RSS

Geheime geschiedenis onthuld – Putin speelde een kritieke rol na de voorgeplande ineenstorting van de USSR

Secret History Revealed — Putin Played Critical Role After The Pre-Planned Collapse Of The USSR
Posted on November 5, 2014 by State of the Nation

Vladimir Putin’s Rusland: Perfecte Speer in de Anglo-Amerikaanse As en hun New World ‘Order’

(Gebruikte afkortingen in dit essay:
AAA : Anglo-American Axis – Anglo Amerikaanse Spil
WSG : World Shadow Government – Wereld Schaduw Regering
MSM : Mainstream Media – massa media
MSI : Modern State of Israel – moderne staat van Israel
NWO : New World Order – Nieuwe Wereld Orde)

SOTN 1 Vladimir-Putin_2856004b

Waarom is de Ango-Amerikaanse Spil zo bang voor Putin en zo vastbesloten om hem ten val te brengen?

Geen enkele wereldleider is in het afgelopen decennium zo door het westen gedemoniseerd als President Vladimir Putin van Rusland. Geen enkele andere president of premier is het doelwit geweest van zoveel buitensporige persoonlijke aanvallen en meedogenloze valse beschuldigingen.
Het is duidelijk dat Vladimir Putin een echte bedreiging vormt voor de Wereld Schaduw Regering (WSG) op een manier die degenen in de top van de wereldwijde machtspiramide diepgaand nerveus maakt.

Waarom zijn zij zo bang voor hem?

Voordat deze vraag kan worden beantwoord moet eerst de verborgen geschiedenis van de voorberaamde ineenstorting van de USSR worden begrepen en juist overwogen. Alleen met het begrijpen van de werkelijke historische context waarin Vladimir Putin op dat moment opereerde, zullen zijn acties en aankondigingen van nu een belangrijke betekenis hebben. Deze onbekende geschiedenis is ook heel belangrijk als iemand de reacties wil begrijpen van zijn ontelbare tegenstanders binnen het leiderschap van de Anglo-Amerikaanse Spil (AAA).
Als volgt:

Ultra geheime deal gemaakt voorafgaand aan de geconstrueerde ineenstorting van de USSR, volgend op de val van de Berlijnse muur

Een van de best bewaarde geheimen die de onvermijdelijke ineenstorting van het Sovjet communisme predikte, en de daarop volgende openbreking van de USSR, is dat het feitelijk plaatsvond op een manier die niet zo heel erg verschilt van een zorgvuldig gecontroleerde vernietiging (controlled demolition). Alleen nu waren het bankiers en politici, investeringsbrokers en machtsbrekers die feitelijk op de knoppen drukten. Alle plannen naar dit einde waren kieskeurig gelegd door deze belanghebbenden, waarvan elk het grootste belang had bij het exploiteren van de enorme rijkdom van het Russische moederland.

De val van de Berlijnse muur en de ineenstorting van de USSR waren geen spontane series van gedenkwaardige gebeurtenissen zoals de Mainstream Media (MSM) ons wil doen geloven. Noch waren zij het resultaat van het verzoek van president Ronald Reagan: “Mr. Gorbachev, Tear Down This Wall”, alhoewel zijn Hollywood achtergrond zeker nuttig was voor wat groot (en overtuigend) theater.
“Perestrojka” en “glasnost” waren simpelweg zoemende woorden tot op heden uitgespeeld, om de verschijning van een fundamenteel veranderde USSR te presenteren.

Ja, Rusland werd geliberaliseerd, vooral in contrast met Sovjet communisme, maar alleen zodat het kon worden geneoliberaliseerd door de bankiers. In feite was de gehele ontbinding van de USSR het product van vele topgeheime bijeenkomsten die op een heel hoog niveau plaatsvonden; (zoals het hoogste niveau) vertegenwoordigers van de USSR, USA, UK en andere belangrijke AAA naties en WSG controleurs. Bij verre de belangrijkste van deze bijeenkomsten betrof de nauwkeurig gefabriceerde business en commerciële, banken en investeringsaspecten, nodig voor een ordelijke openbreking van de USSR republiek en zijn Oost-Europese satellieten.

In 1989 was de pendel van macht gezwaaid van degenen die de USSR en haar satellieten wensten te zien gecontroleerd door communisme, naar degenen die rechtstreeks haar uitzonderlijke natuurlijke rijkdom, industriële basis en andere nationale bezittingen wilden controleren door middel van onverbloemd roofzuchtig kapitalisme.
Tegen dat einde waren vele beruchte Russische oligarchen geselecteerd, en door de westerse coalitie van bankiers aangewezen, om de onverbloemde diefstal te overzien van alle belangrijke eigendommen en natuurlijke bronnen van de Russische mensen. Deze unieke vorm van corrupt roofzuchtig kapitalisme was eerst onzichtbaar voor het publieke oog, omdat het was geïmplementeerd om alles van waarde te strippen van zowel de staat als de burgerij. Dit gezamenlijke verheerlijkte transitieproces was de enige manier waarop de Sovjet unie was ‘toegestaan’ om te worden bevrijd van degenen die in het geheim gedurende bijna 75 jaar van nominaal Sovjet communisme haar bestemming controleerden.

Leiders zoals Mikhail Gorbachev en Boris Yeltsin waren gekozen om een stempel te zetten op de gehele staatgecoördineerde diefstal door de oligarchen. Zoals politieke leiders gewoonlijk in het duister worden gehouden was geen van hen, noch hun inner cirkels, op de hoogte gebracht van de details van deze opzet om de Russische rijkdom te stelen. Zij waren voornamelijk voormannen wiens primaire taak het was om het proces te begeleiden, samen met de schijn van legitimiteit.
Echter, door hun posities van politieke macht en unieke voordeelpunten waren beiden zich er grimmig van bewust dat achter hun ruggen “er een deal met de duivel was gemaakt”.

Boris Yeltsin droeg de grootste last omdat hij in de periode van zijn termijn als president moest aanzien dat de oligarchen alles open en bloot stalen. Zijn bekende drankprobleem en hartconditie waren zeker het resultaat van het mee moeten doen met de hele charade. Niettemin wist hij dat Rusland met de toekomstige stewardschap van Vladimir Putin zou worden ‘beschermd’. Terwijl de gieren kapitalisten van zowel Rusland en het westen hun plannen uitvoerden (en contracten) om Rusland leeg te plunderen, zo had ook een ultra geheime groep van Russische patriotten en nationalisten, loyale politici en regeringsmensen zelfs een sterker compact gemaakt om het allemaal terug te pakken….. wanneer de juiste tijd zich daarvoor aandiende.

SOTN 2 1403620589520

De CIA, ook bekend als The Company, was rechtstreeks betrokken bij deze zwendel van de eeuw.

De volgende krantenkop laat precies zien wat niet gebeurde tot voor de val van de Berlijnse muur en de daaropvolgende ineenstorting van de Sovjet Unie:

Directeur geeft toe: C.I.A. tekort geschoten bij het voorspellen van de ineenstorting van de Sovjet Unie – New York Times

Kan iemand geloven dat de CIA probeerde zichzelf te presenteren als zijnde te hebben gefaald om deze monumentale en onparallele ineenstorting te voorzien, vooral waar het The Company was die feitelijk aan de hendels trok en de knoppen indrukte van wat in feite een gecontroleerde vernietiging was?

De CIA ging zo ver dat zij een hele slechte pers nam om het Amerikaanse publiek ervan te overtuigen (en de gehele wereld) dat zij ‘werkelijk’ miserabel had gefaald op dit punt. Zo was het hun intentie om de feitelijke opzet te verbergen, begaan tegen de Russische mensen evenals tegen al de voormalige republieken die het Sovjet blok vormden, dat de CIA het onderwerp was gemaakt van verscheidene politieke drama’s, uitgespeeld over heel het ‘Washington DC theater district’, in een poging om enige VS betrokkenheid te verbloemen.

The Company draagt uiteindelijk de rechtstreekse verantwoordelijkheid van erop toe te zien dat aan alle AAA internationale overeenkomsten strikt wordt vastgehouden. In werkelijkheid is de contracthandhaving van deze natuur altijd de primaire taak van de CIA geweest. In het instante geval van Rusland echter, schoten hun lange afstand inschattingen en strategische analyses VER te kort. Ze hadden zich zo vergist dat nu veilig kan worden gesteld dat het werkelijk de CIA was die uiteindelijk werd bezwendeld.

Wellicht waren daar ook deze goed gepositioneerde CIA ‘klokkenluiders’ die het spel zo speelden als om hun Russische tegenpartij te alarmeren over de verschillende intriges en zwendel die door de westerse bankiers werden uitgevoerd van Sint Petersburg tot Vladivostok.

Het zou nu duidelijk moeten zijn waarom alle Russische oligarchen wegvluchtten naar Londen, Tel Aviv en New York City.

Wat voor betere manier voor de oligarchen om zichzelf te beschermen tegen Russische aanklachten dan het zoeken van de volledige bescherming van de CIA, MI6 en MOSSAD misdaadsyndicaten diep in de ingewanden van de AAA. Zelfs de onlangs bevrijde ex-president Mikhail Kodorkovsky[1], van de nu buiten werking zijnde Yukos Oil heeft meer tijd besteed in de goede “ole (?)” USA, stompend voor een nieuwe Russische revolutie. De CIA’s andere Russische politieke aanwas, voormalig wereldschaakkampioen Gary Kasparov, heeft ook overuren gedraaid om in de plaats van Putin als ‘Protector of the Realm’ te stellen, terwijl hij eindeloos preekt naar het Amerikaanse politieke bestel over het ‘grote gevaar’ van Putin’s werkelijk verlichte leiderschap.

Het lijkt dat geen van deze westerse lui begrijpt dat dit geen 1917 is. En dat Vladimir Putin niet tsaar Nicholas van Romanov is. Zij falen ook zich te realiseren dat veel van hun kameraad oligarchen ver weg in het buitenland, evenals politieke pionnen thuis, desastreuze lotsbestemmingen hebben ontmoet, zulks zijnde de krachten van de hoogsten welke hebben uitgelijnd met Putin’s meesterplan voor een sterk en soeverein Rusland. Elk van de vele oligarchen die bezig zijn vanuit extreem eigenbelang zoals zij dat hebben, kunnen zelfs niet hopen om Putin te raken nu deze staatsmacht onomkeerbaar geconsolideerd is om Kremlin’s testament te beheren.

UKRAINE-POLITICS-UNREST

Het Maidan of centrale plein in Kiev, Oekraïne na de desastreuze staatsgreep die was aangestuurd en gefinancierd door de VS.

De Oekraïne: een andere CIA gecoördineerde staatsgreep … voor de USA en Israël

Wat vooral verrassend is, met het oog op de hele dynamische bewegingen die worden gespeeld op het huidige wereld geopolitieke schaakbord, is dat het westen zo transparant is met betrekking tot zowel hun methode en motieven naar het ondermijnen van Rusland. De recente Kiev coup en doorgaande Oekraïense revolutie geven een perfect voorbeeld van weer een andere natie ineenstorting, uitgevoerd binnen de historische draaicirkel van Rusland.
Hier zijn, opnieuw, zionistische oligarchen met banden met de VS, UK en Israël aangewezen op alle sleutel nationale leiderschapsposities, evenals aan de gouverneurschappen van alle provincies bekend als outsiders. Opnieuw is het AAA spelplan uitgevoerd, overeenkomstig hetzelfde spelboek als dat werd gebruikt gedurende de USSR ineenstorting, met de miljardair oligarchen die totale controle nemen over de rijkdommen van de Oekraïne.

De meesten weten dit niet, maar er is een plan gaande van de moderne Staat van Israël om een terugkeer naar zijn oorspronkelijke thuisland in de Oekraïne op te zetten. De oosterse Oekraïne was ooit een deel van het koninkrijk van Khazaria gedurende een tijd dat judaïsme door de koning was gekozen om de officiële staatsreligie te worden. Deze Khazariaanse aanhangers tot judaïsme zouden doorgaan om wat nu bekend is als Ashkenazi Jewry te vormen. Gedurende eeuwen van migraties door Rusland, evenals emigraties naar alle delen van oosters, centraal en west Europa, hebben de Ashkenazim geëvolueerd in de rijkste en meest politiek machtige religieuze groepen in Eurasia.

(Noot van de vertaler: er is een hele uitgebreide beschrijving over Khazaria gepubliceerd op Want to know: De geheime geschiedenis van de ‘Maffia uit Khazaria’, zijnde de vertaling van een artikel van Preston James en Ph.D/Mike Harris.)

In feite was de moderne staat van Israël (MSI) gevormd door de zionistische beweging die zijn macht en rijkdom ontleende aan Ashkenaxi Jewry over de hele wereld. Echter, het MSI experiment gaat niet zo goed. De meesten van deze joden die van Rusland en de Oekraïne emigreerden, evenals velen die Europa uitvluchten gedurende de tweede-wereldoorlogsvervolging, de na-oorlogse chaos en de tot de dag van vandaag aanwezige instabiliteit, begrijpen nu dat zij rechtstreeks uit de koekenpan in het vuur zijn gesprongen.

Verder hebben veel joden zich nu gerealiseerd dat hun culturele PTSD[2], gegenereerd door zowel WW1 als WW2, met opzet was geïnflicteerd zodat zij meer inschikkelijk zouden zijn om residentie te nemen in een buitenlands deel van woestijnland, omgeven door moslim en Arabische naties die waren gedwongen om de buitensporige onverholen diefstal van Palestina van hun broeders aan te zien, open en bloot. Niet een goede manier om je in de omgeving te vestigen, vooral wanneer de buren heel makkelijk mortieren en raketten in je midden schieten.

Dit is waar het plot om de Oekraïne opnieuw te bewonen binnenkomt.

De meeste Israëli’s van Europese afkomst voelen zich natuurlijk meer comfortabel op het ‘continent’, volledig buiten bereik van zulke mortier en raket aanvallen. Daarom was de Oekraïne door het zionistische leiderschap gekozen als een nieuwe terugvalbasis. Niet alleen is het schaamteloze apartheidsregime van de moderne staat van Israël MSI onhoudbaar in de geciviliseerde wereld, het heeft zichzelf ook laten zien als de werkelijke boevennatie en criminele staat die het vandaag de dag is. In feite heeft de MSI zichzelf schandelijk onderscheiden als een ongeëvenaarde en onovertroffen internationale paria.

Vooral in het licht van hun recente vernietiging van Gaza heeft Israël essentieel zijn lot bezegeld. Als gevolg daarvan heeft het Midden-Oosten zich ontwikkeld tot een ENORM kruitvat, klaar om te blazen wanneer Israël besluit om voor de zoveelste keer een rode lijn teveel te overschrijden. Elke normale persoon die in zo’n vergankelijke omgeving leeft zou zichzelf ver willen verwijderen van zo’n delicate stand van zaken, en dat is waarom er nu een hele stille beweging is van Ashkenazi joden terug naar de Oekraïne, hun voorvaderlijk thuisland.

De US-UK-EU-Oekraïne coalitie heeft zijn misleidende intenties vanaf de start rondgebazuind

Van het allereerste begin van de gefabriceerde burgeroorlog in de Oekraïne hebben de westerse machten hun intenties laten zien voor het creëren van een nieuw ‘Europees Israël’. De Russische taal verwijderend en het Hebreeuws invoerend als de tweede officiële taal van de Oekraïne is alleen al een behoorlijk duidelijke beweging naar het vestigen van een nieuwe Israëli enclave. En dit alles terwijl de AAA Rusland ervan beschuldigt plannen te hebben om een nieuwe regio te creëren – Novorossiya – letterlijk bekend als Nieuw Rusland.

Gelekt rapport: Israël geeft toe dat Joden in feite Khazaren zijn; geheim plan voor terugmigratie naar Oekraïne

Zo’n afleidingsmanoeuvre heeft het doel gediend van niet ontketent achterdocht als tot de werkelijke plot om de Oekraïne over te nemen, net zoals Palestina was in de late veertiger jaren.

Verder, zie Israëls buitengewone stilte over de gehele AAA ramp in de Oekraïne, voor en gedurende de doorgaande gefabriceerde burgeroorlog. Hun stilte is zelfs meer oorverdovend als je kijkt naar de fascistische neo-nazi schurken die cynisch worden gebruikt om Kiev’s genocide agenda te bevorderen in de hele oosterse Oekraïne. Natuurlijk, deze strategie is identiek aan Israëls slow motion genocide van de Palestijnen, evenals de systematische en onverbloemde diefstal van hun land.

SOTN 4 1914

Niet alleen zou zo’n ‘Europees Israël’ voorzien in een hoogst strategische geopolitieke locatie van waaruit ze hun pogingen kunnen voortzetten om Rusland te destabiliseren, maar de AAA zou de Oekraïne ook gebruiken om zijn invloed uit te oefenen door de hele Europese Unie.

Net zoals Israël is gebruikt om gedurende decennia het gehele Midden-Oosten te verstoren, zal de nieuwe Oekraïne staat -geconstitueerd voor Israëli hervestiging- een vergelijkbare functie dienen in de Eurozone die langzaam vijandig wordt naar joodse bevolkingen en hun belangen. Toen de neofascistische junta in Kiev het militaire geweld keerde tegen de stedelijke en landelijke gebieden van de oosterse Oekraïne, werd het duidelijk dat een veel grotere agenda van etnische zuivering gaande was. Veel gezaghebbende rapporten hebben de massale slacht van onschuldige burgers aangetoond, evenals de liederlijke vernietiging van infrastructuur en plaatsen van gebed, huizen, bedrijven van de Russisch sprekende bevolking. Het is nu duidelijk dat een verraderlijk plan van opzettelijke genocide was geformuleerd om ruimte te maken voor “de Israëli’s die snel moeten worden verplaatst omdat die begrijpen dat Israël op de piek staat van hun 21e eeuw Armageddon”.

Oude koninkrijken moeten sterven om ruimte te maken voor de ECHTE wereldwijde transformatie die Putin promoot

Waar de AAA zich heeft onderscheiden door een vervolging boven alles is het zijn onblusbare dorst voor olie en natuurlijk gas. De AAA is zo verslaafd aan hydrocarbon brandstof dat de Petrodollar snel de wereld reservemunteenheid werd. De kracht van zoveel bestendige wereldwijde vraag voor olie als energiebron heeft nu echter een kritiek punt bereikt. Zowel de AAA oorlogsmachine als de economische moloch hebben VEEL olie en gas nodig om hun tirannie over de planeet te voort te zetten. Niet alleen is de AAA verschrikkelijk verspillend en inefficiënt in het gebruik van deze energiebronnen die Rusland in grote overvloed bezit, het verbruikt aanzienlijke hoeveelheden van tijd en energie, geld en kapitaal in het proces van verdere verkrijging van de hydrocarbon brandstof, nodig om te de unieke supermachtstatus te onderhouden.

Hierin liggen de zaden van zijn eigen vernietiging, want de AAA kan niet langer de kosten dragen die noodzakelijk zijn om zijn koninkrijk te onderhouden. De expansie tot waartoe oorlog en andere vormen van conflicten zijn ingeroepen om de additionele bronnen van olie en gas veilig te stellen is niet langer in stand te houden. Alle naties die dit pad hebben gelopen van eindeloze oorlog zijn ontmaskerd. Sommige, zoals Israël, worden nu gezien als anathema door een overweldigende meerderheid van naties wereldwijd. Net zoals de USA over de hele wereld is verguisd als een misbruiker gebogen naar zelfvernietiging, en net zoals de UK universeel bekend is door zijn City of London bankiers MO.

In het licht van deze gemeenschappelijk onderkende percepties, de geluk/lot ratio’s van zowel de BRICS alliantie en de AAA, zijn opklimmen en inzakken respectievelijk. Terwijl het Europees-Amerikaans-Japans economisch model doorgaat met naar de knoppen  te gaan, is de BRICS alliantie op zijn minst zichzelf aan het opzetten voor een toekomstige boem. De trajecten van de BRICS naties zijn duidelijk gedoodverfd om voorwaarts te schieten naar de sterren, terwijl de westerse machten zorgelijk aan het duiken zijn naar een ongeëvenaarde ‘crash and burn’.
Ironisch; het is alleen door de samenwerking en collaboratie met de BRICS geallieerde naties, en vooral Rusland, dat de Eurozone en Amerikaanse gebied van invloed kan worden gered van bijna zekere economische ineenstorting en financiële breakdown.

Als het rookgordijn dat zoveel van de westerse economische illusie bepaalt begint te vervagen, zullen Eurozone landen diepgaand betreuren dat zij zulke contraproductieve sancties aan Rusland hebben opgelegd. Het zijn zij die nu ontzettende economische consequenties lijden -juist in het midden van een oplevende recessie- van Ruslands veel meer verzwakkende economische sancties. Zelfs de geroemde economische machine van Europa – Duitsland – heeft zijn capaciteit verloren om de rest van de EU weer op gang te helpen, alles omdat zij kozen zich aan de kant te stellen van de echte boosdoeners van de Kiev staatsgreep.

Het gevecht voor de Oekraïne is niet zozeer over de AAA geopolitieke gambit verkeerd gegaan, het is net zoveel een test voor degenen die zullen worden toegestaan aan een authentieke wereldbeweging mee te doen, gedefinieerd door economische gerechtigheid, sociale gelijkheid en politieke integriteit.

Voorts is het respect voor nationale soevereiniteit – boven al het andere – dat Putin’s Rusland, Jinping’s China en Modi’s India van de wereld verwachten, net zoals de rest van de wereld gewend was te krijgen van alle BRICS naties.

SOTN 5 Vladimir-Putin

Vladimir Putin, de Perfecte parering van de Anglo-American Axis

Eerst is het belangrijk te begrijpen dat het niet alleen gaat om Putin de man waar zij bang voor zijn. Het is zelfs niet Rusland als een natie die de AAA doodsbang maakt.

Het is de macht achter Putin waarvan zij niet hebben gezien dat deze een belangrijke politieke instantie werd, sinds John F. Kennedy.

Zeker, de AAA moet zich in de eerste plaats afvragen hoe zij allen zo bedrogen konden worden te geloven dat Putin een van hen was. Hij was immers een KGB functionaris, met alle goede geloofsbrieven om erop te kunnen vertrouwen dat hij hun spel zou spelen, alleen op hun manier, de hele tijd.

Toen Putin echter precies zag, net als JFK terug in de vroege zestiger jaren, hoe het AAA spel werd uitgespeeld over de mensen – OVERAL – heeft hij zich van hen weggedraaid en heeft nooit meer omgekeken. Omdat zijn voorganger Boris Yeltsin, die passief de Russische oligarchen assisteerde in de plundering, beroving en verkrachting van het Russische moederland, zijn sterke en oprechte zegen gaf aan Putin als politieke opvolger had niemand ooit gedacht dat Putin zo’n radicale 180 graden draai zou maken.

In zowel de formulering van de staatspolitiek als de administratie van de federale regering heeft hij het proces opgezet van het terugnemen van Rusland van degenen die haar rijkdom verduisterden. Zo dramatisch was zijn conversie tegen de roofzuchtige oligarchen dat er nu over hem wordt gesproken als een werkelijke reïncarnatie van Peter de Grote, die ook Rusland heeft gered van vijanden, zowel erbinnen als erbuiten.

President Putin’s dichte uitlijning met de Patriarch van de Russisch Orthodoxe Kerk – zijn heiligheid Patriarch Kirill – is de oorzaak geworden voor de diep religieuze en traditionele mensen van Rusland om blij met hem te worden. Zijn sociaal conservatieve agenda is veel meer in lijn met Russische gevoeligheden als het beschermend is van een verfijnde cultuur die overhoop ligt met de verdraagzaamheid door een steeds verder verruwende westerse gemeenschap. In dit specifieke gebied van uitwijking heeft Putin’s Rusland gediend als een compenserende macht tegen de AAA modus operandi van het zaaien van sociale chaos en politieke wanorde waar zij hun oog maar op richten. De doorgifte van onverdraagzaam maatschappelijke normen is hun handtekening strategie op dit gebied, waar Putin herhaaldelijk tegenaan bonkt.

Het is significant om erop te wijzen dat het Rusland dat Yeltsin erfde er een was dat aan de diepgaand corrupte oligarchen was beloofd. Met andere woorden, de emancipatie van communisme kwam alleen met het begrip dat het de Russische oligarchen zouden worden toegestaan om de bezittingen van de natie te stelen – natuurlijke bronnen, industriële gebieden en wat zij nog meer in handen konden krijgen.

Dit weinig bekende feit is waarom Boris Yeltsin aan het einde van zijn carrière vrijelijk sommige historische fouten toegaf, vooral deze gerelateerd aan de systematische transfer van de Russische rijkdom naar deze nu beruchte oligarchen.

SOTN 6 d363b5886796895f4924feff91c46a12

Yeltsin wist dat het toestaan van het bankiers-losbandige-kapitalisme de sleutel was tot Ruslands uiteindelijke vrijheid van deze westerse machten, die integraal waren aan het orkestreren van de val van de Berlijnse muur.

Geschiedenis heeft nu laten zien dat Boris Yeltsin (en zijn geheime bond van patriotten) een grote voorzienigheid had in hun keuze van Vladimir Putin als premier. Zijn laatste woorden aan Putin in zijn capaciteit als president waren: “Take care of Russia” (zorg voor Rusland). Zij zijn ook vertaald als “bescherm Rusland“. In Vladimir Putin was het perfecte voertuig gevonden om te waarborgen dat Boris Yeltsin’s laatste wens zou worden vervuld.

Putin zelf uitte de volgende woorden een paar dagen voorafgaand aan Boris Yeltsin’s begrafenis:

“Wij zullen alles wat we kunnen doen om te verzekeren dat de herinnering aan Boris Nikolayevich Yeltsin, zijn edele gedachten en zijn woorden ‘take care of Russia’ dienen als een morele en politieke maatstaf voor ons”.[3]

Natuurlijk, het vervullen van Yeltsin’s wens betekent dat de niet te corrigeren oligarchen hetzij naar de gevangenis gingen, hetzij in ballingschap.

Wat precies Putin zou proberen om te doen, ongeacht de westerse reactie en/of bedreigingen van alle gebruikelijke suspects, Putin zou niet, onder geen enkele omstandigheid, toestaan dat de roofzuchtige kapitalisten Rusland vernietigen.
Hij heeft behoorlijk opzettelijk – onder de cover van ‘nationale veiligheid’ – alle benodigde legale proces- en regeringsprocedures geïnitieerd om dat wat is gestolen van het Russische volk terug te eisen. Deze specifieke tack was speciaal effectief, en onfeilbaar, aangezien de AAA dezelfde pretext heeft gebruikt om gedurende eeuwen grote en kleine naties over te nemen.

Niettemin kon het westen alleen in uiterste schok terugschrikken dat de Russische president feitelijk zijn natie op deze manier zou beschermen. Dat Putin de belangen van Rusland en zijn bevolking vóór die van de bankiers zette, en de industriëlen, en de machtige oligarchen, was gezien als het ultieme verraad. Tenslotte kunnen zijn acties de achterkamerdeal tegengaan die was gesloten door de echte machtsbrekers die de “fall of the Wall” onderhandelden.

Communisme – Sovjet stijl – moest eindigen ALLEEN als de oligarchen de ongebreidelde toegang kregen tot Ruslands rijkdom.  En zo kregen ze dat ….. voor de tijd die dit duurde.

Vrijwel niemand wist dat Boris Yeltsin – en vooral later Vladimir Putin – ze allemaal voor de gek hield. Helaas, zulk een goedwillende deceptie nam uiteindelijk een grote tol op Yeltsin’s gezondheid in de vorm van dood door een hartaanval. Als een extreem patriottische en zelfopofferende Russische leider wist Boris Yeltsin dat hij het netjes moest spelen met de westerse leiders (en hun oligarch agenten) om de natie te kunnen bevrijden van hun roofzuchtige klauwen. Aan het eind deed hij een overtreffende job, vooral in het verzekeren van een soepele transitie naar Putin op wie het gewicht viel van de goedaardige misleiding.

SOTN 7 Putin-e1379021168726-650x487

De ware reden dat Vladimir Putin zo is veracht door de westerse machten is omdat hij hen volledig voor de gek hield ten bate van het Russische volk.

Niemand begrijpt de Russische geschiedenis van de 20e eeuw beter dan de terecht verontwaardigde inwoners van de USSR. Deze volken leden grote beproevingen in de handen van de communistenboeven die aan de macht waren gebracht door de westerse bankiers en de Anglo-Amerikaandse politieke klasse. Zij wisten precies wat gebeurde in hun moederland in de wake van de totaal frauduleuze Bolsjewistische revolutie. Zij wisten ook precies wie verantwoordelijk was voor zo’n catastrofaal sociaal, economisch en politiek cataclysme.

“Er is gezegd dat de Russische steppes veel filosofen hebben voortgebracht. Die grote expansie van land gaat schijnbaar altijd door met wijde open lucht en ongebroken winden die de ziel roeren … om de waarheid te weten … en niets dan de waarheid.” [4]

Alleen door het temperament van deze Russische mensen te begrijpen, die leefden door de eeuwigdurende ramp van communisme die ze was opgedrongen door buitenlandse agenten met een heimelijke agenda, zullen de krachten die achter Putin staan correct begrepen worden.
In dit opzicht; het is niet Putin, de president, waar de westerse machten mee handelen. Het is een trotse en patriottische Russische beweging die ontstond door het bewustzijn dat de AAA verantwoordelijk was voor hun verloren eeuw. Deze waarheid kan niet worden verwijderd uit de Russische psyche waar zoveel pijn en lijden aan zovelen was toegebracht.

Werkelijk, de krachten die Putin ondersteunen in zijn zoektocht voor werkelijke nationale soevereiniteit zijn veel groter dan enige US president of UK premier, Nato supreme allied commander of Europese Unie leider. In feite is de macht achter Putin Rusland zelf, een macht die behoorlijk vastbesloten is om nooit meer een gevangene te zijn van de AAA. En geen massa van wapengekletter door Washington, of economisch terrorisme door de EU, of financiële sabotage door de City of London, zal deze vastbeslotenheid veranderen.

Nucleaire Wapens hebben een manier om te dienen als de grote gelijkmaker

In tegenstelling tot elk ander land dat recent is gevallen onder onopgesmukte AAA agressie, had Rusland gedurende de Koude oorlog substantieel veel nucleaire technologie ontwikkeld. Het westen kon zich nimmer voorstellen dat Rusland dit prospect zou gebruiken voor niet alleen nucleaire wapentechnologie, maar ook voor veel meer geavanceerd en destructief wapentuig dat nooit eerder is gebruikt op de planeet Aarde, als een machtige afschrikking van niet uitgelokte AAA oorlogsdaden.

Noch hebben dezelfde westerse roofzuchtige kapitalisten ooit kunnen dromen dat de rijkste man in Rusland — Mikhail Khodorkovsky[3] — gedurende 10 jaar in de gevangenis zou zitten. Als hun speerman voor de verdere plundering van Ruslands olie- en gasreserves en gerelateerde bezittingen, werd de hele misleidende AAA opzet een volledig fiasco. Echter, toen de geharde oligarchen waren gestript van hun macht, geld en invloed, was het enige waar het westen op kon terugvallen brute kracht, zoals zij doorgaan dit met buitengewone wreedheid in plaatsen zoals de Oekraïne uit te voeren. Om te intimideren en te dreigen, te dwingen en af te persen, dat is alles wat de AAA tegenwoordig weet te doen. Deze tactieken zijn zo succesvol geweest in de geknechte, volledig machteloze en weerloze naties rondom de wereld gedurende vele decennia.

Niettemin, nu dat de Russische federatie zijn nucleaire wapens capabiliteit heeft hergewaardeerd en kritieke activa heeft ingezet aan zijn westerse grenzen, is zijn tactische antwoord en strategische voorbereidheid nooit beter geweest. Terwijl deze buitengewone stand van zaken een groot obstakel vormt voor het AAA lange termijnplan naar een ‘New World Order’ NWO, presenteren Rusland en de doorgroeiende BRICS alliantie nu een zelfs grotere uitdaging voor hun fataal onvolkomen NWO implementatieplan.

SOTN 8 923643-foto_brics0003-629x418

Ruslands eis voor Respect van Nationale Soevereiniteit is vertegenwoordiger van een veel grotere Wereldwijde Beweging

Rusland wordt niet alleen verbonden door de BRICS alliantie in zijn inspanningen om het wereldwijde speelveld te nivelleren; het wordt ook gesteund door vele andere naties groot en klein, zoals Hongarije dat de rangorde heeft gebroken met de EU. Zeker, de platzak en bankroete AAA heeft zijn job weggesneden toen het ging tegen een groeiend aantal landen dat niet langer als stiefkinderen wil worden gehandeld. Als naties als China en Rusland, India en Brazilië, Zuid-Afrika en Venezuela, Bolivia en Ecuador, publiek hun misnoegen uiten over de Amerikaanse hegemonie, hebben zij de volle aandacht van de hele wereld. Daarin ligt de werkelijke macht achter Vladimir Putin.

Eens zullen de geschiedenisboeken laten zien dat de wereldgemeenschap van naties verzamelde rondom de morele status door Vladimir Putin genomen in het tweede decennium van het nieuwe millennium.
Niet alleen heeft hij de volledige steun van het Russische volk, maar de grootste populaties van China, India, en vele andere naties staan stevig achter hun leiders tegen de eindeloze interrupties door de AAA. De overtuigingskracht van het internet heeft het simpelweg te gemakkelijk gemaakt om te delen wat er werkelijk omgaat in de wereld, vooral waar het gaat over de AAA die krachtdadig werkt tegen de belangen van de algemene populatie.

Vladimir Putin, ongeacht welke intriges en machinaties in werking zijn gezet om zijn beste intenties te verstoren, is door zijn eigen mensen gevonden. Zij weten dat hij zijn uiterste beste heeft gedaan om Rusland te beschermen. Zij weten ook dat hij, in zijn vastbeslotenheid om te zorgen voor de Russische mensen, ook de beste belangen van inwoners van elke natie overweegt, inclusief deze die voortdurend Rusland koeioneren en hem bij elke gelegenheid vervolgen.
Deze buitengewone houding is niet alleen heel bijzonder onder de wereldleiders van vandaag, het is een bewonderenswaardige kwaliteit in elke eeuw… wat gewoon een andere reden is waarom de AAA dwarskoppen Vladimir Putin’s wijze en verlichte leiderschap zo verachten.

Take care of Russia” werd letterlijk Putin’s “morele en politieke maatstaf”

Alleen door goddelijke zegening kan een KGB luitenant-kolonel de laatste wensen van zijn voorganger vervullen door afwisselend te dienen als zowel president en premier van Rusland. Omdat Vladimir Putin deze presidentiële aanwijzing zo serieus nam zit hij nu echter in het centrum van de meest formidabele militaire machine en economische moloch op Aarde. Maar, in sterk contrast met JFK’s korte termijn die plaats vond in de ‘belly of the beast’, heeft Putin een ongeëvenaarde firewall van bescherming rondom zichzelf opgericht. Hij wist dat als Boris Yeltsin’s laatste wens zou worden uitgevoerd, hij en zijn medestanders moesten worden beschermd tegen alle soorten van benadeling en pijn. Want het AAA team speelt nooit een mooi spelletje en breekt altijd alle regels (regels…. wat zijn regels voor de AAA?).

In het licht van Putin’s waargenomen verzaking op een contract dat in essentie door zijn voorgangers was overeengekomen, bestond er geen morele noodzaak voor hem om te zo’n illegale en onethisch overeenkomst na te komen. Als je het goed bekijkt had hij werkelijk kunnen worden beschuldigd van verraad op het hoogste niveau als hij had gehoorzaamd aan de eisen van de AAA. Alleen een verrader zou zo’n buitensporig contract uitvoeren, dus Putin wist dat zowel de wet als de mensen aan zijn kant zouden staan zodra hij de oligarchen en hun westerse sponsors eruit had gegooid.
Niettemin, door dit zo te doen heeft hij de toorn van de
– Rotschilds en de
– Rockefellers, de
– Council on Foreign Relations en het
– Royal Institute of International Affairs, de
– Trilateral Commission en de
– Bilderberg Group
tegen hem en Rusland gekregen.

Zijnde de wijze oude ziel die Putin is, hij wist dat zijn ambtstermijn de meest belangrijke zou zijn in de moderne tijd … voor zowel Rusland als de hele wereld. Hij kromp niet ineen door de eisen van zo’n moeilijke taak; in feite lijkt hij te zijn aangemoedigd door de formidabele uitdaging die het is. Maar nu, hij heeft de mensen van Rusland stevig aan zijn kant, net zoals een overweldigende meerderheid van naties op Aarde.

Als de mensenmacht rondom de planeet begint samen te smelten rondom de werkelijke intenties die Vladimir Putin vertegenwoordigt en frequent heeft geuit, zal de verandering waar velen op wachten snel en furieus komen. Werkelijk, globale transformatie ligt net om de hoek, een echte nieuwe wereld orde gekenmerkt door impliciet respect voor zowel nationale als persoonlijke soevereiniteit.

SOTN 9 485665618_640

De Toekomst van de Wereld ligt bij Rusland

“Through Russia comes the hope of the world. Not in respect to what is sometimes termed Communism or Bolshevism — no! But freedom — freedom! That each man will live for his fellow man. The principle has been born there. It will take years for it to be crystallized; yet out of Russia comes again the hope of the world.”
~ Edgar Cayce

“Door Rusland komt de hoop van de wereld. Niet wat betreft wat soms wordt genoemd communisme of bolsjewisme – nee! Maar vrijheid – vrijheid! Dat elk mens er is voor zijn naaste. Het principe is hier geboren. Het zal jaren duren om het te laten uitkristalliseren, maar vanuit Rusland komt opnieuw de hoop van de wereld.”
~ Edgar Cayce

Deze profetische uitlating door Edgar Cayce was duidelijk zowel scherpzinnig als opmerkzaam. Want niet alleen hebben de steppes van Centraal-Azië de harten en geesten van de Russische mensen gedurende eeuwen gesmeed, de tirannie van Sovjet communisme bewees als geen ander een vuurproef te zijn. Rusland is altijd een natie van filosofen geweest met schrijvers als Tolstoy en Dostoyevsky in het kader van het nationale bewustzijn sinds de 19e eeuw. Na hun relatief recente vrijgave van opgelegd atheïsme, van goddeloos marxisme, hebben Russen jong en oud opnieuw de mystieke tradities omarmd van de Russisch Orthodoxe kerk.

Gegeven deze hele diepe en doorgaande culturele transformatie, is een nieuwe nationale geestestoestand aan het ontstaan. Ongetwijfeld is het er een die onverbiddelijk buigt naar een meer conservatieve en traditionele gemeenschap, vooral een die zich beweegt in de tegengestelde richting van westerse gemeenschappen. Putin is zich goed bewust van de gevoeligheden die het moederland overheersen. Hij zoekt niet er een te verdedigen, maar tegelijkertijd zal hij niet de gekken de boel laten leiden, zoals ze doen door de AAA.
Noch zal hij toestaan dat de waardes en principes, gewoonten en tradities van enige minderheid de Russische cultuur zullen domineren.

In het licht van wat op het spel staat voor zowel Putin’s Rusland als Obama’s USA, is het nu duidelijk dat een epische strijd rondom de planeet heeft gewoed. De meest recente strijd in de Oekraïne is er alleen een meer tussen deze gevoerd door het hele Midden-Oosten en verder.
Zowel Rusland als China hebben hun geopolitieke posities zien aangevallen en ondermijnd, waar dan ook dat zij probeerden om nieuwe markten te vestigen of handelspartners te werven. Vooral daar waar energiebronnen in het spel zijn, zijn de oorlogen meer apocalyptisch geworden. Zo erg dat sommigen zich afvragen of een tijdperk eindigende derde-wereldoorlog om de hoek staat.

Echter, zulk een gefabriceerd armageddon kan de wereldgemeenschap van naties alleen worden aangesmeerd met de samenwerking van zowel oost als west.
Gelukkig zal Putin’s Rusland niet worden opgezweept naar een WW3 scenario. Noch zal Jinping’s China of Modi’s India. Door Putin’s onwankelbare vastbeslotenheid en krachtig leiderschap binnen de BRICS alliantie zal geen van de naties die routineus wordt aangevallen door de AAA, worden getriggerd in deze levensgrote oorlog.
De hele wereld heeft Vladimir Putin te bedanken voor zijn verstandige en sobere respons op zoveel conflicten en schermutselingen, valse vlag aanvallen en proxy invasies, die op een wekelijkse basis rondom de globe door de AAA zijn geënsceneerd.

De Russische mensen zijn Putin gaan respecteren als een leider die werkelijk het moederland beschermt. Vergelijkingen met Peter de Grote, die is geprezen “as an industrializer and cultural visionary who turned his country into a European power”  (als een industrialiseerder en culturele visionair die zijn land omboog naar een Europese macht) zijn goed te begrijpen. Onder de stewardschap van tsaar Peter I “Russia became feared but also respected by its neighbors, and he is the official czar-hero of Russian history.”[6] (werd Rusland gevreesd maar ook gerespecteerd door zijn buren, en hij is de officiële tsarenheld van de Russische geschiedenis).

Wellicht dat de volgende foto, als een steek uitgestrooid door de AAA mainstream media MSM, een Putin laat zien in zijn huidige rol als ‘beschermer van Rusland’ en morele leider van de vrije wereld.

SOTN 10 4e1bbcd2-a224-daec

State of the Nation
November 5, 2014

Noot van de auteur

Er is een enorme hoeveelheid valse informatie verspreid door de cyber-space over Vladimir Putin. Een van de primaire disinfo campagnes is om hem te linken aan de erge oligarchen die nog steeds in posities van macht zijn in Rusland. Putin erfde een ongeëvenaarde economische rotzooi en financiële ramp na decennia van communistisch mismanagement. Hij was ook gedwongen om te handelen bij  doordringende politieke problemen en inheemse regeringscorruptie van dezelfde periode. En dat terwijl hij het land moest sturen door een enorme sociale, filosofische en religieuze transformatie.
Is het in het licht hiervan niet duidelijk dat hij – in het begin – zoveel vrienden moest maken als mogelijk voordat alle zuiveringen begonnen?

Gezien deze realiteiten heeft Putin gedaan wat elke rechtvaardige en pragmatische leider zou doen – begeleidt het proces verder op een zo soepel en pijnloze manier als mogelijk. Het overgrote deel van de Russen had al verschrikkelijk geleden … gedurende vele decennia. Daarom heeft hij altijd geprobeerd te werken met degenen die coöperatief waren.
Sommige van de oligarchen zagen ‘het schrijven op de muur’ en maakten de noodzakelijke openingen om Putin te overtuigen van hun loyaliteit om eerst Rusland opnieuw op te bouwen.
Degenen die het moederland verlieten zouden hun dievenmanieren niet verloochenen. Degenen die zijn gebleven zijn veel meer uitgelijnd met Putin’s programma dan hun eerdere voorkeuren en gedrag zouden kunnen laten zien. Voor de keuze gesteld om hetzij te worden verbannen, hetzij om mee te doen, werd het een heel makkelijk besluit voor deze oligarchen die waarde hechten aan hun Russische wortels en erfenis.

Dan is daar het geval dat degenen betreft die beweren dat Putin in bed zou liggen met de Rotschilds, de westerse elite, de NWO, de illuminatie, de Wereld Schaduw Regering, de FED (bankiers), de AAA, etc.
Als de president en premier van eens een supermacht natie, hoe kon hij mogelijkerwijs alle normale internationale relaties beëindigen in het midden van het opnieuw opbouwen van de natie? Het was alleen door de vitale handel en commercie met Europa, evenals het voldoen aan de energiebehoeften van deze en andere landen, dat Rusland de cash flow had om de hele beproeving te overleven. Zoveel van de Russische economie was (en is) gedreven door olie en gasinkomsten, en daarom zijn deals gemaakt wanneer, waar, en met wie noodzakelijk.

En als laatste zijn er degenen die verklaren dat Putin onbewust is gebruikt als gecontroleerde oppositie. Denken zij werkelijk dat Putin zich niet bewust is van de vele spelletjes die door het AAA’s enorme netwerk van inlichtingendiensten worden gespeeld?
Hij was KGB, die veel meer doet dan de MSM ooit zou willen bevestigen. Zijn betrokkenheid op de hoogste niveaus van het spel, de nu alomtegenwoordige Great Game, gaf hem een opleiding die alleen de Committee for State Security zou kunnen geven. In feite zou alleen de onschatbare ervaring -opgebouwd binnen Rusland’s primaire veiligheidsagentschappen (hij was ook aangewezen hoofd van de FSB) – hem adequaat voorbereiden voor zijn toekomstige uitdagingen.

Daarom, als velen vragen hoe een ex-KGB officier mogelijkerwijs iets goeds kan doen, vragen wij ons af hoe anders Putin de Herculestaak zou kunnen hebben uitgevoerd van een succesvolle nationale rehabilitatie sinds 1999 … zonder te zijn ontslaan of vermoord!

Moraal van het verhaal: alleen een extreem goed-verbonden ex-KGB functionaris en goedgeïnformeerde ex-FSB directeur zou mogelijk de noodzakelijke ondersteuning en waakzame bescherming hebben gekregen om hem gedurende de laatste 15 jaar als Russische premier, leider en staatsman buiten schot te houden.

 

Noot van de Editor

Dit artikel is de eerste in een serie over Vladimir Putin’s Rusland. Deel II heeft de titel:

PUTIN: The President And The Power(s) Behind Him
Just Like JFK, Putin Goes His Own Way
There should be no doubt whatsoever that Vladimir Putin is the John F. Kennedy of the New Millennium.

(PUTIN: de president en de machten achter hem
Net als JFK gaat Putin zijn eigen Weg
Er zou hoe dan ook geen twijfel aan moeten bestaan dat Vladimir Putin de John F. Kennedy is van het Nieuwe Millennium.)

Addendum

Er is een hele speciale relatie die bestaat tussen de drie grote BRICS naties.
Russisch President Vladimir Putin, Chinees President Xi Jinping, and India Premier Narendra Modi delen allen een unieke band in de vorm van wederzijds respect voor elkaars diepe religieuze oriëntatie. In de loop van hun respectievelijke termijnen in ambt heeft elk van deze leiders de predominante religie(s) van hun land behoorlijk opmerkelijk opnieuw omarmd, op een manier niet gezien in de moderne tijd.

Zoals eerder geschreven in dit essay, heeft president Putin grote stappen gemaakt in het opnieuw bevestigen van de relatie tussen de Russische federale regering en de Russisch orthodoxe kerk.
Deze doelbewuste nieuwe band voerde Putin’s hele persoonlijke spirituele reis terug naar de mystieke tradities van zijn eigen geloof. Gedurende de slechter wordende crisis in de Oekraïne was bekend dat hij het Valaam Klooster bezocht, een heilig toevluchtsoord op Lake Ladoga bij de noordoostelijke Russische grens.

SOTN 11 putin-valaam

Op dezelfde manier is premier Modi bekend voor het zijn van een zeer devote Orthodoxe hindoe gedurende zijn politieke carrière. Hij voerde uit “the Hindu Ganga Puja prayer ritual at the Dashaswamadeh Ghat on the Holy River Ganges the day after his landslide election victory on May 17, 2014 in Varanasi, India.”  Een van Modi’s eerste proclamaties als premier was het uitspreken van zijn intentie om India’s heiligste en smerigste rivier binnen vijf jaar te schonen.

SOTN 12 Narendra+Modi+BJP+Leader+Narendra+Modi+Prays+5M341u3FVxul

President Jinping heeft zichzelf al onderscheiden als de eerste communistische partijleider van China die de belangrijke rol van de naties traditionele religies bevestigt in het omkeren van zijn morele verval. Hij heeft gesteld dat “he hopes China’s “traditional cultures” or faiths — Confucianism, Buddhism and Taoism — will help fill a void that has allowed corruption to flourish.”  Zelfs de uitgeweken Tibetaanse spirituele leider – de Dalai Lama – heeft gesproken over een fundamentele verandering onder Jinping’s verlichte leiderschap, vooral met betrekking tot de rol van het boedisme in de handhaving van de Chinese cultuur.

SOTN 13 eca86bd9e3d212a5763617

Hier is hoe een geopolitieke commentator het onlangs opsomde:
“Drie machtige leiders vastbesloten om een nieuwe wereld orde vorm te geven. De AAA kan ze demoniseren maar ze kunnen ze niet tegenhouden. Zij kunnen zich aansluiten bij deze drie, of zelfs bij BRICS, maar dat zal zijn op gelijke gronden. En deze drie hebben een belangrijke uitdaging naar het Vaticaan en de christelijke evangelisten in Europa en Amerika gegooid, een gemeenschappelijkheid die Sjeik Imran in de Russische context zo’n 4-5 jaar geleden heeft genoemd. Hier hebben wij drie wereldleiders die het belang van traditionele religie, waarden, en meer, verdedigen.”

~ Arun Shrivastava’s insight
De implicaties verbonden aan het hele publieke spirituele gedrag van deze drie leiders – alle drie zijnde van het oosten – zijn zo verreikend als zij aardeschuddend zijn. Vooral in tegenstelling tot de immoraliteit, goddeloosheid en/of atheïsme uitgevoerd door westerse regeringsleiders, lijken Rusland, China en India op een hoogst gecoördineerde missie te zijn.

Er valt niet aan te twijfelen dat zij een onovertroffen boodschap sturen naar de gehele mensheid: Een wereld zonder vertrouwen en geloof in een Hogere Macht is verstoken van vrede en welvaart. Wederzijds respect voor elkaars religies is daarom van doorslaggevend belang. Een goede en geciviliseerde gemeenschap zal alleen tevoorschijn komen als tolerantie van religies (en rassen en culturen) de norm wordt. Putin, Jinping en Modi modelleren door het bieden van zulk impliciet respect naar elkaar de manier waarop hun naties zich naar elkaar zullen gedragen.
Bij verschillende gelegenheden heeft elk van deze BRICS naties publiekelijk gevraagd dat de USA een andere houding moet aannemen in zijn handelen met hen. Dit verzoek is gemaakt door vertegenwoordigers op alle niveaus, altijd na aanvallend en onacceptabel AAA gedrag. En nog steeds is er geen waarneembare verandering in gedrag, vooral door de USA. Als er geen zelfrespect is, is het extreem moeilijk om anderen te respecteren.

Door hun gedrag, zowel officieel als persoonlijk, lijkt het erop dat de vele leiders van de AAA [7] opereren in een goddeloos universum. Het lijkt er feitelijk op dat zij waren gekozen voor hun gebrek aan spiritualiteit en/of negeren van religieuze praktijk. Hopelijk zullen zij van hun broeders in het oosten de waarde leren van het altijd onderhouden van een heilige verbinding met het goddelijke. Daarin ligt de werkelijke macht achter de BRICS alliantie. Werkelijk, de toekomst van het menselijke ras hangt grotendeels af van hun cohesie, net als het lot van de planetaire civilisatie.

Eindnoten

[1] The Real Crime of M. Khodorkovsky by F. William Engdahl

[2] The Chosen People: Israel, ‘Christian’ Zionism and the Middle East Crisis by Revisionist Historians for World Peace

[3] BBC NEWS | Europe | Russian ex-president Yeltsin dies

[4] Anonymous Russophile

[5] Khodorkovsky passed Yukos shares to Rothschild Bank

[6] Peter the Great – Wikipedia

[7] De Anglo-American Axis is vertegenwoordigd, eerst en vooral, door de belangrijkste Engelssprekende landen van de wereld: USA, UK, Canada, Australia, New Zealand and Israel. De Europese leden naties van NATO, zoals Germany, France, Italy, Spain, Portugal, Belgium, Luxembourg and the Netherlands zijn ook sterk uitgelijnd met de AAA net zoals al de Scandinavische landen. Zo zijn de Asian Pacific Rim naties van Japan, South Korea, Taiwan and the Philippines. Saudi Arabia, Pakistan, Kuwait, Jordan, Bahrain, United Arab Emirates, en Qatar hebben ook hun commitment met de AAA, alhoewel sommige hiervan mogelijk veranderen. De World Shadow Government is een geheime, supranationale organisatie die volledig de AAA controleert, evenals de Europese Unie, NATO, en vele andere institutionele entiteiten die de Global Control Matrix vormen.

Aanbevolen lectuur

Russia Under Assault: Vulnerability to EU–US Sanctions and Military Encroachments

Locus Of Global Power Shifts From The West To The East

The WAR for the Ukraine: What’s the real story?

The Russian Response To A Double Declaration Of War

References

Tens of thousands march for Putin in shadow of Ukraine war

Putin lashes out at US, West for destabilizing world

Putin Accuses U.S. of Blackmail, Weakening Global Order

Putin Leaves The Reservation: Issues New Rules For International Relations

Vladimir Putin Is The Leader Of the Moral World

Ukraine: Obama, NATO beg for more war – Putin endeavors to bring peace

“Whatever We Decide Is A Disaster For Us” France Admits Putin Is Winning, Europe “Blinked”

President Boris Yeltsin’s Mistake Was To Heed Advice Of Westerners To Retain Power

Speciale Notitie

Voor de vele intuïtieve zielen hier die naar een foto kunnen kijken en de spirit van de gefotografeerde persoon begrijpen, is hier een groot leermoment over de echte Vladimir Putin.

SOTN 14 92

Oorspronkelijk geschreven en gepubliceerd door State of the Nation onder de volgende link:
Vladimir Putin’s Russia: Perfect Foil To The Anglo-American Axis And Their New World ‘Order’

Vertaald door Veronica

 

 

Reacties zijn gesloten.

 
%d bloggers liken dit: