RSS

Uit de interviews met Cobra, onderwerp de Lichtkrachten

Bron:   http://esaccoalition.org/matrix-faq/
Uit interviews Cobra – Light Forces

Onderwerp: Lichtkrachten,
Subonderwerpen: Alliantie, Agartha Netwerk, Contact, Resistance Movement (RM), Planeet X, Verschijningen

Lichtkrachten en duistere krachten
N.B. De tabellen hieronder zijn gemaakt met de informatie van Cobra’s Blog. Na de tabellen zijn de delen uit de interviews opgenomen.

“De planeet Aarde is nog steeds de focus van de proxy oorlog tussen veel buitenaardse rassen. Vertegenwoordigers van vele rassen hebben de quarantaine in de oudheid bezocht en zij zijn blijven vechten.”

LICHTE KANT ORIGINE DUISTERE KANT ORIGINE
Lichtwerkers Pleiades, Sirius Islamic State en Blackwater/Xe/Academi Reptilian ras
Lichtstrijders Antares, Arcturus Rothschilds Orion
Dragon families Positieve Draconian Rockefeller/Bush/ Illuminazi Negatieve Draconian
Resistance Movement Andromedan jezuïeten Andromedan
Andromedan/Orion hybriden (ref2)
Positieve Militairen Andromedan zwarte edelen Andromedan

De tabel hierboven laat alleen zien waar de meeste of vele individuen binnen de weergegeven groepen vandaan komen. Lees het hieronder aangegeven artikel voor meer duidelijkheid.

Lees meer:  Cobra Portal: 2012portal.blogspot.com 03-2015, The Alliance Fleet (=Eng, klik hier voor de Nederlandse vertaling)

ref2:  Cobra Portal: 2012portal.blogspot.com 02-2015, The Red and the Blue (=Eng, klik hier voor de Nederlandse vertaling)

POSITIEVE GROEPEN GEMENGDE GROEPEN NEGATIEVE GROEPEN
Galactic Confederation

Resistance Movement

Positive Military

Templars

White Dragon Society.

Gnostic Illuminati.

Rothschild faction

Rockefeller faction (Dracos found here)

Jesuit faction (Archons mostly here)

Mercenary armies (Reptilians found here)

Lees meer: Cobra Portal: 2012portal.blogspot.com 04-2012, “Forces of Light and forces of darkness” (=Eng, klik hier voor de Nederlandse vertaling)

Commentaren van Cobra:

“…Er is een sterk positieve Templar groep in Hongarije die achter de schermen werkt..”
Bron: Cobra Portal: 2012portal.blogspot.com 04-2012, World Liberation Day

“…geheime positieve groep die in Latijns Amerika werkt. Een van hun belangrijkste doelen is om de chimera-gecontroleerde US militaire bases van het continent weg te houden.” veteranstoday.com 03-2015  
Bron: Cobra Portal: 2012portal.blogspot.com 04-2015, “A short planetary situation update”

Duistere kant:

Chimera De kracht achter de technologisch geavanceerde negatieve militairen Gericht op in stand houden van de quarantaine Aarde status
Archons
  • op de top van de voedselketen
  • zwarte adel families achter de jezuïeten
Gefocussed op het de mensheid houden als religie-geprogrammeerde slaven in reïncarnatie cyclus
Rothschild de Illuminazi factie (Paperclip-geïmporteerd misdaadsyndicaat) zijn hun ondergeschikten. Zionist controleurs van de massa media en accountants van het wereld financieel systeem

Lees meer: Cobra Portal: 2012portal.blogspot.com 08-2014, “Short planetary situation update”

WAAR ZIJN DUISTERE KRACHTEN AANWEZIG

“…De eerste plaats is de etherische laag en lagere astrale laag (4e dimensie) in een dunne laag rondom het oppervlakteprofiel van de Aarde …. De meeste van deze entiteiten neigen ertoe te concentreren in hevig bevolkte gebieden, er zijn maar heel weinig entiteiten waar de zuivere natuur is behouden. Deze duistere entiteiten bestaan uit een kleine groep van archons, een grotere groep draconians, een nog grotere groep reptillians en een grote hoeveelheid amoebeachtige elementale wezens….”

“…De tweede en de laatste plaats waar je enige duistere krachten kunt vinden is de fysieke laag op de oppervlakte van de planeet Aarde. Duistere krachten bestaan uit een paar dozijn archons (het meest gevonden in jezuïeten cirkels), een paar honderd draconians (te vinden in het illuminatie bankenkartel) en een paar duizend reptillians (te vinden in privé huurlingen legers zoals KBR en Academi – voorheen Blackwater)….”

Lees meer: Cobra Portal: 2012portal.blogspot.com 05-2012, Verduidelijking over archons

Planetaire tactieken

Archon / Jezuïeten / Khazarian krachten zetten alles in om hun entropie machine in stand te houden door het onderdrukken van vrije energie om zo in staat te zijn om hun oliegebaseerde economie gaande te houden, landen vernielend (Syrië), om in de gelegenheid te zijn hun olie in te pikken, het onderdrukken van Godinnen vortexen om spirituele ontwaking te voorkomen (ook Syrië) en het voorkomen van massa ontwaking door het tegenhouden van disclosure.

LICHTKRACHTEN / ALLIANTIE

Dou Mu Kuiper Belt Grp Inner Earth Grp Higher Realm Grp Star Seeds Conflicts and Roles
WWII RM Star Races Bases Positive Military Jupiter command Group Advicing Russia

UIT DE INTERVIEWS:

Lichtkrachten

(Alfred) Kunt u alstublieft uitleggen wat u bedoelt met Lichtkrachten?

(Cobra) OK. Wij hebben de Lichtkrachten op de oppervlakte van de planeet, onder de oppervlakte van de planeet, en ook boven de oppervlakte van de planeet.
Er zijn verscheidene geheime groepen die al gedurende behoorlijk lange tijd op de oppervlakte van de planeet aan het werk zijn voor de bevrijding van de planeet. Je zult niets over ze lezen in de mainstream media. U kunt wat over ze leren via de alternatieve media, maar het meeste is nog steeds undercover.
Er zijn verscheidene Dragon groepen, bijvoorbeeld. Sommige daarvan zijn geheel positief, sommige daarvan zijn gemengd, en sommige daarvan zijn negatief. Je hebt de Templar groepen – opnieuw – sommige daarvan zijn extreem positief, sommige daarvan zijn gemengd en sommige daarvan zijn negatief. En je hebt wat andere groepen die ik niet zal noemen, die van een hele positieve natuur zijn. Ik kan alleen maar kortweg een van hen noemen en dit is de Brotherhood of the Star.
Er zijn wat groepen die volledig achter de schermen werken. Bijvoorbeeld, er is een groep die zich bevindt op een hele afgelegen locatie, uren en uren weg van elke civilisatie, zonder mobiele telefoons, en volledig ‘off the grid’.
Dan hebben wij de Resistance Movement onder de oppervlakte van de Aarde, wonend in fysieke ondergrondse bases samen met het Agartha netwerk. De Resistance Movement zijn de fysieke vrijheidsstrijders en het Agartha netwerk is een meer spiritueel aspect ervan.
Boven de oppervlakte van de planeet zijn verscheidene positieve buitenaardse krachten die de Galactische Confederatie vormen.

(Alfred) Hoe zal de soevereiniteit van het menselijke ras binnen dit alles zijn beschermd?

(Cobra) Dit is een van de belangrijkste redenen dat dit zo lang duurt, want de Lichtkrachten dringen niet binnen. Zij moeten worden uitgenodigd, en zij zijn uitgenodigd, en het zal een partnerschap zijn en een dialoog gedurende het hele proces. Dus niets zal aan de mensheid worden opgedrongen. Elke stap zal worden onderhandeld en zo zal de soevereiniteit van de mensheid zijn behouden.

—ref aw1213 (keep on top)

Translator: Cobra, we dachten dat we iets terug konden gaan zodat wij weten wie de Resistance Movement is want niet iedereen weet wie de RM is dus wellicht zouden wij ze even kort kunnen beschrijven.

C: De Resistance Movement zijn mensen die leven onder de oppervlakte van de Aarde. Mensen noemen hen het Agartha netwerk. Dit is niet exact de juiste beschrijving maar iets gelijkwaardigs en de RM is daar om de balans van de planeet te behouden en zal zijn (?) terwijl zij ons assisteren in de planetaire bevrijding.

T: Cobra, kan ik toevoegen dat de eerste mensen in de RM leden waren van de CIA die de samenzweringen hadden ontdekt?

C: Niet precies.

T: En toen waren er daar ook mensen van andere verzetsgroepen van planeet X?

C: Er waren mensen van planeet X die feitelijk de RM vele jaren geleden hebben versterkt.

T: OK, en de eersten waren de mensen die waren overgebleven van de Atlantis periode, of?

C: Sommigen daarvan, ja.

T: In Italië staan zij bekend als de mensen die leven binnenin de Aarde, klopt dat?

C: Ja

—ref gx113

Alexandra: De eerste vraag is: werkt de RM met de andere kant met mensen als Martin Luther King, John F Kennedy, Robert F Kennedy, John Lennon. Worden deze mensen gezien als onderdeel van de Licht Resistance?

COBRA:  Veel van deze mensen die vele jaren geleden zijn overleden zijn al meegenomen naar andere planeten waar zij zich hebben aangesloten bij de Galactische Kracht van Licht.

Alexandra: Dus zij worden niet gezien als onderdeel van deze zogenoemde RM.

COBRA:  Velen van hen hebben ervoor gekozen om verder te reizen. Sommigen van hen konden blijven. Velen van hen werken niet langer vanaf de astrale laag.

Alexandra:  OK.  Hopelijk heeft dit de vraag verduidelijkt.

—ref am0913

Alexandra:  Ik heb bij wat van de nieuws hoofdlijnen gezien dat sommige van de grote drugskartelleiders zijn gearresteerd of voor het gerecht gebracht.

COBRA:  Ja. Er is in Mexico en andere landen een positieve groep achter de schermen aan het werk die werkt voor het Licht, en zij hadden wat succes.

Alexandra:  Ziet u deze facties die werken voor het Licht; is de Licht Resistance een mix van al deze verschillende groepen of is dat niet het geval?

COBRA:  Welke groepen.

Alexandra:  Die in Zuid-Amerika.

COBRA:  Ja, natuurlijk, de Lichtkrachten die werken op de fysieke laag.

Alexandra:  De Licht Resistance Movement is een mix van al de verschillende groepen en facties van Licht die achter de schermen werken voor een ultiem doel.

COBRA:  De Resistance Movement werkt onder de oppervlakte van de planeet. Het heeft wat agenten op de oppervlakte van de planeet. Er zijn andere groepen die zijn gecreëerd uit de oppervlakte mensheid die werken voor het Licht.

—ref 0913

Galactische Confederatie

Alexandra:  Wat is uw opinie over de Galactische Federatie van Licht. Voors’ en tegens?

COBRA:  Er is maar een organisatie daarbuiten – de Galactische Confederatie. Het is een unie van al de gemeenschappen van Licht binnen deze galaxy. Het maakt mij niet uit hoe de mensen het willen noemen. Dit is een levend organisme, levende entiteit van Licht. Je zou deze desinformatie tegen kunnen komen op het internet van wat kanalen met goede intenties en wat kanalen met minder goede intenties. De echte informatie over de Galactische Confederatie zal komen wanneer de fysieke leden tussen ons in zullen lopen in hun fysieke lichamen en het fysieke bewijs zullen brengen van de Galactische rassen van Licht.

—ref am0913

Infiltratie

Untwine : Wanneer begonnen de agenten van de Resistance Movement te infiltreren op de oppervlakte?

C : Er was feitelijk een klein aantal agenten geïnfiltreerd in de late 70er jaren, het was niet de Resistance Movement, het was zijn voorganger, de zogenoemde ‘Organization’, maar de echte infiltratie begon rond 1998 plaats te vinden.

U : En zijn zij geïnfiltreerd in politieke en corporate netwerken?

C : Zij zijn overal geïnfiltreerd, politiek, banken, technologie, ontwikkeling, geheime diensten, militairen, overal.

U : En is hun aantal progressief aan het toenemen?

C : Het aantal verandert, niet progressief toenemend, maar verandert naar gelang de planetaire situatie en de nood van de dag, dus het is niet een constant aantal.

—ref ut0216

Alliantie en Kuiper Gordel

Rob – Ja, ok. Ook in uw laatste post over de Kuiper Gordel, u zei, maak je daar niet druk over. Duidelijk is dit iets waar niemand van ons mogelijkerwijs in kan worden betrokken. Het gaat voorbij ons begrip en kennis. Wij zijn duidelijk niet in de ruimte. Heeft u enige informatie… Zijn er enige aspecten van de positieve elementen van het geheime ruimteprogramma betrokken bij dit soort zaken? Zijn zij nog steeds niet echt definitief onder de vleugel genomen van de positieve lichtkrachten in engagement in deze zaken?

COBRA – De Kuiper Gordel bevat zowel de chimera bases en, natuurlijk, veel van de Lichtkrachten die horen bij de positieve ruimteprogramma’s.

Rob – O, goed, Dus er zijn positieve geheime ruimteprogramma (SSP) elementen aan het werk.

COBRA – Ik zou ze geen SSP noemen want de meeste ervan zijn niet gerelateerd aan deze planeet. Zij zijn geen Aardegebaseerde ruimteprogramma’s die hebben … Zij zijn geen Aardegebaseerde uitbreek civilisaties, zo zou ik het willen zeggen.

Rob – Zij zouden iniates zijn of als de man die weigerde te werken voor het cabal programma.

COBRA – Ik zou zeggen branches van de RM die verblijven op planeet X, Pleiadische vloot, Andromedaanse vloot, Sirius vloot en andere delen van de Confederatie en sommige nieuwe frisse delen vanuit de galaxy.

—ref rp1215

Dou Mu

U : Is Dou Mu geascendeerd ?

C : Dou Mu is niet geascendeerd, maar komt van het bevrijde universum, dus zij is genoeg gezuiverd, zij heeft geen enkele persoonlijke blokkade, of enige persoonlijke anomalieën, en zij is volledig verbonden met de Bron.

U : Waarom heeft zij de laser technologie nodig om haar pijnappelklier open te houden, is dat door de anomalie op deze planeet?

C : Vanwege de anomalie op deze planeet, en door het grote potentiële verschil in de trillingsfrequentie op de oppervlakte van de planeet en waar zij van komt. Het is alsof je aan het duiken bent naar de bodem van de oceaan, je hebt iets nodig om te overleven.

U : Kan zij alles op Aarde van afstand zien? (remote viewing)

C : Zij kan veel zaken van afstand zien, maar niet alles want zelfs voor haar zijn bepaalde zaken geclassificeerd. De Aarde is een hele vreemde planeet. Veel geheimen.

—ref ut0615

Rob –Het lijkt erop alsof wij een foto hebben van de, ik neem aan dat u het Dou Mu noemt, een vrouw die in China is.

COBRA – Ok. Tenminste op dit moment zal ik niet zeggen wat er precies op deze 2 foto’s te zien is. Het is het hoogste doel voor mensen om zich hiermee te verbinden en hun eigen intuïtie te gebruiken en hun eigen innerlijke vermogen om te besluiten wat daar is en – wat zelfs belangrijker is – om te verbinden met de energie die erachter zit. Want dit is de eerste fase van disclosure, het is energetisch. Het is niet zozeer intellectueel begrip of intellectuele benadering hiervan, maar meer als een energetische verbinding en alleen dan is het de juiste tijd om intellectuele informatie vrij te geven over wat er op deze foto’s is en wat zij vertegenwoordigen.

—ref rp0515

2015-05-15 Dou MuArticle from Cobra’s Blog : http://2012portal.blogspot.com/2015/05/disclosure.html

BINNENAARDE OF AGARTHA NETWERK

See Light Forces – Alliance:

Hogere lagen

Untwine : Zijn er wat organisaties van de mensen op de oppervlakte van de Aarde om de Event te ondersteunen op de etherische en astrale lagen?

Cobra : Er is iets dat is voorbereid, maar het is nog niet klaar.

U : Is er enige positieve buitenaardse aanwezigheid in de etherische en astrale lagen op de oppervlakte van deze planeet?

C : Ja

U : Kunt u erover praten, hoe ver gaat het?

C : Het is wat te vroeg om erover te spreken want de positieve krachten op de etherische en astrale lagen zijn nu voornamelijk undercover aan het werk, want er is nog steeds een behoorlijke reptielen aanwezigheid, en wanneer deze reptielen aanwezigheid zal zijn verwijderd zullen de positieve krachten op de etherische en astrale lagen zichzelf openlijk vertonen. Deze positieve krachten bevatten menselijke populatie en andere krachten van Licht.

U : Krachten van Licht die kwamen van onder de oppervlakte?

C : Ik geef daar geen commentaar op, maar er is een behoorlijk sterke aanwezigheid van Licht die is verborgen, nu nog niet te veel open en bloot op de etherische en zelfs lagere astrale lagen.

—ref: ut1015

WWII RM Leden

U : Is enige Europese resistance groep van de tweede wereldoorlog blijven assisteren na de oorlog?

C : De meeste van deze groepen zijn opgelost en verlaten, sommige ervan zijn gebleven in een gelimiteerde vorm en bleven ‘low profile’, en sommige ervan zijn in de laatste jaren weer opnieuw verbonden, en verbonden met verschillende positieve groepen, templar groepen, en andere groepen die werken voor de bevrijding van de planeet.

—ref ut0615?

Galactische Federatie Lid

Rob – OK. Iemand wil weten – maken wij al deel uit van de Galactische Federatie of moet dat een formeel iets zijn dat door een hele gemeenschap moet worden bevestigd en verklaard.

COBRA – Het moet een bewust proces zijn. Het moet gaan door het geheel van de mensheid, dus wij maken er nog geen deel van uit.

—ref rp0914

Sterrenrassen

U : Hoeveel rassen zijn rechtstreeks betrokken bij de bevrijding van deze planeet?

C : Ik zou zeggen dat er honderdduizenden verschillende rassen op de een of andere manier betrokken zijn bij de bevrijding van deze planeet, maar hun operaties zijn niet zozeer gefocussed op de mensheid alleen. Zij zijn de anomalie aan het schonen die deze planeet omringt, en zij zijn de oorzaak van de primaire anomalie aan het verwijderen, de oorzaak van lijden en duister, zij verwijderen dat.

U : Zijn zij allemaal van deze galaxy en Andromeda, of ook van andere plekken?

C : Sommige ervan zijn ook van andere plekken, maar wezens van deze galaxy en de Andromeda galaxy neigen ertoe meer te begrijpen van wat hier aan het gebeuren is.

U : Ok. Dus wezens van buiten deze galaxies, voor hen is het erg vreemd, al dit drama?

C : Ook voor veel wezens binnen deze galaxy is dit drama heel vreemd, het is feitelijk voor mij ook heel vreemd want duister is iets dat niet zou moeten bestaan, het is iets dat was nooit bedoeld te bestaan, en het is vreemd voor de meeste oude wezens in dit universum.

U : Ja, de wezens die niet direct zijn betrokken, hebben zij hier enige kennis over, hebben zij enige vorm van belang?

C : Elk wezen in dit universum moet een bepaalde graad van begrip hebben en iedereen heeft simulaties ontvangen over hoe dit voelt, dus zij begrijpen het tot op zekere hoogte, maar veel van hen zijn niet direct betrokken bij het oplossen hiervan.

U : Zijn al de wezens die helpen bij onze bevrijding geascendeerd?

C : Bevrijding van duister betekent niet noodzakelijkerwijs ascentie, bevrijding van duister betekent eenvoudigweg dat je niet langer onderworpen bent aan de primaire anomalie, maar je kunt nog steeds het fysieke lichaam hebben, je kunt nog steeds bewustzijn hebben in deze dimensie, maar je bent niet onderworpen aan negativiteit of dualiteit op dezelfde manier als de mensen op deze planeet dat zijn.

Sirians en Pleiadians

U : Dus sommige Sirians en Pleiadians die ons helpen, bijvoorbeeld, zijn niet geascendeerd?

C : Sirians en Pleiadians als ras zijn niet geascendeerd, zij hebben nog steeds een fysiek lichaam, zij moeten nog steeds slapen en eten tot een zekere graad, maar veel minder dan de mensen op deze planeet.

—ref ut0315

Technologie

Rob – OK. Iemand heeft onlangs gepost, en ik denk dat het zelfs zou kunnen zijn op de sites van Alex Collier. Ik weet het niet zeker. Ik heb geprobeerd om Alex Collier te bereiken. Dames en heren. Hij is een geweldige broeder die veel informatie vrijgaf, die heel belangrijk was voor David Icke’s werk over reptillians om het veld te ploegen zogezegd voor Cobra’s meer geavanceerde informatie op details over bepaalde aspecten van deze, laten we het noemen vijandige tirannieke groepen die zullen worden gearresteerd op het moment van de Event.

Ik weet niet zeker of Alex dit feitelijk zei: hij zei, er is, volgens de Adromedanen, er is een satelliet die zichzelf aanstuurt. Ik heb dit van veel bronnen gehoord. Dit is niet een nieuwe technologie mensen. Er is gerapporteerd dat de Gani Meade (SP) een buitenaards schip is dat rond Jupiter gaat en natuurlijk hebben de buitenaardsen heel geavanceerde technologieën. Er zijn super culturen die gigantische moederschepen creëren die wij ons niet eens kunnen voorstellen. Vele mijlen en lengte en diameter. Maar ik twijfel er niet aan wat hij zei over de zwarte ridder, is in basis, hij beschrijft het als een buitenaards departement van highway transport die de galaxy in kaart brengt voor de verschillende sterren en planeten, en het loopt op de automatische piloot. Nu, ik twijfel daar niet aan, maar er is een recente post op youtube dat sommige individuen volhouden dat hij dit niet zou kunnen laten zien van zijn werk bij NASA of JPL of waar hij dan ook is, en hij heeft het opgenomen met zijn mobiele telefoon en hij houdt vol dat er iets achter Saturnus is wat zelfs groter is dan Saturnus. Cobra, kunt u aan de mensen vertellen wat u mij daarover vertelde.

COBRA – Nogmaals, ik zou deze informatie niet ondersteunen.

Rob – Zou u de informatie van Alex Collier ondersteunen dat de buitenaardsen hebben, laten wij ze noemen, automatische, kunstmatige, zelfopererende drone intelligenties die de galaxie in kaart brengen en deel uitmaken van de multi-dimensionale alliantie van de vrije werelden van de confederaties mapping systemen voor interstellar reizen.

COBRA – Ja, ik zou dat volledig bevestigen. Ja, zij hebben zulke probes.

Rob – OK, dus mensen, totdat ik hoor van Alex Collier of hij deze video bevestigt. Het zou een overijverig persoon kunnen zijn die Alex Colliers informatie neemt om overeen te stemmen met deze specifieke video. Laten wij niet naar conclusies springen totdat wij horen van Alex. Dames en heren, http://www.alexcollier.org/ Hij is een grote broeder en hij heeft veel werk voor het Licht gedaan, en op mijn radioshow sprak hij over de doodsbedreigingen die hij van de NSA heeft gehad, Hij staat onder veel bewaking en financiële problemen. Als u alsjeblieft klikt op de donate knop op zijn website en hem helpt, het zou zeer worden gewaardeerd. Deze man verdient een galactische federatie medaille van eer. Hij staat onder gigantische stress in zijn persoonlijk leven en met zijn familie.

—ref rp1114

Positieve militairen

Rob – Er zijn wat mensen die dat zeggen en ik kreeg het vandaag bevestigd. Ik sprak met een militaire man. Hij zei dat de US carrier de Golf had verlaten om min of meer in ruste te gaan. Sommige mensen zeggen dat Obama feitelijk in het geheim min of meer met Putin samenwerkt langs deze lijnen. Heeft u enig commentaar langs deze lijnen?

(ref1)

COBRA – Ik zou het anders willen zeggen. Ik zou zeggen dat de positieve militairen van de US in contact staan met het Russische hoge militaire commando en, natuurlijk, zoals je weet, de positieve militairen van de US waren altijd tegen de cabal en altijd tegen wat er gebeurde. Dus deze alliantie is niet nieuw. Deze alliantie is hier al geruime tijd en deze alliantie is nog niet publiek, maar bepaalde acties die je nu kunt zien, en als er meer daarvan zullen zijn in de toekomst, zal dit de alliantie bevestigen.

—ref rp1015

Rob – OK. Er zijn wat geruchten dat er positieve militairen feitelijk in controle van het Witte Huis zijn op dit moment en dingen aan het voorbereiden. Is er enige waarheid in dit gerucht?

COBRA – Zij zijn niet in controle van het Witte huis, maar ja, zij zijn dingen aan het voorbereiden.

—ref rp0215

Rob – Yea, het lijkt onmogelijk om het leiderschap en intelligentie te vinden. De meeste mensen die de geweren vasthouden en er genoeg van hebben dat zij emotionele reageerders zijn, veel van hen zijn veteranen die de vernietiging van onze natie hebben gezien, en de leugens hebben gezien, en ze hebben er genoeg van. Veel van hen hebben PTSD (post traumatisch stress syndroom) en staan op het punt ermee te stoppen. Het is een trieste situatie. Ik hoop dat er krachtig gecoördineerde pogingen zijn binnen de positieve militairen die aan het plannen zijn …

COBRA – Ja, dat is een ander verhaal daar. Er zijn mensen binnen de positieve militairen die precies weten wat er gaande is. Zij zijn zeer gecoördineerd en dit is precies waarom zij op dit moment geen actie ondernemen. Zij begrijpen dat als zij nu actie triggeren, voordat de strangelet bommen zijn verwijderd of al het andere van dat soort, dat het heel gevaarlijk kan zijn.   (Werkelijk?)    Wij wilden decennia geleden al actie ondernemen. Zij begrijpen de situatie.

Rob – Heeft enige van deze mannen in de positieve militairen toegang tot heel hoge technologie wapens die deze scalar velden kunnen tegenwerken. Hoeveel van hen hebben de geavanceerde kennis over de strangelet bommen. Er zijn er maar een paar op de elite topniveaus die de indiepte informatie begrijpen tussen de GFL en de Orion Groep. Je kunt dit duidelijk niet vertellen aan de doorsnee soldaat. Dit zijn hele elite cirkels binnen de ‘white hats’ van de positieve militaire groepen rondom de wereld. Klopt dat?

COBRA – Ja, ik zou zeggen dat de top mensen binnen de positieve militairen precies weten wat er gaande is. Zij hebben excellente intel bronnen maar zij praten er niet over om verschillende redenen. Natuurlijk, de doorsnee soldaat kan veel intel van het internet halen en zijn begrip verbreden. De positieve militairen zouden willen dat de mensen meer onderwezen zijn en meer gecoördineerd want dat is wat nodig zal zijn op het moment van de Event.

—ref rp0714

Rob: Heel goed. Tot welke graad zijn de US militairen aan het werk voor het Licht? Wij weten dat u dit niet specifiek kunt beantwoorden, maar kunt u ons een bereik geven of een percentage van militairen die de acties ten tijde van de Event zouden ondersteunen?

Cobra: Ik zou zeggen dat het overgrote deel van de militairen voor het Licht werkt, maar hun positie is op dit moment nog steeds geblokkeerd vanwege de chimera groep. Anders zouden zij onmiddellijk in actie komen.

—ref rp0514
AM: Okay, en bent u het ermee eens dat de jezuïeten, noch de politici de militairen nog controleren?

Cobra: Ik zou zeggen dat de cabal en de jezuïeten nog steeds een deel van de militairen controleren, maar ik zou ook zeggen dat de positieve militairen een grote impact zijn. En wanneer de tijd komt is het volledig functioneel en klaar om in actie te komen op een manier die al vele malen gedurende de afgelopen paar jaar is beschreven.

—ref am0314

Alexandra – Wat is uw opinie over de 34 nucleaire bommen Airforce officieren die geschorst zijn. Wie zat daarachter. Wat valt ermee te winnen voor degene die erachter zat.

Cobra –  De cabal wil een schoonmaak van de militairen, van de positieve krachten van de militairen, maar het zal ze niet lukken.

—ref am0214

Alexandra – Ik herinner mij dat u en ik een tijd geleden spraken en er waren 22 hoge generaals en cornels etc. die ontslag namen of uit de dienst waren gegaan. U gaf aan dat dit was door de cabal. Heeft u enig rapport van hen gehad, herstructurerend en werkend aan hun eigen positieve militaire missie of zo?

Cobra – Ik mag niet veel zeggen. Het enige dat ik kan zeggen is dat positieve militairen een plan hebben dat krachtig genoeg is, dat het de effecten van de cabal op de positieve militairen kan weerstaan.

Alexandra – Excellent, excellent

—ref am0214

Alexandra: De heetste, grootste vraag is nu wat zit achter deze 22 generaals die zijn ontslagen. Het aantal neemt natuurlijk toe. Wat is de hoofdreden hierachter. Zijn zij feitelijk door de cabal ontslagen of was het feitelijk schoon schip maken door de positieve militairen.

COBRA  – Ik heb met wat positieve militaire krachten hierover contact opgenomen. Helaas is het de cabal die probeert de goede kerels eruit te werken. Dit is het plan. De Lichtkrachten hebben een tegenplan. Wat de cabal ook doet met de militairen nu, het zal niets veranderen of plannen verstoren.

—ref am1013a

Zie  weapon Explosion off the Atlantic ocean by CHarleston

Alexandra – … Was dit het triggerpunt over wat ervoor zorgde dat al deze hoog niveau generaals en militair personeel eruit gingen.

COBRA  – Dit is een van deze gebeurtenissen. Deze dingen gebeurden enorm veel afgelopen november. Zij gebeuren nu weer. Het is alleen de cabal die probeert van de goede mensen binnen de militairen af te komen. Dit zal geen invloed hebben op de plannen van de Lichtkrachten, zelfs niet een klein beetje.

—ref am1013a

Alexandra: Nu, wat is uw gevoel over deze referentie naar het Pentagon die niet door zal gaan totdat het geld veilig is gesteld. Denkt u dat dit accuraat is?

C- Ik zou het daar niet volledig mee eens zijn. Het Pentagon zal doorgaan wanneer het het groene licht zal krijgen van de Resistance. Beide leden van de (?) en militairen staan in contact met de Resistance.

—ref am1013b

Alexandra: Dus Cobra, ik gebruik Ben’s materiaal omdat 1, hij doet zo’n fenomenale klus met de details, maar 2, dit lijkt gewoon deze laatste maand dat er zoveel meer duidelijkheid komt over wie de spelers zijn. Hij heeft werkelijk heel veel verduidelijkt. Een van de zaken die ik u wilde vragen is, het lijkt alsof het Pentagon werkelijk aan boord is gekomen als de goede mensen.

C: Ik zou zeggen, afgelopen maand, afgelopen maand interview. De positieve militairen zullen zichzelf iets meer publiek maken met hun statement op hun opinies. En dit is precies wat er gebeurde. Maar op een positieve manier. Zij moeten dit op een hele, hele gebalanceerde manier doen.

—ref am1013b

Sterrenzaden

Rob – Hoeveel sterrenzaden zijn hier op Aarde?

COBRA – Ik zou schatten zo’n 10 miljoen.

—ref rp0614

144K (144.000)

Ik sta in contact met Kauilapele (http://kauilapele.wordpress.com) die wij allemaal aanvoelen als een goede broeder daar in Hawaï en hij heeft de volgende vragen voor u. Sommige ervan zijn van zijn luisteraars. Eerste vraag is, kunt u eerst verduidelijken wie de 144.000 zijn en of dit sterrenzaden zijn.

COBRA – Ja, het is feitelijk zou ik zeggen, een kerngroep van sterrenzaden, degenen die hebben gekozen om naar de Aarde te komen om alle duister te transformeren met hun Licht. Het is een symbolisch aantal dat een hele, zou ik zeggen, speciale task force beschrijft die naar deze planeet kwam door verschillende fasen in de geschiedenis van deze planeet. De meesten van hen kwamen hier in Atlantis en bleven incarneren op verschillende sleutelposities in sleutelperiodes van geschiedenis en nu is deze groep hier met het doel de planeet te transformeren en te bevrijden.

—ref rp0614

De Event: Erna

Alexandra:  U bracht een gedachte naar voren en een vriend zei: wat als …. na de tijd van de Event, deze sterrenzaden opeens realiseren wie ze zijn en wij zijn de opgestegen meesters, waar wij op hebben gewacht.

COBRA:  Wij staan op het punt om ons te herinneren wie wij zijn en te stappen in onze volledige opgestegen meester aanwezigheid. Nog niet. Wij zijn aan het voortgaan naar de voleinding van dat proces.

Alexandra:  Ja, daar ben ik het mee eens.

—ref am0913

Jupiter Commando

Rob – U heeft gesteld dat de Brotherhood of the Star verbindt via Sirius, via het Jupiter Commando. Kunt u ons iets meer vertellen over het Jupiter Commando.

COBRA – Het Jupiter Commando is een divisie van de Galactische Confederatie die zijn belangrijkste bolwerk heeft op (?) bij de Galleon manen van Jupiter en het houdt het wezen, houdt de stargate voor dit zonnestelsel, want de energie van kosmische liefde vloeit van Sirius sterrenstelsel en is doorgegeven via de 4 hoofd centrale lijnen van Jupiter in het binnenzonnestelsel en dat is hun functie. Wat zij doen is de commando zendt stralen van liefde en licht door de symbolische groep van 144.000 Lichtwerkers en Lichtstrijders, of (?) om ze te ontwaken en voor te bereiden voor hun missie, voor het grotere plan.

—ref rp0614

Bases

Rob – Iemand vroeg, u gaf aan dat er veel positieve lichtkrachtbases zijn voorbereid binnen het systeem. Hoe lang duurt het om een lichtbasis te maken door de Galactische Federatie van Licht?

COBRA – Maximaal een paar dagen.

Rob – Wat voor soort operaties zullen vanuit deze bases plaatsvinden.

COBRA – Dat is afhankelijk van het tijdframe. Op dit moment is een van de belangrijkste operaties het verwijderen van de chimera groep.

—ref rp0614

Conflicten en Rollen

Louisa – Ja dat doe ik. En ik denk dat u zei dat het de oppervlaktebevolking nodig heeft om de verandering te maken, en al deze andere entiteiten moeten worden betrokken bij dit proces om min of meer een gemeenschappelijke denominator te hebben over wat te doen op de oppervlakte, dus als ik dit niet verkeerd begrijp, het lijkt een beetje in tegenspraak en misschien begreep ik niet wat u zei. Kunt u dat ophelderen? Het lijkt mij dat de oppervlaktebevolking hulp nodig heeft. Als de buitenaardsen en andere entiteiten op de oppervlakte van de planeet leefden zou het sneller plaatsvinden. Het is niet leuk om hier te zijn zoals de dingen nu zijn. Ik denk dat zij een beetje tijd verspillen, waar zij juist het werk gedaan zouden moeten krijgen. Wat leuk is, dat zij het zelf niet op een rijtje kunnen krijgen en zij bekritiseren ons en noemen ons lagere wezens, of bottom feeders, of nutteloze eters, waar zij het zelf niet voor elkaar krijgen. Het lijkt een hele, hele lang tijd te duren. Ik vraag mij gewoon af wat precies …. als zij degenen zijn die de besluiten moeten nemen om hun act bijeen te krijgen en mogen komen, en zij hebben deze common denominators om besluiten te nemen voor de mensen op de oppervlakte, wat verwacht u precies van de mensen op de oppervlakte van de planeet, wat te doen?

Conflict

AMBASSADOR – Als u het op deze manier kunt zien, er is wat bloed. De mensen hebben …. zij hebben hun eigen begrip gehad en het denken over hoe de zaken zijn op de planeet en hoe het financiële stelsel werkt, en de dingen met de cabal, en de dingen met de dragon familie. Als je eenvoudigweg gaat en luistert naar mensen als Neil Keenan, en je volgt hem, bijvoorbeeld, gedurende jaren en luistert naar zijn verhalen, zul je simpelweg een begrip vormen over hoe het systeem werkelijk werkt. Begrijp dat dit zijn versie is, met een heel, heel laag begrip van hoe de dragon familie werkt op de eerste plaats. Ik weet zelfs niet…. ik weet dat hij claimt gerelateerd te zijn aan en werkt met op welk niveau zij ook zijn, maar hij is niet heel erg goed getraind door wie dan ook hem leerde, hem vertelde de dingen te doen die hij doet. Als je dat baseert, of baseert op wat Benjamin Fulford vertelt, je baseert wat deze mensen uitgeven of ideeën hoe de dingen werken met de dragon families en illuminati en de cabal en al deze verschillende zaken. Het is heel erg anders van wat de realiteit werkelijk is.

Nu, de wereld zoals u hier heeft gesteld, als je kijkt, we hebben iets als de Supreme Council. In de Supreme Council heb je een aantal dragons, dan heb je een aantal tigers, zoals Cobra wellicht zal weten, dit zijn gewoon codes. Maar in deze structuur die is opgebouwd, en is opgebouwd gedurende duizenden jaren, alle entiteiten van de planeet is feitelijk in realiteit …. wanneer wij stellen dat wij bewegen van een richting naar een andere richting is het deel van een proces dat de ouderen naar voren schuiven dat duizenden jaren teruggaat net zoals de profetieën die leidden tot de 555 evolutie die er nu is.

Nu weten wij heel goed dat sommige van de ouderen wellicht niet 100% menselijk zijn, dus hebben buitenaardse lijnen of …. In dit opzicht communiceren zij allemaal op een manier of vorm. Het probleem is dat wij op de planeet een convenant hebben en het convenant is wat wij vrije wil noemen. Mensen willen zeggen, je hebt de duivel en je hebt de god en je hebt het goede en het slechte, en dan wil je het allemaal op een ander gooien in plaats van verantwoordelijkheid voor jezelf te nemen. In het concept van het de wereld bouwen, wij zijn gebouwd als yin en yang en hem en haar, wat is positief en negatief, en deze orde is gerespecteerd en de gerespecteerde orde van de vrije wil. Nu mensen, sommige mensen willen vrije wil hebben en tegelijkertijd willen zij geen vrije wil wanneer het komt op verantwoordelijkheid. Maar ik denk dat waar u het over heeft Cobra, bestaat al, is precies waar wij het over hebben, maar er zijn fricties naast dezelfde structuren waar wij het over hebben, zelfs in dezelfde families. Er zijn feitelijk wat mensen die de ene opinie hebben en een andere die een andere opinie heeft, en dat is de reden waarom wij deze vertragingen hebben die wij zien op de planeet op dit moment, want sommige mensen willen niet de macht loslaten waarvan zij gewend zijn die te hebben.

Rollen

Rob – OK.  Ik zou graag willen dat Cobra Louisa’s vraag beantwoord, dat wij een beetje zijn afgedwaald hier. Cobra, als u Louisa’s vraag zou kunnen beantwoorden om dat samen te vatten.

COBRA – OK.  In basis hebben de mensen een verkeerd begrip over wat de buitenaardsen hier doen als zij helpen met de bevrijding van de planeet. Zij hebben hun rol. Zij voeren hun rol uit. Ik zou niet zeggen perfect, maar goed genoeg op het moment. Wat zij doen, zij ontmantelen exotische wapens. Zij verwijderen de strangelet bommen. Zij doen veel om deze planeet op orde te houden. Zij voorkomen drastische cataclysmen. Zij hebben vele wereldoorlogen voorkomen.

Dus zij doen hun deel. Ook de oppervlaktebevolking, het ontwaakte deel van de oppervlakte, doet zijn deel en dit is niet over iemand is beter dan de ander, maar de situatie zelf is behoorlijk drastisch want er zijn veel fouten gemaakt in de laatste, zou ik zeggen 25.000 jaar, en tot op bepaalde hoogte de laatste paar miljoenen jaren. En nu zijn wij deze kosmische fouten aan het corrigeren. Dus het gaat nu niet om de fout te leggen bij hetzij de oppervlaktebevolking hetzij de buitenaardsen.

Elk segment doet wat ze kunnen naar hun beste vermogen, hopelijk. Er zijn vele wezen die doen wat ze kunnen maar er zijn, uiteraard, ook vele wezens die niet doen wat ze kunnen om in deze situatie te helpen. Over de rol van de dragon families, mijn ervaring met interactie met de verschillende dragon families is dat er veel positieve dragon families zijn, maar zij zijn niet volledig op een lijn met hun visie, en er zijn ook wat facties die andere agenda’s hebben, en dit alles moet met elkaar op een lijn komen voordat de verandering kan plaatsvinden.

En zoals ik eerder heb gezegd, de verandering kan alleen plaatsvinden middels de oppervlaktebevolking en de dragon families zijn een belangrijk deel van deze oppervlaktebevolking. Dus ik zou aan deze dragon families willen communiceren dat zij niet volledig op een lijn zitten: deze rijkdom behoort niet aan hen. Deze rijkdom behoort aan de gehele planeet. En ik weet dat veel van de ouderen zich daar heel goed van bewust zijn, maar ik zou willen zeggen dat het belangrijk is dat iedereen aan boord gaat en dit begint te begrijpen. Het gaat niet om China als de nieuwe wereldleider. Het gaat niet om bepaalde dynastieën die terugkomen in hun leiderschap positie. Het gaat om de oude custodians die naar voren komen en assisteren bij de distributie van deze rijkdom aan de gehele mensheid – in Afrika, Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Europa, Azië, Australië, overal. Dit is het doel

—ref: rp1115a

U : Zijn de Lichtkrachten voorbij de oppervlakte van deze planeet eensluidend over het plan voor de bevrijding van deze planeet?

C : De meesten van hen ja. Feitelijk is het overgrote deel van het Agartha netwerk, inclusief de Resistance Movement, samen met buitenaardse positieve krachten, zij zitten allemaal volledig op een lijn. Maar er zijn bepaalde facties van het Agartha netwerk die zich laat in het afgelopen jaar hebben aangesloten, vooral aan de oosterse kant, sommige van de oude facties, en zij hebben het behoorlijk moeilijk om te integreren want sommige van hen zijn behoorlijk traditioneel, zij lijken wat op de meer traditionele dragon krachten op de oppervlakte van de planeet, en zij hebben behoorlijk wat werk te doen, dus ik zou niet zeggen dat alles volledig is geharmoniseerd, het is een proces van integratie dat nog steeds doorgaat.

—ref: ut1015

Groep adviserend Rusland

Rob – Heel goed. Dus het lijkt erop dat … Ik wil gaan naar het ‘Honeycomb Earth interview’ van Corey Goode. We spraken zojuist wat privé. Ik wilde u eerst wat vragen stellen. Laten we teruggaan naar Veterans Today waar Gordon Duff zei dat hij gelooft dat Putin werkt met de ‘Tall Whites’. Vanuit mijn begrip zijn de Tall Whites een nogal vijandige negatieve macht die op de mensheid neerkijkt. Zij hebben met de regering samengewerkt. Er is een man met de naam Charles White [my bad Charles Hall], als je hem wilt opzoeken. Hij was een beveiligingsman en hij maakte een wat kleine, ik neem aan, inbreuk en zij richtten een straal op hem, een van de Tall Whites en sneden zijn keel door en hij bloedde bijna leeg en stierf bijna. Het feit dat hij herstelde en hierna terugkwam naar zijn werk, imponeerde hen en zij hadden respect voor hem. Deze Tall Whites hebben een pen in hun zak die je kan steken en doden door het veroorzaken van het leegbloeden van je beenmerg. Ik zag ze altijd als vijandig, en voor mij – een groep die gewoon zegt: “Okay, we zijn van het Licht, we keren ons naar het Licht” komt op mij vreemd over. U heeft het iets verhelderd. Naar ik begreep is er veel misinformatie met betrekking tot de Tall Whites en de Nordics. Kunt u verhelderen de … met wie werkt Putin en het verschil tussen Tall Whites, Nordics, etc.?

COBRA – Okay. Putin werkt met de Pleiadianen, of zullen we zeggen, de Pleiadianen instrueren Putin. Tall Whites is een paraplubegrip dat door verschillende groepen verschillend wordt gebruikt. Sommige van de negatieve militairen verwarren feitelijk de Tall Whites en de Blonds, en denken in feite dat als zij het over de Tall Whites hebben het de Pleiadianen zijn. En er zijn wat andere mensen die de Tall Whites precies beschrijven als de groep zoals jij dat deed. Dus er is een hoop verwarring hier. In feite werkt Putin met de Pleiadianen en niet met het negatieve ras dat wordt bedoeld met Tall Whites. En ook, de groep zoals jij die net hebt beschreven is onlangs door behoorlijk dramatische veranderingen gegaan. Zij zijn nu ook aan het Licht toegewijd.

—rp1015

Infiltratie

Zie Dark Forces: Infiltration – Rothchild

Life Forces: Agartha Netwerk

General Overview Eastern Agartha Net Mixed Groups
Pleiadians vs Inner Earth Breakaway Civilization

Binnenaarde of Agartha Netwerk

Algemeen

U : Leven Agarthanen tussen ons overal over de gehele planeet?

C : Ik zou geen enkele intel geven over de Agartha aanwezigheid op de oppervlakte, maar zij gebruiken wat van deze tunnels, maar niet allemaal.

—ref ut0315

U : Er is nogal veel gesproken over Agartha aanwezigheid in Noord en Zuid Amerika en Azië, maar weinig in Europa. Kunt u wat zeggen over hun aanwezigheid daar?

C : Er was ook behoorlijk wat melding van Agartha aanwezigheid in Europa, maar het is niet zo erg bekend. Vooral in lokale folklore verhalen in Centraal Europa, in Oostenrijk, Duitsland, Tsjechië, Frankrijk, zijn er veel legenden over reuzen, over ondergrondse grotten en wezens die daar leven. Er is bewijs van Agartha contact gedurende de tweede wereldoorlog in Tsjechie. Er zijn toegangen op bepaalde locaties, ik zou Italië kunnen noemen, het eiland Malta, ik zou wat andere plaatsen kunnen noemen, dus er is behoorlijk wat Agartha activiteit in Europa maar het is wat meer verborgen omdat de controle van de cabal, vooral de controle van de archons, behoorlijk sterk is.

Oude Tunnels

U : Ok. Dus er is officieel 350 km ondergrondse tunnels onder Parijs, is dat iets dat over de gehele planeet gebeurt of is het iets specifieks?

C : Veel hoofdplaatsen hebben grote tunnelnetwerken, Parijs, Londen, Rome, Napels, New York; deze steden zijn die met het meest uitgewerkte tunnelsysteem van honderden kilometers.

U : Wat is de geschiedenis van deze tunnels, wie heeft ze gegraven?

C : Er waren veel verschillende groepen die ze groeven, sommige ervan – deze dieper ondergronds – zijn oude tunnels van Atlantis, sommige ervan zijn gecreëerd in de Romeinse tijd, en sinds de Romeinse tijd is dit netwerk uitgebreid, sommige ervan waren gebouwd in de 2e wereldoorlog als bescherming tegen bombardementen, sommige ervan zijn gebouwd voor militaire doeleinden na de 2e wereldoorlog, sommige ervan zijn gebouwd door de maffia, sommige ervan zijn gebouwd door de cabal, dus er zijn veel belangengroepen die deze tunnels hebben gebruikt voor verschillende doeleinden.

Overview

Rob – “…Het lijkt zeker mijn contact met Luis in Zuid Amerika daar en uit de eerste hand leren van zijn trips naar de binnenaarde, het Agartha netwerk en de Great White Brotherhood, dat de dingen niet zijn zoals ze lijken. Er waren heel verschillende Agartha civilisaties / werelden. Dit geeft aan dat er verschillende niveaus van bewustzijn zijn daar beneden en ik zou graag willen dat u ons een beetje een overzicht geeft.

Oorspronkelijk dacht ik dat er twee verschillende kanten waren. Ik dacht dat er de reptillians waren en het grey-type regering, draco, mantoide type, tall whites en wat dan ook, en dan was er dit hele positieve spirituele netwerk van de Ra’s. Mijn begrip van mijn ervaring daar en verschillende belangrijke licht Agartha groepen. Meer specifiek beginnend met de Ra Yolo, onder de Bermuda driehoek, oosterse Brotherhood of the Star, ergens bij de Carpathian Mountains. De positieve alliantie onder de Matto Grasso genoemd Poiseidid. De Ra groep onder Luxor en het Giza complex en natuurlijk RaMa in de Himalaya’s, Ra-Mu in Mt. Shasta, en natuurlijk vele anderen over de wereld die ik niet ken.

In uw ervaring, kunt u ons iets van een schets geven daar beneden, niet specifiek locaties en zo, maar ik zou willen horen over de hele positieve groepen. Zijn sommige groepen geëvacueerd – konden zij zichzelf niet onderhouden gedurende de invasies? Wat is gaande daar beneden? Deze groep die praat over elke type van groepen die op mensen neerkijken als gespuis. Dit past niet echt in het positieve Agartha Netwerk.

History

COBRA – Okay.  Dus je zou een overzicht willen hebben van de huidige situatie daar beneden of hoe het in het verleden was?

Rob – Een beetje van allebei.

COBRA – Okay. In het algemeen gedurende de menselijke geschiedenis waren er een paar hoofd facties daar beneden. Er was, natuurlijk, de reptillian/draco factie die een sterke impact heeft op de planeet. Feitelijk, deze reptilliaanse facties hadden contacten met criminele elementen op de oppervlakte, en sommige van deze criminele syndicaten maakten hun eigen ondergrondse netwerken. vooral onder grote steden over de wereld. Zij werkten hand in hand met deze reptillians en draco’s.

Breakaway Civilizations

Toen waren er de zogenoemde ontsnappingsgroepen – die mensen die ontsnapten van de oppervlakte – omdat zij het daar niet fijn vonden en zij gingen ondergronds. Zij creëerden hun eigen uitbreek civilisaties. Sommige ervan zijn oud Grieks, oud Egyptisch, zelfs Atlantis. Wanneer er drastische veranderingen op de oppervlakte waren gingen veel mensen ondergronds, letterlijk, en creëerden hun eigen uitbreek civilisatie daar. En veel van deze civilisaties begonnen zich met elkaar te verbinden en zo is het Agartha netwerk gevormd.

Na de val van Atlantis

Sinds de val van Atlantis groeide en groeide dit. Het was een los netwerk van onafhankelijke structuren dat tot een bepaalde hoogte was verbonden en zij hebben hun eigen unieke manier van ontwikkeling, en na de archon invasie in 1996 hebben sommige van deze groepen om veiligheidsredenen het contact met anderen doorgesneden, en zij gingen in hun eigen verschillende unieke manier van expressie.

Infrastructuur Breakdown

Veel van deze groepen waren geïnfiltreerd na de archon invasie van 1996. Er waren veel gevechten in deze ondergrondse gebieden. Veel mensen zijn gestorven, vooral in het tijdvak van 1996 – 2001 of 2002. Tienduizenden mensen stierven daar beneden door veiligheidsredenen. Veel van deze groepen verbraken het contact met de oppervlakte. En dan, natuurlijk, hebben wij de Resistance Movement. Ik heb over de RM al vele malen gesproken.

Recente Gebeurtenissen

In de laatste twee jaar zijn er veel veranderingen – veranderingen ten goede zou ik zeggen. Het grootste deel van de reptillian aanwezigheid is verwijderd. Het enige dat is overgebleven is de oorspronkelijke chimera groep met hun eigen bolwerk. Ik zal daarover op een ander moment spreken.

Infrastructuur Unificatie

En er was een hele belangrijke ontwikkeling laat november, begin december, afgelopen jaar, toen er officieel contact is gelegd tussen de RM en het oosterse Agartha netwerk en de Blue Dragons. Er is een bepaalde link gecreëerd en een bepaald integratie en ree-unificatie proces is tussen verschillende facties begonnen die tot dat moment onafhankelijk waren.

Er was een grote hoeveelheid van transformatie en zelfs uitdaging voor het oosterse Agartha netwerk want er waren nog steeds gemengde elementen aanwezig. Als het contact was gelegd met de RM waren beide gemengde elementen blootgelegd. Als een resultaat van deze transformatie is nu een groot deel van het oosterse Agartha netwerk krachtig verbonden met de RM. En sommige andere delen hebben feitelijk de verbinding met de rest van het Agartha netwerk verbroken dat probeerde te verbinden met de cabal. En er waren behoorlijk wat operaties aan het begin van dit jaar om de situatie te fixen. En nu is de situatie veel beter.

Atlantische periode

Rob – Okay.  Ik heb een paar vragen. Wanneer u zegt “de uitbreek civilisaties van Atlantis”. Dit is duidelijk na het Atlantische cataclysme dat plaats vond. Sommige hiervan waren niet echt aan het uitbreken. Zij waren in basis alleen in groepen aan het overleven en gingen naar beneden met de technologie die zij konden meenemen om hun eigen locaties te creëren, klopt dat?

COBRA –  Sommigen van hen waren feitelijk aan het ontsnappen aan het cataclysme, maar zelfs voordat dit gebeurde zijn veel groepen naar beneden gegaan omdat zij de conditie van de oppervlakte niet prettig vonden, want in de laat-Atlantische periode groeiden de duistere krachten steeds sterker. En het overgrote deel van de Lichtkrachten was in feite gedwongen om te overleven met hun volledige Lichtaanwezigheid intact, moesten zij ondergronds gaan.

Huidige situatie

Rob – Dat is een beetje als de Telosians van Lemurië die al hun eigen civilisatie hadden gebouwd totdat het finale cataclysme hen bij verrassing nam. Zij planden om meer ondergrondse faciliteiten te creëren op dat moment. Dus het lijkt alsof dat ze duidelijk deze verschillende ondergrondse culturen hebben, hun eigen -neem ik aan- wellicht door hun isolatie, hebben wat van hun eigen culturele gezichtspunten gehad met betrekking tot de universele wet en contact. Dus zelfs onder hen lijkt het dat er nogal wat, ik neem aan dat je het zou kunnen noemen, variaties zijn. Bent u het daarmee eens?

COBRA – Zoals ik heb gezegd, het zekere hele sterke unificatie proces is begonnen en deze culturen houden hun eigen individuele identiteiten, maar zij accepteren universele wet, galactische codex en universeel begrip dat feitelijk aanwezig is door het universum. De basis van onconditionele liefde is de basis van deze verlichte gemeenschap en deze facties gaan er meer en meer mee op een lijn zitten. Natuurlijk, het is een proces, het gebeurt niet in een nacht, maar ik zou zeggen dat de situatie daar beneden, in het overgrote deel van de plaatsen, veel, veel beter is dan het zelfs een jaar geleden was, en veel van deze plaatsen zijn al puur Licht en Liefde.

—ref: rp0915

Oosters Agartha net

Rob – Ik zou ook graag wat meer uitleg willen hebben wanneer u zegt het Chinese Agartha netwerk. Zijn dit individuen van Chinese gemeenschap die enige tijd geleden naar beneden gingen of zijn dit meer recente ondergrondse Agartha netwerken van de Chinezen, wat u zou noemen de oosterse Alliantie, neem ik aan?

COBRA – Het oosterse Agartha netwerk is hier feitelijk aanwezig voor duizenden en duizenden jaren, en zijn feitelijk aan het verbinden met de oppervlakte. Het was eigenlijk andersom. Zij nemen contact op met de oppervlakte. Zij waren degenen die de bron waren van de Blue Dragon spiritualiteit en nu verbinden zij opnieuw met de oosterse alliantie, op een bepaalde manier, om leiding te geven in dit proces van planetaire transformatie. Zij geven leiding voor de financiële reset en voor de formatie van de oosterse alliantie op de oppervlakte. Er is een verbinding.

Resistance Integratie

Rob – Dat is heel mooi, en om het te herhalen voor sommige mensen. Wanneer u het heeft over de Resistance, spreekt u specifiek over de groep van planeet X die de draco’s heeft opgeruimd en de cabal van hun planeet, en gepleit heeft bij de Confederatie om hier te komen en te beginnen te helpen deze negatieve kracht te verwijderen. Klopt dat?

COBRA – Ja dat klopt, maar ik zou willen toevoegen dat veel mensen van de Agartha netwerken in de laatste 15 jaar zijn geïntegreerd in de RM. Er was een golf die is geïntegreerd in de vroege 2000 jaren en er was een andere golf die is geïntegreerd sinds eind 2014.

Rob – Ik neem aan dat wanneer u zegt integreerde u bedoelt getraind in het proces van betrekken van deze vijandige krachten, zo niet-gewelddadig als mogelijk?

COBRA – Het betekent dat zij zijn geïntegreerd in de RM gemeenschap, het betekent dat zij officieel zijn geaccepteerd omdat zij matchen met hun trillingsfrequentie en zij matchen met hun doel en hun visie en ik zou zeggen, hun culturele blueprint.

—ref: rp0915

Gemengde groepen en gezichtspunten

Rob – Okay.  Dus ik was wat aan het lezen op de Agartha website en zij lijken te praten over wat van deze …. Wij spraken wat hierover voor de show. Ik zou u willen vragen om een beetje te preciseren op sommige van deze andere groepen die daar beneden zijn en die ons min of meer zien als mensen – leek te klinken alsof er bendes waren met houdingen tegen mensen of zo. Is dat erg heersend? Zijn er veel van deze semi-ontwikkelde gemeenschappen die misschien maar een beetje hogere technologie hebben en nog op ons neerkijken. Is dat heel heersend daar beneden?

COBRA – Niet meer. Er waren misdaadsyndicaten die feitelijk voor de oppervlakte maffia werkte met de cabal. Zij waren gemengd. Sommigen van hen waren goed, sommigen van hen waren slecht. Zij waren niet veel verder ontwikkeld dan de oppervlaktebevolking en er waren bepaalde groepen die hadden gebroken met deze misdaadsyndicatengroepen; zij wilden meer positief zijn, maar nog steeds gemengd. Dus veel hiervan is opgelost. Sommige van deze mensen hebben zich aangesloten bij het Licht, sommige van deze mensen waren feitelijk verwijderd van onder de oppervlakte van de planeet, geteleporteerd naar andere plaatsen, en sommige van hen hebben zich aangesloten bij de confederatie, en een bepaalde kleine factie van hen moest naar de centrale zon.

—ref: rp0915

Rob – De ambassador gaf dat aan. Er is disinfo en posers. Hij hield vol dat de dragons hun oorsprong in China hebben en dat er verschillende andere Aziatische groepen zijn – tenminste in termen van de accounts – genoemd tijgers. Duidelijk zijn er Agartha netwerken zoals Louis in Zuid Amerika. Er zijn veel verschillende Agartha netwerken die contact hebben met verschillende mensen op de oppervlakte van de planeet en verschillende aspecten van het plan op dit punt beheersen. Bent u het daarmee eens?

COBRA – Ja, absoluut.

Rob – Dus elke verschillende groep is heel stil en deze financiële reset lijkt te zijn dat zij in het publiek komen. Dus dat is interessant. Kunt u enige van de andere groepen of algemene plannen waar u van weet delen? U hoeft geen namen of landen te noemen, maar andere Agartha netwerken in verschillende delen van de wereld die werken met de oppervlaktebevolking voor waarheid en gerechtigheid.

COBRA – Okay.  Het Agartha netwerk werkt niet rechtstreeks met de oppervlaktebevolking. Zij hebben heel weinig contacten met de oppervlaktebevolking en ik weet dat sommigen van hen, maar ik zal nu nog niets van hun plannen vrijgeven. Zij werken op hun eigen manier. Sommige van de mensen met indirect contact zijn zichtbaar op de oppervlakte. Zij geven op een of andere manier intel vrij. Maar degenen die meer direct contact hebben werken niet publiek. Zij werken indirect door sommige andere mensen. Zij gidsen bepaalde projecten indirect, maar zij zijn geen deel van het oppervlakte informatienetwerk.

—rp0615

Pleiadian vs Binnenaarde

Rob – Okay. Iemand wilde uw commentaar en natuurlijk, dit gaat terug naar Corey Goode’s verhaal. en dit is gebaseerd op Corey’s informatie. U en ik zullen hopelijk binnenkort een interview met hem hebben. Ik geloof dat Corey oprecht is in zijn informatie, maar een van de dingen is dat de groep van Pleiadians niet zijn die zij zeggen dat ze zijn en zich voordoen als Pleiadiërs. Zijn zij feitelijk een oude aardegebaseerde gemeenschap die zich in de aarde verbergt. Heeft u enige persoonlijke ervaring gehad met naar de Pleiaden te gaan.

(ref1)

COBRA – Ik had een fysieke contactervaring met de Pleiadiërs, en ik zeg 100% dat dit echte oprechte Pleiadiërs zijn die komen van het Pleiadisch sterrenstelsel en zijn geen ondergronds Agartha netwerk uitbreekgemeenschap. Je kunt vanaf mijlen het verschil zien tussen die twee. Het is heel simpel. De Pleiadiërs zijn Pleiadisch en de Agarthanen zijn Agarthaan.

—ref: rp1015

Breakaway Civilizations

MARCONI

U : Bestaat de ondergrondse stad die Marconi in Zuid Amerika bouwde nog steeds?

C : Deze stad maakt deel uit van het Agartha netwerk en is verbonden met de Resistance Movement.

—ref ut0315

Algemeen

Rob – Kunt u spreken over de uitbreek gemeenschap.

COBRA – OK, wees wat specifiek.

Rob – Wat is de uitbreek gemeenschap.

COBRA – De uitbreek gemeenschap zou ik zeggen, een groep van mensen die toegang heeft tot geavanceerde technologieën tot het punt dat hun levensstijl significant anders is dan de levensstijl van de mensen op de planeet. Zij zijn de rijke mensheid op de oppervlakte van de planeet. Zij hebben geavanceerde technologie en hun manier van denken is anders omdat zij die toegang hebben. Zij leefden op de oppervlakte van de planeet voordat zij toegang hadden tot ondergrondse bases. Zij hadden toegang tot interplanetair reizen enige tijd geleden. Zij hebben nog steeds toegang tot inside intel en geavanceerde technologieën. Zij werken rechtstreeks met de chimera groep en de meesten van hen werken aan zwarte militaire projecten.

Rob – Dus zij hebben toegang tot geavanceerde healing technologieën en dergelijke zaken, ja.

COBRA – Ja –

Rob – Ja, en zij houden het voor zichzelf uit een gevoel van bevoegdheid en arrogantie.    (Precies)

—ref rp0714

LICHTKRACHTEN: CONTACT

Contact Military Law Enforcement Non-Military (Avg Citizen)
Milia Groups Event Support Groups @The Event / @The Event: After Sightings/Landings

Contact

Plannen

Rob – Okay. Is hier iets dat u met ons kunt delen over enige plannen voor contact met bepaalde individuen? Zijn er plannen voor meer intense landingen waar zij op de grond zullen blijven en de mensen zullen ze zien, of is dat iets voor later?

COBRA  Nee, nee, dit zal niet gebeuren voor de Event.

—ref rp0815

Alexandra:  OK. Dat is wat ik dacht. U gaf ook aan dat de reden dat de Event zo lang duurt is omdat de Lichtkrachten niet binnenvallen, zij moeten worden uitgenodigd. Zij zijn uitgenodigd. Een groot deel van de ‘ground crew’ vraagt het zich af. Waarom is er geen bewust contact aan ons beschikbaar gemaakt waar wij ons ervan bewust zijn, als deze uitnodiging is neergelegd. Is dat omdat wij in gevaar zouden zijn. Waarom?

Cobra :  OK, er zijn veel redenen waarom de Event nog niet heeft plaatsgevonden. Een van de redenen is “er was geen formele uitnodiging”, en nu is er een formele uitnodiging gedaan vele malen op vele manieren. Dit is niet meer de reden waarom de Event nog niet is gebeurd. De belangrijkste sub reden dat de Event niet op dit moment gebeurt is omdat het gevaarlijk zou zijn voor sommigen van de bevolking. De cabal heeft nog steeds genoeg macht om serieuze schade aan te richten. Deze macht moet verder worden gereduceerd zodat wanneer de Event gebeurt het niet gevaarlijk zal zijn voor de menselijke bevolking.

—ref am0114

Alexandra:  OK, dus in feite is contact een ander potentieel element voor risico?

Cobra : Ik zou zeggen, zonder absoluut bewijs, enig absoluut contact op dit punt zou heel gevaarlijk zijn voor de persoon waarmee contact wordt opgenomen en hun geliefden.   (wow)     Dit is de belangrijkste reden voor dit moment. Er zijn andere redenen, maar dit is de belangrijkste.

Alexandra:  Dat verduidelijkt de zaken voor veel mensen.

—ref am0114

Hoe te verbinden / Contact

Judi – Recent hadden wij de LA Conscious Life Expo hier in LA en veel mensen ervoeren de star gate portaal waardoor meditatie en muziek transmissies werden ontvangen van de Pleiaden, de Arcturians en de opgestegen meesters. Denkt u dat dit een goede manier voor ons is om onze vibraties te verhogen om ontvankelijk te zijn voor contact met andere civilisaties?

COBRA – Ja, natuurlijk is dit een goede manier om te verbinden, maar niet de enige manier, maar het is een goede manier om te verbinden.

—ref pc0215

Raissa – Zijn er schepen boven onze gebieden daar hoog, we kunnen delen van ze zien. Weten zij dat wij ze kunnen zien en foto’s ervan nemen?

COBRA – OK. Een vraag tegelijk.

Raissa – Kunnen zij zien, weten zij dat wij ze zien?

COBRA – Ja, ja, zij zijn zich bewust van onze aanwezigheid en vooral wanneer zij zich met ons verbinden en als wij ons ervan bewust zijn is een bepaalde link gecreëerd.

—ref pc0215

Raissa – Dank u, ik zou het eerste contact met de buitenaardsen willen hebben. Is dat iets dat wellicht snel zal gebeuren? Of is dit alleen mogelijk na de Event, en kan ik iets doen om het contact te bespoedigen.

COBRA – OK.  Contact kan tot op zekere hoogte vóór de Event plaatsvinden. Er zijn groepen rondom de wereld die proberen dit contact te leggen. Stephen Greer is bekend voor het organiseren van conferenties waar mensen proberen contact te leggen met de buitenaardsen. Dit is een optie. Je kunt ook het contact bespoedigen door in meditatie te gaan en te verbinden met deze buitenaardsen, energetisch of telepathisch.

—ref pc0215

Rob – Hoe is het mogelijk om fysiek contact te maken met de ruimtefamilie schepen die rondom onze planeet cirkelen.

COBRA – OK. het is een lastige situatie. Ik zal het zo zeggen, je kunt contact hebben met de Lichtkrachten alleen nadat je contact hebt gemaakt met je eigen hogere zelf. Je kunt alleen contact maken met deze krachten, met de Lichtkrachten, via je eigen hogere zelf. Als je dat contact niet hebt door je eigen hogere zelf, en je probeert contact te leggen met de Lichtkrachten zul je hoogst waarschijnlijk op de astrale en etherische laag terechtkomen, en natuurlijk zullen de archons ingrijpen. Ik zou iedereen aanraden om eerst een rechtstreeks en stabiel contact met je eigen hogere zelf te maken.

Rob – Dank u Cobra, grote woorden van wijsheid – zoek het licht in jezelf en alle dingen zullen je worden aangereikt. Het Licht en geluid feitelijk, de goddelijke geluidsgolf is zo belangrijk.

—ref rp0614

Dromen

See Life: Sleep:

Militairen

Rob -…Hoeveel positieve militaire politie zijn er feitelijk betrokken in de Resistance? Hoe krijgen we enig signaal dat er militairen en politie zijn betrokken of zijn zij nu gewoon nog niet betrokken?

COBRA – Met sommige mensen binnen de structuur van de politiekrachten en de militairen is door de agenten van de Resistance contact opgenomen, maar niet met veel. Niet op dit punt. Het is veel te vroeg. Maar wanneer de uiteindelijke actie zal plaatsvinden, zal er veel contact zijn.

—ref: rp1115b

Rechtshandhaving

U : Is veel van de politie en leger zich bewust van de plannen van de Event? Want het lijkt erop dat degenen waar wij mee te maken hebben erg diep in slaap zijn.

C : Ik zou zeggen, bij de militairen is er meer bewustzijn dan in de politiekrachten, dus er is wat bewustzijn hiervan, maar veel hiervan zal drastisch toenemen in het eerste uur na de Event.

U : Dus er wordt verwacht dat zij gewoon opdrachten zullen uitvoeren en met het plan meedrijven?

C : Ja, zij zullen opdrachten van hogerhand uitvoeren en deze opdrachten zullen op dat moment van de Lichtkrachten komen.

—ref ut0914

Niet-militairen (Oppervlaktebevolking)

Rob – En hier is een andere die wij al vele malen hebben gesteld en ik blijf deze krijgen en ik vraag de mensen om het gewoon uit te zoeken. Er zijn veel goede mensen die zich bij de RM willen aansluiten. Er is geen formele kaart voor activiteit. Kunt u de mensen wat suggesties geven? Weet u, zij willen heel graag werken met de RM. Wat voor acties en dingen zouden mensen kunnen doen om door de RM te worden opgemerkt om deel te worden van het contact, wellicht in de eerste golf?

COBRA – Okay. Ten eerste, de RM maakt geen contact met de oppervlaktebevolking op dit moment. Dit is niet mogelijk. Ten tweede, de RM zal met bepaalde mensen contact opnemen op het moment van de Event, en ze bepaalde richtlijnen geven over hoe zij kunnen assisteren in het feitelijke proces van de Event. En ten derde, wij zoeken geen volgers. Wij zoeken leiders. Dus elke persoon moet bij zichzelf naar binnen gaan en innerlijke leiding zoeken over wat te doen. Ik ben hier niet om iemand te vertellen wat te doen. Ik geef alleen intel vrij om het makkelijker voor je te maken om geïnformeerd te zijn, en dan ben jij degene die een sprong moet maken en besluiten wat te doen. De mensen stellen altijd vragen aan mij over wat zou ik moeten doen? Hoe kan ik helpen? Ik ben hier niet om je te vertellen hoe je moet helpen. Jij bent de enige die naar binnen moet gaan, vind je talenten, vind je inspiratie, vind je innerlijke kracht en vind de drive om iets te doen.

—ref: rp1015

Rob – Wij hebben geavanceerde mensen die in sleutelposities zitten. Zij zijn afgebakend door de Lichtkrachten. Er is contact met ze opgenomen door de Aardegebaseerde verzetsbewegingen. Sommigen van hen zijn initiates van de spirituele rijken. Zij hebben hun eigen marsorders en zij zijn nauw gemonitord en zij werken achter de schermen en veel van de goede mensen daar zullen in het plan worden gebracht als het zich ontvouwt. Ben u het daarmee eens?

COBRA – Ja, precies. Ik zou zeggen dat er veel mensen met goede intenties zijn die aan dit project werken door de publieke laag en zij zullen met het grotere plaatje worden verbonden wanneer de juiste tijd daar is.

—ref rp0715

Militia Groepen

Rob – Iemand zegt dat ze een lid zijn van de burger milities in VA, het lijkt alsof meer gedaan zou kunnen worden om te communiceren met de goede milities in het land om te helpen dat de mensheid zijn doel bereikt. De milities zouden kunnen hebben -natuurlijk- zouden ook ondersteuning kunnen gebruiken in de vorm van training en uitrusting. Er is geschat dat er miljoenen van ons zijn daar, veel grotere aantallen dan militairen in alle staten, lokaal en federale agenten gecombineerd. Heeft de RM een grotere ondersteuning en interactie met aardegebaseerde milities groepen overwogen? En ik neem aan dat deze voor het meest ex-militairen zijn die de horrors van oorlog kennen en zijn gebruikt als pionnen en willen bijdragen op een positieve manier. Dat is waarschijnlijk wat hij bedoelt. Zal er enige uitreiking zijn naar enige lokale groep op deze manier?

COBRA – De RM kan geen contact opnemen met de oppervlaktebevolking vóór de Event, want de cabal zou sterk wraak nemen. Maar op het moment van de Event zal de RM bepaalde milities contacten, vooral de meer gebalanceerde en meer gereguleerde milities, en zullen hen in de operaties betrekken.

—ref rp0515

Event Support Groep

Rob –  Kunnen wij vragen of de RM contact zal opnemen met de Event Support Groepen, wellicht door het Prepare For Change website team? Zal dat gebeuren gedurende de Event, ervoor of wellicht erna?

COBRA – De RM zal contact opnemen met bepaalde individuen die deel uitmaken van de bepaalde gebeurtenissen voor de groepen, niet door PFC, maar hoogst waarschijnlijk rechtstreeks via e-mail of telefoon. Dit zal voor bepaalde mensen gebeuren in de initiele fasen van de Event. Voor andere mensen zal dit een paar uur na de Event zijn, en voor andere mensen een paar dagen na de Event, en zij zullen bepaalde instructies krijgen. Als zij bereid zijn om deze instructies op te volgen zullen ze er meer krijgen.

—ref rp0615

@The Event

Contact Plannen

Rob: Heel goed. Hier is een andere vraag. Een van de personen die met u in Zwitserland was, onze vriend Freddie, die ook met ons in Egypte was, hij wil weten of de ground crew zal worden geactiveerd gedurende de Event?

Cobra: Ja, er zal met bepaalde individuen contact worden opgenomen in de eerste fasen van de Event. Zij zullen een telefoongesprek krijgen, of een e-mail, of zelfs een fysieke ontmoeting met een agent van de RM. Zij zullen wat instructies krijgen als zij bereid zijn om mee te werken. Zij zullen specifieke taken krijgen, hoogst waarschijnlijk verbonden met het informeren van de massa’s, of het handhaven van de infrastructuur gedurende de transitionele fase.

Rob: Heel goed. Heel opbeurend voor degenen van jullie die met de RM willen werken, dan zouden jullie gebeden kunnen worden verhoord.

—ref rp0514

Rob – U zei dat de Event nog nooit eerder heeft plaatsgevonden en er zijn dus geen Akashic records voor ons om mee te verbinden. Zij wilden weten, zal de waarheid van onze oorsprong, onze zielsfamilies en onze levenstijden en aarden of anders, zal dat een onmiddellijk resultaat zijn van de Event of zal dit een gradueel ontvouwend proces zijn?

COBRA – Ik heb vandaag deze vraag al beantwoord. Het zal een gradueel proces zijn dat een grote kwantumsprong zal hebben op het moment van de Event.

—ref rp1215

Rob – … laten we het hebben over het goede nieuws van het komende open contact met onze ruimtefamilie. Ziet u dat er veel verschillende buitenaardse rassen van ons zonnestelsel van verschillende planeten hier zijn. Uiteindelijk zullen deze wezens naar voren komen, de mensen vermist in de Bermuda driehoek, veel mensen van contact zullen naar buiten komen om de informatie te ondersteunen op het moment van de Event, klopt dat?

COBRA – Ja, dat klopt.

—ref rp1014

Alexandra: Cobra, u sprak ook over adviseurs, leraren en instructeurs, die niet actief zouden zijn maar op de achtergrond de mensen van de Lichtkrachten assisteren, juist?    (Kun je dit verduidelijken?)      U gaf dit aan toen ik een van de transcripten las. De Lichtkrachten zullen niet op de voorgrond staan, zullen adviseurs zijn, leraren en instructeurs en zullen geen actieve rol hierbij hebben. Is het mogelijk dat degenen van ons in de ground crew deel uitmaken van deze Lichtkrachten facties of zijn wij uiteindelijk deel van de Lichtkrachten facties zonder het ons te realiseren.

Cobra : Ik sprak over de RM. Na de Event zal de RM geen publieke verschijning hebben. Zij zullen niet op tv gaan en dingen gaan presenteren. Zij zullen contact opnemen met wat sleutelfiguren, hen papieren bewijzen verstrekken, en dan zullen deze mensen op tv gaan en dingen gaan uitleggen.

Alexandra:  OK  Ik sta ervoor open.   (Ja, er zal hoogst waarschijnlijk contact met je worden opgenomen.)

—ref am0114

@The Event: Erna

Eerste Contact

Rob – OK. Na de Event wordt voorzien dat vrij snel de projecten voor het eerste contact zullen beginnen. Zullen de mensen vrijwilliger kunnen zijn voor zulke projecten?    (Ja.)

—ref rp0714

Rob – Juist. Bent u het ermee eens dat nadat het eerste contact plaats heeft gevonden, dat de mensheid werkelijk samen moet komen en zijn eigen koers besluiten en met wie wij zullen gaan wisselwerken wat betreft de innerlijke dimensionale en galactische federatie van Licht? Er kunnen verschillende elementen zijn van andere fysieke buitenaardse groepen die wellicht niet van de hoogste niveaus zijn die mogelijk andere soorten verdragen met ons willen hebben. Wij zouden behoorlijk voorzichtig moeten zijn en duidelijk in waar wij naar toe gaan vanaf hier, juist?

COBRA – Er zullen geen rassen zijn die negatieve agenda’s aan de mensheid presenteren en elk menselijk wezen zal zijn eigen keuzes maken over met wie te verbinden en onder welke condities. Dus het eerste contact is in basis een individuele gebeurtenis. Het is geen massa scenario. Het is op een bepaalde manier een massa scenario, maar elk individu zal zijn eigen individuele keuzes moeten maken. Wil ik mij verbinden? Wil ik communiceren met andere rassen, of niet? Niemand zal worden gedwongen om te communiceren. Niemand zal worden gedwongen om contact te leggen, maar er zal contact zijn en het zal worden verdeeld door de massa media en de mensen zullen worden geïnformeerd en natuurlijk zal elk individu zijn eigen individuele keuzes maken over hoe het contact zal worden gemaakt.

—ref rp0315

Het eerste contact is een diplomatieke interactie tussen het menselijke ras en andere positieve rassen. Dat diplomatieke contact kan alleen enige tijd na de Event gebeuren omdat het menselijke ras klaar moet zijn, intellectueel en emotioneel, om deze interactie te begrijpen en te appreciëren.

—ref aw1213

Alexandra: Ok, cool en Sheldan refereert ook veel aan de Agarthanen, ik weet zeker dat u daarvan af weet en het zegt dat zij logischerwijs de eersten zullen zijn die de staf van de galactische sociëteit zullen laten zien. Nu was dat een beetje in conflict met wat wij van u hoorden over de Pleiadianen omdat zij zoveel op ons lijken. Wat zal het eerste ras zijn dat ons voor de erste keer zal bezoeken?

C: Okay de Agarthanen zijn niet langer zoals zij decennia geleden waren. Zij hebben zich vermengd met de RM en zij hebben vermengd met sommige andere rassen die ondergronds kwamen. Dus het is nu een hele complexe gemeenschap en delen van deze gemeenschap zullen kort na de Event verschijnen. De RM heeft nog niet besloten hoeveel het zal zijn na de Event. Dit moet nog worden besloten.

—ref am1013b

Voor officieel eerste contact

Voor het officiële eerste contact plaatsvindt zullen er wat individuele verschijningen (sightings) zijn en contacten, vooral tussen Pleiadianen en degenen die open staan voor deze interactie. Dan zullen deze individuen naar de massa media gaan om hun verhaal te vertellen en dit zal de mensheid voorbereiden voor het officiële contact.

—ref aw1213

Officieel eerste contact

Het officiële eerste contact zal hoogst waarschijnlijk plaatsvinden via de United Nations. De United Nations was een project van de Lichtkrachten dat is gekaapt door de cabal. Wanneer de cabal is verwijderd zal de United Nations worden geherstructureerd op een manier die hen in staat zal stellen om de ware vertegenwoordigers te zijn van de mensheid. Alle naties zullen in staat zijn om vertegenwoordigers naar de United Nations te sturen om in dit proces voor het eerste contact te worden opgenomen.

En van mijn informatie was de Galactische Confederatie behoorlijk actief via sommige mensen in de United Nations om de planeet op het eerste contact voor te bereiden.

—ref aw1213

Alexandra: U gaf ook aan over het officiële eerste contact dat er speciale individuele sightings zullen zijn en contacten vooral tussen Pleiadianen en degenen die er open voor staan, dan zullen zij naar de massa media gaan en hun verhalen vertellen. Mijn vraag aan u is “zullen zij over het persoonlijke contact weten voor die tijd of zal het een direct iets zijn”. Hoe zullen zij weten dat het contact plaatsvindt? Zal het bewust zijn, onbewust, telepathisch, of wat?

Cobra :  Het zal een geleidelijk proces zijn. Eerst zal er een algemene educatie zijn voor de mensheid via de massa media die met de Event zal beginnen – over het bestaan van de buitenaardse rassen. Deze mensen die zich aanbieden voor het eerste contact zullen voor dit contact worden geselecteerd voor het eerste officiële contact. Ik heb het over individuele ervaringen. Deze individuen zullen een feitelijke fysieke landing hebben met deze schepen en een fysieke interactie met deze wezens. Een begroeting en uitwisseling van liefdevolle energie. In de eerste fase is het dat. Sommige van deze individuen zullen worden achtergelaten met een cadeau van de Pleiadianen – wat een fysiek bewijs zal zijn van hun bestaan en hun geavanceerde technologieën. Deze wezens en deze mensen waarmee contact wordt opgenomen zullen naar de massa media gaan om hun verhalen te delen en het bewijs te laten zien.

Alexandra:   Dit wordt heel opwindend Cobra, ik was hierover verrast.

—ref am0114

Interacties

Rob: Een van de grote dingen die in de toekomst naar voren komen zullen natuurlijk de openbaringen zijn, nadat het veilig is, na de Event. Bewijs van uw interactie met de RM zal worden gegeven, maar natuurlijk vele andere oude mysteries en artefacten, en waarheden over de geschiedenis van deze planeet zullen naar voren worden gebracht. Uiteindelijk zal de mensheid beginnen om feitelijk uit te wisselen met deze wezens. Zullen zij hun trillingsfrequentie verlagen om bij ons te komen, of zullen wij op de oppervlakte verhogen om in staat te zijn met ze uit te wisselen?

Cobra: Beide. Zij zullen niet feitelijk hun trillingsfrequentie verlagen, maar zij zullen hun energieveld aanpassen zodat een menselijk wezen met ze kan uitwisselen. Deze uitwisselingen zullen heel beknopt zijn en gedeeltelijk in het begin met het meest geavanceerde deel van de menselijke bevolking, en dan na enige tijd zal dit uitbreiden als de menselijke bevolking wakker begint te worden en de situatie meer zal begrijpen. Het zal een geleidelijk proces zijn dat exponentieel zal uitbreiden.

—ref rp0514

Rob – Deze moederschepen en de federatie leden waar Cobra over praat, welke dichtheid en dimensie zitten zij? Derde of vierde, of volgende? In welke dimensie zijn zij?

COBRA – Zij zijn vijfdimensionale wezens en daarboven, maar natuurlijk kunnen zij zich materialiseren in de fysieke, in de 3e en 4e dimensie als zij dat willen, als zij een doel hebben om dit te doen.

Rob – Een andere gerelateerde vraag – als zij niet in onze zelfde dimensie zijn zullen wij alleen in staat zijn ze te zien wanneer wij onze trilling verhogen of kunnen zij hun technologie gebruiken om contact met ons op te nemen.

COBRA – Zij kunnen technologie gebruiken om contact op te nemen met menselijke wezens in de 3e dimensie. Hun energie aanwezigheid is heel intens. Menselijke wezens zullen energiewerk moeten doen om in staat te zijn deze aanwezigheid vast te houden en deze aanwezigheid te overleven want het energieveld van een opgestegen wezen, een  5 dimensionaal wezen is heel sterk. Menselijke wezens zullen niet in staat zijn om een direct contact te overleven. De energievelden van de wezens van Licht die zullen komen zullen worden aangepast aan de menselijke frequentie, dus de menselijke wezens zullen in staat zijn om uit te wisselen en hun frequenties langzaam te verhogen zodat zij meer kunnen uitwisselen. Het zal een geleidelijk proces zijn.

Rob – Ja, dank u. Dat \komt overeen met J.J. Hurtak informatie dat er bepaalde gebieden of eilanden van Licht zullen zijn wat hij noemt de “arc of the chilicosm” waar de wezens van de 5e dimensie en hoger in staat zullen zijn om uit te wisselen, evenals met binnen ruimteschepen zelf die feitelijk hun inter-dimensionale gebieden voorzien, waar mensen van verschillende dichtheden en frequenties van creatie kunnen uitwisselen en dit is een belangrijk deel van de transitie op aarde.

—ref rp0614

Rob: Wij hebben in het verleden gesproken over de Atlantiers en hun ‘inner circle’ en het feit dat het was gerapporteerd door Sharula, die de naam Bonnie had. Sommige vrienden van mij waren erbij en haar verhaal is, Cobra, ik zal het heel snel vertellen en dan kunt u commentaar geven. Haar moeder was een Aarde persoon en zij trouwde met de hoofdleider van de Telos.

Cobra: Ja, ik ken dat verhaal.

Rob: OK, zij had wat Telosian regels overtreden en zij moest worden verbannen naar de oppervlakte. Wat gebeurde was, aan haar werden de Agartha tunnels van de Aarde getoond. Zij was in verschillende locaties opgenomen naar de oppervlakte van de Aarde en op verschillende punten van tijd is zij toegestaan om in de binnen tunnels te gaan, maar niet in de hogere trillingsvelden van Telos of de binnenaarde. De mensen die ik ken die haar fysiek ontmoetten vertelden mij dat haar huis gelijk is aan die van Pleiadianen die ik ontmoette. Hij zei dat zij nogal oriëntaalse oogleden had en zij leek fysiek heel uniek. Een van de dingen die zij zeiden was dat haar huid als marmer was. De ene ET man die ik ontmoette die Fred James noemde, zei dat hij bijna door haar huid kon kijken. Ik kon bloed zien en aderen wat dieper door haar huid. Het leek bijna als marmer en ik moet zeggen dat de bloedaderen blauw leken. Ik weet niet of dat is waar ze het bloed van krijgen, maar ik neem aan… de vraag is met deze hogere trillingswerelden die bestaan binnen de binnenaarde, hoe zal deze integratie plaatsvinden. Zij zitten voor ons op de oppervlakte op een totaal verschillende frequentie. Klopt dat?

Cobra: tot op zekere hoogte, ja. Deze interactie zal geleidelijk zijn. Eerst zullen alleen de meest geavanceerde individuen worden toegestaan in bepaalde gebieden, dan bepaalde richting wat zal gebeuren, wat zal openen dat meer van deze interactie mogelijk zal zijn.

—ref rp0514

Elizabeth: Na de Event, welke rol zullen deze krachten spelen? De ondergrondse cultuur en resistance. Zullen zij meer zichtbaar voor ons worden. Zullen deze grenzen worden opgelost en zullen wij wat bewustzijn hebben dat dit bestaat?

C:  Geleidelijk ja. Zij zullen zichzelf niet direct laten zien. Eerst zullen zij er alleen in gaan via de massa media, maar na enige tijd wanneer de mensheid zijn ontwakingsproces begint, zal er direct contact zijn.

—ref ew1113

VERSCHIJNINGEN (SIGHTINGS) / LANDINGEN

See Article Light Forces: sightings/landings

Lichtkrachten: RM Planet X

History General Origin Characteristics
Location

Lokatie

Angel Eyes – Cobra, waar is planeet X nu in ons zonnestelsel.

COBRA – Planeet X is in de buitenste regio van het zonnestelsel, achter Pluto op dit moment.

—ref pc0215

Rob – OK. Hier is een andere vraag die ik blijf krijgen van veel mensen en u heeft veel posten daar en het is moeilijk om alles te weten wat u heeft gezegd in uw verschillende interviews. Veel mensen zijn nieuw. Zoveel stellen dezelfde vraag over planeet X. Een persoon zegt dat een Russische psychi dr. Serge Sal zegt dat alle praat over planeet X desinformatie is en is gebruikt om angst en conflict te genereren en natuurlijk zijn daar veel andere mensen die praten over dwerg zonnen en planeten, etc. Kunt u er alstublieft weer iets over zeggen?

COBRA – Ja, ik heb dit vaak verteld. Ja, er is planeet X. Het cirkelt in de buitenste regio van het zonnestelsel en nee, er is geen Nibiru, er is geen object dat de Aarde zal crashen, dichterbij de Aarde zal komen of enig type van gevaar zal hebben voor de planeet Aarde.

—ref rp0614

Archetype en Astrology 

Untwine : Wat is het geascendeerde archetype van planeet X en welke rol speelt het in onze astrologie?

C : Planeet X is de planeet die bevrijding symboliseert. Planeet X in astrologie, in onze persoonlijke astrologische kaart, is feitelijk onze doorgang, ons uitgangpunt van quarantaine Aarde.

U : Is het mogelijk om te zien waar het is in onze astrologische kaart?

C : Niet op dit moment want de gegevens van Planeet X zijn nog niet vrijgegeven aan de oppervlaktebevolking.

—ref ut0216

Geschiedenis

Rob – Kunt u iets zeggen over de Resistance Movement (RM) – historisch gesproken, met betrekking tot, neem ik aan, de oude geschiedenis voor de Planeet X groep hier kwam?

COBRA – OK. De planeet X groep bestond hier voor duizenden en duizenden jaren en hadden hun eigen evolutie en hadden niet veel interactie met de planeet Aarde. Het had tot op zekere hoogte wat interactie met de elite, de goeden en de slechten, en het is een lange tijd geleden overgenomen door de illuminati. Op eenzelfde wijze als de situatie op deze planeet gebeurde, maar, gelukkig, zijn zij iets eerder dan onze planeet bevrijd en nu helpen zij hier bij de bevrijding.

Rob – Ja, kunt u zeggen hoe lang geleden zij over waren genomen? Was dat ook zo’n 30.000 jaar geleden?

COBRA – Feitelijk, de eerste fase van de overname was ongeveer hetzelfde als op deze planeet, 25.000 jaar geleden, maar de controle was niet zo diep. De controle was niet zo volledig. Er was daar meer bewustzijn. Een beetje, zou ik zeggen, behoorlijk wat minder programmering die daar plaatsvond.

—ref rp1115b

Oorsprong

Rob – De vraag is, hoe lang zijn zij hier geweest en waar kwamen zij oorspronkelijk vandaan?

COBRA – Zij zijn hier geweest voor miljoenen jaren. Veel van hen zijn van het humanoide archetype door de galaxy, en kwamen van verschillende delen van de galaxy.

Rob – Dus zouden er enige Aarde mensen daar zijn van de Aarde geschiedenis, die zich daar hebben gesetteld. Zouden er wat oude Aarde mensen kunnen zijn die daar deel van uitmaken of is dat meer ….

COBRA – Ja, er waren wat mensen die zijn geïncarneerd van planeet Aarde en later getransporteerd op de astrale laag naar planeet X. Dat gebeurde.

—ref rp1115b

Rob – OK. Hier is een interessante vraag. Waar komen de mensen van planeet X vandaan. Het is niet hun oorspronkelijke planeet. Weten wij waar zij vandaan komen.

COBRA – Zij kwamen feitelijk van vele sterrenstelsels en zij hadden maar een deel van hun evolutie gezamenlijk op planeet X. Al deze mensen die van planeet X komen hadden een ding gemeen – zij hadden een grote wens voor de bevrijding van dit universum, ongeacht hun oorsprong.

Rob – Heel goed, een beetje als de 144.000 dan?

COBRA – Het is vergelijkbaar ja.

–ref rp0914

Karakteristieken

Rob – OK.  De mensen vragen zich af hoe zij eruit zien? Het is duidelijk dat zij behoorlijk als mensen zijn, klopt dat?

COBRA – Ja, zij zijn heel erg als mensen. Als je iemand op straat zou ontmoeten zou je niet in staat zijn om deze persoon te onderscheiden van een doorsnee menselijk wezen, en nu zijn zij agenten van de RM die lopen op de straten op de oppervlakte en je zou ze niet herkennen.

—ref: rp1115b

Algemeen

Rob – Waar zijn de mensen van planeet X oorspronkelijk van? Bewoonden zij het? Voor degenen onder jullie onbewust, het is niet Nibiru. Het is een planeet die een hele lange elliptische orbit heeft, ongeveer 850 jaar. Het is een methaan gas ijs bedekte planeet die een blauw waas heeft en de mensen leven in het centrum van de planeet.

COBRA – Zij leven niet in het centrum. Zij leven in de bases ondergronds, dichtbij de oppervlakte.

Rob – OK.   Zij zijn in het bijenkorf aspect onder de oppervlakte, ver genoeg naar beneden zodat er geen permafrost is neem ik aan.

—ref rp1115b

Rob: Kunt u vrijgeven of de RM enig plan heeft om meer operationelen te sturen van planeet X naar hier, om hun aanwezigheid en slagkracht te versterken?

Cobra: Dat is niet nodig, maar er zullen speciale agenten komen, en niet alleen van planeet X, maar van andere bases van de RM, die nu zijn gecreëerd door het zonnestelsel en die zullen worden betrokken bij speciale operaties.

—ref rp0514

LICHTKRACHTEN: VERSCHIJNINGEN EN LANDINGEN

Sightings Landing

Verschijningen

Project BlueBeam

Rob – U heeft aangegeven dat er wat alternatieve plannen aan zouden komen. Er lijkt een toename te zijn in sightings. Dit blijft toenemen. Is dit deel van het disclosure proces bij de cabal weggenomen door de steeds toenemende sightings rondom de wereld?

COBRA – Natuurlijk, ja.

Rob – Zijn er enige kansen dat de negatieve cabal sightings zal creëren om informatie te claimen die zou kunnen worden gebruikt als desinformatie?

COBRA – Je hebt het hoogst waarschijnlijk over het project Bluebeam. Dit zal niet gebeuren.

—ref rp1215

Schepen rondom de Zon

Rob – Okay. Dit is wat oud nieuws, maar er is veel geweest van … natuurlijk de oorspronkelijke NASA video’s van bollen en wij hadden Alex Collier die gigantische schepen rondom de zon zag met de energiestralen. Kunt u wat zeggen over hoe groot deze schepen waren – wat waren zij aan het doen en wat was er gaande?

COBRA – Okay, in basis heeft de Galactische Confederatie enorme schepen, sommige daarvan binnen het zonnestelsel en sommige daarvan in de omgeving van het zonnestelsel binnen de Oort Cloud. Het doel van deze schepen is om energiestromen te sturen van het galactische centrum omdat de galactische centrale zon steeds actiever wordt, en om het leven op deze planeet in stand te houden en om het zonnestelsel in balans te houden moeten deze schepen de energiestromen balanceren, de activiteit van de zon monitoren, de activiteit van de zon balanceren. En wat kleinere moederschepen zijn ook dicht bij de planeet Aarde en zij monitoren de activiteit van de tektonische platen. Zij monitoren, natuurlijk, alle nucleaire wapens. Zij monitoren de activiteit van de chimera groep en als er enige gevaarlijke situatie is grijpen zij in.

Rob – Okay mooi. Dus deze zijn de super luminalen van de pure positieve lagen en de hele hoge niveaus van veiligheid, correct?

COBRA – ja, ja.

—ref rp0315

Pleiadians Schepen

Rob – Kunt u ons enig goed nieuws geven over de Pleiadiaanse ruimteschepen en wanneer wij onze ruimtefamilie zouden kunnen zien, de Asthar Command, en de Andromeda Council. Zullen deze schepen veel meer regelmatig worden gezien ten tijde van de Event of veel langzamer en geleidelijk.

COBRA – Het zal langzaam en geleidelijk zijn, maar wanneer het begint zal het fantastisch zijn.

—ref rp1014

Phoenix lights

U : Kunt  u wat zeggen over de Phoenix licht gebeurtenissen, wat gebeurde daar?

C : Dit was een van de vele sightings van buitenaardse voertuigen, er waren veel andere sightings. Ik zou zeggen dat er scheuren in de matrix waren toen de Lichtkrachten en verschillende civilisaties in staat waren om wat van hun aanwezigheid te laten zien.

—ref ut0615

Anderen

Raissa – Judith zegt ook, ik heb veel foto’s en video’s van vele objecten met vele vreemde ontwerpen erop. Sommige hebben lichten, maar het hele schip laat zich niet zien en er is meer dan een boven ons op een heldere nacht zoals wij het soms kunnen zien, veranderende kleuren die er urenlang zijn, dan verdwijnen zij, worden oranje of wit. Veel ervan. Wij zien roodachtig oranje of enorme witte lichten. Zij zijn er maar je kunt andere delen aan deze objecten zien. Zijn dit de schepen die ons feitelijk in de gaten houden?

COBRA – Ja, veel van deze lichten in de lucht zijn feitelijk schepen die ons in de gaten houden.

—ref pc0215

Angel eyes – Dank u. als wij het grit nu omhoog hebben en de mensen hebben ufo’s gezien gedurende de laatste 75 jaar, zijn dit wellicht archon schepen?

COBRA – Nee, de mensen hebben schepen gezien van veel verschillende civilisaties. Goede, slechte, gemengde. Het was heel druk. Deze planeet is vele malen bezocht en door veel rassen in de laatste eeuw zou ik zeggen.

—ref pc0215

Rob – Er lijken veel meer sightings plaats te vinden de laatste tijd. Als u zegt de quarantaine, ik dacht dat dit gewoon betekende veel meer landingen en verschijningen in de lucht. Heeft dit dramatisch toegenomen als deel van een proces van het licht omhoog brengen om het zo te zeggen, op het feit dat wij niet alleen zijn voor het algemene publiek. Is dit nu gaande?

COBRA – Ja, dit gebeurt, maar dit is niets vergeleken met wat zal gebeuren op het moment van de Event en na de Event.

Rob – Oh, dat hoor ik. Wij kunnen feitelijk veel meer schepen hebben – zichtbare schepen – op het moment van de Event.     (Ik zal deze vraag niet beantwoorden)

—ref rp0215

Rob – Ja, ik heb veel gekeken naar nieuwe ET foto’s van George Filer en verschillende andere mensen. Wij zien veel van deze werkelijk unieke morphing schepen die er werkelijk uitzien voorbij het fysieke, iets als in deze energetische staat. Wat ik denk dat nu plaats vindt, de toegenomen sightings om de mensen voor te bereiden voor de uiteindelijke actuele fysieke stabiele schepen die daar zijn, en de formele aankondiging dat wij vrienden hebben en buren hier, en zij zijn hier om ons te helpen. Veel mensen denken dat het een negatieve overname zal zijn of dat ze zeggen dat ze hier zijn om ons te helpen. Al dat soort dingen. Ik denk dat er veel energieverschuiving plaats vindt die wij onmogelijk kunnen invoelen. Cobra, bent u het ermee eens dat deze schepen in de atmosfeer komen en met hun hyper dimensionale technologie frequenties manipuleren op een holografische insert op multidimensionale niveaus om de bevolking te helpen schonen en stabiliseren. Is dat iets wat er gebeurt?

Cobra – Ja, dit gebeurt ook.

Rob – Kunt u er wat meer over delen en over deze verschillend gevormde schepen? Zij zijn er, dat is zeker. De lichten schuiven en veranderen in verschillende vormen. Kunt u daar wat over zeggen?

Cobra – Wel, er zijn veel schepen op veel missies rondom de planeet. Hun doel is ten eerste om de tektonische platen te stabiliseren en ten tweede om het etherische energiegrit te stabiliseren. Zij zijn hier op die missie voor behoorlijk lange tijd. Zij zijn daar feitelijk gedurende de hele menselijke geschiedenis. Het is niets nieuws. Zij zijn hier echt om de transitie voor de mensen mogelijk te maken om te overleven. Zonder hun hulp zou deze planeet al vele malen vernietigd zijn.

—ref rp1214

Voordat het officiële eerste contact plaatsvindt, zullen er wat individuele sightings zijn en contacten, vooral tussen Pleiadiërs en degenen die open staan voor deze interactie. Dan zullen deze individuen naar de massa media gaan om hun verhaal te vertellen en dit zal de mensheid voorbereiden voor het officiële eerste contact.

—ref aw1213 See Light Forces – Before Official First Contact

Landingen

Rob – OK. Aangezien de primaire anomalie behoorlijk is afgenomen na de IS:IS activatie, zou het nu veiliger zijn voor de buitenaardse schepen om op de oppervlakte te landen?

COBRA – Nog niet, het is nog niet voldoende geschoond.

—ref rp1014?

@De Event / ERNA

Angel Eyes – Wanneer de Event plaatsvindt en gedurende de massa landingen, hoeveel schepen zullen er ongeveer zijn en zullen zij overal zijn op de planeet, in elk land?

COBRA – OK, op een zeker moment zullen er veel schepen rondom de planeet zijn maar ik zal nog niet ingaan op de details van het plan.

–ref pc0215

(Alfred) Zou ik u iets kunnen vragen? Een collega van mij hier in Canada, Stanley Fulham (een levenslang NORAD officier) heeft in juli 2010 een boek gepubliceerd waarin hij aangaf dat vertegenwoordigers van de regionale galactische regeringscouncil – de Pleiadiërs en Centaurians – hun schepen zouden laten zien in New York op 13 oktober 2010, en op die dag waren er in feite ufo’s over heel New York. En hij zei dat de Pleiadiërs zouden landen op de UN in 2014 of 2015 en zouden spreken. Is dat daar deel van?

(Cobra) Ja, het is deel van hetzelfde plan. Ik zal geen data of tijdslijnen geven, maar er is in feitelijk een plan voor een klein Pleiadisch schip om te landen op het grasveld voor het UN gebouw in New York.

(Alfred) Dus stukjes hiervan zijn in feite binnengekomen. Bijvoorbeeld door Stanley Fulham die zijn boek in de zomer van 2010 uitbracht. Wij hebben interviews met hem gedaan en hij voorspelde de UFO’s boven New York, boven Moskou en Londen in januari 2011. En toen legde hij het hele plan neer over de Pleiadiërs die zouden landen en spreken bij de UN, en dan over de technologie van deze regionale galactische regeringscouncil om de ecologie van de Aarde te schonen, om het milieu te schonen. Is dat iets waar u over heeft gehoord.

(Cobra) Ja, dat is precies het plan dat ze hebben en het is de volgende fase na de Event.

(Alfred) O, goed. Dus dit is gekomen via verschillende mensen, verschillende partijen, op verschillende manieren.

(Cobra) Ja, feitelijk hetzelfde plan en veel contactpersonen hebben delen van hetzelfde plan gekregen.

(Alfred) Er was ook een andere bron die ik interviewde, genoemd de Andromeda Council, via een man met de naam Tolec die een contactpersoon was en hij gaf wat informatie over Andromedaanse schepen die op een gegeven moment zouden landen. Heeft u daarover gehoord?

(Cobra) Ja, de Andromedanen zullen in een latere fase komen, eenvoudigweg omdat de Pleiadiers genetisch en fysiek het dichtst bij het menselijke ras liggen dus zij moeten eerst worden geïntroduceerd en later zullen andere rassen volgen.

(Alfred) Ja, nu wat gebeurde met Stanley Fulham, nadat wij hem interviewden in de zomer van 2010 direct nadat zijn boek uitkwam, was dat hij een zeer snel ontwikkelende pancreas kanker kreeg en hij was in december dood. Hij moest begin december een laatste boodschap doorgeven, het hele plan herhalen, want er waren de krachten die hem aanvielen met hun biowapens. Heeft u dit eerder gezien.

(Cobra) Ik zou zeggen dat de meeste van de contactpersonen op de een of andere manier tot zwijgen zijn gebracht.

—ref aw1213

See Anti-Disclosure or Suppressed Disclosure

Vertaald door Veronica

 

Reacties zijn gesloten.

 
%d bloggers liken dit: