RSS

De Jezuïetenagenda, 28 november 2013

De agenda van de jezuïeten is om de Oosterse Alliantie te infiltreren met zijn agenten en het proces te kapen van het creëren van een nieuw financieel systeem. Onnodig te zeggen, de topmensen binnen de Oosterse Alliantie zijn zich hiervan bewust en zullen het niet laten gebeuren. Ook, topleden van de White Dragon Society hebben hun les geleerd nadat hun voorvaderen decennia geleden voor de gek zijn gehouden toen zij veel van hun goud overdroegen aan jezuïeten agenda voor waardeloze stukjes papier (US government bonds). De White Dragons zijn nu veel voorzichtiger, vooral waar de jezuïeten proberen bij ze te infiltreren via Te-Wu, de Chinese geheime inlichtingendienst.

Het plan van de jezuïeten is om de Lichtkrachten de illuminazi factie te laten zuiveren (Rockefeller, Bush, Kissinger, Cheney & Co.) en dan in het geheim samen te gaan met de Rothschilds om het proces over te nemen van het creëren van het nieuwe financiële systeem. Hun agenten zijn aanwezig bij eindeloze onderhandelingen over de overgave van de cabal en zij proberen om de overeenkomsten dichter naar de jezuïetenagenda te sturen.

Dit is de bron van voorstellen om de paus de nieuwe M1 te maken (‘monetary controller’). Dit is de reden waarom de nieuwe jezuïeten paus het idee promoot van een centrale wereldbank. Zij overwegen ook serieus het idee om een wereldwijde schuldkwijtschelding toe te staan zodat zij zouden worden afgeschilderd als redders van de mensheid onder de vleugels van een “goedwillende” katholieke kerk. Zij zouden dan de katholieke kult promoten op een vernieuwde manier, meer aantrekkelijk voor het publiek, en geleidelijk de andere religies erin absorberen (beginnend met het Boeddhisme) totdat zij hun doel zouden bereiken van een wereldwijde religieuze hersenspoeling kult, tegelijkertijd alle gruweldaden van de katholieke kerk uit het verleden onder het tapijt houdend.

Middels speciale afgescheiden CIA programma’s hebben zij de waarheidzoekersbeweging geïnfiltreerd tot het punt dat zo’n 70% van intel in alternatieve media desinfo is, rechtstreeks of indirect van jezuïetenbronnen komend. Ik heb een lijst van mensen en groepen binnen de waarheids- / bevrijdingsbeweging die hetzij onder rechtstreekse jezuïetencontrole staan of door de jezuïeten zijn gemanipuleerd en het kan wel of niet in de nabije toekomst worden vrijgegeven.

De jezuïeten werken onder het commando van de archons om de quarantainestatus van de planeet Aarde in stand te houden. Het is goed om te weten dat de jezuïetenorganisatie een 16e-eeuwse creatie is van de Farnese familie, wat een van de meest machtige papal zwarte adel families is in Italië.

Een van de redenen dat de jezuïeten WW2 hebben gecreëerd was om een wereldwijde goudgraaierij te orkestreren om hun zwarte budget programma’s te financieren om de quarantainestatus van onze planeet in stand te houden (geheime ruimteprogramma, diep ondergrondse militaire bases). Operatie ‘Golden Lily’ was een jezuïetenoperatie en generaal Yamashita was een poppetje in de handen van de jezuïeten:

https://s3.amazonaws.com/khudes/A-100-030-Q-001%3DHISTORY+REVISITED+%281%29.pdf

Het is goed om nu de rol van de positieve Tempeliers te melden bij de neergang van de jezuïeten. Middels een strategische briljante beweging hebben zij tijdelijk de kant gekozen van hun aartsvijanden Rothschilds en samen hebben zij de maart revolutie getriggerd in 1848 en 1849 via Memphis-Misraim Egyptische vrijmetselaarsgroepen in Italië, Frankrijk en Hongarije. Deze waren de enige belangrijke vrijmetselaarsgroepen die toen niet waren geïnfiltreerd door de jezuïeten.

De maartrevolutie in Europa heeft de macht van de jezuïeten significant verminderd aangezien het de invloed van de zwarte adel reduceerde, feodalisme verwijderde, en wereldwijd het proces van slavernijafschaffing versnelde. De levensomstandigheden van veel mensen begonnen te verbeteren. Ook begon de focus van de mensheid te verschuiven van emotioneel gebaseerde jezuïeten religieuze controle naar het hoofd, wat verder werd bevorderd met vooruitgang van wetenschap en universele educatie.

Onnodig te zeggen dat de tijdelijke alliantie tussen de positieve Tempeliers en de Rothschilds voorbij was zodra de maartrevolutie was geëindigd.

Het is interessant op te merken dat de maartrevolutie was gefinancierd met een goudstaaf die nu maar zo’n $10 miljoen waard zou zijn. Het organiseren van de drastische wereldverandering hoeft niet zo heel duur te zijn.

Nu creëren de positieve Tempeliers een veel krachtiger alliantie met elkaar, veel meer positieve groepen, en samen zullen zij voor altijd de jezuïetenmacht van de oppervlakte van deze planeet uitroeien.

Op dit moment zijn de jezuïeten de voornaamste operationele task force voor de archons om de quarantainestatus van de planeet Aarde in stand te houden. Hun vroegere superieur generaal Hans Peter Kolvenbach is het instrument dat de angstvibratie onder de mensheid op de oppervlakte van deze planeet gaande houdt. Hij is het meesterbrein achter de 9-11 (Twin Towers) en 3-11 (Fukushima) valse vlag aanvallen en de belangrijkste creërende kracht achter het Syrië conflict. Hij woont doelmatig in Libanon, heel dicht bij de Syrische grens.

Papal adviseur Heinz (Henry) Kissinger creëerde PI-40, een clandestiene groep die nu de belangrijkste door de jezuïeten gecontroleerde kracht is voor het voorkomen van positief buitenaards contact:

http://www.bibliotecapleyades.net/exopolitica/esp_exopolitics_F_2.htm#the_prominence

De echte reden waarom de jezuïeten CIA, NSA, NRO en NGA creëerden was om de bedreiging te monitoren en te evalueren die positieve buitenaardse rassen hebben voor hun rijk.

Het belangrijkste doel van de CIA is om jezuïet gezinde politieke regimes over de hele planeet te installeren, en vooral om hun politiek te dicteren betreffende positieve buitenaardsen. Het hoofd programmeringcentrum van de jezuïeten is Georgetown university in Washington:

http://en.wikipedia.org/wiki/Georgetown_University

Het zou interessant zijn op te merken dat veel CIA directeuren daar hun jezuïetprogrammering hadden. George Tenet, die een CIA directeur was ten tijde van de 9-11 valse vlag, was een Georgetown university student. David Petraeus, die een paar jaar geleden een CIA directeur was, voltooide een militair genootschap op Georgetown university. Voormalig CIA directeur Michael Morell is een Georgetown afgestudeerde. Huidig CIA directeur John O. Brennan ontving een B.A. van Fordham university, een ander belangrijk jezuïeten programmeringcentrum. (red: dit artikel is in 2013 geschreven)

Ook is Georgetown populair bij ‘secretaries of defense’. Donald Rumsfeld, die tijdens de 9-11 valse vlag secretary of defense was, studeerde op Georgetown (hij was echter niet erg goed op school). Robert Gates, die secretary of defense was tussen 2006 en 2011, behaalde zijn Ph.D. op Georgetown. Chuck Hagel, de huidige secretary of defense, was een professor op Georgetown. De rol van secretaries of defense is om de negatieve militairen onder jezuïetcontrole te versterken. Tot 2004 was hun rol ook om het proces te overzien van de creatie van diep ondergrondse militaire bases. Na 2004 zijn al deze bases opgeruimd door de Resistance.

Het belangrijkste doel van NSA is om ALLE elektronische communicaties op de planeet te monitoren, zonder uitzondering, en om te onderscheppen, analyseren en evalueren alle boodschappen die een contact met goedwillende buitenaardse intelligentie of met de Resistance zouden aanduiden, aangezien elk spoor van dat contact een waarneembare bedreiging zou zijn voor het jezuïeten rijk.

Het belangrijkste doel van NRO is om constant de oppervlakte van de planeet en zijn omgeving te monitoren voor elk spoor van positief buitenaards contact. Als enig van dit contact plaatsvindt informeert de NRO de negatieve militairen die dan op de een of andere manier dat positieve buitenaardse contact verwijdert aangezien het wordt gezien als een bedreiging voor het jezuïeten rijk.

Het belangrijkste doel van NGA is om de oppervlakte van de planeet in detail in kaart te brengen om het volledig te controleren.

De machtsstructuur van de jezuïeten in de USA ziet er zo uit:

http://www.godlikeproductions.com/forum1/message1800251/pg1

Naast de hierboven genoemde mensen zou ik ook Leon Panetta willen noemen, die zowel secretary of defense was en CIA directeur, en was geprogrammeerd op de Santa Clara jezuïeten university.

Janet Napolitano, die hoofd was van DHS tot onlangs, studeerde af op dezelfde jezuïeten universiteit.

Je zou ook willen kijken naar de kaart van 10 FEMA regio’s binnen de US:

En het vergelijken met de kaart van 10 jezuïeten provincies binnen de US:

Ter verduidelijking; ik heb niet de jezuïetenagenda geopenbaard om angst aan te jagen, maar om te informeren en bewustwording over de situatie te brengen. Er zijn Lichtkrachten aan het werk en zij zullen NIET toestaan dat de jezuïetenagenda succes zal hebben.

Overwinning van het Licht is nabij!

Vertaald door Veronica

 

 

Reacties zijn gesloten.

 
%d bloggers liken dit: