RSS

De geheimen van de Bucegi Mountains, Roemenië

Hidden From Humanity – het grootste deel van mijn leven heb ik de vele lagen van onze verborgen geschiedenis onderzocht. Het was in januari 2012 dat ik bij toeval het meest ongelooflijke boek tegenkwam, want het verbond veel loshangende punten in mijn eigen onderzoek. De pagina’s op mijn website hebben uittreksels uit het boek, evenals mijn eigen onderzoek dat ik je aanbiedt zodat je hopelijk wat van je eigen punten kunt verbinden.

In de zomer van 2003, in een onontdekt gebied van de Bucegi mountains, was een historische ontdekking gedaan die volledig de bestemming van de mensheid zou kunnen veranderen.

Samenvatting van de ontdekking

 • Er zijn 4 primaire tunnels en verder subtunnels die leiden naar diepere en grotere plekken waar je van gehoord zult hebben, maar met andere namen.
 • In deze tunnels zul je ruimtes vinden, enorme ruimtes, met enorme tafels en stenen stoelen voor mensen die veel, veel groter zijn dan wij.
 • De projectieruimte bevat onze hele geschiedenis en kan volledig visueel worden afgespeeld.
 • Een tafel waar je holografische experimenten kunt uitvoeren met DNA; mix en match alles wat je wenst en zie wat de resultaten zouden zijn.
 • Deze ruimtes zijn 50.000 jaar geleden gecreëerd en elke is met elkaar verbonden, beschermd door een energiebron die alles activeert als er een is geactiveerd.
 • De locaties zijn: nabij de Sfinx in Egypte, Bagdad, Mount Kailash in Tibet en de Bucegi Mountains in Roemenië. De binnentunnels leiden naar een geheime wereld onder het Gobi plateau in Mongolië en naar Antarctica.
 • Dit verbindt met WWII en de Duitse Tibet expeditie, Roemenië snel de NATO in getrokken, Holle Aarde, het oog boven de piramide, en meer.

Lees hier het hele verhaal op hiddenfromhumanity (Engels)

eventnl: het eerste deel van het uitgebreide verhaal op hiddenfromhumanity eindigt met deze epiloog:

Je hebt zojuist een behoorlijk verbazingwekkend verhaal gelezen en het eindigt abrupt voor de lezer. Het bedelt bij de lezer om veel meer vragen te stellen, en dit is precies hoe de oorspronkelijke Roemeense editie van het boek, met de titel The Enemy Within, eindigde. Het resulteerde in een stroom van communicaties naar de uitgever door gepensioneerde Roemeense functionarissen die verschillende delen van het verhaal valideerden, waarvan zij wisten dat het waar was. Ongeacht de opmerkelijke natuur van deze vondsten is deze geschiedenis grotendeels onopgemerkt gebleven, vooral in Amerika veilig voor degenen met de hoogste veiligheidsbevoegdheden.

Als het bovenstaande jou niet overtuigt dat er een substantiële waarheid voor het verhaal is, nodig ik je uit om je eigen onderzoek te doen en analyses van de diplomatieke relaties tussen de US en Roemenië. Je zult ontdekken dat de twee landen politieke bondgenoten zijn geworden waar zij dat eerst niet waren. Niet alleen is Roemenië lid geworden van de NATO in deze periode, maar hun land was gekozen als de site voor een belangrijke NATO-top in recente tijden. Niets hiervan is toeval. Roemenië is nu het centrum op de meest mogelijke mysterieuze manieren. Voor de gemiddelde bewoner van Aarde, echter, is het onopgemerkt.

Toen de oorspronkelijke versie van dit boek in Roemenië was gepubliceerd, was de uitgever overstelpt met honderden telefoontjes en e-mails die vroegen om details over Radu. Sommigen waren gepensioneerde leden van de geheime dienst die hoog geplaatst waren en bevestigden sommige gebeurtenissen. Kranten publiceerden ook artikelen hieraan gerelateerd. De details daarvan zijn in Radu’s tweede boek opgenomen.

De boeken die met dit onderzoek zijn verbonden:

En andere links:

My thread on Godlikeproductions.com

Excellent webpage by Lisa2012

A detailed thread on AboveTopSecret.Com about this

A thread on thechaniproject.com forum by Radu Cinamar

3D gravity Modelling in Romania

 

De hieronder staande (samenvattende) beschrijving van de geheimen van Bucegi Mountains komt van

https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/historia_humanidad07.htm

door Alexander Light, November 30, 2010, van de HumansAreFree Website

Korte introductie van de 2003 gebeurtenissen

In de zomer van 2003, in een onontdekt gebied van de Bucegi mountains (afbeelding hierboven), heeft ‘Zero Team Department’ (een topgeheime afdeling van de Roemeense inlichtingendienst – SRI), een historische ontdekking gedaan die volledig de bestemming van de mensheid zou kunnen veranderen.

Enorme diplomatieke druk op de Roemeense regering komend van de USA om deze ontdekking niet aan de hele wereld vrij te geven, leidde tot een tijdelijke overeenkomst tussen de twee landen en een ongebruikelijke samenwerking van wetenschap en een militair speciaal team werd verscheept.

De implicaties zijn veel meer complex als gevolg van de brutale interferentie van de Order of the Illuminati, die probeerde controle te krijgen over zowel de locatie van de ontdekking als de Roemeens-Amerikaanse expeditie.

Expert in het bestuderen en onderzoeken van vreemde fenomenen en ook de leider van de buitengewoon strategisch belangrijke operaties voor de Roemeense staat,  Cezar Brad is de “held” van de schokkende gebeurtenissen die plaatsvonden in de Bucegi Mountains, maar ook twee bijzondere bijeenkomsten met een leidende vertegenwoordiger van de illuminatie en Bilderberg lid.

Een Bilderberger in Roemenië

In mei 2003, werd Cezar bezocht door een belangrijk figuur over vooral een issue; het verzoek voor de bijeenkomst kwam via SRI als een resultaat van interventie door de regering. De persoon was een buitenlander, maar sprak heel goed Roemeens. Hij kende Roemenië  ook heel goed. SRI wist alleen dat hij deel uitmaakte van een vrijmetselaarslodge, heel belangrijk in Italië, die een hoge adeldom heeft, en een zeer krachtige financiële invloed heeft in Roemenië. Zijn politieke invloed was ook heel hoog aangezien hij het voor elkaar kreeg om de muur van SRI agenten te penetreren en te komen tot de DZ (Zero Department).

Cezar voelde een enorme druk en een hevig gewicht rondom zijn persoon. Hij was omgeven door een wolk van zware, onplezierige radiatie die zijn ware intenties verborg. Voor deze bijeenkomst bereidde Cezar zich diepgaand voor, zichzelf isolerend in een kamer en gaand in een status van diepe meditatie, om meer te leren over deze persoon.

Een SRI helikopter bracht deze arrogante lange man die een zwart pak droeg. Hij had een stok met een ivoren greep en gouden inleg. Zijn gezicht drukte onverbiddelijkheid uit en zijn groene ogen hadden een vreemd effect, een ongewone koude uitstralend. Hij werd voorgesteld als Signore Massini. Hij was heel zeker van zichzelf en creëerde de indruk van een persoon die gewoon was orders te geven. Hij leidde een van de meest vooraanstaande belangrijke Masonic Lodge in Europa en was een van de meest invloedrijke masonische organisaties in de wereld: the Bilderberg Group.

Massini ging onmiddellijk op het onderwerp in door te zeggen dat de mensen van twee soorten zijn: degenen die kunnen worden gemanipuleerd en geleid (de meesten), en anderen – die bepaalde eerbaarheid hebben en een sterke persoonlijkheid. Hij zei dat deze groep deel uitmaakt van de hoogste masonische orde en heel geïnteresseerd is in de uitkomst van de discussie. Cezar zei dat hij bekend is met sommige aspecten van vrijmetselaars.

Mister Massini zei dat de Bilderberg groep op zich geen lodge is, maar het betekent veel meer dan dat. Hij zei dat de lodges alleen façades zijn en de echte macht is veel hoger dan de 33e hiërarchische niveau. Massini nodigde Cezar uit om bij de groep te komen, liet hem begrijpen dat hij veel voordelen zou hebben. Massini manifesteerde een grote macht en een ongebruikelijk fysieke kracht, in contrast met zijn leeftijd. Helaas voor hem was de macht gecentreerd rond een enorm ego, arrogantie en gevoel van superioriteit over anderen. Massini zei dat hij een ontmoeting met Cezar had aangevraagd middels de macht en de relaties die hij had, omdat hij waardering had voor Cezar’s krachten.

Het Pentagon spioneert met satellieten

Een Pentagon satelliet gebruikt voor geodische spionage, gebaseerd op bionische technologie en vormgolven, ontdekte in 2002 een aparte unit in een specifiek gebied van de Bucegi Mountains. De lege ruimte binnen de berg was niet geïdentificeerd overeenkomend met de buitenkant; de lege ruimte begon direct van binnen de berg, op een zekere afstand van zijn helling. De lege ruimte had de vorm van een goedgemaakte tunnel en de route ervan was perfect gepland. De satellietscan van de berg liet twee belangrijke energetische blokkades zien. De dammen waren gemaakt van kunstmatige energie:

 • de eerste was het plan, als een muur, een muur die de toegang tot de tunnel blokkeerde
 • de tweede was een enorme, als een koepel of hemisfeer, aan de andere kant van de tunnel, nabij het centrum van de berg.

Massini bevestigde dat daar iets extreem belangrijks was en dat het heel goed beschermd was. De hele tunnel-hemisfeer was in één laag parallel met de grond, en de dam is verticaal hemisfeer corresponderend met rotsen op het rif genaamd “Babele”. In feite, de verticale helling eindige zo’n 40 meter tussen Babele en de Sphinx of Bucegi (Sfinxul din Bucegi – afbeelding hieronder).

Een gelijksoortige structuur in Irak

Het Pentagon team noteerde dat hemisferische energiebarrière dezelfde trillingsfrequentie heeft en dezelfde vorm als een andere heel geheime ondergrondse structuur die zij eerder hadden ontdekt, nabij Bagdad, Irak. Kort na deze ontdekking brak de Irak-oorlog uit en na een paar maanden hadden de Amerikanen toegang tot het grootste geheim in het gebied, waar de Iraki’s niets vanaf wisten.

Massini zei ook dat wat daar was ging over het mysterieuze verleden van de planeet en de geschiedenis van hun organisatie. Wanneer het Pentagon onderzoek de vergelijkbaarheid noteerde van de data tussen de ondergrondse structuur nabij Bagdad en die in Bucegi… Massini en zijn masonische lodge was opeens heel geagiteerd. In het begin waren zij bijna in paniek. De paniek was gevolg van het feit dat deze structuur – veel groter en veel complexer dan die in Irak – op Roemeens territorium is.

(Van Alexander: David, het lijkt dat Roemenië  een heel belangrijke missie heeft in de komende jaren en the Reptilians hebben deze informatie ook. Boven de Bucegi Mountains hebben wij ook een energetische piramide – zijn schaduw kan twee keer per jaar worden gezien – die een beschermend doel heeft en ook de ware kennis veilig houdt die op het punt staat te worden vrijgegeven aan iedereen als de tijd daar is.)

Massini verzorgde het juiste plan om de tunnel te bereiken, zoals het was gecalculeerd door experts in het Pentagon. De doorbraak was mogelijk dicht bij 60-70 meter van de eerste energiebarrière aan de kant van de berg. Massini beloofde ultra geavanceerde US militaire technologie om een doorbraak te bereiken in de eerste energiebarrière. Het was een heel krachtig apparaat voor hoge snelheid boren van rotsen dat een sterk plasma jet gebruikte en een roterend magnetisch veld. Massini dwong strikte geheimhouding af hierover.

De ontdekkingen van 2003, in de Bucegi Mountains

De machine boorde eerst een vreemde scheiding van het magnetische veld, maar corrigeerde later zijn traject. De galerij zag eruit als een metrotunnel, was perfect gepolijst en leidde naar de enigmatische tunnel ontdekt door de satelliet. Aan het eind van de tunnel was een enorme stenen poort die werd bewogen door het naar links te schuiven. Maar voor deze poort was er een enorme energiebarrière.

Drie mensen van het eerste speciale interventieteam waren heel dicht bij de onzichtbare barrière. Zij raakten het onvoorzichtig aan en stierven ter plekke door hartstilstand. Enig object (rots, plastic, metaal of hout) gegooid naar de barrière werd onmiddellijk veranderd in fijn stof. Twee generaals van het Pentagon en de US adviseur van de president kwamen erbij.

De grote Galerij

Massini wist het meeste over de oorsprong van deze ontdekking en had kennis van tenminste één item dat zich in de grote hemisferische hal bevond. Voorbij de formidabele energiebarrière, die de dood van drie personen had veroorzaakt, was de solide rots poort. In de muur van de tunnel, net voor de poort was een gebied van 20 cm2. Op dit vierkant was precies een gelijkzijdige driehoek getekend die omhoog wees. Het vierkant bevond zich tussen de enorme stenen poort en de onzichtbare energiebarrière. Cezar voelde dat daar compatibiliteit was tussen de energetische barrière en hemzelf, iets als een gezamenlijke ‘sympathie’. Zijn hand raakte licht het oppervlakte van de energetische barrière en hij voelde tintelingen op de huid. Hij ging door en ging volledig door de dam niet meer dan een inch dik. US functionarissen waren volledig verbijsterd.

Kloppend op de driehoek van het centrum van de vierkante gepolijste rots initieerde Cezar een enorme stenen poort die stilletjes in de muur gleed. Dit enige commando annuleerde de energetische barrière en opende ook de stenen poort. De grote Galerij liet zich nu zien in zijn gehele schittering. Ook al was er geen lichtbron, de grote Galerij was verlicht.

Maar nadat de eerste energetische barrière was uitgezet ging het enorme hemisferische scherm aan de andere kant van de ruimte plotseling naar een hoger trillingsniveau en begon hogere radiaties uit te zenden. Bij een dichtere analyse leek de muur binnen de grote Galerij synthetisch maar voelde ook alsof organisch er deel van uitmaakte. Het had de kleur van olie, maar de reflecties waren groen en zelfs blauw. Het materiaal van de muur was iets ruw bij het aanraken maar kon niet worden gekrabd of gebogen. Resistent tegen elke poging tot breken, krabben of snijden. Op een vreemde manier waren de vuurvlammen geabsorbeerd binnen zichzelf. Praktisch, het vuur kon niet ‘blijven’ op dat materiaal.

Amerikanen hebben herkend dat het materiaal een vreemde combinatie is van organische en niet organische materie. Op 280 voet draaide de Galerij plotseling naar rechts met een scherpe bocht. Op een grotere afstand werd een blauw licht opgemerkt, dat sprankelde als een ster. Het blauwe licht aan het eind van de Galerij was gewoon de reflectie van het beschermende schild van energie.

In de Iraakse ondergrond

De US adviseur op nationale veiligheidsissues werd in kennis gesteld dat het energetische schild van Irak (in Bagdad) opeens was geactiveerd, pulserend op een hoge frequentie. Voor het schild verscheen ook een hologram van de planeet, dat achtereenvolgens en progressief het Europese continent liet zien, dan zuid-oost, dan de Bucegi Mountains in Roemenië  en dan uiteindelijk hun locatie liet zien binnen de gang van de structuur. Het was duidelijk dat de twee hemisferische energieschilden in een directe verbinding stonden.

Het slechte nieuws was dat de US president op de hoogte was gesteld en via de inlichtingendienst contact opnam met de Roemeense diplomatie. In maar een paar tientallen minuten was de hele operatie blootgelegd. Het plan van Massini verdween in de goot. Initieel wilden zij politieke controle nemen, maar de Roemeense politici die wel op de hoogte mochten zijn van deze issues raakten in paniek en konden niet met de gebeurtenissen omgaan. De diplomatieke druk groeide nog sterker toen Washington urgente communicatie eiste met de generaals van het Pentagon op de scene van de operaties.

CSAT (Supreme Defense Council)

Noodbijeenkomst

Een noodsessie van de Supreme Defense Council (CSAT) heeft een grote golf van sympathie gecreëerd voor het Zero Department. De meesten waren opgeschrokken door het nieuws dat zij ontvingen. Het besluit van CSAT was om door te gaan met het onderzoek, maar onder controle van Zero Department en alles uitzoeken wat werd gevonden in de grote kamer.

Vanuit Boekarest kwamen de opdrachten in golven, elkaar opheffend, sommige zeer fel, andere ongrijpbaar, alles verraadde een hele hoge spanning.

Leden van de CSAT zaten continue in sessies, contact houdend met de Bucegi Mountains. Zij hebben besloten om de ontdekking publiek te maken nadat zij eerst het probleem van alle kanten hebben bediscussieerd. De Roemeense staat stond op het punt een formeel statement te maken naar de gehele wereld. Maar sommige CSAT leden waren heftig tegen.

Roemenië ’s officiële statement

Toen de US diplomatie werd geïnformeerd dat Roemenië  de ontdekking aan de pers bekend wilde maken werd het een grote chaos. De president werd gebeld voor een rechtstreeks telefonische conversatie met het Witte Huis. Binnen uren blokkeerde de US alle financiële transacties met Roemenië  en zijn toegang tot alle andere financiële instituten. Roemenië  stond op het punt om de noodtoestand uit te vaardigen in de Bucegi Mountains en de hoofdstad.

De gesprekken tussen de US functionarissen die in Boekarest waren aangekomen en het Roemeense Emergency Department vonden plaats zonder vertaler. Zij waren zeer heftig, iedereen schreeuwde en de USA heeft veel dreigementen over vergelding naar Roemenië  geuit.

Andere landen in de wereld wisten niets over het probleem, en de Amerikanen wisten heel goed dat er wat hele machtige landen waren die zouden willen verenigen met Roemenië  om het onmiddellijke publieke statement te ondersteunen.

(Alexander: ik denk niet dat dit het geval was, maar de USA wist dat Roemenië  een klein en arm land is dat zeer zal zijn geïntimideerd door de ‘machtige’ USA)

De officiële verklaring zou bewijs hebben geleverd aan de wereld over alles dat was ontdekt in de Bucegi Mountains, inclusief foto’s en al het andere essentieel voor een volledige verheldering. Leidende wetenschappers en onderzoekers zouden worden uitgenodigd. Maar nog belangrijker, het zou de waarheid hebben vrijgegeven over het verre verleden van de mensheid en het echte verhaal wat bijna volledig is vervalst.

De Amerikanen hebben heel slecht gereageerd want dat statement zou binnen een seconde hun wereldinvloed en macht hebben verbrijzeld, en zou mogelijk chaos in hun gemeenschap hebben veroorzaakt. Dit was de hoofdreden die zij noemden, om geen paniek te veroorzaken. Maar zij vergaten te bevestigen dat deze status van bezorgdheid en mogelijke sociale verstoring zou zijn opgekomen als een rechtstreeks resultaat van opzettelijke misleiding en manipulatie gedurende de eeuwen door de the Freemasonry.

Ook, een pauselijke (Vatican) interventie vond plaats, die opriep voor matiging voor deze grote fundamentele stap voor de mensheid. De paus beloofde om bepaalde documenten beschikbaar te stellen aan de Roemeense staat van de oude pauselijke geheime archieven, die van groot belang zijn voor Roemenië  en het bewijs ondersteunt de ontdekking van de bergen. Na 24 uur van gesprekken vond een uiteindelijke overeenkomst plaats tussen Roemenië  en de USA en zij hebben gekozen om samen te werken onder wat precieze termen.

De Roemeense staat moest disclosure uitstellen, en geleidelijk alles aan de mensen presenteren.

De Projectieruimte

De grote Galerij eindigde abrupt met een enorme aula, 30 meter hoog en een lengte van 100 meter. De Projectieruimte was kleiner en was beschermd door het energieschild. Verdergaand naar het energieschild verdween een deel ervan als een deur, toegang gevend tot de Projectieruimte. Het schild beschermt de ruimte tegen alle invloeden van buitenaf. Eenmaal binnen de kamer wordt het schild compact en ziet eruit als een witgouden muur.

Achterin komt het schild niet tot grondniveau zoals in het eerste gebied want achterin is een stenen muur. De muur is 10-12 meter hoog, en er waren drie enorme tunnelgaten; één recht vooruit en de andere twee – symmetrisch – naar beide zijden. Zij waren verlicht door een diffuus licht van een groenige tint.

Toegang tot deze tunnels was strikt verboden door het geheime protocol dat was getekend tussen Roemenië  en de USA.

Tafels voor reuzen

Aan het begin van de toegangshal stond een serie van enorme stenen tafels, gearrangeerd langs de rechtermuur, zijn buiging volgend. En er was een andere serie gelijksoortig, langs de linkermuur. Geen van de tafels heeft een hoogte minder dan 2 meter. Op de tafelbladen was in reliëf gesneden, met precisie, verschillende tekens van een onbekend schrift, karakters die eruit zagen als oud spijkerschrift.

Het schrijven bevat ook meer algemene symbolen zoals driehoeken en cirkels. Ook al waren de symbolen niet geverfd, zij kwamen eruit met een fluorescerende lichtstraling in verschillende kleuren van tafel tot tafel.

Er zijn vijf tafels aan elke kant van de kamer. Op enkele ervan zijn verschillende objecten die leken op technische gereedschappen. Van veel daarvan, hangend naar de grond, zijn veel witte doorschijnende draden die bij elkaar komen in rechthoekige dozen van glanzend zilveren materiaal. De dozen zijn rechtstreeks op de grond geplaatst. De kabels zijn extreem flexibel en lichtgewicht en lichtpulsen kunnen worden gezien rondom hun hele lengte.

Als een van de tafels werd benaderd werd een holografische projectie geactiveerd die aspecten liet zien van een specifiek wetenschappelijk veld. De driedimensionale beelden zijn perfect en heel groot, met een hoogte van bijna 2,5 meter.

De projecties gingen uit zichzelf, maar tegelijkertijd zijn zij interactief en afhankelijk van degenen die bij de tafels hun oppervlakte aanraakten.

De ontdekking van de Bucegi Mountains

Genetische combinaties

Klimmend op een speciaal gebrachte driepoot kunnen de oppervlakten van de tafels worden gezien. Zij zijn bedekt met een film van donker glasachtig materiaal. De film is verdeeld in verschillende grote vierkanten gebonden door rechte lijnen, een soort grid vormend. Op een tafel is het onderwerp biologie en de geprojecteerde beelden zijn van planten en dieren, sommige volledig onbekend.

Kloppend op een van de vierkanten laat het hologram de structuur van het menselijk lichaam zien. Het ontwikkelt holografische beelden van verschillende gebieden van het lichaam dat de hele tijd ronddraait.

Andere vierkanten laten projecties zien van andere wezens, op andere lichamen. Door tegelijkertijd op twee verschillende vierkanten te kloppen liet een complexe wetenschappelijke analyse het DNA van beide wezens zien en mogelijkheden van compatibiliteit tussen hen.

Aan de zijkant verschijnen verticale lijnen, die verklaringen bevatten (maar in het vreemde schrift dat je overal zag) en aan het eind verschijnt de meest waarschijnlijke mutatievorm als een resultaat na het combineren van de twee genetische informaties.

Echte reuzen

Degenen die de hele constructie bouwden waren waarschijnlijk heel groot. Anders kun je niet de enorme afmetingen verklaren van alle objecten in de Projectiekamer.

Een bevestiging van de reuzen in Roemenië  kan worden gevonden in een krant genaamd “The Newspaper”:

“Het team van The Newspaper wordt vergezeld door onderzoeker Vasile Rudan, die opmerkte van de ‘verhalen’ van mensen van het dorp Bozioru over reuzen die op deze gronden leefden concreet bewijs te hebben: een kerkhof met skeletten van reuzen. Het was bij toeval ontdekt 20 jaar geleden, toen was besloten om appelbomen te planten in een dorp genaamd Scaieni. Gravend op een heuvel ontdekten de dorpelingen enorme skeletten, 2,40 meter en zelfs meer. Dragoi Ilie een van degenen die werkte in de appelboomgaard neemt ons dan mee naar de plek. Op de hoogte waren bomen geplant tot onderaan de steile helling tot een straat vol modder. Toen zij arriveerden leidde Mister Ilie ons door de boomgaard: overal waren de tombes van the giants. Wij maakten gaten om de plantjes erin te zetten toen wij een menselijk hoofd vonden, zo groot als een pompoen. Niemand van ons had ooit zoiets gezien. Wij waren allemaal verbijsterd. Verder gravend vonden wij wat botten van de voet, zo groot als wijnstokken. De dode moet heel groot zijn geweest.”

De bibliotheek van het universum

Aan elke kant van de ruimte zijn vijf enorme tafels gearrangeerd die onderdak boden aan fysica, kosmologie, astronomie, architectuur, technologie, een gebied dat verschillende rassen van intelligente wezens laat zien – die kennelijk niet allemaal menselijk waren – en een veld over religie. Het lijkt op een enorme bibliotheek van het universum.

In het midden van de ruimte is een podium dat in een apparaat is geïnstalleerd, mogelijk een energie gedachten versterker.

Roemenië ’s controle paneel

Het volgende is een paneel dat de precieze geometrische symbolen van verschillende kleuren afbeeld. Er zijn twee hendels die kunnen schuiven om een commando te geven. in het midden van het paneel is een rode knop, boven al het andere. Het doel van de knop wordt getoond in een hologram verklaring: een beeld van Aarde van ca. 25 km erboven en laat dan de Carpathian Mountains zien. Dan, enorme hoeveelheden water dat naar de lagere gebieden stroomt en het vult totdat de grond volledig is verzonken. Dan, van het Roemeense gebied en een deel van Hongarije en Oekraïene verschijnen meer waterstromen – zoals enorme rivieren – van alle richtingen gaand naar de bergen en het Transylvanian plateau. Dan is het beeld zelfs meer op Roemenië  gefocussed, en praktisch het hele gebied is gezonken en in de regio is een andere zee gevormd. Maar een paar bergtoppen lijken op kleine eilandjes. Door de hendels op het paneel te bedienen begint het water weg te trekken uit ons territorium, maar beweegt zich naar een enkel punt in het massief Retezat Godeanu mountains. Een echte handleiding!

Een mysterieuze amfora

Achter het controlepaneel was een vierkant, drie meter aan elke kant, waarop een amfora was geplaatst. Zijn inhoud was waarschijnlijk de meest belangrijke ontdekking. Dit is wat Massini wilde hebben voor hem en de vrijmetselaarselite. De amfora bevatte een heel fijn wit poeder. De onderzoekers waren onthutst toen ze uitvonden dat de substantie een onbekende kristallijn structuur had van monatomic gold wat heel moeilijk te verkrijgen is, vooral in een hoge zuiverheidsgraad. Massini was geïnformeerd, zelfs voordat zij de ruimte binnengingen, over het bestaan van de amfora.

Het gouden poeder in zijn pure vorm stimuleert sterk bepaalde golven en energie-uitwisselingen op cellulair en neuraal niveau. Dat veroorzaakt een versneld proces van verjonging. Theoretisch, een mens kan in hetzelfde fysieke lichaam leven voor verschillende duizenden jaren, vooropgesteld dat deze van tijd tot tijd een goed-afgemeten hoeveelheid van monatomisch goudpoeder consumeert.

Dit verklaart veel aspecten van de ongelooflijke levensduur van sommige belangrijke figuren en laat de verborgen intenties zien van de wereldelite vrijmetselaars.

De echte geschiedenis van de planeet

In het midden van het vierkant is een enorme koepel die een hologram projecteert van bewegende delen. Het bevat de belangrijkste aspecten van het hele verre verleden van de mensheid, van zijn begin. De evolutietheorie van Darwin is hierdoor volledig fout. De werkelijke oorsprong van de mensheid is vertoond in een bondige holografische vorm. Na deze lessen van waarheid kunnen wij zeggen dat 90% van de officiële geschiedenis van de mensheid verkeerd en vervalst is.

Ongelooflijk, maar wat gezien wordt als dat wat werkelijk is gebeurd zijn vooral leugens, terwijl de myths and legends van de mensen bijna allemaal waar zijn. Deze vreemde inversie veroorzaakte veel problemen en conflicten tussen mensen in ons verleden. Ook, de meeste archeologische theorieën kloppen niet. Sommige ‘fantasieën’ van wetenschappers zoals de extinctie van de dinosaurus 65 miljoen jaar geleden, of het zien van de oude continenten Lemuria en Atlantis als een mythe, zijn nu volledig onderuit gehaald door de holografische projectie die duidelijk laat zien hoe de zaken in werkelijkheid zijn gebeurd.

Van tijd tot tijd hield het hologram het beeld van gebeurtenissen vast, maar in de achtergrond was de kaart van de lucht geprojecteerd die de gemarkeerde positie bevatte van alle belangrijke sterren en constellaties van die exacte tijd. Hierdoor was het mogelijk om de exacte tijd te bepalen van de gebeurtenissen die in de presentatie werden getoond. Ook al is de tijdsperiode die door de projecties werd getoond heel groot (verschillende honderdduizenden jaren) en de precessie cyclus van de Aarde is 25.920 jaar, door het observeren van het aantal “Plato jaren” (de 25.920 jaar cyclus) was het mogelijk om de exacte tijdstippen van de gebeurtenissen te verkrijgen.

De Bucegi Mountains waren 50-55 duizend jaar geleden gevormd.

Schokkende openbaringen

De schrijver bevestigt dat hij feitelijk zag wat echt gebeurde bij de Grote Vloed en waar de kiem van de menselijke gemeenschap verscheen, maar hij heeft niet de toestemming om de realiteit vrij te geven want dit bevat te schokkende realiteiten voor de mentaliteit, ideeën en kennis van de moderne mens.

In een angstaanjagend vertoon van beelden is ook het bestaan van Jezus en zijn zijn kruisiging getoond. De projecties onthullen velen van hen die getuige waren van de kruisiging van Jezus op de heuvel en die daar op dat moment waren, maar die hier zijn gekomen van andere historische perioden. Deze mensen zagen er niet anders uit qua kleding dan de aanwezige joden ten tijde van de kruisiging, echter, zij hadden verschillende gezichtskenmerken en dat is waarom zij hun gezichten verborgen in de vouwen van de kleding, zo goed als zij konden.

Het hologram laat ook sequenties zien van de spirituele levens en missies van andere exceptionele karakters van het hele verre verleden van de mensheid, waarvan wij nu helemaal niets weten.

In deze tijden waren de sociale en bevolkingsdistributie volledig anders dan wat nu bekend is, dus de archeologen en antropologen zouden vanaf het begin af aan hun concepten moeten herzien.

De drie mysterieuze tunnels

De tunnels verspreiden zich over duizenden kilometers in drie verschillende gebieden van de planeet.

 • De linker gaat naar ergens in Egypte, naar een geheim en nu nog onontdekt ensemble dat is begraven onder zand.
 • De rechter gaat naar een vergelijkbare maar kleinere structuur, in het “Tibet Plateau”. In deze tweede tunnel zijn ook drie secondaire vertakkingen gevonden:
  • Een leidt naar een basement gebied van Buzau (Roemeense stad), nabij de Carpathians bend
  • Een andere leidt naar de ondergrondse structuur van Irak, nabij Bagdad, (die waar eerder over is gesproken)
  • De laatste leidt naar onder het Gobi Plateau in Mongolië

Een geheime wereld

De derde tunnel, centraal tussen de andere twee, is het onderwerp van een geheime wereld waarvan de USA een hele sterke garantie wilde. Bekend zijnd met de enorme politieke invloed en relaties van prominente Massini vrijmetselaar in Roemeense en Amerikaanse politieke structuren, veronderstellen wij dat zij proberen een geleidelijke overname van controle te krijgen door externe factoren op basis van onze staatsbelangen.

Er zijn nu echter wereldwijd hele belangrijke mensen in politieke en administratieve units die intensief de invloed van de vrijmetselaars machinaties tegengaan, vooral bij de ontdekking van de Bucegi mountains.

Onder de centrale tunnel binnen de korst van de planeet zou een antwoord kunnen zijn over de oorsprong van de structuur in de berg en degenen die het bouwden.

Intense voorbereidingen begonnen voor expedities van alle 3 tunnels, als volgt:

 • de eerste naar Egypte
 • de tweede naar Tibet
 • de laatste naar het hart van de Aarde

(Samenvatting van het boek “Future with Skull and Bones”, door “Radu Cinamar”)

N.B. In 2009 heeft een lokaal televisiestation “Antena 1” kort deze gebeurtenissen gepresenteerd. Na de show ontvingen zij een anonieme bedreiging per telefoon. Dit is de vertaling van dit gesprek:

De reporter van Antena 1 beantwoordt de telefoon:

Reporter: Hallo, goedendag!
Anonieme beller: Wij sturen je een waarschuwing: wees heel voorzichtig! Stop met te praten over de Bucegi Mountains!

R: Wie bent u?
A: Deze informatie moet blijven op het niveau van sommige structuren en mag niet publiek worden gemaakt! U bent een gevaarlijk spel binnengegaan! U bent jong, u heeft familie … er zijn genoeg onderwerpen in dit land om over te praten!

R: Mister, wie bent u?
A: Wil ons maar niet kennen … dat jij door ons wordt ondervraagd! Dat is alles wat ik te zeggen had!

Het telefoongesprek (aan het begin van de video)

Een dag daarvoor was dit gepresenteerd in de TV-show op Antena 1 

boek: Transylvanian Sunrise, Radu Cinamar & Peter Moon

Vertaald door Veronica

 

 

Reacties zijn gesloten.

 
%d bloggers liken dit: