RSS

Maandelijks archief: april 2023

Interview met Cobra door de Sisterhood of the Rose, over de ‘Portal of Light Activation’ op 1 mei, 23 april 2023

Sisterhood of the Rose organiseerde een interview met Cobra over het belang van de Portal of Light Activation die plaatsvindt op 1 mei 2023.

In dit interview bespreken Cobra en Debra, een leider van de Sisterhood of the Rose Planetary Network, hoe de Portal of Light Activation letterlijk de krachtigste activatie van ons leven is! Zij bespreken hoe belangrijk het is dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan de komende wereldwijde massameditatie op 1 mei om 17.06 uur UTC om een kritieke massa te bereiken, zodat deze ultra-krachtige energieën die door dit zeldzame portaal komen, op de meest evenwichtige en harmonieuze manier zullen worden verankerd … en wat de gevolgen kunnen zijn als de kritieke massa niet wordt bereikt.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deelnemen op 1 mei, dus vertel het door!

In Nederland: maandag 1 mei 2023 om 19.06 uur

Voor meer informatie over deze belangrijke activering kun je hier terecht.

Dit interview is deel 1 van een tweedelige serie; deel 2 verschijnt ergens volgende maand, dus blijf daarvoor op de hoogte!

Je kunt hier het interview beluisteren op het Sisterhood of the Rose YouTube kanaal.

Hieronder staat [de Nederlandse vertaling van] het transcript van het interview:

Debra: Hallo, mijn naam is Debra, en ik ben een leider bij het Sisterhood of the Rose Planetary Network. Vandaag heb ik weer het genoegen om met Cobra te spreken. Cobra is de hoofdinformant van de Resistance Movement, waar hij belangrijke planetaire en galactische informatie geeft op zijn blog, 2012portal.blogspot.com. Welkom, Cobra, en bedankt voor dit interview.

Cobra: Bedankt voor de uitnodiging.  Het is echt een geweldige kans om onze verbinding te verdiepen met een portaal dat zeer binnenkort komt.

Debra: Ja! Dit zeer belangrijke portaal – ik weet dat we veel te bespreken hebben – maar deze Portal of Light activatie is van primair belang, samen met de wereldwijde massameditatie die zal plaatsvinden tijdens deze uitlijning op 1 mei 2023 die eraan komt. Daarom hebben we besloten dit interview in twee delen te doen. Het eerste deel, dat we vandaag doen, zal zich voornamelijk richten op het bespreken van deze zeer belangrijke Portal of Light activering, en dan zullen we volgende maand in het tweede deel de resultaten van deze activering bespreken, evenals vele andere onderwerpen die van belang zijn voor mensen. Dus laten we beginnen.

Cobra, je hebt verklaard dat deze Lichtpoort activatie de energieën van het Watermantijdperk naar het volgende niveau zal brengen, en dat dit letterlijk de krachtigste activatie van ons leven is. Dus om te beginnen, zou je ons publiek willen uitleggen wat de Portal of Light activatie precies is?

Cobra: Oké. Dit is, zou ik zeggen, de eerste grote stap die we zetten naar onze uiteindelijke bevrijding. Alles tot nu toe was slechts voorbereiding.  Alles tot nu toe was slechts een repetitie, maar nu krijgen we serieuze activiteit van de Galactische Centrale Zon. We komen in een serieuze verschuiving van de kosmische cycli. En dit is de eerste echte stap die we nu zetten. Dus dit wordt energetisch gezien enorm. Het zal de koers bepalen van het bevrijdingsproces van deze planeet op een veel hoger niveau.

Debra: Wow. Je zei dat deze activering plaatsvindt op het moment van de voltooiing van een zeer krachtige cyclus. Is dit de huidige kosmische cyclus van 13 miljard jaar waarover je eerder hebt geschreven en die ten einde loopt? En zo ja, wat betekent dat dan?

Cobra: Nee, het is een andere cyclus waar ik niet… het is niet het doel om over te praten. Dus het is niet deze kosmische cyclus. Er is een andere cyclus die eindigt een paar dagen voor 1 mei.

Debra: Interessant, oké. Dus jullie hebben aangegeven dat deze activering een grenspunt is waarop de energie van het Galactisch Centrum eindelijk met grote kracht naar het oppervlak van de planeet zal beginnen te stromen, wat prachtig is om te horen. Nu begrijpen wij dat op het moment van de Event, het de Bron zal zijn die de zonneflits door ons Galactisch Centrum stuurt, maar is het voor deze eerste energiestroom vanuit het Galactisch Centrum op 1 mei ook de Bron die het initiatief neemt? Zal onze planeet voor de allereerste keer de Bronenergie kunnen ontvangen en ermee in contact staan?

Cobra: De Bron zal deze energie initiëren, maar daarna zal ze worden afgezwakt en teruggebracht tot het niveau dat deze planetaire omgeving kan accepteren en absorberen. We zijn dus nog niet op een punt om energie rechtstreeks van de Bron te ontvangen, maar dit is eigenlijk een goede stap in die richting.

Debra: Oké, dus het zal een soort gebufferde energie zijn.

Cobra: Ja. Ja.

Debra: Onze laatste grote massameditatie was de Goddelijke Interventie-activatie die plaatsvond op de zonnewende van december 2021, waarin wij mediteerden voor Goddelijke Interventie en Eerste Contact met welwillende galactische wezens.  Heeft het succes van die meditatie iets te maken met de opening van dit immense energetische portaal op 1 mei? Of hoe zit het met de maandelijkse volle maan meditaties die we blijven doen voor goddelijke interventie? Helpen die bij het creëren van deze krachtige energiestroom die we nu gaan ervaren? Want het voelt zeker alsof er een goddelijke interventie plaatsvindt!

Cobra: De Goddelijke Interventie-activatie in december 2021 was eigenlijk de derde in de rij van meditaties die de initialisatie van het Watermantijdperk voorbereidden. En de astrologische positionering voor de activatie in december 2021 is in zekere zin vergelijkbaar met wat we nu gaan ervaren, en we ervaren het al. Dus dit is nog een stap dieper in het activeren van het Watermantijdperk. Dus dat alles was slechts voorbereiding op wat we nu ervaren. Al die meditaties, alle drie de activeringen voor het Watermantijdperk en alle volle maan meditaties sindsdien, bereidden ons voor op deze stap. En de voorwaarden voor de directe goddelijke interventie moeten klaar zijn, de situatie moet veilig zijn, de situatie moet voldoende in evenwicht zijn, en dat is nog niet gebeurd, maar we komen er steeds dichterbij.

Debra: Oké, goed. Wel, we houden van het idee om dichter bij dat alles te komen. Aangezien de flits van kosmische liefdesenergieën voor deze Lichtpoortactivatie veel krachtiger zal zijn dan de flits die de Aarde bereikte vanuit de M87-melkweg tijdens de AION-portaalactivatie in 2013, en ook de flits die plaatsvond tijdens de laatste Watermantijdperkactivatie in 2020, wat kunnen mensen verwachten te voelen tijdens en na deze activatie, vooral voor degenen die mediteren? Is het mogelijk dat er tijdens deze meditatie krachtige emotionele en energetische heling zal plaatsvinden?

Cobra: Iedereen die mediteert zal zijn of haar eigen individuele ervaring hebben, die heel verschillend zal zijn op basis van hun ontwikkelingsniveau, op basis van hun persoonlijkheidsstructuur en hun niveau van gereedheid om dergelijke energieën te ontvangen. En sommige mensen kunnen vrij krachtige emotionele, spirituele en helende situaties en ervaringen ervaren. Sommige mensen hebben dat al ervaren in de vorige activaties. En deze keer zal het naar verwachting nog sterker zijn omdat de flits, die precies tijdens de activatie plaatsvindt, naar verwachting sterker zal zijn.

Debra: Nu, reeds een jaar geleden zinspeelde je in een van jouw berichten op de opening van een enorm energieportaal op het oppervlak van de planeet dat eind april/begin mei 2023 zou plaatsvinden, waarbij je toen aangaf dat het zeker de sterkste energetische gebeurtenis van de laatste decennia zal zijn. Is het mogelijk dat de kracht van deze gebeurtenis, deze flits, een Carrington-achtige gebeurtenis teweegbrengt, die volgens ons een enorme geomagnetische storm is? Kan dat optreden tijdens deze 1 mei activering, of kunnen er andere fysieke effecten worden waargenomen?

Cobra: Op dit moment wordt verwacht dat het slechts een energetische gebeurtenis zal zijn, er zijn geen verwachtingen voor een fysieke manifestatie zoals een Carrington- gebeurtenis. Eigenlijk zou een Carrington-achtige gebeurtenis op dit moment niet welkom zijn, het is niet de hoogste bedoeling dat dit gebeurt. De Lichtkrachten bufferen nog steeds tot op zekere hoogte de activiteit van de zon met de Dyson-sferen, omdat een Carrington-achtige gebeurtenis op dit moment het elektriciteitsnet en het internet zou platleggen, en dat is niet wat de Lichtkrachten op dit moment willen.

Debra: Zijn die Dyson Sferen al klaar? Ik weet dat ze geïnitieerd zijn.

Cobra: Ze zijn voltooid.

Debra: Ze zijn voltooid, oké, goed om te weten. Je hebt aangegeven dat deze puls een energetische upgrade voor de hele planeet zal betekenen. Zal deze energetische upgrade eindelijk de zwarte gat kwantumanomalie rond de Aarde oplossen en het Ascensieproces voor deze planeet reactiveren door de positieve spirituele energie van het Boeddhische vlak? Wat voor soort reiniging zal deze energie doen?

Cobra: Oké, ik mag niet spreken over de directe effecten van deze energie op verschillende exotische technologieën. Maar na de activering zal ik zeker een rapport uitbrengen over wat er is gebeurd en wat er is opgeruimd. Maar deze energie zal zeker veel anomalieën opruimen, veel negatieve technologieën, veel van wat hier al duizenden en duizenden jaren is. Veel quarantainestructuur, die al 26.000 jaar bestaat. Veel daarvan zal worden verwijderd.

Debra: Wow, fantastisch.  Oké, goed. Betekent dit dat de in grote aantallen aanwezige tachyonen en ruimte eindelijk in staat zullen zijn om massaal onze atmosfeer binnen te dringen totdat zij de oppervlaktebevolking bereiken waardoor het energetisch welzijn van de mens enigszins zal verbeteren? Is dit precies de energetische opwaardering van onze planeet waar je het over hebt, of is dat tenminste wat je ons op dit moment kunt vertellen?

Cobra: De tachyonen zullen het oppervlak van de planeet nog niet kunnen bereiken, omdat de tachyonen het oppervlak van de planeet pas volledig kunnen bereiken op het moment van de Event, wanneer het laatste restje van de sluier wordt verwijderd.

Debra: Zal er door deze activering een upgrade zijn met tachyonenkamers of het gebruik van getachyoniseerde producten?

Cobra: Ja, tachyonkamers krijgen een upgrade, ze worden krachtiger, effectiever. Ook tachyonproducten die na dat moment getachyoniseerd worden zullen eigenlijk, het zal een upgrade zijn voor alle getachyoniseerde technologie.

Debra: Oh, goed. Oké, goed om te weten. Initieert de Portal of Light activatie het ware eindproces van zuivering van anomalieën die leiden tot apocatastasis, wat het moment is waarop alle kwantum en subkwantum anomalieën zullen worden gezuiverd en al het kwade bewustzijn ofwel in het licht zal worden getransformeerd ofwel zal worden vernietigd in de Centrale Zon…met andere woorden, de Event? Zou je zeggen dat dit een soort pre-Event is?

Cobra: Ik zou zeggen dat dit een trigger is, een demarcatiepunt. Dit is een trigger die een bepaalde fase, een bepaalde cyclus, beëindigt en eigenlijk de laatste fase voor de Event inluidt, zou ik zeggen.

Debra: Oké, goed. Nu, voor het eerst in de geschiedenis van wereldwijde meditaties, is de te bereiken kritieke massa niet het bepalende criterium voor de kosmische energiepuls om het oppervlak van de planeet te bereiken; want zoals je hebt gezegd, of de kritieke massa nu wel of niet wordt bereikt, deze ultrakrachtige energieën van het Galactisch Centrum zullen het oppervlak van de planeet hoe dan ook bereiken – wat eigenlijk de omvang van deze impuls laat zien. Maar niettemin is het essentieel dat we absoluut de noodzakelijke kritieke massa van 144.000 mediterende mensen op die dag bereiken, om deze binnenkomende energie op een evenwichtige manier te verankeren, om de snelste en meest harmonieuze overgang voor de planeet te verzekeren en de energetische upgrade tot stand te brengen. Zonder kritieke massa kan de kracht van deze energieën zich veel chaotischer en disharmonischer manifesteren. De kritieke massa bepaalt dus HOE deze energie zal worden verankerd op het oppervlak van de planeet, hetzij op een evenwichtige manier, hetzij op een disharmonische manier. En we willen natuurlijk dat het zo evenwichtig mogelijk wordt verankerd, zowel voor de operaties van de Lichtkrachten als voor de veiligheid en het welzijn van de oppervlaktebevolking. Dus, Cobra, zou je wat meer kunnen zeggen over de gevolgen van het bereiken van de kritieke massa of de gevolgen als we dat niet doen?

Cobra: Oké. Als we de kritieke massa bereiken, zoals ik al eerder zei, zal de overgang veel harmonieuzer verlopen, het zal ook de overgang zelf versnellen. Dus als we de kritieke massa bereiken, zitten we op de optimale tijdlijn. Als we de kritieke massa niet bereiken, zal er meer chaos ontstaan, wat zich zal weerspiegelen in geopolitieke situaties en op de financiële markten. Het zal tot uiting komen in individuele levenssituaties van mensen op het aardoppervlak.

Debra: Nou, dat is de motivatie om te mediteren op 1 mei! 20 minuten van je tijd is zeer de moeite waard, zou ik zeggen. En natuurlijk het woord verspreiden. Dus als we mediteren voor de activering van het Lichtportaal op 1 mei, zullen we dan dienen als doorbrekende energiezenders op het moment van activering, zodat deze ultrakrachtige energieën van het Galactisch Centrum de oppervlakte kunnen bereiken op een zeer evenwichtige en harmonieuze manier?

Cobra: Precies. Dit is een zeer goede beschrijving van wat er zal gebeuren.

Debra: Oké, goed. Wij zijn die energie zenders. Wat zijn jouw suggesties over hoe we ons hierop kunnen voorbereiden om zo effectief mogelijk te zijn?

Cobra: Ik zou zeggen dat het belangrijkste is om ervoor te zorgen dat je niet gestoord wordt, dat je een veilige en heilige ruimte hebt gecreëerd voor deze meditatie. En natuurlijk het woord verspreiden om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Debra: Absoluut. Je had het ook, je deed een recent interview met We Love Mass Meditation en je noemde de voordelen van in water zijn of bij water, of mogelijk op een bergtop.  Kun je zeggen waarom die zo krachtig zijn?

Cobra: Oké. Als je in de buurt van water bent, bij de oceaan, een meer of een rivier, kun je de energie van het portaal direct over de hele planeet uitzenden, want water is een heel goede overbrenger van lichtenergie. Ook op de top van een berg staan creëert een goede verbinding met de hemel, en dan ben je ook een heel effectieve zender van die energieën.

Debra: Is het omdat je in de natuur bent? Of, met het concept van water, als iemand geen toegang heeft tot, laten we zeggen, een meer of een oceaan of een rivier, zou een bad dan hetzelfde effect hebben of op zijn minst helpen?

Cobra: Het zou enig effect hebben, maar niet hetzelfde. Maar ik zou zeggen dat de meeste mensen bij echt, natuurlijk water kunnen komen als ze een beetje moeite doen.

Debra: Oké, goed om in gedachten te houden. Zal het positieve effect van deze activering exponentieel toenemen, gebaseerd op het aantal mensen dat mediteert op het exacte moment op 1 mei? Dus hoe meer mensen deelnemen, hoe positiever en harmonieuzer de resultaten zullen zijn?

Cobra: Ik zou niet zeggen exponentieel, het is een zeer ingewikkelde vergelijking, maar ik zou zeggen hoe meer mensen we hebben, hoe effectiever het zal zijn.

Debra: Oké, goed om te weten. Dus laten we gaan voor een miljoen of meer mediteerders op die dag! Nu hebben we onlangs een boost meditatie gedaan om de kritieke massa op 1 mei te helpen manifesteren. Zou het nuttig zijn voor mensen om deze boostermeditatie dagelijks te blijven doen tot de activering op 1 mei?

Cobra: Dat is eigenlijk een goed idee, en degenen die zich zo geleid voelen kunnen die boostermeditatie ook gebruiken om de aantallen te verhogen.

Debra: Oké. Was die booster succesvol?

Cobra: Ja, het was heel goed. Eigenlijk merkten we een piek in de activiteit ter voorbereiding van de meditatie, voor de hoofdmeditatie. Dus het was heel effectief.

Debra: Fantastisch. Je zei in je recente interview dat het gebruik van een cintamani steen tijdens de meditatie absoluut het krachtigste middel is dat je kunt gebruiken om deze energie te aarden en te kanaliseren. Vergroot het gebruik van meer dan één cintamani steen die energie nog meer? En zal de galactische impuls op 1 mei werkelijk door onze cintamani stenen stromen?

Cobra: Ja, natuurlijk. Het gebruik van meer dan één cintamani steen vergroot de energie, en ja, de energie van de galactische impuls zal direct door jullie cintamani stenen stromen.

Debra: Prachtig. En je zei ook in dat interview dat deze energetische upgrade zal beginnen met het opnieuw activeren van het Lichtwerkersraster op het oppervlak van de planeet. Dus als je zegt “opnieuw”, wanneer was dan de laatste keer dat het Lichtwerkersraster werd geactiveerd, en welk effect kunnen Lichtwerkers verwachten van deze reactivering van het raster?

Cobra: Het Lichtwerkersraster werd, zou ik zeggen, gedeeltelijk geactiveerd in het laatste decennium of zo, voordat het in de laatste paar jaar bijna volledig werd vernietigd of ingestort, omdat er gewoon te veel duisternis was, te veel aanvallen, en de Lichtwerkers niet bereid of in staat waren om het licht vast te houden.

Debra: En welk effect kunnen Lichtwerkers verwachten als dit raster weer geactiveerd wordt?

Cobra: Er zal meer licht zijn. Mensen zullen zich weer beginnen te verbinden. Zij zullen het licht weer gaan vasthouden. Zij zullen weer beginnen deel te nemen aan Lichtwerkersactiviteiten, er zal weer hoop en activiteit zijn.

Debra: Oké, goed. U zei ook dat er veel meer contact tussen Lichtwerkers en Lichtwezens wordt verwacht. Bedoelt u telepathisch contact, meer intuïtie, of bedoelt u echt fysiek contact? En u noemde ook de mogelijkheid voor het ondergrondse Koninkrijk van het Licht, het Agarthanetwerk en de Resistance Movement om meer invloed uit te oefenen op wat er aan de oppervlakte van de planeet gebeurt. Hoe ziet die invloed eruit?

Cobra: Ja. Ten eerste zal er meer, zou ik zeggen, energetisch en ook telepathisch contact zijn met Lichtwezens. Er zal meer intuïtie zijn, er zullen visioenen zijn, dromen, zelfs profetische dromen. Er zal veel inspiratie zijn, spirituele inspiratie. Ik verwacht nu nog niet veel fysiek contact, maar ik zou zeggen dat ondergrondse Lichtwezens actiever zullen worden. Ze zullen weer meer betrokken raken bij de operaties aan de oppervlakte. Op dit moment is het natuurlijk nog geheim wat zij zullen doen, maar zij bereiden zich ook voor op deze activering en zij nemen al deel aan de eerste activiteiten, zowel onder de oppervlakte als op enkele andere plaatsen.

Debra: Heel goed om te horen. Laten we het hebben over de astrologie van deze Lichtpoort activering. Van groot belang was de terugkeer van Pluto naar Waterman op 23 maart. Voor het eerst, na meer dan 200 jaar, opende dit portaal van licht. Nu zal Pluto zijn piekintensiteit bereiken op 1 mei wanneer hij retrograde draait, een moment van stilte en “geen adem”, dat is wanneer de meditatie is gepland en wanneer de krachtigste energieën kunnen binnenkomen. Dan zal Pluto langzaam uitfaseren tot 11 juni, wanneer hij Waterman verlaat en teruggaat naar Steenbok tot 2024, wanneer hij dan definitief terugkeert naar Waterman om er de komende 20 jaar te blijven. Dit portaal van licht staat nu dus open van 23 maart tot 11 juni. Dus hoe kunnen we het beste uit deze energieën halen? Wat kunnen we collectief en individueel doen gedurende deze tijd voordat het portaal op 11 juni sluit?

Cobra: Deze tijd is voor jullie een gelegenheid om je weer te verbinden met je hogere zelf, met je I AM-aanwezigheid, met je ziel. Dit is nummer één. En ten tweede, door de positionering van Pluto die een prachtige driehoek vormt met de Plejaden, is het tijd voor jullie, als jullie je daardoor geleid voelen, om je ook te verbinden met de Pleiadische energie.

Debra: Oké, goed. Zullen de tijdens deze activeringsperiode ontvangen energieën sterk genoeg zijn om bij ons te blijven, of zullen zij de rest van het jaar verdwijnen wanneer Pluto terugkeert naar het meer uitdagende teken Steenbok?

Cobra: Zoals het oude gezegde luidt: we doen twee stappen vooruit en één achteruit. Dus er zal, zou ik zeggen, een vertraging zijn, een achteruitgang. Er zal een bepaalde periode zijn waarin deze energieën moeten worden geïntegreerd. En dit zal naar verwachting gebeuren wanneer Pluto terugkeert naar Steenbok voor de rest van het jaar. Maar deze terugval zal niet zo drastisch zijn, omdat de activering zelf vrij sterk zal zijn en veel van deze energie zal worden geïntegreerd. Maar deze terugval zal eigenlijk voor iedereen een gelegenheid zijn om aan zijn schaduwkanten te werken en zich voor te bereiden op het laatste zetje tot de Event.

Debra: Hmm, interessant. Ja, er is veel schaduwwerk dat mensen op dit moment moeten doen om zichzelf te zuiveren. Als Pluto terugkomt in 2024, komt het dan echt in volle kracht? Je weet wel, na terug te zijn gegaan naar Steenbok?

Cobra: Er is een korte dip in Steenbok aan het eind van, ik zou zeggen tussen september en november 2024. Maar het zal een zeer korte episode zijn. Maar in principe, ja. Als Pluto in januari 2024 weer in Waterman komt, wordt het een grote stap voorwaarts naar het Eerste Contact en de Event.

Debra: Oké, goed. Op het moment van de activering, zoals je zei, zal Pluto een zeldzame, exacte grote driehoek vormen met Alcyone, onze lokale centrale zon in de Pleiaden, en met het sterrenstelsel M87, een belangrijk sterrenstelsel in de Virgo-cluster. Je hebt gezegd dat deze grote driehoek extreem krachtig is. Het zal de trigger zijn waardoor de energieën van het Galactisch Centrum vrijelijk naar onze planeet kunnen gaan stromen. Is dit omdat het een exacte gelijkzijdige driehoek is, wat een heilige geometrische vorm is? Is het krachtig omdat deze energie door een reusachtige driehoek stroomt?

Cobra: Als je vanaf de Aarde kijkt kun je eigenlijk een grote driehoek op de ecliptica zien die de energieën van Pluto, Alcyone en het sterrenstelsel M87 projecteert. Dus eigenlijk is er een enorme driehoek die zich op de Aarde richt, en deze enorme driehoek heeft drie zeer krachtige kosmische bronnen. En die bronnen combineren hun energieën tot een enorme energieflits, die naar ons zal komen.  Eigenlijk zorgen die drie kosmische bronnen die een driehoek vormen ervoor dat het portaal zich opent en dat de Bron de flits door het universum stuurt die de Aarde bereikt op het optimale moment om de volgende fase in gang te zetten. Het is een demarcatiepunt.

Debra: Bedankt dat je dat hebt uitgelegd. Je hebt aangegeven dat het sterrenstelsel M87 een bron van galactische liefde is voor deze sector van het universum, en een belangrijke rol zal spelen ten tijde van de Event. Kun je ons meer vertellen over het sterrenstelsel M87? Zoals hoe het een bron van galactische liefde is? Is het bewoond? Zijn er hoogontwikkelde beschavingen en zo ja, in welke dimensie leven zij?

Cobra: Ik zou zeggen dat er een enorm galactisch netwerk van licht en liefde is in dat sterrenstelsel, dat veel meer geëvolueerd is dan het galactische netwerk in dit sterrenstelsel. En het ras dat die melkweg bewoont is veel meer geëvolueerd dan het galactische ras in deze melkweg; ik zou zeggen dat het supergeëvolueerde galactische kosmische wezens zijn. In Aardse terminologie zou ik zeggen 11e dimensie en verder. Het zijn supergeëvolueerde kosmische wezens van licht en liefde.

Debra: Wow. Wel, we zijn zeer gezegend, dankbaar en vereerd dat zij zich met ons verbinden. Je zei dus in jouw recente interview dat de voornaamste energieblauwdruk van Pluto en Waterman expansie is voorbij de grenzen van de quarantaine Aarde. Dat er een enorme opslag is van spirituele kennis en ook fysieke overvloed, die verbonden is met gebieden buiten het oppervlak van de planeet, en dat Pluto en Waterman het oppervlak van de planeet opnieuw zullen verbinden met reservoirs van wijsheid en overvloed en spirituele inspiratie. En dat hebben we in het verleden gezien toen Pluto in Waterman stond. Dus zal de herverbinding met wijsheid, overvloed en spirituele inspiratie beginnen met deze activering en daarna doorgaan? Of zullen we moeten wachten tot 2024 wanneer Pluto bijna volledig is overgegaan naar zijn 20-jarige positie in Waterman?

Cobra: Zoals ik al zei, dit is een demarcatiepunt. Dus de trekker zal worden overgehaald, het proces zal beginnen en doorgaan. Het zal later tegenslagen kennen, maar er zal ook een enorme vooruitgang zijn. En de periode van 20 jaar is de periode waarin alle veranderingen waarop we gewacht hebben zich moeten manifesteren. Ik zou zeggen dat we in het prille begin van de 20-jarige periode in Waterman die grote veranderingen verwachten.

Debra: Oké. Nu is de energie van Pluto meer gericht en veel directer dan die van andere planeten met kwaliteiten als “vernietiger” en “onthuller”, waardoor alles wat onderdrukt werd aan de oppervlakte komt. En zoals we weten duurt de onthulling en de planetaire bevrijding veel langer dan verwacht. Hebben we deze meer directe energie van Pluto nodig om de planetaire situatie uit het slop te halen? En hoe kan dat tot uiting komen?

Cobra: Dat is precies wat er gebeurt. De energie van Pluto is zeer laserachtig, zeer direct, compromisloos. En dit is precies wat deze patstelling op de planeet zal doorbreken. Het zal dit vasthoudende patroon doorbreken. En wanneer Pluto energie komt, is het zeer plotseling, zeer onverwacht en zeer direct.

Debra: Patstelling is het perfecte woord om de situatie te beschrijven waarin we ons nu bevinden. Dus we verwelkomen Pluto, de energie van Pluto, om de beweging te maken waarop we wachten. Nu lijkt het alsof elke planeet unieke kwaliteiten heeft, zelfs als een persoonlijkheid. Zijn planeten levende wezens omdat een lichtentiteit ze heeft belichaamd? Zijn deze wezens hoogontwikkeld sinds zij ervoor kozen om in het fysieke te incarneren als planeet?

Cobra: Eigenlijk is elke planeet, zou ik zeggen, de fysieke planeet is een fysiek lichaam van een zeer hoog geëvolueerde entiteit, die die specifieke planeet belichaamt, en dat zijn zeer geëvolueerde wezens.

Debra: Hoe zit het met onze geliefde Aarde, Godin Gaia Sophia?  Koos zij ervoor de planeet Aarde te belichamen, wetende dat het het laatste bolwerk voor het kwaad in het universum zou zijn? Hoe kan zij alle negatieve energie hier en het misbruik dat haar is aangedaan weerstaan en omzetten? Wat kun je ons over haar vertellen?

Cobra: Het was niet bekend dat zij het laatste bolwerk voor het kwaad in het universum zal zijn. En, het vergt enorm veel geduld van haar om de planeet zonder cataclysmen in stand te houden. Ze bewaart de cataclysmen voor het juiste moment, om alles volledig op te ruimen. Anders zouden we tientallen jaren geleden al drastische cataclysmen hebben gehad.

Debra: Wow. Nou, ik hoop dat we dagelijks de tijd nemen om haar te eren en te bedanken voor alles wat ze voor ons doet. Dus je gaf aan dat deze activering plaatsvindt omdat de tijd opraakt. Kun je uitleggen wat je bedoelt met tijd die opraakt? Heeft het te maken met de zeer versnelde snode plannen van de duisteren voor de mensheid? Heeft het te maken met het feit dat we dicht bij het kookpunt zitten in de kernfase van de Compressiedoorbraak? Of, met de polaire verschuiving die in onze toekomst ligt?

Cobra: Ik zou zeggen dat deze tijd opraakt omdat bepaalde kosmische cycli samenkomen en alles tot een bepaald tijdstip moet worden opgelost. Dat bepaalde tijdstip is natuurlijk geheim. Het is niet bekend bij de bevolking aan de oppervlakte, maar er is een bepaald punt tot waarop dit op de een of andere manier moet worden opgelost, en het zal op de een of andere manier worden opgelost. Dus de dingen gaan steeds sneller omdat ze naar dat specifieke tijdstip convergeren.

Debra: Kun je ons vertellen in welke positie we ons bevinden, hoe dicht zijn we bij dit kookpunt in de nucleatie fase?

Cobra: In dit diagram, dat op mijn website staat, zitten we in de laatste fase voor de grote thermische overgang. Dus dit, de thermische flux neemt meer en meer toe en op het moment van maximale thermische flux, zullen we de Event hebben.

Debra: Dus we komen steeds dichter bij dat punt?

Cobra: Ja.

Debra: Hopelijk! Hoewel het niet prettig is om de snode plannen van de duisteren te bespreken, wil ik er toch een paar minuten aan besteden omdat dit onderwerp iedereen bezighoudt, vooral met alles wat er de laatste jaren gebeurt en de situaties escaleren.

Dus de plannen die de duisteren voor ons hebben is helaas nogal een lange lijst, met dingen als wereldoorlog, nog gevaarlijker pandemieën, vergiftigd voedsel/water/lucht (inclusief het injecteren van mRNA in ons voedsel), voedseltekorten, een harde financiële crash, hyperinflatie, bewaking met digitale valuta die elke beweging van ons volgt, “15-minuten” steden, nep buitenaardse invasie, aanvallen met energiewapens, cyberaanvallen, en meer…om ontberingen, strijd en hopeloosheid te creëren. Het is een zeer lange lijst.

Dus om het belang te benadrukken van het bereiken van kritieke massa voor deze 1 mei-meditatie, zou ik willen vragen wat we kunnen verwachten met betrekking tot deze plannen en welke plannen zich zouden kunnen manifesteren als we geen kritieke massa bereiken? En ook hoe deze plannen kunnen verzwakken of afschrikken als we wel de kritieke massa bereiken. Dus, alsjeblieft, leg dat eens uit.

Cobra: De verwachting is dat veel van die plannen, de mogelijkheid van veel van die plannen, zullen afnemen tot nul als we het punt van dat portaal bereiken. Dus, sommige zijn al behoorlijk onwaarschijnlijk en hun waarschijnlijkheid zal dalen tot nul. Als we de kritieke massa bereiken, zullen we steeds meer van die plannen tot nul reduceren. Als we de kritieke massa niet bereiken, zullen sommige van die plannen nog steeds tot op zekere hoogte waarschijnlijk zijn, maar ik zou zeggen dat we goede vooruitgang boeken. Veel van die plannen zijn niet meer realistisch. Bijvoorbeeld, het plan van een nep buitenaardse invasie, dat gaat niet gebeuren. Het is onmogelijk, het is al onmogelijk.

Debra: Oké, goed. Nou, weer meer motivatie om deel te nemen aan de 1 mei meditatie! Dus, kritieke massa is essentieel, zo klinkt het. Ik begrijp dat je op jouw recente conferentie in Taiwan zei dat de duistere krachten al hun middelen hebben uitgeput om de pandemie en de covide quarantaine de afgelopen drie jaar in stand te houden, en daarom hebben ze niet veel middelen meer over. Je gaf aan dat, op dit moment, een van de weinige dingen die ze achter de hand hebben is om het financiële systeem te laten crashen, maar er is niet veel anders dat ze kunnen doen. Wil je hier meer over zeggen? Zou deze crash ook kunnen gebeuren als de kritieke massa is bereikt?

Cobra: Deze harde financiële crash is nog steeds mogelijk. Hun plan is om als gevolg van die crash de central banking digital currencies [CBDC’s] te introduceren, die zij zouden uitvoeren. Maar ik zou ook zeggen dat de Lichtkrachten hun eigen plannen hebben, en als ze zoiets doen, zouden de Lichtkrachten voor een verrassing kunnen zorgen. En als we de kritieke massa bereiken, is die verrassing veel waarschijnlijker. Dus, ik zou zeggen dat dit een van de meer waarschijnlijke plannen is van het duister, die nog niet volledig is opgeruimd. Maar de Lichtkrachten doen al het mogelijke om die mogelijkheid tot nul te reduceren.

Debra: Goed. Nou, we kijken uit naar wat die verrassing zou kunnen zijn! Lichtwerkers moeten dus zoveel mogelijk licht vasthouden in deze intense tijden, maar zorgen en angst voor het onbekende over onze toekomst kunnen die vibratie werkelijk verlagen. En deze zorg geldt vooral voor hun financiën, zich afvragend of zij in staat zullen zijn een dak boven hun hoofd of eten op tafel te houden. Als deze negatieve financiële crash plaatsvindt, kunnen mensen dan geld verliezen op hun bankrekeningen?  En wat zijn de aanbevelingen van de Lichtkrachten over waar we het geld dat we hebben moeten bewaren? Is het in alternatieve opties zoals edele metalen of cryptocurrency? En wat is jouw advies over Bitcoin en Ripple?

Cobra: Als de duistere krachten een harde financiële crash veroorzaken, worden de banken gesloten. En als dan de digitale valuta’s worden ingevoerd, zou je waarschijnlijk het meeste of zelfs al het geld dat je voorheen op je bankrekening had staan, kunnen houden, maar het zou digitaal zijn en het zou door de duisteren in de gaten worden gehouden. Het zou dus raadzaam zijn om tenminste een deel van dat geld om te zetten in zilver of goud, edele metalen. Cryptocurrency? Gebruik je eigen innerlijke leiding. Meer kan ik daar niet over zeggen.

Debra: Oké, bedankt om dat met ons te delen. Kun je ons vertellen hoe waarschijnlijk het is dat er een CBDC [Central Bank Digital Currency] systeem komt en hoe snel dat zou kunnen gebeuren? Dingen die we zouden willen weten, zoals hoe lang we te maken zouden hebben met de tirannie van het CBDC systeem voordat een positief financieel systeem in werking treedt? Kan het positieve kwantum financiële systeem al voor de Event in werking treden als de 1 mei meditatie succesvol is? En kan de meditatie voorkomen dat de CBDC wordt ingevoerd? Wij waarderen elk inzicht dat je over dit onderwerp kunt bieden.

Cobra: Er zullen zeker pogingen worden ondernomen om dit systeem in te voeren, maar deze meditatie zal die mogelijkheid verminderen, en het portaal zelf zal die mogelijkheid ook verminderen. En zoals ik al zei, zijn er veel positieve verrassingen mogelijk in elk stadium van het proces. Dus de situatie is niet zo eenzijdig als veel mensen graag willen afschilderen. En op de lange termijn zal dit CBDC systeem niet slagen. Het zal niet slagen.

Debra: Oké, goed om te horen. Je kunnen voorbereiden op wat komen gaat kan mensen helpen om zorgen, angst en bezorgdheid te verminderen. Dus, wat kun je ons adviseren over hoe we ons zowel fysiek als energetisch kunnen voorbereiden op wat voor snode plannen of chaos zich ook manifesteert?

Cobra: Heel eenvoudig, maak contact met je hogere zelf, met je I AM-aanwezigheid, met je ziel.

Debra: Dus blijf op die plaats van verbinding, dank je. Deze vraag gaat specifiek over de financiële problemen waar veel Lichtwerkers mee te maken hebben. Je hebt ons in het verleden de technieken van manifestatie geleerd: intentie, aanroeping en actie. Het lijkt er echter op dat veel Lichtwerkers, vooral degenen die in de frontlinie vechten, een onnatuurlijke hoeveelheid interferentie van de duisternis ervaren wanneer zij proberen een beter leven voor zichzelf te manifesteren. Veel van deze Lichtwerkers hebben jarenlang belangeloos gewerkt in dienst van het Licht zonder enige beloning of compensatie te ontvangen voor hun inspanningen, en in plaats van dat hun leven beter wordt, lijkt het erop dat hoe meer ze geven en hoe meer ze werken voor het Licht, hoe slechter hun leven wordt in alle aspecten zoals financiën en gezondheid, enz. Sommige Lichtwerkers bevinden zich momenteel in financieel zwaar weer en hebben zelfs moeite om een fatsoenlijke woning te vinden.  Onder dergelijke omstandigheden vinden veel Lichtwerkers het steeds moeilijker om gemotiveerd te blijven en door te gaan met hun werk. Zijn er naast de manifestatietechniek van intentie, aanroeping en actie nog andere concrete maatregelen die Lichtwerkers kunnen nemen om duistere inmenging in hun manifestatieproces te verminderen?

Cobra: De sleutel hier zou zijn om een evenwicht te hebben tussen het werk voor het licht en het werk voor je eigen welzijn. Dus als dit in evenwicht wordt gehouden, en als je het manifestatieproces blijft doen, zouden er resultaten moeten zijn. Ook zitten we, helaas, in de laatste fase van deze galactische oorlog, en die is echt heftig. Het is wreed. Het is vrij drastisch en veel mensen hebben de afgelopen jaren vrij drastische aanvallen en vrij ernstige tegenslagen in hun levenssituatie ervaren als gevolg van alle duistere aanvallen. De verwachting is dat die situaties langzaam kunnen beginnen op te lossen, nadat we het portaal hebben geopend.

Debra: Oké, goed. Welke concrete stappen zijn de Lichtkrachten van plan te nemen na de opening van het portaal op 1 mei om de levenskwaliteit van Lichtwerkers aanzienlijk te verbeteren? Wat zijn enkele specifieke verbeteringen die Lichtwerkers kunnen verwachten in hun dagelijks leven?

Cobra: Er is een bepaald specifiek protocol dat nu in beta wordt getest en waarvan verwacht wordt dat het na 1 mei heel effectief zal worden. En wanneer ik hierover concrete informatie heb die ik kan vrijgeven, zal ik die vrijgeven.

Debra: Daar kijken we erg naar uit! Wat zijn de gevolgen voor Lichtwerkers wanneer Dreamland 1.0 bereikt en hoe kunnen zij nu al deelnemen? Is het al in werking in welke hoedanigheid dan ook?

Cobra: Dat is allemaal geheime informatie op dit moment.

Debra: Oké, dank je. Nu, je hebt nog niets onthuld over Dreamspace. Kun je daar iets over vertellen? En is het gerelateerd aan Dreamland?

Cobra: Dit is ook geheime informatie.

Debra: Oké, bedankt. De aanvallen van de afgelopen jaren zijn drastisch toegenomen tegen Lichtwerkers, vooral gericht op hun fysieke gezondheid. Sommige Lichtwerkers die jouw informatie al jaren volgen en ijverig hun missies uitvoeren, zijn ernstig ziek geworden of hebben verwondingen opgelopen waardoor ze niet meer in staat zijn hun missies voort te zetten. Dit zijn Lichtwerkers die regelmatig schermen en beschermen, meerdere keren per dag Commando 1221 aanroepen en verder een gezond leven leiden. Dus naast het gebruik van de Violette Vlam en het aanroepen van de Pleidiaanse commandoprotocollen, welke andere concrete maatregelen kunnen Lichtwerkers nemen om hun gezondheid te beschermen? En voor degenen wier gezondheid ernstig is aangetast door duistere aanvallen, wat is de beste manier voor deze Lichtwerkers om te herstellen en er weer bovenop te komen?

Cobra: Nogmaals, zoals ik al eerder heb gezegd, de sleutel hier is balans tussen werk voor de missie en werk om jezelf te genezen en je leven beter te maken. En een van de andere situaties die moeten worden opgelost is dat die aanvallen steeds minder moeten worden. En wanneer de duisternis echt haar macht begint te verliezen aan de oppervlakte van de planeet, zullen die situaties beginnen op te lossen, ze zullen beginnen te genezen.

Debra: Oké. Dus er is een evenwicht tussen geven aan het licht en ook geven aan jezelf, zelfzorg.

Cobra: Ja.

Debra: Hoe zit het met de vaker voorkomende depressies, angsten, slaapstoornissen, slapeloosheid en zelfs nachtmerries die mensen ervaren? Zijn deze energetische aanvallen een gevolg van de huidige zuivering door de Lichtkrachten van de zwarte gaten en anomalieën, of wat veroorzaakt dit? En is er nog iets dat je ons kunt vertellen om deze toestanden te verminderen?

Cobra: Dit is een direct gevolg van de zuivering van het duister, vooral op het etherische vlak nu. Al die entiteiten, duistere technologieën, dat alles wordt gezuiverd, en dit is vrij intens. En natuurlijk, doe je eigen beschermingstechnieken en focus op het licht. En de verwachting is dat die dingen op een gegeven moment beter zullen worden, zodat we onszelf meer kunnen beschermen en het licht volledig kan binnenkomen op het etherische vlak.

Debra: Juist. En ik weet dat het waarschijnlijk iets vanzelfsprekends is, maar ik wil alleen maar wijzen op het belang om DAGELIJKS beschermingsprotocollen te doen, vooral als je een actieve Lichtwerker bent. Dus Cobra, als de 1 mei-meditatie succesvol is, zal het voor de Lichtkrachten gemakkelijker zijn om onze implantaten te verwijderen en zal het voor ons gemakkelijker zijn om ze ook te helpen verwijderen? Weet je, we doen oefeningen die mensen helpen de implantaten op te lossen. Zal dit gemakkelijker zijn na de 1 mei meditatie?

Cobra: Ja, dat wordt verwacht.

Debra: Goed. En op de Conferentie van Parijs verklaarde je toen dat de Godinnenenergie op de planeet zeer, zeer laag was, wel nul. Is dit verbeterd sinds die conferentie, en vooral nu na de recente conferentie in Taiwan?

Cobra: Het is tot op zekere hoogte verbeterd sinds de laatste Taiwan-conferentie, maar er is nog veel, veel meer verbetering nodig.

Debra: Ja, mee eens. Is er een drempelwaarde van goddelijke vrouwelijke energie nodig die uiteindelijk het tij zal doen keren en mogelijk de Event in gang zal zetten?

Cobra: Er is geen specifieke hoeveelheid goddelijke vrouwelijke energie nodig voor de Event, het bepaalt alleen hoe harmonieus of hoe moeilijk de overgang zal zijn. Natuurlijk, als er meer goddelijke vrouwelijke energie aanwezig is, zal de overgang harmonieuzer zijn. Maar met de hoeveelheid die we nu hebben, zal de Event zelf een vrij schokkende en ingrijpende ervaring zijn voor de meeste mensen op het oppervlak van deze planeet.

Debra: Oké, meer motivatie om betrokken te raken bij Sisterhood of the Rose en ook je eigen innerlijke werk te doen om meer goddelijke vrouwelijke Godinnen energie op te roepen en te verankeren. Dus, absoluut. Je gaf aan dat als het lichtwerkersenergieraster opnieuw geactiveerd wordt, er een wedergeboorte van Godinnenenergie zal plaatsvinden en het vrouwelijke principe vrijer zal gaan stromen, en dat kan allemaal gebeuren als de kritieke massa wordt bereikt. Hoe zal dit zichtbaar worden op de planeet en bij de mensheid?

Cobra: Dit kan zich manifesteren als meer hoop, meer inspiratie, meer vrede, meer evenwicht, minder waanzin en minder geweld op de planeet.

Debra: Heel goed. Met andere woorden, het maakt de overgang veel gemakkelijker. Dus wat kunnen in de tussentijd het Zusterschap van de Roos en anderen die toegewijd zijn aan het verankeren van meer energie doen om dit te ondersteunen?

Cobra: Oké, op dit moment is het belangrijkste om te helpen bij het verspreiden van het woord over het Portaal van Licht [activering] en volledig deel te nemen. Dit is slechts een meditatie van 20 minuten, en ik geloof dat dit niet iets heel moeilijks is om te doen, om 20 minuten van je tijd te nemen en die hieraan te wijden. En dit kan in potentie veel veranderen op deze planeet. Dus ik zou iedereen willen aanmoedigen om het woord te verspreiden en op die dag wat tijd te besteden aan meditatie.

Debra: Absoluut. En nogmaals, deze Portaal van Licht activatie meditatie vindt plaats op 1 mei om 5:06 PM UTC. En je kunt meer informatie over deze meditatie vinden op Cobra’s blog op 2012portal.blogspot.com, alsook op de website WeLoveMassMeditation.com.

Geweldig, Cobra, bedankt voor het delen. In ons deel twee van het interview volgende maand, gaan we het hebben over de resultaten van deze activering. Hopelijk is er heel goed nieuws hierover. We zullen ook veel meer spreken over Godinnenenergie, tweelingzielen, Ascentie, de Event, en nog veel meer. Dus we kijken er naar uit om ons daarvoor weer met jullie te verbinden.

Dus Cobra, nu we deel één van dit interview afsluiten, zou je alsjeblieft wat woorden van inspiratie en aanmoediging willen delen, en of er nog iets anders is dat je zou willen zeggen over de komende activering?

Cobra: Oké. Ik zou zeggen dat de laatste jaren nogal saai waren. Er gebeurde niet veel. Het was gewoon veel van hetzelfde oude, hetzelfde oude. Maar nu komen we eindelijk bij een interessanter deel van ons evolutieproces. Dus ik zou zeggen: houd het licht vast, besteed wat tijd aan het verspreiden van informatie over deze activering – en de overwinning van het licht.

Debra: Ja, overwinning van het licht! Cobra, heel erg bedankt voor dit interview, voor het begeleiden van ons en het blijven vasthouden van het licht voor de mensheid. We waarderen je zeer en kijken ernaar uit om weer met je te praten in deel twee. Dus heel erg bedankt. Ik wil ook de teams van Sisterhood of the Rose en Victory of Light bedanken die vragen hebben gesteld en hebben geholpen bij de ondersteuning van dit interview. Ik dank jullie allemaal hartelijk. Nogmaals bedankt, Cobra, Victory of the Light.

Cobra: Dank je, Overwinning van het Licht.

Vertaald door Veronica

 
 

Tags: , , , ,

Interview met Cobra over de Portaal van Licht Activatie, 14 april 2023

We Love Mass Meditation, International Golden Age Group en Prepare for Change Japan Official een nieuw interview met Cobra om te praten over de Portal of Light Activation.

Hier is de opname van het interview op ons YouTube kanaal.

Speciale dank aan de International Golden Age Group en PFC Japan Official voor hun grote steun bij dit interview.

Blijf alstublieft de woorden over de Portal of Light Activation zoveel mogelijk verspreiden. U kunt de hashtag #PortalofLightActivation gebruiken en onze stem laten horen op sociale media.

Hieronder staat het transcript van het interview.

Hoshino: Hallo iedereen. Vandaag is het 27 maart 2023. Mijn naam is Hoshino. Ik ben hier weer met mijn grote vriend Patrick, die de vertegenwoordiger is van de Internationale Gouden Eeuw Groep, evenals Terry van de Japanse PFC officieel. Dus welkom jongens.

Terry: Hallo.

Patrick: Hallo.

Hoshino: Dus we zijn hier voor een nieuw interview met Cobra en om te praten over de Portaal van het Licht Activatie, wat de meest krachtige planetaire activatie is van onze levens tot nu toe. Dus, welkom Cobra.

Cobra: Dank voor uw uitnodiging.

Dus, oké. Zonder verder oponthoud, laat ik Terry de vragen stellen.

Deel 1: Portaal van Licht Activering 

Terry: Oké. Je zei dat de Portaal van Licht Activering komt op het moment van de voltooiing van een zeer krachtige cyclus. Kunt u uitleggen wat deze cyclus is?

Cobra: Nee, dat kan ik niet. Dit is geheime informatie, maar ik zou zeggen dat het een enorme cyclus is met langdurige gevolgen voor deze planeet, voor de planetaire bevrijding, en voor het einde van de duisternis in dit universum, en dan natuurlijk ook op deze planeet.

Terry: Interessant. Dank je wel. Oké. Dan nu de volgende vraag. U zei dat dit de krachtigste planetaire activering van ons leven tot nu toe is. Kunt u nog eens uitleggen waarom dat zo is? Komt het door de speciale aspecten van de sleutelplaneten?

Cobra: Er zijn hier veel factoren in het spel. De eerste is dat de Lichtkrachten zo ver zijn gevorderd met het verwijderen van de duisternis, dat dergelijke krachtige energieën vanuit het Galactisch Centrum eindelijk in staat zijn de oppervlakte van de planeet te bereiken zonder massale vernietiging te veroorzaken, en in plaats daarvan zullen zij slechts een verheffing van de planetaire evolutie bewerkstelligen. Zij zullen onze spirituele groei versnellen, en zij zullen helpen bij het verwijderen van de resterende duisternis. En één aspect hiervan zijn de planetaire aspecten van de sleutelplaneten, vooral Pluto die Waterman binnengaat en sterke aspecten maakt met de Plejaden en met de Melkweg M87. Er zijn ook enkele andere, ik zou zeggen, trans-Neptuniaanse objecten bij deze configuratie betrokken. Maar de planetaire aspecten zijn niet de enige. Zoals ik al eerder zei, is er een enorme, zeer krachtige kosmische cyclus die vlak voor 1 mei eindigt, en dit zal een extra duwtje in de rug zijn om dit de krachtigste activatie tot nu toe te maken.

Terry: Geweldig. Oké. Dus waarom zouden de golven van het Portaal van Licht de piekintensiteit bereiken wanneer Pluto retrograde gaat?

Cobra: Oké. Vanuit het perspectief van de planeet Aarde is Pluto op het moment dat hij retrograde draait stationair. [Hij beweegt blijkbaar niet aan de hemel. Dus de aspecten met de Plejaden en M87 zullen de krachtigste zijn. Het zal zijn als een moment van geen adem, een moment van stilte, een moment waarop de krachtigste energieën kunnen binnenkomen.

Terry: Ik snap het. Dus soms hebben de mensen de indruk dat retrograde een beetje achteruitgang betekent. Dus dit is nog steeds zeer, zeer krachtig.

Cobra: Het moment van de activering is wanneer Pluto stilstaat, het is niet direct, het is niet retrograde. Het is het moment van stilte. Het is het krachtigste moment.

Terry: Geweldig. Begrepen. Hartelijk dank. Ten tijde van de Eindactivering van het Watermantijdperk in december 2020 werd een grote driehoek gevormd tussen Jupiter en Saturnus, Alcyone, en de M87 Melkweg. Voor deze keer wordt een grote driehoek gevormd met Pluto in plaats van Jupiter en Saturnus. Hoe zal dit verschil de Planetaire Bevrijding van de planeet Aarde beïnvloeden?

Cobra: De energie van Pluto is veel meer laserachtig, veel gerichter en veel directer. En het brengt alles wat onderdrukt werd aan de oppervlakte. En het brengt ook, zou ik zeggen, een kans voor het ondergrondse koninkrijk van het Licht, het Agartha netwerk, en de Verzetsbeweging om meer invloed te hebben op wat er aan de oppervlakte van deze planeet gebeurt.

Terry: Ik snap het. Dus daarom is dat deze keer krachtiger.

Cobra: Ja.

Terry: Oké, geweldig. Ten tijde van de Portaal van Licht Activering zal de energie van het Galactisch centrum met volle kracht naar de oppervlakte van deze planeet beginnen te stromen. Waarom heeft deze energie tot nu toe niet met volle kracht gevloeid?

Cobra: Ik zou niet zeggen dat het met volle kracht zal stromen, want een galactische energiestroom met volle kracht zou een dreigende poolverschuiving veroorzaken. Maar ik zou zeggen dat de energie veel krachtiger zal zijn dan voorheen. De reden hiervoor is dat voordat er zoveel duisternis op deze planeet was, als die energie zou komen, het zo sterke reacties zou uitlokken, zo sterke vergelding van de duistere krachten dat het oppervlak van de planeet het niet zou overleven. Op dit moment is er zoveel duisternis verwijderd dat dit veilig kan gebeuren. Deze energie kan veilig de oppervlakte van de planeet bereiken en de reiniging doen die nodig is, doen wat het moet doen.

Terry: Ik snap het. Begrepen. Geweldig. Dus hoe zou deze volledige energie het Cintamani raster op het oppervlak van de planeet beïnvloeden?

Cobra: Het zal eigenlijk het Cintamani raster tot op zekere hoogte activeren.

Terry: Oké. De volgende vraag, u zei dat Pluto in Waterman een gerichte inspanning zal betekenen van positieve buitenaardse rassen richting het Eerste Contact, en de Pleiadiërs zullen hierin een zeer actieve rol hebben. In vergelijking met de Goddelijke Interventie Activatie in december 2021, hoe anders zal het succes van deze activatie het plan van het Eerste Contact beïnvloeden?

Cobra: Oké. De plannen van de Pleiadiërs met betrekking tot het Eerste Contact en de activiteiten aan de oppervlakte van de planeet in de periode van mei 2023 zijn nog geheim. Maar ik zou zeggen dat er een zekere hernieuwde inspanning is om de Eerste Contact ervaring te creëren. Meer details, hopelijk, weet ik niet zeker, maar hopelijk worden ze in mei vrijgegeven. We zullen zien.

Terry: Oké. Interessant. Heel erg bedankt. Oké, volgende vraag. Bij de Eindactivatie van het Watermantijdperk in december 2020 bereikte een energiepuls van de M87 Melkweg het oppervlak van de planeet gedurende ongeveer 10 tot 15 seconden, en elimineerde prompt ongeveer 10% van de resterende anomalie. Aangezien de energie deze keer nog sterker is dan toen, zal zij waarschijnlijk de implantaten, de anomalie en de zwarte gaten intensiever elimineren dan de vorige keer?

Cobra: Ja, dat wordt verwacht. Het is niet gegarandeerd, maar het wordt verwacht.

Terry: Geweldig. U zei dat de Portal of Light Activation een energetische upgrade voor de hele planeet zal creëren als we erin slagen de kritieke massa te bereiken. Kunt u specifiek beschrijven wat er mogelijk zal gebeuren wanneer de planetaire energie volledig is opgewaardeerd?

Cobra: Wat verwacht wordt is dat het Lichtwerkersraster op het oppervlak van de planeet weer geactiveerd wordt. Wat wordt verwacht is veel meer contact tussen de Lichtwerkers en Lichtwezens. Wat wordt verwacht is een nieuwe golf van inspiratie, die de afgelopen decennia sterk werd onderdrukt. Het is dus het eerste, wat wordt verwacht, maar natuurlijk niet gegarandeerd, is het eerste moment van de wedergeboorte van het nieuwe Watermantijdperk. Dus dit is wat er kan gebeuren.

Terry: Oké, geweldig. Oké. De tijd van de Portal of Light Activation is gebaseerd op CEDT in Parijs, Centraal Europese zomertijd. Welke speciale dingen zullen er in deze stad gebeuren tijdens deze activatie?

Cobra: Oké. De Parijse vortex is de belangrijkste Goddelijke vortex voor het oppervlak van de planeet, en daarom is het hoofdanker daar. Dus dit is de belangrijkste reden waarom de activaties op die specifieke locatie zijn verankerd.

Terry: Oké, geweldig. De vrouwelijke energie op het oppervlak van de planeet Aarde is momenteel erg laag. Zou er verandering in de situatie komen als de kritieke massa met succes wordt bereikt? Wat kunnen we specifiek op dit gebied verwachten?

Cobra: Nogmaals, als het lichtwerkersenergieraster wordt gereactiveerd, zal er een wedergeboorte van Godinnenenergie plaatsvinden en zal het vrouwelijke principe vrijer gaan stromen. En dat kan gebeuren als de kritieke massa is bereikt. En afhankelijk van hoe de dingen gaan, is dit iets dat we kunnen verwachten.

Terry: Oké, geweldig. Als Lichtwerkers een fysieke meditatiebijeenkomst in Parijs willen houden, kunt u hen dan enkele energetisch krachtige plekken aanbevelen?

Cobra: Ik heb hier uitgebreid over geschreven op mijn blog, en mensen kunnen gewoon de artikelen doornemen en dat als leidraad gebruiken.

Terry: Oké, geweldig. Als we deze enorm krachtige energieën willen gebruiken om oude Atlanteaanse Godinnenvortexen te reactiveren, waar zou je dan aanraden voor onze fysieke meditatiebijeenkomst?

Cobra: Oké. Eén ding, één aspect hiervan is langs de oude Atlantische evenaar, en het andere aspect is overal bij het water, of zelfs in het water, meer, rivier, zee, oceaan.

Terry: Ik snap het. Dat is interessant. Oké, geweldig. Zijn er nog andere specifieke locaties in de wereld die u zou aanbevelen voor een fysieke ontmoeting tijdens de Portaal van Licht Activering?

Cobra: Zoals ik al zei, bij het water, of in het water, of op de top van de bergen. Dat is ook een interessante locatie. Er zijn veel vrij krachtige energieplekken die vrij bekend zijn, Mount Shasta, Mount Fuji, en ook enkele andere locaties.

Terry: Ik snap het. Dat is interessant. Dat betekent ofwel op de oceaan, of de zee, of de top van de berg?

Cobra: Ja.

Terry: Oké. Geweldig.

Cobra: Dat is gewoon een aanbeveling. Het is niet absoluut noodzakelijk, maar als je in staat bent daarheen te gaan, zou dat heel gunstig zijn.

Terry: Oké, zeker. Dus als we een fysieke meditatiebijeenkomst willen houden in onze Godinnentempels en de algemene bevolking willen uitnodigen om deel te nemen aan de Portal of Light Activation, welke getachyoniseerde producten kunnen we dan gebruiken om de voordelen van onze bijeenkomsten te vergroten?

Cobra: Alle getachyoniseerde producten die Godinnen energie brengen, er is een hele sectie gewijd aan de Godinnen energie op de Tachyonis website.

Terry: Oké, geweldig.

Cobra: En natuurlijk, Cintamani steen.

Terry: Oké. Geweldig. De laatste keer dat Pluto in Waterman stond was tussen 1777 en 1798. Welke historisch belangrijke gebeurtenissen of acties vervulden de Lichtkrachten in deze 21 jaar?

Cobra: Oké. Mensen noemen meestal de Franse Revolutie in de context van Pluto in Waterman in de 18e eeuw, maar dat is niet het belangrijkste wat er gebeurde. Het belangrijkste was een verruiming van onze horizon wat betreft onze plaats in het universum. De planeet Uranus werd ontdekt. Er was de eerste ballonvaart. Er was… Het was eigenlijk het begin van iets dat zich later ontwikkelde in een ruimteprogramma. Dus die periode begon een cyclus die kan leiden tot het Eerste Contact.

Terry: Ik snap het. Okay. Geweldig. Dus zodra het Portaal van het Licht werd geactiveerd, blijft het open tot 2044?

Cobra: Het Portaal van het Licht is een bepaalde tijdsperiode tussen maart en juni van 2023. Dan zal Pluto weer even in Steenbok komen, en begin volgend jaar weer in Waterman komen, daar bijna een heel volgend jaar doorbrengen en heel even weer in Steenbok komen, en dan uiteindelijk eind 2024 weer voorgoed in Waterman komen. De energie van het Portaal van Licht zal net die eerste impuls geven aan de energie van Pluto in Waterman die uiteindelijk zal leiden tot het Eerste Contact.

Terry: Ik snap het. Oké. Begrepen. Dus als het gaat om Godin gerelateerd aan Pluto, zouden de meeste mensen denken aan Persephone, de Koningin van de Onderwereld. Kunt u alstublieft kort haar achtergrond en haar rol in deze activering uitleggen?

Cobra: Oké. In de mythologie, als ik dit naar onze taal vertaal, betekent het dat Persephone eigenlijk door Pluto werd gered van het oppervlak van de planeet en vervolgens met hem fuseerde in een Zielsverwantschap of zelfs Tweelingzielenvereniging. Dus dit aspect is de Verzetsbeweging die begint met bepaalde activiteiten die zullen leiden tot de ontmoeting van de zielsverwanten en tweelingzielen op het oppervlak van de planeet en onder het oppervlak van de planeet wanneer de tijd rijp is.

Terry: Oké, dat is heel interessant. Oké, volgende vraag. Hedes is de vertegenwoordiger [van de] God van Pluto, is hij lid van een positief sterrenras? Wat is zijn exacte relatie met Persephone?

Cobra: Ja, natuurlijk. Hij is lid van een positief sterrenras en Persephone is ofwel zijn soulmate of zijn tweelingziel. Voor het exacte antwoord zou ik hier veel dieper op in moeten gaan, maar op dit moment zou ik zeggen dat ze een zeer sterke en liefdevolle band hebben.

Terry: Oké, geweldig. Pluto heeft verschillende positieve voorstellingen in de astrologie, zoals transformatie, opwekking, enorme rijkdom, diep verborgen rijkdom in onszelf, en ook wijsheid in leiderschap. Hoe kunnen we de meest buitengewone kans in ons leven benutten om fortuin te maken en onze positieve invloed in ons dagelijks leven uit te breiden?

Cobra: Oké. De belangrijkste energieblauwdruk van Pluto in Waterman is uitbreiding voorbij de grenzen van de quarantaine Aarde. En er is een enorme opslag van spirituele kennis en ook fysieke overvloed, die verbonden is met gebieden buiten het oppervlak van de planeet. En Pluto in Waterman zal het oppervlak van de planeet opnieuw verbinden met die reservoirs van wijsheid en overvloed en spirituele inspiratie.

Terry: Dus met het succes voor deze activatie kan dit gemakkelijker beschikbaar komen voor de oppervlaktebevolking?

Cobra: Ja, dat wordt verwacht.

Terry: Oké, geweldig. Je deelde een poster van “Doorbraak van het Licht” in de [Portaal van het Licht] activeringspost. En als we erin slagen de kritieke massa te bereiken in deze meditatie, welke belangrijke doorbraken zullen we dan meemaken op de oppervlakte van de planeten?

Cobra: Oké, één ding dat wordt verwacht is veel meer Licht dat naar het oppervlak van de planeet komt. Hoe dit precies zal verlopen is nog niet bekend. Een van de redenen is dat de Lichtkrachten nog geen informatie delen over de activiteiten aan de oppervlakte. Ze willen niets zeggen. Misschien hebben ze daar een reden voor, maar er is geen informatie over wat er na mei van dit jaar aan de oppervlakte zal gebeuren.

Terry: Ik snap het. Dus laat me zeggen dat ze misschien deze informatie kunnen delen, als we succesvol zijn met deze activatie

Cobra: Waarschijnlijk na, ik zou zeggen, midden mei, zal er een vrijgave zijn van nieuwe info aan de oppervlakte bevolking, maar ik ben niet helemaal zeker.

Terry: Oké. Geweldig. Heel erg bedankt. Dit is het einde van mijn vragen en de volgende vragen zullen door Hoshino-san worden gesteld.

Hoshino: Oké. Cobra, ik begin met mijn vragen. Dus tijdens de Portal of Light Activation, welk getachyoniseerd product kunnen we gebruiken om de intensiteit van deze energetische doorbraak te versterken?

Cobra: Natuurlijk zijn de eerste de Cintamani stenen. Dit is nummer één. Dit is absoluut het krachtigste instrument dat je kunt gebruiken om deze energie te aarden en te kanaliseren.

Hoshino: Oké. Volgende vraag. M87 galaxy zond twee golven van Kosmische Liefde energie afzonderlijk in 2013 en 2020. Als we de intensiteit van de golf van 2013 als 1 aannemen, kunt u dan het krachtniveau van de golf van 2020 en die van mei schatten?

Cobra: Oké. Ik zou zeggen dat die van 2020 5 was, maar deze kan 10 of 20 of zelfs meer zijn. Dus het wordt heel intens.

Hoshino: Wow, Ja, het kan zeker zeer intens zijn. Oké, volgende vraag. Heeft deze activering betrekking op de bevrijding van het causale vlak?

Cobra: Het heeft betrekking op de bevrijding van het causale vlak en ook op alle andere vlakken, zowel fysiek als niet-fysiek.

Hoshino: Oké. Geweldig. Dank u. En u zei ook in de situatie-update van februari 2023 dat de Lichtkrachten de schok aan het opruimen zijn waaraan de causale lichamen van de oppervlaktemensheid sinds 1996 zijn blootgesteld. Aangezien de energie van het Portaal van Licht vanaf 23 maart voelbaar is, hoe kunnen we de energie gebruiken om onze causale lichamen bewust te helen?

Cobra: De meest effectieve manier om dit te doen is meditatie waarbij je je verbindt met je causale lichaam en mediteert met je causale lichaam. U kunt dat doen door eenvoudigweg stralen van Licht te visualiseren, van gouden Licht bijvoorbeeld, een regenbooglicht dat vanuit uw hartchakra in alle richtingen rond uw energieveld straalt. En je kunt deze meditatie gebruiken, maar waarschijnlijk zal er een bepaald specifiek meditatieprotocol voor worden ontwikkeld. Als we hier tijd voor hebben, zal dit mooi zijn. Dus dit is één manier die je kunt doen [en] je kunt helpen bij de genezing van het causale lichaam en ook je zielevolutie versnellen.

Hoshino: Oké, geweldig. Bedankt voor de informatie. Oké, de volgende vraag. De Pluto in Waterman zal een gerichte inspanning betekenen van positieve buitenaardse rassen richting het Eerste Contact. Wat kan de oppervlaktebevolking doen om dit proces te versnellen?

Cobra: Zich verbinden met positieve rassen in hun meditaties, in hun eigen leven. Zij kunnen hen oproepen, zij kunnen met hen praten in hun geest, in hun hart. Ze kunnen hun ervaring telepathisch of emotioneel met hen delen. Er was zoveel desinformatie over de positieve rassen. Er was zoveel negatieve propaganda tegen de Pleiadiërs, tegen het Ashtar Commando. Dit moet weggegooid worden. Mensen moeten zich weer verbinden met die Wezens, en ze zullen hun eigen positieve ervaring hebben. En dit zal de band herstellen die de afgelopen twee decennia werd verbroken. En Pluto in Waterman zal die band herstellen.

Hoshino: Oké, geweldig. Bedankt daarvoor. En de volgende vraag, zou de energie van het Galactisch centrum in volle kracht naar het oppervlak van deze planeet beginnen te stromen, ongeacht of we de kritieke massa bereiken of niet?

Cobra: Oké. Nogmaals, ik zeg dat het nog niet de volledige capaciteit zal bereiken, maar het zal sterk worden versterkt. Dus het zal veel krachtiger zijn en het zal stromen ongeacht of we de kritieke massa bereiken of niet. Als we de kritieke massa bereiken, zal het hele proces veel harmonieuzer en effectiever zijn. Maar zelfs als we de kritieke massa niet bereiken, is er niet veel tijd meer over. Dus de energie moet versterkt worden. Ze moet versnellen. Het proces moet doorgaan, wat we ook doen.

Hoshino: Oké, begrepen. Oké. En als deze activering succesvol is, wat is dan de waarschijnlijke situatie of scenario voor de donkere krachten?

Cobra: Deze informatie is geheim.

Hoshino: Ja, absoluut. Begrepen. Oké. Wat kunnen we doen om ons fysiek en energetisch voor te bereiden op het grote succes van deze activering?

Cobra: Je kunt je al beginnen te verbinden met de energie van dit Portaal van Licht. Het is al begonnen op 23 maart toen Pluto Waterman binnenkwam. En door dat te doen zul je je eigen individuele ervaring ervan hebben, en je kunt dit delen met anderen, en natuurlijk deze informatie over deze meditatie die we houden delen en verspreiden onder zoveel mogelijk wezens. Natuurlijk, alleen diegenen die openstaan voor zoiets.

Hoshino: Ja, ik denk dat dit verband houdt met wat ik je ga vragen. [De volgende vraag is of je suggesties hebt over hoe we deze Portal of Light Activation kunnen promoten bij de algemene bevolking en hen kunnen aanmoedigen om mee te doen?

Cobra: De meest effectieve manier is het verspreiden van de promotievideo’s via sociale media, via onze netwerken. Als je misschien een van de meer zichtbare Lichtwerkers of Lichtstrijders op de scène kunt inspireren die hiervoor openstaan, kunnen zij misschien helpen in dit proces dat ook gunstig is. Dus we zullen zien. We zullen ons best doen.

Hoshino: Ja, we zullen zien. We doen ons best. Ik denk dat één ding dat we proberen te doen is om een hashtag te doen op sociale media, zoals #PortalofLightActivation zodat we onze stem kunnen verheffen in de sociale media, en Twitter en op de Instagram zodat meer mensen kunnen komen en meedoen met onze activaties. Dus we zullen proberen te zien hoe we het beste eruit kunnen halen.

En oké. De volgende vraag is dat je zei dat als de kritieke massa niet wordt bereikt, de bereikte energie zich op een veel chaotischer en disharmonischer manier zal manifesteren. Misschien valt het nu in herhaling, maar kunt u hier wat dieper op ingaan? En welke specifieke chaos of gebeurtenis kunnen we verwachten als de kritieke massa niet wordt bereikt?

Cobra: Meer van dezelfde chaos die we nu ervaren. We ervaren chaos in de geopolitieke situatie, op de financiële markten, in de samenleving als geheel, tussen mensen in het algemeen. Deze chaos zal doorgaan en kan zelfs toenemen omdat de initiële energieën sterker zullen zijn.

Hoshino: Juist. Zou het mogelijk zijn dat het conflict tussen Rusland en Oekraïne verder escaleert als we de kritieke massa niet kunnen bereiken?

Cobra: Nou, dat is gewoon speculatie. Dus ik zal niet in details treden. Ik zeg alleen dat als we de kritieke massa niet bereiken, er meer chaos kan ontstaan. Als we de kritieke massa bereiken, zal het veel harmonieuzer zijn en ook sneller en efficiënter.

Hoshino: Oké. Bedankt voor de uitleg. Begrepen. Oké. En dan willen we gewoon weten wat de meest geschikte datum is voor het houden van een inleidende of oppeppende meditatie, als die er zou zijn?

Cobra: Ja. Er zal een inleidende boostermeditatie zijn. De meest effectieve tijd daarvoor zou het moment van de Eclips zijn die op 20 april plaatsvindt.

Hoshino: Oké. Ja, we kunnen het organiseren.

Cobra: Dit kan georganiseerd worden. Dit is het moment voor de boostermeditatie, ongeveer 10 dagen voor de hoofdactivering. Dat zal het perfecte moment zijn.

Hoshino: Zeker. Het is logisch. We gaan dat dan organiseren. Oké. Dat is de afronding van onze vragen over de Portaal van Licht Activeringen.

Deel 2: Situatie Update

Hoshino: En we gaan verder met wat meer over de Situatie Update. En de eerste vraag is dat u onlangs een artikel plaatste over de meditatie om het financiële systeem te stabiliseren. In dat artikel staat een foto van Meester St. German, maar die is anders dan zijn 18e eeuwse portret. Is er een betekenisvol doel om hem op deze manier voor te stellen In deze specifieke situatie?

Cobra: Dit was slechts een afbeelding van St. Germain voor deze specifieke meditatie. Natuurlijk is de originele poster van het 18e eeuwse portret krachtiger. Dit is alleen gemaakt voor die specifieke meditatie om mensen in die specifieke situatie te inspireren.

Hoshino: Oké. Begrepen. En de volgende vraag: Kunt u een update geven over de zuivering van het causale vlak en de verwijdering van de Heren van Karma?

Cobra: Ja. Alle Heren van Karma, of ik zou zeggen, Heren van Trauma zijn verwijderd van het causale vlak. Zij zijn ofwel naar de Centrale Zon gebracht, of sommigen van hen zijn ontsnapt naar het lagere mentale vlak, naar het astrale vlak, en de meesten van hen naar het etherische vlak waar zij nu hun voornaamste bolwerk hebben.

Hoshino: Juist. Oké. Vind je het erg als ik vraag, zijn ze nog steeds zo krachtig als voorheen, als ze naar een ander vlak verhuizen?

Cobra: Ze verliezen dagelijks kracht. De Lichtkracht ruimt ze vlak voor vlak op. Ze verwijderen de anomalie. Ze verwijderen al die negatieve technologieën, en de Heren van Karma verliezen dagelijks macht. Op het etherische vlak zijn ze nu nog vrij machtig, maar op de andere niet-fysieke vlakken hebben ze het grootste deel van hun macht al verloren.

Hoshino: Oké, goed. Dat is eigenlijk heel goed nieuws. En oké, als de Lords of Karma worden verwijderd, zoals u al zei, zal de oppervlaktebevolking dan in staat zijn hun zielsverwanten te ontmoeten?

Cobra: Wel, er is een fysiek aspect hiervan, dat we nog niet hebben aangeraakt. Dus het fysieke aspect moet eerst worden aangepakt.

Hoshino: Ik begrijp het. Oké. En de volgende vraag die u noemde in de vorige situatie update dat de Lichtkrachten negatieve zielscontracten uit de causale lichamen van de mensheid wissen. En als wij doelbewust benadrukken dat wij hierbij alle negatieve contracten met de Heren van Karma annuleren en tenietdoen wanneer wij het zielscontractverwijderingsprotocol gebruiken, zal deze intentie dit protocol dan gunstiger maken voor ons en ook voor het Planetaire Bevrijdingsproces?

Cobra: Ja, natuurlijk. En hier zou de suggestie zijn om dat protocol te doen in de massameditatie op het moment van de boostermeditatie op het moment van de zonsverduistering op 20 april. Dus die dag kunnen we een deel van de meditatie gebruiken om al die negatieve zielscontracten te annuleren en teniet te doen die het proces behoorlijk zullen ondersteunen.

Hoshino: Oké. Dus het is meer dat we eerst de boostermeditatie doen en daarna misschien samen de aanroeping.

Cobra: Dit zal deel uitmaken van de boostermeditatie, eerst om de zielscontracten te verwijderen, die eigenlijk in de weg staan en nadat die contracten zijn verwijderd, zal er meer energie stromen. Het zal gemakkelijker zijn om de meditatie te doen en het zal ook helpen om meer mensen te verzamelen voor de hoofdactivering op 1 mei.

Hoshino: Ik begrijp het. Oké. Begrepen. Bedankt. Oké. En voor mijn laatste vraag, nu Pluto voor het eerst na meer dan 200 jaar Waterman binnengaat, hoe zal dat het planetaire bevrijdingsproces beïnvloeden?

Cobra: De overgang van Pluto door Waterman, die meer dan 20 jaar zal duren, is de overgang die de quarantaine zal openbreken. Het zal dus het einde zijn van de quarantaine Aarde. De planeet zal zich weer verbinden met de Galactische familie. Dit is het aspect dat dit zal laten gebeuren.

Hoshino: Ja. Dat is heel goed nieuws. Oké. Bedankt, Cobra. Bedankt voor je antwoorden. Ik geef het nu door aan Patrick.

Patrick: Oké. Dank je, Hoshino. En nu mijn deel. En mijn eerste vraag is dat de Taiwanese regering heeft verklaard dat mensen vanaf 22 februari kunnen stoppen met het dragen van maskers op de meeste plaatsen. De Japanse regering gaat COVID-19 verlagen naar hetzelfde niveau als de seizoensgriep vanaf 8 mei. Denken de Lichtkrachten dat deze 3 jaar durende pandemie dit jaar volledig zal eindigen?

Cobra: Men verwacht dat de Covid als ziekte nog steeds zal bestaan, maar het zal steeds minder ernstig zijn, en het zal steeds minder drama zijn dat door de duistere krachten wordt gebruikt om een valse pandemische situatie te creëren of om enige vorm van beperkingen op te leggen. Het zal gewoon een seizoensziekte zijn, vergelijkbaar met de gewone griep en niets meer en niets minder.

Patrick: Oh, heel goed. Oké. De volgende. In je blog update van februari 2022 presenteerde je twee scenario’s als onderbouwde gissingen en speculaties. Het eerste scenario is voor de gebeurtenis in 15 maanden, dat is mei 2023, 15 maanden tijdspanne vanaf februari 2022 en dan een snelle transformatie van de menselijke samenleving aan de oppervlakte tot de Galactische Impuls in 2025. Betekent dit dat als de gebeurtenis niet plaatsvindt in mei 2023, de volgende kans op de gebeurtenis pas na 2025 is?

Cobra: Nee, nee, nee. Mei 2023 is de demarcatielijn. De hoop was om het Evenement te laten plaatsvinden, om het Evenement door te drukken, vóór die demarcatielijn in mei. Dat zal niet gebeuren. Dus ik denk dat de Event plaatsvindt tussen mei 2023 en de opening van het grote portaal in augustus 2025. Dus dat is maar een gefundeerde gok. Het kan helemaal fout zijn. Het kan goed zijn. We zullen zien. Dit is slechts een schatting, maar het is uiterst onwaarschijnlijk dat zoiets kan gebeuren vóór de activering van het Portaal van Licht, die noodzakelijke stap naar de energievoorwaarden die nodig zijn voor de Event.

Patrick: Oké. Dus de volgende. Zou de Event kunnen plaatsvinden wanneer het causale vlak is gezuiverd en de fysieke ondergrondse putten zijn verwijderd, of is de activering van de Drakenvortexen vereist om de Gebeurtenis te laten plaatsvinden?

Cobra: Dit is geen vereiste.

Patrick: Oh, Oké. Dus de volgende vraag. Kunt u een boodschap geven van de Commandanten van de Plejaden zoals Semjase of Opgestegen Meesters zoals Astar Sheran voor de Lichtwerkers en Lichtstrijders bij het uitvoeren van hun missies op dit moment?

Cobra: Ik heb op dit moment geen speciale boodschap, maar ik weet dat ze de situatie in de gaten houden. Ze helpen zoveel ze kunnen, en ze verwijderen de duisternis. En na de Portal of Light komt er misschien ook nieuwe informatie van hen.

Patrick: Oh, heel goed. Oké. De volgende. In het vorige interview zei u dat de Light Force een nieuw protocol ontwikkelt voor individueel gebruik van de Mjolnir technologie. Is er een update over deze ontwikkeling?

Cobra: Nog niet, maar het komt misschien in de komende maanden.

Patrick: Oh, heel goed. Volgende vraag. Recentelijk zijn er veel AI-gestuurde chatbots en applicaties vrijgegeven voor het publiek. Maakt dit deel uit van het plan van de Cabal voor de Grote Reset?

Cobra: Ja. Eigenlijk zijn die AI-krachtige chatbots niet zo onschuldig. Ze oogsten gegevens van je, en ik raad het gebruik ervan ten zeerste af.

Deel 3: Verduidelijking 

Patrick: Oh, oké. Oké. Dus nu gaan we naar het volgende deel van ons interview. Het is ter verduidelijking. Dus de eerste vraag is dat we weten dat het universum door expansie en contractie kan gaan. Hoe kunt u hun betekenis en principes uitleggen volgens de spirituele wetenschap?

Cobra: Oké. Kun je deze vraag anders formuleren?

Patrick: Dus we weten dat het universum kan uitdijen en inkrimpen. Dus hoe kunnen we de betekenis van uitzetting en inkrimping uitleggen, en hoe het werkt volgens de spirituele wetenschap?

Cobra: Het is een ademhaling van het universum. Zoals ieder levend wezen is dit universum een levend wezen en het ademt in en uit. Dat is een eenvoudig antwoord hierop.

Patrick: Oké. Dus nu het universum steeds uitdijt en inkrimpt, moeten er geen vaste centrale punten zijn. Als het universum geen centraal punt heeft, hoe kunnen de Lichtkrachten dan de locatie van de Kosmische Centrale Zon bepalen?

Cobra: Oké. Het universum heeft eigenlijk de vorm van een Torus. Een Torus heeft, zoals je weet, geen centraal punt, maar wel een centraal ingangspunt. Dit is het punt waar de Kosmische Centrale Zon zich bevindt, en dat is het krachtigste ingangspunt van de hogere niveaus naar het fysieke vlak in dit universum.

Patrick: Oh, oké. Dus de volgende vraag, in “Unveiled Mysteries volume 5”, noemde de auteur de Indiase zonnegod, Surya. Het boek beschreef hem als een Groot Kosmisch Wezen. Kunt u zijn relatie met de Kosmische Centrale Zon uitleggen?

Cobra: Surya is eigenlijk de naam van de entiteit die onze fysieke zon belichaamt. Dat is het kosmische wezen dat onze fysieke zon in het zonnestelsel als fysiek lichaam heeft. En natuurlijk zoals alle sterren is ook onze zon in dit zonnestelsel verbonden met de Galactische Centrale Zon, en alle Galactische Centrale Zonnen zijn verbonden met de Kosmische Centrale Zon.

Patrick: Oké. Dus volgende vraag, als we globale leylijnen beschouwen als het meridiaanstelsel van de Aarde, kan de geomagnetische pool van de Aarde dan beschouwd worden als haar kundalini?

Cobra: Niet precies. De as tussen de zuid- en de noordpool is de as van Kundalini.

Patrick: Oké. De volgende. Taiwan heeft een van de dichtste Cintamani lichtnetwerken ter wereld. We hebben gemerkt dat de luchtkwaliteit in Taiwan opmerkelijk verbeterd is. Bovendien is Taiwan in drie jaar niet getroffen door een tyfoon. We hebben echter ook vastgesteld dat Taiwan kwetsbaarder is geworden voor droogte omdat we niet genoeg regen hebben door tyfoons. Hoe kunnen we het lokale cintamani net van Licht gebruiken om het klimaat van Taiwan te reguleren en meer evenwichtige regenval te behouden?

Cobra: Ja, eigenlijk moeten de mensen in Taiwan beslissen wat ze willen. Als ze geen tyfoons willen, is het erg moeilijk om wat regen te krijgen omdat het een subtropisch klimaat is. Dus zou je waarschijnlijk meer tyfoonsituaties moeten toestaan om meer druppels te krijgen. Niet de meest verwoestende, maar je zou wat van die activiteit op het eiland moeten tolereren. Dus dit is eigenlijk een groepsbeslissing. Het is een beslissing van mensen die daar wonen.

Patrick: Oké. Volgende vraag. Je zei dat Villa dei Vescovi eigenlijk een hemelvaartskamer is. Bedoel je dat de hele architectuur een Hemelvaartskamer is?

Cobra: Ja. De hele villa is in de Renaissance met opzet gebouwd als een Hemelvaartskamer. De heilige geometrie, de afmetingen, de plaatsing van de individuele kamers, de plaatsing van de villa op de vortex. Het is met opzet gedaan als een Ascensiekamer.

Patrick: Oh, heel goed. Dus hoe kunnen de Lichtwerkers deze villa gebruiken om hun eigen Ascensieproces te versnellen?

Cobra: Ga er gewoon heen en mediteer en kijk wat er gebeurt.

Patrick: Oh, heel goed. Volgende vraag. Waarom moeten we ons regenboogsterren voorstellen in de Godin Vortex meditatie? Wat voor soort energie brengen ze met zich mee?

Cobra: Dit is geheime informatie op dit moment, maar ik kan alleen maar zeggen dat dit de krachtigste spirituele technologie is op het oppervlak van de planeet op dit moment.

Deel 4: Toekomstplan 

Patrick: Oh, oké. Dus het volgende deel. Het is slechts een enkele vraag over het toekomstplan. Zouden er meer activeringen zijn in de tweede helft van dit jaar?

Cobra: Misschien wel, misschien niet. En zo ja, dan wordt het op het juiste moment aangekondigd.

Afsluitend 

Patrick: Oké. Heel goed. Dus nu bereiken we het einde van ons interview. Dus kunt u alstublieft een boodschap doorgeven aan alle Lichtwerkers en Lichtstrijders die heel hard werken om het Portaal van Lichtactivering te bevorderen.

Cobra: Ja. De Lichtkrachten en alle Lichtwezens in het universum stellen dat zeer op prijs. Dit is een grote hulp in het planetaire proces en in het kosmische proces. En er zijn er die dit niet bevorderen. En voor hen zal het goed zijn, als zij zich zo geleid voelen, om misschien 20 minuten van hun tijd te nemen om gewoon te mediteren. En het kan geen kwaad. Het kan de dingen alleen maar beter maken.

Patrick: Oh, heel goed. Dus, oké. Nu, ik denk dat we een zeer goed interview hebben. Hartelijk dank.

Ja, dank je Cobra. Bedankt voor je tijd.

Terry: Dank je wel.

Cobra: Graag gedaan.

Vertaald door Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 18 april 2023 in Cobra, Interview met Cobra NL, Meditatie

 

Tags: , , ,

Een nieuw Cobra interview en een Portal of Light Booster meditatie, 15 april 2023

Dit blog bericht van Cobra begint met de vermelding van het interview, hier is het transcript in Engels – de Nederlandse vertaling wordt hierna gepubliceerd, en geeft links naar alle vertalingen die inmiddels al zijn verschenen.

Daarna wordt melding gemaakt van de booster meditatie.

Onze Portal of Light Booster meditatie zal dienen als hulpmiddel om ons te helpen de kritieke massa te bereiken op 1 mei, en dat zal gebeuren op het moment van de totale / hybride zonsverduistering op

19/20 april 2023, in Nederland om 6.17 uur

De exacte tijd van de meditatie zal zijn om 4:17 uur UTC op 20 april, en de tijd voor uw tijdzone staat hier.

Geleide meditatie video voor de booster meditatie is hier.

Instructies:

Gebruik je eigen techniek om je in een ontspannen staat van bewustzijn te brengen.

  1. Verklaar je intentie om deze meditatie te gebruiken als instrument om de kritieke massa van 144.000 mensen of meer die mediteren voor onze Portal of Light activering te bereiken.
  2. Roep de Violette Vlam van zijn primaire bron op om een cirkel van bescherming om je heen te plaatsen tijdens en na de meditatie. Vraag het om alles wat het Licht niet dient te transmuteren.
  3. Visualiseer een zuil van schitterend wit Licht die van de Kosmische Centrale Zon uitgaat, dan verdeeld wordt over de Centrale Zonnen van alle sterrenstelsels in dit universum, dan binnenkomt via de Galactische Centrale Zon van onze Melkweg, dan door onze Melkweg gaat, dan ons Zonnestelsel binnengaat en door alle wezens van Licht binnen ons Zonnestelsel gaat en dan door alle wezens op de planeet Aarde en ook door je lichaam naar het centrum van de Aarde.
  4. Visualiseer dat dit Licht de Zielsterchakra’s van miljoenen en miljoenen mensen activeert en hen de mogelijkheid biedt zich aan te sluiten bij de activering van het Portaal van Licht. Visualiseer dat degenen die zich zo geleid voelen daadwerkelijk deelnemen, dat hun aantal de kritieke massa ver overschrijdt, en dat de activatie zelf een enorm positief helend effect heeft voor alle voelende wezens op Aarde en de positieve tijdlijn stabiliseert. Visualiseer dat iedereen die deelneemt aan de meditatie beschermd en geïnspireerd is.

Vertaald door Veronica

 
2 reacties

Geplaatst door op 18 april 2023 in Cobra, Meditatie

 

Tags: , , ,

 
%d bloggers liken dit: