RSS

Index, alles op volgorde

Cobra Portal-2012Wat kun je hier vinden

Eerst de Petitie en Verklaring voor Directe Fysieke InterventiePetitie die oproept voor bevrijding van de planeet Aarde i.s.m. goedwillende krachten van voorbij de oppervlakte van deze planeet, zoals de Pleiadians, Sirians, Andromedans, Agarthans, en de Resistance Movement. De petitie van december 2013 is nu gereactiveerd zodat de ontwaakte bevolking zijn wensen kan uiten voor meer directe interventie door de Lichtkrachten. Teken deze petitie en verspreidt de link om snel heel veel handtekeningen te krijgen.

En klik hier om naar de belangrijke meditaties te gaan die wij kunnen doen om de Lichtkrachten te helpen.

Hieronder op deze index pagina vind je (klik op de regel en je ‘springt’ naar dat onderdeel):

Deze index pagina werd erg lang; om het wat beknopter te maken heb ik de volgende sub-index pagina’s gemaakt.
1. Alles over meditaties met: de wekelijkse Sleutel tot Vrijheid Meditatie, elke zondagmiddag om 17.00 uur NL-tijd – DOE MEE! -, “We Love Mass Meditation” met wereldwijde massameditaties voor urgente kwesties, Godinnenenergie, waaronder de meditatie van Cobra en Isis “The Goddess Spiral“, Zelfhulp Meditaties en Protocollen, al Cobra’s meditatie-instructies en eenmalige wereldmeditaties
2. Interviews met Cobra en aantekeningen van Cobra-conferenties; er zijn ook wat vertalingen van fragmenten uit interviews op onderwerp.

Boek: En ik breng hier een bijzonder interessant boek onder de aandacht dat door Tijn Touber is geschreven: Time Bender. Het is geschreven als een roman, maar de informatie erin komt verrassend overeen met de informatie die Cobra geeft over de creatie van de mens en onze ware geschiedenis. Het boek bevat een schat aan informatie die op een boeiende en overzichtelijke wijze wordt gepresenteerd. Ik heb het Engelstalige boek vertaald naar het Nederlands en Tijn Touber heeft het daarna verder bewerkt. Hij heeft mij toestemming gegeven om het Nederlandstalige boek in pdf formaat gedurende 2 weken (gerekend vanaf 24 september 2018) als free download op eventnl te publiceren en daarna zal ik het verwijderen. Update 9 oktober 2018: Time Bender zal begin 2019 in boekvorm verschijnen en Tijn Touber is met de uitgever overeen gekomen dat op het internet een pdf beschikbaar is van de eerste 5 hoofdstukken. Deze kun je hier downloaden:

DOWNLOAD HIER HET PDF BESTAND MET DE EERSTE 5 HOOFDSTUKKEN VAN TIME BENDER


Power-to-the-People-300x197

Cobra en de Resistance Movement, de Event

Cobra is medio 2012 met zijn blog begonnen en heeft sinds die tijd veel artikelen geplaatst met achtergrondinformatie: over de situatie op aarde, de Lichtkrachten, de duistere krachten, de planetaire situatie, enz. Wij hebben de belangrijkste uit de beginperiode vertaald en raden je aan om deze in chronologische volgorde te lezen (2012 -2015). Dit blog is juni 2015 begonnen en sinds die tijd zijn alle publicaties van Cobra, de met hem gehouden interviews, en veel andere relevante publicaties vertaald.

Cobra: Geen enkele menselijke autoriteit zal beslissen wanneer dit zal gebeuren.
Het uiteindelijke woord over wanneer de EVENT zal plaatsvinden komt rechtstreeks van de Bron.
Dit is een gebeurtenis van kosmische importantie.
De laatste planeet die in de greep van het duister is (planeet Aarde) staat op het punt te worden bevrijd en dit zal golven van licht door de hele galaxy sturen.

Wie/wat is Cobra en de Resistance Movement: Als deze informatie nieuw voor je is, is het aan te raden hiermee te beginnen!

De Galactische Codex: Terwijl de wezens binnen de Galactische Confederatie spiritueel zijn ontwikkeld en zich uitlijnden en verenigden met de Opgestegen Meesters, ontdekten zij een innerlijke code die alle onderlinge relaties reguleert tussen wezens van Licht en hun relatie naar de duistere krachten en bezette planeten. Deze Codex wordt de Galactische Codex genoemd en vertegenwoordigt een legale basis voor alle acties van de Confederatie in deze en andere sterrenstelsels. Op 18 maart 2018 heeft Cobra gemeld: De Galactische Confederatie Krachten van Licht hebben verordend dat de oppervlakte van deze planeet een Confederatie domein wordt overeenkomstig de Galactische Codex, sectie IV/2.” Zie ook de Nederlandstalige video Galactische Codex.

Boodschap aan de Resistance Movement; Cobra heeft ons meerdere keren verteld dat de goedwillende buitenaardsen zich niet kunnen voorstellen hoe het is om hier op Aarde op de oppervlakte te leven. In het PFC interview van 29 mei 2017 deed Cobra de oproep aan ons om contact te zoeken met de Resistance Movement (RM) om te proberen duidelijk te maken wat wij voelen en ervaren. Hij gaf daarbij als mogelijkheid om een boodschap aan de RM op onze blogs te plaatsen; dit is onze boodschap. Prepare for Change heeft op een speciale pagina op hun website alle boodschappen wereldwijd samengebracht.

Samenvatting van de situatie op Aarde en de groepen die zijn betrokken bij de bevrijding van de planeetapril 2018

Over de Event:

The Event: informatie over de Event, hoe het zal gaan en dus wat we kunnen verwachten. Wees voorbereid 🙂
Event-brief: de brief die we direct na de Event allemaal kunnen gebruiken voor het informeren van lokale autoriteiten en instanties
De Event en de economie: wat gaat er allemaal veranderen

Prepare For Change (PFC) en de Event:

Bericht over de Prepare For Change websites, 8 augustus 2015; naast de eerder genoemde Event-brief heeft PFC een aantal documenten opgesteld waarmee je je kunt voorbereiden op de Event, we hebben ze naar het Nederlands vertaald:

Nu ook een Nederlandstalige PFC-website: in het najaar van 2015 is Prepare for Change begonnen met het opzetten van een netwerk van de PFC-website in meerdere talen. Wij werken mee aan het vertalen van de artikelen naar het Nederlands; er is al het een en ander vertaald en in de komende tijd zullen steeds meer vertalingen worden geplaatst.

Een dankwoord van PFC; in de december 2015 nieuwsbrief bedankt PFC de RM (en voorheen de Organisatie) voor al hun inspanningen om de Aarde te bevrijden.


Belangrijke elementen uit Cobra’s informatie op onderwerp

Sisterhood of the Rose: de kracht van de Godinnenenergie

 • De kracht van de Godin, 18 februari 2018, het is nu van het grootste belang om ons te verbinden met de vrouwelijke Godinnenaanwezigheid en de kwaliteiten van Liefde, Compassie en Tederheid te koesteren om de overgang te stabiliseren en de wreedheid tegen te gaan die zo dominant is op de oppervlakte van de planeet. Om ons daarbij te helpen zijn er de volgende meditaties: Goddess Vortex meditatie, en Meditatie voor de terugkeer van de Godin.
 • Sisterhood of the Rose Planetaire Activatie, 16 juni 2018, Van nu af aan zullen de Sisterhood of the Rose groepen het planetaire Cintamani energieraster aanvullen bij het doorgeven van de energieën van de Compressie Doorbraak. Zij zullen ook dienen als vortex knooppunten om de ontmoeting te activeren van Zielfamilieleden, wat de spirituele activering van de planetaire Zielfamilie mandala zal faciliteren.
 • In dit bestand vind je een verzameling van naar het Nederlands vertaalde teksten over de Sisterhood of the Rose.
 • Er zijn al veel fysieke Sisterhood of the Rose groepen gecreëerd en je kunt je erbij aansluiten. Hier is een lijst van meer dan 50 groepen: https://www.sisterhoodoftherose.network/groups
 • Sisterhood of the Rose groepen in Nederland: tijdens de Cobra conferentie in Boedapest in april 2018 is een grote groep vrouwen geïnitieerd in de Sisterhood of the Rose. Hier vind je een beschrijving van de prachtige energie die tijdens deze initiatie werd ervaren. Drie van deze vrouwen in Nederland zijn in mei 2018 begonnen met wekelijkse Sisterhood of the Rose groepsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt samengewerkt om het Licht naar de planeet te brengen en de Godinnenenergie te verankeren. Zie hier hun eerste nieuwsbrief met alle informatie. Hier een beschrijving van hun ervaringen na de eerste bijeenkomsten. En hier is hun nieuwsbrief van 20 juni 2018. Een ander initiatief in Nederland is de Galactic Love Party; in zo’n weekend durende party wordt gewerkt aan ‘Terugkeer van de Liefde’, ‘Activeren van Godinnenenergie’, ‘Liefde aan de Macht brengen’, en de ‘Initiatie van de Galactische Liefde’. Ik nam deel aan deze twee initiatieven en hier heb ik mijn ervaringen beschreven. Kort samengevat: DOE MEE! Want samen creëren wij een enorm krachtige energie. En hier vind je de 4 juli nieuwsbrieven van de Sisterhood of the Rose vrouwen: Sara (Deventer), Anasuya (omgeving Nijmegen) en Jacqueline (Soerendonk). Hier vind je de stand van zaken van de Sisterhood of the Rose in Nederland in de zomer van 2018; er zijn nu ook bijeenkomsten in Amsterdam. Op 1-9-2018 geeft Cobra het verzoek van de Lichtkrachten door om zoveel mogelijk Sisterhood of the Rose groepen wereldwijd te formeren om de overgang naar de Event te vergemakkelijken. Zie hier de laatste stand van zaken mbt Sisterhood of the Rose in Nederland.

Godinnenvortexen

 • Hassuna Samarra Vortex, verzameling van teksten uit Cobra’s artikelen over deze vortex
 • Untersberg, 24 september, Untersberg is een berg op de Duits-Oostenrijkse grens die een van de sleutel vortexpunten is voor de planetaire bevrijding – hier de verdere beschrijving

Cintamani stenen: bakens voor Engelenenergie

 • Cintamani: 8 juni 2015, de kracht van de cintamani steen
 • Untersberg, 24 september, Untersberg is een berg op de Duits-Oostenrijkse grens die een van de sleutel vortexpunten is voor de planetaire bevrijding – in dit artikel is ook een stukje opgenomen over de Cintamani steen die hierbij is betrokken
 • Cintamani update, 8 december 2015, vervolg van de vrijgave van informatie over de Cintamani steen (in juni), en waar deze steen kan worden aangeschaft.
 • Cintamani grid, 29 mei 2017, beschrijving van de vorderingen om een wereldwijd raster te creëren, er zijn Cintamani stenen beschikbaar voor de verkoop.
 • Cintamani stenen – fragmenten uit interviews
 • Cintamani grid, video van Arbre Solaire over het Cintamani netwerk dat door Lichtwerkers wereldwijd wordt gecreëerd. Het Cintamani raster rondom de planeet is een van de belangrijkste middelen voor het manifesteren van het Planetaire Lichtgrid en de New Atlantis gemeenschap op Aarde.

Agartha: gemeenschap in de Binnenaarde

 • In het weekend van 25-27 augustus 2017 is in New York het Agartha to Humanity” Wereldsymposium gehouden. Agartha, in de Binnenaarde, een civilisatie die is ontstaan toen met de neergang van Lemurië en Atlantis groepen mensen naar de Binnenaarde ontsnapten en zo de rampen hebben overleefd. Zij hebben zich ontwikkeld tot een geavanceerd volk dat graag de mensheid terzijde wil staan als de quarantaine op de oppervlakte is opgeheven. Dit symposium is bedoeld om de mensheid vertrouwd te maken met het bestaan van de Holle Aarde en Agartha. De voorzitter van het wereldsymposium is Tamarinda Maassen, ambassadeur van ‘het Binnenaarde koninkrijk van Agartha’, en Master Teacher van ‘The Ancient School of Wisdom’ – Salomonari in Roemenië .
 • Er is veel over Agartha te vinden op het Internet. Admiral Byrd van het Amerikaanse leger heeft zijn verslag gegeven over hoe hij in 1947 met zijn legervliegtuig in het liefdevolle Agartha terecht kwam en de boodschap die hij voor de mensheid meekreeg; zoals te verwachten was werd hem de zwijgplicht opgelegd toen hij terug kwam in Amerika en zijn verhaal aan zijn meerderen vertelde. Hier vind je de Nederlandse vertaling van zijn verhaal.
 • Steve Beckow van de website ‘Golden Age of Gaia’ heeft deze introductie over Agartha gemaakt die veel informatie van verschillende bronnen bevat.
 • Via Sheldan Nidle heeft de Galactische Federatie op 7 februari 2006 deze beschrijving gegeven van Agartha.
 • Verder is hier een getuigenis van Kolonel Billie Faye Woodard van de US Air Force, over zijn tijd in Area 51 en zijn bezoeken aan de Holle Aarde (vanaf 1982).
 • Het boek Transylvanian Sunrise beschrijft hoe begin deze eeuw in de Bucegi Mountains (Roemenië) grotten en tunnels zijn ontdekt die ongelooflijk geavanceerde technologie bevatten en ‘meubilair’ dat erop wees dat dit behoorde tot reusachtige wezens. En natuurlijk ook hier weer – alle betrokkenen werd absolute geheimhouding opgelegd en Roemenië kreeg als dank voor het stilzwijgen het NATO lidmaatschap. Hier vind je een samenvatting
 • Cobra’s bericht van 7 januari 2015 Ontwikkelingen in het Agartha netwerk
 • Bundeling van de vragen uit Cobra’s interviews over Agartha en de Binnenaarde.

Nieuw Atlantis: onze toekomst

 • Nieuw Atlantis, 4 januari 2017, zeer interessante informatie over oud Atlantis en nieuw Atlantis. Nieuw Atlantis is de codenaam voor het energieraster rondom de planetaire oppervlakte dat zal helpen bij de compressie doorbraak, en het is ook de codenaam voor de nieuwe gemeenschap na de Event.
 • Nieuw Atlantis Uitlijning, 27 juni 2017, door Untwine, er is een heel interessante uitlijning van krachtplaatsen met een sterke band met de creatie van Nieuw Atlantis. Deze Nieuw Atlantis uitlijning is zeer verbonden met St. Germain, die uiteraard een van de belangrijkste spelers is die werken aan de creatie van Nieuw Atlantis.
 • Het Nieuw Atlantis, Meesterplan van de eeuwen, 6 maart 2016, door Cosmic Convergence. Dit artikel is een zeer interessante beschrijving van zaken uit onze geschiedenis die niet algemeen bekend zijn, waardoor er op dit moment vaak verkeerd wordt aangekeken tegen bepaalde gemeenschappen en/of personen uit het verleden. Cobra zei in zijn post van 4 januari 2017 over Nieuw Atlantis dat dit een ‘must read’ is voor iedereen die is geïnteresseerd in Nieuw Atlantis, “aangezien het vele occulte doctrines in het juiste perspectief plaatst”. Reactie van een lezer: “Het sterkste artikel wat tot nu toe is verschenen, fenomenaal en duidelijk.

Tachyon technologie: healing

‘Sociale Dynamica’ artikelen

 • Seksuele Energie, 6 maart, Seksuele energie is verbonden met een van de diepste Godinnenmysteries, het mysterie van re-integratie van vrouwelijke en mannelijke polariteiten naar ascentie. De archons hebben de menselijke seksuele energie sinds de late Atlantische periode gemanipuleerd, proberend om zoveel afscheiding als mogelijk te creëren. Zij deden dit door mannen en vrouwen op een verschillende manier te implanteren, een psychologische tweespalt creërend en afscheiding tussen vrouwelijke en mannelijke persoonlijkheden. Deze primaire afscheiding sinds de tijd van Atlantis is de belangrijkste reden voor misverstanden in mannelijke-vrouwelijke relaties. Aan het eind van Cobra’s artikel staat een artikel van Therese Zumi waarin zij de woorden heeft weergegeven van Isis, Cobra’s onlangs overleden partner, die zij in 2012 heeft gesproken over het belang van de Godinnenenergie. De boodschap van Isis is om de Godinnenenergie in onszelf te brengen en te gronden. Voorts verwijst Cobra in deze post naar een beschrijving van de Ordo Bucintoro; je vind hier de vertaling.
 • Pleiadians, 22 maart, beschrijving van geschiedenis en cultuur van de Pleiadians en wat zij voor de Aarde doen.
 • Zielsfamilies, 2 april, Om te beginnen ons voor te bereiden op de na-Event en na-Contact gemeenschap, hebben de Pleiadians Cobra gevraagd om intel te verspreiden over zielsfamilies. Hij beschrijft de ontwikkeling en legt uit waarom de duistere krachten altijd zielsfamilies wilden vernietigen.
 • Heilige Vereniging, 8 juli 2018, Heilige Vereniging is de samensmelting van spirituele, mentale, emotionele, etherische, plasma en fysieke lichamen van zielsverwanten en tweelingzielen. Dit is de laatste van de “sociale dynamica” artikelen waarvan de Pleiadians Cobra hebben gevraagd ze te posten als onderdeel van de voorbereiding voor het Ascentieproces. Enkele door Cobra in dit artikel opgenomen links zijn vertaald: De Hieros Gamos, de Priesteressen van Astara, en Gerichte energiewapen mind controle technologie.

Ascentie: ons doel

 


Cobra’s publicaties op zijn (Engelstalige) blog

2012:

 • The Galactic Codex: 4 april, een video met de volledige inhoud van deze codex en hier de tekst van deze codex. Cobra heeft op 18 maart 2018 gepubliceerd dat De Galactische Confederatie Krachten van Licht hebben verordend dat de oppervlakte van deze planeet een Confederatie domein wordt overeenkomstig de Galactische Codex, sectie IV/2.”, n.a.v. daarvan is deze post geplaatst met de achtergrond en uitleg van deze codex.
 • Krachten van Licht en krachten van duister, 17 april, opsomming en beschrijving van de positieve groepen, de gemengde groepen, en de negatieve groepen
 • Het verwijderen van de Cabal: 2 mei, hoe zal dat in zijn werk gaan
 • De val van de Archons: 8 mei, 25000 jaar geleden gijzelden de Achons de mensheid (de Matrix). En onderaan dit bericht is de aanvulling door Cobra van 10 mei opgenomen: Verduidelijking over de archons.
 • The veil: 18 juni, hoe de ‘sluier’ de mensheid onderdrukt
 • Brotherhood of the Star: 5 september, het doel van de Brotherhood of the Star is om de evolutie van de planeet te begeleiden
 • Galactische Confederatie, 2 oktober, verduidelijking over deze Lichtkrachten en een waarschuwing mbt gechannelde boodschappen
 • Het masterplan: 12 oktober, op weg naar the Event, de omwenteling en de vertraging

2013:

2014:

 • Cobra, voorbij de sluier: 3 februari, over zijn ervaring nabij de ruimte met hulp van de Russische luchtmacht
 • Eindspel quarantaine van de Aarde: 10 maart, hoe er langzaam een eind wordt gemaakt aan de cabal
 • ISIS?, 18 juni, over islamitische staat en de Hassuna-Samarra vortex
 • Fall of the chimera: 7 juli, beschrijving van de chimera, hoe deze opereren en hoe de Resistance ze bestrijdt
 • Untersberg, 24 september, Untersberg is een berg op de Duits-Oostenrijkse grens die een van de sleutel vortexpunten is voor de planetaire bevrijding – hier de verdere beschrijving
 • Plasma situation update: 7 oktober, stand van zaken en meer achtergrondinformatie

2015:

OPRICHTING VAN HET INFOBLOG EVENTNL, vanaf nu vertalingen van alle door Cobra geplaatste publicaties

2016:

 • Situatie update, 3 januari, over de voortgang van het verwijderen van de chimera en hun bommen en de ontwikkelingen op de oppervlakte ten aanzien van de arrestaties en de reset.
 • Korte update van de situatie, 10 januari, met links naar berichten m.b.t. disclosure en de financiële reset.
 • Planeet X, 27 januari, achtergrondinformatie over deze planeet, die de basis is van de Resistance Movement en de Galactische Confederatie.
 • Petitie voor openbaarmaking (disclosure), 2 februari, oproep aan iedereen om de petitie te ondertekenen voor openbaarmaking van de geheime ruimteprogramma’s en het vrijgeven van alle verborgen technologieën, ten bate van de mensheid.
 • Belangrijke update van de situatie, 18 februari, over de vooruitgang bij het verwijderen van de strangelet en toplet bommen, en de maatregelen die de Resistance heeft genomen. Ontwikkelingen wereldwijd die leiden naar disclosure.
 • Het ascentieplan, 7 maart, uitgebreide uitleg over het ascentieplan voor de planeet Aarde en de oppervlaktebevolking.
 • Aankondiging ascentie conferentie Zwitserland en een nieuw interview, 18 maart
 • Situatie update, 25 maart, informatie over disclosure, de positieve ontwikkelingen in Rusland, de vlucht van de cabal naar Antarctica, en heel veel links.
 • Het Syrie pentagram, 6 april, de echte occulte reden voor het Syrië conflict is het gevecht om de Syrische godinnenvortex, die een van de meest belangrijke kernenergiepunten in het planetaire energiegrit is.
 • Korte situatie update, 13 april.
 • Event situatie update, 8 mei, een korte reactie op wat info die in de alternatieve media wordt verspreid.
 • Situatie update, 1 mei, over hoe de sluier over de communicatie langzaam aan het oplossen is, een oproep om de petitie te ondertekenen voor ondertekening van de Galactische Codex, en de aankondiging van de volgende ascentie conferentie, op 4 en 5 juni op Kreta.
 • Zonnestelsel status update, 23 mei, veel informatie over de voorbereidingen voor de Compressie Doorbraak.
 • Situatie update, 22 juni, met weer veel informatie en links.
 • Voorwaarden voor overgave, 14 juli, de leden van de cabal krijgen de mogelijkheid om zich over te geven aan het Licht en in vrede samen te gaan werken in de ‘Nieuwe Gemeenschap’ op Aarde.
 • Update over de voorwaarden voor overgave, 30 juli, Cobra heldert wat zaken op over de voorwaarden voor overgave.
 • Situatie update, 17 augustus, met veel interessante links.
 • Wekelijkse Ascentie Meditatie, 28 augustus, de Lichtkrachten vragen ons nu om onze krachten te bundelen in de Wekelijkse Ascentie Meditatie (dit is nu de opvolger van de wekelijkse Event meditatie). Zie de instructies bovenaan deze pagina.
 • Korte situatie update, 12 september 2016
 • Dragon Portaal Initiatie, 26 september, het zijn 5 intrigerende foto’s, zonder tekst, en de labels die Cobra eraan heeft gehangen zijn: Agartha netwerk, Blue Dragons, Compressie Doorbraak, TA-O
 • Een belangrijke situatie update, 9 oktober, met informatie over de escalatie in september, en het nog steeds bestaan van biochips. Verder veel links naar lezenswaardige artikelen.
 • Uitbreken!, 13 oktober, over een initiatief voor een uitbreekgemeenschap.
 • Pleiadian Situatie Update, 17 oktober, met de stand van zaken na de escalatie in september en begin oktober. De Pleiadians zijn flink terrein aan het terugwinnen en nemen een grote sprong voorwaarts. Verder aanvullende informatie over zijn eerdere posten waarin hij spreekt over de biochips, en over het uitbreekinitiatief Asgardia. Hij gaat in op valse “channelings” die nu in omloop zijn, waarin de mensen tegen de Pleiadians worden opgezet. Hij waarschuwt met name voor de “channelings” van bepaalde entiteiten, genoemd “Stan-X” en “Sherr-On” die volledige desinformatie verspreiden over de Pleiadians en de Resistance Movement. Hij stelt verder: “De tweede hoofdfactor die de Event tegenhoudt is de diep gehersenspoelde staat van de oppervlaktebevolking, die het meest langzame pad dat mogelijk is heeft gekozen naar de Event. Nu is een kleine minderheid van mensen heel hard aan het werk en draagt de last van bevrijding voor velen, waar het overgrote deel weinig doet en alleen maar klaagt.” Hij geeft tips om te voorkomen dat wij ons laten afleiden van onze missie.
 • Compressie doorbraak video’s, 26 oktober
 • De “Blue” en de Event, 9 november, over de voorbereidingen voor de terugkeer van Agartha naar de oppervlakte, en over de portalen naar Agartha waarvan de “Blue” de bewaarders zijn.
 • Situatie update, 18 november, met veel interessante links.
 • Situatie update, 11 december, met informatie over de positieve en negatieve facties, en over het goede nieuws dat de cabal gestuurde media een oorlog is begonnen tegen ‘fake news websites’, waaruit blijkt dat de mainstream media bang is geworden voor de kracht van de alternatieve media en voor de kracht van de waarheid die wij doorgeven.

2017:

 • Nieuw Atlantis, 4 januari, zeer interessante informatie over oud Atlantis en nieuw Atlantis. Nieuw Atlantis is de codenaam voor het energiegrit rondom de planetaire oppervlakte dat zal helpen bij de compressie doorbraak, en het is ook de codenaam voor de nieuwe gemeenschap na de Event. Cobra geeft in zijn post een link naar een artikel dat volgens hem “een ‘must read’ is voor iedereen die is geïnteresseerd in Nieuw Atlantis, aangezien het vele occulte doctrines in het juiste perspectief plaatst”: Het Nieuw Atlantis, Meesterplan van de eeuwen, 6 maart 2016, door Cosmic Convergence. Dit artikel is een zeer interessante beschrijving van zaken uit onze geschiedenis die niet algemeen bekend zijn, waardoor er op dit moment vaak verkeerd wordt aangekeken tegen bepaalde gemeenschappen en/of personen uit het verleden.
 • Belangrijke situatie update, 13 januari, over de ontwikkelingen rondom de bevrijding van onze planeet, zowel in de galaxy als hier op Aarde.
 • De mysteriën van ISIS, 29 januari, met informatie over de oorspronkelijke Godinnen mysteriën en aanwijzingen voor het opnieuw laten herleven van de mysteriën van ISIS. Over de mysteriën van ISIS is ook een video gemaakt.
 • Situatie update, 12 februari, met informatie over de galactische oorlog, de ontwikkelingen op onze planeet (o.a. Trump), het belang van goed functionerende Prepare For Change groepen over de hele wereld bij de Event, en een nieuwe Ascentie Conferentie op 11 en 12 maart 2017 in Taiwan waar veel nieuwe informatie over het ascentieproces zal worden vrijgegeven.
 • Etherische Bevrijding, 16 februari, Cobra heeft namens de Lichtkrachten een oproep gedaan voor een wereldwijde gezamenlijke meditatie voor Etherische Bevrijding, op 26 februari 2017 om 15.55 uur (3.55 pm CET). De achtergrondinformatie en instructies vind je hier.
 • Video’s voor de Etherische Bevrijdingsmeditatie op 26 februari en een laatste update vlak voor de meditatie.
 • Een eerste reactie na de Etherische Bevrijdingsmeditatie, 26 februari, en de uitgebreide rapportage, 1 maart, “Onze meditatie afgelopen zondag was het keerpunt in het beslissende gevecht om het energiegrit van planeet Aarde, dat plaats vindt tussen januari en april 2017, en een van de grootste overwinningen van het Licht.”….
 • Twee interviews; in februari door GoldFish Report de Ascentie ‘roundtable’ met Cobra, Alfred Lambremont-Webre, Rob Potter, Mary Rodwell, Maree Batchelor en Benjamin Change Ungerman (hiervan is alleen een link naar het Engels gesproken interview beschikbaar), en in maart een interview door het Russische Prepare For Change team.
 • Rapport van de Ascentie Conferentie in Taiwan, 13 maart, Cobra meldt dat er belangrijke projecten zijn geïnitieerd, waarvan enkele zijn gerelateerd aan “Peach Blossom Spring”. De Lichtkrachten hebben actie ondernomen om een eind te maken aan de meedogenloze aanvallen van de archons op zekere ‘sleutel’ Lichtwerkers en Lichtstrijders, met als resultaat dat geen enkele niet-fysieke negatieve entiteit veilig is voor deportatie naar de Galactische Centrale Zon en dat het proces van verwijdering van de Yaldabaoth entiteit aanzienlijk is versneld. Peach Blossom Spring, vertaling van het essay van Tao Qian. En op 28 maart een Peach Blossom Spring update, die enkele foto’s laat zien.
 • Korte situatie update, 28 maart, met informatie over het overlijden van David Rockefeller, de stand van zaken mbt de chimera, enz.
 • Planetaire situatie update,  7 april, met achtergrondinfo over de ontwikkelingen in Syrië / de aanval door de US n.a.v. de “gas valse vlag”.
 • Oproep voor vredesmeditatie op 11 april 2017,  7 april, op het moment van de zoneclips. Video’s voor de vredesmeditatie. En het Vredesmeditatie Rapport.  dd 13 april. Aan het eind van dit rapport is een vertaling opgenomen van een publicatie van Benjamin Fulford; een reactie van een anonieme insider over de families die achter de schermen aan de touwtjes trekken.
 • Situatie update, 22 april, de cabal is nu ook overgegaan tot elektronisch oorlogvoering door gebruik te maken van gerichte energiewapens; informatie over de maatregelen die worden genomen; het enorme belang voor alle Lichtwerkers en Lichtstrijders om het Licht aan te roepen en te verankeren, zoveel als menselijkerwijs gesproken mogelijk is.
 • Onderscheidingsvermogen en bewustzijn, 2 mei, reactie op de golf van desinformatie en pogingen om Lichtstrijders in diskrediet te brengen, zie ook de publicatie van Edward Morgan van Prepare For Change over dit onderwerp. Cobra heeft in zijn Situatie Update van 22 april en Onderscheidingsvermogen en bewustzijn van 2 mei een link geplaatst naar een publicatie van Nesaranews waarin dieper wordt ingegaan op de aanvallen met gerichte energiewapens (NL-vertaling) waarmee misdaden tegen de mensheid worden gepleegd.
 • Cobra-interview door Rob Potter, 12 mei, link met het interview en beschrijving van de moeilijkheden die er waren om het gepubliceerd te krijgen.
 • Disclosure proces, 17 mei, grote veranderingen in het zonnestelsel, een vloot van moederschepen die is gepositioneerd, veel links naar artikelen met disclosure.
 • Cintamani grid, 29 mei, beschrijving van de vorderingen om een wereldwijd grid te creeren, er zijn Cintamani stenen beschikbaar voor de verkoop.
 • Vacuum Metastabiliteit Event, 12 juni,
 • Planetaire Situatie Update, 5 juli, over de ontwikkelingen op en rondom onze planeet
 • Terugkeer naar Licht, 21 juli, hier geeft Cobra weer dat de Resistance Movement alle brieven heeft gelezen die door ons aan hen zijn gericht (gepubliceerd op een speciale pagina op de PFC-website) en zij realiseren zich nu dat de hoeveelheid lijden van de oppervlaktebevolking zelfs erger is dan zij zich voorstelden. Daarom hebben zij wat instructies voorbereid waarmee voor het ontwaakte deel van de oppervlaktebevolking de pre-Event tijd makkelijker kan worden. (Eventnl heeft op 7 juni een ‘Boodschap aan de Resistance Movement’ gepubliceerd – “Hoe het is om op de oppervlakte van de Aarde te leven” – en de lezers uitgenodigd om daaronder hun boodschap aan de RM te schrijven.)
 • Korte situatie update, 30 juli, stand van zaken mbt de reiniging van onze planeet en een aantal links naar interessante info.
 • Oproep voor Eenheid Meditatie op 21 augustus, 6 augustus, belangrijke meditatie tijdens de zoneclips waaraan zoveel mogelijk mensen mee moeten doen.
 • Gezamenlijk Cobra/Corey interview t.b.v. de Eenheid Meditatie op 21 augustus, 12 augustus, achtergrondinfo en tips over ons gezamenlijk vermogen om een verandering te creëren.
 • Eenheid meditatie update, 18 augustus
 • Eenheid meditatie rapporten: het eerste korte rapport van Cobra direct na de meditatie, het twee dagen erna gepubliceerde verslag van Cobra (Onze meditatie was het keerpunt in het bevrijdingsproces van onze planeet), en twee rapporten van de Unknown Lightwarrior: Zonsverduisteringsrapport deel 1, Atlantis en Amerika, en Zonsverduisteringsrapport deel 2, de Nasleep, Wat nu?
 • Situatie update en oproep voor orkaan meditatie, 5 september, “De zwarte steen is opgelost en alle primaire anomalie die daarmee is verbonden wordt verwacht rond de tijd van de september equinox te zijn verwijderd. …. De archons en de cabal zijn het opgewonden plasma van de Yaldabaoth entiteit aan het misbruiken om de kracht van plasma vortexen te versterken om zo extreem weer te triggeren.”
 • Orkaan meditatie update, 9 september, doe allemaal mee! Meditatie om Orkaan Irma te kalmeren.
 • Orkaan meditatie rapport, 13 september, dankzij onze meditatie was de orkaan toen het Florida raakte veel minder krachtig dan was voorspeld
 • Kies je pil, 21 september, “Je neemt de Blauwe Pil, het verhaal eindigt. Je wordt wakker in je bed en je gelooft wat je maar wilt geloven. Je neemt de Rode Pil, en ik laat je zien hoe diep het konijnenhol is. Ik bied je alleen de WAARHEID aan … Niets anders.”
 • Korte situatie update, 28 september, de anomalie geassocieerd aan de zwarte steen is verwijderd. Uitnodiging voor een meditatie voor het opruimen van de overgebleven negatieve plasma entiteiten en toplet bommen.
 • Situatie update, 12 oktober, met informatie over de vorderingen van de Lichtkrachten in de ondermaanse ruimte, en Aarde projecten over ruimtereizen waarmee de sluier kan worden doorgeprikt.
 • Lichtkrachten Operaties Video’s, 22 oktober, Operation Omega Phoenix, Szent Korona – Crown of St. Stephen, Temple of Love – Petit Trianon
 • Fysieke interventie, 6 november, interessante (veelbelovende) update, alsmede een meditatie voor loskoppeling Gaia van Yaldabaoth/plasma parasieten.
 • Operatie Perseus, 11 november. “Genoeg, Wij staan klaar om overeenkomstig de Galactische Codex welke maatregel maar noodzakelijk is te nemen. Dit is Ashtar die opereert voor de miljoenen mensen die onder mijn bevel staan.”
 • Situatie Update, 17 november, informatie over soft disclosure, het gevecht tegen cabal en chimera, en het ‘Command PB Stardust’ Protocol.
 • Gevecht voor Antarctica, 23 november, deze post bevat alleen 4 foto’s. Ik vermeld hierbij de oproep van PFC -namens Cobra- voor een ‘Alert Meditatie’ met een interval van 4 uur om de Lichtkrachten steun te geven bij de intense strijd die op dit moment plaats vindt met de duistere krachten.
 • KARUNA 5, Herinneringen van een gegijzelde, 5 december, Cobra plaatste deze video die gaat over de bevrijdingsactie die in 2015 in het zonnestelsel plaatsvond. Zie deze post van Cobra daarover uit 2015.
 • Situatie update, 7 december, uitleg over de gevechten over planeet Aarde die gaande zijn. Tevens vermeldt Cobra: “Van 17 december tot 25 december opent zich een multidimensionaal portaal naar het Galactische Centrum – met zijn keerpunt op 21 december – dat drastisch de condities van de plasma laag in het meeste van de ondermaanse laag zal veranderen. Dit portaal is hier gedeeltelijk accuraat beschreven:…” Hier de Nederlandse vertaling van dat artikel
 • Command PB Stardust video, 15 december, er wordt gevraagd om het Command PB Stardust Protocol zoveel mogelijk uit te dragen zodat zoveel mogelijk mensen ermee kunnen worden geholpen. Hier is de video met NL-ondertiteling. En hier vind je de Nederlandse vertaling van de gedetailleerde uitleg: https://eventnl.wordpress.com/2017/11/18/belangrijke-meditaties-en-pleiadian-protocol-tegen-chronische-pijn-17-november-2017/.

2018:

 • Situatie update, 7 januari, “2018 Zal een jaar zijn van veel doorbraken. De Lichtkrachten creëren een krachtig verenigd veld in het hele zonnestelsel in de tweede fase van een belangrijke operatie die al een paar keer in dit blog is genoemd en die de codenaam ‘Mjolnir’ heeft.” Hier is wat meer informatie over Mjolnir – ‘De Hamer van Thor” – uit Wikipedia en via James Gilliland. Verder heeft Cobra enkele links opgenomen waarvan hier de Nederlandse vertalingen: ““In deze geheime bijeenkomst van de bankiers in april 2016 was besloten om ‘blockchain’ technologie het vehikel te laten zijn om cash geld te elimineren: https://eventnl.wordpress.com/2018/01/09/een-nieuw-digitaal-cash-systeem-onthuld-in-een-geheime-bijeenkomst-in-new-york-april-2016-nl-vertaling-8-januari-2018/ en Een plan van de archons was om volledig het emotionele leven en betekenisvolle sociale interacties van menselijke wezens af te sluiten. Dit is waarom zij smart phones hebben geïntroduceerd.”: https://eventnl.wordpress.com/2018/01/10/nieuwe-studie-hoe-smartphones-onze-kinderen-ongelukkig-maken-en-dramatische-verschuivingen-in-hun-gedrag-veroorzaken-aug-2017-nl-vertaling-8-januari-2018/
 • Operatie Mjolnir, 16 januari, “Mjolnir, ook genoemd ‘de Hamer van Thor’ is een speciale verhulde technologie van de Galactische Confederatie die ervoor zal zorgen dat de Galactische Codex opnieuw wordt nageleefd in de quarantaine Aarde sector:” In deze update geeft Cobra wat informatie over ondergrondse steden en bases en hij verwijst voor een verdere uitleg naar Corey Goode’s  Cosmic Disclosure, seizoen 9, episode 5, over Onderzeese bases, van 29 december 2017
 • Isis Astara, op 27 januari vraagt Cobra ons om Licht, Liefde en Genezing te sturen aan Isis Astara die in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. Op 29 januari heeft zij de fysieke laag verlaten en hij vraagt ons om haar Licht en Liefde te sturen tijdens haar reis naar het Licht.
 • Situatie update, 3 februari, met intel over de besluiten die door de Lichtkrachten zijn genomen na de aanvallen met gerichte energiewapens op en het uiteindelijke overlijden van Isis Astara.
 • De kracht van de Godin, 18 februari, het is nu van het grootste belang om ons te verbinden met de vrouwelijke Godinnenaanwezigheid en de kwaliteiten van Liefde, Compassie en Tederheid te koesteren om de overgang te stabiliseren en de wreedheid tegen te gaan die zo dominant is op de oppervlakte van de planeet. Om ons daarbij te helpen zijn er de volgende meditaties: Goddess Vortex meditatie, en Meditatie voor de terugkeer van de Godin.
 • Gerichte Energiewapens, 24 februari, Gerichte energiewapens zijn GEEN plasma wapens, het zijn GEEN scalar wapens. Het zijn fysieke wapens die elektromagnetische straling doorgeven. Ze worden door de cabal gebruikt bij hun aanvallen op het ontwaakte deel van de menselijke bevolking. De Lichtkrachten hebben gevraagd dat zoveel mensen als mogelijk is deze informatie en het bewustzijn over de gerichte energiewapens verspreiden en om zo vaak als je dat wilt de meditatie te doen dat het gehele cabal middenkader weigert om nog langer gerichte energiewapens te gebruiken en dat zij leren om samen te werken en deel te nemen aan de menselijke gemeenschap op een constructieve manier.
 • Korte Situatie Update: 2 maart, De Lichtkrachten kunnen niet aan wie dan ook veel intel vrijgeven over oppervlakte operaties zonder de operaties zelf te compromitteren. De Lichtkrachten hebben gewaarschuwd dat door het ontbreken van substantiële intel er veel blabla intel rond zal gaan op het internet. Er wordt dus veel onderscheidingsvermogen geadviseerd. Cobra zal in de nabije toekomst veel intel kunnen vrijgeven die niet rechtstreeks is gerelateerd aan oppervlakte operaties. De Lichtkrachten hebben hem gevraagd om intel vrij te geven over Godinnenmysteries en wat “andere” intel die tot dusver heel diep geclassificeerd was. Deze intel kan krachtige reacties triggeren van veel leden van de oppervlaktebevolking die dit blog lezen.
 • Oppervlakte Situatie Update, 4 maart, bevat enkele afbeeldingen en heeft het label “Project 83”.
 • Seksuele Energie, 6 maart, Seksuele energie is verbonden met een van de diepste Godinnenmysteries, het mysterie van re-integratie van vrouwelijke en mannelijke polariteiten naar ascentie. De archons hebben de menselijke seksuele energie sinds de late Atlantische periode gemanipuleerd, proberend om zoveel afscheiding als mogelijk te creëren. Zij deden dit door mannen en vrouwen op een verschillende manier te implanteren, een psychologische tweespalt creërend en afscheiding tussen vrouwelijke en mannelijke persoonlijkheden. Deze primaire afscheiding sinds de tijd van Atlantis is de belangrijkste reden voor misverstanden in mannelijke-vrouwelijke relaties. Aan het eind van Cobra’s artikel staat een artikel van Therese Zumi waarin zij de woorden heeft weergegeven van Isis, Cobra’s onlangs overleden partner, die zij in 2012 heeft gesproken over het belang van de Godinnenenergie. De boodschap van Isis is om de Godinnenenergie in onszelf te brengen en te gronden. Voorts verwijst Cobra in deze post naar een beschrijving van de Ordo Bucintoro; je vind hier de vertaling.
 • Contact, 18 maart, De Galactische Confederatie Krachten van Licht hebben verordend dat de oppervlakte van deze planeet een Confederatie domein wordt overeenkomstig de Galactische Codex, sectie IV/2. (Klik hier voor een nadere uitleg.) De gijzelingssituatie op de oppervlakte van de planeet is heel moeilijk en bevrijding zou wat meer tijd nodig kunnen hebben dan verwacht. De Lichtkrachten hebben Cobra gevraagd om de oppervlaktebevolking te instrueren dat zij de oppervlakte van de planeet in een ‘Contact Schotel’ veranderen; de instructies staan in het artikel.
 • Aanvulling op de instructies voor ‘Contact Schotel’, 19 maart, Cobra heeft naar aanleiding van de vele vragen op zijn ‘Contact’ bericht van 18 maart 2018 wat verduidelijking aan zijn bericht toegevoegd, zoals de minimale afmetingen terrein die nodig zijn om een klein schip te kunnen laten landen, en waarom het zo belangrijk is dat je het decreet in STILTE doet en er met niemand over spreekt of je het al dan niet hebt gedaan.
 • Pleiadians, 22 maart, beschrijving van geschiedenis en cultuur van de Pleiadians en wat zij voor de Aarde doen. Cobra voegt daar het volgende aan toe: “Ik kan daarom met geen mogelijkheid begrijpen hoe bepaalde mensen in feite geloven dat dit blog een soort van diepgaande misleiding is en dat ik mensen manipuleer. ….Dit is geen grap, dit is een serieuze oorlog waarin ik veel heb gegeven voor het goede doel – veel meer dan de meeste mensen hebben gedaan – en ik ben veel meer kwijt geraakt dan de meeste mensen (red: de moord op zijn zielsverwant Isis Astara). Daarom verdien ik respect. De oppervlakte van deze planeet bevat veel meer duister dan ik, de Resistance, of de Pleiadians, ooit hebben verwacht. Het opruimen van deze complexe situatie creëert onvermijdelijk vertragingen. Ik ben daar niet blij mee. Jij bent er niet blij mee. Niemand is er blij mee. Dus stop met een beta te zijn, stop met zeuren en klagen en DOE iets om de oppervlakte van de planeet meer verdraagbaar te maken.”
 • Zielsfamilies, 2 april, Om te beginnen ons voor te bereiden op de na-Event en na-Contact gemeenschap, hebben de Pleiadians Cobra gevraagd om intel te verspreiden over zielsfamilies. Hij beschrijft de ontwikkeling en legt uit waarom de duistere krachten altijd zielsfamilies wilden vernietigen.
 • Vredesmeditatie voor Syrië op 15 april, 11 april, oproep – doe mee!
 • Rapport over de vredesmeditatie en over de ascentieconferentie in Boedapest, 23 april, in Boedapest “was succesvol voorbij onze wildste dromen. Wij hebben de nieuwe positieve tijdlijn voor de planeet veilig gesteld door het activeren van het planetaire Sisterhood of the Rose netwerk op een geheel nieuw niveau. Het is nu van het grootste belang om zoveel mogelijk fysieke Sisterhood of the Rose groepen te creëren.” Verder vermeldt Cobra: “Onze conferentie heeft veel mensen doen ontwaken, bracht veel leden van zielfamilies samen en heeft een enorme vloed van energieën van Liefde in het planetaire energieraster verankerd. Deze ervaring is heel aangrijpend geweest, zoals je in dit rapport kunt lezen:” Het rapport waarnaar Cobra verwijst is ook vertaald: https://eventnl.wordpress.com/2018/04/25/ascentie-conferentie-boedapest-deel-1-door-steve-smaly-22-april-2018/
 • Korte Situatie Update, 30 april, AN conversie is toegevoegd als een bijkomende ‘wavelet’ functie aan Mjolnir technologie, die zal bijdragen om het gijzelingrasterslot op de oppervlakte van de planeet te doorbreken. Cobra is betrokken bij een zeker project dat cruciaal is voor de planetaire bevrijding, en dit vergt het meeste van zijn tijd, energie en bronnen. Daarom zijn op dit moment zijn blogposten voor de oppervlaktebevolking wat minder frequent.
 • Afdanken van het Raster, 4 mei, De Pleiadian vloot gebruikt nu AN conversie om te beginnen om spiritueel en energetisch bepaalde sleutelfiguren van de oppervlaktebevolking te activeren in volledige lijn met hun Ziel vrije wil.
 • Toegangsprotocollen, 9 mei, In volledige uitlijning met de nieuwe (beta) tijdlijn kan aan bepaalde van de meest ontwaakte leden van de oppervlakte al dan niet een optie worden gegeven om de oppervlakte van de planeet te verlaten en te worden aanvaard binnen de ondergrondse Resistance Movement of andere positieve Agartha facties. Teresa Yanaros heeft een droom beschreven die zij op 1 mei 2018 had en waarin zij werd uitgenodigd voor de Binnenaarde.
 • Update op Toegangsprotocollen, 14 mei, Het blogartikel Toegangsprotocollen heeft sterke reacties opgeroepen en heeft dus een update nodig. Gelukkig zijn er veel mensen die verstandig genoeg zijn om met hun eigen ogen te zien dat ik (Cobra) niet ben verwisseld door een kloon, en dat mijn intel nog steeds staat. Zie: https://eventnl.wordpress.com/2018/05/14/prepare-for-change-over-belangrijke-aankondiging-van-cobra-edward-morgan-13-mei-2018/
 • Afdanken van het Raster update, 21 mei, Een zekere vloot van de Lichtkrachten, zelfs meer geëvolueerd dan de Pleiadian vloot, is begonnen om bepaalde sleutelfiguren van de oppervlaktebevolking te activeren en te prepareren voor compressiedoorbraak en de Event.
 • Taiwan Conferentie Rapport en Planetaire Bevrijding Update, 31 mei, Sinds de activatie van de beta tijdlijn eind januari werken de Lichtkrachten op volle kracht om het bestaan van gerichte energiewapens te onthullen. Hier vind je de vertaling van enkele door Cobra gegeven links over gerichte energiewapens.
 • Sisterhood of the Rose Planetaire Activatie, 16 juni, Het moment is aangebroken voor een enorm aantal fysieke Sisterhood of the Rose groepen om op de oppervlakte van deze planeet te worden geactiveerd.Van nu af aan zullen deze groepen het planetaire Cintamani energieraster aanvullen bij het doorgeven van de energieën van de Compressie Doorbraak. Zij zullen ook dienen als vortex knooppunten om de ontmoeting te activeren van Zielfamilieleden, wat de spirituele activering van de planetaire Zielfamilie mandala zal faciliteren.
 • Gamma Tijdlijn, 27 juni, In de laatste paar maanden zijn er drastische verschuivingen in de tijdlijnen geweest en significante veranderingen in het plan voor de planetaire bevrijding.
 • Heilige Vereniging, 8 juli, Heilige Vereniging is de samensmelting van spirituele, mentale, emotionele, etherische, plasma en fysieke lichamen van zielsverwanten en tweelingzielen. Enkele artikelen waar Cobra in deze post naar heeft verwezen zijn ook vertaald: zie https://eventnl.wordpress.com/2018/07/10/vertaalde-artikelen-uit-cobras-post-heilige-vereniging-van-8-juli-2018/
 • Planetair Ascentie Proces, 17 juli, Na de Event zal het planetaire ascentie proces adequaat beginnen. De sluier zal worden weggehaald, door gebruik van vortex technologie. Diverse artikelen waar Cobra in deze post naar heeft verwezen zijn ook vertaald: zie https://eventnl.wordpress.com/2018/07/19/diverse-vertaalde-artikelen-gerelateerd-aan-cobras-publicatie-het-planetair-ascentieproces-van-17-juli-2018/
 • Sleutel tot Vrijheid Meditatie, 28 juli, op het moment van de zonsverduistering op 11 augustus, NL-tijd 11.11 uur, en de update van 10 augustus, het inleidende rapport van Cobra na de meditatie op 12 augustus en zijn uiteindelijke rapport op 15 augustus. Daarin is vermeld dat de Lichtkrachten ons vragen om vanaf nu de Sleutel tot Vrijheid meditatie de wekelijkse meditatie op de zondagmiddagen te maken ‘aangezien onze nieuwe meditatie veel meer is gefocust op het werkelijke issue en een veel groter effect zal hebben op de planetaire bevrijding.’
 • Sleutelgat Situatie Update, 1 september, oproep om zoveel mogelijk Sisterhood of the Rose groepen wereldwijd te formeren. Verder intel over Operation Keyhole (sleutelgat), een operatie van de Lichtkrachten waarbij zij passieve / actieve controle over spionagesatellieten hebben genomen, en wat andere aspecten van het telecommunicatienetwerk.
 • Situatie Update, 26 september, Er is toegenomen activiteit in het Galactische Centrum hetgeen leidt tot de uiteindelijke zuivering van al het duister en tot de voltooiing van het Galactische Netwerk van Licht, waar het Centrale Ras galactische hoge cultuur zelfs naar zulke achtergebleven plekken brengt als planeet Aarde. In deze update worden verschillende ontwikkelingen beschreven, de zwarte adel m.b.t. kindermisbruik, buitenaardse gevangenen, en de positie van president Trump t.a.v. de duistere en licht krachten.

 


Andere informatie gerelateerd aan Cobra’s berichten

Gepubliceerd door PFC en PFC-leden:

Andere informatie over actuele ontwikkelingen:

 • Analyse door SOTN van de Brussel aanslagen, 22 maart, de kop van dit artikel luidt: “Bomaanslagen in Brussel: waarom het vliegveld en de metro? Waarom nu? Waarom Brussel?” In het artikel worden al deze vragen beantwoord en het geeft een goede analyse van de situatie in Europa.
 • Over Brexit en hoe de EU nu feitelijk werkt, 22 juni, heel illustratief en informatief – kort en goed leesbaar – artikel dat ons nu echt de ogen moet laten openen.
 • De officiele agenda voor de vernieting van Duitsland, september 2016, met de getuigenis van een vrouwelijke Duitse ingenieur die sinds medio 2001 rechtstreeks betrokken was bij de aanleg van ondergrondse bases in Duitsland. Cobra verwijst naar deze agenda in zijn Belangrijke Situatie Update van 9 oktober 2016. (Zie ook dit artikel over de aanleg van Ondergrondse Bases in het algemeen). De essentie is: een afschuwelijke planning voor vernietiging die je voorstellingsvermogen te boven gaat. Ik vind het belangrijk om hieraan het volgende toe te voegen: Wij moeten weten wat er achter de schermen gaande is maar wij worden daar absoluut niet blij van. Ik hou mij echter vast aan datgene wat Cobra stelt, nl. dat het ze niet zal lukken, en ik hou de wereld voor ogen zoals die eruit zou moeten zien: vol liefde, respect, geluk, voorspoed. Deze positieve energie moeten wij met zijn allen in de wereld zetten, dat is onze kracht om deze negativiteit te bestrijden, en wij moeten ons vooral niet laten meeslepen in boosheid en neerslachtigheid.
 • David Icke over de rol van de archonten en de kracht van de mens, interview in november 2017, toen hij in Nederland was voor zijn wereldtournee. Een tweede interview met hem, bij deze zelfde gelegenheid, vind je op de site van Cooperatie De Vrije Media.
 • Publicatie van Nesaranews, april 2017, over het gebruik van gerichte energiewapens door de cabal. Zie ook de berichten van Cobra van 22 april en 2 mei 2017.
 • Filteren, Verstoring, Fabriceren – Hoe de Massa Media het Massa Brein Controleert, Fred Dodson – ‘verbeter-jezelf’ coach
 • Het Kalergi Plan, het genocidale plan om de autochtone naties en mensen van Europa te vernietigen, twee vertaalde artikelen. Het eerste is een korter artikel dat met name ingaat op een aantal personen die hierbij een hoofdrol spelen, en het tweede belicht uitgebreid de achtergronden, en de effecten van de manipulatie en de hersenspoeling van de Europese bevolking, ook in relatie met het totale wereldbeeld.
 • De drie operationele protocollen voor Lichtwerkers & hoe duistere passages in jouw netwerk te ontdekken en uit te schakelen om jouw relaties en operaties te beschermen, 12 mei 2017, door ‘The Unknown Lightwarrior’. Cobra heeft in zijn bericht ”Terugkeer naar Licht” van 21 juli 2017 naar dit artikel verwezen met de aantekening “De Resistance is zich bewust van de hoeveelheid van aanvallen die Lichtwerkers en Lichtstrijders ervaren. Hier is wat bruikbare hulp voor deze situatie geplaatst”
 • De interviews met Klokkenluider Ronald Bernard over de machten achter de schermen en de financiële wereld. De interviews zijn gehouden door Irma Schiffers van DVM-tv, Dutch Vision Movement, een nieuwe Nederlandse stichting met een professioneel videokanaal in de alternatieve media. Andere interviews die je bij DVM-tv kunt vinden zijn met David Icke, Ole Dammegard, Kim Kamala Ekman, en er komen er nog meer. De website van DVM-tv is op 5 november 2017 gepubliceerd: “De onderwerpen die door ons worden belicht komen zelden in de mainstream media terecht vanwege de vaak zeer eenzijdige berichtgeving, in verband met zakelijke belangen waardoor deze onderwerpen worden geschuwd en derhalve volledig worden genegeerd. DVM-TV biedt een podium voor ‘de andere kant van het verhaal’ opdat de kijker zelf een oordeel kan vormen op basis van deze informatie. DVM-TV stelt contributies zoals journalistiek, expertise en redactionele medewerking zeer op prijs, maar daarnaast uiteraard ook de broodnodige financiële bijdragen in de vorm van donaties, aangezien professionele videoproducties kostbaar en tijdrovend zijn.” En hier is een NL-samenvatting van een (Engelstalig) interview van Sacha Stone met Ronald Bernard.
 • 11 Echte Klokkenluiders die de wens van de wereldelite voor een ‘new world order’ bedreigen, 18 september 2017, door collective-evolution.com
 • De branden in Californie zijn niet “wild”, zij zijn veroorzaakt, oktober 2017, door Jim Stone, over weermodificatie en geo-engineering.
 • Universum, krachten van Licht en duister, de Aarde, wat gebeurde er? Gepubliceerd 28 november 2017. Op internet kwam ik wat oudere artikelen tegen (geschreven in de beginjaren van deze eeuw) die naar mijn mening een zeer toegankelijk en duidelijk overzicht geven van de ontwikkelingen van het universum, de planeet Aarde, en de mensheid. Natuurlijk … hierin is 2012 genoemd als het keerpunt … het is nu 2017, en er zijn wellicht wat voorspellingen die wat anders uit gaan pakken maar de uiteindelijke uitkomst blijft dat het Licht zal overwinnen. Het gaat om de informatie in deze artikelen die ons allemaal de ware geschiedenis leert, en wat wij zelf kunnen doen in het proces van bevrijding van de Aarde en terugkeer naar het Licht!
 • 20 Signalen dat je bent geëvolueerd als een persoon, een artikel uit 2015 waarvan de conclusie is: Geëvolueerde mensen veranderen de wereld. Zij leven gelukkiger, eenvoudiger en meer productieve levens. Het beste deel is dat terwijl je groeit in bewustzijn je deze bewijzen in je leven kunt zien – bevestigend dat je de persoon wordt die je bent bedoeld te zijn.
 • Poetin interviews door Oliver Stone 2015-2017, Een samenvatting door Rob Vellekoop – De Lange Mars.
 • Q-Anon publicaties, 2-6 juli 2018, Al vele maanden verschijnen op het internet boodschappen van een anonieme bron – Q-anon. Het zou een groep personen zijn die dicht bij Trump staat en die veel kennis heeft over wat er achter de schermen gebeurt. De publicaties van Q roepen de lezers op tot nader onderzoek van essentiële feiten. Nu is er een Q-boodschap gepubliceerd die door Prepare for Change is overgenomen: “Urgente boodschap – besteed er alsjeblieft aandacht aan“.
 • Slachtoffering middels Gerichte Energiewapen Mind Controle Technologie, mei 2018, Stillness in the Storm

Benjamin Fulford:

Naast alle artikelen, berichten en interviews van/over/met Cobra, hebben wij op de pagina Achtergrondinformatie over buitenaardse zaken en geheime ruimteprogramma’s wat publicaties verzameld en vertaald, komend van andere bronnen. Dit ter ondersteuning van wat Cobra  in zijn artikelen beschrijft over wat zich afspeelt in de ruimte, over het bestaan van geheime ruimteprogramma’s, over buitenaards leven. Hieronder een paar zeer onthullende publicaties daarvan:

 • Overige geheim gehouden politieke informatie over buitenaards leven Bill Cooper, (vermoorde) klokkenluider over de waarheid achter de gekaapte politiek, ufo’s, buitenaards leven
 • Richard J. Boylan, Ph.D. heeft in zijn publicatie De dag dat de aarde stil stond beschreven hoe in 1964 een overeenkomst tot stand is gekomen met Star Nations.
 • William Tompkins over geheime ruimteprogramma’s, in enkele afleveringen van Cosmic Disclosure (zie hieronder), met een analyse door Justin Deschamps (blog sitsshow).
 • Dave Hodges, In oktober 2015 is Dave Hodges – de zoon van iemand die in Amerika in geheime projecten heeft gewerkt – met informatie naar buiten gekomen die hij van zijn vader en van derden heeft gekregen. Zijn vader is in 1985 overleden, zijn moeder in 2011. In zijn publicaties vertelt hij hoe de mensen in geheime projecten in de tang zijn genomen zodat zij hun mond zouden houden, en ook hij heeft tot 2015 zijn mond gehouden uit angst om zijn naasten in gevaar te brengen.

David Wilcock en Corey Goode:

 • De tekst van een episode van de Cosmic Disclosure show op Gaiam TV door David Wilcock en Corey Goode, waarin Corey vertelt over zijn leven buiten de Aarde in het SSP (geheime ruimteprogramma). Cobra verwees naar deze aflevering in zijn update van 13 september 2015 en hij stelde daarbij: “Klokkenluider Corey Goode heeft een hele goede beschrijving vrijgegeven van de LOC (Lunar Operations Command = Maan Operaties Commando) zoals het was voor 2012, en van het leven binnen de geheime ruimteprogramma’s zoals het was voor 2012”. De vertaling van dit laatste artikel vind je hier.
 • Cosmic Disclosure, seizoen 9, episode 5, over Onderzeese bases, 29 december 2017; Cobra verwijst naar deze episode van Cosmic Disclosure in zijn update van 16 januari 2018 over Operatie Mjolnir.
 • In deze post vind je een link naar een artikel op Irma’s blog. Zij heeft het artikel in 4 delen van David Wilcock vertaald “Disclosure showdown”, dat hij op 25 november 2015 op zijn website heeft gepubliceerd. Hij zegt daarbij dat er ook veel updates zullen volgen, dus hou Irma’s blog in de gaten.
 • David Wilcock en volledige disclosure, 19 juni, alle informatie die door Corey Goode aan hem is doorgegeven. Deze intel is van diverse bronnen afkomstig en betreft de oorlog boven ons hoofd (in onze luchten en in het zonnestelsel), de wereld onder onze voeten (binnenaarde) en de ontwikkelingen omtrent disclosure en ascentie. Het 4e deel van zijn artikel is een verduidelijking van wat hij in de eerdere delen heeft geschreven en vormt zo een soort overzicht / samenvatting. Dit deel is vertaald.
 • Justin Deschamps over Corey Goode en de geheime ruimteprogramma’s, op het blog Stillness In The Storm (SITS) heeft Justin Deschamps beknopt en overzichtelijk de essentie omtrent Corey Goode, de door hem geopenbaarde geheime ruimteprogramma’s en de verschillende betrokken partijen beschreven, met een link naar publicaties waarin je meer informatie over dat onderwerp kunt vinden.

Diversen

 • Boek: ik breng hier een bijzonder interessant boek onder de aandacht dat door Tijn Touber is geschreven: Time Bender. Het is geschreven als een roman, maar de informatie erin komt verrassend overeen met de informatie die Cobra geeft over de creatie van de mens en onze ware geschiedenis. Het boek bevat een schat aan informatie die op een boeiende en overzichtelijke wijze wordt gepresenteerd. Ik heb het Engelstalige boek vertaald naar het Nederlands en Tijn Touber heeft het daarna verder bewerkt. Hij heeft mij toestemming gegeven om het Nederlandstalige boek in pdf formaat gedurende 2 weken (gerekend vanaf 24 september 2018) als free download op eventnl te publiceren en daarna zal ik het verwijderen. Update 9 oktober 2018: Time Bender zal begin 2019 in boekvorm verschijnen en Tijn Touber is met de uitgever overeen gekomen dat op het internet een pdf beschikbaar is van de eerste 5 hoofdstukken. Deze kun je hier downloaden:
  DOWNLOAD HIER HET PDF BESTAND MET DE EERSTE 5 HOOFDSTUKKEN VAN TIME BENDER
 • De komst van het Ontwaken, door David Nova
 • Vanuit mijn hart, Veronica
 • Vanuit mijn hart, oproep aan de mensheid, Veronica


Video’s

En verder vind je op de video pagina de volgende video’s met Nederlandse ondertiteling, met achtergrond info en meditaties:

Van Cobra: links naar een aantal mooie video’s, 17 januari 2017

download pamflet met basisinfo

 

CONTACTFORMULIER:

 

9 Reacties op “Index, alles op volgorde

 1. Annelot

  3 juni 2015 at 06:09

  Top meiden, ik help jullie site te promoten.
  liefs Annelot.

  Like

   
 2. Nolly

  4 juni 2015 at 19:06

  Mag ik jullie artikelen op mijn punt plaatsen?

  Veel succes met jullie nieuwe site.

  Like

   
 3. Nolly

  4 juni 2015 at 21:17

  Fijn hartelijk dank.

  groeten
  Nolly

  Like

   
 4. Leonard Kater

  13 november 2016 at 20:55

  Veronica,
  Zou je de meditatie tijden op de hele website willen aanpassen aan de winter/zomertijd variatie?
  Een aparte aftelklok bovenaan in de linker kolom lijkt mij erg handig. hiervoor. Cobra doet dat op zijn blog ook.

  Leonard

  Like

   
  • eventnl

   14 november 2016 at 13:43

   Dank Leonard dat je mij eraan hebt herinnerd. De tijd is aangepast. Ik heb geprobeerd de klok erin te krijgen maar dat is mij (nog) niet gelukt. Maar met de link naar Cobra’s website kunnen de lezers de klok daar raadplegen. Veronica

   Like

    

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers liken dit: