RSS

GoldFish Report #79 “Ascentie ‘Roundtable’, Het Licht Verenigen”, februari 2017

27 jun

Prepare For Change heeft in juni 2017 een transcript gemaakt van delen uit deze uitzending die in februari 2017 plaatsvond. http://prepareforchange.net/goldfish-report-79-ascension-roundtable-uniting-light/. Hieronder de vertaling.

Met: COBRA, Alfred Lambremont-Webre, Rob Potter, Mary Rodwell, Maree Batchelor, M.D. en Benjamin Change Ungerman. Een fascinerende conferentie over ascentie door het verenigen van deze Lichtwerkers, hun respectievelijke velden van expertise, onderzoek, healing, kunst, muziek, filosofie, logistiek en esoterische en spirituele perspectieven over ascentie. De gasten belichten hun bewijs van ascentie en hun persoonlijke ervaring van ascentie op dit moment in de tijd. Cobra bepleit bij alle kijkers om mee te doen met een belangrijke meditatie op zondag 26 februari 2017. Links: Cobra http://2012portal.blogspot.com. Alfred Lambremont-Webre http://www.newsinsideout.com, Mary Rodwell http://www.maryrodwell.com.au en http://www.acern.com.au, Maree Batchelor, M.D. http://www.mareebatchelor.com, Rob Potter http://www.thepromiserevealed.com Benjamin Change Ungerman http://www.oscarthedragon.com/. Volg de 24/7 research nieuws pagina op facebook http://www.facebook.com/thegoldfishreport, Twitter at @ReportGoldfish, het blog http://www.thegoldfishreport.wordpress.com en website http://www.thegoldfishreport.com

(gf0217) Louisa – Wij hebben verschillende ideeën over wat ascentie is. Wij hebben de bijbelse definitie van ascentie en ik denk niet dat dit is wat ascentie is. Ik heb onze gasten gevraagd om een status van 5 minuten voor te bereiden over hun respectievelijke velden van ervaring en onderzoek – wat hun onderzoek laat zien en hun persoonlijke ervaring met ascentie. Ik zal met Cobra beginnen.

Cobra, jij hebt duidelijk heel extensief gewerkt met ascentie en onze kijkers zijn behoorlijk bekend met jou. Cobra, kun jij ons een klein idee geven van wat in basis de status van ascentie is en wat de mensen precies ervaren. Hoe kunnen wij dat valideren. Welk bewijs hebben wij dat dit feitelijk plaatsvindt.

Cobra – Er gebeuren hier twee dingen. Het eerste is het planetaire en kosmische ascentieproces dat een resultaat is van een grote kosmische verandering die plaatsvindt door de voleinding van bepaalde enorme kosmische cycli, en de voleinding van deze kosmische cycli reflecteert in het hele universum. Het reflecteert dan door de galaxy met toegenomen activiteit van de Galactische Centrale Zon en het reflecteert door het zonnestelsel en door onze planeet.

Een aspect van deze enorme kosmische verandering is de purificatie van al het duister. Het tweede aspect van deze kosmische verandering is een toestroom van nieuwe kosmische energieën die ons feitelijk voorbereiden voor het echte ascentieproces. Het echte ascentieproces kan niet beginnen voordat deze planeet is bevrijd van het duister. Dus wat wij nu feitelijk ervaren is de innerlijke purificatie waarin alle innerlijke duister en daarbuiten moet worden gezuiverd.

Op het moment van de Event beginnen wij het echte planetaire ascentieproces. Dit ascentieproces is niet hetzelfde als veel rassen in het verleden hebben ervaren, eenvoudig omdat dit wereldwijde ascentieproces feitelijk het eind is van al het duister. Het is een gebeurtenis van kosmisch belang. Dit is een aspect van het hele verhaal.

Het andere aspect van het hele verhaal is het individuele proces. Elk individueel wezen op deze planeet zal door individuele ervaring gaan. Voor sommige individuen zal dit culmineren in ascentie. Individuele ascentie is feitelijk een co-relatie van de transitie tussen het uitwaarts-persoonlijkheid gebaseerd wezen in een zielgebaseerd wezen. Transformatie van bewustzijn van 3e of 4e dimensionaal bewustzijn naar 5 dimensionaal en verder, wat betekent dat degenen van ons die dat proces zullen completeren niet langer alleen fysieke wezens zijn, maar wij zullen wezens van Licht zijn die dit Licht zullen manifesteren door alle gedachten, emoties en verbindingen. Dus het echte individuele ascentieproces zal beginnen op het moment van de Event. Daarvoor zitten wij in de voorbereidingsfases. Velen van ons hebben veel spiritueel werk gedaan, onze eigen technieken, meditaties. Veel mensen hadden krachtige spirituele ervaringen waar een enorme hoeveelheid van innerlijke transformaties, loslaten van alle (…??) geloofssystemen. Dit alles is alleen voorbereiding voor het echte ding.

Louisa: Welk bewijs hebben wij werkelijk? Dus jij zegt dat mensen hun eigen individuele spirituele ervaringen hebben. Kun je wat zeggen … hebben mensen meer OBE (=out of body experience = buiten het lichaam) ervaringen zoals in astraal of iets dergelijks? Is dat wat je bedoelt?

Cobra – Mensen hebben een variëteit van ervaringen waar ook OBE bij zit, spirituele visies, hun perceptie is aan het uitbreiden. Het is in basis een uitbreiding van bewustzijn. Het is niet alleen een intellectueel begrip. Het is iets veel diepers dat verder gaat dan intellectueel begrip op zich. Het is iets dat wereldwijd plaats vindt en mensen, ongeacht of zij in het centrum van een grote stad leven of dat zij ergens in de woestijn leven of zo. Zij voelen dat er iets gaande is. Iets buiten het gewone, iets buitengewoons is gaande. Dat gevoel is gewoon een reflectie van deze nieuwe toestroom van kosmische energieën die plaats vindt.

(gf0217) Steve – Ik kan alleen zeggen dat … op 2 niveaus. Op mijn professionele niveau als een musicus vermeng ik mij met gevoelige mensen die de hele tijd muziek maken en op het andere niveau ontmoet ik luisteraars of mensen op straat en er is een … voor mij is er een verschil in bewustzijn. Een groep van mensen is desperaat om therapieën te doen en zichzelf te veranderen. Dan is er een andere groep die zelfs nog sterker wordt gegrond in negativiteit. Wat kun jij hier over zeggen Cobra?

Cobra – Feitelijk wat er aan het gebeuren is, daar is … deze energie is alles wat er is aan het blootleggen en vergroten. Dus wat er ook eerder is genegeerd wordt nu naar de oppervlakte gebracht om te worden gezien. Dus het ziet eruit als het Licht dat helderder wordt en het duister wordt intenser, want dit is de finale polarisatiefase en het vindt overal plaats.

Steve – Dus polarisatie is een woord dat jij ook gebruikt. Ik gebruik uiteenlopend, maar mensen worden meer verlicht of wellicht meer negatief aan de andere kant, klopt dat?

Cobra – Zij worden niet meer negatief, het is eenvoudig het negatieve dat er altijd is dat nu wordt blootgelegd. Er zijn veel, zou ik zeggen, onderdrukte emoties en negativiteit in de energievelden van de meeste menselijke wezens die nooit eerder zijn getriggerd, en nu worden zij opeens getriggerd omdat wij de uitbreiding bereiken vóór de doorbraak.

Steve – Dus de eenvoudigste manier is dat wij onszelf verbeteren, of wij bewegen onszelf voorwaarts, schonen onszelf van negativiteit en het helpt anderen ook.

Cobra – Ik zou in feite niet zeggen laat alle negativiteit los, ik zou zeggen dat wij aan het proberen zijn om hiervan zoveel als mogelijk is te verwijderen, en de uiteindelijke doorbraak van de Event zal ons helpen met het verwijderen van de rest.

Steve. Dank je. (gf0217)

(gf0217) Louisa. Het lijkt alsof wij meer arrestaties beginnen te zien, sommige van de arrestaties vinden plaats, waar jij al geruime tijd over spreekt. Het lijkt alsof het een beetje langzaam is maar zie jij dit groter worden in de nabije toekomst?

Cobra – Wat wij nu zien is nog niet het echte ding. Ik zou zeggen het begin van versnelling van het proces. Want wanneer het echte ding gebeurt, wanneer er een doorbraak is, zullen dingen extreem snel plaatsvinden. Mensen zullen dat dan moeten ervaren. Mensen zullen niet zeggen dat dit te lang duurt, want wanneer de cabal is gearresteerd zullen de zaken gebeuren in een paar dagen of maximaal een paar weken, en de dingen zullen voorbij zijn, maar wij zijn daar niet. Wat er nu gebeurt is het gevecht voor het energiegrit rondom de planeet Aarde en wanneer dit voorbij is kunnen deze veranderen beginnen. Waar ik het over heb, het verwijderen van deze exotische wapens, deze toplet bommen, deze moeten zijn verwijderd voordat de belangrijkste arrestaties zouden plaatsvinden want de cabal heeft steun van de chimera groep, en zij hebben steun van de negatieve buitenaardsen, en dit alles moet volledig zijn geschoond. Wij moeten collectieve oorlogen vermijden en scenario’s op de oppervlakte van deze planeet, dus hier moet eerst mee worden afgerekend en dan kunnen wij de doorbraak hebben.

(gf0217) Louisa – Dank hiervoor. Update over ascentie en bewijs Rob.

Rob – Persoonlijke en planetaire ascentie is de trilling aan het verhogen of wordt hoger. Er is een wetenschap hieromtrent die voor de mensheid is verborgen. Er zijn uitbreekgroepen / initiatief groepen die contact hebben gehouden voorbij de sluier, en die in stand hebben gehouden wie wij zijn als verlichte wezens, die technieken hebben ontwikkeld om trillingen te verhogen. Waar wij naar toe ascenderen – ultieme promotie in de ziel. Wij gaan de dood voorbij. Wie wij zijn als levende woorden van God.

Wij hebben 7 niveaus op de fysieke laag – vast, vloeibaar, gas, ionisch en de 3 ethers – Deze 7 niveaus zijn herhaald op elke laag of frequentie erboven. Lagere dichtheid fysieke lichaam, wij hebben een ziel – IK BEN aanwezigheid, licht boven het lichaam wat uitbreidt in het fysieke zelf / lichaam (violette vlam) -. Het is als een Wifi van ziel naar lichaam, maar de frequenties zijn geblokkeerd.

Wij zijn verantwoordelijk. Wij zijn bedekt met sluiertechnologie die wij zelf hebben gemaakt. Wij moeten negatief denken verwijderen en ons bewustzijn gebruiken om te focussen op Licht om ons denken te veranderen en onze vibratie te verhogen. Wij houden onszelf zo gelimiteerd in negativiteit en dichtheid denken. Wij moeten onze vibratie verhogen. Begrijpen wie wij zijn als een Lichtwezen en met de chakra’s, de magnetische centra verantwoordelijk voor onze gevoelens. Wij moeten de wetenschap gebruiken van de still-breath” (Kria yoga) om onze ademhaling te analyseren en te purifiëren, en het Licht aanroepen in de drievoudige vlam, en de stralen aanroepen en de meesters, en wij moeten allemaal leren om dit te doen op verschillende niveaus. Wij zijn Lichtwezens en wij hebben energiedingen waar wij over leren. Veroordeling van anderen is geen goed ding. Wij moeten op onszelf focussen. Dualiteit en deze zonnepuls, en beschermd zijn door de sphere wezens, en deze toename in Licht is al duizenden jaren geleden gepland. De Aarde is een wezen. Deze planeet diende als een hospitaal voor achtergeblevenen of zielen om zichzelf te transformeren, maar de gevangenen namen het asiel over. In samenhang met het geweld aandoen van galactische verdragen en zo. Deze zaken beïnvloeden de menselijke zaken. Planetaire ascentie gaat verder en wij hebben daar geen controle over, behalve onze eigen bijdrage door het verhogen van onze vibratie. Het is gepland als een Zwitsers horloge. Het zal niet eindigen in geweld of oorlog op de fysieke laag. Ongelooflijke hoeveelheid van geheimhouding die rondom deze informatie is gehouden is ook – over de geheimhouding over de menselijke ziel. Ga in het focussen op jezelf en laat het intellect los en ga in het rechtstreekse weten van het intuïtieve lichaam.

7 Lichamen – fysiek, astraal, lager mentaal, ‘buddhic’ (intuitief), causaal, ‘atmic’, ‘logoic’

Wij hebben allemaal deze lichamen die binnen ons zitten, als Russische poppen. Doorgevende lichamen in Licht. Ascentie is de transmutatie van fysieke lichamen in Licht en de herinnering van onze zielen. De hogere lagen van Logoic of Atmic uitstralingen die wij in ons lichaam kunnen opnemen zal onze ascentie inluiden. Het is een individueel iets maar niemand is aan het ascenderen totdat de planeet het doet – er is daar een pauze. Wij gaan verder op een planetair niveau en individueel zullen wij onze Godsvlam moeten ontsteken door het ontwaken voor het ware bewustzijn, en alles doen waarvan wij weten dat het goed is, juist, mooi en waar.

Louisa – Cobra, enige opmerking toe te voegen aan Rob?

Cobra – Ok. Wat Rob beschreef is een zeer goede beschrijving van de individuele constitutie, hoe wij zijn samengesteld uit verschillende beelden en verschillende vibrationele lichamen. Dit is deel van de individuele ascentie welke deel uitmaakt van het algemene kosmische proces.

(gf0217) Louisa – 12 Genetica, 12 buitenaardse rassen. Wij zijn een resultaat van de 12 buitenaardse rassen, dus waarom zouden wij deze ascentie hebben die is dat alle DNA wordt geactiveerd. Waarom zouden wij niet een combinatie voelen van al deze rassen. Cobra, kun jij daar wat over zeggen?

Cobra – Wat hier in basis gebeurt: veel mensen die nu zijn geïncarneerd als menselijke wezens hebben ervaringen gehad in alle verschillende sterrenstelsels voordat zij naar deze planeet kwamen. Wanneer hun trillingsfrequentie een bepaald niveau bereikt komen zij in het geheugen van de tijd dat zij in deze sterrenstelsels waren. Dit is het begin van een wereldontwaking en het vindt nu plaats, en het is niet alleen de 12 sterrenstelsels, het is veel veel veel veel meer.

(gf0217) Louisa – Als Simon Parks hier was zou hij uitleggen dat ascentie is het verbinden van de DNA die was gemanipuleerd en ontkoppeld. Kun jij daar iets op zeggen Cobra?

COBRA – Het gaat niet alleen over DNA. DNA is alleen de fysieke manifestatie, de fysieke doorgever van Licht van het Lichtlichaam, maar de werkelijke bron hiervan is het bewustzijn van de ziel binnen het Lichtlichaam. Ik zou niet teveel focus zetten op het fysieke lichaam en de DNA structuur. Wat veel belangrijker is, is de verbinding met de zielsaanwezigheid, de IK BEN aanwezigheid binnen het Lichtlichaam.

(gf0217) Louisa – Ik wilde vragen Cobra of jij iets kunt zeggen op iets dat Marie heeft gezegd over farmacie en ascentie.

Cobra – De farmaceutische industrie is gecreëerd door de cabal om een paar redenen: eerst om meer geld te onttrekken van mensen die kunstmatig ziek zijn gemaakt, ten tweede om aan menselijke wezens, menselijke lichamen in stress, biochemische stress te geven om zo de verhoging van de trillingsfrequentie te voorkomen. Het is waar dat bepaalde farmaceutica in bepaalde gevallen kunnen helpen om wat symptomen kwijt te raken, of een zekere ziekte, maar in het overgrote deel van de gevallen is ziekte een manifestatie op bepaalde innerlijke blokkade of een manifestatie van kunstmatige toediening in het menselijke lichaam.

De nieuwe geneeskunde die nu over de hele planeet is geboren (…??) ruimte of trillingsfrequentie van menselijke wezen, en de relatie van het menselijke bewustzijn met het fysieke lichaam, en dit is de sleutel om gezondheid te herstellen en (…??) energie hier is de plasma laag en sleutel om gezondheid voor het menselijk lichaam te herstellen. Dat is het antwoord op de eerste vraag.

(gf0217) Louisa – Dit concept waar Alfred het over had, over deze Avatars, wat denk jij, heb jij iets toe te voegen aan wat Alfred zei over dat de ziel meer dan een avatar kan bezetten?

Cobra – In basis wordt een ziel, een fragment van de ziel, geïncarneerd binnen een lichaam dat als een avatar kan worden gezien, en de sleutel hier is om dat fragment dat was geïncarneerd weer met het gehele zielsbewustzijn te verbinden. De perceptie van tijd die wij op dit moment op een manier hebben, heeft verwijzingen waarvan betekent dat het verwijst van het verleden in de toekomst, ook de hogere dimensies. Het is extreem moeilijk om meer zielsavatars te hebben op hetzelfde moment. Het is waar dat de bron die in vele zielen is gefragmenteerd heeft gekozen om verschillende aspecten van bepaalde creatie te ervaren door al deze avatars, al deze lichamen die wij zien door het hele universum.

(gf0217) Louisa – Wat Benjamin zei klopt – het proces heeft te lang geduurd.

Benjamin – De fundamentele functie van deze dualiteit en al dit lijden is hoe weten wij wat wij willen, tenzij wij weten wat wij niet willen. Er is ons heel duidelijk getoond wat wij niet willen. Hoe gaan wij verder in het volgende niveau van wat wij willen. Collectief. Wat doen wij? Hoe komen wij daar? Nu dat wij weten wat wij duidelijk niet willen, hoe komen wij feitelijk daar bij de volgende stap wanneer zoveel mensen zo gehersenspoeld zijn … wat zij niet weten … wat zij niet weten.

Cobra – Als eerste zou ik willen zeggen dat je moet weten wat wij niet weten zodat wij weten wat wij willen. Als wij in contact zijn met onszelf weten wij wat wij willen. Onze innerlijke stem weet altijd of wij in onszelf zijn en wij weten wat wij willen. De sleutel om dat te manifesteren is om die visie te volgen, volg die droom. Wees moedig genoeg om deze droom in je leven te volgen, ongeacht wat de wereld ons vertelt, ongeacht wat onze baas en baan ons zegt, ongeacht wat de school monitor ons vertelt, ongeacht wat de cabal ons vertelt of wat de media ons vertelt. Als wij die droom volgen zullen wij manifesteren en wij zullen manifesteren.

(gf0217) Louisa – Cobra heeft in het verleden gezegd, ga naar binnen en vindt ons werkelijke doel, je ware ziel, jouw echte identiteit – dat is hoe mensen kunnen helpen.

Cobra – Ja natuurlijk, want … want als jij weet wie je bent Wees wie je bent. Je kunt de regels veranderen.

Cobra – Ik zou dingen niet gecompliceerd maken. Weet wie je bent. Wees oprecht over wie je bent en je zult weten wie je bent.

(gf0217) Rob – je hebt in een van je situatierapporten verteld over de wrede aanvallen. Ik moet je zeggen ik ben geweest … ik weet niet of andere mensen hebben …, ik heb in bed gelegen om 2-3 uur in de morgen. Is dit waar voor de algemene ervaring dit, bevolkt. Ik hoor “je bent een zooitje, waarom ben je zelfs maar op de planeet, waarom dood jij jezelf niet”. Ongelooflijke purificatie die gaande is. Kun je wat zeggen over deze scalar aanvallen die plaatsvinden.

Cobra – Er vinden verschillende lagen plaats. Een laag die het meest complex is op het moment zijn gerichte aanvallen op de meest krachtige Lichtstrijders en Lichtwerkers en deze aanvallen zijn extreem heftig in de laatste paar weken. Het is omdat wij in het energie gevecht zitten voor planeet Aarde op dit moment. Dit gevecht, deze oorlog, gaat nu door een hoogtepunt en dit (…??) is waarom de andere kant zoveel mogelijk al deze wapens gebruikt, al deze elektrische energiewapens, al hun scalar technologie wapens, om ons tegen te houden van waar wij mee bezig zijn. Zij zullen geen succes hebben. Deze aanvallen zijn extreem onplezierig, zij zijn wreed, het is niet gemakkelijk om ze te overleven.

Louisa – Waarom krijgen Lichtwerkers niet meer ondersteuning Cobra?

Cobra – Dit is een van de meest moeilijke vragen. De realiteit van de situatie is dat wij nog steeds in de gijzelingsituatie zitten. Alle mensen op de oppervlakte van de planeet zijn gijzelaars van de demonische krachten op dit moment. De Lichtkrachten gaan vooruit, maar zijn nog niet in staat geweest om volledig te penetreren in de binnenste lagen dichtbij de oppervlakte, en dat is waarom wij geen volledig bescherming kunnen hebben. Wij moeten doen wat wij kunnen om ons immuunsysteem te versterken, en zoveel mogelijk in balans blijven, en onszelf zoveel mogelijk te beschermen om door deze moeilijke periode te komen voordat de doorbraak plaats vindt.

(gf0217) Louisa – Zie jij nog veel meer terugvallen?

Cobra – In basis wat ik zie zijn geen terugvallen. Ik zie dit als het finale beslissende gevecht. Ik weet niet hoe lang dit zal duren maar wij zitten nu in deze periode van dit finale gevecht. Ik weet niet hoe lang het zal duren. Wij zitten in het proces.

Source: https://thegoldfishreport.wordpress.com/2017/02/24/goldfish-report-no-79-ascension-roundtable-uniting-the-lightworkers/

Vertaald door Veronica

 

 
1 reactie

Geplaatst door op 27 juni 2017 in Cobra, Interview met Cobra NL

 

Tags: , , ,

Een Reactie op “GoldFish Report #79 “Ascentie ‘Roundtable’, Het Licht Verenigen”, februari 2017

  1. Maria

    28 juni 2017 at 01:20

    Fantastisch Veronica. Ik zat nog uit te kijken naar de transcriptie en daar kom jij al. In m’n eigen taal is het altijd zo veel fijner!

    Like

     

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

 
%d bloggers liken dit: