RSS

Index, alles op volgorde

Cobra Portal-2012Wat kun je hier vinden:


DAGELIJKSE EN WEKELIJKSE MEDITATIE

De Resistance Movement vraagt via Cobra onze hulp bij de bevrijding van de planeet door het meedoen aan massameditaties. Het is heel belangrijk dat een zo groot mogelijk deel van de mensen aan deze meditaties deelneemt; de positieve effecten van gezamenlijke meditaties zijn wetenschappelijk bevestigd. Deze meditaties helpen de Lichtkrachten om de energie van Licht te gronden op de oppervlakte van de planeet, om het Lichtgrit te versterken dat nodig is om het proces van Ascentie te versnellen.
Het aantal mensen dat deze meditaties doen is die ene meest invloedrijke factor binnen de macht van de oppervlaktebevolking om het proces te versnellen

December 2017: Cobra heeft ons geïnformeerd dat er hevige gevechten plaatsvinden voor de bevrijding van de planeet Aarde. Om de Lichtkrachten bij deze strijd te steunen wordt ons gevraagd om in de periode 17-25 december dagelijks om 15.30 uur mee te doen met een wereldmeditatie om gebruik te maken van het Multidimensionaal Portaal dat in deze periode is geopend (zie https://eventnl.wordpress.com/2017/12/11/galactische-uitlijning-evolutie-december-2017/. Uitleg en instructies voor de meditatie vindt je hier: https://eventnl.wordpress.com/2017/12/17/meditaties-om-de-lichtkrachten-te-helpen-in-hun-strijd-voor-de-bevrijding-van-onze-planeet-dagelijks-17-25-december-2017-om-15-30-uur-nl/. Deze zelfde meditatie doen wij ook op 21 december om 17.28 uur, het exacte tijdstip van de Zonnewende. In het eerder genoemde artikel vind je ook de uitleg over de Winterzonnewende en wat deze voor ons kan betekenen.

In 2017 wordt de wereld geconfronteerd met aanvallen van het duister door onder meer weermanipulatie. Om gezamenlijk de intensiteit van orkanen e.d. te verzwakken wordt ons gevraagd om dagelijks mee te doen met de

DAGELIJKSE MEDITATIE VOOR ALLERLEI NATUURRAMPEN OM 3.30pm GMT;
VOOR NEDERLAND IS DAT 16.30 UUR (wintertijd)!

Hier vind je de instructies voor deze dagelijkse meditatie voor allerlei natuurrampen in het Nederlands.

Na de Bevrijdingsmeditatie en de Wekelijkse Event Meditatie, werd de wekelijkse meditatie vanaf 28 augustus 2016 de

WEKELIJKSE ASCENTIE MEDITATIE
WIJ DOEN DEZE MEDITATIE ELKE ZONDAG 4pm GMT;
VOOR NEDERLAND IS DAT 17.00 UUR (wintertijd)!

Op Cobra’s website staat in de rechterkolom een teller die aangeeft hoeveel dagen, uren, minuten en seconden tot de volgende Ascentie meditatie (met name handig bij zomertijd/wintertijd).

Hier vind je de instructies voor deze ascentie meditatie in het Nederlands. En hieronder is de Engelstalige video voor deze meditatie.

BELANGRIJKE WERELDMEDITATIE VOOR EENHEID TIJDENS DE ZONSVERDUISTERING OP 21 AUGUSTUS 2017 !!!
Deze meditatie helpt de Lichtkrachten om de energie van Licht op de oppervlakte te gronden om het Lichtgrid te versterken dat nodig is om het proces van volledige disclosure en ascentie te versnellen. Het aantal mensen dat deze meditatie deed is die ene meest invloedrijke factor binnen de macht van de oppervlaktebevolking om het proces te versnellen. Wij hebben deze meditatie gedaan op het moment van het maximum van de zoneclips op maandag 21 augustus om 11.11am PDT in Los Angeles. In Nederland om 20.11 uur.

GOED NIEUWS! Direct na de Eenheid Meditatie heeft Cobra gepubliceerd dat wij de kritieke massa hebben gehaald! Twee dagen erna publiceerde hij dit verslag met de resultaten. Verder heeft de “Unknown Lightwarrior” op zijn website Return to your Truth twee verslagen gepubliceerd: Zonsverduisteringsrapport deel 1, Atlantis en Amerika, Zonsverduisteringsrapport deel 2, de Nasleep, Wat nu?

Hier een overzicht met al Cobra’s meditatie-instructies:

Speciale meditaties

Zelfhulpmeditaties en protocollen:

Eenmalige Wereldmeditaties:

Power-to-the-People-300x197

Cobra, de Resistance Movement, de Event, interviews en conferenties

Cobra is medio 2012 met zijn blog begonnen en heeft sinds die tijd veel artikelen geplaatst met achtergrondinformatie: over de situatie op aarde, de Lichtkrachten, de duistere krachten, de planetaire situatie, enz. Wij hebben de belangrijkste uit de beginperiode vertaald en raden je aan om deze in chronologische volgorde te lezen (2012 -2015). Dit blog is juni 2015 begonnen en sinds die tijd zijn alle publicaties van Cobra, de met hem gehouden interviews, en veel andere relevante publicaties vertaald.

Cobra: Geen enkele menselijke autoriteit zal beslissen wanneer dit zal gebeuren.
Het uiteindelijke woord over wanneer de EVENT zal plaatsvinden komt rechtstreeks van de Bron.
Dit is een gebeurtenis van kosmische importantie.
De laatste planeet die in de greep van het duister is (planeet Aarde) staat op het punt te worden bevrijd en dit zal golven van licht door de hele galaxy sturen.

Wie/wat is Cobra en de Resistance Movement: Als deze informatie nieuw voor je is, is het aan te raden hiermee te beginnen!

Boodschap aan de Resistance Movement; Cobra heeft ons meerdere keren verteld dat de goedwillende buitenaardsen zich niet kunnen voorstellen hoe het is om hier op Aarde op de oppervlakte te leven. In het PFC interview van 29 mei 2017 deed Cobra de oproep aan ons om contact te zoeken met de Resistance Movement (RM) om te proberen duidelijk te maken wat wij voelen en ervaren. Hij gaf daarbij als mogelijkheid om een boodschap aan de RM op onze blogs te plaatsen; dit is onze boodschap. Prepare for Change heeft op een speciale pagina op hun website alle boodschappen wereldwijd samengebracht.

Over de Event:

The Event: informatie over de Event, hoe het zal gaan en dus wat we kunnen verwachten. Wees voorbereid 🙂
Event-brief: de brief die we direct na de Event allemaal kunnen gebruiken voor het informeren van lokale autoriteiten en instanties
De Event en de economie: wat gaat er allemaal veranderen

Interviews met Cobra:

Vanaf 2012 zijn veel interviews met Cobra gehouden; er is nu een website waar fragmenten uit deze interviews op onderwerp zijn gerangschikt. Hieronder vind je de pagina’s met de onderwerpen die door ons zijn vertaald:
Over De Event en na de Event
De Lichtkrachten, met veel verwijzingen naar de duistere krachten
Bundeling van de vragen uit Cobra’s interviews over Agartha en de Binnenaarde
Klokkenluiders
Cintamani stenen – fragmenten uit interviews
Tachyon technologie – fragmenten uit interviews
Algemeen – Symbolisme

Vertalingen van volledige interviews met Cobra:
Interview door Untwine, 7 juni 2015
Interview door Rob Potter, 20 juni 2015
Interview door Rob Potter, 15 juli 2015
Interview door Prepare For Change, 30 augustus 2015
Interview door Rob Potter, 31 augustus 2015
Interview door Rob Potter, 23 september 2015
Interview door Untwine, 13 oktober 2015
Interview door Prepare For Change, 13 oktober 2015, ‘the disclosure chronicles’
Interview door Rob Potter, 21 oktober 2015
Interview door Rob Potter, 12 november 2015
Interview met Cobra en de Red Dragon ambassador, 12 november 2015, door Rob Potter en Louisa.
Interview met Cobra, 15 december 2015, de introductie door Rob Potter met veel interessante links, en de tekst van het interview met Cobra.
Interview door Rob Potter, 26 januari 2016
Interview door Untwine, 11 februari 2016
Interview door Rob Potter, 18 februari 2016
Interview door Essayenya Mosteenya, 4 maart 2016
Interview door Cary Kirastar, 25 maart 2016 Dit interview is goed voor mensen die nog niet bekend zijn met Cobra’s werk en die een kort overzicht introductie zouden willen hebben.
Interview door Prepare for Change, 21 maart 2016 Vanaf nu worden de maandelijkse interviews met Cobra door PFC gedaan. Rob Potter organiseert wel het eerder aangekondigde interview met Cobra en Corey Goode. Vragen voor het maandelijkse interview kunnen worden gezonden aan PFC en voor het Cobra/Corey interview aan Rob, Rob@thepromiserevealed.com.
Interview door Prepare for Change, 3 mei 2016, dit is feitelijk het april interview dat naar begin mei moest worden verzet.
Gezamenlijk interview Cobra / Corey Goode, eerste deel, 13 mei 2016, door Rob Potter. In dit interview de aankondiging van 8 juli 2016 als FULL DISCLOSURE DAG, en de oproep aan ons allemaal om onze manifesterende kracht te gebruiken, onder meer door ons op 8 juli allemaal te focussen op full disclosure en wereldvrede.
Gezamenlijk interview Cobra / Corey Goode, tweede deel, 3 juni 2016, door Rob Potter.
Interview door Prepare for Change, 26 mei 2016.
Interview door AGN Veg – Awaken Global Network, mei 2016 – over het misbruik en slachten van dieren voor voedsel en het energetisch effect hiervan op de planeet.
Interview door Prepare For Change, 20 juni 2016,
Interview door Prepare for Change, 29 juli 2016
Interessante ‘RoundTable’ discussie van GoldFish Report, 29 juli 2016, met als deelnemers Cobra, Alfred Lambremont-Webre, Captain Max Steel en zijn partner Nicole Steel, en de Ambassador van de Red Dragon Familie. De focus van de RoundTable discussie ligt bij onze kracht tot manifestatie, bij de noodzaak om ons te verenigen en samen te werken, en zo met onze gezamenlijk manifesterend vermogen de verandering die wij in onze samenleving willen zien te creëren.
Interview door Prepare for Change, 25 augustus 2016
Interview door Untwine (USA) en Patrick (Taiwan) van Prepare for Change, 28 september 2016, Untwine maakt deel uit van PFC USA en Patrick van PFC Taiwan.
Interview door Prepare for Change, 29 september 2016.
Interview door Prepare for Change, 8 november 2016.
Interview door Iruka Umino, 28 november 2016.
Interview door The GoldFish Report, 11 november 2016, titel “Het Pleiadian Interview”, met Cobra en A’drieiuous.
Interview door Prepare for Change, 20 december 2016.
Interview door Hongaarse Cobra Etherische Bevrijdingsgroep, december 2016.
Interview door de Chinese Prepare For Change Groep, 11 januari 2017.
Interview door de International Golden Age Group Taiwan, 18 januari 2017.
Interview door de Prepare For Change Turkije Groep, januari 2017.
Interview door Prepare For Change, 2 februari 2017
GoldFish Report Roundtable ‘Het Licht Verenigen’, februari 2017, met: COBRA, Alfred Lambremont-Webre, Rob Potter, Mary Rodwell, Maree Batchelor, M.D. en Benjamin Change Ungerman. Prepare For Change heeft in juni 2017 een transcript gemaakt van delen uit deze uitzending
Interview door het Russische Prepare for Change team, maart 2017
Interview door Prepare For Change, 25 maart 2017
Interview door Rob Potter Radio Show, april/mei 2017
Interview door Prepare For Change, 29 mei 2017
Interview door de International Golden Age Group, 29 juni 2017, In dit interview wordt onder meer uitgebreid ingegaan op Tachyon energie. Aan het eind van het interview zijn vertalingen opgenomen over Tachyon technologie en de link naar de website.
Interview door Prepare For Change,  30 juni 2017
Interview door Essayenya Mosteenya, 6 juli 2017
Gezamenlijk Cobra/Corey interview door Prepare For Change voor de eenheid meditatie op 21 augustus 2017
Interview door Rob Potter, 20 augustus 2017
Interview door GoldFish Report, 20 september 2017, met Cobra, Benjamin Fulford en Kauilapele
Interview door Prepare For Change, 10 oktober 2017
Interview met Cobra en Michael Salla, 19 oktober 2017, door de Unknown Lightwarrior. Veel diepgaande vragen over de geschiedenis van de mensheid – zowel miljoenen jaren geleden als de afgelopen paar eeuwen – en de relatie met buitenaardsen.
Interview door Prepare For Change team China, 21 november 2017
Interview door Prepare For Change Japan, Iruka Umino, 28 november 2017

Cobra-conferenties:

Cobra-conferentie in Konstanz: 21 en 22 maart 2015, een zeer lange reeks aantekeningen van de in Konstanz gehouden conferentie, met zeer veel goede informatie
Ascentie conferentie rapport Zwitserland door Cobra, 23 april 2016, de conferentie was een briljant succes; er was een hele sterke en verenigde groep van deelnemers uit 22 landen, er is veel intel vrijgegeven, en er is veel energiewerk gedaan.
Aantekeningen van de ascentie conferentie in Zwitserland, 17 april 2016, gemaakt door een van de deelnemers (dus het zijn NIET de exacte woorden van Cobra).
Notities – deel 1 – van de ascentieconferentie in Zwitserland, 16 en 17 april 2016, dit is een verdere uitwerking van de eerder gepubliceerde aantekeningen. Deze notities zijn door Antares gedurende de conferentie gemaakt, vertaald door Pippa, bewerkt door Nova Biscotti en door Cobra.
Notities – deel 2 – van de ascentieconferentie in Zwitserland
Notities – deel 3 – van de ascentieconferentie in Zwitserland
Notities – deel 4 – van de ascentieconferentie in Zwitserland
Notities – deel 5 – van de ascentieconferentie in Zwitserland, laatste deel.
Rapport over de ascentieconferentie op Kreta, en twee interviews, 13 juni 2016, bericht van Cobra. Een interview is met AGN Veg, en het andere is een ronde tafel gesprek met Cobra, Randy Cramer, Red Dragon Ambassador en Rob Potter.
Kort rapport over de Thailand ascentieconferentie, 7 juli 2016, deze conferentie heeft veel belangrijke doorgangen voor de toekomst geopend.
Kort rapport over de Taiwan ascentieconferentie, 24 juli 2016; “de conferentie vond plaats in Taipei, de thuisbasis van veel positieve dragon groepen. De Blue, de White en de Black waren met ons samen op de conferentie en de Plum waren bekend met onze aanwezigheid.” Cobra gaat in dit bericht ook in op de coup die in Turkije heeft plaatsgevonden.
Rapport van de Ascentie Conferentie in Taiwan, 13 maart 2017, Cobra meldt dat er belangrijke projecten zijn geïnitieerd, waarvan enkele zijn gerelateerd aan “Peach Blossom Spring”. De Lichtkrachten hebben actie ondernomen om een eind te maken aan de meedogenloze aanvallen van de archons op zekere ‘sleutel’ Lichtwerkers en Lichtstrijders, met als resultaat dat geen enkele niet-fysieke negatieve entiteit veilig is voor deportatie naar de Galactische Centrale Zon en dat het proces van verwijdering van de Yaldabaoth entiteit aanzienlijk is versneld. Peach Blossom Spring, vertaling van het essay van Tao Qian. En op 28 maart een Peach Blossom Spring update, die enkele foto’s laat zien.
Persoonlijke aantekeningen van de Taiwan conferentie 12-13 maart 2017,  door Peter Reed, gepubliceerd met instemming van Cobra.

Prepare For Change (PFC) en de Event:

Bericht over de Prepare For Change websites, 8 augustus 2015; naast de eerder genoemde Event-brief heeft PFC een aantal documenten opgesteld waarmee je je kunt voorbereiden op de Event, we hebben ze naar het Nederlands vertaald:

Sisterhood of the Rose groepen: Cobra heeft aangegeven dat het ter ondersteuning van de Event ontzettend belangrijk is dat er zoveel mogelijk ‘Sisterhood of the Rose’ groepen worden geformeerd. Prepare for Change heeft op zijn website een aanmeldingsformulier en je kunt hier ook op zoek gaan naar een groep bij jou in de buurt waar je je bij aan kunt sluiten. In dit bestand hebben we naar het Nederlands vertaalde teksten van Cobra verzameld over de Sisterhood of the Rose.

Nu ook een Nederlandstalige PFC-website: in het najaar van 2015 is Prepare for Change begonnen met het opzetten van een netwerk van de PFC-website in meerdere talen. Wij werken mee aan het vertalen van de artikelen naar het Nederlands; er is al het een en ander vertaald en in de komende tijd zullen steeds meer vertalingen worden geplaatst.

Een dankwoord van PFC; in de december 2015 nieuwsbrief bedankt PFC de RM (en voorheen de Organisatie) voor al hun inspanningen om de Aarde te bevrijden.

Cobra’s publicaties op zijn (Engelstalige) blog

2012:

2013:

2014:

2015:

OPRICHTING VAN HET INFOBLOG EVENTNL, vanaf nu vertalingen van alle door Cobra geplaatste publicaties

2016:

 • Situatie update, 3 januari, over de voortgang van het verwijderen van de chimera en hun bommen en de ontwikkelingen op de oppervlakte ten aanzien van de arrestaties en de reset.
 • Korte update van de situatie, 10 januari, met links naar berichten m.b.t. disclosure en de financiële reset.
 • Planeet X, 27 januari, achtergrondinformatie over deze planeet, die de basis is van de Resistance Movement en de Galactische Confederatie.
 • Petitie voor openbaarmaking (disclosure), 2 februari, oproep aan iedereen om de petitie te ondertekenen voor openbaarmaking van de geheime ruimteprogramma’s en het vrijgeven van alle verborgen technologieën, ten bate van de mensheid.
 • Belangrijke update van de situatie, 18 februari, over de vooruitgang bij het verwijderen van de strangelet en toplet bommen, en de maatregelen die de Resistance heeft genomen. Ontwikkelingen wereldwijd die leiden naar disclosure.
 • Het ascentieplan, 7 maart, uitgebreide uitleg over het ascentieplan voor de planeet Aarde en de oppervlaktebevolking.
 • Aankondiging ascentie conferentie Zwitserland en een nieuw interview, 18 maart
 • Situatie update, 25 maart, informatie over disclosure, de positieve ontwikkelingen in Rusland, de vlucht van de cabal naar Antarctica, en heel veel links.
 • Het Syrie pentagram, 6 april, de echte occulte reden voor het Syrië conflict is het gevecht om de Syrische godinnenvortex, die een van de meest belangrijke kernenergiepunten in het planetaire energiegrit is.
 • Korte situatie update, 13 april.
 • Event situatie update, 8 mei, een korte reactie op wat info die in de alternatieve media wordt verspreid.
 • Situatie update, 1 mei, over hoe de sluier over de communicatie langzaam aan het oplossen is, een oproep om de petitie te ondertekenen voor ondertekening van de Galactische Codex, en de aankondiging van de volgende ascentie conferentie, op 4 en 5 juni op Kreta.
 • Zonnestelsel status update, 23 mei, veel informatie over de voorbereidingen voor de Compressie Doorbraak.
 • Situatie update, 22 juni, met weer veel informatie en links.
 • Voorwaarden voor overgave, 14 juli, de leden van de cabal krijgen de mogelijkheid om zich over te geven aan het Licht en in vrede samen te gaan werken in de ‘Nieuwe Gemeenschap’ op Aarde.
 • Update over de voorwaarden voor overgave, 30 juli, Cobra heldert wat zaken op over de voorwaarden voor overgave.
 • Situatie update, 17 augustus, met veel interessante links.
 • Wekelijkse Ascentie Meditatie, 28 augustus, de Lichtkrachten vragen ons nu om onze krachten te bundelen in de Wekelijkse Ascentie Meditatie (dit is nu de opvolger van de wekelijkse Event meditatie). Zie de instructies bovenaan deze pagina.
 • Korte situatie update, 12 september 2016
 • Dragon Portaal Initiatie, 26 september, het zijn 5 intrigerende foto’s, zonder tekst, en de labels die Cobra eraan heeft gehangen zijn: Agartha netwerk, Blue Dragons, Compressie Doorbraak, TA-O
 • Een belangrijke situatie update, 9 oktober, met informatie over de escalatie in september, en het nog steeds bestaan van biochips. Verder veel links naar lezenswaardige artikelen.
 • Uitbreken!, 13 oktober, over een initiatief voor een uitbreekgemeenschap.
 • Pleiadian Situatie Update, 17 oktober, met de stand van zaken na de escalatie in september en begin oktober. De Pleiadians zijn flink terrein aan het terugwinnen en nemen een grote sprong voorwaarts. Verder aanvullende informatie over zijn eerdere posten waarin hij spreekt over de biochips, en over het uitbreekinitiatief Asgardia. Hij gaat in op valse “channelings” die nu in omloop zijn, waarin de mensen tegen de Pleiadians worden opgezet. Hij waarschuwt met name voor de “channelings” van bepaalde entiteiten, genoemd “Stan-X” en “Sherr-On” die volledige desinformatie verspreiden over de Pleiadians en de Resistance Movement. Hij stelt verder: “De tweede hoofdfactor die de Event tegenhoudt is de diep gehersenspoelde staat van de oppervlaktebevolking, die het meest langzame pad dat mogelijk is heeft gekozen naar de Event. Nu is een kleine minderheid van mensen heel hard aan het werk en draagt de last van bevrijding voor velen, waar het overgrote deel weinig doet en alleen maar klaagt.” Hij geeft tips om te voorkomen dat wij ons laten afleiden van onze missie.
 • Compressie doorbraak video’s, 26 oktober
 • De “Blue” en de Event, 9 november, over de voorbereidingen voor de terugkeer van Agartha naar de oppervlakte, en over de portalen naar Agartha waarvan de “Blue” de bewaarders zijn.
 • Situatie update, 18 november, met veel interessante links.
 • Situatie update, 11 december, met informatie over de positieve en negatieve facties, en over het goede nieuws dat de cabal gestuurde media een oorlog is begonnen tegen ‘fake news websites’, waaruit blijkt dat de mainstream media bang is geworden voor de kracht van de alternatieve media en voor de kracht van de waarheid die wij doorgeven.

2017:

 • Nieuw Atlantis, 4 januari, zeer interessante informatie over oud Atlantis en nieuw Atlantis. Nieuw Atlantis is de codenaam voor het energiegrit rondom de planetaire oppervlakte dat zal helpen bij de compressie doorbraak, en het is ook de codenaam voor de nieuwe gemeenschap na de Event. Cobra geeft in zijn post een link naar een artikel dat volgens hem “een ‘must read’ is voor iedereen die is geïnteresseerd in Nieuw Atlantis, aangezien het vele occulte doctrines in het juiste perspectief plaatst”: Het Nieuw Atlantis, Meesterplan van de eeuwen, 6 maart 2016, door Cosmic Convergence. Dit artikel is een zeer interessante beschrijving van zaken uit onze geschiedenis die niet algemeen bekend zijn, waardoor er op dit moment vaak verkeerd wordt aangekeken tegen bepaalde gemeenschappen en/of personen uit het verleden.
 • Belangrijke situatie update, 13 januari, over de ontwikkelingen rondom de bevrijding van onze planeet, zowel in de galaxy als hier op Aarde.
 • De mysteriën van ISIS, 29 januari, met informatie over de oorspronkelijke Godinnen mysteriën en aanwijzingen voor het opnieuw laten herleven van de mysteriën van ISIS. Over de mysteriën van ISIS is ook een video gemaakt.
 • Situatie update, 12 februari, met informatie over de galactische oorlog, de ontwikkelingen op onze planeet (o.a. Trump), het belang van goed functionerende Prepare For Change groepen over de hele wereld bij de Event, en een nieuwe Ascentie Conferentie op 11 en 12 maart 2017 in Taiwan waar veel nieuwe informatie over het ascentieproces zal worden vrijgegeven.
 • Etherische Bevrijding, 16 februari, Cobra heeft namens de Lichtkrachten een oproep gedaan voor een wereldwijde gezamenlijke meditatie voor Etherische Bevrijding, op 26 februari 2017 om 15.55 uur (3.55 pm CET). De achtergrondinformatie en instructies vind je hier.
 • Video’s voor de Etherische Bevrijdingsmeditatie op 26 februari en een laatste update vlak voor de meditatie.
 • Een eerste reactie na de Etherische Bevrijdingsmeditatie, 26 februari, en de uitgebreide rapportage, 1 maart, “Onze meditatie afgelopen zondag was het keerpunt in het beslissende gevecht om het energiegrit van planeet Aarde, dat plaats vindt tussen januari en april 2017, en een van de grootste overwinningen van het Licht.”….
 • Twee interviews; in februari door GoldFish Report de Ascentie ‘roundtable’ met Cobra, Alfred Lambremont-Webre, Rob Potter, Mary Rodwell, Maree Batchelor en Benjamin Change Ungerman (hiervan is alleen een link naar het Engels gesproken interview beschikbaar), en in maart een interview door het Russische Prepare For Change team.
 • Rapport van de Ascentie Conferentie in Taiwan, 13 maart, Cobra meldt dat er belangrijke projecten zijn geïnitieerd, waarvan enkele zijn gerelateerd aan “Peach Blossom Spring”. De Lichtkrachten hebben actie ondernomen om een eind te maken aan de meedogenloze aanvallen van de archons op zekere ‘sleutel’ Lichtwerkers en Lichtstrijders, met als resultaat dat geen enkele niet-fysieke negatieve entiteit veilig is voor deportatie naar de Galactische Centrale Zon en dat het proces van verwijdering van de Yaldabaoth entiteit aanzienlijk is versneld. Peach Blossom Spring, vertaling van het essay van Tao Qian. En op 28 maart een Peach Blossom Spring update, die enkele foto’s laat zien.
 • Korte situatie update, 28 maart, met informatie over het overlijden van David Rockefeller, de stand van zaken mbt de chimera, enz.
 • Planetaire situatie update,  7 april, met achtergrondinfo over de ontwikkelingen in Syrië / de aanval door de US n.a.v. de “gas valse vlag”.
 • Oproep voor vredesmeditatie op 11 april 2017,  7 april, op het moment van de zoneclips. Video’s voor de vredesmeditatie. En het Vredesmeditatie Rapport.  dd 13 april. Aan het eind van dit rapport is een vertaling opgenomen van een publicatie van Benjamin Fulford; een reactie van een anonieme insider over de families die achter de schermen aan de touwtjes trekken.
 • Situatie update, 22 april, de cabal is nu ook overgegaan tot elektronisch oorlogvoering door gebruik te maken van gerichte energiewapens; informatie over de maatregelen die worden genomen; het enorme belang voor alle Lichtwerkers en Lichtstrijders om het Licht aan te roepen en te verankeren, zoveel als menselijkerwijs gesproken mogelijk is.
 • Onderscheidingsvermogen en bewustzijn, 2 mei, reactie op de golf van desinformatie en pogingen om Lichtstrijders in diskrediet te brengen, zie ook de publicatie van Edward Morgan van Prepare For Change over dit onderwerp. Cobra heeft in zijn Situatie Update van 22 april en Onderscheidingsvermogen en bewustzijn van 2 mei een link geplaatst naar een publicatie van Nesaranews waarin dieper wordt ingegaan op de aanvallen met gerichte energiewapens (NL-vertaling) waarmee misdaden tegen de mensheid worden gepleegd.
 • Cobra-interview door Rob Potter, 12 mei, link met het interview en beschrijving van de moeilijkheden die er waren om het gepubliceerd te krijgen.
 • Disclosure proces, 17 mei, grote veranderingen in het zonnestelsel, een vloot van moederschepen die is gepositioneerd, veel links naar artikelen met disclosure.
 • Cintamani grid, 29 mei, beschrijving van de vorderingen om een wereldwijd grid te creeren, er zijn Cintamani stenen beschikbaar voor de verkoop.
 • Vacuum Metastabiliteit Event, 12 juni,
 • Planetaire Situatie Update, 5 juli, over de ontwikkelingen op en rondom onze planeet
 • Terugkeer naar Licht, 21 juli, hier geeft Cobra weer dat de Resistance Movement alle brieven heeft gelezen die door ons aan hen zijn gericht (gepubliceerd op een speciale pagina op de PFC-website) en zij realiseren zich nu dat de hoeveelheid lijden van de oppervlaktebevolking zelfs erger is dan zij zich voorstelden. Daarom hebben zij wat instructies voorbereid waarmee voor het ontwaakte deel van de oppervlaktebevolking de pre-Event tijd makkelijker kan worden. (Eventnl heeft op 7 juni een ‘Boodschap aan de Resistance Movement’ gepubliceerd – “Hoe het is om op de oppervlakte van de Aarde te leven” – en de lezers uitgenodigd om daaronder hun boodschap aan de RM te schrijven.)
 • Korte situatie update, 30 juli, stand van zaken mbt de reiniging van onze planeet en een aantal links naar interessante info.
 • Oproep voor Eenheid Meditatie op 21 augustus, 6 augustus, belangrijke meditatie tijdens de zoneclips waaraan zoveel mogelijk mensen mee moeten doen.
 • Gezamenlijk Cobra/Corey interview t.b.v. de Eenheid Meditatie op 21 augustus, 12 augustus, achtergrondinfo en tips over ons gezamenlijk vermogen om een verandering te creëren.
 • Eenheid meditatie update, 18 augustus
 • Eenheid meditatie rapporten: het eerste korte rapport van Cobra direct na de meditatie, het twee dagen erna gepubliceerde verslag van Cobra (Onze meditatie was het keerpunt in het bevrijdingsproces van onze planeet), en twee rapporten van de Unknown Lightwarrior: Zonsverduisteringsrapport deel 1, Atlantis en Amerika, en Zonsverduisteringsrapport deel 2, de Nasleep, Wat nu?
 • Situatie update en oproep voor orkaan meditatie, 5 september,
 • Orkaan meditatie update, 9 september, doe allemaal mee! Meditatie om Orkaan Irma te kalmeren.
 • Orkaan meditatie rapport, 13 september, dankzij onze meditatie was de orkaan toen het Florida raakte veel minder krachtig dan was voorspeld
 • Kies je pil, 21 september, “Je neemt de Blauwe Pil, het verhaal eindigt. Je wordt wakker in je bed en je gelooft wat je maar wilt geloven. Je neemt de Rode Pil, en ik laat je zien hoe diep het konijnenhol is. Ik bied je alleen de WAARHEID aan … Niets anders.”
 • Korte situatie update, 28 september, de anomalie geassocieerd aan de zwarte steen is verwijderd. Uitnodiging voor een meditatie voor het opruimen van de overgebleven negatieve plasma entiteiten en toplet bommen.
 • Situatie update, 12 oktober, met informatie over de vorderingen van de Lichtkrachten in de ondermaanse ruimte, en Aarde projecten over ruimtereizen waarmee de sluier kan worden doorgeprikt.
 • Lichtkrachten Operaties Video’s, 22 oktober, Operation Omega Phoenix, Szent Korona – Crown of St. Stephen, Temple of Love – Petit Trianon
 • Fysieke interventie, 6 november, interessante (veelbelovende) update, alsmede een meditatie voor loskoppeling Gaia van Yaldabaoth/plasma parasieten.
 • Operatie Perseus, 11 november. “Genoeg, Wij staan klaar om overeenkomstig de Galactische Codex welke maatregel maar noodzakelijk is te nemen. Dit is Ashtar die opereert voor de miljoenen mensen die onder mijn bevel staan.”
 • Situatie Update, 17 november, informatie over soft disclosure, het gevecht tegen cabal en chimera, en het ‘Command PB Stardust’ Protocol.
 • Gevecht voor Antarctica, 23 november, deze post bevat alleen 4 foto’s. Ik vermeld hierbij de oproep van PFC -namens Cobra- voor een ‘Alert Meditatie’ met een interval van 4 uur om de Lichtkrachten steun te geven bij de intense strijd die op dit moment plaats vindt met de duistere krachten.
 • KARUNA 5, Herinneringen van een gegijzelde, 5 december, Cobra plaatste deze video die gaat over de bevrijdingsactie die in 2015 in het zonnestelsel plaatsvond. Zie deze post van Cobra daarover uit 2015.
 • Situatie update, 7 december, uitleg over de gevechten over planeet Aarde die gaande zijn. Tevens vermeldt Cobra: “Van 17 december tot 25 december opent zich een multidimensionaal portaal naar het Galactische Centrum – met zijn keerpunt op 21 december – dat drastisch de condities van de plasma laag in het meeste van de ondermaanse laag zal veranderen. Dit portaal is hier gedeeltelijk accuraat beschreven:…” Hier de Nederlandse vertaling van dat artikel


Belangrijke elementen uit Cobra’s informatie op onderwerp

Cintamani:

 • Cintamani: 8 juni 2015, de kracht van de cintamani steen
 • Cintamani update, 8 december 2015, vervolg van de vrijgave van informatie over de Cintamani steen (in juni), en waar deze steen kan worden aangeschaft.
 • Cintamani grid, 29 mei 2017, beschrijving van de vorderingen om een wereldwijd grid te creëren, er zijn Cintamani stenen beschikbaar voor de verkoop.
 • Cintamani stenen – fragmenten uit interviews
 • Cintamani grid, video van Arbre Solaire over het Cintamani netwerk dat door Lichtwerkers wereldwijd wordt gecreëerd. Het Cintamani grid rondom de planeet is een van de belangrijkste middelen voor het manifesteren van het Planetaire Lichtgrid en de New Atlantis gemeenschap op Aarde.

Agartha:

 • In het weekend van 25-27 augustus 2017 is in New York het Agartha to Humanity” Wereldsymposium gehouden. Agartha, in de Binnenaarde, een civilisatie die is ontstaan toen met de neergang van Lemurië en Atlantis groepen mensen naar de Binnenaarde ontsnapten en zo de rampen hebben overleefd. Zij hebben zich ontwikkeld tot een geavanceerd volk dat graag de mensheid terzijde wil staan als de quarantaine op de oppervlakte is opgeheven. Dit symposium is bedoeld om de mensheid vertrouwd te maken met het bestaan van de Holle Aarde en Agartha. De voorzitter van het wereldsymposium is Tamarinda Maassen, ambassadeur van ‘het Binnenaarde koninkrijk van Agartha’, en Master Teacher van ‘The Ancient School of Wisdom’ – Salomonari in Roemenië .
 • Er is veel over Agartha te vinden op het Internet. Admiral Byrd van het Amerikaanse leger heeft zijn verslag gegeven over hoe hij in 1947 met zijn legervliegtuig in het liefdevolle Agartha terecht kwam en de boodschap die hij voor de mensheid meekreeg; zoals te verwachten was werd hem de zwijgplicht opgelegd toen hij terug kwam in Amerika en zijn verhaal aan zijn meerderen vertelde. Hier vind je de Nederlandse vertaling van zijn verhaal.
 • Steve Beckow van de website ‘Golden Age of Gaia’ heeft deze introductie over Agartha gemaakt die veel informatie van verschillende bronnen bevat.
 • Via Sheldan Nidle heeft de Galactische Federatie op 7 februari 2006 deze beschrijving gegeven van Agartha.
 • Verder is hier een getuigenis van Kolonel Billie Faye Woodard van de US Air Force, over zijn tijd in Area 51 en zijn bezoeken aan de Holle Aarde (vanaf 1982).
 • Het boek Transylvanian Sunrise beschrijft hoe begin deze eeuw in de Bucegi Mountains (Roemenië) grotten en tunnels zijn ontdekt die ongelooflijk geavanceerde technologie bevatten en ‘meubilair’ dat erop wees dat dit behoorde tot reusachtige wezens. En natuurlijk ook hier weer – alle betrokkenen werd absolute geheimhouding opgelegd en Roemenië kreeg als dank voor het stilzwijgen het NATO lidmaatschap. Hier vind je een samenvatting
 • Bundeling van de vragen uit Cobra’s interviews over Agartha en de Binnenaarde.

Nieuw Atlantis:

 • Nieuw Atlantis, 4 januari 2017, zeer interessante informatie over oud Atlantis en nieuw Atlantis. Nieuw Atlantis is de codenaam voor het energiegrit rondom de planetaire oppervlakte dat zal helpen bij de compressie doorbraak, en het is ook de codenaam voor de nieuwe gemeenschap na de Event.
 • Nieuw Atlantis Uitlijning, 27 juni 2017, door Untwine, Er is een heel interessante uitlijning van krachtplaatsen wat zeer verbonden is met de creatie van Nieuw Atlantis. Deze Nieuw Atlantis uitlijning is zeer verbonden met St. Germain, die uiteraard een van de belangrijkste spelers is die werken aan de creatie van Nieuw Atlantis.
 • Het Nieuw Atlantis, Meesterplan van de eeuwen, 6 maart 2016, door Cosmic Convergence. Dit artikel is een zeer interessante beschrijving van zaken uit onze geschiedenis die niet algemeen bekend zijn, waardoor er op dit moment vaak verkeerd wordt aangekeken tegen bepaalde gemeenschappen en/of personen uit het verleden. Cobra zei in zijn post van 4 januari 2017 over Nieuw Atlantis dat dit een ‘must read’ is voor iedereen die is geïnteresseerd in Nieuw Atlantis, aangezien het vele occulte doctrines in het juiste perspectief plaatst. Reactie van een lezer: “Het sterkste artikel wat tot nu toe is verschenen, fenomenaal en duidelijk.

Tachyon technologie:

Ascentie:

 • Het ascentieplan, 7 maart 2016, uitgebreide uitleg over het ascentieplan voor de planeet Aarde en de oppervlaktebevolking.


Andere informatie gerelateerd aan Cobra’s berichten

Gepubliceerd door PFC en PFC-leden:

Andere informatie over actuele ontwikkelingen:

 • Analyse door SOTN van de Brussel aanslagen, 22 maart, de kop van dit artikel luidt: “Bomaanslagen in Brussel: waarom het vliegveld en de metro? Waarom nu? Waarom Brussel?” In het artikel worden al deze vragen beantwoord en het geeft een goede analyse van de situatie in Europa.
 • Over Brexit en hoe de EU nu feitelijk werkt, 22 juni, heel illustratief en informatief – kort en goed leesbaar – artikel dat ons nu echt de ogen moet laten openen.
 • De officiele agenda voor de vernieting van Duitsland, september 2016, met de getuigenis van een vrouwelijke Duitse ingenieur die sinds medio 2001 rechtstreeks betrokken was bij de aanleg van ondergrondse bases in Duitsland. Cobra verwijst naar deze agenda in zijn Belangrijke Situatie Update van 9 oktober 2016. De essentie is: een afschuwelijke planning voor vernietiging die je voorstellingsvermogen te boven gaat. Ik vind het belangrijk om hieraan het volgende toe te voegen: Wij moeten weten wat er achter de schermen gaande is maar wij worden daar absoluut niet blij van. Ik hou mij echter vast aan datgene wat Cobra stelt, nl. dat het ze niet zal lukken, en ik hou de wereld voor ogen zoals die eruit zou moeten zien: vol liefde, respect, geluk, voorspoed. Deze positieve energie moeten wij met zijn allen in de wereld zetten, dat is onze kracht om deze negativiteit te bestrijden, en wij moeten ons vooral niet laten meeslepen in boosheid en neerslachtigheid.
 • David Icke over de rol van de archonten en de kracht van de mens, interview in november 2017, toen hij in Nederland was voor zijn wereldtournee. Een tweede interview met hem, bij deze zelfde gelegenheid, vind je op de site van Cooperatie De Vrije Media.
 • Publicatie van Nesaranews, april 2017, over het gebruik van gerichte energiewapens door de cabal. Zie ook de berichten van Cobra van 22 april en 2 mei 2017.
 • Filteren, Verstoring, Fabriceren – Hoe de Massa Media het Massa Brein Controleert, Fred Dodson – ‘verbeter-jezelf’ coach
 • Het Kalergi Plan, het genocidale plan om de autochtone naties en mensen van Europa te vernietigen, twee vertaalde artikelen. Het eerste is een korter artikel dat met name ingaat op een aantal personen die hierbij een hoofdrol spelen, en het tweede belicht uitgebreid de achtergronden, en de effecten van de manipulatie en de hersenspoeling van de Europese bevolking, ook in relatie met het totale wereldbeeld.
 • De drie operationele protocollen voor Lichtwerkers & hoe duistere passages in jouw netwerk te ontdekken en uit te schakelen om jouw relaties en operaties te beschermen, 12 mei 2017, door ‘The Unknown Lightwarrior’. Cobra heeft in zijn bericht ”Terugkeer naar Licht” van 21 juli 2017 naar dit artikel verwezen met de aantekening “De Resistance is zich bewust van de hoeveelheid van aanvallen die Lichtwerkers en Lichtstrijders ervaren. Hier is wat bruikbare hulp voor deze situatie geplaatst”
 • De interviews met Klokkenluider Ronald Bernard over de machten achter de schermen en de financiële wereld. De interviews zijn gehouden door Irma Schiffers van DVM-tv, Dutch Vision Movement, een nieuwe Nederlandse stichting met een professioneel videokanaal in de alternatieve media. Andere interviews die je bij DVM-tv kunt vinden zijn met David Icke, Ole Dammegard, Kim Kamala Ekman, en er komen er nog meer. De website van DVM-tv is op 5 november 2017 gepubliceerd: “De onderwerpen die door ons worden belicht komen zelden in de mainstream media terecht vanwege de vaak zeer eenzijdige berichtgeving, in verband met zakelijke belangen waardoor deze onderwerpen worden geschuwd en derhalve volledig worden genegeerd. DVM-TV biedt een podium voor ‘de andere kant van het verhaal’ opdat de kijker zelf een oordeel kan vormen op basis van deze informatie. DVM-TV stelt contributies zoals journalistiek, expertise en redactionele medewerking zeer op prijs, maar daarnaast uiteraard ook de broodnodige financiële bijdragen in de vorm van donaties, aangezien professionele videoproducties kostbaar en tijdrovend zijn.
 • 11 Echte Klokkenluiders die de wens van de wereldelite voor een ‘new world order’ bedreigen, 18 september 2017, door collective-evolution.com
 • De branden in Californie zijn niet “wild”, zij zijn veroorzaakt, oktober 2017, door Jim Stone, over weermodificatie en geo-engineering.
 • Universum, krachten van Licht en duister, de Aarde, wat gebeurde er? Gepubliceerd 28 november 2017. Op internet kwam ik wat oudere artikelen tegen (geschreven in de beginjaren van deze eeuw) die naar mijn mening een zeer toegankelijk en duidelijk overzicht geven van de ontwikkelingen van het universum, de planeet Aarde, en de mensheid. Natuurlijk … hierin is 2012 genoemd als het keerpunt … het is nu 2017, en er zijn wellicht wat voorspellingen die wat anders uit gaan pakken maar de uiteindelijke uitkomst blijft dat het Licht zal overwinnen. Het gaat om de informatie in deze artikelen die ons allemaal de ware geschiedenis leert, en wat wij zelf kunnen doen in het proces van bevrijding van de Aarde en terugkeer naar het Licht!

Benjamin Fulford:

Naast alle artikelen, berichten en interviews van/over/met Cobra, hebben wij op de pagina Achtergrondinformatie over buitenaardse zaken en geheime ruimteprogramma’s wat publicaties verzameld en vertaald, komend van andere bronnen. Dit ter ondersteuning van wat Cobra  in zijn artikelen beschrijft over wat zich afspeelt in de ruimte, over het bestaan van geheime ruimteprogramma’s, over buitenaards leven. Hieronder een paar zeer onthullende publicaties daarvan:

 • Overige geheim gehouden politieke informatie over buitenaards leven Bill Cooper, (vermoorde) klokkenluider over de waarheid achter de gekaapte politiek, ufo’s, buitenaards leven
 • Richard J. Boylan, Ph.D. heeft in zijn publicatie De dag dat de aarde stil stond beschreven hoe in 1964 een overeenkomst tot stand is gekomen met Star Nations.
 • William Tompkins over geheime ruimteprogramma’s, in enkele afleveringen van Cosmic Disclosure (zie hieronder), met een analyse door Justin Deschamps (blog sitsshow).
 • Dave Hodges, In oktober 2015 is Dave Hodges – de zoon van iemand die in Amerika in geheime projecten heeft gewerkt – met informatie naar buiten gekomen die hij van zijn vader en van derden heeft gekregen. Zijn vader is in 1985 overleden, zijn moeder in 2011. In zijn publicaties vertelt hij hoe de mensen in geheime projecten in de tang zijn genomen zodat zij hun mond zouden houden, en ook hij heeft tot 2015 zijn mond gehouden uit angst om zijn naasten in gevaar te brengen.

David Wilcock en Corey Goode:

 • De tekst van een episode van de Cosmic Disclosure show op Gaiam TV door David Wilcock en Corey Goode, waarin Corey vertelt over zijn leven buiten de Aarde in het SSP (geheime ruimteprogramma). Cobra verwees naar deze aflevering in zijn update van 13 september 2015 en hij stelde daarbij: “Klokkenluider Corey Goode heeft een hele goede beschrijving vrijgegeven van de LOC (Lunar Operations Command = Maan Operaties Commando) zoals het was voor 2012, en van het leven binnen de geheime ruimteprogramma’s zoals het was voor 2012”. De vertaling van dit laatste artikel vind je hier.
 • In deze post vind je een link naar een artikel op Irma’s blog. Zij heeft het artikel in 4 delen van David Wilcock vertaald “Disclosure showdown”, dat hij op 25 november 2015 op zijn website heeft gepubliceerd. Hij zegt daarbij dat er ook veel updates zullen volgen, dus hou Irma’s blog in de gaten.
 • David Wilcock en volledige disclosure, 19 juni, alle informatie die door Corey Goode aan hem is doorgegeven. Deze intel is van diverse bronnen afkomstig en betreft de oorlog boven ons hoofd (in onze luchten en in het zonnestelsel), de wereld onder onze voeten (binnenaarde) en de ontwikkelingen omtrent disclosure en ascentie. Het 4e deel van zijn artikel is een verduidelijking van wat hij in de eerdere delen heeft geschreven en vormt zo een soort overzicht / samenvatting. Dit deel is vertaald.
 • Justin Deschamps over Corey Goode en de geheime ruimteprogramma’s, op het blog Stillness In The Storm (SITS) heeft Justin Deschamps beknopt en overzichtelijk de essentie omtrent Corey Goode, de door hem geopenbaarde geheime ruimteprogramma’s en de verschillende betrokken partijen beschreven, met een link naar publicaties waarin je meer informatie over dat onderwerp kunt vinden.


Video’s

En verder vind je op de video pagina de volgende video’s met Nederlandse ondertiteling, met achtergrond info en meditaties:

Van Cobra: links naar een aantal mooie video’s, 17 januari

pamflet met basisinfo

 

CONTACTFORMULIER:

Advertenties
 

9 Reacties op “Index, alles op volgorde

 1. Annelot

  3 juni 2015 at 06:09

  Top meiden, ik help jullie site te promoten.
  liefs Annelot.

  Like

   
 2. Nolly

  4 juni 2015 at 19:06

  Mag ik jullie artikelen op mijn punt plaatsen?

  Veel succes met jullie nieuwe site.

  Like

   
 3. Nolly

  4 juni 2015 at 21:17

  Fijn hartelijk dank.

  groeten
  Nolly

  Like

   
 4. Leonard Kater

  13 november 2016 at 20:55

  Veronica,
  Zou je de meditatie tijden op de hele website willen aanpassen aan de winter/zomertijd variatie?
  Een aparte aftelklok bovenaan in de linker kolom lijkt mij erg handig. hiervoor. Cobra doet dat op zijn blog ook.

  Leonard

  Like

   
  • eventnl

   14 november 2016 at 13:43

   Dank Leonard dat je mij eraan hebt herinnerd. De tijd is aangepast. Ik heb geprobeerd de klok erin te krijgen maar dat is mij (nog) niet gelukt. Maar met de link naar Cobra’s website kunnen de lezers de klok daar raadplegen. Veronica

   Like

    

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

 
%d bloggers liken dit: