijker worden gecontroleerd middels spirituele onderdrukking en afwijzing van de natuurlijke wetten.

Bedenk dat demoralisatie tactieken de belangrijkste middelen zijn van de tiran die controle wil hebben, en dat je al jouw overtuiging binnenin jezelf moet zetten om zijn pressie op jouw mind, hart, ziel en spirit af te wijzen.

Demoralisatie is het meest algemeen geïmplementeerd via verschillende vormen van gefabriceerde propaganda om mensen te verzwakken, terwijl ontmenselijking gewoonlijk is gebruikt door de satanische agenda om de menselijke waardigheid te bespotten en te schenden, of valt de spirit binnenin de persoon aan. Het is ook de daad van het reduceren van het vertrouwen en de hoop van iemand anders, of het ontmoedigen van iemands optimisme wat veroorzaakt dat zij het vertrouwen in de toekomst kwijtraken.

demoraliseren … ontnemen (een persoon of personen) van spirit, moed, discipline, etc.; vernietig het moraal van: Het doorgaande spervuur demoraliseerde de infanterie. Het gooien (een persoon) in wanorde of verwarring, verbijsterd

Wij moeten onszelf veranderen om de wereld te veranderen, dus het is een goede oefening om iemand niet te vernederen of kritiek op iemand te leveren, want wij kunnen tegelijkertijd eerlijk en vriendelijk zijn. Een paar suggesties:

  1. besteed aandacht aan degene die vernederende en demoraliserende woorden gebruikt, woorden die twijfel bij iemand veroorzaken, en zoek uit wie wie is? Het kunnen familieleden zijn, een collega of vriend of zo. Realiseer je eerst wie een demoraliserend persoon is aangezien zij het wellicht niet bewust doen, maar soms injecteren zij angst en twijfel die jouw denken en gevoel in een verkeerde richting zullen zetten.
  2. Wanneer anderen kritiek op jou hebben, luister eerst goed, gebruik dan kritisch denken, intuïtie en leiding. Ga dan verder met een besluit of actie. Luister eerst diep om de motivaties achter de woorden en gedragingen te voelen, interpreteer niets als een persoon jou op dat moment een advies geeft. Luister diep naar de woorden in het huidige moment, en voel het dan om het te laten ontspruiten, neem een goed doordacht besluit.
  3. Blijf weg van demoralisatie tactieken en vernederende mensen wanneer dat maar mogelijk is. Demoraliserende mensen plaatsen zaadjes van twijfel in onze mind en dat is meer dan genoeg om alles te vernietigen dat wij hebben opgebouwd of waar wij naar toe bewegen in de toekomst. Laat niet de demoralisatie tactieken van anderen jouw hart raken of de tuin van jouw vredige mind binnengaan.
  4. Soms kunnen wij dit soort mensen of situaties niet volledig vermijden, dus ongeacht wat, doe altijd je best of vriendelijk te zijn. Meestal doen mensen zo door onwetendheid of een gebrek aan kennis over een bepaald iets. Zij zijn door anderen zo behandeld, dus zij herhalen de behandeling die zij hebben ervaren. Wanneer wij vriendelijk zijn kunnen zij open zijn om te worden geleerd een vriendelijker gedrag te laten zien, wat een licht in het duister laat schijnen. Wanneer het mogelijk is om het duister te verlichten en eerlijke zorg voor hen te laten zien, kan dit hen potentieel helpen om te ontwikkelen naar een hogere expressie.
  5. Bewaar gezonde grenzen. Wij moeten ons inspannen om te identificeren welke keuzes wij hebben en veranderingen aan te brengen in onze omgeving die ons gevoel van veiligheid en comfort kunnen doen toenemen terwijl wij in een fysieke ruimte zijn. Om proactief te zijn in het creëren van gezonde grenzen moeten wij de fysieke veiligheid van onze omgeving aanschouwen en de emotionele gezondheid van onze omgeving. En realiseer je dat het noodzakelijk kan zijn om mensen of situaties uit jouw leven te verwijderen die zijn vastgegroeid in extreem destructieve of beschadigende gedragingen om deze noodzakelijke veranderingen in jouw levenswijze aan te brengen.

Geliefde God, wij wijden onszelf aan liefde, eer en respect en achten onze innerlijke spirit en het licht dat zich in alles bevindt. Wij weten dat wij het licht van de wereld zijn en wij achten ons licht met alle liefde in ons hart.

Wij staan ten dienste van het Licht van de wereld, wij zijn bekend met onszelf en weten dat het een tijd is van grote persoonlijke beroering wanneer wij anderen door het proces kunnen zien gaan van deceptie en demoraliserende situaties. Wanneer wij dingen zien die werkelijk duister en duivels zijn, is het een aanval op onze spirit en wij kunnen ons gedemoraliseerd voelen. Wij moeten de innerlijke spirituele krachten vinden om deze aanvallen tegen ons af te weren, en constant onze ware betekenis bevestigen, onze ware liefde, eer en respect voor onszelf en ieder ander.

Dit rimpelt door veel mensen in de ascentie en spirituele groepen in deze tijd, en het is voor deze groepen dat wij bidden en de God Bron vragen om goddelijke interventie wanneer wij in lijn zijn met de Kosmische Soevereine Wet.

Middels wijding van ons lichaam om van Service voor Anderen te zijn, ontwikkelen wij ons om de Compassievolle Getuige te worden in opdracht van de God Bron. Dus, als de Compassievolle Getuige kunnen wij goedheid uitbreiden middels de zegening van anderen, hetgeen hun eigen innerlijke spirituele ontwaking katalyseert zodat zij hun rechtstreekse relatie met de God Bron kunnen voelen.

Ik ben een krachtig, vitaal en waardevol persoon, ik ben Liefde, ik ben om van te houden en ik ben geliefd.

Geliefde Heilige Aanwezigheid, in Kosmische Soevereine Wet ven ik uw Compassievolle Getuige. In service voor al deze vrienden en collega’s die opzettelijk worden aangevallen door terreur programmering om hun spirit af te wijzen, of om ze te verwarren in diepe wanhoop, door de aanvallen van de NAA groepen. Ik bid met mijn gehele hart om ze te zegenen en ze te beschermen in het eeuwige licht van God, en in de zegeningen van de Heilige Geest en Geesten van Christus, om volledig bevrijd te zijn van de spirituele lasten en ketenen die op ze zijn gelegd, door deze bedriegers en misleiders van Gods eeuwige licht. Door het licht van God ben ik, door de macht van liefde in mijn hart, draag ik mij op en zegen               om te worden bevrijd naar hun hoogste expressie en ware natuur, dat zij God Soeverein Vrij mogen zijn in het eeuwige licht van God, nu en altijd.

Het is absoluut noodzakelijk dat wij neutraal blijven, gefocust en helder, geen angst hebben in de aanwezigheid van degenen die het anti-leven representeren of anti-Christ. Reageer niet op wat je ziet en verlies geen controle over jezelf, blijf geankerd in het nu moment met neutraliteit en een kalme aanwezigheid.

Bedenk dit altijd, IK WEET WIE IK BEN. IK BEN DE ONEINDIGE ZELF!

Einde transcript

Mogen wij elkaar vasthouden in onvoorwaardelijke liefde, compassie en acceptatie, wetend dat wij veel duistere entiteiten en controleur types hebben die van ons verwachten dat wij falen, en bezwijken onder een crisis van vertrouwen en verdeel en heers gedragingen. Het is het pure hart en interne liefde aanwezigheid die elk van ons diep in onszelf moet vinden. Dit is het uitdagende pad om te leven als God-Soeverein-Vrij (GSF) en om in de eerste lijn te staan van de wereld lichtdragers en de wegwijzers, ons terugbrengend naar het zijn van weer authentieke mensen aan het eind van de duistere cyclus.

Veel Liefde en GSF altijd,

Lisa

https://energeticsynthesis.com/index.php/resource-tools/blog-timeline-shift/3424-demoralization-tactics

vertaald door Veronica

 
1 reactie

Geplaatst door op 13 maart 2019 in Energetic Synthesis

 

Tags: , , ,

 
%d bloggers liken dit: