RSS

Maandelijks archief: januari 2017

Bericht van Cobra, 20 januari 2017, twee Cobra-interviews door ons Aziatisch Team

Je zou wellicht het transcript willen lezen van dit Cobra interview door de Chinese Prepare For Change groep:

http://www.pfcchina.org/cobraft/1990.html

Of het tweede interview dat door het Taiwanese team een paar dagen daarna werd gehouden:

http://prepareforchange.net/2017/01/19/cobra-interview-by-international-golden-age-group/

Het Licht komt uit het Oosten.

Overwinning van het Licht.

Red: Hieronder vind je de vertaling van het interview door de Chinese Prepare For Change Groep. De vertaling van het interview door het Taiwanese team volgt.

2017-01-20-moonbridgetemple

Interview met Cobra, 11 januari 2017, PFCC – Chinese Prepare For Change Groep

PFCC: Wij zijn vereerd om Cobra hier te hebben voor het allereerste interview met PFC China. China is een land met 1,4 miljard inwoners. China’s vooruitgang in spirituele groei en ontwaking zou een grote significante impact kunnen hebben op de ascentie van deze planeet. Van nu af aan zijn wij zeer opgewonden en dankbaar om in staat te zijn een brug te slaan tussen de Chinese mensen en de Lichtkracht.

PFCC heeft wat realistische vragen verzameld voor Cobra te beantwoorden. Dus laten wij Cobra weer verwelkomen.

Cobra: Dank je.

PFCC: Nu, laten wij beginnen met de eerste vragen waarop wij graag antwoorden van je krijgen. Wat is de meest belangrijke factor die voorkomt dat de Event plaatsvindt?

Cobra: Plasma toplet bommen.

PFCC: Wat is de huidige vooruitgang van het ontmantelen van de plasma toplet bommen, in procenten uitgedrukt?

Cobra: Ik zal dit niet in een percentage uitdrukken, maar er is significante vooruitgang.

PFCC: Mensen blijven dat vragen aangezien wij allemaal weten dat de plasma toplet bommen het laatste obstakel zouden moeten zijn van de bevrijding van de Aarde, en wij kunnen relateren dat dit “een enorme klus moet zijn”. Dus of de Galactische Federatie elk beetje lichtkracht heeft gemobiliseerd om alles op alles te zetten om de plasma toplet bommen te ontmantelen? Als de Galactische Federatie deze missie niet in zijn eentje kan klaarspelen, is er enige mogelijkheid dat wezens van hogere dimensies hierbij betrokken zullen worden?

Cobra: Wezens van hele hoge dimensies zijn hier al bij betrokken.

PFCC: Kun je specificeren hoe de groepsmeditatie helpt bij het ontmantelen van de plasma strangelet en toplet bommen? Hoe het werkt?

Cobra: De groepsmeditatie verbindt de fysieke laag met hogere spirituele lagen en creëert een multidimensionale brug die de Lichtkrachten helpt om af te rekenen met plasma en met toplet bommen.

PFCC: Zoals wij weten komen de Galactische Federatie en de opgestegen meesters van hogere dimensies, maar hoe komt het dat het erop lijkt dat zij heel gelimiteerde maatregelen hebben om af te rekenen met de duistere krachten die waarschijnlijk alleen van 4e of lagere dimensie zijn?

Cobra: Het is omdat zij niet een volledig begrip hebben van de primaire anomalie. Ook, een heel groot deel van hen ascendeerde voor de archon invasie van 1996 en heeft daarom een gelimiteerd begrip van hoe het is om te zijn geïncarneerd op de oppervlakte van de Aarde na 1996. Daarom is het goed dat je praat met de opgestegen meesters en hen uitlegt hoe jouw leven er vanuit jouw perspectief uitziet.

PFCC: Volgens de door jou verschafte informatie hebben de Lichtkrachten onlangs opeens ontdekt dat sommige implantaten nog steeds aanwezig zijn  in het menselijk lichaam, dus de Lichtkrachten hebben de duistere krachten macht onderschat om de controle over de planeet uit te oefenen? En is dat wellicht dat wat onverwachte problemen of incidenten zouden opdoemen tijdens de planetaire bevrijdingsovergang op deze planeet.

Cobra: Ja, zij hebben de macht van de duistere krachten onderschat. Nu willen zij voorkomen dat er onverwachte verrassingen zijn tijdens de Event en daarom willen zij het zo perfect als mogelijk is voorbereiden.

PFCC: Het menselijk wezen is van de Bron, en heeft gelijke macht als andere wezens. Vooral, het menselijk wezen zou meer weten over zijn natuur of essentie dan andere wezens. Sommige mensen beschouwden deze strategische beslissing gemaakt door de Galactische Federatie wellicht niet als zijnde perfect, zelfs soms verkeerd, wat leidt tot de vertraging van de Event. In feite, menselijke wezens willen hun eigen suggesties aanbieden over de huidige situatie en deze doorgeven aan de Galactische Federatie, dus is dat mogelijk. Zo ja, hoe kunnen wij dat doen?

Cobra: Praat gewoon mentaal met ze, zij zullen je gedachten lezen.

PFCC: Nu kunnen wij het hebben over iets gerelateerd aan nieuwe energie” Is Tesla overleden op de oppervlakte van de Aarde? Of is zijn dood niet echt, heeft hij gewoon zijn dood gefabriceerd en is gevlucht in de binnenaarde gemeenschap?

Cobra: Ja, hij stierf op de oppervlakte van de planeet.

PFCC: Een van Tesla’s vrije energie resultaten is verwant aan Tachyon technologie, die tot dusver in een kleine omvang is verspreid en gebruikt. Is er enige andere Tesla uitvinding die wij nu kunnen gebruiken? Zo ja, hoe kunnen wij deze beschikbaar krijgen?

Cobra: Helaas zijn de meeste van Tesla’s uitvinden nog steeds geblokkeerd door de cabal.

PFCC: Mehran Tavakoli Keshe, de oprichter van Iran’s Keshe Foundation, is hij verbonden met de Lichtkrachten?

Cobra: Je moet je eigen innerlijke leiding gebruiken om deze vraag te beantwoorden.

PFCC: Wat zijn jouw commentaren op Keshe en zijn vrije energie technologie, evenals zijn antizwaartekracht technologie?

Cobra: Je moet je eigen innerlijke leiding gebruiken om deze vraag te beantwoorden.

PFCC: Heeft de “Gans” die Keshe promoot enige verbazingwekkende effecten of karakteristieken zoals hij beschrijft, wat is Gans vanuit jouw perspectief?

Cobra: Probeer het voor jezelf uit en je zult het zien.

PFCC: Laten wij ingaan op verschillende spirituele aspecten. Is de Bron in een soort staat van volledigheid met omnipotente en omnisciente kracht? Is het mogelijk dat de Bron zich niet onderhouden voelt, niet als een compleetheid, niet omnipotent en ook niet omniscient. Begon de bron als een gevolg uit te wisselen met de primaire anomalie om dingen te creëren om zichzelf uit te breiden?

Cobra: De Bron begon uit te wisselen met de primaire anomalie om het te genezen en niet uit een gevoel van onvolledigheid.

PFCC: Een ander punt is dat als de bron in een absolute status is, waarom kan de primaire anomalie, waaraan gerefereerd tot een soort van toevallige uitgang, worden vastgehouden of verborgen in deze absoluutheid?

Cobra: De primaire anomalie is niet verborgen in het absolute, de Bron, maar alleen voor relatieve wezens.

PFCC: Cobra, ik zou je willen vragen, wat zijn de reïncarnatie zielen die verblijven op de astrale laag nu aan het doen?

Cobra: Zij werken aan hun spirituele groei. Sommigen van hen zijn spirituele gidsen voor geïncarneerde mensen. Sommigen van hen werken samen met de Lichtkrachten bij het verwijderen van hert plasma scalar grit.

PFCC: Kan de ziel volledig bewustzijn herkrijgen na de dood? Sommige artikelen zeiden dat mensen die dood gingen onmiddellijk over alle de incarnaties zouden weten, terwijl andere artikelen stelden dat sommige zielen zich niet realiseren dat zij dood zijn en stil rondhangen. Wat is de waarheid na de dood?

Cobra: Na de dood expandeert het bewustzijn, maar je wordt niet opeens verlicht. Je moet nog steeds je persoonlijkheid transformeren.

PFCC: In China is het aantal ontwaakte mensen aan het toenemen; echter, elke cursus of workshop op spirituele lering hier lijkt een fortuin te kosten. Is dit een soort van infiltratie van de cabal groep, met opzet de spirituele vooruitgang in China verstorend, door het commercialiseren of belasteren van goedwillende spirituele ideeën om zo te voorkomen dat deze kennis zich kan verspreiden?

Cobra: Nee, het maakt deel uit van de trend in de wereld om alles te commercialiseren. Aan de andere kant, spirituele leraren moeten ook leven, en geld verdienen met workshops is een redelijke legitieme manier voor hen om te overleven.

PFCC: Daar is dat negen jaar oude kind van Chong Qing, dat claimt dat hij/zij “buiten zijn lichaam ervaringen” kan hebben, of astrale projectie, wanneer hij/zij mediteert om te communiceren met de blue Avians, Ashtar Command en de binnenaarde gemeenschap. Kort geleden verkondigde Ashtar aan hem/haar dat tussen april en september 2017 de plasma toplet bommen ontmanteld zullen zijn en dat de Event direct zal plaatsvinden, zonder verdere vertraging. Op 24 december communiceerde het kind met de Resistance Movement en het claimt dat het jou door de RM is toegestaan om een video te maken van de basis. En Corey was door Kaaree toegestaan om een video op te nemen van de binnenaarde steden, zonder gezichten te laten zien. Kun jij de accuraatheid van zijn/haar bron verduidelijken? Of kan dit een soort van interventie of val van de cabal zijn.

Cobra: Zijn verklaringen over mij de RM zijn niet juist. Ik zal geen commentaar geven op zijn andere statements.

PFCC: Tijdens de Chiengmai conferentie die je in Thailand dit jaar had heb je aangegeven dat het een geweldige prestatie was dat in steden in China de Cintamani stenen goed begraven zijn. In feite zijn veel mensen nog steeds bereid om meer Cintamani stenen op bepaalde plaatsen te begraven. Dus zijn er enige andere belangrijke sites nodig om deze stenen begraven te hebben in China of waar dan ook in Azië?

Cobra: Ja, vele.

PFCC: De houders van transparante Cintamani stenen zijn meer geneigd naar spirituele ontwikkeling, terwijl de houders van de opake Cintamani stenen meer zouden neigen naar het “de voet op de grond houden”. Ik bedoel meer praktisch in het leven. Dus is dit wat je hebt gezegd? Of is het een wat verdraaide theorie?

Cobra: Ik heb dat nooit gezegd. Ik heb alleen gezegd dat de transparante Cintamani stenen meer de spirituele groei ondersteunen terwijl de opake stenen deze spirituele energie gronden.

PFCC: Iemand zei dat het plaatsvinden van de Event er van afhangt of het collectieve bewustzijn en de gehele planetaire energie een bepaalde kritieke drempel bereikt. Daarom is het bemoedigen van meer mensen om hun individuele bewustzijn en energieniveau te verhogen een goede manier, met andere woorden, een leven vol met geluk helpt ook om de Event te laten plaatsvinden. Op dit moment, vooral in het proces van disclosure en publiciteit, zijn sommige mensen gestimuleerd om in angst te gaan, boosheid, zelfs haat, wat ertoe zou kunnen leiden dat het niveau van bewustzijn en energie wordt verlaagd. Dus hoe om te gaan met dit soort dilemma? Is het essentieel om de verdere verspreiding van deze disclosure informatie te versnellen?

Cobra: Ja, verspreid positieve energie en intel over disclosure zoveel als je kunt.

PFCC: De boodschappen van Bashar lijken veel gemeen te hebben met die van jou. Zijn zijn boodschappen betrouwbaar? Staat hij onder invloed van de archons?

Cobra: Je moet je innerlijke leiding gebruiken om deze vraag te beantwoorden.

(red: In het transcript van het interview is de volgende tekst opgenomen.)

THE LAW OF ONE PERSPECTIVE

De “Law of One series” is de belangrijkste “vrijgegeven lering” die de Sphere beings hebben aanbevolen als zijnde accuraat en bruikbaar voor ons op dit moment.

Het lijkt nu dat de Blue Avians dezelfde wezens zijn die contact opnamen met de oude Egyptenaren als “Ra”, de vogelhoofd entiteit. Zij spraken opnieuw als Ra in de Law of One series van 1981 tot 1983.

William Henry ontdekte oude Egyptische afbeeldingen van Ra als een Blue Avian mensachtige, als gezien in Cosmic Disclosure, season 5, episode 3, “Blue Avians & Spheres in Ancient Art”.

Deze verbinding was onbekend bij ieder van ons toen mijn contacten begonnen, en het was een zaak van grote verrassing voor iedereen toen Wiliam Henry ons benaderde met deze data.

Toen ik eindelijk zelf de Law of One begon te lezen, begonnen de wezens tegen mij te praten in een heel vergelijkbaar klinkende taal, hun identiteit verder vrijgevend als de bron van dit materiaal.

Op een praktisch niveau, dit betekent dat het bestuderen van de Law of One series ons veel grotere inzichten kan geven in de filosofie en praktijken van de sphere beings.

PFCC: Corey heeft duidelijk gemaakt dat Ra in de Law of One de Blue Avian is, hoe zie jij de inhoud van Law of One? Is de Law of One een boodschap aan ons geleverd door de galactische centrale civilisatie?

Cobra: De Law of One is een menselijke interpretatie van bepaalde spirituele ideeën en zoals altijd moet je jouw innerlijke leiding gebruiken om te zien of het overeenkomt met de waarheid.

PFCC: In de Law of One komt de halve bevolking van de Aarde van Mars, een kwart ervan komt van Maldek, en een ander kwart van de bevolking komt van elders in dit universum, het totale aantal sterrenzaden is zo’n 65 miljoen. Maar zoals wij weten, in oudere informatie stelde jij dat de meeste zielen op deze planeet van oorsprong inlands zijn, en je schatte 10 miljoen sterrenzaden op de Aarde. Hoe dan ook, waar komen de zielen op Aarde vandaan? Hoeveel sterrenzaden verblijven op dit moment op deze planeet?

Cobra: Iets minder dan 10 miljoen.

PFCC: Is de dichtheid vermeld in de Law of One dezelfde als de dimensie die jij hebt beschreven? Wat is het verschil? In de Law of One zijn er wat negatieve entiteiten die bestaan in de zesde dichtheid, maar jij hebt gezegd dat de vierde dimensie de hoogste dimensie is die een negatief wezen kan bereiken, hoe zie jij dit?

Cobra: Dichtheid = dimensie. Er zijn geen negatieve wezens in de zesde dimensie.

PFCC: Laten wij het nu hebben over disclosure. Benjamin Fulford’s boodschappen zijn wat vreemd, maken ons soms verward, klinken soms redelijk. Onlangs heeft hij meerdere malen Putin aangevallen, wat lijkt op het veranderen van wit naar zwart. Is dit een soort truc van loyale leden van de White Dragon Society om gedeeltelijke disclosure te implementeren?

Cobra: Nee.

PFCC: Op het internet hebben sommige mensen foto’s geplaatst met twee zonnen, wat denk jij daarvan?

Cobra: Lens reflectie.

PFCC: Veel mensen, ik ook, hebben gedroomd over twee manen, wat denk jij?

Cobra: Herinneringen van levens in andere zonnestelsels op planeten met twee manen.

PFCC: Zijn zowel David Wilcock en Corey Goode beschermd? Waarom kunnen zij in de publiciteit komen om de waarheid vrij te geven?

Cobra: Zij zijn tot een hoge graad beschermd.

PFCC: In feite zijn sommige mensen op de oppervlakte meer praktisch. Zij zouden meer aandacht schenken aan de huidige situatie op de oppervlakte en hun eigen financiële status, eerder dan aan informatie op andere niveaus. Dus laten wij naar wat vragen gaan over de situaties op de oppervlakte, alsjeblieft.

Zoals nu, sommige Event support groepen van rondom de wereld leiden een bedrijf om geld te verdienen in het kader van healing van spiritualiteit, wat zijn jouw commentaren hierop?

Cobra: Er is niets verkeerds aan om mensen te betalen voor hun spirituele werk.

PFCC: Zijn de aardbevingen die recent plaatsvonden in Nieuw Zeeland een natuurlijk fenomeen of een soort van aanval van de cabal die HAARP wapen hebben gebruikt?

Cobra: Zij zijn het gevolg van de toegenomen activiteit van de Galactische Centrale Zon.

PFCC: In de 58e en 59e episodes van Cosmic Disclosure series heeft Corey Goode gezegd dat de aardkorstscheuren van Aarde zich uitstrekken van zuid naar noord onder de zeeën, want moeder Gaia wil de schade op het leven op de oppervlakte beperken. Tot dusver hebben aardbevingen plaatsgevonden in Nieuw Zeeland, Argentinië, Taiwan, Japan en Salvador, wat lijkt te hebben geverifieerd wat Corey zei. Hoe zie jij dit?

Cobra: Ik ben het ermee eens.

PFCC: Sommige economen zeiden dat onstabiele factoren altijd bestaan sinds de instelling van de Eurozone. Griekenland is een Trojaans paard gesetteld in de Eurozone door Goldman Sachs, ook de eerste factor om de crisis de Eurozone te triggeren. Na het Britse referendum om zich los te maken van Europa, faalde het Italiaanse referendum voor constitutionele hervorming. Hoe kijk jij naar de huidige situatie en toekomstige prospecten in de Eurozone?

Cobra: De cabal wil Europa destabiliseren, maar zij zullen niet zoveel succes hebben als zij hopen, want de Lichtkrachten voorkomen dat.

PFCC: In de omdraaiende omgeving van de wereldeconomie zijn veel landen een vreemde competitieve richting opgegaan door het drukken van meer papiergeld dan anderen, vooral in die dictatuurlanden zoals Noord Korea, Venezuela, Zimbabwe, etc. Als wij geen waardevolle metalen kunnen kopen als schild, welk soort valuta kan het best gekozen worden om als beschermingsmethode tegen inflatie te kopen?

Cobra: Papiergeld kan niet worden beveiligd tegen inflatie. Waardevolle metalen zoals goud en zilver zijn bescherming tegen inflatie op de lange termijn, als wij op de korte termijn de prijsschommelingen en prijsmanipulatie negeren.

PFCC: Chinese mensen zien zichzelf altijd als “afstammelingen van de dragon”. Sommige mensen zeiden dat de dragon erfgenamen in China niet van Draconis zijn maar van een hogere dimensie van Dragon. Dus Cobra, is de Dragon in China een tak van Draconis groep? Is er enig verschil tussen Chinese Dragon en West Dragon?

Cobra: Chinese Dragon komt van Thuban (alfa Draconis), de meest prominente factie van de positieve Draconians. Zij zijn een van de stichtende bronnen van de Chinese cultuur, en een van de hoofdredenen waarom de draak als een symbool positieve connotaties heeft voor Chinezen. Thuban was 5000 jaar geleden een poolster toen Thuban Draconians op Aarde neerdaalden, de Chendgu vortex gebruikend als het entreepunt.

PFCC: Waar komen de meeste Chinese zielen vandaan? Is het waar dat deze zielen van Do Mou’s thuisbasis komen, Big Dipper? En wanneer begonnen deze zielen te worden gecontroleerd onder Dragon? Zijn de genen van de Chinese mensen gemodificeerd door Dragons?

Cobra: Thuban Draconians gebruikten genetische modificatie om een deel van hun genen in te voegen in de inlandse Han bevolking. De meeste Chinese zielen komen van Aarde. Buitenaardse Chinese zielen komen van vele sterrenstelsels, inclusief Big Dipper.

PFCC: Er is een hele oud Chinese legende, het verhaal genaamd “NuWa Create Human” (NuWa is een godin in de Chinese mythologie), dus is NuWa een hagediswezen? Wat is de waarheid achter dit verhaal? Zijn Chinese mensen kunstmatig gemaakt door deze hagediswezens? Of ontstaan vanuit reptillian wezens?

Cobra: NuWa behoorde bij de Thuban Draco’s en heeft feitelijk de Chinezen verdedigd tegen de reptillians. De Chinese legende zegt feitelijk dat zij de zwarte dragon doodde om verlichting te verzorgen voor de Ji Provincie.

PFCC: Qian Xuesen, een heel beroemde Chinese wetenschapper, die in de veertiger jaren samenwerkte met wetenschappers die deelnamen aan het “Paperclip” project in de US, en in de vijftiger jaren terugkwam naar China en de “vader” werd voor bommen en raketten in China voor zijn opmerkelijke bijdrage. In zijn latere jaren heeft hij sterk de onderzoeksstudie gepromoot van QiGong en psychisch vermogen. Dus was er enige ondersteuning van de Lichtkrachten achter hem? Was er enige verbinding tussen het QiGong-onderzoek tijd in China en de ontwakingsgolf van westerse landen in de tachtiger jaren?

Cobra: Ja, hij had ondersteuning van de Lichtkrachten. QiGong-onderzoek tijd in China en de ontwakingsgolf in het westen maakten deel uit van dezelfde galactische golf van ontwaking die de planeet omringde tussen 1987 en 1995.

PFCC: Verscheidene decennia geleden deden de Chinese militairen veel nucleaire testen in Lop Nor, in de westerse woestijn in China, er werd gezegd dat daar toegangen zijn tot het centrum van de Aarde en zombies in Lop Nor. Kun je ons vertellen of daar wat geheimen zijn?

Cobra: Er zijn veel geheimen daar. Ondergrondse bases, geheim ruimteprogramma, toegangen tot Agartha.

PFCC: Welke buitenaardse groep was het voornaamste ras dat initieel het fysieke lichaam van menselijke wezens ontwierp? En hoeveel modificaties waren daarna op het fysieke lichaam gedaan? Hoeveel civilisaties op Aarde zijn doorgegaan? En welke daarvan is die waar wij nu in zitten?

Cobra: Veel rassen namen deel aan het creëren van het menselijk ontwerp. Na Lemurië en Atlantis is dit de derde belangrijkste menselijke wereldbevolking op deze planeet.

PFCC: In Anatasia’s boek gaf zij aan “in welke tijden de mensen het meest geluk voelen, en wat brengt hen dit grote geluk?”

Cobra: Je moet je vraag specificeren.

PFCC: Afgelopen jaar gaf je aan dat de duistere magische steen zich nu bevindt op Long Island, de chimera ondergrondse basis, New York, US. Dus na de Event, hoe gaan wij om met deze rots?

Cobra: De steen is verwijderd.

PFCC: Wat is de huidige status van de basis en het laboratorium dat zich op Long Island, NY, bevindt?

Cobra: Dat is vertrouwelijke informatie.

PFCC: Wat is de huidige status van de energie vortex die zich bevindt in Chengdu, China?

Cobra: Dat vortex is in snelle uitbreiding en groei.

PFCC: Er is solide bewijs van dat genetisch gemodificeerd voedsel het menselijk immuunsysteem ernstig zou beschadigen, en ook grote ziektes zou veroorzaken zoals kanker. Echter, China’s State Council heeft het 13e 5-jaar plan aangekondigd om transgenetische industrialisatie te promoten. Dus kun je ons vertellen of er een zekere verbinding is tussen de cabal en deze GMO promotie activiteit?

Cobra: Ja.

PFCC: Dit is de laatste vraag. Sommige mensen voelen dat de mensheid niet langer de vertraging van de bevrijding kan verdragen. Zij willen worden gerustgesteld, over de Event, evenals over de volledige disclosure. Zij vragen zich af, zouden de Aarde en de mensen vóór 2026 transformeren in de ascentiestatus? Daarnaast, wat kunnen wij doen om zeker te stellen dat de Event in 2017 plaatsvindt?

Cobra: Als iedereen voor 100% zijn missie zou uitvoeren zou de Event in 2017 plaatsvinden. Naast dit statement geef ik geen enkele tijdsinschatting.

PFCC: Als laatste Cobra, zou je iets willen zeggen tegen de Chinese mensen? Vooral de Lichtwerkers en Lichtstrijders hier in China?

Cobra: Doe wat je kunt om de missie uit te voeren waarvoor je bent geboren.

PFCC: Dank je.

Cobra: Graag gedaan, en Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

 

 

 

 
1 reactie

Geplaatst door op 22 januari 2017 in Geen categorie, Interview met Cobra NL

 

Tags: ,

Hongaarse Cobra Etherische Bevrijding Groep – interview met Cobra

Cobra plaatste in zijn Belangrijke Situatie Update van 13 januari 2017 de volgende link:

Voor degenen die meer rechtstreeks betrokken zouden willen worden bij de planetaire bevrijding; hier is een heel goed voorbeeld van hoe een bevrijdingsgroep kan opereren (met een kort Cobra interview toegevoegd als een bonus):

http://2012portal-hungary.blogspot.com/2017/01/cobra-interview-with-hungarian-cobra.html

Hieronder de vertaling (N.B. volg de link hierboven voor het bekijken van de foto’s van deze bijeenkomst)

COBRA interview with the Hungarian COBRA Group & COBRA Etheric Liberation Hungary group meeting report – 29 December, 2016

by Steven Smaly & Anita Rácz

Velen van ons hebben een hele lange tijd gewacht op deze bijeenkomst. Het was een prachtige zonnige middag met 90 mensen die bij onze eerste bijeenkomst aanwezig waren in een conferentiezaal in Boedapest.

Mensen vanuit het hele land voelden de roep om samen te komen in eenheid, zij kwamen van verschillende plaatsen, zelfs van Slowakije. Een groepslid was er vanuit Duitsland bij op Skype.

Na de introductie van de groep, de admins, de helpers en de supporters, spraken wij over onze doelen, waarom wij hier zijn en wat onze missie is. Eerder hadden wij wat vragen aan Cobra gestuurd, gesteld door de leden van de groep. Tijdens de bijeenkomst hebben wij deze vragen voorgelezen, samen met de door Cobra gegeven antwoorden.

Antal Berecz, de eigenaar van een Hongaars online radiostation, www.barradio.eu, was ook bij de bijeenkomst aanwezig. Wij spraken samen over onze toekomstplannen om de luisteraars informatie te verschaffen, nieuws, rapporten en interviews, over hoe ons voor te bereiden op de Event en de komende veranderingen.

De deelnemers konden ook de leden van de Hongaarse Sisterhood of the Rose groep ontmoeten, de vrouwen geselecteerd door de Godinnenenergie voor deze prachtige missie. De groep heeft tot dusver twee samenkomsten gehad. De vrouwen spraken over hun nobele missie en hoe hun levens zijn veranderd en hoe zij kunnen assisteren bij het ascentieproces om een betere wereld voor iedereen te creëren. Zij hebben maandelijkse bijeenkomsten; de volgende zal plaatsvinden op 22 januari 2017 in Boedapest.

Verschillende mensen meldden zich aan als vrijwilliger om door het hele land lokale Event Support Groepen en Sisterhood of the Rose groepen te beginnen, waar veel mensen zich in de toekomst bij kunnen aansluiten.

Wij konden ook op een innerlijke reis gaan met een geleide meditatie, “Releasing Fear”, geleid door Anita Rácz. Wij onderzochten de wortels van onze angsten en elk van ons kon aan zichzelf werken om een staat van ‘bliss’ te bereiken waar Liefde constant in onze levens vloeit en waar het onze levens kan overnemen. Het was een speciale meditatie van Sri Amma en Sri Bhagavan, de Avatars van India, de oprichters van Oneness University.

De Wekelijkse Ascentie Meditatie was ook in de geleide meditatie opgenomen.

Aan het eind van de bijeenkomst vormden wij een grote cirkel in de hal en hand in hand luisterden wij naar het lied van Michael Jackson, Heal the World.

Wij stelden ons onze prachtige Aarde in het midden voor … fantastisch … zijn Licht schijnend door het hele zonnestelsel … er bestaat alleen Liefde en Vrede … er is Eenheid en Harmonie in de harten van de mensen … Hand in hand, naar elkaar lachend, creëren zij een krachtig Lichtgrit op Aarde, en zij zeggen tezamen in verschillende talen:

Heal the world

COBRA vragen en antwoorden (6 dec. 2016)

Steve: Heeft de cabal of de Lichtkrachten meer invloed in Hongarije?

COBRA: Beide.

Steve: Wie waren onze voorvaderen die ons mensen creëerden?

COBRA: Specificeer je vraag alsjeblieft.

Steve: De volgende vraag is gerelateerd aan Kryon, de entiteit die leeft binnen de Aarde. Corey Goode heeft ook over deze entiteit gesproken die, ook al wil hij onze ascentie, in wat hij zegt nog steeds wat misleidend is. Hij lijkt veel onbelangrijke informatie te delen en ik word nerveus wanneer ik zijn boodschappen lees want ik heb het gevoel dat hij teveel praat over niets. Als dat niet zo is, waarom voel ik mij dan zo ongemakkelijk over hem? Is Kryon een zuivere bron?

COBRA: Tot een zekere graad.

Steve: Komt Sheldan Nidle echt van het Sirius sterrenstelsel en is de informatie die hij deelt correct Ik bedoel niet precies zijn wekelijkse boodschappen, maar de informatie die hij deelt op zijn website over de Lichtschepen, Lichtkamers en de Galactische Federatie.

COBRA: Sheldan Nidle had fysiek contact met de Sirians.

Steve: Het lijkt mij dat het meest belangrijke ding is welke tijdlijn zal zijn geactiveerd. Hoeveel mogelijke tijdlijnen bestaan er en wat zal besluiten welke overheerst? Als iedereen in staat zou zijn om zijn doelen te bereiken, waarom zij hier incarneerden, wat zou het resultaat zijn?

COBRA: Er is één hoofd positieve tijdlijn met kleine variaties. Als iedereen zijn missie zou uitvoeren zouden wij de Event al decennia geleden hebben gehad.

Steve: Was de methode van ‘Access Bars’ werkelijk door positieve buitenaardsen aan de mensheid gegeven?

COBRA: Ja.

Steve: Sri Amma en Sri Bhagavan,  de Avatars van India, werken voor het creëren van eenheid (Oneness University) en wij kennen het fenomeen van deeksha door hen. Werken zij voor het Licht? Wat kun je ons over hen vertellen? Spelen zij enige rol naar de Event?

COBRA: Ja, zij werken voor het Licht. Zij proberen zoveel Licht als mogelijk te brengen om ons voor te bereiden op de Event.

Steve: Weet de positieve Templar groep in Hongarije over de Cobra Etherische Bevrijding Hongarije groep en monitoren zij het werk van onze groep?

COBRA: Ja.

Steve: Wat voor soort kwaliteit representeert de Godinnenkwaliteit? Op welke manier kan het verschijnen in onze persoonlijke levens? Met wat voor soort “taken” gaat het hand in hand? Hoe kunnen wij deze kwaliteit verdiepen binnen onszelf, dag bij dag? Wat is de echte missie van de hedendaagse Sisterhood of the Rose groep, de Godinnen, die deze gemeenschap over de hele wereld hebben gecreëerd. naast het ondersteunen van de Event?

COBRA: De Godinnenenergie brengt de vrouwelijke kwaliteit van Liefde, Tederheid en Schoonheid. Het kan onze levens soepeler laten verlopen en met minder obstakels. Je kunt je op je eigen manier met de Godinnenenergie verbinden. Sisterhood of the Rose groep kan wekelijks bij elkaar komen om zoveel mogelijk van de Godinnenenergie in het dagelijkse leven te brengen.

Steve: Op welk niveau van bewustzijn zijn de Lichtwerkers op dit moment, vergeleken met hun eerdere niveau? Hoeveel is hun innerlijke Licht en kracht recent toegenomen?

COBRA: Het Licht is aan het versterken.

Steve: Zijn de Blue Avians, de sphere wezens, deze seraphims en cherubijnen waaraan in de bijbel wordt gerefereerd?

COBRA: Nee.

Steve: Met behulp van bilocatie technieken konden wij een enorm succes boeken naar de bevrijding van de planeet. Met deze technieken, alhoewel onder bepaalde condities, kunnen wij al veilig contact maken met bepaalde binnenaarde culturen en als veel mensen deze methoden zouden gebruiken zou het resulteren in het oplossen van de matrix, naast zijn gunstige effecten op de mensheid. De vraag is: hoe deze techniek op de meest effectieve manier te implementeren?

COBRA: Na je ascentie.

Steve: Is het waar dat El Roi van de bijbel op Aarde leeft op een verborgen locatie en helpt hij om de gemeenschap in balans te houden?

COBRA: Nee.

Steve: Waarom zijn de Mayans ondergronds gegaan en hoe ontwikkeld zijn zij?

COBRA: Zij creëerden een uitbreekcivilisatie en zij zijn nu heel ontwikkeld. Velen van hen zijn terug geabsorbeerd in de Pleiadian civilisatie.

Steve: Waarom moeten wij ons pad zo vaak herhalen? Hoe kunnen wij ons herinneren als het is gewist? Wanneer zal een cel in staat zijn om weer te herinneren?

COBRA: Omdat de archons het geheugen wissen. Je kunt weer herinneren als je weer verbonden bent met je Ziel.

Steve: Welke belangrijke vraag hebben wij niet gesteld die ons pad kan effenen?

COBRA: Hoe kan ik worden wie ik werkelijk ben?

Steve: Ik las eerder over Area 51, waar experimentele bases zijn voor buitenaardsen, waar gekloond wordt. Bestaat Area 51 nog steeds of is het al vernietigd?

COBRA: Area 51 is opnieuw gemodelleerd en heeft een ander doel gekregen.

Steve: Volgens de Joodse Talmud “is Jezus de zoon van de onheilige Nimrud.” Wat betekent dit eigenlijk? Waar refereert het aan? Dus als de zoon van wie is Jezus geïncarneerd en van welke mensen?

COBRA: Kun je mij de exacte quote uit de Talmud laten zien die dit zegt?

Steve: Dank je wel.

Wij waarderen het heel erg dat Cobra zijn drukke tijd met ons wilde delen voor dit interview.

Overwinning van het Licht!

COBRA Etheric Liberation Hungary FB Group

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 18 januari 2017 in Cobra

 

Tags: ,

Bericht van Cobra, 13 januari 2017, Belangrijke Situatie Update

Het jaar 2017 zal veel meer aanwezigheid van het Licht op de oppervlakte van de planeet laten zien dan enig van de voorgaande jaren, aangezien de aanwezigheid van de niet fysieke Licht partikels van het Galactische Centrum enorm is toegenomen. Op de laatste dag van 2016 waren er veel signalen in de lucht in de vorm van polaire stratosferische wolken en andere ongewone wolken fenomenen:

2017-01-14-1-aurora45

2017-01-14-2-aurora46

2017-01-14-3-aurora47

Sommige mensen hebben dit toegenomen Galactische Licht geïnterpreteerd als een signaal van een mogelijke Galactische Superwave (lees: de Event) in 2017:

http://etheric.com/will-superwave-arrive-2017/

Ondertussen gaan wij door met het verwijderen van de chimera groep. Recent is een infiltratie ontdekt van de chimera groep binnen de gelederen van de Lichtkrachten binnen dit zonnestelsel. De chimera was zelfs in staat om een van de teleportatie portalen te kidnappen die gevangen genomen cabal leden transporteerde die op het punt stonden om naar de Galactische Centrale Zon te worden gebracht, en deze -cabal leden- werden zo naar een chimera basis in de Kuiper gordel geleid. Deze situatie is al opgelost.

Er is ook ontdekt dat de buitenste barrière / Tachyon membraan tot een zekere graad doorlatend is voor plasma anomalie en dat onder bepaalde voorwaarden negatieve plasma entiteiten door dit membraan kunnen gaan, door de tunnels van Set, in beide richtingen, in en uit het zonnestelsel. De plasma buitenkant van ons zonnestelsel is nog niet volledig vrij van primaire anomalie, vooral de plasma vezel die zicht uitstrekt langs de Orion arm:

https://en.wikipedia.org/wiki/Orion_Arm

2017-01-14-4-galaxy

Plasma anomalie in deze regio heeft zijn oorsprong van de Orion galactische oorlogen in de laatste paar miljoen jaren, en is bijna volledig genezen, maar het kleine deel dat is overgebleven heeft nog steeds uitwisseling met de Yaldabaoth entiteit. De hoogste concentratie van de plasma anomalie is van het Rigel sterrenstelsel naar de Taurus donkere wolk, ook genoemd de Taurus moleculaire wolk:

https://en.wikipedia.org/wiki/Taurus_Molecular_Cloud_1

Als een reactie op dit alles is een grote krachtige galactische Lichtgroep het zonnestelsel binnengekomen, honderden miljoenen sterk, en deze groep zal helpen met de uiteindelijke verwijdering van de chimera. De identiteit van deze positieve groep moet nog niet worden vrijgegeven.

Ook zijn de Resistance Movement en alle uitbreekgroepen die zijn aangesloten bij de Galactische Confederatie begonnen met “intense activiteiten binnen dit zonnestelsel en daar voorbij, op een niveau dat nog nooit eerder is voorgekomen”.

Alle uitbreekgroepen (SSP -Secret Space Programs- en ondergrondse) die nog niet zijn aangesloten bij de Galactische Confederatie zijn nog steeds geïnfiltreerd door de chimera.

Op de oppervlakte van de planeet is deze infiltratie zelfs nog sterker. Vele malen, wanneer de zaken niet volgens het plan verliepen, is dat een sterk signaal van infiltratie. ALLE positieve groepen op de planeet lijden onder deze infiltratie van de chimera en hun handlangers. Veel geopolitieke gebeurtenissen bevestigen dit.

De echte reden waarom Daesh Palmyra weer kon innemen was infiltratie, heel hoog binnen het Russische militaire commando. Gegeneerd gaven Russische analisten hun eigen verklaring waarom dat gebeurde:

https://sputniknews.com/middleeast/201612141048542487-syria-palmyra-daesh/

Zij vergaten dat een eenvoudige computer vector analyse van foto’s van krachtige Russische spionagesatellieten makkelijk een groep zouden ontdekken die samenkwam bij een enkel punt.

De cabal wil ook de andere BRICS landen infiltreren, en zij zitten achter de drastische oorlog op cash in India:

https://www.sott.net/article/338647-A-well-kept-open-secret-Washington-is-behind-Indias-brutal-experiment-of-abolishing-most-cash

Het meest gevaarlijk van alles is Kissinger’s strategie om zich naast Rusland te scharen tegen China, via Trump, om zo te proberen de Oosterse Alliantie te breken:

http://journal-neo.org/2017/01/09/is-trump-the-back-door-man-for-henry-a-kissinger-co/

http://www.independent.co.uk/news/world/asia/rex-tillerson-south-china-sea-state-media-prepare-military-clash-donald-trump-global-times-a7525061.html

Veel mensen beginnen te begrijpen dat Trump alleen een poppetje is en dat zijn politiek is georkestreerd door onzichtbare verantwoordelijken achter de schermen:

https://truthearth.org/2017/01/03/a-short-word-about-presidents-and-their-puppet-masters/

http://www.zerohedge.com/news/2016-12-30/trump-exactly-where-elites-want-him

http://journal-neo.org/2016/11/25/the-dangerous-deception-called-the-trump-presidency/

https://www.armstrongeconomics.com/international-news/north_america/2016-u-s-presidential-election/is-trump-draining-the-swamp-or-filling-it/

Van een lichtere kant: de Chinezen hebben verkondigd dat het hun is gelukt om het fameuze EmDrive protoptye voor testen op hun ruimtestation te plaatsen:

http://www.ibtimes.co.uk/emdrive-chinese-space-agency-put-controversial-tech-onto-satellites-soon-possible-1596328

Soft disclosure gaat door en het mijnen van asteroïden is mainstream aan het worden:

http://seekingalpha.com/article/4034859-miners-may-go-galactic-asteroid-mining

Er is zelfs een website die de economische waarde van bepaalde asteroïden inschat:

http://www.asterank.com/

Voor degenen die meer rechtstreeks betrokken zouden willen worden bij de planetaire bevrijding; hier is een heel goed voorbeeld van hoe een bevrijdingsgroep kan opereren (met een kort Cobra interview toegevoegd als een bonus):

http://2012portal-hungary.blogspot.com/2017/01/cobra-interview-with-hungarian-cobra.html

(red: vertaling hiervan volgt)

Degenen die zich daartoe geroepen voelen kunnen helpen met het voeden van de mensen in Malawi middels hun genereuze donaties (bovenaan rechts op de pagina van deze website):

http://prepareforchange.net/orphanages-in-malawi/

De situatie in Malawi en in vele andere plaatsen in Afrika is verre van perfect, maar het Licht zal ook hier komen.

Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

 

 

 
4 reacties

Geplaatst door op 15 januari 2017 in Chimera, Cobra

 

Tags: , , , ,

Interview met David Icke: de rol van de Archonten en de kracht van de Mens

Op de website van Earth Matters is een interview geplaatst dat Ad Broere had met David Icke:

Op 15 november 2016 werd David Icke in Amsterdam geïnterviewd door Ad Broere. Ad vroeg hem naar zijn visie op de rol van de Archonten en over de diepere oorzaken van de onderdrukking van de mensheid door geld. Het woord Archont komt van het Griekse archontoi, dat wereldheersers betekent. Je kunt terugvinden dat de heersers al heel lang op onze planeet zijn en dat ze proberen om de mensheid tot slavernij te dwingen. Verder gaat David Icke in op transhumanisme en kunstmatige intelligentie, een ontwikkeling waarvan hij de verstrekkende gevolgen schetst.

Het werd een zeer open interview – Nederlands ondertiteld – dat geheel aansluit op de huidige wereldwijde ontwikkelingen. In het een half uur durende gesprek raakt David Icke wat mij betreft de kern aan van waar het in deze tijdsperiode om gaat. Maar laat iedereen daar zelf over oordelen.

De trailer duurt 1′ 42” daarna kun je beslissen of je het hele interview wilt zien voor 2 euro.

Ga naar de link hierboven om de trailer te zien en eventueel het gehele interview.

Veronica

 
1 reactie

Geplaatst door op 11 januari 2017 in Archons

 

Tags: , ,

Bericht van Cobra, 4 januari 2017, Nieuw Atlantis

Nieuw Atlantis is de codenaam voor het energiegrit rondom de planetaire oppervlakte dat zal helpen bij de compressie doorbraak, en het is ook de codenaam voor de nieuwe gemeenschap na de Event.

In Oud Atlantis, vóór de omkering van de polen 75.000 jaar geleden, was de positie van de evenaar anders, en dus was de positie van het hele planetaire energiegrit ook anders.

2017-01-04-1-polshift75,000 geleden en daarvoor was het energiegrit rondom de planeet compleet, onder volledige controle van de opgestegen wezens en met veel heilige tempels die zich bevonden rondom de evenaar. Je kunt de oude Atlantische evenaar op dit plaatje zien als een rode lijn die Zuid Amerika en Afrika kruist:

2017-01-04-2-atl-equator

Het is interessant om te merken dat veel energiemaalstromen rondom de planeet nog steeds gepositioneerd zijn rondom de oude Atlantische evenaar:

http://sitsshow.blogspot.com/2016/11/There-Is-an-Alignment-Between-Ancient-Sites-That-Will-Blow-Your-Mind.html

http://home.hiwaay.net/~jalison/

Het Nieuw Atlantis project lijnt in feite de maalstromen van het Oude Atlantis uit met het nieuwe energiegrit dat spoedig zal zijn gecompleteerd.

Nieuw Atlantis is een project van de Lichtkrachten dat al gedurende millennia gaande is. Saint Germain is een van de belangrijkste wezens die aan dit project werkt. Hij heeft delen van dit project aan de mensheid doorgegeven in zijn incarnatie als Francis Bacon, in een novelle genoemd New Atlantis, waar hij een utopische samenleving beschrijft gebaseerd op meritocratie. In zijn incarnatie daarna als Graaf de Saint Germain probeerde hij in cocreatie een nieuwe gemeenschap in Amerika te stichten door de onafhankelijkheid van de USA te helpen en door het zijn van de belangrijkste spirituele kracht achter de constitutie.

2017-01-04-3-new_atlantis_baconHier is een heel goed artikel over de ontwikkelingen van het Nieuw Atlantis project dat een ‘must read’ is voor iedereen die is geïnteresseerd in Nieuw Atlantis, aangezien het vele occulte doctrines in het juiste perspectief plaatst.

http://cosmicconvergence.org/?p=13901

Hier moet ik aan toevoegen dat Graaf de Saint Germain in 1775 een geheime mysterieschool in Parijs heeft gevormd dat de verborgen hand was achter de onafhankelijkheid van de USA.

Deze mysterieschool bestond uit leden van de Brotherhood of the Star die toen bij drie belangrijke positieve masonic lodges in Parijs zijn gegaan, hun leden hebben beïnvloed, en zo als gevolg daarvan de wereldkoers van gebeurtenissen.

Een groep ging bij de Les Neuf Soeurs masonic lodge in Parijs en heeft via Benjamin Franklin, die een lid was van deze masonic lodge, de creatie van de United States beïnvloed.

https://en.wikipedia.org/wiki/Les_Neuf_S%C5%93urs

De tweede groep ging bij de Philalethes masonic lodge in Parijs, via welke de Brotherhood of the Star probeerde de ware occulte kennis probeerde uit te dragen. De occulte kennis van deze lodge is de bron van een groot deel van de moderne westerse spiritualiteit en occultisme:

http://freimaurer-wiki.de/index.php/En:The_Philal%C3%A8thes

De derde groep ging bij de Cagliostro’s Isis lodge in Paris. Deze lodge is de belangrijkste bron van Isiac mysteries die later fragmentarisch werden bewaard in sommige Memphis Misraim lodges.

Cagliostro was een van de hele weinige mensen op de oppervlakte van de planeet die een begrip had van een bepaald aspect van mysteries van Isis, die nu nog verborgen moeten blijven. Er kan niets meer over deze zaak worden gezegd vóór de Event.

Nu heeft Graaf de Saint Germain mij gevraagd om hem te helpen bij het voltooien van het Nieuw Atlantis project. Het planetaire energiegrit van Nieuw Atlantis is namelijk het energiegereedschap dat de compressie doorbraak zal manifesteren, de Event en de nieuwe Gemeenschap.

Het Cintamani grit rondom de planeet is een van de belangrijkste middelen bij het manifesteren van dit doel. Wanneer een Cintamani steen in de aarde ergens rondom de planeet is geplaatst, is een enorm engelachtig wezen verankerd in deze plek, dat een energiemaalstroom creëert dat mijlen in diameter is:

2017-01-04-4-vortex7Wanneer de kritieke massa van deze engelachtige wezens is verankerd rondom de planeet zal het hoofd van de Yaldabaoth entiteit beginnen op te lossen.

Cintamani stenen zijn de fameuze blauwe stenen van Atlantis. Blauwe stenen, ook genoemd Blauwe Appels, werden door de Katharen gebruikt om portalen te openen:

http://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/esp_sumer_annunaki13.htm

Onnodig te zeggen dat de Katharen hun Cintamani stenen kregen van de tempeliers, die hun eerste specimen ontvingen van Hubertus Koch van Untersberg. Hij heeft de steen rechtstreeks ontvangen van Godin Isais (een aspect van Isis) bij Nineveh bij Mosul in Irak. Nineveh is een van de belangrijkste Godinnen vortexen op de planeet:

http://www.ancient.eu/nineveh/

Het is geen toeval dat Daesh het wil vernietigen:

http://news.nationalgeographic.com/2016/11/iraq-mosul-isis-nimrud-khorsabad-archaeology/

Het gaat allemaal om het gevecht voor het energiegrit. En hier zal het Licht overwinnend zijn en Nieuw Atlantis zal schijnen als nimmer tevoren.

2017-01-04-5-new-atlantisOverwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

 

 
1 reactie

Geplaatst door op 6 januari 2017 in Cobra, compressie doorbraak

 

Tags: , , , ,

Interview met Cobra, 20-12-2016, door Prepare For Change

Na een korte update door Lynn over het Malawi project (klik hier voor de volledige tekst in het Engels) begint het interview met Cobra.

Lynn – Hi Cobra, welkom terug bij Prepare for Change in deze laatste maand – december – van 2016. Dit is een heel interessant, onthullend en zelfs schokkend jaar voor ons allemaal geweest. Ik dacht dat ik je vandaag de gelegenheid zou geven om de stappen voorwaarts op te sommen die wij als planeet in dit jaar 2016 hebben gemaakt.

COBRA –  OK, en het jaar is nog niet voorbij, dus ik zal deze vraag niet beantwoorden voordat het jaar voorbij is. Er zijn bepaalde dingen gaande die behoorlijk belangrijk zijn en zij kunnen, tot op zekere hoogte, de uitkomst van dit jaar veranderen.

Lynn – Zelfs deze laatste 10 dagen huh?

COBRA – Ja, 10 dagen, ja.

Lynn – Wow. OK.

Aaron –  Hi Cobra, dit is Aaron, ik ben er dit keer bij in plaats van Richard. Een paar vragen voor je, en de eerste vraag is: als wij kijken naar de rapportage van Benjamin Fulford van deze week waarin is gesteld dat David Rockefeller en Nathaniel Rothschild vorige week waren gedood… Cobra, hebben jouw bronnen dit kunnen bevestigen? Is er enige kennis over waar deze gebeurtenissen speelden?

COBRA – Nee, geruchten hierover en over andere cabal leden die gedood of gearresteerd zouden zijn steken in feite de hele tijd de kop op. Wanneer dit zal plaatsvinden zal het heel dicht bij de doorbraak zijn en wanneer dit meer massief begint te gebeuren zal het in de main stream media gemeld worden.   (dank je)

Lynn – Dus wij moeten dit nieuws van de mainstream krijgen?

COBRA – Mainstream of geloofwaardige alternatieve media die zullen hebben, die hun claims zullen staven met niet te ontkennen bewijzen.

Lynn – OK.  Wel, er is gerapporteerd dat Bisschop Echevarria op 12 december overleed na een periode van longontsteking. Cobra, bevestigen jouw bronnen dit en was dit een dood met natuurlijk oorzaak? Zijn er enige onmiddellijke gevolgen voor de katholieke kerk en de mensen van onze wereld door zijn dood?

COBRA – Mijn bronnen konden dit niet 100% bevestigen en ja, natuurlijk zijn er consequenties voor de katholieke kerk, maar geen drastische consequenties. Zij hebben veel mensen die hun agenda uitspelen.

Lynn – Wel, hij was de leider van Opus Dei……Dus wij zien dit. . .
Dit is gemeld op het internet: http://www.opusdei.org/en-us/section/from-the-prelate/

COBRA – Opus Dei is een van de, zou ik zeggen, behoorlijk sterke organisaties binnen de kerk maar het is niet de meest machtige. En de leider in dit geval kan eenvoudig worden vervangen, dus dit zal niet, creëert geen drastische wijziging in de kerk op dit moment.   (OK, mooi)

Aaron – Cobra, is er iets dat je ons kunt vertellen over wat er gaande is onder het Denver vliegveld.

COBRA – Het is niet alleen wat er gaande is onder het Denver vliegveld; het hele gebied rondom Denver is nu het focus punt van wat ik zou noemen een half verborgen en half open conflict tussen verschillende facties, en sommige ervan behoren bij de cabal. Het is een conflict dat tot op zekere hoogte is versneld door de alternatieve media. En dit conflict is maar één aspect van een grote, ik zou zeggen, transformatie of grote voorbereiding opgebouwd voor de uiteindelijke operatie die dichter bij de Event zal plaatsvinden. Dit is nog niet het beslissende moment. Het is nog niet de uiteindelijke push.

Lynn – Corey Goode & David Wilcock zijn het er samen over eens en blijven benadrukken dat de positieve “Earth Alliance” heeft besloten, en onderhandeld met de duistere cabal en diverse geheime syndicaten controle groepen, dat de mensheid geen volledige disclosure aankan omdat het, volgens hen totale chaos zal brengen als gevolg van een ‘emotionele shock’ en daarom hebben zij allen ingestemd, besloten en ingestemd om een gedeeltelijke en gecontroleerde disclosure te laten plaatsvinden, en dat dit proces langzaam zal worden uitgerold en dat het veel jaren zal duren, en zelfs een generatie, of twee, tot uiteindelijke disclosure. Cobra, als de moordende psychopaten die nu de planeet leiden en de geheime ruimteprogramma’s, altijd de gehele onvervalste waarheid hebben gekend, alles ervan, waarom kunnen WIJ, de onschuldige en misbruikte mensheid niet het recht hebben om de gehele waarheid te weten. Is dit waar?

COBRA – OK.  Ik kan deze claims niet bevestigen en ik ben het niet eens met deze claims. De mensheid is meer dan in staat en klaar om volledige disclosure aan te kunnen. Op dit moment is de mensheid meer toegerust om volledige disclosure te verwerken dan gedeeltelijke disclosure, want gedeeltelijke disclosure brengt paradoxen in de geest en creëert mentale stress, waar volledige disclosure helderheid brengt. Facties die geen volledige disclosure ondersteunen zijn niet van het Licht. Het plan van de Lichtkrachten is onvoorwaardelijke en volledige disclosure, zo snel mogelijk en zodra de situatie het toelaat zonder drastische consequenties op de manier van vergelding door de duistere krachten. Maar ik zou zeggen dat volledige disclosure de enige agenda is die wij hier kunnen hebben. Al het andere is niet acceptabel. Ik heb niet gezien dat David Wilcock of Corey Goode claimen dat zij gedeeltelijke disclosure steunen, dus ik kan daar niets over zeggen.   (dank je Cobra)

Aaron – Cobra, naar jouw mening, wanneer denk je dat geld zoals het nu bestaat, relevant zal zijn als een middel van overvloed of slavernij op deze planeet? Geloof jij dat geld nog steeds zal bestaan over 10 jaar? Indien niet, kun jij uitleggen waarom en wat deze nieuwe vervanging zal zijn?

COBRA – OK.  Ik kan niets zeggen over de tijdlijnen of tijdinschattingen. Ik zou gewoon zeggen dat met de Event geld heel snel verouderd zal zijn want wij zullen hebben, eerst zullen wij hebben geavanceerde technologieën om alles te materialiseren wat wij nodig hebben middels replicatoren, en ten tweede zal de spirituele bewustzijn van de mensheid het punt bereiken waar geld niet meer nodig is. Dus ik zou zeggen heel snel na de Event zullen deze dingen gebeuren, maar vóór de Event is het onmogelijk.   (OK, dank je)

Lynn – Dus, lijkt het erop dat wij disclosure zullen hebben met direct daarna de Event?

COBRA – OK.  Disclosure en de Event bestaan tezamen. Wanneer de Event puls reikt zullen er op datzelfde moment al intel dumps zijn in de mainstream media en zij zullen na de Event escaleren en versnellen, behoorlijk, behoorlijk snel.

Lynn – Hoe lang na de Event zal de Aarde officieel zijn geaccepteerd als een officiële “N3” planeet / galactische gemeenschap lid? Zal dat zijn als een generatie, of minder, of…?

COBRA – Veel sneller dan dat.    (Veel sneller, dank je)

Aaron – Welke nieuwe updates en informatie kun je ons geven met betrekking tot de komende zonnepuls bekend als de Event Cobra? En is er enig advies over waar wij ons bewust van moeten zijn?

COBRA – OK.  Er zijn in de laatste paar dagen geruchten op het internet geweest dat de Event in de komende paar dagen zal gebeuren wat niet waar is. Wij zijn er nog niet, dit is wat ik kan zeggen. En ik kan veel van deze geruchten niet bevestigen want zij zijn niet gebaseerd op de realiteit. En over de tijdsinschatting wanneer de Event zal plaatsvinden heb ik al gezegd wat ik kan zeggen.    (OK, dank je)

Lynn – Cobra, kun je enige informatie met ons delen over de hoofden van de staten, koninklijken en andere vip’s die onlangs Antarctica hebben bezocht?

COBRA – OK.  Niet zo veel van hen hebben Antarctica bezocht. Maar een paar van deze mensen en een ding dat gebeurde waren geheime bijeenkomsten tussen de cabal en bepaalde uitbreek facties over hoe het probleem hoe de massa arrestaties op te lossen, want zij zouden de transformatie willen overleven en zij hebben geen oplossing gevonden dus zij kwamen terug naar Antarctica waar zij vandaan kwamen.

Lynn – Cobra over welk kosmisch lichaam rapporteren de mensen in de zuidelijke hemisfeer? Weet jij er iets van?

COBRA – Zij rapporteren niet over een kosmisch lichaam . Er zijn vele, zou ik zeggen, ongefundeerde claims van mensen die dit of dat zien. Als jij enig precies onderzoek zou doen over deze claims zul je snel uitvinden dat deze claims niet op de realiteit zijn gebaseerd.

Lynn – Wij hebben communicaties van mensen gehad in de zuidelijke hemisfeer en zij zeggen dat het met het blote oog zichtbaar is, je hebt zelfs geen telescoop nodig. Dus zij zijn bezorgd.

COBRA – OK. Als iemand mij solide bewijs kan geven met een foto die geen lens reflectie is, zou ik heel blij zijn.    (OK, dat is goed)

Lynn – Er zijn vreemde kosmische gebeurtenissen geweest zoals de enorme wolk boven Antarctica, vreemde lichten, ballen van vuur en andere verrassende verschijningen en fenomenen. Kun jij ons iets vertellen over wat de mensen zien?

COBRA – OK, als eerste, er zijn veel behoorlijk intense atmosferische fenomenen. Sommige van deze fenomenen zijn getriggerd door de veranderingen die plaatsvinden op de oppervlakte van de planeet als een resultaat van de toegenomen activiteit in het zonnestelsel. Dus het is niet alleen Aarde gebaseerd weer dat verandert. Het is deel van de, zou ik zeggen, kosmische, kosmische schaal verandering die nu plaatsvindt in dit zonnestelsel en verder weg. Mensen ervaren dit omdat ook de Lichtkrachten deze veranderingen ondersteunen om zo de mensen te laten ontwaken, zodat de mensen vragen beginnen te stellen en uitvinden wat er gaande is.

Lynn – Dus, op een manier is het deel van disclosure zou je zeggen?

COBRA – Ik zou zeggen ‘soft’ disclosure, niet gedeeltelijke disclosure, maar soft disclosure. Gedeeltelijke disclosure is iets anders. Soft disclosure is een poging van de Lichtkrachten om ons zoveel disclosure als mogelijk is te brengen in deze onprettige omstandigheden. Gedeeltelijke disclosure is een poging van de duistere krachten om met disclosure te sjoemelen op een manier dat het hen zal laten zien als iets dat zij niet zijn. Zij willen hun huid redden en natuurlijk zal dit niet, gaat dit niet gebeuren.    (Ik begrijp het, dank je voor de verduidelijking)

Aaron – Waar is planeet X in relatie tot onze planeet Aarde nu en wat is zijn doel op dit punt met betrekking tot onze toekomst en in relatie met de toekomst van de mensheid?

COBRA – Planeet X is precies waar het was tot dusver. In zijn baan voorbij Pluto en het zal daar blijven. Het zal de planeet Aarde niet naderen. Het is het thuis van de Resistance Movement die vecht voor de bevrijding van deze planeet.   (dank je)

Lynn – Controleert AI (kunstmatige intelligentie) de meeste van de acties en gedragingen van de draco en reptillian rassen?

COBRA – Tot op zekere hoogte, maar ik zou niet zeggen dat zij het controleren; ik zou zeggen dat er een zekere symbiose is van een negatieve natuur tussen AI …. Ik zou het zelfs zo zeggen. De chimera groep gebruikt AI om de draco en reptillians te controleren.

Lynn – Worden de meeste van onze wereldregeringen, financiële systemen en aandelenmarkten gecontroleerd door een Artificial Intelligence (A.I.)

COBRA – Tot op zekere hoogte.

Lynn – Ben je het ermee eens dat de AI een chimera AI netwerk is – of bestaat dit als een onafhankelijke elektronische entiteit?

COBRA – Het is niet onafhankelijk. Het is altijd verbonden met een organische entiteit.

Lynn – Zal de verwijdering van de sluier van de chimera volledige disclosure betekenen?

COBRA – Ja.     (dank je)

Aaron – Cobra, veroorzaken de draco en cabal rijken nog steeds rotzooi en chaos in andere zonnestelsels en galaxies of zijn zij nu omcirkeld en in toom gehouden binnen dit laatste bastion van het draco en cabal rijk genoemd ons “Sol” systeem?

COBRA – Zij zijn hier in toom gehouden.    (OK)

Het Prepare for Change Team groeit nog steeds. Nu met Bruce als de helm als vrijwilligerscoördinator zullen wij eindelijk verder kunnen met nieuwe mogelijkheden en activiteiten op onze website. Als je meer wilt doen dan in de zijlijnen te wachten op de Event kom dan bij een van onze teams. Wij zullen activiteiten hebben in elk van de groepen: leiderschap, Event support, renaissance, technologie, healing, financieel, media en Sisterhood of the Rose. Ga naar de ‘participate’ knop en selecteer in het ‘drop down menu’ “Prepare for Change Volunteers”. http://prepareforchange.net/participate/prepare-for-change-volunteers/
Vul het eenvoudige formulier in en wij zullen contact met je opnemen. Januari is onze formatie maand voor de vrijwilligersgroepen. Onze nieuwste Chair voor de Sisterhood of the Rose is onlangs aan boord gekomen. Haar naam is Bette en zij begroet ons vanuit Australië. Bette plant binnenkort met nieuwsbrieven en communicaties met de groep te komen.

Lynn – Donald Trump was bevestigd als de 45e president van de US na een stemming van het Electoral College op 19 december. President Trump zegt en claimt ‘anti establishment’ te zijn, maar toch kiest hij en wijst hij aan tijdelijke CEO’s en zionisten in zijn kabinet. Heb jij daar iets op te zeggen Cobra?

COBRA – OK.  Ik denk dat ik deze vraag over Trump al heb beantwoord, wie achter Trump zit en ik zou zeggen dat de acties luider spreken dan woorden, en over een paar maanden zul je zien hoe zijn presidentschap is. En ik zou geen brandstof geven voor enige speculatie. Kijk het gewoon aan en leer.

Lynn – Denk jij dat hij iets doet voor het Licht? Is er een tendens hier?

COBRA – Er is een zeker potentieel binnen hem voor het Licht. Ik zou niet al te optimistisch zijn.

Lynn – Er is een andere man onlangs op de scene gekomen, Steve Pieczenik. Werkt hij voor de Lichtkrachten?

COBRA – Ja, hij werkt met de Lichtkrachten.    (dat is goed om te weten, dank je)

Aaron – Cobra, er is een enorme push door de cabal, inclusief wetten die door regeringen worden aangenomen, rondom de wereld, om al het echte nieuws dat wordt verspreid door alternatieve en sociale media kanalen te onderdrukken en censureren door ze te labelen als ‘fake news’. De meest populaire en relevante alternatieve media websites en sociale media pagina’s worden nu beïnvloed door deze hevige censuur, inclusief degenen gerelateerd aan PrepareforChange.net. Wat is de Resistance van plan om te doen om deze desperate poging van de cabal tegen te gaan om de verspreiding van de waarheid te stoppen?

COBRA – Feitelijk zal deze pathetische poging naar ze terugvuren want wanneer de mensen die alleen de mainstream media lezen leren over het zogenaamde ‘fake news’, zouden zij willen uitvinden wat er is over dit ‘fake news’, dus zij zullen beginnen te zoeken naar alternatieve media en vooral wanneer de lijsten van de zogenaamde “fake news’ websites worden gepubliceerd in de mainstream media. Het is een vrije publiciteit voor deze alternatieve website en het brengt ze meer verkeer. Het is als de presidentiële race wanneer hij (Trump) veel publiciteit kreeg, vrije publiciteit in de media die tegen hem waren, maar zij gaven hem veel publiciteit en dit maakte deel uit van zijn sleutel tot zijn succes.

Aaron – (Ik snap het) Dit lijkt voor mij op een eerste preventieve stap in het overtuigen van de mensen om niet te geloven in de dingen die zij gaan horen. Is deze nieuwe oorlog op “fake news’ gewoon een poging om de massa’s te overtuigen dat komende disclosure niet waar is?

COBRA – In feite zijn zij zich bewust van de macht van de alternatieve media in alle opzichten. Maar nogmaals, zij zullen niet in staat zijn om dit te stoppen. Zij zullen in feite meer mensen naar de alternatieve media brengen.    (OK, dank je) (geweldige back-fire)

Lynn –  Machten voor recht die werken binnen een groot netwerk van internationale wetshandhaving en informatie agentschappen zijn begonnen om Europeanen in hoge posities te arresteren voor kindermisbruik, -handel en pedofilie. Ondanks de poging om deze arrestaties in de US te onderdrukken – door vol te houden dat het bewijs ‘fake news’ is – denk jij dat de beweging om belangrijke figuren te arresteren die zijn betrokken bij deze activiteit in Amerika stand zal houden tussen wetshandhavers agenten in de US.

COBRA – OK, dit is iets dat niet kan worden gestopt. Nogmaals, dit kan worden vertraagd, maar op een zeker moment zullen de Lichtkrachten zoveel macht hebben in deze situatie dat deze arrestaties zullen doorgaan en escaleren in de Event.   (dank je)

Aaron – Wanneer zullen wij, als soevereine individuen, in staat zijn om onze spirituele gidsen en ruimtebroeders te roepen en fysiek aan te roepen zonder te worden gestraft of vermoord door onze duistere controleurs?

COBRA – Na de Event.    (OK)

Lynn –  Wat zijn de namen van de belangrijkste “guardian’ buitenaardse rassen die fysiek zullen komen om te helpen en de mensheid te gidsen onmiddellijk na de zonnepuls bekend als de Event?

COBRA – Als eerste natuurlijk de Pleiadians, en dan later de Sirians, de Andromedans. De Arcturians en sommige andere rassen die wat minder bekend zijn.   (dank je)

Aaron –  Nu dat Yaldabaoth’s plasma effecten zijn verminderd (of zijn zij nu weg?); wat is de situatie met de strangelet en toplet bommen? Is het wellicht veel veiliger om de controle over mensen te elimineren met betrekking tot de implantaten die wij hebben?

COBRA – Wie claimt dat het nu weg is. Het is niet weg.   (maar het is minder, juist?)

Lynn – Is het verminderd, ja?

COBRA – Tot op zekere hoogte, ja.

Aaron – OK. En is of was de Saturnus maan matrix de bronenergie van de Yaldabaoth?

COBRA – Nee.    (OK)

Lynn – Er zijn conflicterende rapporten over de Russische leider Vladimir Putin. Sommige inlichtingendiensten zeggen dat hij lang geleden overleed en is vervangen dor een aantal look-alikes, terwijl andere gerespecteerde inlichtingendiensten woordvoerders, inclusief jijzelf, stellen dat hij leeft en zeer actief werkt voor het Licht. Kunt jij verklaren waarom Benjamin Fulford’s CIA en NSA contacten vertellen dat de echte Vladimir Putin lange tijd geleden overleed?

COBRA – Het is niet het hoogste doel om op dit moment deze vraag te beantwoorden. Het is gevoelige informatie.   (OK)

Aaron – Cobra, is de gamma golf die naar de Aarde komt rond 26 december dezelfde als de Event?

COBRA – Nogmaals, ik zeg niet dat er enige gamma straal naar de Aarde komt op 26 december, of 27, en nee, het is niet de Event.

Lynn – Cobra, jij hebt gezegd dat de positieve buitenaardsen geen volledige schaal nucleaire oorlog zullen toestaan, noch dat zij een derde wereldoorlog zullen toestaan. Als wij tussen de lijnen lezen, betekent dit dat enig soort van kleine schaal gelimiteerd nucleair conflict zou mogen plaatsvinden? Hebben de Lichtkrachten plannen op tafel om enig en alle types van nucleair conflict te voorkomen?

COBRA – Zo veel als mogelijk zullen zij alle belangrijke nucleaire conflicten voorkomen, maar zoals je in het verleden hebt gezien was er al een gelimiteerde uitwisseling, een gelimiteerde release van nucleaire wapens in het verleden. Dus om je vraag gewoon te beantwoorden, iets als Hiroshima zal nooit meer getolereerd worden.    (Wel, dat is goed om te weten)    Ja.

Aaron – Cobra, onlangs, met betrekking tot de Event, onlangs heeft Obama een executive order getekend die de US regering verordonneert om onze infrastructuur voor te bereiden op ‘komende verstorende zonnevlammen’ waarvan wij aannemen dat hij refereert aan de Event. Betekent dit dat onze iPhones en elektronische gadgets hoogst waarschijnlijk niet zullen werken na de zonnepuls of Event? Wat kun jij zeggen en aanbevelen aan ons, om te zijn voorbereid op deze situatie Cobra?

COBRA – De Event is niet hetzelfde als de zonnepuls, of zal ik specificeren de EMP-puls. De Lichtkrachten verwachten niet dat de Event EMP-puls zal bevatten. De elektronische apparaten worden verwacht normaal te functioneren op het moment van de Event.   (OK)

Aaron – Zal de Event effect hebben op alle wezens en levensvormen in dit zonnestelsel, en zo ja hoe? Hoe zullen de rassen die leven onder de oppervlakte de Event ervaren?

COBRA – Ja natuurlijk, de Event zal … zal alle wezens beïnvloeden door het zonnestelsel. De wezens die leven onder de oppervlakte van de planeet zullen een enorme viering hebben.    (all right, klinkt fantastisch, dank je)

Lynn – Wat weet je over de buitenaardse origine van Afrikaanse zwarte mensen?

COBRA – Ik zou in feite zeggen dat in elk ras er mensen zijn die van half buitenaardse oorsprong zijn. Het overgrote deel van de mensen die Aardse oorsprong hebben zijn in het algemeen Aarde mensen maar ik zou zeggen dat alle rassen inclusief het zwarte ras in het verleden assistentie hadden in genetische opbouw, genetische ontwikkeling van verschillende andere rassen.

Lynn – Wat kunnen zwarte mensen verwachten te gebeuren als een resultaat van volledige disclosure?

COBRA – Het eerste ding dat zal gebeuren is dat de situatie in Afrika drastisch zal verbeteren. De situatie in Afrika is heel stressvol geweest voor vele, vele millennia, feitelijk omdat vooral het reptillian ras Afrika gebruikte als zijn voornaamste basis. En nu de cabal gedurende de laatste decennia Afrika gebruikt voor zijn bronnen zal de Event dus een enorme verlichting zijn voor Afrika en voor zwarte mensen die daar leven.    (dat is goed om te weten)

Aaron – Kun je ons een idee geven over hoe de spirituele technologie of het proces dat door draconians wordt gebruikt, hen in menselijke vorm geboren laat worden?

COBRA – OK.  Ik denk dat jij refereert aan de teleportatiekamers of, zou ik zeggen, incarnatiekamers wanneer zij hun zielsessentie projecteren in het fysieke lichaam. Dit is technologie die zij hebben, of zullen wij zeggen in het verleden behoorlijk veel hadden – maar nu tot een zeer gelimiteerde graad.    (OK)

Aaron – Is de menselijke versie van een draconian bewustzijn het resultaat van een mens/hybride kloon technologie?

COBRA – Meestal niet.    (OK)

Lynn – Cobra, was Fidel Castro deel van de duistere krachten?

COBRA – Ja.     (dank je)

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en bij COEO om bij een lokale Prepare For Change groep te gaan. Als je geen lokale groep hebt begin er dan een. Het is heel bevredigend om je te verbinden met mensen bij jou in de buurt die gelijke interesses hebben. Mediteren in een groep is zelfs krachtiger dan alleen mediteren. Laten wij de Event naar voren halen! Onze website rekeningen gaan door, dus ik vraag je hulp voor http://prepareforchange.net/  Jouw bijdrage laat zien dat je onze inhoud waardeert en doorgaande werkzaamheden om onze website te upgraden. Gebruik alsjeblieft de ‘donate’ knop aan de rechterkant in het scherm. Zorg ervoor dat je aangeeft of deze donatie voor Prepare For Change is of voor Malawi.

Please send your check to: Prepare for Change
4530 Whittier Blvd. Los Angeles, CA 90022

Aaron – Met betrekking tot buitenaardsen, kun je ons een voorbeeld geven van hoe het onderwijssysteem van een opgestegen civilisatie functioneert.

COBRA – OK. Het is niet zozeer een onderwijssysteem zoals wij dat begrijpen op deze planeet. Het is meer een spirituele transmissie die plaatsvindt door de ziel, want de ziel is behoorlijk effectief en behoorlijk snel in staat tot een hoger begrip. Wezens in andere – meer geavanceerde – gemeenschappen hoeven niet naar school te gaan om de gebruikelijke dingen te leren, zoals wij dat hier op deze planeet hebben. Zij hebben innerlijke spirituele ervaringen die voor hen de natuur van de realiteit openbaren en zij zijn geassisteerd door hogere, zou ik zeggen, spirituele gidsen die hen ondersteunen in hun eigen leerproces.    (ok, dank je)

Lynn – Cobra, zijn de toekomstige versies van de mensheid van Pleiadians gebaseerd op een positieve engelachtige tijdlijn?

COBRA – Niet precies. Pleiadians zijn geen toekomstige versies van de mensheid. De Pleiadians zijn een authentiek ras dat de mensheid helpt om voorwaarts te reiken naar een gelijksoortig archetype.   (dank je)

Aaron – In Afghanistan is door US militairen geschoten op reusachtige wezens die in grotten leven, en buitenaardse bases en buitenaardsen hebben het vuur beantwoord?

COBRA – Ik kan deze informatie niet bevestigen.   (OK)    Er is veel speculatie over veel zaken in de alternatieve media, en ja, sommige daarvan is vals nieuws.

Lynn – Is er een buitenaardse basis in Afghanistan?

COBRA – Ja, er zijn een paar van zulke bases in Afghanistan.

Lynn – Dus er zijn verschillende rassen van wezens die deze bewonen?

COBRA – Ja.    (dank je)

Aaron – Cobra over het financiële. Na de reset zal iedereen hetzelfde bedrag krijgen of zullen deze toewijzingen verschillend zijn, gebaseerd op leeftijd, nationaliteit of andere factoren?

COBRA – Ja, de toewijzingen zullen verschillend zijn. Er zal een bedrag aan iedereen worden gegeven, maar dan zullen er wat additionele bedragen worden gegeven aan mensen die verdienste hebben en mensen die een bepaalde missie hebben uit te voeren met dat geld.    (OK)

Aaron – Je hebt gesteld dat de distributie van de fondsen vooral een logistiek iets. Zullen de fondsen worden gedistribueerd rechtstreeks van de AIIB?

COBRA – Zij zullen worden gedistribueerd op een manier die logistiek het meest efficiënt zal zijn en overeenkomstig het bewustzijn van de mensheid en de reacties van de mensheid op dat moment.   (OK, dank je)

Lynn – Cobra, staat het financiële systeem spoedig op het punt van instorten?

COBRA – Nog niet.

Lynn – Deze persoon zegt, ik kan het verschil zien tussen de westerse goudprijs en de oosterse goudprijs die aan het stijgen is. Is dat een hint?

COBRA – Nog niet. Er is een zeker verschil tussen de westerse/oosterse goudprijs maar dat is niet heel erg dramatisch.   (OK)

Aaron – Cobra, over Syrië. Kun je ons een update geven over Syrië?

COBRA – Nog niet. Er zijn bepaalde dingen voorbereid, maar wij zijn er nog niet.

Aaron – Is het waar dat in de afgelopen week (tweede week van december) ongeveer 14 leiders of functionarissen – inclusief tenminste 1 van de USA, 1 van Qatar, verschillende van Saoedi-Arabië – die de IS rebellen hebben geleid gevangen zijn genomen door het Syrische leger, in een ondergrondse bunker in Aleppo?

COBRA – Ja, bepaalde daarvan, ja zij zijn gevangen genomen.    (OK()

Aaron – En wat zal met deze mensen gebeuren?

COBRA – Het ligt eraan hoe zij zich gedragen.   (OK)

Aaron – Kun je ons alsjeblieft een update geven over de vooruitgang van de missie met betrekking tot het Syrische Pentagram regio.

COBRA – Er was vooruitgang op hetzelfde moment dat er winsten en verliezen waren. de Lichtkrachten hebben Aleppo ingenomen en zijn Palmyra kwijtgeraakt. Ik kan nog niets zeggen over de redenen waarom zij Palmyra zijn kwijtgeraakt, maar ik zou dat spoedig kunnen vrijgeven, afhankelijk van de situatie. Er is een hele specifieke redenen waarom zij Palmyra zijn kwijtgeraakt.

Aaron – Zouden wij opnieuw het stuk van een oude Halafian scherf moeten visualiseren die roteert boven het hele Syrië pentagram?

COBRA –  Ja dat zou zeer aan te bevelen zijn.   (OK, dank je)

Aaron – Cobra, over de geschiedenis van China; dit zijn vragen over de Hongmen, wat een geheim genootschap van China is. Kun jij ons vertellen of er een relatie is tussen de Hongmen en Vrijmetselaars en wat het is?

COBRA – In feite noemden sommige mensen hen de Chinese vrijmetselaars. Zij zijn niet precies vrijmetselaars maar zij zijn een geheim genootschap, of ik zou zeggen, een semigeheim genootschap gebaseerd op vrijmetselaarmodel en er zijn zowel positieve en negatieve gemengd in deze groepen daar. Sommige ervan zijn verbonden met de Dragons, maar ik zou zeggen niet het overgrote deel. En zij zijn niet de Dragons.

Aaron – Kun je ons vertellen over hun idealen en of hun idealen zijn gerelateerd aan gnostisme?

COBRA – Ik zou zeggen dat een klein percentage van deze groep een gnostisch ideaal heeft, maar het gaat waarschijnlijk meer over broederschap en ondersteuning. In feite gebruikt de Chinese diaspora rondom de wereld dit om hen te ondersteunen in soms onvriendelijke omgeving.

Lynn – OK, deze gaat over wereldpolitiek; Filippijnen. Is president Duterte verlicht of gegidst door de Lichtkrachten?

COBRA – Nee, hij is niet verlicht.   (OK)

Lynn – Leeft voormalig president Ferdinand Marcos nog?

COBRA – Nee.

Lynn – Is Marcos gerelateerd aan de White Dragon Society of positieve Dragon families van China?

COBRA – Hij is gerelateerd aan een bepaalde Dragon groep die ik niet zal noemen of vermelden.

Lynn – OK, de laatste vraag is deze serie is; wat is de relatie tot degene bekend als de “Grandfather”?

COBRA – OK. ik zou zeggen dat hij een charter heeft ontvangen van de Grandfather.

Lynn – Heeft Marcos een rol op dit moment aan de andere kant?

COBRA – Nog niet.     (OK)

Aaron – Cobra, over de Lichtkrachten. Hebben deze Lichtkrachten de intentie  om dit proces op te houden voor zolang als nodig is, of zal op enig moment een besluit worden genomen om het proces een natuurlijk verloop te laten hebben en niet meer wachten op miljarden mensen die al dan niet klaar zullen zijn voor een hele lange tijd?

COBRA –  OK. De Lichtkrachten wachten niet op mensen om klaar te zijn. De Lichtkrachten wachten op de verwijdering van de hele gevaarlijke wapens en dan zullen zij gewoon op de knop drukken.   (OK, dank je)

Lynn – Iets met betrekking tot oorzakelijkheid tussen de Resistance Movement. Hoe is respect betoont aan degenen die zijn gevallen in het werk van bevrijding van duistere krachten?

COBRA – Kun je deze vraag specificeren?

Lynn – Cobra, ik denk dat deze persoon wil weten; hoe zijn de mensen die in de RM zitten en die bij deze inzet verloren zijn, hoe worden zij geëerd of gerespecteerd?

COBRA – Zij zijn niet verloren. Zij kunnen opnieuw incarneren of zij kunnen weer een kloon lichaam gebruiken. Dus het is niet hetzelfde als op de oppervlakte. Dat is niet het einde.   (OK, dat klinkt logisch)

Lynn – Kunnen Lichtkrachten worden aangeroepen om de NSA en andere duistere krachten te blokkeren van het spioneren op onze communicaties?

COBRA – Ja, het is goed om de Lichtkrachten aan te roepen en dat zal helpen, maar op dit moment zou ik zeggen dat geen enkele elektronische communicatie 100% privé is.   (OK)

Aaron – Cobra, wat kan worden gedaan en hoe kunnen wij helpen tijdens onze slaap?

COBRA – Degenen die werkelijk de Lichtkrachten willen helpen tijdens hun slaap moeten leren om helderdenkend te dromen en dan als zij dit meester zijn kunnen zij de Lichtkrachten contacten op de hogere lagen als zij weten hoe dat te doen en helpen.    (OK)

Aaron – Hebben archons invloed op de inhoud van onze dromen?

COBRA – Helaas, ja.

Aaron –  Hoe meer ik bid en het begrip van IK BEN integreer, God binnenin, hoe meer nachtmerries ik heb. Waarom is dit?

COBRA – Omdat de archons proberen om degenen aan te vallen die sterk in het Licht zijn.    (Ahh)

Aaron – Ook, kunnen wij onze gedachten en acties herprogrammeren met affirmaties, zoals “ik ben compassie, ik ben happy, ik ben het kind van de ene”?

COBRA – De affirmatie herprogrammeert niet de geest. Zij kunnen helpen bij het opnieuw focussen op de korte termijn op het positieve, maar zij zullen niet je geest veranderen of magisch transformeren.   (OK)

Aaron – Deze persoon vroeg, zou ik dit ’s nachts moeten doen voor het slapen gaan?

COBRA – Je kunt affirmaties doen als je dat wilt voordat je gaat slapen en dat kan helpen om je makkelijker en beter te laten slapen en het kan tot op zekere hoogte helpen om meer op het positieve te focussen.   (OK, dank je)

Een aantekening van Lynn:  De methode van het verzamelen van CobraQuestions verandert.  Ik zal niet langer vragen accepteren die bij mij komen anders dan geplaatst op de website (http://prepareforchange.net/cobra-questions). Wij krijgen veel meer vragen dan wij mogelijk kunnen stellen in een eenurig interview. Ik vraag dat de vragen worden gelimiteerd tot maar 1 of 2 per week. Wees alsjelieft respectvol naar andere mensen. Wij zullen net zoveel Cobra vragen stellen als Cobra zal beantwoorden in het beschikbare uur. Het is het beste om de vragen te stellen vroeg in de maand want op enig moment moeten wij de vragen stoppen en beginnen met samen te stellen wat wij hebben. De interviews vinden gewoonlijk plaats in de laatste dagen van de maand, maar er zijn altijd uitzonderingen. Ik waardeer je medewerking.

Lynn –   Onze volgende vraag gaat over Godinnenenergie. In mei 2014 heeft Cobra op zijn “Pleiadian Portal Activation Report” artikel aangegeven: “Veel vrouwelijke leden van de Resistance leven op wat objecten aan de buitenrand van het zonnestelsel en gebruiken ze als doorgifte stations van de godinnenenergie van de Galactische Centrale Zon naar de planeet Aarde”. Dus mijn vraag heeft twee delen…. Eerst, zijn deze vrouwelijke wezens nog steeds deze planetaire objecten aan het gebruiken als doorgifte stations?

COBRA – Ja.

Lynn – En, wat kunnen wij doen om ze te helpen deze energieën aan deze planeet te verankeren?

COBRA – Verbind je gewoon met ze in meditaties, vooral in groepsmeditaties wanneer de groep is verzameld op de fysieke laag en verbonden met deze wezens op deze specifieke objecten.   (dank je)

Aaron – Cobra met betrekking tot de Galactische Centrale Zon vraagt een persoon: kan een slecht persoon die is begonnen vanuit de engelachtige rijken ooit worden gezonden naar de Galactische Centrale Zon om opnieuw te beginnen?

COBRA – Ja.

Aaron – Op dit punt heeft een hogere zelf verschillende manieren van de lagere zelf, om opnieuw de lagere en jongere aspecten van hem/haarzelf te leiden?

COBRA – In welke situatie?

Aaron – Met betrekking tot deze mensen die worden gezonden naar de Galactische Centrale Zon.

COBRA – Wanneer mensen worden gezonden naar de Galactische Centrale Zon is de lagere zelf gedesintegreerd en ook de hogere zelf is gedesintegreerd. Het is het eind van het bestaan van dat specifieke wezen.

Aaron – Als een heel slecht persoon naar de Galactische Centrale Zon gaat, wat gebeurt er met zijn/haar tweelingvlam?

COBRA – Dat is een hele gevoelige vraag en het is een van de grotere problemen hier. En feitelijk, wat kan gebeuren is dat de tweelingvlam doorgaat met het bestaan, de tweelingziel gaat door met het bestaan en moet wachten voor miljoenen en miljarden jaren voor de andere helft om de evolutie opnieuw te starten en door al de processen te gaan en elkaar te ontmoeten.   (OK, dank je Cobra)

Lynn – OK, wij hebben verschillende spiritueel gerelateerde vragen gekregen deze maand Cobra, Je zei dat de mensen in de meeste landen hun zielsaanwezigheid zijn kwijtgeraakt. Verloren zij dat geleidelijk gedurende de incarnaties, of, bijvoorbeeld, als een resultaat van de laatste archon invasie, of op welke andere manieren verliest iemand zijn zielsaanwezigheid?

COBRA – Precies zoals je hebt beschreven. Zij verloren het geleidelijk door de eeuwen heen en vooral sinds de laatste archon invasie. Het verlies van zielscontact was behoorlijk drastisch.

Lynn – Dus, dit alles kan invloed hebben.

COBRA – Ja.    (dank je)

Aaron – Menselijke wezens zijn hogere niveaus aan het ontwikkelen en hebben een ziel. Wanneer wij, mensen, zullen transformeren in de verlichte staat van zijn en lichamen van Licht zullen hebben, zullen wij nog steeds een ziel hebben, of zal de ziel op enig moment teruggaan naar de Bron?

COBRA – Wij zullen de ziel ZIJN.

Aaron – Op welk moment zal de ziel teruggaan naar de bron?

COBRA – Nadat onze evolutie in deze dimensie en het universum compleet is.   (OK, dank je)

Lynn – Cobra, deze persoon schrijft; ik ben ouder, met weinig tijd over. Wat beveelt Cobra aan als de beste bestemming voor mijn ziel?

COBRA –  OK, het is goed om deze tijd te gebruiken en tijd te besteden om te verbinden met het Licht, zoveel als mogelijk is, om zoveel mogelijk te verbinden met je eigen hogere zelf, en laat je hogere zelf de gids zijn in jouw proces van overgang.

Lynn – Zij gaan verder met te zeggen: zal ik de optie hebben van een Pleiadian omgeving of 5d Aarde, of ga ik ergens anders naar toe?

COBRA – Na de Event ja, maar daarvoor niet.

Lynn – Als onze ziel van de 6e dimensie of 6e bewustzijn niveau is, hoe kan het dat wij nog steeds risico lopen om in de val te lopen na de dood in plaats van het direct teruggaan naar de hogere zelf of bron?

COBRA – Het is eenvoudig omdat wanneer je dood gaat je niet jouw persoonlijkheid volledig hebt getransformeerd. Je hebt nog steeds verbinding en je bent nog steeds onderworpen aan de quarantaine status van deze planeet die zich uitbreidt tot voorbij de fysieke laag.

Lynn – Zij gaan verder te zeggen; hoe kan ik visualiseren waar mijn ziel heen gaat om mijn veilige aankomst te verzekeren?

COBRA – Nogmaals, zoals ik zei, het is goed om je te verbinden met je ziel en ook terwijl je nog steeds in de incarnatie bent kun je beginnen te verbinden met jouw spirituele gidsen aan de andere kant. Dus wanneer de overgang plaatsvindt zal deze verbinding niet verbroken zijn en zij kunnen jou door het proces gidsen.

Lynn – Zij gaan verder; kan ik doorgaan als een volwassene of is het noodzakelijk om weer als een baby te beginnen?

COBRA – Als de persoon het heeft over de volgende incarnatie na de Event zullen er andere opties zijn.   (OK)

Lynn – Deze persoon zegt; mij was geleerd dat Seraphim verantwoordelijk was voor het in bewaring nemen van mijn ziel tot heropstanding. Kan ik dat vragen?

COBRA – Als jij daartoe voelt, ja.

Lynn – En de laatste vraag; is er een mansion wereld?

COBRA – In feite zijn alle dimensies op lagen mansion werelden. Het is gewoon een uitdrukking van hoe een bepaald niveau van creatie te definiëren.   (dank je Cobra)

Aaron – Cobra, je hebt onlangs gezegd dat de chimera niet onze privé gedachten kan lezen, maar kun je preciseren op wie en wie kan privé gedachten niet lezen?

COBRA – De chimera kan privé gedachten tot een zekere graad lezen in bepaalde omstandigheden, maar wanneer jouw trillingsfrequentie of jouw privé gedachten voorbij een bepaald niveau gaan kunnen zij er niet meer bij.

Lynn – Cobra, is er een geheel gouden vrouwelijke engel?

COBRA – Ja, zulke wezens bestaan, maar niet maar één. Van goud zijn, de energie zijn van deze specifieke kleurfrequentie, ja dat bestaat.

Lynn – Speelt deze groep engelen enige rol in historische gebeurtenissen?

COBRA – Ja.

Lynn – Wat is hun doel?

COBRA – Hun doel is om bescherming te brengen en hun doel is om inspiratie en Licht te brengen.    (Oh, dat klinkt goed, dank je)

Aaron – Cobra, gedurende jaren zie ik af en toe bij gelegenheid een rond blauw licht in mijn zicht komen, van verschillende maten en verschillende tijdsduren. Het kan zelfs gebeuren wanneer mijn ogen gesloten zijn. Ik weet dat het van spirituele natuur is en ik weet van andere mensen die ook deze blauwe ‘orb’ zien. Weet jij wellicht wie of waar de energie van is?

COBRA – Het valt niet binnen mijn domein om deze vraag te beantwoorden.   (OK, dank je)

Lynn – Deze gaat over opgestegen meesters en engelen; er is informatie beschikbaar die zegt dat alle aartsengelen aspecten zijn van Lucifer. Daarom zouden wij geen contact met ze moeten zoeken voor enige hulp of bescherming. Kun jij daar alsjeblieft iets over zeggen Cobra?

COBRA – Dat is volledige en absolute onzin.

Nu wij de Wekelijkse Event Meditatie al drie jaar hebben gedaan, hebben wij eindelijk met Matt van COEO gecoördineerd om elke zondag een echte gesynchroniseerde wereldwijde meditatie te hebben, met een geleide audio meditatie die op zijn site zal afspelen op ons gesynchroniseerde tijdstip van 4 pm GMT. Doe alsjeblieft elke zondag met ons mee op jouw lokale tijd (NL: 17.00 uur – wintertijd). http://www.worldtimeserver.com/current_time_in_US-CA.aspx

Aaron – OK, Cobra, nog steeds over opgestegen meesters en engelen (in die categorie). Wanneer twee gebieden van bewustzijn kruisen om een Vesica Pisces te vormen is een gebied mannelijk en de andere vrouwelijk, of bevatten beide gebieden beide energieën?

COBRA – In feite heeft iedereen op een spirituele laag beide energieën, maar wanneer de spirit projecteert naar de fysieke laag of dichter bij de fysieke laag, heeft het de neiging om te polariseren in de ene of de andere polariteit.   (OK)

Aaron – En deze persoon vraagt; waarom is de Vesica Pisces zo belangrijk in de heilige geometrie?

COBRA –  Omdat het de doorgang is.   (OK, dank je)

Lynn –  Cobra, is de alchemische conversie van carbon (of koolstof) naar diamanten een gevolg van dat van de conversie van de 3e dimensie carbon gebaseerde menselijke lichaam en dat van de 5e dimensie kristallijne lichaam?

COBRA – Ja, het is een symbolische interpretatie van hetzelfde proces.

Lynn – Is er een relatie tussen Yaldabaoth en het klooster met de naam Waldeba in noord Ethiopië en de Lion of Judah?

COBRA – Nee, niet rechtstreeks, ik zou tenminste zeggen niet rechtstreeks.   (OK)

Aaron – Cobra, wie autoriseerde de Vedic Scriptures?

COBRA – Dit is feitelijk gedaan door hoger spiritueel ontwikkelde mensen in India na de val van Atlantis, maar toen was dit, deze geschriften waren verstoord door de archons gedurende millennia.   (hum, dat is goed om te weten)

Lynn – Cobra waren Zoroaster, Rama, Krishna, Buddha, Jesus, Muhammad, en Meher Baba allemaal avatars of hogere dichtheid wezens?

COBRA – Maar een paar van hen waren avatars, Sommigen van hen waren hoger ontwikkelde wezens. Sommigen van hen waren niet ontwikkelde wezens.   (dank je)

Aaron – Kun je jouw gedachten delen over Krishna? Wie hij werkelijk was en wat was zijn invloed?

COBRA – Hij kwam van het Sirius sterrenstelsel en zijn missie was om verlichting te brengen aan de mensheid.   (OK, dank je)

Lynn – Wie of wat gaf ons numerologie?

COBRA – Numerologie is een van de oude wetenschap, spirituele wetenschappen die veel werden uitgeoefend in Atlantis, en numerologie die wij nu hebben is maar een fragment dat is bewaard gebleven in mysteriescholen na de val van Atlantis.   (dank je)

Aaron – Cobra, om te ascenderen, mij is verteld dat ik moet balanceren en mijn chakra’s moet schonen en mijn derde oog open hebben. Is er een makkelijke manier of wat kunnen wij doen om deze taak uit te voeren?

COBRA –  OK, ascentie is niet zo eenvoudig als een paar chakra’s balanceren. Ascentie is behoorlijk diep en een zeer transformerend proces en dit zal wat tijd vergen.

Aaron – Ook, zal de inkomende energiegolf die verschijnt tijdens de Event ons helpen te balanceren en onze chakra’s te schonen en ons derde oog te openen?

COBRA – Ja, het zal helpen.   (OK, dank je)

Lynn – Is er een “spiritueel” deel van DNA dat is overgedragen tussen incarnaties?

COBRA – Ja, maar niet door fysiek DNA. Er is altijd een deel dat in de zielsessentie blijft en weer opnieuw creëert in de volgende incarnatie.

Aaron – Kan een magneet tussenbeide komen met het frontale biochip signaal?

COBRA – Helaas niet.

Aaron – Kan een magneet helpen tijdens meditatie?

COBRA – Zij kunnen helpen, ja.   (OK, dank je)

Lynn – Cobra, waar komen walvissen en dolfijnen in oorsprong vandaan en wat is hun doel hier op Aarde?

COBRA –  Zij kwamen van het Sirius sterrenstelsel en hun doel is om de energieën van Lichtheid en plezier te verankeren in het planetaire energiegrit, vooral via de oceanen.

Lynn – Zullen zij met ons mensen ascenderen, en Aarde Gaia ook, naar 5D?

COBRA – Zij zullen heel diep betrokken zijn in het planetaire ascentie proces.

Aaron – Elke morgen ontwaak ik en hoor ik elektrisch gehum. Het lijkt mij te volgen. Ik hoor het in mijn slaapkamer, in mijn kelder. Mijn vrouw hoort het nooit. Als ik druk ben hoor ik het niet, maar wanneer ik rustig wordt komt het terug. Dit is al zo’n zes maanden gaande. Wat is dit?

COBRA – Het maakt deelt uit van de chimera sluiertechnologie – infra en ultra sound technologie – die de oppervlaktebevolking controleert. Het is in feite altijd aanwezig. Sommige mensen kunnen het horen, sommigen niet. Want het is op de hogere en lagere drempels van menselijk horen. Dus infrasound rondom ik zou zeggen 10-50Hz en ultrasound ergens tussen 15-20kHz.   (OK, dank je)

Lynn –  Cobra, deze persoon stelt; ik heb opgemerkt dat veel kanalen opkomen op YouTube die jouw interviews posten. Sommige van jouw interviews op deze kanalen bevatten ook vreemde geluiden, echo’s en disharmonieuze frequenties die ik nogal storend vind. Veel lijken opzettelijk verkeerde data op de interviews te zetten die de luisteraars lijken te storen. Ik voel dat dit meer cabal desinfo agenten kunnen zijn (die overal op YouTube zitten) die proberen om Lichtwerkers te af te houden. Ik denk dat zij mogelijk verborgen negatieve boodschappen kunnen bevatten in deze herposten van jouw interviews. Ben jij het daarmee eens Cobra?

COBRA – OK, Ik zal het zo zeggen; mijn blog en alleen mijn blog is de officiële outlet van de Resistance Movement, dus alles dat daar is gepost is OK. Ik kan niets garanderen dat ergens anders onder mijn naam is gepost want sommige mensen hebben veranderd wat ik heb gezegd en manipuleerden het in sommige andere uitingen. Dus als je in twijfel bent, ga naar mij blog en check of het daar is. Ik kan daar voor instaan.

(Cobra  staat in voor alle interviews die wij doen -PFC- en hier op prepareforchange.net)

Aaron – Cobra, over taal en symbolen; wie of welke groep of van welke planeten komen onze talen?

COBRA – Van vele bronnen,  van veel verschillende bronnen. De evolutie van talen op deze planeet was behoorlijk complex.

Aaron – Wanneer kregen wij onze talen?

COBRA – In feite hebben talen op deze planeet ontwikkeld sinds de tijd van Atlantis.   (OK)

Lynn – Dank je dat je vandaag bij ons was, wij hebben altijd plezier in deze interviews. Al onze luisteraars kijken uit om jouw woorden te horen.

Cobra – Ja, dank je voor het organiseren hiervan en het de mensen mogelijk maken om al deze antwoorden te horen die een antwoord op hun vragen zijn.

Lynn – Prettige feestdagen aan jou Cobra, en we zien je de volgende maand weer.

Aaron – Nogmaals dank Cobra.

Cobra – Ja, prettige dagen voor iedereen en Overwinning van het Licht!

Lynn – Dank je en Overwinning van het Licht!

Aaron – Dank je.

Cobra – Dank je, Bye-bye

Lynn – Bye-bye

~ EIND ~

Als laatste zou ik het hele team willen bedanken dat dit interview heeft mogelijk gemaakt:

Cobra voor het zijn van een gewaardeerde gast. Zijn website is: http://2012portal.blogspot.com/
Aaron mijn interview partner & geluidstechnicus
DOV voor ons themalied: Voices of the World
DaNell voor haar transcriptie expertise
CobraQuestions team: Megan, Shawn, Robert, Gwyneth & Dorie voor hun organisatorische hulp
Untwine voor moduleren en editen
Eduardo & Dane achter de schermen
en al onze fantastische luisteraars!
En bedenk altijd dat …. Wij zijn allemaal Stemmen van de Wereld.
Music: Voices of the World

 Vertaald door Veronica

 

 
1 reactie

Geplaatst door op 3 januari 2017 in Interview met Cobra NL

 

Tags: ,

Afbeelding

Cobra op 1 januari 2017

2017-01-01-letlight

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 2 januari 2017 in Geen categorie

 
 
%d bloggers liken dit: