RSS

Interview met Cobra, 2 februari 2017, door Prepare For Change

11 feb

Voordat het interview begint geeft Lynn een update over het Malawi project, zie: http://prepareforchange.net/?p=20534

Van de redactie: er is gevraagd of wij vanuit Nederland een serie vragen via PFC aan Cobra kunnen stellen; Eventnl zal dit coördineren. Dus lezers die langs deze weg vragen willen indienen kunnen dit doen via een reactie op de publicatie (dus onderaan het interview).

Transcript van het Cobra 2 februari 2017 Interview

Lynn – Welkom Cobra, bij ons eerste interview in 2017. Vandaag is het donderdag 2 februari, je gastheren vandaag zijn Lynn en Aaron.   (OK)

Lynn – De eerste vraag is ingediend door een heer uit Europa. Hij begint met te zeggen: Als ik zou uitvinden dat mijn persoonlijke verbinding is met een zeer negatieve entiteit, laten we zeggen een van de hoge draconian, die spoedig zijn weg zal vinden naar de centrale zon, of Yaldabaoth, en als ik erin slaag om er volledig mee in te stemmen dat dit deel van mij wordt losgemaakt in de centrale zon (middels meditatie). Zou dit dan ook in ‘realiteit’ gebeuren met de draco of de octopus?

COBRA – In feite nee, want dit zou betekenen dat wat binnen gebeurt altijd direct ook buiten gebeurt. Dus als een bepaalde entiteit, negatieve entiteit, of zou ik zeggen draconian of een archon, zou worden opgelost in de centrale zon, betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat dit zou reflecteren in jouw innerlijke staat.   (OK)

Lynn – Hij gaat door te zeggen: Het logisch zijnd dat alles dat buiten mijzelf is ook binnen mijzelf is; ik creëer mijn eigen realiteit als niet de entiteit van bestaan, dus er moet een deel in mij zijn dat akkoord gaat met het bestaan van een plasma octopus of hele negatieve draco. Dus, als ik deze ook kon vernietigen door er volledig mee akkoord te zijn om ze te vernietigen (ze naar het licht te brengen, dus de centrale zon), welk deel binnenin mij is de representant van hen?

COBRA – OK, ik zeg nogmaals dat ik het niet volledig eens ben met deze benadering of deze filosofie, of dit geloofssysteem. Dus als er een draco buiten is betekent dit niet altijd dat er een deel binnenin jou is dat correspondeert met deze draco buiten. Er zou een deel kunnen zijn dat resoneert met de frequentie, maar het is geen lineaire verbinding dus de reflectie van binnenin naar buiten en omgekeerd is niet lineair en dat was het nooit.   (OK, dank je hiervoor)

Lynn – Tweede vraag. Gewoon uit nieuwsgierigheid, wat zijn de Bosnische piramides? Een bezoek daar liet mij zien dat zij heel positief zijn. Maar een andere civilisatie heeft veel later de tunnels geblokkeerd, die nu weer uitgegraven zijn.

COBRA – Ja de oorspronkelijke Bosnische piramides waren lange tijd geleden gebouwd. Ik zou zeggen dat het complex in de Atlantische periode was gebouwd en later zijn er veel verschillende rassen geweest die ze hebben gebruikt. Het was er ook tijdens de neolithische periode en ja, er waren wat negatieve rassen die er wat invloed uitoefenden maar het was niet de primaire, zou ik zeggen primaire energie die er plaatsvond. Dus ik zou zeggen dat de Bosnië piramides een van de overblijfselen zijn van de hele oude tijden die wij hebben op de oppervlakte van de planeet. Zij zijn niet volledig in stand gehouden en het was in feite een re-tooling van sommige natuurlijke objecten maar er was wat duidelijk hele krachtige aanwezigheid van verscheidene rassen in dat complex.    (OK, dank je, voor de volgende vraag gaan wij naar Aaron)

Aaron – Hi Cobra, Aaron hier. Ik help Lynn met deze vragenronde dit keer. De volgende vraag die wij hebben: Je vermeldde eens een diepere occulte reden voor de quarantaine Aarde. Wat is de reden dat wij in quarantaine zijn?

COBRA – Het is simpelweg dat de archons of de chimera groep ons hier in slavernij wil houden want dit is de enige manier dat zij goedkope arbeidskracht kunnen genereren.   (OK)

Lynn – Hebben de “Banished” (verdrevenen) van de binnenaarde (omdat zij zich bemoeiden met mensenzaken op een manier die niet gebruikelijk was of als aanvaardbaar werd gezien door de andere groepen), door Corey Goode genoemd in de laatste update, iets te doen met de chimera groep?

COBRA – Nee.    (dank je)

Aaron – Is de ‘duistere vloot’ zoals door Corey Goode genoemd deel van de chimera groep? Zijn deze twee hetzelfde?

COBRA – Absoluut niet. De duistere vloot is eenvoudig zou ik zeggen, komt oorspronkelijk van de nazi uitbreek gemeenschap en werkt samen met de draco en uiteraard, aangezien de draco onder het commando van de chimera groep staan, staat de duistere vloot dus onder het commando van de chimera groep.    (OK, dank je)

Lynn – Er zijn bronnen op het internet die ‘plasma wolken’ laten zien, maar wij kunnen niet de plasma laag zien. Kun je alsjeblieft de plasma laag uitleggen?

COBRA – De plasma laag is de laag precies tussen het fysieke en het etherische, en je kunt plasma onder bepaalde omstandigheden zien, want vanuit het fysieke perspectief is plasma geïoniseerd gas en dat kun je onder bepaalde omstandigheden natuurlijk zien.    (dank je)

Aaron – Welke medische wetenschap en technologieën gebruiken de RM, de Pleiadians en de ‘buiten de werelders’ in plaats van vaccinaties om zichzelf gezond te houden?

COBRA – Zij zijn simpelweg gezond door hun staat van bewustzijn. Deze staat van bewustzijn creëert een zeer krachtig energieveld dat voorkomt dat enige negativiteit in de vorm van bacteriën of virussen het fysieke lichaam binnen kan komen.   (OK)

Lynn – Deze lezer schrijft: Toen ik mijn ‘WhatsApp’ account deactiveerde voelde ik een opluchting in mijn wezen. Kunnen Facebook en Whatsapp werkelijk onze geest controleren?

COBRA – Ik zou zeggen dat de energiestructuur die erachter zit dezelfde bron heeft als andere aspecten van de sluier, dus ik zou zeggen dat Facebook en WhatsApp en veel andere gelijksoortige internettechnologieën zodanig met de sluier zijn verbonden dat  wanneer jij jezelf van ze verwijdert je absoluut een bevrijding zult voelen.    (dank je)

Aaron- Is Project Blue-beam een ‘psi-ops’, nep, en ontworpen om verwarring te laten zien over of de Event werkelijk plaatsvindt?

COBRA – Het is een actueel project van de cabal maar zijn effectiviteit zou ik zeggen is zeer gelimiteerd.    (OK)

Lynn – Er zijn de stenen genaamd Saffordites, Arizonites, Healdsburgites, Colombianites, en Americanites. Zijn deze gerelateerd aan de Cintamani steen?

COBRA – Wat je zojuist hebt beschreven zijn verscheidene vormen van tektites.

Lynn – Komen zij van dezelfde bron in Sirius?

COBRA – Niet allemaal, maar sommige ervan ja.    (OK, dank je)

Aaron – Dit is een nogal lange vraag Cobra. Het eerste deel is: Aan welke kant staan zij: Bill Gates, Nelson Mandela, Vladimir Putin, Julian Assange.

COBRA – Je zult ze een voor een moeten noemen.

Bill Gates – negatief (hij is niet van het Licht)

Nelson Mandela – positief

Vladimir Putin – positief

Julian Assange – positief      (OK)

Aaron – En hij zegt: Er zijn nu zo veel tegenstrijdige verhalen. Kun je ons vertellen wat hier waar is? Ik denk dat je dat net beantwoordde. Is Bill Gates een cabal volger, of ondersteunend, of haalt hij de Khazarian maffia neer?

COBRA – Hij is heel erg geassocieerd met de cabal.   (OK)

Aaron – Zijn Wikileaks en Julian Assange nep of zijn het betrouwbare bronnen?

COBRA – Zij zijn niet nep. Zij zijn alleen gelimiteerd in hun begrip, dus zij laten zien en geven vrij datgene dat is gebaseerd op hun begrip van de situatie, maar zij hebben geen toegang tot diepere intel.   (OK)

Aaron – De vraagsteller gaat door met te zeggen: Is Putin gecontroleerd door Baron de Rothschild of dient hij het Licht met de Alliance en Pleiadians?

COBRA – Hij is absoluut niet gecontroleerd door de Rothschilds.   (OK)

Aaron – Dient hij het Licht met de Alliance en de Pleiadians?

COBRA – Ja natuurlijk.    (OK, OK)

Aaron – Er is een foto met Nelson Mandela in de outfit van de Knights of Malta, en een andere met David Rockefeller. Was hij in bondgenootschap met het Vaticaan en de cabal?

COBRA – Dat was hij niet. Hij ontmoette ze af en toe en dat betekent niet dat hij instemt met wat zij doen of dat hij orders van ze krijgt.    (OK, juist, dank je)

Lynn – De volgende vraag gaat over BINNENAARDE. Deze lezer stelt: Ik ga ervan uit dat dit wat absurd is om te vragen. Echter, ik heb wat onderzoek gedaan en ik ben benieuwd om te weten of dit waar is. Heeft Nikola Tesla gevormd, of zich aangesloten bij een geheime genootschap bekend als Plus Ultra?

COBRA – Het antwoord op deze vraag is ja.

Lynn – Is Plus Ultra wellicht verbonden met de Resistance of de binnenaarde?

COBRA – Het is niet verbonden met de Resistance want de Resistance bestond niet in die tijd, maar ja, het is verbonden met de binnenaarde.   (OK)

Lynn – En met betrekking tot de binnenaarde, is de film uit 2015 “Tomorrowland” gerelateerd aan Agartha of de binnenaarde?

COBRA – Tot een zekere graad, ja.   (OK)

Aaron – Cobra de volgende vraag is: Cobra, je hebt gezegd dat je nooit je geheugen bent kwijtgeraakt en je verbinding met de Bron. Je vergat nooit je missie. De vraag is, waarom?

COBRA – Omdat dit mijn keuze was, dit was mijn besluit.

Aaron – En hij gaat door te zeggen: Waarom vergat jij niet en waarom ieder ander wel?

COBRA – Omdat zij een andere keuze maakten en een ander besluit namen.    (OK, dank je)

Lynn – Hadden wij werkelijk een keuze Cobra, of was dat niet gewoon iets dat ons is opgelegd?

COBRA – Ondanks alle druk was er altijd een keuze.

Lynn – Wow, je bedoelt dat wij nee hadden kunnen zeggen.

COBRA – Ja, en degenen die Nee zeiden zijn hier niet meer.

Lynn – Hoe hebben de Fatima Geheimen de mensheid geholpen?

COBRA – Niet tot het punt dat iedereen zou willen. Niet tot het punt dat veel mensen graag zouden willen geloven.

Lynn – Was het laatste geheim teruggehouden?

COBRA – Ja.

Lynn – Is het nog steeds teruggehouden?

COBRA – In bepaalde cirkels, ja.

Lynn – Ging het laatste geheim over de katholieke kerk en hun hersenspoeling?

COBRA – Het ging meer over de buitenaardsen verbinding.   (OK, dank je)

Aaron – Volgende vraag is: Hoe heeft Jezus Christus de laatste 2000 jaar doorgebracht?

COBRA – Als een opgestegen wezen.

Aaron – Hij gaat door te zeggen: Is hij vandaag actief op de planeet als een opgestegen meester?

COBRA – Ja.

Aaron – Wat is Jezus’ relatie met de kerken?

COBRA – Hij probeert zoveel Licht als mogelijk is in deze plaatsen te brengen.    (OK, dank je)

Lynn – Je zegt dat het niet veilig is ‘daarbuiten’ in hogere aardlagen? Is het veiliger op de oppervlakte van de planeet op dit moment?

COBRA – Het hangt ervan af over welke hogere laag je het hebt en corresponderend en vergeleken met welke fysieke locatie, dus het is een complexe situatie op dit moment.    (dank je)

Aaron – De volgende is: Helpen psychedelica – of psychedelische drugs – om de sluier op te lossen?

COBRA – Nee.

Aaron – Kan iets de verbinding met de pijnappelklier beschadigen?

COBRA – Wat bedoel je met iets?

Lynn – Substanties.   Aaron – In relatie met drugs of drogeringen.

COBRA – Oh ja, bepaalde substanties kunnen dat beschadigen.

Aaron – Is Ayahuasca nuttig? En als het nuttig is, hoe nuttig?

COBRA – Het kan nuttig zijn als het is gedaan door een competente sjamaan die weet wat hij of zij aan het doen is.

Lynn – Is gevoel voor humor uniek voor ons menselijk ras? Gebruiken andere wezens ons gevoel voor humor om zichzelf te verjongen?

COBRA – Het is zeker niet uniek voor het menselijke ras, maar ja, bepaalde zou ik zeggen parasitaire rassen gebruiken dat om zichzelf te verjongen.

Lynn – Welke andere planeten hebben wezens met een gevoel voor humor?

COBRA – Ik zou zeggen, elk positieve ras heeft gevoel voor humor want het is een natuurlijke expressie van de ziel.    (dank je Cobra)

Aaron – Cobra, het volgende gebied is over archons. De vraag is: Je hebt vele malen gezegd dat zonder de interventie van de Lichtkrachten de mensheid zou zijn uitgestorven. Wanneer je dat zegt bedoel je dat wij gewoon zouden zijn gestorven of dat de archons onze zielen ook hebben vernietigd?

COBRA – In basis zijn er veel scenario’s die konden gebeuren. Een ervan is fysieke vernietiging van de Aarde door cataclysmen. De tweede is de fysieke vernietiging van de Aarde door nucleaire oorlog. De derde is zelfs meer drastisch, dat konden de machinaties van strangelet of toplet bommen zijn.

Aaron – Hebben de archons de macht om onze ziel te vernietigen?

COBRA – Theoretisch ja, als je ervoor koos om hun pad te volgen.    (OK)

Aaron – Het gaat door met de vraag: Is adolescentie een natuurlijke verschuiving of fase of is het een archon creatie?

COBRA – Het is een combinatie van beide. Het is een vorm van aanpassing aan de condities die in basis een resultaat zijn van archon interventie.    (OK)

Aaron – En als laatste vraagt hij: Waarom is het zo’n moeilijke fase?

COBRA – Het is omdat de uitdagingen die een persoon van die leeftijd tegenkomt terwijl hij probeert om …. tegelijkertijd om zichzelf te zijn en tegelijkertijd zich aan te passen aan het systeem, deze spanning is te groot, te enorm.    (OK, dank je)

Wij nodigen je uit om betrokken te worden bij Prepare For Change door je aan te melden voor onze nieuwsbrief, lid te worden van Sisterhood of the Rose, bij een Event Support Groep te gaan of er een te beginnen, en met ons mee te doen met de Wekelijkse Event Meditaties elke zondag om 4pm GMT (NL-wintertijd-17.00 uur). Wij hebben het vermogen om de Event los te maken middels onze continue meditatie. Het is aan ons om het universum precies te laten weten wat het is dat wij wensen en het in realiteit te laten manifesteren.

Denk er alsjeblieft aan dat Prepare For Change alleen bestaat omdat jullie deze website ondersteunen met jullie donaties. Gebruik alsjeblieft de “PayPal donation” sectie in de rechterkolom van de website, net onder de Wekelijkse Event Meditatie. Checks kunnen ook worden gezonden aan het adres in het transcript: Prepare for Change 4530 Whittier Blvd, Los Angeles, CA 90022

Lynn – OK Cobra, nu zal ik beginnen met wat vragen die waren ingezonden voor het interview van deze maand. Er is een claim dat door de Russen een NATO schip is gezonken samen met zijn 500 opvarenden, rond Kaliningrad afgelopen maand, is dit waar?

COBRA – Het is niet bevestigd.    (OK)

Aaron – Er is een andere claim over de Schepper die alle vrije wil eindigt om zo een eind te maken aan al het duister op deze planeet, is dat waar?

COBRA – Nee.    (OK)

Lynn – Er was een andere idiote claim over Pindar de koning van de draco, die koningin Elizabeth achternazat en haar onthoofde met een zieldoorsnijdend zwaard als een voorbeeld voor de overgebleven overgelopen draco die nog steeds proberen de macht vast te houden. Is dit waar Cobra?

COBRA – Nee.    (OK)

Lynn – Ik neem aan dat dit de geloofwaardigheid van Kent Dunn vermindert!

Aaron – Ben jij bekend met dat individu die de naam Kent Dunn heeft.

COBRA – Ik heb gehoord over dat individu, ja.

Aaron – En werkt hij voor een positieve factie, voor het Licht?

COBRA – Ik zou zeggen dat iedereen zijn onderscheidingsvermogen moet gebruiken met betrekking tot zijn intel. Ik zou niet zeggen …. hij werkt zeker niet voor de duistere krachten. Ik zou zeggen dat je onderscheidingsvermogen moet gebruiken wanneer je zijn intel evalueert, net zoals wanneer je de intel van ieder ander evalueert.    (Zeker, dank je)

Lynn – Er waren claims dat Donald Trump was gesteund door de Russen en de Chinese Dragons om president van de USA te worden. Is dit waar Cobra.

COBRA – OK. Dat is gevoelige intel en het dient niet het hoogste doel om deze vraag te beantwoorden. Ik zal alleen over Trump een paar dingen toevoegen die opgehelderd moeten worden. Eerst, hij is gewoon een menselijk wezen en wat meer belangrijk is, wie staan achter hem. Mensen die achter hem staan zijn zowel van het Licht en van de andere kant en beide proberen invloed over hem te krijgen, en hij is tot een hoge graad gevoelig voor beide invloeden. Wat wij in zijn presidentschap zien is alleen een weerspiegeling van het gevecht van de krachten die achter hem staan.    (Ja, ik denk dat wij daar getuigen van zijn)

Aaron – Deze volgende is ook over Donald Trump. Deze vraagsteller vraagt: Donald Trump’s visaban van Moslim landen lijkt meer de vijanden van Israël te straffen dan dat het terrorisme probeert te voorkomen. Bijvoorbeeld: 9-11 was gepleegd door Saoedi-Arabië en Israëli Mossad en hij heeft deze twee landen niet in de ban gezet voor hun terrorisme voorkeuren! In plaats daarvan zijn wij de terroristen voor deze landen omdat wij ze hebben gebombardeerd. Zij hebben ons niet aangevallen! Wat heb jij te zeggen over deze moslim gebannen landen Cobra?

COBRA – Je hebt net precies deze vraag beantwoord. Dit is precies het perspectief.    (OK, dank je)

Lynn – Deze vraagsteller zegt: Voor een keer ben ik het met de paus eens. Landen zouden bruggen met hun buren moeten bouwen in plaats van muren! Hebben wij niets geleerd van de geschiedenis van Berlijn en Gaza muren? Een muur neemt niet de wortel van de problemen weg. Het promoot niet alleen afscheiding maar het triggert nu racisme dat bijna volledig was uitgeroeid in de USA. Wat heb jij te zeggen over deze muur tussen Mexico en de US die is voorgesteld, Cobra?

COBRA – OK, weer heb je deze vraag beantwoord. Het is eenvoudig het herhalen van de geschiedenis op een niet erg constructieve manier en hier zien wij een voorbeeld van hoe de negatieve krachten de situatie via Trump kunnen beïnvloeden.    (Vind ik ook, dank je)

Aaron – Volgende vraag gaat over Mexico. Mexico lijkt te zijn gevallen in een diep, diep duister. De bevolking is nog steeds onwetend en armer dan ooit. De politici zijn tot op het bot corrupt en zijnde een land dat veel olie produceert… de mensen kunnen het zich zelfs niet veroorloven om brandstof in hun voertuigen te doen als gevolg van de buitensporig hoge prijzen voor brandstof! Wat kun je ons vertellen over de Resistance Movement toekomstplannen voor Mexico, Cobra?

COBRA – OK, de plannen voor Mexico maken deel uit van de oorspronkelijke plannen voor Centraal Amerika en Zuid Amerika. Ik zal zeggen dat er hier achter de schermen een bepaalde positieve groep werkt maar de situatie is er eenvoudigweg nog niet klaar voor. Dus ik zou zeggen, ik zou een bepaald advies geven dat ik aan andere mensen in andere landen geef voor deze tijdsperiode. Ik zou zeggen dat wij nu in de tijd zitten waar het het donkerst lijkt voordat de zon opgaat en in dit type tijd is het heel belangrijk om deze innerlijke verbinding met het Licht te houden, te focussen op de positieve visie en het Licht te houden in de situatie. Natuurlijk kunnen de mensen ook met elkaar verbinden en zelf dingen organiseren om elkaar te ondersteunen om door deze transitie te gaan.    (OK, dank je)

Lynn – Cobra, deze volgende vraag heeft te maken met wat foto’s van wolken die gisteren aan jou zijn gezonden. Heb jij ze kunnen bekijken?

COBRA – Ik kan ze nu direct bekijken. Als jij ze naar mij stuurt kan ik wellicht direct antwoorden.

Aaron – Afgelopen januari 2016 heeft de president van Mexico, Enrique Pena Nieto een nieuwe wet ondertekend die van Mexico city de 4e stad-staat maakt. Dit gebeurde precies voor het bezoek van paus Francis aan Mexico City in februari 2016. Ik geloof dat dit deel uitmaakt van hun nieuwe “spil voor Amerika” strategie, een wig creëren om te verdelen en te heersen Noord, Centraal en Zuid Amerika. Wat weet jij hierover, Cobra?

COBRA – Weer, dit is precies deel van deze, zou ik zeggen, infiltratie want de cabal wil volledig infiltreren in de Centraal Amerikaanse en Zuid Amerikaanse landen en om hun grip te verstevigen op deze landen, want nu is er een heftige strijd gaande tussen deze factie en de positieve groep die ik net noemde, die probeert om deze landen te bevrijden. Dus deze polarisatie wordt verwacht door te gaan en toe te nemen tot de doorbraak.    (OK)

Aaron – Er wordt gezegd dat deze city-staat ook deel uitmaakt van de aangekondigde nieuwe focus van Zwitserse bank gigant UBS, een maand later op maart 2016 bij een besloten bijeenkomst gehouden in Tennessee met George W. Bush en Bill Clinton samen met ‘300 beleggers’. Ook, Californische gouverneur Jerry Brown is in het geheim op een California-exit aan het aansturen (ofwel Cal-Exit beweging), en Justin Trudeau is de staten van Oregon en Washington aan het aanmoedigen om de US te verlaten en bij Canada te komen met de strategie om westerse en grensstaten langs Mexico en Canada te “balkaniseren” in regio’s die passen in de jezuïeten en agenda 21 kaarten. Is dit waar Cobra?

COBRA – Ja, er zijn pogingen in deze richting. In feite, deze Cal-Exit beweging en sommige andere bewegingen om af te scheiden van de US zijn door de cabal gesteund, want zij willen deze regio verzwakken en willen feitelijk die burgeroorlog in dat gebied triggeren. En dat zal geen succes hebben.

Aaron – Dus zij proberen in basis te verdelen en te heersen, juist?

COBRA – Ja, ik zou zeggen dat de basis van de US in 1776 was gelegd door bepaalde wezens die behoorlijk verbonden waren met het Licht en geleid door het wezen genoemd St. Germain. Zij hebben een fundering gelegd die erg solide is. Als deze fundering blijft zal de US natuurlijk een van de triggers voor de Event zijn. Dit is waarom er nu krachten zijn die dit heel intens proberen te ondermijnen.

Aaron – Zou jij zeggen dat het de cabal is die dit probeert te doen en het te steunen?

COBRA – Ja.    (OK)

Lynn – Cobra, heb jij de wolken foto’s ontvangen?

COBRA – Ja, ik heb er een geopend en nu open ik er meer. OK, wat is jouw vraag over deze foto’s?

Lynn – Deze vraagsteller zou willen weten wat jij ons kunt vertellen over dit type wolken. Hier is een link: https://www.quadratin.com.mx/principal/nuevas-imagenes-fenomeno-natural-cautivo-a-michoacan/

COBRA – Dit zijn in feite ‘cloud ships’ (wolkenschepen). Cloud ships zijn wolken die zich samenvoegen rondom moederschepen. Dit is een manier waarop de etherische schepen zichtbaar kunnen zijn op de fysieke laag. Dit is een aspect van ‘soft disclosure’ die er nu plaatsvindt.

Lynn – Er lijkt achter dit ronde object nogal een spoor te zijn. Is dat gerelateerd aan het schip, of is er … ik weet het niet, het lijkt als uitlaatgas. Wat is dat spoor?

COBRA – Je moet begrijpen dat de vorm van de wolk niet volledig een reflectie is van de vorm van het moederschip, want er zijn ook wat natuurlijke krachten en elementen die bij de vorming van de wolk komen. Bijvoorbeeld, de vochtigheidsgraad, de richting van de wind, etc. Maar de basis algemene vorm van het schip kan nog steeds worden herkend.    (Ik snap het, dank je wel daarvoor Cobra)     (OK)

Aaron – Volgende vraag Cobra: Volgens verschillende witte ridder (White Knight) bronnen lijkt er een nieuw “goedwillend” wereld financieel systeem te zijn gebouwd en vorm te krijgen achter de schermen. Er zijn geruchten over humanitaire fondsen die worden uitbetaald binnen de komende paar maanden, wellicht al in de maand februari, is dit een mogelijkheid?

COBRA – OK. Ik zou zeggen dat de mensen ertoe neigen om teveel aandacht te besteden aan wanneer en hoe deze fondsen zouden worden gedistribueerd, in plaats van het nu manifesteren en creëren van overvloed voor henzelf. Dus wacht niet op de Event. Wacht niet op de reset om je overvloed te brengen. Probeer te creëren …. begin dit nu te creëren in jouw eigen leven en in het leven van degenen rondom jou. Dit is de juiste benadering, dus ik zal deze vraag niet beantwoorden op de traditionele manier. Ik wil alleen zeggen dat de reset en de vrijgave van fondsen zal plaatsvinden op het moment van de Event en niet daarvoor. Je moet je leven nu leiden.    (Ik ben het daarmee eens)

Aaron – Hij gaat door met te zeggen: Betekent dit dat de Event op elk moment zou kunnen plaatsvinden of is het mogelijk dat sommige humanitaire fondsen zouden kunnen worden uitbetaald voor de Event?

COBRA – Deze fondsen zullen niet worden uitbetaald voor de Event.   (OK)    Eenvoudigweg omdat de cabal moet zijn verwijderd. Natuurlijk blokkeert de cabal de uitbetaling van deze fondsen en zal doorgaan dit te doen zolang als zij nog de macht hebben op deze planeet.     (Klinkt logisch, dank je wel Cobra)

Lynn – Ik begrijp helemaal wat jij hierover zegt Coba. Prepare for Change http://www.prepareforchange.net heeft het op zich genomen om het Malawi weeskinderen project te helpen. Wij proberen ze hen nu te helpen zoveel als wij kunnen met de hulp van onze luisteraars. Dus ik begrijp wat je bedoelt en wij proberen ons deel te doen.

COBRA – OK, heel goed.

Lynn – Cobra, wie was Enoch. Wat was zijn missie in zijn leven en kun je ons vertellen over de verbazingwekkende informatie die is vrijgekomen over reuzen, Nephilim, de engelen en aartsengelen in zijn boek dat bekend is als het boek van Enoch?

COBRA – Hij was een van de zogenoemde zieners of profeten. Een wezen dat een sterke verbinding had met zijn eigen hogere zelf en hij had wat sterke, zou ik zeggen, contactervaringen, en hij beschreef deze contactervaringen in zijn boek. En in feite, zou ik zeggen, dit is maar een klein deel van wat hij wist en wat hij ervoer.    (OK, dank je Cobra)

SOTR/CREATRYX
Cobra legt uit; godinnenenergie is nu toenemend naar onze planeet aan het komen, en is de basis voor onze nieuwe gemeenschap. Door Prepare For Change’s Sisterhood of the Rose, is nu de discussiegroep Creatryx beschikbaar om je bij aan te sluiten en te netwerken met andere leden van COEO die zijn geïnteresseerd in het vormen, activeren en onderhouden van lokale gemeenschapsgroepen – zoals: Sisterhood of the Rose, Event Support Groups, en meer. Om je aan te sluiten: https://groups.google.com/forum/#!forum/creatryx

Aaron – Volgende vraag Cobra: Het boek van Enoch vermeld “Semjase” en “Ashtar” (deze laatste is afgeleid van “Astaroth”), beide namen als “gevallen engelen” of slecht willende demonen, wiens intenties het zijn om de mensheid te misleiden. Wat heb jij te zeggen over deze claim die over hen in het boek van Enoch is gemaakt?

COBRA – OK, ik zou zeggen dat oude geschriften van die tijdsperiode en ook het boek van Enoch zijn veranderd, en de betekenissen zijn verschoven zoals het de cabal diende. Ik zou zeggen dat er een tijdsperiode was in de vierde eeuw, vooral in de tijd van de zogenoemde archon Constantijn de Grote, dat de meeste van de oudere geschriften, de meeste van de oudere teksten zijn genuanceerd en veranderd om de nieuwe agenda te dienen. In feite was Astaroth de naam van de Godin en de nieuwe christelijke kult die in de vierde eeuw is geïntroduceerd wilde de Godin onderdrukken en dit is waarom deze tekst is gewijzigd.

Aaron – Hij refereert aan Ashtar als Astaroth maar zij zijn verschillend?

COBRA – Astaroth was de naam van de Godin en bepaalde bronnen hebben dit veranderd in Ashtar. In feite komt Astaroth van Astara wat de naam is van de tweelingziel van Ashtar en zij zijn beiden positieve wezens.

Aaron – Maar zij zijn verschillende wezens, juist?

COBRA – Ashtar of Astar en Ashtar zijn tweelingzielen   (OK)   en zij maken deel uit van dezelfde zielsontspringing.    (Dank je, dank je, dat helpt)    (OK)

Lynn – Kun je ons vertellen of “Pindar” nog steeds de koning van de draco is, en waar is hij vandaag, en wat zijn zijn functies ten aanzien van onze huidige planetaire bevrijding Cobra?

COBRA – OK. Ik zou het niet eens zijn met de informatie dat Pindar de koning van de draco is.

Lynn – Kun je ons iets vertellen over wat zijn functie vandaag de dag is en of hij nog steeds hier is?

COBRA – Het wezen dat deze naam heeft is verwijderd uit het zonnestelsel.   (Prachtig)

Aaron – Kun je ons een update geven over het niveau van straling van de kerncentrale Fukushima?

COBRA – Het niveau van straling is heel laag geweest en blijft laag behalve van zeer dichtbij de Fukushima kerncentrale, ik zou zeggen 10-15 mijl in diameter rondom de kerncentrale is de straling nog steeds boven normaal, maar overal elders is het behoorlijk OK.

Aaron – OK, hij zegt: Beschadigt het mensen in Japan en omringende landen?

COBRA – Dat doet het niet, dat doet het niet.

Aaron – Het beschadigt niemand in enig ander land?

COBRA – Nee.

Aaron – Hoe zit het met de oceaan en de vissen?

COBRA – Er was een kleine hoeveelheid besmetting, maar de ergste besmetting in de oceaan komt niet van de Fukushima kerncentrale.

Aaron – Hadden wij hulp van de galactics om dit op te ruimen?

COBRA – Ja, natuurlijk hebben wij dat.    (Prachtig, dank je)

Lynn – Deze vraag komt uit China: In de zestiger jaren waren veel karakters in het Chinese alfabet veranderd. Chinese legenden zeggen Changjie, de man die de traditionele Chinese karakters creëerde was geïnspireerd door de vlucht van een vogel. Kun je ons vertellen wat je weet over Changjie en of hij  van een ander sterrenstelsel was? En zo ja, welk sterrenstelsel?

COBRA – Hij was een geïncarneerd sterrenwezen dat incarnaties nam in dit zonnestelsel voor behoorlijk wat tijd. Maar hij had contact met positieve wezens van het Thuban sterrenstelsel en dit is waar de Chinese letters hun oorsprong van hebben. Ik zou zeggen, de traditionele Chinese.

Lynn – Kun je deze naam herhalen Cobra, Thuban?

COBRA – Thuban, Alpha-Draconis dat is de belangrijkste ster in de draco constellatie.    (OK, dank je)

Aaron – Deze volgende vraag gaat over Rusland. Deze vraagsteller vraagt: Ik ben bezorgd over de Russische propaganda en zijn greep over Europa en over de USA, en ik heb wat herbevestiging nodig. Wij zagen wat Rusland in de Krim deed. Wij zijn bezorgd dat zij hetzelfde zullen doen in de rest van Europa. In hoeverre zouden de Europeanen bezorgd moeten zijn dat Rusland West-Europa zal overnemen? Zijn Putin’s intenties van het Licht?

COBRA – Rusland heeft absoluut geen intentie om Europa over te nemen. President Putin heeft een doctrine van vrede en stabiliteit en hij volgt dat. En in feite slaagde hij erin om meer vrede te brengen in het Midden-Oosten dan wie dan ook in de regio; als je naar deze situatie kunt kijken zul je zien dat zijn invloed veel meer positief is dan enige andere president in de regio.

Aaron – Kun je ons vertellen hoe wij weten dat Putin met de Lichtkrachten werkt?

COBRA – Door zijn acties.     (OK)

Aaron – Kun je ons enige aanvullende informatie geven om de geesten in Europa gerust te stellen? Zij zijn duidelijk nogal angstig daar over het geheel.

COBRA – Ik zou zeggen dat de meeste mensen in Europa absoluut niet bang zijn voor Putin of Rusland. Er is een bepaalde factie van de bevolking die bang is en dat is in basis door de propaganda in de media. De Europese media is behoorlijk sterk tegen Putin.

Aaron – Zoiets als in Amerika, ja?

COBRA – Het is zeer vergelijkbaar ja.   (OK, dank je)

Lynn – Deze vraag gaat over Antarctica. Welke intel kun je delen met betrekking tot de oude civilisaties van Antarctica en de media ontwikkelingen die deze claim ondersteunen?

COBRA – OK, ik zou eerst wat willen ophelderen. Antarctica is NIET Atlantis. Atlantis was een gemeenschap die – zoals de naam je al zegt – in de Atlantische oceaan was. Er was een eiland in de Atlantische oceaan. Ook al had Atlantis kolonies. Ik zou zeggen dat zij een gemeenschap waren die was gevormd in Antarctica. Ik zou zeggen dat het veel ouder is en het is van buitenaardse oorsprong. Eerst waren er bases van het centrale ras die op Antarctica leefden. Later waren er bezoeken van andere rassen die daar hun voetstap hebben achtergelaten, en er was behoorlijk wat daarvan dat onder het ijs verborgen ligt. Er waren bepaalde zaken die ontdekt zijn en bepaalde mensen hebben hierover extensief geschreven. Wat er in de laatste paar jaar gebeurt is: de cabal die plannen maakt om daar te ontsnappen vóór de Event. Uiteraard zullen deze plannen geen succes hebben.

Aaron – Dus over Antarctica, er is gevraagd: Is het een legitieme zorg dat het ijs in Antarctica aan het breken is? Zijn de scheuren gerelateerd aan iets dat ondergronds gaande is?

COBRA – Ja, natuurlijk zijn er scheuren in het ijs en het is niets ongebruikelijks en het gebeurt altijd, en dit zal op geen enkele manier het leven op deze planeet verstoren.

Aaron – Wat weet je over wat er gaande is rondom Antarctica?

COBRA – Eerst, zoals ik al zei, probeert de cabal hier te ontsnappen. Zij proberen te creëren, zou ik zeggen, verscheidene ondergrondse bases waar zij hopen zich te verschansen vóór de massa arrestaties. Het is waar, er zijn bepaalde ontdekkingen gedaan, ik zou zeggen meer publiek gemaakt, niet volledig publiek, over deze ruïnes onder ijs zoals sommige mensen al hebben gerapporteerd. Maar ik zou zeggen dat vergelijkbare ruïnes kunnen worden gevonden in de ondiepe wateren dichtbij Saoedi-Arabië en dit is een van de redenen waarom Saoedi-Arabië zo sterk wordt gecontroleerd door de jezuïeten en door de cabal. Deze ruïnes zijn veel makkelijker te bereiken als iemand weet waar te zoeken en wat te vinden.

Aaron – Is er niet een opening of portaal in Antarctica naar de ondergrond?

COBRA – Er zijn daar veel portalen net zoals er veel portalen zijn op andere plaatsen.   (OK, dank je Cobra)

Lynn – Deze volgende vraag betreft Azië. Zij refereren aan de tsunami die in 2004 plaatsvond. Deze persoon wil weten of deze tsunami was getriggerd door de cabal?

COBRA – Nee. De tsunami was getriggerd door een elektromagnetische puls die kwam van, zou ik zeggen, galactische bronnen. Er was een hele sterke gammastraal uitbarsting, elektromagnetische puls en aantrekkende golf die de tektonische platen triggerde. En dat vond plaats minder dan 2 dagen voor de tsunami, of zullen wij zeggen voor de aardbeving die de tsunami triggerde.   (Dank je Cobra)

Aaron – Deze volgende vraag gaat over Nieuw Zeeland. Kun je ons vertellen waar de maori inboorlingen van Nieuw Zeeland vandaan komen?

COBRA – Van het Sirius sterrenstelsel en sommigen van hen zelfs van verder weg, naar het centrum van de galaxy.

Aaron – Waren de maori van Atlantis?

COBRA – Ja, natuurlijk, sommigen van hen waren …. sommige van de Atlantische kolonies en zelfs vroegere kolonies van de tijd van Lemurië.

Lynn – Cobra, in de US als gevolg van het ‘fake news’ wat ons op dagelijkse basis wordt gevoed is het moeilijk te onderscheiden wat werkelijk waar is, vooral in andere delen van de wereld. Zijn er enige leiders rondom de wereld die door de Pleiadians en andere ‘buiten de wereld’ groepen worden beschouwd als ‘voor het grootste deel van het Licht’?

COBRA – OK. Ik kan er hier een noemen. President Putin is er een van, voor het grootste deel van het Licht.

Lynn – OK. Ik denk dat zij vroegen over ….. OK, dat is goed. Zijn er enige andere leiders van het Licht?

COBRA – Er zijn leiders die met het Licht zijn verbonden maar niet tot deze graad.   (OK)

Aaron – De volgende gaat over de US. Kun je ons vertellen hoe de Pleiadians Donald Trump zien?

COBRA – Ik kan het nogmaals zeggen, zij zien hem als iemand die voor het meest zijn eigen belangen dient en die makkelijk kan worden gemanipuleerd, en natuurlijk, als hij kan worden gemanipuleerd op een manier die de situatie stuurt en dichter naar de jezuïeten agenda. Maar nogmaals, tegelijkertijd kan hij ook worden beïnvloed door de positieve factie, door het Licht.

Aaron – Zien de Pleiadians hem als een kracht voor Licht of voor duister?

COBRA – Ik heb deze vraag al beantwoord.   (Juist, dank je)

Lynn – Dus Cobra, hierop doorgaand, Trump heeft net ingestemd met de pijplijn die gaat door Noord en Zuid Dakota door het indianenland. Ik heb gehoord dat het is omgeleid maar dat is niet bevestigd. Zou jij zeggen dat zijn instemming hiervan ook zijn eigen zelfdienende belangen representeert?

COBRA – Tot op zekere hoogte, ja. Hij wil in basis meer banen winnen voor de Amerikanen. Hij wil de Amerikaanse olie-industrie sterker maken. Hij wil …. je kent zijn beleid, dus dit is in basis wat er zit achter zijn acties.    (OK, dank je)

Lynn – Er zijn meldingen geweest dat bommen in DC en New York zijn ontmanteld. Zijn er vergelijkbare inspanningen geprobeerd om bommen te plaatsen in andere naties waar de druk van de controle door de cabal stand houdt?

COBRA – OK. Deze bommen zijn helemaal geen issue.    (Dank je)

Aaron – Volgende vraag gaat over Californië. Met betrekking tot Mt. Shasta, de plaats voelt alsof het is veranderd sinds ongeveer 2006. Mt. Shasta voelde altijd magisch maar mijn ervaringen daar zijn niet langer magisch. Kun je ons vertellen wat daar gebeurde rond de tijd van 2006?

COBRA – OK, in basis wat er gebeurt in Mt. Shasta is dat er een poging is geweest van de chimera groep en de archons om het energiegrit daar te vervuilen. Deze poging is zou ik zeggen behoorlijk succesvol geweest in Mt. Shasta stad, maar niet hogerop op de berg.    (OK, dank je)

Lynn – OK, deze gaat over de godinnenenergie. Er waren wereldwijd vrouwenmarsen op de dag na de inauguratie. Veel van de marsen waren negatief, er waren veel boze mensen bij betrokken. Kun je ons vertellen of er iets goeds is gedaan met deze marsen?

COBRA – Niet veel.

Lynn – Was enige godinnenenergie naar voren gebracht?

COBRA – Niet veel.

Lynn – Met betrekking tot godinnenenergie, denk jij dat Melania Trump positieve zaken naar voren kan brengen als ‘first lady’?

COBRA – Het hangt af van haar vrije wil acties, maar ik zie haar niet als een van de belangrijke agenten voor goed op dit moment.    (Dank je)

Aaron – Twee Amerikaanse filmsterren stierven eind december. Carrie Fisher en toen een dag later haar moeder Debbie Reynolds. Is het mogelijk dat zij doelbewust zijn weggenomen? Als dat het geval is, met welk doel?

COBRA – De cabal heeft zich gemengd in hun levenspaden, ja.   (O, hebben ze dat)   Ja     (Jemig, dank je)

Angel Eyes Healing wensenlijst kan worden gevonden onder de ‘healing’ tab:

http://prepareforchange.net/healing/global-pfc-healing-wish-list-directory/angel-eyes-healing-wish-list-instructions/

Iedereen heeft wensen. Het belangrijke ding is om elke dag op rustige momenten je te herinneren dat je visualiseert dat deze wensen manifesteren. Dit is het geheim om te krijgen wat je wilt. Het is ook belangrijk om je de wensen van anderen te herinneren als je deze rustige tijden besteedt om te zien dat deze zaken materialiseren, vlak voor je ogen. Er is kracht in aantallen dus laten wij samen onze manifestatiemogelijkheden in de praktijk brengen.

De healing groep is op zoek naar een paar toegewijde vrijwilligers om te helpen met de healing wensenlijst en de healers directory. In de toekomst willen wij de twee aan elkaar linken zodat degenen die een wens voor healing hebben -van elke soort- kunnen worden gekoppeld aan iemand in hun gebied die kan helpen, of zelfs op afstand via Skype.

Lynn – Deze volgende vraag gaat over meditatie: Sommige mensen hebben geïnvesteerd in koperen piramidestructuren. Kun je ons vertellen over hun voordelen en zullen deze behulpzaam zijn naar de planetaire bevrijding?

COBRA – OK, de piramide is een heilige geometrische vorm die onze verbinding met ons hogere zelf makkelijker maakt en koper is een van de, zou ik zeggen, edele metalen die spiritueel Licht doorgeven, dus dit heeft een positief effect.    (Dank je)

Aaron – Hoe zouden wij het best mensen kunnen aanmoedigen die diep gewortelde geloofsystemen hebben, om meer open te staan voor openbaarmakingen gebaseerd op waarheid?

COBRA – OK, je kunt niet de geloofssystemen van anderen veranderen die niet open staan. Je kunt alleen degenen helpen die al open staan en vragen stellen, of zoeken naar diepere waarheid.    (Dank je)

Lynn – OK, de volgende set vragen gaat over Licht en duistere krachten. Cobra, is het Agartha wereld symposium in mei 2017 een initiatief van de Lichtkrachten?

COBRA – Het is een initiatief van een bepaald persoon die wat, zou ik zeggen, ideeën heeft en er is begrip over het Agartha netwerk en natuurlijk steunen de Lichtkrachten dit want het zal meer bewustwording over het Agartha netwerk naar de oppervlaktebevolking brengen. Het is niet een officiële verbinding. Het is niet een officieel contact binnen de Agartha- en de oppervlaktebevolking.    (OK)

Lynn – En kennelijk is deze organisator Tamarinda Maassen. Deze persoon zou ook willen weten of zij een oprechte ambassadeur is?

COBRA – Ik heb deze vraag beantwoord. Als zij zou weten dat zij een ambassadeur is zou zij deze vraag niet stellen. Zij kan veel goeds brengen door meer bewustwording te brengen bij de oppervlaktebevolking over het bestaan van het Agartha netwerk

Lynn – OK. Is dit symposium significant voor het Agartha eerste contact protocol?

COBRA – Nogmaals, het helpt. Elke gebeurtenis en elke actie die meer bewustwording brengt bij de oppervlaktebevolking maakt deel uit van het contactprotocol.    (Dank je)

Aaron – Volgende vraag is: Kerry Cassidy heeft gezegd dat de Lichtwerkers magneten in hun zakken kunnen dragen en de magneten zullen helpen exotische wapenaanvallen van de chimera groep uit te drijven. De magneten reduceren duidelijk de aanvallen. Kun je ons vertellen wat je weet over de effectiviteit van magneten in onze zakken?

COBRA – Magnetisch veld kan werken als uitdrijvend voor negatieve plasma, dit is waar.

Aaron – Kun je kort andere behulpzame methoden aanduiden om onszelf te verdedigen tegen zulke aanvallen?

COBRA – Er zijn bepaalde lichtfrequenties. Sommige frequenties, meditatie, lasertechnologie. Er zijn op dit moment wat technologieën die op verschillende websites te koop zijn die feitelijk werken tegen plasma. Er zijn ook verschillende technieken, meditatietechnieken. Ik heb ook wat beschermingstechnieken op mijn blog gepubliceerd, dus er zijn bepaalde dingen die je kunt doen die in deze situatie kunnen helpen.    (OK, dank je)

Lynn – Cobra, een goudmijn in een klein Australisch dorp is nu gebruikt voor “duistere materie” (dark matter) onderzoek. Kun je ons vertellen of dit waar is en ons vertellen wat je hierover weet?

COBRA – OK, eerst moet ik iets ophelderen. Duistere materie is niet echt duister in de negatieve richting van bedoeling. Het is eenvoudigweg niet te detecteren in het zichtbare spectrum. Het is niet te detecteren met elektromagnetische detectieapparaten. Ik zou het liever heldere materie noemen want het is transparant voor onze voor onze gebruikelijke manieren van detectie. Het is gewoon wanneer experimenten… wanneer fysici willen uitvinden wat deze materie is, hoe het zich gedraagt of het werkelijk bestaat. Er is niets negatiefs daarin.    (Dank je)

Aaron – Deze vraagsteller stelt dat in zijn begrip Horus goed is, maar dat zijn symbolisme is gekaapt door de duistere krachten. Hij vraagt: Als wij het oog van Horus oproepen voor assistentie, kunnen onze verzoeken worden gemanipuleerd door het duister?

COBRA – Het hangt af van jouw begrip. Als je een correct begrip hebt dat het oog van Horus feitelijk een portaal is en als je het gebruikt voor positieve doeleinden, zul je daar komen, je zult een positieve verbinding creëren.

Aaron – Hij wil zich ervan verzekeren dat hij niet feitelijk duister of duistere invloed uitnodigt door dit te doen.

COBRA – Nee, dat doet hij niet.     (OK, dank je)

Lynn – Cobra, de volgende vraag gaat over een persoon met de naam Marina Abramovic. Ben je bekend met deze persoon?    (Ja, ik weet van deze persoon)     De vraagsteller wil weten of deze persoon werkt voor de duistere krachten?

COBRA – Normaal niet, maar de kunst van deze persoon is gemanipuleerd door de duistere krachten om bepaalde occulte redenen.

Lynn – Dus zij willen weten waarom zij de film “Space in Between” maakt, waarin zij zoekt naar heilige plaatsen en rituelen in Brazilië, en waarom Brazilië?

COBRA – Nogmaals, ik zou zeggen dat er sterke occulte krachten zijn die via haar proberen te werken. Sommige daarvan waren positief, maar er zijn ook sterke verbindingen met de andere kant. Zij wilden haar werk gebruiken voor, zou ik zeggen, nu vooral negatief energiegrit, maar zijzelf maakt geen deel uit van de duistere krachten. Zij is gewoon iemand die naar antwoorden zoekt, zoekt naar waarheid, en deze zoektocht is gemanipuleerd.    (OK)

Aaron – Heeft het toekomstig falen van de duistere krachten ze gepusht om wredere tactieken te gebruiken in hun agenda?

COBRA – Op een manier ja, maar sommige van de duistere krachten zijn zich niet bewust van hun komende nederlaag, dus dit is …. wij zitten nog niet volledig in die ruimte.    (OK, dank je)

Lynn – Cobra is er zoiets als de Sphere Being Alliance?

COBRA – OK. Dit is een bepaalde term gebruikt door bepaalde mensen wat een aspect van de Alliance beschrijft, ik zou zeggen het Centrale Ras, maar ik wil hier niet dieper op ingaan. Ik zie deze Alliance niet op precies dezelfde manier. Ik zie dit als deel van de grotere Galactische Confederatie, zou ik zeggen, galactische krachten van Licht die deze planeet willen bevrijden. Ik zie het niet op de manier precies hetzelfde als uitgelegd in sommige bronnen.    (Dank je Cobra)

Aaron – Hoe kan ik de effecten bestrijden van te worden aangevallen door de duistere krachten en waar kan ik voor kijken wanneer ik probeer de types aanvallen te herkennen zodat ik ze meer effectief kan weerstaan?

COBRA – OK. Ik heb deze vraag net een paar vragen eerder beantwoord, toen ik sprak over de scalar golven, over verschillende vormen van bescherming, dus al deze vormen van bescherming kunnen worden gebruikt om deze aanvallen af te weren.     (OK, dank je)

Lynn – Deze volgende vraag komt van Kaapstad, Zuid-Afrika, en deze vraagsteller zegt: Ik zie vaak veel vreemde en onverklaarbare gebeurtenissen en objecten in de lucht. Deze zeer eigenaardige activiteit die ik zie met betrekking tot deze objecten en gebeurtenissen laat mij geloven dat dit hetzij buitenaards, hetzij SSP (Secret Space Program = geheim ruimteprogramma) gerelateerd is. Kun jij verder uitweiden over wat ik zou kunnen zien boven mij en wat het voor ons hier in Zuid Afrika betekent?

COBRA – OK, ik zou foto’s moeten zien of wat meer precieze beschrijvingen om je precies te vertellen wat zij zien.

Aaron – Gebaseerd op een publicatie over de mogelijkheid van de overgave van de Rothschilds voor de Event, dat op het 2012 Portal blog stond. Ik ben benieuwd of er iets is dat wij kunnen doen om de terugtrekking van deze familie te verhaasten?

COBRA – Dit is niet heel waarschijnlijk. Er was een bepaalde mogelijkheid. Er vonden onderhandelingen plaats gedurende de afgelopen zomer en deze onderhandelingen faalden. Dus het is heel onwaarschijnlijk dat deze factie zich zal overgeven voor de Event. OK, laatste vraag.

Lynn – Cobra, kun jij specifiek zijn met ons precies te vertellen waarvoor Area 51 is veranderd en welke macht het nu leidt?

COBRA – OK. Ik zou zeggen dat er nog steeds een aspect van Area 51 is dat nog werkt, maar het meeste van de meer sensitieve buitenaardse ‘reverse-engineering’ (red: methode om geavanceerde systemen uit te pluizen en na te maken) en soortgelijke zaken zijn naar een andere basis in Utah verplaatst.    (OK)

Lynn – Dank je Cobra, dit was een heel goed vraag en antwoord spel en ik waardeer jouw deelname, en wij kijken ernaar uit om de volgende maand weer met je te praten.

COBRA – OK. Dank aan iedereen voor het luisteren en dank voor jullie samenwerking.

Lynn – Dank je zeer Cobra.

Aaron – Dank je Cobra.

Denk alsjeblieft aan Prepare For Change wanneer je doneert. Wij waarderen onze lezers en danken jullie voor jullie steun. Als laatste wil ik het hele team bedanken dat dit interview mogelijk maakte:
Cobra als onze gewaardeerde gast, zijn website is: http://2012portal.blogspot.com/
Aaron—mijn interview partner & geluidstechnicus
DOV voor ons themalied: Voices of the World
DaNell voor haar transcriptie expertise, en het
CobraQuestions team: Megan, Shawn, Robert, Kiko & Maranda voor hun organisatorische hulp

En een speciaal dank je aan DaNell die door oude interviews zoekt om antwoorden voor onze lezers te vinden
Untwine voor modulatie en editing
Eduardo & Dane achter de schermen
en al onze fantastische luiteraars!

En bedenk altijd dat …. Wij zijn allemaal Stemmen van de Wereld.

Muziek: Voices of the World

Vertaald door Veronica

 

 
2 reacties

Geplaatst door op 11 februari 2017 in Interview met Cobra NL

 

Tags: ,

2 Reacties op “Interview met Cobra, 2 februari 2017, door Prepare For Change

 1. Maria

  11 februari 2017 at 12:56

  Dank je wel maar weer, bikkel:)

  Like

   
 2. ArjunA

  14 februari 2017 at 16:23

  Vraag: Is er informatie over de UFO vloot die in september verwacht wordt?
  Vraag: Hoe staat het met NESARA?
  Vraag: Is er connectie tussen ENKI en St. Germain?

  Like

   

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

 
%d bloggers liken dit: