RSS

Auteursarchief: eventnl

Voorbereiding op Disclosure en Zonneflitsgebeurtenissen – Corey Goode en Michael Salla, april 2019

Introductie door Michael Salla

Hieronder de hoofdelementen uit de twee presentaties van Corey Goode tijdens het Cosmic Waves seminar in Kealakekua, Hawaii op 9 en 11 april 2019. Goode deed belangrijke voorspellingen over hoe het disclosureproces zal gaan lopen, hoe je voor te bereiden op een komende zonneflits (ofwel micronova) gebeurtenis dat iets zou zijn als een X-100 zonnevlam, en ons binnengaan in een eindtijdperiode. Het is goed om zulke voorspellingen te registreren om andere aspecten van Goode’s pionierende getuigenis van het geheime ruimteprogramma (SSP = Secret Space Program) te valideren, wat een impact heeft gehad die veel verder gaat dan de UFO en exopolitics gemeenschappen.

Waar veel van de dingen die Goode zei eerder naar voren kwamen, was er nieuwe informatie die licht schijnt op recente gebeurtenissen, vooral in zijn presentatie van 11 april. De eerste presentatie (9 april) had de intentie een samenvatting te zijn van de getuigenis en ervaringen van Goode. Ik zal ernaar streven om de basispunten weer te geven voor degenen die nieuw zijn voor zijn SSP getuigenis, en zal wat kort commentaar geven op nieuwe informatie.

Vlak voor de presentatie van Goode in april, gaf Elizabeth Wilcock (echtgenote van onderzoeker David Wilcock) wat verrassende bewijzen van eerdere informatie van Goode over een Binnenaarde gemeenschap, Anshar genaamd. Gebruikmakend van een sjamanistische  communicatiemethode kon zij de zuster van de Anshar Priesteres Ka Aree ontmoeten en onafhankelijk de naam bevestigen. Ka Aree is eerder door Goode beschreven als zijn hoofdverbinding met de Anshar, en zij heeft hem wat mogelijke tijdlijnen laten zien over de toekomst van de Aarde.

Ka’ Aree, de Anshar High Priestess waarmee Goode sinds 2015 nauw heeft samengewerkt. Source: SBA

Zij wees erop dat de Anshar Priesteres met haar werkte om de ideeën van de ‘heilige strijder’ en het ‘heilige vrouwelijke’ weer in het massa bewustzijn terug te brengen, en dat zij daar onderricht in geeft.

Wilcock had ook een sjamanistische ontmoeting met een groep Olmecs, die eerder gebieden in Zuid-Amerika hebben bewoond, en mysterieus zijn verdwenen, zoals de Maya’s eeuwen geleden. Zij wees erop dat de sjamanistische ontmoeting plaatsvond op dezelfde dag dat Goode zijn eigen ervaring had met Mica, die zichzelf beschreef als komend van de Olmecs die naar hun thuiswereld terugkeerden om het uiteindelijk te bevrijden van de Draconian Reptillian controle.

Eerder heeft Goode andere werelden beschreven die werden gecontroleerd door de Draconians, die door een vergelijkbaar planetair bevrijdingsproces gaan waar een individu een rol speelt zoals Enoch die is beschreven in historische bijbelse teksten, in het bemiddelen tussen conflicterende partijen in een planetair wijd conflict waarbij buitenaardsen zijn betrokken (ofwel Engelen).

Presentatie Corey Goode 9 april

Goode begon zijn presentatie met het bevestigen van de aanvullende natuur van zijn informatie en die van Elizabeth Wilcock over het belang van het opnieuw in balans brengen van het goddelijke vrouwelijke als een essentieel deel van het ascentieproces.

Hij wees erop dat de blauwe bollen waarmee hij initieel heeft uitgewisseld en die hem naar verscheidene buiten de planeet locaties transporteerden, geen technologieën waren maar feitelijk hoger bewustzijn wezens, die zich in verschillende vormen kunnen veranderen voor elk doel.

Goode getransporteerd door een blauwe bol. Credit: SBA

Goode beschreef het begin van zijn SSP dienst, waar hij op de leeftijd van 6 jaar was geïdentificeerd als het hebben van de vereiste genetische sporen, en was ingeschreven in een programma voor kinderen met speciale noden bij zijn lagere school. Hij werd vervolgens in het volgende decennium onderworpen aan een extensieve trainingsroutine voor kinderen die werden aangeduid voor dienst in de SSP. Op 16-jarige leeftijd, tijdens de kerstvakantie, werd hij formeel in dienst genomen bij de SSP en moest papieren ondertekenen, ook al was het illegaal voor minderjarigen om bij een militaire dienst te gaan.

Goode ging daarna over op recente gebeurtenissen en sprak over de hinderlaag en moord in het Lunar Operations Command (LOC) van Sigmund, die zijn eerdere militaire ontvoerder was van een SSP gerund door de USAF/DIA/NRO/NSA, die zich uiteindelijk aansloot bij de SSP Alliantie waarmee Goode sinds begin 2015 heeft gewerkt. Sigmund had de waarheidsgetrouwheid bevestigd van de getuigenis van Goode en realiseerde zich dat de USAF SSP was misleid door de Deep State over het bestaan van andere SSP’s en hun meer geavanceerde technologieën.

Goode beschreef hoe een elektromagnetische bom die een korte uitbraak van dodelijke straling zou geven was geplaatst in het plafond van een kamer, die detoneerde toen Sigmund en andere bijeengekomen deelnemers er waren en zo zijn vermoord, zonder enige structurele schade aan de LOC.

Goode ging verder met te vermelden dat sommige hoog niveau Aarde Alliantie bronnen, waaronder senior officieren waarmee hij werkte, zijn geïntroduceerd bij David Wilcock, Jordan Sather en ikzelf (Salla). Ik kan bevestigen dat ik een senior militaire inlichtingenofficier heb ontmoet van een NAVO land die door Goode bij mij werd geïntroduceerd, en op wie ik de nodige zorgvuldigheid heb betracht. Zijn rang als een generaal werd aan mij bevestigd, maar aan mij werd gevraagd om verder niets vrij te geven over zijn identiteit. Wat ik kan bevestigen is dat de generaal overtuigd was van de realiteit van de SSP informatie van Goode en hem feitelijk hielp om inlichtingen te vergaren die zijn missie zouden ondersteunen.

Goode benadrukte dat de mensen die aan hem twee Defensie Inlichtingen Referentie Documenten overhandigden in staat waren om de documenten rechtstreeks te printen uit de Defensie Inlichtingen Agentschap database. Dit was een significante toevoeging aangezien het liet zien dat zijn contact nog steeds veiligheidsmachtigingen heeft en toegang tot hoogst geclassificeerde documenten.

Het feit dat Goode de eerste was die deze documenten publiek maakte is zeer significant aangezien het helpt om zijn status te verifiëren als een echte insider die door DIA personeel wordt geholpen bij zijn SSP disclosure inspanningen.

Goode wees erop dat QAnon een inlichtingenoperatie is met als achtergrond de Aarde Alliantie (een assortiment ‘Witte Hoeden’ van de legers in de wereld). Dit suggereert dat op enig moment in de toekomst QAnon eerdere posten zal uitwerken die refereren aan SSP’s en buitenaards leven.

Goode beschreef overeenkomsten tussen zijn contactervaringen en die zoals beschreven door Enoch – de voor-de-overstroming patriarch. Hij beschreef dat dit soort catastrofe gebeurtenissen iets is dat plaats vindt aan het eind van elke cyclus. Deze cycli zijn beschreven in de boeken van de Law of One waar de bevolking van een planeet een kans heeft om te ascenderen na een periode van 25.000 jaar.

In mijn recente boek, Antarctica’s Hidden History, leg ik wat van de overeenkomsten uit tussen Goode en Enoch, en hoe deze wijzen op een buitenaardse civilisatie die ervoor kiest tijdens een eindtijd scenario te werken met een individu als een getuige en waarheidverteller van planetaire gebeurtenissen.

Hij benadrukte dat volledige disclosure van SSP’s en buitenaards leven niet kan worden vermeden als gevolg van de disclosures die tot dusver hebben plaatsgevonden door de getuigenissen van Goode en anderen. Er zijn eenvoudigweg teveel mensen die vragen zouden stellen over bases op Mars, buitenaards leven, galactische slavenhandel, een marine SSP, etc., om een gelimiteerd disclosure scenario te kunnen laten werken zoals het oorspronkelijk de Deep State voor ogen stond.

Goode benadrukte dat ook al probeert hij zo eerlijk en accuraat als mogelijk te zijn wanneer hij rapporteert over gebeurtenissen en zijn contactervaringen, zijn info wordt beïnvloed door zijn persoonlijke percepties en verstoringen. Dit klinkt als wat het Law of One materiaal zegt over de informatie die door RA is doorgegeven.

Hij bevestigde dat de Aarde een mengpunt is voor een grote variëteit van derde dimensie zielen die hier naar toe reizen voor verschillende doeleinden en missies. Incarnatie op Aarde is een versnelde mogelijkheid voor individuele zielen om te ascenderen met de hulp van een planeet, Aarde, die zijn eigen ascentieproces ondergaat.

Goode beschreef de voormalige super-Aarde “Maldek”, wiens overblijfselen nu de asteroïdengordel vormen tussen Mars en Jupiter. Hij wees erop dat een belangrijk deel van Maldeks vernietiging zonneactiviteit was verbonden met een zonneflits/micronova.

Een significant aantal Maldekians vluchtte naar onze Maan (wat tot zijn vernietiging een satelliet van Maldek was) wat vervolgens als een vluchtelingenschip hiernaar toe reisde. Goode wees erop dat echter het grootste deel van de Maldekian bevolking stierf, en naar de Aarde is overgebracht middels dood en het reïncarnatieproces.

Goode benadrukte dat de Aarde historisch een asielplaneet voor de bewoners van eerdere gemeenschappen op Maldek en Mars is geweest die planeetwijde catastrofes moesten ontvluchten. Hij bevestigde ook dat de Aarde in zijn geschiedenis een asielplaneet is geweest voor verscheidene buitenaardse rassen. De Olmec en de Maya’s zijn voorbeelden van buitenaardse gemeenschappen die naar de Aarde vluchtten om te ontkomen aan vernietiging of tirannie van hun thuiswerelden, en uiteindelijk daarnaar terugkeerden.

Illustratie van Maya SSP vertegenwoordigers. Credit: SBA

Hij zei dat de Maya’s duizenden jaren op Aarde doorbrachten voordat zij naar hun thuis terugkeerden. Alle Maya zuiver bloed ging terug naar hun thuiswereld, en lieten degenen achter die van gemengd bloed waren. Deze groep is op dit moment de inboorling Maya populaties die in Centraal Amerika zijn gevonden.

Goode’s informatie loopt parallel aan de tradities van veel inheemse mensen, inclusief de inheemse Hawaiians, die geloven dat zij komen van reizigers van sterrenstelsels zoals de Pleiaden, die kwamen – een gemeenschap stichtten – en vervolgens mysterieus verdwenen.

Goode wees erop dat er ongeveer 60 buitenaardse groepen op mensen lijkend zijn die samen de Confederatie van Planeten vormen, die rechtstreeks heeft uitgewisseld met de mensheid. Het overgrote deel van deze is multicultureel in verschijning, en maar een minderheid is wit.

Hij heeft vertegenwoordigers van deze verschillende buitenaardse groepen ontmoet toen hij diende als een intuïtieve empath voor SSP facties bij Confederatie bijeenkomsten.

Hij bediscussieerde de 22 genetische programma’s die zijn gebruikt bij de 60 mensachtige buitenaardse groepen, gedurende ca. 500.000 jaar. Goode zei dat dit competitieve programma’s zijn en dat de buitenaardsen rivaliserende programma’s zullen saboteren door het creëren van virussen, oorlogen, of andere middelen om het genetische programma van een rivaal te verminderen. De Confederatie van Planeten is een representatief orgaan dat historisch de gedragingen reguleerde van de verschillende buitenaardse groepen in het uitvoeren van hun programma’s.

Hij benadrukte dat de genetische experimenten hevig gecompartimenteerd waren door de sociale conditionering van de mensenbevolking om bij elkaar weg te blijven. Factoren zoals religieuze/spirituele geloofsystemen, culturele gebruiken, genetica, e.d. waren alle gebruikt om de afscheiding in stand te houden tussen de etnische groepen die rondom de wereld worden gevonden.

Goode werkte een eerdere disclosure van hem uit, dat de Confederatie van Planeten die de 60 buitenaardse rassen bevat die genetische experimenten uitvoeren is ontbonden. Na de komende zonneflits gebeurtenis zal de mensheid volledige verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen evolutie. Dit suggereerde dat ondanks wijdverspreide vernietiging genoeg van de mensheid en zijn infrastructuur zou overleven om het ons mogelijk te maken onze plaats in te nemen als een volwaardig lid van de galactische gemeenschap.

Goode gaf een schets van hoe het ‘gedeeltelijk disclosure’ proces zal uitwerken, beginnend met Space Force. Het ultieme doel van Space Force is om het bestaan bekend te maken van vliegende driehoeken, vliegende rechthoeken, en heimelijke ruimtestations die in het geniep zijn gebouwd en beheerd door de MIC SSP. Enige van deze voertuigen zijn door een van mijn bronnen, JP, gefotografeerd, die door USAF personeel is aangemoedigd om dit vrij te geven.

Space Force zal het de USAF (US air force) mogelijk maken om militaire technologieën die in de ruimte worden gebruikt onder te brengen onder één autoriteit. Echter, dit zal een gedeeltelijke disclosure zijn volgens Goode aangezien het Solar Warden programma van de marine daar niet bij zal zijn.

Hij bevestigde dat ruines van een gemeenschap in Antarctica zullen worden aangekondigd als onderdeel van het disclosureproces. Uiteindelijk zullen deze ruines worden verbonden aan buitenaardsen die op moederschepen arriveerden waaraan Goode eerder heeft gerefereerd als de ‘Pre-Adamites’.

Hij wees erop dat de 13 regerende bloedlijnen een poging zullen doen om zichzelf te identificeren als de genetische afstammelingen van de buitenaardse groepen die in Antarctica zijn gevonden. Hij geloofde dat dit verband zeer fictief zal zijn en dat aan de elites is gelogen over hun genetische afkomst. De wereldelite heeft echter zulke leugens geaccepteerd aangezien het ze afzondert van de algemene bevolking en hen helpt om hun politieke en economische dominantie te verantwoorden.

Daaraan toegevoegd zei Goode dat de ruïnes van een oude civilisatie die onder water tussen Australië en Antarctica zijn begraven zullen worden geopenbaard. Deze civilisaties bevonden zich eerder op eilanden die bij de laatste vloedgolf onder water zijn verdwenen, ongeveer 9.600 BCE.

Goode zei dat hij wat van de sonarbeelden heeft gezien van de civilisatie die tussen Zuid-Amerika en Antarctica is gevonden. Geavanceerde sonar op onderzeeboten was gebruikt om hoogst gedetailleerde beelden weer te geven van de ruïnes die extensief zijn onderzocht door wetenschappers.

Hij zei dat een nieuwe klokkenluider wordt geprepareerd voor disclosures over oude civilisaties gevonden in de Grand Canyon. Hij beschreef ondergrondse steden, en buitenaardse artefacten die Hopi en Zuni folklore zullen onderbouwen. De klokkenluider zal de ontdekking bespreken van buitenaardse lichamen die overeenkomen met wat de Hopi/Zuni zeiden over de ‘Ant’ mensen.

Goode vatte wat van zijn eerdere disclosures samen over ruïnes gevonden op Mars, waaronder piramides. Hij bevestigde het huidige bestaan van planten- en dierenleven op Mars. Het meest belangrijk is dat SSP wetenschappers overblijfselen hebben gevonden van een zonneflits gebeurtenis op Mars.

Bij de Q&A ging hij in op hoe SSP wetenschappers leerden over legendes van een micronova die veel van het zonnestelsel op een cyclische basis vernietigde. De SSP heeft missies op pad gestuurd om dit te bevestigen en vond het op Mars en op de Maan.

Om de mensheid voor te bereiden op het schokkende nieuws dat onze zon periodiek enorme zonneflits (micronova) gebeurtenissen heeft gegenereerd die civilisaties op verscheidene planeten hebben vernietigd, heeft de NASA maanmissies op pad gestuurd om “zwart glas” te vinden. Dit was het residu van een enorme plasma ontlading die hevige impact heeft gehad op de Maan en op Mars tijdens een eerdere zonneflits gebeurtenis.

Inderdaad, wetenschappelijke geschriften zijn verschenen die bevestigden dat het zwarte glas dat op de Maan was gevonden het residu was van een enorme coronale massa uitbraak van de zon.

Het is van belang dat Goode heeft gesteld dat ons collectieve bewustzijn kan ondervangen hoe de zonneflits gaat uitwerken. Hij benadrukte dat wij de kracht hebben om de realiteit om ons heen te beïnvloeden met onze gedachten. Daardoor kan ons massabewustzijn invloed uitoefenen op de zon terwijl het door de zonneflits gebeurtenis gaat, hetgeen binnen een relatief korte periode zal gebeuren.

In een daarop volgende persoonlijke discussie stelde hij dat het venster voor deze gebeurtenis ongeveer 13 jaar is, en het zou plaatsvinden tijdens een zonneminimum wanneer de heliosfeer van de Zon zwak genoeg is voor een zonneflits die wordt getriggerd door binnenkomende kosmische golven. De huidige zonnecyclus 24 staat op het punt een zonneminimum binnen te gaan die is voorspeld te beginnen rond 2019/2020, en dit venster zou eindigen met de volgende zonneminimum (begin zonnecyclus 26) rond 2031/2032.

Grafiek die de relatie laat zien tussen zonnespot cycli en kosmische stralen

Hij zei dat na de zonneflits er een belangrijke bewustzijnsgebeurtenis zal zijn op de planeet. Een muur van elektromagnetische plasma energie van de Zon zal ascentie triggeren, wat de uitbreiding is van bewustzijn volgens Goode.

Dit zal het veel makkelijker maken voor de mensheid om eeuwenoude problemen op te lossen. Dit zal letterlijk het begin zijn van de lang voorspelde duizend jaar van vrede op Aarde. Hij stelde dat dit proces op elke planeet plaats vindt die door een ascentiegebeurtenis gaat.

Goode beweerde dat alle technologie door de zonneflits zal worden vernietigd, in de tijdlijn die de Anshar hem tijdens een bezoek liet zien. In deze tijdlijn verschijnen de buitenaardsen en masse om de mensheid te helpen. Velen van degenen die sterven in de cataclysmen die door de zonneflits worden veroorzaakt zullen naar andere planeten worden overgebracht (recycled).

Hij benadrukte het belang van het maken van voorbereidingen op de zonneflits gebeurtenis, zowel fysiek als spiritueel. Goode ondersteunt ‘prepper’ aanbevelingen, zoals het gaan wonen in hooggebergte gebieden, weg van laaggelegen oceaan gebieden, en om voldoende voedsel en water in huis te hebben om een instorting van het elektrische raster te overleven. Hij concludeerde dat de spirituele voorbereidingen het meest belangrijk zijn en dat dit rechtstreekse impact zal hebben op hoe de zonneflits gebeurtenis zelf zal gaan uitwerken.

Lezing 2 – 11 April, 2019

De tweede presentatie van Goode op het Cosmic Waves seminar focuste zich op informatie die hij heeft ontvangen over de eindtijd profetie, en wat aan hem is getoond door verschillende buitenaardsen en geheime ruimteprogramma’s over mogelijke destructieve gebeurtenissen die zijn geassocieerd met het eind van verscheidene historische cycli geassocieerd met de Aarde en de Zon.

Goode begon ermee David Wilcock en mijzelf (Salla) te erkennen voor het hem ondersteunen bij zijn SSP disclosures ongeacht druk die werd uitgeoefend door derden en groepen die zich tegen zijn grondbrekende getuigenis opstelden. Vooral Wilcock is onderwerp geweest van veel teistering en financiële druk om zichzelf van Goode af te scheiden, maar hij heeft alle financiële aanbiedingen afgeslagen om dat te doen. In mijn eigen geval; ik heb veel druk ondervonden om de getuigenis van Goode af te wijzen en om een meer gelimiteerde SSP disclosure aanpak te accepteren door degenen die staan voor een wetenschappelijk gebaseerde UFOlogie die klokkenluider getuigenissen uitsluit.

Goode ging toen aan de slag met het hoofdthema van zijn presentatie over eindtijden profetie. Hij begon met erop te wijzen dat zijn grootvader een Nazarene Minister was die diep inging op de eindtijden, en veel openbaringen die in die periode opdoemden. Goode definieerde “apocalyse” een grote onthulling, die wij in moderne tijden kunnen begrijpen als volledige disclosure.

Hij wees erop dat tijdens een zonneflits gebeurtenis die een planetaire civilisatie onderuit haalt het onder kosmische wet is toegestaan dat buitenaardsen zich openlijk laten zien en uitwisselen met de bevolking.

Goode refereerde aan eindtijd profetieën in Hindoe, Boeddhist, Moslim en Christen profetische tradities die wijzen op een enorme zonnegebeurtenis die tijdens de eindtijden plaatsvindt. Daarbij refereerde hij aan Hopi profetie over de Blauwe Ster (Kachina) die een enorm cataclystische gebeurtenis zal aankondigen wat met de zon is geassocieerd.

NASA was gecreëerd om een enorme zonnegebeurtenis te onderzoeken, volgens Goode. Continuïteit van de species was de gebruikte wortel om naties samen te brengen in een gezamenlijke wetenschappelijke inspanning om een mogelijke zonneflits/micronova gebeurtenis te bestuderen die het grootste deel van de bevolking en infrastructuur van een planeet weg kan vagen.

Wetenschappers praten nu over het zonneminimum – als zonnevlek activiteit minimaal is, daarbij een zwakke zonnewind creërend en heliosfeer die ons zonnestelsel van kosmische stralen afschermt – als het meest waarschijnlijke moment voor een enorme zonnegebeurtenis. Wij zitten nu aan het eind van zonnecyclus 24 en wachten op het begin van zonnecyclus 25.

Wetenschappers proberen desperaat te voorspellen wanneer het zonneminimum begint en eindigt, om zo beter het venster te begrijpen waarbinnen een micronova het meest waarschijnlijk zal plaatsvinden.

Goode refereerde aan een geofysische poolverschuiving die recent op Mars is ontdekt.

Alle belangrijkste naties met oorspronkelijke ruimte-industrieën hebben gezworen om een percentage van hun GDP toe te wijzen aan het multinationale geheime ruimteprogramma dat Goode eerder heeft beschreven als de “Global Galactic League of Nations”. De film 2012 was een ‘zacht’ disclosure initiatief aangezien het de multinational liet zien die probeerde de species te bewaren door het bouwen van enorme arken, en hoe dit geheim was gehouden voor de mensheid.

Triljoenen dollars gaan elk jaar naar het financieren van de multinationale SSP om vergelijkbare enorme schepen te bouwen volgens Goode.

Hij legde uit dat in andere sterrenstelsels veel zonneflits gebeurtenissen zijn geweest die impact hebben gehad op hun planetaire systemen. Goode zei dat de enorme elektromagnetische vezels (aka Birkeland currents) die verschillende sterren in ons kosmische web verbinden, een feedback loop creëren dat andere sterren triggert, inclusief onze zon, om zonneflits gebeurtenissen te ervaren.

Het Electric Universe model is iets dat verschillende SSP’s hebben geadopteerd als het meest accuraat, en dat concepten zoals “donkere materie” en “donkere energie” die worden gebruikt om mankementen uit te leggen binnen het Standaards model begrip van de massa van het universum, binnenkort zullen worden weerlegd.

SSP wetenschappers begrijpen dat er een energetische relatie is tussen elke ster via enorme elektromagnetische vezels. De SSP’s gebruiken deze energetische relatie om door de galaxy te reizen.

Goode betoogde dat het kosmische web dat enorme elektromagnetische vezels tussen sterren bevat, een belangrijk verband heeft met menselijk bewustzijn. Bewustzijn is verbonden op manieren die zeer vergelijkbaar zijn met deze elektromagnetische vezels.

Hij stelde dat wij worden geacclimatiseerd naar het elektrisch universum model om de mensheid voor te bereiden op nieuwe technologieën die binnenkort zullen worden geïntroduceerd en toekomstige SSP disclosures.

Hij voorspelde dat kosmische stralen in toenemende mate de Aarde zullen binnenkomen en grote aardbevingen zullen veroorzaken. Super vulkanen zoals Yellowstone zullen mogelijk worden getriggerd door de kosmische golven die onze planeet binnenstromen als gevolg van het huidige zonneminimum en het verzwakken van de magnetosfeer van de Aarde.

Goode noemde het Adam en Eva document dat is besproken in Ben Davidsons ‘Earth Catastrophe Cycle Series’. Wetenschappers stellen dat elke 200.000 tot 300.000 jaar de fysieke polen van de Aarde draaien. De polen probeerden 40.000 jaar geleden te draaien maar dat lukte niet.

Hij zei dat er een poolverschuiving was zo’n 11.000 jaar geleden. Dit komt overeen met het catastrofische einde van Atlantis rond 9600 BC.

De Pre-Adamite civilisatie die door Goode eerder werd beschreven als dat zij zo’n 55.000 jaar geleden in Antarctica zijn geland, en die daarop volgend een hoogst geavanceerde technologische civilisatie vormde met kolonies over de hele planeet (Atlantis), ervoer cataclysmische gebeurtenissen voorafgaand aan degene die Atlantis vernietigde. Hij stelde dat wij nu over tijd zijn met dat zoiets weer gebeurt.

Hij citeerde een wetenschappelijk rapport uit 1986 dat was gepubliceerd door de Royal Astronomical Society, door professor James Deardorff met de titel “Possible Extraterrestrial Strategy for Earth”, als dat het accuraat illustreerde hoe buitenaardsen hebben gekozen om te werken met individuele contactpersonen als de optimale manier om de evolutie van onze planeet te beïnvloeden.

De Galactische Super Wave theorie, legde Goode uit, was eerst gepubliceerd door Paul LaViolette in 1983. Verscheidene SSP facties begonnen in 1987 naar bewijs hiervan te zoeken, en zonden expedities om de muur van energie te bestuderen die ons zonnestelsel naderde.

Goode beschreef hoe mensen op de wetenschappelijke missies gevolgen ondervonden van de inkomende kosmische golven. Mensen die een ontspannen temperament hadden werden zelfs meer zacht en geniaal, terwijl de meer gespannen temperamenten agressief en gewelddadig werden. Dit leidde tot het idee van “eindtijd krankzinnigheid”, wat volgens Goode alleen nog maar zal toenemen, zoals voorspeld in verschillende religieuze en inheemse tradities.

De verschillende SSP’s weten dat ons zonnestelsel deze regio van de galaxy binnengaat. Hij wees erop dat er een feedback is tussen onze zon, kosmische golven en andere sterrenstelsels met elkaar verbonden middels het kosmische web.

Goode beschreef dat gigantische blauwe bollen actief hebben geholpen om de energie van deze kosmische golven te bufferen, tot zeer kort geleden. Zij verschenen voor het eerst in de dertiger jaren, en bufferden de zonne-energieën in die tijd, die anders hadden kunnen leiden tot zonnegebeurtenissen waar de mensheid niet op voorbereid zou zijn geweest. Hij gelooft dat de mensheid zichzelf had vernietigd als de blauwe bollen niet deze zonne- en kosmische energieën hadden gebufferd.

Het Mandela Effect, volgens Goode, geeft aan dat in onze huidige periode meerdere tijdlijnen samenkomen. Deze verschillende tijdlijnen waren door elites gecreëerd die de koers van de menselijke geschiedenis wilden veranderen, maar die waren gedoemd te falen aangezien de tijd elastisch is, zo legde hij uit.

Goode beschreef wat hem door de Anshar was getoond, over een asteroïde of mogelijke coronaal massa uitbraak, die de Aarde atmosfeer raakt net voor een poolverschuiving, tsunami’s, extreme winden en wereldwijde branden. De impact vindt plaats boven de Pacifist Oceaan en die creëert een mediumgrote tsunami, wat een marker is voor wat er aan staat te komen. Hij zag toen dat sterren uit de lucht kwamen, die in feite buitenaardse voertuigen waren die kwamen om de oppervlaktebevolking te helpen.

Buitenaardsen hebben de verschillende SSP’s gedwongen hun geavanceerde technologie te delen met de rest van de mensheid om het aantal te vergroten dat de komende zonnegebeurtenis zou kunnen overleven. Dit helpt uit te leggen waarom de USAF SSP toenemend toestaat dat zijn antizwaartekracht voertuigen worden gefotografeerd door privé individuen.

Goode besteedde vervolgens tijd aan hoe de mensheid zichzelf kan voorbereiden op de zonneflits en eindtijd gebeurtenissen. Hij zei dat wij onze lichamen moeten ontgiften van metalen, zodat wij geen reactie hebben op toenemend zonneplasma dat de planeet binnenstroomt. Spontane ontbranding is heel goed mogelijk tijdens een zonneflits als gevolg van de toename van verschillende metalen in onze lichamen.

Hij beveelt groenten aan zoals selderij, koriander, boerenkool, etc. om onze lichamen te ontgiften. Het helpt ook heel goed om een vegetarisch dieet te volgen om te ontgiften en voor een meer algemene reiniging.

Daarbij moeten wij ons karma en trauma’s schonen middels vergeving en veel innerlijk werk. Dit is vooral heel belangrijk bij negatieve emoties die zich in onze lichamen opslaan als een massa die zal reageren op verhoogde zonne- en kosmische straling. Hij benadrukte dat de binnenkomende kosmische energieën zullen veroorzaken dat wij onszelf gaan beoordelen, dus het is goed om vergeving in de praktijk te gaan brengen.

Hij besprak wat aanvullende manieren waarmee wij fysiek en mentaal voorbereid raken op deze zonnegebeurtenissen: ga niet in angst zitten, doe mee met massa meditaties, en bouw ‘off-grid’ gemeenschappen. Hij noemde hooggebergte regio’s zoals Boulder, Colorado en de Ozark Mountain als goede locaties om Aardeveranderingen te overleven.

Tijdens de Q & A, beschreef Goode hoe de Zulu uitziende dwalers van een planeet die sjamanisme uitoefenden nooit waren overwonnen door de Draconians, en in staat waren om bewust hun fysieke lichamen te laten instorten en micro wormgaten in hun lichamen gebruikten om overal naar toe te reizen. Dit was een voorbeeld waar individuen leerden hoe hun fysieke lichamen te gebruiken als stagnerend, iets wat ik in detail besprak tijdens mijn eerste presentatie.

Na de zonneflits gebeurtenis zullen degenen die voldoende hun bewustzijn hebben verhoogd en hun vermogens hebben ontwikkeld in staat zijn om vergelijkbaar hun fysieke lichamen als stargates te gebruiken.

In antwoord op een vraag over QAnon zei Goode dat hij dezelfde briefings krijgt zoals die door het QAnon kanaal komen, en ook gebriefd is over de QAnon codes. Zoals eerder aangegeven wordt Goode geadviseerd door een groep militaire inlichtingenmensen, waarvan één een generaal is van een NAVO land, die ik in 2017 heb ontmoet.

QAnon is rechtstreeks verbonden met President Trump, en de drie generaals die hem overhaalden om zich kandidaat te stellen. Waar de generaals met pensioen zijn hebben zij nog steeds sterke banden met de militaire inlichtingengemeenschap. Goode zei dat hij al lange tijd betrokken is bij mensen die rechtstreeks zijn verbonden met QAnon.

Over de recente arrestatie van Julian Assange en zijn waarschijnlijke uitwijzing naar de USA zei Goode dat Assange een moeilijke tijd zal gaan krijgen met duistere personen binnen het Britse justitiesysteem, voordat hij in de US aan zal komen waar hij zijn informatie kan gebruiken om een deal te sluiten. Er zijn al lang geruchten dat Assange data heeft gekregen van de Democratic National Committee (DNC) servers van Seth Rich, een voormalig DNC medewerker die is vermoord. Als dat zo is, is het zeer goed mogelijk dat Assange zulke informatie kan inzetten voor een deal met de US aanklagers.

© Michael E. Salla, Ph.D. Copyright Notice

[Update 4/18/2019: In een eerdere versie heb ik onjuist geschreven dat Corey Goode een visie had gekregen van een meteoor die neerstortte in de Atlantische Oceaan nabij Europa/Afrika, anders dan boven de Pacific Oceaan. Dank aan Har Har Singh dat hij mij op deze fout heeft gewezen.]

https://www.exopolitics.org/preparing-for-disclosure-solar-flash-events-corey-goode-at-cosmic-waves/

Vertaald door Veronica

 

Tags: , , , , , , , ,

Frans politiegeweld tegen vreedzame burgers – het virus is overgeslagen naar Nederland!, 14-4-2019

Het is de laatste tijd wat rustig op dit blog omdat ik op dit moment de handen vol heb aan de voorbereidingen voor het ‘Divine Love & Light Festival’ dat van 17-20 mei in Frankrijk wordt gehouden: https://eventnl.wordpress.com/2019/01/21/divine-love-light-festival-17-20-mei-2019-in-frankrijk-doe-je-mee/ en https://eventnl.wordpress.com/2019/03/10/zien-met-je-hart-divine-love-light-festival-in-mei-2019-in-frankrijk/

Maar ik kwam het onderstaande tegen en wil daar via dit blog meer aandacht aan geven. Want het is ons allen (tenminste… degenen die het alternatief nieuws volgen) al lange tijd duidelijk dat hetgeen in Frankrijk met de ‘gele vesten’ gebeurt een ongelooflijke misdaad tegen de vreedzaam protesterende mensen is. En in Nederland gebeurt hetzelfde!

Al onze “leiders” volgen de bevelen op die zij krijgen van de “macht”hebbers achter de schermen die in wanhoop rondrennen en in hun laatste stuiptrekkingen proberen nog zoveel mogelijk ellende en chaos te creëren voordat zij definitief zijn verslagen.

 • Kijk naar de opnieuw opgelaaide druk die op de mensen wordt gelegd over verplichte vaccinaties.
 • Kijk naar een Rutte die in zijn laatste stuiptrekkingen de mensen oproept om vooral niet te gaan stemmen! Want de nederlaag die hij laatst heeft geleden mag vooral niet worden herhaald waar het over de Europese verkiezingen gaat!
 • Kijk naar wat in de afgelopen week bij de Ajax ‘entrada’ plaatsvond; dit gaat alle perken te buiten!

Over hetgeen bij Ajax gebeurde heeft een moeder van een vreselijk door de (Rotterdamse!) ME mishandelde jongen een bijzonder indringende brief geschreven aan Halsema, de burgemeester van Amsterdam. Zie deze link:

https://blikopnosjournaal.blogspot.com/2019/04/rellen-ajax-juventus.html

“Femke Halsema, burgemeesteres van Amsterdam doet woensdag jl. een ‘Macronnetje’ bij de zogenaamde “Entrada” van de Ajax supporters:
* Regime eenheden initiëren en escaleren geweld
* Undercover agenten in hoodies maken de zaak weer extra onoverzichtelijk en dragen bij aan de chaos (zie boven in de video rond 11:50 en 14:00, 23:30).
* Vreedzame burgers worden door de regime troepen gemollesteerd.
* Staatsmedia verharmlosen of negeren de zaak.
* Was dit een experiment/test van de regime-troepen?”

En hier de link naar de pagina op linkedin van deze moeder waar deze brief met alle reacties te vinden is: https://www.linkedin.com/pulse/beste-mevrouw-halsema-carool-rijnierse-

Hieronder citeer ik enkele passages uit deze brief en uit de vele reacties die hierop zijn gekomen.

“Hoe kunt u bij voorbaat iets moois als een entrada veroordelen en verwerpen, zonder ook maar enig bewijs te hebben dat dit een gevaar is voor de stad. Weet u wel wat een entrada is? …..

Entrada is het Italiaanse woord voor entree. Het is een soort warming-up voor supporters om steun te betuigen aan hun club en de spelers. Dit doen de supporters maar 2 of 3 keer per jaar. Er wordt gezongen, gesprongen en er is een groot gevoel van saamhorigheid. Woensdagavond was er dus ook een entrada. Althans, poging tot. Nog voordat ze met z’n alle konden gaan zingen, leek het wel of er een derde wereld oorlog was uitgebroken. In opdracht van u, moest er met veel bombarie en geweld bij voorbaat al opgetreden worden tegen de zingende menigte. Omdat u blijkbaar een angst heeft voor het onwetende, pakt u echt alles uit de Amsterdamse kast om te voorkomen dat er ongeregeldheden zullen zijn. Met als gevolg? Dat er juìst ongeregeldheden waren met een dosis geweld waar je u tegen zegt. De vrije stad Amsterdam werd in luttele seconden omgetoverd in een grimmige en gewelddadige nachtmerrie. Een hel waar onschuldige mensen het slachtoffer werden van uw bevel. …..

Omdat mijn oudste zoon van 17 niet alleen aanschouwer is geweest van oudere mensen en kinderen die zonder pardon door de ME tegen de grond werden geslagen of onder de voet werden gelopen door de politie te paard. …..

Nadat hij getuige was van de afschuwelijke Spartaanse stokslagen op random toeschouwers, jong en oud, was mijn zoon in shock. Letterlijk aan de grond genageld. Hij zag niet alleen ME, maar ook undercover agenten. Deze mensen waren gekleed in normale kleding met hoodies. Met een capuchon op hun hoofd deden ze net alsof ze ook Ajax supporter waren, om vervolgens met mede agenten een zak over iemands hoofd te doen en deze mee te slepen naar een politiebusje. …..

Mijn zoon was bevroren en wist niet wat er gebeurde. Zijn vrienden trokken hem nog mee, maar hij bleef staan. Hij kon zich niet bewegen. Dit was van korte duur, want uit het niets sprongen er ongeveer tien mensen van de ME op zijn rug. Hij werd geschopt en met knuppels geslagen. Hij gilde het uit van angst en van de pijn. Hij smeekte of ze alsjeblieft op wilde houden. Zijn handen werden achter zijn rug om vastgebonden met tiewraps, om vervolgens aan zijn armen en schouder een politiebus in te worden gesleept. Op zijn knieën en met zijn borst op de grond lag hij daar, om vervolgens nog een paar trappen en wat stokslagen in zijn rug te krijgen. De rest van de gruwelijke details laat ik even achterwege. …..

Onder het bloed en verwondingen kwam hij het cellencomplex binnen, maar er is bij niemand een belletje gaan rinkelen dat hij misschien verzorging van een arts en een psycholoog nodig zou hebben. …..

Op het formulier van de aanhouding staat de volgende waarneming van de ME: ‘Zag ik, verbalisant Frank.R hoe de verdachte een schoppende beweging maakte richting een collega van de ME. Ik zag dat hij met zijn rechterbeen een trap maakte. Daarop werd hij aangehouden.’ Weet u , mevrouw Halsema, deze inspecteur heeft een wonder gezien. En dat is geen grap. Echt. Mijn zoon heeft namelijk jaren gevoetbald en is een echte linkspoot. Ofwel, linksbenig. Met rechts kan hij echt niets. Het is onmogelijk dat iemand in een reflex een arm of been gebruikt die niet eigen is. In een reflex gebruik je automatisch de arm waar je mee schrijft en dus ook de voet/been waar je mee voetbalt. U heeft dus niet alleen de opdracht gegeven om een blik gewelddadige monsters open te trekken die onschuldige burgers mogen verwonden, maar deze mensen zijn ook nog eens een kampioen in liegen. ( Of in wonderen verrichten, dat laat ik even in het midden.)

Citaten uit de reacties op deze brief:

Mijn zoon is ook een keer slachtoffer geworden van exercief geweld van de politie terwijl hij een slachtoffer die gewond op de grond lag aan het helpen was. We hebben het uiteindelijk voor laten komen en de zaak tegen hem werd uiteindelijk geseponeerd. Nooit enig excuus gehad van de politie.

Ik vraag mij hardop af wat die politieagenten voor mensen zijn. Of zijn het gemobiliseerd niets ontziende huurlingen. Zouden zij , als ze thuis komen na het werk, uitgebreid aan moeders en kinderen vertellen dat ze een 17 jarige jongen in elkaar hebben geramd en dat moeders dan roept ” oh wat ben ik trots op je “. ?????

… waar wij een uur lang eersterangs zicht had op het gewelddadige tafereel. Ik heb in het verleden voetbal rellen meegemaakt die ontstonden tussen supporters van twee clubs en de politie. Ik kan mij niet meer heugen wanneer ik voor het laast rellen heb gezien in of rond de JC arena. Ook afgelopen woensdag had dat ZEKER niet geval geweest als NIET de politie de strijd was aangegaan. Ik heb het helaas moeten aanschouwen, en hierdoor ook kunnen concluderen dat alle ellende, geweld en vernielingen het gevolg is van het ONNODIG gewelddadige optreden van de Politie/ ME!! Het leek idd wel oorlog, aanleiding?????? Zeg het maar….maar daar waar ik normaal met respect praat over de politie, heb ik nu met verbazing, grote ergernis en woede het optreden veroordeeld!

Vanuit het restaurant heeft hij kunnen filmen wat er tot zijn verbijstering gebeurde. Dit is viral gegaan.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de politie te paard die dwars door de menigte heen reden (moesten rijden ?)

Begonnen eerst met afgrendelen vluchtwegen. Als ratten in de val en buitenproportioneel optreden tot aan spuiten met waterkanon in parkeergarages toe. Ook mijn dochter en haar vriend stonden volledig klem.

Reactie van de moeder op een reactie: Op het aanhoudingsformulier staat dat het de ME eenheid van Rotterdam is die mijn zoon zwaar hebben mishandeld. Hoe raar is dat

Ivm m’n zwangerschap stond ik bewust niet midden in de drukte maar aan de zijkant, waardoor ik vrij snel de parkeergarage in kon. Maar alsnog een flinke straal van het waterkanon over ons heen. Er was niks aan de hand, gewoon gezellig en 2 waterkanonnen kwamen aanrijden en begonnen al vrij snel te spuiten, een linie ME die mensen opdreef en een linie paarden die op onschuldige mensen in reed. Heb gezien hoe een man in rolstoel klappen kreeg van de ME, hoe een kind omver werd gelopen en de vader die het kind beschermde klappen kreeg en hoe mensen omver werden gelopen door paarden. Men kon geen kant op door de drukte, ene kant waterkanonnen, andere kant linie ME en weer andere kant linie paarden.

Ik was er met mijn zoon van 11 jaar. Gelukkig ongeschonden, maar het beeld dat geschetst wordt is heel herkenbaar. Totaal onnodige actie.

Er was niks aan de hand en geen vuurwerk… tot dat ze provocerend met het water kanon kwamen.

Ik heb echt met verbijstering de life filmpjes zitten kijken die voorbij kwamen en vroeg me even of ik ik niet naar een of andere buitenlandse dictatoriale staat zat te kijken. Een provocatie vanuit de politie die zijn weerga niet kende. Zulk excessief en totaal onnodig geweld tegen mensen die alleen maar een feestje wilden vieren en vol verwachting waren van wat een prachtig voetbalfeest had moeten worden

Ik was er zelf ook met mijn zoon van 18 en ik ben tot op de dag van vandaag nog boos over het optreden van de politie. Er was echt helemaal niets aan de hand, toen de ME begon met ingrijpen. ….. Ook ik heb gezien dat onschuldige supporters, die aan de kant stonden te kijken werden geslagen met wapenstokken en moesten vluchten voor politie te paard, die vol galop door de menigte gingen. Vaak is mijn reactie ook, dat ze er wel om gevraagd zullen hebben, als de politie ingrijpt, maar ik heb woensdag met eigen ogen gezien, dat dat in dit geval niet zo was.

En heb dit afgelopen woensdag wederom zien gebeuren: buitenproportioneel politiegeweld bij vrijwel elke Nederlandse club dat “fanatisme” uitstraalt.

Ik als moeder die daar ook met haar kinderen van 19 en 21 aanwezig was om feestje te vieren kan niet anders dan dit beeld bevestigen. We zaten er middenin bij de start. Wat mij ook stoort is dat overal gezegd wordt dat de waterkanonnen werden ingezet als reactie op vuurwerk van de fans. Masr dit is totale onzin. We waren met elkaar enkel en alleen aan het zongen, en uit het niets reed opeens de ME met waterkanonnen op ons in. De politie was dus als eerste aan zet, nu wassen zij hun handen in onschuld alsof ze wel moesten reageren, pertinent niet waar!!!

Klopt was echt helemaal uit het niets, er gebeurde niks, de sfeer was prima… echt gewoon belachelijk.

 

 

 
3 reacties

Geplaatst door op 14 april 2019 in Geen categorie

 

Cobra’s rapport van de Zielfamilies Workshop en een Planetaire Situatie Update, 4 april 2019

Onze Zielfamilies workshop in Boedapest was buitengewoon succesvol. Er zijn met succes veel belangrijke instructies voor het kraken van de matrix op de oppervlakte van de planeet doorgegeven aan de zeer ontwaakte deelnemers van de workshop, zoals je kunt zien in de notities van de workshop die al op meerdere blogs zijn gepubliceerd:

https://penzu.com/public/bae38058

https://connect2lifeeu.blogspot.com/2019/03/soul-family-workshop-by-cobra-notes.html

https://connect2lifeeu.blogspot.com/2019/04/soul-family-workshop-by-cobra-notes.html

https://peterpansblog.com/2019/03/27/personal-notes-of-soul-family-conference-budapest/

https://peterpansblog.com/2019/03/20/the-goddess-is-alive-and-well-in-budapest/

Er kwamen veel vrijwilligers naar het podium om nieuwe Sisterhood of the Rose groepen te vormen over de hele planeet.

Instructies voor deze groepen: als jouw groep 3 of meer mensen telt die elkaar regelmatig fysiek ontmoeten, kun je jouw groep publiek maken zodat meer mensen in jouw gebied erbij kunnen komen. Je kunt dit doen door een e-mail te sturen aan sotrplanetarynetwork@gmail.com, en vragen om te worden toegevoegd aan de hoofdlijst van de Sisterhood of the Rose hier: https://www.sisterhoodoftherose.network/groups

Alle instructies voor jouw groepsbijeenkomsten zijn hier te vinden:

http://2012portal.blogspot.com/2018/06/sisterhood-of-rose-planetary-activation.html

NL-vertaling: https://eventnl.wordpress.com/2018/06/17/cobra-sisterhood-of-the-rose-planetaire-activatie-16-juni-2018/

Er zijn tot dusver meer dan 170 Sisterhood of the Rose groepen gevormd rondom de planeet:

Er zijn tijdens onze workshop andere speciale task groepen gevormd en deze zullen in de toekomst bekend worden gemaakt als de situatie daar klaar voor is.

Tijdens onze workshop, meer specifiek tussen de lunchpauze op de eerste dag tot de lunchpauze op de tweede dag, is de plasma activiteit rondom de planeet wild geworden:

Minder dan 24 uur na de workshop is dit artikel over quarantaine Aarde “per ongeluk” gepubliceerd in Forbes Magazine:

https://www.forbes.com/sites/jamiecartereurope/2019/03/18/are-we-in-a-galactic-zoo-protected-by-aliens-scientists-meet-to-investigate-the-great-silence/#75faa4e41ce7

Simpel gesteld; onze workshop heeft een enorme scheur in de matrix gecreëerd en de archons zijn in de weken daarna gek geworden, hebben ongenadig mensen aangevallen.

Veel van deze aanvallen zijn georkestreerd door het gebruik van gerichte energiewapens en negatieve sociale engineering:

https://www.syti.net/GB/SilentWeaponsGB.html

Ondertussen zijn duistere occulte hersenspoelprogrammeringpraktijken van de cabal geopenbaard en mensen zijn daartegen aan het vechten:

https://stillnessinthestorm.com/tag/svali-speaks/

https://www.collective-evolution.com/2018/05/25/survivors-from-the-mk-ultra-program-come-together-with-plans-to-sue-the-federal-government/

En de cabal is bewijs aan het vernietigen, in diepe paniek:

https://mysteriousuniverse.org/2019/02/the-us-navy-is-destroying-evidence-of-its-secret-laser-weapons-research/

Bronnen die met het Kosmische Centrale Ras zijn verbonden hebben gecommuniceerd dat het gevoel van diepe wanhoop dat de oppervlakte van de planeet doordrenkt in feite een AI (AI=Artificial Intelligence = Kunstmatige Intelligentie) noodsignaal is, uitgestraald door de cabal, omdat na onze meditatie op 21 januari hun mathematische toekomstvoorspellingmodellen met 100% zekerheid hun ondergang voorspellen. Daarom genereren zij een SOS oproep naar alle overgebleven duister in het universum om te komen en hen te helpen tegen de onvermijdelijke nederlaag. Aangezien geen duistere versterkingen van voorbij ons zonnestelsel naar de planeet Aarde komen, is het gevoel van uiterste angst en paniek begonnen zich uit te zaaien van top cabal verantwoordelijken zoals chimera en zwarte adel families naar de cabal middenmoot en ondergeschikten, aangezien zij zich beginnen te realiseren dat hun plannen niet zullen slagen.

Hun nederlaag komt eraan en met hun nederlaag komen veel veranderingen, en dit is de reden voor deze droom:

https://truthearth.org/2019/03/26/dream-about-huge-importance-of-cobras-information-cobra-blog-synchronicities-possible-memory-before-quarantine-earth-surfacing/

Het verwijderen van de chimera groep gaat verder, evenals het verwijderen van de plasma toplet bommen. De verwijdering van de toplet bommen nadert het stadium waar “bepaalde onvoorziene acties van de Lichtkrachten mogelijk kunnen zijn in de niet zo verre toekomst:.

Het enige commentaar dat hier gegeven kan worden is dat het Plan voor planetaire bevrijding diep geclassificeerd is sinds 27 januari 2018, en er komt GEEN intel naar buiten (behalve een kort lek over spionagesatellieten in augustus 2018). Daarom zou je dit verhaal over verzegelde aanklachten met een korrel zout kunnen nemen:

https://wmerthon6.wixsite.com/website-1/home/who-started-the-60k-sealed-indictment-claim

Het Plan zal NIET op het internet gezet worden. Iedereen zal bij verrassing worden genomen.

Een van de cruciale situaties die doorgaand bezig is, is het gevecht om het energieraster rondom de planeet, tussen SURFACOM en de zwarte adel families, vooral het gevecht om de Godinnen Leylijn, dat de hoofdsleutel bevat voor controle over de planeet:

De Syrische Godinnenvortex bevindt zich op deze leylijn, en vlak na onze workshop is de overwinning over Daesh in Syrië in de westerse media geannonceerd:

https://www.foxnews.com/world/isis-has-officially-crumbled-and-last-stronghold-liberated-fox-news-has-learned

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-45547595

 

Volgens de meer accurate bronnen is er nog steeds wat klein door Daesh gecontroleerd gebied in Syrië en Irak:

https://isis.liveuamap.com/

Maar eindelijk keer de vrede terug in Syrië:

https://www.rt.com/op-ed/447856-christmas-syria-west-media/

Je moet begrijpen dat Daesh een creatie is van de westerse (RIIA) / Saoudische (Wahhabi) cabal:

http://www.conspiracyschool.com/blog/isis-are-not-sunnis-they-are-british-and-salafi-plot-create-neo-caliphate

http://www.conspiracyschool.com/blog/globalists-created-wahhabi-terrorism-destroy-islam-and-justify-global-state

Een ander belangrijk vortexpunt op de Godinnenleylijn is het kleine land Slovenië.

Het gevecht van Frigidus was het hoofd historische moment dat de bestemming van de westerse gemeenschap heeft gevormd en het vond plaats op 6 september, 394CE nabij Vipava, Slovenië:

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Frigidus

Dit gevecht betekende de nederlaag van Eugenius, de laatste Romeinse keizer die de Godinnenmysteries steunde, door Thedosius die een cabal agent was, en opdrachten uitvoerde van de archon verantwoordelijke Ambrosius, de bisschop van Milaan. Theodosius was verantwoordelijk voor het volledig verwijderen van Godinnenmysteries, door het uitvaardigen van wetten tot verbod van Godinnenverering, met als straf de dood, in 391CE, en door opdracht te geven tot de vernietiging van Serapeum en de bibliotheek in Alexandrië in 392CE. Het gevecht van Frigidus betekende een volledige instorting van het Godinnenenergieraster voor de gehele westerse civilisatie, hetgeen leidde tot de splitsing van het Romeinse rijk maar een paar maanden daarna, en uiteindelijk leidend tot een vertraging van 1.000 jaar in vooruitgang in de zogenoemde duistere (middel)eeuwen.

Theodosius behoorde tot de Theodosische bloedlijn die nu bekend staat als de Theodoli familie, een van de belangrijke zwarte adel families:

https://www.reddit.com/r/ConspiracyII/comments/6mudlw/theodoli_crime_family/

Er is een zekere leylijn die de Vipava vallei verbindt met Alexandrië en bij de overgang van de 20e eeuw zijn veel vrouwen van de Vipava vallei verhuisd naar Alexandrië om daar te werken. Er is een zeker occult geheim over deze vrouwen dat nog niet kan worden vrijgegeven.

Een andere belangrijke vortex in Slovenië is zijn hoofdstad, Ljubljana. Het was een belangrijke stad van Licht in de laat Atlantische tijd en staat op het punt om weer een stad van Licht te worden in het Nieuwe Atlantis:

http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/the-city-of-light-in-ljubljana-slovenia/#more-24230

Er vonden in 1995 bepaalde gebeurtenissen van planetair en kosmisch belang plaats in Ljubljana die nu nog geclassificeerd moeten blijven.

Tijdens de laatste archon invasie in 1996 was Ljubljana gebombardeerd met etherische en plasma nucleaire bommen die het energieraster in het land volledig hebben vernietigd en de spirituele vooruitgang van het land voor decennia heeft vertraagd. Heel recent zijn bepaalde acties ondernomen om dat energieraster weer tot leven te brengen.

Zwarte adel familie die Ljubljana controleert, evenals bepaalde andere delen van Slovenië en bepaalde delen van Italië, is de Orsini familie:

https://izrealzeus.weebly.com/home/orsini-rosenberg-alchemical-mafia

https://web.archive.org/web/20180417124924/https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/04/orsini-and-rosenberg-alchemical-mafia/

http://2012portal.blogspot.com/2014/01/fall-of-archons-update.html

NL-vertaling: https://eventnl.wordpress.com/cobra-update-over-de-val-van-de-archons-12-januari-2014/

De Orsini familie heeft in 2010 een grote nederlaag geleden en bepaalde bronnen claimen dat Orsini als wraak voor die nederlaag Isis Astara heeft vermoord.

De Orsini familie is heel sterk tegen de Godinnenenergie en daarom hebben zij de Rozenkruiser beweging geïnfiltreerd die daarvóór sterk was beïnvloed door de positieve Sisterhood of the Rose en die de Godinnenmysteries promootte:

http://www.crystalinks.com/rosicrucian.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Chymical_Wedding_of_Christian_Rosenkreutz

De Orsini controleren de Rozenkruisers vooral via hun Rosenberg tak en zij hebben een negatieve spiegel Sisterhood of the Rose en Slang gecreëerd een paar eeuwen geleden. Deze groep bestaat uit vrouwelijke illuminatie leden die zwarte magie occulte rituele gebruiken tegen positieve Godinnenpriesteressen:

http://www.femaleilluminati.com/

Een andere prominente zwarte adel familie die negatieve vrouwelijke archetypes gebruikt tegen de Godinnenenergie is de Sforza familie:

https://izrealzeus.weebly.com/home/biscione-bloodlines

Je moet begrijpen dat zwarte adel families tenminste 80% van de top echelons van de menselijke gemeenschap controleren, via zogenoemde Griekse broederschappen, die een jezuïet creatie zijn:

http://continuingcounterreformation.blogspot.com/2011/05/since-1825.html

Jezuïeten zelf zijn een creatie van de Farnese familie:

http://continuingcounterreformation.blogspot.com/2009/08/romes-pentagon-forerunner-to-washington.html

Heel recent, was een samenvatting van dit artikel over Farnese op mijn blog:

http://2012portal.blogspot.com/2014/01/fall-of-archons-update.html

NL-vertaling: https://eventnl.wordpress.com/cobra-update-over-de-val-van-de-archons-12-januari-2014/

op Fulford’s blog herplaatst:

https://benjaminfulford.net/2019/03/06/farnese-family/

De Lichtkrachten zijn kort geleden een campagne gestart om de zwarte adel families te onthullen.

Hier is veel intel over deze families verzameld:

https://mirrorsoftruth1.blogspot.com/

En hier:

https://izrealzeus.weebly.com/

Het zou verstandig zijn om spiegel kopieën van deze blogs te creëren voor het geval dat zij worden onderdrukt, aangezien zwarte adel families er niet van houden te worden onthuld.

Maar er is op dit moment een meditatiecampagne om Licht van de Buddhic Kolommen te brengen via leden van deze familie om de zuivering van de planeet te versnellen:

https://www.welovemassmeditation.com/2019/03/time-sensitive-buddhic-columns-on.html

https://www.welovemassmeditation.com/p/blog-page_31.html

Terwijl de matrix uit elkaar begint te vallen:

https://findthelightcouk.wordpress.com/2019/03/01/a-journey-outside-the-matrix/

Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 5 april 2019 in Cobra

 

Tags: , , , , , , , ,

Transcript van een Hypnosesessie over Binnenaarde, Allison Coe, maart 2019

Allison Coe is hypnotherapeut. Zij heeft in enkele sessies met cliënten van haar informatie gehoord, die zij nu – in overleg met haar cliënten in geanonimiseerde vorm – met ons deelt. Zij heeft dit gedaan in de vorm van een transcript van een sessie, en daarnaast heeft zij een youtube gemaakt waarin zij de andere informatie deelt en dit transcript aankondigt. https://youtu.be/jN1VeznFbeE en de youtube met het transcript https://www.youtube.com/watch?v=PDpbjyEGYtU

Transcript

Ik sta ergens op maar het lijkt alsof ik in mist sta. Er is een blauwachtig licht maar ik kan niet zien waar het vandaan komt, maar het is allemaal een beetje wazig, mistig. Meer aan de grond dan daarboven. Het is als een wit licht. Het is gewoon als een gloed, een heldere gloed.

En voel je enige warmte van die gloed? Enige temperatuur van die gloed?

Nee, er was warmte. Het voelt goed. Het is als een blauwachtige kleur rondom, als een blauw licht. Het komt van, ik weet niet waarvandaan, maar het is gewoon een goed gevoel om er te zijn.

En wat zie of voel je nog meer daar?

Ik krijg het gevoel dat ik ergens in de binnenaarde ben. De Blauwe Gloed – blauwachtig witte gloed – het gloeit daar overal. Ik ben ergens binnen, maar er is nog steeds dit witte licht dat overal gloeit, de hele tijd. Het komt van iets als een enorme bol – een kristal dat daar is. Het is een kristallen bol die in de lucht zweeft.

Deze kristallen bol, kun je vertellen of het al dan niet een intelligentie heeft, of bewustzijn?

Het heeft de God liefde die het overal naar toe verspreid. Dus het zijn kleine deeltjes die het uitstuurt, het is voedend, het is licht, het is warm, het is genezend … hier vandaan wordt voor iedereen gezorgd.

Kun je ermee communiceren als je dat zou willen?

Wel, het is gewoon dat iedereen er deel van uitmaakt. Ik ben er deel van, het is een deel van mij, zo is het gewoon.

Is het natuurlijk op deze plek?

Het is natuurlijk. Het is de manier waarop het was gemaakt toen de Aarde werd gevormd, het is erbinnen gebracht en hier geplaatst. De wezens die de Aarde creëerden maakten het, zij bracht het hier. Er was er een aan de buitenkant en een aan de binnenkant. Die aan de buitenkant is vernietigd en de ene aan de binnenkant – die werkt nog steeds.

Wat doet het nog meer – dus het helpt om het leven te voeden en het leven in stand te houden. Wat over intelligentie of bewustzijn? Heeft het enig effect daarop?

Het is bewustzijn, het stuurt bewustzijn. Het stuurt het God bewustzijn uit, dat is God. Het is met alles verbonden. Het is helemaal bewustzijn.

Dus mensen die aan deze energie van deze bol worden blootgesteld, is hun bewustzijn op enige manier toegenomen?

Wanneer ze er zijn is het gewoon een goed gevoel. Je wilt daar zijn. Je wilt nooit meer weggaan. Maar soms weet je dat je moet gaan.

Waarom moet je soms weggaan?

Ja, zij moeten weg, om naar de buitenaarde te gaan want zij weten dat zij een zijn, de binnen en de buiten is een. Dus je gaat naar de binnenaarde om je te verjongen, je gaat naar de buitenaarde om je werk te doen, om te helpen de buiten te genezen zodat wij alleen weer een kunnen worden.

OK, dus de tijdlijnen tussen de twee: als iemand naar de binnenaarde gaat en dan naar de buitenaarde, hoe zouden zij dat doen? Zouden zij een transitie moeten doen om dat te doen of is het gewoon een staat van bewustzijn, of is het fysiek?

Het is gewoon een gedachte.

Ik vraag mij alleen af, hoe zouden zij het ervaren? Zou het meer zijn als astraal reizen voor ze? Of zou het tijdens een trance zijn, zoals slaap of fysiek reizen?

O, het is als door een meditatie, je moet trekken middels de meditatie. Jouw gedachte kan je de binnenaarde intrekken waar je dan door de meditatie kunt verjongen. Je ziet eruit als jouw menselijke zelf, maar een betere versie om zo te zeggen, of gezondere en vrijere versie.

Ja, betere versie, want er is geen ziekte. Het gaat over weten. Het is alles weten. Je weet alles. Er zijn geen verborgen krachten die proberen jouw bewustzijn te manipuleren. Het is een veilige plek waar je naar toe kunt gaan.

Waarom gaan er niet meer mensen naartoe?

Ze weten niet hoe. Ze deden het, maar toen ze begonnen omhoog te gaan naar de buitenaarde begonnen de krachten ze te manipuleren. Zij zijn vergeten hoe het heen en terug te verbinden.

Hoe kunnen wij het ze weer leren als het belangrijk is?

Het gebeurt als je jouw mind opent. Open jouw gedachten, verbind jouw gedachten met de binnenaarde, met de kristallen bol. Verbind je met de kristallen bol.

Als mensen dat gaan doen, wat voor verschil zouden zij in hun leven merken?

Je zult gezonder worden, je wordt meer compassievol, liefdevol, verdraagzaam. Een beter gevoel. Je zult er jonger uitzien. Je hoeft niet oud te worden. Het is alles een verjonging van spirit, lichaam en mind.

Dus zij vergaten of de buitenkrachten hielpen ze te vergeten over deze binnenaarde plek waar zij meer naar toe zouden moeten reizen?

Ja, de krachten die de buitenaarde controleren willen niet dat je terug gaat naar de binnenaarde. Manipulatie. Het is een mind manipulatie. Zij controleren je mind. Als je naar de binnenaarde gaat kunnen zij niet jouw mind controleren.

Hoe vaak zouden mensen daar naar toe gaan?

Sommige mensen zullen daar gewoon moeten wonen, daar blijven. Andere mensen die helpen om de buitenaarde te genezen moeten teruggaan – verjongen – en zij kunnen heen en weer bewegen. Je bent verbonden. Bijna alsof je twee lichamen hebt, een aan de buitenkant en een erbinnen. Geen lichamen, spirits. Je bent verbonden. Je bent dezelfde. Je bent verbonden. Je kunt de ene van de binnenkant naar de buitenkant brengen. Het is het verjongen van de buitenkant. Je brengt de binnenste naar de buitenste.

Wat zijn de stappen om dat te doen?

Om dat te doen moet je je verbinden met de binnenaarde. Dan laat je jouw spirit en energie vernieuwen, breng het daarna weer terug naar buiten. Wanneer je dat hebt gedaan kun je het voelen, het voelt goed. Je voelt je verfrist. Je voelt je weer jong. Je voelt je alsof je opnieuw bent geboren.

Doen alle wezens dit of alleen mensen?

De mensen, want de natuur is al verbonden. De natuur hoeft dat niet te doen omdat de verbinding er altijd is, altijd heen en weer stromend. Het zijn alleen de mensen die deze verbinding kwijt zijn, veel van hen weten niet meer hoe te verbinden.

Je verbindt je met de binnenaarde op de manier waarop je met Licht verbindt. Je kunt het licht van de kosmische zon van alle universa voelen. Dan verbindt het met de galactische zon – van jouw galaxy. Dan verbindt het met de zon van jouw zonnestelsel. Dan verbindt het naar beneden naar jouw menselijk lichaam via een goudwitte kolom die door jouw kroonchakra komt, dan naar beneden via jouw wervelkolom de binnenaarde in naar de bol. De verbinding stroomt beide kanten op. Wanneer je klaar bent om je in de binnenaarde op te laden verbind je je terug omhoog door jouw gouden kolom via de wortel naar al jouw chakra’s, in de kroonchakra. Laat het licht stromen naar de rest van de mensheid zodat zij het licht dat verjongt dat jij mee omhoog bracht kunnen voelen.

Elke keer dat je mediteert zou dit moeten gebeuren. Hoe meer hoe beter. Sommige mensen mediteren helemaal niet – tweemaal per dag is goed. Het hoeft niet veel tijd te vergen.

Gebeurt er iets met het kristal, de kristallen bol, wanneer wij ons ermee verbinden, heeft het er voordeel van?

Ja, wanneer wij ons ermee verbinden ontvangt het het licht van de kosmische zon, van de galactische zon, en de zonnestelselzon. Want ook al heeft het zijn eigen verbinding met de bron wil het verbinden met alles in de Aarde en buiten de Aarde. Zodat wij een compleet lichtwezen van een planeet kunnen zijn. Daarvoor moeten zowel de binnen- als de buitenkant zijn verbonden. Op dit moment zijn ze verbonden, maar niet genoeg. Wanneer zij beiden zijn verbonden smelten zij samen om het lichtwezen te vormen dat de Aarde moet zijn.

Dus mensen en hun intentie en hun acties hebben een rechtstreeks effect op de Aarde om haar lichtwezen te laten zijn?

O ja. Het Aarde lichtlichaam wezen heeft het nodig dat alle duister is verwijderd, of zoveel als mogelijk is. Om dat te doen moeten de mensen op Aarde zelf werken om zich te verbinden want zij maken deel uit van de Aarde. Voor hen, om er deel van te gaan uitmaken, om samen te blijven, moeten zij eraan werken. Van een klein punt naar de grote punten. Allen moeten ervoor samenwerken om het te laten werken. Het collectieve bewustzijn – het werkt allemaal samen. Het kan niet een stukje hebben dat niet werkt binnenin een groter stuk.

Zijn er enige binnenaarde wezens die proberen om de buitenaarde wezens tegen te houden om zich te verbinden?

Nee. De binnenaarde is een liefdevolle plek, dat is waar jouw hoger bewustzijn gaat – jouw hoger zelf – om te verjongen. Het maakt deel uit van de verjonging. Het is niet alles, maar het maakt deel ervan uit om de aarde te helpen te verjongen. Er is alleen liefde. Het is allemaal goed. De missie is om de binnenaarde opgeladen te houden. De manier om dat te doen is om van de buitenaarde naar binnen te gaan de binnenaarde in.

Wanneer vergaten de mensen over hoe belangrijk de binnenaarde is?

Het gebeurde in stappen. Zij verloren het in verschillende stappen. Zij hebben hun ego’s het over laten nemen. Zij dachten dat zij alles onder controle konden houden zonder deel uit te maken van de bron. Zij probeerden om afgescheiden te zijn. Ze vinden nu uit dat afgescheiden zijn niet werkt. Zij zijn zich weer opnieuw aan het verbinden. Alleen willen sommigen niet herverbinden omdat zij het prettig vinden dat hun ego’s afgescheiden zijn – zij denken dat zij alles kunnen controleren – maar in realiteit kunnen zij dat niet.

Wat zou de toekomst voor de mensen zijn als zij de Aarde helpen om te veranderen in dit lichtlichaam? Wat zouden ze op Aarde ervaren?

Zij zouden de ervaring hebben van vreugde. Pure liefde, eenheid met alle creatie. Wanneer zij verbinden is het een verbinden van thuis waar zij vandaan kwamen, van alles weten, alle compassie, alle liefde.

Heb je nog wat meer informatie die je zou willen delen over het belang van de binnenaarde en onze verbinding ermee, hoe ermee om te gaan?

Het moet gebeuren. Het is onvermijdelijk dat het zal gebeuren. Het gebeurt al. Het is gewoon dat de mensheid het meer moeten doen om het meer te zien, om te begrijpen dat zij zich meer moeten verbinden. Om het licht naar binnen te brengen en het licht naar buiten en weer terug, zodat het samen een wordt. Het zal gebeuren. Het gebeurt alleen niet zo snel als de mensheid in de buitenaarde wenst dat het gebeurt. Als het eenmaal is gebeurd zal de binnenaarde op de buitenaarde zijn. De Aarde zal zijn wat zij altijd wilde zijn, heeft altijd geweten dat zij de spirit van liefde moet zijn die zo helder schijnt door het hele universum, zodat allen haar kunnen zien schijnen. Alles zal vol ontzag zijn om te weten dat, hoe duister zij ook is geweest, ze licht kan worden. Zo diep als zij is gegaan, ze kan zo hoog worden als het prachtige witte licht.

Hoe lang zal dit proces vergen denk je?

Het is aan de mensheid. Het zou in een seconde kunnen gebeuren. Zoveel minds zijn nog steeds gesloten waardoor het nog niet gebeurt. Maar het zal gebeuren want het is bedoeld om te gebeuren en er is nu geen stoppen aan.

Hier gaan wij over op een andere ervaring binnen de sessie.

Wat zie je nu?

Ik zie een brug, gemaakt van ijs. Het is niet koud, Het is als regenboogijs. Het is een brug naar twee dimensies waarvan ik heb gewild dat ik erover kon gaan, dus ik ben aan het proberen om daar te komen. Ik ben er eerder geweest. Het is een brug van glanzend, glinsterend regenboog licht. Wanneer je van dimensies verandert is het een halte ertussen. Je stopt om naar de volgende te gaan. Wij kunnen naar de volgende springen. Dus ik ben hier gestopt en probeer naar een andere dimensie te springen.

Tussen welke dimensies zou je willen springen?

Ik zou naar de 5e willen – de 5e is makkelijk om daar te komen. Acht, negen en elf ook, is mij verteld. En als je eenmaal in de 12e komt dan begint een andere set van dimensies. Het is als, ik kijk omhoog, ik kijk naar deze brug en zie deze dimensies, en het is alsof je aan het einde van een dimensie komt en je realiseert je dat zij nooit eindigen. Soms is het frustrerend, maar andere keren is het opwindend want ik hoef niet verveeld in een dimensie te blijven – dat ik dan gewoon naar een andere kan gaan.

Heb je een bepaalde vorm wanneer je reist?

Op dit moment zie ik mijzelf in het lichaam dat ik nu heb, maar het is doorschijnend. Het is niet zwaar. De aarde is zo zwaar, het is zo dik, en daarom is het zo moeilijk om daar te zijn. Ik wil in staat zijn om naar deze andere te springen, want als ik hoger spring is het minder zwaar. Het voelt zoveel beter.

Hoe spring je wanneer je in de menselijke vorm bent?

Energie. Je moet jouw energie omhoog brengen en dat is moeilijk want er is zoveel dat probeert je laag te houden. Je moet weten dat je jouw energie omhoog moet brengen. Wanneer je jouw energie omhoog brengt kun je veranderen naar een andere dimensie.

Zie je de brug wanneer je jouw energie voldoende omhoog brengt? Of voel je het op een of andere manier?

De brug is als een stoppunt ertussen, als een landingspunt. Dus je kunt jouw energie omhoog brengen om bij de brug te komen. Dan kun je jouw energie omhoog brengen om naar de dimensie te gaan. Dan kun je jouw energie omhoog brengen om weer naar de brug te gaan. Dan kun je jouw energie omhoog brengen om naar de hogere dimensie te gaan. De brug zit tussen elk ervan.

Dus wat moet een mens doen om zijn energie voldoende omhoog te brengen om deze brug te zien en de transdimensionale sprong te maken?

Ze moeten eerst weten dat het bestaat. Velen van hen weten dat. Zij willen het niet bevestigen. Dan moeten ze het willen doen, het verlangen hebben om het te doen. Velen van hen zijn zo gemanipuleerd door de lagere frequentie energie, zij weten niet hoe eruit te komen. Het vergt veel energie om te veranderen – om de eerste sprong te maken. Als zij eenmaal de eerste sprong hebben gemaakt is het zoveel makkelijker om de tweede sprong te maken omdat je een stuwing opbouwt. De derde dimensie, die de zwaarste is van alle dimensies – het is zo moeilijk om daar weg te komen.

Dus om van de derde dimensie naar een hogere dimensie te komen, wat zou iemand als jij doen, als je wilde dat de brug zich liet zien?

O, ik heb de extra trillingsenergie nodig om mij een opstap te geven. Bijna als een veer. Dat is wat het is. Je veert omhoog naar de brug en dan kun je omhoog veren naar de volgende dimensie en daar kun je blijven. Maar dan heb je een andere veer nodig. Dus je moet uitzoeken wat werkt voor de veer.

Ik vraag mij gewoon af wat je ziet als het eerste ding om jou die veer te geven? Het eerste ding wat je kunt doen. Of niet doen, om jouw energie en vibratie omhoog te brengen en zou die veerstap kunnen zijn?

Vergeving. Je moet vergeven. Het vasthouden aan rancune, vasthouden aan fysieke gedachten, vasthouden aan dingen die in het verleden pijnlijk waren, dat is wat jou neer houdt en het laat je niet omhoog veren. Wanneer je vergeeft is het verlossend. Het is als dat een touw aan jou is gebonden, als kettingen om jouw benen en voeten en aan jouw armen, en als je vergeeft gaan deze los en dat laat jou vrij zijn zodat je dan kunt beginnen om de kleine sprongen te maken. Een kleine veer om omhoog te springen, en je krijgt de stuwkracht van de veer die gaat, en dan kun je de sprong naar de brug maken.

Moet je in een bepaalde staat van mind, of zijn, of lichaam zijn om deze brug te kunnen zien en ermee te kunnen uitwisselen? Bijvoorbeeld, trance, of slaap, of meditatie?

Nee. Als je jouw vibratie hoog genoeg brengt kun je de brug de hele tijd zien wanneer je het wilt zien. Veel mensen zien het alleen in hun dromen omdat zij nog steeds vasthouden aan het pijnlijke – ze moeten vergeven. De mensen die hebben vergeven, maar bang zijn om de sprong te maken: zij kunnen hem nog steeds maken, maar het is alleen in hun dromen – zij vergeten het als zij terugkomen. Het zou ze te bang maken.

Als iemand de wens had om te veranderen van het in dromen zien gebeuren naar hun bewuste ontwaakte leven, wat zou jij ze aanraden te doen?

Zij zouden gewoon moeten mediteren om te vragen dat het gebeurt en dan zou het onmiddellijk gebeuren. Zij vragen om vergeving om zichzelf te vergeven, om iedereen te vergeven, om de pijn los te laten, en zij zouden kunnen zien dat de touwen rondom hun polsen losgaan. Zij kunnen zien dat de ketenen rondom hun enkels losgaan. Zie het voor je, en wanneer je dat voor je ziet zal het gebeuren.

Hoger Bewustzijn van de cliënt

Waarom heb je haar de binnenaarde laten zien en toen die brug? Waarom was het voor haar belangrijk om dat vandaag te zien?

Dit zijn dingen waar zij nu aan moet werken. Zij weet dat zij overal naar toe kan waar zij wil. Zij weet dat ze daar kan zijn. Ze moet aan deze dingen werken. Ze zullen haar helpen om naar het volgende niveau te gaan.

Dus je geeft haar in basis exacte stappen die ze moet volgen om naar haar volgende niveau te gaan. Energetisch gezien. Is er iets dat haar tegenhoudt om zich in deze richtingen te bewegen?

Haar eigen angst. Zij is bang om anderen achter te laten. Zij is bang voor het onbekende, maar zij zou geen enkele angst moeten hebben want het is bekend. Ze is er eerder geweest. Dit is gewoon een wake up call voor haar geheugen.

Zouden anderen dit moeten proberen of is dit alleen voor mijn cliënt?

Het is voor iedereen. Iedereen moet dit doen, om de beste uitkomst te krijgen die er is voor Gaia.

Aan ons is verteld dat de binnenaarde de buitenaarde zal worden en dat vreugde onze natuurlijke staat van zijn zal worden. Dat klinkt heel erg als een andere plaats die aan ons is beschreven. Hebben mensen dit beschreven, binnenaarde als een andere plaats?

Ja, het is wat mensen beschrijven als Nieuwe Aarde. Het is allemaal dimensionaal verbonden. Het is binnenaarde als een dimensie, het is een plaats, maar het is een andere dimensie. Wanneer het naar buiten komt naar de buitenaarde zal de binnenaarde deze dimensie met zich meebrengen zodat het de frequentie van de buitenaarde kan verhogen, zodat het allemaal als een is verbonden.

Het zal een nieuwe aarde zijn. Zij kunnen het een nieuwe aarde noemen omdat de binnen- en de buitenaarde een zullen worden, wat anders zal zijn dan hetgeen nu bestaat in een hogere dimensie. Dus je kunt het als een nieuwe aarde zien.

In welke dimensie zou het zijn als het naar de buitenaarde komt?

Het zal omhoog gaan naar de vijfde, en dan zal het makkelijker zijn – als het eenmaal omhoog is naar de vijfde – om verder omhoog te gaan naar hogere dimensies.

Wat zie je als de toekomst van deze aarde als iedereen werkt naar dit doel? Eraan verbinden zoals je ons instrueerde te doen, dus het verankeren van die energie aan de binnenaarde.

De aarde is gekozen om een satelliet te zijn voor het verbinden middels een portaal om tussen universa te reizen. Dus de spirit zou naar de aarde komen en wachten tot het portaal open gaat om zich te verbinden met een ander universum, of andere gebieden binnen dit universum. Dus het is uiterst belangrijk voor iedereen in het universum dat de aarde wordt waarvoor zij is gekozen, want op dit moment stopt het het reizen tussen universa.

En hoe is dat al gaande?

Het portaal is er altijd geweest, maar het is al lange tijd gesloten, miljoenen jaren, omdat de Aarde een andere frequentie wilde ervaren. Zij is nu klaar met deze ervaring en beweegt in Gaia, wat haar dan terug op haar treden zal zetten om de satelliet te zijn, om andere via haar in het portaal te laten vloeien. In dit universum zijn er maar vier deuren zoals deze. Vier satellieten. Een aan elke kant van het universum en zij is er een van. Dat is waarom het hoogste belangrijk is want anders is het moeilijk om te reizen van een kant van het universum naar de ander, zonder dat het portaal open is, zonder dat Gaia in staat is om de spirits te huisvesten, wachtend op een portaal transfer.

Wat heeft het in de eerste plaats gesloten of is het gewoon nooit open geweest?

Het was er altijd. Het is gesloten toen Gaia een 3D plaats werd want de bewoners besloten dat zij hun eigen manier van creatie wilden ervaren, afgezonderd van de Bron. Zij dachten dat zij konden creëren zonder verbonden te zijn en zij hebben gemerkt dat dit niet kan.

Dus gewoon zoals zij deze keuze eerder maakten, kunnen zij nu de keuze maken in de tegenovergestelde richting. Klopt dat?

Ja, zij hebben die keuze nu gemaakt om terug te gaan om verbonden te zijn met de schepper, met de bron. Zij zijn in het proces van opnieuw verbinden want het moet zo zijn. Zij houden zovelen op om dit portaal te kunnen gebruiken.

Als dit portaal eenmaal open is, zullen mensen dan meer uitwisseling hebben met galactische wezens?

Ja, dat zullen ze, als de portalen open zijn is het open voor zoveel verschillende manieren van verbinden met galactische wezens, met hoger bewustzijn, met hun eigen zelf, met reizen, multidimensionaal reizen. Er is geen beperking voor waarmee het kan verbinden.

Wat – als dat zo is – is de rol van een van buiten komende energieblast die naar de aarde komt, heeft het te maken met het proces van de aarde die naar haar lichtlichaam gaat? Ik weet dat mensen er een effect op hebben. Wat doet deze van buiten komende energie?

De van buiten komende energie helpt om de trilling van de mensen op aarde nu te verhogen, wat zij moeten doen. Het zal de trilling voldoende verhogen voor wat moet gebeuren met onze Gaia en het veranderen naar Gaia om het portaal te openen.

Wat voor soort energie zie je nu naar de aarde komen die dat zal doen? Zie je dat het al is geweest of zie je het komen?

Het is al gezonden, er zijn spheres geweest die de energie hebben afgeremd. Zij weten dat de energie nu te krachtig is voor de planeet. Het moet in kleine doses worden gedaan, maar nu is het op het punt waar het bijna op niveau is zodat het niet meer hoeft te worden afgeremd. Het kan volledig worden geladen, kan naar de planeet worden gezonden. Het is nu op het punt dat iedereen hiervoor klaar moet zijn op de oppervlakte en zij zullen dat hoogst waarschijnlijk zijn.

Heb je een soort van tijd frame daarvoor om te gebeuren?

Het is zo dichtbij. De spheres zijn nu weggegaan, er waren er zoveel die hielpen om de energie af te remmen. Zij zijn verder weggegaan, uit het zonnestelsel. Want het is niet alleen aarde die naar Gaia beweegt. Het is het hele zonnestelsel dat omhoog gaat. Zij zijn in het zonnestelsel geweest om te helpen om de energie af te remmen, maar dat is nu genivelleerd, zij gaan uit het zonnestelsel weg en kijken van een afstand naar wat er gebeurt. Het is de show van alle shows. Iedereen zit op de eerste rij. Iedereen wacht en het is fantastisch.

Op aarde, wat zullen de mensen ervaren als de show van alle shows zijn climax of hoogste punt bereikt?

Hun DNA zal verschuiven, hun DNA is er altijd geweest, het was uitgezet voor controle. Het wordt terug aan gezet. De switches op hun DNA zullen worden aangezet als een computer die wordt aangezet. Zij zullen ontwaken, zij zullen de verbinding met hun Bron terughebben. Zij zullen bijna niet eens kunnen herinneren hoe het was om niet verbonden te zijn.

En wanneer zie je dat gebeuren?

Het is heel dichtbij. Het gebeurt heel gauw. De spheres zijn nu aan het weggaan. Al de spheres zijn uit het zonnestelsel aan het gaan. Iedereen is in positie om de gebeurtenis te zien plaatsvinden. Om deze gebeurtenis te zien die plaats vindt in het zonnestelsel.

Zal het dan binnen het leven van mijn cliënt vallen?

O ja, absoluut. Dat is waarom zij hier is. Zij zou dit niet willen missen. Binnen dit jaar. Dit is het jaar dat het zal gebeuren, het is zo nabij. iedereen is gewoon aan het wachten. Zij hebben hun horloges met de countdown aan, aan het aftellen.

Waarom zeiden zovelen dat het vorig jaar zou gebeuren?

Het was bedoeld om vorig jaar te gebeuren, maar er waren er niet genoeg klaar. Zij dachten dat zij meer van het Licht op de planeet konden vrijgeven, maar realiseerden zich dat als zij dat deden dit de mensheid niet zou helpen. Dus de spheres kwamen erin om te helpen de energie af te remmen die naar de planeet werd gezonden, gezonden naar Gaia, naar de aarde die aan het veranderen is naar Gaia. Dus zij remden de energie af omdat het feitelijk eerder beschadigde dan hielp om zoveel energie naar de aarde te krijgen. Het was teveel. Zij realiseerden zich dat het teveel was. Het was als het stappen in heet water – het kan niet te heet zijn – je moet het stukje bij beetje uitproberen om te zien wat werkt. Je raakt er langzaam aan gewend. Ze zijn er nu aan gewend. Het is nu volledig aan.

Ze had vorig jaar een regressie en aan haar werd een voorspelling getoond voor de gebeurtenis, of wat zij zou ervaren, wat was op een ruimteschip met al deze pods, met honderden of duizenden mensen die van de aarde werden gehaald. Zij konden de energie niet aan. Klopt deze voorspelling nog?

Ja, er zullen er nog steeds zijn die de energie niet aankunnen. Wij willen alles redden wat wij kunnen om de mensheid te helpen, dus zij zal daar zijn om voor ze te zorgen totdat zij het kunnen. Hun frequentie moet omhoog. Zij verhoogt haar frequentie langzaam. Dan zouden ze terug kunnen komen met hun frequentie verhoogd, hun DNA aangezet, zij zullen dan geen problemen meer hebben.

Wat zullen ze denken dat er gebeurd is terwijl zij op het schip zijn?

Zij als mensen zullen niet weten wat er gebeurde, maar zij als spirit wezens, hun hogere zelven, zullen weten wat er gebeurde want hun hogere zelf is de ene die hierom vroeg. Wanneer zij op het schip zijn is hun hogere zelf in controle. Wanneer zij terug op de aarde zijn weten zij dat hun hogere zelf met ze is verbonden nu dat ze hun DNA volledig aangezet hebben. En zij zijn dankbaar voor de ervaring zoals allen dankbaar zijn om deze ervaring nu te hebben.

Zij zag dat dit mogelijk in februari of maart gebeurde. Wat zou je haar daarover zeggen?

Om geduld te hebben. Het gebeurt. Zij wilde een verrassing en zij weet het. Vertel haar, het is als het krijgen van een kind. Je kunt je laten onderzoeken om te weten wanneer het zal komen, of je kunt een ervaring hebben van opwinding en niet weten. Zij heeft gekozen voor de opwinding.

Zij wilde weten wie zij is, zijnde op dat schip en zovelen helpend. Wat is haar rol. Wie is zij?

Zij is een lichtwezen dat hier naar toe is gekomen om met de transfer naar het licht te helpen, om te helpen het DNA aan te zetten, om te helpen de aarde in Gaia te veranderen, om te helpen met de dimensionale verschuivingen. Zij heeft hier lange tijd op gewacht. Zij wist dat het nu was. Zij is hier nu. Zij is nu hier om te helpen het portaal te openen zodat anderen binnen kunnen gaan komen en het portaal uit zodat het weer kan worden gebruikt sinds het zo lange tijd gesloten is geweest.

Is een deel van haar levend op dit schip en een ander deel mens zijn, of zal de mens die zij is op het schip gaan en helpen?

Wanneer de verbinding met het licht is gemaakt en het DNA is aangezet zal haar lichaam veranderen – metaforisch – naar haar lichtlichaam. Dat is het unieke ding dat allen hier op aarde willen hebben, om de metamorfose te ervaren. Zeer weinigen hebben dit ervaren. Een enkele. Langzaam ervaren zij een metamorfose. Dit is een kans voor miljoenen om een metamorfose te ervaren, tegelijkertijd. Dit is waarom zovelen hier nu zijn, om deze metamorfose te ervaren, om die kennis te hebben van hoe een metamorfose werkt, hoe het voelt, zij kunnen dat dan mee terug nemen naar waar zij vandaan kwamen, of naar andere plaatsen om anderen in het universum te helpen hun eigen metamorfose te ervaren als hun tijd omhoog komt voor hun gebieden om het te ervaren.

Zij zegt dat zij voelt alsof zij zo dichtbij het breken door de sluier is om haar fysieke zelf te verbinden met haar hogere zelf. Wat moet zij doen om dit te laten gebeuren?

Zij is er al. Het is gewoon het proces dat moet plaatsvinden. Het gebeurt nu. Zij weet het. Zij moet geduldig zijn en de opwinding ervaren die erbij hoort. Regelmatig verbinden met haar hogere zelf. Zij moet haar chakra’s omhoog door haar lichaam brengen als een hoorn die uit haar zevende chakra van licht komt. Wanneer deze hoorn van licht voor haar opent kunnen wij naar beneden in haar vloeien en een zijn. Als deze hoorn daar niet van het licht is, is het maar een klein stukje dat wij naar beneden kunnen in haar menselijk lichaam. Wij weten dat zij wil dat wij vaker naar beneden in haar menselijk lichaam komen want zij mediteert ervoor, maar zij opent niet haar zevende chakra als een hoorn. Vertel haar het te openen als een hoorn en laat er licht uit schijnen want dan kunnen wij licht erin schijnen.

Ze zei dat zij zo ongemotiveerd is geweest de laatste jaren, niet gemotiveerd om oefeningen te doen, goed te eten, het huis schoon te maken, sociaal zijn of zelfs naar haar werk te gaan. Wat kan zij doen om meer gemotiveerd te zijn en heb je enige suggesties voor haar om gewicht kwijt te raken want zij wil op haar ideaal gewicht zijn. Iets wat je daarover kunt zeggen?

Dit was allemaal gebaseerd op haar angst, op haar 3D angst. Zij zal dat niet langer hebben. Zij voelde angst omdat zij kwam, wetend wat zij moest doen. Het gebeurde niet snel genoeg. Zij was bang dat het niet zou gebeuren. Haar is nu verteld dat het gebeurt. Zij kan verzekerd zijn dat het heel mooi voortgaat en zij is nu niet bang. De dingen zullen nu voor haar veranderen.

Ze zegt dat zij voelt dat zij meer zou moeten doen om de mensheid te helpen. Wat wil je daarover zeggen?

Zij kan de mensheid op een 3D niveau helpen als zij dat wil, zij helpt er meer op een 5D niveau. Zij helpt alle hogere zelven om samen te verbinden. Zij werkt met het samen verbinden van de hogere zelven. Wanneer de mensheid zijn vibratie verhoogt zal zij verbonden zijn met haar hogere zelf. Dat is haar proces van wat zij aan het doen is om de mensheid te helpen. Zij wil proberen om te helpen op een 3D niveau. Zij kan dat doen als ze dat wil, maar het is niet nodig.

Dus, op 3D niveau, als zij dat wil, wat beveel je aan dat ze doet?

Ze moet haar licht delen via haar eigen ervaringen naar begrip van wat licht is. Het gebeurt nu zo snel. Ze zal geen tijd hebben om te delen op een 3D – 3D gaat langzaam. Zij is in het momentum om te versnellen, om te helpen het DNA te verbinden. Het gebeurt nu. Zij heeft op 3D niveau geen tijd om dit echt uit te werken.

Zij wilde weten of zij een body scan kon hebben om enig fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel of dimensionaal issue te corrigeren dat niet met haar resoneert?

Wij kijken naar haar. Wij zien dat zij in orde is. Het is alleen maar in haar mind dat zij dit denkt, ze moet dat loslaten, ze weet hoe dat te doen. Zij luistert teveel naar bronnen van buiten om te zeggen dat het niet kan gebeuren, maar zij weet van binnen dat het kan. Zij moet naar zichzelf luisteren en dan valt alles op zijn plek.

Zij heeft een verbinding met een sterrenwezen gevoeld. Ze wilde weten waar zij technisch van is en wat zij kan doen om zich te verbinden met haar spirit sterrenfamilie?

Zij is lange tijd verbonden geweest met de Orions. Ze heeft ze geholpen om hun bewustzijn uit te breiden, om te groeien in hun liefde en compassie. Zij hadden ook veel duistere tijden, maar zij was daar om hen er doorheen te helpen. Net zoals zij nu hier is om te helpen bij het duister. Deze tijd hier nu is om het licht te laten zien. Dat is wat zij doet. Zij reist met een groep lichtwezens die helpt met het licht. Zij zal weer met ze verbonden zijn. Ze is verbonden met ze. Zij kent sommigen ervan nu, anderen kent ze niet maar ze zal heel spoedig met ze zijn. Zij delen hetzelfde bewustzijn met hun verbinden en deze verbinding houdt ze bijeen, brengt hun lichten samen om te helpen het licht te verhogen in de duisterste tijd hier.

Ze wil weten of zij goed bezig is, haar levenspad volgend? Wat zou zij beter kunnen doen?

Zij doet nu alles wat zij moet doen. Zoals wij eerder zeiden, zij ervaart het proces als een geboorte. Zij is nu in het geboortekanaal, wachtend voor het licht om zich te openen. Het gebeurt nu. Er is niet genoeg tijd voor haar om enige verandering aan te brengen want het gebeurt zo spoedig, aardetijd is langzaam. Zij kan nu niets doen op aardetijd behalve te zijn en de rit te ervaren die zij wilde.

Zal zij blijven en aarde ervaren voor een tijdje na deze transitie, of zal zij direct verder gaan naar haar volgende opdracht?

Gaia heeft veel genezing nodig. Dit is maar de eerste stap met het licht. Er zal zoveel zijn dat genezen moet worden. Zij zal hier blijven en helpen. Dit is een opwindende tijd. De portaalopening, zij kan reizen waar zij naar toe wil, zoals iedereen dat kan met de portaalopening, maar zij zal hier blijven want het is een opwindende tijd om anderen te helpen ontwaken, te weten dat zij ook kunnen reizen en dan zijn zij bevrijd van hun bondage.

Wil je haar iets vertellen over hoe zij kan tappen in de liefde die zij voelde voor de mensheid in haar laatste regressie? Zij zou dat elke dag willen ervaren.

Dat was haar deur naar de toekomst die wij haar lieten zien, een glimp van – het gebeurt nu. Zij weet dat zij die liefde zal voelen. Zij voelt het nu. Het zal gewoon sterker worden als de ervaring doorgaat, want zij zal uit haar dichte lichaam gebracht worden in haar lichtlichaam. Als het lichtlichaam arriveert kan de liefde makkelijker naar binnen vloeien en het zal voor iedereen vloeien. Zij zijn zo dicht geweest en neer gehouden voor zo’n lange tijd dat zij zijn vergeten hoe de liefde was, maar als zij in vibratie met het licht omhoog zijn gegaan en hun DNA is verbonden zal het ook bij ze naar binnen vloeien als een grote gelukkige familie.

Ze zei dat zij zo’n moeilijke tijd had om te verbinden met veel mensen, familie, vrienden, collega’s. Kun je haar helpen om dat te begrijpen?

Het is haar trillingsfrequentie. Zij weet dat haar trillingsfrequentie moet resoneren binnen een range van de trillingsfrequentie van anderen om haar heen om voor haar te kunnen verbinden. Zij zit niet in de range dat zij zijn, zij zal niet met ze verbinden. Sommigen zijn hier met hun frequenties zo laag dat het veel werk vergt om het omhoog te brengen. Zij heeft hard gewerkt om dat van haar omhoog te brengen. Zij weet dat zij dat van haar niet lager kan brengen om anderen te ontmoeten. Het is niets dat zij extern doet. Het heeft niets te maken met haar persoonlijkheid. Het heeft niets te maken met haar geliefdheid. Het is gewoon zoals het is. Het is een vibrationele materie om het zo te zeggen en zij begrijpt dat, maar ze wil het niet accepteren. Zij moet leren dat zij in een hogere frequentie moet denken in plaats van de lagere frequentie, 3D frequentie. Soms is het moeilijk voor haar want er zijn er niet veel die in haar zelfde frequentie zitten, maar spoedig zal dat zo zijn.

Heb je vandaag een laatste boodschap voor mijn cliënt?

Wij vertellen haar dat ze het goed doet. Zij doet waarvoor zij hier kwam, om de liefde te hebben, de opwinding, om de volledige ervaring hiervan te hebben, want deze ervaring kan nergens anders worden ervaren, het is uniek. Anderen die deze unieke ervaring hier hebben kunnen het dan met anderen thuis delen. Zij zullen weten dat dit werkelijk uniek was. Het is allemaal goed en het gebeurt terwijl wij praten. Het gebeurt nu – heb geduld en zit rustig. Het is als jouw achtbaan. Ze zit vastgegespt op de eerste rij waar zij wilde zijn. Zij heeft op deze eerste rij gewacht, vele, vele, vele levens. Nu is ze er. Ze weet wat het eind zal zijn. Zij moet genieten van de rit, genieten van de opwinding en weten dat het haar naar een goede plek zal brengen als de rit eenmaal voorbij is tijdens deze tijd.

Dank je, dank je

https://docs.google.com/document/d/1nAu_1WP1Lzo2nJI8ncZCH_HtpO4fuPQ1tsy9fwAfP0E/edit

Vertaald door Veronica

 
3 reacties

Geplaatst door op 18 maart 2019 in binnenaarde

 

Tags: ,

Lisa Renee, Energetic Synthesis (ES) – 12D Beschermingsschild Meditatie

De in dit blog beschreven meditatie helpt je om een beschermend schild om je heen te plaatsen. Hieronder vind je de beschrijving en daaronder de link naar de youtube; ik raad je aan om eerst de tekst te lezen en daarna de video te bekijken – deze laatste maakt heel goed visueel wat de bedoeling is. – Veronica

De eerste stap is het uitspreken van een dagelijkse verklaring van de intentie om het autoriteitsprobleem tussen ego en God op te lossen.

“Mijn verklaring van intentie is om mijn Bron te dienen. Ik leg mij vast om mijn hoogste kracht volledig, compleet en geheel te dienen. Ik ben God, ik ben Soeverein, ik ben Vrij.”

De tweede stap is een oefening van het 12D Schild om te leren leiding te geven over jouw persoonlijke ruimte.

Het 12e dimensionale schild is daar om jouw lichaam te beschermen, om een toenemende golf van hogere frequenties te ontvangen.

Terwijl wij werken met het 12D schild gebruiken wij de zespuntige ster die bestaat uit twee driehoeken van de merkabah, wat representatief is voor ons merkabah lichtlichaam.

Ga naar het middelpunt van je brein, visualiseer een mooie zilveren zespuntige ster – de ster van David – in het centrum van je brein. Deze geometrie betekent eenheid, de vereniging van polariteiten die in eenheid komen met God.

Deze zespuntige ster bevindt zich aan de binnenkant van je zicht in het midden van je brein. Voel je verbinding met eenheid.

Verplaats (het geometrische figuur van) de zespuntige ster naar beneden door je chakrakolom, het centrale kanaal in je lichaam, en zie het je lichaam verlaten tussen je benen. Stuur jouw zespuntige ster helemaal naar het centrum van de Aarde.

Terwijl je jouw merkabahster ziet, je eenheidverbinding met het centrum van de Aarde, zie je die enorme grote merkabahster in het centrum van onze planeet. Stuur al je liefde en al jouw intenties van het sturen van eenheid naar de planeet, stuur eenheid naar elk wezen op deze planeet terwijl je vanwege deze verbinding zich een dikke voedingslijn van platina energie om jou heen ziet vormen.

Adem diep in totdat je een koele menthol soort van energie voelt aangezien het platina schild nogal koel voelt als mentholzalf of eucalyptus. Onthoud deze energie indruk als Ik ben God, Ik ben Soeverein, Ik ben Vrij. Het is de ware Kristal oorsprong van jouw verbinding met God kracht.

Terwijl je deze kracht belichaamt wordt je de belofte die dit belichaamt, voor de gehele mensheid.

Met elke inademing, terwijl jij je lichaam voelt verbinden met deze frequentie, verbind je nogmaals met de zespuntige ster in het centrum van de aarde en trek het met je adem terug omhoog en laat het stoppen op een positie van ca. 30 cm. onder je voeten. Dit gebied onder jou is waar de kern mathematische signatuur van het Kristal lichaam bestaat en waar het een connectie maakt met jouw auraveld.

Zie jouw zespuntige ster 30 cm. onder je voeten en terwijl je dit doet zie je een platform, een rond horizontaal platform onder je ontstaan. Dit platform is jouw schild. Het is jouw beschermer. Het is dat wat de bodem bouwt van jouw spirituele huis. Het is de fundering van jouw spirituele huis. Dus bouw die fundering. Terwijl je stevigheid en ondersteuning bouwt in de fundering van jouw spirituele huis zie je de zespuntige ster in het midden van dat platform. Dit is jouw kern, dit is jouw pilaar, het is je kracht, en het is van jou en van niemand anders. Dit is jouw verbond en jouw bescherming met God, altijd.

Terwijl je jouw fundering voelt, begin je te voelen en te zien dat jouw 12D schild een platina energie uitzendt van jouw fundering, en voel het een ronde pilaar opbouwen van platina sprankelend wit licht rondom jou wat jouw lichaam bedekt. Elke cel en elke porie van jouw energiesysteem is aan het uitzenden en is verbonden met het kristallijn licht van God, zoals het je beschermt, je vasthoudt en je ondersteunt. Het is jouw fundering en het is jouw beveiliging.

Zie het vormen rondom je benen en je heupen terwijl het je taille bereikt en verder omhoog gaat naar je schouders. Begin het te zien vormen boven je hoofd. Je verstevigt en bouwt deze pilaar tot omstreeks een meter boven je hoofd.

En dit is de eerste stap om jouw pilaar te bouwen, jouw schild, om jouw persoonlijke auraveld te beschermen.

Als je jouw aura naar binnen brengt wil je de grenzen beschermen van jouw energielichaam veld, en je kunt deze techniek gebruiken zodat je kunt leren om tweedrachtige energieën in de omgeving te testen, en alleen dat toe te staan wat is uitgenodigd om jouw persoonlijke aura te beïnvloeden. Je leert om je grenzen te testen binnen je schild.

Terwijl je leert om een grens te creëren van jouw persoonlijke energie begin je dit veld met de planeet en anderen te delen, wat op natuurlijk wijze zal gebeuren als je meer stabiel wordt en meer gebalanceerd in jouw eigen persoonlijke energieveld. Dit proces heet ‘Geef leiding over jouw persoonlijke ruimte’.

Sta toe dat dit schild wordt gebouwd en zie je zelf volledig omhuld door jouw persoonlijke platina pilaar. Van zo’n 30 cm. onder je voeten tot ca. een meter boven je hoofd, omsluit het jouw persoonlijke aura en jouw complete lichaam, zie jouw lichaam verzadigd en beschermd in deze krachtige pilaar van platina licht.

En nu bouwen wij dezelfde fundering boven zoals beneden.

Tijdens je visualisatie verbind jij je met de zespuntige ster in het centrum van de fundering van jouw spirituele huis, 30 cm. onder je voeten, en terwijl je verbindt met je merkabah ster breng je deze zespuntige ster omhoog door de centrale kolom van je lichaam. Nogmaals, deze zespuntige ster representeert de vereniging van polariteit, de vereniging van het innerlijke mannelijke en het innerlijke vrouwelijke, het is allemaal gepresenteerd in dit merkabah stersymbool.

Laat het omhoog stromen door de centrale kolom en zie het je lichaam verlaten door jouw kruinchakra, en stuur de zespuntige ster naar de top van jouw pilaar van licht.

Laat het daar een moment verblijven, ongeveer een meter boven je lichaam, precies in het midden boven je hoofd.

Zie een dik wit licht kracht opbouwen in jouw kern, dit is jouw monadische staaf of jouw centrale verticale kanaal. Het is de structuur waarop jouw chakra’s zijn gebouwd. Als je het niet kunt zien maak het gewoon een intentie, want dat is voldoende.

In jouw visualisatie waar je met intentie jouw zespuntige ster omstreeks een meter boven je hoofd plaatst, zie je het je pilaar bouwen en versterken. Het zal uit zichzelf een draaiende beweging beginnen (tegen de klok in) om de volgende ronde fundering te bouwen, maar nu boven je hoofd. Je bent onder beschermd, en je bent boven beschermd, terwijl je een nieuw deksel creëert om jezelf in te sluiten in jouw persoonlijke pilaar van licht. Dit is het dak van jouw huis. Het dak van jouw spirituele lichaam.

We zullen deze deksel zien als een rond platform net zoals je deed net onder je voeten toen je jouw fundering creëerde, creëer je een deksel als dak bovenop je persoonlijke schild.

En terwijl je dat dak stevig gebouwd voelt worden zijn dit spirituele energieën van jouw innerlijke Godkracht, jouw innerlijke Christuslicht. Verzegel dat zegel in de bovenkant van de pilaar van licht. Als dit gebeurt voelt het bijna als een luchtdicht zegel terwijl je volledig in dit beschermende lichtschild hangt, volledig beschermd in jouw spirituele huis,. En vanaf deze plek kun je onderscheidingsvermogen gebruiken, je kunt je grenzen testen in alle modaliteiten en besluiten nemen over dingen die jouw pad kruisen.

Als iets onduidelijk wordt of je voelt je verward, sta toe dat het getest wordt tegen je schild. Is dit van jouw resonantie of is dit niet van jouw resonantie. Als dat niet zo is laat het los en vervolg je persoonlijke pad. Je mist niets. Je hebt geen slecht besluit genomen. Er is geen vergissing, alleen dat wat resoneert met je persoonlijke hartgebaseerde Godskracht, of dat wat niet resoneert met je persoonlijke hartgebaseerde Godskracht. Dus nogmaals, voel jezelf hangend in je beschermende spirituele huis en pilaar van Gods licht.

Programmeer je pilaar door middel van Ik van God, Ik ben Soeverein, Ik ben Vrij, en laat niets toe dat niet is afgestemd met deze frequenties om jouw persoonlijke pilaar van licht binnen te gaan, of jouw beschermde schild binnen te gaan.

Tot slot, focus je op je zespuntige ster, jouw eenheid merkabah symbool, het centrum van jouw persoonlijke pilaar ongeveer een meter boven je hoofd. Je neemt je nu voor om je multidimensionaal te gronden door jouw zespuntige ster de verre ruimte in te sturen en naar de verbinding met het hart van het universum, het hart van God zelf. Zie jouw merkabah ster van de top van jouw schild wegvliegen via een platina voedingslijn helemaal naar de kern van het universum, en grond jezelf in het centrum van het kosmische hart van het universum. Nu, van de plek van jouw schild, nodig je jouw Hoger Zelf uit, jouw God Zelf, en jouw ascentie gidsen. Dezen die in lijn zijn met jouw soevereine vrijheid, jouw hoogste evolutie en jouw heroïsche mogelijkheid als wij de verbinding maken met jouw geliefden, met jouw spirituele familie. Je weet dat je nooit alleen bent. Je weet dat je volledig ondersteunt wordt.

Terwijl je jouw ascentiegidsen bedankt, terwijl jij God bedankt, sta jezelf toe om te zijn gevuld met Vrede, Harmonie, Balans en Integratie. Weet dat jij op het pad van ascentie bent en op een ‘need to know’ basis . Als je leert vertrouwen zul je alles wat je nodig hebt in het moment ontvangen. Leer te luisteren naar je innerlijke spirit, laat al je zorgen los, laat al je twijfels los, werp je lasten naar God, nu.

In diepe liefde en dankbaarheid, terwijl je de meditatie afrondt. Verzegel jouw communicatie en intentie met liefde.

12D Shielding Video

Het werken met het 12D schild is om de volgende persoonlijke resultaten te bereiken.

 • Om je aura en energieveld te verstevigen en te versterken. door je her te verbinden met de Over Ziel matrix en de 12D blauwdruk.
 • Om de energetische grenzen van ons aura te herkennen en in staat te zijn de grenzen te testen van tegenstrijdige energieën die niet uitgenodigd zijn.
 • Om het lichaam te herstructureren naar fysieke duurzaamheid en gezondheid (bereikt door energetische balans).
 • Toestaan dat communicatielinks met de spirituele krachten en de sterrenfamilies worden hersteld.
 • Om een proces van herontwaken van slapende energieontvangers te beginnen en/of het repareren van beschadigde genetische specificatie
 • Het bekrachtigen van onze cellen om te ontwaken naar onze werkelijke oorsprong, inclusief het decoderen van lichttaal en de verborgen geschiedenis van het menselijk ras.

Nadat dit op een reguliere basis met overtuiging en toewijding is geoefend zullen nieuwe niveaus van bewustzijn beginnen te ontstaan. Laat dit zich vrij uitdrukken en doe je best om het toe te staan, en oordeel niet ten aanzien van welke ervaring je ook hebt. Wij zijn allemaal uniek en hebben allemaal verschillende variaties van ervaringen.

https://ascensionglossary.com/index.php/12-D_Shield

Vertaald door Veronica

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 17 maart 2019 in Energetic Synthesis

 

Tags: , , ,

Introductie tot Lisa Renee – Energetic Synthesis – maart 2019

Lisa Renee is de oprichter van de websites Energetic Synthesis (ES), ES Foundations, Ascension Glossary, Krystal Aegis, en auteur van het blog Time Shift.

Energetic Synthesis (ES), een website voor degenen die op zoek zijn naar het hoe en waarom van verschijnselen waar wij op dit moment mee kampen, zoals symptomen die hetzij fysiek, hetzij psychisch, hetzij emotioneel kunnen zijn en waar geen “doorsnee” verklaring voor is. Je hebt gevoelens of ervaringen waar je geen raad mee weet, je hebt lichamelijke klachten, je weet niet wat je met jezelf aan moet…

Uit het Welkom van ES: “Velen van ons zijn zich bewust geworden dat er iets ongelooflijk diep aan het veranderen is op onze planeet. Wij delen een geweldige tijd van uitbreiding van bewustzijn op de planeet die op ons allen effect heeft op zeer diepe cellulaire niveaus….. Als gevolg van deze transformerende periode tijdens deze Ascentiecyclus zullen veel mensen veranderingen en symptomen ervaren op alle niveaus van hun Multidimensionale lichamen. Dit zal worden ervaren op de fysieke, emotionele, mentale en spirituele niveaus van hun zijn.”

ES Foundations een uitbreiding op de website Energetic Synthesis. Introductie: “Deze website is gecreëerd als een bron om een omgeving te bieden voor jouw persoonlijke lessen en genezing, met het doel om de fundamentele middelen van de ES Community in de praktijk te brengen en toe te passen, om bekwaam en vertrouwd te worden met de Ascentie context en verwante termen.”

Ascension Glossary. een ongelooflijk uitgebreid – Engelstalig – naslagwerk waar je heel veel uitleg kunt vinden over allerlei Ascentie gerelateerde onderwerpen. “De informatie die in de Ascension Glossary wordt gepresenteerd geeft het perspectief weer van de ascentie tijdlijn (2012 tijdlijnen en daar voorbij) van de ‘Guardian’, en heeft de intentie om te ondersteunen – zowel energetisch als onderrichtend – door de Galactische Families van de Mensheid.”

Krystal Aegis; de middelen die hier worden aangeboden zijn ontwikkeld “om zelfinterventie te ondersteunen, om hard te werken om discipline te krijgen over een verslaafde mind, een destructieve mind of een ongezonde levensstijl.” “De Krystal Aegis is voortgekomen uit veel verzoeken om hulp die werden ontvangen van mensen die ermee worstelen zichzelf te bevrijden van terugkerende negatieve gedachten, terugkerende negatieve emoties, of terugkerende impulsen naar verslaving, en andere destructieve gedragingen die in de huidige wereld als normaal worden gezien.”

HGS Support: “Deze website is gecreëerd als een bron om een persoonlijke omgeving te bieden voor lering en genezing met het doel om de fundamentele middelen toe te passen die nodig zijn om toegang te hebben tot het Hieros Gamos veld, bekend als de HGS.” “Hieros Gamos is het Heilige Huwelijk van een Menselijk wezen met Goddelijkheid (de innerlijke spirit) en de eenwording tussen alle levensvormen en zijn niveaus van tegenpool.”

Time Shift Blog: hier schrijft Lisa wekelijks over een actueel onderwerp.

Belangrijk advies van Lisa Renee is: verklaar jezelf God-Sovereign-Free (GSF) – “Ik ben God – Ik ben Soeverein – Ik ben Vrij” . GSF Gedrag:

 1. empathie en compassie
 2. mentale openheid
 3. emotionele stabiliteit
 4. verantwoordelijkheid
 5. eerlijkheid
 6. soevereiniteit
 7. realiteitsbeoordeling
 8. verenigde samenwerking

 Ik zal de komende tijd regelmatig vertalingen plaatsen van artikelen op deze websites.

Om te beginnen plaats ik tegelijk met deze introductie tot Lisa Renee een aantal blogs met vertalingen van artikelen op haar websites:

En hieronder vind je de vertaalde introductie van Lisa Renee op haar website.

Geniet ervan! Veronica

Over Lisa Renee

Lisa Renee ervoer een aantal jaren geleden een spontane kundalini gebeurtenis die een “starseed” ontwaking katalyseerde om multidimensionale realiteiten waar te nemen en om communicatie met evolutionaire krachten van Licht mogelijk te maken. Er is persoonlijk met Lisa Renee contact opgenomen en zij is toen voorbereid, getraind en ‘gedownload’ door inter-dimensionale wezens (buitenaards en ultra-aards, niet van dit universum), bekend als de Lyran-Sirians, Melchizedek Ur en Aurora Guardians.

Geleid door de Guardians was Lisa biologisch aangepast om te worden gedownload om de Wetenschap van Ascentie te begrijpen middels de ‘Law of One’ en zijn dynamica over de blauwdruk lagen van energievelden. Dit begrijpen van Bewuste Technologieën was door haar ervaren vanuit eigen persoonlijke evolutie, en daarmee begon haar transitie naar een multidimensionaal gids en ‘God-Soeverein-Vrij’ steward tijdens deze ascentiecyclus van deze planeet. Zij is een afgezant voor de Guardian Groepen en van de mensheid een woordvoerder voor de bewustzijnsverschuiving naar ascentie.

Samen met de Guardian Groepen is het haar missie om de mensheid in zijn evolutie te ondersteunen met educatie, bewustzijn, en door het bespreken van de impacts van de energieverschuivingen op de planeet, op menselijke wezens en op menselijk bewustzijn. Zij is een Ascentiegids, planetair Gridworker, Starseed Raadsman, Spiritueel Mentor, Schrijver en Etherisch Heelkundige. Zij schrijft een maandelijkse column voor de Ascension Timeline genaamd ‘Shifting Timelines’.

Lisa Renee’s Story

Welkom bij ES (Energetic Synthesis). Dank je zeer voor het hier zijn! Ik kan niet genoeg zeggen hoe ik het waardeer dat jij hier bent in deze tijdlijn en op deze planeet om bij te dragen aan het ascentieproces en de genezing van de gehele menselijke species.

Als je dit bericht leest is het niet bij toeval. Als een ontwakend mens die zoekt naar meer antwoorden voor de redenen dat de wereld volkomen gek lijkt te zijn geworden, of als starseed die zoekt om de redenen te begrijpen waarom wij naar deze planeet kwamen, heeft de informatie op deze website een zeer specifieke frequentie die mensen aantrekt die met ontwaking bezig zijn. Evenals degenen onder ons die een diep verlangen hebben om de diepere waarheid te onthullen van wat met deze planeet is gebeurd, en om volledige disclosure aan de massa’s te ondersteunen over het ware verhaal van massa hersenspoeling en bewustzijnsonderdrukking. Het heeft iemand nodig om te weten, en velen van ons zijn massaal aan het ontwaken op de planeet, tijdens de ascentiecyclus.

Starseeds hebben ermee ingestemd om tijdens deze tijd rechtstreeks mee te doen met het menselijk evolutieproces, als de vroedvrouw van de spirit, als vertegenwoordigers van de hemelse gastheren van ascentie. Er zijn hier veel redenen voor, waarvan enorme hoeveelheden materiaal op deze website worden verstrekt als een onderrichtende bron. Zoals je zou kunnen hebben geraden hebben wij een enorme taak met het eruit werken van de vele gasten, vluchtelingen en indringers die zich hier op de 3D planeet Aarde hebben belichaamd. En wel, hoe kan ik dit zeggen? Het doel dat wij hadden was om schoon genoeg te worden van de buitenaardse implantaten, hersenspoelonderdrukkingen, duistere entiteiten en ego reptillian programmering, om ons op een niveau van semibewuste herinnering te brengen van wie wij werkelijk zijn, om zo meer interactief te worden met onze hoogste spirituele doelen, en om samen te werken met deze zelfde inter-dimensionale families die de humanitaire doelen dienen van Service aan anderen, en de Law of One.

Onze sterrenfamilies, deze spirituele families waarmee wij rechtstreeks zijn verbonden, zijn voor ons verborgen geweest hier in deze dichte laag, voor een ongelooflijk lange tijd. Zij zijn ONS zoals wij HEN zijn. We hebben ze verschrikkelijk gemist evenals zij ons hebben gemist, en de mysterieuze kriebel in onze harten, deze ontzettende verlatenheid is zolang als wij ons kunnen herinneren een feit geweest.

Ik zou jullie terug thuis willen verwelkomen, mijn geliefde familie van Starseed en Indigo mensen. Wij zijn de Wezens die de Kosmische Drie-eenheid van Een dienen en hun Universele Wetten in stand houden middels de principes van onze creatie, door het onderhouden van de optie van ascentie, en de zelfsoevereiniteit voor het geheel te beschermen.

Wij zijn eindelijk gereed om ons te herinneren wie wij werkelijk zijn en weer thuis te zijn. Wij zijn in dit alles samen als EEN!

Wij moeten nog steeds meer wakker worden om ons te herinneren waarom wij hier kwamen en wie wij werkelijk zijn. Nu is de tijd dat wij elkaar herkennen om de nieuwe eenheidsrasters te bouwen, de drie-eenheid golf codes, de nieuwe blauwdrukken, en het grondwerk te leggen voor de toekomstige generaties om het nieuwe paradigma voor hoger bewustzijn als goddelijke multidimensionale mensen te helpen creëren. Wij verankeren de 12D Avatar stralen voor het bouwen van de ascenderende frequenties hubs op de planeet om de intergalactische plasmafrequenties vast te houden die onze fysieke lichamen integreren met onze spirituele lichamen. Wij doorstaan kwantum sprongen van bewustzijnsevolutie die op de gehele menselijke species en vele andere levensvormen effect hebben.

Dit is een verbazingwekkende reis geweest, een waarvan ik mij gezegend voel dat ik het fysiek, mentaal en emotioneel heb overleefd, om op zo’n niveau te zijn geïntegreerd om deze informatie aan jullie aan te bieden. Ik dacht dat niemand op deze planeet ooit deze surrealistische gebeurtenis die bij mij plaats vond zou geloven, aangezien ik in het begin niet geloofde dat het bij mij gebeurde, als gevolg van de extensieve ‘gaslichting’*  tactieken die worden gebruikt om de mensen op Aarde te manipuleren.

*(red: “Gaslighting is een manipulatietechniek waarbij iemand zijn ‘slachtoffer’ laat twijfelen aan diens realiteit met als doel dat deze afhankelijk wordt van de gaslighter.” https://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/179792-narcisme-en-gaslighting-twijfel-zaaien-door-manipulatie.html)

Het verhaal van de ontwaking van een starseed is beter dan enig science fiction boek of film. Een meester in het maken is wat Wij Allen Zijn op de Aarde, en ik zal alles delen wat je wilt weten over het ascentieproces en meer.

Soms is de informatie zeer onplezierig, en je zult een liefhebber van de waarheid moeten zijn boven een liefhebber van persoonlijk comfort, om op het pad te kunnen blijven. Het is belangrijk te leren hoe de energetische resonantie van het materiaal te voelen, en te leren jouw eigen persoonlijke waarheid te onderscheiden in het gezicht van de informatie die ik lever, om jouw manier van denken naar nieuwe manieren te veranderen. Het universum zal altijd onze persoonlijke waarheid ondersteunen wanneer het authentiek is, aangezien elk van ons een potentiële bewustzijnopenbaring is die leidt tot een grotere waarheid.

Gebruik alsjeblief deze informatie die ik geef voor jouw eigen bekrachtiging, om jou te ondersteunen bij jouw persoonlijke spirituele reis, en wijs alles af waar je niet mee resoneert.

Dit gaat helemaal over jouw persoonlijke waarheid, en het bouwen van jouw persoonlijke evolutionaire pad naar spirituele ascentie. Elk van ons is uniek met een zeer specifieke goddelijke missie, zieldoel en puzzelstuk. Eer jouw goddelijke missie, terwijl jij de mijne eerst. Er is geen “past iedereen” in het ascentieplan. Dit is een spel van zulk kosmische afmeting dat het veel enormer is, onvoorstelbaar en perfect bizar dan wij ons ooit zouden kunnen voorstellen op dit mensen 3D niveau. Echter, wij zijn significanter, prachtiger en hebben meer invloed dan wij ons ooit durfden voor te stellen. Gebruik dit ascentiemateriaal om jouw innerlijke kracht te vinden en wie jij werkelijk bent in de werelden. Laat jouw innerlijk licht ontbranden, zonder angst, wordt sterk genoeg om te schijnen zonder enige terughouding!

Mijn verhaal

Ik ben een ontwaakte Starseed. Ik had geen idee dat deze topic van ascentie en starseeds mijn zieldoel zou worden, geïnspireerde passie, en elk wakend moment van mijn volwassen leven zou doordrenken. Het heeft mij een tijd gekost om dit uit te vogelen, wat begon met de aanzet van een intense kundalini activatie die een lange tijd duurde, velen jaren geleden. Ik had maandenlang doorgaand grote kundalini golven waarvan niemand ooit had gezegd dat dit zou kunnen gebeuren in het proces van gewoon ‘mediteren’ in mijn slaapkamer. Later heb ik uitgevonden dat dit mijn zielovereenkomst was om te leren vanuit rechtstreekse ervaring zonder leraren op de fysieke laag, alleen innerlijke laag leraren, maar ik moest via meditatie leren hoe met ze te communiceren.

Ik was zo’n nieuwkomer dat ik geen idee had van het niveau van wat er met mij plaatsvonden en dat zo’n intense kundalini activatie in feite gevaarlijk kon zijn. Ik had niemand om erover te praten, noch enige spirituele informatie ontvangen in die tijd. Ik wist niet dat de uren en uren van meditatie die ik deed meer energie binnen brachten en dat zonder dit verder te sturen ik mijzelf kon verbranden. Dus dat gebeurde! Ik was mij er niet van bewust hoe spiritueel beschermd ik feitelijk was toen ik mij meer alleen en geïsoleerd voelde dan ooit eerder. Ik had geen enkele van de ascentiemiddelen, ik kon niet rechtstreeks praten met mijn gidsen, had geen kennis van yoga ademen of aanvullingen die ik nu heb. Ik had kundalini vlammen die vlogen uit verstoorde verbrande chakra centra waardoor uiteindelijk mijn haar uitviel, en bloedende ontstekingen die uit mijn huid kwamen veroorzaakten.

Dit gebeurde om een identiteitscrisis te veroorzaken, dus de meeste van deze bloedende cysten manifesteerden zich in mijn gezicht. (Ik heb de kunst van speciale effecten werkelijk onder knie gekregen voor het maskeren van mijn armzalige huid zodat ik geen kleine kinderen in het publiek angst zou aanjagen.) Het was echt een onmenselijk gezicht en ik werd onherkenbaar voor mijzelf. Op een of andere manier lukte het mij om een baan te krijgen op kantoor als belastingaccountant terwijl dit plaats vond. Ik geef toe dat ik er nu humor en waardering voor heb, maar in die tijd voelde ik mij emotioneel verwoest.

Dit alles bracht een intense ‘dark night of the soul’ fase en een onlesbare dorst naar innerlijke waarheid zoeken waarvoor ik eenzame meditatie gebruikte om erbij te kunnen. Ik heb mij voor bijna 3 jaar afgezonderd, mediterend, biddend, aanroepend en vragen stellend in mijn badjas, die soms werden beantwoord en soms niet. Vervolgens ontsprong een diepe devotie voor God/Eenheid uit mijn hart met de gelofte om mijzelf te wijden aan service. Ik verklaarde mijn intentie om mij aan mijn ziel te verplichten en vertelde God luidkeels dat ik bereid was om te doen wat nodig was om een Kenner van mijn Goddelijk Doel te zijn. Mijn leven explodeerde kort nadat deze spirituele gelofte was gedaan en DIT is wat er gebeurde!

Ik werd toen geïntroduceerd tot een Spirituele Hiërarchie die mij in fasen tijdens mijn slaap zou trainen (gewoonlijk tussen 1 en 5 ’s nachts) afhankelijk van het huidige niveau van onderricht dat nodig was voor mijn ontwikkeling. Er waren verschillende meesters en gidsen die mij op diverse niveaus initieerden, zij instrueerden mij middels verscheidene impulsen en lieten mij bepaalde boeken lezen voor verdere activatie of het bestuderen van referentiemateriaal. Het allereerste boek dat zij mij lieten lezen was The Ascension Manual door Joshua David Stone. Ik viel bijna flauw van vreugde en huilde van de herinnering toen details en namen aan mij werden getoond van mijn lang verloren familie de Opgestegen Meesters. Ik was absoluut opgelucht dat er iemand anders op de planeet was die als mij sprak en dezelfde wezens kende waar ik herinneringen aan had. Later leerde ik dat dit de Orion Mensen zijn die wij ons herinneren, maar in hologrammen zijn gegijzeld om velen van ons in de gedeeltelijke ascentieprogramma’s te lokken of ons in de valse ascentiematrix in te sluiten. De NAA gebruikt mensen die wij van andere levens kennen waar wij om gaven of waar wij van hielden, en manipuleert ons wanneer wij voor het eerst beginnen te ontwaken voor de herinneringen aan de Orion oorlogen.

De Opgestegen Meesters van Sirius B namen mij door de dimensionale lagen van menselijk bewustzijn en leerden mij over Spirituele Ascentie en de Multidimensionale anatomie van menselijke wezens. Tijdens ‘veronderstelde slaap’ of slaap zou ik naar de innerlijke laag trainingscentra worden gebracht, gedownload en onderworpen aan etherische chirurgie upgrades en herkenningen. Mijn evolutieteams hadden hier duidelijk een behoorlijke taak en zij moesten mij weer bij elkaar krijgen en voorbereid voor mijn multidimensionale missie. (En ik ben voor altijd zo dankbaar voor mijn gedisciplineerde en liefdevolle Teams!)

Ik zeg “veronderstelde” slaaptijd, want met het triade slaappatroon van het elke paar uur te worden gewekt om naar het meester-getal op de digitale klok te kijken, voelde ik mij niet alsof ik veel slaap kreeg. Vaak zou ik wakker worden om op de wekker op 1.11 te zien, 2.22, 3.33, 5.55. Als ik mijn bed uit moest was het moeilijk want het voelde alsof ik de hele nacht aan het studeren was geweest, of demonen had bestreden in het universum. Soms zou ik midden in de nacht wakker worden met zulke dingen als vellen met hiëroglyfen die door mijn hoofd speelden, het downloaden van lichtpakketten aan een koord van diepe ruimte in mijn 3e oog, of extreem dunne en lange wezens die in een cirkel rondom mijn bed stonden.

In die tijd, met een leeftijd van 33, voelde ik mij alsof ik het 80 jaar oude equivalent van mijzelf was en voelde mij beschaamd door mijn constante vermoeidheid, ziekte, en bloeddoorlopen ogen. In die dagen was het moeilijk om overdag wakker te blijven. God zij dank leek ik veelal onzichtbaar voor anderen en de meeste mensen hielden hun commentaar en interactie met mij op een laag niveau. Ik was opgelucht omdat ik alleen maar naar huis wilde en mij verstoppen in mijn slaapkamer en mij met mijn Gidsen bezighouden en leren hoe te begrijpen wat er in hemelsnaam met mij gebeurde. Ik wist dat ik de taal moest vinden om deze ervaring te beschrijven, al was het alleen aan mijzelf, aangezien ik moest begrijpen wat er precies gebeurde. In die tijd sprak of zag ik mijn 3D biologische familie twee jaar lang niet aangezien ik was betrokken in een hevig nachtstudieprogramma.

De meesters hadden een gedisciplineerd onderwijsprogramma ingesteld om mijn driedimensionale bewuste mind te herprogrammeren en mijn negatieve ego. Ik noem dit het ‘persoonlijkheidsprogramma’ aangezien het een functie is van ons mensenbewustzijn mind en egosysteem. Ik moest drastisch worden voorbereid en bio-energetisch opnieuw bedraad om te worden uitgerust met de vertalingsmiddelen die nodig waren om te communiceren en de Galactische niveaus te leren van de Taal van Licht. Ik moest beter energetisch onderscheidingsvermogen cultiveren, mij perfect overgeven en vertrouwen naar mijn innerlijke leiding te luisteren, verhoogde Hoger Sensoren waarnemingen te ontwikkelen die het mij mogelijk maakten de energetische signaturen te lezen. Dit bevatte buien van psychische aanvallen van duistere entiteiten waartegen de Meesters mij niet rechtstreeks zouden beschermen, zodat ik kon leren hoe mijzelf te verdedigen. Het was behoorlijk zwaar en ik rebelleerde in de beginperiode. Ik moest de 3D levenswijze verlaten en leek beschadigd, ziek en gewoon helemaal maf of beangstigend voor andere 3D mensen. Het duurde een tijd voordat mijn lichamen op het niveau kwamen waarop ik kon communiceren met de hogere councils zonder een heleboel ongemak door de downloads, het verwerken en het integreren. Soms was ik helemaal weg en lag dagenlang op de bank of in mijn bed. Later legden zij uit dat de capaciteit om de 12D Lichtcode en daarboven te vertalen een in diepte transmutatieproces vergde om alchemistisch mijn 3D biologie te verschuiven van koolstof gebaseerde materie naar progressief lichtere staten van dichtheid. Het is een doorgaand proces dat nu voor mij doorgaat, en voor ons allen op de planeet in deze tijd op verschillende graden of niveau.

Ik was voor het eerst geïntroduceerd bij het Sirian Lodge in mei 2001 tijdens mij eerste kosmische initiatie en serieuze download van dimensionale toegangscodes en lichtpakketten. Ik had een volledig lichaam orgasmische ervaring en voelde mijzelf zwemmen in het Hart van de Oceaan van Liefde, pure vreugde! Ik dacht dat iedereen deze ervaring zou hebben wanneer zij op de 5e laag kwamen en was verrast om later uit te vinden dat dit zeer uitzonderlijk gebeurt. Ik kwam van deze ervaring met het Sirian Lodge terug met een ingebracht sterrentaal apparaat dat op mijn arm liep van midden biceps tot in mijn rechterhand en uitbreidend voorbij mijn rechter middelvinger. Ik tekende dit “Rod of Initiation” apparaat op papier en ik heb tot dusver nog nergens anders iets vergelijkbaars gezien. In die tijd realiseerde ik mij niet dat ik een ‘walk in hybride’ was en een vleesgeworden lid van de Sirian Council. Zij vertelden mij dat veel later, toen ik emotioneel klaar was om ermee om te gaan. Ik was nog steeds gewend aan het raken aan het idee dat buitenaardsen overal waren, en op elk niveau betrokken met de mensheid, en er nog niet klaar voor om te horen dat ik er ook een was!

In 2002 nam een buitenaardse groep, genaamd de Arcturians, mij mee naar hun Lichtschip en lieten mij een prachtig kleuren holografisch beeld zien van mijn lichaam dat was herverdeeld en herweven door zijn multidimensionale lagen. Ik wist dat het iets te maken had met DNA activatie, maar ik had nog steeds geen idee wat dit alles betekende voor mijn menselijk bewustzijn. Het was een hele fijne ervaring en ik herinner mij dat wij allemaal veel lachten. Later vond ik uit dat zij mij mijn toekomstige bestemming lieten zien in het werken met de QXCI bodyscanning technologie en ik realiseerde het mij niet. Direct na deze gebeurtenis werd ik door verschillende bronnen geïntroduceerd tot de QXCI en ik realiseerde mij dat het een rol zou moeten spelen in mijn goddelijk doel. Ik werkte nog steeds als een belasting accountant, dus ik had geen idee welke bergen de spirits zouden verzetten om mij klaar te maken voor een bio feedback beoefenaar voor de QX.

Eind 2002 kon ik de QX aanschaffen en had verschillende leningen om mijn carrière overgang te beginnen naar Ascentiegids en Kwantum Therapeut. Terwijl ik mijn nieuwe kantoor opzette en voorbereidingen begon voor de overgang ging mijn romantische relatie desintegreren. In 2003 was ik gedwongen om mijn appartement te verlaten dus ik pakte na een paar dagen van martelende besluitvorming alles in om het op te slaan en verhuisde naar San Diego om in het huis van mijn ouders te gaan wonen. De scheiding was emotioneel vernietigend voor mij aangezien mijn partner verklaarde dat hij na 20 jaar terugkeerde naar een fundamentele religie die uitlegde dat mijn rechtstreekse ervaringen satanisch van natuur waren. Daarom kon hij verder geen contact meer met mij hebben. Dit was een ongelooflijk abrupte ervaring van wat ik in die tijd beschouwde als een ernstig verraad. (Het was het beste dat ooit had kunnen gebeuren!) Dit was een grote les die mij voorbereidde om te begrijpen dat als ik dit soort van beschuldiging door een intieme relatie kon overleven, ik gemakkelijk zulke waarnemingen van mij van de buitenwereld kon overleven door degenen die mij op een vergelijkbare manier zouden veroordelen. Ik werd geïntroduceerd in de wereld van geloven die vastzitten in een georganiseerde religie, een ruimte waar ik nooit eerder direct bij betrokken was. Ik was ongelooflijk naïef voor het duister dat bestaat om de zaden van waarheid te ontleden die zich in het licht bevinden. Dit begon een andere fase van het leren van de dynamica van de menselijke schaduwaspecten en hoe de verschillende duistere krachten dit gebruiken om aan hun hersenspoelcontrole agenda’s te voldoen.

In deze tijd van intense emotionele pijn en verhuizing creëerde het energetische kwetsbaarheid, en het was mijn eerste contact met een negatieve buitenaardse, en bewustzijn van zijn aanvalsmotieven naar mij toe. Ik had geen bewustzijn dat zoiets bestond voordat dit gebeurde. Later leerde ik dat dit een entiteit was bekend als een “drac” die mij psychisch had aangevallen. Deze drac bewerkte mij energetisch gedurende een paar dagen terwijl ik aan het pakken was om te verhuizen. Ik was zo emotioneel verward dat het moeilijk voor mij was om te vertellen waar deze aanvallen vandaan kwamen. Toen ik eindelijk eiste dat deze energie die mij in mijn solar plexus stompte zou stoppen en de Office of the Christ aanriep om mij te helpen, verscheen de Drac voor mij. Er was een telepathische transmissie waarbij hij vijandige informatie uitkotste. Vooral dat ik een walgelijke weerzinwekkende hybride was waarvan hij mijn stinkende genetica al op een afstand kon ruiken en dat maakte dat hij moest overgeven. Daarna spuugde hij astraal op mij. Ik zag hem duidelijk, hij had een bruinachtig groene geschubde huid met een platte neus, reptielgezicht met gele spleetogen, en hij droeg een ruimtepak uit een stuk. Ik wist dat hij wist dat ik een potentieel had van iets dat ik in de toekomst ging doen, en dat hij daar erg boos over was. Ik had in die tijd geen idee wat het was. Ik had een besluit genomen om te verhuizen, dat veranderde mijn bestemming in een andere richting en hij probeerde dat tegen te houden door mij bang te maken.

Grappig, terugkijkend was ik zo bezig en emotioneel over mijn scheiding dat het zien van deze drac mij zelfs niet bezig hield. Ik vroeg mij af waarom deze entiteit mij zo erg haatte, maar in die tijd maakte dat mij niet uit. Ik wilde alleen maar dat hij stopte mij energetisch aan te vallen en het stopte direct toen de Office of the Christ erbij betrokken raakte. De boodschap die hij aan mij gaf was zo bizar dat ik niet wist wat het betekende, tot pas jaren later. Dit was ook de aanzet van mijn training om de duistere agenda’s te begrijpen van deze specifieke buitenaardse rassen en het waarom.

Ook waren de jaren daarna mijn ‘Spirituele Nomade’ fase waarin ik tot het naakte minimum werd gestript. Dit is om het proces te leren van ego die zich overgeeft en om mee te worden genomen door een serie van intens karakter testen en versterking voor planetair stewardschap ontwikkeling. (Om alles te ontvangen, moet men alles geven.) Het was de manier waarop ik emotionele neutraliteit zou leren, mentale discipline, innerlijke overtuiging en impliciet vertrouwen in mijn verbinding met God, Christus en de Krachten van Licht die de menselijke bevrijding en vrijheid dienen. Ik zou ook de diepte in worden meegenomen door de misleidingen die inherent zijn aan de 3D illusie wat de holografische natuur is van dit realiteitssysteem.

vertaald door Veronica

 

 
6 reacties

Geplaatst door op 13 maart 2019 in Energetic Synthesis

 

Tags: ,

Lisa Renee, Energetic Synthesis (ES) – overzicht pagina’s Krystal Aegis website

Klik hier voor een uitgebreide introductie tot Lisa Renee en haar websites.

Krystal Aegis

Op deze website vind je de volgende Pagina’s:

Krystal Aegis Introductie

Basics:                     

 • Stap Een: The Agreement and Request for Intercession
 • Stap Twee: Preparing the Foundation
 • Stap Drie: ES Core Triad for Daily Use
 • Stap Vier: 12D Calibration for Crux Implant Remove
 • Stap Vijf: Building Integrity of Spiritual House

Oefeningen:  

 • Finding Inner Peace as Lifestyle
 • Setting the Foundational Core
 • Controlling Stress & Anger
 • Shifting Mental Pain
 • Antidote to Mind Control
 • Radical Forgiveness
 • Loving Kindness Visualization
 • Calming Breathwork

Dagelijkse praktijk:

 • Law of One Practices
 • Mastering Relationships
 • Gratitude Practice
 • Meditation and Mindfulness Tips
 • Disciplining Mental Body
 • Accountability
 • Personal Integrity
 • Harmlessness

Tools:

 • Physiology of Fear
 • Essential Tools
 • Overcoming Fear Journal
 • Now Self Affirmations
 • Energetic Self Mastery
 • Ascension Audio Files
 • Strong Moral Character
 • Building Self Esteem

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 13 maart 2019 in Energetic Synthesis

 

Tags: , ,

 
%d bloggers liken dit: