RSS

Ontmoet de Agarthans, augustus 2017, door Steve Beckow

Suzi is weg, naar een Agartha symposium in New York City. Terwijl zij daar is; waarom gaan wij geen kennis maken met de Agarthans?

De galactische en opgestegen bronnen van Sheldon Nidle vertellen ons dat na disclosure wij “opeens zullen leren over Agartha en waarom jullie voor het eerst hier kwamen zo’n 900.000 jaar geleden. Verloren geheugens zullen worden teruggevonden en uitgelegd”.

“Jullie wereld is feitelijk twee” zo leggen Sheldan’s bronnen uit.

“De een is de Binnenaarde en het thuis van onze Agartha familie. Zij zijn de laatste overgeblevenen van de kolonisten die Gaia zo’n 900.000 jaar geleden bezaaiden. Eerst zaten zij op het continent dat de meesten van jullie Lemurië noemen.”

“Uiteindelijk verhuisden zij een deel van hun kolonie naar de Binnenaarde. Het is deze groep die het laatste overblijfsel werd van wat Lemurië was. De Atlanteans vielen aan en claimden het oppervlakterijk voor henzelf. Dit leidde uiteindelijk tot een sluimerend conflict, dat zo’n 13 millennia geleden overkookte.”

SaLuSa geeft ons meer details:

“Jullie zullen meer over deze zielen horen die verblijven in de Binnenaarde, die jullie kennen als de Agarthans. Voor de ondergang van Lemurië waren zij degenen die hun land verlieten en met hun evolutie verder gingen door te verhuizen naar de Binnenaarde. Zij zitten in het stadium waar zij in een hoger niveau van bewustzijn zijn gegaan, en zullen deel uitmaken van het open contact wanneer het veilig is om dit te doen. Zij hebben veel te bieden en zullen helpen met jullie laatste voorbereidingen voor ascentie.”

Sommige mensen op de oppervlakte hebben Agartha bezocht. De meest bekende is Admiral Byrd, zoals Matthew Ward ons herinnert:

“Er zijn civilisaties die in de holle Aarde leven en bij gelegenheid waren er ontmoetingen met een of meer van hen en oppervlaktemensen – Admiral Byrd’s dagboek beschrijft de vriendelijke ontvangst van deze groep en de schoonheid van de mensen en hun omgeving. En er is bijna altijd telepathische communicatie tussen sommige zielen op Aarde en dezen in andere civilisaties geweest.”

De meeste oude civilisaties, zo zeggen Sheldan’s bronnen, wisten van deze gebeurtenissen.

“Zelfs de oude Chinese, Mesopotamische, Indiase en Egyptische mensen wisten gewoon hoe lang geleden dit gebeurde. Onze gezamenlijke taak was om over jullie te waken en alleen in te grijpen wanneer de Hemel dat toestond. Dit beleid leidde tot een aantal ‘messiah’ missies en de opkomst van ontelbare religies, welke de Anunnaki en hun handlangers veranderden naar wat zij dachten dat volledig aanvaardbaar was voor hun duivelse doelen. De consequenties van hun acties ontwikkelden de haat en verdeling die voortdurend de mensheid kwelt, zelfs tot op de dag van vandaag.”

Je vraagt je af of de ‘Wanderer of the Skies’ bronnen recente vondsten onder Antarctica beschreven in dit commentaar:

“Een nieuwe ‘ontdekking’ staat op het punt te worden vrijgegeven aan de massa’s, betreffende de diepste ondergrondse grot die tot dusver is gevonden, is een lek van informatie op een van de doorgangen naar een wereld die wezens bevat die jullie de Agarthans hebben genoemd. Het zal het podium zetten, zo nodig, voor toekomstige openbaringen over deze wezens en hun rol hier.”

Wes Annac’s bronnen beschrijven de Binnenaarde gemeenschap:

“Er is inderdaad een ‘oude Aarde’ zoals deze zielen (Harvard professoren) het noemden, en het bevat geavanceerde kristallen steden en prachtige landschappen met voedsel en begroeiing die uniek zijn naar wat het meeste van de mensheid ooit heeft gezien.”

“Wonend binnen deze Binnenaarde is een geavanceerde gemeenschap van zielen die ook de Lemurians bevatten, die naar de Binnenaarde reisden voorafgaand aan de vernietiging van Atlantis en Lemurië, die zij zagen aankomen.”

“Deze zielen wachten tot de mensheid ‘officieel leert’ over hun bestaan en zich met hen verbindt, en zij hebben door de eeuwen heen met een behoorlijk aantal mensen op jullie oppervlakte gesproken – in sommige gevallen, werkend met de hogere zelven van de mensen om te arrangeren dat zij de Binnenaarde vinden en met ze praten, zodat zij direct boodschappen kunnen doorgeven aan de mensheid, zoals de noodzaak om te stoppen met de atoomwapens en wapens in andere vormen.”

Mike Quinsey’s SaLuSa vertelt ons dat de Agarthans meer geavanceerd zijn dan wij.

“Jullie hebben veel te leren over de waarheid van zaken buiten jullie eigen planeet, maar zelfs de Aarde heeft veel geheimen met je te delen. Het is bijvoorbeeld bekend dat het hol is en dat er wezens binnenin leven, en na ascentie zullen jullie ze ontmoeten.”

“Zij zijn in feite meer geavanceerd dan jullie en zij zullen graag hun kennis met jullie delen, en jullie helpen om sneller vooruit te gaan dan je anders zou doen. Zij hebben gedurende eonen jullie ontwikkeling gevolgd en zijn bekend met jullie noden. Zij zullen van grote hulp zijn bij het voortstuwen van de toekomst van de mensheid en de Aarde, en jullie zijn verzekerd dat elke opoffering die je nu doet het zeker waard is, aangezien de vrede snel zal komen.”

Er zijn veel onwaarheden over hen rondverteld, zo zegt Sheldan. Deze zullen worden uitgebannen.

“Onze bijdrage aan wereldverandering [bevat] de formele erkenning van onze galactische federatie familie en de heilige binnenprovincie van Agartha. Inderdaad, de Binnenaarde is gedurende millennia jullie gezegende heilige plek geweest. Nu zullen jullie daarover gaan leren en deze glorieuze landen met eigen ogen gaan zien.”

“Je zult ook leren over de volledig bewuste inwoners van deze landen die, zoals je werd verteld, instrumenten waren van het duister of anders helemaal niet bestonden. Deze onwaarheden zullen worden blootgelegd samen met zoveel andere ficties over jullie realiteit. Wij zullen jullie een serie speciale lessen geven over de natuur van jullie meest heilige geloven en wij vragen alleen dat je luistert met open oren en ziet met open ogen.”

“De feiten en waarheden die wij jullie voor zullen zetten kunnen schokkend zijn voor sommigen van jullie, maar als je ze bekijkt zullen ze voor zichzelf spreken.”

Sheldon legt uit wat gebeurde op de oppervlakte van de Aarde om Lemurië en Atlantis te laten zinken en de overlevenden naar Agartha te sturen:

“Gaia was eerst een ongerepte plaats met alleen af en toe verstoring. Deze verstoringen waren tijden wanneer nieuwe ecosystemen waren geïntroduceerd en nieuwe species een periode van dominantie verkregen. Deze periodes duurden in het algemeen voor vele honderden miljoenen jaren. Jullie arriveerden toen zo’n verandering recent had plaatsgevonden.”

“Deze oppervlakte had meer continenten en kleinere oceanen. Er was een algemene balans. Jullie voorvaderen realiseerden zich dit en gebruikten eerst hun etherisch-achtige staat van bewustzijn om zichzelf aan te passen aan dit rijk.”

“Later onderzochten zij de Binnenaarde en begrepen onmiddellijk dat hun bewaarderschap zich tot beide rijken uitstrekte. Gedurende honderdduizenden jaren waren de Lemurians in staat om barmhartig te waken over Gaia en haar ontelbare ecosystemen.”

“Terwijl zij dit deden verwelkomden de Lemurians nieuwe kolonisten en begonnen een netwerk van landen te smeden, en voerden hun stewardschap met liefde, gratie en goddelijke wijsheid uit. Aan elke nieuwe generatie werden verhalen verteld, die zo toevoegden aan deze steeds groeiende geschiedenis.”

“Een lange relatie met Gaia had haar unieke keten van diverse levensvormen bewaard. Deze sereniteit werd gebroken door de plotselinge acties van Atlantis. Deze acties lieten Lemurië zinken, sneden Agartha af van Gaia’s oppervlakte en maakten Atlantis het dominante land op Gaia’s oppervlakterijk! Jullie lange, duistere eeuw was begonnen!”

Maar ook Atlantis zonk in de zee. Nu zijn de Agarthans hard voor ons aan het werk, om te zien dat wij ascenderen zonder de catastrofe waar zij doorheen moesten.

“De Agarthans hebben heel hard gewerkt aan hun presentatie van de Akashic records, waar zij specifiek de rol zullen laten zien die zij hebben gespeeld om jullie allen te helpen ascenderen, al sinds zij Lemurië verlieten en ondergronds gingen naar de holle Aarde.”

“De Lemurians” zijn inderdaad geascendeerd en vinden meer pure status van bewustzijn, en bestaan binnen Agartha sinds de val van hun kolonie, om jullie allemaal te helpen ascenderen deze tijd, liever dan de ongelukkige vernietiging te vinden zoals van Atlantis en Lemurië.” (2)

Sheldan’s bronnen vertellen ons dat de galactics eerst angst en wantrouwen opwekten bij Lichtwerkers door hun ervaringen met de cabal. Deze fase eindigde toen zij, van een basis in Agartha, onze sterrenfamilie met de Agarthans werkte om het vertrouwen te winnen van de heilige geheime genootschappen op Aarde.

“De eerste indruk van ons, voor deze verschillende Lichtgroepen, was wantrouwen en een gevoel van in het algemeen angst. Deze eerste indrukken eindigden toen wij naar de opgestegen meesters en de Agarthans gingen voor advies.”

“Onze volgende set van interacties ontving een geheel ander soort reacties. Deze individuen die vertrouwen in ons begonnen te krijgen smeedden de dappere politiek van de geheime heilige gemeenschappen. Langzaam begonnen deze verschillende groepen van toegewijde individuen ons te vertrouwen.”

“Na een decennium van nauwe samenwerking met velen van hen is ons advies nu gehonoreerd en de grote stappen die in de laatste paar jaar zijn gemaakt zijn een rechtstreeks resultaat van deze coalitie. Wij bouwden bovendien een enorme hoofdbasis naast de Agartha hoofdstad en begonnen daar gedetailleerde planningsbijeenkomsten te houden. De grote Council van Agartha en de opgestegen meesters waren daarbij, met veel van de leiders van deze heilige geheime genootschappen.”

Bij een andere gelegenheid legt hij meer in detail uit hoe de Agarthans hun invloed gebruikten om bondgenoten op Aarde te winnen.

“De [cabal’s] macht was eerst iets dat wij in het geheim moesten overwinnen om de heilige decreten van de Hemel uit te voeren. Het was een heel moeilijke taak aangezien wij niet in staat waren om een aantal strategieën te gebruiken die wij bij eerdere off-world scenario’s tegen het duister konden gebruiken. Deze keer was een waar de meesten van jullie niet volledig begrepen waarom wij hier waren en waarom wij in zulke grote aantallen waren gekomen. Dus, wij moesten een aantal processen aannemen via onze relaties om dezen van het Licht te winnen die lang weerstand hadden geboden tegen de tactieken van het duister.”

“Deze vele geheime organisaties werden bewaakt door jullie opgestegen meesters die het meest verbleven in het Binnenaarde rijk van Agartha. De Agarthans gebruikten open hun brede invloed om het ons mogelijk te maken een aantal vertrouwelingen te winnen. Deze waren belangrijk om ons in de positie te plaatsen waar wij nu in zitten. Wij danken dezen van het Licht die het ons mogelijk maakten om hier te komen en programma’s op te zetten die nu leiden naar jullie grote overwinning. In het kort, wij hebben de intentie om onszelf bij jullie te introduceren en om dan uit te leggen hoe jullie in volledig bewustzijn kunnen komen.”

Zijn er Agarthans die met ons hebben gesproken? Het zijn er mogelijk velen. Hier is bijvoorbeeld Mikos van Catharia:

“Gegroet, dit is Mikos, verblijvend in de holle Aarde, in de stad Catharia, ver weg onder de Egeïsche zee van Griekenland’s vaste land.

“Dit is het centrale punt van ons onderkomen, en waar je mij fysiek kunt vinden, als je fysiek naar beneden kon gaan naar de diepten van de oceaan en dan voortgaan zo’n 800 mijl diep. Hier verblijven wij in vrede en comfort en overvloed en grote welvaart van gezondheid en lichaam en geest. Het leven zo diep binnen de Aarde heeft ons alles gegeven waar wij ooit van konden dromen inclusief onze onsterfelijkheid.”(5)

Verblijf in de vijfde dimensie geeft “onsterfelijkheid” in de zin dat wij niet langer geboren hoeven te worden in een fysiek lichaam. Dit gezegd hebbende, de ziel is al en is altijd onsterfelijk geweest, ongeacht hoeveel keer het is geboren in een fysiek lichaam.

Zijn boodschap aan ons is dat:

“Als jullie eenmaal in een vreedzame status leven op de oppervlakte zullen jullie ook dit Licht van binnenuit jullie cellen uitstralen, en dit licht zal iedereen om jullie heen omhullen en jullie zullen de oppervlakte verlichten waar iedereen getuige van zal zijn.”

Dus, wij gaan onze naaste buren ontmoeten, de Agarthans, met wie wij de planeet delen, na disclosure. Sommige mensen – zoals Admiral Byrd – hebben ze al bezocht en gegevens achtergelaten. De Binnenaarde bevat kristallen steden en galactische bases, met vegetatie zoals wij dat op de oppervlakte niet kennen en veel species van uitgestorven dieren.

Deze gemeenschappen, van Lemurië, Atlantis en vroeger, zijn meer geavanceerd dan wij en hebben veel op het gebied van technologie om met ons te delen.

De onwaarheden over hen zullen worden uitgebannen. Hun rol in het helpen van de galactics om de duistere cabal te onderwerpen zal spoedig bekend worden.

De Agarthans hebben hard met ons gewerkt om te zien dat wij de catastrofes vermijden die leidden tot de ondergang van Lemurië en Agartha, dat wij massaal ascenderen, en dat wij de vrede herstellen op de oppervlakte van Gaia.

Vertaald door Veronica

 

(1) Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation Update as received by Sheldan Nidle, March 7, 2017, at http://paoweb.com/.

(2) Sheldan Nidle, May 6, 2014.

(3) SaLuSa, Dec. 31, 2010, at http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm.

(4) Matthew’s Messages, Oct. 22, 2008, at http://www.matthewbooks.com/mattsmessage.htm.

(5) Sheldan Nidle, May 6, 2014.

(6) Wanderer of the Skies, March 25, 2012, at http://wandererodtheskies.blogspot.com/.

(1) “Oversoul Teachings: Focus On Your Inner Work,” channeled through Wes Annac, July 28, 2014 at http://wesannac.com/2014/07/28/focus-on-your-inner-work/.

(2) SaLuSa, Aug. 8, 2014, at http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm.

(3) “Update for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation” as received by Sheldan Nidle, September 17, 2013 at http://paoweb.com/.

On other occasions Sheldan’s sources have said: “Beneath your feet is a great land known as Agartha. It has been our primary home for centuries.” (Shedlan Nidle, Feb. 17, 2015.)

And: “For millennia we have used Agartha as our base of divine operations.” (Sheldan Nidle, October 29, 2013.)

(1) Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation Update, as received by Sheldan Nidle, May 27, 2014 at http://www.paoweb.com/.

(2) “Wes Annac: The Pleiadian Council of Nine – Gaia’s Energetic Framework is Changing and Transforming,” channelled through Wes Annac, Dec. 31, 2012, channeled before Dec. 21, 2012, at http://aquariuschannelings.com/2012/12/21/the-ascended-masters-and-the-hathors-you-are-being-initiated-into-a-whole-new-paradigm-of-consciousness/.

(3) Sheldan Nidle, April 26, 2016.

(4) Sheldan Nidle, Feb. 16, 2016.

(5) Mikos of Catharia, “The Secret to Immortality is Simple,” April 1, 2009, through Diane Robbins, at http://lightworkers.org/channeling/72595/the-secret-immortality-simple-mikos-hollow-earth.

(6) Lo. cit.

http://goldenageofgaia.com/2017/08/26/meet-the-agarthans-part-13/

http://goldenageofgaia.com/2017/08/27/meet-the-agarthans-part-23/

http://goldenageofgaia.com/2017/08/27/meet-the-agarthans-part-33/

 

 

Reacties zijn gesloten.

 
%d bloggers liken dit: