RSS

Notities – deel 3 – van de Ascentie conferentie in Glarus, Zwitserland op 16-17 april 2016

21 jun

Disclaimer:
De volgende conferentie notities zijn een interpretatie van de persoon die deze opschreef. Veel details zijn achterwege gelaten en wat van de oorspronkelijke bedoeling is verdwenen. Het zijn NIET de exacte woorden van Cobra en Isis.

Transcript door Antares van Transinformation, vertaling door Kleines Sandkorn, bewerkt door Nova en door Cobra

Isis op zaterdag 16 april

Isis leidde ons door de volgende onderwerpen. Ik heb geprobeerd zoveel van haar woorden en formuleringen op te schrijven als ik kon om de energie van de ervaring zoveel mogelijk naar jullie te brengen. Inderdaad, ik hoop dat deze fantastische energie die wij allen hebben ervaren jullie zal bereiken. Het energiewerk gedurende de conferenties houdt een belangrijke rol in voor het hele proces van onze transformatie. Meditatie en mantra’s in zo’n grote groep stralen een diepe krachtige energie. Ik heb ze niet allemaal in mijn tekst genoemd.
Antares

DE KELK VAN HET LICHT

Isis Astara:

Als ik de deur open voor het Licht, Ik Ben de Kelk van Licht, met mijn lichaam, ziel en geest. Ons fysieke lichaam limiteert ons voor het rijk van ruimte en tijd. De waarheid is dat wij multidimensionale wezens van Goddelijk Licht zijn. Hoe meer bewustzijn wij hebben, hoe meer Licht door onze lichamen vloeit, dus wij groeien en groeien totdat wij de Tempel van Licht ZIJN.

Om onze lichamen te herkennen als Tempels van Licht moeten wij eerst de attributen loslaten die ons limiteren om dat te kunnen. Terwijl wij leren om dat los te laten, beginnen wij onze lichamen met nieuwe ogen te zien. Veel items die wij in de dualiteit gebruikten dienden als een middel om onszelf te oriënteren, zoals bijvoorbeeld ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’. Om ons in onze lichamen te ervaren realiseren wij ons als vrouwelijk/mannelijk.

Onze lichamen waren gecreëerd voor onze ziel om de fysieke wereld binnen te gaan. Wij zijn Goddelijke Vonken van Licht en dit licht vult elk van onze cellen. Met ons uitgebreide zicht kunnen wij onze houding nu herkalibreren naar onze lichamen.

De kelk symboliseert het Goddelijke Vrouwelijke, ons lichaam hier op Aarde een portaal zijnd tussen dimensies. Wij zijn gecreëerd als vrouw/man en wij kunnen nu beiden een kelk van het Goddelijke Vrouwelijke zijn door onze vrouwelijke kwaliteiten.

De geboorte van leven gebeurt door deze kelk.

2016-04-16 3 1 Vesica-450x338Nieuw leven zoals wij het kennen begint in de baarmoeder als een spiraal. Het vrouwelijke lichaam is inderdaad in staat om leven van een andere dimensie door zichzelf te channelen om hier te komen in het fysieke. Binnen de heilige geometrie zien wij dit proces als de Vesica (plaatje hierboven). Dit, om hele goede redenen, wordt gezien en aangewezen als het mirakel van leven. Het is een onmisbare belangrijke taak voor vrouwen om te leren zichzelf erkenning hiervoor te geven, omdat zij een kanaal zijn om leven te geven. Voor mannen is dat ook essentieel, gelijk, om te duiken in wat dat echt betekent, te begrijpen, appreciëren en werkelijk vrouwen te ondersteunen.

Vooral nu, in de tijd van de terugkeer van de Godin, is het cruciaal om de Goddelijke Vrouwelijke energie in geschikte kosmische stromen te brengen, ook in het mannelijke lichaam. Het moet hun toestemming zijn voor het vrouwelijke bewustzijn – binnen in de vrouwelijke en mannelijke lichamen. De energie wil erdoor gaan, wij zijn beiden ‘moeders’ die geboorte gaven aan de Nieuwe Gouden Eeuw door het channelen van de Goddelijke Vrouwelijke energie.

Laten wij beginnen met het eren en respecteren van de Goddelijke Vrouwelijke energie in ieder van ons. Zodra dit gebeurt beginnen de Goddelijke Vrouwelijke EN de Goddelijke Mannelijke te bewegen en oude gedateerde patronen van beide worden geheeld. Krachtige Goddelijke Mannelijke energie heeft krachtige Goddelijke Vrouwelijke energie nodig, en omgekeerd. Wij leren weten hoe en waarom wij elkaar nodig hebben om in balans te komen.

De Goddelijke Mannelijke energieën zoals sterkte, moed, kracht, het geven van bescherming, actie, enz. helpt de man om zichzelf te vinden en ook de vrouw. Dit komt door het feit dat wanneer een man in zijn Goddelijke Mannelijke sterkte is, hij dan capabel is om de vrouw te ondersteunen om haar Goddelijke Vrouwelijke energie te laten bloeien. Wij kunnen dit nieuwe begrip ook in ons eigen persoonlijke processen brengen – naar de verborgen aspecten van beide van deze energieën binnenin ons. De Goddelijke Vrouwelijke energie is sterk verbonden met het fysieke lichaam, binnen de gevoelens en emoties. Wanneer wij in balans zijn staan wij onszelf toe om de waarheid te spreken, om bewust wakker te zijn, in plaats van in het oude patroon te zijn van door onze levens te vechten, om in de slachtofferrol te gaan en om alles als heel moeilijk te zien.

Moge de deelname aan de ascentieconferentie zijn deel doen, om ons te helpen te begrijpen hoe uit de rol van slachtoffer te stappen. In veel van onze relaties – met onszelf zowel als met anderen – zaten wij vast in verschillende condities: ervaren van depressie, gebrek aan kracht en het voelen van stagnatie in persoonlijke vooruitgang. Dit alles is gecodeerd in ons wezen tot in de huidige tijd. Nu is het tijd om die oude rol te verlaten. De nieuwe energieën, vooral in de laatste paar maanden, staan deze spelletjes niet langer toe. De energieën heffen ons uit het drama.

Om de Kelk voor het Goddelijke Vrouwelijke en het Goddelijke Mannelijke te zijn betekent een meester te zijn over ons energieveld. Dus beginnen wij het spel te kennen. Om de staat van slachtoffer in onze relaties te verlaten is het essentieel om het “NU” moment te beheersen. Het verleden is niet belangrijk, de toekomst moet nog komen. Dus het enige ding dat wij kunnen doen is om het huidige moment te beheersen, ongeacht de situatie. Er is geen reden meer voor drama, geen noodzaak om agressief of dominant te zijn!!!

Waarom is dit? Na het einde van de Maya kalender is een eind gekomen aan de lineaire tijd. Sinds de verschuiving naar de uitlijning met het Galactische Hart nemen wij tijd anders waar, zoals spiraal energie. Het wordt belangrijk voor ons om te begrijpen dat wij moeten stoppen om onze lichamen te zien als alleen vrouwelijk of mannelijk. Als kelk van Liefde, die wij zijn, geven wij zelfrespect aan onze eigen wezens en wij veranderen ons perspectief van onze lichamen, weg van de materialistische kijk naar de Goddelijke kijk. Wij zijn allemaal delen van hetzelfde energieveld, dezelfde matrix.

2016-04-16 3 2 Torus-Mensch-450x427Al onze cellen bevatten de Goddelijke Vonk, zoals alle natuur doet. In de buitenwereld – meer dan ooit – voor alles dat elk van ons straalt, manifesteert naar realiteit.

Nu is de tijd voor vrouwen om te besluiten om werkelijk te respecteren de GODDELIJKE MANNELIJKE energie, voor mannen om te besluiten om volledig het Heilige Mannelijke te vestigen en ook werkelijk te respecteren het GODDELIJKE VROUWELIJKE in vrouwen. Het is echt een besluit. Mannen hoeven niet langer bang te zijn voor vrouwen, voor hun kracht – waardoor zij in een positie zijn om leven te geven. het vrouwelijke lichaam is al een Goddelijke Kelk, in staat om leven te geven. Om leven te brengen van een andere dimensie naar hier beneden is een enorme daad, soms kan deze elementale kracht een beetje bedreigend lijken. Tot nu toe waren aan de ene kant mannen bang voor deze energie en zij reageerden met controle en dominantie, en aan de andere kant is het voor vrouwen van het grootste belang om onmiddellijk te stoppen met het castreren van mannen, om ze zwak te houden door ze te bekritiseren of door niet dit of dat te doen. Mannen reageren op kritiek met het geven van weinig support, wat leidt tot meer kritiek.

2016-04-16 3 3 Chakra-Picture-300x450De chakra’s in onze lichamen hebben kleuren van de regenboog. Het witte licht is een regenboog. Beide lichamen zijn heilig en zij zijn portalen voor Licht.

IK BEN HEILIG = HET LICHT IS HEILIG. Het is hetzelfde.

Zodra wij de status van oordelen verlaten en stoppen met het negeren van de Goddelijke Waarheid, identificeren wij creatie als de werkelijke essentie. Isis wijst erop dat wij alles al weten wat zij ons vertelt.

De nieuwe energieën noodzaken ons om het gevecht en het systeem te verlaten, om zo ons opnieuw te verbinden met onze werkelijke natuur.

DE WET VAN KEUZE, HET BESLUIT

Zoals ik weet dat ik de macht van keuze heb ben ik in staat om mijn macht terug te brengen om mijn leven te creëren. Onze levens zijn gebaseerd op onze besluiten. De Wet van Keuze heeft onze daden meer nodig dan woorden, meer onze activiteiten, en om actief de Wet van Vrije Wil te GEBRUIKEN. Als wij meesters willen zijn van het ascentieproces dan moeten wij meesters worden van Vrije Wil. Onze vrije wil is natuurlijk dramatisch onderdrukt geweest in het verleden, dus wij ontsnapten in hetzij slachtofferrol, hetzij dominantie. Oorspronkelijk voelden wij ons niet als scheppers, wij zeiden alleen “ja” tegen dingen die ons “ergens” brachten. Nu is de tijd om te leren “NEE” te zeggen! Dus wij zijn in staat om elke situatie te verlaten. Zeg NEE als je je niet goed voelt, verdraag niet iets of accepteer niet iets dat niet behulpzaam voelt voor jouw werkelijke natuur om te rijzen.

Dus, de vraag is, wat is de “goede” keuze? Aangezien wij een Kelk van Licht zijn met onze IK BEN AANWEZIGHEID zijn wij meesters van ons energieveld, stevig verankerd met ons hart binnen onszelf.

Wij moeten leren te verbinden met onze “innerlijke bestuurder” – onze innerlijke leiding. Met onze Vrije Wil en onze Innerlijke Bestuurder stappen wij in Licht, Liefde en Overvloed, onze intuïtie gidst ons. Als wij werkelijk de Wet van Vrije Wil begrijpen hebben wij de kans om werkelijke meesters te worden.

Bijvoorbeeld, als wij niet weten wat te doen moeten wij leren om heel eerlijk voor onszelf te zijn en te besluiten om van die plaats grenzen te stellen. Doe alsjeblieft allemaal oefeningen, zeg naar waarheid “JA” en “NEE”.

MACHTIGE IK BEN AANWEZIGHEID

Wij kunnen vele, vele boeken lezen over de IK BEN aanwezigheid. Gedurende het ascentieproces zullen wij vroeger of later met onze Moeder Gaia door het proces gaan van het ervaren van IK BEN. Opgestegen meesters hebben kennis geïntroduceerd over IK BEN DAT IK BEN. Wij zijn allen Licht van schepper en bevestigen het feit een Goddelijke Vonk te zijn door te zeggen “ik ben dat ik ben”.

Vele stukjes kennis over de IK BEN aanwezigheid zijn door de opgestegen meester St. Germaine gegeven die verscheen voor een wonderbaarlijke man op Mount Shasta. Godfrey Ray King heeft boeken erover geschreven en was later verlicht.

Wij zijn bewuste soevereine wezens van Licht. Onze rechten zijn verankerd binnen onze chakra’s (zie het transcript van 2015 link: http://recreatingbalance1.blogspot.de/2015/04/notes-from-cobra-and-isis-conference-in_23.html– please read fully – zie voor de Nederlandse vertaling deze link, ga naar het 4e deel).

Vrije Wil is sterk verbonden met ons ascentieproces. Bij het versterken van onze vrije wil worden wij dichter naar ascentie getrokken. Vrije wil is verankerd binnen onze plexus solaris. Als wij allemaal een kelk van licht zijn en verbonden met onze innerlijke bestuurder en als wij kiezen met onze vrije wil, dan zijn wij medescheppers. Dit besluit is gemaakt met absolute eerlijkheid voor onszelf. Vrijheid heeft gehoorzaamheid nodig, niet voor dogma’s maar voor onze innerlijke leiding! Dan zijn wij vrij. Wanneer wij luisteren naar onze hartverbonden innerlijke leiding hebben wij geen angsten meer over onze besluiten. Wij zullen vrede manifesteren. Voor deze besluiten duiken wij in bewustzijn in het kiezen van paden, focus en acties.

Met het besluit, focus en visualisatie – verbonden met IK BEN creëren wij wonderen. Elk chakra heeft zijn element en door de mantra zijn eigen klank. De klank van IK BEN is “SO HAM”. SO HAM komt van Sanskriet en zijn betekenis is IK BEN. (Samen hebben wij deze mantra gezongen en Isis zei dat het nuttig is om de mantra’s 3, 9, 27 …. keer of meer te herhalen).

St. Germaine leerde ons door een boek dat wij eerst aandacht en bewustzijn moeten geven aan onze eigen IK BEN aanwezigheid en onszelf verbinden met onze eigen IK BEN DAT IK BEN, voordat wij ons verbinden met de opgestegen meesters. Dit beschrijft een manier van het benaderen van ascentie. Er zijn vele groepen die IK BEN samen oefenen en dit is niet iets mechanisch, maar inderdaad iets heel energetisch. Doe je IK BEN aanwezigheid invocaties met gevoel. Als je een invocatie voor hulp wilt beginnen, begin met “Geliefde Machtige Kracht van IK BEN”, kies een commando door de innerlijke bestuurder om negatieve energie te verwijderen en eindig met “Zo is het”.

De meest belangrijke boodschap die wij met ons mee zullen nemen van de ascentieconferentie is deze: Bewuste toepassing van onze Vrije Wil. Het Licht respecteert vrije wil en staat geen inmenging toe. Als wij ons realiseren dat wij zijn gemanipuleerd en afgesneden van onszelf, kunnen wij de zone van vrije wil opnieuw binnengaan en opnieuw verbinden met onze kracht. Door ons vrije wil besluit om bewust krachten van Licht aan te roepen, ontvangen wij ondersteuning van ze, zodra wij erom vragen. Wanneer wij zijn verbonden met onze vrije wil en ze uitnodigen, is het ze toegestaan om ons te helpen. Denk er alsjeblieft over wat wij als groep kunnen doen om de bevrijding van de planeet voor elkaar te krijgen. Al gedurende de conferentie hebben wij de nieuwe energie en informatie hier naar beneden gehaald  en wij verspreiden dit met ons krachtige verenigde veld.

Bij verschillende gelegenheden mediteerden wij gedurende de conferentie en op dit punt zongen wij een Atlantische mantra. Het versterkt onze IK BEN aanwezigheid. Isis nodigde ons uit om de mantra diep te voelen en te verbinden met onze vrije keuze en vrije wil.

Helaas is het niet mogelijk om alle plaatjes te laten zien die in de conferentie werden getoond, want zij zijn niet voor ons beschikbaar. Dus sommige plaatjes zijn alleen vergelijkbaar met deze. Zij zijn een illustratie.

Bron: http://eventreference.org/2016/06/12/ascension-conference-notes-pt-3-glarus-switzerland-april-16-17-2016/

Original Post (in German): http://trans-information.net/aufstiegskonferenz-in-teil-2/

Link to Part 1 (English): ascension-conference-notes-pt-1-glarus-switzerland-april-16-17-2016/ – (Nederlands): https://eventnl.wordpress.com/2016/06/13/notities-deel-1-van-de-ascentie-conferentie-in-glarus-zwitserland-op-16-17-april-2016/

Link to Part 2 (English): ascension-conference-notes-pt-2-glarus-switzerland-april-16-17-2016/ – (Nederlands): https://eventnl.wordpress.com/2016/06/19/notities-deel-2-van-de-ascentie-conferentie-in-glarus-zwitserland-op-16-17-april-2016/

Vertaald door Veronica

 

 
1 reactie

Geplaatst door op 21 juni 2016 in Cobra

 

Tags: ,

Een Reactie op “Notities – deel 3 – van de Ascentie conferentie in Glarus, Zwitserland op 16-17 april 2016

 1. jorishertveldt

  22 juni 2016 at 16:10

  $

  7Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone.

  Geliked door 1 persoon

   

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

 
%d bloggers liken dit: