RSS

Bericht van Cobra, 20 januari 2017, twee Cobra-interviews door ons Aziatisch Team

22 jan

Je zou wellicht het transcript willen lezen van dit Cobra interview door de Chinese Prepare For Change groep:

http://www.pfcchina.org/cobraft/1990.html

Of het tweede interview dat door het Taiwanese team een paar dagen daarna werd gehouden:

http://prepareforchange.net/2017/01/19/cobra-interview-by-international-golden-age-group/

Het Licht komt uit het Oosten.

Overwinning van het Licht.

Red: Hieronder vind je de vertaling van het interview door de Chinese Prepare For Change Groep. De vertaling van het interview door het Taiwanese team volgt.

2017-01-20-moonbridgetemple

Interview met Cobra, 11 januari 2017, PFCC – Chinese Prepare For Change Groep

PFCC: Wij zijn vereerd om Cobra hier te hebben voor het allereerste interview met PFC China. China is een land met 1,4 miljard inwoners. China’s vooruitgang in spirituele groei en ontwaking zou een grote significante impact kunnen hebben op de ascentie van deze planeet. Van nu af aan zijn wij zeer opgewonden en dankbaar om in staat te zijn een brug te slaan tussen de Chinese mensen en de Lichtkracht.

PFCC heeft wat realistische vragen verzameld voor Cobra te beantwoorden. Dus laten wij Cobra weer verwelkomen.

Cobra: Dank je.

PFCC: Nu, laten wij beginnen met de eerste vragen waarop wij graag antwoorden van je krijgen. Wat is de meest belangrijke factor die voorkomt dat de Event plaatsvindt?

Cobra: Plasma toplet bommen.

PFCC: Wat is de huidige vooruitgang van het ontmantelen van de plasma toplet bommen, in procenten uitgedrukt?

Cobra: Ik zal dit niet in een percentage uitdrukken, maar er is significante vooruitgang.

PFCC: Mensen blijven dat vragen aangezien wij allemaal weten dat de plasma toplet bommen het laatste obstakel zouden moeten zijn van de bevrijding van de Aarde, en wij kunnen relateren dat dit “een enorme klus moet zijn”. Dus of de Galactische Federatie elk beetje lichtkracht heeft gemobiliseerd om alles op alles te zetten om de plasma toplet bommen te ontmantelen? Als de Galactische Federatie deze missie niet in zijn eentje kan klaarspelen, is er enige mogelijkheid dat wezens van hogere dimensies hierbij betrokken zullen worden?

Cobra: Wezens van hele hoge dimensies zijn hier al bij betrokken.

PFCC: Kun je specificeren hoe de groepsmeditatie helpt bij het ontmantelen van de plasma strangelet en toplet bommen? Hoe het werkt?

Cobra: De groepsmeditatie verbindt de fysieke laag met hogere spirituele lagen en creëert een multidimensionale brug die de Lichtkrachten helpt om af te rekenen met plasma en met toplet bommen.

PFCC: Zoals wij weten komen de Galactische Federatie en de opgestegen meesters van hogere dimensies, maar hoe komt het dat het erop lijkt dat zij heel gelimiteerde maatregelen hebben om af te rekenen met de duistere krachten die waarschijnlijk alleen van 4e of lagere dimensie zijn?

Cobra: Het is omdat zij niet een volledig begrip hebben van de primaire anomalie. Ook, een heel groot deel van hen ascendeerde voor de archon invasie van 1996 en heeft daarom een gelimiteerd begrip van hoe het is om te zijn geïncarneerd op de oppervlakte van de Aarde na 1996. Daarom is het goed dat je praat met de opgestegen meesters en hen uitlegt hoe jouw leven er vanuit jouw perspectief uitziet.

PFCC: Volgens de door jou verschafte informatie hebben de Lichtkrachten onlangs opeens ontdekt dat sommige implantaten nog steeds aanwezig zijn  in het menselijk lichaam, dus de Lichtkrachten hebben de duistere krachten macht onderschat om de controle over de planeet uit te oefenen? En is dat wellicht dat wat onverwachte problemen of incidenten zouden opdoemen tijdens de planetaire bevrijdingsovergang op deze planeet.

Cobra: Ja, zij hebben de macht van de duistere krachten onderschat. Nu willen zij voorkomen dat er onverwachte verrassingen zijn tijdens de Event en daarom willen zij het zo perfect als mogelijk is voorbereiden.

PFCC: Het menselijk wezen is van de Bron, en heeft gelijke macht als andere wezens. Vooral, het menselijk wezen zou meer weten over zijn natuur of essentie dan andere wezens. Sommige mensen beschouwden deze strategische beslissing gemaakt door de Galactische Federatie wellicht niet als zijnde perfect, zelfs soms verkeerd, wat leidt tot de vertraging van de Event. In feite, menselijke wezens willen hun eigen suggesties aanbieden over de huidige situatie en deze doorgeven aan de Galactische Federatie, dus is dat mogelijk. Zo ja, hoe kunnen wij dat doen?

Cobra: Praat gewoon mentaal met ze, zij zullen je gedachten lezen.

PFCC: Nu kunnen wij het hebben over iets gerelateerd aan nieuwe energie” Is Tesla overleden op de oppervlakte van de Aarde? Of is zijn dood niet echt, heeft hij gewoon zijn dood gefabriceerd en is gevlucht in de binnenaarde gemeenschap?

Cobra: Ja, hij stierf op de oppervlakte van de planeet.

PFCC: Een van Tesla’s vrije energie resultaten is verwant aan Tachyon technologie, die tot dusver in een kleine omvang is verspreid en gebruikt. Is er enige andere Tesla uitvinding die wij nu kunnen gebruiken? Zo ja, hoe kunnen wij deze beschikbaar krijgen?

Cobra: Helaas zijn de meeste van Tesla’s uitvinden nog steeds geblokkeerd door de cabal.

PFCC: Mehran Tavakoli Keshe, de oprichter van Iran’s Keshe Foundation, is hij verbonden met de Lichtkrachten?

Cobra: Je moet je eigen innerlijke leiding gebruiken om deze vraag te beantwoorden.

PFCC: Wat zijn jouw commentaren op Keshe en zijn vrije energie technologie, evenals zijn antizwaartekracht technologie?

Cobra: Je moet je eigen innerlijke leiding gebruiken om deze vraag te beantwoorden.

PFCC: Heeft de “Gans” die Keshe promoot enige verbazingwekkende effecten of karakteristieken zoals hij beschrijft, wat is Gans vanuit jouw perspectief?

Cobra: Probeer het voor jezelf uit en je zult het zien.

PFCC: Laten wij ingaan op verschillende spirituele aspecten. Is de Bron in een soort staat van volledigheid met omnipotente en omnisciente kracht? Is het mogelijk dat de Bron zich niet onderhouden voelt, niet als een compleetheid, niet omnipotent en ook niet omniscient. Begon de bron als een gevolg uit te wisselen met de primaire anomalie om dingen te creëren om zichzelf uit te breiden?

Cobra: De Bron begon uit te wisselen met de primaire anomalie om het te genezen en niet uit een gevoel van onvolledigheid.

PFCC: Een ander punt is dat als de bron in een absolute status is, waarom kan de primaire anomalie, waaraan gerefereerd tot een soort van toevallige uitgang, worden vastgehouden of verborgen in deze absoluutheid?

Cobra: De primaire anomalie is niet verborgen in het absolute, de Bron, maar alleen voor relatieve wezens.

PFCC: Cobra, ik zou je willen vragen, wat zijn de reïncarnatie zielen die verblijven op de astrale laag nu aan het doen?

Cobra: Zij werken aan hun spirituele groei. Sommigen van hen zijn spirituele gidsen voor geïncarneerde mensen. Sommigen van hen werken samen met de Lichtkrachten bij het verwijderen van hert plasma scalar grit.

PFCC: Kan de ziel volledig bewustzijn herkrijgen na de dood? Sommige artikelen zeiden dat mensen die dood gingen onmiddellijk over alle de incarnaties zouden weten, terwijl andere artikelen stelden dat sommige zielen zich niet realiseren dat zij dood zijn en stil rondhangen. Wat is de waarheid na de dood?

Cobra: Na de dood expandeert het bewustzijn, maar je wordt niet opeens verlicht. Je moet nog steeds je persoonlijkheid transformeren.

PFCC: In China is het aantal ontwaakte mensen aan het toenemen; echter, elke cursus of workshop op spirituele lering hier lijkt een fortuin te kosten. Is dit een soort van infiltratie van de cabal groep, met opzet de spirituele vooruitgang in China verstorend, door het commercialiseren of belasteren van goedwillende spirituele ideeën om zo te voorkomen dat deze kennis zich kan verspreiden?

Cobra: Nee, het maakt deel uit van de trend in de wereld om alles te commercialiseren. Aan de andere kant, spirituele leraren moeten ook leven, en geld verdienen met workshops is een redelijke legitieme manier voor hen om te overleven.

PFCC: Daar is dat negen jaar oude kind van Chong Qing, dat claimt dat hij/zij “buiten zijn lichaam ervaringen” kan hebben, of astrale projectie, wanneer hij/zij mediteert om te communiceren met de blue Avians, Ashtar Command en de binnenaarde gemeenschap. Kort geleden verkondigde Ashtar aan hem/haar dat tussen april en september 2017 de plasma toplet bommen ontmanteld zullen zijn en dat de Event direct zal plaatsvinden, zonder verdere vertraging. Op 24 december communiceerde het kind met de Resistance Movement en het claimt dat het jou door de RM is toegestaan om een video te maken van de basis. En Corey was door Kaaree toegestaan om een video op te nemen van de binnenaarde steden, zonder gezichten te laten zien. Kun jij de accuraatheid van zijn/haar bron verduidelijken? Of kan dit een soort van interventie of val van de cabal zijn.

Cobra: Zijn verklaringen over mij de RM zijn niet juist. Ik zal geen commentaar geven op zijn andere statements.

PFCC: Tijdens de Chiengmai conferentie die je in Thailand dit jaar had heb je aangegeven dat het een geweldige prestatie was dat in steden in China de Cintamani stenen goed begraven zijn. In feite zijn veel mensen nog steeds bereid om meer Cintamani stenen op bepaalde plaatsen te begraven. Dus zijn er enige andere belangrijke sites nodig om deze stenen begraven te hebben in China of waar dan ook in Azië?

Cobra: Ja, vele.

PFCC: De houders van transparante Cintamani stenen zijn meer geneigd naar spirituele ontwikkeling, terwijl de houders van de opake Cintamani stenen meer zouden neigen naar het “de voet op de grond houden”. Ik bedoel meer praktisch in het leven. Dus is dit wat je hebt gezegd? Of is het een wat verdraaide theorie?

Cobra: Ik heb dat nooit gezegd. Ik heb alleen gezegd dat de transparante Cintamani stenen meer de spirituele groei ondersteunen terwijl de opake stenen deze spirituele energie gronden.

PFCC: Iemand zei dat het plaatsvinden van de Event er van afhangt of het collectieve bewustzijn en de gehele planetaire energie een bepaalde kritieke drempel bereikt. Daarom is het bemoedigen van meer mensen om hun individuele bewustzijn en energieniveau te verhogen een goede manier, met andere woorden, een leven vol met geluk helpt ook om de Event te laten plaatsvinden. Op dit moment, vooral in het proces van disclosure en publiciteit, zijn sommige mensen gestimuleerd om in angst te gaan, boosheid, zelfs haat, wat ertoe zou kunnen leiden dat het niveau van bewustzijn en energie wordt verlaagd. Dus hoe om te gaan met dit soort dilemma? Is het essentieel om de verdere verspreiding van deze disclosure informatie te versnellen?

Cobra: Ja, verspreid positieve energie en intel over disclosure zoveel als je kunt.

PFCC: De boodschappen van Bashar lijken veel gemeen te hebben met die van jou. Zijn zijn boodschappen betrouwbaar? Staat hij onder invloed van de archons?

Cobra: Je moet je innerlijke leiding gebruiken om deze vraag te beantwoorden.

(red: In het transcript van het interview is de volgende tekst opgenomen.)

THE LAW OF ONE PERSPECTIVE

De “Law of One series” is de belangrijkste “vrijgegeven lering” die de Sphere beings hebben aanbevolen als zijnde accuraat en bruikbaar voor ons op dit moment.

Het lijkt nu dat de Blue Avians dezelfde wezens zijn die contact opnamen met de oude Egyptenaren als “Ra”, de vogelhoofd entiteit. Zij spraken opnieuw als Ra in de Law of One series van 1981 tot 1983.

William Henry ontdekte oude Egyptische afbeeldingen van Ra als een Blue Avian mensachtige, als gezien in Cosmic Disclosure, season 5, episode 3, “Blue Avians & Spheres in Ancient Art”.

Deze verbinding was onbekend bij ieder van ons toen mijn contacten begonnen, en het was een zaak van grote verrassing voor iedereen toen Wiliam Henry ons benaderde met deze data.

Toen ik eindelijk zelf de Law of One begon te lezen, begonnen de wezens tegen mij te praten in een heel vergelijkbaar klinkende taal, hun identiteit verder vrijgevend als de bron van dit materiaal.

Op een praktisch niveau, dit betekent dat het bestuderen van de Law of One series ons veel grotere inzichten kan geven in de filosofie en praktijken van de sphere beings.

PFCC: Corey heeft duidelijk gemaakt dat Ra in de Law of One de Blue Avian is, hoe zie jij de inhoud van Law of One? Is de Law of One een boodschap aan ons geleverd door de galactische centrale civilisatie?

Cobra: De Law of One is een menselijke interpretatie van bepaalde spirituele ideeën en zoals altijd moet je jouw innerlijke leiding gebruiken om te zien of het overeenkomt met de waarheid.

PFCC: In de Law of One komt de halve bevolking van de Aarde van Mars, een kwart ervan komt van Maldek, en een ander kwart van de bevolking komt van elders in dit universum, het totale aantal sterrenzaden is zo’n 65 miljoen. Maar zoals wij weten, in oudere informatie stelde jij dat de meeste zielen op deze planeet van oorsprong inlands zijn, en je schatte 10 miljoen sterrenzaden op de Aarde. Hoe dan ook, waar komen de zielen op Aarde vandaan? Hoeveel sterrenzaden verblijven op dit moment op deze planeet?

Cobra: Iets minder dan 10 miljoen.

PFCC: Is de dichtheid vermeld in de Law of One dezelfde als de dimensie die jij hebt beschreven? Wat is het verschil? In de Law of One zijn er wat negatieve entiteiten die bestaan in de zesde dichtheid, maar jij hebt gezegd dat de vierde dimensie de hoogste dimensie is die een negatief wezen kan bereiken, hoe zie jij dit?

Cobra: Dichtheid = dimensie. Er zijn geen negatieve wezens in de zesde dimensie.

PFCC: Laten wij het nu hebben over disclosure. Benjamin Fulford’s boodschappen zijn wat vreemd, maken ons soms verward, klinken soms redelijk. Onlangs heeft hij meerdere malen Putin aangevallen, wat lijkt op het veranderen van wit naar zwart. Is dit een soort truc van loyale leden van de White Dragon Society om gedeeltelijke disclosure te implementeren?

Cobra: Nee.

PFCC: Op het internet hebben sommige mensen foto’s geplaatst met twee zonnen, wat denk jij daarvan?

Cobra: Lens reflectie.

PFCC: Veel mensen, ik ook, hebben gedroomd over twee manen, wat denk jij?

Cobra: Herinneringen van levens in andere zonnestelsels op planeten met twee manen.

PFCC: Zijn zowel David Wilcock en Corey Goode beschermd? Waarom kunnen zij in de publiciteit komen om de waarheid vrij te geven?

Cobra: Zij zijn tot een hoge graad beschermd.

PFCC: In feite zijn sommige mensen op de oppervlakte meer praktisch. Zij zouden meer aandacht schenken aan de huidige situatie op de oppervlakte en hun eigen financiële status, eerder dan aan informatie op andere niveaus. Dus laten wij naar wat vragen gaan over de situaties op de oppervlakte, alsjeblieft.

Zoals nu, sommige Event support groepen van rondom de wereld leiden een bedrijf om geld te verdienen in het kader van healing van spiritualiteit, wat zijn jouw commentaren hierop?

Cobra: Er is niets verkeerds aan om mensen te betalen voor hun spirituele werk.

PFCC: Zijn de aardbevingen die recent plaatsvonden in Nieuw Zeeland een natuurlijk fenomeen of een soort van aanval van de cabal die HAARP wapen hebben gebruikt?

Cobra: Zij zijn het gevolg van de toegenomen activiteit van de Galactische Centrale Zon.

PFCC: In de 58e en 59e episodes van Cosmic Disclosure series heeft Corey Goode gezegd dat de aardkorstscheuren van Aarde zich uitstrekken van zuid naar noord onder de zeeën, want moeder Gaia wil de schade op het leven op de oppervlakte beperken. Tot dusver hebben aardbevingen plaatsgevonden in Nieuw Zeeland, Argentinië, Taiwan, Japan en Salvador, wat lijkt te hebben geverifieerd wat Corey zei. Hoe zie jij dit?

Cobra: Ik ben het ermee eens.

PFCC: Sommige economen zeiden dat onstabiele factoren altijd bestaan sinds de instelling van de Eurozone. Griekenland is een Trojaans paard gesetteld in de Eurozone door Goldman Sachs, ook de eerste factor om de crisis de Eurozone te triggeren. Na het Britse referendum om zich los te maken van Europa, faalde het Italiaanse referendum voor constitutionele hervorming. Hoe kijk jij naar de huidige situatie en toekomstige prospecten in de Eurozone?

Cobra: De cabal wil Europa destabiliseren, maar zij zullen niet zoveel succes hebben als zij hopen, want de Lichtkrachten voorkomen dat.

PFCC: In de omdraaiende omgeving van de wereldeconomie zijn veel landen een vreemde competitieve richting opgegaan door het drukken van meer papiergeld dan anderen, vooral in die dictatuurlanden zoals Noord Korea, Venezuela, Zimbabwe, etc. Als wij geen waardevolle metalen kunnen kopen als schild, welk soort valuta kan het best gekozen worden om als beschermingsmethode tegen inflatie te kopen?

Cobra: Papiergeld kan niet worden beveiligd tegen inflatie. Waardevolle metalen zoals goud en zilver zijn bescherming tegen inflatie op de lange termijn, als wij op de korte termijn de prijsschommelingen en prijsmanipulatie negeren.

PFCC: Chinese mensen zien zichzelf altijd als “afstammelingen van de dragon”. Sommige mensen zeiden dat de dragon erfgenamen in China niet van Draconis zijn maar van een hogere dimensie van Dragon. Dus Cobra, is de Dragon in China een tak van Draconis groep? Is er enig verschil tussen Chinese Dragon en West Dragon?

Cobra: Chinese Dragon komt van Thuban (alfa Draconis), de meest prominente factie van de positieve Draconians. Zij zijn een van de stichtende bronnen van de Chinese cultuur, en een van de hoofdredenen waarom de draak als een symbool positieve connotaties heeft voor Chinezen. Thuban was 5000 jaar geleden een poolster toen Thuban Draconians op Aarde neerdaalden, de Chendgu vortex gebruikend als het entreepunt.

PFCC: Waar komen de meeste Chinese zielen vandaan? Is het waar dat deze zielen van Do Mou’s thuisbasis komen, Big Dipper? En wanneer begonnen deze zielen te worden gecontroleerd onder Dragon? Zijn de genen van de Chinese mensen gemodificeerd door Dragons?

Cobra: Thuban Draconians gebruikten genetische modificatie om een deel van hun genen in te voegen in de inlandse Han bevolking. De meeste Chinese zielen komen van Aarde. Buitenaardse Chinese zielen komen van vele sterrenstelsels, inclusief Big Dipper.

PFCC: Er is een hele oud Chinese legende, het verhaal genaamd “NuWa Create Human” (NuWa is een godin in de Chinese mythologie), dus is NuWa een hagediswezen? Wat is de waarheid achter dit verhaal? Zijn Chinese mensen kunstmatig gemaakt door deze hagediswezens? Of ontstaan vanuit reptillian wezens?

Cobra: NuWa behoorde bij de Thuban Draco’s en heeft feitelijk de Chinezen verdedigd tegen de reptillians. De Chinese legende zegt feitelijk dat zij de zwarte dragon doodde om verlichting te verzorgen voor de Ji Provincie.

PFCC: Qian Xuesen, een heel beroemde Chinese wetenschapper, die in de veertiger jaren samenwerkte met wetenschappers die deelnamen aan het “Paperclip” project in de US, en in de vijftiger jaren terugkwam naar China en de “vader” werd voor bommen en raketten in China voor zijn opmerkelijke bijdrage. In zijn latere jaren heeft hij sterk de onderzoeksstudie gepromoot van QiGong en psychisch vermogen. Dus was er enige ondersteuning van de Lichtkrachten achter hem? Was er enige verbinding tussen het QiGong-onderzoek tijd in China en de ontwakingsgolf van westerse landen in de tachtiger jaren?

Cobra: Ja, hij had ondersteuning van de Lichtkrachten. QiGong-onderzoek tijd in China en de ontwakingsgolf in het westen maakten deel uit van dezelfde galactische golf van ontwaking die de planeet omringde tussen 1987 en 1995.

PFCC: Verscheidene decennia geleden deden de Chinese militairen veel nucleaire testen in Lop Nor, in de westerse woestijn in China, er werd gezegd dat daar toegangen zijn tot het centrum van de Aarde en zombies in Lop Nor. Kun je ons vertellen of daar wat geheimen zijn?

Cobra: Er zijn veel geheimen daar. Ondergrondse bases, geheim ruimteprogramma, toegangen tot Agartha.

PFCC: Welke buitenaardse groep was het voornaamste ras dat initieel het fysieke lichaam van menselijke wezens ontwierp? En hoeveel modificaties waren daarna op het fysieke lichaam gedaan? Hoeveel civilisaties op Aarde zijn doorgegaan? En welke daarvan is die waar wij nu in zitten?

Cobra: Veel rassen namen deel aan het creëren van het menselijk ontwerp. Na Lemurië en Atlantis is dit de derde belangrijkste menselijke wereldbevolking op deze planeet.

PFCC: In Anatasia’s boek gaf zij aan “in welke tijden de mensen het meest geluk voelen, en wat brengt hen dit grote geluk?”

Cobra: Je moet je vraag specificeren.

PFCC: Afgelopen jaar gaf je aan dat de duistere magische steen zich nu bevindt op Long Island, de chimera ondergrondse basis, New York, US. Dus na de Event, hoe gaan wij om met deze rots?

Cobra: De steen is verwijderd.

PFCC: Wat is de huidige status van de basis en het laboratorium dat zich op Long Island, NY, bevindt?

Cobra: Dat is vertrouwelijke informatie.

PFCC: Wat is de huidige status van de energie vortex die zich bevindt in Chengdu, China?

Cobra: Dat vortex is in snelle uitbreiding en groei.

PFCC: Er is solide bewijs van dat genetisch gemodificeerd voedsel het menselijk immuunsysteem ernstig zou beschadigen, en ook grote ziektes zou veroorzaken zoals kanker. Echter, China’s State Council heeft het 13e 5-jaar plan aangekondigd om transgenetische industrialisatie te promoten. Dus kun je ons vertellen of er een zekere verbinding is tussen de cabal en deze GMO promotie activiteit?

Cobra: Ja.

PFCC: Dit is de laatste vraag. Sommige mensen voelen dat de mensheid niet langer de vertraging van de bevrijding kan verdragen. Zij willen worden gerustgesteld, over de Event, evenals over de volledige disclosure. Zij vragen zich af, zouden de Aarde en de mensen vóór 2026 transformeren in de ascentiestatus? Daarnaast, wat kunnen wij doen om zeker te stellen dat de Event in 2017 plaatsvindt?

Cobra: Als iedereen voor 100% zijn missie zou uitvoeren zou de Event in 2017 plaatsvinden. Naast dit statement geef ik geen enkele tijdsinschatting.

PFCC: Als laatste Cobra, zou je iets willen zeggen tegen de Chinese mensen? Vooral de Lichtwerkers en Lichtstrijders hier in China?

Cobra: Doe wat je kunt om de missie uit te voeren waarvoor je bent geboren.

PFCC: Dank je.

Cobra: Graag gedaan, en Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

 

 

 

 
1 reactie

Geplaatst door op 22 januari 2017 in Geen categorie, Interview met Cobra NL

 

Tags: ,

Een Reactie op “Bericht van Cobra, 20 januari 2017, twee Cobra-interviews door ons Aziatisch Team

 1. yjils@xs4all.nl

  7 februari 2017 at 11:36

  Lieve ArjunA,

  Ken je dit ‘verhaal’ ook van Corey, David en William ook over The Blue Avians? Zelf heb ik dat ook al drie maal zelf ervaren! 3 BDE’s=3 Vortexen.

  Liefs,

  Yvonjana

  Verzonden vanaf Samsung Mobile.

  Geliked door 1 persoon

   

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

 
%d bloggers liken dit: