RSS

Maandelijks archief: juli 2021

Oproepen voor contacten/ netwerken, 27 juli 2021

Lezers van dit blog vragen mij wel eens of ik suggesties heb hoe ze in contact kunnen komen met gelijkgestemden. We weten allemaal dat niet iedereen zijn ideeën en gedachten uitdraagt omdat de ridiculisering zulke groteske vormen heeft aangenomen. Daarom leek het mij een goed idee om dit blog daarvoor open te stellen. Het werkt als volgt.

Iemand die het initiatief neemt om een netwerk op te bouwen en daar hulp bij zoekt kan dit via een ‘reactie’ onder een artikel bij mij kenbaar maken. Ik kan dan zijn/haar e-mailadres zien en er per mail op reageren.

Deze persoon kan dan een tekst als ‘ingezonden brief’ bij mij aanleveren die ik op dit blog zal plaatsen. (Ik behoud mij daarbij het recht voor om te bepalen of deze tekst past bij de doelstellingen van dit blog.) De persoonlijke gegevens van deze persoon worden niet gepubliceerd.

Degenen die het bericht lezen en zich aangesproken voelen kunnen dit kenbaar maken door middel van een reactie eronder. Ik stuur dan de e-mailadressen door naar de initiatiefnemer, die vervolgens rechtstreeks contact opneemt met de geïnteresseerde lezer.

Hieronder vind je de eerste oproep. Veel plezier! Veronica

Wij zijn twee personen, Nicolai en Anasuya, die regelmatig bijeenkomen om te mediteren en de resultaten plus wat daaruit voortkomt in de praktijk brengen.

Het is niet eenvoudig om gelijkgestemden te ontmoeten, die communiceren met de Lichtkrachten op en buiten de Aarde, die met de engelen en meesters als gelijke in gesprek gaan. Mensen die Cobra’s info begrijpen en betere en tijdige intel wensen.

Wij ontmoeten graag gelijkgestemden, die op hun eigen benen staan en geen begeleiding nodig hebben noch uitleg. Mensen die zowel leraar als leerling kunnen zijn. Mensen die zich misschien alleen voelen en een inner circle willen en kunnen vormen. Mensen die in de voorhoede wensen te staan voor wat momenteel nodig is in relatie tot de bevrijding en transformatie van de Aarde.

Deze inner circle zal bestaan uit gelijkgestemden die de slagkracht hebben om onzichtbaar klussen te klaren vanuit co-creatie.

Wanneer dit bij jou past en je aanspreekt, schrijf dan je reactie onder dit bericht en wij nemen contact met je op.

 
2 reacties

Geplaatst door op 27 juli 2021 in Geen categorie

 

De Nieuwe Samenleving Initiatieven – Aanvulling juli 2021

Begin juni heb ik een overzicht geplaatst van allerlei initiatieven, zie deze link. Dat artikel bevat ook een uitgebreid overzicht van “nieuw nieuws- en informatiekanalen” en veel websites over lokaal kopen bij de boeren e.d.

De mensen zitten gelukkig niet stil. Dus hieronder aandacht voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. (N.B. Soms werken links naar Youtube niet vanuit mijn berichten; zoek dan in Youtube naar de naam van het bewuste kanaal.)

Natuurpad – Stichting het pad der natuurlijke energie

Missie/ visie – (link naar de presentatievideo)

Samen met u willen wij een doorslaggevend verschil maken door verloren gegane wijsheid te hervinden en te openbaren. Met als einddoel: een gezonde samenleving creëren tussen mens en milieu.

Onze missie is het toepassen, ontwikkelen en combineren van uitvindingen van de wetenschap uit heden en verleden.  Zo kunnen we energie, waterhuishouding, bosbouw en akkerbouw verbeteren en verduurzamen. Voor onze en toekomstige generaties.

Onze visie is dat de natuur de antwoorden voor ons als mensheid heeft klaarliggen en dat we in harmonie met de natuur gebruik mogen maken van de natuurlijke schatten. Schoon drinkwater, mineraalrijke grond, duurzame energieopwekking uit waterstof, duurzame bosbouw en gezonde en geneeskrachtige voeding en vooral de harmonie en samenwerking daartussen hebben onze bijzondere aandacht.

Inspiratie vinden wij bij Viktor Schauberger, Nikola Tesla, Wilhelm Reich, Justus von Liebig en Benoit Mandelbrot.”

N.B. Op de website vind je heel veel links naar video’s en publicaties over dit onderwerp.

De Stichting heeft een ludieke actie opgezet om de benodigde financiële middelen te verzamelen: een loterij.

Fraaie prijzen
Wilt u ons helpen om dit doel te bereiken? Dan maakt u kans op fraaie prijzen: een nieuwe camper, een goudschat, de zilvervloot en nog veel meer. Ontdek alle prijzen en doe direct mee.

Studio New Earth

Vorig jaar zomer, in de maand juli, was er een initiatief voor een Facebook kanaal “Van 3D naar 5D”. Elke dag werden inspirerende boodschappen gegeven door verschillende lichtwerkers. Initiatiefnemers daarvan hebben nu een nieuw platform opgericht: Studio New Earth.

Studio New Earth is het spirituele tv-kanaal op social media met een wekelijks programma, waaronder interviews, activaties, de spirituele talkshow, meditaties, heartsongs, yoga, Life School en Thank God its Friday.” 

Er is een Facebook kanaal en een Youtube kanaal. Met deze Youtube video wordt dit nieuwe initiatief gepresenteerd.

Een van hun initiatieven is “De Life School”, door Pattty Harpenau en Janosh, elke 2e en 4e woensdag van de maand. “We gaan praten over het leven, over vallen en weer opstaan, over geluk, over succes en overvloed. En natuurlijk nog veel meer maar bovenal hoe jij je leven optimaal kunt leven. Dat doen we met humor, inspiratie, met wijze lessen aan de hand van levensvragen en we hopen zo dat je van ons geniet en dat wij je brein, hart en ziel kunnen vullen met levensvreugde.”

Roy Wanting geeft les in Transformative Yoga, en er is “Transformative Meditatie”. Elke vrijdag is er “Thank God it’s Friday” door Janosh, op de maandagen de “Spirituele Talkshow” met Bonnie Bessem en Robert Bridgeman, en een avond “Heartsongs”, muziek en poems met Bonnie en Jasper Merle. Verder o.m.: “kidsverlichting”, “Belichaam je sekspower”, “Meetings with a Master”, en veel interessante interviews met o.a. Anton Teuben, Hans Stolp, Roy Martina, Deva Premal & Miten, en vele anderen.

BPOC 2020

De Buiten-Parlementaire-Onderzoeks-Commissie bracht in maart zijn eerste tussenrapportage uit (hier te bestellen). Hierin zijn veel verschillende verklaringen opgenomen: artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren, mensen die in de gezondheidszorg werken. Ook worden (horeca)ondernemers, docenten en ouders gehoord, tot en met een leerling over de situatie op school.

Andere zeer belangrijke verklaringen komen van politieagenten. De commissie heeft van veel gewetensbezwaarde agenten verklaringen opgenomen, die in eerste instantie anoniem zijn gepubliceerd om de veiligheid van de agenten en hun familie te waarborgen. Terugkerende thema’s in deze verklaringen zijn een verharding binnen het politiekorps, buitenproportioneel geweld, drugsgebruik, dehumanisering, racisme, seksisme en een cultuur van angst en wantrouwen. Van deze verklaringen is nu ook een tussenrapportage uitgebracht (hier te bestellen), en de commissie had het voornemen om deze rapportage te presenteren in aanwezigheid van 80 van de betrokken agenten, die hiermee dus hun anonimiteit zouden opheffen. Helaas ontving de commissie dreigementen; hieronder een fragment uit hun persbericht daarover:

“Op 7 juli jl. zijn wij als BPOC2020 geconfronteerd met meervoudige bedreigingen tegen het leven. Deze personen waren op de hoogte van ons privé adres, van de auto waarin wij rijden, en van de locatie waar de verklarende agenten naar buiten zouden treden op 10 juli a.s. 

Als BPOC2020 en de raad van advies kunnen wij niet instaan voor de veiligheid van de 80 verklarende agenten, de zaaleigenaar, de technici en overige betrokkenen. Wij hebben dan ook met zeer grote tegenzin en in overleg met de agenten moeten besluiten de fysieke presentatie van de agenten te annuleren. Ook het online zetten van de beelden van de verklarende agenten is geen alternatief, omdat ook dit raakt aan hun veiligheid. Als BPOC2020 kunnen wij ook daarvoor niet de verantwoordelijkheid nemen.” ….. “Het stellen van vragen en het zoeken naar de waarheid is in Nederland niet zonder gevaar en wordt op deze wijze beloond.” 

Hier de link naar een gesprek met de BPOC en Gideon van Meijeren (FVD) bij de Blue Tiger Studie over het politierapport en de huidige politiek.

Innovatief Nederland

Dit is voor al die mensen die wakker zijn geworden of daarmee bezig zijn en dus in staat zijn om een nieuwe samenleving te creëren/leven, die gebaseerd is op liefde, eenheid en wijsheid. Heb je genoeg van al de facetten van de 3e dimensie, van tegen elkaar strijden in plaats van samen het beste en mooiste te realiseren, dan ben je hier aan het juiste adres. Doe mee en transformeer jouw wereld.”

Op deze website worden artikelen van andere bronnen geplaatst en men stelt “Alle artikelen op deze website zijn gecontroleerd op waarheid om geen onzin te verspreiden. Vraag jouw gevoel of het klopt, niet jouw verstand, die vaak nog erg gelimiteerd is in zijn bewust-zijn/wakker zijn!

Samenleven in een ecodorp

Diederick Huizingais zeer gepassioneerd bezig om een ecodorp te realiseren. In de NieuweTijd Live (18-6-2021) vertelt Diederick over zijn ideale toekomst waarin mensen voor meer lokaal, duurzaam en simpel kiezen.

Hij ziet dat mensen steeds vaker andere keuzes maken en niet meer mee willen werken aan het systeem dat ons als burgers niet meer dient. Samen met een diverse groep mensen waaronder een boer, dakdekker en ondernemers, werkt Diederick aan een project om een eerste ecodorp te bouwen.

Hij schetst in de livestream een plaatje van wat je minimaal nodig hebt en hoe het is om in een ecodorp te wonen. Een zeer inspirerend gesprek waarin Diederick je aan de hand meeneemt naar een nieuwe tijd!

Er is momenteel nog geen website maar je kunt wel contact opnemen met Diederick via de mail: diederick@denieuweveluwe.nl

Elohim – woon-werk gemeenschap The Diamond New Earth

Voor de multidimensionaal ontwaakte Mens en Nieuwe Aarde.” “Ieders bijdrage op de Krachtplaats werkt tevens als een acupunctuurnaald in het wereldnetwerk en leylijnensysteem voor de nieuwe samenleving.

Op de website “Corona Nuchterheid” is in een artikel aandacht gegeven aan de “parallelle samenleving” de lezers worden opgeroepen om hun ideeën erover te geven.

Jorn Luka en Flavio Pasquino discussiëren over hoe zij denken over het vormen van een nieuwe samenleving; binnen de bestaande of volledig apart? Jorn heeft veel goede en inspirerende interviews over de huidige ontwikkelingen en de nieuwe samenleving. Bijvoorbeeld: prof. Dr. Bob de Wit, die vertelt hoe de inwoners van Nederland zich in 1581 hebben losgemaakt van de toen heersende koning om weer het zelfbestuur van het land te krijgen. Hier is de link naar de website van Stichting Nederlandse Onafhankelijkheid met het naar modern Nederlands ‘vertaalde’ “Plakkaat van Verlating / Verlatinghe – 26 Juli 1581 In de Staten-Generaal”.

Bob de Wit stelt dat dit nu ook weer zou kunnen: Je vertelt de huidige bestuurders dat zij hun taak niet naar behoren doen en deelt mede dat je je daarvan losmaakt. (N.B. De links verwijzen naar Yt video’s, maar je kunt alles vinden op de website van Jorn.)

Moral Compass van Danielle Stotijn en Peter Bierhof, die bezig zijn met het opzetten van een website/ platform waarmee ze ons willen helpen met de positieve dingen in het leven, zoals het verbeteren van je immuunsysteem, goede voeding, een eigen radio/nieuwsstation. Ze denken aan het opzetten van een community voor het delen van Inhoudelijke kennis, informatie over Gezondheid, eventueel Ruilhandel. (De link hierboven verwijst naar hun Yt kanaal.)

Artikel van Rob Vellekoop “De Lange Mars” over de parallelle samenleving.

Geen hiërarchie, maar heterarchie; de parallelle samenleving vanuit libertarisch perspectief. Dit essay spiegelt de actuele structuur van de samenleving aan de manier waarop het menselijk brein zichzelf organiseert en legt uit waarom het libertarische denken intrinsiek menselijk is. De conclusie is, dat het juist de concurrerende alternatieven zijn, die de samenleving tegen de systemische risico’s van verstarde collectivistische structuren kunnen behoeden. Een pleidooi voor een libertarisch “opting-out” uit de monopolies van de overheid.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 16 juli 2021 in Nieuwe Samenleving

 

Tags: ,

Fire The Grid Meditatie op 19 juli 2021, in NL om 13.11 uur

Stuur dit door aan jouw contacten, laten we met zijn allen een krachtige puls geven!

Worldwide Meditation and Celebration Event on July 19th, 2021 at 11:11 GMT, gedurende een uur; click hier voor de tijd op jouw locatie

Het tijdstip voor de meditatie in Nederland is 13.11 uur.

Hoe het allemaal begon

Mijn naam is Samoiya Shelley Yates. In 2002 verdronk ik met mijn zoon in een meer en had een bijna-doodervaring waarbij ik Lichtwezens ontmoette die me vertelden hoe ik op wonderbaarlijke wijze het leven van mijn zoon kon redden. Later, in 2007, kwamen de Lichtwezens naar me toe met een project genaamd Fire the Grid. Ze zeiden: “Wat je voor je stervende zoon hebt gedaan, kun je doen voor een stervende planeet.”

Ze gaven aan dat ieder van ons in de eerste plaats een energiewezen is en dat wij, als energiewezens, gehecht zijn aan een zeshoekig raster dat de planeet omringt en doorwerkt. Ieder van ons heeft een zeshoek in dat raster. Niemand kan nog een zeshoek krijgen. Je hebt één zeshoek en je voedt die zeshoek met licht of je haalt er licht uit. Dus elke keuze die je maakt telt, en doet ertoe.

In 2007 organiseerden we ’s werelds grootste massale meditatie-evenement ooit met miljoenen mensen die deelnamen om het aardraster opnieuw te verbinden met het energieraster van het heelal. We moesten de brug zijn die de twee netten met elkaar verbond en we deden ons werk niet. Dus, de Lichtwezens vroegen ons om de energie van het Universum door ons naar de Aarde te trekken om haar raster te voeden, dat zo erg uitgeput was dat ze het gevaar liep uiteen te vallen. Het is ons gelukt.

In 2009 kwamen we weer bij elkaar, maar deze keer was het om energie terug te sturen naar het Universum en tegelijkertijd het Aardse veld te programmeren met onze meest vreugdevolle, vredige en overvloedige-voor-alles-gedachten.

Toen we het raster in 2011 opnieuw afvuurden, hieven we ons collectieve veld op om de aarde te helpen toen ze een lichtbarrière binnenging. We hadden ons energieveld nodig om op de hoogste frequentie te zijn om er zonder problemen doorheen te gaan, wat we deden.

EEN NIEUWE DATUM

Nu hebben de Lichtwezens ons uitgenodigd om samen te komen op 19 juli 2021 om 11:11 GMT voor het volgende Fire the Grid-project. We zullen het energienetwerk pulseren om het Vijfde Veld te programmeren en daarmee de parameters te bepalen voor de toekomstige aarde en het leven dat we willen.

Wat betekent het om het energienet te pulseren? Welnu, je eigen individuele lichaam is verbonden met een energieraster dat is samengesteld uit miljoenen zeshoeken. Elke mens heeft zijn eigen zeshoek, en wanneer je je zeshoek pulseert met de gedachten van je grootste menselijke genoegens en vreugden, en dan zeg je “Dank je”, overspoel je letterlijk het energieraster met exponentiële energie.

We leven in een moeilijke tijd en we moeten ons echt verenigen. De Lichtwezens hebben me verteld dat het project is bespoedigd, het is versneld, vanwege de huidige gebeurtenissen op de planeet. Ze willen dat we het energienetwerk pulseren en voorbereiden op de volgende gebeurtenissen. Nu weet ik niet zeker wat de volgende gebeurtenissen zijn, maar ik weet dat we er deel van uitmaken en we werken ofwel naar de Nieuwe Wereld toe of we werken weg van de Nieuwe Wereld.

Het kost niets, er zijn geen verplichtingen en er is geen aansluiting bij iets. Er is gewoon zitten met je vreugde, er diep in je lichaam aan denken, zodat je het voelt. Je voelt de vreugde van het eten van een ijshoorntje of het knuffelen van je kind of wandelen in de zon. Je voelt het in je vat, je lichaam, je menselijke pak, en dan verbind je je echt met die vreugde, een uur zittend. Dan zeg je gewoon “Dank je, dank je, dank je!” en dat verheft jouw veld nog verder. Dat is Firing the Grid, en dat is wat de Wezens willen dat we doen om het Aardraster nu te verhogen.

Ik zeg niet dat alles van de ene op de andere dag beter zal zijn nadat we het raster afvuren. Het betekent niet dat de verschuiving naar het Vijfde Veld of andere grote veranderingen allemaal onmiddellijk zullen plaatsvinden, maar het betekent wel dat we een kettingreactie van gebeurtenissen in gang hebben gezet. Wij, de mensen, het energielichaam dat we zijn, hebben ons gecommitteerd en verbonden met dit veld. En wanneer we ons committeren aan en verbinding maken met dit veld met een “Ja, ja, ja”, zijn we klaar om meer te zijn dan we zijn.

“Ja”, we zijn klaar om te onthouden wat en wie we werkelijk zijn. “Ja”, we willen een overvloedige, prachtige, delende en vriendelijke wereld creëren voor ons allemaal te midden van alles waar we ons in bevinden. Wat hebben we te verliezen? Deze Wezens gaven me deze informatie eerder. Die projecten werkten allemaal. Ze waren ongelooflijk. Miljoenen en miljoenen mensen deden mee en we hadden toen nog geen sociale media. We hadden geen YouTube. We hadden geen Facebook. Hoe hebben we het gedaan? We hebben gewoon een e-mail gedeeld en mensen hebben het doorgegeven. Dat gezegd hebbende, als je hart resoneert met dit project, deel het dan met iemand van wie je houdt.

FIRE THE GRID 2

Ik ben hier weer om te zeggen dat deze Wezens een nieuw project voor ons hebben. Ze noemen het Fire the Grid 2. Overstroom de kruispunten, onthoud, word. Word wie je bedoeld bent te zijn. Sta stil bij de tegenspoed waar we nu in leven. Keer je af van dat wat ons niet langer dient en keer je naar hoop, vreugde en dankbaarheid. Zie het in alles wat je doet. Zie het in de mensen met wie je praat. Zie het in de ogen van een ander. Onthoud voor een keer dat je een goddelijk wezen bent in een energiepak, in een lichaam. Je kunt in de ogen van iemand anders kijken en zien dat ook zij energiewezens in pakken zijn.

In het begin liet Fire the Grid het aan jou over om te bepalen of deze Wezens engelen of buitenaardsen of buitenaardse wezens zijn, of gewoon pure energie met een bewustzijn dat daadwerkelijk met ons kan communiceren. We definiëren ze nog steeds niet. Gebruik de woorden waarbij je je op je gemak voelt. Nu ben ik niet uniek. Ik ben niet de enige persoon die kan communiceren met deze buitenaardsen, buitenaardse wezens of engelen. Voor mij noem ik ze buitenaardse wezens of Lichtwezens, omdat ik weet dat ieder van ons een Lichtwezen is in een menselijk pak. Het is iets dat we gemeen hebben. Het is iets dat ons verenigd maakt. We zijn het gewoon vergeten.

Het Fire the Grid 2-project is dus geboekt en het gaat snel. We hebben nog maar een paar weken. 19 juli 2021 om 11:11 GMT, wij de mensen, mogen het volgende veld programmeren.

Het is de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid dat we daadwerkelijk onze volgende richting kunnen kiezen. De laatste keer dat we een kwantumsprong maakten, evolueerden we van Homo erectus naar Homo sapiens. Het was een enorme kwantumsprong. We werden fysiologisch anders. We werden mentaal, energetisch, fysiek verschillende wezens.

Die kwantumsprong komt er weer aan voor ons en daar kunnen we met Fire the Grid 2 aan meedoen. We kunnen samenkomen en die lat zo hoog leggen als menselijk mogelijk is, dat zijn de instructies. We moeten onze velden verhogen tot 857 hertz. Het is de ultieme frequentie van Liefde, Mededogen, Vreugde en Dankbaarheid. Het is wat ons zal verenigen als we verder gaan.

De Lichtwezens zeiden het heel duidelijk: ‘Verenig je in je overeenkomsten of je zult zeker desintegreren in je verschillen.’ Onze overeenkomsten zijn de sleutel tot deze grote positieve verandering in ons leven en in onze wereld, voor de toekomst van de mensheid. WE KUNNEN DIT DOEN EN WE DOEN HET NU!!!

Samoiya Shelley Yates

Vertaald door Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 15 juli 2021 in Meditatie

 

Tags: , ,

Cobra: Planetaire Situatie Update, 13 juli 2021

Het opruimen van de Chimera-groep gaat door. De Lichtkrachten zijn erin geslaagd om alle ondergrondse basissen van de afgescheiden Chimera-beschaving, inclusief het Congo-complex, volledig te zuiveren.

De meeste gijzelaars die daar gevangen zaten, zijn bevrijd, hoewel sommigen van hen nog steeds gevangen zitten op het etherische en astrale niveau.

Donald Rumsfeld is door de Lichtkrachten op het etherische vlak gevangengenomen en voor herverwerking naar de Galactische Centrale Zon gebracht. Hij is niet meer. Dit laat slechts twee nog in leven zijnde leden (Kissinger en Cheney) van de Onheilige Vier over en de Lichtkrachten hebben nu hun lijst van primaire doelwitten uitgebreid en omgedoopt tot de Onheilige Vijf. De lijst bevat nu Henry Kissinger, Dick Cheney, Bill Gates, Anthony Fauci en Klaus Schwab.

De fysieke spinnenkoning en -koningin zijn ook verwijderd, samen met de meeste lagere fysieke Chimera-spinnen. De overgebleven Chimera-krachten zijn nu op het oppervlak geconcentreerd en daar kan op dit moment niets meer over onthuld worden.

Wat nu nog ondergronds ontruimd moet worden, zijn enkele militaire basissen die nog in handen zijn van de Negatieve militairen (inclusief die in Antarctica), dan ondergrondse tunnels (inclusief die tussen VS/Mexico, Californië/Nevada en China/Myanmar), die gebruikt worden voor mensenhandel door de Illuminati, de Maffia en de Triades, en ook kindermisbruikcentra onder sommige kastelen van de Zwarte Adel en onder sommige kerken en katholieke scholen onder controle van de Jezuïeten. De hoogste prioriteit van het Verzet en de Positieve militairen is nu om zoveel mogelijk kinderen die daar nog gevangen zitten, te redden.

Er zijn nog steeds enkele tweelingzielen (meestal gevangen Plejadiërs) van de topbevelhebbers van de Galactische confederatie gegijzeld in ondergrondse basissen van de Negatieve militairen en in sommige militaire installaties op het oppervlak, vooral in de Negevwoestijn (Israël), in de buurt van Abu Kamal in Syrië en in de buurt van Grozny in Tsjetsjenië. 

Het Verzet en de Plejadische vloot hebben de laatste maanden verschillende malen contact opgenomen met de Positieve militairen in de VS, Rusland en China en bepaalde plannen zijn in gang gezet om zich op het Event voor te bereiden. De ondergrondse complexen Cheyenne Mountain en Thule (Groenland) worden voor dat doel voorbereid.

De Lichtkrachten zijn ook intensief bezig met het opruimen van negatieve niet-fysieke etherische en astrale entiteiten en hun aantal is nu gedaald tot onder de 50 miljard. Aan de top van de etherische en astrale duistere hiërarchie staan nog steeds enkele Chimera-spinnen die een paar duizend Archons in insectoïde lichamen controleren (Heren van Karma), die op hun beurt een paar miljoen Draco’s controleren die de resterende tientallen miljarden Reptiliaanse entiteiten beheren.

In het verleden waren de raden van de Galactische Confederatie niet eensgezind in hun plannen om de planeet Aarde te bevrijden en er waren veel tegengestelde meningen over dit probleem onder het personeel van de Confederatie:

Vorige week werden bepaalde acties ondernomen door Semjase en enkele andere hoge bevelhebbers en nu is er binnen de Confederatie een consensus bereikt dat er op het juiste moment een drastische interventie op het oppervlak van de planeet plaats zal vinden. Daarover kan op dit moment niet veel worden gezegd, behalve dat als de Cabal een bepaalde lijn overschrijdt, de interventie veel eerder zal komen en harder zal zijn.

Na begin augustus zullen bepaalde situaties escaleren, omdat we een speciaal “kruispuntevent”-tijdvenster binnengaan, dat in augustus van dit jaar begint en eind 2022 eindigt. Het eerste deel van dat venster beslaat augustus-december 2021 en het tweede deel januari-december 2022.

Interessant genoeg schat Gary Hesseltine, de vice-voorzitter van de International Coalition of Extraterrestrial Research (ICER), dat de dam in de komende 6-12 maanden zal doorbreken:

https://www.rt.com/news/527675-ufo-aliens-extraterrestrial-contact/

Solara, de visionair van de 11:11-deuropening, schat dat de dam tussen nu en eind 2022 zal doorbreken:

Op het oppervlak van de planeet is er tussen de Lichtkrachten en de duistere krachten een strijd gaande over het coronavirusverhaal.

De duistere krachten pushen hun eeuwigdurende casedemische lockdownagenda met gedwongen vaccinaties, waarbij vaccins de verbinding tussen het Hogere zelf en de menselijke persoonlijkheid beïnvloeden (in esoterische kringen wordt die verbinding antahkarana genoemd), zoals duidelijk te zien is in het logo van operatie Warp Speed:

https://beholdthemark.com/articles/f/the-warp-speed-logo-and-the-assault-on-the-blood-brain-barrier

De Delta-variant van het coronavirus verspreidt zich zeer snel, maar is zeer mild en leidt tot zeer weinig ziekenhuisopnames en nog minder sterfgevallen:

https://www.zerohedge.com/covid-19/panic-porn-dressed-science-exposing-truth-about-delta-variant

Daarom beginnen de Lichtkrachten effectief het einde van de lockdowns en een efficiëntere behandeling te promoten van de mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen:

https://www.zerohedge.com/covid-19/wealthy-nations-focus-hospitalizations-covid-becomes-endemic-flu

Twee dagen geleden heeft de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz het einde van de lockdowns voor Oostenrijk voorspeld, alsmede het verleggen van de focus van de handhaving van het coronavirus door de overheid naar persoonlijke verantwoordelijkheid en vrijheid, met meer focus op in het ziekenhuis opgenomen mensen en minder focus op bevestigde gevallen. Zeker genoeg hebben de mainstream media buiten Oostenrijk en de buurlanden dit niet gemeld.

Het is misschien interessant voor u om te weten dat er Telegram-kanalen in verschillende talen zijn aangemaakt voor degenen die mijn blogberichten volgen:

https://theeventhub2015.blogspot.com/2021/06/telegram-channels-for-cobras-posts-in-differernt-languages.html

Wie aan massameditaties wil deelnemen kan hier de lijst van actieve massameditaties vinden:

https://www.welovemassmeditation.com/p/blog-page.html

De Lichtkrachten vragen degenen die zich daartoe geleid voelen, om deel te nemen aan de Fire the Grid-meditatie, die zal plaatsvinden op 19 juli om 11:11 uur UTC:

Link naar de Fire the Grid Meditatie website

Deze meditatie zal helpen het netwerk van Licht op het oppervlak van deze planeet te versterken.

Overwinning van het Licht!

[Vertaald door SJ] Telegram kanaal https://t.me/wlmmdutchcobraposts

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 14 juli 2021 in Cobra

 

Tags: , , ,

Over de Aarde, de Geschiedenis, Bewustwording, de Mensheid, en waar wij op af stevenen, 12 juli 2021

Mijn vriendin leende mij een boek… geïntrigeerd las ik achter elkaar door, 300 pagina’s besloeg het verhaal. Het was voor mij dezelfde ervaring die ik had met Time Bender toen deze nog alleen in het Engels op internet te lezen was. Het greep mij meteen en ik ben toen Time Bender gaan vertalen naar het Nederlands omdat ik vond dat ook degenen die het Engels niet beheersen dit moesten kunnen lezen. (Uiteraard in overleg met Tijn Touber, die deze Nederlandse vertaling nog wat heeft bewerkt om het vervolgens in boekvorm uit te geven.)

Het mooie is dat ik nu niet hoef te vertalen want het bewuste boek is in het Nederlands. Het is geschreven door Robert Bridgeman en de titel is “2044, het mysterie van de vijfde dimensie. Het is een boeiend verhaal, zowel beklemmend als hoopgevend, en Robert is erin geslaagd om in dit boek van alles op een toegankelijke en begrijpelijke manier uit te leggen. De werkelijke geschiedenis van het ontstaan van de mensheid, de rol van de verschillende machthebbers door eons heen, de rol die de mensheid zelf heeft ten aanzien van de situatie op aarde, de ware aard en kracht van de mens, hoe onze toekomst eruit zal zien als wij nu niet ingrijpen, het galactische aspect, en nog veel meer.

De beschrijving van het boek op de website van Robert luidt als volgt:

“Het jaar is 2044. De mensheid leeft in een matrix van onderdrukking die is ingezet in het jaar 2020. Onbewust van de krachten die de wereld in hun greep houden, werkt Simon als hooggeplaatst ambtenaar binnen het ministerie van Waarheid in Den Haag.

Dan wordt hij ontvoerd door de verzetsbeweging en ontdekt de waarheid.

Wat voor krachten besturen de overheid achter de schermen?

Welke rol spelen buitenaardse beschavingen in de galactische oorlog waarin de mens speelbal is?

Wie houden de mensheid gevangen in steden en afgescheiden van zichzelf, en bovendien van de Bron van alles? Belangrijker nog: waarom? Welke beslissingen moet Simon nemen om de mensheid te bevrijden uit het duister?

2044: een droom, of een nachtmerrie?”

Het bijzondere in dit boek is dat elk hoofdstuk wordt afgesloten met een QR-code waarmee je  een video op de website van Robert Bridgeman kunt vinden. In deze video’s delen verschillende lichtwerkers hun inzichten.

Over bewustwording

Enige tijd geleden heb ik op dit blog twee artikelen geplaatst: Hulpmiddel voor Bewustwording en Ontwaking, deel 1 en hier het tweede deel. Deze zijn bedoeld voor die mensen die aan het begin van de ontdekkingsreis staan over hoe onze wereld werkelijk in elkaar steekt. Vervolgens is deze video daar een goede volgende stap bij, er wordt een heel duidelijk overzicht gegeven over de feitelijke machtsverhoudingen in deze wereld (even naar beneden scrollen).

En nu dan dit boek van Robert Bridgeman, een verhaal over hoe het in 2044 op aarde zal zijn als de mensheid zich blijft conformeren aan wat de machthebbers ons opleggen.

Hier wil ik het volgende positieve nieuws opnemen. Een bericht van Michelle Fielding: “Michelle werkt met engelen, aartsengelen en de hele spirituele hiërarchie en kanaliseert antwoorden en uitleg.” Zij heeft doorgekregen dat om het kantelpunt te bereiken de mensheid de grens van 60% bewustzijn moet halen. Dat lijkt een ver van ons bed show, maar zij legde erbij uit dat het niet gaat om 60% van de mensen, maar om 60% licht in het globale bewustzijn. Dus het licht van alle mensen telt daarbij; zowel de hoge lichtbewustzijnspercentages als de lage. Het gaat om het gemiddelde van alles. En enkele weken geleden kwam het nieuws van haar dat we over deze 60% heen zijn!!! Op dat moment had ze het over 63%.

Dus het tij is aan het keren en het is aan ons allemaal om ervoor te zorgen dat wij niet hoeven te wachten tot 2044 om in de Gouden Eeuw te gaan floreren.

Bekijk ook dit overzicht van Positieve acties en websites die zich richten op de bewustwording van de mensheid. En dit bericht met een overzicht van de Nieuwe Samenleving initiatieven.

Roberts boek bevat ook een uitgebreid overzicht van boeken en websites die je kunt raadplegen bij je reis in bewustwording.

 
6 reacties

Geplaatst door op 11 juli 2021 in 2044, Robert Bridgeman

 

Tags: , , ,

 
%d bloggers liken dit: