RSS

Maandelijks archief: mei 2020

Ashtar Sheran – Galactic Federation, 11 mei 2020

Hint *: deze boodschap is alleen bedoeld voor diegenen bij wie de inhoud positief resoneert en het overeenkomt met de eigen innerlijke waarheid. Laat alle andere informatie die niet resoneert gewoon buiten beschouwing. In dit opzicht kun je ook ‘Richtlijnen voor het lezen van verschillende artikelen van Lichtkrachten’ lezen.

Let op: Het artikel kan en zal natuurlijk vaak gedeeld worden. Maar verwijs altijd naar de bron (auteur) en geef een * hint hoe om te gaan met deze informatie (kosmische wet).

Bron: Galactic Federation – SaVi (website in oprichting)


Ashtar Sheran – Update Lichtkrachten 2020/05

Shan (Aarde) / ascentiegolven / ondersteuning / bewustzijn en activiteit

Geliefden op Shan (Aarde),

We zien wat turbulentie op jullie planeet. Het zijn energievelden die vrijkomen in de vorm van loskoppelingen als gevolg van het zuiveringsproces. Hierbij is verschillende, onafhankelijk lopende dynamica betrokken. Om je te kalmeren probeer ik je deze dynamiek uit te leggen zodat je de situatie beter kunt inschatten.

Shan (Aarde)

De bevrijding van Shan (Aarde) ontwikkelt zich op de gewenste positieve manier. Dit betekent ook een zuivering van Shan (Aarde) van alle negatieve structuren, energieën en wezens, maar ook in al haar lichaamssystemen, die vergelijkbaar zijn met die van jou en op dezelfde manier zijn opgebouwd als die van jou. Ze zuivert zichzelf van binnenuit naar buiten toe en wordt daarbij constant begeleid door een speciale vloot. Deze reiniging vindt plaats in golven vanuit de kern van de Aarde, alles naar buiten duwend, dit omvat ook naar de oppervlakte – dingen die ze wil loslaten, ze wil transformeren.

Zoals je in de laatste boodschap al werd meegedeeld heeft de bevrijding van de planeet zelf prioriteit, maar omdat je ermee verbonden bent is het dus ook je eigen bevrijding. Maar alleen voor wie het kan en wil accepteren, met alle gevolgen van dien. We nemen de vrije wil waar – zoals je weet. Onthoud dat je planeet je alleen jouw lichaam heeft geleend. Daarom heeft deze reiniging in golven ook effecten op je eigen fysieke systemen.

Allen die diep verbonden zijn met Shan (Aarde) voelen wat ze willen en nodig hebben om los te laten. Ze zien de schaduwen op hun lichaam en veranderen ze in licht. Daarom helpen steeds meer geïncarneerde sterbroeders en -zusters Shan (Aarde) bij deze zuivering, vormen ze steeds meer wervelende lichtkolommen (vortexen), die zichzelf steeds meer verankeren, versterken en geleidelijk uitbreiden. Vanuit ons perspectief zijn ze zo krachtig, lichtgevend en sterk zoals we ze lange tijd niet op jullie prachtige planeet hebben gezien.

En deze ontwikkeling treft ook de oppervlaktebevolking. De oppervlaktebevolking is ook in staat om het licht steeds meer te accepteren en de oude structuren van de 3D-matrix los te laten, en steeds meer te observeren, te bevragen en actief te worden. Help ze, mijn geliefden, terwijl ze de ruimte van hun eigen innerlijke werk betreden en de verleidingen van jullie in verval rakende kunstmatige wereld verlaten.

In deze fase hebben ze de kennis nodig die we je geven met onze berichten. Ze hebben de steun nodig die je hen kunt geven en de veiligheid en vooruitzichten voor de toekomstige vreedzame, harmonieuze, liefdevolle, stralende wereld. Dat is iets waar ze op dit moment aan vast kunnen houden.

Ascentiegolven

Dit proces van ontwaken is als een golf rond jullie planeet en het veroorzaakt ook enorme energiegolven die alle oude emoties laten zien die gezuiverd en getransformeerd willen worden. Deze energiegolven maken je gaandeweg steeds meer los van de oude matrix. Het resultaat is de opdeling van de hele samenlevingsstructuur. We kunnen vanuit ons perspectief zien hoe deze afscheiding zich steeds meer over verschillende niveaus ontvouwt.

Het gebeurt – zelfs als degenen die het Licht zijn vergeten het met hun acties proberen te stoppen. Maar weet dat deze onthechting en transformatie de wil is van de Schepper, die we dienen, en daarom voor iedereen onvermijdelijk is – en onmogelijk te stoppen.

We zien vanuit ons perspectief hoe de Aarde scheidt van de oude vibratie. Deze nieuwe Aarde en alle wezens die zich er diep mee verbonden hebben, beweegt mee met de verder stijgende vibratie, steeds meer weg van de oude structuren – als een cel die zich deelt … waarbij één cel vuil blijft en de nieuwe cel die schoon naar buiten komt gaat verder. Jullie prachtige planeet met de nieuwe vibratie neemt daarom op hetzelfde moment al die wezens mee – hetgeen jullie Ascentiegolven noemen. Het toont zijn liefde voor jou, die je aan de Aarde zelf geeft. Zij (Shan) geeft haar lichaam aan iedereen die ervoor heeft gekozen om op te stijgen, en actief aan zichzelf en hun duistere kanten te werken, om zich naar licht te transformeren. Dit betekent dat de Aarde zelf alle wezens van de drie ascentiegolven ondersteunt en ze weg beweegt van de oude structuren op haar nieuwe lichaam – allemaal tegelijk. Als een liefhebbende moeder die haar kind uit de gevarenzone naar een ander, veilig gebied brengt.

Deze ontwikkeling kun je zelf waarnemen. Je omgeving verandert. Degenen die met jou het pad bewandelen, die begrijpen of willen begrijpen waar je het over hebt en deze verandering kunnen accepteren, blijven in jouw omgeving.

Allen die het niet kunnen of willen accepteren, gaan steeds verder van je af totdat ze je omgeving helemaal ontwijken.

Het maakt niet uit of het vrienden, familie, partners of collega’s zijn. Het is een natuurlijk proces waarbij elk wezen zijn eigen kans krijgt om vrijelijk zijn eigen ascentie te maken in de huidige tijd of later. Maar maak je geen zorgen. Er wordt voor iedereen gezorgd en de waargenomen scheiding is slechts een illusie. Ieder geascendeerd wezen kan al zijn dierbaren weer zien.

Dit betekent natuurlijk ook dat de wezens die het licht zijn vergeten steeds minder ruimte tot hun beschikking hebben en daarom proberen ze hun acties te intensiveren. Ze weten nu dat ze niet kunnen ontsnappen. Onze vloten en bondgenoten zorgen voor iedereen, maar we zorgen ervoor dat alle anderen gespaard blijven.

Ondersteuning

Vergeet niet dat Shan (Aarde) in deze periode ook veel steun krijgt. Om haar stabiel uit de schaduw te houden wordt ze door een andere speciale vloot naar een andere tijdlijn verplaatst, die via de zon met de ster Alcyone en de ster Sirius A is verbonden.

Dit heeft ook een effect op de fysieke lichaamssystemen en kan op korte termijn tot duizeligheid leiden – of je hebt het gevoel dat je lichaam verschuift, je plotseling uitgeput raakt, je behoefte hebt aan slaap, of dat de omgeving om je heen voor een korte tijd onstabiel voelt.

Op dit moment ben je op het kruispunt van twee verschillende dimensies, of tijdlijnen, of je bent in beide of meer tegelijkertijd. De Aarde wordt in dit proces ondersteund en gestabiliseerd door de ster Alcyone van het Pleiaden-sterrenstelsel en de ster Sirius A, en wordt steeds meer aangepast aan de trillingen van de twee planetaire zustersystemen.

De wezens die het licht zijn vergeten, kunnen niet in deze trillingsgebieden blijven. Dit omvat ook alle sterk negatief beïnvloedde wezens op het oppervlak van de planeet, of wezens die volledig weigeren het licht te accepteren, of die hun innerlijke problemen niet kunnen of willen oplossen, fysiek of niet-fysiek, het maakt niet uit. Ze worden langzaam door dit proces naar buiten getrokken, van de Aarde verwijderd – ze blijven als schaduwen op de ‘oude Aarde’, terwijl de ‘nieuwe Aarde’ blijft bewegen. Hiermee is het gemakkelijker voor ons om de structuren van het donker te verwijderen, Laag vibrerende energieën, maar ook donkere entiteiten, zelfs in diepere gebieden.

Blijf attent en actief

De tijd is nu, zoals je al is verteld.
De tijd is gekomen om volledig en ‘permanent actief’ te zijn. Om te blijven ‘verenigen’, om te blijven netwerken, en om contact te maken met ons, je zusters en broeders. Om de Galactische Codex nu actief te verankeren op Shan (Aarde). Er zal geen andere tijd zijn. De zuivering blijft aan kracht winnen.

Degenen die het Licht zijn vergeten, hebben zelf weer een grote golf van ontwaken losgelaten, die ze op eigen kracht proberen tegen te houden. We zijn gepositioneerd en hebben ons hierop voorbereid met onze bondgenoten.

Dus maak je geen zorgen – blijf ‘vredig’ en ‘ontspannen’, maar wees ‘alert’ en ‘actief’ in netwerken op de achtergrond – want dit is het moment.

Hiermee beëindig ik nu mijn bericht

Mijn diepe liefde voor jou kent geen grenzen.

Jouw broeder

Ashtar Sheran

Adonai

Vertaald door Veronica

 
2 reacties

Geplaatst door op 30 mei 2020 in Galactic Federation of Light

 

Tags: , , ,

George Orwell schreef in 1949 het boek 1984, over een totalitaire samenleving, zeer herkenbaar nu – 28 mei 2020

1984 speelt in een fantasiewereld, maar het valt niet onder het genre fantasy. Er is een andere naam voor dit genre. Dystopie. Een dystopie is het omgekeerde van een utopie. Een dystopie beschrijft een wereld waarin niemand wil leven, maar waarin we volgens de schrijver wel kunnen of zullen gaan leven. Een dystopie bestaat niet zonder een visie op de maatschappij. Er wordt een toekomstbeeld in neergezet, maar eigenlijk gaat het over het hier en nu. Daarom is het dat iedereen direct een beeld heeft bij de vaak gebruikte term Orwelliaans.

1984 gaat over de mechanismen van de totalitaire samenleving. Over het opleggen van de leugen. Over het penetrerende elektronische oog waar geen mens aan ontsnappen kan. De totalitaire staat weet zelfs wat de mensen denken. Daarvoor wordt de gevreesde Thought Police in leven geroepen, ook wel Thinkpol.

Het gewillige volk legt zich in het boek bij de onderdrukking neer. Daar was Orwell bang voor; de volgzame massa. Hij had dat gezien onder het communisme en het nazisme. Mensen willen geen slaaf zijn als je ze ernaar vraagt, maar in de praktijk gedragen ze zich al snel als slaven.

1984 is ook onze wereld. Daarom herkennen we ons in uitdrukkingen als Newspeak en Big brother is watching you. Daarom wordt het boek nog steeds in grote aantallen gelezen. Werd het recentelijk weer verfilmd. En verschijnen er ieder jaar weer studies over.

De visie van Orwell wordt in het eerste hoofdstuk uiteen gezet. Op de eerste bladzijde al staat die inmiddels versleten uitdrukking Big brother is watching you. Het is de slogan op een poster met het gezicht van de mythische leider, Big Brother, onder zijn enorme portret, met de ogen zo geplaatst dat ze je overal lijken te volgen. Als de held van het verhaal, Winston Smith, na de werkdag thuis komt in zijn appartement, klinkt een stem vanaf een metalen plaat aan de muur, met daarin de Telescreen, een soort tv die zowel uitzendt als observeert. De stem kan zachter gezet worden, maar nooit uit. Buiten ligt het Ministerie van de Waarheid; een piramidevormige structuur die, driehonderd meter hoog, uittorent boven de grauwe huizen, en waar de drie partijslogans zichtbaar zijn:

War is peace | Oorlog is vrede

Freedom is slavery | Vrijheid is slavernij

Ignorance is strength | Onwetendheid is kracht

Er zijn nog drie andere piramide-kolossen in de stad: Het Ministerie van de Vrede, dat over oorlog gaat, het Ministerie van de Liefde, waar de martelkamers en de gevangenissen zich bevinden, en het Ministerie van de Overvloed, voor de economische zaken. Wie zo openlijk durft te liegen heeft de absolute macht.

Je liegt. Iedereen weet dat je liegt. Niemand durft er iets over te zeggen.

Dit zijn wat fragmenten uit een publicatie op Ongehoord Nederland. Lees hier het volledige artikel.

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 28 mei 2020 in Geen categorie

 

Wat ziet deze monteur op het circuit board van de kit die hij in de mast moet monteren, mei 2020

Ik kreeg het volgende toegestuurd van vrienden in Duitsland. Het is een kort filmpje dat op locatie bij een 5G mast (volgens het onderstaande bericht in Nederland) is opgenomen door een 5G-mast monteur en waarin hij laat zien dat op het circuit board dat in de 5G kit zit COV-19 staat. Hij spreekt Engels. Dit is het filmpje: Https://streamable.com/k5cxkbTOEVOEGING 28 mei 2020, zie onderaan dit bericht

Dit is een zo goed mogelijke weergave van de gesproken tekst (Engels) door de 5G monteur:

“Het is het beste om dit te filmen. De afgelopen weken hebben wij gewerkt aan het oprichten van 5G-masten zoals deze achter mij terwijl ieder ander in de lockdown zat. Ons is expliciet gevraagd om deze kits niet te openen, maar ik heb hem geopend. En hier is datgene dat ik u moet laten zien: het is het beste om het te tonen, dit stuk fu…ing 5G kit heeft COV-19 erop staan. Ik weet van geen bedrijven die dit soort circuits produceren met code COV-19, zoals hier staat op het circuit board. Wat een fu..ing conspiracy theory. Ik heb hierover online gelezen, over het coronavirus en COVID-19, maar … Waarom stoppen ze dit soort circuits in zulke torens (wijst achter zich). Ik begrijp dit fu..ing gewoon niet.”

De begeleidende tekst bij dit filmpje (vertaald uit het Duits – bron onbekend) is de volgende:

“Het gaat om totale controle over de mensheid met behulp van een kwantumcomputer met de CoVID-19, dwz het’ Certificate of Vaccination ID ‘(analoog certificaat van de vaccinatiecode), waarmee elke persoon volledig en volautomatisch moet worden gecontroleerd!’
De afkorting ‘CoVID-19’ staat voor:
Certificaat van vaccinatie-identificatie – (A) rtificial (I) ntelligence
A = 1
I = 9
(Let op de positie van de letters [A en I] in het alfabet!) [= dus 19]

Voordat een elektronische module op een 5G mobiele telefoonmast werd geïnstalleerd, opende een Nederlandse technicus de behuizing van deze module en ontdekte dat de afkorting ‘COV-19’ op het [circuit board] bord stond. De video van de ontdekking van deze technicus is: Https://streamable.com/k5cxkb

Deze module is daarom een ​​besturingseenheid voor het zogenaamde ‘Certificaat van Vaccinatie’ (project: ID2020). In combinatie met een geïmplanteerde microchip is dit certificaat bedoeld om een ​​uitgebreide controle van de gevaccineerde persoon mogelijk te maken (sociaal kredietsysteem, digitale valuta, enz.)! De gezondheids- en financiële situatie van het gevaccineerde slachtoffer wordt vervolgens gekoppeld aan sociaal gedrag dat de (wereld) overheid behaagt!

De controlemechanismen worden bestuurd via een besturingssysteem genaamd ‘Cerberus’ ontwikkeld door ‘Bill Gates’. Dit besturingssysteem draait op kwantumcomputer technologie!
Het getal 19 (AI – Artificial Intelligence) symboliseert dus ‘kunstmatige intelligentie’, gekenmerkt door neurale, dwz ‘zelflerende vaardigheden’, bestuurd en gecontroleerd door een kwantumcomputer.

Verduidelijking:
Er is geen ziekte die CoVID-19 wordt genoemd. In werkelijkheid duidt de afkorting ‘CoVID-19’ het vaccinatieprogramma aan, dat aan de hele wereldbevolking moet worden opgedrongen.
Een veronderstelde ziekte wordt aan mensen gesuggereerd! En jij, als publieke media, circuleert SINDS WEKEN – mogelijk onwetend.

Mensen moeten volledig worden gecontroleerd door nanotechnologie en geïmplanteerde microchips – door een zelflerende kwantumcomputer.
De Cabal / Illuminatie hebben dit plan (Gates, Soros, Rockefeller etc.) – onder leiding van William Henry Gates III (ook bekend als ‘Bill Gates’ als alias) en de farmaceutische producten.
De controle van mensen, hun activiteiten en de talloze andere factoren moet worden gerealiseerd via een besturingssysteem genaamd ‘Cerberus’, waaraan ‘Bill Gates’ al vele jaren werkt.

Herhaalde vereenvoudigde verduidelijking:
GEEN ZIEKTE BESTAAT DOOR DE NAAM ‘CoVID-19’. Dit alles is om een ​​wereldregering in de zin van de Deep State te installeren en om van onze hele planeet een concentratiekamp te maken.
MENSEN ZIJN IN LEVENSGEVAAR, NIET DOOR EEN VIRUS, MAAR DOOR HET ORGANISCHE WAPEN IN HET VACCIN.
We moeten openlijk dit thema bespreken.

Want op een gegeven moment kan niemand een zelflerend computersysteem onder de knie krijgen dat is gebaseerd op kwantumcomputertechnologie! Behalve diegenen – NIET GEVACCINEERD – die dit systeem besturen en laden! “

Vertaald door Veronica

TOEVOEGING 28 mei 2020: Benjamin Fulford 25-5-2020 hierover:

We vernemen van meerdere inlichtingendienst-bronnen inclusief MI6, P3 vrijmetselaars en de NSA wat het werkelijke plan was met het ID vaccinatie-certificaat (COVID). De bronnen zeggen dat het plan was om de bevolking te injecteren met microchips die ontworpen waren om in wisselwerking te staan met 5G elektromagnetische golven om zo de mensen onder controle te houden. Dit klinkt vergezocht maar het bewijs is overweldigend. Houd in gedachten dat Bill Gates zijn fortuin afkomstig was van de IBM Watson familie die berucht was voor het gebruik van tatoeages om holocaust slachtoffers te traceren.

Volgens P3 vrijmetselaars zijn naar alle 700 leden van het Duitse Parlement bewijzen gestuurd van dit geheime plan voor deze meer dan Orwelliaanse bevolkingscontrole. Onze lezers kunnen iets ervan zien zoals dit patent voor een cryptovaluta die werkt door gebruik te maken van netwerk-verbonden sensoren gekoppeld aan “de waargenomen lichaamsactiviteit van de gebruiker”.

https://patentscope2.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606&fbclid=IwAR01AjQNs5ow5WWY9577Takel84VOo90aAX0vJpVu47KD7yn5bi71FBOewE

Eerder vertelden Chinese vrijmetselaars ons dat de Chinese overheid hun hele bevolking wilde live-monitoren en ze een “sociale kredietstand” geven om hun controle te maximaliseren. De poging in Wuhan om dit naar het volgende niveau te brengen met behulp van 5G was overduidelijke een Chernobyl-achtige ramp. NSA-bronnen zeggen nu dat wel 20 miljoen mensen gestorven kunnen zijn als gevolg ervan.

De Duitse Parlementsleden werd ook bewijs getoond dat 5G transmissie-knooppunten waren bedoeld om de sensoren te controleren die in mensen waren geïnjecteerd. Hieronder kun je een video zien van een technicus van British telecom die ontdekte dat de 5G-apparatuur die hij aan het installeren was, was gemerkt met COVID-19.

https://streamable.com/k5cxkb?fbclid=IwAR1waPVEFGY52fys_KlmE_ZlhCRpW6wXOLpSi_xEiw90u-i_xFKyjIkgf2s

 
5 reacties

Geplaatst door op 27 mei 2020 in Geen categorie

 

Plandemie en chaos, wat kunnen we verwachten en wat kunnen we doen, mei 2020

Deze publicatie bevat veel verschillende elementen, bedoeld om de lezer zoveel mogelijk middelen te geven die gebruikt kunnen worden om boven de chaos en verwarring uit te stijgen, je frequentie te verhogen, en je de inzichten te geven die ons laten herinneren wie wij werkelijk zijn, wat wij willen in deze wereld en in onze toekomst.

Je kunt deze publicatie dus zien als een naslagwerk waarop je kunt terugvallen als je iets wilt opzoeken.

Je vindt aan het eind van dit bericht links naar de website ‘Het grotere plaatje’ waar je veel info hebt m.b.t. de spelers en hun manipulatie, en Ellaster die overzichtelijke opsommingen heeft gemaakt. Links naar Nederlandstalige teksten over specifiek genoemde projecten in de samenvatting van de video van Gigi Young hieronder. Ik verwijs naar de mooie dagelijkse video’s van Tijn Touber met meditaties, inzichten, e.d., en zijn ‘stadsverlichting’ project (= gezamenlijke meditatie). Je kunt terecht bij Janosh voor activaties – gebaseerd op de heilige geometrie – die je kunnen bekrachtigen. Er is zoveel wat je kunt doen en er wordt zoveel hulp geboden!

Bij dit alles breng ik met nadruk naar voren dat het jouw gevoel is wat bepaalt of je met iets resoneert, niets anders. Er zijn zoveel spelers, zoveel krachten, vaak met hun eigen agenda waar wij geen weet van hebben, ook in de lichtgemeenschap. Ik publiceer allerlei informatie waarvan ik denk dat het je iets kan bieden, maar dat wil niet zeggen dat ik overal achtersta. Gebruik jouw eigen onderscheidingsvermogen!  Veronica

Samenvatting van de video (1u22min) van Gigi Young, Energie update, het onder ogen zien van de schaduw in de gemeenschap, en disclosure, 21 mei 2020

Gigi (meer over haar aan het eind van de samenvatting) geeft ons een handreiking over wat wij kunnen doen, en de links die ik daarna geef zijn gebaseerd op haar boodschap. De onderwerpen zijn:

 • Onze huidige initiatie
 • Verdeel en heers, het vinden van Balans
 • De val van het Rijk
 • Het grotere plaatje, het confronteren van het slechte in de gemeenschap
 • De Schaduw onder ogen zien
 • Disclosure

Projecten waar zij naar verwijst en die van belang zijn om de agenda van de duisteren te doorzien:

 • Project Mockingbird,
 • Project MK Ultra
 • Project Blue Beam
 • Project Paperclip

Onze huidige initiatie

De huidige gebeurtenissen: verwijder de shock, kijk niet naar leiders die je vertellen wat je moet doen, of het nu politiek is, of gezondheid, of financiën, of media, of wat dan ook. Leg niet jouw eieren in hun mandjes. Jij bent soeverein.

Verdeel en heers

De duistere groep creëren deze chaos om ons in shock, angst en afhankelijkheid te krijgen, want dat hebben zij nodig. Dus ontwikkel je intuïtie, wordt een onafhankelijk en soeverein wezen. Kijk niet meer naar figuren die jou de weg zullen wijzen, maar vind zelf je weg. Val niet voor hun visie van realiteit; zij moeten op ons reageren!

Wij zoeken er niet langer naar om te worden verteld wat wij moeten doen en wie wij zijn… wij moeten ons herinneren wie wij zijn!

Het spel dat nu wordt gespeeld is ons in extreme afscheiding te krijgen: gender, mannen tegen vrouwen, seksualiteit, religie, alle pijn uit lang vervlogen tijden. Doordat de duistere groepen zich blootgeven is er onder ons nu een beweging dat wij ze verantwoordelijk willen houden. Dus deze elite moet afleiding en chaos creëren zodat wij zijn afgeleid; hou de mensheid in een staat van shock en angst waardoor hun misdaden tegen de mensheid wegvallen. In deze oorlogen gebruiken zij de diepste wonden van de mensheid, die heel moeilijk te genezen zijn, heel moeilijk te begrijpen, heel oud.

Het is een misdaadsyndicaat dat probeert onze wereld te controleren, ze controleren ons met onze pijn, diepe oude wonden uit oude tijden. Het daarvan genezen moet op een bepaalde manier gebeuren, we moeten het begrijpen, spiritueel. Dat kunnen wij niet doen als wij daarbuiten worden getriggerd. De media werkt hieraan mee.

Wij moeten ons bewust zijn, wij moeten ons gaan herinneren, in hogere spirituele staten, ons herinneren wie wij werkelijk zijn. Ons verleden herinneren, uit verloren civilisaties, bepaalde dingen daaruit, want diepe wonden genezen door herinnering.

De val van het Rijk

Er is een vals leiderschap en er zijn bepaalde staten waar wij als mensheid doorheen gaan. Van belang is het grotere plaatje te zien, want je kunt niet werken op details zonder het grotere plaatje.

Het is een misdaadsyndicaat dat alle echelons van onze samenleving controleert: gezondheidszorg en big pharma, banken, financiën, media, politiek, enz. Doordat zij zoveel macht hebben verkregen, betekent dit dat er een natuurlijke afname moet zijn; als je 500 jaar lang macht hebt vergaard, kun je nog steeds een tijd doorgaan met dingen te controleren ook al is je macht aan het afnemen. Dus het is een fase wij doorheen moeten. Hun macht neemt geleidelijk af.

Ze proberen de mensheid in hun wereld te trekken, proberen de mensen in een lagere vorm van gemeenschap te trekken. Wij moeten incasseringsvermogen, weerstand en veerkracht hebben.

Vraag je maar eens af waarom je wel naar grote supermarkten kunt maar niet naar de lokale winkels; grote corporaties verrijken zich ten koste van ons. De mensheid zal veel verlies ervaren; levens, bedrijven.

Maar het zijn de powers that were – achter de schermen gebeurt al veel. In de tweede helft van dit jaar zullen we meer zien, ook meer chaos en divisie. Hun tactiek om mensen in angst proberen te houden zal niet blijven. Maar ondertussen proberen zij ons te pushen naar dingen die wij niet willen, zoals vaccinaties. Ze beginnen met de meest kwetsbaren, degenen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Er zal meer hevig censor schap zijn. Ze hebben geen keus, want ze moeten proberen ons te stoppen. Het zal in herfst en winter waarschijnlijk nog verergeren.

Het belangrijkste is te weten dat iedereen een stem moet hebben. Wij worden het oog van de storm. Een kracht in de wereld. Wij ontwikkelen onze eigen zwaartekracht. Ieder mag zeggen wat hij wil, ieder is een spiritueel wezen, een menselijk wezen. Wij willen een vrije gemeenschap.

Het leiderschap nu is zo armoedig en corrupt. Wij moeten op alles voorbereid zijn en staan voor onze rechten, ons niet in chaos laten trekken, niet in valse bewegingen, niet in vals leiderschap. Er zijn nu veel bewegingen die opkomen en doen alsof zij ons belang dienen, maar die bewegingen hebben uiteindelijk geen belang bij het leiden van de mensheid naar rechtvaardigheid; zij creëren een valse beweging die uiteindelijk chaos creëert.

Dus wees heel voorzichtig en bewust. Zoek niet meer naar leiderschap als ‘redders’ of ‘duivels’. Wij moeten ons richten op wat wij willen, waar wij om geven, en eisen dat het leiderschap deze issues dient. Het maakt ons niet uit, rechts of links, alleen wat wij willen, een andere wereld, onze visie, onze wens, onze kracht.

Het is de spirituele energie die corruptie tegengaat, de derde spirituele energetische kracht.

Ze doen nu alsof zij iets voor ons doen, maar niet dus. Trap er niet in. Het is nu niet moeilijk om een valse beweging op te richten, want de sociale media bevat alles van ons, alle data die zij hebben, gewoon door internet, ze weten precies wat wij willen, waar wij ons mee bezig houden, dus heel makkelijk om bewegingen te creëren want zij kunnen inspelen op wat wij willen.

Het grotere Plaatje, het confronteren van het slechte in de gemeenschap

Als wij ons als individu in het drama laten trekken wordt onze visie te klein en zo worden wij in een neerwaartse spiraal getrokken. Je moet balanceren tussen het grote plaatje en de details. Zelfs als wij onszelf leren over alles kunnen wij naar beneden worden getrokken, dus kijk niet alleen naar de negativiteit. Bescherm jezelf. En begrijp dat wij kijken naar een georganiseerd misdaadsyndicaat, niet anders dan de maffia. Het is een breuk in je bewustzijn: als je zelf geen psychopaat bent is het moeilijk om te zien dat iemand anders dat is.

Deze hele duistere groep mensen heeft alle welvaart verkregen, dus dit moet je eerst begrijpen. Ze proberen ons in een andere realiteit te trekken, overtuigen ons om al onze rechten los te laten, in een realiteit die zij hebben gecreëerd door hun macht te gebruiken. Zij vechten tegen de organische realiteit, hebben een synthetische realiteit gecreëerd.

De organische realiteit is dominant, maar alleen in hun synthetische realiteit kunnen zij goden blijven. Ze weigeren om zich met spirit te verbinden, ze blijven in een valse realiteit. Het is onnatuurlijk tegen natuurlijk, en natuurlijk is dominant. Dus zij zullen altijd op het vinkentouw zitten, wat zij willen is heel moeilijk. Want als de mensen zich verbinden met hun spirit en begrijpen en zich herinneren wie ze zijn, dan trekken de duisteren aan het kortste eind.

De mensen kunnen de topics onderzoeken die de agenda van dit misdaadsyndicaat duidelijk maakt: Hogere lagen vrijmetselarij, Bilderberg groep, Illuminatie, en al dit soort geheime groepen. Begrijp dat er individuen zijn die in het geheim onze gemeenschap manipuleren.

Kijk naar Project Mockingbird, waar de CIA systematisch de media ging controleren. Je kunt dit zelf opzoeken online in de CIA-database, het is geen complottheorie maar een complotfeit. Ze begonnen klein en eindigden op nationaal en internationaal niveau. Zo werd de media een arm van de CIA, van de Deep State, als decennia geleden. (NB redactie: kijk naar de getuigenis van Udo Ulfkotte die voor de Frankfurter Algemeine werkte; hij heeft een boek geschreven over deze CIA-manipulatie)

Lees over Project MK Ultra, mind control, wat gaat over misbruik, moorden; het bevat de diepere elementen van psychologische oorlogsvoering en laat de immoraliteit van onze regering zien. In dit project werden mensen gebroken tot lege schelpen die bestuurbaar waren.

Dan is er Project Blue Beam, waarmee ze een valse vlag gebeurtenis willen creëren van een buitenaardsen invasie.

En Project Paperclip waarbinnen nazi kopstukken naar Amerika zijn gehaald om daar verder te gaan met hun onderzoek; dit geeft een goed beeld van wie erbij zijn betrokken.

Dit zijn dingen om mee te beginnen om jezelf te onderrichten als je hiermee nog niet bekend bent. Wees je er goed van bewust dat je dit alleen moet doen als je gebalanceerd bent; je moet je door de info niet naar beneden laten trekken. Breng jouw frequentie omhoog, wees sterk.

Onderricht is de sleutel! Ze zijn afhankelijk van onze onwetendheid, verwarring en intimidatie. Als wij de realiteit begrijpen kunnen wij niet in een valse realiteit worden getrokken… dan zijn wij echt machtig!

De schaduw onder ogen zien

Begrijp slechtheid. Wij hebben heel lang weggekeken van onze eigen schaduw. Wij moeten alles onder ogen zien, onze angsten, ons niet meer verbergen. Anders geven wij kracht aan onze schaduw. En dat geeft ook kracht aan de collectieve schaduw.

Spiegel ons innerlijk proces van het vermijden. Weet dat wij alle energieën die binnen ons zijn moeten bezitten. Het is niet genoeg om aan de deur te protesteren, wij moeten het deel van ons dat niet mooi is onder ogen zien.

Als wij de macht hebben over onze schaduw, verwijdert dat de energie die zij willen hebben. Daarom is spiritualiteit zo onderdrukt. Want als de mensheid ontdekt dat als zij hun eigen schaduwen onder ogen zien ze niet langer de collectieve schaduw voeden, verandert dit de hele planeet.

Je moet je spirit en hart ermee verbinden. Het is een reflectie van onszelf, heeft veel volwassenheid nodig. Hoe eerder je dit gaat doen, hoe beter.

Weet dat het psychopathische deel van de gemeenschap hoe dan ook onze schaduw naar voren brengt, onze angsten, onze fouten. Wij moeten de delen van onszelf onder ogen zien die wij hebben ontweken. Dit kan dus positief worden gebruikt!

Besef dat veel mensen zullen blijven zich verbergen, in hun angsten blijven, de intel ontwijken, zij kiezen daarvoor. En wij moeten deze keuze respecteren, moeilijk maar noodzakelijk. Dit is ook soevereiniteit, hun keuze. Wij kunnen niemand dwingen om anders naar de dingen te gaan kijken. Perceptie bepaalt hoe mensen dingen en zichzelf zien, ook al vertellen wij ze dat het anders is.

Disclosure

Trump heeft recent gesproken over een space force, ruimteleger. Er is veel sprake van UFO’s die worden gezien en dit zal door blijven gaan. Maar wij moeten ons goed realiseren dat klokkenluiders ook hun eigen agenda kunnen hebben, vooral als die het leger of CIA als achtergrond hebben. Wij moeten zeer sceptisch zijn.

Met intel over buitenaards leven, andere technologieën e.d. proberen ze ons in een specifieke toekomst te trekken, een toekomst die wij niet zelf creëren maar die door hun wordt gecreëerd. Ze vertellen ons welke technologie wij zouden kunnen gaan gebruiken, opwindend, maar wij moeten onszelf afvragen wat de agenda is die erachter zit.

Het kosmische verhaal is het meest belangrijk want daar beweegt de mensheid zich naartoe. De kosmos vertegenwoordigt onze spirit. Als wij over de kosmos praten, praten wij over onze spirit. Onze gouden eeuw, ons herinneren wie wij zijn. Onze frequentie gaat omhoog.

De misdaadorganisatie weet heel goed hoe ons te manipuleren. Zij beschikken over alle info die voor ons verborgen is gehouden, van Atlantis, Lemurië, bijvoorbeeld, over bloedlijnen, hoe tijd beweegt in de toekomst. Info waartoe wij geen toegang hebben, zij wel.

Hun grootste doel is de controle van de menselijke spiritualiteit, zij willen niet dat wij ontwaken voor wie wij echt zijn. Daarom geven zij disclosure over bepaalde zaken om ons in een andere richting te duwen. Zij vertellen ons zo wat onze toekomst zal zijn.

Maar wat wij ons herinneren zal onze toekomst creëren. Onszelf uit verloren civilisaties, wij moeten ons herinneren wie wij zijn. Al deze nuances worden heel belangrijk in de toekomst. We worden weer multidimensionaal.

Wij bepalen welke toekomst wij willen, die wij creëren, of die van hen. Zij proberen zich in onze toekomst te duwen om hier te kunnen blijven en draaien daarom dingen om. Wij moeten prioriteit geven aan het ontwikkelen van onze eigen kosmische richting. Alle info die van anderen komt moet je zien als een tweede bron, jij bent de eerste bron!

Wij willen niet dat de regering iets aan ons onthuld, wij willen het zelf doen. Al die technologie die ze al eeuwen op de plank hebben liggen en die ze nu opeens aan ons willen geven…. Dat dient een doel van hun kant.

Als wij weer zijn wie wij werkelijk zijn, zijn wij veel beter dan alles wat de regering ons allemaal kan geven, want dan zijn wij veel verder ontwikkeld. Dan beschikken wij over alles wat er is op een veel hoger technologisch plan dan dat van hen. Ze proberen bepaalde technologie uit te roeien. Maar er wacht ons een veel betere realiteit, wij hebben de macht die te claimen.

Wees dus gewoon heel sceptisch bij alle intel die van anderen komt, vertrouw alleen op jezelf.

Multidimensionale gevechten

Alles wat wij hier nu zien, gebeurt ook multi dimensionaal, dit gevecht vindt ook plaats in hogere dimensies, en daarbij zijn hoger dimensionale wezens betrokken, voorbij 3D. Hoger dimensionale wezen helpen ons om in die organische tijdlijn te komen. Hoe meer wij in ons hart en onze kracht komen, hoe beter wij dit kunnen zien.

Wij ontwikkelen ons naar een meer liefdevolle en zorgzame gemeenschap, en krijgen onze vermogens terug voor helderziendheid, heling, e.d. De lager dimensionale wezens echter willen ons in de chaos houden, zij willen zich voeden met onze angst. Dus wij moeten weten dat er wezens zijn aan beide kanten met verschillende agenda’s.

Als wij ons verbinden met onze ware kracht verbinden wij ons met de hoger dimensionale wezens. Vaak denken wij dat het er niet is als wij het niet kunnen zien, maar het is er wel degelijk.

Herfst / winter 2020

Er wordt een dramatische tijd verwacht. Presidentsverkiezing in Amerika maar er wordt geopperd dat er mogelijk niet eens een verkiezing zal zijn. Er zal rotzooi zijn, mogelijk komt het ‘virus’ weer op met een nieuwe lockdown.

Begrijp dat dit een poging is om ons in meer angst en controle te duwen, zodat wij in shock zijn en onzeker. Wellicht intense weersverschijnselen, een terroristenaanval, er kan van alles gebeuren. Het lijkt allemaal dramatisch en chaotisch, maar als je kijkt naar de situatie van nu met jouw ogen van een jaar geleden had je het toen niet kunnen geloven.

Wij moeten uitkijken voor ons mechanisme voor het ontwijken van negativiteit. Wees voorbereid en denk erover na hoe jij jezelf staande houdt in de chaos. Blijf gecentreerd, in het oog van de orkaan.

Wat zij willen is het ‘nieuwe normaal’, maar wij kunnen ons daaruit terugtrekken. De grond schudt, de duisteren gaan waar ze al zijn. Laat chaos en onderdrukking gewoon zien en zie het grotere plaatje. Laat ze ons niet uit elkaar drukken, zij kunnen dan niets doen. Wij kunnen er nu wat aan doen, wij kunnen onszelf verantwoordelijk houden. Wij zijn met veel meer dan zij, dus als wij samenwerken zijn zij nergens.

Belangrijk voor ons is dat wij loskomen van onze addictie voor materialisme, want met materialisme hebben zij ons kunnen controleren en manipuleren. Zij kunnen niet met de spirituele wereld, ze weten nauwelijks wat het is. Hoe materialistischer we zijn, hoe moeilijker het zal zijn. Laat los wat je niet meer dient. Als wij voorbij deze duistere aspecten willen moeten wij ons materialisme zuiveren.

De video eindigt met een positieve boodschap.

Weet dat dit een heel stimulerende tijd is, meer nieuws en drama in één dag dan normaal in een heel jaar. Het is chaotisch, je moet voor jezelf zorgen, wat je emotionele lichaam nodig heeft. Wordt niet gefrustreerd want we weten dat zij nog een bepaalde tijd hebben met hun macht, maar er komt een eind aan.

Incasseringsvermogen, weerstand, wij moeten daar de energie voor hebben door goed te zorgen voor onszelf. Weet dat het primair over energie en frequentie gaat. De druk waar wij nu onder staan zou ons kunnen vernietigen als wij ons erin laten meeslepen. Maar wij kunnen deze druk gebruiken om ons leven voorwaarts te duwen. Hoe krijgen wij het meeste eruit

Frequentie omhoog brengen, goed eten, goed ademen, doe meer spiritueel werk, met meesterschap, meditatie is belangrijk. Ga de natuur in, luister naar je hart, creëer die andere gemeenschap. Je systeem zal anders kunnen reageren. Raak niet in shock maar gebruik je onderscheidingsvermogen. Laat je nergens intrekken.

Wij willen geen leiderschap van anderen, wij zijn onze eigen leiders. Wij willen de organische realiteit, tijdlijn.

Wees dankbaar voor ieder die van je houdt, dat zijn de beste dingen in ons leven. Vind je genoegen in de kleine dingen. Genereer je eigen warmte, wees je eigen gids. Dat zal op elk niveau het spel veranderen.

Die warmte is altijd in ons, als een feniks die uit de as omhoogkomt. Ontwikkel dit vuur, de liefde, dat is de kracht die ons erdoor krijgt. Dat is het enige dat echt is.

Over Gigi Young

In 2006 ontwaakte Gigi Young, een model op contract in Japan, uit diepe meditatie in een deel van zichzelf dat ze onmogelijk achtte: zichzelf in een ander leven, op een andere planeet. In de volgende jaren wijdde Gigi zich aan het verkennen en documenteren van haar reis naar haar hemelse afkomst. Gedurende deze tijd ontdekte ze de diepe kosmische dynamiek van de ziel, hemelse spirituele gidsen en de multi-dimensionaliteit van de geest.

In 2008 breidde Gigi haar werk uit naar de publieke sector door een van de eerste kanalen op YouTube te creëren om te praten over psychische ontwikkeling en verkenning. In 2013 opende Gigi haar eigen adviespraktijk, die spirituele begeleiding en duidelijkheid bood aan cliënten met een breed scala aan achtergronden, van over de hele wereld.

Na bijna 7 jaar privéadvies geeft Gigi nu les in psychische ontwikkeling via haar online cursussen, en ze blijft media creëren die zich richt op zelfontdekking, intuïtie ontwikkeling en psychische levensstijl.

“..Het is niet alleen mijn taak om naar de hogere dimensionale snaren te kijken die je meetrekken, het is mijn taak om je te helpen er doorheen te navigeren; Om je te helpen jouw hoogste potentieel te bereiken. Intuïtieve metingen mislukken als ze slechts een reeks voorspellingen zijn zonder diepgaande kennis of begeleiding erachter. Het is mijn taak om te helpen duidelijkheid te geven over waar je nu bent en waar je bent geweest, en vervolgens de focus te leggen op hoe je jezelf kunt afstemmen op je hoogste potentieel.”

Links

Voor de basiskennis kun je kijken naar Het grotere plaatje; Nederlandstalige website (een jaar of 10 geleden opgezet) met uitleg over hoe onze wereld in elkaar zit, uitgewerkt in de volgende pagina’s:

Actuele informatie over de spelers en de terminologie: Wie is de cabal – 28 maart 2020

Deze termen moet je kennen om te begrijpen wat er in de wereld gaande is – 3 april 2020

Project Mockingbird

Project MK Ultra

Project Blue Beam

Project Paperclip en kijk ook op deze andere website die al van begin deze eeuw bestaat en waar een schat aan info te vinden is

Tijn Touber youtube kanaal; een bijzondere video van hem “wie bidt er voor de duivel”, die gaat over compassie en vergeving

Janosh activaties

Op Eventnl vind je ook veel informatie van verschillende bronnen, kijk op de index pagina, en de pagina met hulpmiddelen.

Nederlandstalige websites met een uitgebreid archief van publicaties zijn hier te vinden.

 

 
1 reactie

Geplaatst door op 25 mei 2020 in Geen categorie

 

Tags: ,

Cobra: Dragon Eindstrijd, 19 mei 2020

In januari 2019 besefte de Chimera-groep dat ze verslagen zullen worden, dus hebben ze een noodoproep voor hulp in de hele Galaxy gedaan, en ze kregen geen antwoord. Zich dat realiserend, en zich bewust zijnde van de krachtige planetaire configuraties van Age of Aquarius van 2020, hebben ze de families van de zwarte adel en de jezuïeten geïnstrueerd om de eindspelplannen voor de Nieuwe Wereldorde in januari 2020 te activeren.

Veel van de negatieve scenario’s werden door de Lichtkrachten voorkomen, maar één glipte erdoor en dat was het coronavirus-scenario. De duistere machten waren vastbesloten om vóór hun definitieve nederlaag zoveel mogelijk chaos en lijden te veroorzaken. Precies 24 jaar later is dit de herhaling van het Grote Vergeten van 1996, dat toen net voor de geplande doorbraak plaatsvond:

Http://2012portal.blogspot.com/2015/10/the-great-forgetting-of-1996.html – Nederlands: https://eventnl.wordpress.com/2015/10/07/bericht-van-cobra-6-oktober-2015-het-grote-vergeten-van-1996/

Op het fysieke vlak heeft de coronavirus plandemie de kracht van de Black Nobility families en hun volgelingen geconsolideerd:

Https://www.zerohedge.com/markets/dollars-vs-deaths-us-equity-investors-have-now-made-over-100-million-every-covid-victim

Het heeft in de nanotechnologieoorlog tussen het Licht en de duistere krachten enig voordeel opgeleverd voor door Chimera bestuurde DARPA:

Https://www.activistpost.com/2020/05/coronavirus-gives-a-dangerous-boost-to-darpas-darkest-agenda.html

De voor het leger beschikbare nanotechnologie was veel geavanceerder dan de meeste mensen weten, zelfs bijna twee decennia geleden:

Https://www.forbes.com/2003/03/19/cz_jw_0319soapbox.html#3952b8b32072

Geavanceerde nanotechnologie, ontwikkeld door de Chimera, vermindert de efficiëntie van de Pleiadische sterrenstoftechnologie (Stardust*) die het coronavirus verwijdert. Dit is de reden dat de Pleiadian stardust-technologie slechts 75% effectief is in het verwijderen van het virus. De komende maanden worden op dit gebied bepaalde doorbraken verwacht en als ze zich voordoen, zullen de Pleiadiërs het coronavirus volledig kunnen verwijderen.

(Stardust*): kijk hier voor de pagina op eventnl met allerlei hulpmiddelen, waaronder de Pleiadian Stardust technologieën

Ook steunt de Chimera Elon Musk en zijn Starlink-satellietenproject om de quarantaine elektromagnetische afrastering van de aarde te versterken:

Https://www.wakingtimes.com/2020/04/07/what-you-should-know-about-5g-satellites-how-musks-sci-fi-dreams-are-becoming-our-living-nightmare/

Ook zijn sommige HAARP-technologieën nog steeds niet volledig verwijderd en vormen ze nog steeds een bedreiging voor het veroorzaken van een voortijdige poolverschuiving:

Https://www.wired.com/2008/01/russian-journal/

Positiever is dat de Chimera de oorlog met de Lichtkrachten bijna volledig heeft verloren waar het gaat over geavanceerde kwantum exotische wapens. Ook is vrijwel alle primaire plasma-anomalie verwijderd, wat buitengewoon goed nieuws is.

Het zonnestelsel voorbij de maanbaan wordt actief geactiveerd in een multidimensionaal Ascentie-portaal met veel positieve kosmische rassen die in het zonnestelsel aanwezig zijn met hun levend licht-moederschepen. De laatste restanten van de donkere Draco-vloot worden achtervolgd.

In de ondermaanse ruimte is de situatie echter heel anders. De Draco-vloot van verhulde schepen heeft nog steeds een zekere mate van controle over de regio, hoewel die controle wordt uitgedaagd door de vloten van de Lichtkrachten, zelfs dicht bij het planetaire oppervlak, dat algemeen wordt gerapporteerd:

Https://benjaminfulford.net/2020/05/18/area-51-destroyed-as-secret-war-intensify/

Als de Pleiadische of andere positieve vloot zich volledig zou onthullen in de ondermaanse ruimte, zou deze onmiddellijk worden verdampt door de Draco-vloot, waarbij een deel van de Draco-vloot met hen zou verdwijnen.

De Draco hebben nog steeds een deel van hun scalaire elektromagnetische afrasteringtechnologie op het etherische vlak dicht bij het planetaire oppervlak, en er zijn nog steeds een paar enorme Chimera-spinnen op het etherische vlak net binnen de maanbaan, waardoor de confederatie-vloot de ondermaanse ruimte moeilijk binnenkomt. Alle plasma Chimera-spinnen zijn een paar maanden geleden met succes verwijderd, en er zijn nog enkele etherische spinnen, en ze zullen gemakkelijker te verwijderen zijn:

Aangezien zowel Chimera als Draco weten dat de Galactic Confederation-troepen binnenkort de oppervlakte van de planeet zullen bereiken, willen ze de geheime ruimtevaartprogramma’s van de USAF die ze beheersen – onder de paraplu van de US Space Force – beschermen als hun laatste verdedigingslinie tegen de Galactic Confederation:

Https://www.exopolitics.org/at-space-force-flag-unveiling-trump-refers-to-upcoming-ssp-technology/

Aan de oppervlakte van de planeet voeren de positieve militairen en de rode en blauwe dragons operaties achter de schermen uit ter voorbereiding op de Event. Ze zijn echter nog niet volledig verbonden met betrouwbare buitenaardse informatiebronnen, dus hun begrip van de omvang van Draco / Chimera-controle over de planeet (vooral op de niet-fysieke gebieden) is beperkt, en hun informatie is soms niet helemaal betrouwbaar. Een voorbeeld hiervan is het plan voor massa-arrestaties in april 2020 door de positieve militairen.

Dragon-bronnen van het Chinese vasteland hebben meegedeeld dat na onze meditatie op 4 april de Lichtkrachten op alle niveaus een laatste kritisch offensief voeren om de bevrijding te bereiken. Ze verwachten een aantal grote stappen die in november 2020 hun hoogtepunt bereiken ten tijde van de Amerikaanse verkiezingen.

De leiders van Chinese positieve geheime genootschappen worden de Rode en de Blauwe (Azuur) genoemd:

Http://2012portal.blogspot.com/2015/02/the-red-and-blue.html Nederlands: https://eventnl.wordpress.com/bericht-van-cobra-20-februari-2015-de-roden-en-de-blauwen/

Ze zijn afkomstig van Antarian Vloot die tijdens de Galactische oorlogen enkele beslissende veldslagen tegen het duister heeft gewonnen. Hun oorsprong is het Antares-sterrenstelsel, een dubbelstersysteem van de rode superreus Antares A en de blauwe hoofdreeksster Antares B:

Https://en.wikipedia.org/wiki/Antares#Antares_B

Veel van hun ondergeschikten binnen de Rode en de Blauwe behoren tot de positieve factie van het Draconische ras, de zogenaamde Thuban Draco’s, die ze nu incarneren in menselijke lichamen en die diep gepositioneerd zijn binnen de Chinese regering (Rood) en binnen Taoïstische spirituele groepen (Blauw ):

Http://www.china.org.cn/arts/2009-11/11/content_18869841.htm

Dragon-bronnen over de Blauwe citeren:

“De Dragon Gate Society (lóngménpài 龙 门派) van de Complete Reality School (全真派) van het taoïsme neemt elementen op van het Tibetaans, het Mongoolse sjamanisme, het taoïsme, het confucianisme en het boeddhisme, in een alomvattende vorm van taoïsme. De Dragon Gate Society is een uitloper van de Northern School of the Complete Reality Taoism. Zijn spirituele afkomst is terug te voeren op de dertiende-eeuwse meester Qiu Chang-chun, Chang-chun betekent ‘Eeuwige Lente’. De meester van Eternal Spring was een van de wijzen die Genghis Khan adviseerde en ondersteunde om de oude beschaving van China tijdens de donkere Mongoolse invasie te behouden. Genghis Khan benoemde Chang-chun-opzichter van alle spirituele tradities, cultuur en kennis in China, De Dragon Gate-sekte speelde aldus een cruciale rol in het behoud van de kennis van de Chinese Tartaren kennis, en trad sindsdien en nu op als hoeders van kennis en wijsheid voor China, en breidde dit na 2009 uit naar de hele wereld tijdens deze kritieke huidige tijd van bedreiging en de evolutie van de mensheid.”

Fulford citerend over de Rode:

“Toen de Manchus China binnenvielen in 1644, werd het Ming-leger een ondergrondse samenleving die erop gericht was de Qing (Manchu) omver te werpen en de Ming te herstellen. Ze steunden de Boxer-opstand maar werden neergeslagen door imperialistische machten. Later, met de hulp van overzeese Chinezen en de Japanse keizerlijke familie, slaagde het genootschap erin de laatste keizer omver te werpen en Sun Yat Sen in zijn plaats te installeren. Ze verschijnen voor het laatst in de geschiedenisboeken als de Groene Bende en de Rode Bende die in de jaren 40 fel tegen de communisten in Shanghai vochten. Werden in 1949 verslagen door de communisten en werd opnieuw een ondergrondse organisatie. Sinds 1949 hebben ze hun invloed in China en de rest van de wereld gestaag vergroot. Ze hebben leden op het allerhoogste niveau van de Chinese regering, maar ze zijn van nature anti NWO (New World Order), en zijn geen officiële Chinese overheidsorganisatie.”

De Rode zijn nu actief in Taiwan en tot op zekere hoogte ook in Japan via deze organisatie:

Https://acfreemasons3821.org/en/about_jlcf

Taiwan zal een zeer belangrijke rol spelen in de Event die nog niet bekend kan worden gemaakt.

Een zeer indirecte hint:

Https://www.zerohedge.com/markets/us-deployes-b-1bs- warships-south-china-sea-china-nationalists-call-invasion-taiwan

Een andere Dragon-bron uit het Chinese vasteland heeft meegedeeld dat hun dreigement om het Chinese geheime ruimteprogramma te onthullen als het virus niet uit China wordt verwijderd resultaten heeft opgeleverd, aangezien we nu dagelijks minder dan 10 nieuwe bevestigde gevallen van coronavirus hebben op het vasteland van China.

Ze hebben gesuggereerd dat hun westerse tegenhangers een vergelijkbare aanpak zouden moeten volgen en serieus zouden moeten overwegen om geheime informatie over westerse geheime ruimteprogramma’s te lekken.

Kloonlaboratoria kunnen ook worden onthuld:

Https://8kun.top/qresearch/res/7705421.html#7706089

En het gebruik van nucleaire explosies om een ​​negatieve anomalie-portal op Jupiter door NASA te creëren:

Http://knowledgeglue.com/did-nasa-cover-up-an-accidential-nuclear-detonation-on-jupiter/

De torusvorm van het heelal moet binnenkort ook officieel worden ontdekt:

Https://www.rt.com/news/487091-universe-north-south-shifting-constant/

Https://www.quantamagazine.org/what-shape-is-the-universe-closed-or-flat-20191104/

En de tweede wet van de thermodynamica eindelijk weerlegt:

Http://ancestralmomentum.com/2017/03/of-shiva-and-the-second-law-of-thermodynamics/

Https://www.newscientist.com/article/dn2572-second-law-of-thermodynamics-broken/

Https://www.gaia.com/article/scientists-have-reversed-the-arrow-of-time-in-quantum-experiment

Https://nypost.com/2020/05/19/nasa-finds-evidence-of-parallel-universe-where-time-runs-backward-report/

Een bron die niet mag worden genoemd, heeft meegedeeld dat Parijs een Godinnen-vortex is die zo snel mogelijk volledig moet worden gereactiveerd, en dat blanke adellijke families uit Parijs die nog steeds toegang hebben tot Godinnen-mysteries van het oude regime, moeten overwegen om een ​​actievere rol te nemen in de Reactivering van de vortex van Parijs. (N.B. hier staan diverse publicaties op eventnl over Godinnen en Godinnenvortexen.)

De belangrijkste boodschap van de Lichtkrachten voor de oppervlaktebevolking is nu dat mensen verbinding moeten maken met hun ziel, hun afhankelijkheid van digitale media moeten loslaten, eerlijk en oprecht met zichzelf moeten zijn, verbinding maken met wat mooi, puur en waar is, edelheid van karakter ontwikkelen, en oordeel en ontkenning loslaten.

Lichtkrachten hebben opgemerkt dat veel mensen met onnodige hardheid, egoïsme reageren en overdreven veroordelend zijn. Vanwege extreem negatieve omstandigheden op het oppervlak van de planeet is dit tot op zekere hoogte begrijpelijk, maar dat soort mensen maakt het leven niet alleen erger voor andere mensen, ze maken het ook erger voor zichzelf, op basis van hun gebrekkige begrip van het Nash-evenwicht :

Https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-32820-6_1

Ook zijn veel mensen in het verleden geprogrammeerd door middel van op trauma’s gebaseerde mind controle, en veel van die programma’s worden geactiveerd naarmate we steeds dichter bij de Event komen.

Sommige van die mensen werden als slapers ingezet om alle positieve groepen op het oppervlak van de planeet te infiltreren.

Een voorbeeld hiervan is de hoofdorganisator van enkele van mijn conferenties in Hongarije, die zich samen met zijn vrouw tegen mij heeft gekeerd. Hij neemt actief deel aan een lastercampagne tegen mij door leugens en nepnieuws over mij te posten, bewijzen te verzinnen, e-mails te verzinnen en mensen op 4 april actief tegen onze meditatie te keren. Hun acties sinds de zomer van 2019 hebben direct de ineenstorting van de Hongaarse Godinnen-Vortex veroorzaakt en hebben de deur voor het duister geopend om de Lichtwerker-gemeenschap in dat land te infiltreren. Met hun acties zijn ze erin geslaagd om de stroom van Ascentie-tijdlijn in het begin van 2020 tot op zekere hoogte negatief te beïnvloeden, en omdat ze actief betrokken zijn geweest bij een lastercampagne tegen onze meditatie worden ze door de Lichtkrachten indirect tot op zekere hoogte verantwoordelijk gehouden voor enkele sterfgevallen door coronavirus in dat land die anders hadden kunnen worden voorkomen. Ze zijn een voorbeeld van sleutelfiguren die de planetaire situatie enorm kunnen beïnvloeden, in voor- en tegenspoed, en ik hoop dat ik een positiever voorbeeld kan geven van sleutelfiguren die belangrijke situaties in de toekomst beïnvloeden:

Https://stargate2020.blogspot.com/2020/05/the-compression-breakthrough.html

Naarmate het aantal negatieve etherische en astrale entiteiten op het oppervlak van de planeet de komende maanden afneemt, zal er steeds meer Licht aanwezig zijn en zullen meer mensen de neiging hebben om positiever gedrag te vertonen.

Overwinning van het licht!

Vertaald door Veronica

N.B. Dit blog eventnl is in 2015 begonnen om de Nederlandse vertalingen van de publicaties van Cobra te plaatsen, maar inmiddels zijn er heel veel vertalingen geplaatst van publicaties van andere bronnen (gelieerd aan Cobra’s info). Kijk hier voor het totaaloverzicht van alles wat je op dit blog kunt vinden.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 20 mei 2020 in Cobra

 

Tags: , , ,

Pleiadian Light Forces via Michael Love, de Event 2020, Grote Dimensionale Verschuiving Onderweg, 17 mei 2020

Een boodschap van hoop en liefde voor de Starseeds op Aarde die rechtstreeks van de Pleiadians komt, met een speciale doorgave van het Lemurian Commando.

Great Ones. Terwijl de Lichtkrachten voortgaan met het bombarderen van de planeet Aarde met krachtige 5d gamma lichtgolven, heeft de Aarde Alliantie recent een speciale transmissie ontvangen en gedecodeerd van een geavanceerde sterrengroep die zich heeft geïdentificeerd als de Lemurian High Command. Deze goedwillende wezens reizen in een enorme vloot grote lichtschepen die eerder deze week zijn ontdekt door zonobservaties rondom de gehele wereld. Deze engelachtige wezens zijn hier om de mensheid te helpen bij hun aanstaande grote ascentie gebeurtenis, en brengen een boodschap die duidelijkheid geeft en vrede voor alle sterrenzaden van planeet Aarde.

De Lemurians zijn opnieuw hier om ons eraan te herinneren dat de huidige civilisatie door precies dezelfde cyclus gaat als waar de oude Lemurians doorheen gingen, net voor hun ascentie naar de hogere Rijken. De wezens op Aarde hebben de afgelopen 60 Aardedagen belangrijke veranderingen ervaren. Het is nu heel belangrijk dat je ziet wat gaande is, dear ones, zodat je jouw gedrag kunt aanpassen en om helderheid te zien in het pad dat voor je ligt.

Voordat wij naar onze hoofdboodschap gaan willen wij jullie herinneren aan onze eerdere dimensie aandachtspunt. Dimensies zijn geen plekken maar staten van zijn. De 12 lagen dimensies van dit universum zijn constanten en veranderen niet. Deze universele dimensies van realiteit resoneren altijd in exacte frequentie ranges. Eén dimensie heeft niets te maken met de andere, behalve dat zij één ding hetzelfde hebben; de observator, de toeschouwer, of de waarnemer, jij.

Een wezen dat resoneert in een lagere dimensie kan geen wezens of dingen waarnemen in een hogere dimensie, maar het hogere wezen kan alles waarnemen in alle dimensies daaronder. Kort gezegd: multi dimensionaliteit werkt alleen van boven naar beneden.

Dit betekent in de dagelijkse praktijk van Aarde natuurlijk dat 3d mensen zich niet bewust zijn van iets anders dan de derde dimensie en niets kunnen waarnemen van de goddelijke krachtige geavanceerde natuur, laat staan hun eigen goddelijke krachtige geavanceerde natuur. Je hebt horen zeggen dat engelen waren gecreëerd als hoger dan mensen en dat klopt. De disclaimer hier is dat engelachtige wezens zeker niet beter zijn dan mensen.

Het punt is dat 5d engelachtige Starseeds niet alleen de dagelijkse 3d dimensie kunnen zien, maar ook hun eigen hogere vijfde dimensie, en de Starseed is in staat om tegelijkertijd in beide dimensies te functioneren, dus van boven naar beneden multi dimensionaliteit.

Nu is het hier dat wij een oude Lemurian herinnering voor jullie willen activeren, omdat jullie wereld zich op dit moment in dezelfde cyclus bevindt als onze grote tijd op Aarde.

Terug naar jullie wereld.

De drastische veranderingen die je nu voelt rondom jou in je wereld is als het bezoeken van een vreemde wereld op een andere planeet. Dit is in feite meer waar dan jij je kunt hebben gerealiseerd. Wat gebeurt met alles en iedereen en zullen de dingen ooit teruggaan naar normaal.

Waar is iedereen, waarom handelt iedereen zo raar. Waar is het plezier, de opwinding, de vrijheid, en hoop. Ik dacht dat ik aan het opstijgen was naar de nieuwe Aarde. De dingen zouden beter moeten gaan en niet slechter. Ja.

Laat ons nu duidelijkheid brengen. De derde dimensie oude Aarde heeft altijd bestaan en zal niet worden vervangen door de nieuwe Aarde. Het weggaan van de oude Aarde is eenvoudigweg het jezelf vibrationeel ervan verwijderen.

Aangezien de dimensies constant zijn, zijn het niet de dimensies die zo drastisch op Aarde veranderen maar jij bent het die recent zo drastisch is veranderd. Denk eraan, bewustzijn, jouw identiteit, is het enige dat dimensies gemeen hebben,

Uiteindelijk is de Aarde zich niet aan het splitsen in twee Aardes in 3d en 5d, maar het heeft altijd bestaan in deze beide staten en dat zal altijd zo zijn. Net als de oude Aarde altijd hier is geweest, is de nieuwe Aarde hier ook altijd geweest.

Een grote oude Pleiadian meester sprak hier veel over. Hij zei, “het koninkrijk van de Hemel, nieuwe 5d Aarde, komt niet, het is er al”. Als het er al was in de oude tijd, dan is het hier nog steeds. Een klein ruimte/tijd aandachtspunt van de Lemurian meesters: de enige tijd die bestaat is nu, nu – dit moment, de enige ruimte die bestaat is hier, nu – hier. Waargenomen realiteit is eenvoudig ruimte/tijd, dus met dit aandachtspunt kun je aannemen dat de enige realiteit die bestaat is nu – hier, precies waar je nu bent.

De grote yoga meesters kennen dit kosmische geheim. Dit betekent eenvoudig dat er geen andere realiteit is dan de hier en nu ruimte/tijd die je waarneemt.

Dit betekent uiteindelijk dat jij alles creëert op de planeet Aarde, evenals op een veel grotere universele schaal. Dit is moeilijk te bevatten op lagere lagen van bewustzijn. Maar aangezien je opereert op hogere niveaus weten wij dat je het idee kunt begrijpen.

Een goede manier om je te herinneren wat de feitelijke realiteit is, is om deze woorden samen te brengen, nu – hier, of simpelweg nergens.

In onze Lemurian humor zeggen wij, er is nergens heen te gaan en geen tijd om daar te komen.

Hemel, de nieuwe Aarde, is niet een plaats waar je op een dag naar toe zult gaan als je doodgaat, want ten eerste ben je een oneindig wezen dat altijd heeft bestaan en altijd zal bestaan, en zoals wij net zeiden, er is geen plek om naar toe te gaan en geen tijd om daar te komen

Die grote meester zei ook, “Hemel, nieuwe 5d Aarde is hier nu, binnenin jou en iedereen om je heen, maar je kunt het nu nog niet zien, wat betekent dat je er nog niet mee resoneert. Deze nieuwe 5d Aarde Hemel is een vibrationele staat van zijn, een dimensie die nu bestaat en het kan nu worden waargenomen”.

Je begrijpt nu waarom niemand van ons nu de slapende mens kan leren. Ja, wij vertellen je, hou je focus alleen op jouw eigen spirituele reis nu, en geef iedereen de ruimte waar ze zijn. Een wezen ascendeert alleen als het er klaar voor is te ascenderen. Kwantumfysica bewijst makkelijk alles wat wij hier hebben gezegd en het laat vooral zien dat een ding dat niet bestaat alleen bestaat als je het waarneemt. Het punt is, perceptie wijst op alles wat je bent met betrekking tot ascentie en multi dimensionaliteit.

Terug nu naar de nieuwe Aarde.

Een belangrijke evolutie van bewustzijn is nu onderweg op planeet Aarde. De krachtige influx van 4d doet pijn, 5d gamma licht dat de planeet nu elke dag beïnvloedt is volledig het genoom aan het decoderen van alle Starseeds op Aarde, en begint ook effect te hebben op de mensen hier, evenals hen die beginnen te ontwaken voor de eerste keer in de lagere 4e dimensie.

Dit kosmische niveau DNA-upgrade is geactiveerd binnen de 5e string van DNA van de 4 tot 5 miljard Starseeds op Aarde, en activeert de 4e string van DNA van de meeste mensen.

Toen buitenaardse Starseeds van een zeer hoge plaats naar de Aarde kwamen, eons geleden, om de mensheid te helpen en om het fysieke Rijk te ervaren, ging de trilling zo ver naar beneden dat wij zelf in een diepe onbewuste slaap vielen.
Wij hebben nu zo lang tussen mensen geleefd dat vele species zijn vergeten wat en wie wij werkelijk zijn, en ze geloven dat ze simpelweg mens zijn.

Je bent mens genoeg want je zit in een menselijk lichaam, maar je weet heel goed dat je iets veel meer bent en dat er iets veel groters gaande is hier.

Hier is wat werkelijk plaatsvond in de laatste 2 Aarde maanden. Je vijfde DNA-string ontbrandde en was geactiveerd door het krachtige 4d hertz 5d gamma licht dat naar de Aarde komt. Deze 5e DNA-string is verbonden met je vijfde chakra.

En nu begin je een nieuwe realiteit waar te nemen die je eerder niet kende. Wanneer het 5e chakra, keelchakra, opent gaat men niet alleen voor de eerste keer zijn waarheid spreken, maar begint zijn waarheid authentiek te leven en begint uit te lijnen met zijn ware identiteit.

Alle schaduwen, sluiers, en illusies verdwijnen en alles dat is overgebleven is de ultieme realiteit.

Dit is het punt waar een wezen begint zich weg te bewegen van zijn oude schaduwwereld, en is het punt waar het wezen het meest verandert. De 5d verschuiving is de meest krachtige DNA-activatie die iemand kan ervaren. In het dagelijkse leven is deze abrupte 5d ontwaking eerst heel verwarrend, zoals wakker te worden gemaakt uit een diepe slaap. Het heeft wat tijd nodig om volledig bewust te worden en men neigt ernaar op dit punt meer in slaap te zijn dan ontwaakt.

Wanneer je eindelijk door de 5d sluier breekt kom je in de grote leegte en het onbekende, en het kan eerst lijken dat er geen duidelijk pad voor je is en dat er helemaal geen leiding is. Wanneer dit het geval is verzekeren wij je dat je er nu klaar voor bent om omhoog te gaan, voorbij deze leegte.

Veel van de Starseeds op de Aarde hebben zich voor zo lang nu geïdentificeerd met de 3d wereld en de betoverende aantrekking van deze dimensie is zo krachtig dat het moeilijk is om er bovenuit te stijgen, ook al hebben wij het vermogen om hoger te stijgen.

Alle wezens op Aarde zijn nu magnetisch uitgelijnd met hetzij de derde dimensie, hetzij de vijfde dimensie, en de andere wereld die wordt waargenomen hangt alleen af van de interne vibrationele frequentie van het wezen. Welke realiteit lijn je mee uit en neem je het meest waar.

Als je alleen politiek ziet, virussen, regeringen, main stream magnaten, wanhoop, armoede, en elke dag als een zombie rondlopende massa’s mensen in angst, dan zouden wij zeggen dat je krachtig uitlijnt met de 3d.

Als je weet dat jouw vibratie hoger is dan 3d en je ziet dit alles nog steeds, dan ben je heel waarschijnlijk jezelf er te veel mee aan het identificeren en heb je het moeilijk om het te laten gaan en gewoon gedag te zeggen.

Wij kwamen hier om nu te helpen en hier is de eenvoudige remedie.

Eerst, kies welke wereld je om je heen wilt zien en begin het van binnen te zien. Wat je van binnen ziet begint zich aan de buitenkant te laten zien. Jij bent de schepper van dit alles, great one, Je creëert door waar je naar kijkt.

Bedenk, het 5d wezen ziet de 5d wereld om hem heen maar hij neemt ook de 3d wereld waar. De truc is om je focus te houden op de 5d wereld en het zal zich helemaal om je heen manifesteren. Je kunt je nog steeds bewust zijn van dingen in 3d maar hou niet jouw intense focus op dat niveau en laat je er helemaal niet door onderdompelen. Je bent in deze wereld, maar je kwam hier van een veel hogere staat van zijn en je gaat daarnaar terug, zelfs nu.

Voor enige tijd nu hebben wij door de wateren van verandering genavigeerd. Huidige gebeurtenissen gaan verder ons in de hoeken van onze comfort zones te duwen, dus nogmaals, velen zullen vragen, waar gaat dit alles naar toe. Hoe komen wij terug in normaal.

Het antwoord is, dat gebeurt niet. Je begint te accepteren en uit te lijnen met dit nieuw ontwaakte deel van jezelf. Ga je focussen op alleen maar prachtige hogere dingen die jouw ziel in vuur en vlam zetten, en het 5d wezen dat je werkelijk bent.

Al deze verandering was er om jou naar deze plek te laten bewegen en nu is het tijd om te leven vanuit deze nieuwe 5d staat van zijn. Je bent gearriveerd en je kunt niet teruggaan, terugkijken, of er ook maar mee bezig zijn. Het is tijd om gedag tegen dit alles te zeggen en nu jouw vibratie gaan verhogen. Je moet loslaten, doorgaan, en niet teruggaan.

Wij zijn de oude civilisatie van Lemurië en wij zijn nog steeds met jullie, zelfs nu. Wij kwamen naar de Aarde van verscheidene sterrenstelsels eons geleden om het pure Licht en Liefde naar de mensheid te brengen en je bent ons in moderne tijden.

Deze Aarde van 2020 is speciaal voor jou, en jouw grote Event culminatie staat te gebeuren. Je moet je weg trekken van de materiële matrix wereld en je bewegen in de stilte van jouw wezen, elke dag, om zo de nieuwe wereld die er al is waar te nemen.

De gouden dageraad rijst op in ieder van ons, en als de laatste 60 dagen van verandering ons iets hebben laten zien is het dat het tijd is om te beginnen te leven in een soeverein, natuurlijk, gezond leven, waar je niet afhankelijk bent van iemand anders voor wat je nodig hebt.

3d is al van jou weggegaan op een manier dat je er niet langer mee resoneert, dus stop alsjeblieft met te proberen daar te bestaan. Het is niet daar en het is niet hier. Nogmaals, het is tijd om door te gaan, great one, Je kunt niet vertrouwen op iets wat niet hier is.

Wanneer er niets is overgebleven om op te vertrouwen, is het enige dat is overgebleven op jezelf te vertrouwen. Je zult nog steeds een fysiek leven op aarde leven, maar nu vanuit een 5d staat van zijn.

Het nieuwe Lemurië.

Lemurië bestaat nog steeds tot de dag van vandaag in een staat van een 5e dimensie frequentie en is de nieuwe Aarde die nu opdoemt. De sluier tussen dimensies is verdwenen en nu zal Lemurië zich weer op Aarde manifesteren op een fysieke en tastbare manier. Samen zullen wij de toorts van spiritualiteit voor de hele wereld dragen en het is voor iedereen zichtbaar dat we het pad van Liefde moeten volgen. Liefde en spirituele verlichting voor alle toekomstige rassen die op planeet Aarde komen.

Wij zijn het grote Lemurian Command en wij blijven nabij om groot werk te doen om jou te helpen. Wij vertellen je de waarheid, het koninkrijk van de hemel op Aarde is nabij. Bereid je voor om erin te komen, great one,

Earth Alliance Light body update

Starseeds over de hele wereld melden gemiddelde tot heftige ascentiesymptomen nu, door de krachtige lichtgolven die nu op Aarde komen. Laat ons weten wat voor ascentiesymptomen jij nu ervaart

Michael en de Pleiadians.

Het Koninkrijk van de Hemel zit in jou!

Ga erheen en vind het!

Vertaald door Veronica

 

 

 
5 reacties

Geplaatst door op 18 mei 2020 in Michael Love

 

Tags: , , , , ,

Indringende speech in het Italiaanse huis van afgevaardigden over de huidige situatie, mei 2020

De spreker is de afgevaardigde Sara Cunial. Zij geeft een emotionele speech over de huidige situatie m.b.t. het afnemen van onze vrijheid, soevereiniteit en misdaden tegen de mensheid. Het geeft een beeld van Bill Gates als zogenaamde “filantroop”, die echter daarmee zijn eigen agenda van depopulatie en machtsovername dient. In haar slotbetoog vraagt zij de kamervoorzitter om de president van Italië, Conte, te adviseren om – zodra Gates weer contact met hem opneemt – dit rechtstreeks door te verwijzen naar de International Criminal Court voor Misdaden tegen de Mensheid.

De speech is uiteraard in het Italiaans, hij is Engels ondertiteld en hier en daar zijn toevoegingen door de vertaler gedaan waar het minder bekende zaken betreft. Deze zijn tussen haakjes en sterretjes opgenomen. Waar ik (Veronica) iets toevoeg is het cursief.

De Voorzitter geeft het woord aan afgevaardigde (van het parlement) Sara Cunial.

Cunial: “Hobbes zei dat absolute macht niet komt van een oplegging van bovenaf, maar door de keuze van individuen die zich meer beschermd voelen door het afzien van hun eigen vrijheid en deze aan een derde partij te geven.

Hiermee ben je de minds van de corrupte massa media aan het verdoven met Amuchina (*een merk van desinfecteren gepromoot door de massa media*) en NLP, met woorden als ‘regime’, ‘mogelijk maken’ en ‘toestaan’, tot het punt waar het mogelijk is om onze emotionele banden en gevoelens te reguleren en ‘certify our affects’. (V: begrijp dit laatste niet helemaal)

Dus op deze manier is fase 2 niets anders dan de opvolging van fase 1; u veranderde gewoon de naam zoals u deed met het Europese Stabiliteits Mechanisme (ESM).

Wij hebben begrepen dat mensen, zeker, niet alleen sterven door het virus. Dus het wordt goedgekeurd dat mensen zullen sterven en lijden, dankzij u en uw wetten, in misère en armoede.

En zoals in de ‘beste regimes’, zal de blaam op de burgers worden gelegd.

U neemt onze vrijheid weg en zegt dat wij ernaar uitkeken. Verdeel en heers.

Het zijn onze kinderen die meer zullen kwijtraken, wij zijn misbruikte zielen met de hulp van de zogenaamde “quarantor of their rights” en van CISMAI (*Italiaanse Coördinatie van Services tegen Kindermisbruik*)

Op deze manier zal het recht om naar school te gaan alleen met een armband worden gegeven om ze gewend te laten raken aan een proeftijd, om ze gewend te laten raken aan slavernij onvrijwillige behandeling, en aan virtuele omgeving.

Dit alles in ruil voor een push scooter en een tablet.

Ook om de dorst te bevredigen van een financieel kapitalisme waarvan de aandrijfkracht is het belangenconflict, conflict goed gepresenteerd door de WHO, wiens hoofdfinancier is de welbekende ‘filantroop en redder van de wereld’ Bill Gates.

We weten het nu allemaal.

Bill Gates heeft al in 2019 een pandemie voorspeld, simuleerde in oktober 2019 ‘Event 201’, samen met Davos (Zwitserland)

Gedurende decennia is Gates aan het werken aan ontvolking en dictatoriale controleplannen op wereldpolitiek, met het doel om het belang te verkrijgen van agricultuur, technologie en energie.

Gates zei, ik zeg zijn exacte woorden uit zijn speech: ‘Als wij ons werk goed doen met vaccins, gezondheid en voortplanting, kunnen wij de wereldbevolking reduceren met 10-15%. Alleen een genocide kan de wereld redden.’ (V: ben er niet zeker van of dit goed is vertaald – Italiaans/Engels – aangezien de doelstelling was de wereldbevolking te reduceren met 90%)

Met zijn vaccins heeft Gates miljoenen vrouwen in Afrika gesteriliseerd. Gates veroorzaakte een polio-epidemie in India die 500.000 kinderen verlamd heeft gemaakt, en nu nog steeds veroorzaakt Gates met DTP meer doden dan de ziekte zelf. En doet hetzelfde met zijn steriliserende GMO’s, ontwikkeld door Monsanto, en ‘genereus’ gedoneerd’ aan arme bevolkingen.

Al die tijd denkt hij al over het distribueren van de kwantum tattoo voor herkenning van vaccinaties, en mRNA vaccins als middelen voor het reprogrammeren van ons immuunsysteem.

Daarbij doet Gates ook zaken met verschillende multinationals die de 5g faciliteiten in de USA bezitten.

Hier aan tafel is de gehele Deep state in Italiaanse saus: SANOFI, samen met GLAXO (*pharma*), zijn vrienden van Ranieri Guerra, Ricciardi, en van de welbekende viroloog waaraan wij 2000 euro betalen voor elke 10 minuten voor de presentaties op Rai (*Italiaanse tv, ze heeft het waarschijnlijk over Burioni*)

SANOFI en GLAXO ondertekenen overeenkomsten met medische genootschappen om toekomstige artsen te indoctrineren, plezier hebben over hun autonomie van oordeel en hun eed.

HI-Tech multinationals, zoals de Romaanse ENGINEERING, die bevriend is met de edele Mantoan, of BENDING SPOONS, of Pisano, die er zijn voor controle en het managen van onze persoonlijke gezondheidsdata, overeenkomstig de Europese agenda ID2020 van elektronische identificatie, die ernaar streeft om massa vaccinatie te gebruiken om een digitaal platform van digitale ID te verkrijgen.

Dit is de voortzetting van de transfer van data begonnen door Renzi aan IBM. Renzi, in 2016, gaf meer dan 30% aan Gates Global Fund.

(*op de Deep State tafel*) zijn er de mensen van Aspen, zoals de Sacon Colao, die met zijn 4 pagina’s rapporten, (daarvoor) betaald met 800 euro per uur, zonder wetenschappelijke review, zijn politics dicteert als een Bilderberg generaal die hij is, wegblijvend van het slagveld.

De lijst is lang, heel lang.

In de lijst is ook MEDIATRONIC, door Arcuri, en vele andere. De Italiaanse bijdrage aan de Internationale Alliantie tegen coronavirus zal zijn 140 miljoen euro, waarvan 120 miljoen zal worden gegeven aan GAVI Alliantie, de non-profit gecreëerd door Gates Foundation. Dit is maar een deel van de 7,4 miljard die door de EU wordt besteed om een vaccin te vinden tegen coronavirus. Vaccins die zullen worden gebruikt, zoals ik eerder vertelde.

Geen geld uiteraard voor serotherapie, die het bijkomend effect heeft dat het super goedkoop is. Geen geld voor preventie, een echte preventie, die onze lifestyle omvat, ons eten en onze relatie met het environment.

Het werkelijke doel van dit alles is totale controle, absolute dominante van menselijke wezens die worden getransformeerd tot proefdieren en slaven, soevereiniteit en vrije wil schendend. Dit alles dankzij uw trucs / hoax vermomd als politieke compromissen.

Terwijl u de Neurenberg code in stukken scheurt met onvrijwillige behandeling, boetes en deportatie, gezichtsherkenning en intimidatie, ondersteund door dogmatische wetenschap, beschermd door onze ‘multi President’ van de republiek (*heeft het waarschijnlijk over Napolitano*) die de echte culturele epidemie is van dit land, zullen wij, de mensen, onze vuren van weerstand verdubbelen op een manier dat u niet in staat zult zijn om ons allen te onderdrukken.

Op dit moment ontstaat veel tumult en de kamervoorzitter vraagt de gedeputeerden om stilte “Mede leden, dit is een vrij parlement waarin iedereen het recht heeft om zijn opinie te geven. En iedereen moet ze respecteren. Wie het er niet mee eens is zal later de vrijheid hebben om te spreken. Ophouden met dit gedrag. Nu graag naar het einde.”

Cunial: dank u voorzitter.

Om dit te eindigen; ik vraag u voorzitter, om de woordvoerder te zijn en het advies te geven aan onze president Conte:

Geachte president Conte, de volgende keer dat u een telefoongesprek krijgt van filantroop Bill Gates, stuur deze dan rechtstreeks naar de International Criminal Court voor Misdaden tegen de Mensheid. Als u dit niet zult doen, vertel ons hoe wij u zouden moeten definiëren, de ‘vriend advocaat’ die opdrachten aanneemt van een crimineel. Dank u.

Vertaald door Veronica

 
4 reacties

Geplaatst door op 17 mei 2020 in Geen categorie

 

Cobra: Portaal 2025, 6 mei 2020

Het is tijd om wat informatie vrij te geven over het komende Ascentieportaal van 2025. Sinds de ineenstorting van de Alpha-tijdlijn begin 2018 kan er geen belangrijke tactische informatie over de planetaire bevrijding worden vrijgegeven; daarom zal dit artikel spreken in symbolen, codes en gelijkenissen die jouw hogere geest kunnen activeren en je op één lijn brengen met het Plan, zonder tactische details te onthullen waarvan de openbaarmaking nadelig zou zijn voor de Lichtkrachten.

Alles in dit universum wordt onderworpen aan vele cycli van verschillende lengte en intensiteit. Deze cycli zijn eigenlijk scalaire golven van kosmische energieën die interferentiepatronen creëren die, in combinatie met de som van vrije wil vectoren, het lot van het universum vormen in een dynamisch samenspel tussen de Bron en de primaire anomalie:

Https://www.armstrongeconomics.com/armstrongeconomics101/understanding-cycles/seeing-the-cycles-around-us-wh–are-everywhere/

We naderen het convergentiepunt van vele cycli waarvan verwacht wordt dat het de duisternis uit dit universum zal verwijderen. Dit convergentiepunt zal zich naar verwachting in 2025 voordoen.

Ten eerste: een zeer krachtige zonneproton gebeurtenis die verantwoordelijk is voor het uitsterven van Pleistoceen-soorten (12887 jaar vóór 2000) deed zich voor precies op de helft van de precessiecyclus (12886 jaar) vóór de Galactische Uitlijning, die plaatsvond in mei 1998 en het moment was waarop de zonnewende Zon de Galactische Evenaar kruiste. Het moment van Galactische Uitlijning was het keerpunt van het Ascentievenster voor deze planeet, die open is van 1975 tot 2025:

Http://2012portal.blogspot.com/2016/03/the-ascension-plan.html

Ten tweede zal er rond 2025 een zeer krachtige dynamiek plaatsvinden tussen de drie buitenste planeten Uranus, Neptunus en Pluto.

Ongeveer elke 500 jaar vormen die drie buitenste planeten een harmonieus astrologisch interferentiepatroon dat een nieuwe renaissanceperiode inluidt.

Neptunus halverwege Uranus en Pluto in 1504 betekende het hoogtepunt van de Renaissance:

Https://500yearparty.wordpress.com/2018/01/

Nu zal dezelfde configuratie van Neptunus halverwege tussen Uranus en Pluto de piek van de Nieuwe Renaissance in 2025 betekenen:

Https://500yearparty.wordpress.com/tag/midpoint/

Neptunus halverwege tussen Uranus en Pluto configuratie zal in 2020 van kracht worden en zal tot ongeveer 2030 duren:

Deze configuratie zal in 2025 veel krachtiger zijn dan in 1504 omdat Uranus en Pluto beide een sextiel zullen vormen met Neptunus op het hoogste punt, waarbij Neptunus precies op het punt van de Ram is gepositioneerd, waarbij Pluto Waterman binnengaat en Uranus Tweelingen binnenkomt:

Https://500yearparty.wordpress.com/2015/04/24/radical-change-coming/

Ten derde zal in 2025 een nieuwe 50-jarige cyclus van Sirius B beginnen, wanneer Sirius B de maximale afstand van de hoofdster, Sirius A, zal bereiken:

De 50-jarige Sirius-cyclus zendt elke 25e en 75e van elke eeuw een krachtige evolutionaire puls naar de Aarde. Veel van die pulsen hebben gebeurtenissen veroorzaakt die verband houden met 2025:

 • De geplande terugkeer van de hiërarchie in 2025, vastgesteld op het Planetaire Conclaaf van 1425.
 • Het midden van de Vissen-Aquarius piek – begon 1700’s tot rond 2200. Aquarius regeerder Uranus ontdekt in 1781.
 • De overlappende cycli van de terugtrekking van de Zesde Straal van Devotie en de binnenkomende Zevende Straal van Magie en Orde.
 • De Vierde Straal van Harmonie door Conflict (Kunst, Muziek, Schoonheid) komt na 2025 langzaam tot manifestatie.
 • Pluto’s binnenkomst in Aquarius in 2024. De vernietiging van Steenboks kristallisatie zal dan zijn voltooid.
 • Neptunus entree in Ram om 2025. Opzienbarende symboliek van de Christus als Neptunus. Aries het Ram – ‘lam van God’.
 • Uranus’ entree in Tweeling in 2025. De cyclus daarvoor was 1941, keerpunt van WWII die tot overwinning leidde in 1945,
 • De halverwege markering van de 49-jaar cyclus van de Beslissing Initiatie genomen in 2001. (2001 + 24,5 = 2025)
 • Conclaaf eindigt aan het eind van de eerste 25 jaar van elke eeuw, door de Lord of the World & Council of Shamballa = 2025.

Een Sirius-puls in 1775 betekende het hoogtepunt van de verlichtingsbeweging in Frankrijk, de oprichting van de Mystery School in Parijs door Graaf de Saint Germain en het ‘schot gehoord over de hele wereld’ dat de Amerikaanse revolutie teweegbracht:

Https://www.history.com/news/what-was-the-shot-heard-round-the-world

Bij de Brotherhood of the Star staat het jaar 1775 bekend als ‘het jaar van het licht’.

Interessant genoeg zag het jaar 1775 ook een losse grote driehoek tussen de drie buitenste planeten, Uranus, Neptunus en Pluto:

Een Sirius-puls in 1975 heeft het Ascentievenster geopend en een Sirius-puls in 2025 zal het sluiten.

Interessant genoeg worden zowel 1975- als 2025-pulsen ondersteund door Neptunus sextiel Pluto, dat zeer hoge vibrerende spirituele energie aan het proces toevoegt:

Dit Neptunus sextiel Pluto-aspect zal effectief worden in 2020 en zal zijn invloed tot ver in 2030 uitbreiden:

Al die aspecten zullen zo krachtig zijn dat niets en niemand ze kan weerstaan, en de planeet en het hele zonnestelsel zullen een transformatie ondergaan.

We kunnen een groot ontwaken en contact verwachten:

Https://esotericastrologer.org/newsletters/cancer-2015-souls-history-2025-pope-francis-dark-days-usa-charlston-movies/#2025

Een geweldige transformatie van planeet Aarde zit ook in de kaarten:

Https://www.youtube.com/watch?v=jIBuM8E1Gcc

Met de eerste hints al hier:

Https://sputniknews.com/science/202003171078605734-supermassive-black-hole-at-milky-ways-center-increasing-in-activity-/

De relatie tussen 2020 en 2025 en hoe de Event hierop aansluit moet voorlopig versluierd blijven. Het enige wat ik kan zeggen is dat de volle maan van 7 mei (Wesak Volle Maan van 2020) de trigger is waardoor Aartsengel Metatron ons zonnestelsel zal activeren in een Ascentieportaal dat verbonden is met het Galactisch Centrum, met uitzondering van de ondermaanse ruimte en planeet Aarde zelf, die nog steeds tot op zekere hoogte gebufferd moet blijven.

Ondermaanse ruimte en planeet Aarde zijn nog steeds het middelpunt van aangroei-werveling voor kwantumfluctuaties, primaire anomalie, en dit probleem zal in de komende weken, maanden en jaren door de Lichtkrachten worden aangepakt met behulp van herhalende reeksen van schoningstechnologieën.

Een situatie-update over de situatie aan de oppervlakte van de planeet zal binnen een week of twee worden vrijgegeven.

Overwinning van het licht!

Vertaald door Veronica

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 7 mei 2020 in Cobra

 

Tags: , ,

Brian Rose met David Icke Interview III, 3 mei 2020

Het covid interview duurt ruim 3 uur. Hieronder vind je een samenvatting van het verhaal van Icke. Hij gaat in op de krachten achter de schermen, het doel van de pandemie, en welk doel ze uiteindelijk voor ogen hebben met de mensheid. Hij besluit met ons te stimuleren om ons spirituele hart open te zetten, ons oneindige bewustzijn te herkennen, ons te realiseren dat wij een ongelooflijke macht hebben, en NEE te zeggen tegen de manipulatoren.

https://londonreal.tv/1000000-fighting-for-freedom/

Intro door Rose: hij had eind april twee eerdere interviews met Icke, over covid-19. Eerste was gezien door meer dan 10 miljoen. Tweede interview meer dan 40 miljoen; video is een half uur daarna door Youtube geblokkeerd. Icke is nu uit Youtube en Facebook gegooid. Op grond van de beschuldiging: “Health information that could cause physical harm” (gezondheidsinformatie die fysieke schade zou kunnen veroorzaken).

Rose staat op Vrijheid van meningsuiting! Daarom heeft Rose met crowd funding (ruim 25.000 leden) in 11 dagen dit derde deel interview op London Real TV gerealiseerd. Dit derde interview had al direct meer dan 1 miljoen kijkers. Rose roept iedereen op om zoveel mogelijk dit TV kanaal te promoten. Hier blijven de video’s op staan, ongecensureerd, volledige vrijheid van meningsuiting, en vrije toegang.  

Icke: Welkom in mijn wereld. Je hebt ruggengraat nodig om dit werk te doen. Je moet staan voor waar je in gelooft. Maar ik ben machtiger dan zij en zij weten dat. Want door te proberen ons het zwijgen op te leggen (video’s blokkeren) laten ze zien dat ze bang voor ons zijn.

Ze moeten ons onder controle houden om de macht te behouden. Net zoals met dit zogenaamde dodelijke virus. Door deze perceptie laten mensen zich hun vrijheid ontnemen. Er zijn maar weinig aanstuurders nodig om enorme hoeveelheden mensen onder de duim te houden. Door het creëren van afhankelijkheid: “je hebt dit nodig om te overleven en wij zijn de enigen die jou kunnen helpen. En dus moet je doen wat wij zeggen”.

Wij allemaal moeten uit de ontkenning komen en ons realiseren dat wij nu leven in een wereldwijde versie van nazi-Duitsland. De structuur is dezelfde. Een paar mensen die iedereen dicteren.

Veel mensen die nu kijken zullen nieuw zijn voor deze manipulatie. Daarom leg ik het uit. Een heel klein clubje vertelt ons dat er een dodelijk virus is.

Rose: maar er is wel iets.

Icke: ik ga het uitleggen. Ja, er is iets, en mensen gaan dood.

Eerst wat achtergrond.

Is essentieel om te begrijpen hoe het is begonnen. Er is een wereldwijd netwerk dat werkt via geheime genootschappen en het heeft letterlijk satanische wortels. De top van dit netwerk dicteert vanuit een centraal punt tot in de lokale gemeenschappen. Ik ga vertellen waar deze cult ons mensengemeenschap naar toe wil voeren.

Dit is al voor een hele lange tijd in de planning. Daarom konden mensen zoals George Orwell (1984) dingen voorspellen, want het lag al heel lang in de planning. Zo kun je heel makkelijk de toekomst voorspellen. Dus door te voorspellen wat het plan is gaat het ook werken. Wat zij willen (ik ben dit al 30 jaar aan het vertellen): een piramide met een paar aan de top (1%), en op de bodem de rest van de mensheid, afhankelijk, in armoede. En tussen deze lagen heb je de politie militaire staat die de wil van de 1% oplegt aan de rest van de bevolking en die de bevolking stopt de 1% uit te dagen.

Deze gemeenschap zou worden gecontroleerd door technologie, technocratie. Geen gekozen politici maar technocraten van alle echelons die de boel aansturen (zoals medisch, e.d.). Wat je dan meer dan iets anders nodig hebt: je moet de onafhankelijke levens van enorme hoeveelheden mensen vernietigen. Want anders kun je die hele grote groep op de bodem niet krijgen.

Deze fake pandemie is vooral gecreëerd om een lockdown van bedrijven te hebben, vooral kleine zaken die over het algemeen niet zullen overleven. Lang genoeg om de onafhankelijke levens van enorme hoeveelheden van de mensen te vernietigen. Ze zullen dit laten voortduren tot het punt waarvan zij denken dat zij het punt hebben bereikt waar zij denken dat zij de gemeenschap hebben vernietigd, en het is onomkeerbaar. Dat is hun doel. Zij zullen nieuwe golven van het virus creëren en de lockdown terug laten komen. En om de hele gemeenschap te vaccineren.

Rose: waarom zou iemand van de 1% zoals Gates die stinkrijk is, waarom zou die dit willen.

Icke: het gaat niet om geld. Het gaat om controle. Volledige overname, niet alleen fysiek, maar hun minds overnemen.Ze kidnappen de mensen gemeenschap, het ras.

Centraal punt, hoofdkwartier dat in de schaduw opereert. Familiebloedlijnen. Netwerken in elk land van deze cult. Zij moeten alles in dat land controleren. Politiek, media, banken, inlichtingen, militair – Deep state. Deel van deze piramide is controle van de medische systemen, gezondheidssystemen. Big pharma. Dit gaat in elk land, met het centrale punt (de spin in het web) die het dicteert. Twee massa mind controle manipulaties die zij gebruiken,

 1. problem, reaction, solution,. Publiek moet dan zeggen, er is iets gaande, er moet iets gebeuren.
 2. andere is perceptie. Als mensen denken dat er iets is accepteren ze het. Climate change. Massa destructie wapens. Voorbeeld daarvan is nu de wereldwijde pandemie.

HOE BEGON HET

Het lijken verschillende landen, maar op cult niveau zijn er geen grenzen. De blauwdruk voor orwelliaanse society is China. Heftig dictatorschap in China. Dus niet zoals in het westen waar tot dusver nog over dingen kon worden gesproken. In China konden ze doen wat ze wilden. China is een technocratie. Is gerund door technocraten. Bijvoorbeeld: gezichtsherkenning, miljoenen camera’s in steden. Ze kunnen binnen een paar minuten bijna iedereen vinden in de steden.

Wat is het westen geworden sinds deze pandemie. Lijkt nu erg op China. Dat is al heel lang het plan. De pandemie begon in China. Wuhan, zoals noord Italië, is berucht voor enorme niveaus van giftige lucht. Resultaat daarvan: enorme hoeveelheden longziekten door het inademen.

Opeens worden zo’n 200 mensen ziek, dr Andrew Gulfman, medisch onderzoeker, geeft aan dat de Chinese overheid naar deze zieken keek en dat zonder enig bewijs besloten werd dat het werd veroorzaakt door een virus. Ze namen longvocht en ze keken wat ze konden vinden. En ze vonden een genetische code (RNA), niet een virus, en zonder het longvocht te zuiveren van andere invloeden werd gesteld dat het een virus was dat de ziekte veroorzaakte.

Het punt van dit genetische materiaal is, dat het wordt gevonden in enorme hoeveelheden mensen. En met de covid-19 testen wordt niet op een covid-19 virus getest maar op dit genetische materiaal.

Dus eerst werd een nieuw virus gediagnosticeerd, en al die ademhalingssymptomen werden vanaf dat moment onder corona gebracht i.p.v. het genetische materiaal. De aantallen doden daar zijn veel lager dan werd voorgedaan.

Dit is de sleutel om het bedrog te begrijpen

De Chinese reactie op dit zogenaamde virus was een draconische onbarmhartige lockdown; mensen werden van de straat getrokken. En wat gebeurde er….toen het naar het westen bewoog begon het dodenaantal te zakken. En ze beweerden dat dit kwam dankzij de lockdown.

Als ze een virus zouden loslaten dat echt was, en dodelijk, zijn ze meteen de controle kwijt. En je raakt mensen kwijt die je niet kwijt wilt. Je wilt niet de mensen kwijt die helpen om de controle te houden.

Ze geven de mensen het idee dat er veel aan dood gaan; ze dragen de artsen op bij elke dode door longaandoening de diagnose covid-19 te zetten. Zoals in Schotland: als iemand positief op covid-19 test – dus genetisch materiaal – en binnen 28 dagen overlijdt moet de diagnose covid-19 op de overlijdensakte worden gezet.

Rose: in Amerika zijn er veel artsen die dit aangeven

Icke: als er een echt virus is, waarom moet je dan de cijfers manipuleren? Alleen als er sprake is van oplichterij moet je dat doen. Als er geen echt probleem is, moet je de data manipuleren. Geef de impressie. Cruciaal is dat toen dit in China begon dat het Chinese model van erop reageren de blueprint werd om hiermee om te gaan. Draconische onbarmhartige lockdown.

WHO riep onmiddellijk dat het Chinese model moest worden gevolgd. WHO, gefinancierd door Bill Gates die 2e grootste financier is en daarmee de WHO in zijn zak heeft, is gecreëerd door Rockefeller. Het web bezit ook silicon valley, facebook, youtube, etc. Deze verwijderen nu alles wat tegen de officiële versie van covid-19 ingaat. Het is allemaal eigendom van dezelfde cult. Ook de mainstream media zonder welke deze pandemie niet eens mogelijk was.

Een van hiërarchische piramiden in elk land is het medische systeem. Laat mij dit benadrukken, je moet maar een paar mensen rechtstreeks controleren om de rest in de tang te houden. Alleen de sleutelposities. Bijvoorbeeld: bijna alle mensen rondom Boris Johnson (Britse premier) zijn verbonden met Bill Gates. Dit vind je in alle landen. Bill Gates heeft het gehele wereldwijde medische systeem gekocht.

Dus zij vertellen de artsen om iedereen met ademhalingsproblemen met covid-19 te diagnosticeren. Dus opeens had iedereen met griep en/of longproblemen covid-19. Zoals in noord Italië waar veel ademhalingsproblemen en longziekten zijn als gevolg van de giftige lucht. De autoriteiten daar hebben nu toegegeven dat 99,9% van de mensen in Italië die stierven 1 tot 4 of meer andere serieuze gezondheidsproblemen hadden. Dat zwaar giftige gebied in Italië bood zo een ongelimiteerd potentieel.

Dus veel mensen die door andere oorzaken zijn gestorven hebben nu covid-19 op de overlijdensakte staan.

Dit virus doodt oude mensen, jonge mensen lijken Ok. Dus stelde men, ze moesten de ouderen en kwetsbaren beschermen. Mensen met gezondheidsproblemen die hun immuunsysteem onder grote druk hebben staan. Oude mensen hebben al veel gezondheidsproblemen. Dus als je de illusie creëert van een virus heb je ongelimiteerde mogelijkheden met oude mensen

Dus lockdown, vernietig de economie, vernietig de levens van mensen.

In Amerika, een senator in Minnesota die arts is, zei dat de ‘medic care’ tegen ziekenhuizen zegt: we hebben een nieuw betalingssysteem. Voor een dode met gewone longontsteking betalen ze 4.600 dollar, voor een dode met covid-19 13.000 dollar. Voor een covid-19 patiënt die aan een ventilator wordt gehangen 39.000 dollar. Dit legt een dokter uit, zoals nu door veel artsen is verklaard: deze machines achter mij zijn first stage zuurstof machines, dus iemand die zuurstof nodig heeft krijgt een masker op. Toen covid-19 begon kregen wij opdracht deze machines niet meer te gebruiken. We moesten de patiënt laten crashen en die direct aan een ventilator leggen, dus 39,.000 dollar verdiend. Dus er is financieel voordeel aan te behalen.

Er wordt gezegd: het lijkt dat mensen niet immuun worden. Maar je kunt geen immuniteit krijgen als er geen ziekte is. De mensen zijn getest op genetisch materiaal wat onderdeel uitmaakt van je lichaam, en niet op een virus.

Ze moesten het Chinese lockdown model nemen om de onafhankelijke levens van mensen te vernietigen

Ik zag een grafiek waar cijfers van doden door covid-19 omhooggingen, maar cijfers van doden door andere oorzaken gingen naar beneden. Duidelijk doordat anders werd gediagnostiseerd.

Ze konden niet de mensen creëren die doodgingen aan een zgn dodelijke ziekte dus creëerden ze computermodellen. Het is zo makkelijk om iets te fixen want wat we je erin stopt wordt verwerkt en het komt eruit. Dus als je bepaalde data erin stopt komt er iets uit dat is gebaseerd op de data die jij hebt ingevoerd. Zoals bij de fake voorspellingen van ijskappen die smelten.

Eerst bood Johnson (Britse premier) weerstand tegen lockdown. Prof Neil Ferguson, die herhaaldelijk fout is gebleken, kwam met computermodellen die zeiden dat een half miljoen Britten zou kunnen sterven door dit virus. En dat in Amerika tot 2 miljoen zouden kunnen sterven. Johnson heeft onmiddellijk gereageerd met het Chinese model, daarop aangedrongen door de politiek. Anders werd hij verantwoordelijk gehouden voor al die dode mensen. Dezelfde pressie die op Trump is gelegd.

Dus zij bereikten het idee:

 1. Vernietig de onafhankelijkheid van miljarden mensen
 2. Laat de lockdown in enige vorm doorgaan en zeg tegen ze, zoals Gates al zegt, dat normaal niet meer terug kan komen totdat iedereen is gevaccineerd.

Rose: iedereen heeft wel verhalen over mensen die covid-19 hebben

Icke: er zijn ook veel verhalen van boze nabestaanden die weten waaraan hun geliefden zijn overleden maar er staat covid-19 op het certificaat. Wie stelt deze cijfers samen. John Hopkins universiteit. Zes weken voordat dit in China begon is een simulatie geweest over hoe de wereld zou reageren op een corona pandemie. Zoek maar op internet naar “event 201”. Uitkomst was dat ze de boel in de tang moeten houden, de anti vaccinatie mensen stoppen. Dit was allemaal een voorbereiding op wat er ging gebeuren.

Nu laten ze de lockdown zo lang mogelijk doorgaan zodat de mensen afhankelijk worden van de staat. Hunger game society, zoals door Icke in een van zijn boeken beschreven.

Enorme afhankelijkheid door mensen een gegarandeerd basis inkomen te geven. Dat zou komen met banden, je moet doen wat de staat zegt. De paus, Francis. Praat over garantie inkomen.

De mensen hebben een overlevingsmechanisme in het brein, het reptillian brein. Als je dat triggert verdwijnen alle rationele gedachten. Dus denkt men, als ik overleef door thuis te blijven dan doe ik dat, en als ik ermee kan overleven doe ik alles wat ze me zeggen.

Zonder de media had dit alles niet kunnen gebeuren. Ze zijn walgelijk. Laat al die lui hun (klein)kinderen rechtstreeks in de ogen kijken en verklaren dat ze niet liegen!

Media zegt: een van de redenen voor lockdown is dat we het medisch stelsel niet moeten overbelasten, dus behandelingen en operaties werden geannuleerd.

Ziekenhuizen zijn stil, medisch personeel is naar huis gestuurd. Daardoor gaan veel mensen dood, kanker bijv., door lockdown. 80% herenoperaties in Amerika gestopt. Medische staf die niets te doen heeft.

Tegelijkertijd heeft de media het over warzone ziekenhuizen. Iemand die met zijn telefoon foto’s en opnamen maakte van stille ziekenhuizen is gevangengezet. Dit is de echte reden waarom eenmaal per week de Britse regering een massa applaus heeft georganiseerd om de medische staf te bedanken.

Dit is een psychologische oorlog, om de illusie in stand te houden dat ziekenhuizen warzones zijn. Ziekenhuisbezoekers zijn niet toegestaan. Met als gevolg kleine kinderen die alleen sterven zonder hun ouders die er niet bij mochten zijn toen ze doodgingen. Er mogen geen bezoekers komen anders zouden ze zien dat de ziekenhuizen leeg zijn. En veel mensen zijn thuis ziek en gaan daar dood.

Artsen in privé ziekenhuizen: wij behandelen niemand, duimen draaien en niets te doen. Er is een horror show gaande.

De echte killer van menselijke wezens is niet covid-19, het is de lockdown en de consequenties ervan.

Wat ze zullen gaan zeggen is: die computermodellen voorspellingen, die cijfers zijn niet zo gegaan dankzij de lockdown. Maar er zijn genoeg voorbeelden van landen zonder lockdown. Lockdown was niet nodig, maar alleen voor vernietiging en controle, en om vaccins verplicht te krijgen

Bill Gates, hoe kun je een vaccin vinden voor een virus dat je niet hebt geïsoleerd. Dat kun je niet. Het vaccin bestaat al. Het neemt jaren om een vaccin te ontwikkelen. Je kunt het niet te snel doen. Je moet het wat tijd geven om ermee naar voren te komen. Het is oplichterij om iets in een vaccin te gaan stoppen om iedereen op de planeet te controleren. (red: verderop meer hierover)

OVER DE RELATIE MET 5G

We spraken erover. Dat veroorzaakt niet het virus. Ik zei dat de waakhond van de Britse uitzendingen zegt dat er geen enkele link mag worden gelegd tussen 5G en covid-19. 5G kan symptomen produceren vergelijkbaar met covid-19. Cruciaal is wat 5G doet op 60 GHz. Het reageert met zuurstofmoleculen, verandert de natuur van zuurstof. Consequentie is: menselijk lichaam is niet in staat om het volume zuurstof op te nemen dat het normaal gesproken nodig heeft.

Alle G’s (zoals ook 3G, 4G) hebben effect op ons lichaam. Gedeelten van ons lichaam zijn elektromagnetische velden, dus alles dat deze storen veroorzaakt problemen.

School in Texas: kinderen en staf waren ziek geworden, alleen in de school, buiten de school voelden ze zich beter. Onderzoeker bestudeerde dit. Zocht naar beelden van school op internet. Zag een van de wifi routers die anders was dan degene die ze daarvoor had gezien. Dit waarschuwde haar dat dit een niet aangekondigde proefneming was met 5G. De dag daarna waren alle foto’s verdwenen.

Daarna zag ze een foto van een Samsung wifi router op een beurs die er ook zo uit zag: 60 GHz. Telecommunicatie-industrie praat openlijk over relatie tussen 60 Ghz en zuurstof. Maar alleen i.v.m. zijn voordeel: als die 5G door zuurstof gaat kunnen ze veel frequenties in dezelfde ruimte brengen die elkaar niet storen. Mensen kunnen zo veel apparaten in hetzelfde gebied gebruiken zonder problemen. Maar dit heeft effect op de hoeveelheid zuurstof die mensen kunnen opnemen.

Arts in New York zei: ons werd verteld ons voor te bereiden op deze infectieziekte covid-19 maar wat ik zie is niet een ziekte. Het is iets wat ik nooit eerder heb gezien. Ik zie longen die eruitzien alsof mensen op een grote hoogte zonder drukcabine zijn geweest. Hoogteziekte: gebrek aan zuurstof. Onvoldoende absorbering van zuurstof in het lichaam.

Dus m.b.t. tot 5G heb ik niet gezegd dat het de ziekte veroorzaakt, maar dat de zuurstof deprivatie iets is wat de artsen niet kunnen verklaren.

Wat gebeurt tijdens de lockdown. Terwijl wij onder huisarrest staan wordt rond de klok gewerkt om meer 5G masten te zetten. Het gaat maar door, tienduizenden, dit 5G breidt maar uit.

Op dit moment zijn er nog maar weinig apparaten die 5G gebruiken. Naarmate meer apparaten gebruikt gaan worden wordt het gevaarlijker. Voor 5G zijn veel antennes nodig, heeft kort bereik. Uiteindelijk doel: technologische cloud rondom de planeet, alles ermee verbinden, dat is het plan. oe begon Hoe Dus wij worden dan verbonden met kunstmatige intelligentie (AI). Zodra AI is verbonden met het menselijk brein, neemt deze het brein over totdat menselijk brein niet meer werkt. Er is tenminste 5G nodig om het te kunnen laten werken. En als het eerst wordt getest en onderzocht wordt het nooit uitgerold. Er zijn al tienduizenden satellieten.

Het menselijk denken is dan voorbij, want het wordt AI. Nu moeten ze nog manipuleren om ons te controleren. Maar in het eindspel hoeven ze niet meer te manipuleren want alles komt van AI.

Ze zijn mensen psychologisch aan het voorbereiden dom te worden, versmelten met machines. Wat ze willen is een mensen-machine relatie en niet een mensen-mensen relatie. Het is allemaal een psychologisch spel.

Nu al bestaat Personal assistance, internet verbonden, wisselt met je uit alsof het menselijk is. Dit bereidt mensen voor. Vooral jonge mensen vandaag hebben relatie met hun phone, niet met mensen.

Mensen zijn in de lockdown uit elkaar gedrukt, moeten elkaar vrezen. Dat is het onderliggende thema van klimaat cult, hoax… mensen zijn gevaarlijk, mensen zijn verschrikkelijk.

Afstand houden is er niet om mensen te beschermen tegen virus maar om ze uit elkaar te houden. Een masker geeft geen menselijke interactie meer, je ziet geen gezicht. Horeca dicht, want dat zijn plaatsen van menselijke interactie. Het is een psychologisch spel.

VACCIN

Stoffen in het vaccin zijn voor verslechtering van de gezondheid, maar cruciaal is dat er nanotechnologie in wordt gestopt: chips, smart dust, nano bots. Kleine nano machines, en het idee is om dat in het lichaam te stoppen, en deze machines gaan het lichaam repliceren en veranderen het biologische lichaam dat wij hebben, om een synthetisch lichaam te creëren. Voortplanting wordt uitgeschakeld, daarom is er de transgender agenda. Want de volgende mens die wordt gecreëerd is synthetisch. Ze bereiden kinderen hierop voor met transgender discussie, versmelting van gender.

Over Amerika en FEMA. Deze heeft giga macht bij noodtoestand. Er is een klokkenluider, ex werknemer FEMA. Zij zegt wat in het vaccin zal zitten: Nanochips in gel, nano schaal, en beschreef het als een darpa gel. Darpa is techno arm van het Pentagon: alle technologie, silicon Valley, militaire intelligence complex. Enorm web. Darpa gel microchips: eenmaal in lichaam repliceren ze, wat ze moeten doen is de natuur van het lichaam veranderen. Daarom willen ze dit vaccin in iedereen zien te krijgen. Ze verbinden ons met deze AI, wij worden terminals ervan.

Elon Musk heeft toestemming gekregen om miljoen grondattennes te plaatsen in Amerika die zijn verbonden met satellieten die hij in ruimte zet.

Ik probeer dit alles al meer dan 30 jaar publiek te krijgen, ik ben uitgelachen, het maakt mij niet uit. Maar wij moeten nu volwassenheid vinden om te zien waar we in zitten. Wereldversie van nazi-Duitsland. Fascisme.

Onze video’s blokkeren, zoiets gebeurt alleen in fascistisch regime. Kijk naar de persconferentie van twee Amerikaanse artsen die ook door YouTube is verwijderd.

Wij moeten opstaan, het zijn maar heel weinig mensen die ons dit opleggen. Wij zijn veel machtiger. Wij moeten nee zeggen en ze vertellen dat wij ons leven willen leven zoals wij dat willen, en niet zoals zij dat willen.

NIET MENSELIJKE MACHT

Een niet-menselijke macht heeft onze wereld geïnfiltreerd. Ik ben door iedereen belachelijk gemaakt omdat ik dat al jaren zeg. Zij komen al voor in hele oude beschavingen; die spreken allemaal over dezelfde macht die de menselijke gemeenschap manipuleert.

Deze wezens opereren buiten onze frequentie. Maar ze hebben een netwerk binnen de frequentieband waar wij in werken en hun job is de mensenwereld te manipuleren. Deze bloedlijnen, die deels menselijk en deels niet menselijk zijn, hybride, zij vermengen zich alleen met elkaar want zij willen hun informatie zuiver houden. Alle blauw bloedlijnen zijn representanten van deze niet-mensen in onze wereld. Deze interbreeding bloedlijnen zijn de bron.

De Bijbel beschrijft deze macht nephalin, Fallen angels, symbolische termen. Satanische rituelen, offeren aan hun goden

Gates heeft dode ogen, ze lachen nooit. Er is geen menselijke energie in hem. Zijn ogen zijn dood. Geen licht, geen liefde. Hij is een psychopaat.

Dumbs (Deep Underground Militaire Bases = diep ondergrondse militaire bases): de technologie die nodig is om de mensheid volledig in technocratie te krijgen, is daar ontwikkeld. Dit is waarom mensen dingen voorspellen in tijden dat het nog niet eens bij ons voorkwam. Zij konden deze dingen zien omdat deze technologie altijd buiten de publieke arena aanwezig was. In 1969 beschreef Rockefeller het internet al.

Terwijl het proces van meer en meer geavanceerde technocratie uitrolt, zijn er geen gaten waarin mensen verder ontwikkelen, het rolt uit want het is er al lang.

Ze hebben een coverstory nodig en covermensen dus hebben ze loopjongens en die spelen de rol van verschillende technologieën die opkomen; zo’n frontpersoon zijn maakt je heel rijk. Maar grote delen van die rijkdom moet worden besteed aan het voortgaan met de agenda. Daarom heb je die harteloze psycho miljardairs die foundations opzetten, zogenaamde liefdadigheid. Volg deze, het is het financieren van hun agenda. Zoals Gates: 750 miljoen dollar om vaccinaties te pushen. Soros, financier. Hoe intelligent moet je zijn om veel geld te maken met op en neer gaande markten, hoeft je niet intelligent voor te zijn. Enorme hoeveelheden geld moet hij besteden aan de agenda; 32 miljard dollar aan zijn fonds.

Dit is hoe het werk. Per specialisatie. Vaccinatie, krijg ze gechipt. Kwantum tattoo. Tag elk kind, zoals in de derde wereld. Technologie die laat zien of je al dan niet gevaccineerd bent.

Gates, wat er gaande is, hij weet dat er geen virus is. Hij is blij… dood en destructie letterlijk voor miljarden mensen. Dus hij zegt dat de lockdown niet kan eindigen voordat iedereen is gevaccineerd.

Prof Neil Ferguson van de computermodellen is verbonden met Gates. Technocratische dictators.

DE GROTE VRAAG IS, WAT WE MOETEN DOEN

Vraag jezelf af waarom deze man miljarden mensen kan dicteren. Wij moeten erop staan dat onze levens niet worden gedicteerd door deze technocraten.

Als je jezelf laat leiden door je hoofd en je buik, emoties van angst, geeft dat je alle reden waarom je niets moet doen. Wat zijn de consequenties voor mij van dit te doen. Percentuele verbinding.

Smalle band frequenties, zichtbaar Licht. Dat is de enige frequentieband die we zien. Wij zitten vast in deze tv show. Het hoofd is verbonden met dit kanaal. Dus als je alleen van de 5 zintuigen komt, is dat kanaal het enige dat je krijgt. Ze hebben mensen gemanipuleerd om alles alleen maar met de 5 zintuigen te zien. Controleer de info die wij krijgen, media, onderwijs, enz Ze isoleren ons bewustzijn in deze snalle band, dat is de mensenwereld.

Het is aan het veranderen, maar het grootste deel is zo voorspelbaar. Het is als een programma, zoals veel mensen hetzelfde reageren.

Er is hier een vortex (wijst op het gebied van het hart chakra), dit is het ware spirituele hart. Liefde is meer dan “I love you”. Liefde zal altijd doen waarvan het weet dat het goed is. Overwegen is daar niet bij. De hartverbinding die je uit de 5 zintuigen realiteit brengt.

Open je spirituele hart, je ziet een heel andere wereld. Want je perceptie is nu uitgebreid. Onvoorwaardelijke Liefde. Je kijkt naar de situatie en weet wat goed is. Niet nadenken maar voelen. Doen waarvan je denkt dat het goed is, is niet zo moeilijk als je denkt. Je krijgt ongelooflijk zelfrespect en voldoening.

Je zorgen maken over consequenties maakt je slaaf.

Icke vertelt dat hem 30 jaar geleden is verteld de boodschap te gaan verkondigen. Daarbij werd gezegd: “One man cannot change the world but one man can communicate the message that can change the world”.

Een persoon kan niet de wereld veranderen, maar een persoon kan de boodschap communiceren die de wereld kan veranderen.

Hij kreeg daarna veel info input. Zoals dat de transformatie van menselijk bewustzijn eraan kwam. Een vibrationele energetische verandering. Mensen die ontwaken uit hun coma. Alles dat verborgen was zou aan de oppervlakte komen. Het bewustzijn van de mensen verandert, gaat naar intuïtief weten.

Je verliest de angst voor de menselijke gevangenis. Dit heeft zo’n ongelooflijke kracht.

Die psychopaten hebben geen open hart

Deze ontwaking van de mensheid is geen misschien, het gebeurt. Deze lockdown heeft heel veel mensen doen ontwaken. Nu moeten we dat laten zien.

Want ons open hart weet dat wij deel uitmaken van een oneindige stroom van bewustzijn.

Wat wij hier meemaken is maar een korte ervaring van een oneindig bewustzijn

Ga het leven en stop het leven jou te leven

Wij zijn liefde, al het andere dat je denkt dat je bent, daartoe zijn wij geprogrammeerd.

Samengevat en vertaald door Veronica

 
3 reacties

Geplaatst door op 6 mei 2020 in Geen categorie

 

Tags: , ,

 
%d bloggers liken dit: