RSS

Maandelijks archief: augustus 2022

Cobra: Planetaire Situatie Update, 15 Augustus 2022

Noot van de vertaler: excuses, deze update van een week geleden was aan mijn aandacht ontsnapt.

Er gebeuren veel dingen achter de schermen en hoe graag ik ze ook zou willen melden, het is gewoon te gevaarlijk in deze hogere fase van het Plan.

In de leegte die is ontstaan door bijna geen solide intel op het oppervlak van de planeet sinds de ineenstorting van de alfa-tijdlijn begin 2018, is er desinformatie in overvloed.

De duistere krachten leiden campagnes tegen de weinige ware bronnen, met ongefundeerde geruchten en valse beschuldigingen. Ze vallen vooral de ware Godinnenleringen en ware intel over de bevrijding van de planeet aan. Verscheidene vrij bekende informatiebronnen die in het verleden relatief betrouwbaar waren, waren niet in staat het Licht vast te houden en zijn overgestoken om instrumenten van de duistere kant te worden.

Het oppervlak Lichtwerkersraster is bijna ingestort, en de Lichtkrachten hebben een noodbackup Lichtraster geactiveerd voor het oppervlak van de planeet, waarover niets kan worden gezegd. De Kerr metrische vervorming van de ruimtetijd rond het oppervlak van de planeet zal eind augustus 2022 zijn piekdichtheid bereiken, en na die tijd zal het weer gemakkelijker worden om het Licht vast te houden, en het Lichtwerkersraster zal naar verwachting op zijn minst gedeeltelijk herstellen van de brute aanvallen waaraan het de afgelopen maanden is blootgesteld.

De Lichtkrachten hebben uitgelegd dat de hoeveelheid anomalie en duisternis op de oppervlakte van deze planeet enorm is, en dit is de voornaamste reden waarom het Licht niet efficiënter is in het bijstaan van de oppervlaktebevolking. Zij hebben ook meegedeeld dat zij de primaire anomalie met grote snelheid aan het opruimen zijn en op een gegeven moment in staat zullen zijn om ook de oppervlakte van de planeet direct te beïnvloeden. Op de vraag waarom zij in het verleden hebben verklaard dat zij zullen ingrijpen wanneer bepaalde lijnen worden overschreden, hebben zij geen antwoord gegeven en bleven zwijgen.

Zij hebben ook meegedeeld dat de sub kwantum anomalie rond het oppervlak van de planeet een duistere entiteit verbergt dat het laatste overblijfsel van duisternis is uit de vorige kosmische cyclus, en dat de Big Bang heeft overleefd in de (sub)kwantumtoestand. Deze entiteit is dit universum binnengekomen via de centrale Zon van het Andromeda melkwegstelsel, heeft miljoenen jaren in Rigel doorgebracht en is in 1996 naar de Aarde geteleporteerd. Deze entiteit zal samen met de sub kwantum anomalie geheel en al worden opgeruimd. In bepaalde kringen wordt deze entiteit “de Lurker” genoemd.

Aan de positieve kant heeft men gezegd dat de Mjolnir kwantum kanon technologie de anomalie rond het oppervlak van de planeet steeds sneller opruimt in een ruwweg exponentiële curve, en er worden doorbraken verwacht.

De ineenstorting van de bètatijdlijn in augustus 2019 heeft de oppervlaktemaatschappij in een langzaam instortingstraject geduwd, dat het Wereld Economisch Forum probeert uit te buiten in hun Grote Reset-plannen (Great Reset). Zij behandelen de oppervlaktemaatschappij als een thermodynamisch systeem waarin een klein geselecteerd deel van het systeem (zij) zijn entropie vermindert ten koste van het hele systeem (de mensheid), waarvoor de som entropie toeneemt. Kortom, zij behandelen de menselijke samenleving aan de oppervlakte als een warmtepomp.

Hun onvolledig begrip van de thermodynamica zal tot hun ondergang leiden, en hun Reset-plannen zullen NIET succesvol zijn.

Ze hebben nu de streefdatum voor hun ontworpen ineenstorting / reset gesteld op 2030, wat veel te laat zal zijn:

1e link

2e link

3e link

4e link

Ze proberen kunstmatig de toeleveringsketens te verstoren om de ineenstorting te versnellen.

Ze proberen een conventionele oorlog te creëren tussen Oost en West door Rusland en China te polariseren tegen de VS.

In hun geplande oorlog zouden geen kernwapens worden gebruikt.

De recente escalatie tussen de VS en China over Taiwan was een poging om die oorlog te beginnen, en onze meditatie was succesvol in het kalmeren van de situatie, samen met de Pleiadiërs die een waarschuwing gaven aan Xi Jinping.

De Pleiadiërs zijn de laatste tijd erg gefrustreerd met de Russische generaals, er is niet veel samenwerking, en de communicatie is bijna tot nul gedaald.

Na onze Goddelijke Interventie meditatie in december 2021 hebben de Pleiadiërs contact opgenomen met een aantal sleutelfiguren in positieve militairen in Rusland, VS en China, en de meeste van deze mensen stonden niet open voor het bevrijdingsplan, in feite begonnen velen van hen zich actief te verzetten tegen het Plan en helpen eerder de Cabal in hun pogingen een nieuwe wereldoorlog te bewerkstelligen. Dit is een van de belangrijkste redenen voor de vertragingen in 2022 en de belangrijkste reden waarom onze meditatie niet het verwachte effect heeft gehad.

Ondertussen bouwen de Duistere krachten hun belangrijkste bolwerk op in China en proberen ze dat land te veranderen in een volledig dystopische samenleving:

1e link

2e link

3e link

4e link

Ze zijn bang voor de revolutie die onder de gehoorzame oppervlakte broeit:

1e link

2e link

In een bepaald land werden vele Lichtwerkers onlangs rechtstreeks aangevallen en vervolgd door hun regering vanwege hun Lichtwerkersactiviteiten. Dit was een duidelijke schending van het niet-inmengingsverdrag dat was ondertekend tussen de Lichtkrachten en de Cabal:

De Lichtkrachten waren gedwongen om een niet-inmengingsverdrag te ondertekenen dat stelt dat zij niet rechtstreeks zullen ingrijpen op de oppervlakte van planeet Aarde en daar staat tegenover dat de chimera ook niet rechtstreeks zullen inmengen op de oppervlakte. Dit is de reden dat de Resistance Movement agenten geen contact opnemen met menselijke wezens op de oppervlakte van hun planeet. Dit verdrag is ook de reden waarom de reptillians niet openlijk massaal mensen als ontbijt zijn gaan eten in de oppervlakte steden na 1996, toen hun aanwezigheid onder de oppervlakte van de planeet enorm was, met 500 miljoen entiteiten aanwezig. Dit verdrag is ook de reden dat bij veel gelegenheden strangelet bommen niet zijn gedetoneerd.

Een deel van dat verdrag stelt dat de Cabal veiligheidsinformatie zal ontvangen van de Lichtkrachten om de belangrijkste mensen van de Cabal te beschermen tegen willekeurige aanvallen van de oppervlaktebevolking (wat de enige reden is waarom Bill Gates, de meest gehate man op de planeet, nog in leven is), en op zijn beurt beloofde de Cabal de Lichtwerkers niet direct te vervolgen vanwege hun geloof en activiteiten.

Als gevolg van die schending hebben de Lichtkrachten de deconflictatielijn begin juli bij wijze van waarschuwing voor een paar dagen gesloten. Gedurende deze paar dagen heeft de Cabal geen veiligheidsintel ontvangen om hun belangrijkste mensen en locaties te beschermen, wat voor hen resulteerde in twee veiligheidsinbreuken.

De eerste beveiligingsinbreuk heeft de Georgia Guidestones neergehaald.

Het tweede veiligheidslek heeft Shinzo Abe neergehaald.

Dit tweede veiligheidslek was een waarschuwing aan de leider van dat land wat er met hem kan gebeuren als zij doorgaan met het vervolgen van Lichtwerkers.

Die situatie is sindsdien gede-escaleerd.

Het hoofdplan om de planeet te bevrijden is nog steeds van kracht, ondanks alle vertragingen.

En ondanks alle negativiteit aan de oppervlakte van de planeet, worden de dingen steeds beter.

De grote ommekeer is nabij:

1e link

2e link

En het Licht zal eindelijk komen.

Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 22 augustus 2022 in Cobra

 

Tags:

 
%d bloggers liken dit: