RSS

Maandelijks archief: oktober 2021

Voor welke keuze ga jij? – 24 oktober 2021

Hoe vaak horen we nu niet de opmerking: “Je hebt toch de keuze!”. Inderdaad: alles wat wij in ons leven doen is het gevolg van een keuze, hetzij bewust, hetzij onbewust. Maar de keuze waar het hier over gaat is: je kunt ervoor kiezen om je te laten prikken of testen, of om de toegang geweigerd te worden tot allerlei zaken, tot en met zelfs de meest recente discussie; medische zorg!

Laten we deze discussie nu eens uit het zo zwaarbeladen C-onderwerp trekken. Bijvoorbeeld: jij hebt een fiets en ik besluit deze fiets van jou af te pakken. Daarna zeg ik dat je de keuze hebt om: of de fiets bij mij te laten, of de fiets terug te kopen, of er iets voor te doen om de fiets terug te krijgen. Vind je dat redelijk?

En wat er nu gaande is, is dat de overheid ons een grondwettelijk recht heeft afgenomen, onze vrijheid om dat te doen of daar te gaan waar je op dat moment zin in hebt. En dan wordt gezegd dat je kunt kiezen om deze vrijheid terug te krijgen door het je laten toedienen van een gentherapie die zelfs nog niet eens is goedgekeurd, of door telkens weer een test te laten uitvoeren waarmee je moet aantonen dat je gezond bent, nou ja … niet zozeer gezond, maar dat je een bepaald ‘virus’ niet bij je draagt. Vind je dat redelijk?

En dan zo ver gaan om te praten over het de toegang tot de medische zorg weigeren aan de mensen die hebben besloten om niet mee te gaan in deze dwang en manipulatie. Vind je dat redelijk?

Want als je dat redelijk vindt zullen we ook moeten gaan praten over het de toegang tot de medische zorg weigeren aan de mensen die:

  • Lichamelijk letsel hebben opgelopen door het uitoefenen van een gevaarlijke hobby of sport, want … ze hebben toch de keuze om het gevaar uit de weg te gaan!
  • Lichamelijke klachten hebben (zoals diabetes 2, hart- en vaatziekten) door het hebben van een ongezonde lifestyle, want … ze hebben toch de keuze om goed voor hun eigen lichaam te zorgen!
  • Met longkanker worden geconfronteerd doordat ze hebben gerookt, want … ze hebben toch de keuze om de sigaretten weg te gooien!
  • Lichamelijk letsel hebben opgelopen door het hanteren van gevaarlijke gereedschappen zonder de benodigde beschermingsmaatregelen te nemen, want … ze hebben toch de keuze om zich goed te beschermen!
  • Een groot overgewicht hebben en vragen om een maagverkleining of een maagband, want … ze hebben toch de keuze om minder en gezonder te eten!
  • Slechte gebitten hebben door het eten van te veel suiker, want … ze hebben toch de keuze om de suiker te laten staan!

Nou ja, we kunnen deze lijst heel lang gaan maken, maar de boodschap is duidelijk. Feit is dat op dit moment een hele grote groep mensen in deze categorieën valt en dat we daarmee geen overbelaste ziekenhuizen meer hebben, dat de gezondheidszorg behoorlijk goedkoper zal worden en dat velen die in de gezondheidszorg werken een WW-uitkering kunnen gaan aanvragen.

Maar de hamvraag is: Wat vind jij redelijk? Inmiddels is wel duidelijk geworden dat er veel mensen zijn die maar doen wat de ‘overheid’ van hen verlangt, ook al zijn ze het er niet mee eens, om hun eigen leven en/of dat van hun naasten te vergemakkelijken.

Is het niet veel redelijker dat de mensheid zijn eigen verantwoordelijk gaat nemen: voor zijn zelfbestuur, voor zijn gezondheid, en de keuzes die men in zijn leven wil maken. In plaats van zich te richten naar een ‘overheid’ die door ons op zijn stoel is gezet en door ons wordt betaald, die dus moet doen wat wij van hen vragen, en die moet worden weggestuurd op het moment dat zij daar niet aan voldoen.

Wij zijn de werkgever en de overheid is de werknemer! En waar een werknemer de opdrachten van de werkgever niet uitvoert kan deze werknemer worden ontslagen. Dus, laten wij onze eigen verantwoordelijkheid nemen. DAT is de keuze die wij moeten maken!

In Licht en Liefde, Veronica

 
3 reacties

Geplaatst door op 24 oktober 2021 in Geen categorie

 

Ik ben Veronica en ik heb een mening, 6 oktober 2021

Al vele jaren is er een omgangsvorm die getuigt van respect voor de meningen en waarden van anderen. Als ik bijvoorbeeld iemand uitnodig om te komen eten vraag ik aan die persoon of er bepaalde zaken zijn die hij of zij niet wil of kan eten. Daarmee respecteer ik de mening van die ander over dat bepaalde voedingsmiddelen niet goed zijn voor zijn of haar gezondheid, of de mening dat het nuttigen van deze voedingsmiddelen niet goed is voor het algemeen welzijn van dier en mens.

Maar nu wordt steeds meer voorbijgegaan aan deze vorm van respect voor de ander. Mensen die verklaren dat zij niet getest of geprikt willen worden omdat zij van mening zijn dat deze ‘behandelingen’ niet goed zijn voor hun gezondheid, worden nu buitengesloten. Families die feestjes gaan vieren in restaurants en daarbij gewoon stellen dat er een QR of test plicht is, en daarmee dus iedereen buitensluiten die zich niet wil conformeren aan deze opgelegde controle, ofwel discriminatie.

Ja, discriminatie, hetgeen verboden is in onze Grondwet die steeds meer met de voeten wordt getreden. En als er vergelijkingen worden gemaakt met de langzaam uitgevoerde maatregelen die voor en tijdens WOII werden uitgevoerd, wordt er moord en brand geschreeuwd dat dit toch echt niet kan. Het is te verschrikkelijk voor woorden om deze ‘je doet het voor een ander’ hersenspoeling daarmee te vergelijken, zeggen de zogenaamde deugers. Maar wie deugt er hier nu?

Hoeveel mensen beseffen welke tol dit alles legt op onze toekomst, onze kinderen! De kinderen die nu opgroeien, in deze maatschappij met zijn intolerantie voor andere meningen, met zijn bangmakerij, met zijn ‘maatregelen’ die tot doel hebben om ieder plezier in het leven te onderdrukken, in een regime waarin wordt opgelegd dat je alles moet doen wat een ander zegt en daarbij jouw eigen intuïtie volledig moet negeren, deze kinderen zijn de getraumatiseerde zielen die in de toekomst het beleid gaan bepalen, die in de toekomst de samenleving vorm gaan geven. Wat kunnen we daarvan verwachten?

Dit is een oproep aan iedereen om zich niet te laten meeslepen in de waan van de dag, dat het zo fijn is om lekker in een restaurant te kunnen eten of om naar een schouwburg of event te gaan, en ach, die QR nemen we dan maar op de koop toe. Nee lieve mensen, daarmee houden we een systeem in stand dat ten doel heeft om volledige controle te hebben. Iedereen die zich verdiept in de soort maatschappij die nu in China dagelijkse gang van zaken is, kan zien waar dit toe gaat leiden. Klaus Schwab van World Economic Forum zegt niet voor niets: “you’ll own nothing, but you will be happy”.

Om een beeld te krijgen van waar dit naar toe gaat zou je het boek 1984 van George Orwell kunnen lezen, of de modernere daarop gebaseerde versie 2044 van Robert Bridgeman.

Ik kwam laatst een uitdrukking tegen die perfect weergeeft wat er gaande is:

HET KNAPPE VAN HET SYSTEEM IS DAT HET DE SLAVEN LEERT OM HUN SLAVERNIJ LIEF TE HEBBEN

En ja, er zijn mensen die mij veroordelen omdat ik het over slavernij heb. Maar bedenk dat een systeem waarbinnen je dingen moet doen die een ander jou oplegt een slavernij is. En wij zijn slaven van het geld; wij moeten werken om onze naasten te kunnen onderhouden, om ons huis en levensonderhoud te kunnen betalen, om veel te betalen voor onze gezondheidszorg. En… laten we eerlijk zijn, we geven niet graag ons comfortabele leventje op waarbinnen het vooral gaat om materiele zaken.

Neem weer controle over jouw leven! Gebruik jouw eigen kracht en vaardigheden, en leef in vrijheid!

In Licht en Liefde, Veronica

 
7 reacties

Geplaatst door op 6 oktober 2021 in Geen categorie

 

Cobra: Houd het licht vast II, 2 oktober 2021

Er gebeurt veel achter de schermen, maar om veiligheidsredenen kan er niet veel worden gezegd, toch zal ik zoveel mogelijk onthullen.

September was een zeer intense maand. De Lichtkrachten hebben met succes drie verschillende gevaarlijke planetaire situaties afgewend die behoorlijk ernstige gevolgen kunnen hebben. Een tip:

Link: Russian-Journal-HAARP-Could-Capsize-Planet

Het buigpunt op 18 september ging beter dan verwacht en het opruimen van de fysieke sub kwantumafwijking is begonnen. Sinds 18 september beginnen de duistere krachten de greep op het fysieke vlak te verliezen en elk negatief scenario dat ze triggeren heeft gewoonlijk het averechts effect met steeds meer mensen die ontwaken, wat ertoe leidt dat duistere krachten nog meer kracht verliezen:

Als je zover bent gekomen en je overweegt om op te geven, bedenk dan …

Ze zetten je onder druk omdat ze weten dat je zwak bent. Ze weten dat als zij druk uitoefenen je zult opgeven. Wanneer je jezelf niet overgeeft, worden ze woest en zetten meer druk. Hoe langer jij standhoudt, hoe woester ze worden. Hoe woester ze worden, hoe meer ze er woest uitzien. Hoe woester ze eruitzien, hoe meer mensen dat zullen opmerken. Hoe meer mensen dat opmerken, hoe meer mensen ontwaken. Hoe meer mensen ontwaken, hoe angstiger ze worden. Hoe angstiger ze worden, hoe woester ze worden … Hoe woester ze worden, hoe meer mensen ontwaken … En dat gaat zo door totdat ze uiteindelijk zichzelf vernietigen.

Het opruimen van de sub kwantumafwijking betekent ook dat de Lichtkrachten eindelijk het probleem van de toplet-bommen beginnen op te lossen, door hun effectieve straal van topness-productie te isoleren in de zogenaamde ‘ingestorte ruimtetijd-bubbels’.

Tijdkristal gemaakt door Google creëert het eerste volledig niet-entropische domein op het oppervlak van de planeet dat de tweede wet van de thermodynamica tart. Dit helpt de Lichtkrachten bij het opruimen van de primaire anomalie, hoewel dat zeker niet de bedoeling van Google was:

Link: google-invents-time-crystal

Mjolnir-kwantumkanonnen zuiveren de primaire anomalie behoorlijk effectief, en ze zijn begonnen met het uitzenden van afdrukken van perfect leven en goddelijk plan in het kwantumveld rond het oppervlak van de planeet. Met die emissies richten ze zich vooral op kwantumfluctuatieresonatoren, en mensen die deze apparaten bezitten ontvangen van de Lichtkrachten naar het kwantumveld om hen heen een constante stroom van updates van het perfecte plan voor hun leven.

Er zijn nog enkele potentieel uitdagende scenario’s die zijn geclusterd rond twee tijdlijnknooppunten. De eerste vindt plaats op het moment van het exacte Eris-Pluto-vierkant op 9 oktober om 04:00 uur UTC, wat praktisch het meest uitdagende moment betekent voor de Lichtkrachten gedurende deze hele periode. Een Flower of Life-meditatie op dat moment voor degenen die zich zo geleid voelen, zou zeer nuttig zijn:

Link: daily-flower-of-life-meditation

Het tweede tijdlijnknooppunt vindt plaats op het moment van het exacte heliocentrische Saturnus-Uranus-vierkant op 19 oktober om 15:13 uur UTC, met de exacte Altjira-Rigel-conjunctie en de exacte Chariklo-Chaos-quincunx binnen 24 uur daarna. Chaos is een Kuipergordel-object dat astrologisch de manifestatie van primaire anomalie van kwantum/subkwantumpotentieel in realiteit betekent:

Link: Chaos

Dit betekent praktisch het punt van maximale spanning door het hele zonnestelsel dat zal leiden tot het begin van de definitieve oplossing van de Rigeliaanse duisternis die dit zonnestelsel in 1996 binnenviel. Je kunt op dat moment ook de Flower of Life-meditatie doen als je je zo geleid voelt.

Een onaangename verrassing in september was een voorheen onopgemerkt overblijfsel van de Chimera-vloot die uit de zwarte gaten in de Kuipergordel tevoorschijn kwam, waarbij een paar schepen zelfs sporadisch posities in het binnenste zonnestelsel konden innemen en een paar posities in de spelonkachtige ondergrond van Planeet aarde. Deze tegenslag zal naar verwachting binnen een paar maanden worden opgevangen, terwijl de Lichtkrachten nog steeds de overhand hebben overal in het zonnestelsel, behalve op het oppervlak van deze planeet.

Er was onlangs veel discussie over de staat van bevrijding van dit zonnestelsel in bepaalde kringen:

Link: conflicting-full-disclosure-narratives

Hier is het goed om te weten dat sinds 1996 elke informatiebron op het oppervlak van de planeet is geplaatst en/of hersenspoeling is, en daarom geen volledig overzicht van de situatie kan hebben. Hoe meer ze aan zichzelf hebben gewerkt en hun eerdere programmering hebben gewist, hoe betrouwbaarder hun informatie is. Veel van die informatiebronnen zijn goedbedoelende mensen en in plaats van ruzie te maken over wie gelijk heeft en wie niet, kunnen we allemaal samen een duidelijker beeld scheppen van wat er werkelijk aan de hand is:

Link: corey-goode-update-w-cobra-data

Ook is de informatie in veel facties buiten de planeet die contact hebben met mensen aan de oppervlakte zeer gecompartimenteerd en zeer bevooroordeeld. SSP-facties hebben meestal een pessimistische vooringenomenheid en worden onderworpen aan dagelijkse stress van het omgaan met het Draco-rijk. Rassen van de Galactische Confederatie hebben meestal een optimistische vooringenomenheid, omdat ze altijd verbonden zijn met de Bron en niet volledig begrijpen hoe wreed het leven op deze planeet kan zijn.

Hier hoef ik alleen maar aan toe te voegen dat de ‘prime directive’ NIET bestaat en nooit deel uitmaakte van het beleid van de Galactische Confederatie, en eigenlijk een Archon-hersenspoelprogramma is. Galactische Confederatie respecteert in plaats daarvan de Galactische Codex:

Link: galactic-codex-normal

Nu de Galactische Confederatie hun aanwezigheid rond de aarde vergroot, versterkt het negatieve leger hun verdediging van de quarantaine-aarde met de Space Fence:

Link: space-fence

Aan de andere kant zijn de Blue Dragons behoorlijk effectief in het beïnvloeden van de Chinese positieve facties om te beginnen met het plannen van het bouwen van kilometerslange ruimteschepen:

Link: mega-spaceship-china-proposal
Link: china-plans-to-build-a-massive-several-mile-wide-spacecraft
Link: globaltimes

Een zeker contact, dat fysieke en niet-fysieke aspecten had, werd onlangs gemaakt met Agarthan Blue Dragons. Ze hebben meegedeeld dat ze in een uitgebreid netwerk van ondergrondse bases onder het vasteland van China wonen die verbonden zijn met ultrahogesnelheidstreinen. Ze beoefenen een geavanceerde vorm van taoïsme als een spirituele oefening en zijn diep spirituele mensen. Ze komen soms aan de oppervlakte en beïnvloeden enkele belangrijke politici in de Chinese communistische partij. Ze doen wat in hun macht ligt om een ​​oorlog tussen China en Taiwan te voorkomen. Ze hebben ook gecommuniceerd dat mensen aan de oppervlakte die een verbinding voelen met de Agarthan Blue Dragons, kunnen proberen contact te maken in meditaties of dromen.

Godinnenenergie is extreem verwaarloosd op het oppervlak van de planeet en moet worden hersteld. Er is een bepaalde ultrageheime groep die achter de schermen aan het werk is om de Godinnendraaikolk in Afghanistan, die in augustus is ingestort, te herstellen. Deze groep wordt de Sarmoun-broederschap genoemd:

Link: Sarmoung_Brotherhood
Link: gathering_honey

De exacte locatie van de vortex van de Afghaanse Godin moet verdekt blijven, maar hij bevindt zich ergens in de provincie Nuristan (land van de verlichte):

Link: Nuristan_Provincie

Ook is de Congo-draaikolk nabij het Kivu-meer in een ernstige staat van ineenstorting en een bepaalde negatieve occulte groep die verbonden is met de duistere krachten, voert daar daadwerkelijke heksenjachten uit:

Link: witch-hunt-murders-surge-democratic-republic-congo-women-south-kivu-province

De jezuïeten gebruiken de Chinezen nog steeds als een proxy om medische tirannie wereldwijd af te dwingen, zoals Fulford heeft gerapporteerd over premier Daniel Andrews in Victoria, Australië:

Link: full-article-benjamin-fulford-9-27-21-biden-controllers-sue-for-peace-after-secret-east-west-agreement

Ze gebruiken vaccinmandaten en vaccinpaspoorten om zich voor te bereiden op de Grote Reset:

Link: vaccine-mandates-and-great-reset

Mensen die zich zo geleid voelen, kunnen mediteren om medische tirannie tegen te gaan:

Link: meditation-to-counteract-engineer-second-wave-lockdowns-daily-at-930-pm-utc

Met dit pandemische scenario hebben de duistere krachten een grote fout gemaakt. Dit is een fictief verslag van wat hen te wachten staat:

Link: the-galactic-tribunal-grills-bill-gates

En een realiteit van wat er al met hen begint te gebeuren:

Link: who-scientist-may-face-death-penalty-for-advising-against-ivermectin-deleting-the-tweet-wont-save-her
Link: video-rand-paul-calls-for-five-years-in-jail-for-fauci-lying-to-congress

Link: biden-greeted-in-new-jersey-murderer-you-left-our-people-in-afghanistan-fuck-you-piece-of-shit
Link: canadian-protesters-chant-fck-trudeau-lock-ontario-campaign-stop-video
Link: enraged-evergrande-investors-go-full-pitchfork-hold-management-hostage-company-offices

Hierbij wil ik jouw aandacht vestigen op een niet zo bekend bedrijf, genaamd Endurance International Group (EIG). Dit bedrijf, gedeeltelijk eigendom van en gecontroleerd door Goldman Sachs en Warburg Pincus, is eigenaar van de meeste bekende webhostingbedrijven zoals Hostgator en BlueHost:

Link: endurance-international-group-eig-hosting

Via webhostingbedrijven controleert EIG alle gegevens die door de gemaakte websites gaan. Die gegevens gaan via EIG-datacenters in Provo en Orem in Utah, die slechts een paar kilometer verwijderd zijn van het Utah Data Center.

Utah Data Center is een van de twee belangrijkste door de Chimera gecontroleerde gegevensverwerkingsfaciliteiten die het leven van de oppervlaktebevolking volgen, de andere is de Urim-basis in Israël.

EIG kreeg bekendheid op het gebied van gegevensbeheer met de Telecommunicatiewet van 1996, die op 8 februari 1996 werd ondertekend, slechts vier weken na de Archon-invasie van 1996:

Link: Telecommunications_Act_of_1996
Link: business-is-game-played-for-fantastic

De oude wereld bevindt zich in een langzame staat van ineenstorting, en een nieuwe wereld wordt geboren. Je kunt ervoor kiezen om je te concentreren op de nieuwe wereld die wordt geboren, als je je zo geleid voelt:

Link: as-of-9-25-21-many-challenges-sleeping-paying-attention-to-falling-apart-things
Link: kp-message-9-28-21-early-am-nothing-of-the-old-resonates-anymore

Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 5 oktober 2021 in Cobra

 

Tags: , ,

 
%d bloggers liken dit: