RSS

Interviews met Cobra op onderwerp: Lichtkrachten – Agartha Netwerk

Algemeen

[PFC 0317] Aaron – Ben je bekend met de Russische geoloog in de Krasnoyarsk regio nabij Samara, waar na een 5-urige meditatie hij contact had met 3 civilisaties. Een was de Vish-nu gemeenschap. Daar zag hij Shiva, die hem geheime informatie vertelde over de geschiedenis van de planeet. Weet jij iets over deze Russische geoloog of zijn Krasnoyarsk regio, en welke informatie zou kunnen zijn gegeven aan deze wetenschapper?

COBRA – Krasnoyarsk gebied is een hele krachtige vortex waar veel contact heeft plaatsgevonden in het verleden, met veel mensen – niet alleen dit specifieke individu, dus dit is gewoon een van de contacten die ervaringen had in dit gebied.

Aaron – Is het ergens nabij Shambhala?

COBRA – Het is niet nabij de hoofdtoegangen tot deze specifieke locatie.

[PFC 0317]

 

CARY: Mooi. Heel cool. Q. Kun je ons iets meer vertellen over wat de Resistance Movement is?

COBRA: De Resistance Movement zijn krachten van Licht die zijn verborgen onder de oppervlakte van de planeet, voorbereidend om ons te helpen. En zij helpen ons feitelijk met dit bevrijdingsproces. Ik zou zeggen dat zij een factie zijn van het Agartha netwerk, een deel van Agartha.

CARY: Je zegt dat ze zijn verbonden met Agartha?

COBRA: Ja

CARY: Mooi, heel mooi. En zo is Agartha een van de Binnenaarde civilisaties? Ik weet dat er verschillen zijn tussen deze. Prachtig.

COBRA: Ja

(CK0316)

 

Lynn – De volgende vraag gaat over de Binnenaarde. Deze lezer stelt: ik denk dat het een beetje absurd is om te vragen. Echter, ik heb wat onderzoek gedaan en ik zou willen weten of het waar is. Heeft Nikola Tesla gevormd/zich aangesloten bij een geheime gemeenschap bekend als Plus Ultra?

COBRA – Het antwoord op deze vraag is ja.–ref: pfc0217

Lynn – Is Plus Ultra wellicht verbonden met de Resistance of Binnenaarde?

COBRA – Het is niet verbonden met de Resistance want de Resistance bestond toen nog niet, maar ja, het is verbonden met de Binnenaarde.

(OK)–ref: pfc0217

 

Lynn – En betreffende Binnenaarde, is de film uit 2015, “Tomorrowland” gerelateerd aan Agartha of Binnenaarde?

COBRA – Tot op zekere hoogte, ja. (OK)

–ref: pfc0217

 

Lynn – OK, de volgende set vragen gaat over lichte en duistere krachten: Cobra, is het Agartha Wereldsymposium in mei 2017 (red: werd augustus 2017) een initiatief van de Lichtkrachten?

COBRA – Het is een initiatief van een bepaald persoon die wat, zou ik zeggen, ideeën heeft en er is begrip over het Agartha netwerk en natuurlijk ondersteunen de Lichtkrachten dit want het zal meer bewustzijn brengen over het Agartha netwerk bij de oppervlaktebevolking. Het is geen officiële connectie. Het is niet een officieel contact binnen Agartha en de oppervlaktebevolking.

(OK)–ref: pfc0217

 

Lynn – En die organisator is duidelijk Tamarinda Maassen. Deze persoon zou ook willen weten of zij een echte ambassadeur is?

COBRA – Ik heb deze vraag beantwoord. Als zij zou weten dat zij een ambassadeur is zou zij deze vraag niet stellen. Zij kan veel goeds brengen door het brengen van meer bewustzijn over het bestaan van het Agartha netwerk naar de oppervlaktebevolking.

–ref: pfc0217

 

Lynn – OK. Is deze gebeurtenis significant voor het Agartha Eerste Contact Protocol?

COBRA – Nogmaals, het helpt. Elke gebeurtenis en elke actie die meer bewustzijn brengt bij de oppervlaktebevolking maakt deel uit van het contact protocol. (dank je)

–ref: pfc0217

 

GF 1116  Louisa: Ik ga jullie beiden deze vraag stellen. Wat is de relatie met de Pleiadians op dit moment op Aarde. En hoeveel, Cobra, van de Resistance Movement bestaan uit Pleiadians?

Cobra: Er zijn er behoorlijk veel van de Resistance Movement die van oorsprong Pleiadian zijn. Velen van hen waren gevangen in de quarantaine toen de quarantaine werd gesloten. Sommigen van hen konden ontsnappen, maar sommigen van hen zijn nog steeds hier.

Louisa: Is er een relatie tussen Pleiadians en de Binnenaarde gemeenschap?

Cobra: Natuurlijk, de Resistance Movement woont binnen de Aarde, in de Binnenaarde.

A’drieiuous: The Resistance Movement, refereer je aan Telos?

Cobra: Zij zijn verbonden, feitelijk, het Agartha netwerk is -44:45 en deel van het Agartha Netwerk is ook de Resistance Movement.

 

[pfc1016]  Richard – Kun je ons wat vertellen over het Mayan ras? Ik begrijp dat zij meer dan 10.000 jaar geleden bestonden. Hebben zij de Aarde verlaten? Zijn zij geascendeerd? Gingen zij de Aarde in?

COBRA – De meesten van het Mayan ras gingen ondergronds in hun ondergrondse gemeenschap. Zij verlieten de oppervlakte.

Richard – Plannen ze om terug te komen?

COBRA – Na de Event zullen sommigen dat doen ja, en sommigen van hen … feitelijk zijn sommigen van hen teruggekeerd naar de Pleiaden en sommigen van hen zouden terug kunnen keren naar de oppervlakte na de Event.  (Mooi, dank je)

[pfc1016]

 

[ut0916]  U: Waar zijn de belangrijkste Agartha steden in Europa?

C: Sommige daarvan zitten onder grote steden, uiteraard onder de oppervlakte van Londen, Parijs, onder de oppervlakte van München, en sommige zitten hoog onder de oppervlakte in de Alpen. [ut0916]

 

Lynn – Kun je ons vertellen hoe wij zouden kunnen beginnen te communiceren met de Agarthans of andere wezens in de Binnenaarde.

COBRA – Ik zal bepaalde protocollen hierover vrijgeven in de nabije toekomst. Ik zal dit nu niet zeggen, maar ik zal bepaalde dingen hierover vrijgeven in de nabije toekomst.  (dank je)

–pfc0816

 

Richard – Heeft het Binnenaarde Agartha netwerk altijd zijn contact met de Galactische Confederatie behouden?

COBRA – Bepaalde facties ja. Bepaalde facties, nee.  (dank je)

–pfc0816

 

Lynn – Wat kun je ons vertellen over de profetieën van de Hopi, vooral die waar werd gesproken over de 4 mensen van de Aarde, rood, geel, zwart en wit?

COBRA – OK, in basis spraken sommige van de Hopi profetieën over de Event en ik zou zeggen dat een factie van het Hopi ras ondergronds ging en zich lange tijd geleden bij het Agartha netwerk aansloot. Een andere factie kwam feitelijk van ondergronds en dit was hoe de Hopi natie feitelijk was gevormd. Als je lang genoeg terug gaat in de geschiedenis van de Hopi natie, zij kwamen feitelijk van Sirius en de Pleiaden. Hun profetieën spreken vooral sterk over deze tijd. Zij spreken over 4 hoofd rassen op de oppervlakte van de planeet en hun rol bij de komende veranderingen en de Event.

–pfc0816

 

Lynn – Krijgen de Hopi deze informatie van de Bron wanneer zij deze profetieën doen?

COBRA – OK. Ik zou zeggen dat deze profetieën waren gegeven, de meeste ervan waren behoorlijk wat tijd geleden gegeven en veel hiervan kwam van hun collectieve geheugen, van de afstamming, want zoals ik eerder heb gezegd, zij kwamen van de Pleiadian en Sirian sterrenstelsels en zij hebben een sterke spirituele verbinding met deze twee sterrenstelsels en zij begrijpen wat er gaande is.

–pfc0816

 

Lynn – Dus dit zijn de buitenaardse groepen waar zij in het bijzonder mee verbonden zijn?

COBRA – Ja, onder andere. (OK, dank je)

–pfc0816

 

[rp0516] Rob: Cobra, kun je wat zeggen over de positieve Lichtwerkers die hier doorheen gaan? Je zegt dat de Resistanceleden maakten dat de mensen hierdoor gaan. Is er enige van de Resistance of positieve buitenaardse technologieën – wanneer hun groepen hier beneden zijn en zij gaan weer omhoog? Moeten zij ook door deze schoning gaan? Het is niet als dat je bewust dit aanwendt. Het komt subtiel naar je via je bewustzijn. Klopt dat?

Cobra: Voor de leden van de Resistance die naar de oppervlakte komen en terug gaan is het een behoorlijk proces. Zij gaan, zoals je zei, door iets dat eruit ziet als een douche. Dan gaan ze door een douche die feitelijk een scanningsapparaat is, en het scant hun fysieke lichaam, etherische lichaam, plasma lichaam. astraal lichaam, mentaal lichaam, alles, en verwijdert elke soort van infectie voordat zij binnen kunnen. En dan, uiteraard, hebben zij de medische check. Zij hebben andere checks voordat zij weer naar binnen kunnen. En dit is een behoorlijke procedure. En dit is werkelijk waarom zij niet graag naar de oppervlakte komen want zij weten dat wanneer zij terugkomen zij door dit hele proces moeten gaan. En de oppervlakte van de planeet is geïnfecteerd en zij weten dat. En zij zijn daar heel voorzichtig mee. De technologieën om de oppervlakte te desinfecteren zullen beschikbaar zijn ten tijde van de Event, niet eerder. Wanneer de Lichtkrachten meer macht hebben dan de bezettingsmachten, is dit de technologie doorbraak die zal plaatsvinden op hetzelfde moment als de Event.

Ik sprak hier niet eerder over, maar er zijn bepaalde technologieën die de Resistance heeft en die andere Lichtkrachten hebben, die naar de oppervlakte zullen worden gebracht op het moment van de Event, die de oppervlakte van vele zaken zullen desinfecteren. Dit is een deel van de Compressie Doorbraak.

Dus de levensstandaarden op de oppervlakte zijn kunstmatig laag, ook hierdoor. Deze infectie kruipt in het bewustzijn van de menselijke wezens en dit is waarom zij zo depressief zijn, zo ongeïnspireerd. En ik zou zeggen dat het overgrote deel van de menselijke conflicten die plaatsvinden gemaakt zijn. Zij zijn niet echt. En dit is allemaal georkestreerd door deze technologie.

[rp0516]

 

(EM0316) EM: Is het gevraagd door het oude guardian ras dat Agarthans hun genetische lijnen puur moeten houden, of is het een vrijwillig besluit gemaakt door Agharthans toen gekeken werd naar de ongebreidelde paring tussen verschillende negatieve buitenaardse rassen en de lokale menselijke bevolking van die tijd?

C: De Agarthans houden zowel hun energievelden en hun genetische make-up puur om een hoge trillingsfrequentie en staat van bewustzijn te behouden.

 

EM: Wat is het geascendeerde archetype van Lemurie?

C: Paradijs.

EM: Wat is het geascendeerde archetype van Atlantis?

C: Gemeenschap van Licht.

EM: Wat zal het geascendeerde archetype van new Atlantis zijn?

C: Nieuwe Hemel op Nieuwe Aarde.

EM: Gebaseerd op welk archetypische kwaliteit van de Eerste Bron was het Centrale Ras in dit superuniversum gecreëerd?

C: Goddelijke Wil.

EM: Wat betekent het dat het Centrale Ras onze vroegere en toekomstige zelven is?

C: Het hint naar het feit dat wij zijn ontsproten van de Ene aan het begin van tijd en terug zullen keren naar de Ene wanneer de tijd eindigt.

EM: Hoe zal het manifesteren op de hogere laag en de fysieke laag, wanneer de zeven families van de Stammen van Licht herenigen?

C: New Atlantis, hemel op Aarde.

EM: Zijn de zeven Kumaras van zeven verschillende Stammen van Licht, of zijn zij van dezelfde stam?

C: Zij zijn ontstaan uit de eerste zeven van 13 bestaande stralen van creatie.

EM: Wat is het hogere doel van alles de Logos?

C: Om dualiteit te transmuteren en terug te keren in de Ene.

(EM0316)

 

(RP0216) Rob – Een andere vraag over het Binnenaarde interview met Corey Goode die ik interessant vond. Corey kwam in deze ‘record’ kamer van deze ene Agartha groep en ik weet zeker dat veel van deze groepen Agarthan werken hebben. Zij zeiden dat onder hen was genoemd de Hall of Records. Nu was dat voor mij een beetje … ik ben benieuwd wat jij denkt, jouw commentaar op de Hall of Records. Want wij weten dat er een zeer geavanceerde Akashic Hall of Records is waar toegang toe is. Kun je wat zeggen over … het leek er een beetje op dat deze groep waar Corey mee werkte had toegegeven geen goede stewards van de Aarde oppervlaktebevolking te zijn geweest die de Hall of Records bewaakten. Kun je daar iets over zeggen?

COBRA – Eerst zou ik moeten zeggen dat mijn bronnen nog steeds niet hebben bevestigd dat Corey Goode feitelijk deze ondergrondse bezoeken heeft. Ook, deze intel komt niet overeen met wat ik heb over de situatie ondergronds. Zijn beschrijving van de ondergrondse bibliotheek komt overeen met een beschrijving die was gepubliceerd in een boek door Diane Robbins een paar jaar geleden. En er zijn veel bibliotheken in ondergrondse steden op verschillende locaties. De Hall of Records is een generieke naam, die veel dingen kan betekenen. Een daarvan is de genoemde Akashic records en er zijn ook veel kristallen bibliotheken die waren genoemd de Hall of Records van Atlantis. Een daarvan was gelokaliseerd onder de Sfinx in Egypte en er waren er veel meer gelokaliseerd onder Himalaya’s, op bepaalde plaatsen in Zuid Amerika en andere locaties. En dat waren geen fysieke boeken. Het zijn feitelijk kristallen met gecodeerde informatie, die kan worden gelezen met bepaalde geavanceerde technologie, en sommige van de Agartha netwerkmensen hebben toegang tot deze locaties.

 

Rob – Ja, ik heb daarover vaak gesproken. Dr. Frank Strange heeft ook Cobra’s informatie herbevestigd. Op een zeker moment in tijd zullen deze kristallen beschikbaar worden gemaakt voor het publiek en de technologie zal worden vrijgegeven. Dat zal onze werkelijke geschiedenis van de Aarde delen en mensen zullen feitelijk in staat zijn om het te zien en het te observeren en deze zijn teruggehouden voor de toekomstige populaties die klaar is en beschikbaar na de Event. Ben je het daarmee eens Cobra?

 

[rp0x16]Rob – Ik ben het ermee eens. Cobra, wat is jouw zienswijze op die situatie? Kun je het ondergrondse landschap beschrijven? Weet jij iets? Zou jij de Anchara alliantie zien als die gewoon was vijandig te zijn of kun jij de verschillende ondergrondse Agartha netwerkgroepen voor ons afbakenen, vanuit jouw positie?

COBRA – Dit zal beschikbaar zijn na de Event, maar niet onmiddellijk na de Event, maar wanneer de mensheid een zeker niveau van begrip en ontwikkeling heeft bereikt, wanneer zij in staat zullen zijn om dat type technologie te hanteren, wat een behoorlijk pure staat van bewustzijn nodig heeft.

Rob – OK. Dank je.

(RP0216)

 

COBRA – De situatie ondergronds is heel dynamisch en verandert de hele tijd, maar ik zou zeggen dat ik in contact sta met bepaalde van de facties, niet met alle facties, en kennelijk zijn er meer verschillende facties daar beneden dan wij allemaal weten. Maar de RM bijvoorbeeld heeft nooit geclaimd dat zij zichzelf representeren als Pleiadians naar enig deel van de oppervlaktebevolking, claims dat zij konden worden aanbeden, noch enige andere factie die ik ken van het Agartha netwerk of de oosterse Agartha facties.

Op dit moment vindt er een proces van unificatie plaats. Er is veel contact, veel onderhandeling, tussen verschillende facties en veel wantrouwen. Deel van dit wantrouwen komt van manipulatie door de chimera groep van een van de facties tegen de andere en samenwerking tussen de chimera groep en de verschillende ondergrondse draco facties komend van de dertiger en veertiger jaren en de nazi groepen op de oppervlakte.

[rp0x16]

 

(pfc0516) Richard – Cobra, al de zichtbare afbeeldingen van mensen van de Binnenaarde gemeenschap beschreven door Corey Goode zijn baardloos, is dat zo?

COBRA – Ik heb niet elke tekening gezien die hij heeft gemaakt en ik kan geen commentaar geven op zijn perspectief op de Binnenaarde gemeenschappen.  (begrijp is, dank je)

(pfc0516)

 

(pfc0516) Richard – Wie was de eerste persoon om een accurate beschrijving te geven van de ondergrondse wereld?

COBRA –  Dit is een hele vreemde vraag want de ondergrondse wereld was altijd bekend bij bepaalde entiteiten en het was nooit een geheim.

Lynn – Wat zal gebeuren tussen de Agarthans en de oppervlaktemensen ten tijde van de Event?

COBRA – Bepaalde vertegenwoordigers van het Agartha netwerk zullen naar de oppervlakte komen en zullen contact opnemen, zou ik zeggen, met de meest geavanceerde goedwillende oppervlakte individuen en gebaseerd op die interactie zullen zij besluiten hoe verder te gaan. Er is veel healing die moet gebeuren aan beide zijden om een harmonieuze connectie te creëren en dit zal een geleidelijk proces zijn. ( dank je)

Richard – Cobra, kun je ons een korte beschrijving geven van hoe de Agharthan eruit zien of hoe de ondergrondse wereld eruit ziet. Hebben zij een zon, hebben zij licht, dat soort zaken?

COBRA – Dit zijn fysieke ondergrondse grotten. Enorme grotten. De meeste ervan zijn natuurlijk en er waren woningen gebouwd in de natuurlijke ruimtes. Sommige ervan zijn kunstmatig uitgebreid en zij waren verbonden met het ondergrondse netwerk van hoge snelheid treinen. Zeer hoge technologie die het mogelijk maakt dat deze plaatsen onderling verbonden zijn en ook met teleportatiekamers. Dit is de fysieke gemeenschap hoofdzakelijk, met menselijke wezens eenvoudig meer ontwikkeld, menselijke wezens, mensachtige wezens van een zeer positieve natuur. Er zijn andere minder ontwikkelde facties geweest die wat meer primitief zijn en er is nu veel werk gedaan om deze te integreren in meer geavanceerde gemeenschappen ondergronds.  (dank je wel)

(pfc0516)

 

U : Leven Agarthans tussen ons overal over de gehele planeet?

C : Ik zou geen enkele intel geven over de Agartha aanwezigheid op de oppervlakte, maar zij gebruiken wat van deze tunnels, maar niet allemaal.

—ref ut0315

 

U : Er is nogal veel gesproken over Agartha aanwezigheid in Noord en Zuid Amerika en Azië, maar weinig in Europa. Kun je wat zeggen over hun aanwezigheid daar?

C : Er was ook behoorlijk wat melding van Agartha aanwezigheid in Europa, maar het is niet zo erg bekend. Vooral in lokale folklore verhalen in Centraal Europa, in Oostenrijk, Duitsland, Tsjechië, Frankrijk, zijn er veel legenden over reuzen, over ondergrondse grotten en wezens die daar leven. Er is bewijs van Agartha contact gedurende de tweede wereldoorlog in Tsjechië. Er zijn toegangen op bepaalde locaties, ik zou Italië kunnen noemen, het eiland Malta, ik zou wat andere plaatsen kunnen noemen, dus er is behoorlijk wat Agartha activiteit in Europa maar het is wat meer verborgen omdat de controle van de cabal, vooral de controle van de archons, behoorlijk sterk is.

 

(am1213-2) A: Okay, en hier is een andere vraag. Veel mensen praten over de Akashic records en … Ik vroeg mij af of je ons iets kunt vertellen over de bibliotheek van Porto Logos.

Cobra: Ja, dit idee komt van een zeker boek dat wat spreekt over de ondergrond, koninkrijk van Licht, de Agarthans, en ja het is waar dat er veel steden zijn onder de oppervlakte van de Aarde, en ja, er zijn feitelijk bibliotheken wat geen fysieke bibliotheken zijn, maar het zijn feitelijk records van alle gebeurtenissen uit het verleden. Maar wat recent gebeurt is dat de Lichtkrachten op een heel hoog niveau hebben uitgevaardigd dat de meeste van deze records worden gewist omdat zij niet langer een doel dienen, wij zijn feitelijk aan het completeren … de oude cyclus en de meeste van onze ervaringen daarin, dualiteitsgebaseerde realiteit, zal geen betekenis hebben nadat wij een zeker punt hebben bereikt.

A: Interessant, wow. Dat, dank je hiervoor.

Cobra: Dus wij gaan daaraan voorbij, ja, wij gaan daar voorbij.

A: Dat is heel interessant. Nu, is dat typisch voor alle planetaire systemen, als zij eenmaal zijn ontwikkeld en verschoven?

Cobra: Ja.

A: uit een andere eeuw?

Cobra: Ja, het is een nogal typisch verschijnsel door de hele galaxy heen.

(am1213-2)

 

(am0413-conf) q: Waren de Lichtkamers in Agartha?

Cobra: Nee.

 

(am0613-a) ALEXANDRA:  Goed, dat is mooi. Ik ga beginnen met wat vragen omdat veel mensen benieuwd zijn om jouw feed back te horen. Hoe precies zal het Agartha netwerk een rol gaan spelen in de tijd van de Event. Zullen zij de eersten zijn om ons te bezoeken, of zullen dat de Pleiadians zijn?

COBRA:   Dat is een goede vraag want er zijn grote veranderingen gaande op dit moment. Het Agartha netwerk is een heel oud netwerk van Licht dat ondergronds bestond voor vele duizenden jaren. De Resistance Movement is een verse impuls van Licht van Planeet X maar een paar jaar geleden. Er was een zeker proces van de integratie van de ondergrondse Resistance Movement en het Agartha netwerk. Nu op dit moment … als gevolg van het openen van het portaal op 25 mei is er een ander integratieproces gaande tussen de herenigde Resistance Movement, het Agartha netwerk en de Galactisch Confederatie. Ik zou zeggen dat de ondergrond delen van de planeet worden geïntegreerd in de galactische gemeenschap. Meer zal op mijn blog komen. Wanneer de Event plaatsvindt zal er een geleidelijke openbaarmaking zijn van deze verschillende rassen, elementen en gemeenschappen.

ALEXANDRA:  Wow, dus je zegt echt dat zij het startsein hebben gekregen om te beginnen te komen, zich laten zien rondom de planeet?

COBRA:  Ik zal daar nu een deel van uitleggen en een deel in een aparte publicatie op mijn blog wanneer ik het juiste moment heb om dat te doen. Met de Event zal de massa bevolking alleen de op de oppervlakte gebaseerde vertegenwoordigers zien. Ik zal zeggen de White Knights. Er zal geen directe openbaarmaking zijn tussen de massa bevolking en enige van de exotische rassen, zelfs de Resistance Movement, zelfs de Pleiadians. Dit zal geleidelijk komen na de Event. Snel na de Event zullen de disclosure files worden vrijgegeven. Met disclosure files bedoel ik de officiële regeringsdocumenten over het bestaan van andere buitenaardse rassen. En dit zal snel de mensheid voorbereiden op het bestaan en de realiteit van andere rassen. Wanneer dat gebeurt zal het een geleidelijk proces zijn dat een paar maanden zal vergen tot het Eerste contact. De Event zelf zal uitwendig zijn, een pure menselijke ervaring. De mensheid is niet klaar om enig type van buitenaards contact te krijgen voordat de Event plaatsvindt, voor de blootstelling van de cabal, voor de transformatie van het financiële systeem en voordat de regeringsfiles zijn vrijgegeven. Wanneer dit is gedaan zal de mensheid door een bepaalde transformatie gaan, een psychologische aanpassingsperiode en daarna zal er een geleidelijk verschijnen zijn van meer en meer direct contact leidend tot het officiële eerste contact.

(am0613-a)

 

(am0613-a)ALEXANDRA:  Dit is echt opwindend. Een persoon vroeg over ons volledig bewustzijn naar voren komend door de kamers ergens in Agartha. Ben jij het ermee eens en zou het 3 dagen vergen binnen deze kamers om ons volledig bewustzijn te krijgen of niet?

COBRA:  Er was veel desinformatie over de kamers, angst, misinformatie – stellend dat de kamers niet van het Licht zijn. Feitelijk, deze kamers zijn zeer geavanceerde Lichttechnologie, organisch, geïntegreerde technologie die ons helpt bij het bereiken van ons volledig bewustzijn. Er zal een geleidelijke introductie van deze kamers zijn bij de oppervlaktebevolking op een zeker moment rondom de Event. Ik zou zeggen rondom het eerste contact. Zij zullen individueel worden gebruikt voor deze geavanceerde Lichtwerkers die klaar voor ze zijn voor het eerste contact, maar na de Event, dan meer massief na het eerste contact en als wij dieper komen in het volle ascentieproces.

ALEXANDRA: OK.  Wow.  Dit is zo spannend.

COBRA:  Oh ja, we zijn er bijna.

ALEXANDRA:  Je kunt het echt voelen. Het is echt verschoven na 25 mei.

COBRA: Dit is waarom ik de roep liet uitgaan dat zoveel mogelijk mensen zich moesten aansluiten bij ons in Laguna want hoe meer mensen bij de portalen komen hoe meer effect wij hebben op de planetaire situatie. Dit is iets anders dat mensen kunnen doen: wanneer het portaal arriveert, wanneer enig van de activatie arriveert, krijg zoveel mogelijk mensen bij elkaar om de kritieke massa te bereiken. Het derde ding is de zondag meditaties. Hoe meer mensen op zondag meedoen met de meditatie om te helpen de planeet te bevrijden hoe meer efficiënt wij kunnen zijn en helpen om het proces te versnellen.

 

(c2c0113) John – Nu, hoe verhoudt zich dit tot … degenen die de arrestaties gaan doen, zijn dat Aarde mensen, zijn dat, maken zij deel uit van de Resistance of zijn zij de leiders en daardoor gesteld boven de Resistance of maken zij er gewoon deel van uit.

COBRA – Ik zal het uitleggen. Er waren veel positieve groepen betrokken bij deze operatie dus ik zal maar kort deze groepen beschrijven zodat je in staat zult zijn om de complexiteit van dit alles te begrijpen. In basis hebben wij mensen binnen het leger – in de legers rondom de hele wereld, in US, in Rusland, in China vooral zijn er mensen die de positieve militairen worden genoemd en hun motivatie is om gerechtigheid terug te brengen bij de mensheid.

John – Vertel ons nog eens hoe zij worden genoemd.

COBRA – Positieve militairen – positieve militairen – dus als een beschrijving van deze groep. Het zijn in basis wezens die zijn geïncarneerd in posities van macht met het doel om de manier te transformeren hoe het leger opereert op deze planeet. Dus dit zijn degenen die op de achtergrond zullen zijn wanneer de arrestaties plaatsvinden. Dan hebben wij positieve mensen binnen de politiemachten die degenen zullen zijn die de arrestaties doen rondom de planeet en het zal een gecoördineerde actie zijn op hetzelfde moment overal rondom de planeet. Deze operatie zou niet mogelijk zijn zonder een tactische en intel ondersteuning van de RM. En ik zal even kort de RM beschrijven. ik zal daarover later meer in detail spreken.

Dus in basis is er een ondergrondse gemeenschap levend in de korst van deze planeet, er zijn feitelijk veel ondergrondse plaatsen en grottensystemen en deze positieve gemeenschap heeft deze grotsystemen en ondergrondse woongebieden verbonden met hun hele hoge snelheid treinen. Zij hebben geavanceerde technologie. Zij zijn fysiek verbonden met de Pleiadians en andere buitenaardse rassen. Sommige mensen hebben deze ondergrondse gemeenschap het Agartha netwerk genoemd. Het is bekend als het Agartha netwerk, maar er waren onlangs wat versterkingen gemaakt dus de RM geeft feitelijk de mensheid … eerst geven zij de mensheid spirituele ondersteuning. Zij stabiliseren de situatie op de planeet en zij geven de mensheid fysieke ondersteuning. Zij zijn degenen die veel negatieve scenario’s hebben voorkomen te gebeuren. Zij waren degenen die feitelijk WWIII voorkwamen. Zij hebben de nucleaire dreiging van de mensheid geschoond. Zij hebben de dreiging van biochemische wapens geschoond en zij zijn degenen die feitelijk verzekeren dat alleen de positieve tijdlijnen voor de toekomst van de planeet nu mogelijk zijn. Dus dit is een van de grote overwinningen van de 21 december 2012 activatie. Al de negatieve tijdlijnen, al de negatieve toekomstige tijdlijnen voor de mensheid zijn gewist, dus er is nul mogelijkheid van WWIII, voor enig type van nucleaire uitwisseling en enig type van chemische uitwisseling op een massa niveau. Dit zal niet gebeuren.

(c2c0113)

 

Oude Tunnels

U : Ok. Dus er is officieel 350 km ondergrondse tunnels onder Parijs, is dat iets dat over de gehele planeet gebeurt of is het iets specifieks?

C : Veel hoofdplaatsen hebben grote tunnelnetwerken, Parijs, Londen, Rome, Napels, New York; deze steden zijn die met het meest uitgewerkte tunnelsysteem van honderden kilometers.

U : Wat is de geschiedenis van deze tunnels, wie heeft ze gegraven?

C : Er waren veel verschillende groepen die ze groeven, sommige ervan – deze dieper ondergronds – zijn oude tunnels van Atlantis, sommige ervan zijn gecreëerd in de Romeinse tijd, en sinds de Romeinse tijd is dit netwerk uitgebreid, sommige ervan waren gebouwd in de 2e wereldoorlog als bescherming tegen bombardementen, sommige ervan zijn gebouwd voor militaire doeleinden na de 2e wereldoorlog, sommige ervan zijn gebouwd door de maffia, sommige ervan zijn gebouwd door de cabal, dus er zijn veel belangengroepen die deze tunnels hebben gebruikt voor verschillende doeleinden.

 

OVERVIEW

(RB0216)  Rob – Vragen over Shambhala. Is alles daarover vertrouwelijk of kan er iets over het mysterie van Shambhala worden vrijgegeven?”

COBRA – Shambhala is een ondergronds koninkrijk van Licht dat gedurende miljoenen en miljoenen jaren de Lichtfrequentie onder de planeet heeft verankerd en gestabiliseerd, vooral in de laatste 25.000 jaar toen wij de volledige quarantaine status hadden op deze planeet. Zij hebben de vernietiging van de planeet voorkomen en zij hebben succes gehad.

(RB0216)

 

Rob – “…Het lijkt zeker mijn contact met Luis in Zuid Amerika daar en uit de eerste hand leren van zijn trips naar de binnenaarde, het Agartha netwerk en de Great White Brotherhood, dat de dingen niet zijn zoals ze lijken. Er waren heel verschillende Agartha civilisaties / werelden. Dit geeft aan dat er verschillende niveaus van bewustzijn zijn daar beneden en ik zou graag willen dat u ons een beetje een overzicht geeft.

Oorspronkelijk dacht ik dat er twee verschillende kanten waren. Ik dacht dat er de reptillians waren en het grey-type regering, draco, mantoïde type, tall whites en wat dan ook, en dan was er dit hele positieve spirituele netwerk van de Ra’s. Mijn begrip van mijn ervaring daar en verschillende belangrijke licht Agartha groepen. Meer specifiek beginnend met de Ra Yolo, onder de Bermuda driehoek, oosterse Brotherhood of the Star, ergens bij de Carpathian Mountains. De positieve alliantie onder de Matto Grasso genoemd Poiseidid. De Ra groep onder Luxor en het Giza complex en natuurlijk RaMa in de Himalaya’s, Ra-Mu in Mt. Shasta, en natuurlijk vele anderen over de wereld die ik niet ken.

In uw ervaring, kunt u ons iets van een schets geven daar beneden, niet specifiek locaties en zo, maar ik zou willen horen over de hele positieve groepen. Zijn sommige groepen geëvacueerd – konden zij zichzelf niet onderhouden gedurende de invasies? Wat is gaande daar beneden? Deze groep die praat over elke type van groepen die op mensen neerkijken als gespuis. Dit past niet echt in het positieve Agartha Netwerk.

 

HISTORY

COBRA – Okay.  Dus je zou een overzicht willen hebben van de huidige situatie daar beneden of hoe het in het verleden was?

Rob – Een beetje van allebei.

COBRA – Okay. In het algemeen gedurende de menselijke geschiedenis waren er een paar hoofd facties daar beneden. Er was, natuurlijk, de reptillian/draco factie die een sterke impact heeft op de planeet. Feitelijk, deze reptilliaanse facties hadden contacten met criminele elementen op de oppervlakte, en sommige van deze criminele syndicaten maakten hun eigen ondergrondse netwerken. vooral onder grote steden over de wereld. Zij werkten hand in hand met deze reptillians en draco’s.

 

Breakaway Civilizations

Toen waren er de zogenoemde ontsnappingsgroepen – die mensen die ontsnapten van de oppervlakte – omdat zij het daar niet fijn vonden en zij gingen ondergronds. Zij creëerden hun eigen uitbreek civilisaties. Sommige ervan zijn oud Grieks, oud Egyptisch, zelfs Atlantis. Wanneer er drastische veranderingen op de oppervlakte waren gingen veel mensen ondergronds, letterlijk, en creëerden hun eigen uitbreek civilisatie daar. En veel van deze civilisaties begonnen zich met elkaar te verbinden en zo is het Agartha netwerk gevormd.

 

Na de val van Atlantis

Sinds de val van Atlantis groeide en groeide dit. Het was een los netwerk van onafhankelijke structuren dat tot een bepaalde hoogte was verbonden en zij hebben hun eigen unieke manier van ontwikkeling, en na de archon invasie in 1996 hebben sommige van deze groepen om veiligheidsredenen het contact met anderen doorgesneden, en zij gingen in hun eigen verschillende unieke manier van expressie.

 

Infrastructuur Breakdown

Veel van deze groepen waren geïnfiltreerd na de archon invasie van 1996. Er waren veel gevechten in deze ondergrondse gebieden. Veel mensen zijn gestorven, vooral in het tijdvak van 1996 – 2001 of 2002. Tienduizenden mensen stierven daar beneden door veiligheidsredenen. Veel van deze groepen verbraken het contact met de oppervlakte. En dan, natuurlijk, hebben wij de Resistance Movement. Ik heb over de RM al vele malen gesproken.

 

Recente Gebeurtenissen

In de laatste twee jaar zijn er veel veranderingen – veranderingen ten goede zou ik zeggen. Het grootste deel van de reptillian aanwezigheid is verwijderd. Het enige dat is overgebleven is de oorspronkelijke chimera groep met hun eigen bolwerk. Ik zal daarover op een ander moment spreken.

 

Infrastructuur Unificatie

En er was een hele belangrijke ontwikkeling laat november, begin december, afgelopen jaar, toen er officieel contact is gelegd tussen de RM en het oosterse Agartha netwerk en de Blue Dragons. Er is een bepaalde link gecreëerd en een bepaald integratie en ree-unificatie proces is tussen verschillende facties begonnen die tot dat moment onafhankelijk waren.

Er was een grote hoeveelheid van transformatie en zelfs uitdaging voor het oosterse Agartha netwerk want er waren nog steeds gemengde elementen aanwezig. Als het contact was gelegd met de RM waren beide gemengde elementen blootgelegd. Als een resultaat van deze transformatie is nu een groot deel van het oosterse Agartha netwerk krachtig verbonden met de RM. En sommige andere delen hebben feitelijk de verbinding met de rest van het Agartha netwerk verbroken dat probeerde te verbinden met de cabal. En er waren behoorlijk wat operaties aan het begin van dit jaar om de situatie te fixen. En nu is de situatie veel beter.

 

Atlantische periode

Rob – Okay.  Ik heb een paar vragen. Wanneer u zegt “de uitbreek civilisaties van Atlantis”. Dit is duidelijk na het Atlantische cataclysme dat plaats vond. Sommige hiervan waren niet echt aan het uitbreken. Zij waren in basis alleen in groepen aan het overleven en gingen naar beneden met de technologie die zij konden meenemen om hun eigen locaties te creëren, klopt dat?

COBRA –  Sommigen van hen waren feitelijk aan het ontsnappen aan het cataclysme, maar zelfs voordat dit gebeurde zijn veel groepen naar beneden gegaan omdat zij de conditie van de oppervlakte niet prettig vonden, want in de laat-Atlantische periode groeiden de duistere krachten steeds sterker. En het overgrote deel van de Lichtkrachten was in feite gedwongen om te overleven met hun volledige Lichtaanwezigheid intact, moesten zij ondergronds gaan.

 

Huidige situatie

Rob – Dat is een beetje als de Telosians van Lemurië die al hun eigen civilisatie hadden gebouwd totdat het finale cataclysme hen bij verrassing nam. Zij planden om meer ondergrondse faciliteiten te creëren op dat moment. Dus het lijkt alsof dat ze duidelijk deze verschillende ondergrondse culturen hebben, hun eigen -neem ik aan- wellicht door hun isolatie, hebben wat van hun eigen culturele gezichtspunten gehad met betrekking tot de universele wet en contact. Dus zelfs onder hen lijkt het dat er nogal wat, ik neem aan dat je het zou kunnen noemen, variaties zijn. Bent u het daarmee eens?

COBRA – Zoals ik heb gezegd, het zekere hele sterke unificatie proces is begonnen en deze culturen houden hun eigen individuele identiteiten, maar zij accepteren universele wet, galactische codex en universeel begrip dat feitelijk aanwezig is door het universum. De basis van onconditionele liefde is de basis van deze verlichte gemeenschap en deze facties gaan er meer en meer mee op een lijn zitten. Natuurlijk, het is een proces, het gebeurt niet in een nacht, maar ik zou zeggen dat de situatie daar beneden, in het overgrote deel van de plaatsen, veel, veel beter is dan het zelfs een jaar geleden was, en veel van deze plaatsen zijn al puur Licht en Liefde.

—ref: rp0915

 

Oosters Agartha net

Rob – Ik zou ook graag wat meer uitleg willen hebben wanneer u zegt het Chinese Agartha netwerk. Zijn dit individuen van Chinese gemeenschap die enige tijd geleden naar beneden gingen of zijn dit meer recente ondergrondse Agartha netwerken van de Chinezen, wat u zou noemen de oosterse Alliantie, neem ik aan?

COBRA – Het oosterse Agartha netwerk is hier feitelijk aanwezig voor duizenden en duizenden jaren, en zijn feitelijk aan het verbinden met de oppervlakte. Het was eigenlijk andersom. Zij nemen contact op met de oppervlakte. Zij waren degenen die de bron waren van de Blue Dragon spiritualiteit en nu verbinden zij opnieuw met de oosterse alliantie, op een bepaalde manier, om leiding te geven in dit proces van planetaire transformatie. Zij geven leiding voor de financiële reset en voor de formatie van de oosterse alliantie op de oppervlakte. Er is een verbinding.

 

Resistance Integratie

Rob – Dat is heel mooi, en om het te herhalen voor sommige mensen. Wanneer u het heeft over de Resistance, spreekt u specifiek over de groep van planeet X die de draco’s heeft opgeruimd en de cabal van hun planeet, en gepleit heeft bij de Confederatie om hier te komen en te beginnen te helpen deze negatieve kracht te verwijderen. Klopt dat?

COBRA – Ja dat klopt, maar ik zou willen toevoegen dat veel mensen van de Agartha netwerken in de laatste 15 jaar zijn geïntegreerd in de RM. Er was een golf die is geïntegreerd in de vroege 2000 jaren en er was een andere golf die is geïntegreerd sinds eind 2014.

Rob – Ik neem aan dat wanneer u zegt integreerde u bedoelt getraind in het proces van betrekken van deze vijandige krachten, zo niet-gewelddadig als mogelijk?

COBRA – Het betekent dat zij zijn geïntegreerd in de RM gemeenschap, het betekent dat zij officieel zijn geaccepteerd omdat zij matchen met hun trillingsfrequentie en zij matchen met hun doel en hun visie en ik zou zeggen, hun culturele blueprint.

—ref: rp0915

 

Gemengde groepen en gezichtspunten

Rob – Okay.  Dus ik was wat aan het lezen op de Agartha website en zij lijken te praten over wat van deze …. Wij spraken wat hierover voor de show. Ik zou u willen vragen om een beetje te preciseren op sommige van deze andere groepen die daar beneden zijn en die ons min of meer zien als mensen – leek te klinken alsof er bendes waren met houdingen tegen mensen of zo. Is dat erg heersend? Zijn er veel van deze semi-ontwikkelde gemeenschappen die misschien maar een beetje hogere technologie hebben en nog op ons neerkijken. Is dat heel heersend daar beneden?

COBRA – Niet meer. Er waren misdaadsyndicaten die feitelijk voor de oppervlakte maffia werkte met de cabal. Zij waren gemengd. Sommigen van hen waren goed, sommigen van hen waren slecht. Zij waren niet veel verder ontwikkeld dan de oppervlaktebevolking en er waren bepaalde groepen die hadden gebroken met deze misdaadsyndicatengroepen; zij wilden meer positief zijn, maar nog steeds gemengd. Dus veel hiervan is opgelost. Sommige van deze mensen hebben zich aangesloten bij het Licht, sommige van deze mensen waren feitelijk verwijderd van onder de oppervlakte van de planeet, geteleporteerd naar andere plaatsen, en sommige van hen hebben zich aangesloten bij de confederatie, en een bepaalde kleine factie van hen moest naar de centrale zon.

—ref: rp0915

 

Rob – De ambassador gaf dat aan. Er is disinfo en posers. Hij hield vol dat de dragons hun oorsprong in China hebben en dat er verschillende andere Aziatische groepen zijn – tenminste in termen van de accounts – genoemd tijgers. Duidelijk zijn er Agartha netwerken zoals Louis in Zuid Amerika. Er zijn veel verschillende Agartha netwerken die contact hebben met verschillende mensen op de oppervlakte van de planeet en verschillende aspecten van het plan op dit punt beheersen. Bent u het daarmee eens?

COBRA – Ja, absoluut.

Rob – Dus elke verschillende groep is heel stil en deze financiële reset lijkt te zijn dat zij in het publiek komen. Dus dat is interessant. Kunt u enige van de andere groepen of algemene plannen waar u van weet delen? U hoeft geen namen of landen te noemen, maar andere Agartha netwerken in verschillende delen van de wereld die werken met de oppervlaktebevolking voor waarheid en gerechtigheid.

COBRA – Okay.  Het Agartha netwerk werkt niet rechtstreeks met de oppervlaktebevolking. Zij hebben heel weinig contacten met de oppervlaktebevolking en ik weet dat sommigen van hen, maar ik zal nu nog niets van hun plannen vrijgeven. Zij werken op hun eigen manier. Sommige van de mensen met indirect contact zijn zichtbaar op de oppervlakte. Zij geven op een of andere manier intel vrij. Maar degenen die meer direct contact hebben werken niet publiek. Zij werken indirect door sommige andere mensen. Zij gidsen bepaalde projecten indirect, maar zij zijn geen deel van het oppervlakte informatienetwerk.

—rp0615

 

Pleiadian vs Binnenaarde

Rob – Okay. Iemand wilde uw commentaar en natuurlijk, dit gaat terug naar Corey Goode’s verhaal. en dit is gebaseerd op Corey’s informatie. U en ik zullen hopelijk binnenkort een interview met hem hebben. Ik geloof dat Corey oprecht is in zijn informatie, maar een van de dingen is dat de groep van Pleiadians niet zijn die zij zeggen dat ze zijn en zich voordoen als Pleiadiërs. Zijn zij feitelijk een oude aardegebaseerde gemeenschap die zich in de aarde verbergt. Heeft u enige persoonlijke ervaring gehad met naar de Pleiaden te gaan.

(ref1)

 

COBRA – Ik had een fysieke contactervaring met de Pleiadiërs, en ik zeg 100% dat dit echte oprechte Pleiadiërs zijn die komen van het Pleiadisch sterrenstelsel en zijn geen ondergronds Agartha netwerk uitbreekgemeenschap. Je kunt vanaf mijlen het verschil zien tussen die twee. Het is heel simpel. De Pleiadiërs zijn Pleiadisch en de Agarthanen zijn Agarthaan.

—ref: rp1015

 

Breakaway Civilizations

MARCONI

U : Bestaat de ondergrondse stad die Marconi in Zuid Amerika bouwde nog steeds?

C : Deze stad maakt deel uit van het Agartha netwerk en is verbonden met de Resistance Movement.

—ref ut0315

 

Algemeen

Rob – Kun je spreken over de uitbreek gemeenschap.

COBRA – OK, wees wat specifiek.

Rob – Wat is de uitbreek gemeenschap.

COBRA – De uitbreek gemeenschap zou ik zeggen, een groep van mensen die toegang heeft tot geavanceerde technologieën tot het punt dat hun levensstijl significant anders is dan de levensstijl van de mensen op de planeet. Zij zijn de rijke mensheid op de oppervlakte van de planeet. Zij hebben geavanceerde technologie en hun manier van denken is anders omdat zij die toegang hebben. Zij leefden op de oppervlakte van de planeet voordat zij toegang hadden tot ondergrondse bases. Zij hadden toegang tot interplanetair reizen enige tijd geleden. Zij hebben nog steeds toegang tot inside intel en geavanceerde technologieën. Zij werken rechtstreeks met de chimera groep en de meesten van hen werken aan zwarte militaire projecten.

Rob – Dus zij hebben toegang tot geavanceerde healing technologieën en dergelijke zaken, ja.

COBRA – Ja –

Rob – Ja, en zij houden het voor zichzelf uit een gevoel van bevoegdheid en arrogantie.    (Precies)

—ref rp0714

 

Vertaald door Veronica

 

 

Reacties zijn gesloten.

 
%d bloggers liken dit: