RSS

Maandelijks archief: juni 2016

Notities – deel 5 – van de Ascentie conferentie in Glarus, Zwitserland op 16-17 april 2016

Disclaimer:
De volgende conferentie notities zijn een interpretatie van de persoon die deze opschreef. Veel details zijn achterwege gelaten en wat van de oorspronkelijke bedoeling is verdwenen. Het zijn NIET de exacte woorden van Cobra en Isis.
(NB: Om verwarring te minimaliseren: wanneer aan de godin wordt gerefereerd zullen allemaal hoofdletters worden gebruikt – ISIS. Wanneer je “Isis” ziet in de tekst vertegenwoordigt dat de persoon die deze codenaam gebruikt om online anonimiteit te behouden.)
Transcript door Antares van Transinformation tijdens de conferentie, vertaling door Kleines Sandkorn, bewerkt door Nova Biscotti en door Cobra

Isis op zondag 17 april

Isis leidde ons door de volgende onderwerpen. Ik heb geprobeerd zoveel van haar woorden en formuleringen op te schrijven als ik kon om de energie van de ervaring zoveel mogelijk naar jullie te brengen. Inderdaad, ik hoop dat deze fantastische energie die wij allen hebben ervaren jullie zal bereiken. Het energiewerk gedurende de conferenties houdt een belangrijke rol in voor het hele proces van onze transformatie. Meditatie en mantra’s in zo’n grote groep stralen een diepe krachtige energie. Ik heb ze niet allemaal in mijn tekst genoemd.

Antares

DE KELK VAN LIEFDE

De Godinnenspiraal als transmutatie proces

Vrouwen staan meer open om de nieuwe energieën die ons bereiken te ontvangen. Mannen moeten leren in dat proces te groeien om de spiralende energieën te integreren. Om conversie-inversie-hart-vortex (zie ook de notities van Cobra op zondag) als een energiestructuur te begrijpen is het mannelijke aspect, om de vortex te voelen het vrouwelijke.

Tot dusver zijn onze ongezonde aspecten binnen de plexus solaris geaccumuleerd. Vele malen kozen wij om te nemen ipv te geven, door het pushen of onderdrukken van iemand. Gezonde aspecten van de plexus solaris kunnen worden ervaren door moedige actie onder bescherming van leiding door goddelijke energieën, om opnieuw een staat van gezond geven en ontvangen binnen te gaan. Agressief nemen, pushen, druk en manipulatie zijn expressies van de oude gemeenschap. In de nieuwe tijd zijn wij blij om in balans te ontvangen en te geven. Velen van ons hebben grote moeilijkheden met ECHT ontvangen. Vaak voelen wij ons inferieur en/of geweigerd, dus wij zullen eerder NEMEN, of alles bij elkaar het concept van ontvangen afwijzen.

2016-04-16 5 1 ankhWij kunnen onze armen gebruiken voor een beter begrip van deze dynamica. Je ziet dat de energie vloeit als een cirkel (Isis heft haar armen op tot halve hoogte, als een open cirkel). Met de linkerhand ontvangen wij en met de rechter geven wij, dus de energie stroomt door onze harten. Het is de vorm van de Ankh en wij hebben in deze vorm gecreëerd.

Het zijn van een KELK VAN LIEFDE betekent om echt te ZIJN en meester te zijn van beide energiegolven. Teveel dingen brengen ons nog steeds uit balans en wij voelen negatieve emoties in plaats van Liefde, dat ons het gevoel geeft te zijn leeggelopen en uitgeput. Dus waarheidslievendheid wint in belang van onze acties.

In relaties werden en worden wij vaak gewond – al in onze kindertijd. Dit alles zit in ons, wij sluiten onze harten meer en meer en harden ons met onvergeeflijkheid. Dit blokt de stroom van de energie van Licht en Liefde binnen onze cellen – “zo diep als wij gewond zijn, niemand zou dat kunnen vergeven” – staan wij ons toe te denken. De waarheid is – dit heeft niets te doen met de andere persoon! Het is alleen ons eigen proces, het gaat over MIJZELF. Hier komt de wet van de Vrije Wil weer om de hoek kijken. “IK NEEM MIJN KRACHT TERUG NAAR MIJZELF!” als ik vergeef en mijzelf bevrijd.

Vergeving brengt ons terug in onze eigen binnenste balans.

De spiralende energie van de Godin activeert de wet van vergeving en de sleutel is een open hart. Wanneer Jezus zei :IK BEN het pad, leven en ascentie” heeft hij patronen in het etherische grit geprint die onze ascentie voorbereidden. De Lichtenergie van de Godinnen Spiraal Bewustzijn is in staat om in onze wezens te vloeien wanneer wij in een vrouwelijke staat van ontvangen van onze IK BEN aanwezigheid zijn. Binnen Spiraal Bewustzijn van de Godin kunnen wij het verleden genezen en de toekomst creëren in het huidige moment – NU.

2016-04-16 5 2 Rainbow-Spiral-450x360De Godinnenenergie is een immens kritiek element in dat proces. De Galactische Confederatie bijvoorbeeld is zelf spiralend bewustzijn die zijn energieën integreert in de vorm van een spiraal. De energie vloeit door onze chakra’s als kleuren van de regenboog. Wij ZIJN deze regenboog, zo simpel is het.

Op dit punt deden wij wat energiewerk met enkele van de Aartsengelen, vooral Aartsengel Michael, om wat ongezonde energiekoorden door te knippen. Sommige van de deelnemers konden duizeligheid voelen. De Godinnen energieën zouden genezing van mentale en emotionele controle kunnen uitlokken en de ervaring van spiralend bewustzijn die het fysieke lichaam binnengaat kunnen worden ervaren als duizeligheid. In deze context is het goed om naar het advies van de Godin te luisteren om veel puur water van hoge kwaliteit te drinken en je over te geven aan haar aanwezigheid.

Wij kunnen op verschillende manieren in contact komen met de Godinnenaanwezigheid.

Verschillende keren vóór de meditaties of energetisch werk stonden wij op en bewogen onze lichamen.

De energie van de Godin vloeit makkelijker en krachtiger door vrouwelijke en mannelijke lichamen als de lichamen ritmisch bewegen. Het element van liefde is lucht en het omgeeft ons overal. Bewegen op prachtige muziek lift ons boven tijd en ruimte en wij versterken onze vaardigheden om met de Godinnenenergie te werken door ons te trainen in overgave, dans en luisteren. In het water beweegt de energie in golven als een hartslag, dus wij kunnen met de Godin verbinden terwijl wij zwemmen of zonnebaden op het strand.

MOEDER AARDE is onze heilige Moeder, het element water drukt haar emoties uit. Ons lichaam bevat alle vijf elementen van het planetaire lichaam van onze Moeder. De Godinnenaanwezigheid eert alle vijf elementen. Ze moeten allemaal in balans zijn wanneer wij ontvangen en geven in de eeuw van de nieuwe vibratie. Te veel vuur bijvoorbeeld reflecteert zichzelf als abrupt en destructief, te veel water overvloeit ons met emoties en te veel aarde is concentratie op of de ene pool of de andere, als het dan te veel stabiliteit zou zijn. Rondvliegen zonder gegrond te zijn lift ons uit onze lichamen en wij lijken hier niet echt te zijn.

Omhels de Puurheid, Goddelijkheid en Heiligheid van Goddelijke Vrouwelijke Energieën

2016-04-16 5 3 Goddess-Moon

2016-04-16 5 4 Goddess-HealingIn sommige eeuwen moesten de vrouwen zich verbergen om in staat te zijn de elementen te vieren en de ceremonieën van de jaarcyclus – zoals oogst bijvoorbeeld. Gedurende tijden van onderdrukking vergaten wij vaak om deze ceremoniën te doen, maar zij zijn zo heilig. Leven wordt een viering zodra wij het als heilig waarnemen. Vuur energetiseert ons, evenals dansen of zwemmen in open water.

2016-04-16 5 5 Goddess-DanceNu bereikt de roep van onze oude Sisterhood en Brotherhood onze harten, en wordt steeds luider. Wij zijn geroepen om terug te keren in onze heilige cirkels. Binnen de heilige cirkel is er niets als “meer belangrijk / minder belangrijk” of “hoger / lager”. De energie beweegt in harmonieuze perfectie, eenheid en verbondenheid.

De sisterhood heeft niet zijn oorsprong in de fysieke laag. De werkelijke oorsprong van de Sisterhood is in het etherische rijk.

In het begin was het inderdaad een band van liefde tussen de Godinnen onderling, om elkaars aspecten te eren, dus het was tussen Godin Nepthys, ISIS, Bastet, Sekhmet, Hathor en anderen.

Later kwam de beweging langzaam naar beneden in de gemeenschap, maar alleen in tijden wanneer de evolutie een gouden gezicht liet zien.

Dus, wat betekent Sisterhood? Het is een gemeenschap van vrouwen, of vrouwen en mannen, die een pilaar van Licht houden van IK BEN aanwezigheid – daardoor versterken de energieën gezamenlijk elkaars kracht, nooit verzwakkend. Gezonde verbanden leiden tot gemeenschappelijke kracht van zielsaanwezigheid. Op het ene moment kan een van de vrouwen een channel zijn en alle anderen ondersteunen haar, en op het volgende moment is een andere een kanaal en opnieuw ondersteunt de groep haar wanneer de energieën door haar vloeien.

Gevechten om macht zijn onnodig, want iedereen is in haar WERKELIJKE GODDELIJKE MACHT. Het is overbodig om ervoor te vechten. Sisterhood is gebaseerd op wederzijds respect, liefde, eerlijkheid, waarheid, innerlijke integriteit, goddelijke kracht met co-creatie met goddelijkheid, om Goddelijke Spirit in de materie te brengen en het leven te vieren.

Vandaag groeien we daar langzaam in, thuis, zoals wij allemaal kunnen voelen, we zijn er nog niet. In vele groepen is er verdeeldheid en verschillen (Cobra zei dat ook bij vele gelegenheden).

Door het opnieuw binnengaan en te leren om onze eigen Godinnenaanwezigheid te bewonen, ontwikkelen wij onze Vrije Wil in die richting en zo geven wij geboorte aan de energie van harmonie van een andere dimensie naar hier.

Voor elke interactie met andere mensen is het cruciaal om eerst te verbinden met de Godinnenaanwezigheid. Isis moedigt ons aan om onze innerlijke wereld te delen, aan deze ene kant en aan de andere, om WERKELIJK te luisteren, en natuurlijk om samen te dansen en te zingen. Hiermee wordt iedereen versterkt door de ander.

Mannen en vrouwen moeten beiden leren om werkelijk elkaar te ondersteunen. Het is ook waar dat soms een vrouw beter een andere vrouw kan begrijpen dan een man zou kunnen, en hetzelfde gebeurt met mannen. Isis vraagt ons opnieuw om vrienden te zoeken (vrouwelijk en/of mannelijk) en om bij groepen te gaan voor het doel van de beschreven uitwisseling. Vooral mannen hebben kansen om andere mannen te ontmoeten zonder de noodzaak van competitie, dus zij kunnen elkaar versterken, bekrachtigen en bemoedigen.

Vrouwen zullen leren de mannen als helden te zien, mannen zullen leren de vrouwen als Godinnen te zien.

Godin ISIS is de “Goddelijke Dochter, Goddelijke Zuster en de Goddelijke Moeder”, haar naam betekent “Troon”, zij is de “Vrouwe van de Sterren” en komt van Sirius. Zij is bekend als Godin met 10.000 namen, de Maan Zon Godin, Zij brengt haar Goddelijke aanwezigheid terug in ons bewustzijn en op de Planeet met de nieuwe frequenties. Zij is een hele speciale Godin als zij de drievoudige Godin in haar wezen verenigt. Zij is de Goddelijke Moeder – de Goddelijke Vrouwelijke vrouw in verbinding met haar seksualiteit en sensualiteit – en zij belichaamt de gratie en onschuld van het innerlijke kind. Dit is alles omvattend en moeilijk te beschrijven. Zij kan vele temperamenten bevatten, zoals zij soms als een kat is (zoals de Kat Godin Bastet) en tegelijkertijd kan zij teder zijn.

2016-04-16 5 6 IsisDe Godin ISIS kwam in het lichaam van Isis toen zij danste. Haar armen bewogen als slangen. De energie was als een spiralende energie die door onze chakra’s beweegt – dit is de dans van de Godin. Zij voelde de energie haar lichaam binnengaan. Het is een spiralende dans: linksdraaiende energieën manifesteren / gronden (vrouwelijk) – Shakti energie, rechtsdraaiende energieën bevrijden (mannelijk) – Shiva energie.

De Ankh is een instrument van de Godin ISIS en het heeft een portaal in het centrum welk het ingangspunt symboliseert van het hart. De bovenkant kan worden gezien als de kelk, de vrouwelijke baarmoeder, het andere deel als de fallus, dus er zijn beide Goddelijke energieën van schepping verenigd en SAMEN zijn zij gerepresenteerd binnen de Ankh. De baarmoeder heeft het potentieel om spirit te brengen – de adem van leven – in materie, zoals hierboven beschreven.

Oude mysteriescholen initiaties werden gedaan met de hulp van de Ankh.

Vandaag kunnen wij de energie via de Ankh in de kelk brengen en veel meer. Wanneer wij werken met Goddelijke middelen activeren wij spirit. Door het zijn van een kelk van Liefde belichamen wij respect, aandacht en liefde voor het hoogste goed van alle creatie.

Isis laat ons zien hoe wij via de Ankh een object kunnen wijden met alle elementen.

Activatie van de Heilige Graal

Alle deelnemers aan de conferentie tezamen activeerden de Activatie van de Heilige Graal voor het ontwaken van onszelf en alle wezens. Iedereen ontving een klein getachyoniseerd glas dat was geladen met deze energie, dat wij in onze handen hielden gedurende de heilige activatie.

Nu symboliseert dit het Goddelijke Licht en Goddelijke Liefde, de Heilige Graal, om ons er altijd aan te herinneren. Het representeert het licht dat wij hebben ontvangen en verder dragen.

2016-04-16 5 7 Goddess-WithinDe activatie van de Kelk van Licht en Liefde was een prachtige ervaring voor ons allemaal. Nu zal het licht meer en meer schijnen voor de Aarde en de mensheid, en het zal zich via ons verspreiden. Wij zijn voorbereid voor alles wat zal komen.

Een echte lichtwerker / lichtstrijder negeert het duister (slechtheid) niet – hij of zij TRANSFORMEERT het met zijn / haar vaardigheden en talenten.

Cobra en Isis geven nu een samenvatting van de conferentie. Zij benadrukken dat wij zullen overwinnen.

SAMENVATTING CONFERENTIE

Cobra:  Samen hebben wij een enorme mandala van Licht gecreëerd, wat een essentieel deel was van de conferentie. Wij bouwden een netwerk van Licht en de codes ervan verspreiden zich door de wereld. Dit is het signaal waar de Lichtkrachten op hebben gewacht. Vandaag hebben wij bruggen over grenzen gebouwd en wij hebben de positieve tijdlijn gezekerd. De positieve tijdlijn verbetert dagelijks, en hier is de conferentie een belangrijke stap geweest. Wanneer wij weer thuis zijn kunnen wij het Licht met iedereen delen, evenals de informatie en de energieën die wij hebben verankerd. Deze ervaring is bedoeld om te worden gedeeld met anderen, wat de volgende stap is in het zekeren van de positieve tijdlijn.

Een van de meest effectieve dingen die je kunt doen is om je eigen blogs te creëren om de waarheid te verspreiden naar zelfs meer mensen. Het internet is een heel krachtig middel van de Lichtkrachten om informatie naar velen te verspreiden. Deze informatie moet steeds weer worden gedeeld; laten wij met anderen delen alles waar wij doorheen hebben gewerkt in deze hele complexe situatie. Mijn blog en de andere bestaande blogs zijn niet voldoende om 7 miljard mensen te bereiken. Tot dusver zijn er zo’n 50 miljoen bewuste mensen. Verscheidene gebieden van talen zijn niet gedekt met ware informatie, dus er moeten meer blogs zijn in moedertalen (vertalingen zijn essentieel!!!). Bijvoorbeeld in India zijn er ontelbare mensen zonder enig idee over wat er werkelijk gaande is.

2016-04-16 5 8 everything-is-impossible...200 Jaar geleden lachten mensen over het idee dat geloofd werd dat men kon vliegen. Vandaag kunnen wij ons een wereld zonder vliegtuigen niet voorstellen. Vandaag geloven veel mensen niet in de mogelijkheid van Vrije Energie en als de Event nu zou plaatsvinden zouden zij ons nog steeds niet geloven. De waarheid is dat binnenkort Vrije Energie het dagelijks leven van iedereen zal faciliteren.

Het is altijd al zo geweest – dat door de geschiedenis heen alleen hele kleine groepen werkelijk de bestemming van de planeet veranderden: wetenschappers, kunstenaars, bankiers, geleerden. Hier in deze kamer zijn voldoende mensen aanwezig om de bestemming van de planeet voor altijd te veranderen. Een menselijk wezen die Vrije Wil gebruikt is krachtiger dan 1 miljoen ‘slapende’ mensen. Onze basis visie is hetzelfde, ook al zijn wij allemaal anders.

Jullie herinneren je wellicht de poll waar 88% instemde met de interactie van positieve buitenaardsen met de mensheid. De massa’s geloven nog steeds niet dat dit zou kunnen gebeuren, maar als het begint dan zullen zij het gewoon ERVAREN zonder mogelijkheid van ontkenning.

Wanneer het Licht er is zal iedereen het enthousiast verwelkomen. Die tijd is NU.

2016-04-16 5 9 rabbit-time-is-now-gifAan het einde van de conferentie bespeelt Untwine een prachtig 432 Hz instrument en dit creëerde een fantastische warme atmosfeer.

Deze twee dagen met alle ervaringen brachten iedereen van ons absoluut voorwaarts op onze eigen werkelijke paden naar eenheid. Wij verlieten de conferentie met overvloed van hoop en inspiratie. Deze hele groep van toegewijde mensen heeft elkaar enorm verrijkt en zo kunnen wij in eenheid zijn buiten ruimte en tijd, in het hart van de Godin.

Helaas is het niet mogelijk om alle plaatjes te laten zien die in de conferentie werden getoond, want zij zijn niet voor ons beschikbaar. Dus sommige plaatjes zijn alleen vergelijkbaar met deze. Zij zijn een illustratie.

Bron: http://eventreference.org/2016/06/20/ascension-conference-notes-pt-5-glarus-switzerland-april-16-17-2016/

Original Post (in German): http://trans-information.net/der-kelch-der-liebe/

Link to Part 1 (English): ascension-conference-notes-pt-1-glarus-switzerland-april-16-17-2016/ – (Nederlands): https://eventnl.wordpress.com/2016/06/13/notities-deel-1-van-de-ascentie-conferentie-in-glarus-zwitserland-op-16-17-april-2016/

Link to Part 2 (English): ascension-conference-notes-pt-2-glarus-switzerland-april-16-17-2016/ – (Nederlands): https://eventnl.wordpress.com/2016/06/19/notities-deel-2-van-de-ascentie-conferentie-in-glarus-zwitserland-op-16-17-april-2016/

Link to Part 3 (English): ascension-conference-notes-pt-3-glarus-switzerland-april-16-17-2016/ – (Nederlands): https://eventnl.wordpress.com/2016/06/21/notities-deel-3-van-de-ascentie-conferentie-in-glarus-zwitserland-op-16-17-april-2016/

Link to Part 4 (English): ascension-conference-notes-pt-4-glarus-switzerland-april-16-17-2016/ – (Nederlands): https://eventnl.wordpress.com/2016/06/23/notities-deel-4-van-de-ascentie-conferentie-in-glarus-zwitserland-op-16-17-april-2016/

Vertaald door Veronica

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 29 juni 2016 in Cobra

 

Tags: ,

Notities – deel 4 – van de Ascentie conferentie in Glarus, Zwitserland op 16-17 april 2016

Disclaimer:
De volgende conferentie notities zijn een interpretatie van de persoon die deze opschreef. Veel details zijn achterwege gelaten en wat van de oorspronkelijke bedoeling is verdwenen. Het zijn NIET de exacte woorden van Cobra en Isis.

Transcript door Antares van Transinformation tijdens de conferentie, vertaling door Annadora Claire, bewerkt door Nova Biscotti en door Cobra

Cobra op zondag 17 april

DE LAATSTE FASE

Wij gaan nu een kritiek moment in, het moment van de finale beslissing. De meest belangrijke beslissingen voor het lot van de mensheid zijn genomen met een grote geaccelereerde snelheid, vooral sinds medio maart. Cobra zegt dat hij niet weet hoe lang deze laatste periode van beslissing zal duren, zowel met betrekking tot onze persoonlijke levens als op het politieke niveau, en de algehele situatie van het zonnestelsel. Het wordt allemaal zichtbaar, overal. Met andere woorden, onze persoonlijke levens spiegelen de wereldsituatie. Alles wat nu in onze persoonlijke levens gebeurt bepaalt wat zich ontwikkelt in het grotere tijdframe, en reflecteert de wereldsituatie. Niets gebeurt “zomaar”. Alles reflecteert massief op iedereen en alles. Zelfs de kleinste overwinning op de planeet brengt een krachtige resonantie in de galaxy met zich mee, zelfs ook al zijn wij vanuit het gezichtspunt van de GCS (Galactische Centrale Zon) maar een klein punt van geblokkeerde energie. Wat er hier ook gebeurt op dit moment heeft een enorme invloed op het grootste deel van de galactische rassen en heeft effect op het lot van alle wezens. De opgestegen wezens kunnen niet verder totdat de situatie op Aarde is opgelost. Boeddha heeft gestemd om hier te blijven totdat de Aarde is vrijgemaakt.

De situatie op Aarde heeft de gehele evolutie geblokkeerd, wat is waarom wij de aandacht krijgen van zoveel rassen.

Moederschepen van duizenden rassen zijn aanwezig binnen de Oort Cloud, allemaal hun aandacht gefocust op deze kleine planeet. Dit is een enorm moment van kosmische ontwikkeling, niet iets lokaals.

In maart zijn de besluiten genomen.

Daarom is het heel belangrijk om onze IK BEN aanwezigheid te gebruiken om de Vrije Wil toe te passen voor dit enorme besluit. De boosaardige controlerende machten zullen absoluut alles doen om onze Vrije Wil te blokkeren. Wij moeten leren daarboven te staan. Elke situatie kan alleen maar voor zo lang worden aangehouden en dan moet het eindigen. Dit heeft nu betrekking op de quarantaine. Dus, de waarheid kan alleen voor een bepaalde periode van tijd worden onderdrukt.

Op dit moment moeten de controlerende machten er onvoorstelbare hoeveelheden energie in steken om de waarheid te manipuleren. Zij geven miljarden dollars uit om elke en alle informatie over buitenaards leven te onderdrukken. Al deze energie is gebruikt tegen dezelfde schepping, en dit op zich limiteert het tijdsbestek van deze acties.

2016-04-16 4 1 grand_universe_by_antifanWij zijn allemaal getuigen van gelimiteerde disclosures. Er vindt een wedergeboorte van ruimtereizen plaats, dat veel privé initiatieven bevat voor ruimtevehikels, projecten voor Maan en Mars, evenals onderzoekende vehikels voor het zonnestelsel. Dit alles zit in de koker en zal spoedig overkoken. In een paar jaar zullen wij als een vanzelfsprekendheid ruimtevehikels rond zien vliegen. In 5 tot 10 jaar tijd zal ruimtereizen net zo normaal zijn als het reizen per vliegtuig nu is. Alleen al vorige week waren twee nieuwe aandrijfsystemen geïntroduceerd. In het begin van de technologische ontwikkeling had het zo’n half jaar nodig om naar Mars te gaan, later nog maar 3 weken. De SSP heeft maar 15 minuten nodig om op Mars te komen en om de Pleiaden via een portaal / wormhole te bereiken duurt 15 seconden.

Zelfs tradioneel ruimtereizen zal leiden tot buitenaards contact en op deze manier zullen de duistere krachten hun controle over de quarantaine op de een of de andere manier verliezen. De vooruitgang van contact kan niet meer worden gestopt, ongeacht hoeveel de duistere krachten proberen de disclosure voor hun doeleinden te vertragen. Hillary Clinton heeft net disclosures over Area 51 aangekondigd

Maar zij plannen om nog een keer de disclosures te verstoren. De cabal zou de verantwoordelijkheid voor de huidige situatie op de draco willen gooien, en de rol van slachtoffer innemen. Voor dit doel heeft de cabal verschillende plannen bedacht, die echter – volgens Cobra – geen succes zullen hebben. Elke waarheid die is vrijgegeven leidt tot de volgende.

Sinds de cabal probeerde om de ‘Panama Papers’ te gebruiken om Putin te beschuldigen, publiceert Putin nu wat waarheden over de Rothschilds. Zonder deze trigger zou hij dat niet hebben gedaan. Door het verstoren van de disclosures zijn zij ons allemaal feitelijk aan het helpen. Bepaalde mensen zullen doorgaan om belangrijke informatie te publiceren wanneer de tijd er rijp voor is. Er zijn verschillende redenen waarom dit zo lang duurt. De cabal bestaat uit gevaarlijke psychopaten.

Disclosure zal ook laten zien hoe schepen landen.

VRAGEN AAN COBRA:

 • Wat zal er gebeuren met de mensen die nu niet op de planeet wonen? Zal hen ook worden toegestaan om te ascenderen? – Tot dusver hebben zij in diepe isolatie geleefd. Zij zijn heel specifiek gehersenspoeld. De Lichtkrachten konden ze niet bereiken. De chimera verbergt de SSP’s voor de Resistance Movement, de Lichtkrachten en de Pleiadiërs. Nu net is de situatie zich heel langzaam aan het verbeteren en wat zekere topics kunnen worden vrijgegeven. Daar worden de disclosures ook hevig verstoord. Deze mensen in de SSP’s hebben werkelijk volledig andere informatie gekregen dan wij hier. Aan hen is verteld dat de Aarde door een nucleaire oorlog is vernietigd en dat zij de enige overlevenden zijn. Dit is hun realiteit. Zij wonen in ondergrondse bases en in mijnen. Zij weten en geloven alleen deze informatie. De RM kon ze tot dusver niet bereiken en dus is dit een gemengde situatie.
 • Als duizenden positieve rassen hier zijn in het zonnestelsel en zich focussen op de planeet ….. waarom zijn zij gekomen? Voor de octopus? – Zij hadden allemaal verschillende redenen. Sommige kwamen om healing energieën te sturen, anderen om de octopus op te lossen. De mensen weten niets over hun werk en de concrete ondersteuning die zij geven. Sommigen proberen om ons op te bouwen via telepathische communicatie. Helaas zijn er maar een paar ontvangers hiervoor. De meeste mensen zijn niet getraind voor dit soort van communicatie. Werkelijk telepathisch contact kan alleen worden bereikt na jaren van training, niet simpelweg na een weekend seminar. Er zijn bepaalde protocollen die moeten worden geobserveerd. Dit is werkelijk een groot probleem. (Cobra moedigt ons aan om trainingen te volgen voor werkelijke telepathische communicatie.)
 • Wie zijn de chimera? – Zij komen van de galaxy van Andromeda, waar ontelbare rassen zijn. Zij zijn niet degenen waaraan gewoonlijk wordt gerefereerd als de Andromedanen. De chimera zijn menselijk. Hun energieveld is behoorlijk verstoord. Je zou ze de meest gevallen aartsengelen kunnen noemen binnen de anomalie. Zij gingen in nabij contact met de nazi’s in de dertiger jaren. Zij zijn nu het voornaamste probleem in het zonnestelsel. Dit alles moet worden opgeschoond VOOR DE EVENT, anders zouden wij een invasie tijdens de Event moeten verwachten en dit zou niet zoveel zin hebben. Het MOET eenvoudigweg zijn geschoond VOOR de Event. Na de Event zal ons zicht op de lucht helder zijn in elke betekenis van het woord. Ja, de chimera zijn fysieke wezens.
 • Energetisch, wat zal gebeuren tijdens de Event? – Dualiteit zal beginnen op te lossen. Dualiteit met zijn polariteit positief en negatief in de zin van goed en kwaad is een kunstmatige creatie van de archons. In de natuur bestaat het niet in deze vorm. Daar hebben positief en negatief een neutrale betekenis. Polariteit is niet goed of kwaad. Deze interactie als het hier regeert als dualiteit is alleen een creatie. Je kunt het begrijpen als de ontbinding van de “kwaadaardige” pool van polariteit. Zijn bron zit nu binnen het rijk van plasma. Wanneer het plasma is geheeld zal al het andere helen.
 • Moeten wij een invasie verwachten hier in Europa? – Nee. De situatie daar zal niet worden uitgebreid. Een infiltratie van werkelijke vluchtelingen heeft plaatsvonden. De indringers worden geobserveerd door de Lichtkrachten, 99,9% van hun acties is geblokkeerd en kan niet meer plaatsvinden. Er is geen reden voor zorgen. De duistere krachten doen hun best om binnen hun macht paniek te creëren. Zij willen dat mensen bezorgd zijn en dat ze getrokken worden in religieuze conflicten. Het zal ze niet lukken.
 • Na de Event, wat zal gebeuren met religies? – Er zal een grote uitademing zijn. (Cobra pauzeert en er wordt gelachen in de zaal.) Mensen zullen de diepte van de controle en de manipulatie beginnen te begrijpen. Het christendom van vandaag was in 325 gecreëerd in de Council van Nicaea onder Constantijn de Grote, door zijn aartsbisschop Eusebius of Caesarea, en al Jezus’ leringen zijn verstoord en vervalst. De Liefde en Vergeving in zijn boodschap heeft geen relatie met kruistochten en het verbranden van heksen door de katholieke kerk. Het is een volkomen andere boodschap. En hetzelfde is gebeurt binnen alle religies. Zij beginnen met een wezen met een diepe boodschap, die verstoord wordt zodra dit wezen niet langer aanwezig is. Later was er een kult van gemaakt en eeuwen later volgende propaganda en de grote programmeringsmachine. Binnen het Vaticaan is het ‘propaganda museum’ waar bezoekers worden gesorteerd op breintypes om verschillende dingen te worden getoond. Dit alles moet onmiddellijk na de Event worden veranderd. De zaden van Waarheid zullen als bloemen groeien en het zal duidelijk worden dat onder alles dezelfde Goddelijke Waarheid ligt.

HET PROCES VAN EERSTE CONTACT

2016-04-16 4 2 gfol-600x337Ascentie begint na de Event. Een vroeg aspect hiervan zal zijn contact met de sterrenfamilie. Op kleine schaal is dit al begonnen door pogingen met telepathisch contact. Helaas, door het gebrek aan training hier op Aarde, is het niet mogelijk geweest om dit op te bouwen. Een ander werkelijk probleem is de vele misinformatie over de sterrenrassen binnen het internet. Vaak zijn de Pleiadiërs niet genoemd of in een verkeerd licht gepresenteerd. Nu geloven de mensen dat er alleen duistere rassen zijn en dus kan er geen vertrouwen zijn. In de realiteit is de basisrealiteit van een positieve natuur. Al deze verstoringen hebben een ongelukkig effect. Kosmische Liefde als de basis van de acties van de Sterrenfamilies is door sommigen niet begrepen maar volledig geaccepteerd door anderen. De sterrenfamilies van hun kant kunnen niet begrijpen wat hier gaande is. Het proces van ascentie heeft een uitlijning nodig van alle delen.

De sterrenfamilies hebben simulatiekamers waarin zij virtueel ons op dualiteit gebaseerde leven kunnen ervaren. Maar om psychologische redenen is dit niet echt ‘echt’. Na 10 minuten kunnen zij na dit alles terug naar hun mooie levens. Dus, zij begrijpen niet werkelijk iets van ons. Hoe kan iemand een leven zonder geld begrijpen als je het nooit hebt gehad en er nooit afhankelijk van was? Hoe kan iemand ziekte ervaren wanneer er in jouw gemeenschap niets van zoiets is?

De voortgang van contact zal het creëren van een uitlijning moeten hebben. Vaak wordt hierover gesproken, maar alleen van onze kant van de munt. Voor de buitenaardsen zal uitlijning veel moeilijker zijn. Zij zijn werkelijk bang voor ons, omdat zij kunnen zien wat wij doen en wie wij zijn. Vertrouwen zal beginnen door een opbouw op het energetische niveau. Wanneer wij een energetische verbinding met ze kunnen maken dan zullen zij beginnen in staat te zijn om onze levenssituatie te voelen. En wij zullen hen ook voelen.

Dr. Steven Greer heeft concrete protocollen ontwikkeld, procedures voor de voorbereiding voor eerste contact. Deze zogenoemde CE5 protocollen kunnen op het internet worden gevonden:

http://www.siriusdisclosure.com/ce-5-initiative/

De tweede fase is de consequentie van telepathisch en energetisch contact: fysiek contact.

2016-04-16 4 3 StarNation-Ships-UncloakingAan fase 3 wordt gerefereerd als ‘vectoring’. Dit betekent dat wij een schip met onze gedachten kunnen controleren. Eerst kunnen wij leren om de energie van een schip te lokaliseren. Schepen zijn puur bewustzijn en dus antwoorden zij op bewustzijn. Als jouw geest heel helder is dan kun je een ruimteschip aanvoelen. Het schip is dan 100% beschermd door onze mind/spirit en zal naar ons toe komen. (Plaatje).

Begrijpelijkerwijs zal dit niet voor de meeste mensen werken. Een Pleiadisch project is de instelling van contactzones op privé terreinen. De eigenaar moet het landen van een schip toestaan binnen de context van de Galactische Codex. Lokale wetten over luchtruim variëren van land tot land. In sommige gevallen behoort het luchtruim tot op een zekere hoogte aan de eigenaar van het land. Schepen kunnen worden geteleporteerd naar het privé terrein. Deze optie is al geïmplementeerd op de planeet, waar landeigenaren hun toestemming hebben gegeven.

Volgens Cobra zullen interessante regio’s deelnemen aan dit project. Echter, Cobra benoemt ze niet. Na de Event zal met de eigenaren contact worden opgenomen. Volgens eerdere planning (RM 2012) zou het maanden nodig hebben om te worden geregeld, maar volgens het nieuwe plan zal het met grote spoed voorwaarts gaan. De eigenaren zullen spirituele ervaringen hebben tijdens de Event en, afhankelijk van hoe open zij hiervoor staan, zullen landingen binnen twee weken plaatsvinden. De mensen zullen dan de media benaderen en het zal overal op televisie worden vertoond. Er zal een kerngroep zijn van ambassadeurs van eerste contact bij de UN.

De UN zal dan niet zijn wat het nu is. Op dit moment is het behoorlijk geïnfiltreerd. Echter, zelfs nu zijn er belangrijke mensen binnen de UN die gedurende decennia naar een positief eerste contact hebben gewerkt. Sommigen van hen weten van de SSP’s, vooral over de internationale SSP waar mensen in zitten van landen als Italië, Zwitserland, Frans Polynesië, de Cariben, en die eerste contact hebben gehad met Pleiadiërs en andere rassen. Zij zijn al aan het toewerken naar eerste contact.

Later, nadat een kritieke massa van acceptatie binnen de bevolking is bereikt zal het openlijk in de publieke media worden bediscussieerd. Een datum zal worden vastgesteld voor wanneer de Ambassadeurs van Aarde-mensen de landing kunnen verwachten, wat dan openlijk en live in de media zal worden vertoond. Een Pleiadisch schip zal landen voor het UN gebouw. Officieel eerste contact vertegenwoordigt de politieke acceptatie van – nogmaals – de Aarde als een sterrennatie.

De Pleiadiërs en de Aarde mensen herkennen elkaar als soevereine sterrenrassen. Er zal een document worden getekend, diplomatieke onderhandelingen zullen plaatsvinden en aan de mensen zullen verschillende vormen van assistentie worden aangeboden, zowel technisch en met betrekking tot spirituele evolutie. Dit is een werkelijk democratisch proces, een uitwisseling waarin allen zullen deelnemen en waar alle landen van zullen profiteren. De mensheid als een unit zal het wereldproces bepalen.

Het proces zal natuurlijk veel sneller zijn voor de individueel gekozenen, aangezien zij naar de media zullen stappen met de ervaringen die zij al hadden. De Pleiadiërs zullen het eerste ras zijn omdat zij er meest als ons uitzien. Er zijn geen fysieke of psychologische verschillen. Zij zullen worden gevolgd door de Siriërs, dan door andere menselijke rassen, en de niet-menselijke zullen later komen, wanneer hun verschijning niet te shockerend zal zijn voor veel van de mensen. Beide zijden zullen er alleen op een later tijdstip klaar voor zijn. De mensheid moet het hele proces binnen de Vrije Wil leren. Vrije Wil, toegepast met soevereiniteit, is de voorwaarde voor acceptatie als een deel van de Galactische Confederatie. Een mensheid als slaven is niet soeverein en dus kan deze niet worden geaccepteerd. Daarom moet de mensheid eerst zijn bevrijd.

VRAGEN AAN COBRA

 • Zullen de mensen van de binnenaarde in het eerste contact zijn begrepen? – Er zullen bepaalde worden uitgenodigd, maar waarschijnlijk zullen zij het op hun eigen manier doen. De meesten van de mensen van Agartha zijn voor een hele lang tijd afgescheiden van de oppervlaktebevolking Op basis van vele gebeurtenissen in de geschiedenis is veel wantrouwen ontwikkeld. Dit moet worden geheeld, ook fysiek. Tot nu toe staan maar weinig kanalen binnen de mensheid open voor de binnenaarde. De Agarthanen plannen om na de Event hun ambassadeurs naar de oppervlakte te sturen. Zij zullen waarschijnlijk beginnen met privé contact op te nemen met geselecteerde zeer bewuste personen, niet de media. Zij zullen wachten. Het proces van contact zal meer tijd vergen dan met de Pleiadiërs.
 • Waar bevinden zich de gebieden voor eerste contact? – Dit is informatie die niet kan worden vrijgegeven.
 • Zijn de Arcturianen erbij betrokken? – Jazeker. Een van hun projecten is om Lichtnetwerken te bevorderen, een ander om geloofssystemen uit te breiden.

2016-04-16 4 4 Galaxy-on-HorizonDe Event-Flash die de COmpression BReAk-through (compressie doorbraak) zal laten plaatsvinden is een krachtige spirituele, hyperdimensionale golf. De tachyons bereiken de oppervlakte. Het bestaande netwerk van tachyon kamers stabiliseert de energieën gedurende de Event. De Cintamani stenen spelen ook een belangrijke rol bij deze stabilisatie. De is de reden waarom zij wijd zijn gedistribueerd, zowel onder de mensen als op vele locaties.

Na het moment van de compressie doorbraak begint de transformatie. Alles wat wij nu ervaren is voorbereiding. Binnen sommige groepen is dit hele proces over ascentie al zo’n 20-40 jaar gaande. Echter, dit alles is kleuterschoolspel vergeleken met wat op ons wacht na de Event. Wij zullen met een geaccelereerd tempo worden getransformeerd in onze lichtlichamen. Een diep fysieke en spirituele transformatie zal plaatsvinden. In de latere fasen zullen wij, als een geaccepteerde sterrennatie, ondersteuning krijgen met geavanceerde technologieën.

Alle niveaus zullen drastisch worden getransformeerd, zo ongelooflijk veel sneller dan nu, dat wij het ons nauwelijks kunnen voorstellen. Binnen een hele korte tijd zullen enorme kwantumsprongen plaatsvinden. Ons bewustzijn zal immens worden opgetild. Wij hebben vele jaren besteed om te proberen patronen van onze jeugd of ziekte te helen, gebruik makend van alternatieve geneeskunde, therapieën, hergeboorte, Reiki – en de patronen zijn er nog steeds.

Na de Event zullen zij opeens, met een knippering van het oog, zijn gewist. Om dit te laten gebeuren moet eerst het Netwerk van Licht zijn gecompleteerd.  Er moet geen enkel gevaar of enige vorm van negatieve bemoeienis zijn. Er zal een morfogenetisch veld van positieve bewustzijn zijn. De spirituele energie zal dan nogmaals makkelijk voor ons zijn om te begrijpen. Na het eerste contact zullen de opgestegen meesters/wezens beginnen hun lichtlichamen te materialiseren. In de laatste 25.000 jaar waren er maar een paar echte ontmoetingen met zulke gematerialiseerde meesters, echter, na de Event zullen deze ontmoetingen meer en meer toenemen!

Dan zal de reis naar huis, de ascentie, werkelijk beginnen.

2016-04-16 4 5 Galactic-Center-GRB-600x319De Galactische Centrale Zon is een stargate. Het is de centrale zon van onze galaxy, de bron van al het zijn, verbonden met onze zonnen door plasma wormholes.

Plasma wisselt uit met bewustzijn. Een heel diep geheim dat tot dusver niet is vrijgegeven is dat er hogere octaven zijn van de plasma niveaus en dit is de manier waarop galaxies met elkaar communiceren.

Zoals Cobra al in sommige van zijn posten heeft aangegeven zijn nu net voorbereidingen gemaakt om een kleine satelliet in de Aardebaan te sturen, wat alle bewegingen rondom zichzelf zal bekijken (schepen) en Cobra zegt dat hij hoopt dat er goede foto’s van komen. Dit is een andere stap naar het voorbereiden van de massa’s voor eerste contact. NASA zal niet langer in staat zijn om deze foto’s te onderdrukken, op de manier zoals zij nu interrumperen en snijden in live beelden.

Dat zou eruit kunnen zien als dit ….

(Cobra laat foto’s zien van Fox News, rapporterend over visites door buitenaardsen.) Volgens Cobra hebben de BRICS naties hun eigen plan hiervoor.

REGIO’S VAN LICHT

Tot dusver hebben vele groepen geen succes gehad in het creëren en leven in bewuste gemeenschappen. De voornaamste reden daarvoor is de menselijke conflicten die zijn geïnitieerd en gevoed door de archons. Deze manipulaties zullen verdwijnen na de Event, en daardoor zal dan veel informatie beschikbaar komen over hoe internationale gemeenschappen van Goddelijk Licht kunnen worden gebouwd. Op dit moment is het veel te vroeg. Bijna niemand zou voorbereid zijn voor deze gemeenschappen. Cobra heeft de Pleiadiërs gevraagd om overeenkomstige informatie hierover met ons te delen na de Event.

Na de Event zullen vele grotten en plaatsen opnieuw worden geopend die de verankering van de godinnenenergie op de planeet zullen dienen. Enkel een paar daarvan zijn nu in het geheim toegankelijk. Sommige grotten zijn in de buurt van de oppervlaktebevolking, andere zijn verbonden met de rijken van de Agarthanen.

ASCENTIE VORTEX TECHNOLOGIEEN

2016-04-16 4 6 Torus-Diagrams-450x432Deze techniek is gebaseerd op ons eigen lichtlichaam, wat een portaal is dat het ons mogelijk maakt om te reizen. Binnen het hartchakra, in de vijfde dimensie, zit een stargate die kan worden geactiveerd, en die roteert als een torus op de snelheid van licht. Dit is de manier en de bedoeling van ascentie. Het is een reis door inter-dimensionale wormholes zonder het gebruik van een ruimteschip. Ons lichtlichaam is ons ruimteschip.

Dit is een conversie-inversie vortex. De twee structuren roteren tegen elkaar in. Gewone ruimteschepen stuwing is ook hierop gebaseerd. Het plaatje toont ook de stargate hier in het centrum, waar in ons lichaam ons hart is gesitueerd. Zodra het op lichtsnelheid beweegt verdwijnt de fysieke realiteit.

2016-04-16 4 7 Push-button-for-portal-490x645-200x263Na het eerste contact zullen er beetje bij beetje in alle gebieden centrale punten komen, waarvandaan reizen door portalen mogelijk zal worden gemaakt. Een trip van Zwitserland naar Rio de Janeiro zal dan 40 seconden vergen.

2016-04-16 4 8 replicator-cheeseburgerBinnen de Resistance Movement is het woord replicator gebruikt om een kamer aan te duiden. In de SSP’s wordt een printer een replicator genoemd. Anderen noemen een teleportatiekamer een replicator. Dus, er is een taalprobleem wat tot misverstanden kan leiden. De oppervlaktebevolking ziet een replicator gewoonlijk als een apparaat dat items uit de ether materialiseert. De software kan alles ontwerpen en de hardware creëert vanuit het etherische. Cobra zegt dat er in vroegere tijden apparaten van dit type waren die producten creëerden door het assembleren van items uit reservoirs met moleculen van carbon, zuurstof, etc.

Veel van de SSP facties gebruiken replicatoren – printers om hun voedsel te maken, wat echter niet zo goed smaakt. Je organische voedsel vanuit je eigen tuin is veel beter. De replicatoren serveren massaproductie.

In de medische context dienen replicatoren als volgt: een scanner herkent ongezonde atomen, pulst ze uit het lichaam en vervangt ze door gezonde exemplaren. Dit heeft 15 minuten nodig, zoals getoond in de film Elysium.

Vrije energieën zijn een basis feit in het gehele universum. Iedereen van ons heeft hiervan een stukje in huis: een magneet, die continue een veld creëert dat het omringt. Slimme koppen hebben erover gedacht hoe dit zou kunnen worden gebruikt, hebben inderdaad manieren gevonden, maar dit was onderdrukt.

Cobra vertelt hoe hij op een conferentie was voor vrije energie; iemand bracht een apparaat met zich mee en hem werd 500 miljoen dollar voor dit apparaat geboden (mogelijk van de cabal). Dus het apparaat kwam niet beschikbaar voor alle mensen. Een andere man had een plotseling ongeluk op weg naar de conferentie. Er gebeurde niets met hem maar zijn apparaat was volledig vernietigd.

Vóór de Event vinden ontelbare zaken op deze manier plaats.

2016-04-16 4 9 flying-car-300x300Dit bestaat al in China. In de toekomst zullen deze zaken heel gewoon zijn.

Er zullen grote vooruitgangen zijn in muziek. Cobra spreekt over hyper dimensionaal geluid.

De nieuwe realiteit is net om de hoek, het is er al.

Op dit punt introduceert een van de deelnemers aan de conferentie een licht mandala apparaat. Dit is een technologie die nu functioneel is sinds ongeveer vier jaar. Er zijn al netwerken van wetenschappers en doktoren die zichzelf bezighouden met de verbetering van het apparaat. Sommige delen van deze kennis zijn onderdrukt. Op dit punt probeert hij de beschrijving kort te houden want het zou feitelijk een heel weekend workshop nodig hebben.

Het apparaat heeft twee componenten. Een daarvan is een laser met wit starlight. De coherente laser geeft een spectrum af wat bepaalde geometrische patronen herhaalt, gelijk aan een merkabah, de bloem van leven. Er bestaat al een enorme bibliotheek van deze patronen waaruit door het apparaat de patronen die het best bij de situatie of persoon passen worden gekozen. Bijvoorbeeld, er zijn bibliotheken voor emoties, mentale patronen en geologische plaatsen. Gelijk aan prana healing is het patroon dan geprogrammeerd in het apparaat en versterkt. Een bepaalde kristal creëert een multidimensionaal lichtveld uit twee dimensies, wat dan alle lichamen of cellen in een resonantie brengt. Om er meer over te lezen, ga naar http://www.light-mandalas.com, en aanvullend kun je het artikel lezen over golf genitcs: http://sitsshow.blogspot.de/2015/07/wave-genetics-increase-energy-and.html

Tijdens de laatste twee dagen waren patronen in de ruimte opgenomen en versterkt met harmonie en bescherming (wat heel duidelijk kon worden gevoeld). Het apparaat kan de coherentie ontvangen met de mandala scanner. Op deze manier, als je wilt, zijn sympathicus en parasympathicus verbonden, hart en geest uitgelijnd.

Cobra laat een plaatje zien van de Nieuwe Aarde wat hij een heel realistische afbeelding noemt. Je kunt een portaal zien, ruimteschepen, koepels om te wonen. Er is harmonie tussen natuur en technologie.

Na het eerste contact, wanneer de Aarde in de Galactische Confederatie als een soeverein lid is geaccepteerd, zullen de massa landingen plaatsvinden. Deze fysieke landingen zijn een sleutelelement binnen het proces van onze integratie in de galactische gemeenschap. Het is een galactische ree-unificatie. Eindelijk zullen wij opnieuw nabije zielsvrienden ontmoeten en opnieuw samen met ze zijn.

VRAGEN AAN COBRA

 • Is de Event Meditatie nog steeds actueel? – Ja, absoluut. Het vindt over de hele wereld plaats elke zondag om 21.00 uur CEST. De Europese meditatie kan ook op een dagelijkse basis blijven worden gedaan.
 • Wat met betrekking tot de Keshe technologie; het lijkt erop dat het iets is wat gesaboteerd wordt? – Het is vrij onwaarschijnlijk dat er voor de Event een doorbraak zou zijn met betrekking tot vrije energie.
 • Hoe komt Duitsland uit zijn bezette status? – Er moet hierover meer bewustzijn zijn in de media, bijvoorbeeld door blogs.
 • Welke mogelijkheden zijn er voor het verwijderen van chips? – Chips werden massaal gebruikt tussen de tweede wereldoorlog en het jaar 2000. De RM heeft ze echter vele jaren geleden verwijderd. Op dat moment waren er douches die technologie voor de verwijdering bevatten. Dat was tien jaar geleden. Nu is het niet langer noodzakelijk.
 • Wat over de poolverschuiving? – De vraag kan op dit moment niet worden beantwoord.
 • Wat over de poort van Baal van Palmyra: aangenomen wordt dat verschillende daarvan wereldwijd worden gebouwd, kun je delen wat je daarvan denkt? – Het is waar dat bepaalde archeologische gebouwen verondersteld worden te worden herbouwd. Het voorstel om de tempel van Baal te kiezen komt van de archeologen. De archons wilden dit misbruiken en het verstoren naar negatieve occulte dimensies. Er waren hierover heftige discussies in de alternatieve media. Daarom wordt nu niet aangenomen dat het op deze manier wordt geactualiseerd. In plaats daarvan kan het zijn dat verscheidene andere kleinere gebouwen zullen worden geconstrueerd, wat minder ruimte laat voor speculatie.

Helaas is het niet mogelijk om alle plaatjes te laten zien die in de conferentie werden getoond, want zij zijn niet voor ons beschikbaar. Dus sommige plaatjes zijn alleen vergelijkbaar met deze. Zij zijn een illustratie.

Source: http://eventreference.org/2016/06/15/ascension-conference-notes-pt-4-glarus-switzerland-april-16-17-2016/

Original Post (in German): http://trans-information.net/aufstiegskonferenz-teil-4/

Link to Part 1 (English): ascension-conference-notes-pt-1-glarus-switzerland-april-16-17-2016/ – (Nederlands): https://eventnl.wordpress.com/2016/06/13/notities-deel-1-van-de-ascentie-conferentie-in-glarus-zwitserland-op-16-17-april-2016/

Link to Part 2 (English): ascension-conference-notes-pt-2-glarus-switzerland-april-16-17-2016/ – (Nederlands): https://eventnl.wordpress.com/2016/06/19/notities-deel-2-van-de-ascentie-conferentie-in-glarus-zwitserland-op-16-17-april-2016/

Link to Part 3 (English): ascension-conference-notes-pt-3-glarus-switzerland-april-16-17-2016/ – (Nederlands): https://eventnl.wordpress.com/2016/06/21/notities-deel-3-van-de-ascentie-conferentie-in-glarus-zwitserland-op-16-17-april-2016/

Vertaald door Veronica

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 23 juni 2016 in Cobra

 

Tags: , , , ,

Bericht van Cobra, 22 juni 2016, Situatie Update

Het opruimen van de chimera groep gaat door. Het verwijderen van de overgebleven plasma toplet bommen blijkt veel moeilijker te zijn dan werd verwacht, aangezien zij zijn beschermd met kwantum potentieel kamers overal in het zonnestelsel. Kwantum potentieel kamers zijn gerichte scalair torsievelden die een vermeerderingsvortex creëren voor zo veel primaire plasma anomalie als mogelijk om te verzamelen rondom de overgebleven toplet bommen. Deze kamers zijn een meer geavanceerde versie van kwantum potentieel wapens die al gedurende decennia bekend zijn:

http://www.cheniere.org/misc/qp.htm

http://www.rense.com/general30/voro.htm

Plasma primaire anomalie omvat alle mogelijke combinaties van negativiteit als de logische tegenstelling van het Absolute, en maar een klein percentage van deze combinaties wordt gemanifesteerd op de fysieke laag, aangezien de Lichtkrachten ze meestal annuleren voordat zij kunnen materialiseren van de kwantum foam. De Lichtkrachten gebruiken geavanceerde technologie van Lichtpilaren (ATVOR) om de niet-lineaire primaire plasma anomalie op te lossen, gebruik makend van de mathematische principes van iteratie:

https://en.wikipedia.org/wiki/Iterative_method

http://revisionmaths.com/advanced-level-maths-revision/pure-maths/algebra/iteration

ATVOR technologie is gebaseerd op AN conversie:

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2016/05/an-conversion.html

Zelfs bij het gebruik van deze geavanceerde methodes blijft een klein onoplosbaar deel van de primaire anomalie achter en neemt dan af binnen de vermeerderingsvortex rond de toplet bom. De Lichtkrachten gebruiken dan de ATVOR technologie opnieuw totdat de kritieke massa van de primaire anomalie is opgelost,  en zij zullen dan de overgebleven toplet bommen voor eens en voor altijd vernietigen.

Dat zal het moment zijn van de Compressie Doorbraak, de Event. Als je het etherische en plasma lichaam van planeet Aarde kon zien op het moment van de Event, zou je iets als dit zien:

https://www.youtube.com/watch?v=kLlILnQjGfc

Alhoewel de simulatie hierboven feitelijk een exploderende supernova uitbeeldt, zullen de energie dynamics van de Compressie Doorbraak op Aarde heel vergelijkbaar zijn.

Terwijl wij dichter bij de doorbraak komen, beginnen de zaken op de fysieke laag interessant te worden.

De Rothschilds hebben contact opgenomen met een bepaalde Dragon groep en begonnen te onderhandelen:

http://benjaminfulford.net/2016/05/25/the-rothschilds-have-contacted-the-white-dragon-society-so-the-1-ton-gold-offer-has-been-suspended-negotiations-are-proceeding/

De onderhandelingen zijn gaande en andere groepen zijn nu in het proces betrokken. Voor de eerste keer in de geschiedenis hebben deze onderhandelingen het punt bereikt waar zekere overeenkomsten kunnen worden bereikt.

De sleutelpersoon in deze onderhandelingen is Nathaniel Rothschild:

https://en.wikipedia.org/wiki/Nathaniel_Philip_Rothschild

Er zijn veel occulte redenen waarom hij in het centrum van het onderhandelingsproces zit; laat mij alleen maar een hint geven op het feit dat zijn moeder, Serena Dunn Rothschild, behoort tot de Grail St. Clair bloedlijn van Rosslyn:

https://en.wikipedia.org/wiki/Serena_Dunn_Rothschild

2016-06-22 1 RosslynDe Rothschilds beginnen zich te realiseren dat hun beveiliging niet feilloos is en dat zij voor het gerecht kunnen worden gebracht. De barst in hun beveiliging was al duidelijk zichtbaar in 2003, toen een “Robin Hood” type bende twee minuten heeft ingebroken in de Rothschilds Waddesdon Manor en gouddozen heeft gestolen die miljoenen waard zijn en die nooit meer zijn gezien:

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1432617/Raiders-take-two-minutes-to-steal-Rothschild-gold-worth-millions.html

http://www.waddesdon.org.uk/about-us/key-documents-and-policies2/gold-box-theft

2016-06-22 2 Y2ADit heeft de Rothschilds duidelijk behoorlijk geschokt, aangezien zijn zich begin volgend jaar hebben teruggetrokken uit de goudhandel:

http://www.telegraph.co.uk/finance/markets/2883029/Rothschild-to-pull-out-of-gold-market-after-200-years.html

Toen in 2012, heeft de Resistance alle Rothschild goudreserves verwijderd en deze ondergronds genomen, buiten het bereik van de oppervlaktebevolking.

Sinds die tijd hebben de Rothschilds hun focus en hoop gelegd op het AI (artificial intelligence) fuzzy logic computer programma van het wereld financieel systeem. Nu, in 2016, is zelfs deze hoop aan het verbrokkelen aangezien hun systeem kwetsbaar is:

http://www.activistpost.com/2016/05/anonymous-hits-new-york-stock-exchange-world-bank-the-fed-vatican-total-media-blackout.html

http://thefreethoughtproject.com/anonymous-takes-u-s-federal-reserve-bank-england-offline-massive-cyber-attack-20-central-banks-hit/

https://www.superstation95.com/index.php/world/1384

De Rothschilds hopen het planetaire bevrijdingsproces intact te overleven, zij pushen voor gedeeltelijke disclosure en leggen de blaam op de Rockefellers, Bushes en de andere cabal leden voor alles wat is gebeurd:

http://www.mirror.co.uk/news/world-news/white-house-evades-ufo-question-8053053

De cabal is duidelijk bang voor dreigementen uit de ruimte op hun status quo:

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/05/26/letter-president-space-report

Gedeeltelijke disclosure is GEEN optie, en je kunt het disclosure proces zien accelereren in de mainstream media, die hinten naar geheime ruimteprogramma’s:

http://www.msn.com/en-nz/news/world/barack-obama-will-reveal-alien-and-ufo-details-held-by-the-us-before-he-leaves-office/ar-BBtsQhf?li=BBqdg4K

https://www.washingtonian.com/2016/06/14/nasas-newest-space-tourism-posters-will-asking-not-mars-yet/

2016-06-22 32016-06-22 4De publiek private ruimteprogramma’s zijn snel aan het vooruit gaan

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3627058/Feds-approve-private-moon-mission-Historic-pave-way-send-tourists-lunar-surface.html?ITO=1490&ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490

http://mysteriousuniverse.org/2016/06/company-working-with-nasa-to-turn-asteroids-into-spaceships/

Niet te vergeten de stille maar ultra snelle vooruitgang van ruimteprogramma’s in Azië:

http://www.lowyinterpreter.org/post/2016/05/25/Human-spaceflight-in-Asia-Game-of-Flying-Thrones.aspx

De Oosterse Alliantie zal deze ruimteprogramma’s gebruiken voor hun eigen voordeel:

https://www.rt.com/news/347744-russia-satellites-database-norad/

De mainstream wetenschap begint de realiteit te accepteren van hyperdimensionale wormholes en teleportatie:

https://www.rt.com/viral/346164-wormhole-spacecraft-blackhole-universe/

Wij staan op de rand van enorme doorbraken in technologie die onze wereld voor altijd zullen veranderen:

http://www.space.com/33130-3d-printing-rock-world-author-interview.html

http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=49262

De hierboven genoemde veranderingen zijn maar een topje van de ijsberg die zichtbaar is in de massa media, er komt nog veel meer aan.

Tot die tijd kun jij je verbinden met andere Lichtwerkers en Lichtstrijders in het enorme planetaire netwerk van Licht:

http://the8source.blogspot.com/2016/05/directory-of-light.html

Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 23 juni 2016 in Cobra

 

Tags: , , , , , ,

Notities – deel 3 – van de Ascentie conferentie in Glarus, Zwitserland op 16-17 april 2016

Disclaimer:
De volgende conferentie notities zijn een interpretatie van de persoon die deze opschreef. Veel details zijn achterwege gelaten en wat van de oorspronkelijke bedoeling is verdwenen. Het zijn NIET de exacte woorden van Cobra en Isis.

Transcript door Antares van Transinformation, vertaling door Kleines Sandkorn, bewerkt door Nova en door Cobra

Isis op zaterdag 16 april

Isis leidde ons door de volgende onderwerpen. Ik heb geprobeerd zoveel van haar woorden en formuleringen op te schrijven als ik kon om de energie van de ervaring zoveel mogelijk naar jullie te brengen. Inderdaad, ik hoop dat deze fantastische energie die wij allen hebben ervaren jullie zal bereiken. Het energiewerk gedurende de conferenties houdt een belangrijke rol in voor het hele proces van onze transformatie. Meditatie en mantra’s in zo’n grote groep stralen een diepe krachtige energie. Ik heb ze niet allemaal in mijn tekst genoemd.
Antares

DE KELK VAN HET LICHT

Isis Astara:

Als ik de deur open voor het Licht, Ik Ben de Kelk van Licht, met mijn lichaam, ziel en geest. Ons fysieke lichaam limiteert ons voor het rijk van ruimte en tijd. De waarheid is dat wij multidimensionale wezens van Goddelijk Licht zijn. Hoe meer bewustzijn wij hebben, hoe meer Licht door onze lichamen vloeit, dus wij groeien en groeien totdat wij de Tempel van Licht ZIJN.

Om onze lichamen te herkennen als Tempels van Licht moeten wij eerst de attributen loslaten die ons limiteren om dat te kunnen. Terwijl wij leren om dat los te laten, beginnen wij onze lichamen met nieuwe ogen te zien. Veel items die wij in de dualiteit gebruikten dienden als een middel om onszelf te oriënteren, zoals bijvoorbeeld ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’. Om ons in onze lichamen te ervaren realiseren wij ons als vrouwelijk/mannelijk.

Onze lichamen waren gecreëerd voor onze ziel om de fysieke wereld binnen te gaan. Wij zijn Goddelijke Vonken van Licht en dit licht vult elk van onze cellen. Met ons uitgebreide zicht kunnen wij onze houding nu herkalibreren naar onze lichamen.

De kelk symboliseert het Goddelijke Vrouwelijke, ons lichaam hier op Aarde een portaal zijnd tussen dimensies. Wij zijn gecreëerd als vrouw/man en wij kunnen nu beiden een kelk van het Goddelijke Vrouwelijke zijn door onze vrouwelijke kwaliteiten.

De geboorte van leven gebeurt door deze kelk.

2016-04-16 3 1 Vesica-450x338Nieuw leven zoals wij het kennen begint in de baarmoeder als een spiraal. Het vrouwelijke lichaam is inderdaad in staat om leven van een andere dimensie door zichzelf te channelen om hier te komen in het fysieke. Binnen de heilige geometrie zien wij dit proces als de Vesica (plaatje hierboven). Dit, om hele goede redenen, wordt gezien en aangewezen als het mirakel van leven. Het is een onmisbare belangrijke taak voor vrouwen om te leren zichzelf erkenning hiervoor te geven, omdat zij een kanaal zijn om leven te geven. Voor mannen is dat ook essentieel, gelijk, om te duiken in wat dat echt betekent, te begrijpen, appreciëren en werkelijk vrouwen te ondersteunen.

Vooral nu, in de tijd van de terugkeer van de Godin, is het cruciaal om de Goddelijke Vrouwelijke energie in geschikte kosmische stromen te brengen, ook in het mannelijke lichaam. Het moet hun toestemming zijn voor het vrouwelijke bewustzijn – binnen in de vrouwelijke en mannelijke lichamen. De energie wil erdoor gaan, wij zijn beiden ‘moeders’ die geboorte gaven aan de Nieuwe Gouden Eeuw door het channelen van de Goddelijke Vrouwelijke energie.

Laten wij beginnen met het eren en respecteren van de Goddelijke Vrouwelijke energie in ieder van ons. Zodra dit gebeurt beginnen de Goddelijke Vrouwelijke EN de Goddelijke Mannelijke te bewegen en oude gedateerde patronen van beide worden geheeld. Krachtige Goddelijke Mannelijke energie heeft krachtige Goddelijke Vrouwelijke energie nodig, en omgekeerd. Wij leren weten hoe en waarom wij elkaar nodig hebben om in balans te komen.

De Goddelijke Mannelijke energieën zoals sterkte, moed, kracht, het geven van bescherming, actie, enz. helpt de man om zichzelf te vinden en ook de vrouw. Dit komt door het feit dat wanneer een man in zijn Goddelijke Mannelijke sterkte is, hij dan capabel is om de vrouw te ondersteunen om haar Goddelijke Vrouwelijke energie te laten bloeien. Wij kunnen dit nieuwe begrip ook in ons eigen persoonlijke processen brengen – naar de verborgen aspecten van beide van deze energieën binnenin ons. De Goddelijke Vrouwelijke energie is sterk verbonden met het fysieke lichaam, binnen de gevoelens en emoties. Wanneer wij in balans zijn staan wij onszelf toe om de waarheid te spreken, om bewust wakker te zijn, in plaats van in het oude patroon te zijn van door onze levens te vechten, om in de slachtofferrol te gaan en om alles als heel moeilijk te zien.

Moge de deelname aan de ascentieconferentie zijn deel doen, om ons te helpen te begrijpen hoe uit de rol van slachtoffer te stappen. In veel van onze relaties – met onszelf zowel als met anderen – zaten wij vast in verschillende condities: ervaren van depressie, gebrek aan kracht en het voelen van stagnatie in persoonlijke vooruitgang. Dit alles is gecodeerd in ons wezen tot in de huidige tijd. Nu is het tijd om die oude rol te verlaten. De nieuwe energieën, vooral in de laatste paar maanden, staan deze spelletjes niet langer toe. De energieën heffen ons uit het drama.

Om de Kelk voor het Goddelijke Vrouwelijke en het Goddelijke Mannelijke te zijn betekent een meester te zijn over ons energieveld. Dus beginnen wij het spel te kennen. Om de staat van slachtoffer in onze relaties te verlaten is het essentieel om het “NU” moment te beheersen. Het verleden is niet belangrijk, de toekomst moet nog komen. Dus het enige ding dat wij kunnen doen is om het huidige moment te beheersen, ongeacht de situatie. Er is geen reden meer voor drama, geen noodzaak om agressief of dominant te zijn!!!

Waarom is dit? Na het einde van de Maya kalender is een eind gekomen aan de lineaire tijd. Sinds de verschuiving naar de uitlijning met het Galactische Hart nemen wij tijd anders waar, zoals spiraal energie. Het wordt belangrijk voor ons om te begrijpen dat wij moeten stoppen om onze lichamen te zien als alleen vrouwelijk of mannelijk. Als kelk van Liefde, die wij zijn, geven wij zelfrespect aan onze eigen wezens en wij veranderen ons perspectief van onze lichamen, weg van de materialistische kijk naar de Goddelijke kijk. Wij zijn allemaal delen van hetzelfde energieveld, dezelfde matrix.

2016-04-16 3 2 Torus-Mensch-450x427Al onze cellen bevatten de Goddelijke Vonk, zoals alle natuur doet. In de buitenwereld – meer dan ooit – voor alles dat elk van ons straalt, manifesteert naar realiteit.

Nu is de tijd voor vrouwen om te besluiten om werkelijk te respecteren de GODDELIJKE MANNELIJKE energie, voor mannen om te besluiten om volledig het Heilige Mannelijke te vestigen en ook werkelijk te respecteren het GODDELIJKE VROUWELIJKE in vrouwen. Het is echt een besluit. Mannen hoeven niet langer bang te zijn voor vrouwen, voor hun kracht – waardoor zij in een positie zijn om leven te geven. het vrouwelijke lichaam is al een Goddelijke Kelk, in staat om leven te geven. Om leven te brengen van een andere dimensie naar hier beneden is een enorme daad, soms kan deze elementale kracht een beetje bedreigend lijken. Tot nu toe waren aan de ene kant mannen bang voor deze energie en zij reageerden met controle en dominantie, en aan de andere kant is het voor vrouwen van het grootste belang om onmiddellijk te stoppen met het castreren van mannen, om ze zwak te houden door ze te bekritiseren of door niet dit of dat te doen. Mannen reageren op kritiek met het geven van weinig support, wat leidt tot meer kritiek.

2016-04-16 3 3 Chakra-Picture-300x450De chakra’s in onze lichamen hebben kleuren van de regenboog. Het witte licht is een regenboog. Beide lichamen zijn heilig en zij zijn portalen voor Licht.

IK BEN HEILIG = HET LICHT IS HEILIG. Het is hetzelfde.

Zodra wij de status van oordelen verlaten en stoppen met het negeren van de Goddelijke Waarheid, identificeren wij creatie als de werkelijke essentie. Isis wijst erop dat wij alles al weten wat zij ons vertelt.

De nieuwe energieën noodzaken ons om het gevecht en het systeem te verlaten, om zo ons opnieuw te verbinden met onze werkelijke natuur.

DE WET VAN KEUZE, HET BESLUIT

Zoals ik weet dat ik de macht van keuze heb ben ik in staat om mijn macht terug te brengen om mijn leven te creëren. Onze levens zijn gebaseerd op onze besluiten. De Wet van Keuze heeft onze daden meer nodig dan woorden, meer onze activiteiten, en om actief de Wet van Vrije Wil te GEBRUIKEN. Als wij meesters willen zijn van het ascentieproces dan moeten wij meesters worden van Vrije Wil. Onze vrije wil is natuurlijk dramatisch onderdrukt geweest in het verleden, dus wij ontsnapten in hetzij slachtofferrol, hetzij dominantie. Oorspronkelijk voelden wij ons niet als scheppers, wij zeiden alleen “ja” tegen dingen die ons “ergens” brachten. Nu is de tijd om te leren “NEE” te zeggen! Dus wij zijn in staat om elke situatie te verlaten. Zeg NEE als je je niet goed voelt, verdraag niet iets of accepteer niet iets dat niet behulpzaam voelt voor jouw werkelijke natuur om te rijzen.

Dus, de vraag is, wat is de “goede” keuze? Aangezien wij een Kelk van Licht zijn met onze IK BEN AANWEZIGHEID zijn wij meesters van ons energieveld, stevig verankerd met ons hart binnen onszelf.

Wij moeten leren te verbinden met onze “innerlijke bestuurder” – onze innerlijke leiding. Met onze Vrije Wil en onze Innerlijke Bestuurder stappen wij in Licht, Liefde en Overvloed, onze intuïtie gidst ons. Als wij werkelijk de Wet van Vrije Wil begrijpen hebben wij de kans om werkelijke meesters te worden.

Bijvoorbeeld, als wij niet weten wat te doen moeten wij leren om heel eerlijk voor onszelf te zijn en te besluiten om van die plaats grenzen te stellen. Doe alsjeblieft allemaal oefeningen, zeg naar waarheid “JA” en “NEE”.

MACHTIGE IK BEN AANWEZIGHEID

Wij kunnen vele, vele boeken lezen over de IK BEN aanwezigheid. Gedurende het ascentieproces zullen wij vroeger of later met onze Moeder Gaia door het proces gaan van het ervaren van IK BEN. Opgestegen meesters hebben kennis geïntroduceerd over IK BEN DAT IK BEN. Wij zijn allen Licht van schepper en bevestigen het feit een Goddelijke Vonk te zijn door te zeggen “ik ben dat ik ben”.

Vele stukjes kennis over de IK BEN aanwezigheid zijn door de opgestegen meester St. Germaine gegeven die verscheen voor een wonderbaarlijke man op Mount Shasta. Godfrey Ray King heeft boeken erover geschreven en was later verlicht.

Wij zijn bewuste soevereine wezens van Licht. Onze rechten zijn verankerd binnen onze chakra’s (zie het transcript van 2015 link: http://recreatingbalance1.blogspot.de/2015/04/notes-from-cobra-and-isis-conference-in_23.html– please read fully – zie voor de Nederlandse vertaling deze link, ga naar het 4e deel).

Vrije Wil is sterk verbonden met ons ascentieproces. Bij het versterken van onze vrije wil worden wij dichter naar ascentie getrokken. Vrije wil is verankerd binnen onze plexus solaris. Als wij allemaal een kelk van licht zijn en verbonden met onze innerlijke bestuurder en als wij kiezen met onze vrije wil, dan zijn wij medescheppers. Dit besluit is gemaakt met absolute eerlijkheid voor onszelf. Vrijheid heeft gehoorzaamheid nodig, niet voor dogma’s maar voor onze innerlijke leiding! Dan zijn wij vrij. Wanneer wij luisteren naar onze hartverbonden innerlijke leiding hebben wij geen angsten meer over onze besluiten. Wij zullen vrede manifesteren. Voor deze besluiten duiken wij in bewustzijn in het kiezen van paden, focus en acties.

Met het besluit, focus en visualisatie – verbonden met IK BEN creëren wij wonderen. Elk chakra heeft zijn element en door de mantra zijn eigen klank. De klank van IK BEN is “SO HAM”. SO HAM komt van Sanskriet en zijn betekenis is IK BEN. (Samen hebben wij deze mantra gezongen en Isis zei dat het nuttig is om de mantra’s 3, 9, 27 …. keer of meer te herhalen).

St. Germaine leerde ons door een boek dat wij eerst aandacht en bewustzijn moeten geven aan onze eigen IK BEN aanwezigheid en onszelf verbinden met onze eigen IK BEN DAT IK BEN, voordat wij ons verbinden met de opgestegen meesters. Dit beschrijft een manier van het benaderen van ascentie. Er zijn vele groepen die IK BEN samen oefenen en dit is niet iets mechanisch, maar inderdaad iets heel energetisch. Doe je IK BEN aanwezigheid invocaties met gevoel. Als je een invocatie voor hulp wilt beginnen, begin met “Geliefde Machtige Kracht van IK BEN”, kies een commando door de innerlijke bestuurder om negatieve energie te verwijderen en eindig met “Zo is het”.

De meest belangrijke boodschap die wij met ons mee zullen nemen van de ascentieconferentie is deze: Bewuste toepassing van onze Vrije Wil. Het Licht respecteert vrije wil en staat geen inmenging toe. Als wij ons realiseren dat wij zijn gemanipuleerd en afgesneden van onszelf, kunnen wij de zone van vrije wil opnieuw binnengaan en opnieuw verbinden met onze kracht. Door ons vrije wil besluit om bewust krachten van Licht aan te roepen, ontvangen wij ondersteuning van ze, zodra wij erom vragen. Wanneer wij zijn verbonden met onze vrije wil en ze uitnodigen, is het ze toegestaan om ons te helpen. Denk er alsjeblieft over wat wij als groep kunnen doen om de bevrijding van de planeet voor elkaar te krijgen. Al gedurende de conferentie hebben wij de nieuwe energie en informatie hier naar beneden gehaald  en wij verspreiden dit met ons krachtige verenigde veld.

Bij verschillende gelegenheden mediteerden wij gedurende de conferentie en op dit punt zongen wij een Atlantische mantra. Het versterkt onze IK BEN aanwezigheid. Isis nodigde ons uit om de mantra diep te voelen en te verbinden met onze vrije keuze en vrije wil.

Helaas is het niet mogelijk om alle plaatjes te laten zien die in de conferentie werden getoond, want zij zijn niet voor ons beschikbaar. Dus sommige plaatjes zijn alleen vergelijkbaar met deze. Zij zijn een illustratie.

Bron: http://eventreference.org/2016/06/12/ascension-conference-notes-pt-3-glarus-switzerland-april-16-17-2016/

Original Post (in German): http://trans-information.net/aufstiegskonferenz-in-teil-2/

Link to Part 1 (English): ascension-conference-notes-pt-1-glarus-switzerland-april-16-17-2016/ – (Nederlands): https://eventnl.wordpress.com/2016/06/13/notities-deel-1-van-de-ascentie-conferentie-in-glarus-zwitserland-op-16-17-april-2016/

Link to Part 2 (English): ascension-conference-notes-pt-2-glarus-switzerland-april-16-17-2016/ – (Nederlands): https://eventnl.wordpress.com/2016/06/19/notities-deel-2-van-de-ascentie-conferentie-in-glarus-zwitserland-op-16-17-april-2016/

Vertaald door Veronica

 

 
1 reactie

Geplaatst door op 21 juni 2016 in Cobra

 

Tags: ,

David Wilcock, 19 juni 2016, Volledige disclosure en ascentie, de oorlog op kookpunt

David Wilcock heeft op 19 juni een heel lang artikel gepubliceerd dat alle informatie bevat die door Corey Goode aan hem is doorgegeven. Deze intel is van diverse bronnen afkomstig en betreft de oorlog boven ons hoofd (in onze luchten en in het zonnestelsel), de wereld onder onze voeten (binnenaarde) en de ontwikkelingen omtrent disclosure en ascentie. Het 4e deel van zijn artikel is een verduidelijking van wat hij in de eerdere delen heeft geschreven en vormt zo een soort overzicht / samenvatting. Ik heb dit 4e deel vertaald, zie hieronder.

Veronica

SECTION FOUR: THE WAR

David Wilcock: UPDATE, DE VOLGENDE MORGEN; WAT NOODZAKELIJKE OPHELDERINGEN

Dankzij bepaalde commentaren die ik las nadat moderatoren ze hadden toegelaten kan ik zien dat er wat verwarring is doordat ik gisteravond geen tijd meer had. Laat het mij nu ophelderen nu ik een paar minuten heb voordat ik op pad moet.

Goede en slechte buitenaardse groepen – engelen en demonen – werkten 1.200 jaar geleden een verdrag uit om niet elkaar neer te schieten of elkaars bases aan te vallen. Zij besloten om het mogelijk te maken dat wij onze collectieve vrije wil zouden uitwerken, met elke groep alleen maar dat doend waartoe wij ze uitnodigden.

Echter, nu dat de Aarde Alliance agressief de cabal aan het verslaan is, met de hulp van de SSP Alliance die hun buiten de planeet divisies verslaan, is dat veranderd. De cabal en de Saurian (de naam die de cabal gebruikt voor draco) groepen hebben agressief deze verdragen gebroken en begonnen de neutrale en goedwillende groepen aan te vallen. Dit maakte het nodig dat de binnenaarde civilisaties hun bronnen samenbrachten en een tijdelijke alliantie vormden voor het gemeenschappelijk goed.

Enorme aantallen van cabal bezittingen en personeel worden overgebracht naar Antarctica en in sommige gevallen Zuid-Amerika, waar grote bases bestaan.

DE POGING TOT EVACUATIE IS GESTOPT

De buitenaardsen hebben ons verteld dat WIJ verantwoordelijk zijn voor het verslaan van de Saurians. Het kan niet voor ons worden gedaan door buitenaardse groepen. Het is onze verantwoordelijkheid. Verschillende insiders, inclusief Tompkins, hebben bevestigd dat dit het geval is.

Echter, de enige WIJ hier op Aarde die voldoende technologie hebben om dit te doen is het militair-industrieel complex. Velen van hen houden helemaal NIET van de draco.

De draco zien het teken op de wand en weten dat het einde in zicht is. De zon gaat door een energetische verandering die hen waarschijnlijk zal vernietigen, maar het zal fantastische effecten hebben voor de ‘geautoriseerde’ mensenlevens hier op Aarde.

Deze verandering is diepgaand onderzocht, in onovertroffen detail, in The Ascension Mysteries, het boek dat over 2 maanden verschijnt.

Het overgrote deel van de draco zal zijn verslagen wanneer deze gebeurtenis plaatsvindt. Zij weten dat zij hier dan niet moeten zijn.

HET VERSCHIJNEN VAN DE “CHEVRONS”

De draco zitten nu hier vast als gevolg van de buitenste barrière. De no-fly zone rondom de Aarde was tijdelijk neergelegd nadat het begon, om onschuldige buitenaardse groepen vrij te laten, maar het is essentieel terug in een nieuwe vorm.

De draco hebben onlangs geprobeerd om van de Aarde weg te komen vanaf Antarctica in zes grote traanvormige schepen. Zij hadden waarschijnlijk hoog-niveau cabal mensen aan boord. Iets ongelooflijks gebeurde. Brandnieuwe driehoekig gevormde schepen, bekend als ‘chevrons’ naar hun interessante vorm, verschenen plotseling.

2016-06-19 DW 1 Chevron-battle-final_s

Dit is de urgente intel waarvan verwacht werd dat ik die eind april zou vrijgeven, en ik kwam in behoorlijke problemen omdat ik er zo lang op zat.

De chevrons waren extreem effectief met het neerschieten van de draco schepen. Dit is een enorme spelveranderende gebeurtenis geweest in deze oorlog.

DE CHEVRONS WAREN EEN MYSTERIE

Corey’s mensen in de SSP Alliance wisten niet wie de chevrons hadden gebouwd. Het bleek een van de aardegebaseerde lager niveau SSP groepen te zijn. Om hen de eer en het respect te geven dat zij verdienen zal ik aan deze aardegebaseerde SSP groepen refereren als het Militair-industrieel Complex, of MIC.

Alles wat de SSP Alliance wist was dat zij een dramatische verrassingsaanval zagen met een nieuw wapen waarvan niemand, inclusief de draco, wist dat het bestond. Zijn effect in de militaire geschiedenis is gelijk aan de ontdekking van de kruisboog of het buskruit.

Het superieure wapen wint de oorlog. Het is een klassiek verhaal. Het is net weer gebeurd.

Deze epische nederlaag en in de hoek zetten van de draco heeft enorme vertakkingen voor de toekomst die wij op Aarde zich zullen zien ontvouwen. Op de een of andere manier slaagde de MIC erin om een enorme kwantumsprong te maken in hun niveau van technologie, voldoende om de draco uit te schakelen.

PETERSON – ONAFHANKELIJK – BEVESTIGDE HET

Peterson wist van deze driehoekvormige schepen toen ik er met hem over de telefoon over sprak. De MIC is heel trots op hun nieuwe wapen. Het is heel waarschijnlijk dat de MIC deze technologie kreeg van Alliance overlopers van de ruimtegebaseerde ICC, of Interplanetaire Corporale Conglomeraat.

De ICC is een factie van de SSP die begon als een deel van de MIC. De ICC werd daarna veel machtiger en versplinterde in verschillende van de planeet-weg kolonies. Deze groep is volledig zelfonderhoudend, heeft nooit geld of middelen of zo van de Aarde nodig, en is effectief een uitbreek civilisatie.

De voertuigen gevlogen door de aardegebaseerde MIC waren veel minder geavanceerd dan deze van de ICC of duistere vloot, maar dat alles is nu veranderd.

DETAILS OVER HET NIEUWE SPEELGOED

Deze nieuwe MIC “fighter jets” waren kennelijk gemaakt in twee plaatsen, door Boeing en mogelijk andere contractanten. Dit houdt in de Skunk Works in Palmdale, en een andere faciliteit bij China Lake in de Mojave woestijn. Deze ondergrondse faciliteit bij China Lake is groot genoeg dat het met de juiste uitrusting lijkt als een stad van 500.000 mensen bij nacht.

Deze nieuwe, stealth lijkende zwarte driehoekige voertuigen kunnen naast normale jets en vliegtuigen vliegen zonder gezien of ontdekt te worden. Zij hebben een rond gebied aan de voorkant dat een cockpit vormt. Hun totale maat is ongeveer 90 x 90 x 90 feet.

Zij worden aangedreven door een kwikcentrifuge die antizwaartekracht genereert en aandrijving. Zij kunnen draaien op een dubbeltje met Mach17 en het schaadt de mensen erin niet. Deze mogelijkheden bestonden niet eerder voor de aardegebaseerde MIC ruimteprogramma groepen, bestuurt door de DIA en andere dergelijke organisaties.

ENORME EXODUS NAAR ANTARCTICA BEVESTIGD

Pete bevestigde dat er een beschietingsoorlog over Antarctica was en dat enorme hoeveelheden van cabal bezittingen daar nu naar toe worden gebracht. Zijn briefing was dat dit transfer gebeurde door vele verschillende C5 galaxy voertuigen. Elk vliegtuig heeft 500.000 kg., bijna een miljoen pond.

Corey’s data is dat er enorme onderzee tankerschepen zijn die ook dit transfer doen. Het is enorm in omvang. Er zijn tonnen van datapunten die wij in de zichtbare wereld kunnen zien die laten zien dat de cabal op het punt staat een epische nederlaag te ervaren. Dat is waarom zij graaien om alles van waarde naar een veilige plek te verplaatsen.

De tankers gaan door enorme onderzeese tunnels die rechtstreeks naar Antarctica leiden en die lang geleden door vroegere buitenaardsen zijn geperfectioneerd en uitgebouwd.

De volgende illustratie is gebaseerd op Corey’s ooggetuigenverslag van het zien van deze enorme onderzeese tunnels. De voertuigen onderaan zijn de gigantische ‘supertankers’ die de cabal gebruikt om al hun bezittingen te verplaatsen naar hun laatste mogelijk veilige zone op Aarde.

2016-06-19 DW 2 Ice-Archway-Final-low-res-1024x794

PETERSON BEVESTIGT UFO CRASHES

Peterson’s eigen briefings bevestigen ook dat er onlangs vier of vijf epische naar beneden geschoten UFO gebeurtenissen zijn geweest. De cabal is nog steeds de stoelendans aan het doen om ze te verbergen. In sommige gevallen wordt onmiddellijk een C5 galaxy ingevlogen en meerdere trucks zijn erbinnen gestald. Zodra zij landen op de dichtst nabije plek racen de trucks eruit en sluiten het hele gebied af met een coverstory.

SPHERES MET ZWARTE PATRIJSPOORTEN RONDOM HET MIDDEN

Een andere onverwachte verrassende ontwikkeling in deze oorlog is de aankomst geweest van roodachtige witte gloeiende spheres met patrijspoorten rondom. Deze schepen waren ook van onbekende herkomst en zijn rechtstreeks betrokken geraakt in het neerschieten van de draco toen zij probeerden van de Aarde te vluchten.

Zo verbazingwekkend als het voor mij was om dit te horen, heeft Pete ook dit onafhankelijk bevestigd – zelfs zonder te weten wat ik had gehoord of waar het vandaan kwam.

2016-06-19 DW 3 Spherical-craft-antarctica-final-low-res

Pete zei dat hij persoonlijk spheres van dit soort in hangaars had gezien, al in zijn tijd in de tachtiger jaren. Hij zei dat ze 70 tot 80 feet in diameter zijn. De zwarte cirkels rondom het centrum blijken patrijspoorten te zijn met glas erover. Op deze manier had iedereen binnenin rechtstreeks uitzicht.

Aan Pete was nooit informatie gegeven over of deze van buitenaardse oorsprong waren of door iemand hier gebouwd zijn. Het lijkt erop dat zij wellicht een opgewaardeerde versie zijn van de terugontwikkelde ‘Cosmospheres’ die de Russen hebben gehad sinds tenminste de 70er jaren.

De klassieke klokkenluider Peter David Beter heeft het bestaan van de Cosmospheres geopenbaard in zijn briefings van de 70er jaren. Dit suggereert daarom dat de Russen en de MIC nu samen een team vormen tegen de draco en de cabal, wat een hele significante ontwikkeling is.

ONDERGRONDSE BASES OOK VERWIJDERD

In toevoeging op het gevecht dat wij in de luchten zien en de mogelijkheid dat deze ‘fireball’ gebeurtenissen UFO crashes zijn, zijn er ook gevechten ondergronds. Hele ondergrondse steden zijn volledig verwijderd. Wanneer dit plaatsvindt zijn er verdachte aardbevingen.

Benjamin Fulford heeft anderhalve maand geleden hierover geschreven met ongebruikelijke aardbevingen die plaatsvinden in Japan. Dit waren kennelijk maar een paar van de aanvallen die voor ons zichtbaar werden. De cabal onderdrukt ook informatie over deze aanvallen door het veranderen van aardbevingsdata van de USGS. Zij willen niet dat wij aardbevingen zien die van een magnitude van 6 of hoger zijn en dichtbij de oppervlakte, omdat dit zal zorgen dat de mensen teveel vragen gaan stellen.

Corey ging op weg voor zijn meest recente bijeenkomst met de Blue Avians op exact het moment dat een grote aardbeving plaatsvond hier in Californië. Het is heel goed mogelijk dat dit opzettelijk was getimed met weer een andere ondergrondse basis verwijderd.

DINGEN KUNNEN BEHOORLIJK WILD WORDEN

De oorlog bevat heel waarschijnlijk nu voertuigen van oorlogsfacties die fysiek de begrenzingen van hun vijanden ondergrondse steden openslaan. Het lijkt erop dat de ‘goeden’ de technologie hebben die de Saurians kan verslaan, en andere van zulke negatieve groepen, en een enorme schoonmaak is gaande.

Een ander sleutel issue is dat de draco technologie hebben die de natuurlijke energieverschuiving tegenhoudt waar wij hier op Aarde doorheen gaan. Dit houdt in enorme ‘tankers’ die in de lage aardebaan zijn, en frequenties uitstralen die ons vermogen in de war gooit om deze nieuwe energie van de zon te integreren. Er zijn ook andere systemen, zowel binnen en buiten de Aarde die dit door elkaar gooiende effect laten optreden.

SCHIET DE TANKERS NEER!

Met technologie als de nieuwe ‘chevron’ voertuigen zou de MIC / Aarde Alliance nu de tankers kunnen neerschieten en het draco mind controle grit kunnen vernietigen. Echter, dit zou veroorzaken dat wij heel plotseling worden geduwd in een bewustzijn verschuiving.

Ten eerste, dit zou kunnen aanvoelen als een psychedelische trip. Ook al zou dit veroorzaken dat mensen die al spiritueel voortgaan zelfs meer kunnen ontwikkelen, zouden negatieve mensen extreme moeilijkheden ermee hebben. Dit zou kunnen leiden tot uitbarstingen van geweld, agressie, zelfbeschadigend gedrag en andere vormen van krachtige mentale ziekten.

Het lijkt er niet op dat er enige manier is om geleidelijk het draco grit af te breken. Het is of aan of uit. Er is geen vervaagknop.

Er is grote bezorgdheid om dit te doen, zelfs terwijl zij nu alle technologie hebben die zij ervoor nodig hebben. Mijn stem is: “Ga ervoor”. Dit is allemaal deel van de ascentie. Ja, sommige mensen zullen doordraaien, maar dit zal worden gebalanceerd door de positieve voordelen die anderen zullen hebben, wat hen in staat zal stellen om iedereen te kalmeren.

WIE IS DE WRANGLER?…. LATEN WIJ BEGINNEN MET DE LAGER-NIVEAU SSP ONTVOERINGEN

Er was verwarring in de commentarensectie over wie de Wrangler was.

Maar eerst: Corey was eerder dit jaar door de lager-niveau SSP groep opgepikt. Dit was om intel buit te maken die in dit geval naar de cabal zou terugvloeien. Corey had een vijandige ontvoering, inclusief chemische ondervraging. Ik kreeg mijn eerste gedetailleerde briefing over deze gebeurtenissen op 27 april 2016. Overeenkomstig mijn notities was Corey verschillende malen opgepakt binnen 8 of 9 weken. Het begon in januari en ging door in februari .

De MIC groepen wisten niet of Corey deel van een programma was of gewoon de dingen verzon. Zij begonnen met het nemen van bloed en huidschraapsels evenals haarmonsters. Zij zocht naar sporenelementen om te zien of hij was geweest waar hij zei dat hij daar was. Behoorlijk tot hun verrassing bewezen de monsters dat Corey inderdaad op deze plaatsen was geweest. Hij wist ook dingen die hij anders niet had kunnen weten.

OP ZOEK NAAR PROGRAMMA’S

Corey was vastgebonden in een soort vliegtuigstoel en kreeg enorme doses drugs die het hem onmogelijk maakten om niet de waarheid te vertellen. Een militair stond voor hem met een Ipad in zijn hand. Hij las grote hoeveelheden Duitse, Noorse en Russische woorden luid op. Hij probeerde uit te vinden of deze woorden enige mind controle trigger programma’s zouden kunnen raken. Na elk woord zouden zij items op een lijst checken, zeggen hij is niet dit, niet dat. Zij waren heel verrast dat hij nergens in paste.

2016-06-19 DW 4 Military-Abduction-craft-chemical-interrogation-low-res

HELEMAAL NIET GERAAKT DOOR HET VOERTUIG

Zij waren ook verbluft door Corey’s gedrag. Hij was niet bang door het binnenste van het voertuig. Corey hoorde turbines toen het voertuig vertrok en het laden van wat condensatoren konden zijn. Er was een trillende hum of schudding door het voertuig toen het begon te bewegen en een licht gevoel van inertie. Corey gaf daar commentaar op, en zij keken elkaar geschokt aan. Corey vertelde hen dat het een ‘oud’ model is.

TWEE OF DRIE OFFICIALS BEMOEDIGEN GEHEUGENVERLIES

Bij tijden waren er twee en soms drie personen die Corey ondervroegen om intel voor de cabal te krijgen. Zij spraken heel weinig onder elkaar. Zij discussieerden welke drugs hij ingespoten kreeg. Zij zeiden dit is een ‘level (nog iets)’ geheugenverlies. Hij zal zich niets herinneren’. Na elke stap zouden zij tegen Corey zeggen “je zult vergeten”.

OUTEN DRIE SSP ALLIANCE INSIDERS

Corey vergat een van de meest significante stappen die had plaatsgevonden totdat het later onder zijn aandacht was gebracht. Een tablet was voor hem geplaatst die kennelijk een camera had die zijn ogen volgde. Corey kreeg lange series foto’s te zien van militair personeel, zoals wat je zou zien wanneer zij voor het eerst afstuderen van de academie. Sommigen waren militairen. Sommigen droegen pakken zoals van intel organisaties. Zij waren vooral Air Force en Marine.

Kennelijk, in dit door drug veroorzaakte waas, zijn Corey’s pupillen licht vergroot toen hij de gezichten zag van mensen die hij kende. Zijn ogen identificeerden en ‘outen’ drie personen, waarvan een Gonzales was. Dit had een enorme breuk met Gonzales tot gevolg die snel daarna kwam. Een andere van de drie is gedood en de laatste is waarschijnlijk ondergedoken.

Bedenk – de SSP Alliance leden zijn allemaal bekend bij het cabal deel van de SSP. Zij moesten hun werk in het geheim doen. Deze gebeurtenis veroorzaakte significante schade aan de SSP, en er was effectief een breuk in het vertrouwen en goede geloof met Gonzales, die zich nu heeft verborgen.

IRRITANT LASTIG VALLEN THUIS

Corey had Chinook helikopters die over zijn huis vlogen en groene lasers op zijn borst richtten alsof hij zou worden neergeschoten. Deze helikopters kunnen meerdere soldaten hebben die er aan lijnen uitkomen en heel snel een heel gebied met iedereen erin kunnen ontsmetten.

Wij lieten de video zien van een van deze helikopters die boven Corey’s huis cirkelde aan het eind van ons publieke debuut in februari.

Corey had ook wat een doodsbedreiging bleek te zijn in zijn eigen huis, waar een marmeren sigaret was achtergelaten op het keukenblad. Dit bleek een Mafia-stijl bedreiging te zijn dat hij en zijn familie zouden worden ‘gerookt’. Er liepen ook mensen langs zijn huis, droegen zwart en tuurden naar binnen.

De effecten die deze gebeurtenissen hadden op zijn familie zijn heel stressvol geweest, zacht uitgedrukt. Dit is niet gewoon een verhaaltje op het internet, het is heel echt!

COVERSTORIES WERDEN IN COREY GEPUSHT TIJDENS DE ONDERVRAGING

Corey was meerdere malen opgepikt, ondervraagd, en drugged door deze mensen. Zij zouden verschillende verhalen op hem drukken terwijl hij onder invloed was. Dit hield in het idee dat er geen buitenaardsen zijn, het is werkelijk alleen ons van de toekomst. Zij zouden deze ideeën met kracht blijven pushen, tussen de vragen door. Zij probeerden intel uit hem te krijgen en desinformatie te creëren, ook voor de rest van ons.

GEDEELTELIJKE DISCLOSURE

De lager niveau SSP was heel kwaad dat Corey intel had doorgegeven over hun plannen voor een open, publiek, gedeeltelijke disclosure. Dit was het laatste plan van de cabal om wat heel fascinerende intel aan ons vrij te geven, inclusief de Ancient Builder Race ruines en ruimteschepen die kunnen vliegen in ons zonnestelsel.

Zij hadden de intentie om te proberen alle ufo studenten en klokkenluiders in diskrediet te brengen die hun beleid schonden, onderwijl iedereen inspirerend om opnieuw vriendjes met ze te worden.

De plotselinge onverwachte reboot van de X-Files, na meer dan een decennium, was een volledig manifesto van het verhaal waarvan zij hadden gehoopt deze aan het publiek te verkopen.

Corey was ontvoerd en verteld zich niet met dit plan te bemoeien – terwijl de nieuwe X-files episodes hun blauwdruk voor gedeeltelijke disclosure lieten zien. Wij luisterden niet naar de doodsbedreigingen. Wij verkondigden hun plannen op een hele grote manier op het moment van de Conscious Life Expo en zijn er sindsdien mee doorgegaan.

Sinds die tijd hebben de Alliance groepen geconcludeerd dat het gedeeltelijke disclosure scenario onmogelijk kan worden bereikt.

IK HEB MIJ NIET GEREALISEERD DAT WIJ ZO’N BELANGRIJKE ROL HADDEN

Veel van de intel die ik net met je deelde is teruggehouden van publieke vrijgave als gevolg van dat zowel Corey als ik terug werden geworpen door een variëteit van afleidingen. In mijn geval was veel daarvan het afmaken van een belangrijk boek, het nemen van een hoogstnoodzakelijke vakantie en werken door een enorme hoeveelheid van moeilijke emotionele issues.

Ik had naar Corey statements gemaakt, schriftelijk en via Skype en mail, dat ik bepaalde updates op bepaalde momenten zou vrijgeven. Ook al had ik hem verteld dat ik dat zou doen, realiseerde ik mij niet dat het van zulk kritiek belang was.

Het boek creëerde constant nieuwe afleidingen en de persoonlijke issues bleven ook komen. Wat ik mij niet realiseerde was dat Gonzales de sleutelfiguur is geweest in het doorgeven van intel van de SSP Alliance aan verschillende Aarde groepen.

Toen Corey onwillekeurig Conzales outte was een kritiek element van communicatie stilgelegd. Er was geen alternatief overgebleven, behalve door ons. Had ik geweten dat deze artikelen zo significant waren, dan zou ik Hemel en Aarde hebben bewogen om te verzekeren dat ik deze informatie naar buiten kreeg.

GONZALES IS NAAR EEN HEALING CENTER GEGAAN

Het was erg heftig voor Corey dat Gonzales, zijn enige echte vriend ‘aan de binnenkant’ zich tegen hem keerde. Dit hield ook in proberen te voorkomen dat hij naar bijeenkomsten ging waar hij specifiek voor was uitgenodigd, en effectief zijn rol over te nemen.

Gonzales besteedde ook een lange tijd in de binnenaarde, maar deed dingen als door de faciliteiten rennen als een militaire planner en bleek onoprecht. Gonzales werd uiteindelijk gevraagd om te vertrekken en hij moest terug naar een Alliance veilige zone in de Kuiper gordel. Hij is toen voor healing meegenomen door de Mayan uitbreekgroep waar wij het in de show over hebben gehad. Hij zal waarschijnlijk voor langere tijd niet meer te zien zijn.

Dit heeft een kritiek probleem gecreëerd – een openbreking in het vermogen van de SSP Alliance om te verbinden met Aarde Alliance groepen en te overleggen over waardevolle intel. Dat was waarom het zo urgent was dat wij deze kennelijk idioot klinkende informatie posten op het internet.

Het hele klimaat is nu zo dodelijk dat niemand van de SSP Alliance op de Aarde durft te reizen of te communiceren. Corey kan dit nog steeds doen omdat positieve karma zijn veiligheid garandeert. Niettemin, de ‘karmische ontlading’ die nodig was, was heel heftig.

DUS, WIE IS DAN DE WRANGLER?

De Wrangler is een nieuw karakter die Corey voor het eerst zag op hetzelfde moment dat hij – in boeien – aan de andere kant van een metalen tafel zat tegenover Gonzales, en zich realiseerde dat zij hem nu haatten.

De Wrangler is een karakter van de SSP Alliance die zich specialiseert in het ‘mobiliseren van onder de maat presterende doelen’. Dat betekent Corey en ik.

De SSP Alliance mensen vechten voor een betere wereld en volledige disclosure, maar zij zijn ook allemaal ‘afgestudeerden’ van de buitengewone marteling van de cabal. De Wrangler lijkt de klassieke ‘personality metamorph’ sociopathische karakteristieken te hebben die hem lieten uitblinken voor marteling en ondervraging.

Corey is een kolossaal 12 verschillende keren opgebracht en was bij elke gelegenheid agressief verbaal misbruikt en bedreigd door de Wrangler. Tragisch, ik hoorde hier niet over en begreep het niet echt, of wat ik had kunnen doen om het te stoppen, totdat ik Corey ontmoette bij Contact in the Desert.

WAT WAS HET PLAN?

De Wrangler vertelde Corey dat hij met Gonzales een kritiek punt van communicatie had vernield, en dat hij iets moest doen om het goed te maken. Hem werd Gonzales’ oude baan aangeboden. Hij zou goed worden betaald, maar moest alles wat hij deed geheim houden, zelfs voor mij.

Dit werk zou kennelijk face-to-face contacten inhouden met heel hoog niveau personeel in de Aarde Alliantie, om kritieke intel door te geven. Het is onnodig te zeggen dat zulk werk ook extreem gevaarlijk zou zijn, potentieel een doodsvonnis.

Ons werd ook verteld dat krachtige mind controle technologie op ons beider huizen werd gericht, het moeilijk voor ons makend om te werken of ons te concentreren. Deze technologie zou worden uitgezet, en de meeste van de significante dreigementen tegen Corey en mij zouden stoppen, als hij de baan aannam.

Ik had hem feitelijk aangeraden om het te doen, want de Alliantie heeft het nodig en hij is de enige die zij hebben, dan kan het de moeite waard zijn.

Corey besloot uit zichzelf dat hij deze baan niet kon aannemen. Van ons wordt verwacht dat wij de waarheid vertellen, alle waarheid, en hij wilde niet antwoorden op chantage.

DEEL EEN BRACHT MIJ ALLEEN MAAR IN NOG MEER MOEILIJKHEDEN

Op zondag 12 juni stond Corey op het punt om de Wrangler te zien en hem te vertellen dat hij de baan afwees. Corey’s niveau van stress op dit punt was heel hoog. Hij was ook woedend op mij dat ik zijn intel nog niet op het internet had gezet.

Al deze data was heel snel binnengekomen, inbegrepen de realisatie van de verschrikkelijke, moordende hel waar Corey nu doorheen ging. Ik realiseerde mij pas wat gaande was op het allerlaatste moment van mijn tijd in Canada, en gooide er op zondag 29 mei onmiddellijk een artikel tegenaan. Ik was als een gek bezig om iets online te krijgen in de onmiddellijke uren voordat Corey werd opgebracht om de Wrangler weer te zien.

DE WRANGLER WAS HELEMAAL NIET HAPPY

De Wrangler zag wat ik schreef in deel een, aangezien hij alles kan lezen dat online gaat, in elke vorm. Hij schreeuwde in Corey’s gezicht in hun laatste bijeenkomst “cargo cults? Wij hebben al deze kritieke intel om openbaar te maken en schrijft over f-ing cargo cults?”

Ik had gedacht dat ik een goed ding deed door het creëren van een setup dat zou helpen om het pad te effenen voor de rest van deze intel om naar buiten te komen. Ik realiseerde mij zeker niet dat ik zelfs in meer moeilijkheden zou komen door niet specifiek genoeg te zijn en door niet direct de intel naar buiten te brengen.

Toen, ik kwam terug van Canada, ik had twee dagen om voor te bereiden voor een belangrijke conferentie – Contact in de Desert – en ik moest slides maken. Corey ging ook naar deze conferentie.

DE BIJEENKOMST OP 2 JUNI

Wij ontmoetten elkaar op donderdag 2 juni in het huis dat ik huurde in Joshua Tree. Het was maar een keer dat wij een persoonlijke ontmoeting hadden en dat ik de volledige scope hoorde over hoe er naar mij werd gekeken als degene die alles verziekte.  Er waren uitdagende boodschappen om te integreren van de SSP Alliance, de Anshar / binnenaarde groep en van de Blue Avians.

De SSP Alliance beschuldigde mij van “de hele dag rondhangen, gitaar spelen en masturberen”. LOL. Het is waar.

Kaaree, de priesteres van de Anshar, vertelde mij “Als jij een priester wilt zijn, moet je beginnen je als zodanig te gedragen”. Dat betekende geen piemel grapjes meer op het podium.

De Blue Avians zeiden dat ik een “onbewust redder complex” had en het moest identificeren en healen om weer aan het werk te gaan.

Ik realiseerde mij dat ik niet dit werk had willen doen omdat de mensen mij zagen als een redder. Ik wees de rol af, en ging dus in op het idee. Nu zie ik dat ik geen redder ben, ik ben niet speciaal, ik ben gewoon een van vele mensen op verschillende niveaus die ons helpen door deze transitie te gaan.

EEN BELANGRIJKE DOORBRAAK VOND TOEN PLAATS

Na deze briefing te hebben gekregen gaf Corey toe dat hij verrast was hoe goed ik al deze hele kritische informatie opnam. Ik moet zeggen dat het krijgen van deze bestraffende boodschappen hoogst inspirerend was en het bracht mij ertoe om mijn leven te veranderen op verscheidene niveaus.

De veranderingen zijn moeilijk geweest, maar waren ook noodzakelijk en zijn positief. Dit houdt ook persoonlijke dingen in die ik niet kan vertellen vanwege de wet van vrije wil. Mijn doel is geweest om van de bank af te komen en terug te duiken in deze missie met een vernieuwde krachtdadigheid, en het lijkt te werken. Ik ben heel blij dat ik het boek af heb en dat ik de persoonlijke en spirituele veranderingen maak noodzakelijk om PTSD (Post Traumatisch Stress Syndroom) te genezen en volledige effectiviteit te herstellen.

De conferentie werd een feestje. Het was er een waar ik het meest plezier had in zulk een gebeurtenis, en mijn verhalen waren erg geïnspireerd en anders dan anders.

Corey kwam enkele keren met mij het toneel op, maar zei niet veel. Hij was nog steeds heel erg bezorgd over verdere bijeenkomsten met de Wrangler. Hij vertelde mij ook dat het vrijgeven van de intel op het toneel niet voldoende was. Het moest worden opgeschreven. En wij waren er nog niet.

EEN ONVERWACHTE ONTMOETING MET DE BLUE AVIANS

Corey stond op het punt om de Wrangler weer te ontmoeten op 12 juni. Hij was heel bang voor deze komende ontmoeting want hij ging het aanbod afwijzen. Plus, ik had nog steeds het verrekte artikel niet geschreven.

Ik voelde mij hier vreselijk over, maar deed wat ik kon om door mijn eigen moeilijke situaties te werken – die door de Alliance als belachelijk werden gezien.

Corey zou rond 1 uur worden opgepikt maar er gebeurde niets. Hij zat twee uur te wachten. Toen, heel onverwacht, verscheen de oude blauwe bol en die pikte hem op de traditionele manier op. Corey had tot dusver voor het meest ontmoetingen met de mensen van de binnenaarde of de Wrangler, dus dit was heel onverwacht.

VEEL NIEUWE INTERESSANTE INTEL

Corey werd naar de gebruikelijke locatie voor de Blue Avians gebracht. Hij staat binnen een bol en ziet de sterren om hem heen. De vloer waar hij op staat is een serie van kruisende lijnen van wit licht in een vierkant grit patroon. De Blue Avians, in de vorm van Tear-Eir stond voor hem.

De communicatie is telepathisch en de inzichten waren heel interessant. Hij ziet meerdere spheres in ons zonnestelsel, met een purperachtig of blauwachtige kleur. Deze zijn normaal gesproken verhuld en onzichtbaar voor onze eigen mensen, evenals voor de SSP, maar binnen dit gebied kan hij alles zien. Zij zijn allemaal getooid in een gritachtige patroon door ons zonnestelsel.

ENERGETISCHE ONTLADINGEN

Het eerste ding dat Corey opmerkte was dat de spheres veel actiever waren dan gebruikelijk Er was een doorgaande serie van energetische ontladingen die tussen hen plaatsvonden.

Hem werd verteld dat zij harder moesten werken om de doorgaande veranderingen die in de zon plaatsvinden te bufferen, als wij dichter en dichter bij deze gebeurtenis komen. Een zichtbaar signaal van deze epische veranderingen was in wat NASA noemde “een monstergat in de zon”op 27 mei.

In het kort, dit ‘monstergat’ is een ander signaal van de steeds toenemende druk die leidt tot deze mega-gebeurtenis.

De spheres drijven de energie uiteen zodat niets gebeurt totdat onze collectieve vrije wil de verandering zal autoriseren.

GEEN BEZOEKEN MEER AAN DE WRANGLER

Corey werd in deze bijeenkomst ook verteld dat hij de Wrangler niet meer zou zien. De reden hiervoor was dat de Alliance zo kwaad op ons was voor ons gebrek aan actie, en zijn afwijzing van de baan, dat hij heftig gemarteld zou zijn.

Ik wilde niets slechts over de Alliance zeggen, maar aangezien zij dit werk als zo belangrijk zien, voelden zij dat zulke acties verdedigbaar waren. Hun belangrijkste doel is geweest om ons terug naar de productiviteit te laten schrikken, en het heeft zeker gewerkt.

Ik zou liever zelf gemarteld zijn geweest dan te zien dat Corey erdoor moet, wetend hoe heftig dit voor hem is geweest. Dat is een hele, hele moeilijke realiteit voor mij geweest om te integreren, maar ik ga ermee om door dit alles nu op te schrijven terwijl kostbare seconden wegtikken voordat ik moet gaan.

EEN SNELLE TRILLINGSTOENAME

De Blue Avians vertelden ook aan Corey dat Gonzales nog niet klaar was om communicatie van hen te ontvangen. Hij gaat nog steeds door healing.

Heel interessant, zij vertelden Corey dat deze toenemende zonneveranderingen een snelle trillingstoename hier op Aarde creëren. Het is niet te vermijden en het heeft effect op iedereen, nu, op dit moment.

Een belangrijk signaal van de verandering is dat het veroorzaakt dat oud karma van mensen meer dan gewoonlijk naar boven komt. Ons was verteld dat veel mensen beginnen het te verliezen, laten einde-tijd waanzin zien, idioot en raar gedrag.

Dit heeft ook effect op de SSP Alliance, veroorzaakt dat zij onbezonnen worden als zij panieken over de transities waar wij doorheen gaan.

DIT ZAL EEN  CRESCENDO BEREIKEN

Verder werd ons verteld dat deze energetische verandering snel een crescendo zal bereiken. Als dit gebeurt zullen enorme aantallen mensen beginnen met het hebben van geest ervaringen van geliefden die zijn overleden. Wij zullen directe contacten van deze natuur gaan krijgen, die ons inspirerende informatie geven. Veel te veel zullen het ervaren om te kunnen worden genegeerd.

Als dit eenmaal gebeurt weten wij dat wij dicht bij wat hele belangrijke veranderingen zijn. Ons werd toen verteld om onze ogen en oren open te houden voor meer van deze verbazingwekkende dingen waar wij over hebben gespeculeerd.

Dit zou kunnen inhouden de openlijke verschijning van ufo’s, een zonneflits, en de resulterende verdunning van de sluiers tussen de fysieke en spirituele werelden.

Ik vroeg Corey of wij telekinese zouden ontwikkelen of feitelijk ascentie zouden ervaren, maar dit was niet genoemd in deze informatie-uitwisseling.

COREY MOEST OOK EEN BOODSCHAP DOORGEVEN AAN DE ANSHAR

In deze zelfde bijeenkomst werd aan Corey gevraagd om intel door te geven aan de binnenaarde wezens bekend als de Anshar. De Blue Avians reageerden op de Anshar’s vraag over het eindigen van de Mohammed akkoorden.

Sommige van de groepen gerelateerd aan de draco hadden geweigerd om deel te nemen, dus de grote bijeenkomst was niet toegestaan plaats te vinden. Alle deelnemers moesten aanwezig zijn.

Corey had hierna een telepathische ontmoeting met Kaaree, waarin hij de informatie aan haar doorgaf. Kaaree leek helemaal niet bezorgd. Zij zei dat dit pas het openingsbod was in een langere transactie. De topic was helemaal niet gesloten. Het beëindigen van de Mohammed akkoorden was meer een eerste salvo of poging.

Kaaree en haar mensen wisten al dat de draco nooit naar voren zouden komen voor deze specifieke ontmoeting.

WOW… OK… IK HEB HET ERUIT GEKREGEN!

David Wilcock

Het volledige artikel op David Wilcock’s website

 

 
 

Tags: , , , ,

Notities – deel 2 – van de Ascentie conferentie in Glarus, Zwitserland op 16-17 april 2016

Disclaimer:
De volgende conferentie notities zijn een interpretatie van de persoon die deze opschreef. Veel details zijn achterwege gelaten en wat van de oorspronkelijke bedoeling is verdwenen. Het zijn NIET de exacte woorden van Cobra en Isis. Deze notities zijn eerder in een niet bewerkte vorm gepubliceerd op Prepare for change.

De notities zijn door Antares gedurende de conferentie gemaakt, vertaald door Pippa, bewerkt door Nova Biscotti en door Cobra.

Cobra op zaterdag 16 april

De SSP´s – Secret Space Programs – geheime ruimteprogramma’s

Wij hebben al verschillende klokkenluiders horen spreken over de SSP. Cobra liet plaatjes en foto’s van deze schepen zien.

1e afb bij bericht 2015-09-13De basis voor de SSP’s is al in de 19e eeuw gelegd. Op dat moment was Duitsland het land met de beste technische kennis. Het wetenschappelijke en industriële veld van bloeiend. De Pleiadiërs besloten om ontwaakte mensen te benaderen en ze te inspireren om ruimteschepen te bouwen. Dus er waren pogingen om deze schepen te bouwen maar technisch was het nog niet mogelijk. De Pleiadiërs gaven informatie door via mediums (channeling) over het bouwen van schepen.

In het begin van de 20e eeuw was de poging succesvol met Maria Orsic van Zagreb. Zij ontving de informatie van de Pleiadiërs en Aldebarans die deel uitmaken van de Pleiadische groep. Maria Orsic gaf toen de informatie door aan professor Schuhman in München. Met deze informatie was in 1923 in Augsburg een prototype gebouwd. Deze technische groep werd geïnfiltreerd door krachten met een andere opinie, wat bekend is vanuit de geschiedenis. Aan het begin van de nazi periode ontwikkelde de techniek snel, en al dezen die de laatste ontwikkelingen misbruikten hadden toegang tot enorme financiële bronnen, fabrieken en arbeiders.

In 1942 bestond al een maanbasis van de nazi’s. Daar ontmoetten zij wezens die met ze vochten – de draconians. De nazi’s werden verslagen, enkel een paar bleven op de maan. Toen de tweede wereldoorlog in 1945 voorbij was waren er twee facties. De meer geheime Kammler factie die ondergrondse bases op de planeet had gebouwd ontsnapte naar Argentinië, waarvandaan de nazi’s verder gingen naar Antarctica. De tweede groep was overgenomen door de vaak genoemde ‘Operatie Paperclip’ naar de USA. De meest bekende vertegenwoordiger was Wernher von Braun die voor een lange tijd het hoofd van de NASA was. NASA was opgericht als een front organisatie om in het geheim de SSP’s te beheren. In de tijd dat NASA in 1961 begon met ruimtereizen, vlogen er in het geheim al grote schepen rond.

De Kammler factie was al op de maan geweest in de jaren 1944/1945 via Antarctica. Na de tweede wereldoorlog breidden zij uit door het hele zonnestelsel. Zij ontmoetten de draconians en maakten een pact over de eerste SSP en zij hebben sinds die tijd over het hele zonnestelsel en verder geheerst. De samenwerking heeft een lange tijd geduurd. De statements die Corey Goode maakte over dit onderwerp zijn waar. Dit betreft de zogenoemde ‘duistere vloot’ daarboven. Dit is geen science fiction, maar feitelijke kennis.

Van de andere facties zijn duizenden van de Duitse nazi’s naar de USA gebracht; wetenschappers, technici, mensen van het economische veld. De officiële ruimteprogramma’s waren gecontroleerd door NASA onder het leiderschap van Wernher von Braun. Volgens Cobra waren er verschillende tendensen onder NASA employees, waarvan een een positief ruimteprogramma creëerde. De controleurs echter, probeerden alles te onderdrukken. De officiële maanlanding met Neil Armstrong was gepusht door de positieve NASA-leden. Daardoor was de officiële maanlanding een zichtbaar succes en een inspanning van de Lichtkrachten op de oppervlakte van de Aarde. Maar Wernher von Braun en zijn ondergeschikten hebben verschillende daden van sabotage uitgevoerd die incidenten en rampen veroorzaakten.

Een ander groot succes van de positieve mensen binnen dit gebied was het sturen van Voyager 1 en 2 in het zonnestelsel. In de tussentijd hebben deze probes opnamen gemaakt van alle planeten in het zonnestelsel, met uitzondering van Pluto. In januari 1986 zijn objecten gefotografeerd op manen van Uranus die duidelijk kunstmatig waren, en deze foto’s zijn gepubliceerd in de massa media. Nogmaals, het was niet wat de saboteurs wilden en dat leidde tot de explosie van de space shuttle Challenger twee dagen later, wat de aandacht van de massa’s herhaaldelijk wegtrok. De foto’s en hun belang verdwenen in de vergetelheid.

Zelfs wanneer veel slecht is gesproken over NASA, er zijn werkelijk goede mensen die veel publiceren.

Positieve krachten binnen de US militairen

In de vroege 50er jaren was er al een positieve groep in de US marine. De controlerende krachten onderdrukten de antizwaartekracht drive met al hun macht, ook al het was de belangrijkste drive voor de meeste van de onbekende vliegende objecten op Aarde. Deze positieve groep herkende dat iets fout ging en stelde een task force in die in het geheim hun eigen schepen bouwde. Zij hadden connecties met mensen in maatschappijen zoals Douglas, Boeing, etc, die gewoonlijk vliegtuigen bouwen.

2e afb 2015-12-20 SSPMars FleetDaarvandaan hebben zij componenten gekregen dus in het begin hadden vliegtuigen en ruimteschepen bijvoorbeeld dezelfde stoelen. Met deze gelijke componenten bouwden zij ruimteschepen en brachten deze in de Aardebaan. Zij waren de stichters van het Solar Warden SSP. Solar Warden groeide en breidde zich uit als een bescherming tegen negatieve buitenaardsen. Het was toen een officieel programma en werd te groot en internationaal.

De draco’s infiltreerden maatschappijen zoals Lockheed en Boeing met hun eigen mensen om de focus op het topniveau van het programma te veranderen. Toen hadden zij veel staf nodig, met andere woorden soldaten, die werd verteld er te zijn voor de veiligheid van de Aarde. Hiermee creëerden de draco’s inderdaad de mogelijkheid om binnen te dringen.

De groep werd sterker en hun bronnen van kapitaal kwamen alleen de ‘black budgets’.

De eerste bon was al het goud dat de nazi’s in Azië hebben gestolen gedurende de tweede wereldoorlog. Het bouwen van de ondergrondse bases en de constructie van de ruimteschepen werd gefinancierd met duizenden en duizenden tonnen goud. Toen zij zelfs nog meer macht kregen hebben zij hun eigen (geheime ruimte)programma’s gecreëerd, zoals juist is gerapporteerd door Corey. In dit corporatie conglomeraat programma zijn verschillende bedrijven / risicovolle ondernemingen ingesteld als deel van Solar Warden, om bronnen op de asteroïden te ontginnen, Mars bases op te richten en om op een grote schaal slavenarbeid te gebruiken.

In deze context liet Cobra plaatjes, foto’s, alsmede artistieke presentaties zien, die heel dicht bij de werkelijkheid zitten. Hij liet een NASA foto zien met een Solar Warden schip en een foto van een Solar Warden schip tijdens de start op de maan. Officieel moeten de schepen zijn gecamoufleerd, maar op deze foto … de piloot was wellicht een beetje lui en drukte te laat op de knop (voor de dekmantel). Cobra liet een andere foto zien die een vloot toonde die opzettelijk zonder dekmantel vloog om te worden gefilmd (wat ook is bevestigd door Corey) in de Kepler krater waar een basis van Solar Warden is gevestigd / was gevestigd.

entire worldNu over de tweede bron. Collectief betalen wij allemaal belastingen, maar hoeveel is dat bij elkaar? De USA alleen haalt genoeg belastingen binnen om tien miljoen huizen per jaar te kopen. Bouwen zij ze? Nee! Waar is al dat geld heen gegaan? Het ging naar de SSP’s, naar het bouwen van ondergrondse bases. Cobra liet een plaatje zien van de Pine Gap basis in Australië met verschillende ondergrondse niveaus.

De lift gaat verschillende mijlen naar beneden wat uiteraard duur was om te bouwen. Nadat de Resistance Movement deze basis heeft opgeruimd is het gesloten. Cobra liet foto’s zien… wat wordt op de asteroïden gemijnd? Diamanten. Veel van de asteroïden zitten vol met enorme diamanten, zo groot als de conferentieruimte, en er is goud voor het oprapen.

Cobra liet een andere foto zien, genomen door NASA, wat de asteroïden mijning liet zien, een gebouw en de mijnschacht.

Sinds maart hebben de Lichtkrachten het buitenste zonnestelsel geruimd waar de duistere vloot zich gewoonlijk ophield. De chimera barrière is een enorme vloot van ruimteschepen met strangelet bommen. Deze vloot voorkomt dat de energieën die van het galactische centrum komen het zonnestelsel binnen kunnen komen. De Lichtkrachten zijn dit nu aan het verwijderen. Cobra liet een plaatje zien:

2e afb 2015-12-13De Lichtkrachten ruimen alles laag voor laag, omdat het in de afgelopen 25.000 jaar in lagen is aangelegd. De Lichtkrachten zijn nu deze enorme vloot aan het deconstrueren; die van de Kuiper gordel zijn al verwijderd! Al deze schepen waren verhuld (en daardoor onzichtbaar voor fysieke instrumenten).

Vragen aan Cobra:

 • Tot welke omvang is Rusland betrokken in het geheime ruimteprogramma? – Rusland heeft zijn eigen ruimteprogramma (door Corey aangewezen als UNO-like) dat in positieve samenwerking met vele landen is verbonden en zelfs met het Ashtar commando. De duistere krachten probeerden het in 1954 over te nemen, maar de Pleiadiërs onderhandelden de toestemming om een basis op Bora Bora te bouwen, dat deel is van het galactische programma.
 • Hoeveel slavenarbeid is er nog steeds op de bases? – Bijna alles is aangepast.
 • Hoe oud is Ashtar in Aarde jaren? – Ashtar is een opgestegen wezen dat 25.000 jaar geleden ascendeerde. Hij heeft geen leeftijd in Aarde jaren.
 • Wat gebeurt met de chimera schepen gedurende de opruiming? – De Lichtkrachten gaan het schip in, de wezens erin worden naar de centrale zon gezonden. Daarna wordt het schip gedeconstrueerd.
 • Wat is jouw opinie over het Europese ruimtevaartprogramma? – Zij zijn niet geïnfiltreerd. Zij zijn niet erg succesvol maar hebben goede intenties.

De Lichtkrachten in het zonnestelsel

Wij spraken zojuist over de SSP schepen. Hoe kunnen deze schepen zich verhullen / laten zien?

Alle schepen hebben een dun tachyon membraan op hun oppervlakte. Deze verzekert dat alle partikels die komen van het schip en tegen het schip komen het letterlijk onzichtbaar maakt -namelijk voor het oog, alle vormen van technologie en de radar. Zelfs de energiehandtekening van het schip kan niet worden gedetecteerd, e.g. door technieken van remote viewing; dus het schip is er en toch is het er niet.

2016-04-16-2 5 Kuiper-Belt-2Cobra legde uit dat in de binnenste ring van de Aarde-Maan en rondom, de vloot van het Ashtar commando is gestationeerd. Zijn doel is de bevrijding van de Aarde. Zoals al uitgelegd heeft het Ashtar commando al in 1953/1954contact opgenomen met de mensen populatie. Een schip landde in de Edward Air Force basis in Californië en er vond een bijeenkomst plaats met president Eisenhower, de jezuïeten en andere hoog niveau personen.

De delegatie van het Ashtar commando bood geavanceerde technieken aan en spirituele vooruitgang voor de mensheid – vooropgesteld dat, echter, alle nucleaire wapens zullen worden vernietigd. Als gevolg raakten de militairen ‘over de rooie’ en annuleerden de bijeenkomst. Officieel had Eisenhower die dag een afspraak met de tandarts. De delegatie van het Ashtar commando verliet de basis en zij vertelden dat anderen zouden komen die niet zo ‘vriendelijk en positief zouden zijn’. Dit waren de draco’s die het hele politieke systeem hebben geïnfiltreerd – “Daardoor lijken vandaag de dag alle politici vreemd.” – Nu speelt het achterkleinkind Laura Eisenhower een belangrijke rol in het disclosure proces.

Op de laatste conferentie heeft Cobra erop geattendeerd dat net in deze laatste dagen van maart 2015 Putin voor een tijdje was vermist (volgens de pers). Cobra legde uit dat Putin een bijeenkomst had met de Pleiadiërs in een van hun bases in Siberië. Binnen de samenwerking met de Pleiadiërs ontvangen de Russische militairen progressieve (verdedigings)technologieën die, onder andere, zijn gebruikt in de oorlog in Syrië. De Pleiadiërs adviseren voor interventies en ook voor strategische vragen.

Dus daardoor, achter de ‘goede strateeg’ Putin, zoals hij ook wordt genoemd, is er het Pleiadisch mastermind.

Putin had eens een diep spirituele ervaring met de Pleiadiërs. Omdat Soros uit Rusland was gegooid heeft hij geprobeerd wraak te nemen. Als een poging om Putin eruit te werken waren de ‘Panama papers’ gepubliceerd. De Russische media is toegestaan om openlijk te praten over de rol van de Rothschilds en over Soros. En de Panama papers zijn op hen teruggeslagen.

Verder sprak Cobra over het Ashtar commando dat in de vijftiger jaren probeerde om in contact te komen met de ontwikkelde wezens op de planeet. Helaas heeft dit de gecontacteerde personen een wow gegeven als een ‘Messiah complex’ – in de zin van “Jezus zal de planeet bevrijden”.

De realiteit echter is dat alleen WIJ als een geheel de planeet zullen redden. Niet alleen jij en ik, maar wij allemaal samen.

Na deze pogingen moest het Ashtar commando zijn strategie veranderen – namelijk zo dat niemand zich kon voordoen als een goeroe, of een individu zichzelf kon uitstallen als een speciaal iemand. Daarvoor gebruikten zij channeling en in het tijdsbestek tussen ongeveer 1980 en 1996 hebben veel channelings met goed gerechtvaardigde inhoud plaatsgevonden. Maar … toen de new age beweging populair was geworden “was iedereen Ashtar aan het channelen”.

Al;s een reactie hierop en vooral na hun invasie in het jaar 1996 hebben de archons de “stem van God” technologie ontwikkeld. Het is een elektromagnetische impuls die rechtstreeks mikt op synapsen in het brein en het is gericht op bepaalde mensen. (Voor een goede uitleg van deze technologie, zie de link hieronder.)

http://sitsshow.blogspot.de/2016/04/Cosmic-Disclosure-Season-4-Episode-5-Voice-of-God-Technology-Summary-and-Analysis-Corey-Goode-and-David-Wilcock.html.

Als gevolg daarvan rees een significante verstoring en veel desinformatie binnen de channeling gemeenschap, wat leidde tot de bekende en zichtbare effecten. Toen moest het Ashtar commando opnieuw zijn strategie veranderen. Cobra zei dat hij niet kon spreken over de huidige strategie maar het zou 99,9% van de bevolking versteld doen staan, het zal een enorme verrassing zijn.

Het Ashtar commando verbergt zich nog steeds binnen de binnenste ring – met schepen van het formaat van 500 kilometer en meer.

De tweede vloot is gestationeerd in de baan van Jupiter. De intentie van het Jupiter commando is om de energie van het zonnestelsel te balanceren, om het mogelijk te maken dat de energie van Liefde en Gratie alles kan doordrenken. De bases van het Jupiter commando zijn op de Jupiter manen, op Calisto, Europa en Ganymede, maar niet op Lo, dat vulkanisch is … Op Ganymede is ook een enorm centrum waarvandaan de duistere krachten naar de centrale zon worden gezonden. Het Jupiter commando heeft ook een enorme reeks van schepen met afmetingen tussen 1.000 en 2.000 kilometer.

2016-04-16-2 6 Biosphere-450x287Schepen van de Galactische confederatie, die hun oorsprong hebben van verschillende rassen va de galaxy en het galactische centrum, zijn gestationeerd in de derde ring. Deze zeer geavanceerde rassen van nabij de galactische centrale zon hebben enorme moederschepen met de afmeting van 5.000 tot 10.000 kilometer.

Het zijn geen moederschepen in de juiste bedoeling van het woord, maar biosferen, kunstmatige schepen van Licht die ook portalen zijn die het Licht transformeren van de Galactische centrale zon. De wezens van het centrale ras zijn degenen waar Corey over spreekt als Sphere Beings.

2016-04-16-2 7 AshtarCobra liet een plaatje van Ashtar zien en beschouwde dit als de beste illustratie die hij kon vinden.

2016-04-16-2 8 Ganymede-450x450Hij laat een plaatje van Ganymede zien en benadrukt het Galileo gebied (de donkerder ovaalgevormde regio bovenin het plaatje) waar zich het krachtigste Lichtportaal in het zonnestelsel bevindt. Dit wijst naar het Sirius systeem en het andere wijst naar de Galactische centrale zon. Deze Ganymede regio is de enige plaats in het zonnestelsel die nooit is overwonnen door de duistere krachten – het heeft altijd het Licht vastgehouden.

Cobra noemde Mt. Shasta waar het Ashtar commando een heel krachtige aanwezigheid heeft.

2016-04-16-2 8 MtShasta-Cloudships-300x225-300x225Hij liet een ‘cloud ship’ (wolkenschip) zien (zie de afbeelding hierboven). Water van een fysieke wolk omringt het schip terwijl het schip niet zichtbaar is. Het maakt het mogelijk dat de wolk zich eromheen draait. In sommige van deze wolken kunnen specifieke structuren van schepen worden gelokaliseerd, een soort van koepels.

De opgestegen meesters zijn feitelijk wezens die door incarnaties op Aarde gingen en ascendering bereikten. Zij assisteerden met de planetaire evolutie. Wij kennen ze allemaal, of weten van ze – Boeddha, St. Germaine, etc.

Het is zeker een goed ding om je met ze te verbinden, maar daarbij kan een ongewoon fenomeen optreden. Zij zijn allemaal geascendeerd vóór 1996. Daarna is de situatie op Aarde drastisch veranderd en nu hebben zij ONZE ERVARINGEN nodig om te leren hoe het hier is.

Alleen dan kunnen zij feitelijk in staat zijn om ons te gidsen – als zij (door onze ervaringen) de andere situatie erbij kunnen pakken die nieuw voor hen is.

Verschillende kansen zijn bekend uit de geschiedenis; dat de opgestegen wezens zich met succes hebben bemoeid op cruciale momenten in de geschiedenis. Dus zij hebben zich gemanifesteerd gedurende de tijd van de Templars, om hun gids te zijn, St. Germaine was aanwezig terwijl de USA werd gevormd, waarbij het oprichtingsstatuut een van de meest verlichte documenten is op de planeet.

2016-04-16-2 9 Ascended-Masters-300x287-300x287De energieën van de opgestegen wezens zijn zo krachtig dat zij ze moeten dimmen of verdunnen als zij met ons in contact komen. Niemand in deze kamer zou hun rechtstreekse aanwezigheid overleven.

Cobra en Isis hadden een ontmoeting met Ashtar op Mt. Shasta terwijl hij zo’n 5 km. ver weg was en zijn aanwezigheid was nog steeds heel erg sterk, nauwelijks te verdragen.

Hun tempels zijn op het etherische niveau, bijvoorbeeld in de Himalayas op hoogten van 5.000 meter en erboven.

2015-05-15 Dou MuDaarna laat Cobra een welbekende foto zien die hij nu beschrijft als een foto die hij kreeg van de dragon krachten. In december 2014 kwam de godin Dou Mu naar de Aarde met een fysiek lichaam (IS:IS portaal activatie) en zij leeft nu op de oppervlakte van de planeet om het balanceren van de godinnenkrachten te ondersteunen.

2016-01-17 Pleiadian MissionDe Pleiadiërs zijn ons zusterras. Als wij ze op straat zouden tegenkomen kunnen wij nauwelijks enig verschil herkennen met onze verschijning. Zij helpen ons zoveel als zij kunnen. Zij ondersteunden bepaalde mensen, zoals Tesla. Hun schepen zijn in het algemeen nogal klein, tot zo’n 10 kilometer. (Cobra liet een foto zien.) Een van hun belangrijkste bases bevindt zich op de Maan en zijn doel is om positieve energieën naar de Aarde te sturen. Cobra toonde een foto van de Apollo missie van NASA en dezelfde foto afgelopen maand, waar de basis zichtbaar is.

Cobra liet een andere foto zien die hij nam tijdens zijn vlucht boven de stratosfeer, op een hoogte van zo’n 14 kilometer, met een schip van de Pleiadiërs erop (op een grotere afstand). De Pleiadiërs hebben bases op Bora Bora op Aarde (zijn eerder genoemd) en in de Himalayas – in de grensregio tussen India en China op de Konkala bergpas. Jaren geleden waren er vele pelgrims in dit gebied die steeds maar weer foto’s maakten. De Chinese militairen hebben deze regio afgesloten omdat het te populair werd. De Indiase media publiceerden maandelijkse rapporten in die tijd.

De Siriërs brengen energie van geluk naar de planeet Aarde. Vóór de quarantaine incarneerden de Siriërs als walvissen en dolfijnen op Aarde om het Lichtgrit in de oceanen te stabiliseren. Zij zijn werkelijk heel intelligent en gebruiken telepathisch contact.

Cobra liet een plaatje zien van een Sirisch moederschip dat groter is dan 500 kilometer …. een standaard maat zoals hij zei. Toen liet hij zien dat zulk een schip dezelfde energiestructuur heeft (als een torus), maar het is niet gemaakt van staal, ijzer, of stenen. In plaats daarvan is het een energieveld dat materie creëert – in dezelfde vorm als Lichtwezens die hebben.

plasma bHet sterven van de walvissen is ontketend door de duistere krachten; zij gebruiken scalar technologie om hun ‘tracking’ te hinderen en ze op die manier te doden. Cobra liet een plaatje zien van Siriërs.

De menselijke vorm is de meest voorkomende in onze galaxy en geldt voor zo’n 70% van de rassen. Zo’n 20% zijn reptillians, de rest van 10% is verspreid over alle andere rassen.

Cobra liet een plaatje zien van een verkeningsschip van de Andromedanen. Hij had net zo’n schip in een hangaar van de RM gezien. Later vond hij deze foto op het internet met dezelfde legenda. Iemand die ervan bewust was moet deze hebben gepubliceerd!

Hij liet een ander plaatje zien van een “Hokkaido schip” van de Andromedanen van een SSP van de Japanners.

2016-01-27 XCobra sprak nogmaals over planeet X. De baan kan worden gezien als rood in het plaatje en is gelokaliseerd op een ander niveau dan de rest van de planeten in het zonnestelsel. Planeet X is om deze reden moeilijk te vinden want het wordt meestal gezocht in het niveau van de ecliptica, het ‘niveau’ waar de andere planeten hun baan hebben.

Een jonge Braziliaanse wetenschapper heeft een wetenschappelijke thesis in Japan over planeet X gehouden. Deze was onderdrukt door de massa media, evenals andere beschikbare plaatjes. Op Hawaï is een enorme telescoop en op Maui is een immens US commandocentrum gesitueerd via welke de chimera de telescopen monitord. In dit enorme computercentrum wordt elke foto gecontroleerd en gecensureerd op wat te publiceren. Dit heeft ook betrekking op foto’s van planeet X, SSP schepen, enzovoorts. De duistere krachten willen de disclosure verdraaien in hun voordeel. Zo is er volledig verkeerde data gepubliceerd als ‘planeet 9’ over planeet X.

2016-04-16-2 14 Moon-BaseHier in de Mersenius maankrater is een basis van de Lichtkrachten gesitueerd. In een rapport van 15 september heeft Cobra aangegeven dat het nu op Google Moon kan worden gevonden. Een Mexicaan vond het eens toen hij deze toren ontdekte. Wetenschappers geven nu een vreemde uitleg over de schaduw van deze toren.

De Resistance Movement (RM) is een gemeenschap die als Agartha leeft in hun eigen wereld onder de oppervlakte van de Aarde. De populatie boven de Aarde is zich hier niet van bewust.

A. Kirchner, een jezuïet, was een van de eerste mensen die schreef over de ondergrondse rijken. In zijn boek publiceerde hij een kaart (uit de 16e eeuw?) die een verbazingwekkende accuraatheid laat zien. Wat hij schreef is meer diepgaand dan de wetenschap nu weet. Bijvoorbeeld, er is een zee die zich in Zwitserland diep onder de Alphen bevindt en deze ondersteunt heel Europa met drinkwater.

2016-04-16-2 15 Example-of-Underground-290x300-290x300Cobra liet een plaatje zien van de gebieden in het ondergrondse. Hij zei dat zij zelfs zeeën hebben, gebouwen en kristallen in hun omgeving. Toen liet hij een ander plaatje zien van een typisch RM commandocentrum dichtbij de oppervlakte. Een lift als een gateway leidt zo’n 30 meter naar beneden. Het fungeert als een slot (zoals in een operatiekamer) waar zij scannen op naniten, microben en zo, die worden verwijderd om geen ziektekiemen te introduceren.

Hij liet twee andere plaatjes zien van ondergrondse steden in (de nabijheid van) Azië.

Helaas is het niet mogelijk om alle plaatjes te laten zien die in de conferentie werden getoond, want zij zijn niet voor ons beschikbaar. Dus sommige plaatjes zijn alleen vergelijkbaar met deze. Zij zijn een illustratie.

Bron: http://eventreference.org/2016/06/04/ascension-conference-notes-pt-2-glarus-switzerland-april-16-17-2016/

Original Post (in German): http://trans-information.net/aufstiegskonferenz-in-teil-2/

Link to Part 1 (English): ascension-conference-notes-pt-1-glarus-switzerland-april-16-17-2016/ – (Nederlands): https://eventnl.wordpress.com/2016/06/13/notities-deel-1-van-de-ascentie-conferentie-in-glarus-zwitserland-op-16-17-april-2016/

Vertaald door Veronica

 

 
1 reactie

Geplaatst door op 19 juni 2016 in Cobra, Disclosure

 

Tags: , , ,

Interview met Cobra, mei 2016, door AGN Veg

2016-05 AGN 1Cobra is een Pleiadisch contactpersoon en staat al voor meer dan 35 jaar in contact met een belangrijke planetaire bevrijdingsgroep. Hem is door de Resistance verteld om anoniem te blijven, en hij heeft doorgaande communicaties met wezens van planeet X die de Resistance Movement assisteren. Als een Aardse vertegenwoordiger van het Agartha netwerk en de Lichtkrachten streeft hij ernaar om de mensheid voor te bereiden voor de komende Event horizon.

Voor meer achtergrond ben je uitgenodigd om zijn blog archief te lezen met in totaal 721 posten tot dusver, zie : 2012portal.blogspot.com (en voor de Nederlandstalige website https://eventnl.wordpress.com/)

COBRA Interview  AGN VEG

Hallo Cobra en dank je voor het accepteren van onze uitnodiging voor een interview met AGN VEG.

http://agnvegglobal.blogspot.ca/

Dank ook voor al je vele verbazingwekkende en onbaatzuchtige manieren waarop je onze huidige thuisplaneet helpt om te worden bevrijd en genezen.

De hele mensheid en alle wezens blijven je voor eeuwig dankbaar.

Voor onze lezers en blog bezoekers die nieuw zijn voor planetaire bevrijding, Event, en alles daaromheen, ga naar deze links om meer te leren over wat Cobra vertegenwoordigt en wie hij is:

http://2012portal.blogspot.ca/2012/04/normal-0-microsoftinternetexplorer4_08.html

Er zijn vele fascinerende huidige en gearchiveerde posten, sinds 2012 tot nu, met hele speciale details over de verborgen gebeurtenissen achter ons zonnestelsel en planeet bevrijding.

(red: op de Nederlandstalige site http://www.eventnl.info/ zijn al Cobra’s posten sinds juni 2015 vertaald, en een aantal van de belangrijkste posten van voor die tijd. Verder vind je daar ook een aantal specifieke stukken met betrekking tot de Event, stukken van Prepare for Change, en nog wat meer achtergrondinformatie van andere bronnen. Je vindt hier het volledige overzicht van alles wat er is gepubliceerd.)

En ook over hoe je voor te bereiden op de komende planetaire veranderingen:
http://prepareforchange.net/ (en voor de Nederlandse PFC site klik hier)

Wij zijn bezig om dit interview te vertalen in meer talen en ze te posten op deze zelfde pagina zodra zij beschikbaar komen.

INTRO 
Beste Cobra

Wij voelden ons genoodzaakt om contact op te nemen en je permissie voor zo’n interview te vragen alleen omdat je de eerste was, en de enige sleutel figuur blijft, tussen andere planetaire bevrijdingsgroepen en bewegingen die in 2012 door jouw blog de olifant in de kamer hebben genoemd, wat is:

“Na de Event zullen wij stoppen met het doden en eten van dieren en ze erkennen voor wat ze werkelijk zijn.”

Het was dit statement dat ik in 2012 in je blog las dat mijn onmiddellijke aandacht trok, en mijn geloof in al het andere dat je deelt en doet, omdat niemand anders dit tot dusver deed.

Dit interview representeert de stem en bezorgdheid van ontelbare miljarden zielen, in menselijke of dierlijke lichamen, met of zonder stemmen.

Het interview van vandaag is gebaseerd op een serie vragen en antwoorden, tussen AGN Veg en Cobra, over wat wij hebben geïdentificeerd als de ‘Olifant in de Kamer’, die vrijwel niemand in de planetaire bevrijdingsbewegingen en organisaties tot dusver in diepte heeft behandeld.

Wij geven hier alleen het transcript weer van het audio interview dat in mei 2016 plaatsvond.

Het gaat over de verbinding tussen onze planeet, onze Aarde medebewoners, het voedsel dat wij eten, hoe dit wordt bereid en zijn relatie met de mensheid, vanuit een planetair, galactisch, esoterisch / spiritueel en fysiek perspectief en implicaties.

2016-05 AGN 2Het Interview

AGN Veg.
Wezens die zich bewust zijn dat het woord ANIMA betekent ZIEL in oud Grieks, VITALITY en dat het woord BEWUST van toepassing is op alle zielen en bewust spirituele wezens in welke tijdelijke vorm die zij mogen hebben dan ook, in staat om geluk en pijn te voelen, plezier en lijden, is het niet juist dat ALLE DIEREN bewuste wezens zijn?

COBRA
Ja natuurlijk, alle dieren zijn bewuste wezens en zij voelen het hele spectrum van emoties zoals menselijke wezens kunnen, dus het advies zou zijn om ze te behandelen als menselijke wezens.

AGN Veg.
Is het waar dat de zielen in wat wij leerden kennen als dieren hier miljoenen jaren kwamen voordat de mensen kwamen?

COBRA
Ja, het is bekend als het evolutieproces en sommige van de dieren waren thuis op deze planeet en sommige dieren kwamen of waren geïmporteerd van sommige andere planeten.

AGN Veg.
Naast hun eigen spirituele evolutie, is het waar dat hun oorspronkelijke doel om hier te zijn was/is het ankeren van hoger dimensionale energieën door hun lichamen en bewustzijn, in het planetaire grit, nadat Moeder Aarde transformeerde van haar initiële kristallijn staat naar de huidige rotsachtige staat volgend op galactische oorlogen?

COBRA
Voor sommige dieren ja, maar niet voor alle dieren. Bijvoorbeeld dolfijnen en walvissen kwamen van het Sirius sterrenstelsel om een bepaald specifiek energiegrit voor deze specifieke planetaire transformatie te verankeren.

2016-05 AGN 3AGN Veg.
Onlangs heb ik vaak paarden, koeien en geiten in trance gezien, zoals een meditatieve staat, alsof zij een soort transmissies ontvingen. Is het juist om te zeggen dat zij hogere dimensionale energieën gronden door hun pure bewustzijn en lichamen?

COBRA
Zij zijn deze energieën niet bewust aan het gronden, maar zij voelen deze energieën en zij nemen ze op hun eigen manier waar en verbinden zich ermee op hun eigen manier.

AGN Veg.
Zijn de wezens bekend als dieren gecreëerd in 5D rijken en zo ja, zijn zij nog steeds verbonden met hun 5D huis.

COBRA
Alles en elk bewust wezen kwam van de Bron en verschillende wezens hadden verschillende stromen van evolutie, verschillende geschiedenis, maar wij allen, alle levende wezens komen van de Bron en hebben, en alle levende wezens ervaren de primaire anomalie op hun eigen manier en alle wezens verbinden zich opnieuw op hun eigen manier met de Bron, behalve voor deze die met hun vrije wil ervoor hebben gekozen om dat niet te doen.

AGN Veg.
Is het waar dat de oude zwarte magiërs gebruik hebben gemaakt van rituelen van offeren, van zowel dieren als mensen, een ziel uit zijn fysieke vorm dwingend tegen zijn natuurlijke tijd van transitie, als deel van op duister gebaseerde praktijken voor negatieve spirituele doelen?

COBRA
Ja, dit is helaas waar.

2016-05 AGN 4AGN Veg.
Is het niet zo dat ons huidige systeem van het – elke 5 dagen – dwingen van meer dan 600 miljoen zielen uit hun fysieke lichamen in dierenvorm, voor voedsel, deel uitmaakt van dezelfde oude duistere praktijk, alleen op een veel grotere schaal, en deel is van de archon programmering?

COBRA
Feitelijk, zou ik zeggen, deels; de behoefte van mensen om vlees te eten is gemanipuleerd op een manier die het bepaalde krachten mogelijk maakt om deze behoefte te misbruiken om door te gaan met de praktijken van offeren op een meer, zou ik zeggen, sociaal geaccepteerde manier voor de oppervlakte van de planeet. Dus sommige mensen hebben nog steeds de behoefte om vlees te eten maar de manier waarop dit wordt gedaan in de huidige gemeenschap is absoluut niet goed.

2016-05 AGN 5AGN Veg.
Het leven van een wezen in koeienvorm is 25 jaar. Is het geen hele erge schending van universele wetten om een ziel uit zijn fysieke vorm te dwingen voordat het zijn natuurlijke tijdstip is voor transitie, zeg bijvoorbeeld al na 5 jaar?

COBRA
Ja, natuurlijk is het tegen de natuurlijke wetten in de rest van het universum, zij doen dit niet, dit gebeurt op dit moment alleen op deze planeet.

AGN Veg.
Hoe is de eeuwenoude oorlog van het vrouwelijke, godinnenaspect van creatie gereflecteerd met betrekking tot het feit dat mensen zijn gemanipuleerd om in te stemmen met het praktisch exploiteren en stelen / consumeren van levensdragend, en levens in stand houdend dierlijk voedsel, zoals eieren, melk, en dierlijk vlees? Is er geen innige esoterische verbinding? Is de historische onderdrukking, exploitatie en misbruik van menselijke vrouwen verbonden met de historische onderdrukking, exploitatie en misbruik van dierlijke vrouwen voor hun eieren, melk en vlees, vanuit een esoterisch, spiritueel perspectief?

COBRA
Ik zou zeggen dat alle vormen van misbruik van het dierlijk leven sterk verbonden is met de onderdrukking van de vrouwelijke principes.2016-05 AGN 6AGN Veg.
Is er enige esoterische verbinding tussen de duistere rituelen van dieren offeren en het feit dat in het midden van elke tafel, gedurende elke religieuze / traditionele viering, in elke cultuur van elke natie, er een geofferd bewust wezen ligt, of het nu het lam is, de kalkoen, of het varken?

COBRA
Deze gewoonte is feitelijk een reflectie van de oudere offerande rituelen die openlijk werden gehouden en dit is een overblijfsel daarvan.

2016-05 AGN 7AGN Veg.
Overal rondom de wereld zijn er vele duizenden slachthuizen. Zijn deze locaties gebruikt door de duistere entiteiten voor hevige energetisch oogst voor lagere astrale rijken?

COBRA
Niet alleen de lagere astrale rijken, maar ook etherische en vooral de plasma laag, maar het is waar, in basis is het waar.

AGN Veg.
Elke minuut worden over de hele wereld 200.000 dieren gedood voor voedsel, gebaseerd op de dieren dodingsklok bronnen (of 600 miljoen elke 5 dagen). Hoe beïnvloedt dit het algehele planetaire energieniveau?

COBRA
Natuurlijk wordt al dit doden behoorlijk dramatisch gevoeld op de planetaire schaal en dat beïnvloedt de condities van het energielichaam van de planeet, en met dit alles zal worden afgerekend met het moment van de Event.

2016-05 AGN 8AGN Veg.
Waar komen deze kolossale aantallen zielen in dierlijke lichamen vandaan?

COBRA
Ik zou zeggen dat de groep zielen van verschillende dierlijke species in basis van de astrale en etherische laag komen, en veel van deze zielen die zijn voortgekomen uit de groepsziel incarneren op de fysieke laag, vooral nu.

AGN Veg.
Voordat zij hier naar toe worden gestuurd, zijn zij zich bewust van wat hen wacht voordat zij incarneren?

COBRA
Zij begrijpen het tot op zekere hoogte, maar niet volledig.

AGN Veg.
Wat gebeurt met ze, met hun zielen direct nadat ze zijn geslacht. Waar gaan ze heen?

COBRA
OK, de dierlijke zielen verlaten het lichaam een paar momenten voordat het trauma te groot wordt en dan is het dier teruggebracht naar hun dierlijke groepsziel op de etherische en astrale lagen.

AGN Veg.
Ik las in een boek over leven na de dood en bijna-dood ervaringen hoe de ziel van een mens uit zijn fysieke lichaam wordt gestuwd op het moment van de klap door een ongeluk bijvoorbeeld, voordat de pijn te veel wordt om te verdragen… geldt dit ook voor de zielen in dierlijke lichamen?

2016-05 AGN 9COBRA
Ja, precies.

AGN Veg.
Waarom verdedigen zij zich niet, gebruiken hun wil en fysieke kracht, tegen menselijke mishandelaars, onderdrukkers, en degenen die hen doden?

COBRA
Omdat zij door pijn zijn geconditioneerd, en omdat degenen die de dieren in hun macht hebben behoorlijk wat geweld gebruiken om de vrije wil van het dier te onderdrukken.

AGN Veg.
Dus, de ziel gaat uit het lichaam voordat te heftige pijn wordt ervaren, wat voor soort van kracht of mechanisme houdt het lichaam in beweging als het lichaam bloedt (zoals de kip waarvan het hoofd is afgeslagen en het blijft bewegen)? Is er enige vorm van levensdraad die het lichaam nog aan de ziel houdt gebonden?

COBRA
OK, de ziel gaat uit het lichaam maar er is nog steeds enige verbinding met het fysieke brein en er is ook een elektrische ontlading van de elektrische stroom in het centrale zenuwstelsel, en dit creëert wat beweging van het lichaam.

AGN Veg.
Hopelijk zal er niet veel pijn zijn overgebleven nadat de ziel eruit is?

COBRA
Veel minder pijn op dat moment.

2016-05 AGN 10AGN Veg.
Als pijn en lijden geen deel waren van het plan van de Bron voor creatie, waarom hebben dieren ermee ‘ingestemd’ gebaseerd op wat (mis)denkbeelden die er zijn door wat spirituele leringen.

COBRA
Dieren zijn hier en ervaren de primaire anomalie op hun eigen manier.

AGN Veg.
Met nu vele duizenden ‘ breatharians’ (red: mensen die kunnen leven zonder eten en drinken) en miljoenen veganisten, wetend dat wij zijn ontworpen als fruit eters om te gedijen op voedsel dat rechtstreeks uit de grond komt, niet door het doden van levensbehoeftige andere wezens (behalve in geïsoleerde omstandigheden zoals mensen die in extreem koude klimaten leven en die zijn aangepast om te overleven op dierlijk vlees), maken wij een graduele terugkeer, een terugkeer naar onze oorspronkelijke kristallijn vorm, steeds minder vast voedsel nodig hebbend en meer en meer hoger vibrationeel vers voedsel?

COBRA
Dit klopt voor de meer spiritueel ontwikkelde mensen, maar voor het overgrote deel van de mensheid zullen mensen nog steeds vlees eten, maar dit zal zijn vanuit een ander perspectief, ander bewustzijn.

AGN Veg.
Is het voedsel dat wij begeren (op een energetisch niveau) elk moment rechtstreeks proportioneel met onze innerlijke staat van bewustzijn en emotionele / mentale staat?

COBRA
Er is een relatie, maar er is ook veel manipulatie door de cabal op het voedsel dat wij eten … wij zijn feitelijk gedwongen en gemanipuleerd in het eten van bepaald voedsel, bepaalde hoeveelheden voedsel en bepaalde types voedsel. Ik zou zeggen voor de meesten van de mensheid is dit waar.

2016-05 AGN 11AGN Veg.
Is het waar dat waar mensen door duistere entiteiten worden geoogst, dit ook zo is bij dieren, rechtstreeks, en via ons?

COBRA
Ja, precies.

AGN Veg.
Elke 24 uur wordt wereldwijd voor de veeteelt 200.000 hectaren woud vernietigd, het heeft bijna de ‘longen’ van onze planeet verwijderd (Amazone gebied) en is verreweg de meest destructieve ecocide bron, na nucleair afval. In deze context, zullen wij na de Event onmiddellijk oplossingen hebben zoals geavanceerde voedselproductie methodes en voedsel replicatoren om zo volledig alle veeteelt te vervangen?

COBRA
Dit proces zal wat tijd vergen, maar het zal behoorlijk snel gaan.

AGN Veg.
Wij hebben al ongelimiteerde op vlees / melkproducten / eieren / vis gebaseerde plant alternatieven en opties om het dierlijke proteïne voedsel te vervangen met dezelfde textuur en smaak, alleen gezonder met al ons benodigde nutriënten, zonder verder het ‘doden voor leven is noodzakelijk’ dogma te gebruiken. Zullen de voedsel replicatoren worden geprogrammeerd met al deze voedzame en smakelijke dierlijk voedsel alternatieven?

COBRA
Ja, natuurlijk, dat zal beschikbaar zijn.

AGN Veg.
Wat zal gebeuren met de vele miljarden dieren die op dit moment in gevangenschap worden gehouden voor voedsel, profijt, mode, experimenten, ‘entertainment’, sport, werk, en vele andere wijzen van gebruik nadat zij zijn vrijgelaten uit hun gevangenschap en exploitatie?

COBRA
Zij zullen hun eigen levens gaan leiden, meer verbonden met de natuur, meer vrij en met meer harmonie en doel.

AGN Veg.
Hoe lang na de Event, ongeveer, wordt verwacht dat alle vormen van dieren exploitatie en doding volkomen achterhaald zullen zijn, illegaal?

COBRA
Ik zou zeggen dat dit alles in een paar maanden tijd zal zijn opgelost over de hele planeet.

AGN Veg.
Zullen wij technologische hulp hebben van de Lichtkrachten in deze richting, en in het oplossen van al deze gerelateerde gecompliceerde issues door implementatie van de Galactische Codex in onze wereld?

COBRA
Ja

AGN Veg.
In het Thiaoouba profetieboek:  http://www.thiaoouba.com/ is gedeeld hoe in bepaalde 4 dimensionale rijken mensen of andere wezens nog steeds het vlees van andere wezens consumeren, maar zij doden ze nooit, ze wachten alleen dat zij op de natuurlijke manier sterven en vragen dan permissie om hun lichamen te eten met dankbaarheid, aan de ziel die dit lichaam achterliet. Is dit waar?

COBRA
Dit was waar voor sommige gemeenschappen door het universum, ja…

2016-05 AGN 12AGN Veg.
Wij weten dat alle zielen in creatie aan boord gaan van een doorgaande spirituele evolutie en uitbreiding. Zijn de zielen in de huidige tijdelijke dierlijke lichamen aan het ascenderen en worden zij onze toekomstige medescheppers?

COBRA
Zij zijn niet aan het ascenderen want voordat zij ascenderen moeten zij ook door een menselijke evolutie, maar zij zullen hun eigen versnelde ontwikkeling hebben als zij door hun eigen proces gaan ergens in de toekomst.

AGN Veg.
Is het waar dat SPECIESM de basisoorzaak is van onze planetaire xenofobie, racisme, suprematie, elitisme, en dat wij dit moeten genezen voordat wij kunnen verwachten om op natuurlijke wijze door te gaan in een meer geavanceerde galactische gemeenschap waar honderdduizenden van andere galactische species samen bestaan in vrede en harmonie, zonder het exploiteren en doden van elkaar?

COBRA
Dit alles is onderdeel van het proces waar wij nu doorheen gaan.

AGN Veg.
Is de vrije wil van een wezen om een ander wezen te doden en te eten tegen de vrije wil om te leven van het gedode wezen, nog steeds valide als vrije wil?

COBRA
Het is vrije wil maar het is niet gericht op het doel van evolutie van het universum.

AGN Veg.
Zijn er veel andere door de Galactische Confederatie bevrijde werelden die in een gelijksoortige situatie waren met betrekking tot de regelrechte doding van wezens op een dagelijkse basis voor voedsel en vele andere redenen?

COBRA
Dit gebeurde in het verleden behoorlijk vaak door de hele galaxy, maar als de planeet was bevrijd gebeurde het minder en minder.

AGN Veg.
Zal de Galactisch Codex gelijkwaardig worden geïmplementeerd, op hetzelfde moment, voor zowel menselijke en niet menselijke wezens na de Event?

COBRA
Ja

AGN Veg.
Kunnen wij een beeld krijgen van het algemene voedsel dat door de Pleiadiërs wordt geconsumeerd, evenals door de rest van de Galactische Confederatie leden, en hoe dit voornamelijk wordt geproduceerd?

COBRA
De Pleiadiërs eten niet veel voedsel, zij hebben als basis een bepaald elixer, een bepaald type van drank dat zij dagelijks gebruiken, en dit is voldoende voor ze. Sommigen van hen eten nog bepaalde soorten fruit maar dit is niet noodzakelijk voor hun overleven.

AGN Veg.
Is op elke geascendeerde planeet een grote variatie van bewuste wezens die in vrede samen leven, naast elkaar, of heeft elke planeet een gelimiteerde variëteit van wezens?

COBRA
Het hangt af van de planetaire situatie … sommige planeten hebben meer diversiteit, sommige planeten minder, maar alle wezens die bestaan op die planeet hebben geleerd om in vrede samen te leven.

Einde van het interview

Slotwoord

Cobra, namens alle vele miljarden wezens in zowel dierlijke als menselijke vorm en namens Moeder Aarde, een vanuit de ziel DANK JE, en eeuwige, onbegrensde dankbaarheid, liefde, en waardering voor dit interview en voor alles wat je doet.

Met Liefde

Overwinning van het Licht!

AGN VEG and team

http://agnvegglobal.blogspot.ca/

http://agnvegglobal.blogspot.ca/2014/08/real-awakening-from-meatrix.html

http://agnvegglobal.blogspot.ca/2016/05/galactic-codex.html

COBRA Dank je zeer!

2016-05 AGN 13Vertaald door Veronica

 
 

Tags: , , , , , ,

Interview met Cobra, 26 mei 2016, door Prepare For Change

Lynn – Welkom, dames en heren, bij ons maandelijkse Cobra interview. Jullie presentatoren vandaag zijn Lynn en Richard.  Ons doel van deze Cobra interviews en onze website is om te informeren, te onderwijzen en ons voor te bereiden op de komende gebeurtenissen.  Onthoud alsjeblief dat niemand continu alle antwoorden heeft. Bedenk dat je innerlijke leiding de sleutel is en dat je altijd datgene moet volgen wat resoneert met die leiding.

Als je nieuw bent op onze www.prepareforchange.net – website en/of onbekend met Cobra, dan kun je meer gedetailleerde beschrijvingen vinden door te luisteren naar het interview van augustus 2015, waar meer achtergronden over Cobra worden gegeven.

Het hele team van Prepare for Change bestaat uit vrijwilligers. Niemand ontvangt enige compensatie voor hun werk. Ons getalenteerde vrijwilligersteam voegt steeds nieuwe toepassingen toe aan de website om je educatieve reis meer informatief en vreugdevol te maken. Gebruik alsjeblieft de donatie-knop aan de rechterkant van de website. Jullie hulp zal ons zeer zeker helpen om de maandelijkse rekeningen voor de website  te kunnen betalen.

En voor nu wil ik graag onze lichtstrijder verwelkomen en de rechterhand van de Resistance Movement: Cobra! Welkom, Cobra.

COBRA – Wederom dank voor de uitnodiging.

Lynn – Okee.  Zonder verder oponthoud duiken we regelrecht in de vragen.

Richard – Hallo Cobra, dit is Richard. Ik ben heel blij dat ik er weer bij ben. Cobra, kun je het percentage schatten van het aantal planeten dat fysieke levensvormen draagt?

COBRA – Okee, ik zou willen zeggen dat er wellicht 10% aan zonnestelsels is , of 20% in de melkwegstelsels waar een planeet zich bevindt die levensvormen kan ondersteunen. Ik heb het niet over de menselijke levensvormen, ik heb het over elk type levensvorm.

Richard – Is de derde dichtheid (3D) altijd een lagere vorm van bewustzijn?

COBRA – Het is een lager niveau van bewustzijn op de planeten die bewoond zijn, maar een fysiek rijk of een derde dimensie is slechts een weerspiegeling van de geest/spirit. Het is niet lager of hoger. Het is eenvoudigweg één aspect, één uitingsvorm van de creatie.   (dank je wel).

Lynn – Cobra, je hebt gezegd dat de Event de primaire anomalie zal verwijderen, wat een onmiddellijke verschuiving tot gevolg heeft voor alle geïncarneerde wezens en de Aarde zelf, en dat dit het ascensieproces zal initiëren. Je hebt ook gezegd dat als het netwerk dat dit ondersteunt compleet is uitgeschakeld, dat onze implantaten dagelijks worden hersteld. Dus, is er al enige primaire anomalie op dit moment verwijderd, omdat we duisternis ervaren en er bewust voor kiezen om te vergeven en dit te waarderen?

COBRA – Okee. Elke bewuste actie die we ondernemen, ruimt een aspect op van de primaire anomalie. Elke positieve actie verwijdert een aspect van de primaire anomalie. (Prachtig, mooi!)

Richard – Cobra, klopt het dat buitenaardsen en onderaardse beschavingen regelmatig naar de oppervlaktebevolking komen en zichzelf presenteren als Goden of opgestegen meesters?

COBRA – Nee, dat is niet waar.   (Zeer bedankt.)

Lynn –   Hoe lang is het geleden dat de primaire anomalie zich begon op te bouwen rond de aarde?

COBRA – Okee, dit proces is miljoenen en miljoenen jaren geleden begonnen, en het begon langzaam, maar begon drastisch te versnellen  zo’n 25.000 jaar geleden.

Lynn – Dus oorspronkelijk gezien zijn we allemaal hierheen gekomen om te assisteren bij de taak van het transformeren van de aarde?

COBRA – Niet iedereen, maar een bepaald aantal sterrenmensen kwam van diverse en verschillende sterrensystemen om hierbij te helpen.   (dank je)

Richard – Zal het ascensieproces na de Event altijd resulteren in een fysieke dichtheidsverschuiving voor het individu?

COBRA – Het Ascensieproces zal overgaan in de feitelijke ascentie. En de feitelijke ascentie betekent altijd een stijging van alle lagere rijken van creatie. Fysiek, astraal, mentaal. Je kunt uiteraard altijd dan die lichamen materialiseren als een hologram, maar je bent onder geen beding daaraan gehecht. Je bent onder geen beding nog langer gehecht aan dat soort ‘rijken’ nadat je ascensieproces is afgerond.

Richard – Dus na het ascensieproces, als we terug willen komen naar de aarde, kunnen we dat gewoon manifesteren door in een fysiek lichaam te gaan en er gewoon weer uitstappen als we klaar zijn?

COBRA – ja, maar het is niet een werkelijk fysiek lichaam. Het is een projectie van een hologram-lichtlichaam in de richting van een fysiek rijk. Het is niet werkelijk een fysiek lichaam.     (Ik begrijp het, dank je).

Richard – Kun je de transitie beschrijven die we momenteel beschrijven als de dood, en hoe dat zal veranderen na de Event?

COBRA – Het zal veel meer bewust gaan. Iedereen zal het proces begrijpen en ze zullen weten waar ze heen zullen gaan en er zal geen angst bij dat proces gevoeld worden.

Lynn – Cobra, ik vroeg me af, toen je die laatste vraag beantwoordde, of je weet hoe het kan dat sommige mensen een situatie meemaken waarbij ze van een stoeprand afstappen en er komt een auto aan, en zoals je wel weet, komt er ineens iemand die ze net op tijd weg duwt. Is dat iets wat je zojuist beschreef? Is dat een soort fysieke manifestatie van een reddende engel of een gids die deze persoon probeert te beschermen?

COBRA – Ja. Heel vaak kunnen lichtkrachten zich in een fractie van een seconde met zo’n situatie bemoeien, vooral wanneer menselijke levens moeten worden gered. Het kan niet altijd en overal zo gebeuren, maar het gebeurt soms wel onder bepaalde omstandigheden.

Lynn – Ik heb wel van situaties gehoord zoals deze, en diegene wilde graag het individu bedanken die hem op tijd wist te redden bij een aankomend ongeval, en ze waren niet in staat om die persoon te lokaliseren naderhand, dus dat is waarom ik hier even aan moest denken. Dus dit is logisch dan. Dank je. Kun je beschrijven hoe tijd wordt ervaren op een hoger dimensionaal niveau of in het universum?

COBRA – Okee. Tijd wordt ervaren als een energetische stroom, en niet zozeer als een lineair concept met een verleden, heden en een toekomst. Maar het is meer als het oneindige NU, dat telkens voortbeweegt, steeds voortbeweegt… Er is nog steeds een  tijdsbepaling van het verleden naar het heden en naar de toekomst toe, maar dat wordt veel meer ervaren als multidimensionaal met een veel groter begrip van oorzaak en gevolg van onze acties.    (dank je).

Richard – Cobra, heeft primaire anomalie iets te maken met de 3e dichtheid ervaring van tijd?

COBRA – Uiteraard heeft dat met elkaar te maken, maar het is niet het basisaspect van de primaire anomalie.    (dank je).

Lynn – Onlangs heb je gezegd dat alle andere universa geïntegreerd zijn tot deze ene. Wat bedoel je daarmee?

COBRA – Het betekent dat dit universum –eigenlijk was er een integratie/unificatieproces waarbij de universa samen zijn gevloeid en door die samenvloeiing werd er een hoger bewustzijn, een groter begrip bereikt in al die verschillende universa.

Lynn – Zijn alle dimensionale niveaus altijd aanwezig in de creatie?

COBRA – Ja.    (dank je)

Richard – Zijn de ‘wing-makers’ het centrale ras waaraan u refereerde in een recent interview?

COBRA – Ja.    (dank je)

Lynn –  Zijn er na de Event nog steeds buitenaardse rassen die met elkaar op gespannen voet staan?

COBRA – Nee. Wat er werkelijk gaat gebeuren, omdat deze planeet de laatste is die bevrijd moet worden, is dat er een enorm integratieproces van alle facties gaat plaatsvinden op de planeet. En dit proces is al een hele tijd gaande in de hele Melkweg en nu zitten we in de laatste fase van dat proces.     (Prachtig!)

Lynn – Dus uiteindelijk zullen we allemaal gelukkig zijn.

COBRA – Op een bepaalde manier, ja. Maar er zal nog steeds veel werk zijn wat gedaan moet worden. Er zal veel healing moeten plaatsvinden, maar in de basis, als de duisternis is verwijderd, zal dat veel gemakkelijker zijn.    (Dank je, dank je).

Richard – Cobra, wat is onderscheidingvermogen?

COBRA – Onderscheidingsvermogen is het vermogen tot begrip, en om de relatie tussen de verschillende aspecten van de schepping te kunnen begrijpen.    (dank je)

Richard – Kun je enig praktisch advies geven voor de ontwikkeling van onderscheidingsvermogen?

COBRA – Je moet een verbinding creëren met je eigen hogere zelf, met je eigen innerlijke leiding, en deze verbinding trainen door de feed-back van onze eigen levenservaring en deze hogere leiding integreren met je geest en met je emoties en met je lichaam.

Richard – Je gaat min of meer voelen of het waar is of niet, is dat wat je zegt?

COBRA – Je voelt niet alleen of het waar is of niet. Je combineert je intuïtieve leiding met wat je weet, wat je voelt, en wat je ervaart.   (dank je zeer)

Lynn – Is het waar dat na de Event de 3e dimensie menselijke lichamen niet zullen verouderen en sterven zoals zij dat nu doen?

COBRA – Menselijke wezens zullen nog steeds door een verouderingsproces gaan, maar het zal veel makkelijker zijn en er zullen technologieën zijn die veel assistentie verlenen om dat tegen te gaan. Dus de Event is niet het einde van alles. Het is niet een plotselinge miraculeuze verschuiving. Het is het begin van een proces dat zal resulteren in een veel beter bestaan voor iedereen.   (prachtig)

Richard – Cobra heb je enig commentaar op de Egyptair MS804 die “van de radar verdween” boven de Middellandse zee vorige week?

COBRA – Heb je daar enige specifieke vraag over?

Richard – Nee, gewoon de vraag of je enige kennis hebt of het werkelijk gebeurde, is het waar?

COBRA – Er was betrokkenheid van bepaalde facties van Israël en van sommige andere landen die conflict willen creëren. Er was zelfs wat hoop dat zij zouden beginnen, zij zouden een internationaal conflict triggeren of oorlog, maar deze hoop was natuurlijk niet gebaseerd op de realiteit   (mooi, dank je wel)

Lynn – Cobra kun je ons vertellen van een leylijn is?

COBRA – Een leylijn is een stroom van energie, in de meeste gevallen etherische of plasma energie, die vloeit als een rivier door het energiegrit rondom de planeet. Leylijnen zijn als energie aderen die energie doorgeven door het energielichaam van de Aarde.

Lynn – Zijn leylijnen en gritlijnen hetzelfde ding?

COBRA – Heel vergelijkbaar.

Lynn – Kun je ons vertellen wat het verschil is?

Cobra – In de meeste gevallen zijn leylijnen vooral etherische en plasma polen tussen twee vortex punten, waar de gritliljnen ook hetzelfde zijn, in een andere context, bijvoorbeeld de mantel van hogere lagen van creatie en ook is de energievloed door gritlijnen een beetje anders.

Lynn – Dus, wanneer mensen werken op de Aarde, werken zij op de leylijnen, of de gritlijnen, of beide?

COBRA – Zij werken meestal op de leylijnen.

Lynn – OK. Zijn de leylijnen gerelateerd aan de vortexen?

COBRA – Ja, natuurlijk.

Lynn – Waar zijn de voornaamste intersecties van de werelds leylijnen?

COBRA – Er is een kaart die ik zou kunnen laten zien, maar ik kan de exacte posities van al deze intersecties niet met woorden beschrijven.

Lynn – Is het mogelijk dat je in een toekomstige post op je blog deze kaart laat zien?

COBRA – Het zou kunnen, we zullen zien wat zal gebeuren.   (ok)

Lynn – Hebben belangrijke historische gebeurtenissen plaatsgevonden langs de leylijnen?

COBRA – Ik zou niet zeggen de fysieke manifestatie van deze gebeurtenissen, maar ik zou zeggen de oorzaken die deze gebeurtenissen triggerden kwamen van de leylijnen of van de vortexen die zich bevinden op de leylijn intersecties.

Lynn – Zijn de leylijnen gerelateerd aan iets in de kosmos?

COBRA – Ja, natuurlijk, er is een kosmisch grit dat door het universum gaat. Er is het galactische grit. Er is het grit in het zonnestelsel en zij zijn allemaal verbonden met het planetaire grit en met de leylijnen. Het is een levend organisme van het universum.

Lynn – OK. Dank je.

Richard – Wat is een cyclus met betrekking tot de evolutie van de planeet?

COBRA – Er zijn veel kosmische cycli en planeten ontwikkelen …. De evolutie schaal is in miljarden jaren. Er zijn veel subcycli bij deze cyclus. Wij hebben bijvoorbeeld 225 miljoen jaar galactische cyclus, een galactische rotatie en alle planeten in de galaxy zijn gesynchroniseerd met deze galactische cyclus, geologische ontwikkeling van de planeten. Het is verbonden met de galactische cyclus.   (dank je)

Richard – Wat bepaalt de evolutionaire cyclus van een planeet?

COBRA – Zoals ik al zei, een aspect is de galactische cyclus, het andere aspect in het gedrag en evolutie van de zon, of dubbele ster, of veelvuldige sterren in dat sterrenstelsel waar deze planeet zich bevindt, en er zijn ook kosmische stellaire golven die de evolutie van de planeet beïnvloeden.

Richard – Cobra, wat is een eeuw.

COBRA – Een eeuw is gewoon een beschrijving van een bepaalde tijdsperiode   (dank je wel)

Lynn – Cobra, Is Hillary Clinton een kloon?

COBRA – Nee.

Lynn – Zijn er andere mensen die wellicht kloons zouden kunnen zijn?

COBRA – In basis zijn er kloons die zich bevinden in bepaalde locaties als een back-up, maar mensen, de politici, zijn echte mensen en geen kloons. Zij zijn hoogstwaarschijnlijk geïncarneerde van draco afkomstige entiteiten in menselijke lichamen.    (dank je)

Richard – Cobra, Is Chelsea Clinton feitelijk Bill en Hillary’s dochter?

COBRA – Ik heb deze vraag al in een van de interviews beantwoord.  (dank je wel)

Lynn – Cobra, kun je de recente disclosure door Benjamin Fulford bevestigen over mensenhandel en hun organen, is dit waar?

COBRA – Ja, want ik heb ook dezelfde intel gekregen van sommige van de Russische contacten en helaas klopt het meeste ervan.

Lynn – Kan er op dit moment wat aan worden gedaan?

COBRA – Ja natuurlijk. Wat kan worden gedaan is mensen hierover te informeren en te onderwijzen, want wanneer er voldoende bewustzijn hierover is zal het veel makkelijker zijn om het te verwijderen en op te lossen.

Lynn –  Zijn er bekende publieke figuren, Amerikaans of Europees of Midden Oosten, bij betrokken en wie zijn het?

COBRA Ja, er zijn veel mensen die behoren bij het illuminati netwerk die zijn betrokken en de namen kun je overal vinden.   (dank je)

Richard – Je hebt erover gesproken dat mensen in gijzeling zijn gehouden of als slaven op andere planeten in ons zonnestelsel en in ons universum. Welke vooruitgang is gemaakt om deze gijzelaars te bevrijden?

COBRA – De situatie in ons zonnestelsel is veel beter. Het aantal van deze gijzelaars is veel lager, maar op de oppervlakte van de planeet is de hele oppervlaktebevolking in gijzeling genomen in 9-5 slavernijbanen. Het is niet zo’n slecht bestaan als bijvoorbeeld de slaven in Romeinse tijd maar de menselijke wezens zijn nog steeds niet vrij, en nu is het tijd om de planeet te bevrijden.   (prachtig, dank je)

Lynn – Ik zou iedereen eraan willen herinneren om met ons te mediteren elke zondag om 7 pm GMT voor onze wekelijkse Event meditatie. Dit is iets dat iedereen kan doen om de Event zo snel als mogelijk is te laten plaatsvinden.

(red: in Nederland – zondagavond in de zomertijdperiode 21.00 uur)

Lynn – Cobra, er zijn geruchten dat Angela Merkel Hitlers dochter is…. kun je dit bevestigen?

COBRA – Ja, zij is gerelateerd aan deze specifieke entiteit.

Lynn – Is Angela Merkel een kloon of een reptillian of iets anders?

COBRA – Zij is geen kloon; zij is een reptillian draco menselijke hybride geïncarneerd in een menselijk lichaam.

Lynn – Waarom heeft zij de leiding van Duitsland en kun je iets anders over haar vertellen?

COBRA – Eenvoudigweg omdat de illuminati haar in deze positie hebben gezet, en er is de laatste tijd in Duitsland een krachtige weerstand tegen haar acties en hopelijk zullen er veranderingen plaatsvinden in Duitsland, en er zullen hierover zeker veranderingen in Duitsland zijn na de Event.   (mooi)

Richard – Cobra, welke vooruitgang is gemaakt met de vluchtelingen in Europa?

COBRA – OK. De golf van vluchtelingen naar Europa is behoorlijk afgenomen en de Lichtkrachten zijn het probleem van infiltratie aan het oplossen want het zijn niet alleen vluchtelingen. Een klein percentage van deze mensen zijn feitelijk leden van de duistere krachten en de Lichtkrachten hebben deze geïdentificeerd en zij blokkeren 99,99% van hun acties.   (wow)

Richard – Cobra, kunnen de asiellanden ze terug naar huis sturen? De vluchtelingen terugsturen naar waar zij vandaan kwamen?

COBRA – Het hangt af van hun besluit en de mate van controle in deze landen die door de cabal worden gecontroleerd. Dit proces van balanceren van de situatie zal alleen na de Event volledig zijn opgelost.    (dank je)

Lynn – Cobra, ben je bekend met biokinese?

COBRA – Niet echt.

Lynn – Dit is de kracht van de geest om fysieke aspecten te veranderen, zoals de kleur van ogen, haar, of vorm. Mensen doen dit in een meditatieproces. De vraagsteller vroeg, zij zegt dat het eerst in Brazilië werd gedaan en zij vroeg zich af of dit enige vorm van problemen kan veroorzaken.

COBRA – Nee, want wanneer het wordt gedaan vanuit het juiste perspectief van de geest gaat over de materie, en de materie zal de commando’s van de geest gehoorzamen, of zal ik liever zeggen de commando’s van de ziel, en als het is gedaan vanuit de juiste motivatie kunnen er geen bijverschijnselen zijn.   (dank je)

Richard – In je laatste interview heb je gezegd dat Jezus dacht dat de verschuiving in bewustzijn zou plaatsvinden in zijn tijd 2000 jaar geleden. Wat voor soort kennis was hij gaan doorgeven om dit bewustzijn en besef aan de massa’s te brengen.

COBRA – Het gaat niet over kennis, het gaat over de aanwezigheid van Liefde. Dit is zijn boodschap en dit zal zijn boodschap zijn na de Event.   (daar hou ik van, dank je)

Lynn – Mediteerde Jezus?

COBRA – Ja.

Lynn – Gaf hij les over bepaalde meditatiepraktijken?

COBRA Ja, aan een selectie groep van zijn discipelen.

Lynn – Ben jij bekend met enige van de meditaties of processen die hij praktiseerde en leerde?

COBRA – Persoonlijk niet, maar ik kan ze vinden als dat nodig is, maar ik zou zeggen dat zijn technieken gelijksoortig zijn aan de technieken van vele yogi’s van dat moment.   (dank je)

Richard – Cobra, welke kwaliteiten zou een wezen op een andere planeet zijn als met hetzelfde niveau van bewustzijn als de mensen? Zonder de primaire anomalie en zonder de negativiteit betrokken.

COBRA – Zonder de primaire anomalie zou de situatie heel anders zijn want de primaire anomalie is de belangrijkste reden waarom er enige blokkade is voor de evolutie. Zonder de primaire anomalie zijn er geen grenzen.   (ik begrijp het)

Richard – Dus zij op deze planeten ervaren feitelijk niet negativiteit op dezelfde wijze als wij dat doen.

COBRA – Nee, het is een behoorlijk ongebruikelijk voorval om iets te ervaren zoals wij dat hier ervaren.

Richard – Veel mensen zeggen dat het noodzakelijk is voor de evolutie om negativiteit te ervaren, ben je het daarmee eens?

COBRA – Ik ben het daar absoluut niet mee eens. Dat was een lering die was uitgedragen door de archons om de mensen in slavernij te houden. Het is absoluut niet noodzakelijk en het is schadelijk voor de ontwikkeling.   (prachtig, dank je zeer)

Lynn – Cobra, brengen andere species op andere planeten die genetica en het creëren van nieuw leven kunnen begrijpen nieuw leven naar de Aarde?

COBRA – Ja, hele geavanceerde species creëerden levensvormen en ook de planeet Aarde was een focus punt van hun experiment.   (dank je)

Richard – Cobra, kun je alsjeblieft uitleggen hoe dimensies werken? Hoeveel dimensies zijn er. Hoe is het bewustzijn gerelateerd aan dimensies?

COBRA – Dimensies zijn gewoon beschrijvingen van staat van vibratie of materie. Materie en geest zijn twee aspecten van hetzelfde ding, hetzelfde energieveld. En als dit energieveld steeds dichter wordt hebben wij fysieke materie, wat is wat sommige mensen de 3e dimensie noemen. En als het dunner wordt komen wij bij de 4e dimensie of de etherische en astrale laag. Als het nog dunner wordt hebben wij de 5e dimensie of de mentale laag, en dit gaat door tot wij een absoluut dunne materie hebben wat absoluut geest is, wat absoluut is verbonden met de Bron. En er zijn gewoon verschillende manifestaties van de Ene.   (dank je)

Richard – Hoe is de evolutie van de ziel gerelateerd aan dimensies en bewustzijn?

COBRA – Dimensies zijn gewoon speelveld voor … zij zijn gewoon ruimtes van expressie, mogelijke manieren hoe bewustzijn of Bron kan manifesteren. Zij zijn niet … de evolutie van de ziel is niet bepaald door dimensies. Het is bepaald door niveau van integratie met de Bron en dit niveau van integratie kan in elke dimensie manifesteren.   (dank je)

Richard – Een andere vraag. Kun je een algemeen idee geven over hoe de zielsevolutie werkt. Wat een wezen… hoe begint het en waar ben je toe in staat wanneer het overeenkomt met het niveau van de Bron ?

COBRA – Wanneer het het niveau van de Bron bereikt omvat het bewustzijn feitelijk het hele universum, al het verleden, al het heden, en al de toekomst.   (ok, dank je)

Lynn – Zijn er of zijn er ooit menselijke genezers op Aarde geweest die elke ziekte kunnen genezen, fysieke wanstaltigheid, of zelfs ledematen terug laten groeien?

COBRA – Er zijn veel claims geweest van zulke genezers, maar de enige genezers die dat echt kunnen zijn de opgestegen wezens en de opgestegen wezens manifesteren zeer zelden op de fysieke laag van de planeet Aarde.    (dank je)

Richard – Is het waar dat Jezus in staat was om te genezen?

COBRA – Ja, hij was in staat om behoorlijk wat te genezen. Hij had assistentie van hele geavanceerde buitenaardse technologie dus het was niet alleen hij, het was een gezamenlijk project met onze ruimtebroeders en -zusters.    (ik begrijp het)

Richard – Dus hij had feitelijk niet deze mogelijkheid toen hij hier kwam. Hij leerde het gedurende zijn levenstijd?

COBRA – Hij leerde het gedurende zijn levenstijd en hij had hulp.   (dank je)

Richard – Is het voor doorsnee mensen mogelijk om te genezen zoals hij het deed?

COBRA – Het is mogelijk voor iedereen die zijn leven eraan wijdt om dit te bereiken, maar dat heeft tijd nodig en ervaring.   (dank je wel)

Richard – Is er enige kans dat je de vaardigheid kent, of waar wij deze vaardigheid kunnen vinden, zodat wij kunnen leren genezen op de manier zoals hij dat deed?

COBRA – Het is geen techniek of specifieke spirituele discipline, het is een pad dat elke persoon moet op zichzelf moet bewandelen.   (dank je zeer Cobra, dank je)

Lynn – Wat is de betekenis en doel van yoga?

COBRA – De betekenis en doel van yoga is de vereniging met de Bron.

Lynn – Hoe lang is yoga op Aarde uitgeoefend?

COBRA – Yoga is uitgeoefend sinds, zodra bewuste wezens naar de Aarde kwamen. Yoga kwam met sterrenwezens die dit zonnestelsel binnenkwamen en deze planeet binnenkwamen.   (wonderbaarlijk, dank je)

Lynn – Kun je schatten hoeveel mogelijk verschillende vormen van yoga er zijn?

COBRA – Dit is weer een menselijke geest die yoga zou willen karakteriseren of analyseren. Er zijn net zoveel benaderingen als er wezens aanwezig zijn in het universum.    (goed antwoord, dank je)

Richard – Is het mogelijk voor mensen om leven terug te brengen in een gestorven dier?

COBRA – Het is mogelijk. Het is niet erg makkelijk, maar het is mogelijk.

Richard – Hoe is dit mogelijk?

COBRA – Het is mogelijk als er niet teveel tijd is verstreken vanaf dat moment van overlijden, en als de bron die het heeft veroorzaakt is verwijderd, dan kan de ziel van het dier onder bepaalde omstandigheden terugkeren in het lichaam.   (prachtig, dank je)

Lynn – Cobra, ben je bekend met Parama Shiva yoga?

COBRA – Niet echt.

Richard – Cobra, wanneer je werkt met een opgestegen wezen, hoe zouden ze met je communiceren?

COBRA – Zij zouden met je communiceren op een manier die je zou kunnen begrijpen. Dus in veel gevallen communiceren zij via innerlijke visie, door telepathische communicatie en soms materialiseren zij een lichaam dat lijkt op een fysiek lichaam en je kunt ze horen en zien en waarnemen met jouw fysieke zintuigen.

Lynn – Hoe waren de mensen en de planeet Aarde voordat de anomalie of duister naar de Aarde kwam?

COBRA – Het was een paradijsplaneet en alle legenden van ik zou zeggen vele, vele verschillende stammen en etnische groepen rondom de planeet herinneren deze tijd van paradijs. Dit bestaan was zonder lijden, zonder het conflict dat wij ervaren in onze huidige eeuw.   (prachtig, dank je)

Richard – Cobra, creëren hoog ontwikkelde wezens / super ontwikkelde wezens, universa en de wetten van het universum?

COBRA Hele, hele ontwikkelde wezens hebben universa gecreëerd, maar deze wezens die deze universa creëerden zijn nu aan het bewegen naar een ander stadium van hun evolutie.   (wow, dat is verbazingwekkend)

Lynn – Ben je bekend met Quantum tunneling?

Cobra – Niet echt.

Richard – Cobra wie is Shiva? En wat is de verbinding van dit wezen met dit universum?

COBRA – Shiva is een van de schepper, ik zou zeggen schepper entiteiten dat aanwezig was toen dit zonnestelsel was gecreëerd en bepaalde aspecten van deze galaxy waren gecreëerd. En het doel van deze entiteit was om bepaalde aspecten van creatie te creëren, leren door deze creatie en dan deze creatie terug naar de bron op te lossen.

Lynn – Cobra, dit is een brede vraag, maar de steller vraagt of je dit kunt uitleggen naar het beste van jouw kennis; wat is de ware natuur van Gods plan voor de mensheid?

COBRA De ware natuur van het goddelijke plan is om de mensheid terug te brengen naar de Bron.   (het is heel simpel, dank je)

Richard – Cobra, kun je de oorsprong en doel en belang van de wetten van karma uitleggen?

COBRA – Ik heb deze vraag vele malen beantwoord. De wet van Karma is een kunstmatige constructie die door de archons is gecreëerd om te controleren en in slavernij te houden, spirituele controle, wezens in slavernij te houden, entiteiten in deze quarantaine status, en gewoonlijk is de uitleg van de wet van karma dat als je iets hebt gedaan dat je daar de consequenties van krijgt op een of andere manier. Het is een verstoorde interpretatie van de wet van manifestatie. Natuurlijk, jouw acties hebben consequenties, maar het is niet waar dat wij nu bepaalde slechte dingen ervaren omdat wij iets hebben gedaan in onze vorige levens. Wij ervaren slechte dingen omdat deze planeet is bezet en iemand doet slechte dingen en wij moeten ons verzetten. En wij moeten deze planeet bevrijden zodat deze dingen niet meer zullen gebeuren.    (heel goed gezegd, dank je wel hiervoor)

Lynn – Ik zou hier willen onderbreken. Wij zouden willen dat je je aansluit bij onze Prepare for Change family door te gaan naar http://prepareforchange.net/participate/create-join-a-group/. Ook, als je gaat naar Coeo.cc waar je een lokale groep kunt vinden of er een beginnen. Als je dit eenmaal doet zul je het fijn vinden om gelijkgestemde mensen in je eigen gebied te vinden.

Prepare for Change kijkt naar je uit; wil je graag schrijven, of zaken van gezamenlijk belang delen? Wij willen een onderwerp ontwikkelingsteam beginnen. Check alsjeblieft de website voor verdere details. Ga naar:

http://prepareforchange.net/participate/prepare-for-change-volunteers/

Lynn – Cobra, de tijd waar wij nu in leven, is het gewoon het einde van een cyclus of is het de tijd van een totale reset van het gehele universum?

COBRA – Het is het eind van een cyclus. Het is niet een totale reset van het universum, maar ik zou zeggen dat het een herstructurering is van een bepaald aspect van het universum. Het is de herstructurering van de primaire anomalie wat een belangrijk deel van de kosmische evolutie is, maar het is niet het enige deel.   (dank je)

Richard – Cobra, wat is magie?

COBRA – Magie is een wetenschap van manifestatie. Het is een occulte wetenschap die beschrijft hoe wij onze ideeën kunnen manifesteren naar de fysieke laag door het hanteren van energieën.   (dank je)

Lynn – Cobra, wat is hekserij?

COBRA – Hekserij is een oude praktijk van magie die kan worden gebruikt op een positieve of een negatieve manier. Jezuïeten en sommige andere archon krachten hebben geprobeerd om een slecht licht op hekserij te zetten en het te beschrijven als iets negatiefs, want er waren vele vrouwelijke genezers die deze praktijk gebruikten om te genezen en om de condities van hun mede levende wezens rondom de planeet te verbeteren. Dus hekserij is oorspronkelijk gewoon een praktijk van het gebruiken van deze energieën in een spirituele wetenschappelijke manier om de levensvoorwaarden voor wezens om ons heen te verbeteren.    (mooi, dank je)

Richard – Dus Cobra, wat is toverij? En wat zijn de verschillen tussen magie en toverij?

COBRA – Toverij is een heel, zou ik zeggen, gelimiteerd aspect van magie dat alleen bepaalde technieken gebruikt of bepaalde benaderingen. Ik zou meer zeggen, ik zou zeggen basis benaderingen zonder dieper begrip van de krachten die worden opgewekt.   (dank je)

Lynn – Cobra, kun je ons de verschillen vertellen tussen chemie en alchemie?

COBRA – Chemie is een moderne wetenschap die de reacties beschrijft tussen atomen en moleculen en het gedrag van fysieke materie probeert te definiëren en beschrijven. Alchemie is de spirituele wetenschap die innerlijke transmutatieprocessen beschrijft en tot een bepaalde hoogte ook een transmutatieproces van fysieke materie. Niet zozeer de chemische reacties maar meer spirituele reacties binnen onze energielichamen en op de fysieke laag. Bepaalde heel geavanceerde alchemisten in het verleden begrepen nucleaire reacties en gebeurtenissen binnen de atomische nucleus.   (dank je)

Richard – Cobra, wat is heldervoelendheid?

COBRA Heldervoelendheid is het vermogen om geluid te voelen en informatie door te geven op de hogere laag dan de fysieke laag.

Richard – Is dat een vorm van telepathie?

COBRA – Het is in telepathie, maar telepathie is alleen mentale transmissie en heldervoelendheid is veel meer dan dat. Het is een vermogen om geluid en andere vormen van signalen door te geven die niet alleen mentale beelden zijn of mentale doorgave. Het is veel meer.

Richard – Ik begrijp het. Ik had eens een ervaring toen ik in een kamer was en het was gewoon een normale kamer en opeens rook ik de geur van rozen. Kan dat heldervoelendheid zijn?

COBRA – Het is er een aspect van, ja.   (dank je)

Lynn – Is er een verschil tussen heldervoelendheid en helderhorendheid Cobra?

COBRA Helderhorendheid is alleen gefocussed op het geluidsaspect waar heldervoelendheid ook andere zintuigen omvat.   (dank je)

Richard – Wat is helderziendheid?

COBRA – Helderziendheid is het vermogen om op de niet fysieke lagen te kijken.

Lynn – Cobra, hun je hypnotisme definiëren?

COBRA – Hypnotisme is een praktijk van het gebruik maken van het menselijke onderbewustzijn wanneer het bewuste aspect van het zelf niet volledig aanwezig of wakker is.

Richard – Is dit positief of negatief.

COBRA – Weer, het kan voor zowel positief als negatief worden gebruikt.   (dank je)

Lynn – Kun je beschrijven wat de fysieke laag is?

COBRA – Het is nogal duidelijk, de fysieke laag is de fysieke laag.   (dank je wel)

Richard – Cobra, kun je beschrijven wat de astrale en etherische laag is en hoe zij worden gebruikt?

COBRA – De etherische laag is de energielaag. Het is waar gevoelige mensen al deze energieën voelen, zij voelen de etherische laag. Het is de laag van onze chakra’s, onze nadi’s, ons energieveld. De astrale laag is de laag van onze emoties, ons emotionele lichaam en dit is de laag die je gewoonlijk bezoekt wanneer je slaapt, in je dromen.

Lynn – Wat is de causale laag?

COBRA – De causale laag is feitelijk de hogere mentale laag. Het is de laag van de archetypes van waar onze fysieke wereld en alle andere werelden zijn gecreëerd.   (wow)

Richard – Cobra kun je nu voor ons de mentale laag beschrijven?

COBRA – De mentale laag is de laag van de geest, van de gedachtenvormen, van de ideeën. Nadat wij overlijden en nadat wij door de etherische en astrale laag gaan, besteden wij ook enige tijd vóór de volgende incarnatie, wij brengen wat tijd door op de mentale laag. Dit is het zogenoemde paradijs tussen 2 incarnaties.   (dank je)

Richard – Ik weet ook dat er een sereniteit is waar jouw verbeelding is gevormd, of jouw gedachten, waar je jouw manifestatie doet.

COBRA – Dat is het precies, ja, ja.     (dat is het, dank je wel)

Lynn – Wat is de ‘Sat Nam’ laag en kun je het voor ons beschrijven?

COBRA – OK. Sommige mensen beschrijven dit als de laag van de waarheid. Sommige mensen noemen het de boeddhische laag of de spirituele laag of de 6e dimensie. Het is de laag van pure Liefde en Licht.   (dank je)

Richard – Cobra wat zijn de biochemische codes voor de eeuwen van tijd?

COBRA Het is de beschrijving die iemand gebruikt maar ik weet niet precies in welke context dus ik kan deze vraag niet beantwoorden.   (geen probleem, dank je)

Lynn – IJzer is op dit moment een belangrijk element in ons bloed. Zal dit veranderen wanneer wij verder gaan in de gouden eeuw?

COBRA – Dit zal veranderen wanneer wij een bepaald niveau van trillingsfrequentie bereiken, maar daar zijn wij nog niet.

Lynn – Wat is de Inter Galactische Council, of IGC, en wat zijn hun specifieke plichten?

COBRA – Nogmaals, dit is een concept dat is genomen van iemands werk maar ik zou zeggen dat er councils zijn van elk niveau van creatie, en zij reguleren dat specifieke niveau van creatie in volledige harmonie met de rest van het universum.   (dank je)

Richard – Cobra kun je de betekenis en het doel van de ‘Prime Directive’ definiëren?

COBRA – Nogmaals, de Prime Directive zoals het was begrepen op deze planeet is niet iets dat feitelijk gebeurt. Het niet-ingrijpen concept was door de archons geïntroduceerd als een excuus voor het censorschap dat wij hebben over het eerste contact. Er zijn de rassen die contact met ons zouden willen. Vele positieve rassen zouden contact met ons willen opnemen en de reden waarom zij dat niet doen is niet omdat zij onze vrije wil niet zouden respecteren, maar omdat de archons en de chimera groep voorkomen dat zij contact met ons opnemen. Want onze vrije wil is voor eerste contact en niet ertegen.

Lynn – Deze vraag is min of meer gerelateerd; deze vraagt: wat is de IGC Enforcement en waarom komen zij niet in actie om de interferentie met de Aarde mensen evolutie te stoppen en al de vrije wil schendingen die op dit moment gaande zijn?

COBRA – Ja natuurlijk, ik heb deze vraag al vele malen beantwoord. De gijzelingssituatie is het echte antwoord. De chimera groep heeft de mensheid in gijzeling met hun toplet bommen op dit moment. Zij moeten worden verwijderd en dan zal het contact plaatsvinden.

Richard – Cobra, deze luisteraar zegt; waarom zijn er zo veel mensen de hele tijd ziek. Ik voel mij een paar dagen ziek, wordt beter, en een week later komt hetzelfde weer terug. Dit is al een paar jaar gaande. Ik ben bij doktoren geweest. Ik heb vele rondes van antibiotica gehad en ik word nooit beter. Ik beweeg en eet gezond. Het bizarre is dat veel mensen zeggen dat met hen hetzelfde gebeurt.

COBRA – De basis reden is de plasma anomalie die door een behoorlijk intense purificatie aan het gaan is in de laatste paar jaar, dus de plasma vergiftiging zou ik zeggen, de plasma vergiftiging is de belangrijkste reden voor de meeste ziektes op deze planeet op dit moment. Dit is nu veel erger dan het een paar jaar geleden was. En het moet volledig worden geschoond voordat sommige van de condities volledig kunnen worden teruggedraaid.   (dank je zeer)

Lynn – Deze vraagt: ik vraag mij af met Cobra’s enorme kennis, of hij zou kunnen weten of de cannabis (of marihuana)plant oorspronkelijk is op Aarde, of was het hier geïntroduceerd van een andere planeet.

COBRA – Het was hier lange tijd geleden geïntroduceerd van ergens anders vandaan.

Lynn – Als wellicht andere planten zijn geïntroduceerd, zoals misschien Aloe Vera die een grote medicinale waarde heeft. Was dit ook van ergens anders?

COBRA – Ja natuurlijk.   (dank je)

Richard – Cobra, is het waar wat de Zeta’s zeggen, dat planeet X zal komen en een poolverschuiving zal veroorzaken.

COBRA – Nee, dat is absoluut niet waar.   (dank je)

Lynn – Cobra, kun je wat zeggen over orgonite? Velen van ons creëren en geven orgonite in de vorm van tower busters om onze gemeenschappen te beschermen tegen EMF aanvallen. Naast mobiele telefoon masten, kun je adviseren waar onze orgonite het meest effectief zou zijn?

COBRA – De locatie van de zogenoemde Gwen torens die door de VS zijn gelokaliseerd.   (ja)

Lynn – Er zijn veel mensen die deze orgonite daar omheen plaatsen, dus dat is echt goed.

COBRA – Het andere dat goed zou zijn is om deze orgonite te plaatsen rondom elke vorm van radar faciliteiten door de VS.   (OK, goed)

Lynn – Is er iets anders wat je kunt bedenken waar orgonite goed zou zijn of hoe het zou kunnen worden gebruikt?

COBRA – Als deze twee dingen zijn gedekt zou het geweldig zijn. Deze twee aspecten, de Gwen torens en de radar stations. Natuurlijk kun je met de radar stations ook includeren HAARP en andere faciliteiten rondom de wereld.   (dank je)

Richard – Cobra, is er een intelligentie boven de Bron?

COBRA – Bron is de intelligentie.

Richard – Cobra, hoe zijn de Bron en de schepper gerelateerd?

COBRA – Ik zou niet de term schepper gebruiken want het impliceert bepaald filosofisch begrip waar ik het niet mee eens zou zijn. Ik zou zeggen de Bron is het wezen dat altijd bestond en altijd zal bestaan. Dit universum was niet gecreëerd door een bepaalde bron, het was gecreëerd als een interactie tussen de Bron en de primaire anomalie.   (dank je)

Richard – Cobra, wat is de oneindige leegte?

COBRA – De oneindige leegte is de leegheid wat het medium is waarin de Bron bestaat.    (dank je)

Lynn – Cobra, wat is gewoonlijk de andere kant van een zwart gat?

COBRA – Aan de andere kant van een zwart, feitelijk een zwart gat is altijd een ingangspunt in een wormhole en aan de andere kant ga je eruit door een wit gat, het uitgangspunt van deze wormhole.   (ok, dank je)

Richard – Cobra, bij benadering welk percentage van de bevolking van de Aarde wordt verwacht te ascenderen?

COBRA – Ik zal om verschillende redenen deze vraag niet beantwoorden. Ten eerste is de vrije wil betrokken en ik zou niet de menselijke vrije wil willen beperken tot een bepaald percentage. Ten tweede, zelfs als ik dat zou weten zou dat informatie zijn die nu niet kan worden vrijgegeven.   (dank je)

Lynn – Na de Event, hoe lang zal het duren om ons huidige monetaire systeem te laten verdergaan in een eerlijk en gelijk financieel systeem

COBRA – De feitelijke transitie zal heel snel zijn. Na het moment van de Event hebben wij, zou ik zeggen, 1 tot 2 weken dat de banken gesloten zullen zijn en wanneer zij weer open gaan zullen wij een veel eerlijker en veel meer gebalanceerd financieel systeem hebben want het is al voorbereid. En dan zullen wij een bepaalde periode van transitie hebben waar wij de nood voor een financieel systeem zullen overstijgen, wanneer wij ons beginnen te realiseren dat wij technologie hebben om alles te maken en te materialiseren wat wij willen op de fysieke laag. Geld zal overbodig worden.   (ik kan niet wachten.)

Lynn – Wij blijven bij herhaling vragen krijgen over het financiële systeem en de reset en humanitaire fondsen. Alleen om deze vraagsteller tevreden te stellen. Zie jij er enige veranderingen in? Denk je dat er enige fondsen zullen worden vrijgegeven voor De Event?

COBRA – Het is, zal ik zeggen, op een planetaire globale schaal, ik zou zeggen, nee. Fondsen zullen worden vrijgegeven op het moment van de Event en daarna; ik zal zeggen 1 tot 2 weken na de Event zal begonnen worden met ze vrij te geven. Er zullen gelimiteerde gevallen zijn waar bepaalde kleine fondsen kunnen worden gegeven aan een bepaalde gelimiteerde gesloten groep voor de Event, maar dit is niet waar wij feitelijk voor aan het werk zijn. Wij werken voor een wereldwijde planetaire financiële reset.   (het kan niet snel genoeg gebeuren, dank je)

Richard – Wat gebeurt met roterend laserlicht dat door tachyoniseerd kristal gaat.

COBRA – In feite is laserlicht een zeer gerichte fotonstraal die op een kwantum niveau wordt verrijkt door deze tachyons. Ik zou zeggen de kwantum signatuur van deze kwanta verandert. Het wordt geharmoniseerd. De kwantum fluctuaties rondom deze fotons worden geharmoniseerd. Dus laserlicht zelf is al een coherente bron van fotons en wanneer het gaat door een tachyoniseerde kristal hebben wij een toegevoegde harmonisatie die daar plaatsvindt. Dus ik zou zeggen, het genezingseffect van zulk laserlicht, als je dat laserlicht bijvoorbeeld gebruikt voor genezing, kan sterk worden vergroot.    (dank je)

Lynn – De volgende vraag is van onze Prepare for Change group in Japan. Zij zouden verduidelijking willen hebben over het aantal 144.000. Is hierover gesproken in de Bijbel, het verhaal van Sanat Kumara, de kritieke massa en vele andere plaatsen. Waarom dit aantal Cobra?

COBRA – 12 x 12 x 1000. Het is een symbolisch getal dat een hele krachtige betekenis heeft in de heilige geometrie van getallen en het is ook een feitelijk aantal mensen die zijn geselecteerd, van zielen die op een bepaald moment zijn geselecteerd om deze planetaire quarantaine binnen te gaan om het te transformeren. Een, ik zou zeggen, klein percentage van deze mensen is al wakker geworden voor hun missie en meer van hen zullen in de toekomst ontwaken.   (mooi, dank je)

Richard – Cobra, de vraag van deze luisteraar is: welke naam gebruiken andere rassen voor dit zonnestelsel en planeet.

COBRA – Elk ras en elke gemeenschap heeft zijn eigen namen voor dit zonnestelsel en deze planeet.

Richard – Hoe noemen de Pleiadiërs deze planeet en zonnestelsel?

COBRA – Zij noemen deze planeet de Blue Jewel (Blauwe Juweel).   (dank je zeer, ik vind dat een mooie naam)

Lynn – Wat is de beste manier om te verbinden met de ziel van de Aarde of het levende Aarde wezen (moeder natuur)?

COBRA – De beste manier om te verbinden is natuurlijk door de natuur. Natuur is een expressie van de adem van leven van de planetaire entiteit, en elke persoon heeft haar en zijn eigen manier van verbinding, dus ik ben hier niet om je te vertellen hoe dat te doen.

Lynn – Met welke naam resoneert dit wezen het meest?

COBRA – Weer, verschillende culturen, verschillende mensen hebben verschillende namen voor deze entiteit. Het is niet belangrijk, de naam. Wat belangrijk is, is de echte hartconnectie met dat wezen.   (dank je)

Richard – Cobra, hoe kunnen wij ons verbinden met de engelachtige entiteiten?

COBRA – Simpelweg door ze aan te roepen, met ze te verbinden, meditatie. Je kunt wat over ze lezen dus je hebt een idee over wie ze zijn en dan verbindt met hen op elke mogelijke manier.   (dank je zeer)

Lynn – OK. Op dit punt zou ik graag onze luisteraars willen herinneren om de ‘donate’ knop te gebruiken aan de rechterkant, om door je contributie te laten zien dat je blij bent met de inhoud. Cobra, heb je enige laatste woorden voor onze luisteraars. Wellicht over de komende ascentie conferentie op Kreta, op 4 en 5 juni, 2016.

COBRA – Ja, wij hebben binnenkort een ascentieconferentie op Kreta. Feitelijk starten wij het eind van de week en natuurlijk nodig ik iedereen uit om erbij te zijn. Het zal heel interessant zijn. Het zal de volgende stap zijn na de conferentie in Zwitserland. Zoals ik heb gezegd in het laatste interview, de dingen worden wat interessanter in mei en dit reflecteert natuurlijk ook met de nieuwe binnenkomende energieën, dus iedereen, welkom.

Lynn – Heel goed. Heeft u enige andere woorden te zeggen over onze maand mei dat wij wellicht niet hebben genoemd?

COBRA – Ik heb niets specifieks te zeggen behalve dat het heel belangrijk is voor iedereen om door te gaan met duwen, door te gaan met het Licht te gronden, en het werken voor de planetaire bevrijding zal succes hebben.

Lynn – Dank je wel. In deze afsluiting zou ik het hele team willen bedanken dat dit interview mogelijk heeft gemaakt:
Cobra als gewaardeerde gast. Zijn website is: http://2012portal.blogspot.com,
DOV voor de thema song: Voices of the World,
Danell voor haar transcriptie expertise,
Mijn co-interviewer—Richard,
Aaron voor geluid,
Untwine voor moduleren en editen,
al onze prachtige luisteraars!

Denk er altijd aan …. Wij zijn de Stemmen van de Wereld!

Vertaald door Veronica en Irma

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 16 juni 2016 in Interview met Cobra NL

 

Tags: ,

Bericht van Cobra, 13 juni 2016, Chania conferentie rapport en twee Cobra interviews

Onze ascentie conferentie in Chania was een enorm succes. Het werd gehouden op een van de uitzonderlijke plaatsen op de planeet waar pure Godinnenenergie nog steeds aanwezig is. Van al onze conferenties tot nu toe had deze het meeste Licht en harmonie aanwezig en alles ging met gemak. Dit gaf ons een glimp van de smaak over hoe onze levens na de Event zullen zijn.

2016-06-13 Sunset1

Daarom kunnen wij je nu uitnodigen voor twee ascentie conferenties die in juli in Azië worden gehouden.

De eerste in Chiang Mai, Thailand op 2 en 3 juli:

http://portal2012.org/Thailand.html

En de tweede in Taipei, Taiwan op 16 en 17 juli:

http://portal2012.org/Taiwan.html

Je bent welkom om met ons mee te doen!

Tot dan kun je twee Cobra interviews lezen.

De eerste was op AGN Veg Global, hier:

http://agnvegglobal.blogspot.si/2016/06/agn-veg-cobra-interview.html

De tweede was een gezamenlijk interview met Randy Cramer, Red Dragon Ambassador en Rob Potter, hier:

http://nebula.wsimg.com/818ce01d87e48d873ef5a8393a86a5e8?AccessKeyId=D024642E08D25FC38E4B&disposition=0&alloworigin=1

http://www.thegoldfishreport.com/goldfish-report.html

De Youtube versie van dit interview is hier:

https://www.youtube.com/watch?v=XAaoWso7HJI&feature=youtu.be

Er gebeurt veel achter de schermen, maar helaas is er niet veel dat kan worden gerapporteerd aan de oppervlaktebevolking. Een situatie update zal worden vrijgegeven zodra het strategisch verstandig is om dat te doen.

Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

 

 
2 reacties

Geplaatst door op 14 juni 2016 in Cobra

 

Tags: , ,

Notities – deel 1 – van de Ascentie conferentie in Glarus, Zwitserland op 16-17 april 2016

Disclaimer:
De volgende conferentie notities zijn een interpretatie van de persoon die deze opschreef. Veel details zijn achterwege gelaten en wat van de oorspronkelijke bedoeling is verdwenen. Het zijn NIET de exacte woorden van Cobra en Isis. Deze notities zijn eerder in een niet bewerkte vorm gepubliceerd op Prepare for change.

De notities zijn door Antares gedurende de conferentie gemaakt, vertaald door Pippa, bewerkt door Nova Biscotti en door Cobra.

2016-04-16 1 Ascension-Image

Cobra op zaterdag 16 april

Cobra verwelkomde ons en benadrukte dat wij allemaal samen deze ascentie conferentie hebben gerealiseerd. Hij zei dat dit een reflectie is van de zichtbare vooruitgang. De drastisch veranderende situatie maakt het mogelijk dat deze conferentie plaatsvindt en er zal binnenkort een volgende zijn.

Isis bedankte ons voor onze komst en sprak over het feit dat wij allemaal samen een grote mandala van licht zouden creëren met onze harten – een licht vortex- om de ontwaking te versnellen en de planeet te ondersteunen. Na de meditatie die wij gebruikten om in de juiste stemming te komen en om oude energieën los te laten, begon Cobra met het eerste topic:

De Galactische Uitlijning en de Galactische Supergolf

Het doel van de conferentie was om te helpen te voorzien in de overwinning van het Licht, als hefboom uiteindelijk. Echter, de Event is alleen de eerste stap, het is alleen het begin van het ascentie proces.

Niet totdat de bezetting van de Aarde over is zullen wij in staat zijn te beginnen ons werkelijk potentieel te ontvouwen. Hier willen wij nu al voorbij dit doel bereiken. De nieuwe era waar wij over praten is de tijd NA DE EVENT. Op dit moment zitten wij in een opruimingsfase. Als wij focussen op het ‘hier en nu’ zouden wij het perspectief kwijtraken. Daarom is de primaire relevantie om aandacht te schenken aan de tijd na de Event. Het feitelijke begrip van het meesterplan is van doorslaggevend belang.

De Lichtkrachten hadden altijd een plan dat van het begin krachtig was en zij hebben het bijgesteld aan de steeds veranderende situatie. Daarom, hoe meer wij het plan kunnen beseffen, hoe beter wij de gehele situatie zullen begrijpen. Als alle 200 mensen in deze kamer hun begrip hierover verder uitdragen, zou een kettingreactie ontstaan die leidt tot een groter begrip op de wereld en meer ontwaking. Er zijn ontelbare misverstanden over wat goed is en wat slecht. Wij hebben niet alleen mentaal begrip nodig van het grote plaatje, maar ook om feiten betreffende de situatie zuiver te krijgen. Onze energieën zijn het portaal voor transformatie. Deelname in de conferentie triggert een eerstegraads transformatieproces, dat niet alleen deze 2 dagen zal blijven, maar een levensveranderende ervaring kan worden.

2016-04-16 2 Yoda-UnLearnWij moeten ‘ontleren’ wat wij hebben geleerd

Cobra gaat kort in op de programmering die wij sinds onze geboorte hebben ervaren. Onze nieuwe uitlijning van de groep maakt ook de nieuwe cyclus voor de Aarde mogelijk. De eerste laag van de programmering begon vele duizenden jaren (of zelfs miljoenen jaren) geleden toen wij in quarantaine gingen om de Aarde van dit punt te transformeren. Wij gingen in quarantaine om zowel de situatie hier op de planeet te transformeren, als de kosmos. De enige manier om dit punt te bereiken was door een contract overeen te komen met de controlerende machten, wat inhield implantatie op het moment van de incarnatie – ook met kristallen. Het voornaamste effect was onze afscheiding van de bron, tussen menselijk en goddelijk, tot het verschil tussen persoonlijkheid en spirit. De eerste laag van de programmering was en is nog steeds de identiteit van afscheiding. Elk opvolgend programma is eraan verbonden.

Voor elke incarnatie die volgde, zoals de huidige, moest een nieuw contract worden overeengekomen, waarbij de eerste consequentie bij de geboorte de implantatie is. Daar is de verwijdering van alle herinneringen over vorige levens aan geassocieerd en dit is een hele pijnlijke procedure, wat de reden is dat baby’s huilen als zij worden geboren.

Omdat de herinneringen zijn afgesneden is het pad vrij om alle ouderlijke paradigma’s te adopteren (overtuigingen opgelegd door onze ouders als kind). Ambiente emoties, die heel conflicterend kunnen zijn, zijn volledig geabsorbeerd. Deze programmering wordt voltooid; eerst door de kleuterfase, daarna verdere indoctrinatie via het onderwijssysteem, media, dominerende trends en mode. Hiermee zijn wij volledig ingepast in het slavernij systeem. De hele (programmerings) cyclus is op deze manier versterkt.

Zodra wij wakker beginnen te worden, echter, zullen wij beginnen met het stellen van vragen. Wij zullen de systemen van geloof bevragen en deze daardoor stap voor stap onderuit halen. In deze context verwees Cobra naar de film Conspiracy Theory die de ‘goed en slecht’ complottheorieën uitlegt die wij in delen al detecteren.

Nu zal het aan ons allen zijn om te ontdekken in wat voor soort energieën en wereld wij leven.

De Galactische Uitlijning

De deelnemers aan deze conferentie kwamen van 22 landen (en alle continenten behalve Antarctica). Sommigen wellicht zelfs van andere planeten, zoals Cobra opmerkte met een twinkeling in zijn ogen. Wie weet?

2016-04-16 3 Galaxy-Visible-Stars-450x449Alle sterren, en feitelijk alle daarvan die wij ’s nachts kunnen zien, bevinden zich in deze kleine cirkel, die een tak van de Melkweg representeert.

Met dit voorbeeld wordt het belang duidelijk dat wij de dingen vanuit een ander perspectief zien. Hier op Aarde zien wij alleen een nietige fractie van realiteit omdat onze ogen de eigenschap hebben om alleen een kleine proportie van de elektromagnetische range te zien.

Om het lomp uit te drukken: wij zien en voelen ‘vrijwel niets’. Binnen deze kleine cirkel zien wij alle sterren in de nachthemel. De Melkweg als een geheel verschijnt alleen als een melkachtige wolk waarin, met uitzondering van de kleine selectie, geen andere sterren te zien zijn. De overweldigende grote hoeveelheid van de sterren, evenals al de additionele bestaande galaxies, zijn onzichtbaar voor ons.

Nogmaals wijst Cobra erop hoe belangrijk het is om onze perceptie uit te breiden betreffende de fysieke en niet-fysieke horizonten.

2016-04-16 4 Cobra-Beyond-The-Veil-225x300-225x300Cobra liet een foto zien die gedurende zijn vlucht boven de sluier was genomen en hij claimde toen als een resultaat van deze ervaring veel te hebben geleerd over de chimera groep. De energieën voorbij de sluier zijn veel beter dan op Aarde. Hij voelde zich alsof hij een bad in tachyons had genomen, wat aanvoelt als het zijn in een tachyon kamer, behalve dat de ‘kamer’ letterlijk overal is. Op deze plek is iemand in staat om de galactische oceaan van Licht en Liefde te voelen en te ervaren. Er is veel meer daarbuiten….

Een deel van de dingen die rondom ons gebeuren is deel van het galactische plan en een ander deel wordt veroorzaakt door de controlerende duistere krachten. Wij zijn instrumenten binnen de missie van de Lichtkrachten, wij zijn ambassadeurs van Licht. Wij zijn getraind gedurende ontelbare levens om onze vermogens te uit te breiden, interesses en bepaalde andere dingen, NU, op deze geschikte manier. Sommige dingen en activiteiten kunnen tijdelijk geen relatie lijken te hebben met dit plan, maar talenten en vermogens kunnen opeens vitaal noodzakelijk worden. Iemand die ervan houdt om heel snel met zijn auto te rijden kan op een punt komen dat dit vermogen nodig is om een ruimtevaartuig te navigeren. Hiervoor zijn specifieke reflexen en coördinatie vermogens noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor videospelletjes, bijvoorbeeld. In de volgende fase na het eerste contact is het laten zien van deze vermogens deel van het goddelijke plan; daarom zouden wij deze talenten nu moeten cultiveren en gebruiken. Wij zullen ze tot een groter bereik gebruiken na het eerste contact. In iedereen van ons zijn verschillende talenten en vermogens aan het ontwaken door de binnenstromende energieën.

Op dit moment kunnen deze talenten nog steeds latent zijn (in slaap), maar zij zullen opeens worden geactiveerd en dan zullen wij een intense fase van integratie ervaren. Wij zullen dan een ‘opnieuw leren’ van deze talenten ondergaan en wij zullen ze opnieuw ervaren. De vrije wil, echter, is het grootste probleem! Ook al hebben vele mensen verschillende talenten ontwikkeld, zij volgen niet hun innerlijke leiding. Op deze manier vindt alleen een langzame groei plaats.

Als honderd procent van de sleutelfiguren hun innerlijke leiding hadden gevolgd, hadden wij in 1996 de Event ervaren! De mensen in deze conferentieruimte volgen hun innerlijke leiding tenminste voor 50% of meer. Anders zouden zij hier niet zijn. Dit is een goed signaal. Hoe meer mensen ontwaken voor hun leiding en gaven, hoe meer het proces zal worden versneld. Moge deze conferentie hieraan bijdragen (en doorgegeven aan alle lezers rondom de wereld).

De ontwaking van de groep zal worden versneld door de Galactische energie. Onze energie bestaat uit een dubbele helix. In het centrum is de Galactische Centrale Zon, het hart van de galaxy, een stargate. De Centrale Zon is de bron van Licht en Liefde. Met intervallen van 25.000 jaar zend het een hartpuls uit. Nu zitten wij precies in het midden van deze hartpuls. Dit is geen New Age mumbo-jumbo, maar is gebaseerd op feiten. De Aarde as is op dit moment gericht op Polaris. De precessie beweging van de Aarde assen is gerelateerd aan deze galactische puls. De Galactische Centrale Zon zend een puls die de hele galaxy synchroniseert. Als een gevolg zal ook de tilt van de Aarde as worden bijgesteld. Hierbij spelen de zonnewenden in zomer en winter een interessante rol.

2016-04-16 5 Galactic-Equator-Shifting-450x324In 1975 begon de Aarde zich bij te stellen met de Galactische equator gedurende de winter zonnewende. Dit zal doorgaan tot 2020. Dus op elk eerste moment van de winter (ca. drie dagen) opent een portaal naar de Galactische equator (de Galactische equator is de symmetrie laag van de schijf gevormde Melkweg). Dat is waarom er directe toegang is van de Galactische Centrale Zon via de zonnen naar de Aarde elke 25.000 jaar – op dit moment altijd op de eerste dag van de winter.

Dit kosmische portaal veroorzaakt transformatie. 25.000 Jaar geleden gebeurde het dat de Aarde in een quarantaine status kwam. In het midden van deze tijdsperiode, ca. 13.000 jaar geleden, is Atlantis gevallen en verdwenen. Er was een massa uitsterving van vele species op deze planeet. Het was het einde van de ijstijd en wereld cataclysmen vonden plaats. Wij zullen dit niet ervaren, maar een samenwerkende transformatie van bewustzijn.

De Galactische Superwave die elke 25.000 jaar plaatsvindt

Als gevolg van deze hartslag worden energieën en partikels in de hele galaxy gezonden. Dit is waarom onze zon meer actief wordt een waarom een verandering in het klimaat plaats vindt. Daarom hebben wij onlangs al het vreemde weer ervaren. Velen van ons hebben herkend dat wij ons wat vreemd voelen als wij zijn blootgesteld aan direct zonlicht. De zon nu heeft een andere kracht, een andere intensiteit. Alle weerpatronen veranderen en dit beïnvloedt ons bewustzijn. Alles dat tot dusver onderdrukt is wordt beïnvloed en wij ervaren een diep purificatie proces. De Galactische Superwave is heel krachtig en kan niet worden gestopt.

Dit leidt onvermijdelijk tot de Event. Alle veranderingen die wij nu om ons heen kunnen zien zijn niet eenvoudig ongerelateerde lokale politieke veranderingen hier en daar, maar de hele planetaire situatie zal volledig worden veranderd. Dit zal ons de Gouden Eeuw binnen leiden. De Galactische Bron energie is onze planeet aan het transformeren.

2016-04-16 5 Nasa-Voyager2-GammaDe eerste belangrijke energie die een vitale rol speelt zijn tachyons. Zij zijn de eerste partikels in ons universum en zijn rechtstreeks verbonden met de Bron. Zij zijn niet alleen verantwoordelijk voor balans, maar ook voor transformatie. De hele galaxy is vol met tachyons. Echter, de sluier en verschillende technologieën voorkomen dat zij onze planeet kunnen bereiken.

De Pleiadiërs hebben Cobra technische informatie gegeven om tachyon kamers te bouwen. Nu bestaan er een soort van kamers voor genezing en een andere om verschillende substanties te energetiseren.

De Galactische Superwave is de basis voor het hele transformatieproces. Dat is waarom dit alles hier gebeurt en is precies de reden waarom wij hier zijn op dit moment. Wij waren geïnspireerd en gegidst om hier te zijn. Juist nu is het van doorslaggevend belang voor ons allemaal om te verbinden met onze spirituele gids.

Vooral sinds april is de kracht van de Galactische Superwave omhoog gegaan. NASA heeft een gamma straal gefilmd die kwam van de Centrale zon.

In 1977 begon NASA met de sonde Voyager 2 binnen hun project. Het reist door ons zonnestelsel en bevindt zich nu in de buitenste regio. Deze gefilmde gamma straal is het resultaat van de galactische activiteiten. Daarom zijn de Lichtkrachten heel actief geweest en Cobra sprak hierover in zijn laatste rapport.

Cobra illustreerde dat twee interessante dingen gebeuren. Onze zon stuurt de partikels in elke richting en duwt ze naar buiten. Zij zijn botsen met de interstellaire partikels die komen van de Galactische Centrale Zon en van overal. Als een resultaat is er een ‘crash’ – de terminatie schok. Deze omstandigheid speelt een vitale rol voor ons lot. De heliopause is gelokaliseerd enigszins buiten de terminatie schok. Dit is het gebied waar de Lichtkrachten hun moederschepen al voor enige tijd hebben gepositioneerd. Deze reguleren de vloed van energieën en wezens in en uit het zonnestelsel. Overeenkomstig vele van de voorspelde catastrofes zouden wij aardbevingen hebben en de mensheid zou al zijn uitgewist. Dank zij deze moederschepen zijn wij hier en beschermd. De mensen die deze profetieën publiceren waren/zijn zich niet bewust van de beschermende maatregelen rondom ons zonnestelsel. Als gevolg van de genoemde reden zullen de voorspelde catastrofes niet plaatsvinden. De moederschepen zijn onze hoeders.

Cobra liet een foto zien van Jupiter, die was genomen op 17 maart 2016. Het laat een flitslicht zien aan de onderrand, wat officieel werd verklaard als een meteoor inslag.

http://www.slate.com/blogs/bad_astronomy/2016/03/29/jupiter_hit_by_asteroid_or_comet_in_march_2016.html

2016-04-16 6 Jupiter-Mothership-UncloakingVolgens Cobra was het in feite een moederschip dat zich kort liet zien. Deze schepen hebben diameters die variëren van 500 tot 1000 kilometers, zijn goed gecamoufleerd en zijn overal. Het is deel van het disclosure proces dat deze schepen zich voor enkele seconden laten zien om geen uitbundige reacties uit te lokken.

Gedurende een recente wandeling voelden Isis en Cobra een impuls om in een bepaalde richting te kijken en zij zagen zulk een onthuld schip voor een korte tijd. Sinds maart hebben meer en meer onthullingen plaatsgevonden en er zitten echt moederschepen van de Galactische Confederatie tussen.

De Cintamani steen speelt een vitale rol in het proces van disclosure. Miljoenen jaren geleden is een planeet in het Sirius sterrenstelsel geëxplodeerd. Fragmenten zijn rond geschoten door de galaxy en kwamen op een bepaald punt bij de Aarde. Van alle stenen op Aarde heeft de Cintamani steen op dit moment de hoogst mogelijke vibratie. De Cintamani project stenen zijn geplaatst op veel sleutel punten over de wereld. Onlangs heeft een Japans-US-Amerikaans team met succes een Cintamani steen gebracht via Zuid-Amerika in Antarctica. ‘Toevallig’ konden zij de laatste vlucht voor het winterseizoen krijgen, dat begint op 1 april. Cobra dankt iedereen die stenen op hun plaatsen hebben gezet.

(Opmerking van Nova Biscotti:  “Als je wilt helpen, financieel, om de Cintamani stenen bij de mensen te krijgen die ze niet voor de normale prijs kunnen kopen, of om ze op de sleutel energie vortex punten rondom de wereld geplaatst te krijgen, klik dan alsjeblief op de “Home” button bovenaan deze pagina. Eenmaal daar zal de ‘sidebar’ verschijnen en je ziet knoppen rechtsboven waar je kunt doneren via PayPal of BitCoin. Credit betalingen zijn geaccepteerd via de PayPal link).

Vragen aan Cobra:

 • Waarom laten de schepen zich nu zien? – De schepen laten zich zien om de toename van bewustzijn bij de mensen te verhogen.
 • Tot wanneer moeten wij ascenderen? – In basis is er geen tijdsperiode voor de ascentie. Echter, de tijdsperiode voor het begin van het proces ligt vast tussen 1975 en 2025. Dit kan versnellen in groepen, maar iedereen zal genoeg tijd hebben om dit op zijn eigen manier te doen. Als de ascentie eenmaal is begonnen, zal alles heel snel gebeuren.
 • Wanneer er geen parallelle Aarde’s zijn, hoe zit het met parallelle tijdslijnen? – Fundamenteel zijn alle parallelle tijdslijnen potentiële toekomsten binnen de mogelijkheden van kwanta. Uiteindelijk zal het bewustzijn van de groep besluiten wat zal worden gemanifesteerd. Als de meeste mensen hun vrije wil niet gebruiken zal een kleine groep mensen moeten besluiten, zoals zo vaak het geval is in de geschiedenis van de Aarde – wat zal gebeuren en wat zal worden gemanifesteerd. Het is altijd de hoogste vorm van bewustzijn die besluit wat gebeurt. Een groep, precies als dit (op de conferentie) verandert de tijdslijnen. Daarom vragen de Lichtkrachten om deze specifieke groepsmeditaties want daarmee kunnen de tijdslijnen effectief worden versterkt.
 • Wat zijn deze lichtballen op Aarde waarover wordt gerapporteerd? – Deze verschijnen door verschillende wezens; etherische wezens die ook een beetje fysiek zijn. Er zijn meer bewoners op Aarde dan wij ons kunnen voorstellen. .
 • Wat gebeurt er wanneer ik de Cintamani steen in mijn broekzak draag? – De Cintamani steen creëert een energieveld dat een transformerend effect heeft; het leidt ons.
 • Wat zullen de dieren doen tijdens de ascentie? – Zij ervaren hun eigen transformatieproces. Vooral gedurende de laatste decennia hebben de dieren geleden door vele schokken en die moeten genezen. Echter, sommige dieren zijn een paar stappen voor ons in hun ontwikkeling.

2016-04-16 7 Cosmic-Planes(Opmerking van Nova Biscotti:  “Fysici zouden plasma beschrijven als geïoniseerd gas, waar een bekwaam occultist plasma zou beschrijven als een verborgen laag / dimensie tussen de gasvormige en de vierde etherische laag.” Deze quote is genomen van deze post van Cobra in oktober 2014: http://2012portal.blogspot.com/2014/10/plasma-and-planetary-situation-update.html)

De Plasma Octopus

In deze grafiek zijn de lagen van dimensies (staten van materie) weergegeven. Cobra ging in op de basics: Er is het lijkend solide fysiek, het vloeibare en het gasvormige niveau. Als gasvormige vergaat (door energie input) wanneer de elektrons weglopen, om het zo te zeggen, en losbreken van de atoom nuclei, komt plasma tevoorschijn. Plasma is vreemd voor ons; het heeft bewustzijn dat positief of negatief kan zijn.

Alle informatie over plasma is onderdrukt, echter, het is een cruciaal deel in onze bevrijding. Veel is gezegd over het fysieke en het etherische deel, maar niets over plasma. Plasma is feitelijk overal en als wij ons eenmaal realiseren hoe plasma werkt, zullen wij weten hoe bepaalde drive systemen, overunity en vrije energie in bedrijf zijn gezet. Vrije energie zal dan beschikbaar zijn, vrij voor iedereen. In de behandeling is kennis over plasma nodig aangezien ziekte een verstoring is van de signatuur van het plasma lichaam. De controlerende autoriteiten hebben technieken om het plasma veld te beïnvloeden en ons in gevangenschap te houden. Als wij deze dynamics begrijpen kunnen wij uit onze gevangenis ontsnappen.

Tot nu toe bestaan al methodes van fysieke en etherische genezing. De etherische geneeskunde gebruikt kennis over vortexen en meridianen, zoals in de Chinese geneeskunde. De kennis over energielichamen is gebruikt bij verscheidene andere alternatieve genezingsmethoden. Alleen de westerse conventionele geneeskunde integreert alleen het fysieke deel. Nu is de plasma geneeskunde begonnen zich te ontwikkelen, wat een werkelijk nieuw gebied van genezing is.

Dankzij plasma kunnen wij emoties in ons lichaam voelen. Wij kunnen het etherische veld van het emotionele lichaam voelen. Wij zijn sterk in contact met de astrale laag, bijv. gedurende een rock concert of spitsuur in de stad. Via het mentale niveau staan wij in contact met gedachten en geloofsystemen – onze eigen en die van de planeet. Hier moeten wij leren te besluiten wat is inbegrepen binnen het huidige natuurlijke menselijke veld, en om te onderscheiden wat ons leidt in kunstmatige geloofsystemen (zoals religies) die ons controleren door middel van geavanceerde technologieën.

Cobra zei dat de mensen werkelijk vreemde dingen geloven zonder het na te gaan. Zodra iemand de geloofsystemen bevraagt is iemand in staat om door de wolken te gaan. Dankzij het internet, wat een belangrijk middel is voor de Lichtkrachten om de planeet te bevrijden, is het voor ons mogelijk nu verschillenden (in)coherenties te begrijpen. Als wij in verbinding zijn met ons hogere zelf kunnen wij veel beter besluiten wat goed is en wat slecht.

Boven en voorbij het mentale niveau daar is het hogere spirituele niveau, de bron van ons zijn en onze gids. Uitgelegd in dimensies: de derde is het fysieke, de vierde het astrale of mentale niveau hieronder en de vijfde is het hogere mentale niveau. Al het andere ligt daarboven.

Plasma is een levend wezen, niet een dood energie veld:

2016-04-16 8 Plasma-Tubes-Above-Earth-300x165Op deze foto lijkt het als een enorme vortex. Dit is een officieel feit en niet het idee van Cobra. Dit levende wezen, genoemd de Octopus, is al door de gnostics Yaldabaoth genoemd. Het was gecreëerd en in leven gehouden door de diep occulte krachten. Het houdt het zonnestelsel gevangen, en de daarin opgenomen strangelet bommen vertragen de vooruitgang. De Lichtkrachten zijn dit nu met grotere spoed aan het verwijderen.

2016-04-16 9 nrol-39-300x294Hier kunnen wij zien dat deze krachten op Aarde zich heel goed bewust waren van hun acties.

Rond 25.000 jaar geleden besloten de controlerende machten om de sluier te creëren om quarantaine in te stellen en de Aarde te bezetten. Op dat moment was de Aarde een hemelse planeet die zij voor zichzelf wilden. Zij brachten het grootste deel van hun krachten naar deze plek. De scalar barrière reguleerde wie zou en wie niet zou binnenkomen en ontsnappen. Verschillende (golven van) wezens kwamen om de Aarde te redden en zij werden niet toegestaan om te vertrekken. Uiteindelijk werden zij gevangen gehouden door het incarnatieproces.

De mensheid was deze hevige programmering opgelegd omdat zij anders simpelweg vrij hadden kunnen blijven bewegen.

Boven al deze bases op deze foto is elke vlucht van ‘ufo’s’ gedetecteerd en bestraft. De Lichtkrachten zijn verhinderd om binnen te komen. Moederschepen kunnen zich alleen kort laten zien aangezien zij onmiddellijk zouden worden gedetecteerd. Cobra refereert aan Diego Garcia. Het is een basis voor de SSP’s (geheime ruimteprogramma’s) die zich bevindt ver weg in de oceaan, zodat activiteiten niet kunnen worden gezien door ongewenste toeschouwers. Dit is ook de plaats waar het ‘verdwenen’ vliegtuig MH-370 is geland.

Op dit moment zijn de Lichtkrachten de strangelet en toplet bommen aan het verwijderen, meer en meer energie van Licht komt naar de planeet en veel Lichtwezens komen hier. Bijvoorbeeld, aartsengelen zijn de sluier aan het ontbinden als kosmische Lichtwezens. Meer en meer Licht vortexen zijn gevestigd en geactiveerd. Waar een Cintamani steen is geplaatst komen engelen om te ruimen en de vortex te creëren.

2016-04-16 10 AFSPC-600x333By Nova Biscotti http://eventreference.org/2016/06/01/ascension-conference-notes-pt-1-glarus-switzerland-april-16-17-2016/

Vertaald door Veronica

 

 
7 reacties

Geplaatst door op 13 juni 2016 in Cobra

 

Tags:

 
%d bloggers liken dit: